LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Sirkka Raassina Kaija Öystilä Matti Ponkilainen Tarja Mustonen, Matti Ponkilaisen varajäsen Maija Riikonen Rauni Tukiainen, Maija Riikosen varajäsen MUUT LÄSNÄ Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) ; OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Marja Leena Ilvonen Martti Hara NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 102 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, virsi 373: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maija Riikonen ja Matti Ponkilainen olivat ilmoittaneet esteestä ja heidän tilalle oli kutsuttu varajäsenet Rauni Tukiainen ja Tarja Mustonen, mikä hyväksyttiin. Myös Tukiaisella ja Mustosella oli este. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 104 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Marja Leena Ilvonen ja Martti Hara. 105 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 106 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/ : Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin 2007 SLS Hyvinkää: Anneli Jaakkola ja Riitta Lappi SLEY Ylistaro: Anneli Jaakkola, varalle Maija Määttänen SEKL Ryttylä: Rauha Hilonen, varalle Pertti Näsänen Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2007: Palvelutyön johtokunnan päätökset 2/ : Katsaus yhteisvastuukeräykseen Katsaus diakoniatyöhön Katsaus perheneuvontatyöhön Lisäruuan ostaminen EU ruuan tueksi Avustusanomukset Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2007: Lisätietoja Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 107 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2007: 17: Lastenohjaajien lomauttaminen 18: Retki Ruunaan koskille , koskiyrittäjän valinta 19: Seurakuntapapiston vapaapäivät touko syyskuussa : Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Seurakuntapapiston vuosilomat : Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 26: n päätöksen vahvistaminen I kanttorin viransijaisen palkkaamisessa 27: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 28 30: Lieksan kirkon oppaiden palkkaaminen kesäksi 2007 Talousjohtajan päätökset 2007: 14: Kiinteistöpäällikön sijaisen palkkaaminen 15: Määräaikaistalletuksen tekeminen 16: Työloman myöntäminen sairauden takia 17 18: Kokemuslisän myöntäminen 19: Työloman myöntäminen sairauden takia 20: Vahtimestarin sijaisen palkkaaminen 21: Luvan antaminen palveluskoirakokeiden järjestämiseen 22 23: Virkavapauden/työloman myöntäminen sairauden takia 24: Savijärven metsäkalmiston ristin hankintakustannusten jakaminen Kiinteistöpäällikön päätökset 2007: 1: Leimikoiden myynti Seurakuntapuutarhurin päätökset: 2: Lapsityönohjaajan päätökset: 1: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 2: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen,

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 108 ESITYKSEN TEKEMINEN JÄSENEN VALITSEMISESTA LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN ANNA MAIJA POTINKARAN TILALLE Lähetystyön johtokunnan jäsen Anna Maija Potinkara on muuttanut pois paikkakunnalta Lisätietoja Kirkkoherra: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se toteaa Anna Maija Potinkaran luottamustoimen Lieksan seurakunnassa lakanneen Potinkaran menetettyä vaalikelpoisuutensa ja valitsee Potinkaran tilalle Lähetystyön johtokuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi KL 7:3 ja KJ 7:2 Esitetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. kirkkoherra Hannu Juntunen ESITYKSEN TEKEMINEN TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ TOIMIKAUDEKSI Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä tilintarkastajien puheenjohtajaksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHTtilintarkastaja), kauppakamarin (HTM tilintarkastaja) tai julkkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisöyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen kirkkolain 7. luvun 5. pykälän 1. momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajien tai heidän avukseen erikseen valittujen tarkastajien tulee vuosittain pitää seurakunnalle kuuluvan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Sen estämättä, mitä eräiden tietojen ja asiakirjojen salassa pitämisestä on säädetty kirkkolaissa muualla kuin sen 5 luvun 2 :ssä (rippisalai

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) suus) tai määrätty kirkkojärjestyksessä, tilintarkastajalla on oikeus saada tietoja asiakirjasta tai nähtäväkseen asiakirja, joka on pidettävä salassa, jos on katsottava, että tämä on tarpeen tilintarkastustehtävän suorittamiseksi. Tilintarkastajan vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä viranhaltijasta säädetään kirkkolain 6 luvun 3 :ssä. KJ 15:10 Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja määrää yhden heistä puheenjohtajaksi sekä yhtä monta varatilintarkastajaa sekä päättää irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastamisesta. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakunnalle kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi Toiseksi tilintarkastajaksi kirkkoneuvosto esittää tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:tä ja toiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Jaakko Turusta sekä hänen varamiehekseen HTM tilintarkastaja Jouko Rostia. Tilintarkastajien puheenjohtajaksi esitetään Jaakko Turusta. Lisäksi esitetään, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajien avuksi kaksi irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastajaa toimikaudeksi Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 110 ESITYKSEN TEKEMINEN KUIKKARANTA NIMISEN TILAN RN:o 381:3 MYYMISESTÄ Liite 1a Juha ja Anu Nevalainen ovat vuonna 2001 vuokranneet seurakunnalta Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Kuikkaranta nimisen tilan RN:o 381:3. Tilan pinta ala on n m2. Tila on Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan mukainen vapaa ajan asunnon rakennuspaikka nro Nevalaiset ovat keväällä 2007 jättäneet seurakunnalle ostotarjouksen ja ilmoittaneet olevansa valmiit maksamaan tilasta hinnaston mukaisen hinnan Vuokrasopimus on voimassa saakka ja vuoden 2007 vuokra on 271,95. Tästä tontista ei ole vielä hankittu kirkkohallituksen edellyttämää lausuntoa kauppahinnan riittävyydestä. Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä tilan Juha ja Anu Nevalaiselle (kahdeksantuhattayhdeksänsataa) euron kauppahinnasta. Esitystä täydennetään lausunnolla kauppahinnan riittävyydestä. Kirkkovaltuuston päätös, joka edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet valtuuston jäsenistä sitä kannattaa, alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Arviolausunto hankitaan kirkkovaltuuston kokoukseen. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 111 SEURAKUNNAN METSÄSTYSALUEITA METSÄSTYSKAUTENA KOSKE VISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN Liite 1 Seurakunnan riistataloussuunnitelman mukaan metsästysluvat ja osoitukset myöntää kirkkoneuvosto. Talousjohtaja päättää metsästysoikeuksien vuokraamisesta enintään viideksi vuodeksi kirkkoneuvoston vahvistamin ehdoin. Uuden luvan antamisen ehtona on saalisilmoituksen ja/tai valvontaraportin palauttaminen. Kausiluvat ja valvontaluvat käsitellään erikseen. Mahdollisesta ilveksen metsästyksestä päätetään erikseen. Maanomistaja voi suoraan itse myöntää majavan metsästysluvat. Saalisilmoitukset majavan metsästyksestä tulee edelleenkin toimittaa riistanhoitopiirille Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto 1. Jatkaa metsäkanalintujen rauhoittamista Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloilla. 2. Vahvistaa saaliskiintiöt ja metsästysmaksut kaudeksi oheisen liitteen mukaisesti ja sisällyttää hinnastoon uusina maksuina koirakoe/harjoitusmaksun 10 (sis. alv 22 %) ajalle ja erillisten metsästysseuroille vuokrattavien tilojen koko tilan metsästysoikeuden maksuksi 0,40 /ha/v + alv 22 % 3. Antaa mahdolliset kausilupia ja valvojia koskevat ohjeet sekä valtuuttaa Lieksan Riistanhoitoyhdistyksen metsästyksen valvojat suorittamaan metsästyksen valvontaa myös seurakunnan metsästysalueilla. 4. Antaa kiinteistöpäällikölle luvan myöntää majavan metsästysoikeuden Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloille. Muiden tilojen osalta majavan metsästysoikeus kuuluu metsästysoikeuden haltijalle. 5. Päättää, että Pappilan ja Rauhalan metsästysalueet kuuluvat karhun ja suden metsästyksen yhteislupamenettelyyn ja vahvistaa ampujamaksuksi 20 euroa (sis. alv 22 %). Tiedoksi: Keskusteltiin metsästyksen valvonnasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloustoimisto Kiinteistöpäällikkö Hinnasto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen, puh. (013) , sähköposti: kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen, puh , sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 112 HARJOITUSALUEEN ANTAMINEN SUSIRAJAN KANAKOIRAKERHO RY:N KÄYTTÖÖN Susirajan Kanakoirakerho ry:n puheenjohtaja Heino Pasi pyytää seurakunnalta harjoituslupaa Rauhalan metsästysalueen (108:45) pohjoispuolelle välille Hattuvaarantie Pudasjärvi Ruunaantie. Harjoituksissa ei käytetä aseita. Susirajan Kanakoirakerho ry (rek.nro: ) on mannermaisia ja englantilaisia kanakoiria harrastavien yhdistys Lieksassa. Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä noin 20 ja koiria 13. Kerho järjestää, edistää ja kehittää kanakoirien rodunomaista koulutus, harrastus ja kilpailutoimintaa, riistanhoito ja luonnonsuojelutoimintaa, sekä muuta kanakoiriin ja eränkäyntiin liittyvää harrastustoimintaa. Kerhon jäsenet harrastavat metsästystä omissa metsästysseuroissaan, mutta yhteistä metsäharjoitusaluetta kerholla ei ole ollut käytössä. Muutamilta lieksalaisilta maanviljelijöiltä on saatu käyttöön peltoalueita ja kenttäkoulutukselle on saatu lupa Lieksan katsastusasemalle. Yhdistys toimii hyvien metsästystapojen mukaisesti häiritsemättä muita metsässä liikkujia ja noudattamalla metsästyslakeja. Alueella liikkuessaan yhdistyksen jäsenet voivat seurata esim. alueella tapahtuvaa metsästystä. Metsäkanalinnut ovat olleet rauhoitettuja seurakunnan metsästysalueilla usean vuoden ajan. Talousjohtaja: antaa yhdistykselle luvan harjoittaa kanakoiria Rauhalan tilalla RN:o 108:45 oheisen kartan osoittamalla alueella Kontiovaarantien pohjoispuolella Ulkkajoen ja Nälämönsahin alueella. Rauhoitetut Tikkuusuo ja Purassuo sekä Ulkkakangas ja Puraskangas eivät kuulu toiminta alueeseen. Lupa on voimassa alkaen yhden vuoden ja lupamaksu on 50,00. Muista ehdoista sovitaan käyttöoikeussopimuksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 113 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TÖRMÄLÄN TILASTA RN:O 5:59 (VIEKIN PAPPILAN TONTTI) Liite 2 Lieksan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä noin 1,8 ha:n kokoisen määräalan Lieksan kaupungin Viekijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Törmälä RN:o 5:59 Heikki Luukkaselle euron kauppahinnasta. Kauppa koskee Viekissä sijaitsevaa Viekijokeen rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Seurakunnan asiasta hankkiman selvityksen perusteella kauppahintaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen. Kirkkohallituksen virastokollegio on (pykälä 280) vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Sovelletut lainkohdat: kirkkolain 14 luvun 4 :n 1 momentti ja 24 luvun 2 :n 1 momentti. Virastokollegion päätös oikaisuvaatimusohjeineen on ollut nähtävänä Lieksan seurakunnan ilmoitustaululla Talousjohtaja: hyväksyy oheisena liitteenä olevan kauppakirjan ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätöksen. Kirkkoherra Hannu Juntunen ja talousjohtaja Kari Mustonen allekirjoittavat kauppakirjan seurakunnan puolesta. Jommankumman estyneenä ollessa toisena allekirjoittajana toimii toimistosihteeri Salme Kärkkäinen. Toimeenpano: Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kauppakirjan allekirjoittaminen Heikki Luukkanen Kirkkoherra Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 114 VIEKIJÄRVEN SIUNAUSKAPPELIN JA NURMIJÄRVEN KIRKON VUOSIKORJAUKSET VUONNA 2007 Rak.ins. Heikki Koistinen on yhdessä käyttäjien kanssa laatinut Viekijärven siunauskappelin ja Nurmijärven kirkon vuosikorjaussuunnitelmat. Kuluvan vuoden talousarviossa on :n suuruinen, Turusen rahaston rahoittama, määräraha Viekijärven kappelin korjaamista varten. Investointiohjelmassa on :n määrärahavaraus Lieksan kirkkoa ja Nurmijärven kirkkoa varten. Viekin siunauskappeli korjausohjelma: takapihan ulko oven luiskan korotus kynnystasoon takapihan tuulikaapin sisäovien alapintaan asennettava laahuskumit katafalkkikorokkeen poistaminen ja alueen pinnoittaminen salin lattian tasoon eteisaulan lattiapinnoitteen uusiminen keraamisella laatalla tai hitsatulla matolla ulko ovien kunnostus seinäjuurien kosteusvauriokorjaukset ja sisäpuolen maalipintojen maalaus ulkopuolen perusmuurin salaojitus ja maanpinnan muotoilu Nurmijärven kirkon korjausohjelma: peltikaton räystäsvuodan poisto jalkakouruineen kattopontin uusiminen räystään osalta ja uusi kattopeltikaista kattotuoliparrujen kunnon tarkastaminen ja tarvittaessa uusiminen räystäiden osalla ulkopuoliset räystäskourut syöksytorvineen Rakennustöiden epämääräisyyden vuoksi työt suoritetaan laskutyönä ja rakennuttajapalveluista huolehtii rak.ins. Heikki Koistinen. Kaivutyöt suoritetaan omana työnä ja rakennusteknisistä töistä huolehtii HR Rakennus Lieksasta. Hankkeet käynnistetään ja toteutetaan työvoimatilanteen ja määrärahojen puitteissa. Korjaustarpeen laajuus selviää vasta, kun rakenteita puretaan. Talousjohtaja: hyväksyy hankkeiden käynnistämisen suorana hankintana ja niiden toteuttamisen laaditun korjausohjelman periaatteiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Asiasta keskusteltiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 115 KIRKKOHERROJEN JA TALOUSPÄÄLLIKÖIDEN NEUVOTTELU NILSIÄSSÄ Kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden neuvottelu pidetään piispa Wille Riekkisen johdolla Nilsiän Tahkovuoressa ja Aholansaaressa. Ohjelmassa on mm. seuraavia aiheita: Sovitus ja sovinto kirkon sanoman ytimessä * piispa Munib Younan, Jordanian evl kirkko, LML Seurakuntien yhteistyöja PARAS hanke kirkkoherra Pekka Huokuna, Mikkelin maasrk Seurakunnan hallintoon liittyviä näkökohtia *lakimiesasessori Tuija Alatalo Seurakuntatyönjohtamisen ongelmakohtia * työsuojelutarkastaja Päivi Hyvärinen Koulutussuunnittelu seurakunnissa * hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen Ajankohtaiset asiat ja kirkkoherrojen toivomuksesta esille olettavat asiat Päätösrukous Paavon pirtissä, piispa Wille Riekkinen Osallistumismaksu 1 00 /henkilö sisältäen ohjelmaan merkityt tarjoilut ja laivakuljetukset. Tuomiokapituli laskuttaa osallistujia jälkikäteen. Majoitus Sokos hotelli Tahkovuoressa 48,50/2 hh, 84 /1hh. Neuvottelu kuuluu kirkkoherrojen, talouspäälliköiden ja talousjohtajien virkatehtäviin. Ilmoittautumiset viimeistään kolme viikkoa ennen neuvottelua tuomiokapituliin. Tiedoksi: Lisätietoja Kirkkoherra: Virkamatka hyväksytään kirkkoherran ja talousjohtajan vuoden 2007 matkaohjelmaan. Aiheutuvat kustannukset korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Hannu Juntunen Kari Mustonen Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto kirkkoherra Hannu Juntunen

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 116 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN VIRKA JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN SO VELTAMISEEN LIITTYVIIN PAIKALLISNEUVOTTELUIHIN Kirkon palkkausmääräysten uudistaminen toteutetaan alkavalla sopimuskaudella myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla. Talousjohtaja käy virka ja työehtosopimukseen liittyvät paikallisneuvottelut yhdessä kirkkoneuvoston määräämän edustajan kanssa (kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 :n kohta 4). Talousjohtaja: määrää edustajan virka ja työehtosopimukseen liittyviin paikallisneuvotteluihin toimikaudeksi Keskusteltiin uudesta palkkausjärjestelmästä. Paikallisneuvotteluihin määrättiin Seppo Pulkkinen. Tiedoksi: Seppo Pulkkinen Hannu Juntunen Kari Mustonen Taloustoimisto Merja Nuutinen Tarmo Turunen Salme Kärkkäinen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 117 VUOSILOMASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Liite 3 Tuomiokapituli hyväksyy kirkkoherran vuosilomasuunnitelman, kirkkoherra hyväksyy papiston vuosilomasuunnitelman. hyväksyy muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomasuunnitelman. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ehdotukset on sovitettu työaloittain seurakunnan vuosilomasuunnitelmaksi. Menettely ei poikkea aikaisemmista vuosista. Lomien ajankohtien muuttamisesta ja suunnitelmassa vahvistumattomien lomien antamisesta päättävät oman henkilöstönsä osalta kirkkoherra ja talousjohtaja. Vuosilomasuunnitelma julkaistaan sisäisenä tiedotteena intranetsivuilla. Lomasuunnitelmaa päivittää kanslisti Meeri Mikkonen. Lomavuorojen järjestelyssä noudatetaan aikaisemmin omaksuttua käytäntöä. Talousjohtaja: vahvistaa toimivaltansa mukaisesti vuoden 2007 vuosilomasuunnitelman ja kirjaa suunnitelman muilta osin tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Pyykkö ei osallistunut asian käsittelyyn. Tiedoksi: Lisätietoja: Meeri Mikkonen Salme Kärkkäinen Kirkkoherranvirasto Ilmoitustaulu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kirkkoherra Hannu Juntunen

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 118 VIEKIN HAUTAUSMAAN KUULUTETULLA ALUEELLA OLEVIEN HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN TOTEAMINEN Osalla Viekin hautausmaata on meneillään kuulutusmenettely oleellisesti hoitamatta jätettyjen hautojen kuntoon saattamiseksi. Omaisia on kehotettu vuoden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta laittamaan haudat kuntoon uhalla, että hautaoikeus voidaan julistaa menetetyksi. Määräaika kuluu umpeen n asettama toimikunta määritteli kesällä 2006 haudat, joille hoitokehotus annettiin. Kun määräaika on kulunut umpeen, hoitamattomien hautojen luettelosta on poistettava ne haudat, jotka on kunnostettu ja joita on ryhdytty hoitamaan. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että luottamushenkilöiden paikallista asiantuntemusta on tarpeen käyttää haudanhoidon arvioinnissa, tarkoitusta varten on nimettävä toimikunta. Muussa tapauksessa valmistelu voidaan jättää seurakuntapuutarhurin tehtäväksi. suorittaa Viekin hautausmaalla hautausmaakatselmuksen , jolloin käsitellään mm. hoitamattomien hautojen hautaoikeuden lakkauttamista. Tiedoksi: Talousjohtaja: asettaa toimikunnan tai antaa asian valmistelun seurakuntapuutarhurin tehtäväksi mennessä. Todettiin, että vuonna 1939 pappilan väentupa ja siellä olleet hautaasiakirjat ovat palaneet. Keskustelun jälkeen hoitamattomien hautojen arviointia varten asetettiin toimikunta, johon nimettiin Ahti Kiiskinen, Seppo Pyykkö ja Kaarina Turunen. Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen toimii toimikunnan koollekutsujana ja asiantuntijana. Arviointikatselmus suoritetaan välisenä aikana ennen kirkkoneuvoston seuraavaa kokousta. Ahti Kiiskinen Seppo Pyykkö Kaarina Turunen Leo Sutinen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 119 PALVELUTYÖN JOHTAJA SEPPO APAJALAHDEN TYÖAJAN LYHENTÄMINEN Palvelutyön johtaja Seppo Apajalahti on omasta pyynnöstään tehnyt lyhennettyä työaikaa alkaen. Apajalahti pyytää kirkkoneuvostolle osoittamassa kirjeessään, että työaikaa lyhennetään edelleen välisenä aikana: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostolle Anon kunnioittaen saada tehdä lyhennettyä työaikaa ajalla Viikoittainen työaikana seuraa virastotyöaikaa ja on sen mukaisesti 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Anon sen lyhentämistä 33 tuntiin eli 91 prosenttiin normaalista työajasta. Olen ollut näin lyhennetyllä työajalla alkaen. Vapautuvan ajan käytän työyhteisöjen kehittämistoimintaan Kuopion hiippakunnan alueella. Tiedoksi: Lisätietoja Kirkkoherra: hyväksyy palvelutyön johtaja Seppo Apajalahden oma aloitteisen osa aikaistamisen väliseksi ajaksi siten, että Apajalahden viikkotyöaikaa lyhennetään 33 tuntiin ja että hänen palkkaansa alennetaan vastaavassa suhteessa siten, että hänelle maksetaan 91 % täyttä työaikaa edellyttävästä palkasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Apajalahti Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 120 EERO KORTELAISEN MAANVUORASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Liite 4 Lieksan seurakunta on vuokrannut alkaen T:mi Erä Eero/Eero Kortelaiselle n m2:n suuruisen määräalan Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan metsätalousmaaksi kaavoitetulta alueelta Kontiovaarasta Uuronlammen rannalta. Kortelainen on rakentanut alueelle kaksi kuvauskorsua ja käyttää aluetta kaupallisessa matkailutoiminnassa eläinten tarkkailuun. Alueella pidetään myös houkutinta (haaskaa), joka on poistettava ja hävitettävä terveysvalvonnan ohjeiden mukaisesti vuosittain viimeistään ja jonka saa viedä maastoon vuosittain aikaisintaan, kun karhunmetsästys lisälupineen on julistettu virallisesti päättyneeksi. Sopimus päättyi Vuosivuokra on ollut 500,00. Hinnaston mukainen vuosivuokran tavoitehinta on 4 % tontin kauppahinnasta. Tälle kaupallisessa käytössä olevalle asemakaavasta poikkeavalle alueelle ei ole määritelty kauppahintaa, koska sitä ei ole ollut tarkoitus myydä. Eero Kortelainen pyytää seurakuntaa jatkamaan vuokrasopimus oheisella kirjeellä: Lieksan seurakunta, kirkkoneuvosto Mönninkatu 13, LIEKSA Lieksa Pyydän Lieksan Seurakunnalta päättyvän vuokrasopimuksen uusimista (jatkamista) Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Pappilan tilan RN: 107: 101 Erä Eero Tmi: Eero Kortelaiselle, Lieksan Seurakunnalta vuokraaman määräalan vuokrasopimuksen uusimisen ja samalla toiminnan jatkon turvaamisen. Koska olen vuosien aikana tehnyt markkinointi työtä maailmalla näyttäisi työ pikkuhiljaa tuottaa hedelmää. Tuon samalla esille noin 2 kertaa 3 metriä jalaksilla olevan ammattilaiskojun joka sijaitsee aivan varsinaisen kuvauskämpän tuntumassa mutta ammattikuvaajille edullisemmassa paikassa koju oli rakennettu kokeeksi ja pois siirrettäväksi mutta näyttäisi siltä että se olisi varsin tarpeellinen alkuperäisen kuvauskämpän liian suuren ylhäältä alaspäin tapahtuvan kuvauksen kuvakulman takia. Alun perinhän oli tarkoitus kuvauskämppä upottaa maan sisään eli olisi saatu tällä laskettua kuvauskulmaa ammattilaisille edulliseksi, mutta erillaisten sattumien vuoksi päätettiin kämppä rakentaa nykyiseen korkeuteen, eli kämppä on vähemmän ammattilaisille ja katselioille sopivassa korkeudessa nykyisellä paikallaan. Pyydä myös anteeksi sopimuksen näin myöhäistä esille ottoa. Erä Eero Eero Kortelainen

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) Talousjohtaja: päättää vuokrata määräalan (n m2) uudelleen T:mi Erä Eero/ Eero Kortelaiselle väliseksi ajaksi ja määrää lisärakentamisen ja kaupallisen käytön huomioon ottaen vuosivuokraksi 750,00. Muut ehdot sovitaan vuokrasopimuksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Aimo Saarelainen poistui kokouksesta klo Toimeenpano: Sopimuksen allekirjoittaminen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 121 SUVIRANNAN LUOVUTTAMINEN LIEKSAN 4H YHDISTYKSEN KÄYTTÖÖN KESÄN AJAKSI MAANANTAISIN Lieksan 4H yhdistys r.y. pyytää oheisella anomuksella Suvirantaa käyttöönsä kesän ajaksi maanantaisin. Lapsityönohjaaja Riitta Mälkösen ilmoituksen mukaan seurakunnan kasvatustyö ei ole lähdössä mukaan tähän hankkeeseen. Ohjaaja Anne Karhunen on ollut seurakunnan lapsityössä harjoittelijana 6 viikkoa päättyneellä toimintakaudella. Hinnaston mukaan Suvirannan päiväkäytöstä (klo 8 22) veloitetaan ulkopuolisilta 60,00 /ryhmä. Seurakunnan nuorisotyö/mauri Leinonen on varannut Suvirannan käyttöönsä koko kesäksi tiistaiksi ja keskiviikoksi. Lieksan 4H yhdistys r.y. ANOMUS Rantalantie Lieksa lieksan.4h Lieksan seurakunta Mönninkatu Lieksa ANOMUS SUVIRANNAN KÄYTTÖÖN Lieksan 4H yhdistys on mukana Ekoteko hankkeessa. Hankkeeseen liittyen käynnistämme kesän aikana Lieksassa lasten luontokerhotoiminnan. Aloitamme kerhon kesäkuussa Jamalissa ja toivomme voivan tarjota luontokerhoja myös keskustan alueen lapsille. Sopiva kerhopaikka olisi Suviranta jossa on lähellä metsää retkien tekemiseen sekä turvallinen piha alue leikkeihin. Keskustan alueen luontokerhoja pidettäisiin maanantaisin kello Tänä aikana meillä olisi kaksi eri ryhmää niin että 5 7 vuotiaiden ryhmä kokoontuisi kello ja 8 10 vuotiaiden ryhmä kello Kerhotoiminta alkaisi maanantaina. Lasten luontokerhot ovat osallistujille maksuttomia. Kerhojen ohjaajana toimii hankkeen työntekijä Anne Karjunen. Kerhoterveisin Anne Karjunen Lieksan 4H yhdistys Tiedoksi: Kirkkoherra: myöntää käyttöluvan ja määrää käyttömaksuksi 30,00 /käyttökerta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan 4H yhdistys ry/anne Karjunen Taloustoimisto, Kirkkoherranvirasto Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen,

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 122 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI KIRJANPIDOSTA 1 4/2007 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2006 TA 2007 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Seurakuntatyö Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,8 Hautaustoimi Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,4 Kiinteistötoimi Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,4 Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2006 TA 2007 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset ,9 Myyntituotot Maksutuotot ,1 Vuokratuotot ,8 Metsätalouden tuotot ,1 Kolehdit ja keräystuotot ,8 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä ,5 Toimintakulut Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,7 Vuokrat ,7 Aineet ja tavarat ,1 Annetut avustukset ,6 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut yhteensä ,8 TOIMINTAKATE ,3

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015 Taloudellinen jaosto, kokous 5/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika perjantaina 18.9.2015 klo 9.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Myrskylän seurakunta PÖYTÄKIRJA 5-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 2010 Kirkkoneuvosto Aika: 14.4.2010 klo 18.15 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Virén Päivi n varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi

Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Hannu Kemppi 1 Pöytäkirja 3 / 2014 Aika Keskiviikko 29.10.2014 klo 18.03 19.33 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot