Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja :t , Rasimus Risto varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 125 Halme Terttu varsinainen jäsen Janhunen Ritva varsinainen jäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen, :t , poistui klo Parvinen Vesa varsinainen jäsen Smeds Sakari varsinainen jäsen Suutari Tero varsinainen jäsen Yli-Kankahila Matti varsinainen jäsen Viljakainen Hannele yht. kirkkovalt. varapj. Huovila Juhani Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Sipponen Päivi Elimäen seurakunnan kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Blom Laura viestintäpäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Tylli Ulla taloussihteeri, vs. talouspäällikkö, :t , poistui klo Saikkonen Asta hallintosihteeri, sihteeri Poissa Heijala Marke varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo varsinainen jäsen, Marjatta Nykäsen varajäsen Nykänen Marjatta varsinainen jäsen Soininen Kari varsinainen jäsen Rikala Tuula yht. kirkkovalt. pj Hernesaho Virpi talouspäällikkö Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Käsiteltävät asiat 115 Kokouksen avaus 116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 117 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 118 Työjärjestyksen hyväksyminen 119 Seurakuntayhtymän toimistotilojen tilajärjestelyt 120 Kouvolan Vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen 121 Vuoden 2013 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen 122 Puhelinpalvelujen hankinta

2 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) 123 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 124 Hautaustoimen ohjesääntö 125 Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran tehtävien hoito 126 Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto ja keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin toimivalta 127 Henkilöstösihteerin tehtävät ja viran täyttö 128 Eron myöntäminen Helena Koskelaiselle toimistosihteerin virasta 129 Ilmoitusasiat 130 Muut mahdolliset asiat 131 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 115 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Juhani Huovilan pitämän alkuhartauden jälkeen. 116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Varapuheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 117 Pöytäkirjan tarkistajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Tero Suutari ja Matti Yli-Kankahila. Puheenjohtajan esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Suutari ja Matti Yli-Kankahila. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Suutari ja Matti Yli-Kankahila.

3 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) 118 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 119 Seurakuntayhtymän toimistotilojen tilajärjestelyt Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan perustanut seurakuntayhtymän toimistotilojen suunnittelutoimikunnan, johon on nimetty yhteisen kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Keijo Gärdström, kirkkoherra Kimmo Ylikangas, hallintojohtaja Riitta Lonka, yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, rakennusmestari Jari Kokkonen sekä tietohallintopäällikkö Jyrki Lahti. Puheenjohtajaksi nimettiin Keijo Gärdström ja sihteeriksi kiinteistöpalvelujen toimistosihteeri. Suunnittelutoimikunnan tehtävänä on ollut organisoida seurakuntayhtymän toimistotilat uudelleen todellisten tilatarpeiden mukaan ja huomioiden taloudelliset resurssit. Esitys tuli saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Toimistotilojen suunnittelutoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa: ja Suunnittelutoimikunta esittää seuraavia tilajärjestelyjä: It-aluekeskus jää nykyiselle paikalleen vuokratiloihin Viestintätoimisto jää nykyiselle paikalleen Kuusankosken seurakuntakeskuksen 1. kerrokseen Kuusankosken seurakuntakeskus: Kiinteistötoimisto siirtyy Kuusankosken seurakuntakeskuksen toiseen kerrokseen vapaana oleviin tiloihin. Vieressä oleva yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan huone jää työharjoittelijoiden, pääluottamusmiesten yms. tarpeisiin. Kuusankosken seurakunnan toisen kerroksen kerhohuoneen käyttöä kirjastona selvitetään. Kuusankosken seurakuntakeskuksessa vapautuviin seurakuntatoimiston tiloihin siirtyy kaksi toiminnallista sihteeriä, sillä asiakaspalvelupiste on ehdoton pääoven vieressä seurakuntalaisten kannalta. Kuusankosken seurakuntakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa monistuskoneen mahdollista sijoittumista postitushuoneeseen tulee selvittää. Monistushuoneen varaus nykyisellä paikalla tulee kuitenkin säilyttää, sillä 1. kerrokseen tulee mahdollisesti myös toinen pienempi kone.

4 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) Kuusankosken seurakuntakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa vapautuviin tiloihin tulee Kuusankosken seurakunnan työntekijöitä. Kouvolan seurakuntakeskus: Mahdolliseen keskitettyyn keskusrekisteriin Kouvolan seurakuntakeskukseen siirtyy keskusrekisterin toimistosihteerejä Kuusankoskelta 2, Elimäeltä 1, Anjalankoskelta 1 ja Valkealasta 1. Keskusrekisterin sukuselvitykset siirretään Kouvolan seurakuntakeskuksen toiseen kerrokseen nykyisen kiinteistötoimiston tiloihin. Johtavan toimistosihteerin työhuone sijoitetaan toiseen kerrokseen sukuselvitystilojen yhteyteen. Kouvolan seurakuntakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee keskusrekisterin käyttöön kaksi asiakaspalvelupistettä lisää hautausvastaanottoon, minkä tieltä tehdään Kouvolan seurakunnan sisäisiä työhuoneiden siirtoja. Suunnittelutoimikunta esittää, että tilajärjestelymuutokset toteutetaan vaiheittain. Yhteistyötoimikunta käsitteli toimistotilajärjestelyjä kokouksessaan ja antoi tilajärjestelyistä seuraavan lausunnon: Tilajärjestelyjen osalta suunnittelu on ollut kattavaa ja tarkoituksenmukaista. Tilojen järjestelyjä tulee tehostaa ja suunnitella koko yhtymän alueella jatkossakin. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän toimistotilojen uudelleenorganisoinnin. Käsittely: Kiinteistöpäällikkö Reijo muutti esittelytekstiä Kouvolan seurakuntakeskuksen osalta siten, että ensimmäisen kappaleen alkuun lisättiin sana mahdolliseen. Hallintojohtaja Longan esityksestä muutettiin esittelytekstiin, että tilajärjestelyt toteutetaan vaiheittain. Alkuperäisen esittelytekstin mukaan suunnittelutoimikunta esitti, että tilajärjestelymuutokset toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. Kiinteistöpäällikkö teki muutetun päätösesityksen: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän toimistotilojen uudelleenorganisoinnin ja syksyn aikana luodaan toimintamallit keskusrekisterin ja seurakuntien välillä toimitusvarauksista. Hyväksyttiin esittelytekstiin tehdyt muutokset sekä kiinteistöpäällikön muutettu päätösesitys. 120 Kouvolan Vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioon on varattu investointeihin määräraha Kouvolan Vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen rakentamiseen. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan uuden huoltorakennuksen pääpiirustuksia sekä kustannusarviota ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun kustannusarvion johdosta.

5 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) Vanhan hautausmaan nykyisen huoltorakennuksen kerrosala on 328 m 2 ja se on rakennettu Rakennus on huonossa kunnossa ja siinä on mm. kosteusvaurioita ja lämpövuotoja eikä rakennus ei täytä työsuojeluun liittyviä vaateita. Nykyinen huoltorakennus on tarkoitus purkaa pois ja rakentaa uusi samalle paikalle. Hautausmaan huoltorakennukset kuuluvat laadittavana olevassa kiinteistöstrategiassa luokkaan 1, eli säilytettävät kiinteistöt joiden kunnossapidosta ei voida tinkiä. Kouvolan seurakuntayhtymän rakennusmestari Jari Kokkonen on laatinut uuden huoltorakennuksen pääpiirustukset (liite 1). Jari Kokkonen on käynyt neuvotteluja suunnittelutyön aikana hautaustoimen päällikön Antti Kurjen sekä hautausmaan työntekijöiden kanssa. Uuden huoltorakennuksen kerrosala on 372,5 m 2, huoneistoala 339,5 m 2 ja tilavuus 1378,0 m 3. Rakennuksesta on lämmintä tilaa 53,5 %. Rakennukseen tulee mm. toimisto, taukotila, sosiaalitilat naiset (15 henk.), sosiaalitilat miehet (7 henk.), tekninen tila, tila palaville nesteille sekä lämmin huoltotila. Kylmiin tiloihin tulee työkalujen, tarvikkeiden ja hiekoitushiekan varastot. Rakennuksen julkisivuverhous on puu/pelti ja vesikate on betonikattotiili. Lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys ja lämpö tuotetaan maalämmöllä. Rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Alustavan aikataulun mukaan rakennustyön oli määrä alkaa syksyllä 2012 ja valmistua kesäkuun loppuun mennessä Suunnitelmiin tulleiden muutosten takia aikataulua joudutaan tarkistamaan. Suunnittelutyö voidaan toteuttaa vuoden 2012 aikana ja varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa vuonna Kustannukset ja rahoitus Vuoden 2012 talousarvioon oli varattu investointeihin määräraha euroa uuden huoltorakennuksen rakentamiseen ja euroa vuodelle Laadittujen suunnitelmien pohjalta Insinööritoimisto Metsärinne Oy on laatinut kustannusarvion (liite 2). Kustannusarvion mukaan investointisuunnitelmassa varatut määrärahat eivät riitä. Nykyisen rakennuksen huonon kunnon takia uudisrakennushanketta ei ole mahdollista siirtää enää tuleville vuosille. Puuttuva rahoitus vuodelle 2013 tulee toteuttaa siten että vuoden 2013 muita investointihankkeita tarkastellaan uudelleen budjetin laadinnan yhteydessä ja siirretään tarvittaessa tuleville vuosille. Lisäksi vuodelta 2012 tästä hankkeesta säästyneet rahat (noin euroa) tulee lisätä vuodelle 2013 sovitun investointirajan päälle. Näillä toimenpiteillä ei ylitetä ennalta sovittuja investointirajoja. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelmia kokouksessaan ja uusia muutettuja suunnitelmia kokouksessaan ja antanut seuraavan lausunnon: Kouvolan vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnitelmat ovat asiallisesti laaditut. Yhteistyötoimikunta hyväksyy suunnitellut muutokset ja pitää hankkeen toteuttamista ehdottomana. Nykyisissä suunnitelmissa tiloja on pienennetty, mikä kattaa vaatimukset työtekijämäärään nähden sekä sen, että työturvallisuus on huomioitu, kuitenkin toimistotilaa pienentämällä saataisiin lisää neliöitä taukotiloihin. Yhteistyötoimikunta toivoo, että tilapäiset, uudet väistötilat saataisiin heti käyttöön vanhalla hautausmaalla, koska uuden

6 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) huoltorakennuksen rakennuttamisaikataulu siirtyy ja vanhan huoltorakennuksen tilat ovat huonossa kunnossa sisäilmaongelmien vuoksi. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hankkeen toteuttamisen sekä Kouvolan Vanhan hautausmaan uuden huoltorakennuksen pääpiirustukset ja kustannusarvion. Rahoitus toteutetaan siirtämällä vuoden 2013 muita investointeja tuleville vuosille ja vuodelta 2012 tästä hankkeesta säästyneet rahat lisätään vuodelle 2013 sovitun investointirajan päälle. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimeää kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan hoitomaan suunnittelu- ja rakennustoimikunnan tehtäviä sekä päättämään urakoista laaditun kustannusarvion puitteissa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. 121 Vuoden 2013 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Kirkkolain 15. luvun 2 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Se vahvistetaan korotettuna lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuoden 2012 tuloveroprosentti on ollut 1,60, johon kirkkovaltuusto sen marraskuussa 2011 korotti. Taloudellinen tilanne Talouskasvun odotetaan olevan ensi vuonna edelleen sangen hidasta niin euroalueella kuin Yhdysvalloissakin. Paikalliset erot seurakuntien talouden kehityksessä ovat suuria johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, väkiluvun kehityksestä ja työttömyysasteesta. Seurakuntien on varauduttava yhteisö- ja kirkollisverotuotoissa vähäisempään kasvuun useiksi vuosiksi. Inflaation ennustetaan olevan noin 2,6 prosenttia ja korkojen odotetaan pysyvän alhaisina vielä vuonna Tuoreimmat Suomen talouskasvuennusteet ensi vuoden osalta vaihtelevat SampoPankin 1 prosentista Palkansaajien tutkimuslaitoksen 2 prosenttiin, molemmat julkaistu syyskuussa. Kuntaliitto on arvioinut kunnallisveron kertymän kasvun Kouvolassa vuonna 2013 olevan runsaat 3 prosenttia. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina valtakunnallisesti ollut noin 3-4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, myös Kouvolassa se on samansuuntainen.

7 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) Kirkon yhteisöveron jako-osuus kuluvana vuonna on 2,30 prosenttia ja 2,25 prosenttia vuosina Kouvolan seurakuntayhtymässä kirkollisverotulojen kertymä kahdeksalta kuukaudelta on ollut yhteensä 13 milj. euroa. Tilitykset ovat kasvaneet 9,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, valtakunnallisesti kirkollisverotulokertymä on kasvanut noin 5 prosenttia. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotulokertymä on vastaavana aikana alentunut 19,2 prosenttia. Tällä hetkellä voidaan arvioida, että kuluvan vuoden talousarvion verotulokohta kokonaisuudessaan tullee toteutumaan (ei juuri ylity eikä alitu). Vuoden 2013 budjetti Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuosiksi on käynnissä. Suunnittelun tässä vaiheessa tilikauden 2013 budjetti näyttäisi olevan tasapainossa, kuten pitääkin heikentyneiden talouspuskurien parantamiseksi lähitulevaisuuden tarpeita varten. Tuloveroprosentti vuodeksi 2013 Veroprosenttia nostettiin vuodeksi 2012, joten nyt sen tarkistamiseen ei ole tarvetta. Nykyisellä prosentilla sekä henkilöstötarpeen ja kiinteistökannan oikealla mitoituksella saadaan seurakuntayhtymän talous sellaiseen kuntoon, että pystytään vastaamaan tulevaisuuden taloudellisiin haasteisiin. Liitteenä 3 on verotulolaskelma. Vs. talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vuodeksi 2013 määrätään 1,60. Merkittiin, että Ulla Tylli poistui kokouksesta. 122 Puhelinpalvelujen hankinta Kouvolan seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelupalvelukokonaisuuden. Nykyiset sopimukset ovat päättymässä ja uuden sopimuskauden kilpailuttaminen oli ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen ja laadukas toteutus puhepalvelukokonaisuudesta. Vaikka uusi puhepalveluratkaisu tulee olemaan nykyaikainen mobiilivaihde, niin siitä huolimatta kutsunumeroina voidaan käyttää 05-numeroita. Lisäksi puhelin voi edelleen olla GSM-pöytäpuhelin niissä kohteissa, missä ns. kännykkä ei ole paras valinta. Puheratkaisun ennakkomäärittelyssä tärkeimpinä osa-alueina on painotettu mm. seuraavia asioita: yksi kokonaistoimittaja, joka vastaa kokonaisuudesta palveluna.

8 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) 05-numerot kutsunumeroiden osalta, jolloin soittaminen seurakuntiin ei ole lisämaksullista. puhepalvelu hankitaan kokonaan palveluna, eikä järjestelmän investointikustannuksia tule kustannustehokas kokonaisuus Puhelupalvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja lisäksi kustannustehokkuus saatiin varmistettua. Puhepalveluiden nykyiset kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä noin /vuosi (veroton). Kilpailutuksen seurauksena kustannukset tulevat jatkossa olemaan noin /vuosi (säästöä jopa /vuosi, -26 %). Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-kanavassa Menettelytapana käytettiin kansallisen kynnysarvon ylittävää, avointa menettelyä. Tarjousten viimeinen mahdollinen jättöaika oli klo Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät DNA Oy, Elisa Oyj sekä TelisaSonera Finland Oyj. Tarjoajat täyttivät tarjoajalle edellytetyt kelpoisuusvaatimukset sekä tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä ilmoitetut vähimmäisvaatimukset. Päätösperusteena käytettiin kokonaistaloudellisesti edullisinta painottaen hintaa 80 % ja laadullisia tekijöitä 20 %. Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tarjoajaksi suoriutui DNA Oy. Tarjouspyynnössä, hankintamenettelyssä sekä tarjousvertailussa käytettiin alaan erikoistunutta konsulttitoimisto Learnpoint Oy:tä. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö liitteineen (liite 4) Tarjousten kokonaistaloudellisuusvertailu (pisteytystaulukko, hankintapäätöksen peruste) (liite 5) Hallintojohtajan päätösesitys: Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy DNA Oy:n antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. 123 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut kirkkolain 10 luvun 3 :n 1 momentin mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen hyväksyä seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aiemmin hyväksytty ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö.

9 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) Kuulutus Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä valitusosoituksineen on Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustauluilla Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ohjesäännön (liite 6) vastaanotetuksi ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. 124 Hautaustoimen ohjesääntö Hautaustoimen ohjesääntö oli yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä sekä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävänä , sen jälkeen havaitun virheen johdosta kiinteistö- ja hautapalvelun johtokunta on käsitellyt ohjesäännön uudelleen. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 7 olevan hautaustoimen ohjesäännön ja lähettää sen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 125 Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran tehtävien hoito Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen siirtyi muihin tehtäviin alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksesta. Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 9 :n mukaan yhteisen seurakuntatyön johtaja toimii esimiehenä keskusrekisterille, viestintäpalveluille, perheneuvontapalveluille, sairaalasielunhoidolle, kehitysvammaistyölle sekä palvelevalle puhelimelle. Viraston johtosäännön 20 :n mukaan hänen tehtävänään on vastata perheasiain neuvottelukeskuksen, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön sekä palvelevan puhelimen johtokuntien päätösten täytäntöönpanosta, sekä vastata yhtymään kuuluvien seurakuntien erityisten yhteistyömuotojen kehittämisestä. Johtosäännön 22 :ssä on määritelty sijaisuudet, jonka mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai tämän määräämä muu viranhaltija. Hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, ettei yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa laiteta tässä vaiheessa yleiseen hakuun, vaan virkajärjestelyjä selvitellään

10 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) yhtymän sisällä. Virkajärjestelyt tulee selvittää viimeistään mennessä. Viran tehtäviä hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja siihen saakka kunnes virkajärjestelyt on saatu päätökseen. Käsittely: Hallintojohtaja teki muutetun päätösesityksen: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, ettei yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaa laiteta tässä vaiheessa yleiseen hakuun, vaan virkajärjestelyjä selvitellään yhtymän sisällä. Virkajärjestelyt tulee selvittää viimeistään mennessä. Viran tehtäviä hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja siihen saakka kunnes virkajärjestelyt on saatu päätökseen. Hyväksyttiin hallintojohtajan tekemä muutettu päätösesitys. Merkittiin, että Keijo Gärdström ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn vaan poistui kokoushuoneesta. Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi varapuheenjohtaja Risto Rasimus. Merkittiin, että Leena Mänttäri poistui kokouksesta. 126 Kirjuri-järjestelmän käyttöönotto ja keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin toimivalta Kouvolan seurakuntayhtymä ja muut IT-alueen seurakunnat/seurakuntayhtymät ottavat Kirjuri-järjestelmän käyttöön viimeistään Kirjuri-järjestelmä on kaikkien Suomen ev.-lut. seurakuntien käyttöön tuleva järjestelmä, jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja. Järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Suomen ev.lut. seurakunnissa vuoden 2012 aikana. Järjestelmän avulla kehitetään kirkonkirjojenpitoa merkittävästi. Seurakuntien jäsenten tiedot ovat samassa yhteisessä tietokannassa. Tämä mahdollistaa, että tulevaisuudessa mm. perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot voidaan toimittaa yhdellä todistuksella yhdestä seurakunnasta koko henkilön ev.lut. kirkon jäsenyyden ajalta. Kirjuri-järjestelmä palvelee myös seurakunnallista toimintaa erilaisin tilastollisin yhteenvedoin sekä monipuolisilla raporteilla. Kouvolan seurakuntayhtymän hyväksytyssä viraston johtosäännössä yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtävänä on keskusrekisterin hoidosta huolehtiminen. Keskusrekisterin lähiesimiehenä toimii johtosäännön mukaan keskusrekisterin johtava toimistosihteeri. Tulevat Kirjuri-järjestelmän valmistelut ja muutokset vaativat jatkuvaa päätöksentekoa ja vastuun ottamista. Luonnollista olisi siirtää vastuuta keskusrekisterin johtavalle sihteerille. Keskusrekisterin johtava sihteeri on hoitanut valmistelutehtäviä ja vienyt hanketta eteenpäin tälläkin hetkellä aikataulullisista syistä. Myös mm. Mikkelin seurakuntayhtymässä kansliasihteeri on keskusrekisterin johtava viranhaltija ja suoraan yhteisen kirkkoneuvoston alainen.

11 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön lisätään johtavaksi viranhaltijaksi keskusrekisterin johtava sihteeri siihen saakka kunnes yhteisen seurakuntatyön johtajan viran hoidosta keskusrekisterin osalta ja muista virkajärjestelyistä toisin päätetään. Keskusrekisterin johtavan sihteerin tehtäviin sisällytetään viraston johtosäännön 14 :n tehtävät: 1. vastata oman alueensa strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta, 2. käyttää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä johtaville viranhaltijoille siirrettyä toimivaltaa, 3. huolehtia yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävien, oman palveluyksikkönsä vastuulla olevien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta sekä 4. osallistua tarvittaessa yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin. 127 Henkilöstösihteerin tehtävät ja viran täyttö Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 24) henkilöstöpäällikön viran lakkauttamisen, kun hallintojohtajan viran täyttö saa lainvoiman. Näihin liittyvänä hyväksyttiin avoinna olevan henkilöstösihteerin virantäyttö sisäisesti. Henkilöstösihteerin tehtävän tarkoitus ja tavoite on henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito muille yhteistyötahoille. Hallintojohtaja on valmistellut tehtävänkuvauksen, jonka mukaan henkilöstösihteerin pääasiallisia tehtäviä ovat - valmistella ja kehittää henkilöstöasioita sekä opastaa ja perehdyttää henkilöstöä Kirkon virka- ja työehtosopimusasioissa ja muissa henkilöstöasioissa - huolehtia henkilöstöpalvelujen viestinnästä - osallistua palkkalaskennan tehtäviin - toimia henkilöstöpalvelun johtokunnan ja luottamusmiesneuvottelujen sihteerinä - toimia työterveyshuollon yhteyshenkilönä - huolehtia talousarvion, talous- ja toimintasuunnitelman valmistelusta sekä henkilöstöbudjetista taloustiimissä - valmistella henkilöstöpalvelujen päätöksiä ja asioita hallintojohtajalle - suorittaa muut esimiehen määräämät tehtävät. Kelpoisuusehtona henkilöstösihteerin virkaan on ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta henkilöstöasioiden hoidosta ja palkkalaskennasta sekä lainsäädännön ja KirVESTES:n tuntemusta.

12 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan , 60, henkilöstösihteerin tehtävien pääasiallisen sisällön ja vaatimukset ja päätti, että henkilöstösihteerin virka laitetaan sisäiseen hakuun alkaen. Hakuaika päättyi klo Hakijoita virkaan määräaikaan mennessä oli 2. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. Hakemuksista on laadittu yhteenveto (liite 8), joista ilmenee hakijoiden koulutus ja työkokemus. Hakijoiden haastattelu oli ja haastattelijoina olivat henkilöstöpalvelun johtokunnan puheenjohtaja sekä hallintojohtaja. Työryhmä päätyi esittämään henkilöstösihteerin virkaan toimistosihteeri Nina Häkkistä. Nina Häkkinen hallitsee suurimman osan virkaan kuuluvista tehtävistä ilman perehdyttämistä, koska niitä on jo sisältynyt hänen tehtäviinsä yhtymän alusta sekä henkilöstösihteerin jäätyä eläkkeelle. Henkilöstöpalvelun johtokunnan puhelinkokouksen, toteutettu ja , yksimielisenä lausumana on, että hallintojohtajan tekemä päätösesitys hyväksytään. Hallintojohtajan esitys: Henkilöstösihteerin virkaan valitaan merkonomi Nina Häkkinen. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. 128 Eron myöntäminen Helena Koskelaiselle toimistosihteerin virasta 129 Ilmoitusasiat Toimistosihteeri Helena Koskelainen pyytää eroa päivätyllä kirjeellä toimistosihteerin virasta siirtyessään eläkkeelle alkaen. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää eron Helena Koskelaiselle toimistosihteerin virasta alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto kiittää Helena Koskelaista pitkästä ja ansiokkaasta työurasta Kouvolan seurakunnassa ja Kouvolan seurakuntayhtymässä. Puheenjohtaja muistutti pidettävästä valtuustoseminaarista. Merkittiin tiedoksi.

13 PÖYTÄKIRJA 7/ (13) 130 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 131 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 9), joka liitettiin pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo KEIJO GÄRDSTRÖM RISTO RASIMUS Keijo Gärdström Risto Rasimus puheenjohtaja, :t ja puheenjohtaja, 125 ASTA SAIKKONEN Asta Saikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola TERO SUUTARI Tero Suutari MATTI YLI-KANHILA Matti Yli-Kankahila Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 20. päivänä marraskuuta 2014 klo 17.00-17.48 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.päivä toukokuuta 2016 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 17. päivä toukokuuta 2017 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 17. päivä toukokuuta 2017 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2017 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17. päivä toukokuuta 2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin )

Aika Keskiviikko klo , (kokous keskeytettiin ) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 18.30, (kokous keskeytettiin 18.06 18.17) Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta ESITYSLISTA 2/2017 1 (5) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 5.4.2017 klo 18.30 - Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola käynti Hovioikeudenkadun puolelta

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (16) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä lokakuuta 2012 klo 17.00 18.15 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 27. maaliskuuta 2014 klo 17.00 18.07 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, Kouvola. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 5.4.2017 klo 18.30-18.43 Paikka Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (7)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (7) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (7) 13.11. n kokous Aika Maanatai 13.11. klo 19.00 20.29 Paikka Seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 17. päivä toukokuuta 2017 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 17. päivä toukokuuta 2017 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17. päivä toukokuuta 2017 klo 17.00 18.47 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 5/2014 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. päivä syyskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. päivä syyskuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (10) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. päivä syyskuuta 2016 klo 17.00 17.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 19.30 joulupuurotarjoilu klo 17.30 alk. Paikka Seurakuntaneuvoston kokoushuone, 1. krs läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä:

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 6/2016 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.9.2016 klo 17.00 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 18.15. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 18.15 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AIKA To klo PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, Vesanka. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus

AIKA To klo PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, Vesanka. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2017 1 AIKA To 15.6.2017 klo 17.00. PAIKKA Kabinetti, Vesala, Vesalantie 136, 41940 Vesanka Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat 1 (7) Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Luottamushenkilön ero 6

Lisätiedot

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen

Janhunen Ritva varsinainen jäsen Kaskiaho Keijo Marjatta Nykäsen varajäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 29. elokuuta 2013 klo 17.00 17.37 Paikka Kuusankosken seurakuntatalo, Valtakatu 43 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008 1 ( 6 ) Aika Keskiviikko klo 18.30 19.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Johanna Hopeasaari Paavo Hurstinen Hannu Jolulan varajäsen Raija Hörkkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot