TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Jyväskylä 2009

2 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ puhelin fax Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: Internet: Julkaisu C 124 ISSN ISBN ISBN (sähköinen versio) Julkaisun avainsanat: Toimintakertomus Maakunta Maakuntasuunnitelma Maakuntakaava Painos: 200 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy Taitto ja kansi: Juuso Huhtala Kannen kuvat: Saarijärven keskustaajamaa Keski-Suomen taajamien ilmakuvaushankkeesta. Jyväskylän maalaiskunnan, Jämsän, Korpilahden ja Pylkönmäen vaakunat poistuivat käytöstä kuntaliitosten seurauksena vuoden 2008 lopussa. Ne ovat alarivissä. Keski-Suomessa on vuoden 2009 alussa 23 kuntaa. Valokuvat: Lentokuva Vallas (kannen ilmakuva, s. 17) Valokuvaamo Lehtinen (s. 4) Jukka Patrikainen (s. 16, 18, 20, 21 yläkuva, 24, 26) Matti Salmi (s. 21 alakuva) Merja Lahti (s. 22 yläkuva) Olavi Ilmonen (s. 22 alakuva) Keski-Suomen liiton arkisto (s. 28) Laura Kainulainen (s. 30) Seppo Haukka (s. 50) Jyväskylä

3 SISÄLLYS 1. KATSAUS VUOTEEN KESKI-SUOMEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA VISIO Suunnitteluasiakirjat ALUEKEHITTÄMINEN Elinkeinojen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Hyvinvoinnin kehittäminen Vetovoiman kehittäminen Matkailun markkinointi Maaseudun kehittäminen Ohjelmatyön tuloksellisuuden arviointi ALUESUUNNITTELU Maakuntakaavojen laadinta Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen EDUNVALVONTA JA KUNTIEN PALVELUTEHTÄVÄT TOIMINTA VERKOSTOISSA Kansainväliset verkostot Valtakunnalliset verkostot Maakunnan verkostot Tapahtumat KESKI-SUOMEN LIITON HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Maakunnan yhteistyöryhmä Henkilöstö Tietotekniikka ja tietoliikenne VIESTINTÄ TALOUS VUONNA Talousarvion toteutuminen Jäsenkuntien maksuosuudet Keski-Suomen liiton tilinpäätös Keski-Suomen Kehittämisrahaston tilinpäätös EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoituksen tilinpäätös Hallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä...43 LIITE 1. Maakuntavaltuusto LIITE 2. Henkilöstö...47 LIITE 3. Henkilöstöraportti...48 LIITE 4. Keski-Suomen liiton julkaisut vuosilta LIITE 5. Keski-Suomen liiton lakisääteisten suunnittelutehtävien ajoitus...53 LIITE 6. Tilintarkastuskertomus

4 1. KATSAUS VUOTEEN 2008 Aluekehitys on hieman tasaantunut koko Suomessa viime vuosina. Huolimatta hyvästä suunnasta ovat parhaiten menestyneet alueet edelleen samoja, pääosin eteläisen Suomen, suuria kaupunkiseutuja. Keski-Suomen viime vuosien kehitys on ollut myönteistä työllisyydessä, taloudessa ja väestön kehityksessä, tosin pääosa kasvusta kohdistuu edelleen Jyväskylän seutukuntaan. Maamme väestökehityksen suuret linjat ovat säilyneet pääosin muuttumattomina jo vuosikymmeniä. Muuttoliikkeestä yhä suurempi osa on suurten kaupunkien ja niiden lähikuntien välistä muuttoa. Keski-Suomen väestö kasvaa vuosittain; vuoden 2008 lopussa asukkaita oli vajaa Kasvu perustuu edelleen Jyväskylän seudun kasvuun, jonne myös korkeasti kouluttautuneet sijoittuvat. Muilla seuduilla tilanne on päinvastainen. Tällä hetkellä kolmasosassa Keski-Suomen kuntia syntyy alle 30 lasta vuosittain. Väestörakenteen muutos koskettaa ja muuttaa koko maakuntaa, kun suurten ikäluokkien poistuma työelämästä kiihtyy tulevina vuosina. Talouden ja yritystoiminnan näkymät ovat poikkeuksellisen synkät tuleville vuosille. Vuonna 2008 globaalista rahoitusmarkkinakriisistä alkanut talouden taantuma on jäädyttänyt vientiä, kaventanut tilauskantoja ja aiheuttanut siten useissa yrityksissä lomautuksia ja irtisanomisia. Heikoista talousnäkymistä aiheutuva epävarmuus voi saada kotitaloudet karsimaan kulutusta ja säästämään aiempaa enemmän. Ongelma on kansainvälinen, laaja ja vaatii tehokkaita toimia myös kansallisessa päätöksenteossa. Oleellista on pitää kansantalouden pyörät pyörimässä, varmistaa riittävä kulutuskysyntä ja välttää mittavat henkilöstön irtisanomiset. Laman kestosta ja vaikutuksista ei ole kenelläkään varmaa tietoa. Keski-Suomen elinkeinorakenteessa on tapahtumassa selkeä siirtymä. Alkutuotannosta vähenee huomattavasti työpaikkoja useilla Keski-Suomen seuduilla. Vähennys on ollut kansallisestikin vertailtuna merkittävä. Sitä vastoin palvelualojen työpaikat lisääntyvät - viime vuosina palvelualojen työpaikkalisäys on ollut Jyväskylän seudulla maamme kärkeä. Erityisesti hoiva-alat ja erityisasiantuntijuutta vaativat yrityspalvelut ovat selkeitä kasvualoja. Koska maakunnan nuori väestö on vanhempia ja eläköityviä ikäryhmiä kouluttautuneempaa, kasvaa tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä tasaisesti vuosittain. Maakunnan erityinen haaste on riittävän osaavan työvoiman varmistaminen ja työllisyyden edistäminen. Työelämään tulevien ikäluokkien koko on tulevaisuudessa liian pieni suhteessa avautuvien työpaikkojen arvioituun kokonaismäärään. Viime vuosina työttömyysaste on alentunut kaikilla seuduilla, mutta on edelleen selvästi yli koko maan tason. Työttömyyden aleneminen perustuu sekä työvoiman lisääntyneeseen kysyntään että työvoiman ikääntymiseen työikäisten siirtyessä eläkkeelle. Työmarkkinoiden kehittämiseen 4

5 paneudutaan moni eri keinoin ja mahdollisimman laajalla yhteistyöllä. Viime vuonna mm. käynnistettiin työmarkkinoiden kehittämisohjelman laadinta ( Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen. Siinä linjataan konkreettisia kehittämistoimia tuleville vuosille. Ohjelma valmistui helmikuussa Toimintavuoden päättyessä liitossa työskenteli 36 henkilöä. Vaativista ja laaja-alaisista tehtävistä selvittiin motivoituneen ja osaavan henkilöstön avulla. Siitä kiitos kaikille, samoin kuin kiitokset maakuntahallitukselle hyvästä ja rakentavasta työskentelystä kanssamme. Vuoden 2008 lopussa poistui Keski-Suomen kuntakartalta neljä kuntaa. Toivotan onnea ja menestystä kaikille Keski-Suomen 23 kunnalle. Jyväskylässä Anita Mikkonen, maakuntajohtaja 5

6 2. KESKI-SUOMEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA VISIO Keski-Suomi on tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta. Keski-Suomen liitto vastaa yhteisen kehittämistahdon muodostumisesta maakunnassa, on aktiivinen edunvalvoja sekä maakunnan strateginen suunnittelija ja kehittäjä. Keski-Suomen liitto on keskisuomalaisten asialla. Liiton suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä perustuu alueiden kehittämistä ja alueiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Se on pohjana maankäytön suunnittelulle ja alueellisten kehittämisohjelmien laatimiselle. Yleistavoitteet soveltuvat pitkälle aikavälille ja ovat siten verraten kiinteitä. Yhteiskunnan nopeat muutokset tulevat esiin lyhyemmän aikavälin suunnitteluasiakirjoissa (maakuntaohjelma, toteuttamissuunnitelma, maakunnan yhteistyöasiakirja, kärkihankelista) sekä maakuntakaavassa. MAAKUNNAN POLIITTINEN TAHTO Keskushallinto Aluehallinto Elinkeinoelämä Tutkimus ja oppilaitokset MAAKUNTA- SUUNNITELMA Yhteensovitus valtakunnallisiin tavoitteisiin Toteuttamishankkeet MAAKUNTA- KAAVA KUNTA- KAAVOITUS MAAKUNTA- OHJELMA TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA + esitykset valtion tuloja menoarvioon maakuntabudjetti EU Kunnat ja seutukunnat Järjestöt Kansalaiset EU-ohjelmat Maakunnan strategiat Erillisselvitykset MENESTYVÄ MAAKUNTA Maakunnan suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä 6

7 Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat, aluekehitystavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään vain koko maakuntaa, seutukuntia tai useampaa kuntaa koskevia asioita. Maakuntakaavan aikatähtäys on pääsääntöisesti vuotta, mutta joidenkin asioiden osalta se voi olla jopa 30 vuotta tai sen ylikin. Maakuntakaavan perustan muodostavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Maakuntakaavassa esitetään aluerakenteen eri elementit väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä toimintoja yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen yleispiirteisenä sijoittumisena alueelle ja niiden keskinäiset suhteet. Kaavan sisällöstä päättää ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Ympäristöministeriö vahvistaa kaavan. Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma ovat maakunnan kehittämistoimia kokoavat asiakirjat, jotka laaditaan maakunnan keskeisten toimijoiden yhteistyönä ja, jotka merkittävällä tavalla ohjaavat alueen voimavarojen suuntaamista maakunnan kärkihankkeisiin. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sovittaa yhteen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien rahoittamista ja toteutusta. Lisäksi se käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelma saa käytännössä lopullisen sisältönsä MYR:n käsittelyssä, jolloin varmistetaan myös elinkeino- ja työntekijäjärjestöjen vaikuttamismahdollisuudet kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Keski-Suomen liitto on selkeästi ilmaissut aktiivisuutensa ja positiivisen suhtautumisensa kestävän kehityksen periaatteisiin ja noudattaa niitä aluesuunnittelussa ja -kehittämisessä. 2.1 Suunnitteluasiakirjat Toimintavuoden aikana valmistauduttiin maakuntasuunnitelman tarkistamiseen. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja siihen liitetty maakunnan yhteistyöasiakirja laadittiin syksyllä Toteuttamissuunnitelmassa esitettiin maakunnan kehittämiskärkinä kaksi kokonaisuutta, jotka olivat Keski-Suomen innovaatiokeskittymä sekä Keski-Suomi Sisä-Suomen logistinen keskus. Lisäksi Päijät-Hämeen maakunnan kanssa on laadittu Päijänne-keskusteluesitys. Kehittämiskokonaisuudet valmisteltiin laajassa yhteistyössä seutujen, koulutusorganisaatioiden ja alueviranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Kehittämiskokonaisuuksista käytiin neuvottelut ministeriöiden kanssa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla marras-joulukuussa Toteuttamissuunnitelma on muotoutumassa maakuntabudjetiksi maakunnallistetuksi valtion talousarvioesitykseksi. Keski-Suomen maakuntakaavan vahvistuspäätöstä ei saatu vuoden 2008 aikana. 1. vaihemaakuntakaavan (Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus) valmistelu maakuntakaavaehdotukseksi ja sen hyväksyminen oli toimintavuoden aikana eräs liiton päätehtävistä. Kiviaineksia, pohjavettä ja suojelua käsittelevän 2. vaihemaakuntakaavan (POSKI) ja turvetuotantoa ja suoluontoa käsittelevän 3. vaihemaakuntakaavan (TURVA) tutkimukset jatkuivat. 7

8 3. ALUEKEHITTÄMINEN 3.1 Elinkeinojen kehittäminen Keski-Suomen menestys ratkeaa tulevaisuudessa sillä, miten hyvin julkiset toimijat voivat omilla toimillaan auttaa yrityksiä kehittymään kannattaviksi, kasvaviksi ja kansainvälistyviksi verkosto toimijoiksi. Keski-Suomen elinkeinojen klusteripohjainen kehittäminen Keski-Suomen elinkeinojen kehittämisstrategiana on ollut vuodesta 1993 lähtien toimialapohjainen kehittäminen. Kehitettäviä toimialaoja on ollut yhteensä 15 ja toimialoja on painotettu eri lailla eri rahoittajien toimesta. Tulokset ovat olleet pääosin hyviä. Toimialamallia piti kuitenkin eri arvioiden mukaan terävöittää siten, että elinkeinojen kehittäminen vastaisi paremmin yritysten verkostoitunutta toimintamallia. Maakuntaohjelmassa elinkeinojen kehittämisstrategiaksi valittiin klusteriperustainen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tulevaisuuden kilpailukyvyn avainten ympärille ryhmittyneitä yrityksiä ja muita toimijoita eli klustereita yli toimialarajojen. Mikä ihmeen klusteri? Klusteri on yritysten ja/tai toimijoiden rypäs, jolla on yhteiset asiakkaat ja yhteiset kehittämispyrkimykset. Klusteri rakentuu yli toimialarajojen: esim. metallialan yritys, joka tarvitsee tuotannossaan vaikkapa elektroniikkaa, muoviosien valmistajaa ja logistisia palveluita, muodostaa yhdessä näiden kanssa klusterin. Klusteri mahdollistaa yhteisen ongelmanratkaisun, tuotekehityksen ja markkinoinnin, lisää yhteistyötä ja voi synnyttää uutta yrittäjyyttä toimialojen rajapinnoille. Maakunnan yhteistyöryhmä valitsi elokuussa 2007 kärkiklusteriksi Uudistuvat koneet ja laitteet. Sen hallinnollinen isäntäorganisaatio on Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Kehittyviksi klustereiksi valittiin Bioenergiasta elinvoimaa ja Kehittyvä asuminen. Bioenergiasta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja asumisesta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Keski-Suomen uuden elinkeinojen kehittämisstrategian tavoitteena on käynnistää klusteripohjainen kehittäminen koko maakunnassa, synnyttää yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, jotka tuovat rahaa Keski-Suomeen, yhdenmukaistaa kehittämistapaa, auttaa yrityksiä hankkimaan rahoitusta yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä varmistaa osaltaan elinkeinotoiminnan uudistaminen ja kilpailukyky. Tavoitteena on vahvistaa keskisuomalaisten yritysten kilpailukykyä. Myös yritysten perusneuvonta on pidettävä kunnossa ja siihen on oltava riittävät resurssit. Klustereiden kehittämiseen on tarkoitus käyttää merkittävä osa Keski-Suomeen tulevasta EU-rahoituksesta. Klustereiden kehittämisen lisäksi on varauduttu rahoittamaan läpäiseviä teemoja, kuten osaavan työvoiman saatavuus sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Klustereille on valittu kehittämispäälliköt. He toimivat koordinaattoreina, verkottajina, visionääreinä sekä linkkeinä työelämän, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten välillä. Kullakin klusterilla on myös yritysvetoinen strategiaryhmä, joka valmistelee ja priorisoi kehittämisteemoja rahoituskelpoisiksi hankkeiksi. Strategiaryhmissä on mukana myös hankkeiden rahoittajat Uudistuvat koneet ja laitteet Uudistuvat koneet ja laitteet -klusteri muodostuu metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle koneita ja laitteita valmistavista yrityksistä, ajoneuvoteollisuudesta sekä näille palveluja tarjoa- 8

9 vista yrityksistä. Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin kehittämispäällikkönä toimii Pekka Matinaro. Klusterin kehitys : Klusteriin kuuluvaksi määriteltyjen yritysten liikevaihto Keski-Suomessa oli milj. euroa ja henkilöstömäärä vuonna Yrityksillä oli 740 toimipaikkaa Keski-Suomessa. Kone- ja laite -klusterin liikevaihto kasvoi erittäin nopeasti vuoden 2006 alusta lukien ja kasvu jatkui voimakkaana vielä vuoden 2008 alkupuolella. Klusterin liikevaihto on kasvanut 53 % vuodesta 2003, selvästi nopeammin kuin Keski-Suomen kaikkien yritysten liikevaihto. Myös alan henkilöstömäärä on noussut vakaasti ja henkilöstöä oli kuluvan vuoden alkupuolella 11 % enemmän kuin vuonna Koneet ja laitteet -klusterin henkilöstömäärä on myös noussut selvästi enemmän kuin maakunnan kaikilla toimialoilla. Keskisuomalainen Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin tavoitteet vuonna 2013 ovat: tutkimuksen, tuotekehityksen ja valmistusosaamisen globaali keskus valituilla koneenrakennuksen aloilla maailman johtava paperiteollisuuden tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden tarjoaja, kehittäjä ja hyödyntäjä ohutlevyteknologian uusien tuotannollisten sovellusten kansainvälinen edelläkävijä biopolttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien Euroopan tason kehittäjä ja valmistaja Bioenergiasta elinvoimaa Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri rakentuu kolmesta toimijaryhmästä: maakunnan energiahuoltoon osallistuvat yritykset ja yhteisöt, laitteiden ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseen ja myyntiin osallistuvat yritykset ja yhteisöt sekä osaamisverkosto, johon kuuluvat mm. T&K -organisaatiot, koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, viranomaiset, rahoittajat, alan rekisteröidyt yhdistykset. Klusterin dynamiikka syntyy näiden toimijaryhmien sisäisestä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin kehittämispäällikkönä toimii Markku Paananen. Klusterin kehitys : Bioenergia-klusterin viiteryhmäksi on rajattu laajempi yritysjoukko kuin pelkästään bioenergiatuotteita valmistavat tai niille raaka-aineita tuottavat yritykset. Liiketoimintakuvaajat kuvaavat tässä tapauksessa yleisesti energian ja energiaraaka-aineiden sekä niihin liittyvien koneiden ja laitteiden tuotantoyrityksiä, ja varsinainen bioenergiaklusteri toimii tämän yritysryhmittymän sisällä. Kyseiseen laajempaan viiteryhmään kuuluvaksi määriteltyjen yritysten liikevaihto Keski- Suomessa oli milj. euroa ja henkilöstömäärä vuonna Alan yrityksillä oli toimipaikkaa Keski-Suomessa. Yritysryhmittymän liikevaihto on noussut vakaasti vuodesta 2003 alkaen ja vahva kasvu jatkui vuoden 2008 alkupuolella. Klusterin liikevaihto on kasvanut 43 % vuodesta 2003, enemmän kuin maakunnan kaikilla toimialoilla. Sen sijaan alan henkilöstömäärä on kasvanut melko hitaasti, 5 % vuodesta Tämä on vähemmän kuin henkilöstömäärän kasvu maakunnan kaikilla toimialoilla, mutta enemmän kuin jalostusaloilla kokonaisuutena. Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin visio 2015 lupaa, että Keski-Suomi on eräs maailman kehittyneimmistä bioenergiamarkkinoista, bioenergian tuotanto on lisääntynyt 4 terawattituntia ja sen osuus nousee 65 prosenttiin energiankulutuksesta, bioenergiateknologian ja osaamisen vienti on yksi Keski-Suomen menestystarinoista viennin arvo on noussut 325 miljoonaan euroon ja keskisuomalaiset tuotteet ovat teknologiajohtajia valituilla markkinasegmenteillä Keski-Suomi on johtava bioenergia-alan osaamiskeskittymä Suomessa. T&K -toiminnan volyymi on noussut 20 miljoonaan euroon, alan asiantuntijoiden työpanos on 80 henkilötyövuotta ja pitkäkestoista koulutusta annetaan 300 henkilölle vuodessa. 9

10 3.1.3 Kehittyvä asuminen Kehittyvä asuminen -klusterin määrittämiseksi on käytetty mm. Asumisen osaamisklusteriohjelmaa ja toisaalta mm. RAKLI:n eri selvityksissä käytettyjä määrityksiä. Näin määriteltynä klusteri koostuu kolmesta toimialasta: Asuntojen rakentaminen, asuntojen sisustaminen ja asumisen tekniset palvelut. Kehittyvä asuminen -klusterin kehittämispäällikkönä toimii Jukka Vilppola. Klusterin kehitys : Asumisen klusteriin kuuluvaksi määriteltyjen Keski-Suomessa toimivien yritysten liikevaihto oli milj. euroa ja henkilöstömäärä vuonna Alan yrityksillä oli toimipaikkaa Keski-Suomessa. Myös asumisklusteri on jouduttu käytännön syistä rajaamaan jonkin verran laajemmaksi kuin pelkästään asumiseen liittyvien tuotteiden valmistukseen tai jakeluun. Asumisen klusterin liikevaihto on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 alkaen ja myös tässä joukossa kasvu jatkui vuoden 2008 alkupuolella. Klusterin liikevaihto on kasvanut 41 % vuodesta 2003, enemmän kuin maakunnan kaikilla toimialoilla. Alan henkilöstömäärä on kasvanut 11 % vuodesta 2003, sekin enemmän kuin maakunnan yritystoiminnassa kokonaisuutena. Kehittyvä asuminen -klusterin tavoite on siirtyä tuotekeskeisyydestä arvosisällön tuottamiseen (visio 2013). Liiketoiminnan ja osaamisen kehittäminen perustuu yksilöllisiin, pääsääntöisesti loppuasiakkaille tarjottaviin asumisen ja rakentamisen tuote- ja palveluratkaisuihin. Klusteritoiminnan vuosibudjetti on euroa ja päärahoittajana on Keski-Suomen liitto. Rahoitus vuosille on kokonaisuudessaan seuraava: Rahoitus Euroa EU ja valtion tuki Keski-Suomen kehittämisrahasto Yritykset Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Muut kehittämisyhtiöt ja kunnat YHTEENSÄ Matkailu on syntyvä klusteri, jota rahoitetaan myös uudella ohjelmakaudella. Sen kehittäminen perustuu vetovoimaisiin matkailukeskuksiin. BIOENERGIASTA ELINVOIMAA Paperinvalmistusteknologia * Energiateknologia * Nanoteknologia * Tieto- ja viestintäteknologia * Matkailu- ja elämysverkosto * UUDISTUVAT KONEET JA LAITTEET Osaava työvoima Liiketoimintaosaaminen KEHITTYVÄ ASUMINEN * Osaamiskeskusala Keski-Suomen elinkeinoklusterit ja niitä läpäisevät tukiprosessit. 10

11 Valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman kautta Keski-Suomi ja erityisesti Jyväskylä ovat mukana seuraavissa valtakunnallisissa osaamiskeskusohjelmissa: Tulevaisuuden energiateknologiat, Paperinvalmistusteknologia, Tieto- ja viestintäteknologia, Nanoteknologia, sekä Matkailun ja elämysverkosto. Keski-Suomen liitto rahoittaa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelmaa vuosittain n eurolla. Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman kautta rahoitetaan yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten välisiä yhteisprojekteja ja osaamiskeskuksen omia projekteja. Lisäksi voidaan ostaa tarvittavia asiantuntijapalveluita osaamiskeskusohjelman toteuttamiseksi. Klusterityö käynnistyi vuoden 2008 alussa ja ensimmäiset kehittämishankkeet saivat rahoituspäätöksen syksyllä Rahoittajat ovat sitoutuneet tässä vaiheessa hyvin klusterityöhön. Keski -Suomen aikajana 1/2009 -katsaus osoittaa, että valitut klusterit ovat kasvaneet keskimääristä enemmän, joten valinnat ovat ainakin noususuhdanteessa osuneet kasvualoille. Odotukset ovat korkealla maailmantalouden synkästä suhdannetilanteesta huolimatta. Yritysten halu olla mukana elinkeinojen kehittämisessä on kaiken perusta. Hyvällä kehittämistyöllä varmistetaan, että yritykset ovat iskukunnossa seuraavan nousukauden alettua. 3.2 Osaamisen kehittäminen Keski-Suomen kehittämisen strategiat määrittävät Keski-Suomen liiton tehtäväksi osaamisen kehittämisen. Tämä merkitsee sekä osaamisen vahvistamista että osaamisen uudistumisen hallintaa nopeasti muuttuvissa talous- ja työmarkkinatilanteissa tilanteissa. Osaamisyhteiskunnassa sekä asioista tietäminen että kyky tehdä ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä ominaisuuksia. Osaamisen osa-alueina korostuvat 1) monipuolinen ja uusiutumiskykyinen ammattiosaaminen, 2) sosiaalinen osaaminen ja verkostotaidot sekä 3) henkilökohtainen kyvykkyys, joka näkyy mm. asenteina. Vuoropuhelu opetusministeriön kanssa Keski-Suomen liitolla on alueellaan merkittävä rooli koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointiverkoston koordinaattorina ja erilaisten ennakointitietojen yhteen sovittajana. Sekä OPM:n että TEM:n tarpeisiin on vuonna 2008 tehty koulutuksen ennakointia ja viimeistelty Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (KESU ) liittyen alueellisia kannanottoja. Vuoropuhelussa on korostunut erityisesti aikuiskoulutuksen ja -ohjauksen kehittäminen. Keski-Suomen liitossa on myös seurattu aktiivisesti korkeakoululainsäädännön uudistusta ja annettu lausunnot lakiluonnoksiin. Osaava työvoima ja toimivat työmarkkinat Helmikuussa 2008 maakunnan yhteistyöryhmä perusti työjärjestyksensä mukaisen Osaamis- ja työllisyystyöryhmän koordinoimaan ja yhteen sovittamaan kehittämistoimintaa. Tällä hetkellä ensisijaista Keski-Suomen työmarkkinoiden kehittämisessä on lisätä työllisyyttä edistämällä uusien työpaikkojen syntymistä ja työttömien siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Samanaikaisesti on kuitenkin varauduttava taantumaa seuraavaan nousukauden uusiin työpaikkoihin, ja muuntuviin osaamistarpeisiin, jotta työnantajille voidaan kaikissa tilanteissa turvata osaavaa työvoimaa. Ikääntyminen, siirtymät työmarkkinoilla, elinkeinorakenteen muutos, kansainvälistymien ja vuoden lopulla esille noussut talouden taantuma ovat tiivistäneet työmarkkinatoimijoiden yhteistyötä. Työn tuloksena syntyi sekä osaamisen kehittämistä ja erityisesti sen hallintaa tukeva Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen -kehittämisohjelma. Oppimis- ja innovaatioverkosto Osaamisen kehittäminen perustuu vahvaan verkos toyhteistyöhön. Koulutusorganisaatioiden verkostoa ja yhteistoimintatapaa on kehitetty Optiimi (Oppimispaikkaverkosto) -mallin mukaan edelleen. Entistä voimakkaammin sen työssä on korostunut seutulähtöisyys sekä yhteistyöorgani- 11

12 saatioiden sisäisten asiantuntijaverkostojen vahvistaminen. Innovaatiotoiminnan laajempi ymmärtäminen ja hyödyntäminen eri toimialoilla on painottunut myös verkoston toimintaa edelleen kehitettäessä. Klusteroituminen ja kansainvälistyminen koulutuksen toimialalla Koulutustoimialaan liittyvä klusterikehittäminen on kohdistunut julkistoimijoiden yhteistyön sekä alan yritystoiminnan vahvistamiseen. Koulutusklusterin kehittämisen perustana ovat tutkimus, koulutus sekä yritykset ja liiketoiminta. Tuotteistuksen, brandi-markkinoinnin, kansainvälisen yhteistyön ja asiantuntijaverkoston kehittämisen ydin on ollut EduCluster Finland. Klusterin liiketoimintasuunnitelman perustalta on selvitetty erilaisia omistajuus- ja liiketoimintamalleja. Tältä perustalta on myös organisoiduttu kehittämistyössä uudelleen. Keski-Suomen liitto on ollut aktivaattori ja toimintaympäristön rakentaja sekä kansainvälisten partnerisuhteiden rakentaja. 3.3 Hyvinvoinnin kehittäminen Keski-Suomen liitto osallistui maakunnan hyvinvointialan kehittämiseen kansallisten rahoitusmahdollisuuksien edistäjänä kuntien hankkeissa sekä yritysten kehittymisen tukijana. Pääpaino oli alan yritystoiminnan vahvistamisessa, liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa ja alan verkoston kehittämisessä. Toimintavuoden aikana jatkettiin alan yritysten kasvuohjelman rahoitusta sekä käynnistettiin Älykkäät liikuntaympäristöt EU-osarahoitteinen hanke. Toiminnan tuloksena avustettiin yrityksiä liiketoimintamahdollisuuksien parantamisessa sekä kansainvälistymisessä. Liitto oli mukana asiantuntijana useissa hyvinvointialan kehittämishankkeissa sekä Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE) alueellisessa johtoryhmässä priorisoimassa maakunnallisesti merkittävimpiä hankkeita. Liitto toimi aktiivisesti Kansanterveyden edistämiskeskus Kantereen hallituksessa perustajajäsenenä. Hyvinvointialan edistäminen eteni yhdessä yritysten, kehittämisyhtiöiden, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä alan asiantuntijoiden kanssa. 3.4 Vetovoiman kehittäminen Kulttuuri ja luovat alat Keski-Suomen liiton vuodesta 2004 lähtien rahoittama luovan toimialan kehittämishanke Luova Foorumi päättyi Kehittämistyötä jatkettiin Luovan alan kansainvälistyminen ja kehittämisstrategian jatkotoimet -hankkeella, jonka sisältönä oli kulttuuriyhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Puolan Swietokrzyskien alueen kanssa, luovan alan kehittämisstrategiatyön jatkaminen sekä selvityksen tekeminen luovan toimialan kehittämistä koordinoivan yhdistyksen perustamisesta. Luovan alan laaja-alaisen maakunnallisen kehittämisen jatkamiseksi suunniteltiin Luovan alan maakunnallisten innovaationympäristöjen kehittäminen (MAALI) -hanke, jonka rahoitushakemus jätettiin Länsi-Suomen lääninhallitukselle marraskuussa Kansainvälistä yhteistyötä on toteutettu laajassa kymmenen EU-maan muodostamassa konsortiossa, joka haki Interreg IVC -ohjelmasta rahoitusta luovien alojen kehittämishankkeelle Creative Regions. Ensimmäisellä hakukierroksella hanke ei saanut myönteistä rahoituspäätöstä. Tarkentavissa neuvotteluissa hanke on kuitenkin saanut rohkaisevaa palautetta, ja tämän vuoksi partnerikonsortio on päättänyt osallistua myös toiselle hakukierrokselle, joka päättyy Keski- Suomen liitto on ollut aktiivisesti mukana hankkeen sisällöllisessä kehittämisessä. 12

13 3.5 Matkailun markkinointi Keski-Suomi osallistui matkailuvuoden avaustapahtumaan, Matka08-messuille, Helsingissä Keski-Suomella oli käytössään 154 neliömetrin yhteisosasto, jonka järjestelyistä vastasi Keski-Suomen liitto/keski-suomi Loma-Suomi. Maakunnallisella yhteisosastolla oli mukana noin kolmisenkymmentä näytteilleasettajaa. Matkalehden kanssa toteutettiin kevään, kesän ja syksyn numeroissa näyttävä artikkelisarja Keski- Suomen matkailutarjonnasta. Artikkeleissa esiteltiin kesäteattereita, perhematkailukohteita, kokouspalveluita sekä luontomatkailutarjontaa sekä reitistöjä. Syksyllä 2008 toteutettiin Keski-Suomen matkailun road show -kiertue. Keskisuomalaisia matkailukohteita ja -palveluita esiteltiin Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Oulun ryhmämatkojen järjestäjille sekä yritysten sihteereille. Tilaisuuksissa vieraili lähes 200 asiakasta. Keski-Suomen matkailuportaalin tietoja päivitettiin. Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategian tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit päivitettiin yhdessä Keski-Suomen Kauppakamarin matkailuvaliokunnan kanssa. Sisäinen markkinointi ja tiedotus matkailualan valtakunnallisista ja maakunnallisista ajankohtaisista asioista hoidettiin matkailutiedotteilla, joita vuonna 2008 toteutettiin neljä kappaletta. Vuosittainen matkailutoimijoiden ajankohtaisseminaari järjestettiin Seminaariin osallistui yli 90 yritystä, kehittäjää ja matkailualan toimijaa. 3.6 Maaseudun kehittäminen Keski-Suomen maaseutualueiden kehittämistä toteutettiin Keski-Suomen alueellisen maaseutuohjelman (AMO) avulla. Ohjelma-alueeseen kuuluivat Joutsa, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari. Toteuttamisessa olivat tiiviisti mukana alueen kehittämisyhtiöt KeuLink Oy, Witas Oy, Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy ja Karstulanseutu Oy, maaseudun kehittämisen toimintaryhmät Viisari ry, Vesuri ry, Maaseutukehitys ry, alueen oppilaitokset, alan järjestöt ja viranomaiset. Keski-Suomen ohella Suomessa oli käynnissä 21 muuta alueellista maaseutuohjelmaa. Ohjelmassa on vuonna 2008 projektien ja selvitysten avulla paneuduttu työhön ja asumiseen liittyvien muutosten tunnistamiseen ja uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Vuoden aikana käynnistettiin yhteensä 14 selvitystä / projektia. Ohjelmavaroin laadittiin esimerkiksi esiselvitys tuhannen lehmän navetasta, jossa perinteiselle perheviljelmään perustuvalle kotieläintuotannolle etsittiin uudenlaista toimintamallia alueella. Selvitystyön tulokset saivat runsaasti julkisuutta. Kaikki tulokset koottiin ohjelman kotisivuille Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan EU-ohjelmatyö oli hyvä väline harvaan asutun maaseudun kehittämistoiminnassa. Vuonna 2008 painopisteenä oli yhteistoiminnan ja verkostoitumisen parantaminen. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla on ohjelmakauden alusta toiminut kehittämistyöryhmä. Pääsääntöisesti kahden viikon välein kokoontuvassa työryhmässä ovat mukana seutukunnan kuntien/kehittämisyhtiöiden, alueella toimivien oppilaitosten, TE-toimistojen, Viisari ry:n ja alueen elinkeinoelämän edustajat. Vuoden 2008 aikana työryhmä on käsitellyt 54 kehittämishanketta ja valmistellut seutukunnalle kehittämisprosessit. Tavoitteena on ohjata EU-ohjelmien kehittämisvaroja aiempaa paremmin vauhdittamaan alueen kehitystä. Kehittämistyöryhmän ohella hanketyön käytännön ratkaisuja seutukunnalla käsittelee kehittämisyhtiöiden ja hankevetäjien yhteinen kenttätyöryhmä. 13

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 1 Sisältö YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot