KARKKILAN SEURAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN SEURAKUNTA"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOTEEN 2013 JA 2014

2 Kirkkoneuvosto Sivu 2 SISÄLLYS 1 TALOUDELLISET SUUNNITTELUOLETTAMAT JA YLEISHALLINTO Taloussuunnittelun tarkoitus ja taustat Toimintaan vaikuttavia tekijöitä vuodella Seurakunnan yleistavoitteet Yleishallinto SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Yleinen seurakuntatyö Viestintä Musiikkitoiminta KASVATUSTOIMINTA Varhaiskasvatus Perhe- ja aikuistyö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Koululaisten iltapäiväkerho Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvontatyö ja sairaalasielunhoito Lähetystyö HAUTATOIMI Toimintasuunnitelma KIINTEISTÖTOIMI Toimintasuunnitelma Suunnitelmavuodet 2013 eteenpäin TALOUSINFORMAATIO Talousarvion rakenne sekä käytön ohjeistus Ohjeita talousarvion noudattamiseen Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa HAUTAINHOITORAHASTO... 34

3 Kirkkoneuvosto Sivu 3 1 TALOUDELLISET SUUNNITTELUOLETTAMAT JA YLEISHALLINTO 1.1 Taloussuunnittelun tarkoitus ja taustat Kirjanpitolain mukaan seurakunnan tehtävä on laatia toiminnasta ja taloudesta suunnitelma kolmeksi vuodeksi. Ensimmäisen vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma on sitova. Toimintasuunnitelma on kaksijakoinen. Ensimmäinen asiakirja on Karkkilan seurakunnan perustoimintokuvaus Sen kirkkovaltuusto hyväksyi marraskuussa Perustoimintokuvauksessa esitetään toiminnat, jotka vuoden 2010 tilanteen mukaan katsotaan seurakunnan perustoiminnaksi. Ne muodostavat noin 90 % kaikesta seurakunnan toiminnasta. Perustoimintokuvauksessa esitetään kunkin tehtäväalueen mahdollinen erityistavoite tai kehittämishanke. Toinen asiakirja on vuodelle 2012 laadittu yksityiskohtainen toiminta- ja taloussuunnitelma. Asiakirjoihin on kirjattu tavoitteet, joiden toteutumista tarkastellaan toimintakertomuksessa. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman pääluokkatasolla, eli kunkin pääluokan ulkoiset tulot ja ulkoiset menot netto ja kirkkoneuvosto tehtäväalue tasolla. Toimintasuunnitelman teksti ja luvut ovat vuodelle 2012 sitovia. Vuosille 2013 ja 2014 ne hahmottavat pidempää linjaa, eivät ole samalla tavalla sitovia. 1.2 Toimintaan vaikuttavia tekijöitä vuodella 2012 Seurakunnan painopistealueessa noudatetaan Pyhän linjauksia, korostetaan kohtuullisuutta, riittävyyttä ja perustehtävään keskittymistä. Työntekijöiden riittävyyden ja työn hallinnan tunne pitää turvata keskittymällä perustehtävään. Karkkilan seurakunnan painopiste vuodelle 2012 on: PYHÄ:n kokeminen arjessa riittävä, tavallinen, pelkistetty Pääteemana työyhteisössä on sopeuttaminen. Henkilöstön riittävyys suhteessa työn määrään aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta. Töiden uudelleen järjestelyt taas luovat työntekijöille paineita. Uudet työjärjestelyt vaativat onnistuakseen tilapäisen työvoiman palkkaamista korvaamaan työntekijöiden puute ainakin loma-aikoina. Sairaslomien varalle on mietittävä tehtävien priorisointia: Välttämättömiin tehtäviin hankitaan sijaistyövoimaa tai ne ostetaan palveluna. Vähemmän välttämättömät tehtävät jätetään tekemättä. Maailmantalouden epävakaus vaikuttaa seurakunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Toiminnan ja henkilöstön määrä pitää suhteuttaa käytössä oleviin taloudellisiin voimavaroihin. Toiminta suunnitellaan perustoimintokuvauksesta poiketen kolmelle papille. Diakoniatyö organisoidaan uudelleen ilman 60 %:sta diakonian virkaa. Hautausmaatyöhön ei irtisanoutuneen tilalle rekrytoida uutta tehtävänhaltijaa. Tukitoimissa etsitään uusia ratkaisuja toiminnan varmistamiseksi. Talviaikana käytetään ulkoistusta ja kesäkaudella hyödynnämme kausiresursseja. Suunnittelukaudella seurakunnassa toteutettaneen kirkkoherranvaali. Toiminnan sopeuttamisen yhtenä tekijänä on tavoitettavuus ja toisena kustannusten kohtuullisuus. Toteutuvalle toiminnalle määritetään minimiryhmäkoot (Taulukko). Mikäli ryhmäkoko laskee alle osallistujarajan, kyseistä ryhmää ei seuraavalla kaudella toteuteta. Lapsi- ja nuorisotyössä ryhmien toteutuminen arvioidaan jo ennakkoilmoittautumisten yhteydessä. Aikuisten kerhot ja piirit voivat toimia maallikkovastuulla. Silloin työntekijä vierailee kerhossa vähintään kerran toimintakaudessa. Muuten vaihtoehtona on kerhon lakkauttaminen. Makkarailtoja seurakunta järjestää kolme tai neljä. Iltojen järjestäminen vaatii aina isännän, joten ne toteutetaan seurakuntalaisten aloitteesta. Tilaisuuksiin seurakunta varaa papin tai kesätyöntekijän sekä kanttorin.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 4 Piirien ja kerhojen toteuttamistaulukko: Kerho min. ryhmäkoko/ohjaaja Huomioita 3-vuotiaden kerhot 6 lasta / ohjaaja Kirkkohallituksen ohje Päiväkerhot 7 lasta / ohjaaja Kirkkohallituksen ohje kahdella ohjaajalla maksimi 16 lasta Iltapäiväkerhot 7 lasta / ohjaaja Kuorokerho 7 lasta maksimi 20 lasta Varhaisnuorten kerhot 6-8 lasta kokkikerho 6 lasta Rippikoulu 8 nuorta Päiväkoulun toteuttaminen kesäkaudella Nuorten ryhmä 8 nuorta Piirit kylillä ja aikuisten ryhmät 8 osallistujaa Oletus verotulokertymästä ja taloudellisesta tuloksesta vuodelle 2012 Karkkilan väkiluvun kasvutavoite on noin 0,7 % vuodessa. Elokuussa 2011 Karkkilan kaupungin väkiluvun kasvutavoite ei toteutunut. Marraskuun alussa seurakunnasta eronneita on 46 ja seurakuntaan liittyneitä 14. Seurakuntaan muuttaneita on 265 ja seurakunnasta pois muuttaneita on 331. Seurakunnan jäsenmäärä oli lokakuussa henkilöä. Kirkkohallitus ohjeistaa seurakuntia vuoden 2012 talouden suunnitteluun seuraavin ohjein: Talouden kasvu on aiempaa hitaampaa. Yhteisö- ja kirkollisverotuotoissa kannattaa varautua vähäiseen kasvuun useiksi vuosiksi eteenpäin. Inflaatio on vuoden 2011 aikana korkea. Sen ennustetaan nousevan 2-2,5, %:iin. Korot eivät todennäköisesti nouse. Marraskuussa 2011 talouden suhdanne-ennusteet ovat heikentyneet. Tulevina vuosina seurakuntalaisten määrän väheneminen pienentää kirkollisverokertymää. Kirkkohallitus arvioi, että kirkollisverokertymän kehitys vuonna 2012 on noin -2%. Vuonna 2013 sen arvioidaan jäävän vuoden 2012 tasolle. Karkkilan seurakunta on päättänyt vuodeksi 2012 nostaa kirkollisveron 1,50%:iin. Kirkollisverokertymän budjetoidaan olevan Ehdotuksessaan valtion vuoden 2012 talousarvioksi hallitus esittää seurakuntien saaman yhteisöveron jako-osuuden nostamista 0,4:llä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2012 ja Korotus on puolet pienempi, kuin vuosina voimassa ollut korotus. Tämän takia yhteisövero ilman paikallisia muutoksia pienenee noin 7 prosenttia. Yhteisöveron kertyminen on suhdanneherkkää. Jos yritysten tulo-odotukset alenevat, voi yhteisövero pienentyä huomattavasti. Karkkilan seurakunnan yhteisöveron budjetoidaan olevan Marraskuussa 2011 talouden suhdanne-ennusteet ovat heikentyneet. Kirkon palkkaratkaisu tulee olemaan työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen mukainen. Ensimmäisenä vuotena maksetaan 2,4% korotus ja 13 kuukauden päästä 1,9% korotus. Kirkon eläkevakuutusmaksuprosentti nousee vuodeksi 2012 lähtien yhdellä prosentilla. Henkilöstökuluja budjetoitaessa pitää varautua 2%-2,5%:n nousuun. Tämä sisältää eläkemaksuprosentin korotuksen. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ennustaa kustannusten nousevan 10,2% vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä. Seurakuntien kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava keskimäärin 8%:n nousuun. Karkkilan seurakunnassa tarve on alhaisempi. Kirkon keskusrahastomaksuprosentteihin ei olla suunnittelemassa korotusta. Karkkilan seurakunnassa talousarvioon on huomioitu edellä mainitut olettamat. Talousarvioon vaikuttavat sopeuttaminen ja työn tekeminen uudella tavalla. Toiminnan suunnittelu ja valmisteltu talousarvio tähtäävät tilikauden nolla tulokseen. Vuoden 2012 talousarvion ylijäämä on

5 Kirkkoneuvosto Sivu Seurakunnan yleistavoitteet Koko kirkon painopistealueena on vuosina Pyhä. Se on sisällytetty seurakuntamme tulevan vuoden painopisteeseen ja on esillä tehtäväalueiden suunnitelmissa. Seurakuntamme painopistealue vuodelle 2012 on PYHÄ:n kokeminen arjessa. Toiminnassamme elämme pyhää arkisen elämän keskellä. Pyrimme tuottamaan riittävän määrän laadukasta perustoimintaa. Pyhän teema on sisällytetty arkena toteutettavaan toimintaan hartauselämän muodossa. Pidämme esillä pyhän teema seurakuntalaisten keskellä korostamalla kristillistä arvomaailmaa ja kertomalla evankeliumin sanomaa myös arkena. Seurakunnassamme yleisenä teemana on työhyvinvointi. Se ylläpitäminen täytyy huomioida työyhteisön yhteisenä vastuuna. Kun seurakunnan toimintaa sopeutetaan pienentyneeseen henkilöstömäärään ja uusiin toimintamalleihin, tulee organisaation huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Vuoden 2012 aikana seurakunnassa yritetään vakiinnuttaa henkilöstömäärä säästöjen vaatimalle tasolle. Tämä vaatii henkilöstöltä joustavuutta ja organisaation ehdoilla toimimista. Organisaatiolta sopeuttaminen vaatii sitoutumista henkilöstöön ja heidän kanssaan sovittuihin asioihin. 1.4 Yleishallinto Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto Vuoden 2012 kirkkovaltuuston tavoitteena on jatkaa vuoropuhelua luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Seurakunta järjestää keväällä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden seminaarin. Siinä työntekijät kertovat sopeuttamistoimien vaikutuksista toimintaan. Luottamushenkilöt saavat myös alustavaa tietoa vuoden 2013 toiminnan suunnittelusta. Vuoden 2012 alkupuolella valtuutetut valitsevat maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon. Kirkkoneuvosto noudattaa toiminnassaan perustoimintokuvausta. Sen tavoitteena on jatkaa seurakunnan strategian toteuttamista. Kuluvan valtuustokauden aikana ( ) pitää seurakuntataloudessa saavuttaa tulojen ja menojen tasapaino Muut hallinnolliset toiminnot Tilintarkastuksen ja valvonnan tehtävä on tarkistaa kunkin tilikauden hallinto ja talous voimassa olevien lakien mukaisesti. Tilintarkastajat antavat kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle. Tarvittaessa he antavat havaitsemistaan epäkohdista ilmoituksen kirkkoneuvostolle. (KJ 15:11 ja 13 :n). Taloushallinto toimii perustoimintokuvauksen mukaisesti. Kirkon uutta palkkausjärjestelmää on sovellettu vuodesta 2008 aikana, jolloin koko henkilökunnan tehtävänkuvat on määritelty. Järjestelmän noudattamista jatketaan ja tehtävänkuvien seurantaa ja päivitystä suoritetaan vuosittain. Harkinnanvaraisen palkkausosan käyttöönottamista aletaan valmistella vuoden 2012 aikana, Lopullinen käyttöönotto suoritetaan vuoden 2013 aikana. Kirkonkirjojen pidossa ja kirkkoherranvirastossa toimitaan perustoimintokuvauksen mukaisesti. Työjärjestelyjä kehitetään edelleen, koska hallintoa on supistettu henkilötyövuoden verran vuonna Vuoden 2012 painopisteenä on alkaneen Kirjuri-hankkeen läpivieminen ja sijaisjärjestelyjen vakiinnuttaminen. Karkkilan seurakunta on liittynyt Kehä-IT yhteishankkeeseen. Hyödynnämme kaikki palvelut, joita yhteistyöhankkeesta pystyy saamaan. Kirkkohallituksen kirjanpidon- ja palkanlaskennan palvelukeskuksen käyttöönotto etenee. Projekti on saanut nimekseen Kipa. Tavoitteena on talouden perusprosessien yhdenmukaistaminen ja kustannuste-

6 Kirkkoneuvosto Sivu 6 hokkuus. Karkkilan seurakunta liittyy mukaan kirjanpidon- ja palkanlaskennan palvelukeskukseen vuoden 2013 aikana. Työpaikkaruokailu on järjestetty ostopalveluna. Työntekijöillä on mahdollisuus ostaa ruokalippuja taloustoimistosta. Sopimukset on tehty Sarin herkut, ravintola Has kebabin ja Karkkilan Lounaspisteen kanssa. Vuoden 2012 teemana työyhteisössä vaikuttaa työhyvinvointi yhteinen vastuumme. Työntekijällä on mahdollisuus hyödyntää liikunta/kulttuuriseteleitä vuosittain. Seurakunnan tukema osuus on 100 vuodessa. Seteleitä jaetaan alkuvuodesta ja elokuussa. Seurakunnassa toimii sopimusten mukainen yhteistyötoimikunta. Työyhteisössä järjestetään kaksi työhyvinvointia edistävää tapahtumaa vuosittain. Seurakunta tiivistää yhteistyötä Karviaisen työterveyshoidon kanssa. 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 2.1 Yleinen seurakuntatyö Yleinen seurakuntatyö sisältää Jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muut kirkolliset toimitukset ja erilaiset seurakuntatilaisuudet. Näissä toiminnoissa toimitaan perustoimintokuvauksen mukaisesti. Kappelissa toteutetaan suunnittelukaudella jouluaaton hartaus. Kastekoteihin hankitaan kotien rukouskirja tai vastaava. Alboja uusitaan tarpeen mukaan. Messukasukoita ei vuonna 2012 hankita. Tavoitteena on motivoida ja rohkaista messuavustajakoulutuksen käyneitä seurakuntamme jäseniä toimimaan messuissa messuavustajina ja kirkonpalvelijan tehtävissä. Muiden seurakuntatilaisuuksien toiminta-ajatus ja tavoitteet tukevat yleistä seurakunnallista toimintaa. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi miestenpiirit, seurakuntaillat, makkaraillat ja erilaiset kirkkokahvitilaisuudet. 2.2 Viestintä Viestinnässä toimitaan perustoimintokuvauksen mukaisesti. Vuonna 2012 edelleen etsitään hyviä tapoja viestittää seurakunnan toiminnasta. Paikallinen media on tärkeä väylä, yhteistyö kaupungin kanssa, visuaalisen ilmeen kehittämisen tarve on olemassa, tässä pohditaan yhteistyötä jonkin oppilaitoksen kanssa. Suunnittelukaudella harkitaan tarkasti ja valitaan kohderyhmä perusteisesti ne viestintämediat, joihin ilmoitukset ja mainokset keskitetään. Paikallisten lehtien kanssa tehdään yhteistyötä ja seurakunnan näkyvyyttä tehostetaan tarjoamalla juttuaiheita paikallislehdille. 2.3 Musiikkitoiminta Painopiste Musiikkityön painopiste vuonna 2012 on lasten- ja nuorten musiikkitoiminnassa sekä kirkkokuoron toiminnassa. Nuorten bändi- ja kuorotoiminta säilytetään projektiluontoisesti. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan yhteisprojekteja lasten ja nuorten musiikkitoiminnassa. Musiikkityö panostaa juhlapyhien messuihin. Ne toteutetaan musiikkitiimin, kuorojen sekä paikkakunnan vierailevien muusikoiden yhteistyönä.

7 Kirkkoneuvosto Sivu Tavoite Lasten musiikkitoiminnan tavoitteena on saavuttaa laaja osallistujajoukko. Lasten kuoro, uudelta nimeltään kuorokerho, esiintyy perhemessuissa neljä kertaa vuodessa, kauneimmissa joululauluissa sekä seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Nuorten bänditoiminnan tavoitteena on toteuttaa keväällä 2012 messu, johon kutsutaan kesän 2012 rippikoululaiset sekä 50 vuotta sitten konfirmoidut. Pääsiäisen ja joulunajan messuissa ja musiikkitilaisuuksissa sekä Pyhäinpäivänä käytetään musiikkitiimin ja kuorojen panostuksen lisäksi paikkakunnan omien vierailevien muusikoiden resursseja jumalanpalveluselämää rikastuttamaan. Kirkkokuoron suunnitelmana on osallistua kolmipäiväiselle kuoromatkalle Kirkon musiikkijuhlille Jyväskylään. Tavoitteena on oppia yhdeksän laulun ohjelmisto, joka on kuorolaisille sekä haaste että motivaation aihe. Keväällä kuoro-ohjelmiston harjoituttamisessa käytetään kanttorin sijaista Elina Pikkuhookanaa sekä suntiota Hanna Rajalaa Toiminnan sisältö Kirkkokuoron matkaa varten kirkkokuoro toteuttaa kahvikonsertin ja myyjäiset kevään 2012 aikana Kirkkokuoron Jyväskylään toteutuu Kirkkokuoro esiintyy pitkäperjantain jumalanpalveluksessa ja 1. pääsiäissunnuntain messussa. Syyskaudella 2012 kirkkokuoro esiintyy messuissa sekä joulunajan tapahtumissa. Huru-ukot esiintyy vuoden aikana seurakunnan tilaisuuksissa ja messuissa yhteensä noin 10 kertaa. Lauluryhmä Sylviat esiintyy messuissa ja seurakunnan tilaisuuksissa muutamia kertoja vuoden aikana. KONSERTIT Kirkkokuoron kahvikonsertti ja myyjäiset Hanna Ekolan yhteisvastuukonsertti Joulukonsertti Hanna Lehtonen, Elina Pikkuhookana, Mika Nikander Elina Pikkuhookanan työnkuva vuonna 2012 painottuu edelleen lasten- ja nuorten musiikkitoimintaan. Elina Pikkuhookanan ja Hanna Rajalan resursseja käytetään myös keväällä 2012 kirkkokuoron tarpeisiin ja he osallistuvat keväällä järjestettävälle kuoromatkalle. Kirkkokuoron matkan kustannusarvio on noin euroa. Kustannusten rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi niin, että kirkkokuoron kertyneillä rahavaroilla sekä tulevan vuoden avustuksella katetaan noin 2000 kustannuksista. Retkimaksuna kerätään kultakin osallistujalta riittävä omavastuu ja n katetaan talousarvioon sisällytettävällä määrärahalla. 3 KASVATUSTOIMINTA 3.1 Varhaiskasvatus Karkkilan seurakunnan lapsi-, perhe- ja aikuistyö järjestää toimintaa, joka pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Kasvatustoiminta tukee lasten ja aikuisten kristillistä kasvua ja seurakuntayhteyttä. elämän eri tilanteissa. Lapsityön keskeisimmät työmuodot ovat päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerho. Perhe- ja aikuistyön keskeisimmät työmuodot ovat perhekerhot eli vauvapiiri ja avoimet päiväkerhot. Kirkkohallituksen täysistunnossa hyväksyttiin painopisteeksi vuosille Pyhä. Painopiste on osa Meidän kirkko -strategian toteuttamista. Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen, kirkastaa kirkon sanomaa ja vahvistaa vastuullista elämäntapaa. Karkkilan seurakunnassa painopiste on keskittynyt vuonna 2012 Pyhän kokemiseen arjessa. Kasvatustoimintaa ohjaa ajatus Arki(kin) on pyhää.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 8 Pyhä-teemasta painottuu erityisesti luomakunta. Painopisteen tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, että kristittyinä ja Jeesuksen opetuslapsiksi kastettuina meillä on vastuu luodusta maailmasta ja toisista ihmisistä. Luomakuntaan tutustutaan kerhojen retkillä ja keräämällä askartelumateriaaleja luonnosta. Pyhän kokemiselle arjessa annetaan aikaa ja tilaa: kiireettömyys sekä yhdessä oleminen mahdollistavat pyhyyden kokemisen arjessa. Perhemessuihin kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla kaikkia seurakunnan kerholaisia perheineen. Kerholasten lukumäärien kehitys: SYKSY 2010 KEVÄT 2011 lapset SYKSY 2011 KEVÄT 2012 lapset Puuhaset (3 x vko) 15 Puuhaset (3 x vko) 15 Touhuset (2 x vko) 15 Touhuset (2 x vko) 9 Iltapäiväkerho (5 x vko) 17 Iltapäiväkerho 9 Avoimet (3 x vko) hyvä suosio Avoimet (4 x vko) hyvä suosio Veitikat (2 x vko) 15 Veitikat (2 x vko) 6 3-vuotiaiden kerho (2ryhmää vko) 14 3-vuotiaiden kerho (2ryhmää vko) 14 Yhteensä 76 Yhteensä 53 Päiväkerhojen resursointi varmistetaan niin, että sijaisuustarpeisiin voidaan vastata talon sisäisillä henkilöstöjärjestelyillä. Kerhokertojen perumista pyritään välttämään. Kerhovuosi syksy 2012 kevät 2013 järjestetään kolmen työntekijän mukaan. Henkilöstöresursseja ei lisätä. Yhteistyötä seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kanssa jatketaan ja kehitetään vuonna Perhe- ja aikuistyö Painopistealueet Seurakunnan aikuis- ja perhetyössä painotetaan aitoa läsnäoloa seurakuntalaisten arjessa (ks. seurakunnan strategia). Kristinuskoa eletään todeksi aivan tavallisen, jokapäiväisen elämän keskellä. Avoimissa kerhoissa ja vauvapiirissä keskitytään vuonna 2012 hiljentymisen opetteluun ja kiireettömään yhdessäoloon. Avoimissa kerhoissa annetaan lisäksi tukea vanhemmuuteen Tavoitteet Tavoitteena on säilyttää perhetoimissa laaja osallistujamäärä kuitenkin niin, että toiminnan laatu ei kärsi. Vuoden 2012 alussa tarkastetaan maanantai-iltapäivän avoimen kerhon osallistujamäärä ja kerhon jatkaminen tai lakkauttaminen. Vuodenvaihteessa tarkastellaan myös vauvapiirin tilannetta: Osallistujamäärä on ollut suuressa kasvussa syksyllä 2011, joten henkilöstöresursseja joudutaan ehkä suuntaamaan avoimen kerhon sijasta vauvapiiriin (so. toisen vauvapiirin perustaminen, mikäli maanantai-iltapäivän avoin kerho lakkautetaan). Materiaalihankinnoissa noudatetaan kestävän kehityksen ja ekologisuuden periaatteita. Henkilöstön resursoinnissa noudatetaan vastuullista taloudenhoitoa. Jokaisen perhemessun kävijämäärätavoite on vähintään 75 henkilöä. Kouluun lähtevät ekaluokkalaiset siunataan elokuussa. Tavoitteena on, että vähintään 18 % henkilökohtaisella kutsulla kutsutuista lapsista saapuisi tilaisuuteen. Naistenpiirin kävijämäärätavoite on vähintään 30 henkilöä kokoontumiskertaa kohden Toiminnan sisältö Avoimet kerhot ja vauvapiiri kokoontuvat vähintään kolme kertaa viikossa vuonna 2012: Vauvapiiri maanantaisin klo , avoin kerho tiistaisin klo ja torstaisin klo Jokaiseen kerhokertaan liittyy lyhyt hartaushetki, joka johdattaa turvalliseen hiljentymiseen arjen keskellä. Pappi vierailee avoimissa kerhoissa vähintään kerran syys- ja kevätkauden aikana. Avoimet kerhot ja vauvapiiri te-

9 Kirkkoneuvosto Sivu 9 kevät myös retkiä lähiympäristöön esimerkiksi Nyhkälänkosken laavulle. Kerhotyöstä vastaava suunnittelee toimintakauden kerhokohtaisen ohjelman syys- ja kevätkauden alussa. Lapsiperheitä kutsutaan vuoden aikana seurakunnan tilaisuuksiin. Perhemessuja järjestetään kirkkovuoden aikana neljä. Perhemessun jälkeen on seurakunnan yhteinen keittolounas seurakuntatalolla, mikäli seurakunnan emäntä on käytettävissä. Vuonna 2012 perhemessut järjestetään seuraavina ajankohtina: Kynttilänpäivänä sunnuntaina pääsiäisestä (Hyvän paimenen sunnuntai) Mikkelinpäivänä adventtina Kouluun lähtevien siunaaminen järjestetään omana tilaisuutenaan ennen syyslukukauden alkua. Yksi kauneimmat joululaulut -tapahtuma suunnataan perheille. Perheiden jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuorokerhon ja kanttorin kanssa. Seurakunnan naistenpiiri jatkuu vuonna Piiri kokoontuu kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa (kuun ensimmäinen sunnuntai). Pääasiallisia vastuunkantajia ovat seurakunnan vapaaehtoiset. Kesäkahvilatoimintaa kehitetään kiristyneen taloustilanteen mukaan. Kesällä 2012 kesäkahvilassa työskentelee kaksi seurakunnan työntekijää. Vuonna 2012 varhaiskasvatuksen tiimi osallistuu varhaisnuorten leirien suunnitteluun ja toteutukseen Kasvatustyön haasteet Seurakunnan kiristynyt taloudellinen tilanne vaikuttaa seurakunnassa tehtävään kasvatustyöhön. Ryhmien lukumäärään, kokoon ja työntekijäresursseihin täytyy kiinnittää jatkuvasti huomiota. Ryhmäkoon suhteen noudatetaan seuraavaa ohjeistusta: 3-vuotiaiden ryhmässä on oltava kuusi lasta yhtä ohjaajaa kohden, jotta kerhoryhmä perustetaan päiväkerhoissa ja koululaisten iltapäiväkerhossa on oltava seitsemän lasta yhtä ohjaajaa kohden, jotta kerhoryhmä perustetaan aikuisten piireissä, ryhmissä yms. on oltava kahdeksan henkilöä, jotta toiminta jatkuu Lasten kerhoryhmiä ei kuitenkaan lakkauteta kesken toimintakauden, jos lapsimäärä vähenee yllä mainittujen lukujen alle. Aikuisten piirien suhteen noudatetaan tapauskohtaista harkintaa. Työntekijöiltä vaaditaan nykytilanteessa joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa negatiivisesti työssä jaksamiseen. Kolmen papin työvoimaa voidaan suunnata vain rajoitetusti kerhotyön arkeen, mikä osaltaan vähentää kerhojen hartauselämän moninaisuutta Suunnitelmavuodet Kirkkohallituksen asettama Pyhä -painopiste päättyy vuonna Viimeinen teemoista on Pyhän yhteydessä. Kirkkohallitus ei ole vielä julkaissut vuodesta 2013 alkavaa painopistettä. 3.3 Päiväkerhotyö Painopistealueet Sekä 4-5 -vuotiaiden että 3-vuotiaiden päiväkerhojen painotetaan yhteistä vastuuta luomakunnasta. Teemoja ovat ekologisuus, kierrätys ja ympäristökasvatus vuotiaiden päiväkerhossa korostetaan kristinuskosta nousevia arvoja ja kristillistä etiikkaa ikään sopivalla tavalla. 3-vuotiaiden päiväkerhossa opetellaan ja rohkaistaan myös laulamaan yhdessä Tavoitteet Vuoden 2012 painopisteet huomioidaan askartelutehtävien materiaalihankinnoissa ja kerhotyön arjessa. Monipuolisten hartaushetkien, laulujen ja turvallisen ilmapiirin kautta päiväkerhon arjessa välittyvät kristilliset arvot ja pyhän kokemus. Tavoitteena on, että nykyiset päiväkerhoryhmät (Touhuset, Puuhaset, Vei-

10 Kirkkoneuvosto Sivu 10 tikat, Tiuhtit ja Viuhdit) jatkaisivat koko vuoden Tarvittaessa henkilöstöresursseja voidaan suunnata uudestaan vuoden 2012 alussa. Mikäli kerhoihin ilmoittautuvien lasten määrä vähenee merkittävästi keväällä 2012, kerhojen lukumäärää ja kokoa on tarkasteltava kriittisesti talouden näkökulmasta Toiminnan sisältö Päiväkerhoryhmät kokoontuvat 1-3 kertaa viikossa yhden tai kahden kerhonohjaajan johdolla vanhalla seurakuntatalolla. Päiväkerhotoimintaa voidaan järjestää aamu- tai iltapäivällä. Päivittäisen ohjelmarungon suunnittelee kerhon ohjaaja. Päiväkerhoissa pidetään pieni hartaushetki vähintään kerran viikossa. Kerholaiset oppivat yhteisen kerhorukouksen. Kerhojen arjessa huomioidaan lasten ikä ja kehitysvaihe. Kerhoissa opetellaan kristillistä etiikkaa kokonaisvaltaisella tavalla, kuten yhteisten ruokahetkien, leikkien ja askartelun kautta. Retkillä tutustutaan yhdessä myös ympäristöön ja lähialueisiin. Pappi vierailee seurakunnan päiväkerhoissa kerran syys- ja kevätlukukaudella Suunnitelmavuodet Kirkkohallituksen asettama Pyhä -painopiste päättyy vuonna Viimeinen teemoista on Pyhän yhteydessä. Kirkkohallitus ei ole vielä julkaissut vuodesta 2013 alkavaa painopistettä. 3.4 Pyhäkoulutyö Toiminnan sisältö Yhteistyötä päiväkotien kanssa jatketaan ja kehitetään yhteistyöpäiväkotien (Högfors, Toivike) ja esiopetusryhmien (Nyhkälä) kanssa. Työn suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa varhaiskasvatuksen pastori, joka erikseen keskustelee yhteistyön sisällöistä päiväkotien tai esiopetusryhmien yhteyshenkilöiden kanssa. Lisäresursseja pyydetään tarvittaessa musiikkityön ja nuorisotyön puolelta. Kirkkoseikkailu Karkkilan kirkossa ja kirkkovuoden juhlapyhien muskarit ovat uusia kokeiltavia työmuotoja, joiden rinnalla kulkee papin vierailut päiväkodeissa tai esiopetusryhmässä yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Puurojuhlaan ja päiväkotien joulukirkkoon kutsutaan kaikkia alueen päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja seurakunnan kerholaisia. Vuonna 2011 omaksuttu käytäntö jatkuu vuonna 2012: puurojuhlassa ei enää jaeta osallistujille pieniä joululahjoja kustannussyistä Tavoitteet Tavoitteena on, että yhteistyöpäiväkodit kohdattaisiin 2-3 kertaa lukukauden aikana. Päiväkotipyhäkoulutyö laajenee vuonna 2012 vähintään yhteen uuteen päiväkotiin tai esiopetusryhmään Suunnitelmavuodet Karkkilan varhaiskasvatuksen kokonaissuunnitelmassa on kirjoitettu Päivähoidon uskontokasvatuksessa tutustutaan lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteisiin ja tapoihin.. Tämä mahdollistaa syventyvän yhteistyön päiväkotien kanssa. Seurakunnan työntekijä voi olla myös työntekijöiden tukena varhaiskasvatuksen haasteissa (mentorointi). 3.5 Koululaisten iltapäiväkerho Painopistealueet Koululaisten iltapäiväkerhossa keskeisenä teemana on ympäristön huomioiminen. Luontoa tarkkaillaan vaihtuvien vuodenaikojen kautta.

11 Kirkkoneuvosto Sivu Tavoitteet Kevään 2012 ilmoittautumisessa tavoitteena on kymmenen kerholaista, jotka ovat 1.- tai 2.-luokalla. Iltapäiväkerhon tavoitteena on vuonna 2012, että lapsi oppii tuntemaan ympäröivää luontoa paremmin. Kerholainen oppii ymmärtämään, mitä luonnossa voi tehdä ja minkälaisia materiaaleja luonnosta voi löytää vastuullisesti. Lapselle tarjotaan mahdollisuus kokea luonnossa oleminen ja liikkuminen. Luonnossa vaihtuvien vuodenaikojen myötä seurataan myös kirkkovuoden kulkua. Kerholaisille tulevat kerhovuoden aikana tutuiksi suurimmat kristilliset juhlat, pääsiäinen ja joulu Toiminnan sisältö Koululaisten iltapäiväkerho kokoontuu koulun lukuvuoden mukaan arkisin klo Ryhmän suurin koko on 10 lasta, ja kerhoa ohjaa yksi seurakunnan työntekijä. Joka päivä lapsille tarjotaan välipala ja mahdollisuus tehdä läksyt. Kerhopäivän aikana harjoitellaan kädentaitoja ja leikitään yhdessä. Kerran viikossa kerhon ohjaaja pitää hartaushetken. Kerhossa opitaan yhteinen kerhorukous ja ruokarukous Suunnitelmavuodet Kirkkohallituksen asettama Pyhä -painopiste päättyy vuonna Viimeinen teemoista on Pyhän yhteydessä. Kirkkohallitus ei ole vielä julkaissut vuodesta 2013 alkavaa painopistettä. 3.6 Varhaisnuorisotyö Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on järjestää kerho- ja leiritoimintaa kouluikäisille lapsille ja pitää toiminnassa esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta sekä tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä Painopistealueet Koko kirkon Pyhä-painopisteen mukaisesti teemalla: Pyhän yhteydessä. Karkkilan seurakunnan oma painopiste Pyhän kokeminen arjessa Tavoitteet Jatkaa kerhoissa ja leirillä toteutettavan hartauselämän kehittämistä esim. vuonna 2011 käyttöön otetun Gospel Junior messun kautta. Olla aktiivisesti etsimässä uusia tapoja toimia yhteistyössä Karkkilan seurakunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Toteutetaan kerhotyön kehittämiseen tähtäävä hanke, joka liittyy viranhaltijan Kerhotyön kehittämiskoulutukseen ( PTK ) Toiminnan sisältö Vuonna 2012 seurakunnan kouluikäisille suunnattu kerhotoiminta jatkuu kolmen sählykerhon, kokkikerhon, näytelmäkerhon ja toimintakerhon muodossa. Kerhotoiminta on viikoittaista ja jakaantuu kahteen toimintakauteen: Syyskuussa alkavaan syystoimintakauteen ja tammikuussa alkavaan kevättoimintakauteen. Toimintakausien välissä on noin kuukauden mittainen joululoma. Kerhonohjaajat osallistuvat Lohjan rovastikunnan yhteisille kerhonohjaajien perus- ja jatkokursseille. Karkkilan seurakunnan kerhonohjaajat kokoontuvat toimintakauden aikana noin kerran kuukaudessa yhteisiin tapaamisiin. Kesällä säännöllistä viikkotoimintaa ei ole. Sen sijaan seurakunta järjestää kaksi kolmen päivän pituista lastenleiriä seurakunnan omassa leirikeskuksessa. Leirit toteutetaan yhteistyössä seurakunnan lapsityön kanssa.

12 Kirkkoneuvosto Sivu 12 Kerhotyössä korostetaan kerhohartauksien merkitystä toiminnan sisältönä. Hartauksien pitämiseen varataan kerhotuokiossa tarpeeksi aikaa. Kerhonohjaajien ja isosten valmiutta hartauksien pitämiseen kehitetään ottamalla asia huomioon koulutuksessa. Apuohjaajille varataan myös tarpeeksi aikaa kerhoohjelman suunnitteluun ja hartauksien valmisteluun sekä annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen kerho-ohjelman ja hartauksien valmistelussa. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu säännöllisten päivänavausten muodossa. Nyhkälän koulun päivänavaus toteutetaan viikoittain, muilla ala-asteilla kerran kuukaudessa. Lisäksi Nyhkälän koulun EHA- ja ESYluokkien päivänavaus pidetään kerran kuukaudessa yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Jouluna ja pääsiäisenä seurakunta järjestää yhteistyössä alakoulujen kanssa koululaisjumalanpalveluksen. Keväällä osallistutaan Lohjan rovastikunnan yhteiselle Lasten lähetysleirille Lohjan Saarikossa. Syksyllä järjestetään 10-synttärit tapahtuma kaikille seurakunnan vuonna 2002 syntyneille lapsille Suunnitelmavuodet Toiminnassa huomioidaan kirkkohallituksen vuosille asettama painopiste sekä Karkkilan seurakunnan oma painopiste ja sen esille nostamat teemat. Seurakunnan varhaisnuorisotyö elää mukana kokonaiskirkon ja paikallisseurakunnan haasteissa ja pyrkii löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivat toimintamuodot 3.7 Rippikoulutyö Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on toimia osana seurakunnan kasteopetusta, jota se on sitoutunut antamaan yhdessä lasten vanhempien ja kummien kanssa Painopistealueet Toimintavuoden 2012 painopistealue on Pyhän kokeminen arjessa Tavoitteet Seurakunnan rippikoulutyön tavoitteena on, että kesän 2012 konfirmaatiojumalanpalveluksissa konfirmoitaisiin vähintään 79 rippikoululaista. (Keväällä 2011 seurakuntaan kuului 79 vuonna 1997 syntynyttä nuorta, joista on tyttöjä 33 ja poikia 46. Koko ikäluokka: 94, joista 41 tyttöjä ja 53 poikia). Toisena tavoitteena on seurakunnan rippikoulun sisällön kehittäminen. Rippikoulun suunnitteluun on varattu kaksi yhteistä kokousta. Koska rippikoululaisille ei jaeta omia oppikirjoja, on tavoitteena panostaa rippikoulun opettajien opetusmateriaaleihin kirjahankintojen sijaan. Rippikoululaisille jaetaan omaksi Raamattu ja vihko Toiminnan sisältö Toimintavuotena rippikoulun käyvät pääasiassa vuonna 1997 syntyneet nuoret. Kyseisen ikäluokan koko Karkkilassa on 94/79 (kaikki / srk:n jäsenet). Seurakunta varautuu järjestämään kesällä 2012 neljä rippikoululeiriä. Tarjoamme rippikoululaisille syksyllä 2011 toteutettavassa rippikouluhaussa neljää leirivaihtoehtoa, sekä mahdollisuuden ilmoittaa halunsa käydä rippikoulu vaikka leirille ei haluaisikaan. Rippikoululeirit pidetään seurakunnan omassa leirikeskuksessa Leirirannassa ja kaksi rippikoulun kaupunkipäivää seurakuntatalolla. Tarjottavat rippikouluvaihtoehdot ovat: Leiriranta I, Leiriranta II, Leiriranta III ja Leiriranta IV. Leiriranta IV jäänee toteutumatta ilmoittautumisten perusteella. Kaikki rippikouluryhmät koostuvat kolmesta eri jaksosta: talven aikana toteutettavasta seurakuntaan tutustumisjaksosta, varsinaisesta intensiivijaksosta kesällä ja rippikoulun päättävästä konfirmaatiosta. Tutustumisjakson tarkoitus on antaa rippikoululaisille mahdollisimman monipuolinen kuva seurakunnan toiminnasta. Sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki seurakunnan työalat.

13 Kirkkoneuvosto Sivu 13 Rippikoulutyön tarkoitus on perehdyttää nuoret luterilaisen kirkon uskon sisältöön. Tarkoitusta unohtamatta rippikouluja pyritään kehittämään monipuolisiksi. Rippikoulujen sisällön kehittämisessä otetaan huomioon kesän 2011 palaute. Leirijaksojen tarkemmat ajankohdat ja opetusvastuut on päätetty rippikoulukokouksessa Rippikoululeirejä on neljä, jotta opetusryhmät eivät kasva liian suuriksi. Leirien ajankohdat ovat: Leiriranta I , Leiriranta II , Leiriranta III ja Leiriranta IV Tarkemmat tiedot rippikouluista ja niiden vastuuhenkilöistä kirjataan vuoden 2012 rippikoulusuunnitelmaan ja rippikoulun paikallissuunnitelmaan. Vuonna 2012 rippileirien ruokamaksu leiriläistä kohti on 101 euroa. Yksityisrippikouluja seurakunta järjestää tarvittaessa ja niiden vastuista sopii papisto keskenään. Rovastikunnan yhteistyönä järjestettävään kehitysvammaisten erityisrippikouluun seurakunta osallistuu jos siihen on tarvetta Suunnitelmavuodet Suunnitelmavuosien tavoitteet ovat säilyttää rippikoulun suosio Karkkilassa jatkossakin, sekä edelleen jatkaa rippikoulujen sisällöllistä kehittämistä. Rippikoulutyön tavoitteissa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuosille määräämä painopistealue. 3.8 Nuorisotyö Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on järjestää Karkkilan nuorisolle toimintaa erilaisten nuorteniltojen, leirien sekä retkien muodossa. Toimintamme pitää esillä kristillistä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukee nuoren hengellistä kasvua sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä ja vahvistumista. Nuorisotyön toiminnan kautta nuorella on mahdollisuus tutustua Karkkilan Ev. lut. seurakunnan työntekijöihin ja seurakuntamme toimintaan sekä elää mukana seurakuntayhteydessä. Nuorisotyössä kerromme nuorelle Jumalasta rakastavana Taivaallisena Isänä, Jeesuksesta vapahtajana ja ihmiskunnan syntien sovittajana sekä Pyhästä Hengestä pyhittäjänä. Nuorisotyön toimintaan osallistuminen opettaa nuorta kantamaan vastuuta itsestään ja toisista ihmisistä. Nuorisotyön tehtävänä on luoda onnistumisen kokemuksia kaikille toimintaan osallistuville sekä pyrkiä erityisesti tavoittamaan niitä nuoria, jotka jäävät muiden harrastustoimintojen ulkopuolelle Painopistealueet Seurakuntamme painopiste Pyhän kokeminen arjessa on ohjenuoramme nuorisotyössä. Tarkoituksena on tuoda hartauselämä niin lähelle nuorta, että siihen on kaikkien helppo osallistua. Painopisteenämme muutenkin on nuorten osallistaminen ja aktivoiminen kaikissa nuorisotyön toiminnoissa. Nuoria kannustetaan ottamaan vastuuta hartauksien ja nuorteniltojen ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyökuvioista huomioimme tärkeimmät ja tarpeellisimmat. Rovastikunnallinen yhteistyö on painopisteemme tulevana vuonna ja kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä vetäydymme, kunnes kaupungin nuorisotyön työntekijätilanne selkiytyy Tavoitteet Nuorisotyön tavoitteena on jatkaa viime vuonna aloitettua hartauselämän kehittämistä. Tavoitteena on kouluttaa sekä uusista että vanhoista isosista vastuunkantajia nuorisotyön toimintoihin ja erityisesti varttikirkkoon. Säilyttää toiminnan laatu taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

14 Kirkkoneuvosto Sivu Toiminnan sisältö. Viikkotoiminnan runko pysyy samana eli on kaksi nuorteniltaa viikossa ja nuorten sählykerho. Isoskoulutusryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja lisäksi on leiri syksyllä ja keväällä. Toisen ja kolmannen vuoden isoskoulutusleirit järjestetään rovastikunnallisesti ja niihin osallistumme. Olkkarin kohtalo on vielä avoin, koska kaupungin nuorisotyössä ei ole tällä hetkellä vakituista työntekijää. Nuorisotyössä tehdään kaksi retkeä. Keväällä teemme päiväretken joko Vappugospeliin Kouvolaan tai Evankelisille musiikkimessuille Helsinkiin. Syksyllä teemme viikonlopun mittaisen retken Maata näkyvissä-festareille Turkuun Suunnitteluvuodet Otamme nuorisotyössä huomioon vuosien kirkon painopisteen. Tarkistamme jälleen yhteistyökuvioita. 3.9 Diakoniatyö Diakoniatyön toiminta-ajatus on viedä apu sinne, minne muu apu ei yllä ja näin toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Diakoniatyö pyrkii toteuttamaan tätä toiminta-ajatusta sekä henkilökohtaisten kontaktien että kokoavan toiminnan kautta Painopiste Yhteistyön kehittäminen diakoniakentän erilaisten toimijoiden kanssa Karkkilassa ja sen lähialueilla. Työntekijöiden työssä jaksaminen koulutuksen, työnohjauksen ja työn rajaamisen avulla Määrälliset tavoitteet ja toiminnan sisältö Diakoniapäivystys järjestetään kerran viikossa, tiistaisin klo Päivystykseen liittyy asiakkaiden henkilökohtaista ohjaamista ja tukemista myös päivystysajan ulkopuolella. Laitoshartauksia seurakunta järjestää säännöllisesti Terveyskeskuksessa, Toivokodissa, Nyhkäläkodissa, Marjaanakodissa, Palvelukeskuksessa ja Harjukadun palvelutalossa työresurssien mukaan. Syntymäpäiväkäyntejä diakoniatyö tekee 90-vuotiaille ja sitä vanhemmille arkipäivisin (n. 80 henk.). Onnittelukäyntejä tekevät diakoni ja papisto. Päivänsankarille vierailija antaa seurakunnan onnittelukortin ja kukkakimpun. 70- ja 80- vuotiaille seurakunta järjestää omat syntymäpäiväjuhlan messun jälkeen seurakuntatalolla. Päivänsankarit kutsutaan paikalle henkilökohtaisilla kutsukirjeillä. Kotikäyntejä diakoniatyö tekee n. 125 henkilön luokse. Virka- ja laitoskäyntejä on n. 30 kertaa vuodessa. Eu-ruuan jakaminen loppuu vähitellen vuoden 2012 aikana. Taloudellista apua seurakunta antaa n. 180 perhekunnalle. Kerhot / piirit: Keskiviikkokerho jatkuu entiseen malliin keskiviikkoisin (n.35 kertaa/v.). Srk-piiri jatkuu kevätkauden joka toinen viikko. Viikonpäivä ja aika tarkentuu käytettävän työvoiman varmistuessa. Piirin tulevaisuutta harkitaan kevätkauden kokemuksen perusteella. (Jatkaminen vaatii keskimäärin 8 osal./krt). Makkarailtoja seurakunta järjestää kesäkaudella kolme tai neljä. Lisäksi työntekijät vierailevat satunnaisesti seurakuntalaisten järjestämisissä kokoontumisissa.

15 Kirkkoneuvosto Sivu 15 Hoidollisten ryhmien kokoontumisia seurakunta järjestää n.15 kertaa vuodessa. (Klan kuntoutuspoliklinikka, Etevan työkeskus) Diakoniatyöntekijä osallistuu Jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteutukseen erikseen sovittavina kirkkopyhinä (mm. 70- ja 80-vuotiaiaiden syntymäpäivät, 50 vuotta sitten konfirmoidut jne.). Leirirannassa diakoniatyö järjestää leiripäiviä kesäkaudella voimavarojen mukaan. Lisäksi seurakunnan diakoni osallistuu rovastikunnallisen perheleirin ja mahdollisesti kehitysvammaisten rippikoulun järjestelyyn ja toteutukseen. Seurakunta järjestää keskiviikkokerholle kevät- ja syysretken ja vapaaehtoisille kevätretken Vastuu rippikoulujen diakoniakasvatuksesta on rippikouluvastaavilla ja yhteisvastuukoulutuksesta rippikoulutyöllä. Seurakunta järjestää joulumyyjäiset yhteistyössä lähetystyön kanssa seurakunnan tiloissa. Vaihtoehtoisesti seurakunta voi osallistua muiden järjestämään myyjäistapahtumaan. Diakoniatyöntekijä vastaa yhteisvastuukeräyksen organisoinnista. Diakoniatyö vastaa perjantaikahvilan talkoo- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta ja organisoinnista. Diakoniatyö osallistuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa leiri- ja retkitoimintaan lähialueella, mm perheiden ja monikulttuuristen ihmisten parissa Yhteistyötä kehitetään rovastikunnan seurakuntien, kunnan, perusturvayhtymä Karviaisen sekä lähialueiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Diakoniatyössä toiminta jatkuu pääsääntöisesti perustoimintoina. EU-ruuan jakaminen loppuu toimintavuoden aikana. Voimavarojen vähentyessä yritämme lisätä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Perustoiminnan määrä sopeutetaan käytettävissä olevaan työvoimaan Perheneuvontatyö ja sairaalasielunhoito Perheneuvontatyön toiminta-ajatuksena on tukea seurakunnan alueella asuvia perheitä kriisitilanteissa. Lohjan perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa on valmisteltu sopimus, joka astuu voimaan vuoden 2012 alusta. Sairaalasielunhoidon toiminta-ajatuksena on kohdata seurakuntalaisia, kun he ovat sairaalahoidossa ja huolehtia sielunhoitotyöstä niissä elämäntilanteissa. Tavoitteena on laitoksissa olevien potilaiden, heidän omaistensa sekä henkilökunnan tukeminen ja kristillisen toivon ylläpitäminen. Toiminta tapahtuu yhteistyössä hoitoyhteisöjen kanssa. Paikallisella tasolla papit, diakoniatyöntekijät ja kanttori tekevät sairaala- ja laitoskäyntejä sovitun ohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi papit käyvät pyynnön mukaan ottamassa vastaan yksityisiä rippejä ja antamassa yksityistä ehtoollista. Seurakunta osallistuu Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntaliiton toimintaan sopimuksen mukaisesti Lähetystyö Lähetystyön toiminta-ajatuksena on osallistua evankeliumin sanoman levittämiseen kaikkialla maailmassa Painopiste Lähetyskoulutus lapsille. Korostaa lähetystyön merkitystä osana seurakunnan viikoittaista toimintaa Toiminnan sisältö Käytännön toimenpiteinä seurakunta järjestää kaikille karkkilalaisille 6-luokkalaisille opintoretken lähetysmuseoon keväällä Retkeen sisältyy tutustuminen museoon ja lähetysaiheista työpajatyöskente-

16 Kirkkoneuvosto Sivu 16 lyä. Seurakunta kerää varoja lähetystyöhön ylläpitämällä perjantaisin diakonia- ja lähetyskahvilaa vapaaehtoisvoimin. Sauvakävelyryhmä Sauvarit ulkoilee perjantaikahvilan yhteydessä pääosin vapaaehtoisten ohjauksessa. Lähetysyhteistyö rovastikunnan seurakuntien kanssa jatkuu edellisten vuosien malliin. Seurakunnalla on voimassa oleva sopimus kahden lähetysjärjetön kanssa. Niitä tuetaan budjetti- ja vapaaehtoisvaroilla. Tuesta 80 % menee Suomen Lähetysseuralle ja 20 % Suomen Pipliaseuran Raamattulähetystyötä Sopimuksia tullaan supistamaan n 10% vuodesta 2011 seurakunnan budjettileikkausten takia. 4 HAUTATOIMI 4.1 Toimintasuunnitelma 2012 Vahalla hautausmaalla viimeistellään vuonna 2010 alkanut hoitamattomien hautojen kuulutusprosessi. Haudat, joiden hoitoa ei ole saatettu riittävälle tasolle määräajassa, on lunastettu seurakunnan haltuun syksyllä Lunastettujen hautojen muistomerkit siirretään pois haudoilta asianmukaisella tavalla. Seurakunta rohkaisee seurakuntalaisia suosimaan uurnahautausta. Tavoitteena on 40% uurnahautausten osuus ja sen edelleen kasvattaminen. Hautausmaiden jätehuoltoa edistetään jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Hautaustoimen ja kiinteistötoimen tehtäviä hoitavat kaksi erityisammattimiestä, toimintoa johtaa talouspäällikkö. Toimintaa tuetaan riittävällä ulkoistuksella. Kasvukautena resurssoidaan kausiajan työvoimaan kesän 2011 konseptia noudattaen, sen lisäksi varmistetaan erityisammattimiesten lomasijaistus. Yleisesti hautausmaat voi nähdä Jumalan puistona, jossa ympäristön kauneus ja arvokas rauha lohduttavat ja antavat voimia kiireen keskellä. Niiden ympäristö on rauhallinen ja miellyttävä. Hautausmaalla on hyvä levähtää ja muistella siellä lepääviä omaisia. 5 KIINTEISTÖTOIMI 5.1 Toimintasuunnitelma 2012 Vuoden 2012 investoinnit ovat kaikki pieniä korjaus- tai ylläpitoinvestointeja. Niukan budjetin kokonaisarvio on Merkityksellisin on kappelin saneeraussuunnittelun vieminen loppuun. Hankkeen valmistelu on käynnissä vuoden 2011 lopulla. Tavoitteena on tuottaa suunnitelmapohja, jonka perusteella avustus ja rahoitusvalmistelut voidaan tuottaa alkuvuodesta Remontin toteutus ajoittuu aikaisintaan vuoteen Korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit muodostuvat seuraavista: Leirirantaan jäähdyttimet saliin ja keittiöön Seurakuntatalon sali, lasivitriini tarjoiluastioille Pappila, työergonomian vaatimat järjestelyt Maalämmön tutkiminen potentiaalisena vaihtoehtona UH, siirtolava maatuvan jätteen käsittelyyn Kappelin suunnittelun loppuun vienti 5.2 Suunnitelmavuodet 2013 eteenpäin Kappelin perusremontti Vanhan srk-talon tuulikaapin suunnittelu ja korjaustyö

17 Kirkkoneuvosto Sivu 17 Pappilan keskuslämmitysjärjestelmän uusinta Uuden srk-salin ja sosiaalitilojen pintaremontti ja kalusteiden päivittäminen Perussuunnitelma keittiön remontista ja sen toteutus Leirirannan wc-rakennuksen perusparannus tai uudistaminen Maalaus ja ylläpito tarpeet o leirirannan sisätilat, peltikatto, ikkunoiden ulkopokat o pappilan vaja Työkoneet o Avant ja Kubota käyttötuntimäärät v.2013 merkittävät, erityisesti Avantin päivitys, toteutus leasingrahoituksella

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2018!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2018! Laukaan seurakunta tervetuloa 2018! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2018. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 14.11.2012 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2014 JA 2015 Kirkkoneuvosto 14.11.2012 Sivu 2 SISÄLLYS 1 YLEISKATSAUS...

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN SYKSY 2016

LASTEN JA PERHEIDEN SYKSY 2016 LASTEN JA PERHEIDEN SYKSY 2016 PERHEKERHOT Perhekerho kutsuu koolle lapsia ja kaikkia lasten kanssa kotona olevia. Perhekerhossa leikitään, lauletaan, askarrellaan ja jutellaan, ja seurataan tietenkin

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.11.2014 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2016 JA 2017 Kirkkoneuvosto 19.11.2014 Sivu 2 Karkkilan seurakunnan

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 RIPPIKOULUPASSI Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan. Rippikoulupassiin keräät merkinnät: 4 jumalanpalveluksesta 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia-

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

R I P P I K O U L U T. R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa

R I P P I K O U L U T. R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa R I P P I K O U L U T R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa YLEISTÄ RIPPIKOULUSTA Miksi rippikoulu? Kun sinut noin viisitoista vuotta sitten kastettiin saivat vanhempasi, kummisi ja seurakunta tehtäväkseen

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 00 Kirkkoneuvosto 0..0 Sivu Kirkkovaltuusto..0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

AKAAN SRK:N RIPARI- VUOSI 2018

AKAAN SRK:N RIPARI- VUOSI 2018 AKAAN SRK:N RIPARI- VUOSI 2018 Tervetuloa! Kaikilla asioilla on aikansa. Rippikoulullakin on aikansa elämässämme. Rippikoulussa on aikaa kysellä ja etsiä vastauksia kaikenlaisiin askarruttaviin mietteisiin.

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kallaveden seurakunnan toimintaa LAPSILLE JA PERHEILLE

Kallaveden seurakunnan toimintaa LAPSILLE JA PERHEILLE Kallaveden seurakunnan toimintaa LAPSILLE JA PERHEILLE SYKSY 2015 AVOIMET OVET - TOIMINTA ALAKOULULAISILLE Jynkänvuoren avoimet ovet alkavat tiistaina 18.8. klo 13-16 (Isännäntie 22). Petosen seurakuntatalon

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Kevätkausi 2015 Liperin seurakunta

Kevätkausi 2015 Liperin seurakunta Kevätkausi 2015 Liperin seurakunta Liperin kirkko Messu joka sunnuntai klo 10. 11.1. klo 10 messu, Leijonien ja veteraanien kirkkopyhä. 11.1. klo 16.00 Suomalainen messu. Esiintymässä enolainen musiikkiryhmä

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2017 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 17.9. Sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna Katja Verho, kanttori Päivi Ikäheimonen. 24.9. Eräkirkko Sappeen juhlakodalla

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016 KOULULAISILLE! syksy 2015 & kevät 2016 Koululaisten kerhot kokoontuvat kirkonkylän seurakuntatalossa, Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Ojakkalan kerhohuoneella. Kerhot muuttuvat syksystä alkaen jaksoihin,

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Syksy 2015 Sisällysluettelo Lapsityön johtajan tervehdys 3 Perhekerhot 4 Avoinkerho Musaperhekerho Päiväkerho 5 Musiikkitoimintaa 6 Musapäiväkerho Lapsikuoro Koululaisten

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2017 PERHEMESSUT 6.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 3.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa Toimintaa lapsiperheille Kaarelassa Kevät 2015 KANNELMÄEN SEURAKUNTA ESIKOISVAUVAKERHO Torstaisin klo 13.30-15 Kirkon nuorisotila Nurkassa (alk. 15.1.) Kerho on avoin kohtaamispaikka, ilmoittautumista

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.11.2015 klo 18-20.10 Kokouspaikka Hauhon Pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen, poissa Tapio Innamaa Jouni Lehtonen,

Lisätiedot