Liikevoitto 1000 * Liikevaihto * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2007

2 Liikevaihto * Liikevoitto 1000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * * Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n luvut yhteensä sisäiset liiketoimet eliminoituna, luvut ovat tilintarkastamattomia 2

3 Yhteenveto Oululainen energiakokonaisuus menestyi mainiosti Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja luotettavia energiapalveluja. Se tuottaa, hankkii, myy, siirtää ja jakaa sähköä sekä kaukolämpöä tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kilpailukykyisesti. Vuonna 2007 tämä kokonaisuus menestyi erinomaisesti. Sen osapuolten yhteenlaskettu konsolidoitu liikevaihto oli 165,2 miljoonaa ja liikevoitto 50,6 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut vuotta aikaisemmin olivat 169,3 miljoonaa ja 50,3 miljoonaa euroa. Energiakokonaisuuden toiminnassa pohjoinen voima on keskeisessä asemassa. Se tukeutuu pohjoisen Suomen luonnonvaroihin ja osaamiseen. Se tuottaa energiaa alueen ihmisten ja yritysten käyttöön ja sen toiminnasta kertyvät varat jäävät pohjoiseen hyödyttämään alueen taloutta. Oulun energiatoimen kokonaisuuden Keskeiset tunnusluvut * Liikevaihto (milj. euroa) 165,2 169,3 Liikevoitto (milj. euroa) 50,6 50,3 Investoinnit (milj. euroa) 24,2 29,3 Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) 0,521 0,502 Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,160 0,149 Henkilöstön määrä Asiakkaiden määrä Sähkönmyynti Sähkönsiirto omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 4 * Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu yhdessä vuosikatsaus

4 4

5 Sisällysluettelo Yhteenveto 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Luonnosta voimaa 8-11 Raaka-aineista energiaa Energiaa meille kaikille Yhteinen asiamme Oulun Energia Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Taloudelliset tunnusluvut vuosikatsaus

6 Toimitusjohtajan katsaus Suuria muutoksia ja kansainvälistymistä Energia-ala on muutaman viimeisen vuoden aikana kokenut huomattavia muutoksia ja alan yritysten toimintaympäristö on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi. Aikaisemmin varsin vakaasta energian hinnasta on tullut nopeasti heilahteleva ja vaikeasti ennakoitava. Muutoksen luonne näkyy selvästi, kun tarkastelee Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n muodostaman kokonaisuuden avainlukuja. Tätä kokonaisuutta on havainnollisuuden vuoksi järkevää käsitellä yhtenä laskennallisena konsernina, vaikka juridisesti se ei sellainen olekaan. Energiakonsernin myyntituotot olivat vuonna 2007 yhteensä 165,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta 94,6 miljoonaa euroa eli runsaat 57 prosenttia kertyi sähkökaupasta. Vielä selvemmin sähkökaupan merkitys näkyy energiakonsernin liikevoitossa, joka viime vuonna oli yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Tästä summasta sähkökauppa keräsi yksin 35 miljoonaa euroa lähes 70 prosenttia. Esimerkiksi vuonna 2002 energiakonsernin liikevoitto oli noin 20 miljoonaa euroa, josta sähkökaupan osuus oli 20 prosenttia. Luvut osoittavat, että Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun muodostama kokonaisuus tekee tätä nykyä valtaosan liikevaihdostaan ja tuloksestaan sähkökaupalla, joka on altis markkinoiden voimakkaille heilahteluille ja tämän mukanaan tuomille riskeille. Riskien kasvun lisäksi myös toimintakenttä on laajentunut. Sähkökauppaa käydään nyt paikallisen tai alueellisen tason sijasta pohjoismaisilla ja pian eurooppalaisilla markkinoilla, päästöoikeuskauppaa puolestaan jo maailmanlaajuisesti. Markkinariskien kasvulla ja pelikentän laajentumisella on ollut ja tulee olemaan suuri vaikutus oululaisen energiakokonaisuuden toimintaan. Vuonna 2007 sähkön hinta pohjoismaisilla markkinoilla putosi noin 40 prosenttia. Aktiivisen ja onnistuneen hintasuojauksen ansiosta Oulun Energian tulos kuitenkin jopa parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan vuotta 2007 voi luonnehtia erittäin menestyksekkääksi. Vuoden 2008 alussa alkoi ensimmäinen varsinainen Kiotokausi ja yritysten vapaasti saamien päästöoikeuksien määrää vähennettiin, mikä johti niiden hintojen nousuun. Tämä taas vaikuttaa väistämättä Oulun Energian kuluvan vuoden tulokseen. Päästöoikeuksien kallistuminen ei todennäköisesti siirry kokonaan sähkön hintaan, mikä jossain määrin heikentää taloudellista tulosta. Oululaisen energiakokonaisuuden taloudelliseen suoritukseen on syytä olla tyytyväinen. Talous on kuitenkin vain osa yritystoimintaa. Jatkuvasti suurempaa huomiota kiinnitetään myös yritysten perimmäisiin arvoihin, käyttäytymiseen ja yhteiskuntavastuu- 6

7 seen. Oululaiset energiayritykset vastaavat näihin vaatimuksiin toteuttamalla omassa toiminnassaan pohjoisen voiman henkeä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oulun kaupungin energiayritysten toiminta perustuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja täkäläiseen osaamiseen. Niiden tehtävä on palvella ennen kaikkea Oulun alueen ja laajemmin pohjoisen Suomen kuluttajia ja asiakkaita. Ne ovat jatkuvasti läsnä ihmisten arjessa. Ne tuottavat ja toimittavat sähköä ja lämpöä, pitävät kunnossa liikenne- ja katuvalot, neuvovat, auttavat, rakentavat ja osallistuvat monella tavalla ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Oululaiset energiayritykset ovat kaikkien oululaisten yhteisesti omistamia. Näin niiden toiminnasta syntyvät eurot kanavoituvat hyödyttämään tätä aluetta eivätkä valu muualle. Olennaista on, että omistus myös pysyy täkäläisissä käsissä. Tätä on pohjoinen voima. Tärkeää on lisäksi nähdä oululaiset energiayritykset kokonaisuutena, johon kuuluu myös verkottuminen useiden muiden energiaa tuottavien yhtiöiden kanssa. Tämä kokonaisuus on riittävän vahva vastaamaan suurten kansainvälisten kilpailijoiden haasteeseen. Se on myös pidettävä koossa, eikä sen saa antaa murentua. Kiitos vuodesta 2007 henkilöstöllemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja päättäjillemme. vuosikatsaus

8 8 Luonnosta voimaa

9 Luonnosta voimaa Pohjoisen luonnonvarat jalostuvat energiaksi Pohjoisuus on Oulun Energian toiminnassa keskeisellä sijalla. Sen sähkön ja lämmön tuotanto pohjautuu lähes kokonaan pohjoisen Suomen luonnonvaroihin. Ylivoimaisesti tärkein energianlähde on turve sen jälkeen tulevat puu, vesi, biokaasu ja tuuli. Turve Oulun Energian tärkein energianlähde Turpeen ja puun hankinnalla iso aluetaloudellinen merkitys Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö kasvussa Energiavarojen tehokas ja säästävä käyttö on Oulun Energian keskeinen tavoite. Se myös haluaa lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä sekä suunnittelee polttokelpoisen jätteen hyödyntämistä energian tuotannossa. Turve tulee läheltä Turve on todellista lähienergiaa. Kaikki Oulun Energian käyttämä turve tulee Pohjois-Suomesta sen keskimääräinen kuljetusmatka on vain noin 90 kilometriä. Turpeella on suuri merkitys Oulua ympäröivän alueen työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Vuosittain Oulun Energian hankkima turve tuo alueelle noin 25 miljoonan euron tulovirran. Turpeen keskeisestä asemasta kertoo, että sen osuus Oulun Energian käyttämistä energianlähteistä vuonna 2007 oli 79 prosenttia. Valtaosa tästä määrästä muuttuu sähköksi ja lämmöksi Toppilan voimalaitoksessa, jonka uumenissa palaa enemmän turvetta kuin missään muualla Suomessa. Oulun Energian turpeenkäyttö on vuodesta toiseen ollut varsin tasaista, vaikkakin se viime vuosina on ollut hieman laskusuunnassa. Keskimäärin turvetta palaa noin rekkakuormaa vuodessa. Määrään vaikuttavat muun muassa sähkön markkinahinta, turpeen saatavuus ja talven lämpötila. Energianlähteenä turve on teknisesti katsottuna hyvä. Se on tasalaatuista ja sen poltto on helppo hallita. Suurin ongelma on sopivan kosteuden ylläpitäminen turve ei saa olla liian kuivaa, mutta ei myöskään liian kosteaa. Päästökauppa tuo haasteita Nykyinen päästöoikeuskauppa on luonut jonkin verran epävarmuutta turpeen tulevaa käyttöä kohtaan. Sitä poltettaessa syntyy varsin runsaasti kasvihuonekaasuna tunnettua hiilidioksidia ja lisäksi se on luokiteltu uusiutumattomaksi energianlähteeksi. Päästökertoimeltaan turve kuuluukin korkeimpaan luokkaan öljyn ja hiilen kanssa ja vaatii hankkimaan eniten päästöoikeuksia. On kuitenkin mahdollista, että turve määritellään jatkossa osittain uusiutuvaksi energianlähteeksi, jolloin sen kohtelu päästöoikeuskaupassa muuttuu myönteisemmäksi. Turve on myös esimerkiksi raskaaseen polttoöljyyn ja kivihiileen verrattuna vähärikkistä. vuosikatsaus

10 Luonnosta voimaa Turpeen tuottamisella ja soiden kuivattamisella on omat ympäristövaikutuksensa. Niitä pyritään ehkäisemään muun muassa kuivatusvesien käsittelyn tarkalla säätelyllä. Lisäksi turpeen kuljetus tietysti lisää raskasta ajoneuvoliikennettä. Puun osuus kasvussa Turpeen jälkeen Oulun Energian eniten käyttämä energianlähde on puu. Oulun Energia on myös pyrkinyt lisäämään puun osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa, koska päästökaupassa puuta kohdellaan huomattavasti kevyemmin kuin turvetta. Puun päästökerroin on nolla eli sen käyttäminen ei vaadi lainkaan päästöoikeuksien hankkimista. Puun polttaminen toki aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta tämän korvaa puun nopea uusiutuminen ja kyky sitoa kasvaessaan hiilidioksidia. Oulun Energian energianlähteistä puun osuus vuonna 2007 oli noin 12 prosenttia. Tämä vastaa noin rekkakuormaa. Puu tulee pääosin Pohjois-Suomesta, mutta sen kuljetusmatka on kuitenkin keskimäärin pitempi kuin turpeella. Oulun Energian hankkimalla puulla on huomattava taloudellinen merkitys: siitä kertyy alueelle vuosittain useiden miljoonien eurojen tulot. Puusta kaksi kolmasosaa on erilaisia sahojen sivutuotteita kuten kuorta, purua, kutteria ja sahajätteitä. Yksi kolmasosa puolestaan on metsähaketta, hakkuutähteitä, kantoja ja nuoren metsän harvennuksesta syntyvää ainesta. Saasteeton vesivoima Pohjoista voimaa tarjoaa mitä suurimmassa määrin myös vesivoima. Oulun Energialle vesi on edelleen tärkeä energianlähde. Viime vuonna sen osuus oli 5,7 prosenttia. Veden osuus vaihtelee luonnollisesti vesitilanteesta riippuen. Vesivoimaa Oulun Energia käyttää hyväkseen omassa Merikosken voimalaitoksessaan sekä Lapin Sähkövoima Oy:n kautta osakkaana Kemijoen voimalaitoksissa. Vesivoima on saasteetonta eikä sen tuottamisesta synny kasvihuonekaasuja. Sen ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä jokien rakentamiseen ja vesistöjen säännöstelyyn. Iso tuulivoiman tuottaja Ympäristöystävällinen tuulivoima on maailmalla nopeassa kasvussa. Uusiutuvan energian käyttöä korostavan linjansa mukaisesti Oulun Energia on yksi Suomen suurimpia tuulivoiman hyödyntäjiä. Oulun Energian osuus Suomen koko tuulivoimakapasiteetista nousee noin kuuteen prosenttiin kesällä 2008, kun Kemin Ajoksen tuulipuisto alkaa toimia täydellä teholla. Tuulta energian lähteenä Oulun Energia käyttää PVO-Innopower Oy:n osakkaana. Yhtiö tuottaa tuulivoimaa Oulussa, Oulunsalon Riutunkarissa, Kemin Ajoksessa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen on myös jatkuvasti selvittelyjen ja tutkimusten kohteena. Biokaasua ja jätteen hyötykäyttöä Biokaasua Oulun Energia hyödyntää Oulun yliopistollisen sairaalan alueella olevan lämpökeskuksen höyryntuotannossa. Kaatopaikalla syntyvä haitallinen metaanikaasu kerätään talteen ja johdetaan seitsemän kilometriä pitkän putken kautta höyrykattilan polttoaineeksi. Biokaasun käyttö vähentää öljyn tarvetta. Oulun Energia suunnittelee myös jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa. Sen tavoitteena on rakentaa noin 30 megawatin tehoinen jätteenpolttolaitos Ouluun Kemiran tehdasalueelle. Laitoksen rakennustyöt aloitettaisiin suunnitelmien mukaan vuoden 2008 aikana ja käyttöön se tulisi vuoden 2010 lopulla. Jätteenpolttolaitos käyttää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä kierrätyspuuta vuosittain yhteensä noin tonnia. Se vähentäisi Oulun kasvihuonekaasupäästöjä ja kaksinkertaistaisi alueen jätteiden hyötykäytön. Laitokselle annetusta ympäristöluvasta on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 10

11 Oulun Energian sähkönhankinta energialähteittäin 2007 turve biopolttoaine (puu ja ruokohelpi) polttoöljy vesivoima tuulivoima osuussähkö PVO:sta ja Lapin Sähkövoima Oy:stä osto markkinoilta Oulun Energian omistama Toppilan voimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä prosenttia voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta on turvetta. Kuvan sähkömoottorit liikuttavat kahden tonnin painoisia ja neljä metriä pitkiä tunkijaruuveja, jotka työntävät turpeen kattiloihin. vuosikatsaus

12 12 Raaka-aineista energiaa

13 Raaka-aineista energiaa Energian tuotantoa ja kauppaa Pohjoiset energianlähteet muuttuvat sähköksi ja lämmöksi Oulun Energian voimalaitoksissa. Tuottamansa sähkön se myy Oulun Sähkönmyynti Oy:lle ja pohjoismaisille markkinoille, lämmön puolestaan kaukolämpöasiakkailleen Ouluun, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista Kauppaa sähköllä ja kaukolämmöllä Polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinoilla merkittävää toimintaa Turvetta ja puuta polttava Toppilan voimalaitos Oulun Energian selvästi suurin tuotantoyksikkö on ollut toiminnassa runsaat kolmekymmentä vuotta. Sen ensimmäinen yksikkö otettiin käyttöön vuonna 1977, toinen puolestaan vuonna Molemmat yksiköt edustavat niin sanottua leijupolttotekniikkaa. Toppilan ykkösyksikkö on vastapainelaitos ja tekee aina sekä lämpöä että sähköä. Lämpöä se tuottaa ja sähköä 75 megawatin teholla. Kakkosyksikkö puolestaan voi toimia joko yhdistetyssä tuotannossa tai lauhdetuotannossa. Yhdistetyssä tuotannossa se jauhaa lämpöä 180 ja sähköä 105 megawatin teholla. Lauhdetuotannossa se tekee pelkästään sähköä. Tällöin sen teho on 130 megawattia. Voimalaitoksen kaksi yksikköä tuottivat vuonna 2007 yhteensä gigawattituntia sähköä ja gigawattituntia lämpöä. Savukaasulauhdutin tehostaa tuotantoa Toppilan voimalaitoksen ympäristövaikutuksia seurataan monin tavoin. Säännöllisesti tehtävät, laitoksen lähialueen kattavat asukaskyselyt ovat osoittaneet suurimmiksi ongelmiksi melun ja pölyn. Pulmien ratkaisemiseksi Oulun Energia työskentelee jatkuvasti. Viime vuosien kyselyjen tulokset osoittavat, että se on tässä myös pitkälti onnistunut. Vuonna 2007 Toppilaan asennettu savukaasulauhdutin on pienentänyt merkittävästi melua ja voimalaitoksen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Lauhdutin on myös huomattavasti tehostanut voimalaitoksen toimintaa. Se ottaa savukaasujen lämpöenergiaa talteen jopa megawattia. Näin sen avulla voidaan säästää polttoaineiden käyttöä. Investointina savukaasulauhdutin oli noin kymmenen miljoonan euron suuruinen. Turpeesta lähtöisin olevan pölyn määrää on saatu kuriin rekkojen pesuhallin, turpeen vastaanottohallin laajennuksen ja tuhkan purkua varten rakennetun suojahallin avulla. Melua taas on vähentänyt äänenvaimentimien uusiminen. Toppilan voimalaitoksen toiminnan seurauksena syntyy suuret määrät tuhkaa. Vuonna 2007 sitä kertyi yli tonnia. Tuhkan hyötykäyttöä on pyritty kehittämään, mutta mitään läpimurtoa ei tässä kuitenkaan ole saavutettu. Tuhkaa on läjitetty ja läjitetään edelleen Miehonsuon alueelle, jonka vanha osa on jo maisemoitukin. Uuden ympäristöluvan Toppilan voimalaitos sai vuonna Lupa kiristää entisestään viranomaisten muun muassa rikkidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöille asettamia rajoja. vuosikatsaus

14 Raaka-aineista energiaa Vesivoimaa Merikoskesta Merikosken voimalaitos on jauhanut sähköä Oulun keskustan kupeessa Tuirassa jo kuusikymmentä vuotta. Voimalaitoksessa on kolme turbiinia, joiden teho on yhteensä 40 megawattia. Merikosken osuus Oulun Energian sähköntuotannosta vuonna 2007 oli noin 14 prosenttia eli 220 gigawattituntia. Puhtaan, uusiutuvan ja kotimaisen energian tuottajana sillä on edelleen suuri merkitys. Vesivoiman määrä vaihtelee huomattavasti kulloisestakin vesitilanteesta riippuen. Viime vuonna Merikoski tuotti sähköä 31 prosenttia enemmän kuin vuonna Merikosken voimalaitos on viime vuosina tehtyjen korjausten ja kunnostustöiden jäljiltä erinomaisessa kunnossa. Kesällä 2006 sen ykköskoneen generaattori uusittiin osittain ja turbiinin juoksupyörä vaihdettiin. Vuotta myöhemmin oli vuorossa kolmoskoneen generaattorin uusiminen ja juoksupyörän vaihtaminen. Remonttien ansiosta voimalaitoksen teho kasvoi ja hyötysuhde parani. Turpeen, puun ja veden lisäksi Oulun Energia käyttää lämmön tuotantoon biokaasua Oulun yliopistollisen sairaalan alueella sijaitsevassa lämpökeskuksessa. Lisäksi se on PVO-Innopower Oy:n osakkaana merkittävästi mukana sähkön tuottamisessa tuulivoimalla sekä omistaa noin 60 megawattia lämpövoimaa Pohjolan Voima Oy:n voimalaitoksista. Päästöoikeuksia miljoonilla euroilla Päästöoikeuskaupalla pyritään vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään ja näin hillitsemään ilmastonmuutosta. Päästöoikeuksista ja niiden kaupasta on tullut oleellinen osa energiayritysten toimintaa. Vuosina päästöoikeuskauppaa käytiin sisäisesti EU:ssa. Vuoden 2008 alussa alkoi Kioto-sopimuksen mukainen kauppakausi, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Oulun Energia tarvitsee nykyisellä tuotantomäärällä ja -rakenteella vuosittain päästöoikeuksia yli miljoonalle tonnille hiilidioksidia. Osan näistä se joutuu ostamaan markkinoilta. Päästöoikeuskaupan kustannukset riippuvat päästöoikeuksien hinnasta. Kioto-kauden kaupassa yhden päästöoikeuden (EUA) joka vastaa tonnia hiilidioksidia hinta on liikkunut yli 20 eurossa. Päästövelvoitteen hoitoon voi käyttää myös niin sanottuja päästövähenemiä. Niitä voi hankkia sijoittamalla hankkeisiin, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä kehitysmaissa. Päästövähenemillä joiden yksikkö on CER käydään kauppaa päästöoikeuksien tapaan. Vesivoimalla ja bioenergialla tuotetulle sähkölle myönnetään alkuperätakuutodistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Myös sertifikaateilla on mahdollista käydä kauppaa EU:n sisällä. Toistaiseksi vapaaehtoisella sertifikaattikaupalla pyritään edistämään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Sähköä markkinoille ja Oulun Sähkönmyynnille Tuottamansa sähkön Oulun Energia myy Oulun Sähkönmyynnille sekä pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Sähkön hinta oli pohjoismaisilla markkinoilla viime vuonna selvästi matalampi kuin edellisenä vuonna. Spot-hinnan keskiarvo asettui 27,9 euroon megawattitunnilta, vuonna 2006 keskihinta oli 48,6 euroa. Onnistuneen hintasuojauksen takia sähkön hinnan lasku ei kuitenkaan näy Oulun Energian sähkökaupan tuloksessa. Kuluvana vuonna sähkökaupan tulos todennäköisesti heikkenee, vaikkakin pysyy edelleen hyvänä. Sähkön tuotantokustannukset kasvavat päästöoikeuksien kallistuessa. Hintariskiä pienentää se, että Oulun Energia on merkittävältä osin suojannut tuotantonsa vuodelle

15 Sähkönhankinta Lämmönhankinta GWh GWh Toppila Merikoski Osuussähkö Markkinasähkö Toppila Lämpökeskukset Osto Päästöoikeuden hintakehitys (lähde: Power-Deriva Oy) euroa/hiilidioksiditonni Vuoden 2007 päästöoikeuksien hinta Vuoden 2008 päästöoikeuksien hinta Sähkön markkinahinta (lähde: Power-Deriva Oy) euroa/kilowattitunti Spot-hinta Keskihinta 2006 Keskihinta vuosikatsaus

16 16 Energiaa meille kaikille

17 Energiaa meille kaikille Sähköä, lämpöä ja monipuolisia palveluja Oulun Energia tuottaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä sähköä ja lämpöä edulliseen hintaan.. Se luo hyvinvointia pohjoisen ihmisille ja auttaa alueen yrityksiä menestymään. Pohjoista voimaa ihmisten ja yritysten käyttöön Energiaa luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan Uusia ja entistä parempia palveluja Sähkö ja lämpö ovat nykyaikaisen yhteiskunnan välttämättömiä perushyödykkeitä. Kuluttajat ja muut asiakkaat odottavat saavansa ne käyttöönsä luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka täyttää asiakkaiden vaatimukset. Oulun Sähkönmyynti Oy on pohjoista voimaa tuottavien osakasyhtiöidensä yhteinen myyntiyhtiö. Sen osakkaita ovat Oulun kaupunki, Kemin Energia Oy, Tornion Energia Oy, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Keminmaan Energia Oy, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy ja Tenergia Oy. Suurin osakas on Oulun kaupunki. Kireästä kilpailusta huolimatta Oulun Sähkönmyynti säilytti markkinaosuutensa alueellaan. Sen kokonaisasiakasmäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Uusia asiakkaita yhtiö sai pääasiassa Oulun seudulta, Oulun ympäristökunnista ja Lapin läänistä. Vuonna 2007 Oulun Sähkönmyynnin myymän sähkön määrä kasvoi 1911 gigawattituntiin. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna kertyi lähes viisi prosenttia. Sähköstään yhtiö myi noin puolet oululaisille ja loput muiden osakkaidensa alueille tai niiden ulkopuolelle. Sähkön hinta on jo pitkään ollut nousussa. Merkittävin tähän vaikuttava tekijä on Kioto-sopimuksen mukainen päästöoikeuskauppa, joka kasvattaa sähkön tuotantokustannuksia. Luotettavaa sähkön siirtoa Sähkön siirrossa asiakkaat pitävät kaikkein tärkeimpänä luotettavuutta. Tähän vaatimukseen verkkoliiketoiminnasta vastaava Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on pystynyt vastaamaan hyvin. Vuonna 2007 sähkön jakelussa tapahtui keskeytyksiä vain noin puolet edellisen vuoden määrästä. Keskimääräinen keskeytysaika viime vuonna oli kuusi minuuttia, edellisvuonna kahdeksantoista minuuttia. Oulun Energia Siirto ja Jakelu onkin alallaan yksi Suomen luotettavimmista yhtiöistä. Sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu tekee töitä jatkuvasti. Se muun muassa korvaa vanhoja ilmajohtoja paremmin myrskyjä ja muita rasituksia kestävillä maakaapeleilla. Lisäksi yhtiö pyrkii ehkäisemään ja rajoittamaan katkoja verkon automatisaatiota lisäämällä. Kauko-ohjattavilla erotinasemilla pystytään vioittuneet alueet ohittamaan nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhtiön investoinnit viime vuonna olivat noin 6,5 miljoonaa euroa. Tästä lähes kaksi miljoonaa euroa se käytti jakeluverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen. Luotettavuuden lisäksi asiakkaat odottavat sähköverkkoyhtiöiltä kohtuullisia siirtohintoja. Tässäkin vertailussa Oulun Energia Siirto ja Jakelu menestyy hyvin. Yhtiön siirtohinnat kuuluvat Suomen edullisimpiin, vaikka se korotti niitä noin kahdeksan prosenttia elokuun alussa viime kesänä. vuosikatsaus

18 Energiaa meille kaikille Sähkömittarit kaukoluettaviksi Merkittävä asiakkaiden palvelua parantava uudistus on AMR-tekniikkaan siirtyminen eli sähkömittareiden muuttaminen kaukoluettaviksi. Uusi tekniikka tuo mukanaan muutoksia niin sähkömittareihin, niiden lukemiseen kuin laskutukseenkin. AMR-tekniikka vaatii uusia sähkömittareita. Vaihdettavaksi tulee Oulun Energia Siirto ja Jakelun alueella noin mittaria. Kaikkien mittarien on tarkoitus olla kaukoluennan piirissä vuonna Vuonna 2008 yhtiön tavoitteena on asentaa noin AMR-mittaria. Kaukoluennan yleistymisen myötä perinteinen sähkömittareiden lukeminen loppuu. Kulutuslukemat välittyvät verkon kautta automaattisesti. Samalla laskutus muuttuu huomattavasti reaaliaikaisemmaksi. Mittari kaukoluetaan kerran kuukaudessa ja laskut perustuvat aina toteutuneeseen kulutukseen. Tästä on hyötyä, kun asiakas pyrkii säästämään sähköä. Mittareiden kaukoluenta parantaa myös asiakaspalvelua ja auttaa valvomaan tarkemmin sähkön laatua. Sen avulla Oulun Energia Siirto ja Jakelu saa muun muassa tietoa jännitteen vaihtelusta ja pystyy reagoimaan siihen nopeasti. Se kertoo myös aikaisempaa tarkemmin sähkökatkoista ja muista vioista. Kaukoluenta antaa myös paljon mahdollisuuksia kehittää asiakkaita hyödyttäviä uusia palveluja. Energian säästämisen merkitys on viime vuosina jatkuvasti korostunut. Mittareiden kaukoluenta tarjoaa asiakkaille yhden keinon hallita sähkön kulutustaan ja vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen. Oulun Energia Siirto ja Jakelu pyrkii yhdessä Oulun Sähkönmyynnin kanssa myös monin tavoin opastamaan järkevään sähkön käyttöön ja parempaan energiatehokkuuteen. Niillä korvataan aikaisemmin käytössä olleet väliaikaiset työmaakeskukset. Mittauskeskukset asennetaan tontilla heti lopullisille paikoilleen ja ne jäävät rakennuksen valmistuttua käyttöön sähköpääkeskuksina. Oulun Energia Siirto ja Jakelu huolehtii myös Oulun uusien pientaloalueiden liittämisestä sähköverkkoon. Se on tehnyt jakeluverkkoinvestointeja muun muassa Metsokankaalle ja Aaltokankaalle ja vahvistaa verkkoa Jäälissä, Sanginjoella ja Kaukovainiolla. Lisäksi se on aloittanut Kiimingin toisen sähköaseman hankinnan. Ympäristöystävällinen kaukolämpö Ympäristöystävällinen, mukava ja asiakkaan kannalta huoleton kaukolämpö on Oulun alueen ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto. Oululaisista noin yhdeksänkymmentä prosenttia asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Oulun kaupungin lisäksi Oulun Energia toimittaa lämpöä Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Alueen asukasluvun kasvun myötä kaukolämmön ja sitä käyttävien asiakkaiden määrä on noussut vuosittain. Toisaalta viime aikojen leudot talvet ovat vähentäneet lämmön tarvetta. Vuonna 2007 Oulun Energia toimitti kaukolämpöä gigawattituntia eli neljä gigawattituntia edellisvuotta enemmän. Uusia asiakkaita kaukolämmön piiriin tuli 427. Oulun Energian toimittamasta kaukolämmöstä reilusti yli 90 prosenttia tehdään Toppilan voimalaitoksessa ympäristöystävällisenä sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Kaukolämpö on Oulussa runkoverkon alueella Suomen edullisinta. Liikenne- ja katuvalot kunnossa Verkkoliiketoiminnan lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu harjoittaa myös urakointia. Se tarjoaa asiakkailleen sähkö-, ulkovalaistus- ja teollisuusverkkojen sekä televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja. Lisäksi se muun muassa rakentaa ja pitää kunnossa katuvalaistusta ja liikennevaloja. Urakointi pyrkii jatkuvasti kehittämään entistä parempia palveluja. Esimerkkinä tästä ovat mittauskeskukset, jotka omalta osaltaan helpottavat omakotitalojen rakentamista. 18

19 Kaukolämmön myynti Kaukolämmön rakentaminen GWh km ,50 1,25 Sähkönjakelukeskeytysten keskimääräinen kestoaika Häiriokeskeytysten yhteenlaskettu kesto Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kesto Sähkönsiirto asiakkaille 1, , , , tuntia/asiakas Vuodesta 2005 lähtien asiakkaiden keskimääräisillä vuosienergioilla painotetut luvut Tenergia Oy Tornion Energia Oy Keminmaan Energia Oy Rantakairan Sähkö Oy Kemin Energia Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Oulun Energia Raahen Energia Oy Oulun sähkönmyynti Oy:n toimialue vuosikatsaus

20 20 Yhteinen asiamme

21 Yhteinen asiamme Vastuunkantoa ihmisistä ja ympäristöstä Oulun Energia tuottaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä sähköä ja lämpöä edulliseen hintaan. Se luo hyvinvointia pohjoisen ihmisille ja auttaa alueen yrityksiä menestymään. Yhteiskuntavastuun kantaminen tärkeä osa toimintaa Ympäristöhaittojen poistamiseen paljon huomiota Tuloutuksella merkittävä vaikutus Oulun talouteen Vahva yhteiskuntavastuun kantaminen tärkeä osa sitä pohjoista voimaa -ajattelua, jolle Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun muodostama ryhmittymä perustaa toimintansa. Tämä kokonaisuus haluaa olla kaikin tavoin hyvä ja moitteeton yrityskansalainen. Yhteiskuntavastuuta on luotettavien ja laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen tuottaminen, taloudellisen hyödyn kanavoiminen omalle toimialueelle, lakien ja muiden sääntöjen tinkimätön noudattaminen, ympäristön varjeleminen, huolehtiminen omasta henkilökunnasta ja osallistuminen monin tavoin ympäröivän yhteiskunnan elämään. Suuri taloudellinen merkitys Oulun Energian ja Oulun Sähkönmyynnin tuloutuksilla on merkittävä vaikutus Oulun kaupungin talouteen. Vuonna 2007 rahoitusvaikutus Oulun kaupungille oli lähes 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Oulun Energia hankkii vuosittain raaaka-aineita Pohjois-Suomesta useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Myös Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun työllistävä merkitys on suuri. Energiakokonaisuuden palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 317 henkilöä. Tämän lisäksi sen välillinen työllisyysvaikutus esimerkiksi turpeen tuotannossa ja kuljetuksissa on moninkertainen. Työnantajana tämä kokonaisuus pyrkii parhaansa mukaan kantamaan vastuunsa henkilöstönsä työpaikoista ja työtyytyväisyydestä. Ammattitaitoinen, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on sille iso kilpailutekijä. Hyvä maine työnantajana on tärkeä, jotta se myös jatkossa pystyy houkuttelemaan palvelukseensa osaavia ihmisiä. Ympäristövaikutukset kuriin Energian tuottamisella on väistämättä vaikutuksia ympäristöön. Oulun Energia pyrkii pitämään nämä vaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Maailmanlaajuisesti tärkeäksi tavoitteeksi on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen kasvihuonekaasujen kuten hiilidioksidin päästöjä leikkaamalla. Oulun Energia on osaltaan mukana hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä monipuolistamalla ja tehostamalla tuotantorakennettaan ja panostamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Oulun Energia haluaa myös muuten toimia ympäristöystävällisesti. Se investoi jatkuvasti ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Ympäristötyön tavoitteita vuodelle 2008 ovat ilman laadun parantaminen, pölyongelman vähentäminen Toppilan voimalaitoksella ja sen ympäristössä, kemikaalien ja öljyjen varastoinnin ja käsittelyn kehittäminen, ympäristötietoisuuden ja turvallisuuden lisääminen sekä energiatehokkuusjärjestelmän ottaminen käyttöön. Ympäristöasiat kuuluvat myös osana Oulun Energian laatutyöhön. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät, auditoinnit ja johdon katselmukset takaavat sitoutumisen ympäristöasioiden jatkuvaan ja hallittuun kehittämiseen. vuosikatsaus

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot