TASEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2014 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Seurakuntayhtymän talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 42

3 1. TOIMINKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församlingen muodostavat Kauniaisten seurakuntayhtymän. Kauniaisissa seurakuntayhtymässä toimitaan siten, että yhtymän kaksi seurakuntaa vastaavat toiminnan sisällöistä. Seurakuntayhtymä (yhteistalous) huolehtii talous-, henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistöpalveluista sekä perheneuvonnasta, sairaalatyöstä ja konserttitoiminnasta. Yhteistalouden tavoitteena on luoda ja ylläpitää resurssit ja taloudelliset edellytykset suomen- ja ruotsinkieliselle seurakuntaelämälle. Seurakuntien ydintehtävää ja siihen liittyviä toimintoja arvioidaan seurakuntien omissa toimintakertomuksissa. Seurakuntayhtymän talouden kantokykyyn liittyvä strategia (YKV ) lähtee siitä, että toiminnan nykyinen volyymi voidaan säilyttää, kun kaupungin asunto-ohjelma tuo kaupunkiin uusia asukkaita ja sen myötä seurakuntiin uusia jäseniä. Strategiassa arvioidaan, että ensi vuosikymmenen puolivälissä Kauniaisissa on n asukasta. Se tarkoittaa vuosittain n. sataa uutta kaupunkilaista ja n. 80 uutta seurakuntalaista. Todennäköistä on, että samalla suomenkielisen väestön suhteellinen osuus kasvaa. Tämä jäsenistön kasvutavoite ei ole toteutunut strategiassa arvioidun mukaisesti. Kasvu vuosina oli yhteensä 124 jäsentä eli keskimäärin 25 jäsentä vuodessa. Kaupungin väkiluku on kasvanut samana aikana 484 henkeä eli keskimäärin 97 henkilöä vuodessa. Vuonna suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 72 hengellä, mutta ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä laski 44 hengellä. Näin ollen nettolisäys oli 28 henkeä kun kaupungin väkilukua kasvoi 191 hengellä. JÄSENKEHITYS Seurakunta % % 2012 % 2011 % 2010 % Suomalainen % % % % % Svenska % % % % % Yhteensä % % % % % Muutos 28 0,4 % 7 0,1 % 10 0,1 % 79 1,2 % Kaupunki Muutos 257 2,8 % 191 2,1 % 103 1,2 % 118 1,4 % Jäsenyysaste 73,4 % 75,2 % 76,7 % 77,5 % 77,6 % Strategisena taloudellisena tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää tasapainoinen talous. Tässä voidaan sanoa onnistutun kansantalouden heikkenemisestä huolimatta. Vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Omavaraisuus on edelleen n. 95 % eikä lainoja ole. Rahavarat tosin vähenivät n (2,5%), mutta rahoitusvarallisuus jäsentä kohden 304 (edv.328 ) ja rahavarojen riittävyys 302 päivää (edv. 343) ovat hyvät verrattuna koko kirkon yleiseen tasoon (vuonna 123 ja 195 pv). Koko yhtymän tilikauden tulos muodostui odotetusti alijäämäiseksi ,15. Talousarviossa oli alijäämäksi arvioitu Ero vastaa suurin piirtein budjetoimattomia rahoitusarvopapereiden alaskirjauksia n Edellisenä vuotena saavutettiin ylijäämää ,35, missä olivat mukana kertaluonteiset rahoitusarvopapereiden arvonalennusten palautukset ja metsäomaisuuden myyntivoitot. Toimintakate heikkeni vuoteen verrattuna n (-2,6%), mikä johtui pitkälti henkilöstökulujen kasvulla n :lla (7,5%) ja annettujen avustusten kasvulla n (10,8 %) sekä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytännön muutoksella (n ). Talousarvioon nähden käyttökate toteutui lähes 100 %:sti. 1

4 Verotulot laskivat odotetusti edelliseen vuoteen verrattuna n (-2 %) lähinnä vuonna tapahtuneesta kirkollisveron tilityskäytännön muutoksesta johtuen. Talousarvioon nähden verotulojen kertymä toteutui lähes arvioidusti (+5.140, 100,2%). Investointeihin oli varattu n , josta toteutui n Kohteina olivat kirkkotekstiilien vihreän sarjan uudistaminen ( ), kirkon flyygelin peruskorjaus ( ), kirkon takatien asfaltointi (7.800 ) ja kirkon av-laitteiston hankkiminen (8.700 ). Suurin osa ( ) investointimäärärahoista käytettiin As Oy Kauniaisten Puistokujan peruskorjausten lainaosuuksien maksamiseen (aktivointi). Suunnitelman mukaiset poistot olivat n eli n pienemmät kuin edellisenä vuonna. Investoinnit ovat vuosina olleet selvästi poistoja pienemmät. Yhteistalouden alijäämäksi ulkoisen laskennan mukaan muodostui n , suomalaisen seurakunnan n ja svenska församlingenin Toteutuneet verotulot on jaettu talousarviossa määriteltyjen jako-osuuksien mukaisesti: yhteistalous 48 %, suomalainen 30 % ja svenska 22 %. Seurakuntien kesken jako on tehty perussäännön mukaisesti. Tasekirjassa esitettävät tilinpäätösluvut ovat ulkoisen laskennan mukaisia lukuja. Kirkkohallituksen kirjanpidon ohjeiden mukaiset sisäiset erät ja vyörytykset esitetään tasekirjan ulkopuolella ja otetaan huomioon Kirkkohallitukselle mennessä lähetettävissä taloustilastoissa. Taulukoissa tilinpäätöslaskelmia lukuunottamatta tuotot on esitetty miinus -merkkisinä ja kulut plus - merkkisinä ja niin ollen positiivinen tulos on miinus - merkkinen ja negatiivinen tulos plus merkkinen (esitystapa johtuu taloushallinnon järjestelmästä). 2

5 1.2. Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto 2011 Puheenjohtaja Huoponen, Kari (suomalainen seurakunta) varapuheenjohtaja Hedlund Turid (svenska församlingen) Kauniaisten suomalainen seurakunta: Varsinaiset jäsenet: Erävuori, Marju Haataja, Meriliinu Huoponen, Kari Kauppila, Matti Manninen, Juhani Mäkelä, Raimo Peltovirta, Margit Pesonen, Kari Pirttimäki, Raili Rautio, Eero Ronkainen, Timo Tuohioja, Tarja ulkomailla Valkonen, Rauno Varajäsenet: Aro, Paula Aro, Ville Kivinen, Matti Nevanlinna, Jaakko Raulamo, Jaakko Saari, Kari W. Ström, Leena Grankulla svenska församling: Varsinaiset jäsenet: Bäck, Ulla Ehrström-Tegengren, Mona Hedlund, Turid Lindström, Göran Nyberg, Daniel työntekijänä ruotsalaisessa srk:ssa , ei varajäsentä Nyberg, Kjell Nyberg, Theodora Ohls, Susanna Uusimäki, Erkki Suppleanter varajäsenet: Nykvist-Tuominen, Solveig Ojaluoma, Ingrid Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Yhteinen kirkkoneuvosto Vihko, Mauri puheenjohtaja Manninen, Juhani varapuheenjohtaja (Kauppila, Matti) Ehrström-Tegengren, Mona (Bäck, Ulla) svenska församlingen Erävuori, Marju (Ström, Leena) suomalainen seurakunta Holmberg, Wilhelm (Enqvist, Helena) svenska församlingen Lindström, Göran (Ohls, Susanna) svenska församlingen Pirttimäki, Raili (Valkonen, Rauno) suomalainen seurakunta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. 3

6 Tilintarkastus 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana Martin Slotte JHTT, CIA Taloustoimikunta Manninen, Juhani, puheenjohtaja Holmberg, Wilhelm Saari, Kari W. Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse, sihteeri Taloustoimikunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Johtoryhmä Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse Johtoryhmä kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. 4

7 1.3. Henkilöstö Seurakuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 33 henkilöä ( henkilöä), joista 11 oli osa-aikaisia ja 1 tuntipalkkainen. Palvelussuhteista 7 oli määräaikaisia, joista 2 oli sijaisia. Henkilöstöstä 1 oli vajaatyökykyinen seurakunta-apulainen. Henkilöstöstä 26 oli naisia ja 7 miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli ,4 vuotta ( ,7 vuotta). Naisten keskiikä oli 47,4 vuotta ja miesten 51,9 vuotta. Henkilöstön palvelusvuodet Kauniaisten seurakuntayhtymässä olivat keskimäärin 4,5 vuotta. Yhteistalouden palveluksessa oli vuoden lopussa 9 henkilöä, joista 1 oli vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtymässä olevan henkilön osa-aikainen lomasijainen ja 1 tuntipalkkainen siivooja. Yhteistalouden henkilöstöön kuuluu 1 yhteistä seurakuntatyötä tekevä henkilö (perheneuvoja-sairaalasielunhoitaja) ja 2 talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tekevää henkilöä (talouspäällikkö ja kirjanpitäjä). Loput 6 henkilöä hoitavat kiinteistö-, keittiö- ja suntiotehtäviä. Yhteistalouden henkilöstön henkilöstökulujen kohdistaminen Taloushallinto Jumalanpalveluselämä Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Hautaustoimi Kirkko ja kerhorakennus Sebastos Keittiö Yhteensä Emäntä-vahtimestari 60 % (2 kpl) Emäntä-vahtimestari Kirjanpitäjä Perheneuvoja- sairaalasielunhoitaja Siivooja 100 Suntio Talouspäällikkö Ylivahtimestari Väkiluku Seurakunta % % Suomalainen % % Svenska % % Yhteensä % % Muutos 28 0,4 % Väkiluvun kehityksestä on kerrottu lähemmin yleiskatsauksessa (s. 1) 5

8 1.5. Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yhteistalouden alijäämä ulkoisen laskennan mukaan n oli n suurempi kuin talousarviossa ( ). Toimintakate jäi vajaa heikommaksi kuin oli budjetoitu. Toimintatuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa. Tämä johtui lähinnä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytäntöjen muutoksesta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa, sekä arvioitua suuremmasta KELA-korvauksesta työterveydenhoidosta. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n :lla (6 %) koska lähinnä siivouksen henkilöstökulut oli budjetoitu alakanttiin ja suntioiden sijaistukset ja erilaiset työaikakorvaukset ylittyivät selvästi. Merkittävä ylitys (n ) oli myös kalustohankinnoissa, koska työergonomiasyistä hankittiin paljon päätetyötätekeville sähkösäätöiset työpöydät, joita ei talousarviossa oltu huomioitu. Sen sijaan kiinteistön huolto- ja ylläpitokustannuksissa pysyttiin talousarvion puitteissa ja säästöäkin syntyi. Seurakuntayhtymä siirtyi vuoden alusta Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi, mikä vaikutti siirtymäkauden työn ja sitä kautta kustannusten kasvuun. Rahallista hyötyä KIPA:an siirtymisestä oli vuonna n kun otetaan huomioon säästöt Rauhala Oy:ltä aiemmin ostetuissa IT-palveluissa (n ) ja palkanlaskentapalveluissa (n ) verrattuna KIPA:n veloitukseen n IT-palveluita lisäsi puolestaan vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). Kiinteistöhuoltopalvelujen kustannukset pysyivät jokseenkin ennallaan n :n tasolla. Huoltoyhtiön vaihto liki 20 % edullisempaan Tapiolan lämpö Oy:hyn toteutettiin lokakuun alusta, joten sen vaikutus kustannuksiin ei ollut vielä kovin suuri. Kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut kaikkiaan jäivät liki (n. 27 %) pienemmäksi kuin edellisenä vuotena ja n (n. 4,5 %) pienemmäksi kuin talousarviossa. Kiinteistön lämmitys- ja sähkökustannuksia saatiin hieman alennettua. Sähkön myynnin sopimus vaihdettiin kilpailutuksen jälkeen edullisempaan elokuun alusta. Lisätalousarviosarakkeessa ( ) on esitetty eläke- ja kiinteistörahastojen osalta varsinaiseen talousarvioon tehdyt korjaukset, jotka jouduttiin tekemään KIPAan siirtymisen johdosta, koska KIPAssa eläkerahaston ja kiinteistörahaston kirjauskäytäntö muuttui. Ympäristödiplomin ja ympäristöohjelman tavoitteet ja linjaukset on otettu huomioon hankinnoissa ja kiinteistöjen ylläpidossa samoin kuin toimistotyössä. Energian (sähkö, kaukolämpö) kulutusta on seurattu ja energiaa säästäviä ratkaisuja on toteutettu mm. koneita ja laitteistoja uusittaessa. Loppuvuodesta hankittiin kopiointiin yms. aiempaa ympäristöystävällisempi monitoimilaite. Valaistuksessa ollaan siirrytty led-valaistukseen laitteita uusittaessa. Ympäristötoimikunta on suorittanut vuoden aikana ympäristödiplomin ( ) väliarvioinnin diplomin uusimista silmällä pitäen. 6

9 Yhteistalouden käyttötalousosan toteutuminen Pääluokat PÄÄLUOKKA TILIRYHMÄ Hallinto Toimintatuotot , , , , ,88 109,21 Toimintakulut , , , , ,28 98,86 TOIMINKATE , , , , ,16 96,62 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,56 96,48 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toim. Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , , ,75 98,70 TOIMINKATE , , , ,75 97,91 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 97,91 Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , , , ,17 121,84 Toimintakulut , , , , ,04 111,43 TOIMINKATE , ,00 0, , ,87 108,28 Rahoitustuotot- ja kulut 3 531, , ,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,24 93,25 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,75 106,42 Rahoitustoimi Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0,00 Verotulot , , , ,47 100,20 Verotuskulut , , ,23-785,23 101,71 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,79 20,18 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,55 98,24 Tehtäväalakohtainen käyttötalous Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto Toimintakulut 1 789, , ,26 671,74 64,08 Henkilöstökulut 1 773, , ,25 250,75 82,53 Palkat ja palkkiot 1 768, , ,25 245,75 82,81 Henkilösivukulut 5,16 5,00 5,00 Palvelujen ostot 15,49 285,00 14,01 270,99 4,92 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 TOIMINKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 VUOSIKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 TILIKAUDEN TULOS 1 789, , ,26 671,74 64,08 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 789, , ,26 671,74 64,08 7

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto Toimintakulut 2 817, , , ,49 29,94 Henkilöstökulut 2 660, , , ,49 52,34 Palkat ja palkkiot 2 367, , , ,29 49,61 Henkilösivukulut 292,53 318,00 286,80 31,20 90,19 Palvelujen ostot 26, ,00 48,00 992,00 4,62 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 Annetut avustukset 130, , ,00 TOIMINKATE 2 817, , , ,49 29,94 VUOSIKATE 2 817, , , ,49 29,94 TILIKAUDEN TULOS 2 817, , , ,49 29,94 Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalue sisältää myös henkilökunnan työterveyden (n ) ja työpaikkaruokailun (lounassetelit) tulot ja menot (netto n ) sekä kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palveluistaan perimät maksut (n ). Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , , ,43 151,28 Maksutuotot , , ,22 148,22 100,99 Tuet ja avustukset , , , ,21 337,46 Muut toimintatuotot -97,00 97,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0, , ,97 102,43 Henkilöstökulut , , , ,71 111,18 Palkat ja palkkiot , , , ,96 111,15 Henkilösivukulut , , , ,75 111,26 Palvelujen ostot , ,00 0, , ,74 86,97 Vuokrakulut 725,09-725,09 0,00 Aineet ja tarvikkeet 1 531,82 850, , ,61 327,60 Ostot tilikauden aikana 1 531,82 850, , ,61 327,60 Annetut avustukset 173,60-173,60 0,00 Muut toimintakulut 7,03-0,30 0,30 0,00 TOIMINKATE , ,00 0, , ,46 96,99 VUOSIKATE , ,00 0, , ,46 96,99 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,46 96,99 8

11 Tilintarkastus Tilintarkastajana Tuokko Tilintarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, CIA Martin Slotte. Tilintarkastus Toimintakulut 2 644, , ,30 243,70 93,23 Palvelujen ostot 2 644, , ,30 243,70 93,23 TOIMINKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 VUOSIKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 TILIKAUDEN TULOS 2 644, , ,30 243,70 93,23 Tietohallinto Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun IT-yhteistyösopimuksen myötä Kauniaisten seurakuntayhtymän tietotekniikkatoiminnot on sulautettu osaksi Espoon seurakuntayhtymän (Espoon IT-alue) toimintoja. Ainoastaan Kauniaisten käytössä olevat sovellukset Kauniainen hankkii itse. Espoon tietohallinto määrittelee ja päättää noudatettavat tietoturva- ja tuotelinjaukset. Tähän yhteistyöhön liittyvät palvelujen ostot olivat yht Tietoliikenneyhteydet ja sähköpostipalvelut on hankittu Elisalta (n ). Prime-varauskirjajärjestelmästä on maksettu Innofactor Oy:lle n IT-palveluita lisäsi vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut (Dell) Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). KIPA:an siirtymisen myötä luovuttiin Rauhala Oy:n taloushallinnon Status-järjestelmästä vuoden puolivälissä, säästö vuonna n KIPA:ssa järjestelmäkulut sisältyvät palvelumaksuun (ks. talous- ja henkilöstöhallinto). Tietohallinto Toimintakulut , , ,11-397,11 100,82 Palvelujen ostot , , , ,64 112,20 Vuokrakulut , , , ,08 58,53 Aineet ja tarvikkeet 2 686,14 825, , ,55 356,43 Ostot tilikauden aikana 2 686,14 825, , ,55 356,43 TOIMINKATE , , ,11-397,11 100,82 VUOSIKATE , , ,11-397,11 100,82 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 Suunnitelman mukaiset poistot 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , , ,71-396,71 100,79 9

12 Eläkerahasto Eläkerahastolla on yksi asuinhuoneisto, joka on ollut vuokrattuna elokuun loppuun, jonka jälkeen siihen on tehty peruskunnostus (valmis 2015). Vuokratulojen ja asuntokulujen erotus 1.387,06 on siirretty taseeseen vastattaviin kasvattamaan eläkerahastoa. Eläkerahaston varoista on maksettu Kirkon eläkerahastolle ns. ylimääräinen eläkerahastomaksu. KIPA:n asiakkaaksi siirtymisen myötä ylimääräisen eläkerahastomaksun (suuruus vuonna oli 1,2 % vuonna 2012 toimitetun verotuksen kirkollisverosta eli ) kirjanpidollinen käsittely muuttui niin, että se näkyy osana keskusrahastomaksua kuluissa ja vastaavan suuruinen siirto taseesta (eläkerahastosta) Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat-tiliryhmässä toimintatuotoissa. Eläkerahasto Toimintatuotot , , , ,15 85,20 Vuokratuotot , , , ,09 62,96 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,06 90,21 Toimintakulut , , , ,15 41,49 Palvelujen ostot 26, ,00 14, ,50 1,32 Vuokrakulut 2 858, , ,35 199,65 93,03 Aineet ja tarvikkeet 2 000,00 719,00 719,00 Ostot tilikauden aikana 2 000,00 719,00 719,00 Muut toimintakulut 7 641, , ,00 TOIMINKATE 6 017, , , ,00 95,04 Keskusrahastomaksut , , ,00 95,04 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Muut rahoitustuotot ,55 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

13 Yleishallinto Tehtäväalue sisältää mm. koko seurakuntayhtymän puhelinkulut, konttoritarvikekulut sekä virkistystoiminnan. Yleishallinto Toimintatuotot -451,60 451,60 0,00 Maksutuotot -451,60 451,60 0,00 Toimintakulut , , , ,72 104,67 Henkilöstökulut 1 372, ,00 504, ,17 21,30 Palkat ja palkkiot 1 724, ,00 383, ,80 21,29 Henkilösivukulut -351,26 570,00 121,63 448,37 21,34 Palvelujen ostot , , , ,54 111,86 Vuokrakulut , , ,50-525,50 103,62 Aineet ja tarvikkeet 6 956, , ,25-827,25 111,33 Ostot tilikauden aikana 6 956, , ,25-827,25 111,33 Annetut avustukset 322,40 152,00 273,60-121,60 180,00 TOIMINKATE , , , ,12 103,68 VUOSIKATE , , , ,12 103,68 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 103,68 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta Yhteinen jumalanpalveluselämä Työala sisältää lähinnä jumalanpalvelusten suntiopalvelut ja tarvikkeet (ehtoollisvälineet, kukat). Yhteinen jumalanpaleveluselämä Toimintakulut , , , ,72 89,25 Henkilöstökulut , , , ,73 89,94 Palkat ja palkkiot , , ,96 912,04 92,86 Henkilösivukulut 3 911, , ,03 278,97 93,11 Henkilöstökulujen oikaisuerät -347,43-502,72 502,72 0,00 Palvelujen ostot 2 046, , ,34 413,66 79,32 Aineet ja tarvikkeet 4 468, , ,67 453,33 90,93 Ostot tilikauden aikana 4 468, , ,67 453,33 90,93 TOIMINKATE , , , ,72 89,25 VUOSIKATE , , , ,72 89,25 TILIKAUDEN TULOS , , , ,72 89,25 11

14 Yhteinen musiikkityö Kauniaisten Seurakuntayhtymässä on kolme kanttoria. Kaksi heistä toimii ruotsinkielisellä puolella, yksi suomenkielisellä puolella. Konserttitoiminta on suurimmaksi osaksi yhteistä, kaksikielistä. Myöskin soitinten huollosta vastuu jakautuu kaikille kanttoreille yhteisen sopimuksen mukaan. Urkujen huollosta vastaa Urkurakentamo Veikko Virtanen ja pianojen ja flyygelin virityksestä ja pienhuolloista vastaa Kirsi Lassi. Vuonna Musiikkityön kevätkauteen ajoittui flyygelin suurremontti (investointikustannukset n , ks Investointiosa). Korjauksen yhteydessä vuonna 1984 hankitun, alkuperäiskunnossa olevan, flyygelin vasarat, kielet ja muut kuluneet osat vaihdettiin. Soittimen pinta kunnostettiin pintalakkaamalla, jolloin myös paikattiin kolhut kulmista, hiottiin naarmuiset alueet ja pinta kiillotettiin. Virityksen pysyvyyttä parantamaan hankittiin kosteudentasaaja sekä suojapeite, joka myös ehkäisee uusien pintavaurioiden syntyä. Vuoden muita hankintoja oli kosteudentasaaja alasalin pianoon sekä sähköpiano Sebastokseen. Tämä toimenpiteet vähentävät soittimien vireongelmia Sebastoksessa ja alasalissa. Vuoden Granipäivän konsertissa soitti Paavali Jumppanen. Tällöin flyygeli otettiin juhlallisesti uudelleen käyttöön. Kesän neljän konsertin sarja Flyygelin siivellä jatkoi flyygelin peruskorjauksen juhlistamista. Viimeisen konsertin em otsikolla soitti Marita Viitasalo Kauniaisten Musiikkijuhlat ovat Musiikkityön suurin yksittäinen kumppani. Vuonna kirkossa pidettiin aiemmista vuosista poiketen kolme konserttia sekä kaksikielinen musiikkijuhlamessu. Musiikkijuhlien konserteissa oli yhteensä 525 kuulijaa. Yhteistyön puitteissa seurakuntayhtymä tuki musiikkijuhlia ostamalla 100 lippua (2.500 ) konserttiin kirkossa pidettyyn konserttiin Arkkitehtuuria ajassa ja ajattomuudessa ja antamalla muuta tukea :lla (sisältyvät palvelujen ostoihin). Annetut avustukset koostuvat :n avustuksesta Grankulla kammarkörille (GÖR) ja 200 :n lahjoituksesta Kirkon ulkomaanavulle (KUA) Marita Viitasalon konsertista saaduista tuotoista. Kaiken kaikkiaan kirkossa pidettiin vuonna 29 konserttia, joista Yhtymän Musiikkityön toiminnan alaisia noin 20. Kävijöitä konserteissa oli noin 4000 henkeä. Yhtymän musiikkityön haasteena oli vuonna henkilövaihdokset virkavapaiden takia. Muutoksista huolimatta toiminta on pyörinyt kuten ennenkin ja tehtävien organisoiminen on sujunut hyvin. Kaksikielisiä messuja ja muita tilaisuuksia on vuosittain kymmenkunta. Näiden tilaisuuksien työnjakoa varten tavlassa on taulukko jota käytetään tehtävien jaon pohjana. Samoin konserttien tiedotuksen ja vastuiden jaot näkyvät P-asemalla kansiossa nimeltä Konsertit. 12

15 Yhteinen musiikkityö Toimintatuotot , ,00 0,00 Muut toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , ,56-913,56 103,79 Henkilöstökulut 7 564, , , ,08 121,11 Palkat ja palkkiot 5 750, , , ,00 121,97 Henkilösivukulut 1 814, , ,08-408,08 118,39 Palvelujen ostot , , , ,76 85,66 Aineet ja tarvikkeet 351, , ,24-574,24 144,17 Ostot tilikauden aikana 351, , ,24-574,24 144,17 Annetut avustukset 1 000, , ,00-200,00 120,00 TOIMINKATE , , ,56 586,44 97,57 VUOSIKATE , , ,56 586,44 97,57 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 586,44 97,57 Perheneuvonta Asiakkaita on kuluneena vuonna ollut 33 (41 v.-13). Miesasiakkaita oli 8(11). Naisasiakkaita oli 25(30). Uusia asiakkaita oli 12. Asiakkaista 9 on töissä Kauniaisissa tai asuu muuton jälkeen aivan Espoon rajalla. Asiakkaista 4 on käyttänyt vain ruotsin kieltä neuvottelussa. Grankulla svenskaan kuuluu 7 asiakasta. Osa kuuluu kaksikielisiin perheisiin. Englannin kieltä on neuvotteluissa käyttänyt 3 henkilöä. Yksilöneuvotteluja oli 297 modulia (275 v.-13). Neljällä pariskunnalla oli keskusteluja 69 modulia (94 v.-13). Perheistunnossa on ollut mukana alle 6 vuotias lapsi vanhempansa kanssa. Asiakkaista suurin osa oli vuotiaita (24). Useimmat ovat avioliitossa, töissä ja heillä on enemmän kuin 2 lasta. Tulosyyt olivat entisenlaiset: psykososiaaliset kriisit (7), erokysymykset (9), vuorovaikutusongelmat (6) ja ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa (5). Perheneuvonta Toimintakulut , , ,84 119,16 99,71 Henkilöstökulut , , ,43 156,57 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,65 193,35 99,35 Henkilösivukulut 9 359, , ,78-36,78 100,39 Palvelujen ostot 814,62 900,00 873,76 26,24 97,08 Aineet ja tarvikkeet 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 Ostot tilikauden aikana 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 TOIMINKATE , , ,84 119,16 99,71 VUOSIKATE , , ,84 119,16 99,71 TILIKAUDEN TULOS , , ,84 119,16 99,71 Sairaalasielunhoito Työntekijä toimii kaksikielisenä sairaalapappina Tammikummun vuodeosastoilla, Villa Anemonen hoivakodissa, Kaunialan sairaalassa ja Villa Bredan vanhainkodissa. 13

16 Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut 498 (507 v.-13). Potilaskeskusteluja on ollut 384 (372 v.-13), omaisten kanssa käytyjä keskusteluja on ollut 19 (28 v.-13) ja henkilökunnan kanssa on ollut joko terapiaa, työnohjausta tai yhteistyöneuvotteluja 95 kertaa (107 v.-13). Yhteisvastuukeräyksen aihe Saattohoito oli eri tavoin esillä vuoden aikana etenkin Tammikummussa ja saattotyöryhmässä. Sairaalasielunhoito Toimintakulut , , ,57 365,43 98,34 Henkilöstökulut , , ,30 84,70 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,74 104,26 99,35 Henkilösivukulut 5 038, , ,56-19,56 100,39 Palvelujen ostot 979,83 590,00 322,75 267,25 54,70 Aineet ja tarvikkeet 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 Ostot tilikauden aikana 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 TOIMINKATE , , ,57 365,43 98,34 VUOSIKATE , , ,57 365,43 98,34 TILIKAUDEN TULOS , , ,57 365,43 98,34 Kansainvälinen diakonia ja lähetys Kv diakonia Toimintakulut , , ,00 325,00 99,59 Annetut avustukset , , ,00 325,00 99,59 TOIMINKATE , , ,00 325,00 99,59 VUOSIKATE , , ,00 325,00 99,59 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 325,00 99,59 KOHDE EUR Lähetystyö ,60 Merimieskirkko 5 500,00 Kirkon ulkomaanapu ,00 Muut avustukset ,40 Kokonaistulos ,00 Kv. avustuksiin annettu 7 % yhteistalouden kirkollisverotuloista. Määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa seurakunnille. Seurakuntaneuvostot päättävät avustusten kohteista 14

17 Hautaustoimi Kolumbaariossa on 486 uurnalokeroa, joihin mahtuu yhteensä noin 1900 uurnaa. Vuonna on lunastettu 2 uutta lokero, edellisenä vuonna 3. Käytössä oli vuoden lopussa 27 (n. 6 %) uurnapaikkaa. Uurnapaikan hinta vuonna oli 40. Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Maksutuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 Henkilöstökulut 4 668, , ,44 358,56 92,41 Palkat ja palkkiot 3 613, , ,78 214,22 94,03 Henkilösivukulut 1 139, , ,54 55,46 95,12 Henkilöstökulujen oikaisuerät -84,30-88,88 88,88 0,00 Palvelujen ostot 3 017, , ,15 0,00 Aineet ja tarvikkeet 3 479, , ,94 0,00 Ostot tilikauden aikana 3 479, , ,94 0,00 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 VUOSIKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 Suunnitelman mukaiset poistot 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kolumbaarion osuus tilakustannuksista (sähkö, lämmitys, vartiointi, tilojen ja laitteiden kunnossapito) sisältyi vuoden talousarviossa koko kiinteistön (Kirkko ja seurakuntatilat) talousarviolukuihin mutta toteutuma kohdistettiin tehtäväalueelle. Kiinteistötoimi Kirkko ja seurakuntatilat Kirkko ja seurakuntatilat Toimintakulut , , , ,37 121,03 Henkilöstökulut , , , ,02 118,34 Palkat ja palkkiot , , , ,63 123,18 Henkilösivukulut , , , ,67 107,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät -672,16-858,28 858,28 0,00 Palvelujen ostot , , , ,87 105,38 Vuokrakulut 4 037, , , ,06 48,36 Aineet ja tarvikkeet , , , ,68 149,88 Ostot tilikauden aikana , , , ,68 149,88 Muut toimintakulut , , , ,86 116,07 TOIMINKATE , , , ,37 121,03 VUOSIKATE , , , ,37 121,03 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,48 89,82 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 89,82 TILIKAUDEN TULOS , , , ,89 111,28 15

18 Henkilöstökulut nousivat selvästi edellisestä vuodesta ja ylittivät talousarvion. Syynä oli lähinnä sijaisuuksien lisääntyminen, johon vaikutti myös vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtyvän Sebastoksen emäntä-vahtimestarin lomien pitäminen marraskuun alusta. Lisääntyneiden tilaisuuksien vuoksi on myös jouduttu käyttämään aiempaa enemmän suntion sijaisia. Tuntipalkkaisen siivoojan työt ovat lisääntyneet ja myös siivouksen kustannusarvio oli alimitoitettu talousarviossa. Kiinteistön huoltopalvelut kilpailutettiin ja uusi n. 20 % edullisempi sopimus (Tapiolan lämpö Oy) otettiin käyttöön lokakuun alusta. Kirkon ulkoseinien edellsenä vuonna aloitettu korjausmaalaus saatettiin loppuun lukuun ottamatta vanhaa kellotornia. Hankinnat kasvoivat odotettua suuremmiksi lähinnä paljon päätetyöskentelyä tekevien sähkösäätöisten työpöytien hankinnan takia (n ). Näitä ei oltu huomioitu talousarviossa, mutta olivat välttämättömiä ergonomiasyistä. Muita koneita ja laitteita on myös jouduttu uusimaan odotettua enemmän. Lämmitys- ja sähkökustannukset (n ) ovat pysyneet edellisen vuoden tasossa (n ) ja pysyneet talousarvion ( ) puitteissa. Sähkön hankinta kilpailutettiin yhteistyössä Espoon sky:n kanssa kesällä ja saatiin elokuun alusta edullisempi sopimus (220 Energia Oy). Sen sijaan sähkön siirron hinta (Fortum) ja sähköverot nousivat selvästi. Sähkön kulutus laski vuodesta (5.631,44 KWh) n. 11 % ollen vuonna 4.996,41 KWh). Kaukolämmön (Fortum) käyttö pysyi jokseenkin ennallaan ollen vuonna 426,51 MWh. Asuinhuoneistot Asuinhuoneistot Toimintatuotot , , ,40-133,60 99,84 Vuokratuotot , , ,40-133,60 99,84 Toimintakulut , , , ,98 105,05 Palvelujen ostot 9 108, , , ,81 117,17 Vuokrakulut , , , ,97 107,61 Aineet ja tarvikkeet 660, , , ,80 69,81 Ostot tilikauden aikana 660, , , ,80 69,81 TOIMINKATE , , , ,58 79,78 VUOSIKATE , , , ,58 79,78 Poistot ja arvonalentumiset 7 854, , ,01 929,99 88,77 Suunnitelman mukaiset poistot 7 854, , ,01 929,99 88,77 TILIKAUDEN TULOS , , , ,59 71,47 16

19 Maa- ja metsäalueet Seurakuntayhtymä omistaa Espoon Bembölessä Bellinrinne 3-nimisen tilan, n m2. Aleen asemakaava on vahvistettu vuoden alussa ja ko. kiinteistölle on vahvistettu 500 asm2:n rakennusoikeus. Kiinteistö on tarkoitus myydä. Lisäksi seurakuntayhtymä omistaa Espoossa Jorvin sairaalan vieressä Pikku-Ingas-nimisen kiinteistön, m2, joka on kaavoitettu lähiviheralueeksi. Tehtäväalueen kustannukset muodostuvat vakuutusmaksuista ja kiinteistöveroista. Maa- ja metsäalueet Toimintakulut 1 094, , ,75-342,75 129,80 Palvelujen ostot 49,77 50,00 358,54-308,54 717,08 Muut toimintakulut 1 044, , ,21-34,21 103,11 TOIMINKATE 1 094, , ,75-342,75 129,80 VUOSIKATE 1 094, , ,75-342,75 129,80 TILIKAUDEN TULOS 1 094, , ,75-342,75 129,80 Levin lomahuoneisto Seurakuntayhtymä (Kiinteistörahasto) omistaa Koy Levihovi 2:sta 3/7 lomaosaketta, jotka oikeuttavat n. 22 viikon käyttöön vuosittain yhtiön lomakiinteistössä. Lomahuoneistoa tarjotaan lähinnä työntekijöiden käyttöön, mutta myös eläkeläiset ja luottamushenkilöt ovat voineet käyttää huoneistoa, ellei työntekijät ole sitä varanneet. Huoneiston kulut muodostuvat lähinnä yhtiövastikkeista. Levi Toimintakulut 5 006, , ,16 792,84 81,34 Palvelujen ostot 161,70 300,00 300,00 Vuokrakulut 2 820, , ,76-17,76 100,59 Aineet ja tarvikkeet 2 025,24 950,00 439,40 510,60 46,25 Ostot tilikauden aikana 2 025,24 950,00 439,40 510,60 46,25 TOIMINKATE 5 006, , ,16 792,84 81,34 VUOSIKATE 5 006, , ,16 792,84 81,34 TILIKAUDEN TULOS 5 006, , ,16 792,84 81,34 17

20 Sebastos Seurakuntayhtymän omistamaa huoneistoa Kauniaisten keskustassa (Kauniaisten 11) käyteään lähinnä seurakunnan omiin tilaisuuksiiin, kuten kerhot, piirit ja hartaudet, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi kastetilaisuuksiin. MLL järjestää tiloissa kerran viikossa omaa kerhotoimintaansa, josta se maksaa siivouskorvausta. Tilojen käyttöaste on kasvanut ja on hyvä kesäkautta lukuun ottamatta. Talouspäällikkö kuuluu taloyhtiön hallitukseen. Sebastos Toimintatuotot -181,13 181,13 0,00 Maksutuotot -181,13 181,13 0,00 Toimintakulut , , , ,64 83,68 Henkilöstökulut , , , ,35 90,95 Palkat ja palkkiot , , ,22-255,22 101,47 Henkilösivukulut 5 404, , ,14 50,86 99,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,71 0,00 Palvelujen ostot , , , ,41 62,52 Vuokrakulut , , ,45-940,45 109,50 Aineet ja tarvikkeet 4 967, , , ,33 54,43 Ostot tilikauden aikana 4 967, , , ,33 54,43 TOIMINKATE , , , ,77 83,32 VUOSIKATE , , , ,77 83,32 Poistot ja arvonalentumiset , , ,23 0,77 100,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,23 0,77 100,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,54 92,37 18

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot