RAKENTAMINEN POTILASTYÖN KESKELLÄ Sairaalatekniikan päivät Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN POTILASTYÖN KESKELLÄ Sairaalatekniikan päivät Helsingissä 12.2.2014"

Transkriptio

1 RAKENTAMINEN POTILASTYÖN KESKELLÄ Sairaalatekniikan päivät Helsingissä Håkan Knip Tekninen päällikkö

2 katu Sanm arkin Hietalahdenkatu Hietalahdenkatu Päivystys F ( saakka) Päivystys Y ( alkaen) Pääsisäänkäynti T Neuvonta T Vaasan keskussairaala Hietalahdenkatu Vaasa puh (vaihde) Poliklinikat Ihotaudit S Keuhkosairaudet E Kipupoliklinikka T Kirurgia T Korva-, nenä- ja kurkkutaudit A Kuuloasema A Lastenneurologia E Lastenpsykiatria H Lastentaudit E Naistentaudit A Neurologia S Nuorisopsykiatria R Onkologia Q Preoperatiivinen A Psykiatria R Päivystyspoliklinikka F Silmäyksikkö A Sisätaudit D Suu- ja leukasairaudet A Yleissairaalapsykiatria K Äitiyspoliklinikka A Tutkimus- ja toimenpideyksiköt Dialyysi E Fysiatria T Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede C Kliininen laboratorio B Kliininen neurofysiologia J Lääkinnällinen kuntoutus H Näytteenotto B Patologia D Päiväkirurgia A Röntgen F Sydänasema F Synnytyssali B Sädehoito Q Toimintaterapia D Vuodeosastot Keuhkosairaudet E Kirurgia A, T Lastentaudit A Naistentaudit A Neurologia E Onkologia S Sisätaudit E Sydänvalvonta E Synnyttäneet A Tarkkailu A Tehohoito F Muut Hankintayksikkö N HR-yksikkö H Kanttiini T Kappeli C0 Keskusvarasto N Kiinteistöhuolto O Kokoustilat R0 Konehuolto O Potilasasiamies I Potilaskoti Vilma G Ruokala M Sairaanhoidonhallinto X Sosiaalityöntekijät K Sähkö- ja lääkintätekniikka K Taloushallinto I Yleishallinto X

3

4 ANSVARSPESONER PROJEKT ÅR Tekniska enheten/hkn PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖT 2014 Tekninen yksikkö/hkn beslut päätös TEKNISKA ENHET / TEKNINEN YKSIKKÖ Ansvarsperon Prejektchefen har helhetsansvar för projektet. Han svarar för projektet projektchef och kange order åt andra som är med i projektet. Ansvarar för informationsgången så han bör alltid informeras om olika skeden, frånvaro och ändringar. Ansvarar för att andra får information. Allt informationsmaterial finns i PRIS om projektet kostar över , (alla godkännda ritningar och godkännt material). Material som hör till underhållsprojekt och övrigt i MERIDIAN eller enhetens portal enligt skild anvisning. Projektchefen informerar tekniska chefen minst en gång i månaden om projektet. Vastuuhenkilö projektipäällikkö Vastuuhenkilöllä on kokonaisvastuu projektista. Hän vastaa projektista kokonaisuudessa ja voi antaa määräyksiä muille henkilöille jotka ovat mukana projektissa. Jos hankkeen kustannusarvio on yli , niin kaikki asiakirjat laitetaan PRISiin (hyväksytyt piirustukset ja asiakirjat). Kunnossapitohankkeiden asiakirjat laitetaan MERIDIANiin tai yksikön portaaliin erillisen ohjeen mukaisesti. Avdelningens ansvarsperson Osaston vastuuhenkilö Ansvara för projektet inom avdelningen. Ansvarar för informationsgången inom avdelningen. Ansvarar för att någon från avdelningen alltid finns på plats när saker avhandlas. Vastaa projketista osastolla. Vastaa tiedonkulusta osastolla. Vastaa siitä että osastolla on edustus silloin kun projektin asioita käsitellään. KOMMANDE ANVÄNDARE / TULEVAT KÄYTTÄJÄT Avdelningens ansvarsperson Ansvara för projektet inom avdelningen. Ansvarar för informationsgången inom avdelningen. Ansvarar för att någon från avdelningen alltid finns på plats när saker avhandlas. Osaston vastuuhenkilö Vastaa projketista osastolla. Vastaa tiedonkulusta osastolla. Vastaa siitä että osastolla on edustus silloin kun projektin asioita käsitellään. RENGÖRINGSSERVICE / PUDISTUSPALVELU Avdelningens ansvarsperson Ansvara för projektet inom avdelningen. Ansvarar för informationsgången inom avdelningen. Ansvarar för att någon från avdelningen alltid finns på plats när saker avhandlas. Osaston vastuuhenkilö Vastaa projketista osastolla. Vastaa tiedonkulusta osastolla. Vastaa siitä että osastolla on edustus silloin kun projektin asioita käsitellään.

5 ANSVARSPESONER PROJEKT ÅR Tekniska enheten/hkn beslut päätös PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖT 2014 Tekninen yksikkö/hkn TEKNISKA ENHET / TEKNINEN YKSIKKÖ Ansvarsperon Prejektchefen har helhetsansvar för projektet. Han svarar för projektet projektchef och kange order åt andra som är med i projektet. Ansvarar för informationsgången så han bör alltid informeras om olika skeden, frånvaro och ändringar. Ansvarar för att andra får information. Allt informationsmaterial finns i PRIS om projektet kostar över , (alla godkännda ritningar och godkännt material). Material som hör till underhållsprojekt och övrigt i MERIDIAN eller enhetens portal enligt skild anvisning. Projektchefen informerar tekniska chefen minst en gång i månaden om projektet. Vastuuhenkilö projektipäällikkö Vastuuhenkilöllä on kokonaisvastuu projektista. Hän vastaa projektista kokonaisuudessa ja voi antaa määräyksiä muille henkilöille jotka ovat mukana projektissa. Jos hankkeen kustannusarvio on yli , niin kaikki asiakirjat laitetaan PRISiin (hyväksytyt piirustukset ja asiakirjat). Kunnossapitohankkeiden asiakirjat laitetaan MERIDIANiin tai yksikön portaaliin erillisen ohjeen mukaisesti. Avdelningens ansvarsperson Osaston vastuuhenkilö Ansvara för projektet inom avdelningen. Ansvarar för informationsgången inom avdelningen. Ansvarar för att någon från avdelningen alltid finns på plats när saker avhandlas. Vastaa projketista osastolla. Vastaa tiedonkulusta osastolla. Vastaa siitä että osastolla on edustus silloin kun projektin asioita käsitellään. KOMMANDE ANVÄNDARE / TULEVAT KÄYTTÄJÄT Avdelningens ansvarsperson Ansvara för projektet inom avdelningen. Ansvarar för informationsgången inom avdelningen. Ansvarar för att någon från avdelningen alltid finns på plats när saker avhandlas. Osaston vastuuhenkilö Vastaa projketista osastolla. Vastaa tiedonkulusta osastolla. Vastaa siitä että osastolla on edustus silloin kun projektin asioita käsitellään. RENGÖRINGSSERVICE / PUDISTUSPALVELU Avdelningens ansvarsperson Ansvara för projektet inom avdelningen. Ansvarar för informationsgången inom avdelningen. Ansvarar för att någon från avdelningen alltid finns på plats när saker avhandlas. Osaston vastuuhenkilö Vastaa projketista osastolla. Vastaa tiedonkulusta osastolla. Vastaa siitä että osastolla on edustus silloin kun projektin asioita käsitellään. Projekt som finns i verksamhetsplanen Toimintasuunnitelmassa olevia projekteja Namn Ansvarsperson Avdelningsansvarsperson Budgetmedel Nimi Vastuuhenkilö Osaston vastuuhenkilö Määräraha 2014 Y-byggnaden Håkan Knip ARK Sanna Ahola Y-rakennus ersättare/varamies RAK Timo Koivisto Timo Koivisto SÄH Mikko Pekkarinen Leif Hemgård LVI Mats Viik Lasse Wik käyttäjät Bodil Mannevaara Tarja Hakala Y-rakennus KSL Håkan Knip säh Mikko Pekkarinen ei erillistä määräraha Hankinnat lvi Mats Viik sis rakennukseen lääk.laite Ari Ampiala Y-rakennus Lääkintälaite+ICT Håkan Knip säh Mikko Pekkarinen ei määräraha lääk.laite Ari Ampiala ict Jan-Erik Nordlund av Lars-Erik Vesterlund puhelin Petri Luoma Hankinnat osastot osastojen henkilö Y-rakennus muuta hankinnat Håkan Knip ympäristö Katri Ollanketo ei erillistä määrärahaa kalusteet Sanna Ahola sis.rakennukseen ravitsemus Lena Granholm Anna-Liisa Wirzenius Andningsluftkompressor Tommi Sundberg apparat Petri Riskula Hengitysilmakompressori säh Leif Hemgård ej med/ei mukana ledningsbyggand rak Timo Koivisto johtojen rakentamista Tarja Hakala F-byggnadens ändring i samband Timo Koivisto ARK Sanna Ahola med Y-byggnaden RAK Timo Koivisto F-rakennuksen muutokset Y-rak- SÄH Leif Hemgård/Thomas Sandås ennuksen yhteydessä LVI Lasse Wik ei mukana / ej med F-utvidgning käyttäjät Bodil Mannevaara F-laajennus (ns "CT-byggnaden /rakennus") Lea Eskelä/Jaana Hautamäki Inre medicinska utrymmen Sanna Ahola ARK Sanna Ahola ei määräraha 2014 Sisätautisairaala RAK Timo Koivisto Planerinsskedet SÄH Mikko Pekkarinen Suunnnitteluvaihe LVI Mats Viik käyttäjät Bodil Mannevaara total Kaija Kellokoski-Pakkala Utrymmen för psykiatrin Sanna Ahola ARK Sanna Ahola ei määrärahaa 2014 Psykiatrian tilat RAK Timo Koivisto Planeringsskedet SÄH Mikko Pekkarinen Suunnittelivaihe LVI Mats Viik käyttäjät total Leena Aho 5. våningen på parkeringshuset Håkan Knip ARK Sanna Ahola ei määräraha 2014 RAK Bengt Sandström ei mukana säh Thomas Sandås suunnittelukaudella lvi Tommi Sundberg totalt Planering och sanering Bengt Sandström ARK Sanna Ahola av instrumentvården RAK Rolf Björk Välinehuollon muutosten suun- SÄH Sture Dahl F2 nittelu ja saneeraus LVI Heikki Viitamäki/Lasse Wik FO käyttäjät Jarkko Myllymäki Jaana Hautamäki Planering och bygge Timo Koivisto ARK Sanna Ahola av sjukhuset reservkraft o kyl (Håkan Knip) RAK Timo Koivisto Sairaalan varavoiman suunnittelu SÄH Leif Hemgård ja rakentaminen sekä aluejäähdytys LVI Tommi Sundberg (W-byggnaden+ledningar) (W-rakennus+johdot) Jaana Hautamäki Förnyelse av automatik FOO logik Sture Dahl U-byggnaden, planering Sanna Ahola ARK Sanna Ahola U-rakennus, suunnittelu RAK Timo Koivisto Apteekin tilojen suun- SÄH Thomas Sandås U-byggnaden, byggnadsskedet LVI Lasse Wik Timo Koivisto U-rakennus, rakennusvaihe käyttäjät Kaija Kellokoski-Pakkala X-byggnaden 2/5 + 1 Bengt Sandström ARK Bengt Sandström X-rakennus 2/5 + 1 RAK Bengt Sandström ( sjukhusets del, torn XA) SÄH Thomas Sandås (sairaalan osuus, XA-torni) LVI Tommi Sundberg + (?) käyttäjät

6 Leena Aho MNO-byggnaden Bengt Sandström ARK Bengt Sandström MNO-rakennus RAK Kenneth Julin balkförstärning o takläckage SÄH Leif Hemgård palkin vahvistaminen ja kattovuoto LVI Mats Viik käyttäjät Jaana Hautamäki/Tarja Hakala totalt JK-byggnaden Bengt Sandström ARK Sanna Ahola ei määrärahaa JK-rakennus RAK Timo Koivisto ei mukana SÄH Thomas Sandås suunnittelukaudella LVI Mats Viik käyttäjät Kaija Kellokoski-Pakkala totalt Avfallshanteringen Bengt Sandström ARK Sanna Ahola ei määräraha 2014 Jätehuoltorakenteet RAK Bengt Sandström SÄH Leif Hemgård/Tomas Sandås LVI Tommi Sundberg alue Roy Hägen jätehuolto Katri Ollanketo Tarja Hakala N-huset automatik Tommi Sundberg Lasse Wik ej med / ei mukana Kylning läkemedelsrummen Tommi Sundberg Heikki Viitamäki Thomas Sandås mukan säh ej med / ei Avloppreparationer Tommi Sundberg Heikki Viitamäki Kenneth Julin rak Rulldörrar tunlar Timo Koivisto Tommi Sundberg säh Thomas Sandås Förnyande av hissar Bo Lind Thomas Sandås Personlarm Roparnäs Bo Lind Petri Luoma Förnyelse av områdesbelysning Bo Lind Leif Hemgård ei med / ei mukana total Centralradio, delvis förnyelse Bo Lind Mikael Kanto Klockor central styrsystem Bo Lind Sture Dahl Förnyande av brandalarmgivare Bo Lind Thomas Sandås Patientlogistiksystem Pia Wik/Rune Björkstrand Jan-Erik Nordlund Bo Lind Jani Puisto Trafikarrangemang Bengt Sandström ARK Sanna Ahola RAK Timo Koivisto ei med / ei mukana Alue Roy Hägen säh Leif Hemgård Förnyande av operationssalar Bengt Sandström ARK Bengt Sandström ei määrärahaa 2014 RAK Bengt Sandström SÄH LVI käyttäjät Bodil Mannevaara sakanas Jaana Hautamäki R- joch I-husen rivning ej med/ ei mukan totalt förnyande av lås hela sjukhuset ej med/ ei mukana lukkojen uusiminen koko sairaala Förnyande av WLAN stationer ej med / ei mukana Projekt som förverkligas med driftsbudgeten 2014 Toimintamäärärahoilla tehtävät projektit 2014 < ca A4 Bengt Sandström ARK Sanna ahola drifstbudget A2 RAK Kenneth Julin toimintarahalla SÄH Leif Hemgård LVI Heikki Viitamäki käyttäjät Lea Eskelä Utrymmen i Roåarnäs Bengt Sandström RAK Kenneth Julin driftsbudget Huutoniemi, tilojamuutokset SÄH Thomas Sandås toimintarahalla suunnittelu ja saneeraus LVI? Lasse Wik käyttäjät Leena Aho FO Bengt Sandström ARK Sanna Ahola ej investeringsbudget (kun osastot muuttaneet Y-taloon) RAK Kenneth Julin ei investointimäärärahaa (när avdelningarna lyttat till Y-huset) SÄH Thomas Sandås driftsbudget LVI Tommi Sundberg? toimintarahalla Jaana Hautamäki E-tornet Bengt Sandström ARK Sanna Ahola ej investeringsbudget RAK Kenneth Julin ei investointimäärärahaa SÄH Leif Hemgård driftsbudget LVI Tommi Sundberg toimintarahalla Kaija Kellokoski-Pakkala G5 Städservice Bengt Sandström ARK Sanna Ahola driftsbudget RAK Rolf Björk toimintarahoilla SÄH Thomas Sandås LVI Tommi Sundberg Anna-Liisa Wirzenius Porakaivo Tommi Sundberg Lasse Wik driftsbudget Leif Hemgård toimintarahoilla säh RO-vesiverkko Tommi Sundberg Mats Viik driftsbudget (puhdasvesi / dialyysi) Heikki Viitamäki toimintarahoilla B3 jäähdytys Tommi Sundberg Heikki Viitamäki driftsbudget toimintarahoilla Kaija Kellokoski-Pakkala

7

8 Takt och ton / Hyvät käytöstavat 1 Förmannen 1. Informera avdelningarna om planerade arbeten 2. Berättar om tidtabellen, när arbetet börjar, har uppehåll och när det är färdigt Esimies 1. Kertoo osastoille tulevista töistä 2. Kertoo aikataulusta, milloin työt alakavat, milloin on tauko ja milloin työ on valmis

9 Takt och ton / Hyvät käytöstavat 2 Arbetstagaren 1. Frågar då han kommer till avdelning om det är ok att börja 2. Berättar när han avlägsnar sig om/när han kommer tillbaks 3. Följer avdelningens ansvarspersons anvisningar 4. Städar efter sig Työntekijä 1. Tullessaan osastolle kysyy onko ok että aloitetaan 2. Kertoo poistuessaan milloin/jos palaa takaisin 3. Seuraa osaston vastuuhenkilön ohjeita 4. Siivoo jälkensä

10 Takt och ton / Hyvät käytöstavat 3 alla 1. Kom ihåg att vi representerar tekniska enheten och att vårt uppförande härförs till tekniska enheten 2. Kommer ihåg tystnadsplikten kaikki 1. Muistaa että edustamme teknistä yksikköä, sekä sitä että käytöksemme yhdistetään tekniseen yksikköön 2. Muistaa vaitiolovelvollisuus

11 KUTSU Sairaalan Y laajennus, käyttäjäpalaveri Aika: klo 7:30 Paikka: T1 kokoushuone Kutsutut: Ahlbäck Roger Ampiala Ari Brandtberg Ann-Katrin Carlson Gunilla Dahlkar-Köping Camilla Ehnström Patrik Elomaa Nina Enholm Ulla Forth-Snellman Åsa-Britt Granholm Lena Grönlund Eva Hakala Tarja Heinäaho Gunilla Hellman Tiina Himanen Marjo-Riitta Hirvioja Alpo Ivars Birgitta Kaukoranta Heikki Kinnunen Marina Klemets Tuula Kokk Riina Korpilahti Kari Kärki Sari Lähdesmäki Inger Nurmikoski Minna Nyystilä Ulla Mannevaara Bodil Mäkelä Carita Paloniemi Hannu Rinne Pasi Roivainen Tanja Räsänen Maija Swanljung Rose-Marie Toivonen Timo Vehkoja Stefan Venäläinen Terhi Vesanto Risto Victorzon Sarita Wirzenius Anna-Liisa Wistbacka Jan-Ola Vuorialho Tuula Väyrynen Taneli Åman Arja Knip Håkan Ahola Sanna Pekkarinen Mikko Sundberg Tommi Koivisto Timo Asialuettelo: Info laajennuksen nykytilasta/tekninen sektori Käyttäjien info/kysymyksiä Tekninen päällikkö Håkan Knip

12

13

14 YHDYSHENKILÖT Välinehuolto Rakennuttajan edustajat Vaasan keskussairaala Hietalahdenkatu 2-4, Vaassa Bengt Sandström proj.koordinaattori puh , Rolf Björk vastaava mestari puh Lasse Wik LVIA-valvoja puh , Sture Dahl SÄH-valvoja puh Bodil Mannevaara hoitotyön asiantuntija puh Jarkko Myllymäki osastonhoitaja puh Suunnittelijat ARK Sanna Ahola rak.arkkitehti, projektipankki puh LVIA Ins.tsto Granlund Pohjanmaa Oy puh Rauhankatu 2 C, Vaasa faksi Ola Wistbacka suunnittelija faksi SÄH Ins.tsto Granlund Pohjanmaa Oy puh Rauhankatu 2 C, Vaasa faksi Mats Bonns suunnittelija puh Anu Kippola suunnittelija puh GETINGE Jan-Erik Öblom

15

16

17

18

19 KIITOS! Håkan Knip

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA KUNNALLISVAALIEN EHDOKASLISTAT JA ÄÄNESTYSPAIKAT KOMMUNALVALETS KANDIDATLISTOR OCH RÖSTNINGSTÄLLEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA HÄLSOVÅRDSCENTRALEN INFORMERAR ONNISTUNEET ASUNTOMESSUT FRAMGÅNGSRIK BOSTADSMÄSSA

Lisätiedot

Taitavat kädet joulutunnelmissa

Taitavat kädet joulutunnelmissa 8 2OO7 Taitavat kädet joulutunnelmissa Aki Lindén: Tapahtumarikas vuosi 2007 s.2 Kolmen sivun tietopaketti: Joulun aikaa Tehyn sopimus viime metreillä s.3 s.6 Hieno henki on pienen sairaalan etu s.8 Provtagning

Lisätiedot

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år! MP2 Itella Oyj Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 8 2012 Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen

TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 2/2014 26 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2014 TID - AIKA 13.03.2014 KL. - KLO 16:30-20:40 PLATS - PAIKKA Malmkulla, Ruokasali, Kunnalliskodintie 12, 21600 Parainen 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana hankinnat ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle

Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa. Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka. Margit Isomäki eläkkeelle No 1 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 10 13 Vaskiluotoon kaksi uutta siltaa Huutoniemen koulu on vuoden työpaikka Margit Isomäki eläkkeelle sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat Personalresurser

Henkilöstövoimavarat Personalresurser Henkilöstövoimavarat Personalresurser 2008 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun Kansikuva: Puutarhajuhlat elokuussa (Kuva: Kai Ontronen) Toimitus:

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista 2/2012 ONTRIAN ASIAKASLEHTI ONTRIAS KUNDTIDNING Kaikki hyöty irti Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista Optimal nytta Optimal nytta av konditionskarteringar och -undersökningar

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 3 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 2 2013 Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön Oletko tyytyväinen tietotekniikan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sisältö 1 2 3 4 Virastopäällikön esipuhe 3 Sosiaali- ja terveysviraston tehtävä ja tavoitteet 4 Helsinkiläisten

Lisätiedot

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok Fore! Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014 Vuosikirja Årsbok Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Maarit Lähteenmäki)... 4 Vuosikirjan

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2011 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VD:S ÖVERSIKT The ContriaWay Asiakkaille The ContriaWay tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme. För kunden betyder The ContriaWay pålitlighet.

Lisätiedot