TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 2 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS ELINKEINOLAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENVETOTAULUKKO TALOUSARVIOESITYS INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO VIRAT JA TOIMET KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT KINNULAN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS ASUNTO OY KINNULAN MYLLYMÄKI KINNULA MAHIS OY... 80

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN 1.1 KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanvaltuusto Toiminta-ajatus Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto Päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Päättää hallinnon järjestämisen perusteista. Päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion. Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä. Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Valitsee tilintarkastajat. Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on elinvoimainen, asukkaiden turvalliseen tulevaisuuteen, elämän laatuun ja ihmisläheisiin palveluihin panostava kunta. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Keino Sitova Positiivinen väestökehitys Ylijäämäinen tilinpäätös Lainamäärä Väestön vähenemisen pysäyttäminen. Vähintään 1750 asukasta. Tilikauden tulos ylijäämäinen Alle 3500 /asukas Elinkeinojen ja palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Kokonaisturvallisuus. Talouden tarkka seuranta Kunnanvaltuuston toimintakate on euroa

4 4 Kunnanvaltuuston talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana -350,00-350,00-350,00-350,00 Aineet, tarvikkeet ja tav -350,00-350,00-350,00-350,00 Muut toimintakulut Vuokrat , , , ,00 Muut toimintakulut , , , ,00 Muut toimintakulut , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00

5 5 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella ; (muuttunut vuonna 2014) VALTUUTETTU PUOLUE OSOITE Mikko Ihanti Kesk. Kinnula Esko Pelkonen Kesk. Muhola Kari-Pekka Urpilainen SDP Kinnula Kalevi Kinnunen Kesk. Kinnula Markku Toikkanen Kesk. Muhola Manu Toikkanen Kesk. Muhola Olavi Tuikkanen SDP Muhola Anitta Hakkarainen KOK Kinnula Arja Rekonen Kesk. Kinnula Jonna Laulumaa Kesk. Kinnula Virpi Piispanen SDP Muhola Tapio Pekkarinen Kesk. Kinnula Marko Kinnunen KOK. Kinnula Rauno Kinnunen Kesk. Kinnula Pauli Salonpää Kesk. Kinnula Sampo Laitala PS Kinnula Leo Urpilainen KOK Kinnula VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen KOK Anita Urpilainen Kirsti Häkkinen Anneli Ripatti SDP Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Muhola Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula PS Harri Virtala

6 6 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuualue Tilintarkastus Vastuualueen tilivelvollinen Tarkastuslautakunta Toiminta-ajatus Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Visio Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta. Mittari Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta. Mittarin tavoitearvo Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta. Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta. Tarkastuslautakunnan toimintakate on euroa.

7 7 Tarkastuslautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -153,00-153,00-153,00 Muut henkilösivukulut -600,00-313,00-313,00-313,00 Henkilösivukulut -600,00-466,00-466,00-466,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana -300,00-300,00-300,00-300,00 Aineet, tarvikkeet ja tav -300,00-300,00-300,00-300,00 Toimintakulut , , , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00

8 8 1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vastuualue Vaalit Vastuualueen tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Talousarviovuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Vaalipäivä on sunnuntai Visio Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Vaalien järjestäminen hoituu ripeästi ja luotettavasti säädösten edellyttämällä tavalla Toiminta suoritetaan säännösten mukaisesti, valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 kpl Keskusvaalilautakunnan toimintakate on euroa.

9 9 Keskusvaalilautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Toimintatuotot Tuet ja avustukset 2 400, , , ,00 Toimintatuotot 2 400, , , ,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -110,00-110,00-110,00 Muut henkilösivukulut -600,00-60,00-60,00-60,00 Henkilösivukulut -600,00-170,00-170,00-170,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana -200,00-400,00-400,00-400,00 Aineet, tarvikkeet ja tav -200,00-400,00-400,00-400,00 Toimintakulut , , , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00

10 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Kunnanhallitus Työllistämistoimet Työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat Hallintopalvelut (keskushallinto) Yhteispalvelupiste Henkilöstöhallinto Talouspalvelut ATK-palvelut Vastuualue Kunnanhallitus (kunnanhallitus) Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Visio Kinnulan kunta luo edellytyksiä itsenäisen Kinnulan kunnan asukkaiden turvalliselle tulevaisuudelle vahvistamalla elinkeinorakennetta ja parantamalla mm. palvelujen kehittämisen kautta kuntalaisten henkistä ja aineellista hyvinvointia. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Kinnulan kuntastrategian laadinta on aloitettu keväällä Tuolloin hahmottui kunnan uusi visio. Strategiaprosessi on edennyt syksyllä 2014 vision toteuttamiseen liittyviin konkreettisiin painopisteisiin. Strategiatyö jatkuu vuonna 2015 painopisteistä johdettuihin konkreettisiin tavoitteisiin ja (hallintokuntakohtaisiin) toimenpiteisiin toiminnoittain. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet Kehitetään palvelurakennetta ja palveluketjuja sekä uudistetaan palveluja. Talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen varmistaminen ja jatkotoimenpiteiden valmistelu. Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen.

11 11 Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa ja pyrkii houkuttelemaan uusia ajanmukaisilla tukimuodoilla (esim. kehittämislaina). Kehitetään toimenpiteitä asukasluvun laskun pysäyttämiseksi. Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmää ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja jaksamisesta. Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Kuntastrategian laadukas valmistelu Kuntastrategia hyväksytty valtuustossa keväällä 2015 Sitova Uusinvestoinnit pienemmät kuin poistot Tilinpäätös Sitova Sitova Hyvät kunnan kehittymisen edellytykset - Positiivinen asukasluvun kehitys uutta työpaikkaa Viihtyisän ja turvallisen asumisen kunta Asukasluku nousee vuodesta 2014 Työpaikkakehitys Kokonaishyvinvoinnin ja turvallisuuden seutukunnallinen suunnitelma Sitova Sitova Ennaltaehkäisevät palvelurakenteet Veroprosentit, taksat ja maksut keskimääräistä tasoa Asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta/ hyvinvointia tukeva vaikutustarkastelu toiminnan lähtökohtana Veroprosentit, taksat ja maksut maakunnan keskitasoa Kunnanhallituksen toimintakate on euroa.

12 12 Vastuualue Yleishallinto Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnansihteeri Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat) Palvelut (hallintopalvelut, yhteispalvelupiste, talouspalvelut atk-palvelut, työllistämistoimet) Toiminta-ajatus Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle, hyvinvoinnille ja palvelutuotannolle sekä edistää kunnan kehittämisstrategioiden toteutumista. Visio Yleishallinto ohjaa, koordinoi ja kehittää kunnan palvelutoimintaa yhteistoiminnassa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kuntastrategiaa ja säädöksiä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen. Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset ja tavoitteet: Henkilöstöohjelma sekä henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelma on tehty vuonna Molempien suunnitelmien keskeisenä periaatteena on 1) henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen myös tulevaisuuden vaihtuvissa, muuttuvissa työtehtävissä ja ympäristöissä, 2) yhteisölliseen toimintakulttuurin ja jaettuun osaamiseen pohjautuva toiminta, 3) organisaation haavoittuvuuden (mm. varahenkilö- ja sijaisuusjärjestelyt) vähentäminen sekä 4) työntekijä- ja esimiestaitojen kehittäminen. Kuntaan on tekeillä kevääseen 2015 mennessä henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. työntekoa tukevan organisaation ja johtamisen kehittäminen, selkeät töiden järjestelyt ja työnkuvaukset, yhteiset pelisäännöt. avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi. Lähtökohtana on ajatus, että osaava ja hyvinvoiva henkilökunta pystyy tuottamaan palveluja kuntalaisten parhaaksi. Työllistämistoimien siirto on siirretty kunnanhallituksen vastuulle. Toimintojen kehittäminen, muotoilu ja yhteistyö Viitaseudun kumppanuus ry:n kanssa työllistämistoimissa jatkuu vuonna 2015 Atk-palvelujen ostopalvelujen volyymin sopeuttaminen säästötavoitteisiin, riittävää palvelutasoa häiritsemättä. ATK-osaamisen lisääminen toimintojen tehostamiseksi ja työtehtävien sujuvuuden varmistamiseksi. ATK-sovellusten ja järjestelmien kehittäminen sopeuttaen tarpeeseen.

13 13 Sähköisten hallinto- ja talouspalveluiden edelleen kehittäminen. Tuottavuusvertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon ja talouden hoitoa. Talous- ja muiden järjestelmien kehittäminen siten, että johtamista, (talouden) seurantaa sekä ohjaamista varten tarpeellinen tieto saadaan nopeasti, ajantasaisesti ja vaivattomasti käyttöön. Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Sitova Sitova Sitova Ajan tasalla olevat henkilöstöpalvelut, henkilöstösuunnittelu ja osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Sairauspoissaolot ATK-sovellusten ja järjestelmien kehittäminen palvelemaan tehokasta ja tuottavaa työn tekemistä, sujuvuutta sekä tietotarpeita. Työllisyydestä huolehtiminen Yhteispalvelupisteen kehittäminen osana yleishallintoa laajemmaksi asiointipalvelu- ja infopisteeksi Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmassa mainitut toimenpiteet Henkilöstöhelmassa mainitut toimenpiteet Sairauspoissaolojen seuranta ja vuodesta alkaneen vähenemisen jatkumisen varmistaminen Työskentelyn tehostuminen, kiireen tunnun väheneminen, käytettävyys. Työttömyysluvut Muihin toimenpiteisiin ohjaamisen käytänteiden muotoilu Toiminta laajenee 2 3 uudella toiminnalla vuosittain Yleishallinnon toimintakate on euroa.

14 14 Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 3 600, , , ,00 Muut suoritteiden myyntituoto , , , ,00 Myyntituotot , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , ,00 Toimintatuotot , , , ,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,00 Muut henkilösivukulut , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , , , ,00 Muiden palvelujen ostot , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,00 Avustukset Avustukset yhteisöille , , , ,00 Avustukset , , , ,00 Muut toimintakulut Vuokrat , , , ,00 Muut toimintakulut , , , ,00 Muut toimintakulut , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,00

15 ELINKEINOLAUTAKUNTA Elinkeinolautakunnan vastuualue koostuu seuraavista asioista: Hallintopalvelut Lomituspalvelut Elinkeinopalvelut Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät. Visio Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntevaa palvelua ja on asiantunteva ja tehokas yhteistyökumppani kunnan kaikille yrittäjille. Talousarvion sisältö Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksiköltä. Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston lainahakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkeinoihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Kaikki tuet saadaan haettua ja Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee maksatettua aikataulussa maksuun Sähköisen tukihaun lisääminen Ripeä kehittämisrahaston lainahakemusten käsittely Hakemuksista 80 % tulee sähköisesti. Päätös 1 kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä Hallintopalvelujen toimintakate on euroa.

16 16 Vastuualue Lomituspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua. Visio Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien työpaikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Tuetaan maksullista lomittaja-apua n %/tunti. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Maatalousyrittäjät käyttävät Käyttö vähintään 50 tuntia/palveluja maksullista lomittaja-apua käyttävä yrittäjä Lomituspalvelujen toimintakate on euroa.

17 17 Vastuualue Elinkeinopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille. Visio Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maaseutuympäristössä. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämisyhtiö Witas Oy. Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana rakentamassa toimitiloja yrityksille. Kunta tukee yritysten toimintaa olemalla mukana yritysten kehittämishankkeissa tarpeen vaatiessa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Hyvät elinkeinojen kehittymisen Yritysten ja työpaikkojen määrä edellytykset + merkkinen Neuvontapalvelut yrittäjien saatavilla ja mahdollisimman läheltä Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin Elinkeinopalvelujen toimintakate on euroa.

18 18 Elinkeinolautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , , , ,00 Muiden palvelujen ostot , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -200,00-200,00-200,00-200,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,00-200,00-200,00-200,00 Avustukset Avustukset kotitalouksille , , , ,00 Avustukset yhteisöille , , , ,00 Avustukset , , , ,00 Muut toimintakulut Vuokrat , , , ,00 Muut toimintakulut , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00

19 PERUSTURVALAUTAKUNTA VASTUUALUEET 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Kuntalain mukaan kunnan on laadittava taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (ns. suunnittelukausi), josta ensimmäinen on talousarviovuosi. Sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta taloussuunnittelun ulottaminen vuoteen 2017 on täysin arvionvaraista. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevasta lakiluonnoksesta, jonka mukaan vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyisi vuoden 2017 alusta alkaen viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistus (uudet sosiaali- ja terveysalueet sekä muodostettavat tuotantoalueet) edellyttävät perusturvan ja koko kuntasektorin aktiivista osallistumista jo suunnitteluvaiheeseen, joka on käynnistynyt jo ennen lain varsinaista vahvistamista. Keski-Suomessa on käynnissä Jyväskylän kaupungin hallinnoima SOTE2020-hanke, joka on saanut rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimasta Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta (Kaste-hanke). Keski-Suomen Sote hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa itsenäisesti henkilöstö- ja talousasioista. Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan.

20 20 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Työpaikkakokous Määrä 10 kertaa/vuosi Sitova Henkilöstökokous Määrä 2 kerta/vuosi Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 Perusturvalautakunnan kokoukset/yhteislautakunta Perusturvajaoksen kokoukset Hallintopalvelujen toimintakate on euroa. Vastuualue Perhepalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen, toimeentuloturvan, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenterveyskuntoutujien avo- ja asumispalvelut, kriisityön, sosiaalipäivystyksen, kuntouttavan työtoiminnan ja yksilöllisen palveluohjauksen ja neuvonnan asiakkaan elämänhallinnan lisäämiseksi ja työskentelyn psykososiaalisen eheytymisen tukemiseksi ja vahvistamiseksi. Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön vastuualueelta tuotetaan koulukuraattoripalvelut sivistystoimelle (1pv/viikko).

21 21 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Toimeentulotukea Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Sitova Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille ja päihdekuntoutukseen sitoutuville % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista ja sitoutuvista Sitova Sitova Sitova Aktivointiehdon täyttävä asiakas tunnistetaan ja laaditaan aktivointisuunnitelma sosiaalitoimen ja TEtoimiston yhteistyönä Välitystiliasiakkuus turvataan kaikille sitä tarvitseville ja edunvalvontapalvelut kaikille niille, jotka on edunvalvontaan vahvistettu. Tavoitteellinen muutostyö asiakkaan tilanteen edistämiseksi % asiakasryhmästä/ aktivointisuunnitelman tekoon osallistuneet asiakkaat 100 % aktivointiehdon täyttävistä asiakkaista % asiakasryhmästä 100 % palvelua tarvitsevista ja välitystiliasiakkuuksien osalta palveluun suostuvista ja sitoutuvista % asiakasryhmästä 100% asiakassuunnitelmia arvioidaan viranhaltijatyönä jatkuvasti

22 22 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ylläpidetään ja edistetään koulutusten avulla perhepalvelujen vastuualueen henkilöstön osaamista. 2. Kehitetään ja syvennetään järjestelmällisesti yhteistyötä te-toimiston sekä Viitaseudun kumppanuus Ry:n kanssa aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden osalta. 3. Nuorisotakuuta toteutetaan tiiviillä sidosryhmäyhteistyöllä eri koulutusorganisaatioiden kanssa (mm. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntakuntayhtymä) 4. Päihdepalveluissa painopiste asetetaan avohuollon tukitoimiin tehden tiivistä yhteistyötä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. 5. Lapsiperheiden kotipalvelua perheiden hyvinvointia edistävänä palveluna jäntevöitetään ja kehitetään edelleen. Keskeisiä lukuja TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 Toimeentulotuen määrä / kunnan asukas Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno on euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon kustannukset ja laitoshoidon. Nettomeno euroa. Palvelu Palvelun kuvaus Kotikäyntimäärät/kk/arviotaso 2014 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Lastensuojelun perhetyö moniammatillinen yhteistyö, tavoitteena tukea lapsia, nuoria ja perheitä. Tukitoimina mm.perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelut. Perhetyöntekijä on 20% neuvolan perhetyöntekijä, jotta varhainen tuki toteutuu. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta ja etsitään perheen omia voimavaroja. Perhetyöntekijä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina kotikäyntiä/kk (lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on oppisopimuskoulutettava, joten koulupäivät vaikuttavat kotikäyntimääriin) Kotikäynnin kesto 1-8h/ tarve perhekohtaisesti 10 perhetyön kotikäyntiä/kk, muut kotikäynnit yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa

23 23 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto Lastensuojelun jälkihuolto Huolen puheeksiottaminen, keskustelut, lastensuojelutarpeen selvitys, perhetyö, harrastusten tukeminen, taloudelliset tukitoimet, muut lasta ja perhettä tukevat palvelut Lyhytaikainen kuntouttavaa sijaishuolto/ isojen muutostarpeiden vuoksi pitkäkestoinen sijaishuolto. Tavoitteena perheen yhdistäminen, ensisijaisesti perhehoito. Sijoitetun nuoren jälkihuolto jatkuu 21 vuotiaaksi asti. Se voi olla opiskelunlun/asumisen tukemista tai muuta nuoren tarvitsemaa tukea. Asiakkuuksia 30-37/ henkilöä Tavoitteena alle 5 hlöä Tavoitteena alle 5 henkilöä Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön. Nettomeno on euroa. Perhepalvelujen toimintakate on euroa.

24 24 Vastuualue Vanhusten ja vammaisten palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Tavoitteet 1. Vanhusten laitos- ja palveluasuminen 2. Vammaisten työtoiminta 3. Vammaisten laitospalvelut 4. Kotipalvelut 5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Toimiva hoidon porrastus Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut RAVA-mittari (toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arvionti) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain paljon apua tarvitsevia, RAVA-indeksi > 1,5 Asiakaspalaute ja -kyselyt Asiakastyytyväisyys Palvelu Palvelun kuvaus Kehittämistoimet Tehostettu palveluasuminen Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka eivät selviä yksin/omaisten/kotihoidon avun turvin. Ympärivuorokautinen palvelu sisältää perusturvan (hoiva,apu,ohjaus,tuki), sairaanhoito-, hygienia-, ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Palveluohjauksen ja hoidon porrastuksen kehittäminen, RAVA-mittarin tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoitus on sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon vaativuuden mukaisesti. RAVA-indeksi >2,5

25 Perhehoito Laitoshoito Perhehoito on kotona järjestettävä ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitomuoto, joka soveltuu lievästi/keskivaikeasti muistisairaille/turvattomuutta kokeville Lyhyt hoitojakso laitoshoidon paikalla on tarkoitettu akuutin sairaalajakson jälkeen kuntoutuksen tarpeessa oleville henkilöille. Pitkäaikainen laitoshoito on ympärivuorokautista hoitoa asiakkaille, joiden tila edellyttää merkittävää sairaudenhoitoa. 25 Perhehoitoa markkinoidaan ja sen käyttöönottoa edistetään vaiheittain Laitoshoitopaikkojen avulla turvataan asiakkaiden kotiutuminen sairaalasta ja mahdollistetaan omaishoitajien hoidettaville intervallipaikat Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen koti- ja laitoshoitopalveluissa tarkoittaa asiakkaiden oman toimintakyvyn tukemista eri keinoin. 2. Kotiin annettavien hyvinvointia ja yksilön omaa toimintakykyä edistävien palvelujen turvaaminen: vanhuksille riittävän varhaiset kotona asumista tukevat palvelut (mm. siivous, asiointi, ruoka) ja myöhemmässä palvelutarpeessa riittävän monipuolisesti räätälöidyt palvelut kotona asumisen turvaamiseksi mahdollisimman pitkään. 3. Hoidon porrastuksen ylläpitäminen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 4. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain. 5. Omaishoitajien työn tukeminen ja nk. naapuriapujärjestelmän edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. 6. Vanhusten perhehoidon lisääminen. 7. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä. 8. Kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kesken yhteistyössä kehitetään ja ylläpidetään ystäväpalvelutoimintaa. 9. Yksilöllisyyden ja asiakkaan näkemyksen selvittäminen omasta palvelutarpeestaan sekä palvelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen.

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: Perusturvajaos 12.5.2015 26, Liite 2 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 I YLEISPERUSTELUT... 2 1. Kaupungin alue... 2 2. Väestö ja työpaikat... 3 3. Elinkeinot... 4 4. Ympäristö...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2012 1 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 2 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot