Liikevoitto 1000 * Liikevaihto * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2007

2 Liikevaihto * Liikevoitto 1000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * * Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n luvut yhteensä sisäiset liiketoimet eliminoituna, luvut ovat tilintarkastamattomia 2

3 Yhteenveto Oululainen energiakokonaisuus menestyi mainiosti Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja luotettavia energiapalveluja. Se tuottaa, hankkii, myy, siirtää ja jakaa sähköä sekä kaukolämpöä tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kilpailukykyisesti. Vuonna 2007 tämä kokonaisuus menestyi erinomaisesti. Sen osapuolten yhteenlaskettu konsolidoitu liikevaihto oli 165,2 miljoonaa ja liikevoitto 50,6 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut vuotta aikaisemmin olivat 169,3 miljoonaa ja 50,3 miljoonaa euroa. Energiakokonaisuuden toiminnassa pohjoinen voima on keskeisessä asemassa. Se tukeutuu pohjoisen Suomen luonnonvaroihin ja osaamiseen. Se tuottaa energiaa alueen ihmisten ja yritysten käyttöön ja sen toiminnasta kertyvät varat jäävät pohjoiseen hyödyttämään alueen taloutta. Oulun energiatoimen kokonaisuuden Keskeiset tunnusluvut * Liikevaihto (milj. euroa) 165,2 169,3 Liikevoitto (milj. euroa) 50,6 50,3 Investoinnit (milj. euroa) 24,2 29,3 Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) 0,521 0,502 Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,160 0,149 Henkilöstön määrä Asiakkaiden määrä Sähkönmyynti Sähkönsiirto omassa verkossa Kaukolämpö Höyry 4 4 * Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu yhdessä vuosikatsaus

4 4

5 Sisällysluettelo Yhteenveto 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Luonnosta voimaa 8-11 Raaka-aineista energiaa Energiaa meille kaikille Yhteinen asiamme Oulun Energia Oulun Sähkönmyynti Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Taloudelliset tunnusluvut vuosikatsaus

6 Toimitusjohtajan katsaus Suuria muutoksia ja kansainvälistymistä Energia-ala on muutaman viimeisen vuoden aikana kokenut huomattavia muutoksia ja alan yritysten toimintaympäristö on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi. Aikaisemmin varsin vakaasta energian hinnasta on tullut nopeasti heilahteleva ja vaikeasti ennakoitava. Muutoksen luonne näkyy selvästi, kun tarkastelee Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n muodostaman kokonaisuuden avainlukuja. Tätä kokonaisuutta on havainnollisuuden vuoksi järkevää käsitellä yhtenä laskennallisena konsernina, vaikka juridisesti se ei sellainen olekaan. Energiakonsernin myyntituotot olivat vuonna 2007 yhteensä 165,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta 94,6 miljoonaa euroa eli runsaat 57 prosenttia kertyi sähkökaupasta. Vielä selvemmin sähkökaupan merkitys näkyy energiakonsernin liikevoitossa, joka viime vuonna oli yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Tästä summasta sähkökauppa keräsi yksin 35 miljoonaa euroa lähes 70 prosenttia. Esimerkiksi vuonna 2002 energiakonsernin liikevoitto oli noin 20 miljoonaa euroa, josta sähkökaupan osuus oli 20 prosenttia. Luvut osoittavat, että Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun muodostama kokonaisuus tekee tätä nykyä valtaosan liikevaihdostaan ja tuloksestaan sähkökaupalla, joka on altis markkinoiden voimakkaille heilahteluille ja tämän mukanaan tuomille riskeille. Riskien kasvun lisäksi myös toimintakenttä on laajentunut. Sähkökauppaa käydään nyt paikallisen tai alueellisen tason sijasta pohjoismaisilla ja pian eurooppalaisilla markkinoilla, päästöoikeuskauppaa puolestaan jo maailmanlaajuisesti. Markkinariskien kasvulla ja pelikentän laajentumisella on ollut ja tulee olemaan suuri vaikutus oululaisen energiakokonaisuuden toimintaan. Vuonna 2007 sähkön hinta pohjoismaisilla markkinoilla putosi noin 40 prosenttia. Aktiivisen ja onnistuneen hintasuojauksen ansiosta Oulun Energian tulos kuitenkin jopa parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan vuotta 2007 voi luonnehtia erittäin menestyksekkääksi. Vuoden 2008 alussa alkoi ensimmäinen varsinainen Kiotokausi ja yritysten vapaasti saamien päästöoikeuksien määrää vähennettiin, mikä johti niiden hintojen nousuun. Tämä taas vaikuttaa väistämättä Oulun Energian kuluvan vuoden tulokseen. Päästöoikeuksien kallistuminen ei todennäköisesti siirry kokonaan sähkön hintaan, mikä jossain määrin heikentää taloudellista tulosta. Oululaisen energiakokonaisuuden taloudelliseen suoritukseen on syytä olla tyytyväinen. Talous on kuitenkin vain osa yritystoimintaa. Jatkuvasti suurempaa huomiota kiinnitetään myös yritysten perimmäisiin arvoihin, käyttäytymiseen ja yhteiskuntavastuu- 6

7 seen. Oululaiset energiayritykset vastaavat näihin vaatimuksiin toteuttamalla omassa toiminnassaan pohjoisen voiman henkeä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oulun kaupungin energiayritysten toiminta perustuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja täkäläiseen osaamiseen. Niiden tehtävä on palvella ennen kaikkea Oulun alueen ja laajemmin pohjoisen Suomen kuluttajia ja asiakkaita. Ne ovat jatkuvasti läsnä ihmisten arjessa. Ne tuottavat ja toimittavat sähköä ja lämpöä, pitävät kunnossa liikenne- ja katuvalot, neuvovat, auttavat, rakentavat ja osallistuvat monella tavalla ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Oululaiset energiayritykset ovat kaikkien oululaisten yhteisesti omistamia. Näin niiden toiminnasta syntyvät eurot kanavoituvat hyödyttämään tätä aluetta eivätkä valu muualle. Olennaista on, että omistus myös pysyy täkäläisissä käsissä. Tätä on pohjoinen voima. Tärkeää on lisäksi nähdä oululaiset energiayritykset kokonaisuutena, johon kuuluu myös verkottuminen useiden muiden energiaa tuottavien yhtiöiden kanssa. Tämä kokonaisuus on riittävän vahva vastaamaan suurten kansainvälisten kilpailijoiden haasteeseen. Se on myös pidettävä koossa, eikä sen saa antaa murentua. Kiitos vuodesta 2007 henkilöstöllemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja päättäjillemme. vuosikatsaus

8 8 Luonnosta voimaa

9 Luonnosta voimaa Pohjoisen luonnonvarat jalostuvat energiaksi Pohjoisuus on Oulun Energian toiminnassa keskeisellä sijalla. Sen sähkön ja lämmön tuotanto pohjautuu lähes kokonaan pohjoisen Suomen luonnonvaroihin. Ylivoimaisesti tärkein energianlähde on turve sen jälkeen tulevat puu, vesi, biokaasu ja tuuli. Turve Oulun Energian tärkein energianlähde Turpeen ja puun hankinnalla iso aluetaloudellinen merkitys Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö kasvussa Energiavarojen tehokas ja säästävä käyttö on Oulun Energian keskeinen tavoite. Se myös haluaa lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä sekä suunnittelee polttokelpoisen jätteen hyödyntämistä energian tuotannossa. Turve tulee läheltä Turve on todellista lähienergiaa. Kaikki Oulun Energian käyttämä turve tulee Pohjois-Suomesta sen keskimääräinen kuljetusmatka on vain noin 90 kilometriä. Turpeella on suuri merkitys Oulua ympäröivän alueen työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Vuosittain Oulun Energian hankkima turve tuo alueelle noin 25 miljoonan euron tulovirran. Turpeen keskeisestä asemasta kertoo, että sen osuus Oulun Energian käyttämistä energianlähteistä vuonna 2007 oli 79 prosenttia. Valtaosa tästä määrästä muuttuu sähköksi ja lämmöksi Toppilan voimalaitoksessa, jonka uumenissa palaa enemmän turvetta kuin missään muualla Suomessa. Oulun Energian turpeenkäyttö on vuodesta toiseen ollut varsin tasaista, vaikkakin se viime vuosina on ollut hieman laskusuunnassa. Keskimäärin turvetta palaa noin rekkakuormaa vuodessa. Määrään vaikuttavat muun muassa sähkön markkinahinta, turpeen saatavuus ja talven lämpötila. Energianlähteenä turve on teknisesti katsottuna hyvä. Se on tasalaatuista ja sen poltto on helppo hallita. Suurin ongelma on sopivan kosteuden ylläpitäminen turve ei saa olla liian kuivaa, mutta ei myöskään liian kosteaa. Päästökauppa tuo haasteita Nykyinen päästöoikeuskauppa on luonut jonkin verran epävarmuutta turpeen tulevaa käyttöä kohtaan. Sitä poltettaessa syntyy varsin runsaasti kasvihuonekaasuna tunnettua hiilidioksidia ja lisäksi se on luokiteltu uusiutumattomaksi energianlähteeksi. Päästökertoimeltaan turve kuuluukin korkeimpaan luokkaan öljyn ja hiilen kanssa ja vaatii hankkimaan eniten päästöoikeuksia. On kuitenkin mahdollista, että turve määritellään jatkossa osittain uusiutuvaksi energianlähteeksi, jolloin sen kohtelu päästöoikeuskaupassa muuttuu myönteisemmäksi. Turve on myös esimerkiksi raskaaseen polttoöljyyn ja kivihiileen verrattuna vähärikkistä. vuosikatsaus

10 Luonnosta voimaa Turpeen tuottamisella ja soiden kuivattamisella on omat ympäristövaikutuksensa. Niitä pyritään ehkäisemään muun muassa kuivatusvesien käsittelyn tarkalla säätelyllä. Lisäksi turpeen kuljetus tietysti lisää raskasta ajoneuvoliikennettä. Puun osuus kasvussa Turpeen jälkeen Oulun Energian eniten käyttämä energianlähde on puu. Oulun Energia on myös pyrkinyt lisäämään puun osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa, koska päästökaupassa puuta kohdellaan huomattavasti kevyemmin kuin turvetta. Puun päästökerroin on nolla eli sen käyttäminen ei vaadi lainkaan päästöoikeuksien hankkimista. Puun polttaminen toki aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta tämän korvaa puun nopea uusiutuminen ja kyky sitoa kasvaessaan hiilidioksidia. Oulun Energian energianlähteistä puun osuus vuonna 2007 oli noin 12 prosenttia. Tämä vastaa noin rekkakuormaa. Puu tulee pääosin Pohjois-Suomesta, mutta sen kuljetusmatka on kuitenkin keskimäärin pitempi kuin turpeella. Oulun Energian hankkimalla puulla on huomattava taloudellinen merkitys: siitä kertyy alueelle vuosittain useiden miljoonien eurojen tulot. Puusta kaksi kolmasosaa on erilaisia sahojen sivutuotteita kuten kuorta, purua, kutteria ja sahajätteitä. Yksi kolmasosa puolestaan on metsähaketta, hakkuutähteitä, kantoja ja nuoren metsän harvennuksesta syntyvää ainesta. Saasteeton vesivoima Pohjoista voimaa tarjoaa mitä suurimmassa määrin myös vesivoima. Oulun Energialle vesi on edelleen tärkeä energianlähde. Viime vuonna sen osuus oli 5,7 prosenttia. Veden osuus vaihtelee luonnollisesti vesitilanteesta riippuen. Vesivoimaa Oulun Energia käyttää hyväkseen omassa Merikosken voimalaitoksessaan sekä Lapin Sähkövoima Oy:n kautta osakkaana Kemijoen voimalaitoksissa. Vesivoima on saasteetonta eikä sen tuottamisesta synny kasvihuonekaasuja. Sen ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä jokien rakentamiseen ja vesistöjen säännöstelyyn. Iso tuulivoiman tuottaja Ympäristöystävällinen tuulivoima on maailmalla nopeassa kasvussa. Uusiutuvan energian käyttöä korostavan linjansa mukaisesti Oulun Energia on yksi Suomen suurimpia tuulivoiman hyödyntäjiä. Oulun Energian osuus Suomen koko tuulivoimakapasiteetista nousee noin kuuteen prosenttiin kesällä 2008, kun Kemin Ajoksen tuulipuisto alkaa toimia täydellä teholla. Tuulta energian lähteenä Oulun Energia käyttää PVO-Innopower Oy:n osakkaana. Yhtiö tuottaa tuulivoimaa Oulussa, Oulunsalon Riutunkarissa, Kemin Ajoksessa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen on myös jatkuvasti selvittelyjen ja tutkimusten kohteena. Biokaasua ja jätteen hyötykäyttöä Biokaasua Oulun Energia hyödyntää Oulun yliopistollisen sairaalan alueella olevan lämpökeskuksen höyryntuotannossa. Kaatopaikalla syntyvä haitallinen metaanikaasu kerätään talteen ja johdetaan seitsemän kilometriä pitkän putken kautta höyrykattilan polttoaineeksi. Biokaasun käyttö vähentää öljyn tarvetta. Oulun Energia suunnittelee myös jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa. Sen tavoitteena on rakentaa noin 30 megawatin tehoinen jätteenpolttolaitos Ouluun Kemiran tehdasalueelle. Laitoksen rakennustyöt aloitettaisiin suunnitelmien mukaan vuoden 2008 aikana ja käyttöön se tulisi vuoden 2010 lopulla. Jätteenpolttolaitos käyttää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä kierrätyspuuta vuosittain yhteensä noin tonnia. Se vähentäisi Oulun kasvihuonekaasupäästöjä ja kaksinkertaistaisi alueen jätteiden hyötykäytön. Laitokselle annetusta ympäristöluvasta on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 10

11 Oulun Energian sähkönhankinta energialähteittäin 2007 turve biopolttoaine (puu ja ruokohelpi) polttoöljy vesivoima tuulivoima osuussähkö PVO:sta ja Lapin Sähkövoima Oy:stä osto markkinoilta Oulun Energian omistama Toppilan voimalaitos tuottaa lämpöä ja sähköä prosenttia voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta on turvetta. Kuvan sähkömoottorit liikuttavat kahden tonnin painoisia ja neljä metriä pitkiä tunkijaruuveja, jotka työntävät turpeen kattiloihin. vuosikatsaus

12 12 Raaka-aineista energiaa

13 Raaka-aineista energiaa Energian tuotantoa ja kauppaa Pohjoiset energianlähteet muuttuvat sähköksi ja lämmöksi Oulun Energian voimalaitoksissa. Tuottamansa sähkön se myy Oulun Sähkönmyynti Oy:lle ja pohjoismaisille markkinoille, lämmön puolestaan kaukolämpöasiakkailleen Ouluun, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista Kauppaa sähköllä ja kaukolämmöllä Polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinoilla merkittävää toimintaa Turvetta ja puuta polttava Toppilan voimalaitos Oulun Energian selvästi suurin tuotantoyksikkö on ollut toiminnassa runsaat kolmekymmentä vuotta. Sen ensimmäinen yksikkö otettiin käyttöön vuonna 1977, toinen puolestaan vuonna Molemmat yksiköt edustavat niin sanottua leijupolttotekniikkaa. Toppilan ykkösyksikkö on vastapainelaitos ja tekee aina sekä lämpöä että sähköä. Lämpöä se tuottaa ja sähköä 75 megawatin teholla. Kakkosyksikkö puolestaan voi toimia joko yhdistetyssä tuotannossa tai lauhdetuotannossa. Yhdistetyssä tuotannossa se jauhaa lämpöä 180 ja sähköä 105 megawatin teholla. Lauhdetuotannossa se tekee pelkästään sähköä. Tällöin sen teho on 130 megawattia. Voimalaitoksen kaksi yksikköä tuottivat vuonna 2007 yhteensä gigawattituntia sähköä ja gigawattituntia lämpöä. Savukaasulauhdutin tehostaa tuotantoa Toppilan voimalaitoksen ympäristövaikutuksia seurataan monin tavoin. Säännöllisesti tehtävät, laitoksen lähialueen kattavat asukaskyselyt ovat osoittaneet suurimmiksi ongelmiksi melun ja pölyn. Pulmien ratkaisemiseksi Oulun Energia työskentelee jatkuvasti. Viime vuosien kyselyjen tulokset osoittavat, että se on tässä myös pitkälti onnistunut. Vuonna 2007 Toppilaan asennettu savukaasulauhdutin on pienentänyt merkittävästi melua ja voimalaitoksen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Lauhdutin on myös huomattavasti tehostanut voimalaitoksen toimintaa. Se ottaa savukaasujen lämpöenergiaa talteen jopa megawattia. Näin sen avulla voidaan säästää polttoaineiden käyttöä. Investointina savukaasulauhdutin oli noin kymmenen miljoonan euron suuruinen. Turpeesta lähtöisin olevan pölyn määrää on saatu kuriin rekkojen pesuhallin, turpeen vastaanottohallin laajennuksen ja tuhkan purkua varten rakennetun suojahallin avulla. Melua taas on vähentänyt äänenvaimentimien uusiminen. Toppilan voimalaitoksen toiminnan seurauksena syntyy suuret määrät tuhkaa. Vuonna 2007 sitä kertyi yli tonnia. Tuhkan hyötykäyttöä on pyritty kehittämään, mutta mitään läpimurtoa ei tässä kuitenkaan ole saavutettu. Tuhkaa on läjitetty ja läjitetään edelleen Miehonsuon alueelle, jonka vanha osa on jo maisemoitukin. Uuden ympäristöluvan Toppilan voimalaitos sai vuonna Lupa kiristää entisestään viranomaisten muun muassa rikkidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöille asettamia rajoja. vuosikatsaus

14 Raaka-aineista energiaa Vesivoimaa Merikoskesta Merikosken voimalaitos on jauhanut sähköä Oulun keskustan kupeessa Tuirassa jo kuusikymmentä vuotta. Voimalaitoksessa on kolme turbiinia, joiden teho on yhteensä 40 megawattia. Merikosken osuus Oulun Energian sähköntuotannosta vuonna 2007 oli noin 14 prosenttia eli 220 gigawattituntia. Puhtaan, uusiutuvan ja kotimaisen energian tuottajana sillä on edelleen suuri merkitys. Vesivoiman määrä vaihtelee huomattavasti kulloisestakin vesitilanteesta riippuen. Viime vuonna Merikoski tuotti sähköä 31 prosenttia enemmän kuin vuonna Merikosken voimalaitos on viime vuosina tehtyjen korjausten ja kunnostustöiden jäljiltä erinomaisessa kunnossa. Kesällä 2006 sen ykköskoneen generaattori uusittiin osittain ja turbiinin juoksupyörä vaihdettiin. Vuotta myöhemmin oli vuorossa kolmoskoneen generaattorin uusiminen ja juoksupyörän vaihtaminen. Remonttien ansiosta voimalaitoksen teho kasvoi ja hyötysuhde parani. Turpeen, puun ja veden lisäksi Oulun Energia käyttää lämmön tuotantoon biokaasua Oulun yliopistollisen sairaalan alueella sijaitsevassa lämpökeskuksessa. Lisäksi se on PVO-Innopower Oy:n osakkaana merkittävästi mukana sähkön tuottamisessa tuulivoimalla sekä omistaa noin 60 megawattia lämpövoimaa Pohjolan Voima Oy:n voimalaitoksista. Päästöoikeuksia miljoonilla euroilla Päästöoikeuskaupalla pyritään vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään ja näin hillitsemään ilmastonmuutosta. Päästöoikeuksista ja niiden kaupasta on tullut oleellinen osa energiayritysten toimintaa. Vuosina päästöoikeuskauppaa käytiin sisäisesti EU:ssa. Vuoden 2008 alussa alkoi Kioto-sopimuksen mukainen kauppakausi, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Oulun Energia tarvitsee nykyisellä tuotantomäärällä ja -rakenteella vuosittain päästöoikeuksia yli miljoonalle tonnille hiilidioksidia. Osan näistä se joutuu ostamaan markkinoilta. Päästöoikeuskaupan kustannukset riippuvat päästöoikeuksien hinnasta. Kioto-kauden kaupassa yhden päästöoikeuden (EUA) joka vastaa tonnia hiilidioksidia hinta on liikkunut yli 20 eurossa. Päästövelvoitteen hoitoon voi käyttää myös niin sanottuja päästövähenemiä. Niitä voi hankkia sijoittamalla hankkeisiin, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä kehitysmaissa. Päästövähenemillä joiden yksikkö on CER käydään kauppaa päästöoikeuksien tapaan. Vesivoimalla ja bioenergialla tuotetulle sähkölle myönnetään alkuperätakuutodistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Myös sertifikaateilla on mahdollista käydä kauppaa EU:n sisällä. Toistaiseksi vapaaehtoisella sertifikaattikaupalla pyritään edistämään uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Sähköä markkinoille ja Oulun Sähkönmyynnille Tuottamansa sähkön Oulun Energia myy Oulun Sähkönmyynnille sekä pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Sähkön hinta oli pohjoismaisilla markkinoilla viime vuonna selvästi matalampi kuin edellisenä vuonna. Spot-hinnan keskiarvo asettui 27,9 euroon megawattitunnilta, vuonna 2006 keskihinta oli 48,6 euroa. Onnistuneen hintasuojauksen takia sähkön hinnan lasku ei kuitenkaan näy Oulun Energian sähkökaupan tuloksessa. Kuluvana vuonna sähkökaupan tulos todennäköisesti heikkenee, vaikkakin pysyy edelleen hyvänä. Sähkön tuotantokustannukset kasvavat päästöoikeuksien kallistuessa. Hintariskiä pienentää se, että Oulun Energia on merkittävältä osin suojannut tuotantonsa vuodelle

15 Sähkönhankinta Lämmönhankinta GWh GWh Toppila Merikoski Osuussähkö Markkinasähkö Toppila Lämpökeskukset Osto Päästöoikeuden hintakehitys (lähde: Power-Deriva Oy) euroa/hiilidioksiditonni Vuoden 2007 päästöoikeuksien hinta Vuoden 2008 päästöoikeuksien hinta Sähkön markkinahinta (lähde: Power-Deriva Oy) euroa/kilowattitunti Spot-hinta Keskihinta 2006 Keskihinta vuosikatsaus

16 16 Energiaa meille kaikille

17 Energiaa meille kaikille Sähköä, lämpöä ja monipuolisia palveluja Oulun Energia tuottaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä sähköä ja lämpöä edulliseen hintaan.. Se luo hyvinvointia pohjoisen ihmisille ja auttaa alueen yrityksiä menestymään. Pohjoista voimaa ihmisten ja yritysten käyttöön Energiaa luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan Uusia ja entistä parempia palveluja Sähkö ja lämpö ovat nykyaikaisen yhteiskunnan välttämättömiä perushyödykkeitä. Kuluttajat ja muut asiakkaat odottavat saavansa ne käyttöönsä luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka täyttää asiakkaiden vaatimukset. Oulun Sähkönmyynti Oy on pohjoista voimaa tuottavien osakasyhtiöidensä yhteinen myyntiyhtiö. Sen osakkaita ovat Oulun kaupunki, Kemin Energia Oy, Tornion Energia Oy, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Keminmaan Energia Oy, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy ja Tenergia Oy. Suurin osakas on Oulun kaupunki. Kireästä kilpailusta huolimatta Oulun Sähkönmyynti säilytti markkinaosuutensa alueellaan. Sen kokonaisasiakasmäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Uusia asiakkaita yhtiö sai pääasiassa Oulun seudulta, Oulun ympäristökunnista ja Lapin läänistä. Vuonna 2007 Oulun Sähkönmyynnin myymän sähkön määrä kasvoi 1911 gigawattituntiin. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna kertyi lähes viisi prosenttia. Sähköstään yhtiö myi noin puolet oululaisille ja loput muiden osakkaidensa alueille tai niiden ulkopuolelle. Sähkön hinta on jo pitkään ollut nousussa. Merkittävin tähän vaikuttava tekijä on Kioto-sopimuksen mukainen päästöoikeuskauppa, joka kasvattaa sähkön tuotantokustannuksia. Luotettavaa sähkön siirtoa Sähkön siirrossa asiakkaat pitävät kaikkein tärkeimpänä luotettavuutta. Tähän vaatimukseen verkkoliiketoiminnasta vastaava Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on pystynyt vastaamaan hyvin. Vuonna 2007 sähkön jakelussa tapahtui keskeytyksiä vain noin puolet edellisen vuoden määrästä. Keskimääräinen keskeytysaika viime vuonna oli kuusi minuuttia, edellisvuonna kahdeksantoista minuuttia. Oulun Energia Siirto ja Jakelu onkin alallaan yksi Suomen luotettavimmista yhtiöistä. Sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu tekee töitä jatkuvasti. Se muun muassa korvaa vanhoja ilmajohtoja paremmin myrskyjä ja muita rasituksia kestävillä maakaapeleilla. Lisäksi yhtiö pyrkii ehkäisemään ja rajoittamaan katkoja verkon automatisaatiota lisäämällä. Kauko-ohjattavilla erotinasemilla pystytään vioittuneet alueet ohittamaan nopeasti. Kaiken kaikkiaan yhtiön investoinnit viime vuonna olivat noin 6,5 miljoonaa euroa. Tästä lähes kaksi miljoonaa euroa se käytti jakeluverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen. Luotettavuuden lisäksi asiakkaat odottavat sähköverkkoyhtiöiltä kohtuullisia siirtohintoja. Tässäkin vertailussa Oulun Energia Siirto ja Jakelu menestyy hyvin. Yhtiön siirtohinnat kuuluvat Suomen edullisimpiin, vaikka se korotti niitä noin kahdeksan prosenttia elokuun alussa viime kesänä. vuosikatsaus

18 Energiaa meille kaikille Sähkömittarit kaukoluettaviksi Merkittävä asiakkaiden palvelua parantava uudistus on AMR-tekniikkaan siirtyminen eli sähkömittareiden muuttaminen kaukoluettaviksi. Uusi tekniikka tuo mukanaan muutoksia niin sähkömittareihin, niiden lukemiseen kuin laskutukseenkin. AMR-tekniikka vaatii uusia sähkömittareita. Vaihdettavaksi tulee Oulun Energia Siirto ja Jakelun alueella noin mittaria. Kaikkien mittarien on tarkoitus olla kaukoluennan piirissä vuonna Vuonna 2008 yhtiön tavoitteena on asentaa noin AMR-mittaria. Kaukoluennan yleistymisen myötä perinteinen sähkömittareiden lukeminen loppuu. Kulutuslukemat välittyvät verkon kautta automaattisesti. Samalla laskutus muuttuu huomattavasti reaaliaikaisemmaksi. Mittari kaukoluetaan kerran kuukaudessa ja laskut perustuvat aina toteutuneeseen kulutukseen. Tästä on hyötyä, kun asiakas pyrkii säästämään sähköä. Mittareiden kaukoluenta parantaa myös asiakaspalvelua ja auttaa valvomaan tarkemmin sähkön laatua. Sen avulla Oulun Energia Siirto ja Jakelu saa muun muassa tietoa jännitteen vaihtelusta ja pystyy reagoimaan siihen nopeasti. Se kertoo myös aikaisempaa tarkemmin sähkökatkoista ja muista vioista. Kaukoluenta antaa myös paljon mahdollisuuksia kehittää asiakkaita hyödyttäviä uusia palveluja. Energian säästämisen merkitys on viime vuosina jatkuvasti korostunut. Mittareiden kaukoluenta tarjoaa asiakkaille yhden keinon hallita sähkön kulutustaan ja vaikuttaa sähkölaskunsa suuruuteen. Oulun Energia Siirto ja Jakelu pyrkii yhdessä Oulun Sähkönmyynnin kanssa myös monin tavoin opastamaan järkevään sähkön käyttöön ja parempaan energiatehokkuuteen. Niillä korvataan aikaisemmin käytössä olleet väliaikaiset työmaakeskukset. Mittauskeskukset asennetaan tontilla heti lopullisille paikoilleen ja ne jäävät rakennuksen valmistuttua käyttöön sähköpääkeskuksina. Oulun Energia Siirto ja Jakelu huolehtii myös Oulun uusien pientaloalueiden liittämisestä sähköverkkoon. Se on tehnyt jakeluverkkoinvestointeja muun muassa Metsokankaalle ja Aaltokankaalle ja vahvistaa verkkoa Jäälissä, Sanginjoella ja Kaukovainiolla. Lisäksi se on aloittanut Kiimingin toisen sähköaseman hankinnan. Ympäristöystävällinen kaukolämpö Ympäristöystävällinen, mukava ja asiakkaan kannalta huoleton kaukolämpö on Oulun alueen ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto. Oululaisista noin yhdeksänkymmentä prosenttia asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Oulun kaupungin lisäksi Oulun Energia toimittaa lämpöä Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Alueen asukasluvun kasvun myötä kaukolämmön ja sitä käyttävien asiakkaiden määrä on noussut vuosittain. Toisaalta viime aikojen leudot talvet ovat vähentäneet lämmön tarvetta. Vuonna 2007 Oulun Energia toimitti kaukolämpöä gigawattituntia eli neljä gigawattituntia edellisvuotta enemmän. Uusia asiakkaita kaukolämmön piiriin tuli 427. Oulun Energian toimittamasta kaukolämmöstä reilusti yli 90 prosenttia tehdään Toppilan voimalaitoksessa ympäristöystävällisenä sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Kaukolämpö on Oulussa runkoverkon alueella Suomen edullisinta. Liikenne- ja katuvalot kunnossa Verkkoliiketoiminnan lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu harjoittaa myös urakointia. Se tarjoaa asiakkailleen sähkö-, ulkovalaistus- ja teollisuusverkkojen sekä televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja. Lisäksi se muun muassa rakentaa ja pitää kunnossa katuvalaistusta ja liikennevaloja. Urakointi pyrkii jatkuvasti kehittämään entistä parempia palveluja. Esimerkkinä tästä ovat mittauskeskukset, jotka omalta osaltaan helpottavat omakotitalojen rakentamista. 18

19 Kaukolämmön myynti Kaukolämmön rakentaminen GWh km ,50 1,25 Sähkönjakelukeskeytysten keskimääräinen kestoaika Häiriokeskeytysten yhteenlaskettu kesto Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kesto Sähkönsiirto asiakkaille 1, , , , tuntia/asiakas Vuodesta 2005 lähtien asiakkaiden keskimääräisillä vuosienergioilla painotetut luvut Tenergia Oy Tornion Energia Oy Keminmaan Energia Oy Rantakairan Sähkö Oy Kemin Energia Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Oulun Energia Raahen Energia Oy Oulun sähkönmyynti Oy:n toimialue vuosikatsaus

20 20 Yhteinen asiamme

21 Yhteinen asiamme Vastuunkantoa ihmisistä ja ympäristöstä Oulun Energia tuottaa ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä sähköä ja lämpöä edulliseen hintaan. Se luo hyvinvointia pohjoisen ihmisille ja auttaa alueen yrityksiä menestymään. Yhteiskuntavastuun kantaminen tärkeä osa toimintaa Ympäristöhaittojen poistamiseen paljon huomiota Tuloutuksella merkittävä vaikutus Oulun talouteen Vahva yhteiskuntavastuun kantaminen tärkeä osa sitä pohjoista voimaa -ajattelua, jolle Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun muodostama ryhmittymä perustaa toimintansa. Tämä kokonaisuus haluaa olla kaikin tavoin hyvä ja moitteeton yrityskansalainen. Yhteiskuntavastuuta on luotettavien ja laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen tuottaminen, taloudellisen hyödyn kanavoiminen omalle toimialueelle, lakien ja muiden sääntöjen tinkimätön noudattaminen, ympäristön varjeleminen, huolehtiminen omasta henkilökunnasta ja osallistuminen monin tavoin ympäröivän yhteiskunnan elämään. Suuri taloudellinen merkitys Oulun Energian ja Oulun Sähkönmyynnin tuloutuksilla on merkittävä vaikutus Oulun kaupungin talouteen. Vuonna 2007 rahoitusvaikutus Oulun kaupungille oli lähes 45 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Oulun Energia hankkii vuosittain raaaka-aineita Pohjois-Suomesta useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Myös Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynnin ja Oulun Energia Siirto ja Jakelun työllistävä merkitys on suuri. Energiakokonaisuuden palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 317 henkilöä. Tämän lisäksi sen välillinen työllisyysvaikutus esimerkiksi turpeen tuotannossa ja kuljetuksissa on moninkertainen. Työnantajana tämä kokonaisuus pyrkii parhaansa mukaan kantamaan vastuunsa henkilöstönsä työpaikoista ja työtyytyväisyydestä. Ammattitaitoinen, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on sille iso kilpailutekijä. Hyvä maine työnantajana on tärkeä, jotta se myös jatkossa pystyy houkuttelemaan palvelukseensa osaavia ihmisiä. Ympäristövaikutukset kuriin Energian tuottamisella on väistämättä vaikutuksia ympäristöön. Oulun Energia pyrkii pitämään nämä vaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Maailmanlaajuisesti tärkeäksi tavoitteeksi on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen kasvihuonekaasujen kuten hiilidioksidin päästöjä leikkaamalla. Oulun Energia on osaltaan mukana hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä monipuolistamalla ja tehostamalla tuotantorakennettaan ja panostamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Oulun Energia haluaa myös muuten toimia ympäristöystävällisesti. Se investoi jatkuvasti ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Ympäristötyön tavoitteita vuodelle 2008 ovat ilman laadun parantaminen, pölyongelman vähentäminen Toppilan voimalaitoksella ja sen ympäristössä, kemikaalien ja öljyjen varastoinnin ja käsittelyn kehittäminen, ympäristötietoisuuden ja turvallisuuden lisääminen sekä energiatehokkuusjärjestelmän ottaminen käyttöön. Ympäristöasiat kuuluvat myös osana Oulun Energian laatutyöhön. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät, auditoinnit ja johdon katselmukset takaavat sitoutumisen ympäristöasioiden jatkuvaan ja hallittuun kehittämiseen. vuosikatsaus

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Liikevoitto 1 000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1 000 * Liikevaihto/henkilö 1 000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1 000 *

Liikevoitto 1 000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1 000 * Liikevaihto/henkilö 1 000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1 000 * Vuosikatsaus 2008 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 150 000 100 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Liikevoitto/henkilö

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala

Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006. Vantaan Energia Oy. Tommi Ojala Yrityksen kokemuksia päästökaupasta YJY:n seminaari 14.11.2006 Vantaan Energia Oy Tommi Ojala 1 Missio Vantaan Energia tuottaa energiapalveluja Suomessa. 2 Visio 2012 Vantaan Energia on Suomen menestyvin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 P HUHTI TO AALIS UK M O I K M L E E SÄ H I M L M Ä I A T INEH JOU O L L U E MARR SYYS AS LOKA E Oulun Sähkönmyynti

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 P HUHTI TO AALIS UK M O I K M L E E SÄ H I M L M Ä I A T INEH JOU O L L U E MARR SYYS AS LOKA E Oulun Sähkönmyynti V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 MAALIS P HUHTI TOUKO HELMI KESÄ L TAMMI HEINÄ I JOULU ELO MARRAS LOKA E SYYS Oulun Sähkönmyynti MAALIS P HUHTI TOUKO HELMI KESÄ L TAMMI HEINÄ I JOULU ELO MARRAS E LOKA

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut Tuotanto Kaukolämpö Sähkönmyynti Verkkopalvelut Sähköä ja lämpöä suomalaisille Kuopion Energia tuottaa ja toimittaa sähköä, kaukolämpöä, sekä sähköverkko- ja laajakaistapalveluja pääasiassa Kuopioon. Sähköä

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Onko puu on korvannut kivihiiltä? Onko puu on korvannut kivihiiltä? Biohiilestä lisätienestiä -seminaari Lahti, Sibeliustalo, 6.6.2013 Pekka Ripatti Esityksen sisältö Energian kulutus ja uusiutuvan energian käyttö Puuenergian monet kasvot

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.1998

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.1998 FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.- Fingridin operatiivinen toiminta käynnistyi 1.9.1997, joten kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Alkuvuoden aikana yhtiö on kantaverkkotoiminnan

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

VIITASAAREN LÄMPÖ OY. Toimintakertomus 2012

VIITASAAREN LÄMPÖ OY. Toimintakertomus 2012 VIITASAAREN LÄMPÖ OY Toimintakertomus 2012 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 (7) Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 biopolttoaineen käytön osuus oli yhtiön historian suurin, sillä kaukolämpöasiakkaille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 20. lokakuuta 2005 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä kolmannen neljänneksen tulos. Vahva kassavirta ja selkeästi kohonnut liikevoitto Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot