Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli"

Transkriptio

1 Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika , klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Toimeentulotukien määräaikojen valtakunnallinen valvonta - Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattaminen toimeentulotukilain mukaiseksi Mikkelin kaupungissa 30 Sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön talouden seuranta 3/ Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan edustajan valinta mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishankkeen työpajapäivään 32 Ilmoitusasiat 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Mikkeli Kokouskutsu 2 (17) Osallistujat Pekka Moilanen, puheenjohtaja Teijo Ylönen, 1. varapuheenjohtaja Riitta Manninen, sihteeri Eero Aho Hannu Mielonen Helvi Valtonen Katriina Noponen Keijo Partio Maija Pietiläinen Maritta Mynttinen Markku Aholainen Sami Järvinen Sanna Häkkinen Satu Pulkkinen Sirkka Härkönen Veikko Elo Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja Niina Kaukonen, vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja Hans Gärdström, johtava ylilääkäri Minna Mutanen, terveyspalveluiden johtaja Armi Salo-Oksa, kaupunginhallituksen jäsen Matias Hilden, Puumalan kunnanjohtaja Seija Kuikka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Unto Pasanen, Puumalan kh:n puheenjohtaja Esko Kekkonen, Hirvensalmen kh:n puheenjohtaja Seppo Ruhanen, Hirvensalmen kunnanjohtaja Ari Liikanen, vt. kaupunginjohtaja Timo Talo

3 Mikkeli Kokouskutsu 3 (17) 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Kokouskutsu 4 (17) 28 Pöytäkirjan tarkastus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helvi Valtonen ja Teijo Ylönen.

5 Mikkeli Kokouskutsu 5 (17) 29 Toimeentulotukien määräaikojen valtakunnallinen valvonta - Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen saattaminen toimeentulotukilain mukaiseksi Mikkelin kaupungissa MliDno Valmistelija / lisätiedot: Kirsti Korhonen,Johanna Will-Orava Liitteet 1 Toimeentulotuen määräaikojen valvonta.pdf 2 Toimeentulotukihakemusten enimmäiskäsittelyynottoajat pdf Itä-Suomen aluehallintovirasto on seurannut Mikkelin kaupungin toimeentulotuen käsittelyaikoja vuonna Lokakuun 2014 valtakunnallinen tiedonkeruu on osoittanut aluehallintoviraston mukaan, että kaupungin toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä toimeentulotuen käsittelyaikojen saattamiseksi lainmukaiselle tasolle. Tämän vuoksi aluehallintovirasto harkitsee määräyksen antamista asiassa. Määräyksellä Mikkelin kaupunki velvoiteisiin saattamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajat toimeentulotukilain edellyttämälle tasolle mennessä. Itä- Suomen aluehallintovirasto varaa Mikkelin kaupungille hallintolain mukaisen tilaisuuden antaa kirjallinen selitys määräyksen antamista koskevassa asiassa. Mikkelin kaupunki antaa asiassa seurraavan selityksen: Mikkelin kaupunki on aiemmin keväällä sekä syksyllä 2014 antanut selvityksen toimeentulotuen määräajoista. Käsittelyajat vuonna 2014 olivat kevään jälkeen useiden tehtyjen toimien ansiosta lainmukaisia melkein koko loppuvuoden. Vuoden vaihteen ja kevään 2015 aikana etuuskäsittelyn tilanteeseen haasteen on tuonut useiden kokeneiden etuuskäsittelijöiden poistuminen eri syistä etuuskäsittelytyöstä alkaen on lähtenyt viisi etuuskäsittelijää, viimeisin alkaen. Heidän mukanaan katosi etuuskäsittelykokemusta yli 36 vuotta. Etuuskäsittelyssä työskentelee tällä hetkellä 13 etuuskäsittelijää, joista kaksi tekee puolikasta työaikaa. Kolmestatoista työtekijästä kaksi on palkattu maalis-toukokuun väliseksi ajaksi ruuhkan purkamiseen. Etuuskäsittelyssä on työskennellyt keväällä muuten sama määrä (11) etuuskäsittelijöitä kuin ajalla , mutta nyt maalis - toukokuuksi palkattiin lisäksi kaksi henkilöä ruuhkan purkuun Rekrytointiprosessit on käynnistetty heti ja työntekijöiden tilalle vakansseihin on palkattu uudet työntekijät. Tiedossa olevat aiemmin etuuskäsittelyssä olleet sijaiset on saatu nopeallakin aikataululla töihin. Tällä sijaisresurssilla ei ole pystytty kuitenkaan kattamaan työntekijöiden lukumääräisesti suurta

6 Mikkeli Kokouskutsu 6 (17) poistumista etuuskäsittelystä, vaan vakansseja on ollut haettavana myös te-toimiston ja kuntarekry-järjestelmän kautta. Tällä hetkellä viimeisin rekrytointiprosessi on saatu päätökseen. Etuuskäsittelyyn palkataan kolme määräaikaista työntekijää; yksi henkilö lähteneen työntekijän tilalle ja kaksi työntekijää 4.5 alkaen turvaamaan toimeentulotuen käsittelyynottoajat lainmukaisiksi vuoden 2016 loppuun saakka. Määräaikaisilla työntekijöillä voidaan paikata myös työntekijöiden lyhyet akuutit poissaolot. Yksi palkatuista on jo töissä etuuskäsittelyssä jo palkattuna toukokuun loppuun, joten määrällisesti etuuskäsittelijöiden lukumäärä ei kasva samassa suhteessa. Vakinaisia virkoja on 9 ja näiden uusien rekrytointien jälkeen on yhteensä 13 pitkäaikaista etuuskäsittelijää saakka. Kaksi näistä etuuskäsittelijää tekee puolikasta työaikaa. Sen lisäksi on kesälomasijaisia palkattuna elokuun loppuun. Työntekijöiden perehdytykseen on panostettu. Vie kuitenkin myös aikaa, ennen kuin kokematon etuuskäsittelijä pystyy itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi perehdyttäminen vie toisaalta myös entisten työntekijöiden työaikaa hakemusten käsittelystä, koska uuden työntekijän perehdytys on olennaisen tärkeää tehdä huolella. Näin ollen myös perehdyttäjä ei ole voinut aivan täysipainoisesti keskittyä kirjalliseen etuuskäsittelytyöhön. Kevään 2015 aikana myös kaikki muut toimeentulotukityön osaajat sosiaali- ja terveystoimessa ovat tehneet etuuskäsittelytyötä omien töidensä ohessa ennalta suunnitellusti. Hakemuksia tammikuussa 2015 on tullut 1370, helmikuussa 1376 ja maaliskuussa Kirjallisia ja sähköisiä hakemuksia on tullut eniten maaliskuussa: , ja ja vähiten 18. ja ja 13. ja Pitkän työkokemuksen ja osaamisen poistuminen etuuskäsittelytyöstä on vaikuttanut suoraan myös toimeentulotuen käsittelyynottoaikoihin. Lisäksi käsittelyynottoaikoihin on vaikuttanut ajoittaiset työntekijöiden poissaolot etuuskäsittelystä ja neuvontatyöstä. Osa etuuskäsittelyn työntekijöistä on osaltaan ollut tarvittaessa neuvonnan työssä ja tämä on ollut poissa suoraan hakemusten käsittelystä. Etuuskäsittelijöiden hakemusten käsittelymäärän vaihteluväli päivittäin on kevään aikana ollut suurta. Jo aiemmin on asetettu tavoitteeksi etuuskäsittelytyöhön 6,5 hakemuksen käsittely päivässä ja tämä tulee olemaan jatkossa vaatena, jotta toimeentulotuen lainmukainen käsittelyaika voidaan varmistaa. Käsittelyaikoja seurataan edelleen päivittäin ja lainmukainen käsittelyaika tullaan varmistamaan kaikissa tilanteissa. Joka päivä kaikkien hakemusten osalta kevään aikana ei siinä valitettavasti olla onnistuttu.

7 Mikkeli Kokouskutsu 7 (17) Ehdotus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Sosiaali- ja terveystoimen merkitsee tiedokseen tehdyt toimenpiteet toimeentulotuen enimmäiskäsittelyaikojen saattamiseksi lain mukaiselle tasolle ja antaa yllä olevan selvityksen aluehallintovirastolle. Tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

8 Mikkeli Kokouskutsu 8 (17) 30 Sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön talouden seuranta 3/2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Kirsi Ollikainen Liitteet 1 SOTEn ennuste 2015.pdf 2 Johdon analyysi.pdf 3 Palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet.pdf Talousarvion seurannasta on päätetty, että kaupunginvaltuustolle annetaan vähintään kolme kertaa vuodessa talouden seurantatiedot. Talousraportoinnin 3/2015 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Seurannan toimenpiteet ovat: toimielinten ennusteet johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle johdon analyysiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja raportoida jo nyt, jos näyttää siltä, että toiminta ei pysy vahvistetussa talousarviossa (mitkä erät - palkat, palvelujen ostot jne. - ovat ylittymässä ja mistä ylitys johtuu). tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisen arvioiminen Liitteenä on ennuste ja johdon analyysi sekä selvitys palveluselvityksen 14. kohdan toteutumisesta. Talousarviomuutoksia on päätetty seuraavista palveluista, joilla on vaikutusta kuluvan vuoden talousarvioon joko määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksina (henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin) ja toiminnan muutoksina toiseen hallintokuntaan (Kyytineuvon käynnistäminen) sekä uusina palveluina Juvan maahanmuuttajatyö ja Turvakotipalvelut: Fysioterapian siirtyminen keskussairaalan tiloihin (kv ) Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:n tuottaman kotihoidon ottaminen omaksi toiminnaksi ja henkilöstön siirtyminen Mikkelin kaupungin palvelukseen (kh ) Kiintiöpakolaisten vastaanoton järjestäminen/juvan kunta (tuotantoltk )

9 Mikkeli Kokouskutsu 9 (17) Mikkelin muistipoliklinikan ja sairaanhoitopiirin muistipoliklinikan yhdistäminen yhteiseksi Geriatrian poliklinikaksi alkaen (kv ) Henkilöstökuljetusten logistiikkakeskuksen (Kyytineuvo) käyttötalous- ja investointimääräraha (kv ) Määrärahamuutoksia esitetään seuraavasti: kustannuspaikalta Mikkelin fysioterapia siirretään henkilöstömenoista palveluiden ostoihin euroa kattamaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutusta. Mikkelin yksikön kustannuspaikan toimintatuotoista jää toteutumatta euroa ja kustannuspaikalle Haukivuoren terveysasema lisätään toimintatuottoja euroa, koska Haukivuorelle tuotettavat fysioterapia palveluiden menot sekä tulot kirjataan terveysaseman kustannuksiin. kustannuspaikalta Vammaispalveluiden kotihoito siirretään palveluiden ostoista henkilöstömenoihin euroa kattamaan Savilahden vanhaintukiyhdistys ry:ltä siirtyvän Maamiehen palvelukodin henkilöstön palkkamenoja kustannuspaikalle Juvan maahanmuuttajatyö lisätään määrärahoja Juvan kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestää kiinteistöpakolaisten vastaanotto. Määrärahoja lisätään henkilöstömenoihin ( euroa), palveluiden ostoihin ( euroa), aineisiin ja tarvikkeisiin (4.200 euroa), avustuksiin ( euroa), muita kuluihin (6.000 euroa). Toimintakulut ovat yhteensä euroa ja toimintatuotot lisääntyvät euroa Juvan kunnan maksuosuudella. Laskutus sisältää 4 %:n yleiskustannuslisän. kustannuspaikalta Muistipoliklinikka siirretään yhteensä euroa (henkilöstömenoista euroa ja palveluiden ostoista euroa) kustannuspaikalle Somaattinen erikoissairaanhoito kattamaan erikoissairaanhoidon kautta tulevaa toiminnan laskutusta. Muistipoliklinikalle varatut euron toimintatuotot jäävät toteutumatta, koska omaa toimintaa ei enää ole. Kyytineuvon perustaminen tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä euroa. Siirron kohdistetaan niille kustannuspaikoille, joista henkilöstö siirtyi Kyytineuvoon eli kustannuspaikalta johtamisen tukipalvelut (henkilöstömenoista euroa ja palveluiden ostoista euroa), kustannuspaikalta Palveluneuvo (henkilöstömenoista euroa, palveluiden ostoista euroa), kustannuspaikalta

10 Mikkeli Kokouskutsu 10 (17) Mikkelin aikuissosiaalityö (henkilöstömenoista euroa, palveluiden ostoista euroa), kustannuspaikalta Kiiskinmäen päiväkeskus (henkilöstömenoista euroa, palveluiden ostoista euroa) Tuotantolautakunnan palkkamenot pienevät euroa ja palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja avustukset kasvavat euroa. Toimintatuotot kasvavat euroa, joten toimintakatteeseen vaikutus on euroa lisääntyneinä tuloina. Talousarvion ylitysriskit Tulosalueiden seurannassa ylitysriskeiksi on arvioitu seuraavat toiminnot: Sosiaalipalvelut Lastensuojelun sijoitukset ovat lisääntyneet ja lapsia on sijoitettu 2 laitokseen ja 2 perhehoitoon sekä 1 ammatilliseen perhekotiin. Lisäksi valmistelussa on 1 laitossijoitus ja 3 sijoitusta perhehoitoon. Ylitysriski lastensuojelussa on noin euroa Työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen kasvanut ja ylitysriski on tällä hetkellä noin 1,5 milj. euroa Toimeentulotukien määrä on kasvanut ja ylitysriski on euroa Terveyspalvelut Opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä on kasvanut 11 asiakkaalla ja jos tämä suunta jatkuu päihdehuollon avopalvelut tulevat ylittymään euroalla Päihdehuollon laitoshoidon osalta asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana merkittävästi, jos kesän aikana asiakasmäärä ei tasaannut tulee laitoshoidon kustannukset ylittymään eurolla. Hoitopäivien määräksi on arvioitu koko vuodeksi hoitopäivää ja hoitopäivien toteuma on 54 % ensimmäisen neljänneksen aikana. Kyyhkylän ostopalveluihin on varattu 1,5 milj. euroa ja tällä hetkellä potilaspaikkojen tarve on ollut 21 paikkaa. Jos kehitys jatkuu saman suuruisena ostopalvelut ylittyvät eurolla Vammais- ja vanhuspalvelut Henkilöstömenojen osalta on euron ylitysriski. Ylitysriski muodostuu toimintojen uudelleen järjestelyistä joihin kaikkiin ei ole osattu varautua sekä kasvavista asiakasmääristä, jolloin henkilöstömitoitusta on tarkasteltava uudestaan

11 Mikkeli Kokouskutsu 11 (17) mielenterveyspalveluiden kotikuntoutuksen ostopalveluissa euron ylitysriski. Toimintamallia mietitään vuoden aikana ja tarkoituksena on saada osa toiminnasta oman toimintana tuotettavaksi. vammaispalveluiden kuljetuspalvelut noin euroa, johtuen Kyytineuvon käynnistymisen viivästyksestä ja uusista asiakkaista Vammaispalvelulain mukainen asumispalvelu noin euroa. Palveluohjausyksikön vaikutus realisoituu viiveellä ja asiakkuudet eivät ole vähentyneet Kehitysvammaisten asumispalvelu ylitysriski noin euroa Henkilökohtainen avustajapalvelu noin euroa nykyasiakasmäärillä ja tunneilla Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus on 8 %:n kasvussa, josta oman toiminnan osuus on 2 % ja loput ostopalveluissa, joissa on merkittävä kasvu 1 milj. euroa. Laskutus on kasvanut ensimmäisen kolmanneksen osalta yhteensä 1,3 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 toteuma oli 75,2 milj. euroa ja talousarviossa määrärahaa on varattu 73,4 milj. euroon. Ylitysriski on 1,8 milj. eurosta 3 milj. euroon. Tuotantolautakunnan menojen ylitysriski on 5,6 milj. euroa talousarvioon verrattuna ja vaikutusta toimintakatteeseen on vaikea arvioida, koska KuntaERP:in käyttöönotosta johtuen tulojen kertyminen on ollut viime vuotta hitaampaa. Ehdotus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Lautakunta merkitsee talousseurannan tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että jo päätettyjen toiminnanmuutoksien osalta tehdään määrärahamuutokset seuraavasti: kustannuspaikalta Mikkelin fysioterapia siirretään henkilöstömenoista palveluiden ostoihin euroa kustannuspaikalta Vammaispalveluiden kotihoito siirretään palveluiden ostoista henkilöstömenoihin euroa kustannuspaikalle Juvan maahanmuuttajatyö lisämääräraha tuloihin euroa ja menoihin euroa kustannuspaikalta Muistipoliklinikka siirretään henkilöstömenoista, palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista yhteensä euroa kustannuspaikalle Somaatinen erikoissairaanhoito palveluiden ostoihin

12 Mikkeli Kokouskutsu 12 (17) kustannuspaikoilta Johtamisen tukipalvelut, Palveluneuvo, Mikkelin aikuissosiaalityö, Kiiskinmäen päiväkeskus siirretään yhteensä euroa teknisen lautakunnan alaiselle Kyytineuvolle Tiedoksi Talouspalvelut

13 Mikkeli Kokouskutsu 13 (17) 31 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan edustajan valinta mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishankkeen työpajapäivään MliDno Valmistelija / lisätiedot: Niina Helminen Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke ( ) on Ympäristöministeriön, ARA:n THL:n ja pilottikuntien yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on parantaa mielenterveyskuntoutujien asumista ja sen tukea monien toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen painopiste on fyysisessä asumisessa ja arjen tuessa. Hankkeen tehtävänä on tehdä selvitys asumisratkaisuista muutamassa maassa Suomen lisäksi, mielenterveyskuntoutujien asumisen vahvistaminen kuntien suunnittelussa ja yhteistyössä, asumisen kehittäminen pilottikuntien kanssa sekä informaation ja hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen kerääminen ja levittäminen. Mikkelin kaupunki on mukana hankkeessa yhtenä pilottikuntana. Tavoitteena on toimintamallin luominen ja kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen ja asuntotoimen (Mikalo Oy) kesken mielenterveysasiakkaiden asioissa. Toimintamallin suunnittelu tehdään yhteistyössä mielenterveyskuntoutujien, omaisten, sosiaali- ja terveystoimen, asuntotoimen, kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun sekä muiden olennaisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Toimintamallin tavoitteena on pysyvien asuntojen saaminen mielenterveyskuntoutujille, arjen ja asumisen tuen turvaaminen omaan kotiin sekä mielekkään toiminnan mahdollistaminen asumisen tukena. Mikkelissä on toimintamallin osalta järjestetty kaksi työpajoja. Seuraava työpaja on klo 9-13 (kaupunginhallituksen kokoushuone). Työpajan tavoitteena on yhdessä nostaa hyvinvointikertomuksen osaksi mielenterveyskuntoutujien asumisen ja arjen tuen kehittämisen tärkeimmät tavoitteet Mikkelissä lähivuosina. Työpajaan on kutsuttu mielenterveyskuntoutujia, heidän omaisiaan, järjestöedustajia sekä sosiaali- ja terveystoimen/asuntotoimen/kaavoituksen edustajia. Hankkeessa tavoitteena olisi lisäksi, että työpajoihin osallistuisi myös kunnan päättävissä elimissä olevia luottamushenkilöitä. Ehdotus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Tuotantolautakunta valitsee edustajan/edustajat Mielen Askeen Mikkelin työpajaan klo 9-13.

14 Mikkeli Kokouskutsu 14 (17) Tiedoksi Työpajapäivään valitut, Niina Helminen

15 Mikkeli Kokouskutsu 15 (17) 32 Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallituksen päätös otto-oikeus/lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset: : Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ao. viranomaisen tekemään päätökseen (sosiaali- ja terveystoimen ). Puumalan peruspalvelulautakunnan päätös : Vanhuspalvelulain toimeenpano vuonna Peruspalvelulautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi avoja hoivapalvelujohtaja Raija Hakala-Ewingin selvityksen ja päätti antaa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle seuraavan lausunnon: Henkilöstörakenteen muutokset eivät saa aiheuttaa hoitotason laskua eivätkä laadun huononemista. Henkilöstökartoitus tulee tehdä hallitusti selvittämällä, mitkä ovat hoitajan, sosionomin ja hoiva-avustajan tehtävät. Vasta tämän jälkeen on mietittävä eri nimikkeillä olevien henkilöstötarve. Sosiaali- ja terveystoimen lausunto Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön koskien oplskelutai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville suunnattavan terveysneuvonnan ja terveystarkastusten toteutumista. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen/terveyspalveluiden tiedote kesän 2015 toiminnasta. Ehdotus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Merkitään tiedoksi.

16 Mikkeli Kokouskutsu 16 (17) 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Hallintosääntö 29: Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä ottooikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan ottooikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti , ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä työsopimukset, jotka on toimitettu lautakunnalle: Johtava ylilääkäri 10 LL Matti Saarelaisen palkkaaminen erikoistuvan lääkärin tehtäviin määräajalle , Miikka Nummenpään valinta terveyskeskuslääkärin virkaan terveyspalveluiden tulosalueelle, Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja 3 Lähihoitaja Riina Hämäläisen palkkaaminen ohjaajan sijaisuuteen ajalle , Palvelupäällikkö/Sote 23 Työsopimus alkaen toistaiseksi, Parkkinen Päivi, Irtisanoutuminen kotihoidonohjaajan virasta, Himanen Leena, Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta, Hyvärinen Ritva, Perhepalveluiden johtaja

17 Mikkeli Kokouskutsu 17 (17) 1 Repo Mari Elisa, valinta ohjaajan perhevapaan sijaiseksi ajalle , Sanna Mannilan valinta ma.ohjaajaksi aj , Outi Puikkosen valinta sosiaalityöntekijän virkaan lukien, Kati Heikkisen valinta perhepalveluohjaajan sijaiseksi ajalle , Eron myöntäminen ohjaaja Klaus Tantulle, Terveyspalveluiden johtaja 12 Salla Kuitusen palkkaaminen määräajaksi Pankalammen pääterveysasemalle ajalle , Heidi Liukkosen palkkaaminen terveysneuvontaan määräajaksi ajalle , Reetaleena Hietalan valinta terveydenhoitajan pysyväisluontoiseen toimeen terveysneuvontaan alkaen toistaiseksi, Irtisanoutuminen sairaanhoitajan toimesta alkaen, Teea Lång, Ylihammaslääkäri 8 Aleksi Kotron palkkaaminen määräajaksi ajalle , jatkoa edelliseen sopimukseen, Ehdotus Esittelijä: Timo Talo, hallintopäällikkö Koska sosiaali- ja terveysjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa/ työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveysjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: Maakuntavaltuusto 73 15.06.2009 Maakuntahallitus I 230 14.09.2009 Maakuntavaltuusto 110 28.09.2009 Maakuntahallitus I 35 01.02.2010 Maakuntavaltuusto 9 15.02.2010 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot