SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :30, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Pykälän liite: Kh:n taksaehdotus, vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Suun terveydenhoidon tilojen suunnittelu Suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamistehtävien kilpailutus Lausunto Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta, Vindin Ab Oy Lausunto Hedet-Björkliden tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, Prokon Wind Energy Finland Oy Vapaarahoitteisten asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen alkaen Pykälän liite: Vapaarahoitteisten asuinhuoneistojen vuokrat alkaen Aravalainoitettujen vuokratalojen keskimääräiset vuokrat alkaen Määräaikaisen vuokranalennuksen myöntäminen Aspocomp Group Oy:lle Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Pykälän liite: Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos Teuvan kunnan hallintosäännön tarkistaminen alkaen Pykälän liite: Teuvan kunnan hallintosäännön muutokset Teuvan kunnan hyvinvointikertomus Kohdennettu tarkastus Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous , yhtymäkokousedustajien valinta ja evästys Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite tehostetun palveluasumisen saatavuuden turvaamiseksi Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Määräalan myynti uimahallin alueelta Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin lukuun Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 -1, KHALL :30 Sivu 1 Paikka Aika Kuohun kokoustila klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tuisku Minna-Liisa Tamsi Sakari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Heinola ja Anu Mäntylä. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Arto Heinola Anu Mäntylä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

3 251, KHALL :30 D: 390/2013 Sivu 2 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen Dnro D/390/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Tekninen lautakunta Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk Kunnanvaltuuston päätökseen (49 ) perustuen kaukolämpölaitoksella on käytössä seuraavat maksut: 1. Liittymismaksu 2. Perusmaksu 3. Kulutusmaksu 4. Mittarinlukumaksu Tällä hetkellä käytössä olevat maksut ovat tulleet voimaan , ja verottomat maksut ovat seuraavat: 1. Liittymismaksut L = k 3 x (c + d x V) sopimusvesivirta liittymismaksu m 3 /h 0-2 k 3 x ( xV) 2-10 k 3 x ( xV) k 3 x ( xV) > 20 k 3 x ( xV) V = sopimusvesivirta, kiinteistökohtainen k 3 = 1,65 Alin liittymismaksu 2 500,00 euroa 2. Perusmaksut P = k 1 x (a + b x V) euroa/vuosi Perusmaksun laskennassa käytettävät tehontarpeet - uusi rakennus 20 W/m 3 - vanha rakennus 22 W/m 3 sopimusvesivirta perusmaksu m 3 /h kw < 0,8 < 56 k 1 (27+710xV) 0, k 1 (47+685xV) k 1 ( xV) >8 >558 k 1 ( xV) V = sopimusvesivirta, kiinteistökohtainen k 1 = 1,8 Alin käytettävä sopimusvesivirta 0,15 m 3 /h ja alin perusmaksu 240,30 euroa/vuosi

4 251, KHALL :30 D: 390/2013 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kulutusmaksu Kaikki kiinteistöt K = kulutusmaksu 60,00 euroa/mwh 4. Mittarinlukumaksu 35,00 euroa/luenta. Tekninen toimi on valmistellut kaukolämpölaitoksen uudet maksut, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistamiseen vaikuttavia oleellisimpia tekijöitä ovat käytettävien polttoaineiden (turve, puumurska, hake) hintojen kohoaminen lähtien, mikä aiheutuu huonosta turvetuotantokesästä Etelä-Pohjanmaalla v ja turpeen energiaveron noususta lähtien (nousu 3,00 euroa/mwh; vero tällä hetkellä 4,90 euroa/mwh). Lisäksi sateisen tuotantokauden vuoksi polttoaineiden laatu on tavanomaista heikompaa. Polttoaineen hinnannousun vaikutus on n. 1,00 euroa/mwh, ja veron nousu täysimääräiseksi koko vuoden osalta n. 1,16 euroa. Kaukolämpölaitoksen kulutusmaksun valmistelupohjana on käytetty tasearvolaskelmia vuosilta sekä vuoden 2013 talousarvion ja vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan laadittuja tasearvolaskelmia vuosille 2013 ja 2014 sekä myyntimäärähistoriaa vuosilta Laskelmassa on huomioitu myös tekniselle toimelle asetettu talousarvioraami. Kokonaisuudessaan teknisen toimen näkemyksen mukaan kulutusmaksun korotustarve on 3,50 euroa/mwh. Mikäli taksan tarkistus voidaan toteuttaa lähtien, kaukolämpölaitoksen liikeylijäämäksi laaditun käyttötaloussuunnitelmaehdotuksen perusteella muodostuisi n euroa, kun se vuosina on vaihdellut välillä euroa. Kaukolämpölaitoksen ylijäämä tulisi kirjata tulevien vuosien investointivaraukseksi. Teknisen toimen käsityksen mukaan esitettävä taksan tarkistus on realistinen sekä laitoksen minimituottotavoitteiden ja annetun talousarvioraamin mukainen. Esityslistan ohessa ovat kaukolämpölaitoksen tasearvolaskelmat vuosilta , v talousarvion ja v talousarvioehdotuksen mukaan laaditut tasearvolaskelmat vuosille 2013 ja 2014 sekä myyntimäärähistoria vuosilta Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaukolämpöhinnastoa tarkistetaan lähtien kulutusmaksun osalta 63,50 euroon/mwh (aik. 60,00 euroa/mwh). Muilta osin nykyinen hinnasto säilyy ennallaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

5 251, KHALL :30 D: 390/2013 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Khall Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kaukolämpöhinnasto vahvistetaan lähtien teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Keskustelun kuluessa Jarmo Kiviluoma esitti, että kaukolämpöhinnastoon ei tehtäisi korotuksia. Puheenvuorossaan Anu Mäntylä kannatti Jarmo Kiviluoman esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Jarmo Kiviluoman esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Jukka Leppäniemi, Aulis Ranta-Muotio, Johanna Riippi, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Jarmo Kiviluoma ja Anu Mäntylä. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-2 hyväksyä esittelijän esityksen.

6 252, KHALL :30 D: 391/2013 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Dnro D/391/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Tekninen lautakunta Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen tällä hetkellä käytössä olevat maksut päätöksellään (46 ), ja maksut on otettu käyttöön alkaen. Kunnanvaltuusto on kuitenkin (54 ) päättänyt muuttaa maksuja lukien siten, että vesiosuuskunnille myytävän veden hinta on 0,70 /m 3 + alv. Teknisessä toimistossa on valmisteltu vesi- ja viemärilaitoksen uudet maksut, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön Maksujen voimaantuloajan osalta on huomioitava, että vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen (kohta 4.2) mukaan tulee maksujen muutoksesta ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Ilmoitus kuluttajille tulee tehdä viimeistään , jotta uudet maksut voidaan ottaa käyttöön lähtien. Vesi- ja viemärilaitoksen maksujen valmistelun pohjana on käytetty tasearvolaskelmia vuosilta sekä vuoden 2013 talousarvion ja vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan laadittuja tasearvolaskelmia. Myyntimäärien arvioinnissa on käytetty toteutuneita myyntimääriä vuosilta Laskennassa on huomioitu myös tekniselle- ja rakennustoimelle asetettu vuoden 2014 talousarvioraami, jonka mukaan teknisen toimen nettomenot eivät kasva vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Lisäksi viemärilaitoksen osalta on otettu huomioon, että kemikaalikustannukset ovat nousseet n euroa. Mikäli taksan tarkistus voidaan toteuttaa esityksen mukaisesti ja lähtien, vesilaitoksen liikeylijäämäksi laaditun käyttötaloussuunnitelman perusteella muodostuisi n euroa. Vastaavasti viemärilaitoksen toiminnan tulos olisi n euroa. Vesi- ja viemärilaitosten ylijäämä tulisi kirjata tulevien vuosien investointivaraukseksi. Teknisen toimen käsityksen mukaan esitettävä taksan tarkistus on realistinen sekä laitosten minimituottotavoitteiden ja annetun talousarvioraamin mukainen. Liite Esityslistan ohessa ovat vesi- ja viemärilaitosten tasearvolaskelmat vuosilta , v talousarvion ja v talousarvioehdotuksen mukaan laaditut tasearvolaskelmat vuosille 2013 ja 2014 sekä myyntimäärähistoria vuosilta ja malliesimerkkilaskelma kulutusmaksun kustannusvaikutuksista. Käytössä olevat vesihuoltolaitoksen maksut sekä ehdotus käyttöön otettaviksi maksuiksi on esitetty liitteessä.

7 252, KHALL :30 D: 391/2013 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vesihuoltolaitoksen taksa vahvistetaan liitteen mukaiseksi lähtien. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Khall Kja Liite Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksa vahvistetaan lähtien teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, liite. Keskustelun kuluessa Jarmo Kiviluoma esitti, että vesihuollon taksoihin ei tehtäisi korotuksia. Puheenvuorossaan Anu Mäntylä kannatti Jarmo Kiviluoman esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Jarmo Kiviluoman esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Jukka Leppäniemi, Aulis Ranta-Muotio, Johanna Riippi, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Jarmo Kiviluoma ja Anu Mäntylä. Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 7-2 hyväksyä esittelijän esityksen.

8 252, KHALL :30 / Pykälän liite: Kh:n taksaehdotus, vesihuoltolaitoksen taksan Sivu tarki 7 TEUVAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1. PARRAN ALUE VESI Liittymismaksu 125,00 /piste 125,00 /piste Perusmaksu 4,20 /piste/vuosi 4,20 /piste/vuosi Käyttömaksu 1,00 /m³ 1,02 /m³ JÄTEVESI Liittymismaksu 148,00 /piste 148,00 /piste Perusmaksu 5,25 /piste/vuosi 5,25 /piste/vuosi Käyttömaksu 2,50 /m³ 2,55 /m³ 2. KYLÄTAAJAMIEN ASUNTOALUEET 1. Kauppila ja Äystö VESI Liittymismaksu 65,00 /piste 65,00 /piste Perusmaksu 1,95 /piste/vuosi 1,95 /piste/vuosi Käyttömaksu 1,00 /m³ 1,02 /m³ JÄTEVESI Liittymismaksu 76,00 /piste 76,00 /piste Perusmaksu 5,25 /piste/vuosi 5,25 /piste/vuosi Käyttömaksu 2,50 /m³ 2,55 /m³ 2. Perälä JÄTEVESI Liittymismaksu 76,00 /piste 76,00 /piste Perusmaksu 2,40 /piste/vuosi 2,40 /piste/vuosi Käyttömaksu /m³ /m³ 3. Riippi ja Nori JÄTEVESI Liittymismaksu Perusmaksu Käyttömaksu 3. MUU TOIMINTA-ALUE VESI Liittymismaksu 65,00 /piste 65,00 /piste Perusmaksu 1,95 /piste/vuosi 1,95 /piste/vuosi Käyttömaksu 1,00 /m³ 1,02 /m³ JÄTEVESI Liittymismaksu 76,00 /piste 76,00 /piste Perusmaksu 2,40 /piste/vuosi 2,40 /piste/vuosi Käyttömaksu 2,50 /m³ 2,55 /m³ HULEVESI Liittymismaksu - rakennuispaikan kultakin alkavalta 100 m²:ltä Perusmaksu - rakennuispaikan kultakin alkavalta 100 m²:ltä kvalt alk. VESIOSUUSKUNNILLE MYYTÄVÄ VESI 0,70 /m³ 0,70 /m³ (hinta voimaan ) Kunnanvaltuuston päätös voimaan Kunnanhallituksen ehdotus voimaan

9 252, KHALL :30 / Pykälän liite: Kh:n taksaehdotus, vesihuoltolaitoksen taksan Sivu tarki 8 MUUN TOIMINNAN PALVELUMAKSUT Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksu 10,00 /m³ 10,00 /m³ Palopostin perusmaksu 26,50 /vuosi/ 26,50 /vuosi/ paloposti paloposti Ylimääräinen mittariluenta 35,00 /kerta 35,00 /kerta Mittarin vaihto tai tarkastus asiakkaan pyynnöstä, jos mittarin virhenäyttämä on pienempi kuin +/- 5 % - DN 15 - DN ,00 /kerta 115,00 /kerta - DN 25 - DN ,00 /kerta 185,00 /kerta - DN yli ,00 /kerta 185,00 /kerta Laitoksen toimittama ylimääräinen mittari - DN 15 - DN 20 80,00 80,00 - DN 25 - DN ,00 150,00 - DN yli 40 (vain laitoksen toimittama mittari hyväksytään) Korjaus-, huolto- tms. työ - Normaali työaika Teknisen lautakunnan vahvistaman kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaan - Ulkopuolella normaalin työajan Tuntihinnan lisäksi ylityö- tms. korvaus Liittymän sulkeminen tai avaaminen 35,00 /käyntikerta 35,00 /käyntikerta Välilasku asiakkaan pyynnöstä 12,00 /kerta 12,00 /kerta Perintämaksu Kunnanhallituksen vahvistama maksu Viivästyskorko korkolain mukaan Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hulevesimaksut määritellään myöhemmin toiminta-alueen vahvistamisen jälkeen Kylätaajamat Kauppila ja Äystö Kunta rakentanut sekä viemäriverkon, että puhdistamon. Lisäksi kunta tyhjentää sakokaivot. Kylätaajamat Perälä Kunta rakentanut viemäriverkon, ei puhdistamoa eikä tyhjennä sakokaivoja Kylätaajamat Nori ja Riippi Liittymis- ja käyttömaksut määrätään siinä vaiheessa kun kunta rakentaa viemäriverkon ja/tai puhdistamon.

10 253, KHALL :30 D: 63/2013 Sivu 9 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Suun terveydenhoidon tilojen suunnittelu Dnro D/63/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Terveystalohankkeesta luovuttua on yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa selvitetty vaihtoehtoja hammashoitolan ja neuvolan toimitilojen järjestämiseksi. Ensisijaisena vaihtoehtona oli tilojen rakentaminen Terveystalon tontille joen varteen. Rakennuspaikka on kuitenkin jatkotutkimuksissa osoittautunut ongelmalliseksi myös Terveystaloa huomattavasti pienemmän rakennusmassan osalta. Sisäisin tilajärjestelyin on löydetty ratkaisu, jossa neuvola sijoittuisi terveyskeskuksen tiloihin. Tämä on toiminnallisesti perusteltua eikä vaadi suuria investointeja. Kotihoito sen sijaan sijoittuisi Ailintuvan tiloihin. Näin tiivistämällä olemassa olevien tilojen käyttöä voidaan saada kustannussäästöjä. Ratkaisut voidaan toteuttaa vuoden 2013 alussa. Edellä todettujen ratkaisujen löydyttyä on huomio kiinnitetty hammashoitolan, nyk. suun terveydenhuollon, tilojen paikkaan. Lähtökohtana on tilojen toimivuus. Tekninen toimi on ehdottanut, että hammashoitola rakennettaisiin Teuvan terveyskeskuksen tontille Henriikkakodin ja tien väliselle alueelle. Hieman alle 500 m2 kokoinen rakennus sopii alueelle. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta käsittelee asiaan kokouksessaan Valmisteltu kannanotto ratkaisuun on seuraavan sisältöinen: Toiminnallisesti yhteys Henriikkakotiin ja koko terveyskeskukseen on erityisen hyvä. Mikäli jatkossa päädytään toimintojen uudelleen järjestelyyn terveyskeskuksen alueella, ratkaisu mahdollistaa sen. Teuvan teknisen toimen ehdotuksessa vastaanottotiloja on riittävästi, että kaikki virat ja toimet voidaan täyttää ja koko henkilöstön osaaminen voidaan hyödyntää. Suunnitelmassa on tilat kolmelle hammaslääkärille, suuhygienistille ja hammashoitajalle, jotka ovat tarpeen Teuvan suun terveydenhuollon hyvän toimivuuden ja työnjaon kannalta. Hammasteknikolle vuokrattavaksi ajatellut vastanottotilat parantavat ja lisäävät palvelujen saatavuutta erityisesti aikuispotilaiden osalta. Sijoituspaikka terveyskeskuksen yhteydessä mahdollistaa tiiviin yhteistyön neuvolan kanssa ja helpottaa yleislääkäreiden konsultointia vaikeita yleissairauksia sairastavien potilaiden osalta. Suun terveydenhuollossa ennaltaehkäisevä toiminta on pitkällä aikavälillä tehokkainta ja taloudellisinta ja läheinen yhteys neuvolatoimintaan antaa mahdollisuuksia parantaa ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuutta. Suun terveydenhuolto on osa terveydenhuoltoa ja lääkärivastaanottojen läheisyys lisää myös potilasturvallisuutta. Yhä enemmän myös iäkkäämpi ja

11 253, KHALL :30 D: 63/2013 Sivu 10 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus monisairaampi väestö tarvitsee hammashoitoa ja mahdollisuus lääkärikonsultaatioon on tarpeen. Kun vastaanottotilat ovat suorassa yhteydessä Henriikkakotiin ja vuodeosastoon myös työntekijöiden käynnit näissä helpottuvat, samoin potilaiden tuonti vastaanotolle on helpompaa eikä vaadi erityiskuljetusta. Vaikka välimatka kouluille hiukan pitenee, se on kuitenkin kävelymatkan päässä ja joskus suunniteltu kävelysilta joen yli lyhentäisi matkaa vielä huomattavasti. Henkilökunnan kannalta terveyskeskuksen läheisyys antaa mahdollisuuden käydä ruokailemassa terveyskeskuksen ruokasalissa eikä tarvitse olla eväiden varassa. Hammashoidon palvelua parantaa myös se, jos erikoishammasteknikko tulee toimimaan samassa rakennuksessa. Suurin merkitys on vanhusten kannalta. Uudisrakennuksen rakentaminen edellyttää terveyskeskuksen alueen parkkipaikkojen uudelleen järjestelyä. On tarkoituksenmukaista, että henkilökunnan parkkipaikat järjestyvät tien toiselle puolelle ja alueelle jää vain asiakaspaikoitus. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää suun terveydenhuollon toimitilojen suunnittelun edellä esitetyllä tavalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Suun terveydenhuoltoa palvelevan hammashoitolan tilojen suunnittelu on saatu valmiiksi syyskuulla Suunnitteluprosessin aikana on suunnitelmista pyydetty lausunto yhteistoimintalautakunnalta, Suupohjan liikelaitoskuntayhtymältä sekä Teuvan johtavalta hammaslääkäriltä. Lausunnoissa saadut kommentit on otettu huomioon lopullisessa suunnitelmassa. Laadittujen suunnitelmien pohjalta rakentamisen suunnittelu ja urakkakilpailutukset on mahdollista käynnistää. Rakentamisen eteenpäinvienti voidaan käynnistää, kun suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamisen konsulttikilpailutus on suoritettu ja rakennuttajakonsultti valittu. Rakentaminen on aikataulutettu käynnistyväksi viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä suun terveydenhoidon toimitilojen suunnitelmat. Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää hankkeen rakentamistoimet välittömästi rakennuttajakonsultin valinnan jälkeen.

12 253, KHALL :30 D: 63/2013 Sivu 11 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin tarkennettuna. Suunnitelmien urakkarajaa muutettiin siten, että urakkarajana pidetään Tuokkolantietä. Henkilökunnan parkkipaikkojen osalta suunnitelmaa tarkennetaan ja kilpailutetaan erikseen myöhemmin. Muuten suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

13 254, KHALL :30 D: 63/2013 Sivu 12 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamistehtävien kilpailutus Dnro D/63/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 254 Teknisellä toimella on toteutettavana mittava rakentamisohjelma, joka jatkuu myös vuoden 2014 ajan. Parhaillaan on menossa Koulukeskuksen 1- vaiheen toteutus. Hanke valmistuu mennessä, jonka jälkeen aloitetaan Lukion saneerauksen eli 2-vaiheen suunnitelmien läpikäynti ja rakentamisen valmistelu. Suun terveydenhoidon tilojen suunnitelmat terveyskeskuksen yhteyteen ovat valmistuneet syyskuussa 2013 ja suunnitelmien pohjalta on mahdollista käynnistää hankeen rakentamistoimet. Teknisellä toimella ei ole nykyisillä rakennuttamiseen ja rakentamiseen soveltuvilla resursseilla mahdollista hoitaa samanaikaisesti usean mittavan rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutusta. Suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutukseen tarvitaan lisäresursseja hoitamaan kohteen rakennuttamista ja rakentamisen valvontaa. Tekninen toimi on valmistellut esityslistan liitteenä olevat rakennuttamisen tarjouspyyntöasiakirjat valintakriteereineen. Tilaajan arvion mukaan hankinta ei ylitä euroa. Konsulttikilpailutus toteutettaisiin joulukuussa 2013 ja konsulttivalinnan jälkeen käynnistetään hankkeen rakennuttamistoimet ja rakentaminen aloitettaisiin huhtikuun loppuun mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamistehtävien tarjouspyynnön ja pyytää tarjoukset seuraavilta konsulttiyrityksiltä välittömästi Pöyry Oy, Seinäjoki ISS Proko Oy, Seinäjoki Lakea Oy, Seinäjoki Conline Oy, Vaasa Ramboll Finland Oy, Vaasa WasaPlan Oy, Vaasa FCG Planeko Oy, Vaasa Pöyry Oy, Vaasa Rakennusaikaisen valvonnan järjestämisestä päätetään erikseen myöhemmin. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin tarkennettuna. Tarjouspyyntöasiakirjojen saajiin lisättiin Suunnittelutoimisto Anttila, Virrat. Lisäksi tarjouspyynnössä pyydetään erillistarjous kohteen rakennustyöaikaisesta paikallisvalvonnasta.

14 255, KHALL :30 D: 388/2013 Sivu 13 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Lausunto Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen YVA-ohjelmasta, Vindin Ab Oy Dnro D/388/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 255 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Vindin Ab Oy:n Pjelaxin tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta mennessä. YVA-ohjelman tiivistelmä esityslistan ohessa. Suunniteltu tuulivoimapuistoalue sijaitsee Närpiön kunnan Pjelaxin ja Myrkyn kylien välissä oleville metsätalousvaltaiselle alueelle lähellä valtatie 8. Se on lyhimmillään noin seitsemän kilometriä kaakkoon Närpiön keskustasta ja kooltaan noin 1800 ha. Toteuttavasta vaihtoehdosta riippuen hankkeessa rakennetaan korkeintaan 32 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 200 m. Tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntäminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisen osayleiskaavan laatimista hankealueille. Osayleiskaavaprosessi toteutetaan samanaikaisesti YVAmenettelyn kanssa. Hanketta varten tarkistetaan kaksi toteutusvaihtoehtoa. Hankealueen rajaus ja tuulivoimaloiden määrä vaihtelevat eri vaihtoehdoissa, mutta voimalan koko on sama kaikissa vaihtoehdoissa. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja tullaan vertailemaan niiden aiheuttamien vaikutusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan lisäksi niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto Pjelaxin alueella Tuulivoimapuistoon rakennetaan 32 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 112 MW. Tässä vaihtoehdossa tuulivoimalan napakorkeus olisi 137 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus olisi siten 200 metriä. Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto Pjelaxin alueella, Pohjanmaan liiton Vaihemaakuntakaava II alueella Tuulivoimapuistoon rakennetaan 17 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 60 MW. Tässä vaihtoehdossa hanke toteutettaisiin 1- vaihtoehdon mukaisella voimalatyypillä. Kaavoittajan esitys: Pjelaxin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on seikkaperäisesti esitetty ohjelman sisältö ja selvitettävät eri vaihtoehdot. Ohjelman kohdassa 5 on myös hyvin kuvattu lähialueen muut tiedossa olevat tuulivoimapuistohankkeet. Teuvan Pettumäen rakennettu tuulivoimala sijaitsee noin km etäisyydellä lausunnolla olevasta hankkeesta. Ohjelman sivulla 39 on esitetty ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi ja kuvassa vaikutukset ulottuvat Teuvan alueella olevien Pettumän tuulivoimalan ja Paskoonharjun suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston alueille asti. Teuvan kunnassa Paskoonharjun alueella on käynnissä noin 20 tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston kaavoitus. Alueen YVA-prosessi on toteutettu

15 255, KHALL :30 D: 388/2013 Sivu 14 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto diaarinumero EPOELY/3/07.04/2011. Pettumäen tuulivoimala on käyttöönottovaiheessa ja sen tuotantotoiminta alkaa joulukuussa Paskoonharjun alue sijaitsee noin 20 km:n etäisyydellä ja Pettumäki noin km:n etäisyydellä ohjelmassa esitetyn hankealueen pohjoisrajasta. Molemmat hankkeet ovat tulleet vireille ennen Pjelaxin tuulivoimapuistohanketta. Rannikolla ja rannikkoseudun välittömässä läheisyydessä on suunnitteilla lukuisa määrä vaihtelevankokoisia tuulivoimahankkeita. YVA-ohjelmassa kuvataan tavallisesti ohjelman mukaisen puiston lähialueella olevat puistohankkeet. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan nyt suunnitteilla olevan hankkeen YVA-ohjelmassa tulisi tarkastella myös kaikkien niiden tuulivoimapuistohankkeiden, jotka sijaitsevat ehdotetulla vaikutusalueella, vaikutukset toisiinsa ja niiden yhteisvaikutuksia. Lukuisia tuulivoimaloita sisältävien puistojen sähkönsyöttötehot kasvavat usein niin suuriksi, että on tarvetta vahvistaa nykyisiä sähkölinjoja tai rakentaa kokonaan uusia sähkönsiirtolinjoja. YVA-ohjelman laadinnan yhteydessä myös vaikutukset sähkönjakeluverkostoihin tulisi tutkia. Uuden tuulivoima-alueen suunnittelulla ei saa myöskään vaarantaa jo rakennettujen sekä suunnitteilla olevien tuulivoima-alueiden hyödyntämistä ja suunnittelun lähtökohtia. Haittaa ei myöskään saa aiheutua ko. puistojen suunnitelluille sähkönsiirtojärjestelmille eikä sähköntuotannon volyymeille. Lisäksi nyt suunnitellulla hankkeella ei saa tuottaa haitallisia ympäristövaikutuksia aiemmin vireille tulleille tuulivoimapuistohankkeille. Muilta osin Teuvan kunnalla ei ole huomauttamista Pjelaxin tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 256, KHALL :30 D: 412/2013 Sivu 15 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Lausunto Hedet-Björkliden tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, Prokon Wind Energy Finland Oy Dnro D/412/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 256 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Prokon Wind Energy Finland Oy:n Hedet-Björklidenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta mennessä. YVAohjelma esityslistan ohessa. Prokon Wind Energy Finland Oy on käynnistänyt selvitykset tuulivoimapuiston rakentamiseksi Närpiön Hedet-Björkliden alueelle. Hankealue sijoittuu noin 18 kilometriä Närpiön keskustaajaman pohjoispuolelle, Ylimarkun ja Rangsbynkylien väliselle metsäalueelle. Hankealue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, joista itäpuolisin Hedet on kooltaan noin 10 km 2 ja länsipuolisin osa-alue Björkliden noin 5 km 2. Voimaloiden lukumäärä hankealueella on enintään yhteensä 28 kpl. Tuulivoimaloiden yksikköteho on alustavasti 3 MW eli puiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 84 MW. Voimaloiden suunniteltu napakorkeus on 142 metriä ja roottorin halkaisija 116,5 metriä. Hankkeesta toteutetaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen ympäristövaikutusten (YVA). Samanaikaisesti arvioinin kanssa laaditaan tuulivoimaosayleiskaavaa. Arvioinnin aikana valmistuvat selvitykset palvelevat YVA:n lisäksi alueen kaavoitusta Kaavoittajan esitys: Tuulivoimapuisto Hedet-Björkliden ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on seikkaperäisesti esitetty ohjelma sisältö ja selvitettävät eri vaihtoehdot. Ohjelman kohdassa 3.5 on myös hyvin kuvattu lähialueen muut tiedossa olevat tuulivoimapuistohankkeet. Teuvan Paskoonharjun tuulivoimapuisto sijaitsee noin 15 km etäisyydellä lausunnolla olevasta hankkeesta. Ohjelman sivulla 49 on esitetty ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi ja kuvassa vaikutukset ulottuvat aina Paskoonharjun suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston alueille asti. Teuvan kunnassa Paskoonharjun alueella on käynnissä noin 20 tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston kaavoitus. Alueen YVA-prosessi on toteutettu vuonna 2011 ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto diaarinumero EPOELY/3/07.04/2011. Teuvan kunta on myös luvittanut yksittäisen tuulivoimalan Pettumäen alueelle vuonna Tuulivoimala on käyttöönottovaiheessa ja sen tuotantotoiminta alkaa joulukuussa 2013 Paskoonharjun alue sijaitsee noin 12 km:n etäisyydellä ja Pettumäki noin 6 km:n etäisyydellä ohjelmassa esitetyn hankealueen pohjoisrajasta. Molemmat hankkeet ovat tulleet vireille ennen Närpiön Hedet-Björkliden tuulivoimahanketta.

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017

Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 Kaupunginhallitus 18.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne... 2

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot