Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

2 2 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

3 Tilinpäätös Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Verorahoitteisen toiminnan tavoitteiden toteutuminen (kunnan yleistavoitteet) Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

4 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Viimeisen maalaiskunnan viimeinen vuosi Valtioneuvoston käynnistämä Paras-hanke ja eduskunnan hyväksymä puitelaki käynnistivät kuntakentässä kuntahistorian valossa ennen kokemattoman muutosprosessin, jonka tuloksena lakkautettiin yhteensä 67 kuntaa. Yhtenä lakkautettujen joukossa oli Suomen viimeinen maalaiskunta-niminen kunta eli Jyväskylän maalaiskunta, joka helmikuun ensimmäisellä viikolla vietti 140-vuotisjuhlaansa ja pari viikkoa myöhemmin valtuusto äänin päätti siirtää kunnan historiaan. Edellisenä vuonna käynnistynyt selvitystyö vakuutti valtuutettujen enemmistön luottamaan siihen, että tulevaisuuden haasteisiin kyetään parhaiten vastaamaan hyväksymällä sisäministeriön asettaman kuntajakoselvittäjän ehdotus, jonka mukaan Jyväskylän maalaiskunnasta, Jyväskylän kaupungista sekä Korpilahden kunnasta muodostetulla asukkaan uudella yhdistelmällä on enemmän mahdollisuuksia kuin ei-mahdollisuuksia verrattuna erillään oloon. Jyväskylän maalaiskunnan valtuuston edellytys yhdistymiselle oli, että muodostetaan uusi kunta ja että yhdistyminen on strateginen eikä ns. perinteinen kuntaliitos. Uuden kunnan valmistelutyö lähti vauhdilla liikkeelle selvitysmiehen jätettyä kuntaministerille raporttinsa, ehdotuksensa sekä hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen. Valtioneuvoston hyväksyvä päätös tuli kesäkuun alussa. Työvaliokunta oli järjestäytynyt jo maaliskuussa käynnistäen mittavan urakan uuden kunnan mahdollistamiseksi hengen organisaatiorakenne ja henkilöstön sijoittumiset uuteen organisaatioon haluttiin ratkaista juhannukseen mennessä, mikä myös pääosin saavutettiin. Monenlaisten selvitystöiden, kokousten, neuvottelujen ja loppuvuodesta käynnistyneen muuttoruljanssin sävyttämä vuosi merkitsi varsinkin johtavassa asemassa oleville poliitikoille ja johtaville viranhaltijoille raskasta työrupeamaa, kun rinnalla piti edelleen kuljettaa olemassa olevan kunnan arkityötä. Uuden kunnan siemenet on kylvetty. Maailman laajuinen finanssikriisi ulotti loppuvuodesta lonkeronsa myös Suomen talouteen muodostaen uuden kunnan taipaleesta entistäkin haasteellisemman. Tulevat vuodet näyttävät syntyikö, kissalle takki vai jäikö keisari vaatteitta. Arto Lepistö kunnanjohtaja 4 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

5 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnan toimielimissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Luottamushenkilöorganisaatiota on kuvattu seuraavassa kuvioissa. V A L T U U S T O TARKASTUSLAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta K U N N A N H A L L I T U S Toimikunnat Hallintopalvelujen toimiala Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelujen toimiala Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen toimiala Tekninen lautakunta Teknisten palvelujen toimiala Kaavoitus- ja rakennusltk + Ympäristöltk Kaavoitus- ja ympäristöpalvelujen toimiala Valtuuston kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuonna Puolue Paikkoja % Paikkoja % Paikkoja % alkaen Vaalit Valtuustoryhmät Valtuustoryhmät SDP 16 31,4 % 16 31,4 % 15 29,4 % KESK 14 27,5 % 14 27,5 % 15 29,4 % KOK 10 19,6 % 7 13,7 % 7 13,7 % VAS 5 9,8 % 5 9,8 % 5 9,8 % SIN 3 5,9 % 3 5,9 % VIHR 3 5,9 % 3 5,9 % 3 5,9 % KD 3 5,9 % 3 5,9 % 3 5,9 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % Vuonna 2008 valtuusto piti 11 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 111 pykälää. Valtuuston puheenjohtajana toimi Pauli Partanen (KOK), I varapuheenjohtajana Jouko Asikainen (KESK) ja II varapuheenjohtajana Paavo Luukkonen (SDP). Valtuusto osallistui Jyväskylän maalaiskunnan, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan valtuustojen yhteiseen seminaariin Merkittäviä valtuustossa käsiteltyjä asioita vuonna 2008 olivat mm.: Sisäasiainministeriö päätti kuntajakolain 8. :n perusteella määrätä toimitettavaksi erityisen selvityksen Jyväskylän maalaiskunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntajaon muuttamisesta nämä kunnat yhdistämällä ja asetti kuntajakoselvittäjäksi Jarmo Asikaisen. Selvitystyö alkoi ja selvityksen lopputulos tuli toimittaa sisäasiainministeriölle mennessä. Selvitysmies esitti loppuraportissaan , että Jyväskylän Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

6 maalaiskunta ja Jyväskylän kaupunki lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta alkaen. Kaarlo Valkonen ym. tekivät aloitteen, että valtuusto toimeenpanee neuvoa antavan kansanäänestyksen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksestä. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 31 20, ettei neuvoaantavaa kunnallista kansanäänestystä järjestetä Jyväskylän maalaiskunnan lakkauttamista ja uuden kunnan perustamista koskevassa asiassa. Jyväskylän maalaiskunta perustettiin Kunnan lakkauttamissuunnitelmista huolimatta kunnassa haluttiin kuitenkin viettää kunnan perustamisen 140-vuotisjuhlia. Juhlaviikkoa vietettiin alkaen, jolloin järjestettiin juhlajumalanpalvelus Taulumäen kirkossa. Maanantaina pidettiin Jyväskylän maalaiskunnan 140-vuotisjuhlan kunniaksi juhlavaltuusto, jossa valtuusto päätti juhlapäätöksenään hyväksyä suunnitelman Naissaaresta kulttuuri- ja matkailukohteena 2008 sekä nimetä Naissaaren kulttuurisaareksi. Varsinaista pääjuhlaa vietettiin lauantaina Vaajakoskella Vaajakummun koululla. Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin osaltaan selvitysmies Jarmo Asikaisen esityksen kuntajaotuksen muuttamisesta siten, että molemmat kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta lukien. Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden kunnan valtuustot tekivät samana päivänä omalta osaltaan vastaavat päätökset. Koska Jyväskylän kaupunki ja Korpilahden kunta olivat jo aikaisemmin tehneet valtioneuvostolle esityksen Korpilahden kunnan liittämisestä Jyväskylän kaupunkiin , uusi kunta muodostuu Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueista. Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto päätti osaltaan, että uusi kunta on nimeltään Jyväskylä, joka käyttää kaupunki-nimitystä ja ottaa vaakunakseen nykyisen Jyväskylän kaupungin vaakunan. Lisäksi valtuusto hyväksyi osaltaan Jyväskylän maalaiskunnan ja Jyväskylän kaupungin hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen ja -suunnitelman sekä henkilöstösopimuksen. Kunnanhallitus piti vuoden 2008 aikana 30 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 439 pykälää. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi Ulla Lauttamus, I varapuheenjohtajana Aimo Asikainen ja II varapuheenjohtajana Matti Pöppönen. Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallitus päätti tehdä uuden Jyväskylän järjestelytoimikunnalle esityksen Jyväskylän maalaiskunnan historian kirjoittamisesta. Hanke, joka perustuu professori Ilkka Nummelan tarjoukseen, toteutetaan vuosina Kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan noin euroa. Uuden Jyväskylän järjestelytoimikunta hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Hankkeen toteuttamista ohjaamaan ja valvomaan nimettiin historiatyöryhmä. Kunnassa toimi vuonna 2008 seitsemän lautakuntaa (tarkastus-, sosiaali-, sivistys-, tekninen, kaavoitus- ja rakennus-, ympäristö- ja keskusvaalilautakunnat), joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta jokaisessa lautakunnassa oli yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Kunnalla oli valtuuston valitsemia edustajia seuraavissa kuntayhtymissä: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto (viisi jäsentä ja viisi varajäsentä), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto (neljä jäsentä ja neljä varajäsentä), Keski-Suomen liiton kuntayhtymän maakuntavaltuusto (yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä), Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus (kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä), Jyväskylän seudun kansalaisopiston kuntayhtymän hallitus (kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä). 6 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

7 Kunnan viranhaltijaorganisaatio on esitetty alla olevassa kaaviossa. (VA = Vastuualue ja TY = Toimintayksikkö): KUNNANJOHTAJA APULAISKUNNANJOHTAJA HALLINTO- PALVELUJEN TOIMIALA SOSIAALI- PALVELUJEN TOIMIALA Sosiaalijohtaja SIVISTYS- PALVELUJEN TOIMIALA Sivistysjohtaja TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Kunnaninsinööri KAAVOITUS- JA YMPÄRIS- TÖPALVELU- JEN TOIMIALA Kaavoituspäällikkö VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA TY:t TY:t TY:t TY:t TY:t Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Jyväskylän maalaiskunnan sisäisen valvonnan ohjeessa tilivelvollisiksi määritellään kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet, kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja, toimialan johtajat, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehittämisjohtaja ja lautakuntien johtosäännöissä esittelijöiksi määrätyt viranhaltijat Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman- ja kansantalouden kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2008 aikana selvästi rahoitusmarkkinahäiriön syvennyttyä kriisiksi. Tämän kehityksen taustalla oli Yhdysvaltain asuntolainamarkkinoilta vuoden 2007 kesällä alkaneen rahoitusmarkkinahäiriön laajentuminen maailmanlaajuiseksi rahoitusmarkkinakriisiksi. Kriisin vaikutukset ovat levinneet yhä laaja-alaisemmin rahoitussektorilta talouden muille sektoreille. Viranomaiset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet mittaviin toimenpiteisiin rahoitusmarkkinakriisin talousvaikutusten lieventämiseksi ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan elvyttämiseksi. Toimenpiteistä huolimatta monien maiden BKT-lukujen arvioidaan supistuvan vuoden 2009 aikana (Suomen Pankki, Euro & Talous, 4/2008, 1 2) Talousnäkymät heikentyivät vuoden 2008 aikana nopeasti myös Suomessa. Rahoituksen saatavuus vaikeutui, yritysten uusien tilauksien määrä vähentyi, investointihankkeita peruttiin tai Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

8 lykättiin ja yritykset irtisanoivat tai lomauttivat työntekijöitään. Suomen Pankki arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen 2,1 % vuonna Valtionvarainministeriö arvioi, että vuonna 2009 bruttokansantuote supistuisi jopa 4,5 %. (Suomen Pankki, Euro & Talous, 4/2008, 1 16) Jyväskylän maalaiskunnan vuoden 2008 talousarvio pohjautui valtionvarainministeriön laatimiin ennusteisiin. Seuraavassa taulukossa on verrattu valtiovarainministeriön Suhdannekatsauksien 1/ , 2/ , 3/ ja 4/ ennustetietoja (2008 E) talousarviooletuksiin (TA 2008). Taulukosta voidaan havaita, että vuoden 2008 toteutunut taloudellinen kehitys oli pääosin heikompaa kuin mitä vuoden 2007 talousarvion valmistelun yhteydessä ennakoitiin. Poikkeuksen muodostaa palkkasumman kehitys E 2008 E 2008 E 2008 E 2008 TP TP TA TP Bruttokansantuote, muutos % 4,9 4,5 3,3 2,8 2,8 2,8 1,7 0,9 Työttömyysaste, % 7,7 6,9 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3 6,6 Ansiotaso, muutos % 3,0 3,3 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,2 Palkkasumma, kasvu % 4,9 5,9 4,3 6,8 7,2 Kuluttajahinnat, muutos % 1,6 2,5 2,4 3,3 4,0 4,1 4,1 3,5 Vaikka korot alkoivat laskea voimakkaasti lokakuun puolivälissä, niin kokonaisuudessaan korot olivat aikaisempia vuosia korkeammalla vuonna Kolmen kuukauden euribor-korko oli vuoden 2008 aikana keskimäärin 4,644 % (4,277 % vuonna 2007, 3,079 % vuonna 2006 ja 2,185 % vuonna 2005). Kuntatalouden kehitys Tilastokeskuksen kunnilta keräämien vuoden 2008 tilinpäätösarvioiden mukaan talouskasvun jyrkkä hidastuminen vuoden 2008 lopulla ei vielä näkynyt kuntien tilinpäätöksissä. Kuntien yhteenlaskettu toimintakate kuitenkin heikkeni lähes 1,8 miljardia euroa (8,8 prosenttia) vuodesta Verotulojen 1,2 miljardin ja valtionosuuksien 650 miljoonan euron lisäyksen ansiosta kuntien vuosikatteet alenivat vain vajaat 100 miljoonaa euroa, kun laskelmassa huomioidaan myös nettorahoituskulujen kasvu noin 200 miljoonalla eurolla. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 125 prosenttia. Vuosikate asukasta kohden oli 362 euroa (382 euroa vuonna 2007). Kuntia, joiden vuosikate jäi miinukselle, oli kaikkiaan 44 (52). Investointeihin kunnat käyttivät 3,5 miljardia euroa, mikä oli 270 miljoonaa enemmän kuin vuonna Investoinneista 28 prosenttia (32 prosenttia) pystyttiin kattamaan investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja investointihyödykkeiden myyntituloilla. Tilinpäätösarvioiden mukaan kunnat ottivat vuonna 2008 uutta pitkäaikaista lainaa lähes 1,4 miljardia euroa. Kunnat lyhensivät vanhoja lainojaan miljardilla eurolla. Kuntien lainakanta oli vuoden 2008 lopussa 8,8 miljardia euroa, mikä on 7,4 prosenttia enemmän kuin vuonna Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli euroa, mikä oli 107 euroa edellisvuotta enemmän. 8 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

9 Jyväskylän maalaiskunnan kehitys Jyväskylän maalaiskunnan asukasmäärä väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2008 lopussa oli asukasta. Asukasmäärä kasvoi 365 hengellä eli noin 1,0 %:lla. Jyväskylän maalaiskunnan väestömäärä on kasvanut vuosina yli hengellä. Asukasluku ja asukasluvun muutos Asukasluku Asukasluvun muutos Asukasluku Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 637 (621 vuonna 2007). Myönnettyjen lupien kuutiotilavuus oli yhteensä noin m 3 ( m 3 ) ja kerrosala noin kem 2 ( kem 2 ). Kuutiotilavuuden ja kerrosalan huomattava pienentyminen selittyy Kodinterran rakentamisen aloittamisesta vuonna Lupia erillispientaloille myönnettiin 134 (148), rivitaloille 11 (15) ja kerrostaloille 0 (1). Uusien asuinhuoneistoja valmistui 201 (251). Uusia huoneistoja valmistui 416 vuonna 2005 ja 333 vuonna 2006, joten uusien asuinhuoneistojen määrä on vähentynyt jo useana peräkkäisenä vuonna. Työttömät 2008 Muutos Pitkäaikaistyttömät Muut työttömät Työttömien määrä oli vuoden 2008 lopussa (1.756 vuoden 2007 lopussa), joista pitkäaikaistyöttömiä oli 430 (470 vuoden 2007 lopussa). Keskimäärin työttömiä vuonna 2008 oli (1.714 vuonna 2007). Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 446 (497 vuonna 2007). Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

10 Työttömyyden kehitys ,0 12,0 11,0 % työvoimasta 10,0 9,0 8,0 7,0 6, ,4 11,9 11,0 10,8 10,3 11,3 11,7 10,6 10,2 9,9 10,4 11, ,0 10,6 10,2 9,8 9,0 10,4 10,8 9,7 9,2 9,0 9,3 10, ,0 9,9 9,3 8,9 8,5 9,7 10,2 8,9 8,3 8,4 8,9 10,2 K-S ,6 11,4 10,8 10,0 9,5 10,8 11,1 9,8 9,4 9,8 10,3 11,8 Suomi ,4 8,0 7,6 7,0 6,7 7,6 8,2 7,2 7,0 7,3 7,6 8,8 Kuukaudet Työttömyysaste vuoden 2008 lopussa Jyväskylän maalaiskunnassa oli työministeriön tilaston mukaan 10,2 %, Keski-Suomessa 11,8 % ja koko maassa 8,8 %. Työttömyysaste on siten aikaisempien vuosien tapaan edelleen pysytellyt koko maan keskiarvoa korkeampana, mutta Keski- Suomen keskiarvoa matalampana Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kuntajakovalmistelu ja päätökset Jyväskylän kaupunki ja Korpilahden kunta tekivät yhteisen esityksen valtioneuvostolle Korpilahden kunnan liittämisestä Jyväskylän kaupunkiin. Tämän jälkeen vuonna 2007 Jyväskylän kaupunginvaltuusto ja Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto yhtäpitävin päätöksin esittivät sisäasiainministeriölle kaupungin ja maalaiskunnan muodostaman uuden kunnan perustamista koskevan erityisselvityksen tekemistä ja kuntajakoselvittäjän asettamista hankkeeseen. Sisäasiainministeriö päätti erityisselvityksen tekemisestä ja asetti kuntajakoselvittäjän. Selvitys kuntajaosta luovutettiin Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan valtuustoille. Jyväskylän kaupunginvaltuusto ja Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuusto päättivät kuntajakoselvityksen pohjalta kuntajaon muuttamisesta siten, että molemmat kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta lukien. Kuntajaon muutoksen ohella valtuustot hyväksyivät hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen. 10 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

11 Korpilahden kunnanvaltuusto yhtyi päätöksellään Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan valtuustojen yhtäpitäviin kuntien yhdistämispäätöksiin sekä siihen liittyvään hallinnon ja palveluiden järjestämissopimukseen. Korpilahden päätös yhtyä Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston päätöksiin perustui aikaisemmin Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden kunnan tekemään esitykseen valtioneuvostolle Korpilahden kunnan liittämisestä Jyväskylän kaupunkiin lukien. Edellä mainittujen päätösten perusteella Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueista muodostui uusi kunta lukien. Uusi kunta on nimeltään Jyväskylä ja se käyttää kaupunki-nimitystä. Luottamushenkilöhallinto Kuntajakolain 9 :n mukaisen valtuustojen hyväksymän hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaisesti asetettiin työvaliokunta ja ohjausryhmä uuden kunnan valmistelua varten. Työvaliokunnan ja ohjausryhmän toimikausi alkoi välittömästi kuntajakopäätösten jälkeen ja päättyi, kun Länsi-Suomen lääninhallitus valtioneuvoston kuntajakoa koskevan päätöksen perusteella asetti järjestelytoimikunnan. Järjestelytoimikunta vastasi uuden kunnan hallinnon järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes pidettyjen kunnallisvaalien tulos vahvistettiin ja uusi hallitus valittiin. Kunnallisvaalin perusteella toimintansa aloittaneessa uuden Jyväskylän kaupunginvaltuustossa on 75 jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan uuden 15-jäsenisen kaupunginhallituksen. Hallinnon järjestäminen Hallinnon järjestämisen pääpiirteet sovittiin kuntien yhdistyssopimukseen liittyvässä hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa. Uuden kaupungin organisaatio perustuu apulaiskaupunginjohtajien johtamiin palvelualueisiin, joita ovat kaupunkirakenne- ja liiketoiminnan palvelualue, sivistyspalvelujen palvelualue ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue. Lisäksi on konsernihallinnon palvelualue, jota johtaa kansliapäällikkö. Uuden kaupungin hallinnon järjestämistä valmisteltiin ohjausryhmässä ja sen työvaliokunnassa. Linjaavia päätöksiä tehtiin järjestelytoimikunnassa. Uuden valtuuston ennen vuoden vaihdetta pidetyissä kokouksissa tehtiin päätökset kolmen kunnan henkilöstön nimittämisestä uusiin virkoihin ja vahvistettiin johtosäännöillä sekä luottamushenkilö- että virkaorganisaatiot ja niiden tehtävät. Taloudellisen tilanteen muutos Maailmanlaajuinen taloudellinen kriisi on heijastunut vakavasti myös Suomen kansan- ja kuntatalouksien perusteisiin, mikä vaikuttaa negatiivisesti kuntien verotuloihin. Tämän vuoksi myös aloittaneen Jyväskylän kaupungin vuoden 2009 talousarviota on jouduttu tarkistamaan heti vuoden 2009 alussa. Talouden taantuma tai pahimmallaan lama ei voine olla vaikuttamatta Jyväskylän seudun elinkeinotoimintaan ja työllisyyteen ja sitä kautta alueen kuntien talouksiin. Ikävät lomauttamis-, irtisanomis- ja toiminnan lopettamisuutiset ovat koskettaneet loppuvuonna 2008 ja alkuvuonna 2009 myös Jyväskylän seudun yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

12 Vuoden 2008 tilinpäätöksen valmistelu Kuntien yhdistymiseen liittyen Jyväskylän kaupunginhallitus päätti , että kuntien vuoden 2008 tilinpäätösten valmistelun yhteydessä tehdään kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjen yhdenmukaistamistoimenpiteitä. Jyväskylän maalaiskunnan vuoden 2008 tilinpäätöksen osalta tämä tarkoitti mm. sitä, että taseen vastaavista päätettiin tehdä ylimääräisiä poistoja ja arvonalennuksia noin 12,5 miljoonalla eurolla sekä taseen vastaavissa rahastojen pääomat siirrettiin edellisten tilikausien ylijäämiin. Poistoeron käsittelemisen helpottamiseksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2008 tilinpäätöksessä poistoeroa pienennetään noin 1,3 miljoonalla eurolla (normaalin poistoeron purkamisen lisäksi purettiin vesilaitosinvestointeihin ja purettaviin rakennuksiin kohdistuvat poistoerot) ja että jäljelle jäävä noin 8,5 miljoonan euron poistoero puretaan tasasuuruisina erinä 25 vuoden aikana Kunnan henkilöstö Vakituinen henkilöstö Toimiala 2008 % 2007 % Muutos Hallintopalvelut 38 2,8 % 36 2,9 % 2 Sosiaalipalvelut ,0 % ,8 % 79 Sivistyspalvelut ,2 % ,7 % 27 Tekniset palvelut ,6 % ,0 % 12 Kaavoitus- ja ympäristöpalvelut 31 2,3 % 32 2,6 % -1 Yhteensä ,0 % ,0 % 119 Kunnan vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 119 työntekijällä vuonna Kasvun selittää määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden vakinaistaminen sosiaali- ja sivistyspalveluissa. Vuonna 2008 kunnassa tehtiin henkilötyövuotta (1.680 vuonna 2007). Maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2008 oli 46,7 milj. euroa (42,2 milj. euroa vuonna 2007) ja vuosimuutos 10,7 %. Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2008 oli 3,8 % (4,2 % vuonna 2007). Jyväskylän maalaiskunta ei laadi erillistä henkilöstökertomusta vuodelta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnan riskejä kartoitettiin edellisen kerran syksyllä 2005, kun kunnan tilintarkastaja vaihtui. Kartoituksessa riskejä tunnistettiin Oy Audiator Ab:n riskien kartoitus -lomakkeiston avulla (suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit, johtamisjärjestelmän riskit, ydin- ja tukitoimintojen riskit, omaisuusriskit ja henkilöriskit). Tehdyssä kartoituksessa riskejä tunnistettiin olevan mm. hankintaprosesseissa, sisäisessä valvonnassa, sopimusmenettelyissä ja irtaimistoluetteloinnissa. Jyväskylän maalaiskunnan toiminnallisista riskeistä merkittävin vuonna 2008 lienee ollut kuntien yhdistymisestä aiheutunut muutostilanne, joka kuormitti organisaatiota ja henkilöstöä lähes koko vuoden. Henkilöstön sijoittuminen, toimitilamuutokset, muutot ja tietojärjestelmämuutokset olivat tekijöitä, jotka loivat paineita henkilöstön jaksamiseen ja maalaiskunnan toimintojen loppuunsaattamiseen. Jälkikäteen arvioiden näistä muutoksista selvittiin ainakin kohtuullisesti. Jyväskylän maalaiskunnan rahoitusriskit liittyvät toisaalta ns. Keski-Suomen Valon sijoitusomaisuuteen ja toisaalta kunnan lainasalkkuun. Keski-Suomen Valon sijoitusten osalta vuonna 2008 toteutuivat osakesijoituksen hintariski (osakkeiden kurssit laskivat voimakkaasti varsinkin loppu- 12 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

13 vuonna) ja joukkovelkakirjalainojen korkoriski (pitkät korot ensin nousivat ja sitten laskivat loppuvuotta kohden). Kokonaisuudessaan sijoitusten arvo laski vuoden 2008 aikana noin 0,5 miljoonalla eurolla noin 32,0 miljoonasta eurosta noin 31,5 miljoonaan euroon. Kunnan lainasalkusta vuoden 2008 lopussa oli vaihtuvakorkoista noin 20,5 miljoonaa euroa ja kiinteäkorkoista noin 18,6 miljoonaa euroa. Kunnanjohtajan päätöksellä nostettiin marraskuun lopussa 14,0 miljoonan euron laina, jonka viitekorko on 3 kk Euribor. 6 kk Euribor-korkoon sidottuja lainoja oli vuoden lopussa noin 1,7 miljoonaa euroa ja 12 kk Euribor-korkoon sidottuja lainoja noin 4,8 miljoonaa euroa. Korontarkistukset näissä lainoissa osuivat pääsääntöisesti loppuvuoteen (marras-joulukuulle), jolloin korot olivat jo hieman tulleet alaspäin huippunoteerauksista (noin 5,2-5,3 %:n tasolta noin 3,3-4,3 %:n tasolle). Kiinteäkorkoisista lainoista sekä viiden vuoden kiinteään korkoon (keskikorko 3,36 %) että kymmenen vuoden kiinteään korkoon (keskikorko 3,58 %) sidottujen lainojen määrä vuodenvaihteessa oli 7,6 miljoonaa euroa. Muihin kiinteisiin korkoihin sidottuja lainoja oli noin 3,4 miljoonaa euroa (keskikorko noin 4,2 %). Viiden vuoden kiinteään korkoon sidotuissa lainoissa korontarkistukset tapahtuvat vuosina Kunnalla oli vuonna 2008 voimassa kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti seuraavat vakuutukset If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä (sopimuskausi ). lakisääteinen työtapaturmavakuutus (kuntouttava työtoiminta, omaishoitajat, vammaisten työtoiminta) lakisääteinen työtapaturmavakuutus (yläkoulun ja lukion oppilaat) lakisääteinen työtapaturmavakuutus (työntekijät) työnantajan työttömyysvakuutus työntekijän työttömyysvakuutus omaisuusvakuutukset (tietylle riskialttiiksi katsotulle irtaimistolle, metsä ja kiinteistöt) keskeytysvakuutukset (keskuskeittiöt) julkisyhteisön vastuuvakuutus ja erityisvastuu tapaturma- ja matkavakuutukset (mm. ryhmätapaturmavakuutus ja talkootyö) ajoneuvovakuutukset Kuntien yhdistyessä Jyväskylän maalaiskunnan vakuutukset siirrettiin Vakuutusyhtiö Pohjolaan, jossa Jyväskylän kaupungin ja Korpilahden kunnan vakuutukset olivat. Tämä väliaikainen vakuutusratkaisu on voimassa vuoden Jyväskylän kaupunki toteuttaa riskikartoituksen vuoden 2009 alussa, minkä jälkeen kaupungin vakuutuspalvelut kilpailutetaan siten, että uusi vakuutusratkaisu on voimassa lukien. Jyväskylän maalaiskunnalla oli vuonna 2008 vireillä Äänekosken käräjäoikeudessa Jokelan koulun urakkasopimukseen perustuva vahingonkorvauskanne äänekoskelaista Rakennusliike Porrokki Oy:tä vastaan. Käräjäoikeus antoi asiassa tuomion, jonka mukaan Rakennusliike Porrokki Oy velvoitettiin suorittamaan Jyväskylän maalaiskunnalle ,89 euroa korkolain mukaisine korkoineen lukien. Lisäksi Rakennusliike Porrokki Oy velvoitettiin korvaamaan Jyväskylän maalaiskunnan oikeudenkäyntikulut ,12 euroa korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä lukien. Porrokki on valittanut tuomiosta hovioikeuteen, eikä tuomio näin ollen ole lainvoimainen. Käräjäoikeuden tuomion perusteella on tehty ulosmittaushakemus Keski-Suomen Ulosottovirastoon. Ulosmittaushakemuksen ja Rakennusliike Porrokki Oy:n siitä Vaasan hovioikeudelle tekemän hakemuksen johdosta Vaasan hovioikeus antoi helmikuun lopussa 2009 käräjäoikeuden Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

14 tuomiosta täytäntöönpanokiellon, ja saatavaa ei näin ollen ole voitu turvata muutoksenhaun ajaksi. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa. Asianosaisten kesken on käyty myös sovintoneuvotteluja. Käräjäoikeuden määräämää vahingonkorvausta ei ole kirjattu saatavaksi kunnan tilinpäätöksessä, mutta on olemassa oikeudellinen riski, että Jyväskylän kaupungilta voi jäädä saamatta vahingonkorvaus korkoineen, jos esimerkiksi taloudellisesta taantumasta johtuen yritys menee konkurssiin Ympäristötekijät Jyväskylän maalaiskunnassa on vanha, käytöstä poistettu Kivilammen kaatopaikka, jonka sulkemisesta on syntynyt kunnalle ympäristövastuu. Ympäristövastuun määräksi on alustavasti arvioitu noin euroa. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Jyväskylän maalaiskunnan sisäisen valvonnan ohjeessa todetaan mm. seuraavaa: Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Vastuu sisäinen valvonnan järjestämisestä on kuitenkin ensisijaisesti kunnan toimivalla johdolla. Sisäinen valvonta on kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan ja toimialan johtajien väline varmistua siitä, että asiat toteutuvat tehtyjen päätösten mukaisesti ja että asetetut tavoitteet saavutetaan. Sisäisen valvonnan tulee antaa varmuus siitä, että seuraavat tavoitteet saavutetaan: kunnan toiminnassa noudatetaan lakeja, säännöksiä ja valtuuston päätöksiä ja johdon ohjeita kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti ja määräaikaisissa raporteissa edistetään kunnan tehtävien mukaisesti toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja määriteltyä palvelujen laatua turvataan kunnan resurssit menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksista, väärinkäytöksistä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista Edelleen sisäisen valvonnan ohjeessa todetaan, että sisäinen valvonta voidaan jakaa seuraavasti: sisäiseen tarkkailuun, jonka tehtävänä on varmistaa, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla ja hyväksytyllä tavalla sekä tehtävälle osoitetuilla voimavaroilla. Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa ja on luonnollinen osa palvelujen järjestämistä. luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan, joka on raportointivelvoitteiden asettamista, raportoinnin toteutuksen valvontaa ja päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailua sisäiseen tarkastukseen, joka on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa, jolloin tarkastuksen kohde tietää olevansa tarkastuksen kohteena. Jyväskylän maalaiskunnan sisäistä tarkastusta suorittaa kunnanjohtajan toimeksiannosta siihen valittu henkilö tai yhteisö. Toimialan johtajien ja muiden esimiesten on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjen tai hyväksyttyjen menettelytapojen vastaista epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Sisäisen tarkkailun toimivuuden seuranta kuuluu toimialan johtajien tehtäviin. 14 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

15 Vuoden 2006 tilinpäätöksen tilintarkastuspöytäkirjassa kunnan tilintarkastajat totesivat kunnan sisäisestä valvonnasta mm. seuraavaa: Pidämme tärkeänä, että sisäisen valvonnan kehittämiseen panostetaan edelleen ja sen toimivuutta seurataan säännöllisesti esimerkiksi kunnan osavuosikatsauksen yhteydessä. Sisäisen valvonnan seurannan laajentamiseksi kunnan johtoryhmän tulisi vuosittain antaa kunnanhallitukselle kirjallinen raportti siitä, miten sisäistä valvontaa on käytännössä toteutettu mm. seuraavien asioiden osalta: toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, laadunvalvonta, menojen ja tulojen valvonta, materiaalitoiminnot, käteiskassat, maksujen perusteet ja perintä, palkkalaskenta, atk-turvallisuus sekä projektien seuranta ja hallinnointi. Sisäisen valvonnan toimivuudesta on paikallaan raportoida myös toimintakertomuksessa. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi seuraavan kunnan johtoryhmän asiasta antaman selvityksen: Tilintarkastuspöytäkirjassa esitetyn sisäisen valvonnan kehittämisen voi käytännössä tulkita tarkoittavan sitä, että tilivelvolliset viranhaltijat raportoivat kunnan johtoryhmälle (kunnanjohtajalle) ja kunnanhallitukselle siitä, että sisäisen valvonnan ohjetta on noudatettu. Käytännössä tämä voisi ehkä tarkoittaa, että ohjeen noudattaminen dokumentoitaisiin esimerkiksi jonkinlaiseen seurantataulukkoon, josta kävisi ilmi, kuka, milloin ja miten on tehnyt sisäistä tarkkailua ja mitä tarkkailun seurauksena on käynyt ilmi. Kunnanhallituksen ja tilintarkastajan kannalta tämä olisi ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, miten sisäinen valvonta on käytännössä toiminut ja minkälaisia havaintoja on tehty. Sisäisen valvonnan kehittäminen ei ole edennyt vuoden 2007 aikana, eikä loppuvuoden 2007 aikana ole osoittaa kovin suuria kehittämispanostuksia tälle toiminnan osa-alueelle toimintaympäristön asettamien haasteiden vuoksi. Asiaan kannattanee paneutua viimeistään vuoden 2008 alussa vuoden 2007 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Käytännössä sisäistä valvontaa ei voitu kehittää vuonna 2008 kuntien yhdistymisen aiheuttaman muutostilanteen vuoksi. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan toimielinten tekemistä päätöksistä tehtiin vuoden 2008 aikana 12 kunnallis- tai muuta vastaavaa valitusta, jotka koskivat kaavoitukseen, maankäyttöön ja vesiosuuskuntiin liittyviä asioita. Kyseissä valituksissa ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, ettei kunnan sisäinen valvonta olisi toiminut. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kuten toimintakertomuksesta ja talousarvion toteutumisvertailusta käy ilmi, valtuusto myönsi alkuperäiseen talousarvioon lisämäärärahoja yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa. Myönnetyistä lisämäärärahoista huolimatta sosiaalilautakunta ylitti määrärahansa lähes 0,9 miljoonalla eurolla ja tekninen lautakunta yli 0,4 miljoonalla eurolla. Koko kunnan osalta ylitys oli yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa, kun vajaan 0,6 miljoonan euron lomapalkkajaksotus huomioidaan (lomapalkkajaksotukseen ei talousarviossa ole varattu määrärahaa). Kuntien tilinpäätösarvioiden ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 8,8 % vuonna 2008, kun Jyväskylän maalaiskunnan vastaava luku oli 16,4 %. Voitaneen ainakin siis jossain määrin todeta, että varojen käytön valvonnassa vuonna 2008 epäonnistuttiin. Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

16 Riskienhallinnan järjestäminen Kunnan merkittävimpiä riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu kohdassa Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnan omaisuuden, erityisesti kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvossa tapahtui huomattava arvonalennus vuoden 2008 tilinpäätöksessä (ks. sivu 12, Vuoden 2008 tilinpäätöksen valmistelu). Sisäisen valvonnan näkökulmasta kyseiset arvonalennukset voitaneen nähdä pitkäaikaisen prosessin tuloksena, jossa kirjanpidollisesti todetaan aikaisempien vuosien puutteita kunnan sisäisessä valvonnassa. Sopimustoiminta Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikojen seurantaa on kartoitettu kuntien yhdistymisprosessissa, mihin liittyen kehittämistoimenpiteitä on vireillä. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto päätti vuoden 2007 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että euron määräraha varataan sisäisen tarkastuksen palvelujen ostamiseen (noin 20 tarkastuspäivää vuodessa). Kunnanhallitus päätti hankkia ko. palvelun Jyväskylän kaupungin sisäisen tarkastuksen yksiköltä. Asiasta laadittiin kirjallinen sopimus ko. tarkastusyksikön ja maalaiskunnan välille. Sopimuksen puitteissa on tehty vuosina 2007 ja 2008 seuraavat tarkastukset/selvitykset kunnanhallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman ( , kohdat 1 ja 2 alla olevassa luettelossa) sekä kunnanjohtajan ja Jyväskylän kaupungin tarkastuspäällikön keskinäisen keskustelun ja sopimuksen perusteella (kohdat 3 6): 1. Vaajakosken uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisprosessin tarkastus toteutettiin pääosin kesä- ja heinäkuiden aikana 2007 (tarkastusraportti ). 2. Sosiaalipalvelujen ostopalvelusopimukset tarkastettiin helmi-maaliskuussa 2008 (tarkastusraportti ). 3. Puuppolan koulun kalusto- ja opetusvälinehankintojen kilpailutus (tarkastusraportti ) 4. Jyväskylän maalaiskunnan taseen läpikäynti 5. Irtaimistoluetteloinnin kartoitus yhdistyvissä kunnissa luettelomallin laadinta 6. Jyväskylän maalaiskunnan sopimusluetteloiden läpikäynti Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupungin sisäisen tarkastuksen tekemät kaksi ensimmäistä tarkastusta. Puuppolan koulun kalusto- ja opetusvälinehankintojen kilpailutuksesta laaditun tarkastusraportin yhteenvedossa todetaan, että koulutilojen kalustamiseen ja opetusvälinehankintoihin olisi tarkoituksenmukaista (ainakin perusopetustiloihin) ylläpitää suositusstandardia hankittavien kalusteiden/välineiden perusmateriaalivalinnoista ja määristä (esimerkiksi, mikä on alakoulun perusopetustilan opetusvälinevarustus). Lisäksi raportissa todetaan, että opetustoimessa voisi olla koulujen hankintoja koordinoiva henkilö, joka pitää huolta uusien/peruskorjattavien koulujen ensikertaisten kalustamisprosessien aikatauluttamisesta, tarvittavasta valmisteluun annettavasta ohjauksesta ja hankintaprosessien etenemisestä. Raportin mukaan kalustehankintaprosessi pitää liittää osaksi 16 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

17 hankkeen suunnittelua ja rakentamisen aikataulusta. Raportti annettiin tiedoksi kunnanjohtajalle, talousjohtajalle ja Jyväskylän kaupungin sivistyspalveluiden talousjohtaja Seppo Mäkiselle. Kolme viimeistä selvitystä oli osittain kolmen yhdistyvän kunnan yhteisiä ja ne laadittiin kuntien yhdistymistä helpottamaan. Jyväskylän kaupungin tarkastuspäällikkö osallistui syksyn 2008 aikana ns. käyttöomaisuustyöryhmän toimintaan. Ryhmässä oli edustus kolmesta yhdistyvästä kunnasta, ja ryhmän tehtävänä oli käydä läpi kuntien taseet uuden kunnan avaavaa tasetta varten. Ryhmän työskentelyn tuloksena havaittiin, että kuntien kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöissä oli eroja, jotka on pyritty kuntien vuoden 2008 tilinpäätöksissä eliminoimaan kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti. Jyväskylän kaupungin sisäinen tarkastus kartoitti syksyn 2008 aikana yhdistyvien kuntien irtaimistoluettelointiin liittyvät käytännöt ja laati irtaimistoluettelointimallin, jota kunnissa tuli hyödyntää irtaimistoa luetteloitaessa. Jyväskylän kaupungin tarkastuspäällikkö kävi läpi Jyväskylän maalaiskunnan sopimusluettelot ja kiinnitti huomiota erityisesti keskeneräisiin sopimuksiin, joiden ehdot eivät olleet vielä toteutuneet. Nämä tiedot välitettiin uuden kunnan asianomaiselle viranhaltijalle. Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

18 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA 2008 (1 000 ) Muutos Muutos-% Toimintatuotot ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,4 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,8 % Muut rahoituskulut ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Arvonalentumiset ja lisäpoistot ,6 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,1 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 % Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,4 17,3 Vuosikate/Poistot, % 34,8 % 164,7 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Tunnuslukujen laskentaperusteet: Toimintatuotot/Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valm. omaan käyt.) Vuosikate/Poistot, % =100 x Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate /asukas = Vuosikate / Asukasmäärä Tuloslaskelma ei sisällä kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 14,5 % (17,3 % vuonna 2007, 14,7 % vuonna 2006). Toimintatuottojen vuosimuutosta (-6,5 %) arvioitaessa on huomioitava, että kunta sai vuonna 2007 poikkeuksellisen suuren, 3,3 milj. euron myyntivoiton Palokankeskus IV:n maa-alueen 18 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

19 myynnistä. Kaiken kaikkiaan toimintatuottoihin sisältyi maanmyyntivoittoja vajaat 1,9 milj. euroa (5,0 milj. euroa vuonna 2007). Toimintakulut nousivat noin 17,8 milj. eurolla (12,4 %, 5,7 % vuonna 2007). Toimintakate, joka osoittaa verorahoituksen tarpeen kunnan toiminnan kulujen kattamiseen, heikkeni noin 19,2 milj. euroa (16,4 %) vuoteen 2007 verrattuna. Verotulot (Milj. euroa) Kiinteistövero 2,3 2,6 2,7 3,0 3,1 3,6 3,9 4,1 4,4 Kunnallisvero 58,9 68,0 75,7 74,7 75,9 78,8 85,4 91,2 98,3 Yhteisövero 4,7 2,3 3,9 1,8 2,3 2,8 3,1 3,9 4,0 Yhteensä 65,9 72,9 82,3 79,5 81,2 85,2 92,4 99,1 106,7 Muutos ed.vuoteen -0,6 % 10,6 % 12,9 % -3,4 % 2,2 % 4,9 % 8,5 % 7,3 % 7,6 % Verotulot nousivat vuoteen 2007 verrattuna 7,6 milj. euroa eli 7,6 %. Valtionosuuksia kertyi 5,2 milj. euroa enemmän (16,1 %) kuin vuonna Rahoitustuotot olivat 3,4 milj. euroa ja rahoituskulut 3,4 milj. euroa. Keski-Suomen Valon sijoitusten nettovaikutus rahoitustuottoihin ja - kuluihin oli yhteensä noin 0,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa vuonna 2007). Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 9,3 milj. euroa sekä ylimääräisiä poistoja ja arvonalentumisia 12,6 milj. euroa, joten poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 21,9 miljoonaa euroa. Vuosikate/poistot (%) ilman ylimääräisiä poistoja ja arvonalennuksia olisi ollut 81,8 %. Tilikauden tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja muodostui -14,3 milj. euroa. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämäksi tuli noin 13,0 milj. euroa. Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös

20 1.3.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA (1 000 ) Muutos Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-54 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset yhteensä Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 36,9 95,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 30,3 73,8 Lainanhoitokate 1,5 2,8 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentaperusteet: Investointien tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno (Investointien omahankintameno tarkoittaa rahoituslaskelman pysyvien vastaavien investointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainan lyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset) Kassan riittävyys pv = 365 pv x Kassavarat / Kassastamaksut 20 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot