mustarinda 2012 kesänäyttely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mustarinda 2012 kesänäyttely"

Transkriptio

1 kauneus mustarinda 2012 kesänäyttely Osa Mustarinda 2012 Art and Ecological Transition -julkaisua Artikkelit suomeksi > Julkaisu englanniksi >

2 KESKUSTELU TAITEEN ÄÄRELLÄ mustarinda 2012 kauneus elokuuta 2012 Mustarindassa Minkälainen keskustelukumppani taide on? Minkälaisen maailman se avaa? Luontopolun, saunan ja taidenäyttelyn jälkeen pohdimme filosofi Tere Vadénin kanssa taiteen yhteiskunnallista roolia nykyajassa ja erityisesti sen mahdollisuuksia edistää ympäristövallankumousta. Ku t s u i m m e y h t e i s k u n n a l l i s e n vaikuttajan, filosofi Tere Vadénin, keskustelemaan tämän julkaisun aiheista Mustarindan Kauneus-näyttelyn ääreen. Vadén on kirjoittanut muun muassa teokset Kaksijalkainen ympäristövallankumous ja Heidegger, Žižek ja vallankumous. Hän on pyrkinyt myös luomaan öljyn filosofiaa: miten halvan ja helpon öljyn ehtyminen vaikuttaa ihmiskuntaan ja ihmisen käsitykseen itsestään ja luonnosta. Vadén toimii tällä hetkellä professorin sijaisena Aaltoyliopiston taiteen laitoksella, mutta hän ei ole työssään keskittynyt juuri kuvataiteeseen. Keskustelun näkökulmana onkin taiteen sisäisen historian ja teorian sijaan taiteen vaikutukset ja mahdollisuudet laajemmassa kulttuurisessa murroksessa. Esitimme alkuun sarjan kysymyksiä, jotka loivat keskustelulle pohjaa. Mikä on taiteen näkökulma ympäristövallankumoukseen? Miten se voi murtaa vanhoja käytäntöjä ja tukea uusia? Miten se voi pelastaa ainutlaatuiset luontokappaleet, esineet ja asiat objektit talouden abstraktiolta? Pohdimme myös, miten näyttelyn teokset resonoivat näiden kysymysten kanssa. Keskusteli eteni taloutta, energiaa ja ekologista murrosta käsittelevien näkökulmien kautta taiteen yhteiskunnallisiin rooleihin ja lopulta näyttelyssä esitettyihin yksittäisiin teoksiin. Paavo ja Antti aloittavat keskustelun kertomalla yhteistyöstään. P: Tutkijana taide on ollut minulle merkityksellinen siten, että se on avannut uudenlaisia kysymyksiä. Helpostihan sitä jumittuu jatkuvasti tietynlaisiin kysymyksenasetteluihin ja näkökulmiin. Taide on parhaimmillaan purkanut näitä totunnaisuuksia. A: Tapasimme Paavon kanssa kuvataiteen IHMEpäivillä, jossa olin puolustamassa taiteen omuutta tuotteistamishenkeä vastaan. Kerroin omin sanoin miksi taide sellaisenaan, oman traditionsa kautta kehittyneenä ihmisyyden toteuttamisen muotona on äärimmäisen tärkeätä erityisesti nyt. Sitä ei missään nimessä kannata taloudellistaa, eikä sen perustaksi kannata omaksua talouden kieltä. Paavo innostui siitä kauppatieteilijänä silloin vielä painokkaammin kauppatieteilijänä. Hän havaitsi sektorin, joka on voimakkaasti epätaloudellinen, tai vyöhykkeen, jota ei perustella talouden tavoitteilla. Tällaisia alueita ei ole yhteiskunnasta helppoa enää löytää. Tästä meidän yhteistyömme lähti liikkeelle ja siitä muodostui myös yksi Mustarindan toiminnan kulmakivistä. Näyttelyvieraita saapuu sisään. Työharjoittelija Minna Kemppainen avaa kassakoneen. Vieras kommentoi: Tämähän [Alma Heikkilän teos] on hyvä tila sosiaalisesti sopeutumattomille nuorille. Ei liikaa informaatiota eikä häiriötekijöitä. Kouluissakin on tällaisia tiloja, joita joskus kutsutaan myös lepotiloiksi. Viedään kaveri sinne ja sehän rauhoittuu. Ei liikaa virikkeitä, se on tällainen rahoittava tila. 2 d Mustarinda

3 Jatkamme keskustelua. T: Taiteen suhteen olen oikeastaan täysin diletantti. P: Jos mietimme taidetta yhteiskunnassa, on toki tärkeää että keskusteluun osallistuu muitakin kuin skenessä sisällä olevia. A: Varsinkin jos on tavoitteena osallistua taiteella yhteiskuntaan. Usein taiteen asiantuntijat jopa nykytilanteessa kieltäytyvät kommentaareista, jotka voisivat luoda siltoja taiteen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välille. T: Ensimmäisenä tulee mieleen näkökulma, jossa asetelma on käännetty toisin päin: katsommekin maailmaa kapitalistin tai talousmiehen silmin. Eihän se ole hirveän helppoa saada ihmisiä ajattelemaan kaikkea taloutena. Se on hyvin vaikeaa. Siihen vaaditaan vuoden historia ja ihmisen pitää olla vähintään 12 vuotta koulussa. Työpäivien täytyy olla vähintään 8 tuntia. Ranskassahan sanotaan, että jos työpäivä lyhennetään 5 tuntiin, koko systeemi romahtaa. Se voi olla tottakin. Vaikka meistä voi tuntua, että kapitalismia ei voi koskaan tappaa ja se aina mutatoituu, ja se pystyy minkä tahansa rekuperoimaan, ei sitä loppujen lopuksi ole kauhean helppoa ylläpitää. Se vaatii valtavia ponnistuksia. Tavallaan on olemassa tällainen puoliluonnollinen painovoima tai drifti talousajattelusta poispäin myös. Jos ihmiset jätetään omilleen, eivät he ajattele taloudellisesti. Heitä täytyy koko ajan opettaa ja piiskata siihen suuntaan. Siinä on tosi iso, jo lähes metafyysinen, historiallinen toivon lähde. Jos vain eforttitaso laskee, ei pystytä pitämään niin hyvin muodostettuja, tiukkoja järjestelmiä yllä. Alhaisemmalla koulutustasolla, vähemmällä energialla ja niin edelleen. Ihmiset nukkuvat pidempään; alkavat tehdä taidetta ja kaikkea ihme juttuja. A: Yläasteella harjoitellaan jo liiketoimintasuunnitelmia. T: Talousajatteluhan ei liity vain talouteen, vaan kaikki ajatellaan talouden kautta, niin kuin vaikka elämä tai mikä tahansa muu. [ ] Esimerkiksi miten biologiaa opetetaan kouluissa, sehän on taloutta. En pysty ollenkaan lukemaan Tiede lehteä, saan raivokohtauksia. Siinä on niin örkkimäinen ihmiskuva. Se tulee juuri banaalin luonnontieteellisen tai evolutiivisen sekä taloudellisen ajattelun yhdistelmästä. Tämä on tosi iso länsimaisen ajattelutavan klikki, jota on vaikea nähdä ja saada ylipäätään kiinni siitä, mitä se on ja miten sen ulkopuolelle pääsee. P: Onko sitten jotain työn muotoja, joihin voi mennä täysillä, mutta jotka eivät kuitenkaan edusta taloutta? T: Filosofiassahan on periaatteessa aina kaksi vaihtoehtoa, anti- ja a-. Anti- vastustaa, ja siinä on aina se vaara, että se tietyssä mielessä uusintaa sitä mitä se vastustaa. Sitten on a-, joka yrittää mennä peruserottelujen tai perusteiden taakse, ei ota kantaa niihin. Tätä kautta on suhteellisen helppoa nähdä, että maailmassa esiintyy a-taloudellisia asioita, jotain mitä ihmiset tekevät. Filosofi George Bataille on ollut minulle tärkeä, mitä Alma Heikkilä: GOOD THRU >, (yksityiskohta), installaatio, 2012, kuva: Pauliina Leikas Mustarinda d 3

4 Alma Heikkilä: GOOD THRU >, (yksityiskohta), installaatio, 2012, kuva: Tommi Taipale Bataillella elämän perusongelma on se, että energiaa on liikaa tulee talous- ja energiakysymyksiin. Hanskan voi nimittäin kääntää nurin. Perus-darwinistinen ajatteluhan lähtee siitä, että elämä on kilpailua niukoista resursseista. Siitä syntyy selviytymispaine ja luonnonvalinta. Saman prosessin voi ajatella toisin päin: elämä perustuu luksukselle ja kaikkea on liikaa. Aurinkoenergiaa on liikaa. Se panee aineen kiemurtelemaan lammikoissa ja tätä kuhisevaa juttua on liikaa ja ne alkavat syödä toisiaan. Kasveja on niin paljon liikaa, että eläimet voivat syödä niitä. Eläimiä on niin paljon liikaa, että ne voivat syödä toisiaan. Elämä perustuu siihen, että energiaa on liikaa, eikä siihen, että sitä on liian vähän. Bataillella elämän perusongelma on se, että energiaa on liikaa: miten se saadaan tuhlattua ilman, että elämästä tulee liian järkevää, porvarillista ja patoavaa. Tällainen näkökulma johdattaa normaalin talousajattelun ulkopuolelle. Ei enää kysytä miten niukoista resursseista saadaan talouskasvua vaan peruskysymys on ihan toinen. Se mitä elämässä tapahtuu, näyttäytyykin ihan toisenlaisena. P: Valtavirran ekonomisti on huolissaan degrowth sta ja kysyy, että halutaanko ihmisen luovuutta siis rajoittaa. Hän olettaa, että talouskasvua syntyy automaattisesti, jos ihmisten annetaan vain toteuttaa itseään. T: Tämä menee suoraan näihin käytäntöihin: kyllähän yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat siihen, mitä luovuudesta seuraa. Ei suinkaan välttämättä talouskasvua. Länsimainen tiedekin voisi jollain tavalla sulattaa sen, että jotkut alkuperäiskansat ovat eläneet ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainossa ikään kuin vahingossa. Tiedostamattaan, että heillä on tyhmiä tabuja ja myyttejä, joiden takia he ovat onnistuneet elämään kestävästi. Siis alkukantaisesti, negatiivisessa mielessä. Kuitenkin on viitteitä siitä, että on tiedetty mitä ollaan tekemässä. Kestävyys ei olekaan ollut vahinko. [ ] Se vaatii paljon taitoa. Perinnettä, ja perinteen hiomista. Se ei ole staattinen tila: mikään perinnekulttuuri ei voi jatkaa samalla tavalla ajasta toiseen. A: Tehokkuus on ollut vaikea käsite. Sinä aikana kun opiskelin Kuvataideakatemiassa, hallinto paisui kymmenkertaiseksi ilman että siitä oli kuvataiteen koulutuksen kannalta mitään hyötyä. Sama ilmiö on tapahtunut yhteiskunnan jokaisella sektorilla. Meillekin yhdistyksenä tulee koko ajan järjettömiä epätehokkuusvaatimuksia talouden nimissä. Sana tehokkuus tulisi riistää nykyajan taloudellisesta käsitteistöstä, koska se ei sinne kuulu. Uusliberalismi on niin hallinnollisesti suuntautunut. T: Occupy-liikkeessäkin mukana olleen antropo - logi David Graeberin eräs perussanoma on, että uusliberalismissa ei ole oikeasti kyse taloudesta, vaan 4 d Mustarinda

5 pikemminkin foucault laisesta hallinnan keinosta. Taloudellisesti uusliberalismi ei ole tehokasta. Sen sijaan se ajaa näkökulmaa siitä, että vaihtoehtoja ei ole. Jos yhteiskuntaa haluttaisiin järjestää taloudellisesti tehokkaalla tavalla, se tietysti toteutettaisiin toisin kuin nyt on tehty. Uusliberalistisen politiikan pääasiallinen tarkoitus on mielikuvituksen ja toisenlaisten elintapojen mahdollisuuden torppaaminen. A: Eli kun täällä havaitsemme, että erilaisuutta ei suvaita, tai kun Mustarindaa ajetaan yhteneväiseen taloudellisen tehokkuusajattelun muottiin, on kyse juuri uusliberalismiin sisältyvästä hallinnan tavoitteesta. Tällä hetkellähän me toimimme äärimmäisen tehokkaasti. Jos rahoitusta saadaksemme toteuttaisimme yhteiskunnan tukijärjestelmän meille antamat ohjeet, tehokkuutemme heikkenisi ilmiselvästi. T: Jos vaikkapa jollakin taiteellisella hörhöilyllä saataisiin aikaa positiivisia taloudellisiakin vaikutuksia, se ei kelpaisi uusliberalismille, koska se ei mahtuisi tiettyyn muottiin. P: Rajanveto vain on vaikeaa: mikä on todella vaihtoehtoista? Hörhöilyhän on ihan jees, kunhan se on tietynlaista. Kyllähän monien suuryritysten johtajiltakin ainakin markkinointipuolella nykyään odotetaan, että he ovat hassuja. A: Edellytetään luovaa pöhinää, joka oli Opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuoden valtakunnallisessa seminaarissa pääteemana. Myös opiskeluaikanani tapahtui mielenkiintoinen muutos. Alussa postmoderni, aidosti vaihtoehtoja viljelevä maailma oli vielä hengissä. Berliinin muurin murtumisen jälkeinen into uutta kohtaan näkyi kaikessa toiminnassa. Niihin aikoihin, kun toiminta siirtyi arkkitehdin piirtämään vanhaan leipätehtaaseen, aika totalitaristiseen maisemaan, postmoderni ilottelu päättyi. Tuli harmaa, valettu taloudellinen koneisto, palattiin takaisin päiväjärjestykseen. Remontti maksoi paljon ja opiskelijat ikään kuin velkaantuivat valtiolle tässä prosessissa. Heidän tuli korvaukseksi tuottaa talousohjatulle valtiolle palveluita. Opiskelijoiden rooli muuttui taiteilijoista sisällöntuottajiksi, heistä tuli työläisiä. Saatiin upeat työtilat, joita ei edes haluttu, ja samalla velkaannuttiin. T: Graeber toteaa Debt-kirjassaan kuivan ironisesti, että ei varmaan joku Aristoteles tai Platon olisi ymmärtänyt, mikä ero on velassa olevan palkkatyöläisen ja orjan välillä. Siinä on unohdettu oppi: aito demokratia tai tasa-arvo vaatii tietynasteista omavaraisuutta. Kun yhteiskunta tulee velkasuhteissaan kompleksisemmaksi, se syö demokratian mahdollisuutta. Velalla saadaan ihmiset sidottua. Klassinen kreikkalainen demokratia ei koskenut kuin vapaita miehiä, heitä joiden ei täytynyt käydä töissä. Heillä oli riittävää varallisuutta olla itsellinen. P: Omavaraisuus käsitetään myös usein väärin: unohdetaan, että ihmisen taidot ovat riippuvaisia muista, ympärillä olevista ihmisistä. T: Varsinkin ekologisia asioita on todella vaikea osata yksin. Yksi sukupolvi tai ihmisikä on liian lyhyt. Tästä olen yrittänyt saada kiinni syntytieto-termillä: kestävyyteen liittyvä tieto periaatteessakin vaatii, että siinä on läsnä useita sukupolvia yhtä aikaa ja pitkään. Se ei vain voi sijaita yhdessä pääkopassa. Sikäli itsellisyys ja tällainen pistemäinen autonomia ovat eri asioita. Tasa-arvoiset ja ekologisesti kestävät elämänmuodot vaativat vähintään exit-oikeuden, että yksilö tai yhteisö voi katkaista yhteydet ja häipyä off the grid. Tässä maailmassa exit-oikeutta ei kovin helposti ja yleisesti ole; ei ole enää final frontieriä. Maailma on täynnä, se on saturoitunut. Exit-oikeus vaatii omavaraisuuden tai itsellisyyden, kyvyn selvitä jollakin porukalla vaihtoehtoisella tavalla. P: Juhlallisesti voisi todeta, että Mustarindassa pyrimme itse kullekin rakentamaan tällaisia kykyjä ja mahdollisuuksia. Antti juttelee välillä näyttelyvieraiden kanssa Mustarindatalossa käytetystä maalämmöstä ja yhdistyksen tavoittelemasta tuulivoimalasta. A: Valtion ja EU:n tukien mekanismi, johon myös Mustarinda jatkuvasti törmää, lähtee siitä, että tukia Jos yhteiskuntaa haluttaisiin järjestää taloudellisesti tehokkaalla tavalla, se tietysti toteutettaisiin toisin kuin nyt on tehty myönnetään vain investointeihin kuten rakentamiseen ja laitehankintoihin. Varsinaiseen toimintaan, esimerkiksi yhdistyksemme harjoittamaan kulttuuritoimintaan, ei juuri tukea myönnetä. Tuen keskeisin tehtävä on tavaravirran ylläpitäminen: tuki menee suoraan tukikohteen läpi isoille kauppaketjuille ja rakennusliikkeille, jotka voittavat kilpailutuksissa. Pienille paikallisille timpureille ei jää mitään. Tukien jäljiltä jää Alma Heikkilä: GOOD THRU >, (yksityiskohta), installaatio, 2012, kuva: Alma Heikkilä Mustarinda d 5

6 Riikka Keränen: Ja kaikki päivät tulevat, installaatio, puu, matonkuteet, laasti, 2012, kuva: Tommi Taipale vain tyhjä rakennuskanta, koska tukea saa vain rakentamiseen, ei itse toimintaan. Käytännössähän tuet valuvat nykyään Kiinaan, koska suurin osa materiaalivirrasta tulee sieltä. Paikallisia hyötyjiä ei juuri ole, edes Suomen tasolla. ELY-keskuksissa, eikä ilmeisesti ministeriöissäkään, tätä mekanismia ei tajuta. kestävyyteen liittyvä tieto periaatteessakin vaatii, että siinä on läsnä useita sukupolvia yhtä aikaa ja pitkään. Minna: Miten voi olla, että näin yksinkertaista mekanismia ei tajuta? P: Se on liian väärin, ja se on liian laajalle levinnyttä. Muualla julkaisussa olemme käsitelleet tätä kysymystä siltä kannalta, että jotta tietyt henkiset ja muut käytännölliset rakenteet pysyisivät pystyssä, niitä ei voi sorkkia liikaa. Se mitä vaadimme ihmisiltä, voi mennä yli sen mikä olemassa olevien elämäntapojen näkökulmasta on hyväksyttävissä. T: Jos menemme sille alueelle, että miksi järki ei toimi tai miksi järki ei ole järkevää, pääsemme esimerkiksi ideologiakritiikkiin tai psykoanalyysiin. Freud illa on tietysti tämä tunnettu repressioteoria, jonka mukaan on haluja tai toiveita, joita ei voi itsellekään tunnustaa, mutta jotka sitten höyrykoneessa pitävät painetta päällä ja vievät johonkin suuntaan, johon itse ei kuvittele olevansa menossa. Toinen näkökulma on eristäminen, ja puhun nyt Žižekin kielellä: symbolisessa järjestyksessä on totuuksia, joiden tiedetään olevan tosia, mutta joilla ei ole totuuden vaikutusta. A: Olemme koko ajan tekemisissä ekologisen kriisin ja monien muiden rakenteellisten ongelmien parissa, ja samalla työskentelemme niiden ihmisten vastaanottokyvyn kanssa, joiden kanssa toimimme. Kun ongelma on liian iso, suojakertoimet iskevät päälle. Ekologinen kriisi kääntää kulttuurisen suojamekanismin päälle, ja kun joku niin iso asia on suljettu pois mielestä ja kielestä, niin tuollaistenkin kohtuuttomuuksien, kuten tukimekanismien väärinkäytön joka on osa samaa ilmiötä avaaminen on mahdotonta. Jos joku ymmärtäisi tämän yhden ongelman, hänellehän avautuisi koko nykyisen maailmanjärjestyksen mielettömyys. Ihmiset ovat tässä kohtaa järjestelmällisiä ja ovelia: hetkinen, tämä esimerkkihän kohta johtaa siihen, että korttitalo alkaa sortua, nyt täytyy sulkea korvat. En voi enää kuunnella, koska haluan pitää kiinni nykyisestä mielekkyydestä omassa elämässäni. Kun näistä asioista alkaa puhua tietyille ihmisille, yhtäkkiä heidän katseensa lasittuvat ja reaktiot loppuvat. 6 d Mustarinda

7 P: Kyllä sama pätee myös toisin päin. Olen huomannut, että minunkin täytyy joskus sulkea korvat tai jo alkuvaiheessa lokeroida jokin esitys aika tarkasti. En jaksa aina kerta toisensa jälkeen käyttää henkistä eforttia siihen, että menen johonkin logiikkaan oikeasti mukaan ja koitan taas muistella miten helvetissä tämäkin ajatuksenjuoksu nyt menikään. Silloin täytyy vain hyväksyä että tämä oli tämä tietty typerä juttu ja siirtyä eteenpäin, jotta voi pitää ajatuksensa kasassa. Muutoin oma ajatus romuttuu. Ainakin minulle käy niin; voi tietysti olla että joku voi helpommin samanaikaisesti pitää kiinni useasta vastakkaisesta logiikasta. T: Antin kuvaamasta muurista tai blanko-tilanteesta ei pääse järjellä läpi. Silloin tulee kyseeseen kokeminen tai kokemuksellinen oppiminen. Täytyy itse kokea, jolloin voi tapahtua jotain. Sekin täytyy tapahtua puolivahingossa tai puolitarkoituksettomasti. Tässä on nimenomaan taiteen paikka. Tai viinan, hulluuden, saunan tai jonkun sellaisen paikka. Näitäkin elämän osa-alueita voi kuitenkin lokeroida siten, että ne eivät pääse vaikuttamaan toisiinsa. Sama ihminen voi luontevasti olla yhdestä asiasta mieltä a ja ei-a. Ei ole ongelma toimia ristiriitaisesti. Jotta eristäytymistilanne voisi lähteä murtumaan, mielestäni se vaatii jonkun kokemuksellisen, tavalla tai toisella fyysisen tekemisen. A: Mustarindahan voi olla oikein toteutettuna ja hyvin hyödynnettynä sellainen. Ensinnäkin se, että joutuu siirtymään tänne pitkän matkan, vaikkapa Kajaanista: joutuu ajelemaan hiekkateitä ja näkemään vaaramaisemia, kävelee ehkä myös luontopolulla. Ihan kaikille tämä ei vielä ole riittävän voimakas siirtymä, mutta jotain tiettyä rakoilua olen ollut havaitsevani ihmisissä, kun he tulevat tänne. He saattavat yhtäkkiä tajutakin jotain. P: Tuotahan ei voi kirjoittaa julkisesti, jotta eivät sitten tiedä odottaa. T: Ei se välttämättä haittaa. Se on juuri sellainen prosessi, joka tapahtuu jossain rajalla. Sen voi tietääkin ja se voi silti toimia. P: Joku voi myös hakeutua tänne sen takia. A: Jos havahtumista on tapahtumaisillaan, sen olisi hyvä tapahtua turvallisessa paikassa, jossa joku on ottamassa koppia. Sen tulisi olla kiva ja kuitenkin jossain mielessä arkinen tapahtuma: jaa, nyt luhistuivat nämä luulot yhteiskunnan rakenteista sitten vain kahvipöytään istumaan mukavan jutustelun äärelle ja rakentamaan uutta. Ettei vain avaudu apokalypsi; sitähän ihmiset pelkäävät eivätkä kestä ollenkaan. T: Havahtuminen voi lähteä myös vaikkapa kesämökillä, kun yhtäkkiä huomaa että jotain varaosaa ei ole saatavilla, koska niitä on vain Kiinassa. A: Tai kun myy metsää mökin ympäriltä ja huomaa, että myyntihinta onkin omalta kannalta erittäin epäedullinen. Niin kuin Suomessa on viime vuosina paljastunut metsäyhtiöiden kartelli, jolloin suomalaiset metsänomistajat ovat huomanneet olleensa kärsijöitä ja riiston kohteita. Näitä asioita hyödyntämällä esimerkiksi puolueet voisivat ymmärtäessään ja halutessaan ajaa oikeanlaista isompaakin muutosta. T: Jäi mieleen Antin ja Nestorin teoksesta, että tuollainen laskettelukeskushan on tosi esteettinen, tietyssä mielessä kaunis. Siinä on jotain samantapaista kuin miten jokin tunturikukka voi olla kaunis, se on niin harvinainen ja hauras. Laskettelukeskus on myös Tuotahan ei voi kirjoittaa julkisesti, jotta eivät sitten tiedä odottaa. todella hauras. Nämä paikallisetkin esimerkit kertovat, että se on juuri siinä rajoilla onko se olemassa vai eikö ole. Sitä kautta syntyy estetiikkaa, miten ihmiset siellä liikkuvat ja niin edelleen, se on todella kaunista. Talvivaara-teokseen liittyen: tuollainen kaivosyrittäminenkin on niin prekaaria, koska nikkelin maailmanmarkkinahinnat heiluvat jatkuvasti. Jatkuvasti täytyy jännittää, onko toiminta kannattavaa vai ei. Yhtäältä on niukkuus, joka aiheuttaa sen, että vähemmänkin rikkaita malmioita kannattaa alkaa kaivaa, ja on pakko. Toisaalta, energian hinnat ja muut nousevat, tuotantokustannukset nousevat, ja jos lama syvenee vähänkin ja Elina Tuhkanen: Nimetön, valokuva, 2012, kuva: Tommi Taipale Mustarinda d 7

8 Näyttelyn avajaiset. Kuva: Tommi Taipale hinnat laskevat, ollaan koko ajan rajoilla. Vaikeusnäkökulmasta: tietyssä mielessä ihmiskunnan käsi on hirveän pitkä ja on saatu hirvittävää tuhoa aikaan, mutta toisaalta tällaisten prosessien ylläpitäminen on haurasta ja vaikeaa. Ei tarvitse paljonkaan tapahtua, kun se loppuu. Tässä mielessä eräretket ovat minulle tutkimusmatkoja: niillä alueilla kasvien ja eläinten elämä on koko ajan juuri siinä rajalla. Energiatalous ja biomassan liike ovat hyvin näkyvillä. Tai kun on itse rinkkansa varassa, kaikki on tiedossa. Se on selkeä pieni koealue, jossa voi tutkia asiaa. Ehtiikö joku kukka kukkia, ehtiikö joku kimalainen sateen välissä käydä siinä. Tästä riippuu laskeeko vai nouseeko kasviraja. Tästä syystä minua kiehtoo fossiilienergia. Kun on saatu aivan satumainen energiapaukku, onkin ihmiskunnan pää yhtäkkiä seonnut. Voidaan yhtäkkiä tehdä mitä vain, ja olemassaolon raja on näennäisesti hävinnyt, ei tietenkään oikeasti. Hurjan energiaylijäämän takia raja on hävinnyt näkyvistä. Sitten kuvitellaan, että kapitalismi, teknologia, luonnontiede tai muu meidän fiksuus aiheuttaa talouskasvua, mutta ei niistä mitään iloa ole ilman sitä energiaa. Tai on toki jotain iloa, ja totta kai tiettyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden ja järjestäytymismuotojen pitää olla olemassa. Juuri byrokratia, teknologinen ajattelutapa, kulutusyhteiskunta ja rahatalous, totta kai niitä tarvitaan siihen mutta yksistään ne eivät liiku mihinkään, jollei niille ole energiaa syötettäväksi. P: Ja sitten ihmisten pitää vielä elää näiden mukaisesti. T: Niin, tämä henkinen puoli. Timothy Mitchell on esittänyt ajatuksen, että sellaisen tieteen kuin talous- tieteen olemassaolo on mahdollista vain niissä olosuhteissa, joissa ei olla tunturikukkien rajamailla kun ei ole käsitystä siitä, että energia on rajallinen. Voidaan alkaa käsitellä rahankiertoa omalakisena, erillisenä asiana energiankierrosta. Energiaa tarvitsee olla niin paljon, että sen voi unohtaa. Näin on voitu toimia noin 150 vuotta, mikä on aiheuttanut ihmiskunnan historiassa yhden ainutlaatuisen tilanteen, jolloin ei ole tarvinnut pohtia sitä mistä ensi vuoden polttopuut tai muut tulevat. Kun fossiilisen energian saanti ei enää kasva, tulee toinen ainutlaatuinen tilanne. Nähtäväksi jää, miten kasvutalous reagoi tähän, kun se ei pääsekään enää kasvamaan. P: Paljon ollaan puhuttu öljyn saannin vaikeutumisesta ja vähenemisestä, mutta on myös esitetty laskelmia, että jos ja kun kaikki nyt tiedossa oleva ja käytettäväksi suunniteltu fossiilienergia tussautetaan ilmaan, seuraukset ovat ilmastonmuutoksen myötä katastrofaaliset. Tässä on kaksi melkeinpä vastakkaista näkökulmaa: ollaan joko huolissaan siitä, että fossiilienergia ei riitä, tai että sitä on liikaa. [ ] T: Eräs hankaluus on kaikkien asioiden volatiliteetin eli hajonnan lisääntyminen lähivuosina. Sää, talous, ihmisen henkinen hyvinvointi, kaikki. Yhteiskunnallisten informaatio- ja ohjausmekanismien käytöstä tulee erittäin haastavaa. Tämä alkaa jo nyt näkyä monissa maissa. P: Vaihtelun määrä kasvaa, mutta laatu, monokulttuurien merkityksessä, kapenee. [ ] A: Talvivaaran nikkelihän menee suureksi osaksi 8 d Mustarinda

9 Kiinaan, rakentamiseen. Tulee mieleen Kiinan autiokaupungit, joissa ei ole koskaan asunut kukaan. Ne ovat saattaneet olla 15 vuottakin tyhjillään. Jos mietimme Talvivaarassa työskentelevän työmiehen ylpeyttä ja sitä mitä hän todella tekee, voisimme näyttää hänelle kuvia näistä autiokaupungeista, joihin hänen louhimansa nikkeli teräksen muodossa kuluu. On tässä jokin työn merkityksen syvällinen kriisi. Ja varmaan sellainen, jota ei kovin helposti voi alkaa ajatella jos aikoo seuraavanakin päivänä mennä töihin. T: Talouden feedback-mekanismit, esimerkiksi se että tietäisi mihin oma työ menee, ovat helposti hyvin puutteellisia. Päästään vieraantumiseen ja muihin teorioihin. Periaatteessa hintamekanismin pitäisi antaa signaaleja siitä, onko jokin työ hyödyllistä vai ei. Feedbackin kuitenkin sotkee, yhtenä merkittävänä tekijänä muiden muassa, juuri helpon ja halvan energian ylimäärä. Se mahdollistaa työn, jota voidaan tehdä missä tahansa luonnonolosuhteissa, uskonnollisissa oloissa, mihin tahansa vuorokauden aikaan, ja sitten kuljettaa laivoilla konteissa mihin tahansa. Kukaan ei voi neuvotella työolosuhteista tai muusta. Tuotanto ikään kuin virtuaalistuu, se ei ole kiinni mistään tai missään. [ ] T: Suomessa ja suomalaisilla on kovin vahvat puskurit monia näitä näkökulmia vastaan. Ollaan hyvässä ja pahassa eristyksissä. Tajutaan aika myöhään asioita, koska ollaan syrjässä. Vaikka ilmastonmuutoksen kannalta: täällä on puhdasta vettä ja paljon tilaa, maahanmuuttajat eivät halua tulla tänne sankoin joukoin. Olemme siitäkin signaalista jollakin tavalla eristyksissä. Se näkyy Itämeren eteläpuolisessa Euroopassa paljon selkeämmin. T: Yksi perusajatuksistani on ollut kolmen sisäkkäisen kehän näkökulma talouteen. On kolme piiriä: talo, piha ja metsä. Talo ja talous suomessa kuten kreikassakin ne ovat mukavasti sama sana hallituimpana ja tarkimpana paikkana, pihamaa neuvottelujen ja kamppailujen alueena ja metsä ihmisestä riippumattomana, itsenäisenä merkityksen alueena. Voimme ajatella metsää a-taloutena. Helposti tulee väärinymmärrys, että metsäkokemus tai metsässä eläminen ja oleminen olisi vähemmän tietoista, taidokasta, järkevää tai tehokasta, vaikka itse asiassa se saattaa olla paljon bysanttilaisemman, organisoituneemman, vaikeamman tietoisen tavoittelun takana kuin talossa eläminen. Metsäkokemuksen tekeminen tai siinä oleminen voi olla hyvin tietoista, kollektiivista ja pitkäaikaista. Siinä voi tietysti kaikella olla rooli, mutta juuri taide, kokeellisena merkityksen luomisena, on yksi niistä jotka sitä voi tehdä. A: Samastuuko taide ja metsä jotenkin tässä? T: Ajattelen kaikkia kolmea kokemuksen alueina, inhimillisen kokemuksen muotoina. Ihminen voi kokea taloa, pihaa tai metsää. Taideteos voi olla yhtä hyvin talo-, piha- tai metsäkokemus. Se voi olla niitä kaikkia vaikka yhtä aikaa. Tietyt käytännöt on viritetty siten, että ne tuottavat talo-, piha- tai metsäkokemusta. Talous on usein viritetty niin, että se tuottaa talokokemusta ja taide niin, että se tuottaa metsäkokemusta. Itse asiassa taide on usein viritetty niin, että se tuottaa pihakokemusta, mutta myös metsäkokemusta. Minulla on tästä ei-postmoderni käsitys: kuitenkaan tämä ei ole ihan pohjaan saakka demokraattinen, kaksisuuntainen ja valinnanvarainen kysymys. Juuri siinä mielessä, että talo oikeasti on riippuvainen pihasta jos pihaa ei ole, taloa ei ole. Ja piha on riippuvainen metsästä. Mutta ei toisin päin, metsä ei tarvitse pihaa tai taloa. Sama ihmiskokemuksessa: ihminen on ensin ei-yksilö ja ei-järkevä, ja sitten hänestä tulee yksilö ja järkevä. Ei-yksilö ja ei-järkevä eivät tarvitse yksilöä eikä järkeä, mutta toisin päin kyllä. Ne eivät ole tässä mielessä tasa-arvoiset partnerit, jotka olisivat dialogissa, vaan kokemuksessa on sarjallisuutta tai tiettyä portaittaisuutta. Vaikka meillä olisikin täydellinen taloustiede, mitä se ikinä olisikaan, se ei voisi olla kattava. Se ei ole metsästä itsenäinen, vaan riippuvainen sellaisilla tavoilla, joihin se ei itse pääse kiinni. Tämä koskee tietysti myös kaikkia inhimillisen tiedon alueita. A: Taide voi olla se piha: jos ajattelemme kulttuuria tai inhimillistä elämää, meillä on siellä se talouden vyöhyke ja sitten meillä on kommunikaation vyöhyke, piha, sekä metsä. Välillä minusta kuitenkin tuntuu, että taide on tässäkin kontekstissa metsä, joka ei nykyisellään pysty monestikaan kommunikoimaan lainkaan talouden kanssa. Taide voi periaatteessa olla piha, tietyssä mielessä ihmiskunnan käsi on hirveän pitkä ja on saatu hirvittävää tuhoa aikaan, mutta toisaalta tällaisten prosessien ylläpitäminen on haurasta ja vaikeaa. mutta se voi myös olla sen ulkopuolella, sijoittua inhimillisen elämän kontekstissa omaehtoiselle alueelle. Ehkä voikin ajatella niin, että talous tarvitsee ihan välttämättä taidetta tai kulttuuria, mutta kulttuuri ei aina tarvitse taloa. T: Tuossa mielessä kulttuurihan ilman muuta on koko ajan metsässä, ei se kulttuuri tietenkään talossa ole. Sivilisaatio taas on talossa. A: Nyt on se kauhea tilanne, että yritetään elää vain talossa niin, että ei tarvittaisi metsää. T: Kuvio on sama merkitystalouden ja aineellisen talouden kannalta. Samoin kuin kaupunki tarvitsee maaseudulta ruokansa joko kaupalla tai suoraan väkisin hakemalla, samoin talo tarvitsee merkityksensä Mustarinda d 9

10 pihalta tai metsästä, joko kaupalla tai väkisin hakemalla. Samaan aikaan kun on globaalia aineellista riistoa, on myös tätä merkitysriistoa, joka ei ole samalla tavalla näkyvissä, tai jota ei huomioida. Ei nähdä, missä merkitykset muodostuvat: ne eivät voi muodostua talossa, vaan niiden täytyy muodostua muulla tavalla. A: Mikä olikaan viime näyttelymme nimi: Suuri ulkopuoli The Great Outside. T: Metsässä on kuitenkin kysymys suuresta sisäpuolesta, ei ulkopuolesta. Olen ollut huolissani, että käyttämässäni kolmikossa on jotain mätää, koska siinä käy väkisin niin, että metsää ajatellaan jonain tuntemattomana, vaikka se on se kaikista tutuin. [ ] Esko Samaan aikaan kun on globaalia aineellista riistoa, on myös tätä merkitysriistoa, joka ei ole samalla tavalla näkyvissä, tai jota ei huomioida. Männiköllä oli Tampereen taidemuseossa Vuoden nuori taiteilija -näyttely, jossa oli kuvia ukkeleista, myös akkeleista, mutta yleensä ukkeleista, ja vanhoista taloista, joissa he asuivat pohjoisessa. Kuvissa näkyy teknologian väärinkäyttö: muovipusseja kenkinä, tai mikä on ihan normaalia, kanistereita verkon poijuina. Nämä kertovat a-liikkeestä: käytännöt eivät ota kantaa, mistä muovi on tullut öljylähteestä ja miten se on jalostettu. Koska muovi on tuossa, sitä voi käyttää tähän. P: Tuo on lähellä markkinoinnin tai varsinkin kulutustutkimuksen ajatusta, jonka mukaan kuluttajat eivät vastaanota valmista merkityskimppua yrityksiltä vaan he käyttävät ja muokkaavat kaupallisia merkkejä ja tavaroita omien käytäntöjensä mukaisesti. Markkinoinnissa tällä oikeastaan oikeutetaan yritysten tavanomainen toiminta, kuten massiiviset markkinointikampanjat: kyllähän kaikki tietävät, ettei niillä kuitenkaan ole suoraa vaikutusta. Kuitenkin tällainen kulutuskulttuuri on selvästi osa talouden peliä, ei a-taloutta. T: Näin on, mutta sen, minkälaista käyttö on, voi lukea käytöstä itsestään ja siihen liittyvistä merkityksistä. Tämä ei tietystikään ole helppoa. Mutta ei tavattoman vaikeaakaan: jos joku homma on sellaista, että läsnä on pakko olla vauvoja ja vaareja, ja että sitä voidaan tehdä pidempään kuin yhden ihmisen eliniän ajan silloin se on kestävää. P: Pintatasolla tuo kuulostaa ihan hipsteriltä. Sehän on omalla tavallaan niin sivistynyt kulutuksen muoto. T: Tai dandy. Jos kuitenkin hipster ja dandy tapahtuvat rikkoutuneiden feedback-mekanismien olosuhteissa, jos ne voivat toimia irrallaan vaikkapa tuotantoolosuhteista, ei ole kysymys kestävästä toiminnasta. A: Mietitäänpä miten näyttelyn teokset osallistuvat tähän keskusteluun mitä me käymme tai liittyvät näihin teemoihin mistä olemme kiinnostuneita. T: Ei näistä teoksista oikeastaan ainuttakaan ole kovin vaikea liittää tähän keskusteluun. Talvivaara-teos Sampsa Oinaala & Tommi Taipale: Talvivaara, installaatio, ääni, valokuvatulosteet, 2012, kuva: Tommi Taipale 10 d Mustarinda

11 on tietysti suoraan ytimessä monella tavalla. Sillä on ensinnäkin jo dokumentaarinen arvo: miten tuollainen kuoppa syntyy ja mitä se tarkoittaa. Ei tarvitse paljon tehdä, jotta esiin pääsevät muut kokemukselliset kerrokset valokuvissa ja vaikkapa lasten piirroksissa tuhotuista taloista. Ne alkavat äkkiä myllertää myös kokemuksellista maastoa. Yhteiskunnallisena tekona Talvivaara-teos tulee pihalle neuvottelemaan mikä on tärkeää. Jotkut koettavat sanoa, että hei, tällaisetkin asiat ovat tärkeitä ja sitten talossa todetaan että eiväthän ne ole, ei niitä tarvitse huomioida. Teoksessa rajapinta tulee esiin selvästi: yhdet sanovat, että tämä on positiivinen signaali ja loistava asia työllisyyden kannalta, toiset ihmettelevät itkien miten tällaista voi tapahtua. Tämä on sitä hiertymää, missä katsotaan minkälainen kokemus saa ratkaista. Jos katsotaan yksilöpsykologisesti, mikä ihmisen sisällä ratkaisee mikä on tärkeää: markkinointijohtajakin ratkaisee omassa elämässään mitkä kokemuksen alueet ovat tärkeitä, kyllähän hänkin näkee unia ja käy mökillä. Hän käy myös töissä mitkä asiat sitten ratkaisevat. Tämä on pihamaan neuvottelua siitä, mitkä tärkeät asiat ovat tärkeitä, millä merkityksillä on väliä. Juuri tällaisten taideteosten ei välttämättä tarvitse tehdä muuta kuin dokumentoida mitä tapahtuu ja ne nostavat neuvottelut esille. Ilmiselvästi ihmiset kokevat tällaisen teoksen kriittisenä vaikkapa Talvi vaaraa tai metsäteollisuutta kohtaan, ja ihmiset ovat loppujen lopuksi aika herkkiä sellaiselle. He saattavat syyttää sellaisiakin tekijöitä tai teoksia, jotka ovat vain kysyviä. A: Talvivaara-teoksessa on minusta kiinnostavaa myös se, että monet näistä kuvista on jo julkaistu [Suomen suurimmassa sanomalehdessä] Hesarissa, ne ovat jo ikonisia. Tämä näyttelytila ja -konteksti on kuitenkin jotenkin oma maailmansa ja rajattu hyvin paljon pienemmälle kävijä- tai kokijamäärälle. Taidenäyttelyn ydinkysymyksiä onkin, että onko mielekästä järjestää näyttelyitä vaikkapa 700 hengelle kesän aikana, kun samoja asioita voidaan toisessa kontekstissa välittää myös koko kansalle. Mikä se mielekkyys on? Minusta ainakin tuntuu, että on todella mukavaa istua tuolla vajassa ja kuunnella juttuja rauhassa. Minna: Onhan se ihan eri kun tuolla on tuo äänimaisema, ja teos on nimenomaan täällä, Kainuussa. Täällä saa aivan eri kokemuksen kuin selaamalla lehteä. A: Ehkä näyttely tuo hetkellisesti tietynlaisen kodin tälle ajatusmaailmalle. Ehkä hirsien sisällä pikku navetassa on teokselle myös turvapaikka tai pesä. Sanoinkin Tommi Taipaleelle, että jos olisitte tehneet saman työn Venäjällä ettekä täällä, voisitte olla päätä lyhyempiä. Puhutaan kuitenkin miljardibisneksestä, jonka pörssiarvoon tällaisilla kuvilla ja epämääräisellä pöyhimisellä on valtavan suuri vaikutus. Tommi vastasi, että olihan se aika jännittävä tunnelma kun heidät pidätettiin heti noiden lintukuvien jälkeen. Heidät otettiin poliisin kuulusteluun. Paikalle tulleet Talvivaaran vartijat, pr-henkilö ja muut yrityksen edustajat sitten kertoivat poliisille mitä tehdään. T: Puhuimme aiemmin exit-oikeudesta, siihen täytyy olla sekä henkinen että aineellinen oikeus. Jos ei ole toista, ei ole toistakaan. Vaikka toki sanotaan todella totalitaristisista olosuhteista, että ainahan voi paeta sisämaailmaan. Mutta on totta kai aina parempi, jos voi sekä ajatustensa että ruumiinsa kanssa lähteä pakoon tai turvaan. Siirrymme toiseen huoneeseen, Tuomo Tuovisen teokseen. T: En tiedä mistä tässä Spätkaupf-ilmiössä on kyse, mutta tuli mieleen Ylläksen laskettelureissut lapsena. Kun olin siellä ensimmäisiä kertoja, siellä oleva Jounin kauppa oli tällainen, tämän kokoinen. Tavaravalikoima oli suunnilleen saman kokoinen, siellä oli puhelin. Nyt se on iso halli, joku pohjoismaiden suurin maalämmöllä lämmitettävä kauppakeskus. Siinäkin yhden ihmisen aikana ehtii tapahtua paljon. Vanha Jounin talo on kyllä vieläkin olemassa. A: Jotenkin kauppapuodin merkitys on jo niin kaukana marketin merkityksestä. Voi jo samastaa puodin mieluummin vaikkapa tähän teokseen tai johonkin tällaiseen tarkoitukseen, mikä tällä teoksella on, kuin halli- ja tukkumeininkiin. [ ] Jos tätä ajattelee kauppana, nehän tarkoitukset tästä on riisuttu pois, jäljellä on vain sitä hengailua. T: Juuri niin kuin sanoit, kyllä puodilla on varmasti ollut sen kaltaisia merkityksiä kuin mikä tunnelma ainakin minulle tästä tulee: tämä on levollinen, rauhallinen, ja nämä tekstitkin pöydällä ovat kovin positiivisia ja kannustavia viestejä. A: Tämähän on jonkinlainen lavastus, josta herää henkiin se henkilö joka juuri nyt ei ole paikalla. Onkohan se sellainen henkilö, jota mekin peräänkuulutamme. T: Tällaisten tilojen ja huoneiden merkityksestä: eilen radiossa haastateltiin ruotsalaista, joka oli ollut 30 vuotta nunnana karmeliittaluostarissa kun etsitään jumalaa ja rukoillaan, on puupöytä ja puutuoli. Ympäristö on tietyllä tavalla karu, ja sitä kautta tarkoituksenmukaisuus on läsnä. Tällaisessa tilassa, joka on tehty teokseksi, tarkoituksenmukaisuus ja kauneus voivat olla samassa, niillä ei ole eroa. Sampsa Oinaala & Tommi Taipale: Talvivaara, (yksityiskohta) installaatio, ääni, valokuvatulosteet, 2012, kuva: Tommi Taipale Mustarinda d 11

12 Näyttelyn avajaiset. Kuva: Tommi Taipale Designhan tarkoittaa, että tehdään kauneus väkisin funktion päälle. Toinen ääripää on se, että näillä ei ole eroa, kuten luostarissa tai tässä huoneessa, joka on sen hypoteettisen henkilön kotilo. P: Tarkoituksenmukaisuus ja kauneus voivat minusta erkaantua nykyään juuri sitä kautta, että ei itse tehdä enää mitään. Harvahan jättää itse tai itselleen tehdessään tavoittelematta samalla kauneutta tai tekemättä asioita hyvin. On merkillistä, että ylipäätään kauneuden arvo tai merkitys tulee kyseenalaistetuksi usein niin vahvasti. T: Filosofi Varton termein sanottuna: liha ainutlaatuistaa. Objektien pelastamiseen liittyen: vaikka tietyssä mielessä juuri liha on se joka meillä kaikilla on sama, kuitenkin juuri tällä samalla lihalla tekeminen tuottaa jotain omaa ja ainutlaatuista. Jatkamme keskustelua Alma Heikkilän teoksessa. T: Tämä on minulle varmasti kaikista vaikein, koska en ylipäätään tiedä maalauksista mitään. On vaikea löytää suhdetta. Myös sikäli kun tämä on aika abstrakti tai käsitteellinen. Kuitenkin esimerkiksi tämän tilan kautta pääsee tietysti liikkeelle merkityksiin. A: Minulle tässä näyttäytyy mahdollisuus talon, pihan ja metsän pohtimiseen. Tässähän on jättikokoinen lasku, joka kuuluu talouspuolelle, tässä taas on joku välivyöhyke, ja tuolla onkin metsä joka on aika selittämätön. T: Niin, ja sitten tuo rikkonainen elementti nurkassa purkaa valkoisen kuutiomaisuuden. Se ei ole enää ehjä kokonaisuus. Ja onhan tässä jo sinällään tosi vaikuttava väripinta vihreää ja mustaa, kyllähän tästä metsä juontuu mieleen. A: Saa siitä tulla muutakin mieleen. T: Jännää on, että jos tätä vertaa vaikkapa Talvivaarateokseen, tämä on abstraktimpi mutta menee samanaikaisesti henkilökohtaisemmaksi. A: Tuo vaaleahan on ehkä myös jonkinlainen maalaus, mutta se on myös tilanjakaja, joka tuo mieleen tässä katsojan tilassa olevan jakautumisen. Miten katsomme näitä mitä on asetettu esille, missä mielemme pyörii. Toiseus ei olekaan teoksessa, Tuomo Tuovinen: Kuviteltavissa ja kuvittelemattomissa olevan todellisuuden ja epätodellisuuden paras spätäri, installaatio, 2012, kuva: Tuomo Tuovinen 12 d Mustarinda

13 vaan meissä itsessämme. Teos voi tuoda sen toiseuden mieleen, sen mikä on meidän vieressä, meidän omassa tilassa eikä siellä taideteoksen maailmassa. T: Noin voimakas ja iso väri, vihermusta maalaus, voi olla painostava. Se nostaa tuolta jotain paineita esiin. Ja tekee tästä tilasta tai huoneesta taas tietynlaisen. Tietysti voidaan miettiä luonnon ja talouden suhteita: minua kiehtoo tuo nurkka tuolla, se jollain tavalla tekee epätäydellisyyden ja elävyyden. Onko se jollain tavalla luonnon ilmiö siellä muhii, nurkassa muhii jotain joka ei tule viivan tai viivoituksen alle. A: Malevitsillahan on se musta neliö, joka on minusta hyvin samalla tavalla abstrakti maalaus kuin tämä täällä toisella seinällä: sen tavoitteena ei ole luoda abstraktiota vaan kuvata sitä. Abstrakti maalaus on harvoin tuottamassa lisää abstraktiota, vaan se on enemmänkin kommentti koettuun abstraktioon, joka on usein artistin negatiiviseksi kokema asia. Siinä mielessä tämä on vahvasti osa abstraktin taiteen perinnettä. T: Sen abstraktinkin herättää eloon tuo rike tuolla nurkassa joka on vähän arvoituksellinen, tai ei ihan vähääkään. P: Minua hämää puhe abstraktista siinä mielessä, että jo pelkästään kokonsa puolesta nämä ovat hyvin vaikuttavia, ei-abstraktilla tavalla. T: Kokemuksellisena vaikuttavuutena, joka ei mene käsitteiden piikkiin. Tässäkin näkyy se, että käsitteet ja kokemus ovat samaa kamaa; muutenhan ne eivät voisi vaikuttaa toinen toisiinsa ja ne voivat. Periaatteessa on mahdollista, että näkemällä ei-esittävän maalauksen ihminen voi oppia käsittelemään. Ja toisin päin: jonkun käsitteen oppiminen voi olla tosi vahva, järisyttäväkin kokemus. Usein ne liikkuvat eri synkassa. Voi olla käsitteellistä yläpilveä, joka ei tunnu miltään ja jonka ei ole tarkoituskaan tuntua miltään, tai voi olla hirveässä angstissa vellomista, hourupäistä intensiivistä kokemusta, jossa ei käsitteistä näy päätä eikä häntää. Silti ne jossain yhteydessä paljastavat yhteytensä, että ne ovat samasta aineksesta tehty, että ne ovat väistämättä jossain tekemisissä toistensa kanssa. Kokemus ei voi muuttua siten että käsitykset eivät muuttuisi, ja käsitteitä ei voi muuttaa siten että kokemus ei muuttuisi. Sikäli ainutlaatuisuus ja ainutkertaisuus objektien pelastaminen on minusta hauska vertauskuva, että sen jälkeen kun on kokenut jotain, on jo liian myöhäistä. Kun on kokenut jotain, sitä ei saa enää pois. Kun on jonkun asian tajunnut, sitten sen on tajunnut. No, ei se ihan niin absoluuttista ole tietenkään. A: Taidehan tietenkin usein väistää sitä mahdollisuutta, että sen voisi kokonaan tajuta. Silloin kaikki on jo liian myöhäistä. Taide pyrkii jättämään sinne jonkun jutun, joka ei avaudu. T: Siten asian tarkoitinkin. Esimerkiksi kun on nähnyt tämän, sitä ei saa enää poisnähtyä. Se jää väkisinkin myllertämään ja tekemään tekonsa. Pitkällekin riippumatta sen näkijän tahdosta. Se onkin merkillinen merkitysteoreettinen kysymys, että mitkä asiat sitten jäävät kullekin myllertämään. On kovin spesifiä, miksi juuri jokin tietty taideteos tai vaikkapa eroottinen objekti, tai otetaan inho-objekti miksi juuri se jää inhottamaan. Mikä siellä merkitysmaailmassa ja -verkostossa saa jonkun ainutlaatuisuuden myllertämään. Paljon tietysti nähdään sellaista, mistä ei jää ainakaan isoa jälkeä. A: Meidän sukupolven taideopetuksen iso osa oli pääsy valkoisen kuution ulkopuolelle. Piti pyrkiä pois. Kun sieltä sitten poistuttiinkin, maailma kaduilla ja valkoisen kuution ulkopuolella tuntui niin vahvasti kontrolloidulta, tietynlaiselta, ehkä juuri monokulttuuriselta, ja aika väkivaltaiselta, ja jonkin tahon ohjaamalta. Itse asiassa on käynyt niin, että olemmekin Tässäkin näkyy se, että käsitteet ja kokemus ovat samaa kamaa. palanneet valkoiseen kuutioon. Se on monesti ystävällisempi ja mahdollisempi niille asioille joita pidämme tärkeänä. Esimerkiksi tässä tilassa jään paljon mieluummin kelailemaan juttuja. T: Kaikkien näiden postmodernien kierrosten jälkeen liikkuessaan kadulla ihminenhän on siinä moodissa, että hän ei päästä mitään kokemuksia sisään. A: Täällä valkoinen kuutio on vihreän kuution sisällä metsä on tuossa ympärillä. T: Kuutio toimii tietysti molempiin suuntiin. Valkoinen kuutio virittää kokemukselliseen vastaanottoon hänet joka osaa ja on tottunut, mutta hänelle, joka ei osaa, kuutio voi toimia päinvastoin. A: Luulen, että nykymaailmassa tavallinen katsoja saa jo paljon enemmän irti kuutiossa nähtävästä taiteesta kuin sen ulkopuolella olevasta. Siinä ei ole enää niin elitististä tuntua, se on vaan se mahdollisuus rauhoittua jonkun äärellä. Hän voi ehkä myös kokea, että asia on jollakin tavalla merkittävä kun se on tällaisessa tilassa ja nostettu jalustalle. Kuutio ei ole enää hierarkia, jota vastaan pitäisi taistella, vaan sillä saadaan irrotettua tiettyjä asioita koettavaksi. Ja kun puhutaan yhteisötaiteesta, että taiteen pitäisi mennä sairaalaan missä tahansa muodossa, voidaan pohtia ajatusta taiteesta. Jos ihmisellä on ajatus kuolinvuoteella, tai jollain muulla vuoteella, että ihmisyyteen liittyy upeita asioita ja projekteja, että ihmisyys ei ole vain saastaa tai päivittäistä selviytymistä, se on kaikkein tärkein tunne. Ja kun joku sitten tulee temppuilemaan, ankeasti sanottuna se yhteisötaide, mitä sairaaloissa saatetaan tehdä, ei kyllä vaali ajatusta, että meissä ihmisissä olisi jotain upeaa ja suurtakin, mikä on Mustarinda d 13

14 Nanna Hellberg: Limitations, video, 2012, kuva: Tommi Taipale tärkeää kun on tiukassa paikassa sairaalassa. Se voi tuottaa kivojakin asioita, mutta yleensä se tuottaa aika suurta hämmennystä. Jos kaikki on vain taloutta, jaksaako enää kamppailla vaikkapa omaa sairautta vastaan. T: Ihminen kestää paljon, jos on syytä elää. Päinvastoin, jos hänellä ei ole syytä elää, hyvä taloudellinen Mutta kauneutta on olemassa, eikä sitä voi syödä. tilannekaan ei auta. Simone Weil lla, joka oli fanaattinenkin katolilainen loppuvaiheessa, oli ajatus että elämä on syömistä, väkisin elämistä. Siinä ollaan voiman alaisina. Voimakkaan on pakko alistaa heikompaa, ja niin edelleen. Mutta kauneutta on olemassa, eikä sitä voi syödä. Se osoittaa että ihmisessä on mahdollisuus suuruuteen, hänen on mahdollista ylittää elämän pakkolaki. Weil n Homeros-tutkielman mukaan esimerkiksi homeerisessa etiikassa kuvataan yhtä aikaa sekä sympatialla että tietyllä välimatkalla ihmisten traagista eloa. Tämä mahdollistaa sen, että itsekin tajuaa olevansa myös mukana tämänlaisessa tilanteessa ja siten voi päästä katarktisesti transendoimaan omankin voiman alaisena olemisensa. Joku tällainen voisi olla vaikkapa sairaalataiteelle parempi lähtökohta. Vaikka tietenkin se menee helposti pateettiseksi, en tiedä miten se käytännössä tehtäisiin. A: Vain heikko pateettisuus on ongelma, mutta jos se on aidosti vahvaa ja luo ihmiselle tunteen, että ihminen pystyy johonkin suureen ja jos suuruus ei tarkoita sotajoukkojen mobilisointia ja liikuttelua pateettisuus ei ole ongelma. T: Nämä kaksi videoteosta ovat minulle varmaankin helpoimmat puhua, molemmat eri syistä. [Nestori Syrjälän ja Antti Majavan] Ski Resort siitä syystä, että voin helposti kuvitella itseni tuohon tilanteeseen, hiihtohissiin ja niin edelleen. Tästä puhuimmekin jo, tietyn keinotekoisen maailman hauraus ja kauneus yhtä aikaa. Nuo laitteet ja ihmisethän ovat tietyllä tavalla hirveän nättejä ja hienostuneita. Niissä on omaa tarkoituksenmukaisuutta. Sitä voidaan ajatella myös Bataille n hengessä: on löydetty tapa tuhlata energiaa. Tuota kautta tulee jokin lohdullinenkin sävy, vaikka tietysti laskettelukeskus on ihan kamala paikka. A: Minäkin olen käynyt laskettelukeskuksessa koko ikäni rentoutumassa. Olen käynyt tämän kuvaamisenkin jälkeen. Kyllä siinä ympäristössä alkaa olla jo aika 14 d Mustarinda

15 Nestori Syrjälä & Antti Majava: Ski Resort/ Hidden in Full View, HD-video, 2011 vaikea rentoutua, mutta en ole sitä vielä mitenkään pois sulkenut. Absurdia se on, mutta se täytyy pystyä kestämään. Ehkä siitä voi nauttiakin, vaikka on se maailma aika raskaasti kuluttavaa. T: Ei tuotakaan hissiä tuulisähköllä pyöritetä. Eikä siinä sosiaalisessa kontekstissakaan ole mitään, minkä olisi tarkoitus tehdä osallistujat tietoiseksi siitä mihin tämä kaikki perustuu. A: Se siinä onkin kaikkein hurjinta. Kun ei säilytetä mitään kytköstä toiminnan ja sen perusteiden tai lähtökohtien välillä, saatetaan ajautua ihan käsittämättömään abstraktioon. Kehitys yhä hurjempaan suuntaan houkutteli: kun olin videolla näkyvän ikäinen kersa ja laskettelemassa, silloin todella lasketeltiin, painettiin menemään. Nyt videolla näkyvä innostus on huomattavan vähäistä, muodon vuoksi oleskelu on hallitseva muoto, ja lasten hukassa oleminen he eivät jaksa innostua eivätkä saa monoa paikalleen. Muotoon kangistuminen g-voimien tuottamien nautintojen sijaan on se uusliberalismin seuraus laskettelukeskuksessa. Siellä ollaan vain kömpelösti ja laiskasti sekoilemassa. T: Näissäkään kuvissa, eikä Levillä varmaan muutenkaan, ei ole edes sitä Lappi-romantiikkaa, se on puhtaasti viihdekeskus. A: Viihteen tai oikeastaan viihtymisen, innostuneen hauskuuden määrä on absoluuttisesti vähentynyt. T: Nanna Hellbergin teos taas on helppo sen takia, että minulle henkilökohtaisesti eläimet ovat niin tärkeitä. Jos vaan on eläin, sitten on hyvä. Kun Dostojevskillä on tämä kauneus pelastaa maailman, niin mielestäni eläimet pelastaa maailman. Ylipäätään kun ihminen ja eläin kohtaa, se riittää minulle todella pitkälle. Muuta ei oikeastaan tarvita, siinä on kaikki. Eläimen tieto on pitkälti syntytietoa, joka jossain mielessä on paljon sofistikoituneempaa kuin järki tai käsitetieto. Minulle kovin raskaita lukuja ovat: tällä hetkellä kaikki maailman ihmisapinat mahtuisivat yhdelle jalkapallostadionille ja ihmisiä on seitsemän miljardia; Suomessa on sutta. Eihän kohtaamisia siis kovin paljon ole. Toisaalta Suomessa ja ylipäänsä rikkaissa maissa on hirveä määrä koiria ja muita kotieläimiä ja lemmikkejä. Eläimessä on se hienoa, että se on itsellinen toimija. Se on toisaalta autonominen, ei tarvitse ihmistä, mutta silti sitä voi ymmärtää. Ja se ymmärtää ihmistä. Voidaan myös olla jollain tavalla samassa maailmassa. Viestit menevät eri tasoilla: haju on tälle karvaiselle kaverille videolla varmastikin tärkeämpi ja näkö tälle ihmiselle. Mutta kosketus ja jotkut eleet voidaan jakaa. On ihan selvää, että eläinten kanssa voi jaksaa fiiliksiä, niin minkä ihmeen takia ei ihmistenkin kesken. Eläinten elämässä ja tiedon tavassa on jotain, mikä kutsuu ihmisiä pelastukseen. Teoskuvauksen perusteella olen ymmärtävinäni, että tässä teoksessa on läsnä myös sellaisia kerroksia, kuten mitä ihminen on tehnyt eläimille itsessään, Mustarinda d 15

16 Henni Kitti: Metsän kuninkaat, lyijykynä paperille, cm, 2011 & Nimetön, lyijykynä paperille, cm, 2011, kuva: Alma Heikkilä suku puolittuneisuus, mikä on eläin ihmisessä, tunteet ja järki kuitenkin nämä kelaukset ovat mielestäni hieman dead horse, eivät johda mihinkään. A: Kyllä eläintä kuitenkin ehkä kannattaa käyttää taiteessa luontoon johdattajana enemmänkin. Jokin johdattaja tarvitaan, ja voihan se olla toinen ihminenkin, mutta kyllä eläimessä on jotain. Ihminen voi oman eläimensä kautta kokea luontoa, jopa jollain tavalla aistia vaikkapa niitä hajuja mitä koiraa löytää; koira syö kakkaa ja ihminenkin voi sitten todeta, että eihän siinä mitään jos vähän kakkaa maistuu. Supervaltojen presidenteillä oli kylmän sodan aikaan aina koirat mukana neuvotteluissa ja presidentit istuivat puutarhassa koirien temmellystä katsellen ja heittivät ilmaan Luonnon kuvaaminen taiteessa siten, että teos on oikeasti kiinnostava, on äärimmäisen haastava tehtävä. Jukka Hautamäki: Kiss of Life, oksa, elektroniikka, 2011, kuva: Pauliina Leikas kepeitä ajatuksia sitä kautta päästiin vaikeisiinkin aiheisiin. [ ] Viime vuonna tässä tilassa oli Henni Kitin piirustuksia, joista yksi kuvasi jonkinlaista hirven ja karhun risteymää. Kyllä ne kummasti auttoivat ihmisiä pääsemään eteenpäin ajatuksissa. Eläin on jonkinlainen portti. Luontokuva ilman eläintä harvoin kiinnostaa, se on hieman autio, tyly, pelottava. Luonnon kuvaaminen taiteessa siten, että teos on oikeasti kiinnostava, on äärimmäisen haastava tehtävä. Esimerkkejä ei ole viljalti. Kyllä ihminen on taiteen aihe. Luontokuvan ongelma on, että luonto ei ole esittämässä kuvassa itseään vaan kuvaa ihmisen esimerkiksi nationalistisia ajatuksia tai muita: ahma kelon päällä on juuri sellaisessa asennossa, joka oudosti kuvaa nationalistisen vireen ja ylväyden, darwinismin ja lopulta jopa talouden maisemaa. T: Siinäpä on kiinnostava kysymys: mikä olisi ei-taloudellinen luontokuva. A: Mutta joka olisi silti hyvä ja kiinnostava luontokuva. Siirrymme ullakon isoon näyttelytilaan, jota hallitsee kanadalaisen Jim Holyoakin lukuisista piirustuksista ja akvarellimaalauksista sekä teksteistä koostuva teos. Ensin keskitymme Jukka Hautamäen lattialla liikkuvaan teokseen T: Valostako tämä teos toimii? A: Ehkä se pyörii jonkun aikaa. P: Aikaisemmin se lopetti heti. A: Ahaa, no nyt se. P: Se on myös hieman strange. A: Se on teknisesti hieman kömpelö, outous ulottuu läpi koko sen rakenteen. P: Hieman kuin Windows se on pysynyt kautta aikojen outona eikä sitä kukaan oikein ymmärrä. T: Tässä on hybriditeettiä: teknologiaa ja elämää kuvaavaa liikettä, mikä on monella tapaa mielenkiintoista, etenkin pikkupoikamielessä, tai X-Files-mielessä eli mikä sitä liikuttaa tai mikä se on. Sikäli tämä on onnistunut, herättää juuri niitä kysymyksiä joita taiteilija ilmeisesti on tarkoittanutkin. Vaikka minä olen absolutisti näiden tekno- ja tekoälyjuttujen suhteen. En niihin kauheasti usko. Mielestäni mekaniikassa, vaikka se olisi kuinka hienostunutta tekoälyä tai jotain todella monimutkaista, siinä ei ole koskaan mitään salaisuutta. Vaikka Windows olisi kuinka kömpelö ja mystinen, se on kuitenkin todella tylsä. Tämä ehkä liittyy tietynlaiseen käsitykseen fysiikasta ja laskettavuudesta. Tietysti kvanttimaailmatasolla tämäkin puoli alkaa olla mielenkiintoista. A: Para. En ole vielä kertaakaan ajatellut tätä paraksi, mutta yhtäkkiä tuli selvä ajatus, että kyllähän tämä on melkoinen para. Meillä oli paranormal-viikonloppu täällä ja ajauduimme yhä syvemälle para-kuvioihin. Meillä oli läppärit ringissä pöydällä ja ne oli kaikki kytketty toisiinsa Skypen kautta ja siinä oli Skypekaiku. Meidän puhe kaikui tilassa ja meininki oli tosi para: kammottavan kömpelöä paranormaali ei ole välttämättä ylivertaista älyä vaan jotain meidän ymmärrykselle avautumatonta, jotain tylsää elämän tai tapahtumisen muotoa. Eiväthän kaikki suomalaisen kansanperinteen yliluonnolliset olennot olleet mitään supervoimia. T: Monissa perinteissä näitä peikkoja ja muita voi huijata, ja se on se pointtikin. Ne on vähän tyhmänpulskeita mutta niitä voi käyttää hyödykseen. A: Kysymys kuuluukin: missä määrin nykyteknologia tai talous sitten vastaa tätä perinteistä käsitystä parasta. Sehän oli niin, että jos joku talo yhtäkkiä rikastui luontaisesti maaseutuyhteisössä ei yleensä tapahtunut yhtäkkistä rikastumista ja jos ei löydetty selittäviä syitä, usein ajateltiin että talossa oli tehty para. Para kirnuaa voita sillä aikaa kun isäntäväki on kirkossa, ja sillä saadaan etumatkaa muihin. Pirun kanssa veljeilyä ja vehkeilyä. Paran valtaan voi joutua, vaikka se on tyhmä ja ihmisen tavallaan tekemä. Se voi alkaa ohjata, eikä siitä pääsekään eroon. Äkkiä analogia nykyiseen talousjärjestelmään on valmis. 16 d Mustarinda

17 Eiväthän k aikki suomal aisen kansanperinteen yliluonnolliset olennot olleet mitään supervoimia. Mustarinda d 17

18 Outi Pieski: Suhpiid luhtte / Haapojen luona, 2009, kuva: Alma Heikkilä T: Näissä kertomuksissa voi nähdä jäänteen varoituksesta: ei saa tehdä liikaa teknologiaa, se on pirullista. A: Niin, se karkaa käsistä. Sitten on myös olemassa riittejä, millä para tuhotaan. T: Pienessä maatalousyhteisössä se näyttäytyy myös sosiaalisena kontrollina: jos joku lähtee rikastumaan, se lytätään ja häntä aletaan kytätä. Olin vastaväittäjänä Rovaniemellä kun itse itsensä saamelaiseksi määrittävä nainen väitteli statuksettomista saamelaisista, heistä jotka eivät kuulu alkuperäiskansaluetteloon eivätkä ole äänioikeutettuja. Hän oli haastatellut tähän ryhmään kuuluvia esimerkiksi saamelaispuvun käytöstä. Haastatteluista kävi selvästi ilmi, että puvun käyttö on tosi rankka ja vaativa juttu, suoraan sanoen he eivät uskalla panna sitä päälle. Siitä voi tulla todella paljon sanomista. Tietyssä mielessä on hienoa, että tänä postmodernina aikana jollain vaatteella voi olla näin vahva eettinen lataus. Toisaalta tämä kuitenkin kertoo siitä, että kyseisessä yhteisössä on kova sosiaalinen kontrolli. A: Näyttelyssämme oli viime vuonna saamelaisen Outi Pieskin maalaama iso haapa, joka oli jollain tavalla henkiolento. Outilla oli itsellä aika suorasukainen suhde siihen. Vaikka toki kyseessä oli maalaus ja hän on ammattikuvataiteilija, haavan olemus oli kuitenkin jotenkin merkityksellinen. Haavan vierellä oli vaatteita ja huiveja. Siinä oli hieman uhripuun tunnelmaa. Vaikka jossakin vaiheessa keskustelimme ihan tavanomaisissa merkeissä, Outin puhetavasta kävi ilmi että yhteys haavassa asuvaan olentoon oli elävä. T: Olisi kummallista, jos Saamenmaalla ei olisi säilynyt näitä käytäntöjä. Väitetään, että ehkä kaikki rummut on saatu talteen, en olisi siitäkään ihan varma. Olen itsekin nähnyt paikkoja, jotka olivat aika selvästi aidossa käytössä. Se on ollut sen verran kauempana. Suomestakin viimeiset uhripuut on kaadettu vasta 1800-luvulla. Varmaan Hyrynsalmen historiassakin löytyy joku sellainen tarina, että kirkkoherra haluaa uhripuun kaadettavan, mutta kukaan ei suostu kaatamaan sitä. A: Kyllähän niitä löytyy. Kolin Mustarindan nimikin vaihtui Koliksi, kun vanha nimi oli epämiellyttävä vahvan kirkkoherran mielestä. Kertoohan se siitä, että nämä asiat olivat vielä voimissaan ja taistelua pakanallisuutta vastaan käytiin vielä 1800-luvun puolivälissä. Toisaalta kun täällä Hyrynsalmella Mustarindan nimi on säilynyt, voi olla että täällä se on ollut yhtä voimallinen kuin Kolilla, mutta täällä ei ole ollut yhtä määrätietoista kristillistä voimaa. Täällä nämä asiat ovat hyvin voineet elää pitkään ja varmaan voivat vielä elää jossain mielen sopukoissa elossakin olevilla ihmisillä. Näistä ei varmasti ihan ensimmäisenä lähdetä kertomaan kenellekään. T: Jim teoksessa voi nähdä Gary Snyder laista pientä pyhyyden tekemistä. Tehdään, valmistaudutaan, valmistellaan, luodaan pikku hiljaa. Hänen elämänopetuksessaan on minusta paljon hienoa. Sen mukaan alkuperäiskansojen ennustukset ovat totta: tässä on lyhyt valkoisen miehen kausi ja sitten se loppuu. Odotellaan ja pikku hiljaa valmistellaan tilaa jumalien tulla. Sillä ei ole kuitenkaan mitään kiirettä, se voi olla hyvin pientä: kun 18 d Mustarinda

19 käpy tippuu katolle, se voi olla hyvä merkki. Ei pidä hötkyillä, eikä odottaa revelaatioita. Se on aika sympaattinen asenne. Hänellä on tietysti myös buddhalaisuus mukana. Ja myös jännittävästi tällainen a-suhde. Hänhän on nuoruudessaan beat-aikoina toiminut metsurina niillä alueilla mitä hän nykyään suojelee. A: Taiteilijan nimi on siis Holyoak pyhä tammi. Hän on kasvanut Vancouverin lähellä, mutta jenkkien puolella Kalliovuorilla. Asunut sitten pitkään Vancouverissa ja Kanadassa muuten. Kaveri on kyllä melkoinen shamaani, mutta ihan normityyppi. Kun hänellä lähtee käyntiin ja hän alkaa selittää asioita, hän on hyvin puoleensavetävä ja karismaattinenkin. P: Hän menee pitkälle jutuissaan. A: Todella pitkälle. Jimillä on suora yhteys geologisiin kerrostumiin vuosimiljoonien taakse. Kun hän puhuu sukupuuttoon kuolleista lajeista ja eläytyy niihin, se ei ole ollenkaan kaukaisuuteen katsomista. Niiden kanssa hän hommailee. Jim on kyllä kiinnostunut ja tietoinen tämän hetken ekologisesta kriisistä mutta ei liikuskele pelkästään siinä sfäärissä vaan aika syvissä vesissä, ja tulee luoneeksi jonkinlaista vaihtoehtoista todellisuutta ei vain nykyhetkeen sidoksissa olevaa ongelmanratkaisua. Hän eläytyy tosi vahvasti juuri eläimiin. Jimin vaikuttavinta matskua on ehkäpä valtavat piirrokset, eläimiä ja maisemia, jotka täyttävät koko tilan. Nyt hän muutaman kuukauden ajan Norjassa työskennellen teki paljon tällaisia pieniä juttuja, joita hän epäili saavansa kuljetettua tänne. T: Yksi kohta oli jännittävä: sun kills everything. Sehän on ihan Bataille-lappu. Musta aurinko. A: Se liittyy käsittääkseni tähän seinillä kulkevaan tarinaan jotenkin, tämä hahmo jossain vaiheessa elää jonkinlaisessa ikuisessa yössä, jossa syystä tai toisesta ei aurinkoa näy. Sen tyyppiseen todellisuuteen liittyvät nämä piirroksetkin. Minulle tulee mieleen, että ne on pientä pyhyyden tekemistä: Tehdään, valmistaudutaan, valmistellaan, luodaan pikku hiljaa. aistittu muulla kuin näköaistilla, ehkäpä kaikuluodattu lepakon lailla. Lähdemme kävelemään vanhaan kuusimetsään ja loikimme sateelta suojaan Sandra Nybergin teokseen, puusta rakennettuun ECOntaineriin. A: Tämä tila on yhteisöllinen teos. Se oli aiemmin esillä Turun saaristossa Contemporary Art Archipelago -näyttelyssä, ja saimme idean siirtää sen tänne. Sandra Jim Holyoak & Megan Hepburn & Hyrynsalmen yläasteen oppilasryhmä: Paperiteltta, 2012, kuva: Tommi Taipale Mustarinda d 19

20 Yllä: Jim Holyoak: Nocturnes, sekatekniikka, valokuvat, Book of Nocturnes -novellin teksti, 2012, kuva: Tommi Taipale Alla: Joanne Pangin performanssi Sandra Nybergin ECOntainer -teoksessa näyttelyn avajaisissa. Kuva: Tommi Taipale tulee tänne työskentelemään, ja se on residenssiläisten käytössä muutenkin. Nyt täällä on Joanne Pangin installaatio: sininen nauha, lasipurkki, neula ja sääski. Siihen liittyy myös performanssi, jossa hän lakaisi tämän kopin ympäristön. Kun näin tämän tilan ensimmäisen kerran, olimme luontokeskuksessa kerrankin siten, että aidosti havaittiin mitä ympärillä on. Yleensä luontokeskuksissa on sellainen tunnelma, että pikemminkin suljetaan paljon asioita pois: rajataan se huomion kohde tiukasti luontoon tai johonkin toivottuun käsitykseen luonnosta, ja koko muu todellisuus rajautuu kuin leikkaamalla pois. Saaristoluonto on tietysti sellainen, johon kaikki kaupunkilaiset lähtevät lomalle, jättävät aivot narikkaan ja nauttivat kesästä. Luontoon liittyy yleisesti niin paljon sitä, että lähdetään lataamaan akkuja ja siellä ei loppujen lopuksi havaita juuri mitään. Luontoon kohdistuva ajattelu on aika vähäistä. Tämä kannusti meitä siihen, että meidän ei tarvitse itse latailla täällä akkuja vaan ladataan ne vaikka kaupungissa. Siinä muodostuu vähän erilainen suhde: ei niin että olisimme sibeliaanisessa hurmoksessa, vaikka periaatteessa täällä voisi olla ja tekisi mieli olla. Koko ajan moton ääni kuitenkin soi korvissa; kaikki nämä metsäkysymykset, tietoisuus siitä kuinka vähän tätä on jäljellä se riivaa. Silti, tarjoaahan tämä metsäluonto nautintoa joka tapauksessa. T: Tämä toimii varmaankin metsässä vielä paremmin kuin saaristossa, koska täällä ei ole samalla tavalla näkymää. Voisi olla vieläkin parempi, jossa tuossa aukkokohdassa olisi iso kuusi, ettei näkisi noin pitkälle. A: Se oli kyllä ajatus, että tämä ei olisi näköala, vaan että tämä vaan olisi tässä paikassa. P: Onhan tässä selvästi sellainen tunnelma, että jos nyt ei ihminen niin ainakin joku eläin voi koska tahansa tulla katsomaan noista ikkunoista sisään että mitä ihmettä täällä tehdään. 20 d Mustarinda

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

AJATTELE ITSE! Liite 1. Mikä päihteissä kiehtoo? PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio

AJATTELE ITSE! Liite 1. Mikä päihteissä kiehtoo? PäihteetönPää Materiaalia oppitunnille. Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio Liite 1 AJATTELE ITSE! Mikä päihteissä kiehtoo? Työversio/luonnos oppilaan työvihosta versio 20.10.2017 Muutoksia tulossa. Tätä vihkoa käytetään vain, jos oppilailla ei ole omia tietokoneita tai tabletteja

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista 5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista VILMA HEISKANEN 26.11.2014 Lähde: http://powerofpositivity.com/5-things-must-know-mind/ Puhu parin kanssa Lue parin kanssa aivoista Mitä ajattelet? Oletko

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Osallistujan palautelomake

Osallistujan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 45 Osallistujan palautelomake 1. Ikäni Kysymykseen vastanneet: 42 (ka: 4,9) (1.1) Alle 7 v 9,5% 4 (1.2) 7 v 14,3% 6 (1.3) 8 v 9,5% 4 (1.4) 9 v 9,5% 4 (1.5) 10 v 14,3% 6 (1.6) 11

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kenguru 2017 Student lukio

Kenguru 2017 Student lukio sivu 1 / 9 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Oikeasta vastauksesta saa 3, 4 tai 5 pistettä.

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Organisaatiodramaturgia (OD) tuomassa organisaatioon/konsultaatioon prosessien ymmärrystä -tragediassa siirtymä tapahtuu kriisin kautta, komediassa vastakohdat

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN

AISTIT AVOINNA YMPÄRI VUODEN Aistikahvilan saattaminen ympärivuotiseksi Deme-passi koulutus 2012-2013 LOMAKOTI ILONPISARA Toiminnan alku Aistikahvila sai alkunsa THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mental healthprojektista,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Vaikuttava elintapaohjaus Neuvokas perhe työvälineillä 1/2 Tutkimusnäytön mukaan vaikuttavan elintapaohjuksen elementtejä

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu

Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu Tarja.korpela@lamk.fi Palvelu on noussut strategisella tasolla kriittiseksi

Lisätiedot

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Kommentoitu esitysmateriaali: http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/hamalainen.pdf

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Numerologiaa yksinkertaisille

Numerologiaa yksinkertaisille 1.12.2006 Numerologiaa yksinkertaisille Laadustaan tunnetulla Suomi24-palstalla on mainittu, 1 että kampanjaltani putosi pohja pois, koska Suomi on tänä vuonna ottanut vastaan vain 75 kiintiöpakolaista,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy.

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Asiat ovat eriarvoisia! Elämme maailmassa, jossa asiat ovat eriarvoisia! Kulta on hopeaa arvokkaampaa, öljy on vettä kalliimpaa, jne.! Tämä arvottaminen

Lisätiedot

Kepeästi nuotin vierestä

Kepeästi nuotin vierestä Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Kepeästi nuotin

Lisätiedot