LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Sirkka Raassina Kaija Öystilä Matti Ponkilainen Tarja Mustonen, Matti Ponkilaisen varajäsen Maija Riikonen Rauni Tukiainen, Maija Riikosen varajäsen MUUT LÄSNÄ Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) ; OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Marja Leena Ilvonen Martti Hara NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 102 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, virsi 373: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maija Riikonen ja Matti Ponkilainen olivat ilmoittaneet esteestä ja heidän tilalle oli kutsuttu varajäsenet Rauni Tukiainen ja Tarja Mustonen, mikä hyväksyttiin. Myös Tukiaisella ja Mustosella oli este. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 104 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Marja Leena Ilvonen ja Martti Hara. 105 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 106 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/ : Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin 2007 SLS Hyvinkää: Anneli Jaakkola ja Riitta Lappi SLEY Ylistaro: Anneli Jaakkola, varalle Maija Määttänen SEKL Ryttylä: Rauha Hilonen, varalle Pertti Näsänen Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2007: Palvelutyön johtokunnan päätökset 2/ : Katsaus yhteisvastuukeräykseen Katsaus diakoniatyöhön Katsaus perheneuvontatyöhön Lisäruuan ostaminen EU ruuan tueksi Avustusanomukset Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2007: Lisätietoja Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 107 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2007: 17: Lastenohjaajien lomauttaminen 18: Retki Ruunaan koskille , koskiyrittäjän valinta 19: Seurakuntapapiston vapaapäivät touko syyskuussa : Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Seurakuntapapiston vuosilomat : Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 26: n päätöksen vahvistaminen I kanttorin viransijaisen palkkaamisessa 27: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 28 30: Lieksan kirkon oppaiden palkkaaminen kesäksi 2007 Talousjohtajan päätökset 2007: 14: Kiinteistöpäällikön sijaisen palkkaaminen 15: Määräaikaistalletuksen tekeminen 16: Työloman myöntäminen sairauden takia 17 18: Kokemuslisän myöntäminen 19: Työloman myöntäminen sairauden takia 20: Vahtimestarin sijaisen palkkaaminen 21: Luvan antaminen palveluskoirakokeiden järjestämiseen 22 23: Virkavapauden/työloman myöntäminen sairauden takia 24: Savijärven metsäkalmiston ristin hankintakustannusten jakaminen Kiinteistöpäällikön päätökset 2007: 1: Leimikoiden myynti Seurakuntapuutarhurin päätökset: 2: Lapsityönohjaajan päätökset: 1: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 2: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen,

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 108 ESITYKSEN TEKEMINEN JÄSENEN VALITSEMISESTA LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN ANNA MAIJA POTINKARAN TILALLE Lähetystyön johtokunnan jäsen Anna Maija Potinkara on muuttanut pois paikkakunnalta Lisätietoja Kirkkoherra: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se toteaa Anna Maija Potinkaran luottamustoimen Lieksan seurakunnassa lakanneen Potinkaran menetettyä vaalikelpoisuutensa ja valitsee Potinkaran tilalle Lähetystyön johtokuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi KL 7:3 ja KJ 7:2 Esitetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. kirkkoherra Hannu Juntunen ESITYKSEN TEKEMINEN TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ TOIMIKAUDEKSI Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä tilintarkastajien puheenjohtajaksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHTtilintarkastaja), kauppakamarin (HTM tilintarkastaja) tai julkkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisöyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen kirkkolain 7. luvun 5. pykälän 1. momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajien tai heidän avukseen erikseen valittujen tarkastajien tulee vuosittain pitää seurakunnalle kuuluvan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Sen estämättä, mitä eräiden tietojen ja asiakirjojen salassa pitämisestä on säädetty kirkkolaissa muualla kuin sen 5 luvun 2 :ssä (rippisalai

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) suus) tai määrätty kirkkojärjestyksessä, tilintarkastajalla on oikeus saada tietoja asiakirjasta tai nähtäväkseen asiakirja, joka on pidettävä salassa, jos on katsottava, että tämä on tarpeen tilintarkastustehtävän suorittamiseksi. Tilintarkastajan vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä viranhaltijasta säädetään kirkkolain 6 luvun 3 :ssä. KJ 15:10 Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja määrää yhden heistä puheenjohtajaksi sekä yhtä monta varatilintarkastajaa sekä päättää irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastamisesta. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakunnalle kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi Toiseksi tilintarkastajaksi kirkkoneuvosto esittää tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:tä ja toiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Jaakko Turusta sekä hänen varamiehekseen HTM tilintarkastaja Jouko Rostia. Tilintarkastajien puheenjohtajaksi esitetään Jaakko Turusta. Lisäksi esitetään, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajien avuksi kaksi irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastajaa toimikaudeksi Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 110 ESITYKSEN TEKEMINEN KUIKKARANTA NIMISEN TILAN RN:o 381:3 MYYMISESTÄ Liite 1a Juha ja Anu Nevalainen ovat vuonna 2001 vuokranneet seurakunnalta Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Kuikkaranta nimisen tilan RN:o 381:3. Tilan pinta ala on n m2. Tila on Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan mukainen vapaa ajan asunnon rakennuspaikka nro Nevalaiset ovat keväällä 2007 jättäneet seurakunnalle ostotarjouksen ja ilmoittaneet olevansa valmiit maksamaan tilasta hinnaston mukaisen hinnan Vuokrasopimus on voimassa saakka ja vuoden 2007 vuokra on 271,95. Tästä tontista ei ole vielä hankittu kirkkohallituksen edellyttämää lausuntoa kauppahinnan riittävyydestä. Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä tilan Juha ja Anu Nevalaiselle (kahdeksantuhattayhdeksänsataa) euron kauppahinnasta. Esitystä täydennetään lausunnolla kauppahinnan riittävyydestä. Kirkkovaltuuston päätös, joka edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet valtuuston jäsenistä sitä kannattaa, alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Arviolausunto hankitaan kirkkovaltuuston kokoukseen. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 111 SEURAKUNNAN METSÄSTYSALUEITA METSÄSTYSKAUTENA KOSKE VISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN Liite 1 Seurakunnan riistataloussuunnitelman mukaan metsästysluvat ja osoitukset myöntää kirkkoneuvosto. Talousjohtaja päättää metsästysoikeuksien vuokraamisesta enintään viideksi vuodeksi kirkkoneuvoston vahvistamin ehdoin. Uuden luvan antamisen ehtona on saalisilmoituksen ja/tai valvontaraportin palauttaminen. Kausiluvat ja valvontaluvat käsitellään erikseen. Mahdollisesta ilveksen metsästyksestä päätetään erikseen. Maanomistaja voi suoraan itse myöntää majavan metsästysluvat. Saalisilmoitukset majavan metsästyksestä tulee edelleenkin toimittaa riistanhoitopiirille Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto 1. Jatkaa metsäkanalintujen rauhoittamista Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloilla. 2. Vahvistaa saaliskiintiöt ja metsästysmaksut kaudeksi oheisen liitteen mukaisesti ja sisällyttää hinnastoon uusina maksuina koirakoe/harjoitusmaksun 10 (sis. alv 22 %) ajalle ja erillisten metsästysseuroille vuokrattavien tilojen koko tilan metsästysoikeuden maksuksi 0,40 /ha/v + alv 22 % 3. Antaa mahdolliset kausilupia ja valvojia koskevat ohjeet sekä valtuuttaa Lieksan Riistanhoitoyhdistyksen metsästyksen valvojat suorittamaan metsästyksen valvontaa myös seurakunnan metsästysalueilla. 4. Antaa kiinteistöpäällikölle luvan myöntää majavan metsästysoikeuden Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloille. Muiden tilojen osalta majavan metsästysoikeus kuuluu metsästysoikeuden haltijalle. 5. Päättää, että Pappilan ja Rauhalan metsästysalueet kuuluvat karhun ja suden metsästyksen yhteislupamenettelyyn ja vahvistaa ampujamaksuksi 20 euroa (sis. alv 22 %). Tiedoksi: Keskusteltiin metsästyksen valvonnasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloustoimisto Kiinteistöpäällikkö Hinnasto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen, puh. (013) , sähköposti: kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen, puh , sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 112 HARJOITUSALUEEN ANTAMINEN SUSIRAJAN KANAKOIRAKERHO RY:N KÄYTTÖÖN Susirajan Kanakoirakerho ry:n puheenjohtaja Heino Pasi pyytää seurakunnalta harjoituslupaa Rauhalan metsästysalueen (108:45) pohjoispuolelle välille Hattuvaarantie Pudasjärvi Ruunaantie. Harjoituksissa ei käytetä aseita. Susirajan Kanakoirakerho ry (rek.nro: ) on mannermaisia ja englantilaisia kanakoiria harrastavien yhdistys Lieksassa. Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä noin 20 ja koiria 13. Kerho järjestää, edistää ja kehittää kanakoirien rodunomaista koulutus, harrastus ja kilpailutoimintaa, riistanhoito ja luonnonsuojelutoimintaa, sekä muuta kanakoiriin ja eränkäyntiin liittyvää harrastustoimintaa. Kerhon jäsenet harrastavat metsästystä omissa metsästysseuroissaan, mutta yhteistä metsäharjoitusaluetta kerholla ei ole ollut käytössä. Muutamilta lieksalaisilta maanviljelijöiltä on saatu käyttöön peltoalueita ja kenttäkoulutukselle on saatu lupa Lieksan katsastusasemalle. Yhdistys toimii hyvien metsästystapojen mukaisesti häiritsemättä muita metsässä liikkujia ja noudattamalla metsästyslakeja. Alueella liikkuessaan yhdistyksen jäsenet voivat seurata esim. alueella tapahtuvaa metsästystä. Metsäkanalinnut ovat olleet rauhoitettuja seurakunnan metsästysalueilla usean vuoden ajan. Talousjohtaja: antaa yhdistykselle luvan harjoittaa kanakoiria Rauhalan tilalla RN:o 108:45 oheisen kartan osoittamalla alueella Kontiovaarantien pohjoispuolella Ulkkajoen ja Nälämönsahin alueella. Rauhoitetut Tikkuusuo ja Purassuo sekä Ulkkakangas ja Puraskangas eivät kuulu toiminta alueeseen. Lupa on voimassa alkaen yhden vuoden ja lupamaksu on 50,00. Muista ehdoista sovitaan käyttöoikeussopimuksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 113 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TÖRMÄLÄN TILASTA RN:O 5:59 (VIEKIN PAPPILAN TONTTI) Liite 2 Lieksan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä noin 1,8 ha:n kokoisen määräalan Lieksan kaupungin Viekijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Törmälä RN:o 5:59 Heikki Luukkaselle euron kauppahinnasta. Kauppa koskee Viekissä sijaitsevaa Viekijokeen rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Seurakunnan asiasta hankkiman selvityksen perusteella kauppahintaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen. Kirkkohallituksen virastokollegio on (pykälä 280) vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Sovelletut lainkohdat: kirkkolain 14 luvun 4 :n 1 momentti ja 24 luvun 2 :n 1 momentti. Virastokollegion päätös oikaisuvaatimusohjeineen on ollut nähtävänä Lieksan seurakunnan ilmoitustaululla Talousjohtaja: hyväksyy oheisena liitteenä olevan kauppakirjan ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätöksen. Kirkkoherra Hannu Juntunen ja talousjohtaja Kari Mustonen allekirjoittavat kauppakirjan seurakunnan puolesta. Jommankumman estyneenä ollessa toisena allekirjoittajana toimii toimistosihteeri Salme Kärkkäinen. Toimeenpano: Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kauppakirjan allekirjoittaminen Heikki Luukkanen Kirkkoherra Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 114 VIEKIJÄRVEN SIUNAUSKAPPELIN JA NURMIJÄRVEN KIRKON VUOSIKORJAUKSET VUONNA 2007 Rak.ins. Heikki Koistinen on yhdessä käyttäjien kanssa laatinut Viekijärven siunauskappelin ja Nurmijärven kirkon vuosikorjaussuunnitelmat. Kuluvan vuoden talousarviossa on :n suuruinen, Turusen rahaston rahoittama, määräraha Viekijärven kappelin korjaamista varten. Investointiohjelmassa on :n määrärahavaraus Lieksan kirkkoa ja Nurmijärven kirkkoa varten. Viekin siunauskappeli korjausohjelma: takapihan ulko oven luiskan korotus kynnystasoon takapihan tuulikaapin sisäovien alapintaan asennettava laahuskumit katafalkkikorokkeen poistaminen ja alueen pinnoittaminen salin lattian tasoon eteisaulan lattiapinnoitteen uusiminen keraamisella laatalla tai hitsatulla matolla ulko ovien kunnostus seinäjuurien kosteusvauriokorjaukset ja sisäpuolen maalipintojen maalaus ulkopuolen perusmuurin salaojitus ja maanpinnan muotoilu Nurmijärven kirkon korjausohjelma: peltikaton räystäsvuodan poisto jalkakouruineen kattopontin uusiminen räystään osalta ja uusi kattopeltikaista kattotuoliparrujen kunnon tarkastaminen ja tarvittaessa uusiminen räystäiden osalla ulkopuoliset räystäskourut syöksytorvineen Rakennustöiden epämääräisyyden vuoksi työt suoritetaan laskutyönä ja rakennuttajapalveluista huolehtii rak.ins. Heikki Koistinen. Kaivutyöt suoritetaan omana työnä ja rakennusteknisistä töistä huolehtii HR Rakennus Lieksasta. Hankkeet käynnistetään ja toteutetaan työvoimatilanteen ja määrärahojen puitteissa. Korjaustarpeen laajuus selviää vasta, kun rakenteita puretaan. Talousjohtaja: hyväksyy hankkeiden käynnistämisen suorana hankintana ja niiden toteuttamisen laaditun korjausohjelman periaatteiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Asiasta keskusteltiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 115 KIRKKOHERROJEN JA TALOUSPÄÄLLIKÖIDEN NEUVOTTELU NILSIÄSSÄ Kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden neuvottelu pidetään piispa Wille Riekkisen johdolla Nilsiän Tahkovuoressa ja Aholansaaressa. Ohjelmassa on mm. seuraavia aiheita: Sovitus ja sovinto kirkon sanoman ytimessä * piispa Munib Younan, Jordanian evl kirkko, LML Seurakuntien yhteistyöja PARAS hanke kirkkoherra Pekka Huokuna, Mikkelin maasrk Seurakunnan hallintoon liittyviä näkökohtia *lakimiesasessori Tuija Alatalo Seurakuntatyönjohtamisen ongelmakohtia * työsuojelutarkastaja Päivi Hyvärinen Koulutussuunnittelu seurakunnissa * hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen Ajankohtaiset asiat ja kirkkoherrojen toivomuksesta esille olettavat asiat Päätösrukous Paavon pirtissä, piispa Wille Riekkinen Osallistumismaksu 1 00 /henkilö sisältäen ohjelmaan merkityt tarjoilut ja laivakuljetukset. Tuomiokapituli laskuttaa osallistujia jälkikäteen. Majoitus Sokos hotelli Tahkovuoressa 48,50/2 hh, 84 /1hh. Neuvottelu kuuluu kirkkoherrojen, talouspäälliköiden ja talousjohtajien virkatehtäviin. Ilmoittautumiset viimeistään kolme viikkoa ennen neuvottelua tuomiokapituliin. Tiedoksi: Lisätietoja Kirkkoherra: Virkamatka hyväksytään kirkkoherran ja talousjohtajan vuoden 2007 matkaohjelmaan. Aiheutuvat kustannukset korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Hannu Juntunen Kari Mustonen Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto kirkkoherra Hannu Juntunen

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 116 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN VIRKA JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN SO VELTAMISEEN LIITTYVIIN PAIKALLISNEUVOTTELUIHIN Kirkon palkkausmääräysten uudistaminen toteutetaan alkavalla sopimuskaudella myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla. Talousjohtaja käy virka ja työehtosopimukseen liittyvät paikallisneuvottelut yhdessä kirkkoneuvoston määräämän edustajan kanssa (kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 :n kohta 4). Talousjohtaja: määrää edustajan virka ja työehtosopimukseen liittyviin paikallisneuvotteluihin toimikaudeksi Keskusteltiin uudesta palkkausjärjestelmästä. Paikallisneuvotteluihin määrättiin Seppo Pulkkinen. Tiedoksi: Seppo Pulkkinen Hannu Juntunen Kari Mustonen Taloustoimisto Merja Nuutinen Tarmo Turunen Salme Kärkkäinen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 117 VUOSILOMASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Liite 3 Tuomiokapituli hyväksyy kirkkoherran vuosilomasuunnitelman, kirkkoherra hyväksyy papiston vuosilomasuunnitelman. hyväksyy muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomasuunnitelman. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ehdotukset on sovitettu työaloittain seurakunnan vuosilomasuunnitelmaksi. Menettely ei poikkea aikaisemmista vuosista. Lomien ajankohtien muuttamisesta ja suunnitelmassa vahvistumattomien lomien antamisesta päättävät oman henkilöstönsä osalta kirkkoherra ja talousjohtaja. Vuosilomasuunnitelma julkaistaan sisäisenä tiedotteena intranetsivuilla. Lomasuunnitelmaa päivittää kanslisti Meeri Mikkonen. Lomavuorojen järjestelyssä noudatetaan aikaisemmin omaksuttua käytäntöä. Talousjohtaja: vahvistaa toimivaltansa mukaisesti vuoden 2007 vuosilomasuunnitelman ja kirjaa suunnitelman muilta osin tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Pyykkö ei osallistunut asian käsittelyyn. Tiedoksi: Lisätietoja: Meeri Mikkonen Salme Kärkkäinen Kirkkoherranvirasto Ilmoitustaulu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kirkkoherra Hannu Juntunen

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 118 VIEKIN HAUTAUSMAAN KUULUTETULLA ALUEELLA OLEVIEN HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN TOTEAMINEN Osalla Viekin hautausmaata on meneillään kuulutusmenettely oleellisesti hoitamatta jätettyjen hautojen kuntoon saattamiseksi. Omaisia on kehotettu vuoden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta laittamaan haudat kuntoon uhalla, että hautaoikeus voidaan julistaa menetetyksi. Määräaika kuluu umpeen n asettama toimikunta määritteli kesällä 2006 haudat, joille hoitokehotus annettiin. Kun määräaika on kulunut umpeen, hoitamattomien hautojen luettelosta on poistettava ne haudat, jotka on kunnostettu ja joita on ryhdytty hoitamaan. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että luottamushenkilöiden paikallista asiantuntemusta on tarpeen käyttää haudanhoidon arvioinnissa, tarkoitusta varten on nimettävä toimikunta. Muussa tapauksessa valmistelu voidaan jättää seurakuntapuutarhurin tehtäväksi. suorittaa Viekin hautausmaalla hautausmaakatselmuksen , jolloin käsitellään mm. hoitamattomien hautojen hautaoikeuden lakkauttamista. Tiedoksi: Talousjohtaja: asettaa toimikunnan tai antaa asian valmistelun seurakuntapuutarhurin tehtäväksi mennessä. Todettiin, että vuonna 1939 pappilan väentupa ja siellä olleet hautaasiakirjat ovat palaneet. Keskustelun jälkeen hoitamattomien hautojen arviointia varten asetettiin toimikunta, johon nimettiin Ahti Kiiskinen, Seppo Pyykkö ja Kaarina Turunen. Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen toimii toimikunnan koollekutsujana ja asiantuntijana. Arviointikatselmus suoritetaan välisenä aikana ennen kirkkoneuvoston seuraavaa kokousta. Ahti Kiiskinen Seppo Pyykkö Kaarina Turunen Leo Sutinen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 119 PALVELUTYÖN JOHTAJA SEPPO APAJALAHDEN TYÖAJAN LYHENTÄMINEN Palvelutyön johtaja Seppo Apajalahti on omasta pyynnöstään tehnyt lyhennettyä työaikaa alkaen. Apajalahti pyytää kirkkoneuvostolle osoittamassa kirjeessään, että työaikaa lyhennetään edelleen välisenä aikana: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostolle Anon kunnioittaen saada tehdä lyhennettyä työaikaa ajalla Viikoittainen työaikana seuraa virastotyöaikaa ja on sen mukaisesti 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Anon sen lyhentämistä 33 tuntiin eli 91 prosenttiin normaalista työajasta. Olen ollut näin lyhennetyllä työajalla alkaen. Vapautuvan ajan käytän työyhteisöjen kehittämistoimintaan Kuopion hiippakunnan alueella. Tiedoksi: Lisätietoja Kirkkoherra: hyväksyy palvelutyön johtaja Seppo Apajalahden oma aloitteisen osa aikaistamisen väliseksi ajaksi siten, että Apajalahden viikkotyöaikaa lyhennetään 33 tuntiin ja että hänen palkkaansa alennetaan vastaavassa suhteessa siten, että hänelle maksetaan 91 % täyttä työaikaa edellyttävästä palkasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Apajalahti Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 120 EERO KORTELAISEN MAANVUORASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Liite 4 Lieksan seurakunta on vuokrannut alkaen T:mi Erä Eero/Eero Kortelaiselle n m2:n suuruisen määräalan Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan metsätalousmaaksi kaavoitetulta alueelta Kontiovaarasta Uuronlammen rannalta. Kortelainen on rakentanut alueelle kaksi kuvauskorsua ja käyttää aluetta kaupallisessa matkailutoiminnassa eläinten tarkkailuun. Alueella pidetään myös houkutinta (haaskaa), joka on poistettava ja hävitettävä terveysvalvonnan ohjeiden mukaisesti vuosittain viimeistään ja jonka saa viedä maastoon vuosittain aikaisintaan, kun karhunmetsästys lisälupineen on julistettu virallisesti päättyneeksi. Sopimus päättyi Vuosivuokra on ollut 500,00. Hinnaston mukainen vuosivuokran tavoitehinta on 4 % tontin kauppahinnasta. Tälle kaupallisessa käytössä olevalle asemakaavasta poikkeavalle alueelle ei ole määritelty kauppahintaa, koska sitä ei ole ollut tarkoitus myydä. Eero Kortelainen pyytää seurakuntaa jatkamaan vuokrasopimus oheisella kirjeellä: Lieksan seurakunta, kirkkoneuvosto Mönninkatu 13, LIEKSA Lieksa Pyydän Lieksan Seurakunnalta päättyvän vuokrasopimuksen uusimista (jatkamista) Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Pappilan tilan RN: 107: 101 Erä Eero Tmi: Eero Kortelaiselle, Lieksan Seurakunnalta vuokraaman määräalan vuokrasopimuksen uusimisen ja samalla toiminnan jatkon turvaamisen. Koska olen vuosien aikana tehnyt markkinointi työtä maailmalla näyttäisi työ pikkuhiljaa tuottaa hedelmää. Tuon samalla esille noin 2 kertaa 3 metriä jalaksilla olevan ammattilaiskojun joka sijaitsee aivan varsinaisen kuvauskämpän tuntumassa mutta ammattikuvaajille edullisemmassa paikassa koju oli rakennettu kokeeksi ja pois siirrettäväksi mutta näyttäisi siltä että se olisi varsin tarpeellinen alkuperäisen kuvauskämpän liian suuren ylhäältä alaspäin tapahtuvan kuvauksen kuvakulman takia. Alun perinhän oli tarkoitus kuvauskämppä upottaa maan sisään eli olisi saatu tällä laskettua kuvauskulmaa ammattilaisille edulliseksi, mutta erillaisten sattumien vuoksi päätettiin kämppä rakentaa nykyiseen korkeuteen, eli kämppä on vähemmän ammattilaisille ja katselioille sopivassa korkeudessa nykyisellä paikallaan. Pyydä myös anteeksi sopimuksen näin myöhäistä esille ottoa. Erä Eero Eero Kortelainen

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) Talousjohtaja: päättää vuokrata määräalan (n m2) uudelleen T:mi Erä Eero/ Eero Kortelaiselle väliseksi ajaksi ja määrää lisärakentamisen ja kaupallisen käytön huomioon ottaen vuosivuokraksi 750,00. Muut ehdot sovitaan vuokrasopimuksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Aimo Saarelainen poistui kokouksesta klo Toimeenpano: Sopimuksen allekirjoittaminen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 121 SUVIRANNAN LUOVUTTAMINEN LIEKSAN 4H YHDISTYKSEN KÄYTTÖÖN KESÄN AJAKSI MAANANTAISIN Lieksan 4H yhdistys r.y. pyytää oheisella anomuksella Suvirantaa käyttöönsä kesän ajaksi maanantaisin. Lapsityönohjaaja Riitta Mälkösen ilmoituksen mukaan seurakunnan kasvatustyö ei ole lähdössä mukaan tähän hankkeeseen. Ohjaaja Anne Karhunen on ollut seurakunnan lapsityössä harjoittelijana 6 viikkoa päättyneellä toimintakaudella. Hinnaston mukaan Suvirannan päiväkäytöstä (klo 8 22) veloitetaan ulkopuolisilta 60,00 /ryhmä. Seurakunnan nuorisotyö/mauri Leinonen on varannut Suvirannan käyttöönsä koko kesäksi tiistaiksi ja keskiviikoksi. Lieksan 4H yhdistys r.y. ANOMUS Rantalantie Lieksa lieksan.4h Lieksan seurakunta Mönninkatu Lieksa ANOMUS SUVIRANNAN KÄYTTÖÖN Lieksan 4H yhdistys on mukana Ekoteko hankkeessa. Hankkeeseen liittyen käynnistämme kesän aikana Lieksassa lasten luontokerhotoiminnan. Aloitamme kerhon kesäkuussa Jamalissa ja toivomme voivan tarjota luontokerhoja myös keskustan alueen lapsille. Sopiva kerhopaikka olisi Suviranta jossa on lähellä metsää retkien tekemiseen sekä turvallinen piha alue leikkeihin. Keskustan alueen luontokerhoja pidettäisiin maanantaisin kello Tänä aikana meillä olisi kaksi eri ryhmää niin että 5 7 vuotiaiden ryhmä kokoontuisi kello ja 8 10 vuotiaiden ryhmä kello Kerhotoiminta alkaisi maanantaina. Lasten luontokerhot ovat osallistujille maksuttomia. Kerhojen ohjaajana toimii hankkeen työntekijä Anne Karjunen. Kerhoterveisin Anne Karjunen Lieksan 4H yhdistys Tiedoksi: Kirkkoherra: myöntää käyttöluvan ja määrää käyttömaksuksi 30,00 /käyttökerta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan 4H yhdistys ry/anne Karjunen Taloustoimisto, Kirkkoherranvirasto Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen,

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) 12.5.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) 12.5.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen 59-74 ja 77-94

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Aika 26.10.2010 klo 15:00 17:15 Paikka Seurakuntien talo 4. krs, Diakonian kokoushuone Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot