Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin"

Transkriptio

1 Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER ProMcon Jäähdytystornin säädin A0207 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista! Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! Osan nro BA DM /10 FI

2 ProMinent Finland Oy Orapihlajatie Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: , 1, fi_fi

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Turvaohjeiden merkintä Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset Turvallisuus ja vastuu Yleiset turvaohjeet Määräystenmukainen käyttö Toiminnan kuvaus Asennus Toimituskokoonpano Asennus (seinäasennus) Asennus - kytkintauluasennus (lisävaruste) Seinäasennus (sähköasennus) Laitteen avaaminen Sähköasennus seinäasennuksessa Sähköasennus kytkinpaneeliasennuksessa Johdon läpimitat ja johdonpääholkit Käyttöönotto Suolanpoiston kuvaus Biosidin annostelun kuvaus Pakkosuolanpoisto Suolanpoiston lukitus Inhibiittorin annostelu Jatkuva tai jaksottainen inhibiittoritila Inhibiittoritila %-suolanpoistossa Kontaktiveden mittarin inhibiittoritila Käyttökaavio/symbolinäyttö Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Kestonäyttö Käyttövalikko/ohjaus Käyttökaavio Parametrien asetus Ohjausvalikot Pääsykoodit Ohjausvalikko, kokonaisnäkymä Käyttäjävalikon yleisesitys Huoltovalikon yleisesitys Spesialisti-valikon yleisesitys Johtokykyanturin kennovakion ohjelmointi Johtokykyanturin lämpötilakompensaatio Peittävyyden säätö ProMcon -säätimen palauttaminen tehdasasetuksiin Laitteen numero Antureiden kalibrointi Johtokyvyn kalibrointi

4 Sisällysluettelo 8.2 Lämpötila-anturin kalibrointi (Pt100) Induktiivisen johtokyvyn anturin kalibrointi ph-anturin kalibrointi Redox-anturin tarkastus Kloorin, bromin, O 3 :n ja H 2 O 2 :n antureiden kalibrointi Impulssivirtausmittarin kalibrointi Huolto / virheiden korjaus Sulakkeen vaihto Virheiden korjaus Tekniset tiedot Ympäristöehdot Äänenpainetaso Materiaalien tiedot Kemiallinen kestävyys Mitat ja painot Sähkötiedot Analyyttiset ominaisuudet Lisävarusteet Noudatettavat standardit Vanhojen osien hävitys Vaatimustenmukaisuusvakuutus Hakemisto

5 Johdanto 1 Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan ProMcon -jäähdytystornin säätimen tekniset tiedot ja toiminnot. ProMcon -jäähdytystornin säätimen (230 V AC) tilausnumero: ProMcon -jäähdytystornin säätimen (115 V AC) tilausnumero: Jäähdytystornin säädin ProMcon (230 V AC) analogisella V.90 - modeemilla: Jäähdytystornin säädin ProMcon (115 V AC) analogisella V.90 - modeemilla: Yleinen tasa-arvoinen käsittely Tässä asiakirjassa pyritään asiasisällön ymmärtämisen helpottamiseksi noudattamaan samaa kaavaa, kun puhutaan ihmisistä. Naisista ja miehistä puhutaan samalla tavalla (kääntäjän huomautus: tämä koskee lähinnä kieliä, joissa naisten ja miesten välillä tehdään ero puhuttaessa yksikön kolmannessa persoonassa). Pyydämme naispuolisia lukijoita ymmärtämään tämän yksinkertaistuksen. 1.1 Turvaohjeiden merkintä Johdanto Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot. Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset turvaohjeet, ja se on jaettu selkeisiin toimintavaiheisiin. Turvaohjeet ja ohjeet jakautuvat seuraavan kaavion mukaisesti. Tässä käytetään erilaisia kuvamerkkejä tilanteen mukaan. Tässä esitetyt kuvamerkit ovat vain esimerkkejä. VAARA! Vaaran tyyppi ja lähde Seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Vaara! Kuvaa välittömästi uhkaavaa vaaraa. Kun tätä ei vältetä, seurauksena ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. VAROITUS! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varoitus! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vakavat tai hengenvaaralliset vammat. 5

6 Johdanto HUOMIO! Vaaran tyyppi ja lähde Mahdollinen seuraus: Kevyet tai vähäiset vammat. Omaisuusvahingot. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Varo! Kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, seurauksena voivat ovat vähäiset vammat. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena omaisuusvahingoista. OHJE! Vaaran tyyppi ja lähde Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tämän vaaran välttämiseksi suoritettavat toimenpiteet. Ohje! Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Kun tätä ei vältetä, tuote tai jokin osa sen ympäristöstä voi vaurioitua. Tiedon tyyppi Käyttövinkkejä ja lisätietoja. Tiedon lähde. Lisätoimenpiteet. Tietoa! Kuvaa käyttövinkkejä ja muita erityisen hyödyllisiä tietoja. Tämä ei ole vaarallisen tai haitallisen tilanteen huomiosana. 6

7 Johdanto 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset VAROITUS! Loukkaantumisvaara, jos henkilöstö ei ole riittävän pätevää! Laitteiston/laitteen omistaja vastaa siitä, että pätevyysvaatimuksia noudatetaan. Jos epäpätevät henkilöt työskentelevät laitteen parissa tai oleskelevat laitteen vaarallisilla alueilla, on olemassa vakavien vammautumisten ja esinevahinkojen vaara. Kaikki työt on sen vuoksi uskottava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi. Huolehdi siitä, että epäpätevät henkilöt eivät pääse vaarallisille alueille. Koulutus opastettava henkilö koulutettu käyttäjä koulutetut ammattihenkilöt valtuutetut sähköasentajat Määritelmä Opastettuina henkilöinä pidetään henkilöitä, jotka ovat saaneet ja saavat ohjausta ja opetusta heille annettaviin työtehtäviin ja niihin mahdollisesti sisältyviin vaaroihin/riskeihin ja joille on annettu koulutusta näissä töissä vaadittavista suojalaitteista ja varotoimenpiteistä. Koulutettuina käyttäjinä pidetään henkilöitä, jotka täyttävät opastetun henkilön vaatimukset ja ovat sen lisäksi suorittaneet ProMinentin tai sen valtuuttaman kumppanin järjestämän laitekohtaisen koulutuksen. Ammattihenkilöt ovat ovat henkilöitä, jotka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten määräysten tuntemisen nojalla omaavat riittävät tiedot ja taidot kyetäkseen tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset vaarat/riskit. Ammatillisen koulutuksen suorittamisena voidaan pitää myös useita vuosia kestänyttä menestyksellistä toimintaa kyseisissä työtehtävissä. Valtuutetut sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa sekä asianmukaisten normien ja määräysten tuntemuksen nojalla ovat siinä asemassa, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti sähkölaitteiden parissa ja tunnistamaan ja välttämään mahdolliset vaarat. Valtuutetuilla sähköasentajilla on tehtäviinsä soveltuva erikoiskoulutus ja he tuntevat asianmukaiset normit ja määräykset. Valtuutettujen sähköasentajien on täytettävä voimassa olevat lakiin kirjatut tapaturmantorjuntamääräykset. asiakaspalvelu Asiakaspalvelulla tarkoitetaan huoltoteknikoita, jotka ProMinent on kouluttanut ja valtuuttanut työskentelemään laitteiston parissa. Huomautus koneen haltijalle Noudata voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja muita yleisesti hyväksyttyjä turvateknisiä sääntöjä! 7

8 Turvallisuus ja vastuu 2 Turvallisuus ja vastuu 2.1 Yleiset turvaohjeet VAROITUS! Sähköä johtavat osat! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Toimenpiteet: Irrota verkkopistoke ennen avaamista. Vaurioituneet, vialliset tai muutetut laitteet tehdään jännitteettömiksi irrottamalla verkkopistoke. VAROITUS! Luvaton käyttö! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Toimenpiteet: Varmista laite luvattoman käytön varalta. VAROITUS! Käyttövirhe! Mahdollinen seuraus: Vaikeat tai hengenvaaralliset vammat. Salli laitteen käyttö vain riittävän pätevälle ja asiantuntevalle henkilökunnalle. Ota huomioon myös säädinten ja asennusvarusteiden sekä muiden mahdollisesti käytössä olevien laitteiden, kuten antureiden, annosteluveden pumpun, käyttöohjeet. Operaattori on vastuussa henkilökunnan pätevyydestä. HUOMIO! Sähköhäiriöt Mahdollinen seuraus: Omaisuusvahinko ja laitehäiriö. Verkkojohdinta tai datajohdinta ei saa asentaa yhteen häiriöitä aiheuttavien johdinten kanssa. Toimenpiteet: Vastaavien häiriönpoistotoimenpiteiden suoritus. 8

9 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Asianmukainen käyttö Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Laitetta ei ole tarkoitettu kaasumaisten tai kiinteiden aineiden mittaukseen tai säätöön. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa sekä yksittäiskomponenttien käyttöohjeissa määritettyjen teknisten tietojen ja erittelyjen mukaisesti. OHJE! Moitteeton anturitoiminto / sisäänajoaika Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Virheetön mittaus ja annostus ovat mahdollisia vain moitteettomalla anturitoiminnolla. Antureiden sisäänajoaikoja on ehdottomasti noudatettava. Sisäänajoajat on otettava huomioon käyttöönottotoimenpiteiden suunnittelussa. Anturin sisäänajo voi kestää kokonaisen työpäivän. Anturin käyttöohje on otettava huomioon. OHJE! Moitteeton anturitoiminto Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Virheetön mittaus ja annostus ovat mahdollisia vain moitteettomalla anturitoiminnolla. Anturi on testattava ja kalibroitava säännöllisesti. OHJE! Säätöpoikkeamien asettuminen Tuotteen tai sen ympäristön vaurio. Tätä säädintä ei voi käyttää säätöpiireissä, joissa tarvitaan nopeaa asettumista (< 30 s). 2.2 Määräystenmukainen käyttö OHJE! Säätöpoikkeamien säätely Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen Säädintä voidaan käyttää prosesseissa, jotka vaativat säätöä >30 sekunnissa 9

10 Turvallisuus ja vastuu OHJE! Määräystenmukainen käyttö Laitetta ei ole tarkoitettu nestemäisten aineiden mittaamiseen ja säätelyyn. Mittaussuure on merkitty säätimeen ja se on ehdottomasti sitova. Laitetta saa käyttää vain noudattaen tässä käyttöohjeessa ja yksittäisten komponenttien (kuten esim. anturit, lisälaitteet, kalibrointilaite, annostelupumppu jne.) käyttöohjeissa määritettyjä teknisiä tietoja ja spesifikaatioita. Kaikki muu käyttö tai muuntelu on kielletty. 10

11 Toiminnan kuvaus 3 Toiminnan kuvaus Toiminnan lyhyt kuvaus ProMcon -jäähdytystornin säädin on laite, jolla mitataan ja säädellään jäähdytystornin käytössä tarvittavia mittaussuureita. Sen avulla voidaan ohjata/säädellä kaikkia tarvittavia toimintoja (suolanpoiston ohjaus, biosidien ja inhibiittorin annostelun ohjaus) sekä valvontatoimintoja. (Katso piirrokset, johdotukset tai puhelinverkkoyhteydet). ProMcon ohjaa suolanpoistoa riippuen kiertoveden elektrolyyttisestä johtokyvystä (johtokykyohjauksen tila) tai riippuen jäähdytyspiiriin lisätyn raikasveden määrästä (tilavuusohjauksen tila). Se ohjaa inhibiittoripumppua joko suhteessa suolanpoistoaikaan, syklisesti tai kontaktitilassa suhteessa lisäveden määrään kontaktiveden mittarin koskettimella. Päivä- tai viikkoajastin mahdollistaa kahden biosidipumpun ohjaamisen. ProMcon -säätimessä on lisäksi jäähdytystornin erikoistoimintoja, kuten esimerkiksi pakkosuolanpoisto ennen biosidin annostelua tai suolanpoiston lukitus biosidin annostelun jälkeen. ProMcon käsittelee konduktiivisen johtokyvyn tulosignaalin, näyttää mitatun arvon ja säätää sitten kiertoveden suolapitoisuutta suolanpoistolla. Lisäksi se suorittaa johtokykymittauksen lämpötilakompensaation ma-tulo toimii yhdessä ProMinentin amperometristen antureiden (esim. kloori ja bromi) ja mittausmuuntimien (ph tai Redox) kanssa. Molemmat analogiset lähdöt 0/4 20 ma mahdollistavat johtokyvyn, lämpötilan, ph-arvon tai hapettimien mittausarvojen siirtämisen tulostimeen. ProMcon voi siirtää nämä tiedot myös RS485-väylän tai sisäisen modeeminsa avulla (analoginen modeemi on saatavana lisävarusteena). ProMcon -säätimen toiminta voidaan pysäyttää joko Stop/Startpainikkeella tai taukolähdön avulla. ProMcon voi myös lukita virtausmittarin koskettimen kiertojohdossa. Virhetilanteessa hälytysrele voi laukaista hälytyksen (potentiaaliton rele). ProMcon on peruslaite, joka toimii kaikilla ohjaimilla, joita erilaiset säätölaitteet (suolanpoistoventtiili, biosidi- ja inhibiittoripumput) tarvitsevat. Säätölaitteet kytketään suoraan syöttöjännitteellä (katso kytkentäkaavio). ProMcon -säätimen omistaja voi kemikaalin toimittajan antamat käytettävien kemikaalien tyyppiä, vaikutusta ja käyttäytymistä koskevat parametrit huomioiden aktivoida tai deaktivoida biosidisäätimen ja muuttaa inhibiittorin annostelutoimintoa. Toiminnot: Suolanpoiston ohjaus johtokykymittauksen tai lisäveden määrän mittauksen avulla Inhibiittorin ohjaus Enintään 2 biosidin annostelu annostelupumpun tai bromisulun avulla Automaattinen kesä/talvi-vaihto Ajastin, jossa 4x8 tapahtumaa/sykli Pakkosuolanpoisto ja suolanpoiston lukitus Kontaktiveden mittaustulo säädettävällä impulssivälillä Toisen mittaussuureen liitäntä (ma), esim. ph tai kloori tai bromi tai johtokyky (ma) 11

12 Toiminnan kuvaus Taukotulo ProMcon -säätimen pysäyttämiseksi Digitaalinen tulo kierron valvontaan 2 normisignaalilähtöä, 0/4 20 ma johtokyvylle ja 2. mittaussuureelle Hälytysrele hälytyksen laukaisua varten Säädettävä hälytyskynnysarvo johtokyvyn mittausarvoa varten Seinäasennuksessa (IP 65) Saatavana myös modeemin kanssa Valinnainen PC-tietokoneen käyttö- ja konfigurointiohjelmisto [Surveillor] ProMcon -säätimen käyttöä ja konfigurointia varten. Mittausarvohistoria. Kysely analogisen puhelinkaapelin kautta tai liittämällä PC suoraan RS 485 -liitäntään Sovellukset: Jäähdytystorni Ilmastointilaitteet 12

13 Asennus 4 Asennus Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset, mekaaninen asennus: koulutetut ammattihenkilöt, katso Ä Luku 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset, sähköasennus: valtuutetut sähköasentajat, katso Ä Luku 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7 OHJE! Asennuspaikka ja ehdot Varmista, että käytössä tarvittaviin ohjaimiin yms. pääsee helposti käsiksi Turvallinen ja tärinätön kiinnitys Vältä suoraa auringonvaloa Sallittu ympäristön lämpötila asennuspaikalla: C, kun suhteellinen ilmankosteus on korkeintaan 95 % (ei kondensoiva) Näytönluku- ja käyttöpaikka Asenna laite näytönluvun ja käytön kannalta suotuisaan paikkaan (mieluiten silmien korkeudelle) Asennuspaikka Varmista, että johdoille on riittävästi vapaata tilaa Varmista, että säätimen pysäköintisijainnin yläpuolella on vähintään 120 mm tilaa 4.1 Toimituskokoonpano Seuraavat osat sisältyvät ProMcon-jäähdytystornisäätimen vakiotoimituksen kokoonpanoon Nimike Lukumäärä Laite asennettu 1 Puoliruuvi kokonainen (sarja) 1 Ruuvi M12x1.5 kokonainen (sarja) 1 Asennusmateriaali kokonainen 3P Universal (sarja) Check-kit (vain mittaussuureella "induktiivinen johtokyky") 1 1 Käyttöohje 1 Yleiset turvallisuusohjeet 1 13

14 Asennus 4.2 Asennus (seinäasennus) Laite voidaan asentaa suoraan seinään seinäpidikkeen avulla. Kuva. 1: Kiinnitystarvikkeet seinäasennusta varten 1. Pyöreäpäiset ruuvit 5x45 (3 kpl) 2. Alyslevyt 5.3 (3 kpl) 3. Tappi d8 muovia (3 kpl) 4. Seinäpidike 1. Merkitse reikien kohdat seinäpidikkeen avulla ja poraa reiät 2. Paina tapit sisään 3. Ruuvaa seinäpidike aluslevyjen ja pyöreäpäisten ruuvien avulla kiinni 4. Aseta laite yläkautta seinäpidikkeen päälle 5. Paina laite kevyesti seinäpidikettä vasten ja siirrä n. 4 mm ylöspäin, kunnes se lukittuu kuuluvasti 4.3 Asennus - kytkintauluasennus (lisävaruste) HUOMIO! Mittapoikkeama Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Meistomallinteen valokopioinnissa voi tulla mittapoikkeamia Käytä Kuva. 2:n mukaisia mittoja ja merkitse kytkinpaneeliin 14

15 Asennus Kuva. 2: Piirros meistomallinne / ei mittakaavassa HUOMIO! Kytkinpaneelin materiaalin vahvuus Mahdollinen seuraus: Esinevahingot Jotta kiinnitys olisi turvallinen, täytyy kytkinpaneelin materiaalin vahvuuden olla vähintään 2 mm 15

16 Asennus Kuva. 3: Jotta kiinnitys olisi turvallinen, täytyy kytkinpaneelin materiaalin vahvuuden olla vähintään 2 mm 1. Tiivistyslanka d3 vaahtokumia (1 kpl) 2. Pidikesanka terästä, sinkitty (6 kpl) 3. PT-ruuvi, sinkitty (6 kpl) 4. Kytkinpaneeli Asennussarjan osanumero, katso Ä Luku 12 Lisävarusteet sivulla Merkitse laitteen paikka tarkasti kytkintauluun käyttäen mittoja Kuva Merkitse kulmat ja poraa (porauksen halkaisija mm) 3. Valmistele aukko meistotyökalulla tai pistosahalla meistomallinteen mukaan 4. Siloita leikkausreunat ja tarkasta, ovatko tiivistelangan tiivistyspinnat tasaisia ð Muuten tiivistys ei toimi kunnolla. 5. Paina tiivistelanka tasaisesti laitetta ympäröivään uraan 6. Aseta laite kytkinpaneeliin ja kiinnitä takaa pidätinsangoilla ja PT-ruuveilla ð Laite kohoaa n. 35 mm ulos kytkinpaneelista 16

17 Asennus 4.4 Seinäasennus (sähköasennus) VAROITUS! Sähköjännite Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen Laitteen sähköliitännän saa kytkeä vasta, kun seinäasennus tai kytkinpaneeliasennus on valmis Ennen laitteen avaamista se on kytkettävä irti sähkönsyötöstä Ennakoimaton päälle kytkeminen on tehtävä mahdottomaksi OHJE! Laitteen avaaminen Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen Vain pätevät henkilöt saavat avata laitteen Laitteen saa avata vain, kun se on asennettuna seinään tai kytkinpaneeliin 17

18 Asennus Laitteen avaaminen 1) 2) 5) 3) 4) A0208 Kuva. 4: Laitteen avaaminen 1. Avaa 4 uppokantaruuvia (1) 2. Nosta laitteen yläosa pois alaosasta (2). Käytä tarvittaessa apuna leveää uraruuvimeisseliä 3. Aseta yläosa molempine ohjauskiskoineen alaosaan (3 ja 4) (pysäköintiasento) Sähköasennus seinäasennuksessa OHJE! Kierrereiät Käsittele kierrereiät johtojen lukumäärän mukaan sopivalla työkalulla ( Æ n. 4 mm). Kierrereikien käsittelyyn on olemassa apuvälineitä. 18

19 Asennus A0014 Kuva. 5: Kierrereikien käsittely 1. Ruuvi M20x1,5 2. Puristusrengas M20 3. Tiivisterengas M20 4. Sulkulevy M20 1. Poista johdon suojakuori riittävältä pituudelta 2. Työnnä ruuvi (1), puristusrengas (2) ja tiivisterengas (3) johdon päälle 3. Työnnä johto asennusosien kanssa kierrereikään 4. Suuntaa johto ja työnnä niin pitkälle sisään, että johtoa on riittävästi säädinkotelossa 5. Ruuvaa ruuvi kiinni ja kiristä 6. Lyhennä johtimet tarkasti yhteiseen pituuteen ja eristä toisistaan n. 8 mm 7. Aseta johtimiin johdonpääholkit. Katso Ä sivulla Liitä johtimet sähkökytkentäkaavion mukaisesti liittimiin Käsitellyt kierrereiät voidaan sulkea uudelleen sulkulevyillä M20 (4). Etummaisen rivin 4 läpilyöntiin käytetään mukana olevia M12x1,5 - ruuveja ja messinkisiä vastamuttereita. 19

20 Asennus Kuva. 6: M12x1,5 -ruuvit 5. Ruuvi M12x1,5 6. Vastamutteri M12x1,5 1. Aseta vastamutteri M12x1,5 (6) sisälle 2. Asenna ruuvi M12x1,5 (5) ulkoa ja kiristä se Sähköasennus kytkinpaneeliasennuksessa Menettely on samanlainen kuin kohdassa "Sähköasennus seinäasennuksessa". Katso Ä Luku Sähköasennus seinäasennuksessa sivulla 18 Kytkintauluasennuksessa käytetään vain taaempaa kierrereikäriviä (M20x1,5). Etummainen rivi (M12x1,5) sijaitsee kytkinpaneelin ulkopuolella. Liitäntä tapahtuu sähkökytkentäkaavion mukaisesti Johdon läpimitat ja johdonpääholkit minimiläpimitta maksimiläpimitta eristyspituus ei johdonpääholkkia 0,25 mm 2 1,5 mm 2 johdonpääholkki ilman eristystä johdonpääholkki eristyksellä 0,20 mm 2 1,0 mm mm 0,20 mm 2 1,0 mm mm 20

21 Käyttöönotto 5 Käyttöönotto 5.1 Suolanpoiston kuvaus Suolanpoisto tilavuusohjauksen tilassa I. II t. IV. III. 4. V. t. A0306 Kuva. 7: Suolanpoisto [tilavuusohjauksen tilassa] I. Tilavuus-asetusarvo II. Määrä kuutioina m 3 III. Suolanpoistoventtiili IV. Auki V. Kiinni 1. Tilavuus-asetusarvo saavutettu 2. Suolanpoisto keskeytynyt / tauko tai virhe 3. suolanpoistoaika kulunut umpeen 4. Suolanpoistoaika Tilavuusohjauksen tila Tämä tila toimintatila on varatila, jota käytetään, kun johtokykyanturi on viallinen. Yllä olevassa kuvassa esitetään useita erilaisia suolanpoistoprosesseja [tilavuusohjauksen tilassa]. Suolanpoistoventtiili avautuu ja sulkeutuu riippuen asetetuista raja-arvoista. Se avautuu, kun vedensyötön kumulatiivisen määrän asetusarvo on saavutettu kiertopiirissä. Johtokyky laskee riippuen suolanpoistoventtiilin avautumisajasta. Heti, kun suolanpoistoventtiilin normaali sulkeutuminen on saavutettu, asetusarvon mukainen määrä vähennetään sulkeutumishetkellä vallinneesta kumulatiivisesta määrästä. Jos suolanpoistoventtiilin sulkeutuminen keskeytetään, kyseinen sykli tallennetaan, johtokyky kasvaa jälleen riippuen keskeytymisajasta ja sykli alkaa uudelleen heti, kun ProMcon otetaan uudelleen käyttöön jäljellä olevan ohjelmoidun avautumisajan kuluttamiseksi. Tässä käyttötavassa tarvitaan impulssivesimittari, jotta kumulatiivinen määrä voitaisiin rekisteröidä. Tässä tapauksessa impulssivesimittarin litramäärä/impulssi -vastaavuus on ehdottomasti ohjelmoitava ProMcon -säätimeen. 21

22 Käyttöönotto Tyhjennettävä määrä riippuu suolanpoistopiirin poiston halkaisijasta. Tilavuus-asetusarvosta riippuen määritetään sopiva suolanpoistoaika, jotta suolanpoistoaikana ei poistuisi vaarallisen paljon vettä jäähdytystornin kiertopiiristä. Suolanpoisto johtokykyohjauksen tilassa I. II III. t. IV. VI. V. t. A0305 Kuva. 8: Suolanpoisto [johtokykyohjauksen tilassa] I. Suolanpoisto-asetusarvo (suolanpoistoventtiili avautuu) II. Johtokyky yksikössä µs III. Hystereesi-kynnnysarvo (suolanpoistoventtiili sulkeutuu) IV. Auki V. Kiinni VI. Suolanpoistoventtiili 1. Suolanpoisto-asetusarvo saavutettu (suolanpoistoventtiili avautuu) 2. Hystereesi-kynnnysarvo saavutettu (suolanpoistoventtiili sulkeutuu) 3. Suolanpoisto-asetusarvo saavutettu (suolanpoistoventtiili avautuu) 4. Suolanpoisto keskeytynyt / tauko tai virhe (maksimaalinen suolanpoistoaika ylittynyt) (suolanpoistoventtiili sulkeutuu) 5. Suolanpoisto-asetusarvo saavutettu (suolanpoistoventtiili avautuu) Yllä olevassa kuvassa esitetään useita erilaisia suolanpoistoprosesseja johtokykyohjauksen tilassa. Suolanpoistoventtiili avautuu ja sulkeutuu riippuen asetetuista raja-arvoista. Se avautuu, kun johtokyky saavuttaa tai ylittää [suolanpoisto-asetusarvon]. Raikasveden syöttö laskee johtokykyä. Automaattinen veden pinnantason järjestelmä ohjaa raikasveden syöttöä. Heti, kun johtokyky saavuttaa [hystereesi-kynnysarvon] tai laskee tämän arvon alle, ProMcon sulkee suolanpoistoventtiilin. Kun sykli keskeytetään manuaalisesti tai jäähdytystornin kiertopiirin pysäytyksellä, ProMcon tallentaa suolanpoistosyklin tilan ja aloittaa tämän syklin uudelleen heti, kun palataan aktiiviseen tilaan. 22

23 Käyttöönotto Maksimaalinen suolanpoistoaika 1. I. II. 2. III. IV. VI. V. tmax A0357 Kuva. 9: Maksimaalinen suolanpoistoaika I. Suolanpoisto-asetusarvo (suolanpoistoventtiili avautuu) II. Johtokyky yksikössä µs III. Hystereesi-kynnnysarvo (suolanpoistoventtiili sulkeutuu) IV. Auki V. Kiinni VI. Suolanpoistoventtiili 1. Suolanpoisto-asetusarvo saavutettu (suolanpoistoventtiili avautuu) 2. Suolanpoisto keskeytynyt / tauko tai virhe (maksimaalinen suolanpoistoaika ylittynyt) (suolanpoistoventtiili sulkeutuu) ProMcon -säätimellä suolanpoistoventtiilin avautumisaika voidaan rajoittaa maksimiaikaan. Jos suolanpoistoa ohjataan ylittämällä kynnysarvo, "t max "-ajan kuluttua annetaan suolanpoistoventtiilin sulkemissignaali riippumatta hystereesi-kynnysarvon alittumisesta. 23

24 Käyttöönotto 5.2 Biosidin annostelun kuvaus 1. II. 2. I. 3. III. IV. t. V. VI. VII. t t. A0307 Kuva. 10: Biosidin annostelun kuvaus I. Suolanpoisto-asetusarvo II. Johtokyky yksikössä µs/cm III. Hystereesi-kynnysarvo IV. Pakkosuolanpoiston hystereesi V. Suolanpoistoventtiili VI. Auki VII. Kiinni 1. Suolanpoisto-asetusarvo saavutettu 2. Hystereesi-kynnysarvo saavutettu 3. Suolanpoisto-asetusarvo ylittynyt 4. Pakkosuolanpoisto 5. Biosidin annostelu (kesto t 1 ) 6. Suolanpoiston lukitus ProMcon voi annostella korkeintaan kahta eri biosidia. Biosidin annostelua ohjataan ajastimella. On mahdollista asettaa korkeintaan 8 annostelua/sykli. Syklit voivat olla vuodenaikojen (keä/talvi) mukaan erilaisia. Sykli voi kestää 1-9 viikkoa. Lisäksi biosidin tyypin, kesä- tai talvijakson ja viikonpäiväkohtaisen jaon mukaan on mahdollista asettaa 4x8 annostelua yhdellä ohjelmoitavalla syklillä, joka kestää 1-9 viikkoa. Lisäksi kullekin kesä- tai talvijaksolle on mahdollista ohjelmoida pakkosuolanpoisto ennen biosidin annostelua ja suolanpoiston lukitus biosidin annostelun jälkeen. ProMcon voidaan asettaa toimimaan myös automaattisessa vuodenaikatilassa. Käyttäjän on ohjelmoitava tämä toimintatila itse riippuen käyttöpaikan maantieteellisistä olosuhteista. Se voidaan asettaa toimimaan myös pelkästään[ talvitilassa] tai pelkästään [kesätilassa]. Molemmat biosidit A ja B voidaan aktivoida tai deaktivoida ProMcon -säätimen käyttöönoton yhteydessä. 24

25 Käyttöönotto Pakkosuolanpoisto Jos biosidin annostelun alkamishetkellä johtokyky on suurempi kuin pakkosuolanpoiston hystereesi-kynnysarvo, ProMcon suorittaa suolanpoiston, kunnes toinen hystereesi-kynnysarvo on saavutettu. Biosidin annostelua viivytetään pakkosuolanpoiston ajan verran, mutta sykli ei pitene. Toinen hystereesi-kynnysarvo lisätään pakkosuolanpoiston hystereesi-kynnysarvoon pakkosuolanpoistotoiminnon suorittamiseksi. Esimerkki: Kun suolanpoisto-asetusarvo on 1200 µs, suolanpoiston hystereesi-kynnysarvo 20 % ja pakkosuolanpoiston hystereesi-kynnysarvo 10 %, pakkosuolanpoiston lopetusarvo on: 1200 µs/cm x (100 % - (20 % + 10 %)) = 840 µs/cm Suolanpoiston lukitus Suolanpoistoventtiili pysyy suljettuna biosidin annostelun aikana ja sen jälkeen asetetun ajan, jotta biosidi voisi vaikuttaa. Käyttäjä voi ohjelmoida tämän ajan kullekin biosidityypille erikseen. 5.3 Inhibiittorin annostelu ProMcon voi jakaa inhibiittorin 3 eri tyyppiin: Jatkuva tai jaksottainen tila Suolanpoiston % -tila Lisäveden määrän suhde kontaktiveden mittarilla Jatkuva tai jaksottainen inhibiittoritila I A0308 Kuva. 11: Jatkuva tai jaksottainen inhibiittoritila I. Inhibiittori 1. Jakso ProMcon ohjaa inhibiittoripumppua jaksottaisesti. Jakson alussa annostellaan tietty määrä inhibiittoria. Suolanpoiston aikana inhibiittorin annostelu keskeytetään. 25

26 Käyttöönotto Inhibiittoritila %-suolanpoistossa I. II. 1. A0309 Kuva. 12: Inhibiittoritila %-suolanpoistossa I. Suolanpoisto II. Inhibiittori 1. Suhteellinen annostelun kesto Inhibiittoria annostellaan vasta suolanpoiston jälkeen. ProMcon määrittää kuitenkin suolanpoistoajan ja annostelee sitten inhibiittoria suhteessa suolanpoistoaikaan, joka on asetettu %-suolanpoistossa Kontaktiveden mittarin inhibiittoritila I. II. 1. A0310 Kuva. 13: Kontaktiveden mittarin inhibiittoritila I. Mittari II. Inhibiittori 1. Annostelun kesto Kontaktiveden mittarin inhibiittoritilassa inhibiittoria annostellaan suhteessa lisäveden määrään. Vedensyötössä oleva kontaktivesimittari mittaa syötetyn veden määrän ja siirtää signaalin ProMcon -säätimeen. Yleisesti on valittava sellainen kontaktivesimittari, jonka impulssiväli on litraa. Impulssiluku lasketaan, kunnes haluttu määrä on saavutettu ja inhibiittoripumpun annosteluaika ohjelmoidaan. 26

27 Käyttökaavio/symbolinäyttö 6 Käyttökaavio/symbolinäyttö 6.1 Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit A0209 Kuva. 14: Laitteen yleiskatsaus / käyttöelementit Toiminta Kuvaus 1. Laitteen nimi 2. LCD-näyttö 3. ESC-näppäin Mahdollistaa poistumisen valikosta ja palaamisen näytettyyn lukuarvoon tallentamatta sitä. 4. YLÖS-näppäin Näytetyn lukuarvon kasvattaminen ja muuttujien muuttaminen (vilkkuva näyttö). Siirtyminen ylöspäin käyttövalikossa. 5. SYÖTTÖ-näppäin Näytetyn arvon tai tilan käyttöönotto, vahvistus tai tallentaminen. Hälytysten kuittaaminen 6. VALIKKO-näppäin Mahdollistaa pääsyn asetusvalikoihin. Tätä varten säätelytoiminto on pysäytettävä. 7. START/STOP-PAINIKE Säätimen ja annostelutoiminnon käynnistys/pysäytys 8. ALAS-näppäin Näytetyn lukuarvon pienentäminen ja muuttujien muuttaminen (vilkkuva näyttö). Siirtyminen alaspäin käyttövalikossa 27

28 Käyttökaavio/symbolinäyttö Lampun tila Vihreä LED-valo pois: Vihreä LED-valo palaa: Vihreä LED-valo vilkkuu: Merkitys Yhtään ProMcon -säätimen säätelytoimintoa ei ole aktivoitu. Analogiset lähdöt 0/4 20 ma ovat aktiivisia, jos niitä ei ole ohjelmoitu säädössä. Biosidien tai inhibiittorien lisäämissyklit pysäytetään tai keskeytetään. Tämä tila on oltava olemassa, jotta VALIKKO-näppäimellä pääsisi ProMcon -säätimen ohjelmointitoimintoihin. Kaikki ProMcon -säätimen säätelytoiminnot ovat aktivoituina. Jos ne on ohjelmoitu, kaikki ProMcon -säätimen tulot ja lähdöt ovat aktiivisia. VALIKKO-näppäintä ei voi käyttää. Kaikki ProMcon -säätimen annostelu- ja säätelytoiminnot ovat keskeytyneinä. VALIKKO-näppäintä ei voi käyttää. Tämä tila esiintyy, kun: [CAD]-kauko-ohjauksen tulo on deaktivoitu. [Flow switch] -tulo havainnut puutteellisen veden kierron jäähdytystornin kiertopiirissä On havaittu merkittävä poikkeavuus ja laite on siirtynyt Stand-By-tilaan. ProMcon odottaa ohjeita Yleinen toiminta on pysäytetty. Annostelupumput on deaktivoitu. Molemmat LED-valot pois: ProMcon -säätimen dialogivalikon tulo on aktivoitu. Käyttäjän on valittava asianmukaiset toiminnot ja vahvistettava uudet ohjeet. Keltainen LED-valo palaa: 6.2 Kestonäyttö Kestonäyttö riippuu käyttötilasta Kuva. 15: Tila 1 johtokykyohjauksen tila 28

29 Käyttökaavio/symbolinäyttö Kuva. 16: Tila 2 tilavuusohjauksen tila Kuva. 17: Tosiaikakellon, laitteen mallin ja säätöasetusarvon näyttö 1 Laitetyyppi 2 Säätöasetusarvo 3 Tosiaikakello Kuva. 18: Laitteen tilan näyttö 1 Suolanpoistoventtiili 2 Biosidipumppu A 3 Biosidipumppu B 4 Inhibiittori 5 Hälytykset 6 Biosidisykli A 7 Biosidin annostelun lukitus Kuva. 19: Apuparametrien näyttö 29

30 Käyttökaavio/symbolinäyttö Apuparametrien näytöt (1) Ei yhtään Lämpötila Kennovakiot Apunäyttö 30

31 Käyttövalikko/ohjaus 7 Käyttövalikko/ohjaus 7.1 Käyttökaavio Pääsy käyttäjä- ja spesialistivalikoihin voidaan estää erilaisilla pääsykoodeilla. Toimintoja voidaan estää myös käyttötasojen käyttöoikeuksien perusteella Aktiivisten toimintojen laajuus riippuu spesialistovalikossa valituista toiminnoista. Päästäkseen käyttäjävalikkoon täytyy laitteen säätelytoiminnot ehdottomasti pysäyttää painamalla START /STOP-painiketta. Vihreä LED sammuu START/STOP-painikkeessa Laite poistuu nykyisistä valikoista, kun yhtään painiketta ei ole painettu yli minuuttiin. Laite palaa kestonäyttöön 1. Muutoksia ei tallenneta Permanent Display 1 ESC User menu Select the functions Parameter settings ESC ESC Select the functions Parameter settings ESC To factory menu ESC A0217 Kuva. 20: Käyttökaavio Valikko-näppäin mahdollistaa tietojen syöttämisen dialogivalikossa (keltainen LED syttyy). Kuva. 21: Valikko-näppäin Return-näppäimnellä vahvistetaan valikkorivi tai syötetyt tiedot. Kuva. 22: Return-näppäin ESC-näppäimellä siirrytään ylempään valikkoon tai määritetään tiedot epäkelvoiksi. Kuva. 23: ESC-näppäin 31

32 Käyttövalikko/ohjaus 7.2 Parametrien asetus Text 1 Selection 1 Selection 2 Selection (n) Selection (n+1) Selection 2: Parameter 1 Parameter 2 Parameter (n) Parameter (n+1) A0221 Kuva. 24: Parametrien asetus Return-näppäimnellä voidaan valita parametri(t). Vaakasuora kursori osoittaa valinnan. Selection 2: Kuva. 25: Muutettava parametri Muutettava parametri osoitetaan pystysuoralla kursorilla, joka on muutettavan luvun alapuolella. A Ohjausvalikot Mukana toimitettu ohjekirja on luettava aina ennen parametrien muuttamista [Spesialisti]- ja [Huolto]-valikoissa. Virheelliset muutokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. ProMcon on varustettu erilaisilla ohjausvalikoilla. Alustettaessa kaikki arvot on esiasetettu ja käyttäjä voi muuttaa niitä [Käyttäjä]-, [Huolto]- tai [Spesialisti]-valikossa. ProMcon toimitetaan ilman, että eri valikoille olisi määritetty käyttöoikeusrajoituksia, joten säädettäviä suureita voidaan muuttaa käyttöönoton yhteydessä. 7.4 Pääsykoodit Jos pääsykoodi unohtuu, järjestelmä lukittuu. Käänny ProMinent-asiakaspalvelun puoleen. ProMinent-asiakaspalvelu voi palauttaa pääsykoodit tehdasasetuksiin. 32

33 Käyttövalikko/ohjaus Pääsy [Spesialisti]- ja [Huolto]-valikoihin voidaan estää erilaisilla valikkokohtaisilla pääsykoodeilla. ProMcon toimitetaan ilman pääsykoodeja, joten eri toimintoihin pääsee vapaasti. Jos johonkin valikkoon ohjelmoidaan pääsykoodi, pääsy siihen estetään muilta kuin koodin saaneilta. Nouseva: jos pääsy [Spesialisti-valikkoon] on estetty, pääsy [Huolto-valikkoon] on myös mahdotonta. 7.5 Ohjausvalikko, kokonaisnäkymä Erilaisten päällekkäisten valikoiden kokonaisnäkymä User menu Service level Language/Sprache Set clock Displays Printing Histories Maintenance /.. Access Code...: 5000 Service menu Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Specialist level Access Code...: 5000 Specialist level Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initialisation A0226 Kuva. 26: Erilaisten päällekkäisten valikoiden kokonaisnäkymä Seuraavissa luvuissa on erilaisten säätövalikoiden selitykset Käyttäjävalikon yleisesitys Valikkokohta [Huolto] on käytettävissä vain, jos se on aktivoitu [Spesialisti-valikossa / alustuksessa]. Analogisten lähtöjen 0 20 ma simuloimiseksi riittää, kun annetaan lähtövirran arvo ja se vahvistetaan. Tämän vahvistamisen jälkeen virta siirretään asianmukaiseen lähtöön. Kaikki virta-arvot välillä 0-20 ma voidaan simuloida. Vahvistamisen jälkeen kursori vedetään pois. Tänä aikana simulointiohjelmasta voidaan poistua painamalla ESC-näppäintä. Jos painetaan vahvistusta, seuraava lähtö voidaan ohjelmoida uudelleen. 33

34 Käyttövalikko/ohjaus Tulostintesti on suoritettava ehdottomasti, sen ohjelmointiominaisuudet ovat seuraavat: Formaatti RS232C 8-bittinen, ei pariteettia, 1 START-bitti ja 1 STOP-bitti. Siirtonopeus: 1200 baudia. 10:16 ProMcon 322.5µS K=0,1 Cons: 1500µS User menu Service level Language/Sprache/.. Set clock Displays Printing Histories Maintenance To service menu (access code, preset 5000) Return to user menu User menu Service level Language/Sprache/.. Set clock Displays Printing Histories Maintenance User menu Language/Sprache/.. French English German Spanish Italian Portuguese User menu Language/Sprache French English German Spanish Italian Portuguese A0231 Kuva. 27: Käyttäjävalikon yleisesitys 34

35 Käyttövalikko/ohjaus User menu Service level Language/Sprache/.. Set clock Displays Printing Histories Maintenance User menu Time... : 11h29min User menu Service level Language/Sprache/.. Set clock Displays Printing Histories Maintenance User menu Displays Without Cell constants Temperature Auxiliary entry Cumulated Volumes User menu Displays Without K celln Temperature Auxiliary entry Cumulated Volumes User menu Displays Without Cell constants Temperature Auxiliary entry Cumulated Volumes The auxiliary entry is only accessible if it has been defined in the specialist level User menu Service level Language/Sprache/.. Set clock Displays Printing Histories Maintenance User menu Printer output Print time. : 240 min User menu Service level Language/Sprache/.. Set clock Displays Printing Histories Maintenance System test LEDs Relay Analogue outputs Printer A0233 Kuva. 28: Käyttäjävalikon yleisesitys Tulostusajan suurin sallittu arvo on 240 minuuttia. Jos ajaksi asetetaan 0 minuuttia, tulostinlähtö deaktivoidaan. 35

36 Käyttövalikko/ohjaus User menu Service level Language/Sprache Set clock Displays Printing Histories Maintenance Histories menus Events Alarm Data Control of Printing Clear histories Histories menus Cycle detections 16/12/09 16H59 Er: 01 Stop services 16/12/09 16H59 Er: 03 Start normal bleed 16/12/09 16H59 Er: 01 Startup Histories menus Events Alarm Data Printer output Clear histories Histories menus Alarm logging 30/07/09 21H48 Er: 02 alarm 30/06/09 21H48 Er: 03 alarm 31/05/09 21H48 Er: 01 alarm Histories menus Events Alarm Data Printer output Clear histories Histories menus Data logger Date: 14/10/08 µs 15H H16 4 Histories menus Histories menus Events Alarm Data Druckerausgang Clear histories Control of Printing Print Output... Histories menus Events Alarm Data Control of Printing Clear histories Service Menue Clear histories Clear cycles Clear alarms Clear data Service Menue Clear histories Clear cycles Clear alarms Clear data If OK, enter! A0234 Kuva. 29: Käyttäjävalikon yleisesitys Clear histories Clear cycles Clear alarms Clear data Clear histories Clear cycles Clear alarms Clear data If OK, enter! Clear histories Clear cycles Clear alarms Clear data Clear histories Clear cycles Clear alarms Clear data If OK, enter! A0235 Kuva. 30: Käyttäjävalikon yleisesitys Ohjaimet/säätölaitteet Ohjaimet/säätölaitteet pysyvät käytössä niin kauan kuin -näppäintä painetaan. 36

37 Käyttövalikko/ohjaus User menu Service level Language/Sprache Set clock Displays Printing Histories Maintenance System test LEDs Relay Analogue outputs Printer System test Test Relays Bleed valve Biocide A Biocide B Inhibitor Alarms Absalzungsventil System test Test Relays Bleed valve Biocide A Biocide B Inhibitor Alarms Biocide A System test Test Relays Bleed valve Biocide A Biocide B Inhibitor Alarms Biocide B System test Test Relays Bleed valve Biocide A Biocide B Inhibitor Alarms Inhibitor System test Test Relays Bleed valve Biocide A Biocide B Inhibitor Alarms Alarms A0236 Kuva. 31: Käyttäjävalikon / ohjaintestin yleisesitys User menu Service level Language/Sprache Set clock Displays Printing Histories Maintenance System test LEDs Relay Analogue outputs Printer System test Analogue outputs Output 1.. : Output 2.. : 12.4 ma System test Analogue outputs Output 1.. : 12.4 ma Output 2.. : 20.0 ma System test LEDs Relay Analogue outputs Printer System test Control of Printing Print Output A0237 Kuva. 32: Käyttäjävalikon yleisesitys 37

38 Käyttövalikko/ohjaus Huoltovalikon yleisesitys Pääsykoodi Pääsy [Huolto-valikkoon] voidaan estää pääsykoodilla. Käytettäessä pääsykoodia [Huolto-valikossa] on olemassa pääsy myös [Speivalikkoon]. Järjestelmän päiväys Järjestelmän päiväys on annettava huolellisesti. Nämä tiedot ovat edellytys sille, että suolanpoistotoiminnossa käytettävä sisäinen [ajastin] toimii moitteettomasti. Vuosi (esim.: 2010), kuukausi (1-12), kuukaudenpäivä (1-28, 29, 30 tai 31) ja lopuksi viikonpäivä (1-7) on annettava. Ohjelma vaihtaa vuoden ja kuukauden automaattisesti 30. ja 31. päivän mukaan. Service level NO Code? YES Access Code: 0001 Code Okay? NO YES Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Set Date Year..: 10 Month : 01 Date.: 12 Day. : 2 Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs New code...: 0001 A0239 Kuva. 33: [Huoltovalikon] yleisesitys Uusi pääsykoodi Koodi 0000 on mitätöintikoodi. Arvot hyväksytään uusiksi pääsykoodeiksi. 38

39 Käyttövalikko/ohjaus Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue Outputs Operating mode conductivity Operating mode volumetrics Setpoint (µs) : 1200 Hysteresis % On time max. (mn) 20 Volumetrie Setpoint (m3) : 0500 Volumetrie Setpoint (µs) : 1200 Hysteresis % Open time max. (mn) 20 Setpoint (m3) : 0500 Bleed time : 010 A0238 Kuva. 34: [Huoltovalikon] yleisesitys Suolanpoistoparametrit Suolanpoistoparametrit Suolanpoistoparametrit riippuvat [Spesialisti-valikossa] ohjelmoiduista käyttötiloista. Käyttötilassa [Johtokyky] asetusarvo tulostetaan yksikössä [μs/cm], käyttötilassa [Tilavuus] asetusarvo tulostetaan yksikössä "m 3 " Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Operating mode conductivity Operating mode volumetrics Setpoint (µs) : 1200 Hysteresis % Open time max. (mn) 20 Volumetrics Setpoint (m3) : 0500 Bleed time : 010 Volumetrics Setpoint (µs) : 1200 Hysteresis % Open time max. (mn) 20 Setpoint (m3) : 0500 Bleed time : 010 A0240 Kuva. 35: [Huoltovalikon] yleisesitys 39

40 Käyttövalikko/ohjaus Jos käyttäjä tai ulkoinen ohjaus pysäyttää ProMcon - säätimen toiminnan suolanpoiston aikana, suolanpoistoventtiili sulkeutuu ja suolanpoistosykli keskeytetään. Uudelleenkäyttöönoton yhteydessä suolanpoistosykli aloitetaan sitten uudelleen. Biosidin annostelu Biosidin annostelussa on varmistettava, että suolanpoistoventtiilin suurin aukioloaika riittää siihen, että biosidin annostelun kynnysarvo alittuu. Suolanpoiston asetusarvojen toimintoparametrit, johtokykyohjaus: Parametrit [Johtokykyohjauksen] tilan kuvaus Alue Asetusarvo (μs) Hystereesi (%) Auki-aika maks. Valikko osoittaa jo ohjelmoidun asetusarvon. Se on ylempi arvo, jossa suolanpoistoventtiili avautuu Alempi arvo, jossa suolanpoistoventtiili sulkeutuu. Mikroprosessori laskee sen. Esimerkki: Jos asetusarvo on 1200 μs bja hystereesi on 10 %, suolanpoistoventtiilin sulkeutumiskynnysarvo on: 1200 μs x (100 % - 10 %) = 1080 μs/cm Maksimiaika, jonka suolanpoistoventtiili pysyy auki. Suolanpoistoventtiili kytkeytyy pois riippumatta ajan umpeutumisesta, kun hystereesikynnysarvo saavutetaan. Jos asetus on 0, aika on deaktivoitu, arvot > 0 ovat suojatoimintoja varten μs/cm 0-50 % minuuttia Suolanpoiston asetusarvojen toimintoparametrit, tilavuusohjaus: Parametrit [Tilavuusohjauksen] tilan kuvaus Alue Asetusarvo (m 3 ) Suolanpoistoaika (s) Valikko osoittaa jo ohjelmoidun asetusarvon. Se on ylempi arvo, jossa suolanpoistoventtiili avautuu. Kun suolanpoistoventtiili sulkeutuu, asetusarvon määrä vähennetään kumulatiivisesta määrästä. Kumulatiivinen määrä näytetään kestonäytössä Aika, jonka suolanpoistoventtiili pysyy auki sen jälkeen, kun tilavuus-asetusarvon kynnys on saavutettu. Tämä aika vastaa määritettyä poistuneen veden määrää m % ph-anturien kalibrointi Toiminto [ph-arvon säätö] on käytettävissä vain, jos on ohjelmoitu aputulo yhdessä ph-arvon kanssa. Muuten johtokyvyn tai määrän asetusarvoa vaaditaan välittömästi. 40

41 Käyttövalikko/ohjaus Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Adjust Setpoints ph value Setpoint (µs) : 1200 Hysteresis % Open time max. (mn) 20 General setpoints ph value Setpoint (µs) : 1200 Hysteresis % Open time max. (mn) 20 ph value control Setpoint (ph) : ph value control Setpoint (ph) : Proportional range XP : 0.15 A0241 Kuva. 36: ph-anturien kalibrointi ProMcon -säätimen apusuureen ph-asetusarvo: Parametrit Apusuureiden antureiden kalibrointi -tilan kuvaus Alue Asetusarvo (ph) Proportionaalialue Valikko osoittaa jo ohjelmoidun asetusarvon. Arvo, johon ProMcon säätää jäähdytystornin ph-arvon. Tämä on proportionaalialueen määrityskerroin. Kerroin 1 vastaa mittausaluetta (14 ph). Kerroin 100 vastaa 1/100 mittausalueesta, ts. kun poiketaan 0,14 ph:n verran asetusarvosta, ProMcon on asetettu 100 %:iin (maksimaalinen asetuslähtö). 6,00-9,00 ph

42 Käyttövalikko/ohjaus Valinnaisten toimintojen kalibrointivalikot Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Calibrate Sensors Temperature Calibrate Sensors Temperature Calibrate Sensors Temperature Inductivity Calibrate Sensors Temperature ph value Calibrate Sensors Temperature ORP Calibrate Sensors Temperature Chlorine Calibrate Sensors Temperature Flow volume meter Calibrate Sensors Temperature ph value A0242 Kuva. 37: Siirtyminen valinnaisten toimintojen kalibrointivalikkoon 42

43 Käyttövalikko/ohjaus Vuodenaikasyklin automaattinen ohjaus Vuodenaikasykli ProMcon ohjaa vuodenaikasykliä automaattisesti. Tämän toiminnon suorituksessa käytetään käsitteitä [kesä] ja [talvi]. Leveysasteesta riippuen käyttäjän on määritettävä ajanjakso, jolloin on tosiasiassa talvi tai kesä. [Kesä]- tai [talvi]-asetus ProMcon -säätimessä ei muuta ProMcon -säätimen asennuspaikalla vallitsevaa vuodenaikaa millään tavalla. Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Timer settings Seasons Cycle Time Biocide A Biocide B Inhibitor Clear timers Season cycles Automatic Summer Winter Season cycles Summer J F M A M J J A S O N D Winter Season cycles Automatic Summer Winter Season cycles Automatic Summer Winter Timer settings Seasons Cycle Time Biocide A Biocide B Inhibitor Clear timers Timer settings Cycles of biocides Week in progress: 1 Duration.. (weeks): 1 A0243 Kuva. 38: Vuodenaikasyklin ohjaus ProMcon on varustettu kutakin biosidia varten 8 kesäjakson [ajastimella] ja 8 talvijakson [ajastimella]. Se tarkoittaa, että 2 biosidin kokoonpano toimii 32 eri [ajastimella], joita käyttäjä voi ohjelmoida. Kun on kutsuttu toimintoa [Automaattinen], aseta [Kesä]-kursori sen kuukauden kohdalle, joka vastaa kyseisen alueen kesäjakson alkua. Vahvista tämä kuukausi ja aseta lopuksi [ Talvi]-kursori sen kuukauden kohdalle, joka vastaa kyseisen alueen talvijakson alkua. Tämän toimenpiteen jälkeen erilaisia vuodenaikoja vastaavat biosidien [ajastimet] valitaan automaattisesti. 43

44 Käyttövalikko/ohjaus Vain "Kesä"-vuodenaikasyklin ohjaaminen: Vuodenaikojen automaattinen järjestelmä on deaktivoitu. ProMcon käyttää biosidin annostelussa vain [kesä-ajastinta]. Vain "Talvi"-vuodenaikasyklin ohjaaminen: Vuodenaikojen automaattinen järjestelmä on deaktivoitu. ProMcon käyttää biosidin annostelussa vain [talvi-ajastinta]. Biosidisyklien keston ohjaus: Viikkomäärän muuttaminen Kun viikkomäärää muutetaan, on suositeltavaa ohjelmoida uudelleen erilaiset [ajastimet] vastaavien aktiivisten viikkojen osoittamiseksi niihin. Vuodenaikojen automaattinen järjestelmä on deaktivoitu. ProMcon käyttää biosidin annostelussa vain [kesä-ajastinta]. Esimerkki: Olet ohjelmoinut 3 viikon syklin. [Ajastimet] voidaan jaotella seuraavasti: Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 4 Timer 5 Timer 6 Timer 1 Week 1 Week 2 Week 3 Week 1 A0244 Kuva. 39: 3 viikon sykli Biosidien A ja B "ajastimen" ohjelmointi "Ajastin"-valikko Biosidien A ja B [ajastimet] ovat käytettävissä vain, jos [Spesialisti-valikko] on aktivoitu. 44

45 Käyttövalikko/ohjaus Timer settings Seasons Cycle Time Biocide A Biocide B Inhibitor Clear timers Biocide cycles B Summer Winter Set Pre-bleed Lock-out duration Biocide A Summer Timers 1 On: 02H10 Off: 12H20 M T W T F S S W : 1 Biocide A Summer Timers 4 On: 13H00 Off: 22H30 M T W T F S S W : 1 Biocide A Summer Timers 5 On: 02H10 Off: 12H20 M T W T F S S W : 1 Biocide A Summer Timers 6 On: 02H10 Off: 12H20 M T W T F S S W : 1 A0245 Kuva. 40: Biosidin A [ajastimen] kesä-ohjelmointi Biocide A Summer Timers 7 On: 02H10 Off: 12H20 M T W T F S S W : 1 Service Menue Biocide cycles A Summer Winter Set Pre-bleed Lock-out duration Biocide A Winter Timers 1 On: 03H10 Off: 11H20 M T W T F S S W : 1 Biocide A Winter Timers 4 On: 10H00 Off: 18H30 M T W T F S S W:1 Service Menue Biocide cycles A Summer Winter Set Pre-bleed Lock-out duration Service Menue Biocide cycles A Set Pre-bleed Pre-bleed 00 % A0246 Kuva. 41: Biosidin A [ajastimen] talvi-ohjelmointi 45

46 Käyttövalikko/ohjaus Biocide cycles A Summer Winter Set Pre-bleed Lock-out duration Biocide cycles A Lock-out duration Max. Zeit... : 07:45 Timer settings Seasons Cycle Time Biocide A Biocide B Inhibitor Clear timers Biocide cycles B Summer Winter Set Pre-bleed Lock-out duration Biocide B summer Timers 1 On: 02H10 Off: 12H20 M T W T F S S W : 1 Biocide B summer Timers 4 On: 13H00 Off: 22H30 M T W T F S S W : 1 Biocide B summer Timers 1 On: 02H10 Off: 12H20 M T W T F S S W : 1 A0247 Kuva. 42: Biosidin B [ajastimen] kesä-ohjelmointi Biosidin annostelun deaktivointi Biosidi voidaan deaktivoida ilman, että eri [ajastimien] ohjelmointia menetetään. Kun se aktivoidaan uudelleen, [ajastimet] ovat jälleen aktiivisia. Riskittömän toiminnan takaamiseksi on aina ennen uutta ohjelmointia suoritettava toiminto ajastimen nollaus. Ohjelmointimenettely ohjelmoitaessa erilaisia biosidin [ajastimia] sekä [kesä]- ja [talvi ]-käyttötapoja on identtinen. Aloitusaika / lopetusaika Kun aloitusaika [on] on identtinen lopetusajan [off] kanssa, [ajastin] ei toimi eikä myöskään asianmukainen biosidipumppu. Parametrit [Ajastimen] kuvaus Alue Aseta [ajastin] x Parhaillaan aktivoitavan [ajastimen] numerotiedot 1-8 [On] [Off] Kellonaika, jolloin biosidin lisäys alkaa. Tulostetaan tunneissa ja minuuteissa Kellonaika, jolloin biosidin lisäys loppuu. Tulostetaan tunneissa ja minuuteissa 00H00-23H59 00H00-23H59 46

47 Käyttövalikko/ohjaus Parametrit [Ajastimen] kuvaus Alue M T K T P L S S=x Aktiivisen päivän tai valitun viikon määritys. Ohjelmoitaessa valittu päivä vilkkuu negatiivikuvana. Kun painetaan näppäimiä [+] ja [ ], esiin tulee kursori, joka tarkoittaa [ajastimen] käyttöpäivän valintaa Aktiivisen viikon määritys viikkosyklissä. Valitut päivät ovat aktiivisia vain valittuna viikkona 1 - n n max = 9 Biosidin annosteluehdot: Arvojen vakauttaminen Turvallisuussyistä ja johtokyvyn ja lämpötilan mittausten arvojen vakauttamiseksi biosidia ei voi annostella ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen jälkeen, kun ProMcon on kytketty päälle. Samaan aikaan voidaan annostella vain yhtä biosidia. Kun biosiodin A annostelu on alkanut, biosidin B annostelu ei ole mahdollista ennen kuin biosidin A koko sykli on päättynyt. Koko sykli sisältää esityhjennyksen, biosidin annosteluajan ja kyseisen biosidin suolanpoiston lukituksen. Jos biosidien A ja B aloitusajankohta on sama, aloitetaan annostelemalla biosidia A ja biosidin B annostelua viivytetään tai se mitätöidään. Jos suolanpoistosykli on aktiivinen, biosidin käyttö estetään. Pakkosuolanpoisto ennen biosidin A tai B annostelua: Pakkosuolanpoisto on erilainen biosidille A ja biosidille B. Se vaikuttaa biosidin [kesä]- ja [talvi]-käyttötapoihin samalla tavalla. Parametrit Pakkosuolanpoisto Tilavuusohjauksessa tapahtuvan pakkosuolanpoiston kuvaus Suolanpoisto aktivoidaan jo biosidisyklin alkaessa. Tämä suolanpoistoaika tulostetaan sekunneissa. Alue s Parametrit Pakkosuolanpoisto Johtokykyohjauksessa tapahtuvan pakkosuolanpoiston kuvaus Arvo, jolla biosidipumppu annostelee. Ohjaus laskee sen. Esimerkki: Kun suolanpoiston asetusarvo on 1200 μs/cm, hystereesi on 10 % ja pakkosuolanpoisto (parametri) on asetettu 15 %:iin, biosidipumpun käynnistysmisarvo on: 1200 μs/cm * (10 % +15 %) = 300 μs/cm, eli 1200 μs/cm μs/cm = 900 μs/cm. Alue 0-50 % 47

48 Käyttövalikko/ohjaus Suolanpoiston lukitus biosidia A tai B varten: Suolanpoiston lukituksessa suolanpoistoventtiilin [lukitusaika] on erilainen biosidille A ja biosidille B. Se vaikuttaa biosidin [kesä]- ja [talvi]-käyttötapoihin samalla tavalla. Parametrit Suolanpoiston lukituksen kuvaus Alue Suolanpoiston lukitus Suolanpoiston lukitus tulostetaan tunneissa ja minuuteissa. Tämä toiminto lukitsee suolanpoistoventtiilin onnistuneen biosidin annostelun jälkeen, jotta biosidi saisi vaikuttaa. 00H00-07H Inhibiittori-tilan ohjelmointi Arvojen vakauttaminen Turvallisuussyistä inhibiittoria ei voi käynnistää ensimmäisten 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ProMcon on käynnistetty. Jos suolanpoistosykli on aktiivinen, inhiobiittorin annostelua viivytetään. Inhibiittori-valikko [Virtausmittaus]-tila tai tila [ulkoisen koskettimen kanssa] on käytettävissä vain, jos [virtausmittaus] -toiminto on aktivoitu [Spesialisti-valikossa]. 48

49 Käyttövalikko/ohjaus Timer settings Seasons Cycle Time Biocide A Biocide B Inhibitor Clear timers Inhibitor mode Continuous % of bleed Flowmeter Inhibitor mode Continuous % of bleed Flowmeter Ratio (Sec/mn): 060 Inhibitor mode Continuous % of bleed Flowmeter Inhibitor mode Continuous % of bleed Flowmeter % of bleed: 060 Inhibitor mode Continuous % of bleed Flowmeter Inhibitor mode Continuous % of bleed Flowmeter Dosing time...: 060 Techniker Menue Mode of operation of the inhibitor Continuous % of bleed Flowmeter Dosing time...: 060 Timer settings Seasons Cycle Time Biocide A Biocide B Inhibitor Clear timers A0248 Kuva. 43: Inhibiittori-tilan ohjelmointi Jatkuva tila. Inhibiittoria annostellaan säännöllisin väliajoin (minuuttiväli). Jatkuva % suolanpoistoventtiilin avausajasta vastaa ulkoisen koskettimen impulssilaskurin suhdetta Jatkuva tila: Inhibiittoria annostellaan säännöllisin väliajoin / minuutti. Parametrit Jatkuvan tilan kuvaus Alue Jatkuva Suhde Inhibiittoria annostellaan jatkuvasti tai säännöllisin väliajoin. Suolanpoiston aikana käyttö on keskeytynyt. Säännöllisin väliajoin tapahtuvassa annostelussa inhibiittorin käyttöaika määrittyy sekunteina / minuutit s-uhteen perusteella s 49

50 Käyttövalikko/ohjaus Suolanpoiston % -tila: Inhibiittoria annostellaan suhteessa suolanpoistoventtiilin avausaikaan. Parametrit Jatkuvan tilan kuvaus Alue % suolanpoistosta Inhibiittoria annostellaan suolanpoiston jälkeen suhteessa venttiilin avausaikaan. % Prosenttisuhteen määritys suolanpoiston keston ja inhibiittorin annostelun keston välillä % Virtausmittauksen tila tai tila ulkoisen koskettimen kanssa: Inhibiittoria annostellaan ohjelmoidulla impulssiluvulla ja määritetty kestoaika. Parametrit Jatkuvan tilan kuvaus Alue Virtausmittari Inhibiittoria annostellaan sen jälkeen, kun annettu impulssiluku on laskettu. Tämän laskennan päätteeksi inhibiittoria annostellaan ohjelmoidun kestoajan ajan. Impulssiluku Laskettavan impulssiluvun asetus Annosteluaika Annosteluajan asetus sekunteina s 50

51 Käyttövalikko/ohjaus Esimerkki virtausmittarilla/kontaktiveden mittarilla ohjattavasta inhibiittorin annostelusta: Annetut tiedot: Inhibiittorin pitoisuuden lisävedessä tulee olla 100 g/m 3 Asetetussa kontaktiveden mittarissa on impulssivälinä K = 10, ts. se antaa yhden impulssin 10 läpivirtaavaa vesilitraa kohti Lisäveden määrä on 1 m 3 /h Kun impulssiväli on K=10, kontaktiveden mittari tuottaa 1 m 3 lisävesimäärän jälkeen 100 pulssia Inhibiittorin annostelupumppu pumppaa 1 l/h 1 m 3 lisävesimäärän tai 100 saapuneen impulssin jälkeen inhibiittorin annostelupumpun täytyy toimia 360 s ajan, jotta kiertoon tulisi annosteltua 100 g (n.100 ml) inhibiittoria. ProMcon-säätimen maksimaalinen annosteluaika on 99 sekuntia Jotta 360 sekunnin annosteluaika voitaisiin toteuttaa, täytyy kontaktiveden mittarin impulssien määrän / pumpun annostelutehon / inhibiittoripumpun annosteluajan välistä suhdetta mukauttaa. Maksimaalinen annosteluaika on 99 sekuntia. Yllä mainittu esimerkki voidaan toteuttaa seuraavasti: Virtausmittari: Impulssiväli 10 Käyttäjän määrittämä annosteluaika: 72 sekuntia Tästä seuraa asetettava impulssiluku: 360 s / 72 s = 5 Kontaktiveden mittarin impulssit, kun 1 m 3 = 1000 l / 10 l / impulssi = 100 impulssia Tästä seuraa asetettava impulssiluku: 100 / 5 = 20 Jos lasketaan 20 impulssia (20 impulssia x 10 litraa//impulssi = 200 litraa), inhibiittorin annostelupumppu toimii 72 sekuntia 100 kontaktiveden mittarin impulssin jälkeen (= 5 x 20) annostellaan 72s x 5 = 360 s / 1 m 3 Tämä vastaa toivottua inhibiittoripitoisuutta 100 g/m 3 (kun ρ = 1 g/cm 3 ). 51

52 Käyttövalikko/ohjaus Ajastimen nollaus Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Yes: Enter No: ESC Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Clearing in progress Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Yes: Enter No: ESC Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Clearing in progress Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Yes: Enter No: ESC Clearing Timer Timers A Summer Timers A Winter Timers B Summer Timers B Winter Clearing in progress A0249 Kuva. 44: [Ajastimen] nollaus Tämä toiminto mahdollistaa halutun [ajastimen] asettamiseen arvoon nolla Analogisten lähtöjen asetus Toinen analoginen lähtö Jos toista analogista lähtöä ei aseteta, käytetään vain ensimmäistä kanavaa. Valikko mahdollistaa silloin suoran pääsyn johtokyvyn min.- ja max.-arvojen ohjelmointeihin. 52

53 Käyttövalikko/ohjaus Analogiset lähdöt ovat virtauslähtöjä 0/ ma. Ne toimittavat mitattaville mittaussuureille (esim. johtokyky) proportionaalisen virran, esim μs/cm ma. Specialist level Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Analogue outputs Temperature Lower.. (0 ma) : 0000 Upper... (20 ma) : 2000 Lower.. (0 ma) : 0000 Upper... (20 ma) : 2000 Analogue outputs Temperature Lower.. (0 ma) : Upper... (20 ma) : Lower.. (0 ma) : 0000 Upper... (20 ma) : Analogue outputs ph ph Lower.. (4 ma) : Upper... (20 ma) : ph Lower.. (4 ma) : 0400 Upper... (20 ma) : A0250 Kuva. 45: Analogisten lähtöjen asetus ProMcon toimii 2 analogisella lähdöllä 0/4 20 ma. Vakiona ensimmäinen analoginen lähtö on osoitetty johtokykyarvon siirtoa varten. Toinen analoginen lähtö voidaan ohjelmoida [Spesialisti-valikossa]. Se voi käsitellä lämpötilan tai apusuureiden arvoja. Näiden molempien lähtöjen siirtotavat (0 20 ma, 4 20 ma, 20 0 ma ja 20 4 ma) valitaan samoin [Spesialisti-valikossa]. Tämä toiminto on sitä varten, että kyseiset Min.- ja Max.-vasteiden suureet osoittavat valitut parametrit Johtokyvyn Min.- ja Max.-hälytysten asetus ph-arvon säätötoiminnon hälytysrele Hälytysrelettä voidaan käyttää ph-arvon säätötoimintoa varten. Tässä tapauksessa hälytyslähtö ei ole mahdollinen. 53

54 Käyttövalikko/ohjaus Service access code Set Date Setpoint Calibrations Timer settings Analogue outputs Alarm Alarm limits Min.... (µs/cm): 0000 Max.... (µs/cm): 2000 Alarm limits Min.... (µs/cm): 0000 Max.... (µs/cm): 2000 A0251 Kuva. 46: Johtokyvyn Min.- ja Max.-hälytysten asetus ProMcon toimii yhdellä hälytystoimintoa varten määritetyllä releellä. Se kytkeytyy päälle, kun ollaan käyttäjän määrittämän kynnysarvon ulkopuolella. Hälytyskynnysarvot ovat käytettävissä vain johtokyvylle Spesialisti-valikon yleisesitys Pääsykoodi Pääsykoodi Merkitse annetut pääsykoodit ehdottomasti muistiin. Jos se unohtuu, täytyy ProMinent-huoltoteknikko kutsua apuun. Käytä yksinkertaisia pääsykoodeja, jotka vain itse tiedät. Esimerkiksi sukulaisen syntymäpäivä. NO Code? YES Access Code: 0001 Code Okay? NO YES Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initializations New code...: 0001 Kuva. 47: [Spesialisti-valikon] pääsykoodin syöttö/muuttaminen Pääsy [Spesialisti-valikkoon] voidaan estää pääsykoodilla. Asianmukaiset toiminnot ovat silloin poissa käytöstä eikä niitä voi muuttaa. Kun haluat muuttaa tai mitätöidä pääsykoodin, kyseinen pääsykoodi on ensin annettava. Silloin päästään [Spesialisti-valikkoon]. Rivillä [Spesialisti-koodi] koodia voidaan muuttaa tai se voidaan mitätöidä. Muistutamme, että koodi 0000 on mitätöimiskoodi koodia ei siksi voi käyttää pääsykoodina. Pääsykoodi 5000 mahdollistaa vapaan pääsyn kaikkiin ProMcon - säätimen valikoihin. A

55 Käyttövalikko/ohjaus Toimintatila Toimintatila Käyttötilan valinta riippuu erilaisista ProMcon - säätimen ohjelmoinneista. Tämä valinta on ehdottomasti tehtävä aina ennen ohjelmointia. [Tilavuusohjauksen] tilassa impulssilaskuri on ehdottomasti oltava olemassa. Johtokykyanturia ei tarvita. Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initialisation Functional Mode Volumetric Specialist level Functional Mode Volumetric A0260 Kuva. 48: [Spesialisti-valikon] toimintatilan syöttö/muuttaminen Käytettävissä on kaksi toimintatilaa, joista voidaan käyttää yhtä: [Johtokykyohjauksen] tila [Tilavuusohjauksen] tila Johtokykyohjauksen tila: Tämä on ProMcon -säätimen perustila. Siinä jäähdytystornin kiertoveden johtokykyä mitataan jatkuvasti ja suolanpoisto riippuu asetusarvosta, joka määritetään yksikössä µs/cm. Tilavuusohjauksen tila: Tämä on ProMcon -säätimen varatila. Jos johtokyvyn mittausjärjestelmä ei toimi, käyttäjä voi aktivoida tämän toimintatilan ja jatkaa jäähdytystornin käyttöä sen avulla. Siinä impulssilaskuri mittaa läpivirtaavan veden määrän. Suolanpoisto aktivoidaan ohjelmoiduksi ajaksi riippuen asetusarvosta Biosidin aktivointi tai deaktivointi Kun biosidi on deaktivoitu, kyseisen biosidin [Teknikko-valikossa] oleviin ohjelmointitoimintoihin ei pääse. 55

56 Käyttövalikko/ohjaus Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Detection cadence Initializations Configurations Biocides Flowmeter Flow switch Auxiliary entry Analog. outputs Alarm relay Biocides activation BiocideA active BiocideB active Biocides activation BiocideA active BiocideB inactive Kuva. 49: Biosidin aktivointi tai deaktivointi Tämän toiminnon avulla biosidit A ja B voidaan aktivoida tai deaktivoida. A Virtausmittarin (kontaktiveden mittari) aktivointi tai deaktivointi [Tilavuusohjauksen] tilassa tämä toiminto on automaattisesti aktivoituna. Configurations Biocides Flowmeter Flow switch Auxiliary entry Analogue input Alarm relay Check Flowmeter Active... Inactive... A0293 Kuva. 50: Virtausmittarin aktivointi tai deaktivointi Tämä toiminto mahdollistaa virtausmittari-tulon aktivoinnin tai deaktivoinnin. Virtausmittarin on mitattava kiertoveden määrä Virtauskytkimen aktivointi tai deaktivointi Configurations Biocides Flowmeter Flow switch Ạuxiliary entry Analog. outputs Alarm relay Flow-switch control Active... Inactive... A0294 Kuva. 51: Virtauskytkimen aktivointi tai deaktivointi Kiertojohdossa on oltava virtauskytkin. 56

57 Käyttövalikko/ohjaus Tämä toiminto mahdollistaa virtauskytkimen ohjaustoiminnon aktivoinnin tai deaktivoinnin. Kun se on deaktivoitu, ProMcon ei huomioi tämän tulon tietoja eikä keskeytä käyttöä. Jos se aktivoidaan, virtauskytkin-tulo huomioidaan, mikä mahdollistaa ProMcon -säätimen käytön keskeyttämisen, kun kierto deaktivoidaan ma-tulo ma-tulon määritys (lisätulo) 0/4 20 ma-tulo on käytettävissä ProMcon -säätimessä ja sille voidaan määrittää parametreja erilaisten mittaussuureiden mittaamista varten. Nämä mittaussuureet ovat: induktiivinen johtokyky ph Redox aktiivinen, vapaa tai kokonaiskloori Bromi Otsoni Vetyperoksidi 2 johtimen tekniikka Kaikki anturit, jotka mahdollistavat näiden erilaisten suureiden mittauksen, täytyy toteuttaa ns. 2 johtimen tekniikalla (4 20 ma). Niiden mittausalueiden täytyy olla yhteensopivia ProMcon -säätimen kanssa. Mainituille mittaussuureille täytyy asettaa mittausalueet riippuen valituista antureista. Antureiden maksimaaliset mittausalueet 4 20 ma-tulossa Mittaussuure induktiivinen johtokyky ph Redox aktiivinen, vapaa tai kokonaiskloori Bromi Otsoni Vetyperoksidi Mittausalue ma ph ( ma 15, ,45 ph) mv mg/l mg/l mg/l mg/l Parametrit ma-tulon kuvaus Alue Apuparametrit 2 johtimen tekniikalla toteutettujen antureiden analoginen tulo ma Syöttö Itsesyöttö 24 V +/- 1 V DC Virta Maksimaalinen, kun virran oikosulku 50 ma 57

58 Käyttövalikko/ohjaus Parametrit ma-tulon kuvaus Alue Tulovastus Kuormitusvastus 485 Ω Eristys ma-tulon / muiden kytkentäpiirien täydellinen galvaaninen eristys > 10 9 Ω Configurations Biocides Flowmeter Flow switch Auxiliary entry Analog. outputs Alarm relay Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function Range..(mS)..: 0010 A0295 Kuva. 52: ma-tulon toiminto johtokyky Auxiliary Function ph ORP Chorine Bromine Ozone Peroxide Auxiliary Function Peroxide Range..(mg)..: 0014 Auxiliar Funktion ph ORP Chorine Bromine Ozone Peroxide Auxiliary Function Ozone Range..(mg)..: 10 A0297 Kuva. 53: ma-tulon toiminto vetyperoksidi / otsoni 58

59 Käyttövalikko/ohjaus Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function ORP Range..(mV)..: 0010 Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function Chorine Range..(mg)..: 10 Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function Bromine Range..(mg)..: 20 Auxiliary Function Without ph ORP Chorine Bromine Auxiliary Function Range..(mS)..: 0014 A0296 Kuva. 54: ma-tulo ma-analogiset lähdöt ProMcon -säätimessä on käytettävissä 2 analogista lähtöä. Lähtö [I1] on esiasetettu ja se mahdollistaa [johtokyvyn] parametrin mittausarvon lähettämisen rekisteröintilaitteeseen tai keskusohjaukseen. Lähtöalue vastaa [Teknikko]-valikossa analogisille lähdöille suoritettua ohjelmointia. Lähtö "I2" voidaan ohjelmoida ja sille voidaan määrittää seuraavat parametrit: Ei lähtöä Lämpötilan lähtö (Pt100) Toisen mittaussuureen lähtö 2 analogista lähtöä voidaan toimintatilan siirtämistä varten: 0 20 ma 4 20 ma 20 0 ma 20 4 ma ohjelmoida 59

60 Käyttövalikko/ohjaus Configurations Biocides Flowmeter Flow switch Auxiliary entry Analog. outputs Alarm relay Analogue outputs ma output1 (Cond) ma output2 Analogue outputs ma output1 (Cond) ma output2 Analogue outputs ma ma ma ma Analogue outputs Without Temperature Analogue outputs Without Temperature Analogue outputs Without Temperature Chorine A0298 Kuva. 55: ma-analogisten lähtöjen säätö Analogisen lähdön [Ib] mahdollinen osoittaminen valitulle mittaussuureelle, poikkeuksena induktiivinen johtokyky, joka pysyy varalla konduktiiviselle johtokyvylle kanavassa [Ia] Hälytysreleen säätö HUOMIO! Hälytys Kun hälytysrelettä käytetään ph-arvon säätöön, hälytystä ei voi laukaista ulkoisesti. Hälytysrele voidaan deaktivoida, hälytystoiminto osoittaa johtokyvylle tai, kun ph-arvon apuparametri on olemassa, ph-arvon ylöstai alaspäin säätö voidaan määrittää. Myös esim. klooripitoisuuden säätö on mahdollista. 60

61 Käyttövalikko/ohjaus Configurations Biocides Flowmeter Flow switch Auxiliary entry Analog. outputs Alarm relay Alarm Without Peroxide control Alarm Without Peroxide control Alarm Without ph lower/raise A0299 Kuva. 56: Hälytysreleen säätö ph-säätösuureen osoitus Toiminto [ph:n lasku/nosto] on mahdollinen vain, jos on säätösuure on ph-arvo. 7.6 Johtokykyanturin kennovakion ohjelmointi OHJE! Varmista anturin kennovakio [K] ennen ohjelmointia. [K] (kennovakio) täytyy syöttää ProMcon -säätimeen ennen käyttöä. Ohjelmoinnin helpottamiseksi on käytettävissä vakio-[k] - kennovakioita. Kun käytetään anturia, jonka [K] on jokin muu, käytä toimintoa [muu] ja syötä anturin arvo [K]. Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initializations K cell K= 0.1 K= 0.5 K= 1 K= 5 K= 10 Others K cell K= 0.1 K= 0.5 K= 1 K= 5 K= 10 Others K cell Cell constant: Maximum K=50 A0300 Kuva. 57: Johtokykyanturin kennovakion ohjelmointi 61

62 Käyttövalikko/ohjaus 7.7 Johtokykyanturin lämpötilakompensaatio Yleensä lämpötilakompensaation kerrointa (α = 1,9%/ C vedelle) ei tarvitse muuttaa. Kun sitä on syytä muuttaa, ja α on tiedossa, syötä uudet kertoimet. Suorita lopuksi johtokykyanturin kalibrointi. Vakiona johtokykyanturin lämpötilakompensaation kerroin on 1,9%/ C. Jos lämpötilakerroin poikkeaa vakioarvosta 1,9%/ C, määritä tämä arvo, syötä se ja vahvista se. Jos et suorita lämpötilakompensaatiota, syötä arvo [0]. Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initialisation Compensation (%/ C) Value in %/ C: A0301 Kuva. 58: Johtokykyanturin lämpötilakompensaatio 7.8 Peittävyyden säätö Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initialisation Recording time Time...: 000 min A0302 Kuva. 59: Peittävyyden säätö Peittävyys määrittää, millä aikaväleillä mittausarvot tulostetaan RS232/RS485-liittymistä. 7.9 ProMcon -säätimen palauttaminen tehdasasetuksiin HUOMIO! [Palautus tehdasasetuksiin] asettaa ProMcon -säätimen valmistajan ohjelmoimiin vakioasetuksiin. Kaikki nykyiset konfiguroinnit, kalibroinnit, asetusarvot jne. menetetään. ProMcon ei siten ole silloin enää säädetty käyttöä varten. Tämä voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin. [Tehdasasetuksiin palauttamisen] jälkeen ProMcon - säädin on mukautettava käyttöä varten suorittamalla esim. uusi kalibrointi, parametrointi jne. 62

63 Käyttövalikko/ohjaus Specialist code Functional Mode Configurations K cell Compensation (%/ C) Recording time Initialisation Initialisation Main Reset Modem Maint. Control Unit number Version : 4.03 Clear memories? If yes: Enter! Clear memories? If yes: Enter! Clearing in progress Initialisation Main Reset Modem Maint. Control Unit number Version : 4.03 Modem Active... Inactive... Initialisation Main Reset Modem Maint. Control Unit number Version : 4.03 Active... Inactive... Maintenance control A0304 Kuva. 60: Palauttaminen tehdasasetuksiin Parametrit Tehdasasetuksiin palauttamisen kuvaus Arvo Tila Käyttötila Johtokyky Apuparametrit Apuparametrit Jää pois Kieli Peruskieli Ranska Koodit Teknikkojen ja tehtaan pääsykoodi 5000 näyttö Parametrien näyttö, LCD Jää pois Anturin K Johtokykyanturin K-arvo 1.00 Asetusarvo µs Johtokyvyn asetusarvo 1500 µs Virtausmittari Virtausmittari Arvo yksikössä l/impulssi Deaktivoitu 100 l/min Biosidi Biosidin tila Deaktivoitu Vuodenajat Ajastin Vuodenaikojen käyttötilat Viitekuukausi - kesä Viitekuukausi - talvi 4x8 ajastinta Aktivointitila Automaattinen Huhtikuu Lokakuu 00 Ei 1 63

64 Käyttövalikko/ohjaus Parametrit Tehdasasetuksiin palauttamisen kuvaus Arvo Viikkomäärä syklissä Inhibiittori Inhibiittorin tila Jatkuva Kalibrointi Kalibroinnin jyrkkyys 1.00 Analogiset lähdöt Analogisen lähdön I1 konfigurointi Siirtotila I1 Analogisen lähdön I2 konfigurointi Siirtotila I2 Johtokyky ma Jää pois ma Numero Laitteen numero 00 Modeemin aktivointi tai deaktivointi: OHJE! Modeemin aktivoimiseen vaaditaan ProMcon -säätimeen asennetaan [modeemiliitäntä], joka vastaa paikallisen puhelinverkon vaatimuksia. Pyydä lisätietoja paikalliselta ProMinent-edustajalta. Tämän toiminnon avulla sisäinen modeemi voidaan aktivoida tai deaktivoida. Huolto-ohjauksen aktivointi: Tämä toiminto mahdollistaa [käyttäjävalikossa] ProMcon -säätimen eri toimintojen testien aktivoimisen Laitteen numero OHJE! Kun laitteen numero on edelleen [0], ProMcon -säädintä ei tunnisteta verkossa. Specialist menu Initialisation Total reset Modem Maintenance admin Device number Version : 4.03 Specialist menu Identification Number... : 000 A0303 Kuva. 61: Laitteen numero Yksilöi ProMcon -säätimen, kun se on yhdistetty muihin laitteisiin verkossa. Tyypin RS485 yhteydessä tai modeemilla yhdistettäessä täytyy liittymäohjelman tunnistaa laite, jonka kanssa se vaihtaa tietoja. Laitteen numero mahdollistaa ProMcon -säätimen tunnistamisen yhteysjohdossa tai yhteysväylässä. 64

65 Antureiden kalibrointi 8 Antureiden kalibrointi 8.1 Johtokyvyn kalibrointi Oletusvakio Ennen johtokykyanturin kalibrointia täytyy varmistaa, että ProMcon -säätimen kennovakio vastaa tosiasiallista johtokykyanturia. Tämä arvo näytetään ProMcon -säätimen LCD-näytön alaosassa, kun kennovakion näyttötoiminto on asetettu. Näitä kennovakioita voidaan muuttaa [Spesialisti-valikossa]. Slope Factory settings Standard...: 1230 µs Zero Factory settings I. Press both buttons successively, where STOP remains pressed. Slope Factory settings II. Slope Factory settings III. A0252 Kuva. 62: Johtokyvyn kalibrointi I. Palauttaminen tehdasasetuksiin II. Nollapisteen kalibrointi III. Palauttaminen tehdasasetuksiin 65

66 Antureiden kalibrointi Johtokykyanturin kalibrointi Kalibrointi lämpötilakompensaatiolla tai ilman sitä Voit kalibroida johtokykyanturin lämpötilakompensaatiolla tai ilman sitä. Kun valitset kalibroinnin ilman lämpötila-anturia, täytyy ohjelmoidut lämpötilakertoimet deaktivoida. Kun valitset kalibroinnin lämpötila-antureiden kanssa, täytyy ne upottaa kalibrointinesteeseen yhdessä johtokykyanturin kanssa. Kalibroinnin saa suorittaa vasta sitten, kun lämpötila-anturin näyttämä kalibrointinesteen lämpötila-arvo on vakautunut (odotusaika n. 5 minuuttia). Johtokykyvyn kalibrointiliuos Käytä johtokyvyn kalibrointiliuosta, jonka johtavuus ympäristön lämpötilassa on tunnettu, esim. ProMinent -johtokyvyn kalibrointiliuos (1413 μs/cm), tilausnro Upota anturi johtokyvyn kalibrointiliuokseen 2. Jos et käytä lämpötilakompensaatiota, aseta lämpötilakertoimet kohdassa spesialisti-valikko/kompensaatio arvoon 00.00%/ C ð ProMcon näyttää johtokykyarvon, jonka se on laskenut nykyisillä parametreilla. 3. Menettele mittausarvon vakauttamisen suhteen siten kuin on neuvottu valikossa kalibrointi. Valitse johtokykyanturin kalibrointi 4. Anna johtokyvyn kalibrointiliuoksen tosiasiallinen johtokykyarvo ja vahvista johtokykyarvo ð ProMcon laskee sitten kennovakion arvon uudelleen ja näyttää uuden mittausarvon näytössä. Parametrit Johtokyvyn kalibroinnin kuvaus Alue Johtokyky Tarkkuus Resoluutio Johtokyvyn lukema [ K=1]:lle automaattisella mittausalueen vaihdolla. (x1,x10 ja x100) Mittauksen tarkkuus (kalibroinnin jälkeen) riippuu vahvistamattomasta mittausalueesta (EM = 100 μs, K=1) Näytön tarkkuus riippuu automaattisesta mittausalueesta (EMA) ja näyttöyksiköstä (UA) 0-10 ms/cm 1 % viitaten mittausalueen loppuarvoon 1 % UA Nolla Maksimaalinen korjaussuure 10 % viitaten mittausalueen loppuarvoon Jyrkkyys Kasvun (tai nousun) maksimaalinen korjaussuure 0,2x - 5x 66

67 Antureiden kalibrointi 8.2 Lämpötila-anturin kalibrointi (Pt100) Nollapisteen kalibrointi ProMcon mittaa veden lämpötilan anturilla, jonka tyyppi on [Pt100]. Normaalisti ProMcon ei tarvitse 0 C-pisteensä kalibrointia. Liitettäessä johtoa, jonka pituus on yli 3 m, voi olla tarpeen suorittaa kalibrointi. Ennen kuin kalibroit [ Pt100]:n, varmista, että käytät nollapisteen kalibroinnissa kalibrointivastusta 100 Ω 0,1%. Calibrate Sensors Temperature Temperature Slope Factory settings Temperature Standard...: 25.0 Temperature Slope Factory settings A0253 Kuva. 63: Lämpötila-anturin kalibrointi [Pt100 ] Lämpötila-anturin nollapisteen määrittäminen Johdon vastus Tämä menettely mahdollistaa johdon vastuksen kompensaation, ei lämpötila-anturin [Pt100] poikkeamaa 1. Kytke lämpötila-anturi irti johdosta 2. Liitä tarkkuusvastus johtoon ð Odota, kunnes lukema on vakautunut. 3. Jos arvo ei ole 0 C, suorita nollapisteen kalibrointi kuten on esitetty kohdassa Ä sivulla Poistu kalibrointitilasta ja tarkasta, että lämpötilanäyttö on todella 0 C 5. Kytke tarkkuusvastus irti johdosta 6. Liitä lämpötila-anturi johtoon Lämpötila-anturin jyrkkyyden määrittäminen ProMcon mittaa lämpötilan lämpötila-anturilla, jonka tyyppi on [Pt100]. Kalibrointi voidaan suorittaa helposti, kun jäähdytystornin veden lämpötila on tiedossa. Tämä toimenpide edellyttää asiantuntevan henkilön paikallaoloa, katso Ä Luku 1.2 Käyttäjille asetettavat pätevyysvaatimukset sivulla 7. 67

68 Antureiden kalibrointi Jos jäähdytystornin veden lämpötila tiedetään tarkasti, suorita lämpötilan poikkeaman kalibrointi ylhäällä olevan grafiikan Kuva. 63 mukaisesti. 1. Odota, kunnes lämpötilanäyttö on vakautunut 2. Valitse kalibrointivalikko 3. Anna kalibrointiarvo kiertopiirin tosiasiallista lämpötilaa vastaavasti 4. Vahvista ja tarkasta päivitetty lämpötilanäyttö LCD-näytöstä Parametrit Lämpötilan mittauksen kuvaus Alue Lämpötila Lämpötilan lukema-arvo lämpötila-anturilla, jonka tyyppi on [Pt100] C Tarkkuus Mittauksen tarkkuus (kalibroinnin jälkeen) +/- 0,5 C Resoluutio Näytön tarkkuus 0,1 C Nolla Nollapisteen maksimaalinen korjaussuure +/- 5 C Jyrkkyys Jyrkkyyden maksimikorjaus 0,5x - 2x 8.3 Induktiivisen johtokyvyn anturin kalibrointi induktiivinen johtokyky Parametri [Induktiivinen johtokyky] on ProMcon -säätimessä automaattisena viitesuureena. Se tulee siis kaikissa ProMcon -säätimen toiminnoissa konduktiivisen johtokyvyn arvon tilalle. Erilaiset mittausalueet Induktiivisen johtokyvyn anturi sisäänrakennetulla lähettimellä, lähtö 4 20 ma, toimii useilla mittausalueilla. Varmista, että [Spesialisti-valikossa] annettu anturin mittausalue vastaa induktiivisen johtokyvyn anturin mittaussuuretta. Induktiivisen johtokyvyn anturia ei voi kalibroida nollaan. Nolla vastaa tarkasti syöttöarvoa 4 ma. Mittausalueen enimmäisarvo vastaa teoreettisesti syöttöarvoa 20 ma. Kun induktiivisen johtokyvyn tosiasiallinen arvo halutaan säätää, on kuitenkin mahdollista suorittaa anturin jyrkkyyden kalibrointi seuraavalla tavalla. 68

69 Antureiden kalibrointi System Menu Slope Factory settings System Menu Standard...: 1240 µs System Menu Zero Factory settings A0254 Kuva. 64: Induktiivisen johtokyvyn anturin kalibrointi I. Palauttaminen tehdasasetuksiin Johtokykyanturin kalibrointi Kalibrointi lämpötilakompensaatiolla tai ilman sitä Voit kalibroida johtokykyanturin lämpötilakompensaatiolla tai ilman sitä. Kun valitset kalibroinnin ilman lämpötila-anturia, täytyy ohjelmoidut lämpötilakertoimet deaktivoida. Kun valitset kalibroinnin lämpötila-antureiden kanssa, täytyy ne upottaa kalibrointinesteeseen yhdessä johtokykyanturin kanssa. Kalibroinnin saa suorittaa vasta sitten, kun lämpötila-anturin näyttämä kalibrointinesteen lämpötila-arvo on vakautunut (odotusaika n. 5 minuuttia). Johtokykyvyn kalibrointiliuos Käytä johtokyvyn kalibrointiliuosta, jonka johtavuus ympäristön lämpötilassa on tunnettu, esim. ProMinent -johtokyvyn kalibrointiliuos (1413 μs/cm), tilausnro Upota anturi johtokyvyn kalibrointiliuokseen 2. Jos et käytä lämpötilakompensaatiota, aseta lämpötilakertoimet kohdassa spesialisti-valikko/kompensaatio arvoon 00.00%/ C ð ProMcon näyttää johtokykyarvon, jonka se on laskenut nykyisillä parametreilla. 3. Menettele mittausarvon vakauttamisen suhteen siten kuin on neuvottu valikossa kalibrointi. Valitse johtokykyanturin kalibrointi 69

70 Antureiden kalibrointi 4. Anna johtokyvyn kalibrointiliuoksen tosiasiallinen johtokykyarvo ja vahvista johtokykyarvo ð ProMcon laskee sitten kennovakion arvon uudelleen ja näyttää uuden mittausarvon näytössä. Parametrit Mittauksen kuvaus Alue induktiivinen johtokyky Induktiivisen johtokyvyn lukema-arvo sellaisen mittausalueen mukaan, joka vastaa tulovirtaa 4 20 ma 0 - anturin mittausalueen yläraja Tarkkuus Mittauksen tarkkuus (kalibroinnin jälkeen) +/- 1 % 8.4 ph-anturin kalibrointi Ulkoinen mittausmuunnin ph-anturia voidaan käyttää vain ulkoisella mittausmuuntimella, jonka ominaisuus on 4 20 ma / 15, ,45 ph. Nimike: ProMinent Puskuriliuos Ennen ph-anturin kalibrointia täytyy varmistaa, että käytät puskuriliuosta ph=7 ja jyrkkyyden puskuriliuosta. Esimerkiksi ph=4. ph-arvo näytetään ProMcon -säätimen LCD-näytön alaosassa, kun tämän arvon näyttö on avattu. Näitä näyttöjä voidaan säätää [Spesialisti-valikossa]. ph ph = 7.00 Slope Factory settings ph Standard...: ph ph ph = 7.00 Slope Factory settings ph Standard...: ph ph ph = 7.00 Slope Factory settings I. A0255 Kuva. 65: ph-anturin kalibrointi I. Palauttaminen tehdasasetuksiin 70

71 Antureiden kalibrointi Kalibrointi ph 7 1. Irrota anturi virtausanturista 2. Huuhtele anturi puhtaalla vedellä ja kuivaa se sitten puhtailla, rasvattomilla pyyhkeillä (painele, älä hankaa) 3. Upota anturi puskuriliuokseen (ph 7) ð Odota, kunnes LCD-näytössä näkyvä lukema-arvo on vakautunut 4. Jos ei näytetä arvoa ph=7, suorita kalibrointi kohdan Kuva. 65 tietojen mukaisesti 5. [Syötä kalibrointi ph=7.00] ja vahvista. 6. Asenna anturi virtausanturiin, kun et suorita jyrkkyyden kalibrointia ph-anturin jyrkkyyden kalibrointi 1. Huuhtele anturi puhtaalla vedellä ja kuivaa se sitten puhtailla, rasvattomilla pyyhkeillä (painele, älä hankaa) 2. Upota anturi puskuriliuokseen (ph 4) ð Odota, kunnes LCD-näytössä näkyvä lukema-arvo on vakautunut 3. Jos ei näytetä arvoa [ph=4], suorita kalibrointi kohdan Kuva. 65 tietojen mukaisesti 4. Valitse [jyrkkyyden kalibrointi], anna kalibrointiarvo tarvittaessa ja vahvista 5. Poistu kalibrointitilasta ja tarkasta, että ph-arvona näytetään todella ph 4 6. Asenna anturi virtausanturiin Kun jäähdytysveden ph-arvo on kalibroitu, tarkasta se sopivalla menetelmällä ja vertaa tätä arvoa annettuun arvoon. ph-lukemaarvon on vastattava referenssimenetelmällä saatua arvoa Parametrit ph-mittauksen kuvaus Alue ph-arvo ph:n lukema-arvo tulovirran 4 20 ma mukaisesti 0-14 ph Tarkkuus Mittauksen tarkkuus (kalibroinnin jälkeen) 0,05 ph Resoluutio Näytetty tarkkuus 0,01 ph Poikkeama ph 7 Sallittu enimmäisarvo ph=7 -kalibroinnille +/- 2 ph Jyrkkyys Jyrkkyyden maksimikorjauksen suure 0,2x - 5x 8.5 Redox-anturin tarkastus Ulkoinen mittausmuunnin Redox-anturia voidaan käyttää vain ulkoisella mittausmuuntimella, jonka ominaisuus on 4 20 ma / ma. Nimike: ProMinent

72 Antureiden kalibrointi Puskuriliuos Ennen Redox-anturin kalibrointia täytyy varmistaa, että käytät oikeaa puskuriliuosta. Esimerkiksi ProMinent Redox Puffer (465 mv). Redox-arvo näytetään ProMcon -säätimen LCD-näytön alaosassa, kun tämän arvon näyttö on avattu. Näitä näyttöjä voidaan säätää [Spesialisti-valikossa]. [Redox]-suure näytetään aina positiivisena suureena. ORP Slope Factory settings ORP Standard...: 0325mV ORP Zero Factory settings A0256 Kuva. 66: Redox-anturin tarkastus I. Palauttaminen tehdasasetuksiin Redox-tarkastus 1. Irrota anturi virtausanturista 2. Huuhtele anturi puhtaalla vedellä ja kuivaa se sitten puhtailla, rasvattomilla pyyhkeillä (painele, älä hankaa) 3. Upota anturi puskuriliuokseen, esim. 465 mv ð Odota, kunnes LCD-näytössä näkyvä lukema-arvo on vakautunut 4. Jos ei näytetä arvoa [465 mv], suorita säätö kohdan Kuva. 66 tietojen mukaisesti 5. Syötä 465 mv ja vahvista ð Poistu tarkastustilasta ja tarkasta, että näytetään todella 465 mv 6. Asenna anturi virtausanturiin Parametrit Mittauksen kuvaus Alue Redox Redox -lukema-arvo tulovirran 4 20mA mukaisesti mv Tarkkuus Mittauksen tarkkuus (tarkastuksen jälkeen) 5 mv Resoluutio Näytetty tarkkuus 1 mv Jyrkkyys Jyrkkyyden maksimikorjauksen suure 0,2x - 5x 72

73 Antureiden kalibrointi 8.6 Kloorin, bromin, O 3 :n ja H 2 O 2 :n antureiden kalibrointi Kloorin, bromin, O 3 :n ja H 2 O 2 :n kalibrointimenettely on samanlainen kaikilla mittaussuureilla. Se sopii kaikille mittausalueille, joita näillä erilaisilla mittaussuureilla käytetään. Fotometri Ennen kloorin, bromin, O 3 :n ja H 2 O 2 :n antureiden mittasuureiden kalibrointia on varmistettava, että käytetään fotometria ja asianmukaisia reagensseja. Chlorine Slope Factory settings Chlorine Standard...: Cl Chlorine Zero Factory settings A0257 Kuva. 67: Kloorin, bromin, O 3 :n ja H 2 O 2 :n antureiden kalibrointi I. Palauttaminen tehdasasetuksiin Amperometristen antureiden kalibrointi OHJE! Anturin jyrkkyyden oikeanlaisen kalibroinnin edellytykset Sovelletaan käytettävän anturin vaatimaa DPDmenetelmää Anturin käynnistymisaikaa noudatetaan Virtausanturissa on sallittu ja jatkuva läpivirtaus Anturin ja mittausveden välinen lämpötilan tasaus on suoritettu ph-arvo on vakio sallitulla alueella Annosteltava aine Anturi DPD vapaa kloori CLE 1 kokonaiskloori CTE CGE Bromi BCDMH BRE Bromi DPDMH BRE 2 1 Anturi on asennettu, huuhdeltu mittausvedellä, liitetty sähköisesti ProMcon -säätimeen ja käynnistetty. 73

74 Antureiden kalibrointi Kalibrointia varten mittausvedessä on oltava riittävästi annosteluainetta (> 2% anturin mittausalueesta). Ota mittausvesinäyte suoraan mittauskohdasta ja määritä annosteluaineen pitoisuus mittausvedessä [ppm] sopivalla referenssimenetelmällä (esim. DPD, titraus jne.). Syötä tämä arvo ProMcon -säätimeen seuraavasti: 8.7 Impulssivirtausmittarin kalibrointi Flowmeter Slope Factory settings Flowmeter Standard...: /imp Flowmeter Zero Factory settings A0258 Kuva. 68: Impulssivirtausmittarin kalibrointi I. Palauttaminen tehdasasetuksiin Anna tässä tilavuusarvo, joka vastaa virtausmittarin impulssia. 74

75 Huolto / virheiden korjaus 9 Huolto / virheiden korjaus ProMcon on huoltovapaa. 9.1 Sulakkeen vaihto VAROITUS! Sähköjännitteen aiheuttama vaara Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. ProMcon -säätimessä ei ole verkkokytkintä Kun suoritetaan töitä ProMcon, ProMcon -säätimen sisäosille, säädin on tehtävä jännitteettömäksi ulkoisella kytkimellä tai poistamalla ulkoinen sulake. VAROITUS! Sähköjännitteen aiheuttama vaara Mahdollinen seuraus: Kuolema tai vakava vammautuminen. Liittimissä voi olla jännitettä myös jännitteensyötön katkaisemisen jälkeen. Niihin voidaan syöttää jännitettä erikseen ulkoisesta jännitteensyötöstä. Kytke liittimet irti ulkoisesta verkkovirran syötöstä OHJE! Käytä vain 5 x 20 mm -hienosulakkeita Mahdollinen seuraus: Tuotteen tai sen ympäristössä olevien esineiden vahingoittuminen V Sulakkeen vaihto Verkkosulake on laitteen sisäosassa olevassa suljetussa sulakepitimessä. 1. Kytke ProMcon -säädin jännitteettömäksi 2. Avaa ProMcon -säädin ja aseta kotelon yläosa pysäköintiasentoon. 3. Pura hienosulakkeen suojakansi 4. Irrota hienosulake sopivalla työkalulla 5. Asenna uusi hienosulake sopivalla työkalulla 6. Asenna hienosulakkeen suojakansi 75

76 Huolto / virheiden korjaus 7. Aseta kotelon yläosa ja sulje ProMcon -säädin Nimike Toiminta Osan numero F1 Inhibiittoripumpun sulake, 1 A, hidas F2 Biosidipumpun B (P2) sulake, 1 A, hidas F3 Biosidipumpun A (P1) sulake, 1 A, hidas F4 Sähköventtiilin sulake, 2 A, hidas F5 ProMcon-säätimen verkkosulake, 0,160 A, hidas Virheiden korjaus Ennen virheiden korjausta ProMcon -säädin on tarvittaessa otettava kokonaan pois käytöstä (paina STOPpainiketta) ja varmistettava valtuuttamatonta päälle kytkemistä vastaan. "STOP"-tilassa (vihreä merkkivalo sammunut) ProMcon reagoi seuraavasti: ProMcon keskeyttää kaikki annosteluporosessit ProMcon sulkee suolanpoistoventtiilin ProMcon kytkee ph-arvon säätölähtön (tarvittaessa) asentoon off ProMcon säilyttää asianmukaiset analogiset lähdöt ProMcon hyväksyy ulkoiset tiedot (modeemi, RS485, ) ProMcon sallii pääsyn ohjelmointivalikkoon ProMcon säilyttää tunnistustiedot (johtokyky ja muut...) ProMcon ei enää hallitse teknisiä hälytyksiä 76

77 Tekniset tiedot 10 Tekniset tiedot 10.1 Ympäristöehdot Sallitut ympäristöolosuhteet: Seinäasennus: 0 C 50 C Kytkinpaneeliasennus: 0 C 50 C Kaikki versiot: suhteellinen ilmankosteus % (ei kondensoiva) Sallitut varastointiolosuhteet: Kaikki versiot: Kaikki versiot: suhteellinen ilmankosteus < 95 % (ei kondensoiva) 10.2 Äänenpainetaso Ei mitattavaa melun muodostusta Materiaalien tiedot Osa Kotelon ylä- ja alaosa Takapidike, kotelon alaosa Kalvonäppäimistö Tiiviste Pidätinsanka ja ruuvit Ruuvit M5 Materiaali PPE-GF10 PPE-GF20 Polyesterikalvo PET Vaahtokumi CR Teräs, galvaaninen, sinkitty Jaloteräs A Kemiallinen kestävyys Laite kestää normaalia tekniikkatilojen ilmaa 10.5 Mitat ja painot Laite kokonaisuudessaan: 198 x 200 x 76 mm (L x K x S) Pakkaus: 390 x 295 x 155 mm (L x K x S) Laitteen paino ilman pakkausta: Laitteen bruttopaino pakkauksen kanssa: n. 1,2 kg n. 2,0 kg 77

78 Sähkötiedot 11 Sähkötiedot Verkkoliitäntä Nimellisjännitealue Taajuus Virrankulutus 100 V AC ( V AC) Hz maks. 90 ma Verkkoliitäntä on eristetty kaikista kytkentäosista vahvistetulla eristyksellä. Laitteessa ei ole verkkokytkintä, laitesulake on olemassa. Verkkoliitäntä Nimellisjännitealue Taajuus Virrankulutus 230 V AC ( V AC) Hz maks. 45 ma Verkkoliitäntä on eristetty kaikista kytkentäosista vahvistetulla eristyksellä. Laitteessa ei ole verkkokytkintä, laitesulake on olemassa. Kytkinkoskettimen kuormitettavuus maks. 2 A / 230 V AC. Ei induktiivisia kuormia Analyyttiset ominaisuudet Analyyttiset ominaisuudet: Resistiivisen johtokyvyn tulo Kaikki anturit K=0,01-10 Tulo Pt 100 Lämpötila-alue Tarkkuus +/- 0,5 Resoluutio 0,1 C Aputulo 4 20mA Kaikki 2 johtimen anturit 4 20 ma Digitaaliset tulot: Yhteinen referenssipotentiaali, mutta galvaanisesti eristetty muista tuloista/lähdöistä Normioidut signaalilähdöt: Galvaanisesti eristetty muista tuloista/lähdöistä Silmukkasyöttö Enimmäisvirta Kuormitusvastus Eristysjännite Eristysjännite Eristysjännite Häiriösignaali Eristysjännite Lähtöalue 24 V +/- 1 V 50 ma 485 Ω 500 V 10 9 Ω 500 V 0-10 Hz 500 V 0/4 20mA 78

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia

DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER DULCOPAC Yksikanavainen mittaus- ja säätölaite kiskoasennuksia varten A0569 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

MicaFlex MF-PFCP Asennus- ja käyttöohje

MicaFlex MF-PFCP Asennus- ja käyttöohje 1 HUOM! Lue koko ohje huolellisesti ennen aloitusta. KÄYTTÖ MF-PFCP on paine- ja virtaussäädin sisäänrakennetulla paineanturilla. Painikkeiden,, PGM ja ESC avulla valitaan halutut funktiot, asetukset ja

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN FIN Ominaisuudet ASA-30:tä voidaan käyttää joko hälytysjärjestelmään liitettynä lisäsireeninä tai itsenäisenä sireeninä, joka on liitettyä kaukosäätimeen ja/tai langattomiin tunnistimiin. - Langaton yhteys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot