mustarinda 2012 kesänäyttely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mustarinda 2012 kesänäyttely"

Transkriptio

1 kauneus mustarinda 2012 kesänäyttely Osa Mustarinda 2012 Art and Ecological Transition -julkaisua Artikkelit suomeksi > Julkaisu englanniksi >

2 KESKUSTELU TAITEEN ÄÄRELLÄ mustarinda 2012 kauneus elokuuta 2012 Mustarindassa Minkälainen keskustelukumppani taide on? Minkälaisen maailman se avaa? Luontopolun, saunan ja taidenäyttelyn jälkeen pohdimme filosofi Tere Vadénin kanssa taiteen yhteiskunnallista roolia nykyajassa ja erityisesti sen mahdollisuuksia edistää ympäristövallankumousta. Ku t s u i m m e y h t e i s k u n n a l l i s e n vaikuttajan, filosofi Tere Vadénin, keskustelemaan tämän julkaisun aiheista Mustarindan Kauneus-näyttelyn ääreen. Vadén on kirjoittanut muun muassa teokset Kaksijalkainen ympäristövallankumous ja Heidegger, Žižek ja vallankumous. Hän on pyrkinyt myös luomaan öljyn filosofiaa: miten halvan ja helpon öljyn ehtyminen vaikuttaa ihmiskuntaan ja ihmisen käsitykseen itsestään ja luonnosta. Vadén toimii tällä hetkellä professorin sijaisena Aaltoyliopiston taiteen laitoksella, mutta hän ei ole työssään keskittynyt juuri kuvataiteeseen. Keskustelun näkökulmana onkin taiteen sisäisen historian ja teorian sijaan taiteen vaikutukset ja mahdollisuudet laajemmassa kulttuurisessa murroksessa. Esitimme alkuun sarjan kysymyksiä, jotka loivat keskustelulle pohjaa. Mikä on taiteen näkökulma ympäristövallankumoukseen? Miten se voi murtaa vanhoja käytäntöjä ja tukea uusia? Miten se voi pelastaa ainutlaatuiset luontokappaleet, esineet ja asiat objektit talouden abstraktiolta? Pohdimme myös, miten näyttelyn teokset resonoivat näiden kysymysten kanssa. Keskusteli eteni taloutta, energiaa ja ekologista murrosta käsittelevien näkökulmien kautta taiteen yhteiskunnallisiin rooleihin ja lopulta näyttelyssä esitettyihin yksittäisiin teoksiin. Paavo ja Antti aloittavat keskustelun kertomalla yhteistyöstään. P: Tutkijana taide on ollut minulle merkityksellinen siten, että se on avannut uudenlaisia kysymyksiä. Helpostihan sitä jumittuu jatkuvasti tietynlaisiin kysymyksenasetteluihin ja näkökulmiin. Taide on parhaimmillaan purkanut näitä totunnaisuuksia. A: Tapasimme Paavon kanssa kuvataiteen IHMEpäivillä, jossa olin puolustamassa taiteen omuutta tuotteistamishenkeä vastaan. Kerroin omin sanoin miksi taide sellaisenaan, oman traditionsa kautta kehittyneenä ihmisyyden toteuttamisen muotona on äärimmäisen tärkeätä erityisesti nyt. Sitä ei missään nimessä kannata taloudellistaa, eikä sen perustaksi kannata omaksua talouden kieltä. Paavo innostui siitä kauppatieteilijänä silloin vielä painokkaammin kauppatieteilijänä. Hän havaitsi sektorin, joka on voimakkaasti epätaloudellinen, tai vyöhykkeen, jota ei perustella talouden tavoitteilla. Tällaisia alueita ei ole yhteiskunnasta helppoa enää löytää. Tästä meidän yhteistyömme lähti liikkeelle ja siitä muodostui myös yksi Mustarindan toiminnan kulmakivistä. Näyttelyvieraita saapuu sisään. Työharjoittelija Minna Kemppainen avaa kassakoneen. Vieras kommentoi: Tämähän [Alma Heikkilän teos] on hyvä tila sosiaalisesti sopeutumattomille nuorille. Ei liikaa informaatiota eikä häiriötekijöitä. Kouluissakin on tällaisia tiloja, joita joskus kutsutaan myös lepotiloiksi. Viedään kaveri sinne ja sehän rauhoittuu. Ei liikaa virikkeitä, se on tällainen rahoittava tila. 2 d Mustarinda

3 Jatkamme keskustelua. T: Taiteen suhteen olen oikeastaan täysin diletantti. P: Jos mietimme taidetta yhteiskunnassa, on toki tärkeää että keskusteluun osallistuu muitakin kuin skenessä sisällä olevia. A: Varsinkin jos on tavoitteena osallistua taiteella yhteiskuntaan. Usein taiteen asiantuntijat jopa nykytilanteessa kieltäytyvät kommentaareista, jotka voisivat luoda siltoja taiteen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välille. T: Ensimmäisenä tulee mieleen näkökulma, jossa asetelma on käännetty toisin päin: katsommekin maailmaa kapitalistin tai talousmiehen silmin. Eihän se ole hirveän helppoa saada ihmisiä ajattelemaan kaikkea taloutena. Se on hyvin vaikeaa. Siihen vaaditaan vuoden historia ja ihmisen pitää olla vähintään 12 vuotta koulussa. Työpäivien täytyy olla vähintään 8 tuntia. Ranskassahan sanotaan, että jos työpäivä lyhennetään 5 tuntiin, koko systeemi romahtaa. Se voi olla tottakin. Vaikka meistä voi tuntua, että kapitalismia ei voi koskaan tappaa ja se aina mutatoituu, ja se pystyy minkä tahansa rekuperoimaan, ei sitä loppujen lopuksi ole kauhean helppoa ylläpitää. Se vaatii valtavia ponnistuksia. Tavallaan on olemassa tällainen puoliluonnollinen painovoima tai drifti talousajattelusta poispäin myös. Jos ihmiset jätetään omilleen, eivät he ajattele taloudellisesti. Heitä täytyy koko ajan opettaa ja piiskata siihen suuntaan. Siinä on tosi iso, jo lähes metafyysinen, historiallinen toivon lähde. Jos vain eforttitaso laskee, ei pystytä pitämään niin hyvin muodostettuja, tiukkoja järjestelmiä yllä. Alhaisemmalla koulutustasolla, vähemmällä energialla ja niin edelleen. Ihmiset nukkuvat pidempään; alkavat tehdä taidetta ja kaikkea ihme juttuja. A: Yläasteella harjoitellaan jo liiketoimintasuunnitelmia. T: Talousajatteluhan ei liity vain talouteen, vaan kaikki ajatellaan talouden kautta, niin kuin vaikka elämä tai mikä tahansa muu. [ ] Esimerkiksi miten biologiaa opetetaan kouluissa, sehän on taloutta. En pysty ollenkaan lukemaan Tiede lehteä, saan raivokohtauksia. Siinä on niin örkkimäinen ihmiskuva. Se tulee juuri banaalin luonnontieteellisen tai evolutiivisen sekä taloudellisen ajattelun yhdistelmästä. Tämä on tosi iso länsimaisen ajattelutavan klikki, jota on vaikea nähdä ja saada ylipäätään kiinni siitä, mitä se on ja miten sen ulkopuolelle pääsee. P: Onko sitten jotain työn muotoja, joihin voi mennä täysillä, mutta jotka eivät kuitenkaan edusta taloutta? T: Filosofiassahan on periaatteessa aina kaksi vaihtoehtoa, anti- ja a-. Anti- vastustaa, ja siinä on aina se vaara, että se tietyssä mielessä uusintaa sitä mitä se vastustaa. Sitten on a-, joka yrittää mennä peruserottelujen tai perusteiden taakse, ei ota kantaa niihin. Tätä kautta on suhteellisen helppoa nähdä, että maailmassa esiintyy a-taloudellisia asioita, jotain mitä ihmiset tekevät. Filosofi George Bataille on ollut minulle tärkeä, mitä Alma Heikkilä: GOOD THRU >, (yksityiskohta), installaatio, 2012, kuva: Pauliina Leikas Mustarinda d 3

4 Alma Heikkilä: GOOD THRU >, (yksityiskohta), installaatio, 2012, kuva: Tommi Taipale Bataillella elämän perusongelma on se, että energiaa on liikaa tulee talous- ja energiakysymyksiin. Hanskan voi nimittäin kääntää nurin. Perus-darwinistinen ajatteluhan lähtee siitä, että elämä on kilpailua niukoista resursseista. Siitä syntyy selviytymispaine ja luonnonvalinta. Saman prosessin voi ajatella toisin päin: elämä perustuu luksukselle ja kaikkea on liikaa. Aurinkoenergiaa on liikaa. Se panee aineen kiemurtelemaan lammikoissa ja tätä kuhisevaa juttua on liikaa ja ne alkavat syödä toisiaan. Kasveja on niin paljon liikaa, että eläimet voivat syödä niitä. Eläimiä on niin paljon liikaa, että ne voivat syödä toisiaan. Elämä perustuu siihen, että energiaa on liikaa, eikä siihen, että sitä on liian vähän. Bataillella elämän perusongelma on se, että energiaa on liikaa: miten se saadaan tuhlattua ilman, että elämästä tulee liian järkevää, porvarillista ja patoavaa. Tällainen näkökulma johdattaa normaalin talousajattelun ulkopuolelle. Ei enää kysytä miten niukoista resursseista saadaan talouskasvua vaan peruskysymys on ihan toinen. Se mitä elämässä tapahtuu, näyttäytyykin ihan toisenlaisena. P: Valtavirran ekonomisti on huolissaan degrowth sta ja kysyy, että halutaanko ihmisen luovuutta siis rajoittaa. Hän olettaa, että talouskasvua syntyy automaattisesti, jos ihmisten annetaan vain toteuttaa itseään. T: Tämä menee suoraan näihin käytäntöihin: kyllähän yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat siihen, mitä luovuudesta seuraa. Ei suinkaan välttämättä talouskasvua. Länsimainen tiedekin voisi jollain tavalla sulattaa sen, että jotkut alkuperäiskansat ovat eläneet ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainossa ikään kuin vahingossa. Tiedostamattaan, että heillä on tyhmiä tabuja ja myyttejä, joiden takia he ovat onnistuneet elämään kestävästi. Siis alkukantaisesti, negatiivisessa mielessä. Kuitenkin on viitteitä siitä, että on tiedetty mitä ollaan tekemässä. Kestävyys ei olekaan ollut vahinko. [ ] Se vaatii paljon taitoa. Perinnettä, ja perinteen hiomista. Se ei ole staattinen tila: mikään perinnekulttuuri ei voi jatkaa samalla tavalla ajasta toiseen. A: Tehokkuus on ollut vaikea käsite. Sinä aikana kun opiskelin Kuvataideakatemiassa, hallinto paisui kymmenkertaiseksi ilman että siitä oli kuvataiteen koulutuksen kannalta mitään hyötyä. Sama ilmiö on tapahtunut yhteiskunnan jokaisella sektorilla. Meillekin yhdistyksenä tulee koko ajan järjettömiä epätehokkuusvaatimuksia talouden nimissä. Sana tehokkuus tulisi riistää nykyajan taloudellisesta käsitteistöstä, koska se ei sinne kuulu. Uusliberalismi on niin hallinnollisesti suuntautunut. T: Occupy-liikkeessäkin mukana olleen antropo - logi David Graeberin eräs perussanoma on, että uusliberalismissa ei ole oikeasti kyse taloudesta, vaan 4 d Mustarinda

5 pikemminkin foucault laisesta hallinnan keinosta. Taloudellisesti uusliberalismi ei ole tehokasta. Sen sijaan se ajaa näkökulmaa siitä, että vaihtoehtoja ei ole. Jos yhteiskuntaa haluttaisiin järjestää taloudellisesti tehokkaalla tavalla, se tietysti toteutettaisiin toisin kuin nyt on tehty. Uusliberalistisen politiikan pääasiallinen tarkoitus on mielikuvituksen ja toisenlaisten elintapojen mahdollisuuden torppaaminen. A: Eli kun täällä havaitsemme, että erilaisuutta ei suvaita, tai kun Mustarindaa ajetaan yhteneväiseen taloudellisen tehokkuusajattelun muottiin, on kyse juuri uusliberalismiin sisältyvästä hallinnan tavoitteesta. Tällä hetkellähän me toimimme äärimmäisen tehokkaasti. Jos rahoitusta saadaksemme toteuttaisimme yhteiskunnan tukijärjestelmän meille antamat ohjeet, tehokkuutemme heikkenisi ilmiselvästi. T: Jos vaikkapa jollakin taiteellisella hörhöilyllä saataisiin aikaa positiivisia taloudellisiakin vaikutuksia, se ei kelpaisi uusliberalismille, koska se ei mahtuisi tiettyyn muottiin. P: Rajanveto vain on vaikeaa: mikä on todella vaihtoehtoista? Hörhöilyhän on ihan jees, kunhan se on tietynlaista. Kyllähän monien suuryritysten johtajiltakin ainakin markkinointipuolella nykyään odotetaan, että he ovat hassuja. A: Edellytetään luovaa pöhinää, joka oli Opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuoden valtakunnallisessa seminaarissa pääteemana. Myös opiskeluaikanani tapahtui mielenkiintoinen muutos. Alussa postmoderni, aidosti vaihtoehtoja viljelevä maailma oli vielä hengissä. Berliinin muurin murtumisen jälkeinen into uutta kohtaan näkyi kaikessa toiminnassa. Niihin aikoihin, kun toiminta siirtyi arkkitehdin piirtämään vanhaan leipätehtaaseen, aika totalitaristiseen maisemaan, postmoderni ilottelu päättyi. Tuli harmaa, valettu taloudellinen koneisto, palattiin takaisin päiväjärjestykseen. Remontti maksoi paljon ja opiskelijat ikään kuin velkaantuivat valtiolle tässä prosessissa. Heidän tuli korvaukseksi tuottaa talousohjatulle valtiolle palveluita. Opiskelijoiden rooli muuttui taiteilijoista sisällöntuottajiksi, heistä tuli työläisiä. Saatiin upeat työtilat, joita ei edes haluttu, ja samalla velkaannuttiin. T: Graeber toteaa Debt-kirjassaan kuivan ironisesti, että ei varmaan joku Aristoteles tai Platon olisi ymmärtänyt, mikä ero on velassa olevan palkkatyöläisen ja orjan välillä. Siinä on unohdettu oppi: aito demokratia tai tasa-arvo vaatii tietynasteista omavaraisuutta. Kun yhteiskunta tulee velkasuhteissaan kompleksisemmaksi, se syö demokratian mahdollisuutta. Velalla saadaan ihmiset sidottua. Klassinen kreikkalainen demokratia ei koskenut kuin vapaita miehiä, heitä joiden ei täytynyt käydä töissä. Heillä oli riittävää varallisuutta olla itsellinen. P: Omavaraisuus käsitetään myös usein väärin: unohdetaan, että ihmisen taidot ovat riippuvaisia muista, ympärillä olevista ihmisistä. T: Varsinkin ekologisia asioita on todella vaikea osata yksin. Yksi sukupolvi tai ihmisikä on liian lyhyt. Tästä olen yrittänyt saada kiinni syntytieto-termillä: kestävyyteen liittyvä tieto periaatteessakin vaatii, että siinä on läsnä useita sukupolvia yhtä aikaa ja pitkään. Se ei vain voi sijaita yhdessä pääkopassa. Sikäli itsellisyys ja tällainen pistemäinen autonomia ovat eri asioita. Tasa-arvoiset ja ekologisesti kestävät elämänmuodot vaativat vähintään exit-oikeuden, että yksilö tai yhteisö voi katkaista yhteydet ja häipyä off the grid. Tässä maailmassa exit-oikeutta ei kovin helposti ja yleisesti ole; ei ole enää final frontieriä. Maailma on täynnä, se on saturoitunut. Exit-oikeus vaatii omavaraisuuden tai itsellisyyden, kyvyn selvitä jollakin porukalla vaihtoehtoisella tavalla. P: Juhlallisesti voisi todeta, että Mustarindassa pyrimme itse kullekin rakentamaan tällaisia kykyjä ja mahdollisuuksia. Antti juttelee välillä näyttelyvieraiden kanssa Mustarindatalossa käytetystä maalämmöstä ja yhdistyksen tavoittelemasta tuulivoimalasta. A: Valtion ja EU:n tukien mekanismi, johon myös Mustarinda jatkuvasti törmää, lähtee siitä, että tukia Jos yhteiskuntaa haluttaisiin järjestää taloudellisesti tehokkaalla tavalla, se tietysti toteutettaisiin toisin kuin nyt on tehty myönnetään vain investointeihin kuten rakentamiseen ja laitehankintoihin. Varsinaiseen toimintaan, esimerkiksi yhdistyksemme harjoittamaan kulttuuritoimintaan, ei juuri tukea myönnetä. Tuen keskeisin tehtävä on tavaravirran ylläpitäminen: tuki menee suoraan tukikohteen läpi isoille kauppaketjuille ja rakennusliikkeille, jotka voittavat kilpailutuksissa. Pienille paikallisille timpureille ei jää mitään. Tukien jäljiltä jää Alma Heikkilä: GOOD THRU >, (yksityiskohta), installaatio, 2012, kuva: Alma Heikkilä Mustarinda d 5

6 Riikka Keränen: Ja kaikki päivät tulevat, installaatio, puu, matonkuteet, laasti, 2012, kuva: Tommi Taipale vain tyhjä rakennuskanta, koska tukea saa vain rakentamiseen, ei itse toimintaan. Käytännössähän tuet valuvat nykyään Kiinaan, koska suurin osa materiaalivirrasta tulee sieltä. Paikallisia hyötyjiä ei juuri ole, edes Suomen tasolla. ELY-keskuksissa, eikä ilmeisesti ministeriöissäkään, tätä mekanismia ei tajuta. kestävyyteen liittyvä tieto periaatteessakin vaatii, että siinä on läsnä useita sukupolvia yhtä aikaa ja pitkään. Minna: Miten voi olla, että näin yksinkertaista mekanismia ei tajuta? P: Se on liian väärin, ja se on liian laajalle levinnyttä. Muualla julkaisussa olemme käsitelleet tätä kysymystä siltä kannalta, että jotta tietyt henkiset ja muut käytännölliset rakenteet pysyisivät pystyssä, niitä ei voi sorkkia liikaa. Se mitä vaadimme ihmisiltä, voi mennä yli sen mikä olemassa olevien elämäntapojen näkökulmasta on hyväksyttävissä. T: Jos menemme sille alueelle, että miksi järki ei toimi tai miksi järki ei ole järkevää, pääsemme esimerkiksi ideologiakritiikkiin tai psykoanalyysiin. Freud illa on tietysti tämä tunnettu repressioteoria, jonka mukaan on haluja tai toiveita, joita ei voi itsellekään tunnustaa, mutta jotka sitten höyrykoneessa pitävät painetta päällä ja vievät johonkin suuntaan, johon itse ei kuvittele olevansa menossa. Toinen näkökulma on eristäminen, ja puhun nyt Žižekin kielellä: symbolisessa järjestyksessä on totuuksia, joiden tiedetään olevan tosia, mutta joilla ei ole totuuden vaikutusta. A: Olemme koko ajan tekemisissä ekologisen kriisin ja monien muiden rakenteellisten ongelmien parissa, ja samalla työskentelemme niiden ihmisten vastaanottokyvyn kanssa, joiden kanssa toimimme. Kun ongelma on liian iso, suojakertoimet iskevät päälle. Ekologinen kriisi kääntää kulttuurisen suojamekanismin päälle, ja kun joku niin iso asia on suljettu pois mielestä ja kielestä, niin tuollaistenkin kohtuuttomuuksien, kuten tukimekanismien väärinkäytön joka on osa samaa ilmiötä avaaminen on mahdotonta. Jos joku ymmärtäisi tämän yhden ongelman, hänellehän avautuisi koko nykyisen maailmanjärjestyksen mielettömyys. Ihmiset ovat tässä kohtaa järjestelmällisiä ja ovelia: hetkinen, tämä esimerkkihän kohta johtaa siihen, että korttitalo alkaa sortua, nyt täytyy sulkea korvat. En voi enää kuunnella, koska haluan pitää kiinni nykyisestä mielekkyydestä omassa elämässäni. Kun näistä asioista alkaa puhua tietyille ihmisille, yhtäkkiä heidän katseensa lasittuvat ja reaktiot loppuvat. 6 d Mustarinda

7 P: Kyllä sama pätee myös toisin päin. Olen huomannut, että minunkin täytyy joskus sulkea korvat tai jo alkuvaiheessa lokeroida jokin esitys aika tarkasti. En jaksa aina kerta toisensa jälkeen käyttää henkistä eforttia siihen, että menen johonkin logiikkaan oikeasti mukaan ja koitan taas muistella miten helvetissä tämäkin ajatuksenjuoksu nyt menikään. Silloin täytyy vain hyväksyä että tämä oli tämä tietty typerä juttu ja siirtyä eteenpäin, jotta voi pitää ajatuksensa kasassa. Muutoin oma ajatus romuttuu. Ainakin minulle käy niin; voi tietysti olla että joku voi helpommin samanaikaisesti pitää kiinni useasta vastakkaisesta logiikasta. T: Antin kuvaamasta muurista tai blanko-tilanteesta ei pääse järjellä läpi. Silloin tulee kyseeseen kokeminen tai kokemuksellinen oppiminen. Täytyy itse kokea, jolloin voi tapahtua jotain. Sekin täytyy tapahtua puolivahingossa tai puolitarkoituksettomasti. Tässä on nimenomaan taiteen paikka. Tai viinan, hulluuden, saunan tai jonkun sellaisen paikka. Näitäkin elämän osa-alueita voi kuitenkin lokeroida siten, että ne eivät pääse vaikuttamaan toisiinsa. Sama ihminen voi luontevasti olla yhdestä asiasta mieltä a ja ei-a. Ei ole ongelma toimia ristiriitaisesti. Jotta eristäytymistilanne voisi lähteä murtumaan, mielestäni se vaatii jonkun kokemuksellisen, tavalla tai toisella fyysisen tekemisen. A: Mustarindahan voi olla oikein toteutettuna ja hyvin hyödynnettynä sellainen. Ensinnäkin se, että joutuu siirtymään tänne pitkän matkan, vaikkapa Kajaanista: joutuu ajelemaan hiekkateitä ja näkemään vaaramaisemia, kävelee ehkä myös luontopolulla. Ihan kaikille tämä ei vielä ole riittävän voimakas siirtymä, mutta jotain tiettyä rakoilua olen ollut havaitsevani ihmisissä, kun he tulevat tänne. He saattavat yhtäkkiä tajutakin jotain. P: Tuotahan ei voi kirjoittaa julkisesti, jotta eivät sitten tiedä odottaa. T: Ei se välttämättä haittaa. Se on juuri sellainen prosessi, joka tapahtuu jossain rajalla. Sen voi tietääkin ja se voi silti toimia. P: Joku voi myös hakeutua tänne sen takia. A: Jos havahtumista on tapahtumaisillaan, sen olisi hyvä tapahtua turvallisessa paikassa, jossa joku on ottamassa koppia. Sen tulisi olla kiva ja kuitenkin jossain mielessä arkinen tapahtuma: jaa, nyt luhistuivat nämä luulot yhteiskunnan rakenteista sitten vain kahvipöytään istumaan mukavan jutustelun äärelle ja rakentamaan uutta. Ettei vain avaudu apokalypsi; sitähän ihmiset pelkäävät eivätkä kestä ollenkaan. T: Havahtuminen voi lähteä myös vaikkapa kesämökillä, kun yhtäkkiä huomaa että jotain varaosaa ei ole saatavilla, koska niitä on vain Kiinassa. A: Tai kun myy metsää mökin ympäriltä ja huomaa, että myyntihinta onkin omalta kannalta erittäin epäedullinen. Niin kuin Suomessa on viime vuosina paljastunut metsäyhtiöiden kartelli, jolloin suomalaiset metsänomistajat ovat huomanneet olleensa kärsijöitä ja riiston kohteita. Näitä asioita hyödyntämällä esimerkiksi puolueet voisivat ymmärtäessään ja halutessaan ajaa oikeanlaista isompaakin muutosta. T: Jäi mieleen Antin ja Nestorin teoksesta, että tuollainen laskettelukeskushan on tosi esteettinen, tietyssä mielessä kaunis. Siinä on jotain samantapaista kuin miten jokin tunturikukka voi olla kaunis, se on niin harvinainen ja hauras. Laskettelukeskus on myös Tuotahan ei voi kirjoittaa julkisesti, jotta eivät sitten tiedä odottaa. todella hauras. Nämä paikallisetkin esimerkit kertovat, että se on juuri siinä rajoilla onko se olemassa vai eikö ole. Sitä kautta syntyy estetiikkaa, miten ihmiset siellä liikkuvat ja niin edelleen, se on todella kaunista. Talvivaara-teokseen liittyen: tuollainen kaivosyrittäminenkin on niin prekaaria, koska nikkelin maailmanmarkkinahinnat heiluvat jatkuvasti. Jatkuvasti täytyy jännittää, onko toiminta kannattavaa vai ei. Yhtäältä on niukkuus, joka aiheuttaa sen, että vähemmänkin rikkaita malmioita kannattaa alkaa kaivaa, ja on pakko. Toisaalta, energian hinnat ja muut nousevat, tuotantokustannukset nousevat, ja jos lama syvenee vähänkin ja Elina Tuhkanen: Nimetön, valokuva, 2012, kuva: Tommi Taipale Mustarinda d 7

8 Näyttelyn avajaiset. Kuva: Tommi Taipale hinnat laskevat, ollaan koko ajan rajoilla. Vaikeusnäkökulmasta: tietyssä mielessä ihmiskunnan käsi on hirveän pitkä ja on saatu hirvittävää tuhoa aikaan, mutta toisaalta tällaisten prosessien ylläpitäminen on haurasta ja vaikeaa. Ei tarvitse paljonkaan tapahtua, kun se loppuu. Tässä mielessä eräretket ovat minulle tutkimusmatkoja: niillä alueilla kasvien ja eläinten elämä on koko ajan juuri siinä rajalla. Energiatalous ja biomassan liike ovat hyvin näkyvillä. Tai kun on itse rinkkansa varassa, kaikki on tiedossa. Se on selkeä pieni koealue, jossa voi tutkia asiaa. Ehtiikö joku kukka kukkia, ehtiikö joku kimalainen sateen välissä käydä siinä. Tästä riippuu laskeeko vai nouseeko kasviraja. Tästä syystä minua kiehtoo fossiilienergia. Kun on saatu aivan satumainen energiapaukku, onkin ihmiskunnan pää yhtäkkiä seonnut. Voidaan yhtäkkiä tehdä mitä vain, ja olemassaolon raja on näennäisesti hävinnyt, ei tietenkään oikeasti. Hurjan energiaylijäämän takia raja on hävinnyt näkyvistä. Sitten kuvitellaan, että kapitalismi, teknologia, luonnontiede tai muu meidän fiksuus aiheuttaa talouskasvua, mutta ei niistä mitään iloa ole ilman sitä energiaa. Tai on toki jotain iloa, ja totta kai tiettyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden ja järjestäytymismuotojen pitää olla olemassa. Juuri byrokratia, teknologinen ajattelutapa, kulutusyhteiskunta ja rahatalous, totta kai niitä tarvitaan siihen mutta yksistään ne eivät liiku mihinkään, jollei niille ole energiaa syötettäväksi. P: Ja sitten ihmisten pitää vielä elää näiden mukaisesti. T: Niin, tämä henkinen puoli. Timothy Mitchell on esittänyt ajatuksen, että sellaisen tieteen kuin talous- tieteen olemassaolo on mahdollista vain niissä olosuhteissa, joissa ei olla tunturikukkien rajamailla kun ei ole käsitystä siitä, että energia on rajallinen. Voidaan alkaa käsitellä rahankiertoa omalakisena, erillisenä asiana energiankierrosta. Energiaa tarvitsee olla niin paljon, että sen voi unohtaa. Näin on voitu toimia noin 150 vuotta, mikä on aiheuttanut ihmiskunnan historiassa yhden ainutlaatuisen tilanteen, jolloin ei ole tarvinnut pohtia sitä mistä ensi vuoden polttopuut tai muut tulevat. Kun fossiilisen energian saanti ei enää kasva, tulee toinen ainutlaatuinen tilanne. Nähtäväksi jää, miten kasvutalous reagoi tähän, kun se ei pääsekään enää kasvamaan. P: Paljon ollaan puhuttu öljyn saannin vaikeutumisesta ja vähenemisestä, mutta on myös esitetty laskelmia, että jos ja kun kaikki nyt tiedossa oleva ja käytettäväksi suunniteltu fossiilienergia tussautetaan ilmaan, seuraukset ovat ilmastonmuutoksen myötä katastrofaaliset. Tässä on kaksi melkeinpä vastakkaista näkökulmaa: ollaan joko huolissaan siitä, että fossiilienergia ei riitä, tai että sitä on liikaa. [ ] T: Eräs hankaluus on kaikkien asioiden volatiliteetin eli hajonnan lisääntyminen lähivuosina. Sää, talous, ihmisen henkinen hyvinvointi, kaikki. Yhteiskunnallisten informaatio- ja ohjausmekanismien käytöstä tulee erittäin haastavaa. Tämä alkaa jo nyt näkyä monissa maissa. P: Vaihtelun määrä kasvaa, mutta laatu, monokulttuurien merkityksessä, kapenee. [ ] A: Talvivaaran nikkelihän menee suureksi osaksi 8 d Mustarinda

9 Kiinaan, rakentamiseen. Tulee mieleen Kiinan autiokaupungit, joissa ei ole koskaan asunut kukaan. Ne ovat saattaneet olla 15 vuottakin tyhjillään. Jos mietimme Talvivaarassa työskentelevän työmiehen ylpeyttä ja sitä mitä hän todella tekee, voisimme näyttää hänelle kuvia näistä autiokaupungeista, joihin hänen louhimansa nikkeli teräksen muodossa kuluu. On tässä jokin työn merkityksen syvällinen kriisi. Ja varmaan sellainen, jota ei kovin helposti voi alkaa ajatella jos aikoo seuraavanakin päivänä mennä töihin. T: Talouden feedback-mekanismit, esimerkiksi se että tietäisi mihin oma työ menee, ovat helposti hyvin puutteellisia. Päästään vieraantumiseen ja muihin teorioihin. Periaatteessa hintamekanismin pitäisi antaa signaaleja siitä, onko jokin työ hyödyllistä vai ei. Feedbackin kuitenkin sotkee, yhtenä merkittävänä tekijänä muiden muassa, juuri helpon ja halvan energian ylimäärä. Se mahdollistaa työn, jota voidaan tehdä missä tahansa luonnonolosuhteissa, uskonnollisissa oloissa, mihin tahansa vuorokauden aikaan, ja sitten kuljettaa laivoilla konteissa mihin tahansa. Kukaan ei voi neuvotella työolosuhteista tai muusta. Tuotanto ikään kuin virtuaalistuu, se ei ole kiinni mistään tai missään. [ ] T: Suomessa ja suomalaisilla on kovin vahvat puskurit monia näitä näkökulmia vastaan. Ollaan hyvässä ja pahassa eristyksissä. Tajutaan aika myöhään asioita, koska ollaan syrjässä. Vaikka ilmastonmuutoksen kannalta: täällä on puhdasta vettä ja paljon tilaa, maahanmuuttajat eivät halua tulla tänne sankoin joukoin. Olemme siitäkin signaalista jollakin tavalla eristyksissä. Se näkyy Itämeren eteläpuolisessa Euroopassa paljon selkeämmin. T: Yksi perusajatuksistani on ollut kolmen sisäkkäisen kehän näkökulma talouteen. On kolme piiriä: talo, piha ja metsä. Talo ja talous suomessa kuten kreikassakin ne ovat mukavasti sama sana hallituimpana ja tarkimpana paikkana, pihamaa neuvottelujen ja kamppailujen alueena ja metsä ihmisestä riippumattomana, itsenäisenä merkityksen alueena. Voimme ajatella metsää a-taloutena. Helposti tulee väärinymmärrys, että metsäkokemus tai metsässä eläminen ja oleminen olisi vähemmän tietoista, taidokasta, järkevää tai tehokasta, vaikka itse asiassa se saattaa olla paljon bysanttilaisemman, organisoituneemman, vaikeamman tietoisen tavoittelun takana kuin talossa eläminen. Metsäkokemuksen tekeminen tai siinä oleminen voi olla hyvin tietoista, kollektiivista ja pitkäaikaista. Siinä voi tietysti kaikella olla rooli, mutta juuri taide, kokeellisena merkityksen luomisena, on yksi niistä jotka sitä voi tehdä. A: Samastuuko taide ja metsä jotenkin tässä? T: Ajattelen kaikkia kolmea kokemuksen alueina, inhimillisen kokemuksen muotoina. Ihminen voi kokea taloa, pihaa tai metsää. Taideteos voi olla yhtä hyvin talo-, piha- tai metsäkokemus. Se voi olla niitä kaikkia vaikka yhtä aikaa. Tietyt käytännöt on viritetty siten, että ne tuottavat talo-, piha- tai metsäkokemusta. Talous on usein viritetty niin, että se tuottaa talokokemusta ja taide niin, että se tuottaa metsäkokemusta. Itse asiassa taide on usein viritetty niin, että se tuottaa pihakokemusta, mutta myös metsäkokemusta. Minulla on tästä ei-postmoderni käsitys: kuitenkaan tämä ei ole ihan pohjaan saakka demokraattinen, kaksisuuntainen ja valinnanvarainen kysymys. Juuri siinä mielessä, että talo oikeasti on riippuvainen pihasta jos pihaa ei ole, taloa ei ole. Ja piha on riippuvainen metsästä. Mutta ei toisin päin, metsä ei tarvitse pihaa tai taloa. Sama ihmiskokemuksessa: ihminen on ensin ei-yksilö ja ei-järkevä, ja sitten hänestä tulee yksilö ja järkevä. Ei-yksilö ja ei-järkevä eivät tarvitse yksilöä eikä järkeä, mutta toisin päin kyllä. Ne eivät ole tässä mielessä tasa-arvoiset partnerit, jotka olisivat dialogissa, vaan kokemuksessa on sarjallisuutta tai tiettyä portaittaisuutta. Vaikka meillä olisikin täydellinen taloustiede, mitä se ikinä olisikaan, se ei voisi olla kattava. Se ei ole metsästä itsenäinen, vaan riippuvainen sellaisilla tavoilla, joihin se ei itse pääse kiinni. Tämä koskee tietysti myös kaikkia inhimillisen tiedon alueita. A: Taide voi olla se piha: jos ajattelemme kulttuuria tai inhimillistä elämää, meillä on siellä se talouden vyöhyke ja sitten meillä on kommunikaation vyöhyke, piha, sekä metsä. Välillä minusta kuitenkin tuntuu, että taide on tässäkin kontekstissa metsä, joka ei nykyisellään pysty monestikaan kommunikoimaan lainkaan talouden kanssa. Taide voi periaatteessa olla piha, tietyssä mielessä ihmiskunnan käsi on hirveän pitkä ja on saatu hirvittävää tuhoa aikaan, mutta toisaalta tällaisten prosessien ylläpitäminen on haurasta ja vaikeaa. mutta se voi myös olla sen ulkopuolella, sijoittua inhimillisen elämän kontekstissa omaehtoiselle alueelle. Ehkä voikin ajatella niin, että talous tarvitsee ihan välttämättä taidetta tai kulttuuria, mutta kulttuuri ei aina tarvitse taloa. T: Tuossa mielessä kulttuurihan ilman muuta on koko ajan metsässä, ei se kulttuuri tietenkään talossa ole. Sivilisaatio taas on talossa. A: Nyt on se kauhea tilanne, että yritetään elää vain talossa niin, että ei tarvittaisi metsää. T: Kuvio on sama merkitystalouden ja aineellisen talouden kannalta. Samoin kuin kaupunki tarvitsee maaseudulta ruokansa joko kaupalla tai suoraan väkisin hakemalla, samoin talo tarvitsee merkityksensä Mustarinda d 9

10 pihalta tai metsästä, joko kaupalla tai väkisin hakemalla. Samaan aikaan kun on globaalia aineellista riistoa, on myös tätä merkitysriistoa, joka ei ole samalla tavalla näkyvissä, tai jota ei huomioida. Ei nähdä, missä merkitykset muodostuvat: ne eivät voi muodostua talossa, vaan niiden täytyy muodostua muulla tavalla. A: Mikä olikaan viime näyttelymme nimi: Suuri ulkopuoli The Great Outside. T: Metsässä on kuitenkin kysymys suuresta sisäpuolesta, ei ulkopuolesta. Olen ollut huolissani, että käyttämässäni kolmikossa on jotain mätää, koska siinä käy väkisin niin, että metsää ajatellaan jonain tuntemattomana, vaikka se on se kaikista tutuin. [ ] Esko Samaan aikaan kun on globaalia aineellista riistoa, on myös tätä merkitysriistoa, joka ei ole samalla tavalla näkyvissä, tai jota ei huomioida. Männiköllä oli Tampereen taidemuseossa Vuoden nuori taiteilija -näyttely, jossa oli kuvia ukkeleista, myös akkeleista, mutta yleensä ukkeleista, ja vanhoista taloista, joissa he asuivat pohjoisessa. Kuvissa näkyy teknologian väärinkäyttö: muovipusseja kenkinä, tai mikä on ihan normaalia, kanistereita verkon poijuina. Nämä kertovat a-liikkeestä: käytännöt eivät ota kantaa, mistä muovi on tullut öljylähteestä ja miten se on jalostettu. Koska muovi on tuossa, sitä voi käyttää tähän. P: Tuo on lähellä markkinoinnin tai varsinkin kulutustutkimuksen ajatusta, jonka mukaan kuluttajat eivät vastaanota valmista merkityskimppua yrityksiltä vaan he käyttävät ja muokkaavat kaupallisia merkkejä ja tavaroita omien käytäntöjensä mukaisesti. Markkinoinnissa tällä oikeastaan oikeutetaan yritysten tavanomainen toiminta, kuten massiiviset markkinointikampanjat: kyllähän kaikki tietävät, ettei niillä kuitenkaan ole suoraa vaikutusta. Kuitenkin tällainen kulutuskulttuuri on selvästi osa talouden peliä, ei a-taloutta. T: Näin on, mutta sen, minkälaista käyttö on, voi lukea käytöstä itsestään ja siihen liittyvistä merkityksistä. Tämä ei tietystikään ole helppoa. Mutta ei tavattoman vaikeaakaan: jos joku homma on sellaista, että läsnä on pakko olla vauvoja ja vaareja, ja että sitä voidaan tehdä pidempään kuin yhden ihmisen eliniän ajan silloin se on kestävää. P: Pintatasolla tuo kuulostaa ihan hipsteriltä. Sehän on omalla tavallaan niin sivistynyt kulutuksen muoto. T: Tai dandy. Jos kuitenkin hipster ja dandy tapahtuvat rikkoutuneiden feedback-mekanismien olosuhteissa, jos ne voivat toimia irrallaan vaikkapa tuotantoolosuhteista, ei ole kysymys kestävästä toiminnasta. A: Mietitäänpä miten näyttelyn teokset osallistuvat tähän keskusteluun mitä me käymme tai liittyvät näihin teemoihin mistä olemme kiinnostuneita. T: Ei näistä teoksista oikeastaan ainuttakaan ole kovin vaikea liittää tähän keskusteluun. Talvivaara-teos Sampsa Oinaala & Tommi Taipale: Talvivaara, installaatio, ääni, valokuvatulosteet, 2012, kuva: Tommi Taipale 10 d Mustarinda

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN

EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Taidekasvatuksen osasto Päivi Pätsi EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN Taiteen maisterin tutkintoa varten tarkastettavaksi jätetty lopputyö Opponentti Lopputyön

Lisätiedot

MUsTarinda Keynes 2013

MUsTarinda Keynes 2013 Mustar inda Keynes 2013 sisältö 2013 1 Päätoimittajalta 4 Keynesin käsitys hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta Teppo Eskelinen 11 Vaihtokaupasta rahatalouteen Lauri Holappa 20 Bloomsburyn Maynard Keynes

Lisätiedot

kontakti Kontakti 4/2003 1

kontakti Kontakti 4/2003 1 kontakti Kontakti 4/2003 1 Kontakti 4/2003 6 390 megatavua sosiologiaa Lasse Laitinen 10 Dar-rationaalisuus Markus Jokela 12 Postmodernit Narkissokset Sanna Salo 14 Rotasta tuli rahayksikkö Antti Hyrkäs

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

Konteksti ja sen ulottuvuudet

Konteksti ja sen ulottuvuudet Jari Peltola 1 Jyväskylän Yliopisto Avoin korkeakoulu PSY C 21: Kehityspsykologia II Essee / lukupäiväkirja Väärinkäsityksiä, virhetulkintoja ja sekaannuksia eli Konteksti ja sen ulottuvuudet Mies saapuu

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Rönsy inon poliittinen aikakauslehti Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto V

Rönsy inon poliittinen aikakauslehti Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto V Rönsy 2/2012 ikakauslehti n ja opiskeli en a inon poliittin V to it li n e id jo orte Vihreiden nu 2/2012 1 2 Rönsy 2/2012 Onnellinen Rönsy... Sisältö: Vakiopalstat: Onnellisuuden mittarit...5 Tule mukaan

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tere Vadén Kaksijalkainen ympäristövallanku mous

Tere Vadén Kaksijalkainen ympäristövallanku mous Ym p äri s töval l an ku m ou s resu rs s i p u l an a j a tal ou s kasvu n tai ttu m i s en a on al kan u t. M u tta m i kään p ol i i tti n en ei tapah d u väl ttäm ättä. Val l an ku m ou s teh d ään

Lisätiedot

Copyleft 2009 Toinen, korjattu painos

Copyleft 2009 Toinen, korjattu painos Tuleva yliopisto Copyleft 2009 Toinen, korjattu painos Paulo Freire Research Center Finland http://paulofreirefinland.org Taitettu OpenOffice.org -ohjelmistolla http://fi.openoffice.org/ Viitetiedot: Salminen,

Lisätiedot

VIERAISSA SAAPPAISSA VIERAALLA MAALLA

VIERAISSA SAAPPAISSA VIERAALLA MAALLA VIERAISSA SAAPPAISSA VIERAALLA MAALLA Kokemuksia työharjoittelusta ghanalaisessa kuurojen päiväkoti House of Gracessa 7.7. 7.9.2009 Anna Lemmetyinen STOS 143 Kesä/syksy 2009 Sisällysluettelo 1. Lähtökohtia...

Lisätiedot

laajasti. Ollaan kuulolla! Mitä edellytetään meidän toiminnaltamme,

laajasti. Ollaan kuulolla! Mitä edellytetään meidän toiminnaltamme, Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmenesseitsemäs. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura ry Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere,

Lisätiedot

SATAKIELI. Jäsentiedote 3 2010 V A N T A A N S E U D U N S T E I N E R K O U L U STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI

SATAKIELI. Jäsentiedote 3 2010 V A N T A A N S E U D U N S T E I N E R K O U L U STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI SATAKIELI Jäsentiedote 3 2010 V A N T A A N S E U D U N S T E I N E R K O U L U STEINERPÄIVÄKODIT METSÄTÄHTI, PIKKUKARHU JA POHJANTÄHTI SISÄLTÖ Onnenkantamoinen...3 Uusi palsta: Johtokunnan kuulumisia...5

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Sisältö

Pääkirjoitus. Sisältö 2 2/2001 1. vuosikerta. Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Kerberos on kulttuurilehti, jonka pääpaino on kirjallisuudessa, mutta joka käsittelee myös muita aiheita (esim. musiikki, elokuva, teatteri). Lehti toimii

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

filosofinen aikakauslehti nro 63 talvi 4/2009 Otteita ajasta Kirjat

filosofinen aikakauslehti nro 63 talvi 4/2009 Otteita ajasta Kirjat niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 63 talvi 4/2009 Kaisa Känä, teos sarjasta Tuulen tuomat (2007), lyijy paperille, 42 x 29,7 cm Pääkirjoitus 3 Tere Vadén & Jarkko S. Tuusvuori, Pääkirjoitus n &

Lisätiedot

Teosvälitys 2008 -tapahtuman (7. 16.3.2008) yhteistyössä mukana

Teosvälitys 2008 -tapahtuman (7. 16.3.2008) yhteistyössä mukana TAIDEMAALAUS TAIDEMAALARILIITTO 1/2008 4 EUROA MITÄ JOS TAIDEMAALARIA EI OLISI MUOTOKUVAMAALAUS (TÄSSÄ JA) NYT #%?&! ASETELMA TUUSULANJÄRVELTÄ TAIVAASEEN Teosvälitys 2008 -tapahtuman (7. 16.3.2008) yhteistyössä

Lisätiedot

Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta

Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa. Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta Minna Haveri & Jouni Kiiskinen (toim.) ihan taiteessa Puheenvuoroja taiteen ja tutkimuksen suhteesta

Lisätiedot

3 pääkirjoitus. 4-5 kiasma opiskelijan silmin. 6-7 leffa-arvostelut. 8-9 maalia pintaan. 10-12 musiikki- hyöty vai tunne? 14-18 kuvia matkan varrelta

3 pääkirjoitus. 4-5 kiasma opiskelijan silmin. 6-7 leffa-arvostelut. 8-9 maalia pintaan. 10-12 musiikki- hyöty vai tunne? 14-18 kuvia matkan varrelta Maecenas Sisällys 3 pääkirjoitus 4-5 kiasma opiskelijan silmin 6-7 leffa-arvostelut 8-9 maalia pintaan 23-26 10-12 musiikki- hyöty vai tunne? 14-18 kuvia matkan varrelta 19 runo 20-21 saara petäjoki 23-26

Lisätiedot