Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2015 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Aika klo 16:30-19:30 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Gellin Jens puheenjohtaja Hartikainen Sanna varapuheenjohtaja Björkqvist Eja jäsen Konttinen Risto jäsen Lappalainen Silja jäsen Strandberg Ove jäsen Kivelä Jani varajäsen Miilukangas Janne varajäsen Muut läsnäolijat Tirkkonen Jari toimialajohtaja, esittelijä Häkkinen Raili hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Eero kuntatekniikkapäällikkö Lönngren Ralf talonrakennuksen kunnossapitopäällikkö Köykkä Jarno vs. vesihuoltopäällikkö poistui klo käsittelyn jälkeen Linnanmäki Toini ruokapalvelupäällikkö poistui klo käsittelyn jälkeen Wahlström Ylva kunnossapitopäällikkö Eklund Harry kunnanpuutarhuri Utriainen Risto kiinteistöhuoltoinsinööri toimi pöytäkirjanpitäjänä 67 kohalla, poistui klo käsittelyn jälkeen Poissa Ahlsten Erkki jäsen Bergholm Irja jäsen Kreus Harri jäsen Kuittinen Heidi jäsen Seppänen Tarja jäsen Adlercreutz Anders kunnanhallituksen edustaja Allekirjoitukset Jens Gellin Raili Häkkinen Risto Utriainen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä, ja 68-74

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Eja Björkqvist pöytäkirjantarkastaja Risto Konttinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Yhdyskuntatekniikan toimistossa Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 63 Ateriakuljetukset Palvelutuotannon lautakunnan 1. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen Talkooavustusten myöntäminen vuonna Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelman seuranta tilanteessa Toimistotilan muutos tilapäiseksi opetustilaksi, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo, urakoitsijavalinnat 68 Työllistämisyksikön esitys toimitilojen rakentamisesta kunnan keskusvarikon tiloihin osoitteessa Munkinmäentie 3 69 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnittelun tilannekatsaus 70 Keskisaarekkeellisen valo-ohjatun suojatien rakentaminen sekä neljän bussipysäkin uudelleen rakentaminen Kirkkonummella, urakoitsijavalinta 71 Tolsan aseman rakennusurakan lisätyön nro 38 hyväksyminen ja investointimäärärahan siirto Keskustan asemakaava-alueelta (4001) kohteeseen Tolsan asema (4809) Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat Oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnan päätökseen ; vuosien metsänhoitotöiden toimenpideohjelman hyväksyminen 74 Palvelutuotannon lautakunnan kesäkuun ja lokakuun 2015 kokouspäivien siirtäminen 28 31

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Palvelutuotannon lautakunta 61 Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin. Asiantuntijoina kokouksessa olivat läsnä: - kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen - talonrakennuksen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren - vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä - kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström - kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen - ruokapalvelupäällikkö Toini Linnanmäki - kunnanpuutarhuri Harry Eklund

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Palvelutuotannon lautakunta 62 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Päätös Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eja Björkqvistin ja Risto Konttisen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Ateriakuljetukset / /2015 Palvelutuotannon lautakunta 63 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta on järjestänyt tarjouskilpailun ateriakuljetuksista lv (koulujen syyslukukauden alkuun 2018). Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma-kanavassa ja tarjousten viimeinen jättöaika oli Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta ja avoin menettely. Määrä-aikaan mennessä tarjouksen jätti viisi yritystä: Espoosn KTK Oy, Helsingin KTK Oy, Kajon Oy, Posti Oy, Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin Avaustilaisuudessa oli läsnä Erja Saksholm, Raija Räihä ja Kia Forsell. Tarjoukset oli pyydetty antamaan erilliselle hintatarjouslomakkeelle, yksikköhintoina /pv/toimituspaikka valmistuskeittiöstä jakelukohteeseen ja aluieittain=reiteittäin. Valintaperusteena on halvin hinta. Hintaan kuuluu myös kuljetuslaatikoiden palautus valmistuskeittiöön saman päivän aikana. Reittien sisäinen ajojärjestys on vapaa, mutta toimipaikkojen ruokailuaikataulut on huomioitava reittivalinnoissa. Lisäksi käytettävän kuljetuskaluston tulee soveltua ateriakuljetuksiin ja niillä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, puh , Liite: - tarjousvertailu (jaetaan kokouksessa), Liite PatuL 3 / Käsittely Edullisimman päivittäisen reittitarjouksen teki Helsingin KTK Oy ja toiseksi edullisimman tarjouksen KAJON Oy, mutta Helsingin KTK ilmoitti tarjouksessaan, että mainittu reitin hinta/pv tarkoittaa minimilaskutusta, jos vaikka reittiin tulee muutoksia. Muutoksia reitteihin tulee koululaisten lomien aikana ja kesäaikana päiväkotienkin toiminnan voimakkaan keskittämisen seurauksena. Kun nämä asiat on vertailtu, niin edullisimman tarjouksen on tehnyt Kajon Oy. Ehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunta päättää valita Kajon Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella Kirkkonummen kunnan ateriakuljetusten suorittajaksi lukuvuosina (koulujen syyslukukauden alkuun 2018). Tarjous on kuntaa sitova vasta kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tarjoajat hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja / tai valitus markkinaoikeuteen

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunnan 1. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen / /2014 Palvelutuotannon lautakunta 64 Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan , että tili vel volli set vastuuhenkilöt raportoivat palvelutuotannon lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden to teu tumi sesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, ja Henkilöstömäärärahojen laskennallinen käyttöprosentti on 26,3 ja muiden määrärahojen 30,5. Raportti sekä määräraha tilanne per ovat liitteenä. Taloudellinen tilanne on seuraava (kirjanpitotilanne ): TP 2014 KTS 2015 Tot % Käyttötalousosa Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,5 Toiminta/vuosi kate ,9 Investointiosa Menot ,7 Yleisesti voidaan todeta, että lautakunnan asettamat tavoitteet ovat pää sääntöisesti toteutumassa ja käyttösuunnitelma on määrärahojen osalta toteutumassa ennakoidun mukaisesti. Rakennusten ylläpito Rakennuskannan ylläpitokustannusten käyttöprosentti on ajankohtaan nähden varsin kohtuullinen, 29,1. Kulunut talvi on ollut sääolosuhteiltaan suotuinen. Lumenpudotuksia katoilta ei tarvittu ja sää oli lauha. Korjausohjelman käyttöprosentti on 11,3. Alhainen käyttöprosentti johtuu korjaustoiminnan keskittymisestä kesäaikaan. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelujen käyttöprosentti on myös ajankohtaan nähden varsin kohtuullinen, 32,4. Kulunut talvi on ollut sääolosuhteiden osalta varsin haasteellinen. Palo- ja pelastustoimen määrärahan käyttöprosentti on 31,1. Ruokapalveluyksikön määrärahan käyttöprosentti 30,2 % ja tulokertymä 31,8 % alittavat laskennallisen tason. Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat 34,2 % ja toimintatuotot 26,4 %. Lukujen perusteella käyttökatteen saavuttaminen vuonna 2015 on haasteellista. Investointiosan käyttöprosentti on 15,7.

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Valmistelija: yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen, puh , Liitteet: - käyttösuunnitelman seurantaraportti, liite PatuL 1 / korjausohjelman toteutuminen , liite PatuL 2 / , liitetään pöytäkirjaan Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. merkitä raportin tiedoksi ja lä hettää sen kunnanhallitukselle 2. kehottaa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan säännöllisesti vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioiden kertymistä, sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tiedoksi kunnanhallitukselle muutoksenhakukielto

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Talkooavustusten myöntäminen vuonna / /2015 Palvelutuotannon lautakunta 65 Palvelutuotannon lautakunnan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa on talkooavustuksia varten euron suuruinen määräraha. Käyttösuunnitelman mukaan määrärahalla on tarkoitus avustaa kunnassa toimivia asukasyhdistyksiä, kalastuskuntia, nuorisoseuroja ja erikseen kuntalaisia ja yhteisöjä. Kunnossapitopalvelut -yksikkö on jakanut käyttösuunnitelmassa olevan määrärahan seuraavasti: Puistojen, liikuntapaikkojen, istutusten ja leikkipaikkojen rakentamiseen Järvien kunnostukseen liittyviin toimenpiteisiin Nuorisoseuratalojen kunnostukseen liittyviin toimenpiteisiin KNUF rf:n esityksen mukaan Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi Kunta on ilmoittanut talkoomäärärahat haettavaksi klo mennessä kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Yhteenveto saapuneista hakemuksista on liitteenä. Todettakoon, että talkooavustusmääräraha on tänä vuonna edellisvuotta suurempi, mutta hakemuksia saapui viime vuotta vähemmän. Valmistelijat: - kunnanpuutarhuri Harry Eklund, puh ympäristöpäällikkö Sari Soini, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - yhteenveto avustushakemuksista ja määrärahaesitykset, liite PatuL 4 / talkooavustuksen myöntämisehdot, liite PatuL 5 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 jakaa vuoden 2015 talkoomäärärahat liitteen PatuL 4 / mukaisesti 2 että avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan tilitysten perusteella

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta että tilitykset tulee toimittaa kuntaan mennessä. 4 valtuuttaa yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan jakamaan jakamatta jäävän talkoomäärärahan ,00 5 että avustuskohde on: Rakennetun ympäristön parantaminen talkootyönä 6 että asiasta tiedotetaan lehdistön ja nettisivujen välityksellä 7 että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi hakijat Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelman seuranta tilanteessa / /2013 Palvelutuotannon lautakunta 66 Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa ja Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti: 1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi: - talousarvion nettotulos on määritelty olevan ,00. Tämänhetkisen tilanteen mukaan nettotuloksen saavuttaminen arvioidaan olevan haastava. 2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa. 3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan: - ei ole ollut vakavaa työtapaturmaa Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 100 % tavoitteista. Valmistelija: vs. vesihuoltopäällikkö Jarno Köykkä, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - Tulostavoitteiden toteutuminen tilanteessa , PatuL 6 / Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää merkitä vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa tiedoksi. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi henkilöstöjaosto Muutoksenhakuohje muutoksenhakikielto

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Toimistotilan muutos tilapäiseksi opetustilaksi, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo, urakoitsijavalinnat 404/ /2015 Palvelutuotannon lautakunta 67 Yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjoukset Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalon muutostöistä tilapäiseksi opetustilaksi klo mennessä. Palvelutuotannon lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt muutossuunnitelmat. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka ja avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA-kanavassa Tarjoukset on pyydetty erikseen rakennus-, putki-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoista. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan hinnaltaan halvin tarjoaja, jonka tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja urakoitsija täyttää tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot. Tarjouksia saatiin seuraavasti: - Rakennusurakka 6 kpl - Putkiurakka 4 " - Sähköurakka 4 " - Ilmanvaihtourakka 4 " Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu (jaetaan kokouksessa), liite PatuL 7/ Käsittely Lautakunnan pöytäkirjanpitäjä totesi olevansa sukulaisuussuhteen perusteella jäävi olemaan paikalla kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan, joten hän poistui kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla toimi Risto Utriainen. Todettiin, että kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen on tarkastanut tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailukelpoisia, tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja tarjoukset eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella. Todettiin, että hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa / käyttösuunnitelmassa yhteensä

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Halvimmat tarjoukset saatiin: - Rakennusurakka, Rakennusliike Teuvo Hautala Oy, ,00 - Putkiurakka, Kavesi Oy ,00 " - Sähköurakka, Sähköasennus El-Tec Oy ,00 " - Ilmanvaihtourakka, Ilmastointi C. Johnsson Oy ,00 " Urakat yhteensä, alv 0 % ,00 Lisä- ja muutostöitä arvioidaan tulevan euron edestä ja hankkeen määrärahasta osa on jo käytetty purkuun ja suunnitteluihin. Lisämäärärahan tarve on arvion mukaan Puuttuva määräraha voidaan siirtää Sepänkannaksen päiväkodin rakentamisesta ( ) ja terveyskeskushankkeelta ( ). Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle, että se antaa luvan töiden aloittamiseen heti, koska sivistystoimi tarvitsee tilat koulujen alkaessa elokuussa esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että puuttuvan määrärahan kattamiseksi hankkeelta 3280 Sepänkannaksen päiväkoti siirretään ja hankkeelta 3009 Terveyskeskus siirretään hankkeelle 3133 Kirkkotallintien muutokset (Pankkitalo) 3. valita Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalon muutostöiden urakoitsijoiksi halvimman tarjoushinnan perusteella seuraavat, ehdolla että kunnanhallitus antaa luvan töiden aloittamiseen heti: urakkahinta, alv 0 % - Rakennusurakka, Rakennusliike Teuvo Hautala Oy, ,00 - Putkiurakka, Kavesi Oy ,00 " - Sähköurakka, Sähköasennus El-Tec Oy ,00 " - Ilmanvaihtourakka, Ilmastointi C. Johnsson Oy ,00 " 4. tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi tarjoajat

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Muutoksenhakuohje hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Työllistämisyksikön esitys toimitilojen rakentamisesta kunnan keskusvarikon tiloihin osoitteessa Munkinmäentie 3 Palvelutuotannon lautakunta 68 Työllistämisyksikön johtaja Ulla Railio on tilatarveselvityksessään ( liitteenä ) esittänyt, että kuntouttavalle työtoiminnalle järjestetään lisää toimitilaa kunnan keskusvarikon tiloissa osoitteessa Munkinmäentie 3. Toimipisteessä toimii ennestään työllistämisyksikön järjestämä keramiikkapaja sekä terveyskeskuksen välinehuolto. Työllistämisyksikön johtajan tilatarveselvityksessä esitetään, että työllistämisyksikön käyttöön osoitetaan kiinteistössä sijaitseva keittiö- ja ruokailutila sekä sosiaalitilat, lisäksi työllistämisyksikön rakennustoiminnalle on järjestettävä toimitila ns. kylmässä varastossa. Lisätilatarveselvityksessä esitetään lisää pajatilaa yhteensä n. 300 m2 ja että heidän lisätilan tarpeensa olisi yhteensä n. 300 m2. Osa kunnan keskusvarikon toimitiloista osoitteessa Munkinmäentie 3 on vuokrattu HSY:n jätteiden vastaanottokeskuksen sekä nuohousliike E Lehtisen käyttöön. Lisäksi ns. sosiaalirakennuksessa on kaikkien vuokralaisten yhteiskäytössä olevia tiloja kuten sosiaali-, pukeutumis- ja WC-tiloja. Kunnan omassa käytössä on lisäksi kylmää varastotilaa alueella, joten 300 m2 lisätilan järjestäminen työllistämisyksikölle ei onnistu ainakaan tässä vaiheessa. HSY:n jätteiden vastaanottokeskus siirtyy Jorvakseen vuonna 2017, jolloin heidän uusi toimipaikka valmistuu. Siihen asti he tulevat toimimaan kunnan varikkotiloissa Munkinmäentie 3:ssa. Kunnanhallitus on päättänyt, että kiinteistö myydään kun HSY:n järjestämä jätteiden vastaanottokeskus on siirtynyt uusiin toimitiloihin Jorvakseen ja työllistämisyksikölle on järjestynyt korvaavat tilat. Työllistämisyksikön tilantarve ja edellytykset keskitetyn toiminnan järjestämiseen tulevaisuudessa on selvitettävä. Arkkitehti Ulla Maija Lilja on laatinut muutossuunnitelmat, jotka ovat liitteenä. Kiinteistön keittiötä laajennetaan ja siihen rakennetaan valmistuskeittiö. Lisäksi sosiaalirakennukseen järjestetään toimistohuone ja HSY:n työntekijöille rakennetaan uusi poistumistie. Lisäksi työllistämisyksikön rakennustoiminnan käyttöön kunnostetaan työpaja ns. ison kylmävaraston päätyyn. Valmistelija: talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren, puhelin , sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - Työllistämisyksikön johtajan tilantarveselvitys, liite PatuL 8/ Arkkitehti Ulla Maija Liljan alustava suunnitelma tilojen järjestämisestä, liite PatuL 9/ Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta hyväksyä arkkitehti Ulla Maija Liljan laatimat suunnitelmat työllistämisyksikön toimitilojen lisätilojen järjestämiseksi kunnan keskusvarikon tiloihin osoitteessa Munkinmäentie valtuuttaa talonrakentamisen kunnossapitopäällikön hyväksymään suunnitelmiin liittyvät lupa-, työ- ja osapiirustukset, sekä muut työhön liittyvät asiakirjat. 3. että suunnitelmien mukaiset työt voidaan toteuttaa, mikäli työllistämisyksikkö tai perusturvan toimiala myöntää muutostöitä varten määrärahaa. 4. että perusturva suunnittelee kuinka työllistämisyksikön toimitilajärjestelyt tulevaisuudessa järjestetään ottaen huomioon nykyisten toimitilojen myyntisuunnitelmat. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi - Perusturva, perusturvajohtaja Liisa Ståhle - Työllistämisyksikkö, työllistämisyksikön johtaja Ulla Railio Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnittelun tilannekatsaus Palvelutuotannon lautakunta 69 Pääkirjaston hankesuunnittelu on käynnissä. Hankesuunnittelua ohjaa pääkirjaston hankeryhmä ja yhdyskuntatekniikan puitesopimuskonsultti. Palvelutuotannon lautakunta on valinnut kirjastohankkeen pääsuunnittelijaksi JKMM-Arkkitehdit Oy -nimisen toimiston Helsingistä. Projektiarkkitehdiksi toimistosta on nimetty arkkitehti Jukka Mäkinen. Arkkitehtisuunnittelijan tehtäväsisältönä on koko kirjaston suunnittelu mukaan lukien hankesuunnitteluun osallistuminen. Työ jatkuu rakennuksen suunnitteluna valmiiksi saakka, mikäli kunta päättää suunnitteluttaa hankkeen hankesuunnitelman jälkeiset suunnitteluvaiheet. Tarveselvitysasiakirjan mukaiset laajuudet ovat: korjattava ja muutettava osa 1770 hym2 (hyötyneliötä) ja laajennusosa 2000 hym2. Korjausaste on 43.9 % ja se sisältää mm. pintakorjausta ja ikkunoiden vaihtoa. Hankkeelle on varattu talousarvioon ja taloussuunnitelmaan rahoitusta yhteensä euroa. Lisäksi hankkeelle on varattu opetusministeriön avustusosuus , joka maksetaan erillisen maksuohjelman mukaan, edellyttäen, että laajennus on 2000 hym2. Ministeriön tuen saaminen edellyttää, että hankesuunnitelma riittävine suunnitelmapiirustuksineen on kunnan toimielimien käsittelyssä touko-kesäkuussa ja kunnanvaltuustossa syyskuussa sekä aluehallintoviranomaisella mennessä, eli hankkeella on kiire. Hankesuunnitteluohjeen mukaan käyttäjätoimialan lautakunta sekä palvelutuotannon lautakunta hyväksyvät hankesuunnitelman, minkä jälkeen se käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Kunnanhallitus tekee investointipäätöksen ja sijoittaa hankkeen investointiohjelmaan. Kunnanvaltuusto tekee lopullisen investointipäätöksen. Yhdyskuntatekniikan toimiala toteuttaa hankkeen, jos sille on osoitettu taloussuunnitelmassa riittävä määräraha. Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - Hankesuunnittelun tilanne 5/2015 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Kirkkonummen pääkirjaston laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnittelun etenemisen.

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi todettiin, että suunnittelussa tulee huomioida myös paikallinen tilataide. Tiedoksi Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Keskisaarekkeellisen valo-ohjatun suojatien rakentaminen sekä neljän bussipysäkin uudelleen rakentaminen Kirkkonummella, urakoitsijavalinta 586/ /2014 Palvelutuotannon lautakunta 70 Yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjoukset klo mennessä Upinniementielle rakennettavasta suojatiestä sekä neljän bussipysäkin saneerauksesta. Hankinta sisältää kaikki suunnitelma-asiakirjojen mukaiset rakenteet valmiiseen käyttökuntoon. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka ja avoin hankintamenettely. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA-kanavassa Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanvaltuusto päätti palauttaa Sundsbergintien ja Vilhonkummuntien pysäkkien rakentamisen osalta asian kunnanhallitukselle, jotta kunta ryhtyy viipymättä neuvottelemaan HSL:n kanssa linja/aikataulumuutoksista, jotka mahdollistavat Gesterbyn koulukeskuksen ja muiden koulujen varta vasten rakennettujen bussipysäkkien käyttämisen, koululaiskuljetusten osalta. Asia tuodaan uudestaan valtuustoon kun on saatu 3 kpl tarjouksia avaimet käteen ratkaisuineen. Tämän jälkeen valtuusto päättää bussipysäkkien rakentamisesta. Valmistelija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu (jaetaan kokouksessa), liite PatuL 10/ Oheismateriaali - kunnanvaltuuston päätös Käsittely Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin yhteensä kuudelle yritykselle. Tarjoukset avattiin ja avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Lemminkäinen Oy:ltä, Oy Göran Hagelberg Ab:ltä ja Maanrakennus Ralf Ajalin Oy:ltä. Rakennuttajainsinööri Ari Luomala on tarkastanut tarjoukset ja todennut, että ne kaikki ovat tarjouspyynnön mukaisia ja keskenään vertailukelpoisia, tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusehdot ja tarjoukset eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella. Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Sundsbergintien ja Vilhonkummuntien pysäkit rakennetaan ja hankkeen toteuttamiseksi myönnetään euron suuruinen lisämääräraha palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman investointiosaan hankkeelle 4009, Vilhonkumpu ja hankkeelle 4108 Sundsberg että määräraha mahdollisiin lisä- ja muutostöihin, arviolta 10 %, siirretään tarvittaessa erikseen valittavalta toiselta investointihankkeelta, koskien kohtien 1 ja 4 hankkeita 3. valita Sundsbergintien ja Vilhonkummuntien pysäkkien urakoitsijaksi halvimman tarjoushinnan perusteella Oy Göran Hagelberg Ab:n, kokonaishintaan ,00, alv 0 %, ehdolla että kunnanvaltuusto myöntää hankkeelle esitetyn lisämäärärahan että urakkakyselyssä mukana olleen Upinniementien valo-ohjatun suojatien urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjoushinnan perusteella Oy Göran Hagelberg Ab, kokonaishintaan , alv 0 %. 5. tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tarjoajat hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Tolsan aseman rakennusurakan lisätyön nro 38 hyväksyminen ja investointimäärärahan siirto Keskustan asemakaava-alueelta (4001) kohteeseen Tolsan asema (4809) 524/ /2015 Palvelutuotannon lautakunta 71 Tolsan liikennepaikan rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2014 ja valmistumisajankohta on syksyllä Kirkkonummen kunta on tehnyt sopimuksen Ratahallintokeskuksen (nykyinen Liikennevirasto) kanssa suunnittelun ja rakentamisen kustannusjaosta: kunta 24 % ja Liikennevirasto 76 %. Kirkkonummen kunnan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2015 on Tolsan liikennepaikalle määrärahaa Rakennusurakan yhteydessä on havaittu, että radan alittavan vanha hulevesirummun kapasiteetti ei ole riittävä radan pohjoispuolen katualueiden kuivatuksen aiheuttamiin vesimääriin ja rummun kapasiteettia on kasvatettava radan stabiliteetin varmistamiseksi. Tämän vuoksi urakan yhteydessä joudutaan rakentamaan kaksi uutta radan alittavaa hulevesirumpua. Liikennevirasto edellyttää, että pelkästään katukuivatusta palvelevan lisärummun kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunta ja toisen rummun, joka kuivattaa myös aseman rakenteita, kustannukset jaetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti Kunta 24 % ja Liikennevirasto 76 %. Hulevesirummun rakentamisesta on pyydetty urakoitsijalta tarjous, joka on suuruudeltaan ,88, alv 0 %. Valmistelija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. hyväksyä Maanrakennus Ralf Ajalin Oy:n tekemän, Tolsan aseman rakennusurakan lisätyön numero 38 kokonaishintaan ,88, alv 0 %. 2. siirtää vuoden 2015 käyttösuunnitelman investointiosassa hankkeelta Keskustan asemakaava-alue (4001) hankkeelle Tolsan asema (4809) 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Palvelutuotannon lautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Maanrakennus Ralf Ajalin Oy Liikennevirasto hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja/tai valitus markkinaoikeuteen

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 17 / 2016 Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla 1.10.2016-30.4.2019 + 1 v + 1 v optio Selostus ja perustelu Kuntatekniikkaliikelaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.3.2016-28.2.2017 ja optiona 1.3.2017-28.2.2018 Selostus asiasta Materiaalikuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 4 Kulunvalvontajärjestelmän suorahankinta rakennusviraston väliaikaiseen toimitilaan Elimäenkatu 5:een, 138 000 euroa (Alv 0%) HEL 2015-007386 T 02 08 02 01 Päätös

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Opetusvirasto 10/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Opetusvirasto 10/2014 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Wlan-tukiasemien ja verkon aktiivilaitteiden hankinta Kullervonkadun toimipaikkaan HEL 2014-011873 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle

72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle Mikkeli Ote pöytäkirjasta 8/2016 1 (8) 72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.1.2017 31.12.2019 MliDno-2016-1984 Valmistelija / lisätiedot: Virpi Launonen Virpi.Launonen@mikkeli.fi Liitteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot