Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Aika klo 16:30-19:30 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Gellin Jens puheenjohtaja Hartikainen Sanna varapuheenjohtaja Björkqvist Eja jäsen Konttinen Risto jäsen Lappalainen Silja jäsen Strandberg Ove jäsen Kivelä Jani varajäsen Miilukangas Janne varajäsen Muut läsnäolijat Tirkkonen Jari toimialajohtaja, esittelijä Häkkinen Raili hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Eero kuntatekniikkapäällikkö Lönngren Ralf talonrakennuksen kunnossapitopäällikkö Köykkä Jarno vs. vesihuoltopäällikkö poistui klo käsittelyn jälkeen Linnanmäki Toini ruokapalvelupäällikkö poistui klo käsittelyn jälkeen Wahlström Ylva kunnossapitopäällikkö Eklund Harry kunnanpuutarhuri Utriainen Risto kiinteistöhuoltoinsinööri toimi pöytäkirjanpitäjänä 67 kohalla, poistui klo käsittelyn jälkeen Poissa Ahlsten Erkki jäsen Bergholm Irja jäsen Kreus Harri jäsen Kuittinen Heidi jäsen Seppänen Tarja jäsen Adlercreutz Anders kunnanhallituksen edustaja Allekirjoitukset Jens Gellin Raili Häkkinen Risto Utriainen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä, ja 68-74

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Eja Björkqvist pöytäkirjantarkastaja Risto Konttinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Yhdyskuntatekniikan toimistossa Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 63 Ateriakuljetukset Palvelutuotannon lautakunnan 1. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen Talkooavustusten myöntäminen vuonna Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelman seuranta tilanteessa Toimistotilan muutos tilapäiseksi opetustilaksi, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo, urakoitsijavalinnat 68 Työllistämisyksikön esitys toimitilojen rakentamisesta kunnan keskusvarikon tiloihin osoitteessa Munkinmäentie 3 69 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnittelun tilannekatsaus 70 Keskisaarekkeellisen valo-ohjatun suojatien rakentaminen sekä neljän bussipysäkin uudelleen rakentaminen Kirkkonummella, urakoitsijavalinta 71 Tolsan aseman rakennusurakan lisätyön nro 38 hyväksyminen ja investointimäärärahan siirto Keskustan asemakaava-alueelta (4001) kohteeseen Tolsan asema (4809) Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat Oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnan päätökseen ; vuosien metsänhoitotöiden toimenpideohjelman hyväksyminen 74 Palvelutuotannon lautakunnan kesäkuun ja lokakuun 2015 kokouspäivien siirtäminen 28 31

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Palvelutuotannon lautakunta 61 Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin. Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä: - kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen - talonrakennuksen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren - vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä - kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström - kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen - ruokapalvelupäällikkö Toini Linnanmäki - kunnanpuutarhuri Harry Eklund

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Palvelutuotannon lautakunta 62 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Päätös Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eja Björkqvistin ja Risto Konttisen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Ateriakuljetukset / /2015 Palvelutuotannon lautakunta 63 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta on järjestänyt tarjouskilpailun ateriakuljetuksista lv (koulujen syyslukukauden alkuun 2018). Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-kanavassa ja tarjousten viimeinen jättöaika oli Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja avoin menettely. Määrä-aikaan mennessä tarjouksen jätti viisi yritystä: Espoosn KTK Oy, Helsingin KTK Oy, Kajon Oy, Posti Oy, Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin Avaustilaisuudessa oli läsnä Erja Saksholm, Raija Räihä ja Kia Forsell. Tarjoukset oli pyydetty antamaan erilliselle hintatarjouslomakkeelle, yksikköhintoina /pv/toimituspaikka valmistuskeittiöstä jakelukohteeseen ja aluieittain=reiteittäin. Valintaperusteena on halvin hinta. Hintaan kuuluu myös kuljetuslaatikoiden palautus valmistuskeittiöön saman päivän aikana. Reittien sisäinen ajojärjestys on vapaa, mutta toimipaikkojen ruokailuaikataulut on huomioitava reittivalinnoissa. Lisäksi käytettävän kuljetuskaluston tulee soveltua ateriakuljetuksiin ja niillä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, puh , Liite: - tarjousvertailu (jaetaan kokouksessa), Liite PatuL 3 / Käsittely Edullisimman päivittäisen reittitarjouksen teki Helsingin KTK Oy ja toiseksi edullisimman tarjouksen KAJON Oy, mutta Helsingin KTK ilmoitti tarjouksessaan, että mainittu reitin hinta/pv tarkoittaa minimilaskutusta, jos vaikka reittiin tulee muutoksia. Muutoksia reitteihin tulee koululaisten lomien aikana ja kesäaikana päiväkotienkin toiminnan voimakkaan keskittämisen seurauksena. Kun nämä asiat on vertailtu, niin edullisimman tarjouksen on tehnyt Kajon Oy. Ehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunta päättää valita Kajon Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella Kirkkonummen kunnan ateriakuljetusten suorittajaksi lukuvuosina (koulujen syyslukukauden alkuun 2018). Tarjous on kuntaa sitova vasta kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tarjoajat hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja / tai valitus markkinaoikeuteen

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunnan 1. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen / /2014 Palvelutuotannon lautakunta 64 Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan , että tili vel volli set vastuuhenkilöt raportoivat palvelutuotannon lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden to teu tumi sesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, ja Henkilöstömäärärahojen laskennallinen käyttöprosentti on 26,3 ja muiden määrärahojen 30,5. Raportti sekä määräraha tilanne per ovat liitteenä. Taloudellinen tilanne on seuraava (kirjanpitotilanne ): TP 2014 KTS 2015 Tot % Käyttötalousosa Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,5 Toiminta/vuosi kate ,9 Investointiosa Menot ,7 Yleisesti voidaan todeta, että lautakunnan asettamat tavoitteet ovat pää sääntöisesti toteutumassa ja käyttösuunnitelma on määrärahojen osalta toteutumassa ennakoidun mukaisesti. Rakennusten ylläpito Rakennuskannan ylläpitokustannusten käyttöprosentti on ajankohtaan nähden varsin kohtuullinen, 29,1. Kulunut talvi on ollut sääolosuhteiltaan suotuinen. Lumenpudotuksia katoilta ei tarvittu ja sää oli lauha. Korjausohjelman käyttöprosentti on 11,3. Alhainen käyttöprosentti johtuu korjaustoiminnan keskittymisestä kesäaikaan. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelujen käyttöprosentti on myös ajankohtaan nähden varsin kohtuullinen, 32,4. Kulunut talvi on ollut sääolosuhteiden osalta varsin haasteellinen. Palo- ja pelastustoimen määrärahan käyttöprosentti on 31,1. Ruokapalveluyksikön määrärahan käyttöprosentti 30,2 % ja tulokertymä 31,8 % alittavat laskennallisen tason. Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat 34,2 % ja toimintatuotot 26,4 %. Lukujen perusteella käyttökatteen saavuttaminen vuonna 2015 on haasteellista. Investointiosan käyttöprosentti on 15,7.

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Valmistelija: yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen, puh , Liitteet: - käyttösuunnitelman seurantaraportti, liite PatuL 1 / korjausohjelman toteutuminen , liite PatuL 2 / , liitetään pöytäkirjaan Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. merkitä raportin tiedoksi ja lä hettää sen kunnanhallitukselle 2. kehottaa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan säännöllisesti vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioiden kertymistä, sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tiedoksi kunnanhallitukselle muutoksenhakukielto

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Talkooavustusten myöntäminen vuonna / /2015 Palvelutuotannon lautakunta 65 Palvelutuotannon lautakunnan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa on talkooavustuksia varten euron suuruinen määräraha. Käyttösuunnitelman mukaan määrärahalla on tarkoitus avustaa kunnassa toimivia asukasyhdistyksiä, kalastuskuntia, nuorisoseuroja ja erikseen kuntalaisia ja yhteisöjä. Kunnossapitopalvelut -yksikkö on jakanut käyttösuunnitelmassa olevan määrärahan seuraavasti: Puistojen, liikuntapaikkojen, istutusten ja leikkipaikkojen rakentamiseen Järvien kunnostukseen liittyviin toimenpiteisiin Nuorisoseuratalojen kunnostukseen liittyviin toimenpiteisiin KNUF rf:n esityksen mukaan Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi Kunta on ilmoittanut talkoomäärärahat haettavaksi klo mennessä kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Yhteenveto saapuneista hakemuksista on liitteenä. Todettakoon, että talkooavustusmääräraha on tänä vuonna edellisvuotta suurempi, mutta hakemuksia saapui viime vuotta vähemmän. Valmistelijat: - kunnanpuutarhuri Harry Eklund, puh ympäristöpäällikkö Sari Soini, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - yhteenveto avustushakemuksista ja määrärahaesitykset, liite PatuL 4 / talkooavustuksen myöntämisehdot, liite PatuL 5 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 jakaa vuoden 2015 talkoomäärärahat liitteen PatuL 4 / mukaisesti 2 että avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan tilitysten perusteella

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta että tilitykset tulee toimittaa kuntaan mennessä. 4 valtuuttaa yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan jakamaan jakamatta jäävän talkoomäärärahan ,00 5 että avustuskohde on: Rakennetun ympäristön parantaminen talkootyönä 6 että asiasta tiedotetaan lehdistön ja nettisivujen välityksellä 7 että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi hakijat Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelman seuranta tilanteessa / /2013 Palvelutuotannon lautakunta 66 Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa ja Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti: 1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi: - talousarvion nettotulos on määritelty olevan ,00. Tämänhetkisen tilanteen mukaan nettotuloksen saavuttaminen arvioidaan olevan haastava. 2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa. 3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan: - ei ole ollut vakavaa työtapaturmaa Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 100 % tavoitteista. Valmistelija: vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - Tulostavoitteiden toteutuminen tilanteessa , PatuL 6 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää merkitä vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa tiedoksi. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi henkilöstöjaosto Muutoksenhakuohje muutoksenhakikielto

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Toimistotilan muutos tilapäiseksi opetustilaksi, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo, urakoitsijavalinnat 404/ /2015 Palvelutuotannon lautakunta 67 Yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjoukset Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalon muutostöistä tilapäiseksi opetustilaksi klo mennessä. Palvelutuotannon lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt muutossuunnitelmat. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka ja avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA-kanavassa Tarjoukset on pyydetty erikseen rakennus-, putki-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoista. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan hinnaltaan halvin tarjoaja, jonka tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja urakoitsija täyttää tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot. Tarjouksia saatiin seuraavasti: - Rakennusurakka 6 kpl - Putkiurakka 4 " - Sähköurakka 4 " - Ilmanvaihtourakka 4 " Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu (jaetaan kokouksessa), liite PatuL 7/ Käsittely Lautakunnan pöytäkirjanpitäjä totesi olevansa sukulaisuussuhteen perusteella jäävi olemaan paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan, joten hän poistui kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla toimi Risto Utriainen. Todettiin, että kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen on tarkastanut tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailukelpoisia, tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja tarjoukset eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella. Todettiin, että hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa / käyttösuunnitelmassa yhteensä

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Halvimmat tarjoukset saatiin: - Rakennusurakka, Rakennusliike Teuvo Hautala Oy, ,00 - Putkiurakka, Kavesi Oy ,00 " - Sähköurakka, Sähköasennus El-Tec Oy ,00 " - Ilmanvaihtourakka, Ilmastointi C. Johnsson Oy ,00 " Urakat yhteensä, alv 0 % ,00 Lisä- ja muutostöitä arvioidaan tulevan euron edestä ja hankkeen määrärahasta osa on jo käytetty purkuun ja suunnitteluihin. Lisämäärärahan tarve on arvion mukaan Puuttuva määräraha voidaan siirtää Sepänkannaksen päiväkodin rakentamisesta ( ) ja terveyskeskushankkeelta ( ). Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle, että se antaa luvan töiden aloittamiseen heti, koska sivistystoimi tarvitsee tilat koulujen alkaessa elokuussa esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että puuttuvan määrärahan kattamiseksi hankkeelta 3280 Sepänkannaksen päiväkoti siirretään ja hankkeelta 3009 Terveyskeskus siirretään hankkeelle 3133 Kirkkotallintien muutokset (Pankkitalo) 3. valita Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalon muutostöiden urakoitsijoiksi halvimman tarjoushinnan perusteella seuraavat, ehdolla että kunnanhallitus antaa luvan töiden aloittamiseen heti: urakkahinta, alv 0 % - Rakennusurakka, Rakennusliike Teuvo Hautala Oy, ,00 - Putkiurakka, Kavesi Oy ,00 " - Sähköurakka, Sähköasennus El-Tec Oy ,00 " - Ilmanvaihtourakka, Ilmastointi C. Johnsson Oy ,00 " 4. tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi tarjoajat

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Muutoksenhakuohje hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Työllistämisyksikön esitys toimitilojen rakentamisesta kunnan keskusvarikon tiloihin osoitteessa Munkinmäentie 3 Palvelutuotannon lautakunta 68 Työllistämisyksikön johtaja Ulla Railio on tilatarveselvityksessään ( liitteenä ) esittänyt, että kuntouttavalle työtoiminnalle järjestetään lisää toimitilaa kunnan keskusvarikon tiloissa osoitteessa Munkinmäentie 3. Toimipisteessä toimii ennestään työllistämisyksikön järjestämä keramiikkapaja sekä terveyskeskuksen välinehuolto. Työllistämisyksikön johtajan tilatarveselvityksessä esitetään, että työllistämisyksikön käyttöön osoitetaan kiinteistössä sijaitseva keittiö- ja ruokailutila sekä sosiaalitilat, lisäksi työllistämisyksikön rakennustoiminnalle on järjestettävä toimitila ns. kylmässä varastossa. Lisätilatarveselvityksessä esitetään lisää pajatilaa yhteensä n. 300 m2 ja että heidän lisätilan tarpeensa olisi yhteensä n. 300 m2. Osa kunnan keskusvarikon toimitiloista osoitteessa Munkinmäentie 3 on vuokrattu HSY:n jätteiden vastaanottokeskuksen sekä nuohousliike E Lehtisen käyttöön. Lisäksi ns. sosiaalirakennuksessa on kaikkien vuokralaisten yhteiskäytössä olevia tiloja kuten sosiaali-, pukeutumis- ja WC-tiloja. Kunnan omassa käytössä on lisäksi kylmää varastotilaa alueella, joten 300 m2 lisätilan järjestäminen työllistämisyksikölle ei onnistu ainakaan tässä vaiheessa. HSY:n jätteiden vastaanottokeskus siirtyy Jorvakseen vuonna 2017, jolloin heidän uusi toimipaikka valmistuu. Siihen asti he tulevat toimimaan kunnan varikkotiloissa Munkinmäentie 3:ssa. Kunnanhallitus on päättänyt, että kiinteistö myydään kun HSY:n järjestämä jätteiden vastaanottokeskus on siirtynyt uusiin toimitiloihin Jorvakseen ja työllistämisyksikölle on järjestynyt korvaavat tilat. Työllistämisyksikön tilantarve ja edellytykset keskitetyn toiminnan järjestämiseen tulevaisuudessa on selvitettävä. Arkkitehti Ulla Maija Lilja on laatinut muutossuunnitelmat, jotka ovat liitteenä. Kiinteistön keittiötä laajennetaan ja siihen rakennetaan valmistuskeittiö. Lisäksi sosiaalirakennukseen järjestetään toimistohuone ja HSY:n työntekijöille rakennetaan uusi poistumistie. Lisäksi työllistämisyksikön rakennustoiminnan käyttöön kunnostetaan työpaja ns. ison kylmävaraston päätyyn. Valmistelija: talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren, puhelin , sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - Työllistämisyksikön johtajan tilantarveselvitys, liite PatuL 8/ Arkkitehti Ulla Maija Liljan alustava suunnitelma tilojen järjestämisestä, liite PatuL 9/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta hyväksyä arkkitehti Ulla Maija Liljan laatimat suunnitelmat työllistämisyksikön toimitilojen lisätilojen järjestämiseksi kunnan keskusvarikon tiloihin osoitteessa Munkinmäentie valtuuttaa talonrakentamisen kunnossapitopäällikön hyväksymään suunnitelmiin liittyvät lupa-, työ- ja osapiirustukset, sekä muut työhön liittyvät asiakirjat. 3. että suunnitelmien mukaiset työt voidaan toteuttaa, mikäli työllistämisyksikkö tai perusturvan toimiala myöntää muutostöitä varten määrärahaa. 4. että perusturva suunnittelee kuinka työllistämisyksikön toimitilajärjestelyt tulevaisuudessa järjestetään ottaen huomioon nykyisten toimitilojen myyntisuunnitelmat. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi - Perusturva, perusturvajohtaja Liisa Ståhle - Työllistämisyksikkö, työllistämisyksikön johtaja Ulla Railio Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnittelun tilannekatsaus Palvelutuotannon lautakunta 69 Pääkirjaston hankesuunnittelu on käynnissä. Hankesuunnittelua ohjaa pääkirjaston hankeryhmä ja yhdyskuntatekniikan puitesopimuskonsultti. Palvelutuotannon lautakunta on valinnut kirjastohankkeen pääsuunnittelijaksi JKMM-Arkkitehdit Oy -nimisen toimiston Helsingistä. Projektiarkkitehdiksi toimistosta on nimetty arkkitehti Jukka Mäkinen. Arkkitehtisuunnittelijan tehtäväsisältönä on koko kirjaston suunnittelu mukaan lukien hankesuunnitteluun osallistuminen. Työ jatkuu rakennuksen suunnitteluna valmiiksi saakka, mikäli kunta päättää suunnitteluttaa hankkeen hankesuunnitelman jälkeiset suunnitteluvaiheet. Tarveselvitysasiakirjan mukaiset laajuudet ovat: korjattava ja muutettava osa 1770 hym2 (hyötyneliötä) ja laajennusosa 2000 hym2. Korjausaste on 43.9 % ja se sisältää mm. pintakorjausta ja ikkunoiden vaihtoa. Hankkeelle on varattu talousarvioon ja taloussuunnitelmaan rahoitusta yhteensä euroa. Lisäksi hankkeelle on varattu opetusministeriön avustusosuus , joka maksetaan erillisen maksuohjelman mukaan, edellyttäen, että laajennus on 2000 hym2. Ministeriön tuen saaminen edellyttää, että hankesuunnitelma riittävine suunnitelmapiirustuksineen on kunnan toimielimien käsittelyssä touko-kesäkuussa ja kunnanvaltuustossa syyskuussa sekä aluehallintoviranomaisella mennessä, eli hankkeella on kiire. Hankesuunnitteluohjeen mukaan käyttäjätoimialan lautakunta sekä palvelutuotannon lautakunta hyväksyvät hankesuunnitelman, minkä jälkeen se käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Kunnanhallitus tekee investointipäätöksen ja sijoittaa hankkeen investointiohjelmaan. Kunnanvaltuusto tekee lopullisen investointipäätöksen. Yhdyskuntatekniikan toimiala toteuttaa hankkeen, jos sille on osoitettu taloussuunnitelmassa riittävä määräraha. Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Kirkkonummen pääkirjaston laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnittelun etenemisen.

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi todettiin, että suunnittelussa tulee huomioida myös paikallinen tilataide. Tiedoksi Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Keskisaarekkeellisen valo-ohjatun suojatien rakentaminen sekä neljän bussipysäkin uudelleen rakentaminen Kirkkonummella, urakoitsijavalinta 586/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 70 Yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjoukset klo mennessä Upinniementielle rakennettavasta suojatiestä sekä neljän bussipysäkin saneerauksesta. Hankinta sisältää kaikki suunnitelma-asiakirjojen mukaiset rakenteet valmiiseen käyttökuntoon. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka ja avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA-kanavassa Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanvaltuusto päätti palauttaa Sundsbergintien ja Vilhonkummuntien pysäkkien rakentamisen osalta asian kunnanhallitukselle, jotta kunta ryhtyy viipymättä neuvottelemaan HSL:n kanssa linja/aikataulumuutoksista, jotka mahdollistavat Gesterbyn koulukeskuksen ja muiden koulujen varta vasten rakennettujen bussipysäkkien käyttämisen, koululaiskuljetusten osalta. Asia tuodaan uudestaan valtuustoon kun on saatu 3 kpl tarjouksia avaimet käteen ratkaisuineen. Tämän jälkeen valtuusto päättää bussipysäkkien rakentamisesta. Valmistelija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu (jaetaan kokouksessa), liite PatuL 10/ Oheismateriaali - kunnanvaltuuston päätös Käsittely Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin yhteensä kuudelle yritykselle. Tarjoukset avattiin ja avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Lemminkäinen Oy:ltä, Oy Göran Hagelberg Ab:ltä ja Maanrakennus Ralf Ajalin Oy:ltä. Rakennuttajainsinööri Ari Luomala on tarkastanut tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailukelpoisia, tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja tarjoukset eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella. Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Sundsbergintien ja Vilhonkummuntien pysäkit rakennetaan ja hankkeen toteuttamiseksi myönnetään euron suuruinen lisämääräraha palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman investointiosaan hankkeelle 4009, Vilhonkumpu ja hankkeelle 4108 Sundsberg että määräraha mahdollisiin lisä- ja muutostöihin, arviolta 10 %, siirretään tarvittaessa erikseen valittavalta toiselta investointihankkeelta, koskien kohtien 1 ja 4 hankkeita 3. valita Sundsbergintien ja Vilhonkummuntien pysäkkien urakoitsijaksi halvimman tarjoushinnan perusteella Oy Göran Hagelberg Ab:n, kokonaishintaan ,00, alv 0 %, ehdolla että kunnanvaltuusto myöntää hankkeelle esitetyn lisämäärärahan että urakkakyselyssä mukana olleen Upinniementien valo-ohjatun suojatien urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjoushinnan perusteella Oy Göran Hagelberg Ab, kokonaishintaan , alv 0 %. 5. tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tarjoajat hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Tolsan aseman rakennusurakan lisätyön nro 38 hyväksyminen ja investointimäärärahan siirto Keskustan asemakaava-alueelta (4001) kohteeseen Tolsan asema (4809) 524/ /2015 Palvelutuotannon lautakunta 71 Tolsan liikennepaikan rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2014 ja valmistumisajankohta on syksyllä Kirkkonummen kunta on tehnyt sopimuksen Ratahallintokeskuksen (nykyinen Liikennevirasto) kanssa suunnittelun ja rakentamisen kustannusjaosta: kunta 24 % ja Liikennevirasto 76 %. Kirkkonummen kunnan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2015 on Tolsan liikennepaikalle määrärahaa Rakennusurakan yhteydessä on havaittu, että radan alittavan vanha hulevesirummun kapasiteetti ei ole riittävä radan pohjoispuolen katualueiden kuivatuksen aiheuttamiin vesimääriin ja rummun kapasiteettia on kasvatettava radan stabiliteetin varmistamiseksi. Tämän vuoksi urakan yhteydessä joudutaan rakentamaan kaksi uutta radan alittavaa hulevesirumpua. Liikennevirasto edellyttää, että pelkästään katukuivatusta palvelevan lisärummun kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunta ja toisen rummun, joka kuivattaa myös aseman rakenteita, kustannukset jaetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti Kunta 24 % ja Liikennevirasto 76 %. Hulevesirummun rakentamisesta on pyydetty urakoitsijalta tarjous, joka on suuruudeltaan ,88, alv 0 %. Valmistelija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. hyväksyä Maanrakennus Ralf Ajalin Oy:n tekemän, Tolsan aseman rakennusurakan lisätyön numero 38 kokonaishintaan ,88, alv 0 %. 2. siirtää vuoden 2015 käyttösuunnitelman investointiosassa hankkeelta Keskustan asemakaava-alue (4001) hankkeelle Tolsan asema (4809) 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Maanrakennus Ralf Ajalin Oy Liikennevirasto hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot