INNOSUOMI ILMASTO JA ENERGIA TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia. Ilmastonmuutos on mahdollisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOSUOMI ILMASTO JA ENERGIA TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia. Ilmastonmuutos on mahdollisuus"

Transkriptio

1 INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2008 ILMASTO JA ENERGIA Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia Ilmastonmuutos on mahdollisuus Rakentaminen ja rakennusten ylläpito energian suursyöpöt Kestävän rakentamisen innovatiivisissa ratkaisuissa voi olla jopa neljä

2 Aktiiviset INNOSUOMI-yhteistyökumppanit 2008: Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaista elinkeinoelämää palveleva asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on yritys- ja elinkeinotoiminnan entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa teknologian ja innovaatiotoiminnan kehityshankkeisiin. Keksintösäätiö neuvoo, arvioi ja rahoittaa yksityishenkilöiden ja pienyritysten keksintöjen kehittämistä ja ja hyödyntämistä. Keskuskauppakamari on asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeinen tehtävä on kehittää suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja alueiden kehittäminen yritysvetoisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on teollisoikeuksien ja yritysja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Suomen Yrittäjät parantaa yritystoiminnan edellytyksiä Suomessa ja edistää yrittäjyyttä. Suomen Jobs and Society ry on uusyrityskeskusverkoston yhteistoimintajärjestö, joka edistää uuden yritystoiminnan syntymisen tähtäävää toimintaa Suomessa. TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen, hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistävät maaseudun elinvoimaisuutta. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, asiantunteva ja aikaansaava luonnonsuojelujärjestöt, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi.wwf toimii Suomen ohella yli sadassa maassa. Ympäristöministeriön toiminnan ydintavoitteet ovat: asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ekotehokas yhteiskunta, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen. INNOSUOMI-tiedotuslehti 1/2008 Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia 3 Ilmastonmuutos on mahdollisuus 4 Päästökauppa synnyttänyt tarpeen uusille sijoituskohteille 7 Osaaminen ja innovatiivisuus edelleen arvossaan 8 Palkinto lisännyt tunnettuutta ja uskottavuutta 8 Rakentaminen ja rakennusten ylläpito energian suursyöpöt 9 Kotimainen etanolituotanto lähtenyt vauhdilla käyntiin 11 Ympäristöteknologiasta liiketoiminnan kasvava alue 12 Energian mittausjärjestelmistä kova kysyntä Euroopassa 13 Kestävän rakentamisen innovatiivisissa ratkaisuissa 1+1 voi olla jopa neljä 14 2 INNOSUOMI

3 Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia Suomen menestyminen globaalissa kilpailussa voi perustua vain innovaatioihin ja niiden perustana olevaan tietoon ja osaamiseen. Tämä on ollut lähtökohtana myös työ- ja elinkeinoministeriön perustamisessa. Uusi ministeriö on käynnistänyt kansallisen innovaatiostrategian valmistelun. Strategiatyön avulla varmistamme innovaatioympäristömme kansainvälisen kilpailukyvyn sekä edistämme innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa. On hyvin tiedossa, että teknologisissa innovaatioissa Suomi on kansainvälistä huippua, mutta ideoiden kaupallistamisessa vain keskimääräistä tasoa. INNOSUOMI ja Yritys-Suomi ovat innovaatioprosessia tukevia yhteistyömuotoja ja palvelukokonaisuuksia, jotka kannustavat ideoiden tuotteistamista ja yrittäjyyttä. Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden tietä kaupallisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi ja kansainvälisille markkinoille. INNOSUOMI on jo 15 vuoden ajan palkinnut suomalaisyrityksiä innovatiivisuudestaan. Palkitut yritykset ovat hyötyneet palkinnon mukanaan tuomasta arvostuksesta niin kotimaan kuin kansainvälisillä markkinoilla. INNOSUOMEN tämän vuoden teema on Ilmasto ja energia. Nämä ajankohtaiset ja tärkeät asiat tarjoavat suomalaisille innovatiivisille ja rohkeille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia, joilla on myös kasvavat globaalit markkinat. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö Tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkintoa arvostetaan ulkomaita myöten INNOSUOMI on suomalaisen innovatiivisuuden edistämishanke vuodesta Neljäntoista toimintavuoden aikana on palkittu valtakunnallisesti 71 yritystä ja myönnetty 18 kunniamainintaa yrityksille, työryhmille ja keksijöille. Vuosittain myönnetään myös maakunnallisia INNOSUOMI-palkintoja. Palkitut innovaatiot ovat edistäneet luovuutta, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa ja siten kohottaneet maamme kilpailukykyä ja työllisyyttä. Palkituilta saadun palautteen mukaan Tasavallan Presidentin myöntämä palkinto on erittäin arvostettu myös kansainvälisesti. Ilmoittautumiset seuraavaan INNOSUOMI-kilpailuun mennessä. Kilpailulomake on lehden keskiaukeamalla. Lisätietoja: INNOSUOMI 3

4 Ilmastonmuutos on mahdollisuus PIRJO RÖTKÖNEN KUVAT HANNU BASK Ympäristö- ja energiateknologian maailman markkinat kasvavat prosenttia vuodessa. Innovatiivisille, osaaville ja luoville suomalaisyrityksille ilmastonmuutoksen hillintä tarjoaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. I lmastonmuutos, muut ympäristöhaasteet sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyminen pakottavat yhteiskunnat ja kuluttajat muutoksiin monilla elämän aloilla ja ennen kaikkea energiantuotannossa, -käytössä ja liikenteessä. Nämä haasteet avaavat samalla kuitenkin monille yrityksille uusia, huomattavia bisnesmahdollisuuksia. Innovatiiviset ja selkeän liiketoimintanäkemyksen ja osaamisen omaavat yritykset pärjäävät tässä muutostilanteessa. Niillä, jotka matkivat toisia tai katsovat menneeseen, ei ole menestymisen mahdollisuuksia, sanoo Martti Korkiakoski Tekesistä. 4 INNOSUOMI

5 Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiateknologiat ovat ne päälinjat, joita pitkin meidän Suomessa tulisi ilmastonmuutoksen hillinnässä edetä. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada säästöä, josta kiittää sekä kukkaro että ilmasto, ja sillä puolella meillä on myös osaamista. Uusiutuvista energialähteistä varsinkin kestävällä tavalla tuotettu bioenergia tarjoaa merkittäviä uudenlaisia näkymiä. Muun muassa Suomen metsäteollisuusyritykset ovat tiedostaneet tämän ja siitä saattaa syntyä heille kokonaan uutta liiketoimintaa, toteaa WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen. Olemme korkean teknologian maa ja se on hyvä pohja ponnistaa eteenpäin. Ympäristö- ja energiateknologiasta voisi tulla uusi tukijalka Suomen teollisuustuotannolle. Viime vuosina suomalaisyritykset ovat valitettavasti tippuneet maailman markkinoiden kasvuvauhdista. Siihen ovat omat syynsä, kuten toimivien kotimarkkinoiden puute, Timo Tanninen jatkaa. Matkimalla ei pärjää Innovatiiviset ja selkeän liiketoimintanäkemyksen ja osaamisen omaavat yritykset pärjäävät tässä muutostilanteessa. Niillä, jotka matkivat toisia tai katsovat menneeseen, ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Monestihan menestyvät bisnekset ovat sellaisia, että niitä ei ole alussa edes nähty omaavan menestymisen mahdollisuuksia. Markkinoilla on jo nyt hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat osanneet hyödyntää ilmastonmuutoksen hillinnän mukanaan tuomat bisnesmahdollisuudet, sanoo johtava teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski Tekesistä. Suomessa energiaosaamisella on pitkät perinteet, erityisesti eri polttoaineiden hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa. Jos suomalaisyritykset hyödyntävät energiaosaamistaan ja keskittyvät myös vastaisuudessa puhtaan energian tuotannon ja jakelun kehittämiseen, voivat ne saavuttaa merkittävää kilpailuetua maailman markkinoilla. Monilla aloilla Suomessa energiatehokkuus on maailman huippua, mutta paljon on vielä myös tehtävää monilla teollisuuden aloilla, jotta ominaisenergian kulutus saataisiin putoamaan. Avainasemassa ovat myös teknologiat, jotka mahdollistavat energiansäästöä edistävät ratkaisut ja palvelut. Samalla tarvitaan myös asenteiden ja käyttötottumuksien muutoksia, Martti Korkiakoski toteaa. Korkiakosken mukaan Suomen pienet kotimarkkinat ja ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin innovaatioihin ovat hyvä kokeilualusta uusille tuotteille ja palveluille. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada säästöä, josta kiittää sekä kukkaro että ilmasto, toteaa Timo Tanninen WWF:stä. Mutta yksistään kotimarkkinoille innovaatioita ei kannata kehittää, vaan suunta täytyy olla kansainvälisille kentille heti alusta lähtien, hän painottaa. Asiakaslähtöisyys vahvasti mukana Johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä arvioi asiakaslähtöisyyden vahvistuvan entisestään kehitettäessä tulevaisuuden tuotteita ja palveluita. Kuluttajien ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja lisääntyy entisestään. Asiakkaat vaativat ilmasto- ja energianäkökulmasta yhä tehokkaampia tuotteita. Tämä näkyy jo tällä hetkellä auton valinnassa. Merkittävä tekijä vertailtaessa autoja on, INNOSUOMI 5

6 kuinka vähän hiilidioksidipäästöjä syntyy kilometriä kohti. Vastaavan tyyppiset vertailut yleistyvät laajemminkin, vaikka monesti paremmuusjärjestykseen laittaminen saattaa olla vaikeaa ja monimutkaista, Risto Suominen sanoo. Energiapuolella meillä Suomessa on edistyksellisiä palvelutyyppisiä ratkaisuja, kuten lämmön ja sähkön yhteistuotanto sekä kaukolämpö. Jatkossa onkin tärkeää, että kehitämme ja edelleen hyödynnämme niitä innovaatioita, jotka pohjaavat meille luontaisiin voimavaroihin, hän toteaa. Satsaukset aiempaa markkinalähtöisimpiin tuotteisiin ja palveluihin sekä maailman markkinoille suuntautuvien yritysten tukeminen tuottavat tuloksia myös tulevaisuudessa. Toimivat kotimarkkinat Ympäristö- ja energiateknologian ratkaisujen ja palveluiden toimivat kotimarkkinat ovat pohja, josta on hyvä ponnistaa vientiin ja globaaleille markkinoille. Ilman tukevia kotimarkkinoita maailmalle meno on vaikeaa, sillä referenssit on hyvä saada kotikentiltä. Meidän pitäisi ottaa mallia niistä maista, joissa kotimarkkinat on saatu kehittymään suotuisalla tavalla. Tuulivoimassa menestyneitä maita ovat muun muassa Tanska ja Espanja, maalämmössä edistyneimpiä ovat Ruotsi ja Norja. Näissä maissa valtio on ottanut käyttöön tiettyjä ohjauskeinoja, joiden avulla on saatu luotua kysyntää ja toimivat markkinat, Timo Tanninen luettelee. Kaikki maat panostavat omiin vahvuuksiinsa. Tästä hyvä esimerkki on Norja, jossa tutkitaan vuorovesi- ja aaltoenergian mahdollisuuksia, toteaa Risto Suominen. Kaikki maat panostavat omiin vahvuuksiinsa. Tästä hyvä esimerkki on Norja, jossa tutkitaan vuorovesi- ja aaltoenergian mahdollisuuksia, toteaa Risto Suominen. 6 INNOSUOMI

7 Päästökauppa synnyttänyt tarpeen uusille sijoituskohteille GreenStream Network on Pohjois-Euroopan johtava, päästökaupassa ja uusiutuvan energian alalla toimiva palveluntarjoaja. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat sijoitus- ja varainhoitopalvelut sekä konsultointi- ja välityspalvelut. Vuonna 2001 perustettu GreenStream Network Oy on edelläkävijä alallaan.yhtiö on alusta lähtien hyödyntänyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Kasvihuonekaasujen vähentämisessä syntyneiden päästöoikeuksien hyödyntäminen ja uusiutuvan energian markkinat merkitsevät paitsi uusia velvoitteita toimijoille myös mielenkiintoisia uusia sijoitusmahdollisuuksia, toteaa GreenStream Network Oy:n toimitusjohtaja Kari Sinivuori. Vuodesta 2007 lähtien GreenStream on tarjonnut konsultointi- ja välityspalveluiden lisäksi myös sijoitusinstrumenttien kehitys- ja hallinnointipalveluita.yrityksellä on toimistot Göteborgissa, Hampurissa, Helsingissä, Oslossa, Pekingissä,Tukholmassa ja Vilnassa. Olemme konsultoineet noin 200 organisaatiota päästökaupan ja uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi olemme välittäneet kymmeniä terawattitunteja uusiutuvan energian eli ns. vihreitä sertifikaatteja sekä miljoonia päästöyksiköitä, Kari Sinivuori jatkaa. Uudet sijoituskohteet GreenStream hallinnoi neljää päästökauppaan ja uusiutuvaan energiaan keskittyvää sijoitusrahastoa. Rahastot ovat luonnollinen jatkumo Green- Streamin ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän Kioto-pöytäkirjan mekanismeihin liittyviin palveluihin. Sijoitusrahastoista uusin on perustettu maaliskuussa Tuomme jatkossa markkinoille päästökauppaan liittyviä palvelukokonaisuuksia, jotka kohdistuvat myös vuoden 2012 jälkeiselle kaudelle. Päästökauppa on uusi tapa hallita päästöjä Päästökauppa on markkinapohjainen keino hallita päästöjä. Päästökaupassa on kysymys päästöoikeuksien kaupasta. Kaupan piiriin kuuluvat laitokset tai yritykset tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia, joilla ne voivat käydä kauppaa. Päästöoikeuksien kokonaismäärä markkinoilla määrää kaikkien päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten kokonaispäästöt. Kaupankäynnin seurauksena yksittäisen toimijan päästöt voivat vaihdella. Päästöoikeudet jaetaan markkinaosapuolille esimerkiksi historiallisiin päästöihin perustuen tai huutokaupalla. Suomessa EU:n päästökaupan piiriin kuuluu runsas puolet kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n toinen päästökauppakausi päättyy vuonna Lähde: Motiva Oy CASE PIRJO RÖTKÖNEN GreenStream Network Oy on perustamisestaan lähtien hyödyntänyt päästökaupan ja uusiutuvan enegian synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. INNOSUOMI 7

8 Arvostamme alueellista innovatiivisuutta PRH Luovuuden, osaamisen ja hyvin hoidetun innovaatiopolitiikan keskeinen merkitys näyttää yhä selvemmin kristallisoituneen Suomessa. Tämän viestin ja siihen liittyvän toiminnan eteenpäin vieminen oli yksi INNO- SUOMEN perustamisen lähtökohdista vuonna Jopa hallitusohjelmissa yhä painokkaammin ja yhä useammin korostetaan osaamisen ja innovaatiotoiminnan tärkeyttä, toteaa pääjohtaja Martti Enäjärvi Patentti- ja rekisterihallituksesta. PRH on toiminut INNOSUO- MEN kotipesänä alusta alkaen. Kuitenkin ollakseen menestyksekästä tulee innovaatiopolitiikan jalkautua myös niin kutsutulle ruohonjuuritasolle. Sen tulee saavuttaa suurten yhtiöiden lisäksi pk-yritykset ja keksijät ja kaikki muut ihmiset, jotka ovat luonnostaan potentiaalisia keksijöitä. Innovaatiotoiminnan menestys edellyttää myös laajaa alueellista toimintaa ja koulutusta kaikilla tasoilla. Uhkana on innovatiivisuuden väheneminen muualla kuin suurimmissa aluekeskuksissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Miten voidaan kuvitella, että keskittämällä innovaatiopolitiikan toiminnot Euroopassa tai Suomessa päästäisiin parempaan tulokseen kuin pysyttämällä ne siellä, missä innovaatiot ja keksinnöt syntyvät, lopettaa Enäjärvi. Valtakunnalliset INNOSUOMI-voittajat 2007: Palkinto on lisännyt tunnettuutta ja uskottavuutta Kyselimme viime vuoden INNOSUOMI-kilpailussa palkitulta viideltä yritykseltä palkinnon merkityksestä liiketoiminnalle ja mahdollisuudesta hyödyntää palkintoa markkinoinnissa. Innohome Oy, Espoo Tekninen johtaja Matti Myllymäki: INNOSUOMI-palkinto on vahvistanut yhtiömme yrityskuvaa ja arvostusta. Olemme hyödyntäneet palkintoa esitteissämme ja erilaisissa esityksissä. Pensi Rescue Oy,Vammala Toimitusjohtaja Eero Vuorenoja: INNOSUOMI-palkinto toi lisää uskottavuutta kehitystyölle, jota olemme tehneet jo lähes 30 vuoden ajan. Olemme kertoneet palkinnosta yhteistyökumppaneillemme ympäri maailmaa ja se on noteerattu erittäin hyvin. Olemme havainneet, että palkintoa arvostetaan maailmalla. Seniortek Oy, Rovaniemi Toimitusjohtaja Pasi Nurmela: INNOSUOMI-palkinto on merkinnyt meille positiivista julkisuutta ja tuonut samalla uskottavuutta yrityksellemme. Olemme saaneet yhteydenottoja monilta tahoilta entistä runsaammin. Codenomicon Oy, Oulu Operatiivinen johtaja Tuija Postari-Kivistö: INNOSUOMI-palkinto on meille erittäin merkittävä kunnianosoitus.vaikka liiketoimintamme on kansainvälistä, tulee iso osa työntekijöistämme Suomesta, myös jatkossa. Siksi Suomessa saatu arvostus on meille tärkeää. Kunniamaininnan vuonna 2007 saivat Symbicon Oy Kajaanista ja Viconsys Oy Jyväskylästä. Erikoistyö Mäki Ky, Nurmo Tekninen asiantuntija Erkki Mäki: INNOSUOMI-palkinto muutti kehitystyön puoliksi harrastustyyppisestä Pelle Peloton -puuhastelusta täysipainoiseksi tuotekehitykseksi. Keksinnön teollinen valmistaminen tuli välttämättömäksi ja nyt viimeisten osien nollasarjan valmistus on alkanut. Lisäksi olemme luomassa myynti- ja asennusverkostoa. 8 INNOSUOMI

9 INNOSUOMI O8 ILMASTO JA ENERGIA Vain osallistumalla voit voittaa! INNOSUOMI-kilpailu etsii sekä teknisiä että palvelupuolen innovaatioita ja niiden yhdistelmiä osaavien ja luovien suomalaisyritysten joukosta.täyttääkö Sinun innovaatiosi INNOSUOMI-kilpailun kriteerit? Käytä hetki aikaa arvioidaksesi mahdollisuutesi kilpailussa ja tutustu oheiseen kilpailulomakkeeseen. Palkitut yritykset ovat arvioineet hyötyneensä palkinnosta konkreettisella tavalla.vuonna 2003 tehdyssä kyselytutkimuksessa yli puolet vuosina INNOSUOMI-palkituista yrityksistä katsoi saaneensa innovaatioilleen lisää tunnettuutta markkinoilla, ja jopa neljännes uusia asiakkaita ja uusia tilauksia. Palkitun tuotteen tai palvelun osuus liikevaihdosta on edustanut lähes 60 prosenttia yrityksen liikevaihdosta eli sillä on ollut merkittävä rooli liiketoiminnan kehitykselle. INNOSUOMEN teemat vaihtelevat vuosittain. Kuluvan vuoden teema on Ilmasto ja energia.tällä ajankohtaisella ja tärkeällä teemalla halutaan nostaa esiin suomalaista osaamista ja kannustaa löytämään niitä liiketoimintamahdollisuuksia, joita myös kansainvälisillä markkinoilla on tarjolla. Suomi voi olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillintään ja energian tehokkaampaan käyttöön sekä sen puhtaampaan tuotantoon liittyvillä keksinnöillä ja palvelukonsepteilla. INNOSUOMI haluaa omalta osaltaan nostaa esille näitä innovaatioita. Kuitenkin, teemasta huolimatta INNOSUOMEN raati odottaa korkeatasoisia palkintoehdotuksia myös muilta aloilta. Tervetuloa mukaan! Juha Jutila Toiminnanjohtaja, Keksintösäätiö INNOSUOMI-työvaliokunnan puheenjohtaja

10 SUOMALAISEN INNOVATIIVISUUDEN EDISTÄMISHANKE VUODESTA 1994 LÄHTIEN SUOJELIJANA ON TASAVALLAN PRESIDENTTI Ilmoittaudu INNOSUOMI O8 -kilpailuun mennessä! Palkintoehdokkaana voi olla yritys, yhteisö tai henkilö, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet yritystoimintaa, yrittäjyyttä yleensä, keksintöjen markkinoille saattamista ja siten sellaisia tekijöitä kuten luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa Kilpailuehdotus voi olla joko tekninen tai palveluinnovaatio tai niiden yhdistelmä. Maakunnallinen ja valtakunnallinen kilpailu Samalla ehdotuksella voi osallistua ehdokkaaksi vain yhdessä maakunnassa. Palkintoehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli ehdotukseen liittyy teollisoikeudellista suojaamista, osallistuja on velvollinen huolehtimaan siitä itse. Maakunnista 1 3 ehdokasta pääsee jatkoon valtakunnallisiksi palkintoehdokkaiksi. Raatien jäsenet ja niiden asiantuntijat eivät voi osallistua ehdokkaaksi. Ehdotusten liitteet palautetaan vain erillisestä pyynnöstä. Palkintoperusteina ovat mm: idea, keksintö tai innovaatio on merkittävästi edistänyt yritystoimintaa toiminta on edesauttanut keksintöjen markkinoille saattamista tuotteen tai palvelun innovatiivisuus ja saavutettu asiakashyöty toiminnan jatkuvuus, tuotekehitys ja teknologian taso, työllisyyden edistäminen, alan kilpailutilanne Toimi näin Kilpailulomakkeet liitteineen tulee toimittaa mennessä paikalliseen TE-keskukseen (Työvoima- ja elinkeinokeskus) tai INNOSUOMItoimistoon. Lomake on myös sähköisesti täytettävissä ja tulostettavissa Internetissä osoitteessa Lisätietoja: TE-keskus, Keksintöasiamies, puh. vaihde , INNOSUOMI-toimisto (09) , (09) , Seuraa tapahtumakalenteria: Palkintoehdotusten toimitusosoitteet: Kuoreen merkintä INNOSUOMI-kilpailu Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Huhtalantie 2, Seinäjoki Etelä-Savon TE-keskus Mikonkatu 3 ja 5 PL 164, Mikkeli Hämeen TE-keskus Rauhankatu 10, Lahti Kaakkois-Suomen TE-keskus Salpausselänkatu 22 PL 1041, Kouvola Kainuun TE-keskus Kalliokatu 4, Kajaani Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 PL 44, Jyväskylä Lapin TE-keskus Ruokasenkatu Rovaniemi Pirkanmaan TE-keskus Kauppakatu 4 PL 467, Tampere Pohjanmaan TE-keskus Hovioikeudenpuistikko 19 A PL 131, Vaasa Pohjois-Karjalan TE-keskus Kauppakatu 40 B PL 8, Joensuu Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Viestikatu 1 PL 86, Oulu Pohjois-Savon TE-keskus Käsityökatu 41 PL 2000, Kuopio Satakunnan TE-keskus Pohjoisranta 11 PL 266, Pori Uudenmaan TE-keskus Maistraatinportti 2 PL 15, Helsinki Varsinais-Suomen TE-keskus Turun Seudun Yrityspalvelukeskus POTKURI Ajurinkatu 2, Turku Ålands Teknologicentrum Kvarteret itiden, Elverksgatan 10 AX Mariehamn INNOSUOMI Arkadiankatu 6 PL 1140, Helsinki

11 Irrota lomake tästä INNOSUOMI O8 KILPAILULOMAKE LUOTTAMUKSELLINEN Palkintoehdotukset on jätettävä viimeistään Palkintoehdotusta koskevat lisätiedot, esitteet, ehdotusta puoltavat lausunnot, mahdolliset lausunnon antajat ja muun ehdotusta koskevan täydentävän aineiston voi toimittaa erillisinä liitteinä. 1. MAAKUNTA, JOSSA EHDOKAS OSALLISTUU 2. PALKINTOEHDOKKAAKSI OSALLISTUVAN TIEDOT Ehdokas on yritys muu organisaatio henkilö työryhmä Palkintoehdokkaan tiedot Ehdokkaan nimi Katuosoite Postinumero Puhelin Sähköposti Paikkakunta Telefax Internet-osoite Yhteyshenkilön tiedot (ellei sama kuin palkintoehdokas) Yhteyshenkilön nimi Titteli Katuosoite Postinumero Puhelin Sähköposti Paikkakunta Telefax Internet-osoite 3. PALKINTOEHDOTUSTA KOSKEVAT TIEDOT JA OSALLISTUMISPERUSTEET 3.1. Ehdotuksen nimi 3.2. Ehdotuksen toimiala 3.3. Ehdotuksen / innovaation kuvaus, minkä ongelman se ratkaisee ja mitkä ovat sen tulevaisuuden suunnitelmat 3.4. Ehdotuksen tämänhetkinen vaihe ideasta tuotteeksi ja markkinoille -ketjussa Kuvaus ehdotuksen synnystä ja tuotekehityksestä Kaupallistettu Suomessa, muualla, missä? milloin? Miten ehdotus on kaupallistettu kotimaassa ja kansainvälisesti? (esimerkiksi oma tuotanto, lisenssisopimus, verkosto)

12 3.5. Ehdotuksen teollisoikeudellinen suoja ja sertifiointi Ehdotuksella on tekijänoikeus, tavaramerkki tai mallisuoja (lisätiedot erillisenä liitteenä) kyllä ei Ehdotuksella on patentti- tai hyödyllisyysmallisuoja tai jätetty hakemus (lisätiedot erillisenä liitteenä) kyllä ei Onko ehdotuksella laatusertifikaatti, ympäristösertifikaatti ja/tai muu vastaava, mikä? (tarvittaessa lisätiedot erillisenä liitteenä) kyllä ei Irrota lomake tästä 3.6. Ehdotuksen kilpailukyky Miksi ehdotus on alan kilpailijoita parempi? Kilpailijat ja kilpailevat tuotteet Markkinatilanne 4.YRITYKSEN TALOUDELLISET TIEDOT (täytä kohdat soveltuvin osin, jos ehdotuksen tekijänä on muu kuin yritys) 4.1.Yrityksen toimiala 4.2. Omistuspohja (yksityishenkilöt, emoyhtiö, sijoittajat) 4.3.Yrityksen taloudelliset tiedot vuosina (ennuste) 2009 (tavoite) 4.4.Yrityksen liikevaihto (euro) 4.5. Ehdotuksen osuus liikevaihdosta (%) 4.6.Viennin osuus ehdotuksen liikevaihdosta (%) 4.7.Tuotekehityksen osuus liikevaihdosta (%) 4.8. Ehdotuksen työllisyysvaikutukset (ennuste) 2009 (tavoite) 4.9.Yrityksen henkilöstön määrä Ehdotuksen työllistämien henkilöiden lukumäärä yrityksessä ja/tai alihankkijoilla 5. MUUT TIEDOT Mikäli ehdotus palkitaan, sen saa julkistaa sellaisenaan seuraavin rajoituksin Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys Kilpailulomake mahdollisine liitteineen toimitetaan paikalliseen TE-keskukseen. Kuoreen merkintä INNOSUOMI-kilpailu.TE-keskuksen yhteystiedot kätevästi Internetistä: tai soittamalla numeroon Palkintoehdotukset on jätettävä viimeistään

13 Rakentaminen ja rakennusten ylläpito energian suursyöpöt Arvioiden mukaan rakentaminen ja rakennusten ylläpito vievät prosenttia kaikesta energiankulutuksesta. Liikenteen osuus on noin 20 prosenttia. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella otetaan pitkä askel ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakentaminen ja rakennukset käyttävät siis lähes 40 prosenttia energiasta ja vastaavasti ne tuottavat noin 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Luvut osoittavat, kuinka paljon säästöpotentiaalia rakentamisessa on ja kuinka kestävän rakentamisen ratkaisuilla voi olla kauaskantoiset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnässä. Keinoja on kolmenlaisia: säästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot. siirrytään kokonaisenergiatarkasteluihin eli enää ei esimerkiksi käsitellä ikkunoita ja seiniä erikseen, vaan kerrotaan, miten paljon rakennus saa kaiken kaikkiaan käyttää energiaa mitoitusolosuhteissa, kertoo kehittämisjohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä uusista linjauksista. PIRJO RÖTKÖNEN KUVA HANNU BASK Ilmastonmuutos näkyy määräyksissä Ympäristöministeriön uudisrakennuskohteita koskevat rakentamismääräykset ovat kiristymässä ja vuodesta 2010 lähtien rakennusten lämmitysenergian kulutus tulee pudota tasolle, joka on prosenttia nykytasosta. Määräykset koskevat siis lämmitystä, jonka merkitys on suuri, sillä rakentamisen osuus elinkaaritarkastelussa on minimaalinen verrattuna rakennuksen käyttöön. Sen lisäksi määräyksissä INNOSUOMI 9

14 Rakennusalan ja suunnittelijoiden tehtäväksi jää arvioida, miten rakennuksen eri osaalueita kehitetään niin, että vaaditulle tasolle päästään. Potentiaalia vientiin 1990-luvun laman jälkeisen vuosikymmenen ajan Suomen rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut vähäistä, mutta nyt on nähtävissä selvää vilkastumista ja alalla on potentiaalia kehittää ratkaisuja, jotka eivät sovellu vain kotimarkkinoille, vaan joilla on myös mahdollisuuksia vientiin. Talotekniikan kehityspanokset ovat tästä hyvä esimerkki. Rakennusmääräysten tiukennukset eivät kuitenkaan pysähdy vuoteen 2010, vaan ympäristöministeriö linjaa määräyksiään jo vuoteen 2015 asti. Tavoitteena on, että kaikista rakennuksista tulee niin kutsuttuja passiivitaloja, jotka eivät tarvitse ulkopuolista energiaa lämmitykseen. Matalaenergiatalot lyömässä läpi Passiivitaloja Suomessa ei vielä ole, mutta niin kutsuttuja matalaenergiataloja, jotka täyttävät vuoden 2010 rakennusmääräykset on syntymässä eri puolille Suomea. Oulussa on edetty pisimmälle. Oulun kaupungin rakennusvalvonta on esimerkillisesti motivoinut pientalo- ja kerrostalorakentajia tekemään energiatehokkuudeltaan nykymääräyksiä tiukempia rakennuksia eli juuri vuoden 2010 määräysten mukaisia taloja, Helena Säteri kiittää. Korjausrakentaminen vaatii neuvontaa Määräyksillä korjausrakentamista ei saada kuntoon, siellä on tilaa innovaatioille. Tavoitteena on saada aikaan tiekartta, jonka avulla voidaan neuvoa, miten energiatehokkuutta voitaisiin erityyppisissä rakennuksissa parantaa peruskorjauksen yhteydessä. Tiekartan avulla lisätään myös kuluttajan tietoisuutta. Avainasemassa ovat teknologiset ratkaisut, joilla on mahdollista seurata omaa energiankulutusta ja ahaa-elämyksen kautta pienentää käyttöä. Energia hinta on kuitenkin paras ohjaava voima. Mitä kalliimpi energia, sitä houkuttelevampaa on tehdä korjausrakentamisen kautta rakennukset energiatehokkaiksi. Kylmä opettanut Kiinteistökannassa on globaalisti suuri energiasäästön potentiaali ja sitä kautta laajat markkinat myös suomalaisille yrityksille. Meillä Suomessa tietoisuus energia-asioista on parempi kuin maissa, joissa lämmittämisellä ei ole ollut niin suurta merkitystä kuin meillä täällä kylmässä. Se on hyvä lähtökohta energiatehokkuudelle ja ilmastonmuutoksen hillinnälle. Lisäksi meillä on perusosaamista, jolta ponnistaa. Loppujen lopuksi meillä on enemmän voitettavaa kuin hävittävää on vain käärittävä hihat ja aloitettava hommat. Passiivitalo pitää lämmön Nykyiset rakennusmääräykset täyttävä omakotitalo kuluttaa lämmitysenergiaa keskimäärin 120 kwh/m 2 /vuosi. Matalaenergiatalo kuluttaa puolet tästä tai jopa vähemmän ja passiivitalo puolestaan alle puolet matalaenergiatalon kulutuksesta, siis alle 30 kwh/m 2 /vuosi. Teknisesti energiatehokkaan talon rakentaminen ei ole vaikeata, sillä matalaenergia- ja passiivitaloissa ei käytetä varsinaisesti mitään uutta tekniikkaa. Energiatehokkuutta eristämällä Passiivitalo on eristetty niin hyvin, ettei talossa tarvita pattereita ja/tai lattialämmitystä. Sisäiset lämmönlähteet kuten ihmiset, kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja valaistus riittävät lämmittämään talon, ainakin melkein. Kosteissa tiloissa joudutaan käyttämään jonkinlaista lämmitystä. Ilmanvaihto kuntoon Hyvin eristetyssä talossa hyvä ilmanvaihto on erittäin tärkeää ja koneellinen ilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla on välttämätön. Koska passiivitalossa ei ole lämmönjakojärjestelmää ja käytössä on pienitehoinen lämmöntuotantolaite, säästetään rakennuskustannuksia näiden osalta. Lisäkustannuksia syntyy toisaalta paksumpien eristeiden ja parempien ikkunoiden vuoksi. Suomeen ollaan vasta rakentamassa ensimmäisiä passiiviomakotitaloja, joten tarkkoja tietoja rakennuskustannuksista ei vielä ole käytettävissä. Kokemukset Keski-Euroopasta viittaavat siihen, ettei passiivitalon rakentaminen tulisi kovin paljon normaalin talon rakentamista kalliimmaksi. Passiivitaloja on rakennettu Saksassa yli , Itävallassa yli ja Ruotsissa ja Norjassa yli Lisätietoa: 10 INNOSUOMI

15 Kotimainen etanolituotanto lähtenyt vauhdilla käyntiin Suomalainen energiayhtiö St1 on aloittanut kotimaisen etanolin tuotannon. Ensimmäinen bioetanolitehdas on jo käytössä Lappeenrannassa. Sen jälkeen St1:n tavoitteena on aloittaa myös muualla Suomessa bioetanolin valmistus elintarviketeollisuuden jätteistä. appeenrannan laitoksen myötä St1 aloitti en- maailmassa bioetanolin hajaute- Lsimmäisenä tun tuotantokonseptin, sanoo St1:n toimitusjohtaja Kim Wiio. Wiio korostaa, että jätteiden hyödyntäminen energiatuotannossa on välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Koska VTT:n kehittämä ja St1:n käyttämä teknologia, Etanolix-konsepti, hyödyntää elintarviketeollisuuden ja myöhemmin muun muassa kotitalouksien jätteitä, sen bioetanolituotannon hiilidioksiditase on hyvä. Etanolix-konsepti alentaa biopolttoainetuotannon logistiikkakustannusten lisäksi jätehuollon ja rehuteollisuuden logistiikkakuluja. Tällä on ympäristöllinen kerrannaisvaikutus. Etanolix-tehdas valmistaa 85 prosenttista alkoholia, joka kuljetetaan Haminaan ensi kesänä valmistuvaan absolutointilaitokseen. Siellä alkoholi väkevöidään 99,8 prosenttiseksi, jolloin se soveltuu sekoitettavaksi bensiiniin. Absolutointilaitoksen valmistuttua St1 käyttää valmistamansa bioetanolin oman verkostonsa kautta jaettavaan bensiiniin. Bioetanolillemme on myös vientimahdollisuuksia. Asiakkaamme ja kumppanimme ovat suhtautuneet bioetanolihankkeisiimme innostuneesti. Mittavat investoinnit St1 aikoo jatkaa panostustaan bioetanolin valmistukseen.yhtiön tavoitteena on Wiion mukaan lähivuosina investoida omiin tuotantolaitoksiinsa kymmeniä miljoonia euroja. Suomalaisen elintarviketeollisuuden jätemäärät riittävät etanolilaitoksiin rakentamiseen Suomessa.\ Kasvattaessamme bioetanolituotantoa vielä suuremmaksi, joudumme ottamaan käyttöömme muitakin jätevirtoja. Silloin kyseeseen tulee lähinnä kotitalouksien biojätteet,wiio sanoo. St1:n tavoitteena on olla johtava hiilidioksidivapaiden energiatuotteiden valmistaja.yhtiö haluaa kehittää ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja toteuttaa ne liiketaloudellisesti kannattavasti. Bioetanolin hajautettu Etanolix-tuotantokonsepti, joka on jo kaupallisessa käytössä, on loistava esimerkki tästä toiminnasta,wiio sanoo. St1 ja VTT perustivat St1 Biofuels Oy:n toteuttamaan tätä konseptia.yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2006 helmikuussa. Kuluvan vuoden alkupuolella St1 Finland Oy lunasti VTT:n 25 prosentin osuuden itselleen. VTT ja St1 Biofuels Oy jatkavat läheistä yhteistyötään biopolttoaineteknologian kehittämisessä. CASE KIMMO SALIN St1:n ensimmäinen bioetanolitehdas on käynnistynyt Lappeenrannassa. Laitos valmistaa 85 prosenttista alkoholia, joka jatkokäsitellään Haminan absolutointilaitoksessa. INNOSUOMI 11

16 Ympäristöteknologiasta liiketoiminnan kasvava alue PIRJO RÖTKÖNEN KUVA OILON OY CASE Kehitystyössä Oilonin tavoitteina ovat olleet päästöjen vähentäminen, polttimien hyötysuhteen parantaminen ja huollon helppous yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun. Poltinvalmistaja Oilon Oy on kehittänyt määrätietoisesti tuotevalikoimaansa nykyajan tiukkojen ympäristövaatimuksien mukaiseksi.yhtiö on panostanut myös liiketoiminnan kehittämiseen tavoitteena isot ja vaativat ulkomaiset OEMasiakkaat. Hyvät tulokset näkyvät huomattavana liikevaihdon kasvuna, jossa viennillä on suuri osuus. uoli ympäristöstä asettaa energia-alalle jat- kehitystavoitteita ja siksi olemme li- Hkuvia sänneet tuotekehityspanostustamme voimakkaasti tälle alueelle. Tavoitteenamme ovat olleet päästöjen vähentäminen, polttimien hyötysuhteen parantaminen ja huollon helppous yhdistettynä tyylikkääseen muotoiluun.tehdyn kehitystyön ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme moniin eri teholuokkiin low- NOx -polttimia, biokaasupolttimia, hajukaasupolttimia ja ongelmajätteen- ja yhdyskuntajätteenpolttoratkaisuja. Omaa tuotantoamme ja toimintaamme ohjaa sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä.ympäristöteknologiasta on tullut kasvava alue liiketoiminnassa., kertoo Oilon Oy:n toimitusjohtaja Eero Pekkola. Oilon panostaa noin 5 % vuotuisesta liikevaihdosta tuotekehitykseen.yhtiön nykyaikainen euronormit täyttävä kehityskeskus mahdollistaa monipuoliset polttokokeet ja mittaukset öljyllä ja kaasulla. Valmiudet uusiin polttoaineisiin Oilon on tutkinut bioöljyjen polttoa jo parisen kymmentä vuotta ja yhtiöllä ovat valmiudet toimittaa polttimia heti kun biopohjaisten öljyjen tuotanto alkaa. Ongelmajätteiden polttoratkaisuissa yhtiö on alan kärjessä. Laitteita on toimitettu lähes kaikkiin Euroopan maihin ja myös Aasiaan. Prosessikaasut, biokaasut ja kaatopaikkakaasut hyödynnetään kymmenissä maissa Oilonin polttotekniikalla. Oilon on perustanut Hollolaan kokonaan uuden yksikön, joka keskittyy erityisesti palvelemaan omakotiasukkaita heidän haasteissaan alentaa lämmityksen aiheuttamia päästöjä. Tämä uusi yhtiö tarjoaa maalämpöpumppuja, ilma-vesilämpöpumppuja, aurinkokeräimiä sekä öljy-, kaasu- ja pellettipolttimia. Eri ratkaisuista on mahdollista rakentaa yhdistelmiä, kuten varustamalla öljylämmitys aurinkokeräimillä tai ilma-vesilämpöpumpulla. Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat Muutama vuosi sitten asetimme tavoitteeksi nousta maailmanluokan poltintoimittajaksi vaativimmillekin kansainvälisille OEM (Original Equipment Manufacturers) -asiakkaille. Mitä haastavammat asiakkaat ovat, sitä tiukemmat vaatimukset dokumentaation, polttimen päästöjen ja tekniikan osalta ovat. Siksi käynnistimme projektin, jossa kehitettiin automaatiota ja tekniikkaa päästöjen alentamiseksi sekä parannettiin dokumentaatiota ja vahvistettiin brändiä. Merkittävä rooli oli myös johdon kouluttamisella. Projektissa ei keskitytty yksistään teknologiaan, vaan kehitettiin laajasti koko liiketoimintaa. \Kaksivuotinen projekti käynnistyi vuonna 2005 ja työn onnistuminen näkyy monilla mittareilla. Liikevaihto kasvoi vuoden 2004 noin 28 miljoonasta eurosta 44 miljoonaan euroon vuonna 2007.Viennin osuus kasvusta oli jopa %. Myös työllistävä vaikutus oli suuri, sillä Oilonin henkilöstömäärä Suomessa kasvoi 30 %:lla. Kokonaismäärän ollessa nykyisin 275 työntekijää. Oilonin merkittävimmät markkina-alueet ovat Kiina, Intia ja Venäjä sekä useat Aasian maat. Olemme muun muassa saaneet asiakkaaksemme suuren intialaisen OEM-valmistajan, jonka osuus Intian markkinoista on %. Näissä maissa kysyntää on nimenomaan höyryntuotannossa. Kiinassa olemme vaihtaneet MW:n edestä kivihiilipohjaista energiantuotantoa maakaasulle, toteaa Eero Pekkola. 12 INNOSUOMI

17 Energian mittausjärjestelmistä kova kysyntä Euroopassa Ilmastomuutos on kiihdyttämässä energiansäästöhankkeita EU:n alueella. Energian kulutukseen ja mittaukseen kehitetyistä laitteista ja järjestelmistä on viime aikoina syntynyt kova tarve. Mittausjärjestelmien markkinat ovat hyvässä kasvussa. eidän laitteillamme voidaan optimoida M energiavirtaa ja tehostaa energian käyttöä, sanoo jyväskyläläisen energian mittausjärjestelmiä ja etäluentalaitteita valmistavan Aidon Oy:n toimitusjohtaja Timo Chrons. Viimeksi kuluneen vuoden aikana kehitys on ollut nopeaa Pohjoismaissa.Tätä kysyntää on vauhdittanut sekä Ruotsin että Suomen viranomaiset, jotka ovat kiinnittäneet erilaisissa energiasäästöohjelmissa huomiota energiankulutuksen optimointiin. Chrons sanoo, että Ruotsin valtiopäivien tekemän päätöksen mukaan kaikkien sähköä kuluttavien asiakkaiden tulee viimeistään vuonna 2009 maksaa sähköstä todellisen kulutuksen mukaan. Myös Suomen hallitusohjelmassa mainitaan etäluenta. Viranomaisten näkemykset energian kulutuksen hillitsemisestä asettavat uusia vaatimuksia sähköyhtiöiden mittarilukukäytäntöön. Sähköyhtiöt ovatkin alkaneet kiinnostua yhä enemmän mittareiden etäluentamahdollisuuksista, Chrons kertoo. Tämä heijastuu myös mittausjärjestelmien myyntiin. Chrons sanoo, että Ruotsi on heidänkin yritykselleen iso markkina-alue.aidon on solminut ruotsalaisen langattomiin järjestelmiin erikoistuneen Tritech Technology AB:n kanssa sopimuksen vähintään Mesh NET -tiedonsiirtojärjestelmän yhteistoimituksista parin seuraavan vuoden aikana. Miljardimarkkinat Nämä toimitukset tapahtuvat ensisijaisesti pohjoismaisille energiayhtiöille.aidon on esimerkiksi mukana vaihtamassa Göteborg Energin mittaria. Suomen ja Norjan markkinat ovat tällä hetkellä kasvussa, mutta myös Hollannissa ja Irlannissa ollaan kiinnostuneita etäluentateknologiasta. Energiamittareiden automaattinen etäluenta on leviämässä hiljalleen myös muualle EU:ssa. Energiankulutuksen mittausjärjestelmissä on valtava markkinapotentiaali. Euroopan laajuisesti voidaan puhua miljardien eurojen potista. Jos tuosta määrästä saisi muutaman prosentinkin, se olisi melkoinen saavutus. Aidon aikoo toimittaa markkinoille seuraavan puolentoista vuoden aikana noin mittaripistettä. Aidon Oy on perustettu 3,5 vuotta sitten.yrityksen tavoitteena on luoda teollisia standardeja ja edistää avoimuutta energian mittausjärjestelmien ja etäluentateknologian teollistamisessa.yhtiö omistaa mittarit ja ohjelmistot, mutta valmistus tapahtuu alihankkijoilla eri puolilla maailmaa. CASE Aidon on mukana vaihtamassa Göteborg Energin mittaria. Kuvassa Göteborg Energin moderni kaasuvoimala, joka valmistui vuonna KIMMO SALIN KUVAT GÖTEBORG ENERGI AB INNOSUOMI 13

18 PIRJO RÖTKÖNEN KUVA HANNU BASK Kestävän rakentamisen innovatiivisissa ratkaisuissa 1+1 voi olla jopa neljä Arkkitehti Bruno Erat toivoo, että kestävässä rakentamisessa löydettäisiin vihdoin innovatiivisuuden ydin eli osattaisiin ratkaista asioita uudella ja erilaisella tavalla. Hän tietää, mistä puhuu, sillä hän on puolustanut kestävän kehityksen mukaisia rakennusratkaisuja jo yli 30 vuotta. Nuori sveitsiläisarkkitehti osoitti omaa luovuuttaan ja rohkeuttaan kulkea omia polkujaan tulemalla Suomeen vuonna Alvar Aalto oli yksi syy miksi halusin Suomeen olinhan arkkitehti. Hänen arkkitehtuurinsa oli niin omaperäistä ja varsinkin hänen huonekalunsa innostivat minua. Haaveena oli siis päästä töihin hänen toimistoonsa, muistelee Bruno Erat kosketuksiaan Suomeen 1960-luvun alussa. Toinen Suomi-innoittaja löytyy yllättävältä taholta, nimittäin hiihtäjä Veikko Hakulinen. Veikko Hakulinen edusti minulle askeettista, vaatimatonta ja erinomaista urheilijaa omien polkujensa kulkijaa. Olin innokas urheilija itsekin, harrastin kesäisin pyöräilyä ja talvisin pujottelua. Näin minulle syntyi kuva suomalaisista ja halusin päästä näkemään, pitikö kuva paikkansa. Työtä idolien kanssa Alvar Aallon lisäksi olin ihaillut myös muiden suomalaisarkkitehtien töitä: näitä olivat Aarne Ervi, Heikki Sirén, Reima Pietilä, Viljo Revel sekä tietysti molemmat Saariset. Suomeen tultuani pääsin töihin Ervin toimistoon, josta jonkin ajan kuluttua onnistuin vaihtamaan itse Alvar Aallon ateljeehen. Sitten muutaman vuoden kuluttua sain tarjouksen Yhdysvaltoihin vierailevaksi professoriksi. Yhdysvaltojen jälkeen Suomessa oli aloitettava nollasta ja perustimme vaimoni kanssa "Meidän tulee kehittää ratkaisuja, joissa hintavaikutus on vähäinen. Ei pidä ajatella, että kun lisätään tämä ja tämä niin, se lisää kustannuksia niin ja niin paljon. On ajateltava asioita uusiksi ja etsittävä keinoja, jotka kyseenalaistavat vanhat tavat. Siinä on todellinen haaste ja innovatiivisuuden ydin", sanoo Bruno Erat. 14 INNOSUOMI

19 oman toimiston. Mutta Amerikan vuosien jälkeen mikään ei ollut samalla tavalla kuin ennen, sillä olin tutustunut siellä maailman ekologiseen tilaan ja ympäristökysymyksiin. Passiivienergiatalo jo 30 vuotta Bruno Eratin mukaan kestävä kehitys on edennyt huomattavasti hitaammin kuin mihin hän 1970-luvulla uskoi. Mutta tällä vuosituhannella muutosvauhti on kiihtynyt, sillä kaikki ihmiset tietävät, mikä ilmastonmuutos on ja mitä se edellyttää meiltä jokaiselta. Meillä on teknologiat, joilla rakennetaan energiatehokkaista rakennuksia ja meillä on energiatuotantoteknologiat, joilla rakennuksia voidaan lämmittää ympäristöystävällisesti ja ennen kaikkea meillä on myös teknologiaa, joka mahdollistaa energian säästön, hän luettelee. Hänen oma talonsa on hyvä esimerkki energiatehokkuudesta: talo käyttää lämpöenergiaa vain noin neljänneksen tavanomaisesta ja se on rakennettu jo yli 30 vuotta sitten. Hän perää innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkuuden toteuttamiseen niin arkkitehdeiltä kuin rakentajiltakin. Meidän tulee kehittää ratkaisuja, joissa hintavaikutus on vähäinen. Ei pidä ajatella, että kun lisätään tämä ja tämä niin, se lisää kustannuksia niin ja niin paljon. On ajateltava asioita uusiksi ja etsittävä keinoja, jotka kyseenalaistavat vanhat tavat. Siinä on todellinen haaste ja innovatiivisuuden ydin. Energiatehokkaat rakennukset tulevat Periaatteessa arkkitehdeillä on mahdollisuudet vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen, mutta käytännössä rajoittavia tekijöitä on vielä paljon. Tietoisuus kestävän rakentamisen mahdollisuuksista on kuitenkin hyvä askel eteenpäin. Bruno Erat on omalta osaltaan vienyt viestiä eteenpäin opettamalla arkkitehtiopiskelijoita kestävään rakentamiseen. Kuitenkin tehokkain tapa muuttaa rakentamista energiatehokkaaseen suuntaan on markkinoilta tuleva paine. Heti kun asiakkaat alkavat vaatia energiatehokkaita ratkaisuja, alkavat rakennusliikkeet niitä rakentaa. Sillä tavalla asunnoista saada paremman hinnan ja ne on helpompi myydä. Hänen mukaansa monissa maissa hyväksi havaittu keino ovat porkkanat, joilla voidaan kehitystä nopeuttaa. Tarvitaan tuntuvia porkkanoita, jotka vievät nopeasti kriittisen pisteen yli, minkä jälkeen asiat alkavat edetä omin avuin. Meillä ovat valmiudet vastata myös maailmanlaajuiseen kysyntään. INNOKOULU innostaa ideoimaan INNOKOULU on osa INNOSUOMI-projektia ja sillä innostetaan peruskoulujen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita sekä ammattioppilaitosten opiskelijoita luovuuteen ja kekseliäisyyteen. INNOKOULU-kilpailuja on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Oppilailta ja opettajilta saadun palautteen mukaan INNOKOULU tapahtuma on motivoinut ja aktivoinut kouluvuotta. Tänä vuonna INNOKOULU järjestetään Turussa ja Varsinais-Suomessa. Opetushallitus toimii INNOSUOMEN yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämisessä. Lisätietoja: INNOSUOMI-toimisto,Timo Suokas, puh. (09) tai Leena Puolimatka, puh. (09) INNOINT haastaa varusmiehet INNOINT on varusmiehille tarkoitettu keksintökilpailu, jonka tavoitteena on rohkaista varusmiehiä innovatiivisuuteen, luovuuteen ja aloitteellisuuteen. Kilpailussa palkitaan ideoita, keksintöjä ja menetelmiä, joilla on myös yleistä merkitystä. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Puolustusvoimat, Patentti- ja rekisterihallitus, Keksintösäätiö, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry, Maanpuolustuksen aloitesäätiö ja INNOSUOMI. INNOINT-kilpailua on järjestetty vuodesta 1999 ja siinä on palkittu 27 varusmiestä. Lisäksi 23 varusmiestä on saanut kunniamaininnan. Palkinnot ovat olleet rahapalkintoja. Lisätietoja: INNOSUOMI-toimisto,Timo Suokas, puh. (09) tai Leena Puolimatka, puh. (09) INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2008 Julkaisija: INNOSUOMI, PL 1140, (Arkadiankatu 6 A), Helsinki, Päätoimittaja: Timo Suokas Toimitus: Viestintätoimisto Teonsana Oy, Lehdessä olevia tietoja lainattaessa on lähde mainittava. Ulkoasu: Oddball Graphics Oy Tiedustelut: Timo Suokas, puh. (09) , Leena Puolimatka, puh. (09) Paino: Edita Prima Oy INNOSUOMI 15

20 ILMASTO JA ENERGIA INNOSUOMI O8 -PALKINTOEHDOKKAIDEN HAKU ON KÄYNNISSÄ ILMOITTAUDU! Kilpailuun voi ilmoittautua yritys, yhteisö tai henkilö, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot edistävät yritystoimintaa ja keksintöjen markkinoille saattamista sekä luovuutta, osaamista ja yhteistyötä Suomessa. Kilpailuehdotus voi olla joko tekninen tai palveluinnovaatio tai niiden yhdistelmä. Palkitut yritykset ovat arvioineet hyötyneensä palkinnosta konkreettisella tavalla.vuonna 2003 tehdyssä kyselytutkimuksessa yli puolet vuosina INNOSUOMI-palkituista yrityksistä katsoi saaneensa innovaatiolleen lisää tunnettuutta markkinoilla, ja jopa neljännes uusia asiakkaita ja uusia tilauksia. Palkitun tuotteen osuus liikevaihdosta on edustanut lähes 60 prosenttia yrityksen liikevaihdosta eli sillä on ollut merkittävä rooli liiketoiminnan kehitykselle. TOIMI NÄIN Kilpailulomake liitteineen tulee toimittaa mennessä paikalliseen TE-keskukseen (www.te-keskus.fi). Lisätietoja antavat TE-keskuksissa toimivat keksintöasiamiehet, puh. vaihde sekä INNOSUOMItoimisto, puh. (09) , , sähköposti: INNOSUOMEN taustatahoja tänä vuonna ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, Keksintösäätiö, Keskuskauppakamari, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät,Tekes,TEkeskukset, työ- ja elinkeinoministeriö,wwf ja ympäristöministeriö. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita.

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Ympäristötalouden haasteet elinkeinorakenteelle

Ympäristötalouden haasteet elinkeinorakenteelle OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 29.1. 2013 Ympäristötalouden haasteet elinkeinorakenteelle Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Helsingin yliopisto 1. Suomen ympäristöhaasteet Vesiensuojelu:

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Näkökulma: Investoinnit ekologiseen rakennemuutokseen

Näkökulma: Investoinnit ekologiseen rakennemuutokseen Sosiaalifoorumi 26.4.2014: Hyvinvointi ei synny tyhjästä investoinnit pohjoismaisessa mallissa Näkökulma: Investoinnit ekologiseen rakennemuutokseen Karoliina Auvinen Tuontienergia vs. kestävyysvaje Suomi

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö ja kilpailukyky Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Säteilevät Naiset -seminaari Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö tuotannontekijänä Sähkö tuotteena Sähköön liittyvä cleantech-liiketoiminta

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT

YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT PÄÄSIVU YRITYSINFO KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA KONSERNITIEDOT Osaamisen taustalla liki 100 vuoden kokemus 1914 Viipurissa Donuard Kuschakoff perusti Karjalan Lumppu- ja Romuliikkeen 1948 Pariisin rauhansopimus:

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin Tampere 26.5.211 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 27.5.211 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.21 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm. 7 3. Osk. ItäMaito

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ilmastonmuutos / koulut Koulujen keke-ohjelmat Osaamisen levittäminen Ilmastonmuutoksen hidastaminen Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot