Liikevoitto 1000 * Liikevaihto * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2007

2 Liikevaihto * Liikevoitto 1000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * * Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n luvut yhteensä sisäiset liiketoimet eliminoituna, luvut ovat tilintarkastamattomia 2

3 Yhteenveto Oululainen energiakokonaisuus menestyi mainiosti Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja luotettavia energiapalveluja. Se tuottaa, hankkii, myy, siirtää ja jakaa sähköä sekä kaukolämpöä tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kilpailukykyisesti. Vuonna 2007 tämä kokonaisuus menestyi erinomaisesti. Sen osapuolten yhteenlaskettu konsolidoitu liikevaihto oli 165,2 miljoonaa ja liikevoitto 50,6 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut vuotta aikaisemmin olivat 169,3 miljoonaa ja 50,3 miljoonaa euroa. Energiakokonaisuuden toiminnassa pohjoinen voima on keskeisessä asemassa. Se tukeutuu pohjoisen Suomen luonnonvaroihin ja osaamiseen. Se tuottaa energiaa alueen ihmisten ja yritysten käyttöön ja sen toiminnasta kertyvät varat jäävät pohjoiseen hyödyttämään alueen taloutta. Oulun energiatoimen kokonaisuuden Keskeiset tunnusluvut * Liikevaihto (milj. euroa) 165,2 169,3 Liikevoitto (milj. euroa) 50,6 50,3 Investoinnit (milj. euroa) 24,2 29,3 Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) 0,521 0,502 Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,160 0,149 Henkilöstön määrä Asiakkaiden määrä Sähkönmyynti Sähkönsiirto omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 4 * Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu yhdessä vuosikatsaus

4 4

5 Sisällysluettelo Yhteenveto 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Luonnosta voimaa 8-11 Raaka-aineista energiaa Energiaa meille kaikille Yhteinen asiamme Oulun Energia Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Taloudelliset tunnusluvut vuosikatsaus

6 Toimitusjohtajan katsaus Suuria muutoksia ja kansainvälistymistä Energia-ala on muutaman viimeisen vuoden aikana kokenut huomattavia muutoksia ja alan yritysten toimintaympäristö on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi. Aikaisemmin varsin vakaasta energian hinnasta on tullut nopeasti heilahteleva ja vaikeasti ennakoitava. Muutoksen luonne näkyy selvästi, kun tarkastelee Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n muodostaman kokonaisuuden avainlukuja. Tätä kokonaisuutta on havainnollisuuden vuoksi järkevää käsitellä yhtenä laskennallisena konsernina, vaikka juridisesti se ei sellainen olekaan. Energiakonsernin myyntituotot olivat vuonna 2007 yhteensä 165,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta 94,6 miljoonaa euroa eli runsaat 57 prosenttia kertyi sähkökaupasta. Vielä selvemmin sähkökaupan merkitys näkyy energiakonsernin liikevoitossa, joka viime vuonna oli yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Tästä summasta sähkökauppa keräsi yksin 35 miljoonaa euroa lähes 70 prosenttia. Esimerkiksi vuonna 2002 energiakonsernin liikevoitto oli noin 20 miljoonaa euroa, josta sähkökaupan osuus oli 20 prosenttia. Luvut osoittavat, että Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun muodostama kokonaisuus tekee tätä nykyä valtaosan liikevaihdostaan ja tuloksestaan sähkökaupalla, joka on altis markkinoiden voimakkaille heilahteluille ja tämän mukanaan tuomille riskeille. Riskien kasvun lisäksi myös toimintakenttä on laajentunut. Sähkökauppaa käydään nyt paikallisen tai alueellisen tason sijasta pohjoismaisilla ja pian eurooppalaisilla markkinoilla, päästöoikeuskauppaa puolestaan jo maailmanlaajuisesti. Markkinariskien kasvulla ja pelikentän laajentumisella on ollut ja tulee olemaan suuri vaikutus oululaisen energiakokonaisuuden toimintaan. Vuonna 2007 sähkön hinta pohjoismaisilla markkinoilla putosi noin 40 prosenttia. Aktiivisen ja onnistuneen hintasuojauksen ansiosta Oulun Energian tulos kuitenkin jopa parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan vuotta 2007 voi luonnehtia erittäin menestyksekkääksi. Vuoden 2008 alussa alkoi ensimmäinen varsinainen Kiotokausi ja yritysten vapaasti saamien päästöoikeuksien määrää vähennettiin, mikä johti niiden hintojen nousuun. Tämä taas vaikuttaa väistämättä Oulun Energian kuluvan vuoden tulokseen. Päästöoikeuksien kallistuminen ei todennäköisesti siirry kokonaan sähkön hintaan, mikä jossain määrin heikentää taloudellista tulosta. Oululaisen energiakokonaisuuden taloudelliseen suoritukseen on syytä olla tyytyväinen. Talous on kuitenkin vain osa yritystoimintaa. Jatkuvasti suurempaa huomiota kiinnitetään myös yritysten perimmäisiin arvoihin, käyttäytymiseen ja yhteiskuntavastuu- 6

7 seen. Oululaiset energiayritykset vastaavat näihin vaatimuksiin toteuttamalla omassa toiminnassaan pohjoisen voiman henkeä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oulun kaupungin energiayritysten toiminta perustuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja täkäläiseen osaamiseen. Niiden tehtävä on palvella ennen kaikkea Oulun alueen ja laajemmin pohjoisen Suomen kuluttajia ja asiakkaita. Ne ovat jatkuvasti läsnä ihmisten arjessa. Ne tuottavat ja toimittavat sähköä ja lämpöä, pitävät kunnossa liikenne- ja katuvalot, neuvovat, auttavat, rakentavat ja osallistuvat monella tavalla ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Oululaiset energiayritykset ovat kaikkien oululaisten yhteisesti omistamia. Näin niiden toiminnasta syntyvät eurot kanavoituvat hyödyttämään tätä aluetta eivätkä valu muualle. Olennaista on, että omistus myös pysyy täkäläisissä käsissä. Tätä on pohjoinen voima. Tärkeää on lisäksi nähdä oululaiset energiayritykset kokonaisuutena, johon kuuluu myös verkottuminen useiden muiden energiaa tuottavien yhtiöiden kanssa. Tämä kokonaisuus on riittävän vahva vastaamaan suurten kansainvälisten kilpailijoiden haasteeseen. Se on myös pidettävä koossa, eikä sen saa antaa murentua. Kiitos vuodesta 2007 henkilöstöllemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja päättäjillemme. vuosikatsaus

8 8 Luonnosta voimaa

9 Luonnosta voimaa Pohjoisen luonnonvarat jalostuvat energiaksi Pohjoisuus on Oulun Energian toiminnassa keskeisellä sijalla. Sen sähkön ja lämmön tuotanto pohjautuu lähes kokonaan pohjoisen Suomen luonnonvaroihin. Ylivoimaisesti tärkein energianlähde on turve sen jälkeen tulevat puu, vesi, biokaasu ja tuuli. Turve Oulun Energian tärkein energianlähde Turpeen ja puun hankinnalla iso aluetaloudellinen merkitys Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö kasvussa Energiavarojen tehokas ja säästävä käyttö on Oulun Energian keskeinen tavoite. Se myös haluaa lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä sekä suunnittelee polttokelpoisen jätteen hyödyntämistä energian tuotannossa. Turve tulee läheltä Turve on todellista lähienergiaa. Kaikki Oulun Energian käyttämä turve tulee Pohjois-Suomesta sen keskimääräinen kuljetusmatka on vain noin 90 kilometriä. Turpeella on suuri merkitys Oulua ympäröivän alueen työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Vuosittain Oulun Energian hankkima turve tuo alueelle noin 25 miljoonan euron tulovirran. Turpeen keskeisestä asemasta kertoo, että sen osuus Oulun Energian käyttämistä energianlähteistä vuonna 2007 oli 79 prosenttia. Valtaosa tästä määrästä muuttuu sähköksi ja lämmöksi Toppilan voimalaitoksessa, jonka uumenissa palaa enemmän turvetta kuin missään muualla Suomessa. Oulun Energian turpeenkäyttö on vuodesta toiseen ollut varsin tasaista, vaikkakin se viime vuosina on ollut hieman laskusuunnassa. Keskimäärin turvetta palaa noin rekkakuormaa vuodessa. Määrään vaikuttavat muun muassa sähkön markkinahinta, turpeen saatavuus ja talven lämpötila. Energianlähteenä turve on teknisesti katsottuna hyvä. Se on tasalaatuista ja sen poltto on helppo hallita. Suurin ongelma on sopivan kosteuden ylläpitäminen turve ei saa olla liian kuivaa, mutta ei myöskään liian kosteaa. Päästökauppa tuo haasteita Nykyinen päästöoikeuskauppa on luonut jonkin verran epävarmuutta turpeen tulevaa käyttöä kohtaan. Sitä poltettaessa syntyy varsin runsaasti kasvihuonekaasuna tunnettua hiilidioksidia ja lisäksi se on luokiteltu uusiutumattomaksi energianlähteeksi. Päästökertoimeltaan turve kuuluukin korkeimpaan luokkaan öljyn ja hiilen kanssa ja vaatii hankkimaan eniten päästöoikeuksia. On kuitenkin mahdollista, että turve määritellään jatkossa osittain uusiutuvaksi energianlähteeksi, jolloin sen kohtelu päästöoikeuskaupassa muuttuu myönteisemmäksi. Turve on myös esimerkiksi raskaaseen polttoöljyyn ja kivihiileen verrattuna vähärikkistä. vuosikatsaus

10 Luonnosta voimaa Turpeen tuottamisella ja soiden kuivattamisella on omat ympäristövaikutuksensa. Niitä pyritään ehkäisemään muun muassa kuivatusvesien käsittelyn tarkalla säätelyllä. Lisäksi turpeen kuljetus tietysti lisää raskasta ajoneuvoliikennettä. Puun osuus kasvussa Turpeen jälkeen Oulun Energian eniten käyttämä energianlähde on puu. Oulun Energia on myös pyrkinyt lisäämään puun osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa, koska päästökaupassa puuta kohdellaan huomattavasti kevyemmin kuin turvetta. Puun päästökerroin on nolla eli sen käyttäminen ei vaadi lainkaan päästöoikeuksien hankkimista. Puun polttaminen toki aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta tämän korvaa puun nopea uusiutuminen ja kyky sitoa kasvaessaan hiilidioksidia. Oulun Energian energianlähteistä puun osuus vuonna 2007 oli noin 12 prosenttia. Tämä vastaa noin rekkakuormaa. Puu tulee pääosin Pohjois-Suomesta, mutta sen kuljetusmatka on kuitenkin keskimäärin pitempi kuin turpeella. Oulun Energian hankkimalla puulla on huomattava taloudellinen merkitys: siitä kertyy alueelle vuosittain useiden miljoonien eurojen tulot. Puusta kaksi kolmasosaa on erilaisia sahojen sivutuotteita kuten kuorta, purua, kutteria ja sahajätteitä. Yksi kolmasosa puolestaan on metsähaketta, hakkuutähteitä, kantoja ja nuoren metsän harvennuksesta syntyvää ainesta. Saasteeton vesivoima Pohjoista voimaa tarjoaa mitä suurimmassa määrin myös vesivoima. Oulun Energialle vesi on edelleen tärkeä energianlähde. Viime vuonna sen osuus oli 5,7 prosenttia. Veden osuus vaihtelee luonnollisesti vesitilanteesta riippuen. Vesivoimaa Oulun Energia käyttää hyväkseen omassa Merikosken voimalaitoksessaan sekä Lapin Sähkövoima Oy:n kautta osakkaana Kemijoen voimalaitoksissa. Vesivoima on saasteetonta eikä sen tuottamisesta synny kasvihuonekaasuja. Sen ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä jokien rakentamiseen ja vesistöjen säännöstelyyn. Iso tuulivoiman tuottaja Ympäristöystävällinen tuulivoima on maailmalla nopeassa kasvussa. Uusiutuvan energian käyttöä korostavan linjansa mukaisesti Oulun Energia on yksi Suomen suurimpia tuulivoiman hyödyntäjiä. Oulun Energian osuus Suomen koko tuulivoimakapasiteetista nousee noin kuuteen prosenttiin kesällä 2008, kun Kemin Ajoksen tuulipuisto alkaa toimia täydellä teholla. Tuulta energian lähteenä Oulun Energia käyttää PVO-Innopower Oy:n osakkaana. Yhtiö tuottaa tuulivoimaa Oulussa, Oulunsalon Riutunkarissa, Kemin Ajoksessa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen on myös jatkuvasti selvittelyjen ja tutkimusten kohteena. Biokaasua ja jätteen hyötykäyttöä Biokaasua Oulun Energia hyödyntää Oulun yliopistollisen sairaalan alueella olevan lämpökeskuksen höyryntuotannossa. Kaatopaikalla syntyvä haitallinen metaanikaasu kerätään talteen ja johdetaan seitsemän kilometriä pitkän putken kautta höyrykattilan polttoaineeksi. Biokaasun käyttö vähentää öljyn tarvetta. Oulun Energia suunnittelee myös jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa. Sen tavoitteena on rakentaa noin 30 megawatin tehoinen jätteenpolttolaitos Ouluun Kemiran tehdasalueelle. Laitoksen rakennustyöt aloitettaisiin suunnitelmien mukaan vuoden 2008 aikana ja käyttöön se tulisi vuoden 2010 lopulla. Jätteenpolttolaitos käyttää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä kierrätyspuuta vuosittain yhteensä noin tonnia. Se vähentäisi Oulun kasvihuonekaasupäästöjä ja kaksinkertaistaisi alueen jätteiden hyötykäytön. Laitokselle annetusta ympäristöluvasta on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 10

11 Oulun Energian sähkönhankinta energialähteittäin 2007 turve biopolttoaine (puu ja ruokohelpi) polttoöljy vesivoima tuulivoima osuussähkö PVO:sta ja Lapin Sähkövoima Oy:stä osto markkinoilta Oulun Energian omistama Toppilan voimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä prosenttia voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta on turvetta. Kuvan sähkömoottorit liikuttavat kahden tonnin painoisia ja neljä metriä pitkiä tunkijaruuveja, jotka työntävät turpeen kattiloihin. vuosikatsaus

12 12 Raaka-aineista energiaa

13 Raaka-aineista energiaa Energian tuotantoa ja kauppaa Pohjoiset energianlähteet muuttuvat sähköksi ja lämmöksi Oulun Energian voimalaitoksissa. Tuottamansa sähkön se myy Oulun Sähkönmyynti Oy:lle ja pohjoismaisille markkinoille, lämmön puolestaan kaukolämpöasiakkailleen Ouluun, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista Kauppaa sähköllä ja kaukolämmöllä Polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinoilla merkittävää toimintaa Turvetta ja puuta polttava Toppilan voimalaitos Oulun Energian selvästi suurin tuotantoyksikkö on ollut toiminnassa runsaat kolmekymmentä vuotta. Sen ensimmäinen yksikkö otettiin käyttöön vuonna 1977, toinen puolestaan vuonna Molemmat yksiköt edustavat niin sanottua leijupolttotekniikkaa. Toppilan ykkösyksikkö on vastapainelaitos ja tekee aina sekä lämpöä että sähköä. Lämpöä se tuottaa ja sähköä 75 megawatin teholla. Kakkosyksikkö puolestaan voi toimia joko yhdistetyssä tuotannossa tai lauhdetuotannossa. Yhdistetyssä tuotannossa se jauhaa lämpöä 180 ja sähköä 105 megawatin teholla. Lauhdetuotannossa se tekee pelkästään sähköä. Tällöin sen teho on 130 megawattia. Voimalaitoksen kaksi yksikköä tuottivat vuonna 2007 yhteensä gigawattituntia sähköä ja gigawattituntia lämpöä. Savukaasulauhdutin tehostaa tuotantoa Toppilan voimalaitoksen ympäristövaikutuksia seurataan monin tavoin. Säännöllisesti tehtävät, laitoksen lähialueen kattavat asukaskyselyt ovat osoittaneet suurimmiksi ongelmiksi melun ja pölyn. Pulmien ratkaisemiseksi Oulun Energia työskentelee jatkuvasti. Viime vuosien kyselyjen tulokset osoittavat, että se on tässä myös pitkälti onnistunut. Vuonna 2007 Toppilaan asennettu savukaasulauhdutin on pienentänyt merkittävästi melua ja voimalaitoksen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Lauhdutin on myös huomattavasti tehostanut voimalaitoksen toimintaa. Se ottaa savukaasujen lämpöenergiaa talteen jopa megawattia. Näin sen avulla voidaan säästää polttoaineiden käyttöä. Investointina savukaasulauhdutin oli noin kymmenen miljoonan euron suuruinen. Turpeesta lähtöisin olevan pölyn määrää on saatu kuriin rekkojen pesuhallin, turpeen vastaanottohallin laajennuksen ja tuhkan purkua varten rakennetun suojahallin avulla. Melua taas on vähentänyt äänenvaimentimien uusiminen. Toppilan voimalaitoksen toiminnan seurauksena syntyy suuret määrät tuhkaa. Vuonna 2007 sitä kertyi yli tonnia. Tuhkan hyötykäyttöä on pyritty kehittämään, mutta mitään läpimurtoa ei tässä kuitenkaan ole saavutettu. Tuhkaa on läjitetty ja läjitetään edelleen Miehonsuon alueelle, jonka vanha osa on jo maisemoitukin. Uuden ympäristöluvan Toppilan voimalaitos sai vuonna Lupa kiristää entisestään viranomaisten muun muassa rikkidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöille asettamia rajoja. vuosikatsaus

14 Raaka-aineista energiaa Vesivoimaa Merikoskesta Merikosken voimalaitos on jauhanut sähköä Oulun keskustan kupeessa Tuirassa jo kuusikymmentä vuotta. Voimalaitoksessa on kolme turbiinia, joiden teho on yhteensä 40 megawattia. Merikosken osuus Oulun Energian sähköntuotannosta vuonna 2007 oli noin 14 prosenttia eli 220 gigawattituntia. Puhtaan, uusiutuvan ja kotimaisen energian tuottajana sillä on edelleen suuri merkitys. Vesivoiman määrä vaihtelee huomattavasti kulloisestakin vesitilanteesta riippuen. Viime vuonna Merikoski tuotti sähköä 31 prosenttia enemmän kuin vuonna Merikosken voimalaitos on viime vuosina tehtyjen korjausten ja kunnostustöiden jäljiltä erinomaisessa kunnossa. Kesällä 2006 sen ykköskoneen generaattori uusittiin osittain ja turbiinin juoksupyörä vaihdettiin. Vuotta myöhemmin oli vuorossa kolmoskoneen generaattorin uusiminen ja juoksupyörän vaihtaminen. Remonttien ansiosta voimalaitoksen teho kasvoi ja hyötysuhde parani. Turpeen, puun ja veden lisäksi Oulun Energia käyttää lämmön tuotantoon biokaasua Oulun yliopistollisen sairaalan alueella sijaitsevassa lämpökeskuksessa. Lisäksi se on PVO-Innopower Oy:n osakkaana merkittävästi mukana sähkön tuottamisessa tuulivoimalla sekä omistaa noin 60 megawattia lämpövoimaa Pohjolan Voima Oy:n voimalaitoksista. Päästöoikeuksia miljoonilla euroilla Päästöoikeuskaupalla pyritään vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään ja näin hillitsemään ilmastonmuutosta. Päästöoikeuksista ja niiden kaupasta on tullut oleellinen osa energiayritysten toimintaa. Vuosina päästöoikeuskauppaa käytiin sisäisesti EU:ssa. Vuoden 2008 alussa alkoi Kioto-sopimuksen mukainen kauppakausi, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Oulun Energia tarvitsee nykyisellä tuotantomäärällä ja -rakenteella vuosittain päästöoikeuksia yli miljoonalle tonnille hiilidioksidia. Osan näistä se joutuu ostamaan markkinoilta. Päästöoikeuskaupan kustannukset riippuvat päästöoikeuksien hinnasta. Kioto-kauden kaupassa yhden päästöoikeuden (EUA) joka vastaa tonnia hiilidioksidia hinta on liikkunut yli 20 eurossa. Päästövelvoitteen hoitoon voi käyttää myös niin sanottuja päästövähenemiä. Niitä voi hankkia sijoittamalla hankkeisiin, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä kehitysmaissa. Päästövähenemillä joiden yksikkö on CER käydään kauppaa päästöoikeuksien tapaan. Vesivoimalla ja bioenergialla tuotetulle sähkölle myönnetään alkuperätakuutodistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Myös sertifikaateilla on mahdollista käydä kauppaa EU:n sisällä. Toistaiseksi vapaaehtoisella sertifikaattikaupalla pyritään edistämään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Sähköä markkinoille ja Oulun Sähkönmyynnille Tuottamansa sähkön Oulun Energia myy Oulun Sähkönmyynnille sekä pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Sähkön hinta oli pohjoismaisilla markkinoilla viime vuonna selvästi matalampi kuin edellisenä vuonna. Spot-hinnan keskiarvo asettui 27,9 euroon megawattitunnilta, vuonna 2006 keskihinta oli 48,6 euroa. Onnistuneen hintasuojauksen takia sähkön hinnan lasku ei kuitenkaan näy Oulun Energian sähkökaupan tuloksessa. Kuluvana vuonna sähkökaupan tulos todennäköisesti heikkenee, vaikkakin pysyy edelleen hyvänä. Sähkön tuotantokustannukset kasvavat päästöoikeuksien kallistuessa. Hintariskiä pienentää se, että Oulun Energia on merkittävältä osin suojannut tuotantonsa vuodelle

15 Sähkönhankinta Lämmönhankinta GWh GWh Toppila Merikoski Osuussähkö Markkinasähkö Toppila Lämpökeskukset Osto Päästöoikeuden hintakehitys (lähde: Power-Deriva Oy) euroa/hiilidioksiditonni Vuoden 2007 päästöoikeuksien hinta Vuoden 2008 päästöoikeuksien hinta Sähkön markkinahinta (lähde: Power-Deriva Oy) euroa/kilowattitunti Spot-hinta Keskihinta 2006 Keskihinta vuosikatsaus

16 16 Energiaa meille kaikille

17 Energiaa meille kaikille Sähköä, lämpöä ja monipuolisia palveluja Oulun Energia tuottaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä sähköä ja lämpöä edulliseen hintaan.. Se luo hyvinvointia pohjoisen ihmisille ja auttaa alueen yrityksiä menestymään. Pohjoista voimaa ihmisten ja yritysten käyttöön Energiaa luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan Uusia ja entistä parempia palveluja Sähkö ja lämpö ovat nykyaikaisen yhteiskunnan välttämättömiä perushyödykkeitä. Kuluttajat ja muut asiakkaat odottavat saavansa ne käyttöönsä luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka täyttää asiakkaiden vaatimukset. Oulun Sähkönmyynti Oy on pohjoista voimaa tuottavien osakasyhtiöidensä yhteinen myyntiyhtiö. Sen osakkaita ovat Oulun kaupunki, Kemin Energia Oy, Tornion Energia Oy, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Keminmaan Energia Oy, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy ja Tenergia Oy. Suurin osakas on Oulun kaupunki. Kireästä kilpailusta huolimatta Oulun Sähkönmyynti säilytti markkinaosuutensa alueellaan. Sen kokonaisasiakasmäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Uusia asiakkaita yhtiö sai pääasiassa Oulun seudulta, Oulun ympäristökunnista ja Lapin läänistä. Vuonna 2007 Oulun Sähkönmyynnin myymän sähkön määrä kasvoi 1911 gigawattituntiin. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna kertyi lähes viisi prosenttia. Sähköstään yhtiö myi noin puolet oululaisille ja loput muiden osakkaidensa alueille tai niiden ulkopuolelle. Sähkön hinta on jo pitkään ollut nousussa. Merkittävin tähän vaikuttava tekijä on Kioto-sopimuksen mukainen päästöoikeuskauppa, joka kasvattaa sähkön tuotantokustannuksia. Luotettavaa sähkön siirtoa Sähkön siirrossa asiakkaat pitävät kaikkein tärkeimpänä luotettavuutta. Tähän vaatimukseen verkkoliiketoiminnasta vastaava Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on pystynyt vastaamaan hyvin. Vuonna 2007 sähkön jakelussa tapahtui keskeytyksiä vain noin puolet edellisen vuoden määrästä. Keskimääräinen keskeytysaika viime vuonna oli kuusi minuuttia, edellisvuonna kahdeksantoista minuuttia. Oulun Energia Siirto ja Jakelu onkin alallaan yksi Suomen luotettavimmista yhtiöistä. Sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu tekee töitä jatkuvasti. Se muun muassa korvaa vanhoja ilmajohtoja paremmin myrskyjä ja muita rasituksia kestävillä maakaapeleilla. Lisäksi yhtiö pyrkii ehkäisemään ja rajoittamaan katkoja verkon automatisaatiota lisäämällä. Kauko-ohjattavilla erotinasemilla pystytään vioittuneet alueet ohittamaan nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhtiön investoinnit viime vuonna olivat noin 6,5 miljoonaa euroa. Tästä lähes kaksi miljoonaa euroa se käytti jakeluverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen. Luotettavuuden lisäksi asiakkaat odottavat sähköverkkoyhtiöiltä kohtuullisia siirtohintoja. Tässäkin vertailussa Oulun Energia Siirto ja Jakelu menestyy hyvin. Yhtiön siirtohinnat kuuluvat Suomen edullisimpiin, vaikka se korotti niitä noin kahdeksan prosenttia elokuun alussa viime kesänä. vuosikatsaus

18 Energiaa meille kaikille Sähkömittarit kaukoluettaviksi Merkittävä asiakkaiden palvelua parantava uudistus on AMR-tekniikkaan siirtyminen eli sähkömittareiden muuttaminen kaukoluettaviksi. Uusi tekniikka tuo mukanaan muutoksia niin sähkömittareihin, niiden lukemiseen kuin laskutukseenkin. AMR-tekniikka vaatii uusia sähkömittareita. Vaihdettavaksi tulee Oulun Energia Siirto ja Jakelun alueella noin mittaria. Kaikkien mittarien on tarkoitus olla kaukoluennan piirissä vuonna Vuonna 2008 yhtiön tavoitteena on asentaa noin AMR-mittaria. Kaukoluennan yleistymisen myötä perinteinen sähkömittareiden lukeminen loppuu. Kulutuslukemat välittyvät verkon kautta automaattisesti. Samalla laskutus muuttuu huomattavasti reaaliaikaisemmaksi. Mittari kaukoluetaan kerran kuukaudessa ja laskut perustuvat aina toteutuneeseen kulutukseen. Tästä on hyötyä, kun asiakas pyrkii säästämään sähköä. Mittareiden kaukoluenta parantaa myös asiakaspalvelua ja auttaa valvomaan tarkemmin sähkön laatua. Sen avulla Oulun Energia Siirto ja Jakelu saa muun muassa tietoa jännitteen vaihtelusta ja pystyy reagoimaan siihen nopeasti. Se kertoo myös aikaisempaa tarkemmin sähkökatkoista ja muista vioista. Kaukoluenta antaa myös paljon mahdollisuuksia kehittää asiakkaita hyödyttäviä uusia palveluja. Energian säästämisen merkitys on viime vuosina jatkuvasti korostunut. Mittareiden kaukoluenta tarjoaa asiakkaille yhden keinon hallita sähkön kulutustaan ja vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen. Oulun Energia Siirto ja Jakelu pyrkii yhdessä Oulun Sähkönmyynnin kanssa myös monin tavoin opastamaan järkevään sähkön käyttöön ja parempaan energiatehokkuuteen. Niillä korvataan aikaisemmin käytössä olleet väliaikaiset työmaakeskukset. Mittauskeskukset asennetaan tontilla heti lopullisille paikoilleen ja ne jäävät rakennuksen valmistuttua käyttöön sähköpääkeskuksina. Oulun Energia Siirto ja Jakelu huolehtii myös Oulun uusien pientaloalueiden liittämisestä sähköverkkoon. Se on tehnyt jakeluverkkoinvestointeja muun muassa Metsokankaalle ja Aaltokankaalle ja vahvistaa verkkoa Jäälissä, Sanginjoella ja Kaukovainiolla. Lisäksi se on aloittanut Kiimingin toisen sähköaseman hankinnan. Ympäristöystävällinen kaukolämpö Ympäristöystävällinen, mukava ja asiakkaan kannalta huoleton kaukolämpö on Oulun alueen ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto. Oululaisista noin yhdeksänkymmentä prosenttia asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Oulun kaupungin lisäksi Oulun Energia toimittaa lämpöä Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Alueen asukasluvun kasvun myötä kaukolämmön ja sitä käyttävien asiakkaiden määrä on noussut vuosittain. Toisaalta viime aikojen leudot talvet ovat vähentäneet lämmön tarvetta. Vuonna 2007 Oulun Energia toimitti kaukolämpöä gigawattituntia eli neljä gigawattituntia edellisvuotta enemmän. Uusia asiakkaita kaukolämmön piiriin tuli 427. Oulun Energian toimittamasta kaukolämmöstä reilusti yli 90 prosenttia tehdään Toppilan voimalaitoksessa ympäristöystävällisenä sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Kaukolämpö on Oulussa runkoverkon alueella Suomen edullisinta. Liikenne- ja katuvalot kunnossa Verkkoliiketoiminnan lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu harjoittaa myös urakointia. Se tarjoaa asiakkailleen sähkö-, ulkovalaistus- ja teollisuusverkkojen sekä televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja. Lisäksi se muun muassa rakentaa ja pitää kunnossa katuvalaistusta ja liikennevaloja. Urakointi pyrkii jatkuvasti kehittämään entistä parempia palveluja. Esimerkkinä tästä ovat mittauskeskukset, jotka omalta osaltaan helpottavat omakotitalojen rakentamista. 18

19 Kaukolämmön myynti Kaukolämmön rakentaminen GWh km ,50 1,25 Sähkönjakelukeskeytysten keskimääräinen kestoaika Häiriokeskeytysten yhteenlaskettu kesto Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kesto Sähkönsiirto asiakkaille 1, , , , tuntia/asiakas Vuodesta 2005 lähtien asiakkaiden keskimääräisillä vuosienergioilla painotetut luvut Tenergia Oy Tornion Energia Oy Keminmaan Energia Oy Rantakairan Sähkö Oy Kemin Energia Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Oulun Energia Raahen Energia Oy Oulun sähkönmyynti Oy:n toimialue vuosikatsaus

20 20 Yhteinen asiamme

21 Yhteinen asiamme Vastuunkantoa ihmisistä ja ympäristöstä Oulun Energia tuottaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä sähköä ja lämpöä edulliseen hintaan. Se luo hyvinvointia pohjoisen ihmisille ja auttaa alueen yrityksiä menestymään. Yhteiskuntavastuun kantaminen tärkeä osa toimintaa Ympäristöhaittojen poistamiseen paljon huomiota Tuloutuksella merkittävä vaikutus Oulun talouteen Vahva yhteiskuntavastuun kantaminen tärkeä osa sitä pohjoista voimaa -ajattelua, jolle Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun muodostama ryhmittymä perustaa toimintansa. Tämä kokonaisuus haluaa olla kaikin tavoin hyvä ja moitteeton yrityskansalainen. Yhteiskuntavastuuta on luotettavien ja laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen tuottaminen, taloudellisen hyödyn kanavoiminen omalle toimialueelle, lakien ja muiden sääntöjen tinkimätön noudattaminen, ympäristön varjeleminen, huolehtiminen omasta henkilökunnasta ja osallistuminen monin tavoin ympäröivän yhteiskunnan elämään. Suuri taloudellinen merkitys Oulun Energian ja Oulun Sähkönmyynnin tuloutuksilla on merkittävä vaikutus Oulun kaupungin talouteen. Vuonna 2007 rahoitusvaikutus Oulun kaupungille oli lähes 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Oulun Energia hankkii vuosittain raaaka-aineita Pohjois-Suomesta useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Myös Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun työllistävä merkitys on suuri. Energiakokonaisuuden palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 317 henkilöä. Tämän lisäksi sen välillinen työllisyysvaikutus esimerkiksi turpeen tuotannossa ja kuljetuksissa on moninkertainen. Työnantajana tämä kokonaisuus pyrkii parhaansa mukaan kantamaan vastuunsa henkilöstönsä työpaikoista ja työtyytyväisyydestä. Ammattitaitoinen, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on sille iso kilpailutekijä. Hyvä maine työnantajana on tärkeä, jotta se myös jatkossa pystyy houkuttelemaan palvelukseensa osaavia ihmisiä. Ympäristövaikutukset kuriin Energian tuottamisella on väistämättä vaikutuksia ympäristöön. Oulun Energia pyrkii pitämään nämä vaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Maailmanlaajuisesti tärkeäksi tavoitteeksi on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen kasvihuonekaasujen kuten hiilidioksidin päästöjä leikkaamalla. Oulun Energia on osaltaan mukana hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä monipuolistamalla ja tehostamalla tuotantorakennettaan ja panostamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Oulun Energia haluaa myös muuten toimia ympäristöystävällisesti. Se investoi jatkuvasti ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Ympäristötyön tavoitteita vuodelle 2008 ovat ilman laadun parantaminen, pölyongelman vähentäminen Toppilan voimalaitoksella ja sen ympäristössä, kemikaalien ja öljyjen varastoinnin ja käsittelyn kehittäminen, ympäristötietoisuuden ja turvallisuuden lisääminen sekä energiatehokkuusjärjestelmän ottaminen käyttöön. Ympäristöasiat kuuluvat myös osana Oulun Energian laatutyöhön. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät, auditoinnit ja johdon katselmukset takaavat sitoutumisen ympäristöasioiden jatkuvaan ja hallittuun kehittämiseen. vuosikatsaus

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006

SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus.............. 4 Energian tuotanto ja kaukolämpö......... 6 Sähkökauppa..................... 8 Sähkön siirto ja jakelu............... 10 Yrityspalvelut...................

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012 2 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen.

VUOSIKERTOMUS 2008. Avoimena huomiseen. VUOSIKERTOMUS 2008 Avoimena huomiseen. Sisältö 1. Tunnusluvut, sivu 3 2. Tärkeät tapahtumat vuonna 2008, sivu 4 3. Toimitusjohtajan katsaus, sivut 5 6 4. Kotkan Energia Oy, sivu 7 5. Hallinto, sivu 8 6.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto 461,4 Mmk. Käyttökate % 39 % Sijoitetun pääoman tuotto % 13 % Omavaraisuusaste % (sis. liittymismaks.

VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto 461,4 Mmk. Käyttökate % 39 % Sijoitetun pääoman tuotto % 13 % Omavaraisuusaste % (sis. liittymismaks. TOIMINTAKERTOMUS 1999 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MYYNTI JA MARKKINOINTI ENERGIANTUOTANTO SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU KAUKOLÄMPÖ HALLINTO JA TALOUS ENERGIALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA

Lisätiedot