INNOSUOMI ILMASTO JA ENERGIA TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia. Ilmastonmuutos on mahdollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOSUOMI ILMASTO JA ENERGIA TIEDOTUSLEHTI 1/2008. Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia. Ilmastonmuutos on mahdollisuus"

Transkriptio

1 INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2008 ILMASTO JA ENERGIA Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia Ilmastonmuutos on mahdollisuus Rakentaminen ja rakennusten ylläpito energian suursyöpöt Kestävän rakentamisen innovatiivisissa ratkaisuissa voi olla jopa neljä

2 Aktiiviset INNOSUOMI-yhteistyökumppanit 2008: Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaista elinkeinoelämää palveleva asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on yritys- ja elinkeinotoiminnan entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa teknologian ja innovaatiotoiminnan kehityshankkeisiin. Keksintösäätiö neuvoo, arvioi ja rahoittaa yksityishenkilöiden ja pienyritysten keksintöjen kehittämistä ja ja hyödyntämistä. Keskuskauppakamari on asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeinen tehtävä on kehittää suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja alueiden kehittäminen yritysvetoisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on teollisoikeuksien ja yritysja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Suomen Yrittäjät parantaa yritystoiminnan edellytyksiä Suomessa ja edistää yrittäjyyttä. Suomen Jobs and Society ry on uusyrityskeskusverkoston yhteistoimintajärjestö, joka edistää uuden yritystoiminnan syntymisen tähtäävää toimintaa Suomessa. TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen, hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistävät maaseudun elinvoimaisuutta. Lisäksi mukana ovat maakuntaliitot, oppilaitoksia ja muita innovaatiotoimintaa tukevia organisaatioita. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, asiantunteva ja aikaansaava luonnonsuojelujärjestöt, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi.wwf toimii Suomen ohella yli sadassa maassa. Ympäristöministeriön toiminnan ydintavoitteet ovat: asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ekotehokas yhteiskunta, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen. INNOSUOMI-tiedotuslehti 1/2008 Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia 3 Ilmastonmuutos on mahdollisuus 4 Päästökauppa synnyttänyt tarpeen uusille sijoituskohteille 7 Osaaminen ja innovatiivisuus edelleen arvossaan 8 Palkinto lisännyt tunnettuutta ja uskottavuutta 8 Rakentaminen ja rakennusten ylläpito energian suursyöpöt 9 Kotimainen etanolituotanto lähtenyt vauhdilla käyntiin 11 Ympäristöteknologiasta liiketoiminnan kasvava alue 12 Energian mittausjärjestelmistä kova kysyntä Euroopassa 13 Kestävän rakentamisen innovatiivisissa ratkaisuissa 1+1 voi olla jopa neljä 14 2 INNOSUOMI

3 Innovaatioista tuottavuutta ja hyvinvointia Suomen menestyminen globaalissa kilpailussa voi perustua vain innovaatioihin ja niiden perustana olevaan tietoon ja osaamiseen. Tämä on ollut lähtökohtana myös työ- ja elinkeinoministeriön perustamisessa. Uusi ministeriö on käynnistänyt kansallisen innovaatiostrategian valmistelun. Strategiatyön avulla varmistamme innovaatioympäristömme kansainvälisen kilpailukyvyn sekä edistämme innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa. On hyvin tiedossa, että teknologisissa innovaatioissa Suomi on kansainvälistä huippua, mutta ideoiden kaupallistamisessa vain keskimääräistä tasoa. INNOSUOMI ja Yritys-Suomi ovat innovaatioprosessia tukevia yhteistyömuotoja ja palvelukokonaisuuksia, jotka kannustavat ideoiden tuotteistamista ja yrittäjyyttä. Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden tietä kaupallisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi ja kansainvälisille markkinoille. INNOSUOMI on jo 15 vuoden ajan palkinnut suomalaisyrityksiä innovatiivisuudestaan. Palkitut yritykset ovat hyötyneet palkinnon mukanaan tuomasta arvostuksesta niin kotimaan kuin kansainvälisillä markkinoilla. INNOSUOMEN tämän vuoden teema on Ilmasto ja energia. Nämä ajankohtaiset ja tärkeät asiat tarjoavat suomalaisille innovatiivisille ja rohkeille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia, joilla on myös kasvavat globaalit markkinat. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö Tasavallan presidentin INNOSUOMI-palkintoa arvostetaan ulkomaita myöten INNOSUOMI on suomalaisen innovatiivisuuden edistämishanke vuodesta Neljäntoista toimintavuoden aikana on palkittu valtakunnallisesti 71 yritystä ja myönnetty 18 kunniamainintaa yrityksille, työryhmille ja keksijöille. Vuosittain myönnetään myös maakunnallisia INNOSUOMI-palkintoja. Palkitut innovaatiot ovat edistäneet luovuutta, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa ja siten kohottaneet maamme kilpailukykyä ja työllisyyttä. Palkituilta saadun palautteen mukaan Tasavallan Presidentin myöntämä palkinto on erittäin arvostettu myös kansainvälisesti. Ilmoittautumiset seuraavaan INNOSUOMI-kilpailuun mennessä. Kilpailulomake on lehden keskiaukeamalla. Lisätietoja: INNOSUOMI 3

4 Ilmastonmuutos on mahdollisuus PIRJO RÖTKÖNEN KUVAT HANNU BASK Ympäristö- ja energiateknologian maailman markkinat kasvavat prosenttia vuodessa. Innovatiivisille, osaaville ja luoville suomalaisyrityksille ilmastonmuutoksen hillintä tarjoaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. I lmastonmuutos, muut ympäristöhaasteet sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääntyminen pakottavat yhteiskunnat ja kuluttajat muutoksiin monilla elämän aloilla ja ennen kaikkea energiantuotannossa, -käytössä ja liikenteessä. Nämä haasteet avaavat samalla kuitenkin monille yrityksille uusia, huomattavia bisnesmahdollisuuksia. Innovatiiviset ja selkeän liiketoimintanäkemyksen ja osaamisen omaavat yritykset pärjäävät tässä muutostilanteessa. Niillä, jotka matkivat toisia tai katsovat menneeseen, ei ole menestymisen mahdollisuuksia, sanoo Martti Korkiakoski Tekesistä. 4 INNOSUOMI

5 Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiateknologiat ovat ne päälinjat, joita pitkin meidän Suomessa tulisi ilmastonmuutoksen hillinnässä edetä. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada säästöä, josta kiittää sekä kukkaro että ilmasto, ja sillä puolella meillä on myös osaamista. Uusiutuvista energialähteistä varsinkin kestävällä tavalla tuotettu bioenergia tarjoaa merkittäviä uudenlaisia näkymiä. Muun muassa Suomen metsäteollisuusyritykset ovat tiedostaneet tämän ja siitä saattaa syntyä heille kokonaan uutta liiketoimintaa, toteaa WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen. Olemme korkean teknologian maa ja se on hyvä pohja ponnistaa eteenpäin. Ympäristö- ja energiateknologiasta voisi tulla uusi tukijalka Suomen teollisuustuotannolle. Viime vuosina suomalaisyritykset ovat valitettavasti tippuneet maailman markkinoiden kasvuvauhdista. Siihen ovat omat syynsä, kuten toimivien kotimarkkinoiden puute, Timo Tanninen jatkaa. Matkimalla ei pärjää Innovatiiviset ja selkeän liiketoimintanäkemyksen ja osaamisen omaavat yritykset pärjäävät tässä muutostilanteessa. Niillä, jotka matkivat toisia tai katsovat menneeseen, ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Monestihan menestyvät bisnekset ovat sellaisia, että niitä ei ole alussa edes nähty omaavan menestymisen mahdollisuuksia. Markkinoilla on jo nyt hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat osanneet hyödyntää ilmastonmuutoksen hillinnän mukanaan tuomat bisnesmahdollisuudet, sanoo johtava teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski Tekesistä. Suomessa energiaosaamisella on pitkät perinteet, erityisesti eri polttoaineiden hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa. Jos suomalaisyritykset hyödyntävät energiaosaamistaan ja keskittyvät myös vastaisuudessa puhtaan energian tuotannon ja jakelun kehittämiseen, voivat ne saavuttaa merkittävää kilpailuetua maailman markkinoilla. Monilla aloilla Suomessa energiatehokkuus on maailman huippua, mutta paljon on vielä myös tehtävää monilla teollisuuden aloilla, jotta ominaisenergian kulutus saataisiin putoamaan. Avainasemassa ovat myös teknologiat, jotka mahdollistavat energiansäästöä edistävät ratkaisut ja palvelut. Samalla tarvitaan myös asenteiden ja käyttötottumuksien muutoksia, Martti Korkiakoski toteaa. Korkiakosken mukaan Suomen pienet kotimarkkinat ja ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin innovaatioihin ovat hyvä kokeilualusta uusille tuotteille ja palveluille. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada säästöä, josta kiittää sekä kukkaro että ilmasto, toteaa Timo Tanninen WWF:stä. Mutta yksistään kotimarkkinoille innovaatioita ei kannata kehittää, vaan suunta täytyy olla kansainvälisille kentille heti alusta lähtien, hän painottaa. Asiakaslähtöisyys vahvasti mukana Johtaja Risto Suominen Suomen Yrittäjistä arvioi asiakaslähtöisyyden vahvistuvan entisestään kehitettäessä tulevaisuuden tuotteita ja palveluita. Kuluttajien ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja lisääntyy entisestään. Asiakkaat vaativat ilmasto- ja energianäkökulmasta yhä tehokkaampia tuotteita. Tämä näkyy jo tällä hetkellä auton valinnassa. Merkittävä tekijä vertailtaessa autoja on, INNOSUOMI 5

6 kuinka vähän hiilidioksidipäästöjä syntyy kilometriä kohti. Vastaavan tyyppiset vertailut yleistyvät laajemminkin, vaikka monesti paremmuusjärjestykseen laittaminen saattaa olla vaikeaa ja monimutkaista, Risto Suominen sanoo. Energiapuolella meillä Suomessa on edistyksellisiä palvelutyyppisiä ratkaisuja, kuten lämmön ja sähkön yhteistuotanto sekä kaukolämpö. Jatkossa onkin tärkeää, että kehitämme ja edelleen hyödynnämme niitä innovaatioita, jotka pohjaavat meille luontaisiin voimavaroihin, hän toteaa. Satsaukset aiempaa markkinalähtöisimpiin tuotteisiin ja palveluihin sekä maailman markkinoille suuntautuvien yritysten tukeminen tuottavat tuloksia myös tulevaisuudessa. Toimivat kotimarkkinat Ympäristö- ja energiateknologian ratkaisujen ja palveluiden toimivat kotimarkkinat ovat pohja, josta on hyvä ponnistaa vientiin ja globaaleille markkinoille. Ilman tukevia kotimarkkinoita maailmalle meno on vaikeaa, sillä referenssit on hyvä saada kotikentiltä. Meidän pitäisi ottaa mallia niistä maista, joissa kotimarkkinat on saatu kehittymään suotuisalla tavalla. Tuulivoimassa menestyneitä maita ovat muun muassa Tanska ja Espanja, maalämmössä edistyneimpiä ovat Ruotsi ja Norja. Näissä maissa valtio on ottanut käyttöön tiettyjä ohjauskeinoja, joiden avulla on saatu luotua kysyntää ja toimivat markkinat, Timo Tanninen luettelee. Kaikki maat panostavat omiin vahvuuksiinsa. Tästä hyvä esimerkki on Norja, jossa tutkitaan vuorovesi- ja aaltoenergian mahdollisuuksia, toteaa Risto Suominen. Kaikki maat panostavat omiin vahvuuksiinsa. Tästä hyvä esimerkki on Norja, jossa tutkitaan vuorovesi- ja aaltoenergian mahdollisuuksia, toteaa Risto Suominen. 6 INNOSUOMI

7 Päästökauppa synnyttänyt tarpeen uusille sijoituskohteille GreenStream Network on Pohjois-Euroopan johtava, päästökaupassa ja uusiutuvan energian alalla toimiva palveluntarjoaja. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat sijoitus- ja varainhoitopalvelut sekä konsultointi- ja välityspalvelut. Vuonna 2001 perustettu GreenStream Network Oy on edelläkävijä alallaan.yhtiö on alusta lähtien hyödyntänyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Kasvihuonekaasujen vähentämisessä syntyneiden päästöoikeuksien hyödyntäminen ja uusiutuvan energian markkinat merkitsevät paitsi uusia velvoitteita toimijoille myös mielenkiintoisia uusia sijoitusmahdollisuuksia, toteaa GreenStream Network Oy:n toimitusjohtaja Kari Sinivuori. Vuodesta 2007 lähtien GreenStream on tarjonnut konsultointi- ja välityspalveluiden lisäksi myös sijoitusinstrumenttien kehitys- ja hallinnointipalveluita.yrityksellä on toimistot Göteborgissa, Hampurissa, Helsingissä, Oslossa, Pekingissä,Tukholmassa ja Vilnassa. Olemme konsultoineet noin 200 organisaatiota päästökaupan ja uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi olemme välittäneet kymmeniä terawattitunteja uusiutuvan energian eli ns. vihreitä sertifikaatteja sekä miljoonia päästöyksiköitä, Kari Sinivuori jatkaa. Uudet sijoituskohteet GreenStream hallinnoi neljää päästökauppaan ja uusiutuvaan energiaan keskittyvää sijoitusrahastoa. Rahastot ovat luonnollinen jatkumo Green- Streamin ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän Kioto-pöytäkirjan mekanismeihin liittyviin palveluihin. Sijoitusrahastoista uusin on perustettu maaliskuussa Tuomme jatkossa markkinoille päästökauppaan liittyviä palvelukokonaisuuksia, jotka kohdistuvat myös vuoden 2012 jälkeiselle kaudelle. Päästökauppa on uusi tapa hallita päästöjä Päästökauppa on markkinapohjainen keino hallita päästöjä. Päästökaupassa on kysymys päästöoikeuksien kaupasta. Kaupan piiriin kuuluvat laitokset tai yritykset tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia, joilla ne voivat käydä kauppaa. Päästöoikeuksien kokonaismäärä markkinoilla määrää kaikkien päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten kokonaispäästöt. Kaupankäynnin seurauksena yksittäisen toimijan päästöt voivat vaihdella. Päästöoikeudet jaetaan markkinaosapuolille esimerkiksi historiallisiin päästöihin perustuen tai huutokaupalla. Suomessa EU:n päästökaupan piiriin kuuluu runsas puolet kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n toinen päästökauppakausi päättyy vuonna Lähde: Motiva Oy CASE PIRJO RÖTKÖNEN GreenStream Network Oy on perustamisestaan lähtien hyödyntänyt päästökaupan ja uusiutuvan enegian synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. INNOSUOMI 7

8 Arvostamme alueellista innovatiivisuutta PRH Luovuuden, osaamisen ja hyvin hoidetun innovaatiopolitiikan keskeinen merkitys näyttää yhä selvemmin kristallisoituneen Suomessa. Tämän viestin ja siihen liittyvän toiminnan eteenpäin vieminen oli yksi INNO- SUOMEN perustamisen lähtökohdista vuonna Jopa hallitusohjelmissa yhä painokkaammin ja yhä useammin korostetaan osaamisen ja innovaatiotoiminnan tärkeyttä, toteaa pääjohtaja Martti Enäjärvi Patentti- ja rekisterihallituksesta. PRH on toiminut INNOSUO- MEN kotipesänä alusta alkaen. Kuitenkin ollakseen menestyksekästä tulee innovaatiopolitiikan jalkautua myös niin kutsutulle ruohonjuuritasolle. Sen tulee saavuttaa suurten yhtiöiden lisäksi pk-yritykset ja keksijät ja kaikki muut ihmiset, jotka ovat luonnostaan potentiaalisia keksijöitä. Innovaatiotoiminnan menestys edellyttää myös laajaa alueellista toimintaa ja koulutusta kaikilla tasoilla. Uhkana on innovatiivisuuden väheneminen muualla kuin suurimmissa aluekeskuksissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Miten voidaan kuvitella, että keskittämällä innovaatiopolitiikan toiminnot Euroopassa tai Suomessa päästäisiin parempaan tulokseen kuin pysyttämällä ne siellä, missä innovaatiot ja keksinnöt syntyvät, lopettaa Enäjärvi. Valtakunnalliset INNOSUOMI-voittajat 2007: Palkinto on lisännyt tunnettuutta ja uskottavuutta Kyselimme viime vuoden INNOSUOMI-kilpailussa palkitulta viideltä yritykseltä palkinnon merkityksestä liiketoiminnalle ja mahdollisuudesta hyödyntää palkintoa markkinoinnissa. Innohome Oy, Espoo Tekninen johtaja Matti Myllymäki: INNOSUOMI-palkinto on vahvistanut yhtiömme yrityskuvaa ja arvostusta. Olemme hyödyntäneet palkintoa esitteissämme ja erilaisissa esityksissä. Pensi Rescue Oy,Vammala Toimitusjohtaja Eero Vuorenoja: INNOSUOMI-palkinto toi lisää uskottavuutta kehitystyölle, jota olemme tehneet jo lähes 30 vuoden ajan. Olemme kertoneet palkinnosta yhteistyökumppaneillemme ympäri maailmaa ja se on noteerattu erittäin hyvin. Olemme havainneet, että palkintoa arvostetaan maailmalla. Seniortek Oy, Rovaniemi Toimitusjohtaja Pasi Nurmela: INNOSUOMI-palkinto on merkinnyt meille positiivista julkisuutta ja tuonut samalla uskottavuutta yrityksellemme. Olemme saaneet yhteydenottoja monilta tahoilta entistä runsaammin. Codenomicon Oy, Oulu Operatiivinen johtaja Tuija Postari-Kivistö: INNOSUOMI-palkinto on meille erittäin merkittävä kunnianosoitus.vaikka liiketoimintamme on kansainvälistä, tulee iso osa työntekijöistämme Suomesta, myös jatkossa. Siksi Suomessa saatu arvostus on meille tärkeää. Kunniamaininnan vuonna 2007 saivat Symbicon Oy Kajaanista ja Viconsys Oy Jyväskylästä. Erikoistyö Mäki Ky, Nurmo Tekninen asiantuntija Erkki Mäki: INNOSUOMI-palkinto muutti kehitystyön puoliksi harrastustyyppisestä Pelle Peloton -puuhastelusta täysipainoiseksi tuotekehitykseksi. Keksinnön teollinen valmistaminen tuli välttämättömäksi ja nyt viimeisten osien nollasarjan valmistus on alkanut. Lisäksi olemme luomassa myynti- ja asennusverkostoa. 8 INNOSUOMI

9 INNOSUOMI O8 ILMASTO JA ENERGIA Vain osallistumalla voit voittaa! INNOSUOMI-kilpailu etsii sekä teknisiä että palvelupuolen innovaatioita ja niiden yhdistelmiä osaavien ja luovien suomalaisyritysten joukosta.täyttääkö Sinun innovaatiosi INNOSUOMI-kilpailun kriteerit? Käytä hetki aikaa arvioidaksesi mahdollisuutesi kilpailussa ja tutustu oheiseen kilpailulomakkeeseen. Palkitut yritykset ovat arvioineet hyötyneensä palkinnosta konkreettisella tavalla.vuonna 2003 tehdyssä kyselytutkimuksessa yli puolet vuosina INNOSUOMI-palkituista yrityksistä katsoi saaneensa innovaatioilleen lisää tunnettuutta markkinoilla, ja jopa neljännes uusia asiakkaita ja uusia tilauksia. Palkitun tuotteen tai palvelun osuus liikevaihdosta on edustanut lähes 60 prosenttia yrityksen liikevaihdosta eli sillä on ollut merkittävä rooli liiketoiminnan kehitykselle. INNOSUOMEN teemat vaihtelevat vuosittain. Kuluvan vuoden teema on Ilmasto ja energia.tällä ajankohtaisella ja tärkeällä teemalla halutaan nostaa esiin suomalaista osaamista ja kannustaa löytämään niitä liiketoimintamahdollisuuksia, joita myös kansainvälisillä markkinoilla on tarjolla. Suomi voi olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillintään ja energian tehokkaampaan käyttöön sekä sen puhtaampaan tuotantoon liittyvillä keksinnöillä ja palvelukonsepteilla. INNOSUOMI haluaa omalta osaltaan nostaa esille näitä innovaatioita. Kuitenkin, teemasta huolimatta INNOSUOMEN raati odottaa korkeatasoisia palkintoehdotuksia myös muilta aloilta. Tervetuloa mukaan! Juha Jutila Toiminnanjohtaja, Keksintösäätiö INNOSUOMI-työvaliokunnan puheenjohtaja

10 SUOMALAISEN INNOVATIIVISUUDEN EDISTÄMISHANKE VUODESTA 1994 LÄHTIEN SUOJELIJANA ON TASAVALLAN PRESIDENTTI Ilmoittaudu INNOSUOMI O8 -kilpailuun mennessä! Palkintoehdokkaana voi olla yritys, yhteisö tai henkilö, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet yritystoimintaa, yrittäjyyttä yleensä, keksintöjen markkinoille saattamista ja siten sellaisia tekijöitä kuten luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa Kilpailuehdotus voi olla joko tekninen tai palveluinnovaatio tai niiden yhdistelmä. Maakunnallinen ja valtakunnallinen kilpailu Samalla ehdotuksella voi osallistua ehdokkaaksi vain yhdessä maakunnassa. Palkintoehdotukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli ehdotukseen liittyy teollisoikeudellista suojaamista, osallistuja on velvollinen huolehtimaan siitä itse. Maakunnista 1 3 ehdokasta pääsee jatkoon valtakunnallisiksi palkintoehdokkaiksi. Raatien jäsenet ja niiden asiantuntijat eivät voi osallistua ehdokkaaksi. Ehdotusten liitteet palautetaan vain erillisestä pyynnöstä. Palkintoperusteina ovat mm: idea, keksintö tai innovaatio on merkittävästi edistänyt yritystoimintaa toiminta on edesauttanut keksintöjen markkinoille saattamista tuotteen tai palvelun innovatiivisuus ja saavutettu asiakashyöty toiminnan jatkuvuus, tuotekehitys ja teknologian taso, työllisyyden edistäminen, alan kilpailutilanne Toimi näin Kilpailulomakkeet liitteineen tulee toimittaa mennessä paikalliseen TE-keskukseen (Työvoima- ja elinkeinokeskus) tai INNOSUOMItoimistoon. Lomake on myös sähköisesti täytettävissä ja tulostettavissa Internetissä osoitteessa Lisätietoja: TE-keskus, Keksintöasiamies, puh. vaihde , INNOSUOMI-toimisto (09) , (09) , Seuraa tapahtumakalenteria: Palkintoehdotusten toimitusosoitteet: Kuoreen merkintä INNOSUOMI-kilpailu Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Huhtalantie 2, Seinäjoki Etelä-Savon TE-keskus Mikonkatu 3 ja 5 PL 164, Mikkeli Hämeen TE-keskus Rauhankatu 10, Lahti Kaakkois-Suomen TE-keskus Salpausselänkatu 22 PL 1041, Kouvola Kainuun TE-keskus Kalliokatu 4, Kajaani Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 PL 44, Jyväskylä Lapin TE-keskus Ruokasenkatu Rovaniemi Pirkanmaan TE-keskus Kauppakatu 4 PL 467, Tampere Pohjanmaan TE-keskus Hovioikeudenpuistikko 19 A PL 131, Vaasa Pohjois-Karjalan TE-keskus Kauppakatu 40 B PL 8, Joensuu Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Viestikatu 1 PL 86, Oulu Pohjois-Savon TE-keskus Käsityökatu 41 PL 2000, Kuopio Satakunnan TE-keskus Pohjoisranta 11 PL 266, Pori Uudenmaan TE-keskus Maistraatinportti 2 PL 15, Helsinki Varsinais-Suomen TE-keskus Turun Seudun Yrityspalvelukeskus POTKURI Ajurinkatu 2, Turku Ålands Teknologicentrum Kvarteret itiden, Elverksgatan 10 AX Mariehamn INNOSUOMI Arkadiankatu 6 PL 1140, Helsinki

11 Irrota lomake tästä INNOSUOMI O8 KILPAILULOMAKE LUOTTAMUKSELLINEN Palkintoehdotukset on jätettävä viimeistään Palkintoehdotusta koskevat lisätiedot, esitteet, ehdotusta puoltavat lausunnot, mahdolliset lausunnon antajat ja muun ehdotusta koskevan täydentävän aineiston voi toimittaa erillisinä liitteinä. 1. MAAKUNTA, JOSSA EHDOKAS OSALLISTUU 2. PALKINTOEHDOKKAAKSI OSALLISTUVAN TIEDOT Ehdokas on yritys muu organisaatio henkilö työryhmä Palkintoehdokkaan tiedot Ehdokkaan nimi Katuosoite Postinumero Puhelin Sähköposti Paikkakunta Telefax Internet-osoite Yhteyshenkilön tiedot (ellei sama kuin palkintoehdokas) Yhteyshenkilön nimi Titteli Katuosoite Postinumero Puhelin Sähköposti Paikkakunta Telefax Internet-osoite 3. PALKINTOEHDOTUSTA KOSKEVAT TIEDOT JA OSALLISTUMISPERUSTEET 3.1. Ehdotuksen nimi 3.2. Ehdotuksen toimiala 3.3. Ehdotuksen / innovaation kuvaus, minkä ongelman se ratkaisee ja mitkä ovat sen tulevaisuuden suunnitelmat 3.4. Ehdotuksen tämänhetkinen vaihe ideasta tuotteeksi ja markkinoille -ketjussa Kuvaus ehdotuksen synnystä ja tuotekehityksestä Kaupallistettu Suomessa, muualla, missä? milloin? Miten ehdotus on kaupallistettu kotimaassa ja kansainvälisesti? (esimerkiksi oma tuotanto, lisenssisopimus, verkosto)

12 3.5. Ehdotuksen teollisoikeudellinen suoja ja sertifiointi Ehdotuksella on tekijänoikeus, tavaramerkki tai mallisuoja (lisätiedot erillisenä liitteenä) kyllä ei Ehdotuksella on patentti- tai hyödyllisyysmallisuoja tai jätetty hakemus (lisätiedot erillisenä liitteenä) kyllä ei Onko ehdotuksella laatusertifikaatti, ympäristösertifikaatti ja/tai muu vastaava, mikä? (tarvittaessa lisätiedot erillisenä liitteenä) kyllä ei Irrota lomake tästä 3.6. Ehdotuksen kilpailukyky Miksi ehdotus on alan kilpailijoita parempi? Kilpailijat ja kilpailevat tuotteet Markkinatilanne 4.YRITYKSEN TALOUDELLISET TIEDOT (täytä kohdat soveltuvin osin, jos ehdotuksen tekijänä on muu kuin yritys) 4.1.Yrityksen toimiala 4.2. Omistuspohja (yksityishenkilöt, emoyhtiö, sijoittajat) 4.3.Yrityksen taloudelliset tiedot vuosina (ennuste) 2009 (tavoite) 4.4.Yrityksen liikevaihto (euro) 4.5. Ehdotuksen osuus liikevaihdosta (%) 4.6.Viennin osuus ehdotuksen liikevaihdosta (%) 4.7.Tuotekehityksen osuus liikevaihdosta (%) 4.8. Ehdotuksen työllisyysvaikutukset (ennuste) 2009 (tavoite) 4.9.Yrityksen henkilöstön määrä Ehdotuksen työllistämien henkilöiden lukumäärä yrityksessä ja/tai alihankkijoilla 5. MUUT TIEDOT Mikäli ehdotus palkitaan, sen saa julkistaa sellaisenaan seuraavin rajoituksin Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys Kilpailulomake mahdollisine liitteineen toimitetaan paikalliseen TE-keskukseen. Kuoreen merkintä INNOSUOMI-kilpailu.TE-keskuksen yhteystiedot kätevästi Internetistä: tai soittamalla numeroon Palkintoehdotukset on jätettävä viimeistään

13 Rakentaminen ja rakennusten ylläpito energian suursyöpöt Arvioiden mukaan rakentaminen ja rakennusten ylläpito vievät prosenttia kaikesta energiankulutuksesta. Liikenteen osuus on noin 20 prosenttia. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella otetaan pitkä askel ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakentaminen ja rakennukset käyttävät siis lähes 40 prosenttia energiasta ja vastaavasti ne tuottavat noin 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Luvut osoittavat, kuinka paljon säästöpotentiaalia rakentamisessa on ja kuinka kestävän rakentamisen ratkaisuilla voi olla kauaskantoiset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnässä. Keinoja on kolmenlaisia: säästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot. siirrytään kokonaisenergiatarkasteluihin eli enää ei esimerkiksi käsitellä ikkunoita ja seiniä erikseen, vaan kerrotaan, miten paljon rakennus saa kaiken kaikkiaan käyttää energiaa mitoitusolosuhteissa, kertoo kehittämisjohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä uusista linjauksista. PIRJO RÖTKÖNEN KUVA HANNU BASK Ilmastonmuutos näkyy määräyksissä Ympäristöministeriön uudisrakennuskohteita koskevat rakentamismääräykset ovat kiristymässä ja vuodesta 2010 lähtien rakennusten lämmitysenergian kulutus tulee pudota tasolle, joka on prosenttia nykytasosta. Määräykset koskevat siis lämmitystä, jonka merkitys on suuri, sillä rakentamisen osuus elinkaaritarkastelussa on minimaalinen verrattuna rakennuksen käyttöön. Sen lisäksi määräyksissä INNOSUOMI 9

14 Rakennusalan ja suunnittelijoiden tehtäväksi jää arvioida, miten rakennuksen eri osaalueita kehitetään niin, että vaaditulle tasolle päästään. Potentiaalia vientiin 1990-luvun laman jälkeisen vuosikymmenen ajan Suomen rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut vähäistä, mutta nyt on nähtävissä selvää vilkastumista ja alalla on potentiaalia kehittää ratkaisuja, jotka eivät sovellu vain kotimarkkinoille, vaan joilla on myös mahdollisuuksia vientiin. Talotekniikan kehityspanokset ovat tästä hyvä esimerkki. Rakennusmääräysten tiukennukset eivät kuitenkaan pysähdy vuoteen 2010, vaan ympäristöministeriö linjaa määräyksiään jo vuoteen 2015 asti. Tavoitteena on, että kaikista rakennuksista tulee niin kutsuttuja passiivitaloja, jotka eivät tarvitse ulkopuolista energiaa lämmitykseen. Matalaenergiatalot lyömässä läpi Passiivitaloja Suomessa ei vielä ole, mutta niin kutsuttuja matalaenergiataloja, jotka täyttävät vuoden 2010 rakennusmääräykset on syntymässä eri puolille Suomea. Oulussa on edetty pisimmälle. Oulun kaupungin rakennusvalvonta on esimerkillisesti motivoinut pientalo- ja kerrostalorakentajia tekemään energiatehokkuudeltaan nykymääräyksiä tiukempia rakennuksia eli juuri vuoden 2010 määräysten mukaisia taloja, Helena Säteri kiittää. Korjausrakentaminen vaatii neuvontaa Määräyksillä korjausrakentamista ei saada kuntoon, siellä on tilaa innovaatioille. Tavoitteena on saada aikaan tiekartta, jonka avulla voidaan neuvoa, miten energiatehokkuutta voitaisiin erityyppisissä rakennuksissa parantaa peruskorjauksen yhteydessä. Tiekartan avulla lisätään myös kuluttajan tietoisuutta. Avainasemassa ovat teknologiset ratkaisut, joilla on mahdollista seurata omaa energiankulutusta ja ahaa-elämyksen kautta pienentää käyttöä. Energia hinta on kuitenkin paras ohjaava voima. Mitä kalliimpi energia, sitä houkuttelevampaa on tehdä korjausrakentamisen kautta rakennukset energiatehokkaiksi. Kylmä opettanut Kiinteistökannassa on globaalisti suuri energiasäästön potentiaali ja sitä kautta laajat markkinat myös suomalaisille yrityksille. Meillä Suomessa tietoisuus energia-asioista on parempi kuin maissa, joissa lämmittämisellä ei ole ollut niin suurta merkitystä kuin meillä täällä kylmässä. Se on hyvä lähtökohta energiatehokkuudelle ja ilmastonmuutoksen hillinnälle. Lisäksi meillä on perusosaamista, jolta ponnistaa. Loppujen lopuksi meillä on enemmän voitettavaa kuin hävittävää on vain käärittävä hihat ja aloitettava hommat. Passiivitalo pitää lämmön Nykyiset rakennusmääräykset täyttävä omakotitalo kuluttaa lämmitysenergiaa keskimäärin 120 kwh/m 2 /vuosi. Matalaenergiatalo kuluttaa puolet tästä tai jopa vähemmän ja passiivitalo puolestaan alle puolet matalaenergiatalon kulutuksesta, siis alle 30 kwh/m 2 /vuosi. Teknisesti energiatehokkaan talon rakentaminen ei ole vaikeata, sillä matalaenergia- ja passiivitaloissa ei käytetä varsinaisesti mitään uutta tekniikkaa. Energiatehokkuutta eristämällä Passiivitalo on eristetty niin hyvin, ettei talossa tarvita pattereita ja/tai lattialämmitystä. Sisäiset lämmönlähteet kuten ihmiset, kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja valaistus riittävät lämmittämään talon, ainakin melkein. Kosteissa tiloissa joudutaan käyttämään jonkinlaista lämmitystä. Ilmanvaihto kuntoon Hyvin eristetyssä talossa hyvä ilmanvaihto on erittäin tärkeää ja koneellinen ilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla on välttämätön. Koska passiivitalossa ei ole lämmönjakojärjestelmää ja käytössä on pienitehoinen lämmöntuotantolaite, säästetään rakennuskustannuksia näiden osalta. Lisäkustannuksia syntyy toisaalta paksumpien eristeiden ja parempien ikkunoiden vuoksi. Suomeen ollaan vasta rakentamassa ensimmäisiä passiiviomakotitaloja, joten tarkkoja tietoja rakennuskustannuksista ei vielä ole käytettävissä. Kokemukset Keski-Euroopasta viittaavat siihen, ettei passiivitalon rakentaminen tulisi kovin paljon normaalin talon rakentamista kalliimmaksi. Passiivitaloja on rakennettu Saksassa yli , Itävallassa yli ja Ruotsissa ja Norjassa yli Lisätietoa: 10 INNOSUOMI

INNOSUOMI INNOVAATIOT JA IKÄ TIEDOTUSLEHTI 1/2007. Ikääntyminen vaatii innovatiivisia ratkaisuja. Tulevaisuuden ikääntyvät ovat voimavara

INNOSUOMI INNOVAATIOT JA IKÄ TIEDOTUSLEHTI 1/2007. Ikääntyminen vaatii innovatiivisia ratkaisuja. Tulevaisuuden ikääntyvät ovat voimavara INNOSUOMI TIEDOTUSLEHTI 1/2007 Ikääntyminen vaatii innovatiivisia ratkaisuja Tulevaisuuden ikääntyvät ovat voimavara Kokemus ja nuoruus hyvä yhdistelmä Suomalaiset vievät hyvinvointiosaamista Japaniin

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2010 Strategiat ja tulevaisuus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry muuttaa ja muuttuu AVOIMET OVET SKOLissa maanantaina 13.12. klo 14-18. SKOL muuttaa keväällä 60 v. Tervetuloa!

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Mikä maksaa sähkömarkkinoilla?

Mikä maksaa sähkömarkkinoilla? 1 Pörssijäsenyys ja kulutusleikkauspotentiaalin hyödyntäminen on nopeimmin toimiva mahdollisuus äänestää hintapiikkejä vastaan. Pasi Valoranta Mikä maksaa sähkömarkkinoilla? Pasi Valoranta puh. 020 799

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen

EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 3 Mitä ovat EU:n rakennerahasto-ohjelmat? 4 Mitä EU:n

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2006 Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi s. 20-23 Markkinointitaito Big Deal? s. 12 17 Ulkomailta apua osaajavajeeseen

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot