Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1"

Transkriptio

1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio (6) Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia Juha Tapani Korhonen Harrasteralli ry Eronen Asko Ilmari Kavallus Vireille Syyttäjän rangaistusvaatimus Muut asiassa esitetyt vaatimukset 1. Kavallus 8450/R/ /12 Rikoslaki 28 luku Mikkeli Juha Tapani Korhonen on anastanut hallussaan olleita Harrasteralli ry -nimiselle rekisteröidylle yhdistykselle kuuluneita rahavaroja yhteensä 5.185,94 euroa. Korhonen on toiminut tekoaikaan sanotun yhdistyksen puheenjohtajana ja hän on, hallussaan ollutta yhdistyksen pankkikorttia hyödyntäen, nostanut käteisenä j a käyttänyt perusteettomiin ostoihin yhdistyksen rahavaroja 3.745,94 euroa, jättänyt tilittämättä yhdistykselle haltuunsa saamia rallin osallistumismaksuja 1 040,00 euroa sekä jättänyt tilittämättä yhdistyksen perustamiseen liittyviä yhdistykselle kuuluneita varoja 400,00 euroa. Todistelukustannusten korvaaminen Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Asianomistajan korvausvaatimus Harrasteralli ry on vaatinut, että Juha Korhonen velvoitetaan korvaamaan sille - perustamiskulujen tilityksestä 400 euroa - perusteettomista nostoista 3.745,94 euroa - tilittämättömistä osanottomaksuista euroa eli yhteensä 5.185,94 euroa Muu vaatimus

2 Asko Eronen on Harrasteralli ry:n edustajana vaatinut, että Juha Korhone/ (6) veivoitetaan korvaamaan Asko Eroselle hänelle asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen korvauksena - ajankäytöstä asian hoitamiseen 19 tunnin osalta 513 euroa, - matkakustannuksista 189 kilometrin matkalta 85,05 euroa eli yhteensä 598,05 euroa, sekä asianosaiskuluina istuntopäivältä yhteensä 943,90 euroa. Vastaukset Korhonen on kiistänyt toimineensa syytteessä kuvatuin tavoin, muutoin paitsi yhden virheellisesti tapahtuneen maksusuorituksen osalta, joka on ollut Hotelli Cumuluksessa Lahdessa määrältään 96 euroa. Lisäksi Korhonen on myöntänyt ottaneensa kolmelta EKO-l 0 -ralliin osallistuneelta osanottomaksun käteisellä, joita maksuja ei ole tilitetty yhdistykselle. Korhonen on kiistänyt asianomistaja Harrasteralli ry:n korvausvaatimukset perusteeltaan, määrältään hän on myöntänyt 486 euroa oikeaksi, joka koostuu edellämainitusta 96 eurosta sekä EKO-l 0 rallin kolmesta käteisellä maksetusta osanottomaksusta yhteensä 390 euroa. Korhonen on kiistänyt kuultavan Asko Erosen korvausvaatimukset perusteeltaan ja määrältään. Todistelu Henkilötodistelu 1. Asianomistajan edustaja Asko Eronen todistelutarkoituksessa - vastaajan menettely ja anastettujen varojen määrä 2. Vastaaja Korhonen todistelutarkoituksessa - kuten edellä Kirjalliset todisteet 1. Kooste selvittämättämistä tilitapahtumista - vastaajan menettely ja anastetut varat 2. Harrasteralli ry:n tiliotteet ajalta kuten edellä 3. Listaus EKO-IO -ralliin ilmoittautuneista ja heidän maksarnistaan osallistumismaksuista - kuten edellä 4. Harrasteralli ry:n toimintakertomus vastaajan menettely Tuomion perustelut Syyksilukeminen

3 3 (6) Korhonen on menetellyt syytteessä kerrotuin tavoin siten korjattuna, että anastettujen varojen yhteissumma on ollut 3.146,93 euroa ja menettelyllään syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta. Perustelut Näytön arviointi ja johtopäätökset Asko Eronen on kertonut, ettei Korhonen ollut lukuisista pyynnöistä huolimatta toimittanut selvityksiä siitä, mihin hänen hallussaan olleella yhdistyksen kortilla nostamansa tai käyttämänsä varat olivat menneet. Syytteen teonkuvauksessa mainituista varoista osa saattoi olla käytetty yhdistyksen toimintaan. Asko Eronen on oikeudessa kuultuna hyväksynyt yhdistykselle kuuluviksi maksuiksi ABC Pitkälähti 39,60 euroa, 03.0' Sokos Hotel Valjus Kajaani 206 euroa, Sokos Hotel Valjus Kajaani 400 euroa, Coffee House 12,20 euroaja ]2 Ruokaravintola Ranch 59,50 euroa. Korhosella ei ollut ollut oikeutta käyttää korttia esimerkiksi oman autonsa polttoaineiden hankkimiseen, vaikka ajot olisivat liittyneet rallien järjestämiseen. Polttoaineet oli sovittu maksettavaksi ensin itse ja laskutettavaksi ajopäiväkirjan mukaan yhdistykseitä. Eronen muisti, että Korhonen oli joskus pyytänyt, että kortin maksurajaa nostettaisiin, mutta niin ei oltu tehty. Kaikki käteisellä suoritetut EKO-I0 Rallin osallistujamaksut olivat suoritettu Korhoselle. Kirjanpidon mukaan kaikkiaan kahdeksan osallistujaa oli suorittanut maksun käteisellä Korhoselle. Korhonen on kiistänyt menetelleensä syytteessä kuvatuin tavoin. Hän oli kerran vahingossa ( Cumulus Lahti 96 euroa) käyttänyt yhdistyksen korttia ja ilmoittanut tapahtuneesta virheestä heti yhdistykselle. Lisäksi Korhonen on myöntänyt jättäneensä tilittämättä yhdistykselle rallin osallistumismaksuja 390 euron arvosta. Hän oli vastaanottanut osallistumismaksut kolmelta kilpailijalta. Yhdistyksen perustamiseen saadut varat oli käytetty yhdistyksen tai yhdistyksen järjestämien rallien kuluihin, kuten myös kaikki muut syytteen teonkuvauksessa mainitut yhdistyksen kortilla suoritetut maksut tai nostetut varat. Korhosella ei ollut jättää oikeudelle mitään kuitteja esimerkiksi käteisellä yhdistyksen hyväksi tapahtuneista ostoista, koska kaikki kuitit olivat hävinneet. Kortin tai varojen käytöstä ei yhdistyksessä oltu sovittu mitään tarkemmin, kuten ei myöskään polttoaineiden hankinnasta kortilla. Siltä osin, kun asianosaiset ovat yhdenmukaisesti kertoneet korttimaksujen liittyneen yhdistyksen toimintaan, ei kertomuksia ole syytä epäillä. Lisäksi oikeus on Korhosen kertomus huomioon ottaen katsonut korttia käytetyn yhdistyksen menoihin liittyen maksuihin, Säästövälitys 400 euroa (yhdistyksen perustamiskuluihin liittyen), ABC Itäkeskus kylmäasema (erikoiskokeen ajaminen yhdessä maanomistajan kanssa), Hesburger Kajaani euroaja Backstage Bar 8 kertaa yhteensä 99,90 euroa (talkoohenkilöstölle tarjotut juomat) sekä Hong Kong Porvoo Oy 39,11 euroa (radiopuhelimet ralliin). Muiden kortilla suoritettujen maksujen tai käteisnostojen käräjäoikeus on todennut jääneen selvittämättä liittyneen yhdistyksen toimintaan. Asko Erosen kertomuksen sekä kirjallisen todisteen numero kolme mukaan EKO-IO Ralliin osallistujista kahdeksan oli maksanut osallistujamaksun käteisellä kilpailupaikalla nimenomaan Korhoselle. Edellä esitetty huomioon ottaen ei Korhosen kertomusta kolmesta hänelle maksaneesta kilpailijasta

4 4 (6) voida pitää luotettavana. Korhosen on selvitetty jättäneen tilittämättä yhdistykselle osallistumismaksuja syytteen teonkuvauksessa esitetyn määrän 1040 euroa sekä myös yhdistyksen perustamista varten haltuunsa saamiaan varoja 400 euroa. Kaikella edellä kuvatulla menettelyllään Korhosen on selvitetty syyllistyneen kavallukseen. Korvauksista Lopputulos huomioon ottaen Korhonen on velvoitettu korvaamaan yhdistykselle sekä Asko Eroselle tuomiolauselmasta ilmenevät määrät. Seuraamus harkinta Rangaistus on yleisen oikeuskäytännön perusteita poiketa siitä. mukainen. Asiassa ei ole ilmennyt Tuomiolauselma Ratkaisun lopputulos ilmenee seuraavalla sivulla olevasta tuomiolauselmasta.

5 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomiolauselma (6) Asianumero R 13/503 Vastaaja Juha Tapani Korhonen,j1EZl.., Syyksi luettu rikos 1. Kavallus Rikoslaki 28 luku Rangaistusseuraamukset Sakko 55 päiväsakkoa å 6,00 euroa = 330,00 euroa Korvausvei vollisuus Korhonen velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 386,77 euroa. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Korhonen velvoitetaan korvaamaan Asko Eroselle hänelle asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen korvauksena - ajankäytöstä asian hoitamiseen 19 tunnin osalta 513 euroa, - matkakustannuksista 189 kilometrin matkalta 85,05 euroa sekä - asianosaiskuluina 557,13 euroa eli yhteensä 1.155,18 euroa. Korhonen velvoitetaan korvaamaan asianomistaja Harrasteralli ry:lle - perustamiskulujen tilityksestä 400 euroa - perusteettomista nostoista 3.146,93 euroa - tilittämättömistä osanottomaksuista euroa eli yhteensä 4.586,93 euroa

6 Muutoksenhaku 6 (6) Annettiin muutoksenhakuohje. Vastaaja Juha Tapani Korhonen on määräajassa hyväksytysti tyytymättömyyttä koko tuomioon. ilmoittanut Valituksen määräpvm: Vastavalituksen määräpvm: Lainvoimaisuus Tuomio ei ole lainvoimainen Allekirjoitus C=.? Käräjätuomari Jukka Laine

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen :-:/ " '\ t::.opio...... TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen lautamiehet Pauli Siltanen Tuija Sillanpää Pekka

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4. osasto

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4. osasto VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4. osasto Käräjätuomari Matti Kolehmainen 28.3.2013 Lautamiehet: Tiina Kankkio, Pentti Kapanen ja Matti Karjalainen 13/1742 Asiano: R 13/979 1 Syyttäjä Vastaaja(t)

Lisätiedot

Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro 134982 (liitteenä)

Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro 134982 (liitteenä) Rovaniemen hovioikeus Tuomio 15/133659 1 (13) Antamispäivä 24.08.2015 Asianumero R 14/971 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Asia Valittajat Vastapuolet Kuultava Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro

Lisätiedot

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2/1 TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa Puheenjohtaja: Määräaikainen laamanni Asiana: Markku Räty 24.6.2004 R 03/2534 Lautamiehet: Timo Kalske, Seija Maskulin ja Jouko Suvensalmi

Lisätiedot

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 Helsingin käräjäoikeus Os.4 Tuomio Annettu kansliassa 24.03.2014 14/113185 Asianumero R 13/5508 1 (10) Puheenjohtaja Syyttäjä Käräjätuomari Kihlakunnansyyttäjä Vastaajat Asianomistaja Kuultavat elun vastuualue

Lisätiedot

Asiano: 11.10.2010 R 09/1415

Asiano: 11.10.2010 R 09/1415 OULUN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto UOMIO 10/3597 Asiano: 11.10.2010 R 09/1415 Annettu kansliassa kello 13.00 OIKEUDEN KOKOONPANO Puheenjohtaja Käräjätuomari Mika-Pekka Sarkkinen ASIANOSAISE Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Käräjätuomari Paula Korhonen. Kihlakunnansyyttäjä Pertti Ventelä

Käräjätuomari Paula Korhonen. Kihlakunnansyyttäjä Pertti Ventelä Hyvinkään käräjäoikeus Tuomio Annettu kansliassa 10.06.2015 15/125210 Asianumero R 15/236 1 (46) Puheenjohtaja Käräjätuomari Paula Korhonen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Pertti Ventelä Vastaajat Asianomistajat

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/946 5/2 Os. Annettu kansliassa Asiano: 30.1.2013 R 11/10253

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/946 5/2 Os. Annettu kansliassa Asiano: 30.1.2013 R 11/10253 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/946 5/2 Os. Annettu kansliassa Asiano: 30.1.2013 R 11/10253 1 Puheenjohtaja Lisäjäsenet Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) käräjätuomari Tarja Airakorpi käräjätuomari

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa,

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa, 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomari Ville Laine TUOMIO Annettu kansliassa 17.8.2011 Kello 14.00 11/29799 L 10/41060 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Oireeta Oy 1530206-0 elo Da Online Oy 1 OTM

Lisätiedot

{o7to. HELSINGTN KARAJAoIKEUS ruomto 09/3758 7i8 os Asrano: 17.4.2009 R 09/3418. kardjdtuomaripirkkosuominen Seija Black, Jari Oksman, Tapani Saari

{o7to. HELSINGTN KARAJAoIKEUS ruomto 09/3758 7i8 os Asrano: 17.4.2009 R 09/3418. kardjdtuomaripirkkosuominen Seija Black, Jari Oksman, Tapani Saari {o7to HELSINGTN KARAJAoIKEUS ruomto 09/3758 7i8 os Asrano: 17.4.2009 R 09/3418 Puheenjohtaia Lautamiehet Syyftaje Vastaaja(t) Asianomistaja(t) kardjdtuomaripirkkosuominen Seija Black, Jari Oksman, Tapani

Lisätiedot

käräjätuomari Juha Fredriksson Jaakko Ojanne, Eija Tuononen, Mikael Vakkari Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi

käräjätuomari Juha Fredriksson Jaakko Ojanne, Eija Tuononen, Mikael Vakkari Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12/6297 Osasto 5/9 Annettu kansliassa Täysilukuinen kokoonpano Asiano: 12.7.2012 R 12/2300 1 Puheenjohtaja Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja(t) käräjätuomari Juha Fredriksson

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

Kantaja on vaatinut, että vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle:

Kantaja on vaatinut, että vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle: PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/3173 61. osasto 2.2.2011 L 10/13856 Kantaja DIRECTA OY c/o Sonya Walkila/Kotiranta & Co Attorney At Law Lönnrotin puistikko 1 00120 HELSINKI Vastaaja ECOMOTIVE OY 2207064-0

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Pääkäsittely on toimitettu 26.-27.1.2015.

Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Pääkäsittely on toimitettu 26.-27.1.2015. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 6.5.2015 Nro 652 Diaarinumero S 14/689 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli Työsopimuksen

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33234 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA. Käsittelijän opas

OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA. Käsittelijän opas OIKEUDENKÄYNTI RIKOS- ASIOISSA Käsittelijän opas Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Jyrki Kiviniemi, Anne Kurtti, Reetta Löija, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari Turtiainen

Lisätiedot

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille 27 Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille KY:n edustajisto on kokouksessaan 30.10.2008 päättänyt lahjoittaa kanteessa tarkoitetun omaisuuden

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 21.12.2012 Nro 3530 Diaarinumero R 10/2714 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Asia Valittajat Vastavalittajat

Lisätiedot

ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6

ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425 Kantaja Vastaaja Asia Hoang, Hai Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6 Riita-asia Vireille 20.5.2013 TAUSTATIETOA

Lisätiedot

JULKINEN SELOSTE Annetaan julki klo 14.00 POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS. Kauppakatu 20, PL 60 80101 Joensuu Puhelin 010 364 8414 Fax 010 364 8376

JULKINEN SELOSTE Annetaan julki klo 14.00 POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS. Kauppakatu 20, PL 60 80101 Joensuu Puhelin 010 364 8414 Fax 010 364 8376 POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS Kauppakatu 20, PL 60 80101 Joensuu Puhelin 010 364 8414 Fax 010 364 8376 JULKINEN SELOSTE Annetaan julki klo 14.00 Asiano: 19.4.2011 R 10/1888 Käräjätuomari Juha Nieminen

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

OULUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/1111 2. osasto Asiano: Annettu kansliassa 15.4.2013 R10/1391

OULUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/1111 2. osasto Asiano: Annettu kansliassa 15.4.2013 R10/1391 OULUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13/1111 2. osasto Asiano: Annettu kansliassa 15.4.2013 R10/1391 Oikeuden kokoonpano: Käräjätuomari Kari Aho ASIANOSAISET Syyttäjä Vastaajat Asianomistajat Ylitarkastaja Kukka-Maaria

Lisätiedot

Käräjätuomari Mitja Korjakoff 1.7.2011 L 10/34554. Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Käräjätuomari Mitja Korjakoff 1.7.2011 L 10/34554. Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/25084 3. osasto 1 Käräjätuomari Mitja Korjakoff 1.7.2011 L 10/34554 Kantaja Vastaaja Asia Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180

Lisätiedot