TASEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2014 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Seurakuntayhtymän talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 42

3 1. TOIMINKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församlingen muodostavat Kauniaisten seurakuntayhtymän. Kauniaisissa seurakuntayhtymässä toimitaan siten, että yhtymän kaksi seurakuntaa vastaavat toiminnan sisällöistä. Seurakuntayhtymä (yhteistalous) huolehtii talous-, henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistöpalveluista sekä perheneuvonnasta, sairaalatyöstä ja konserttitoiminnasta. Yhteistalouden tavoitteena on luoda ja ylläpitää resurssit ja taloudelliset edellytykset suomen- ja ruotsinkieliselle seurakuntaelämälle. Seurakuntien ydintehtävää ja siihen liittyviä toimintoja arvioidaan seurakuntien omissa toimintakertomuksissa. Seurakuntayhtymän talouden kantokykyyn liittyvä strategia (YKV ) lähtee siitä, että toiminnan nykyinen volyymi voidaan säilyttää, kun kaupungin asunto-ohjelma tuo kaupunkiin uusia asukkaita ja sen myötä seurakuntiin uusia jäseniä. Strategiassa arvioidaan, että ensi vuosikymmenen puolivälissä Kauniaisissa on n asukasta. Se tarkoittaa vuosittain n. sataa uutta kaupunkilaista ja n. 80 uutta seurakuntalaista. Todennäköistä on, että samalla suomenkielisen väestön suhteellinen osuus kasvaa. Tämä jäsenistön kasvutavoite ei ole toteutunut strategiassa arvioidun mukaisesti. Kasvu vuosina oli yhteensä 124 jäsentä eli keskimäärin 25 jäsentä vuodessa. Kaupungin väkiluku on kasvanut samana aikana 484 henkeä eli keskimäärin 97 henkilöä vuodessa. Vuonna suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 72 hengellä, mutta ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä laski 44 hengellä. Näin ollen nettolisäys oli 28 henkeä kun kaupungin väkilukua kasvoi 191 hengellä. JÄSENKEHITYS Seurakunta % % 2012 % 2011 % 2010 % Suomalainen % % % % % Svenska % % % % % Yhteensä % % % % % Muutos 28 0,4 % 7 0,1 % 10 0,1 % 79 1,2 % Kaupunki Muutos 257 2,8 % 191 2,1 % 103 1,2 % 118 1,4 % Jäsenyysaste 73,4 % 75,2 % 76,7 % 77,5 % 77,6 % Strategisena taloudellisena tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää tasapainoinen talous. Tässä voidaan sanoa onnistutun kansantalouden heikkenemisestä huolimatta. Vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Omavaraisuus on edelleen n. 95 % eikä lainoja ole. Rahavarat tosin vähenivät n (2,5%), mutta rahoitusvarallisuus jäsentä kohden 304 (edv.328 ) ja rahavarojen riittävyys 302 päivää (edv. 343) ovat hyvät verrattuna koko kirkon yleiseen tasoon (vuonna 123 ja 195 pv). Koko yhtymän tilikauden tulos muodostui odotetusti alijäämäiseksi ,15. Talousarviossa oli alijäämäksi arvioitu Ero vastaa suurin piirtein budjetoimattomia rahoitusarvopapereiden alaskirjauksia n Edellisenä vuotena saavutettiin ylijäämää ,35, missä olivat mukana kertaluonteiset rahoitusarvopapereiden arvonalennusten palautukset ja metsäomaisuuden myyntivoitot. Toimintakate heikkeni vuoteen verrattuna n (-2,6%), mikä johtui pitkälti henkilöstökulujen kasvulla n :lla (7,5%) ja annettujen avustusten kasvulla n (10,8 %) sekä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytännön muutoksella (n ). Talousarvioon nähden käyttökate toteutui lähes 100 %:sti. 1

4 Verotulot laskivat odotetusti edelliseen vuoteen verrattuna n (-2 %) lähinnä vuonna tapahtuneesta kirkollisveron tilityskäytännön muutoksesta johtuen. Talousarvioon nähden verotulojen kertymä toteutui lähes arvioidusti (+5.140, 100,2%). Investointeihin oli varattu n , josta toteutui n Kohteina olivat kirkkotekstiilien vihreän sarjan uudistaminen ( ), kirkon flyygelin peruskorjaus ( ), kirkon takatien asfaltointi (7.800 ) ja kirkon av-laitteiston hankkiminen (8.700 ). Suurin osa ( ) investointimäärärahoista käytettiin As Oy Kauniaisten Puistokujan peruskorjausten lainaosuuksien maksamiseen (aktivointi). Suunnitelman mukaiset poistot olivat n eli n pienemmät kuin edellisenä vuonna. Investoinnit ovat vuosina olleet selvästi poistoja pienemmät. Yhteistalouden alijäämäksi ulkoisen laskennan mukaan muodostui n , suomalaisen seurakunnan n ja svenska församlingenin Toteutuneet verotulot on jaettu talousarviossa määriteltyjen jako-osuuksien mukaisesti: yhteistalous 48 %, suomalainen 30 % ja svenska 22 %. Seurakuntien kesken jako on tehty perussäännön mukaisesti. Tasekirjassa esitettävät tilinpäätösluvut ovat ulkoisen laskennan mukaisia lukuja. Kirkkohallituksen kirjanpidon ohjeiden mukaiset sisäiset erät ja vyörytykset esitetään tasekirjan ulkopuolella ja otetaan huomioon Kirkkohallitukselle mennessä lähetettävissä taloustilastoissa. Taulukoissa tilinpäätöslaskelmia lukuunottamatta tuotot on esitetty miinus -merkkisinä ja kulut plus - merkkisinä ja niin ollen positiivinen tulos on miinus - merkkinen ja negatiivinen tulos plus merkkinen (esitystapa johtuu taloushallinnon järjestelmästä). 2

5 1.2. Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto 2011 Puheenjohtaja Huoponen, Kari (suomalainen seurakunta) varapuheenjohtaja Hedlund Turid (svenska församlingen) Kauniaisten suomalainen seurakunta: Varsinaiset jäsenet: Erävuori, Marju Haataja, Meriliinu Huoponen, Kari Kauppila, Matti Manninen, Juhani Mäkelä, Raimo Peltovirta, Margit Pesonen, Kari Pirttimäki, Raili Rautio, Eero Ronkainen, Timo Tuohioja, Tarja ulkomailla Valkonen, Rauno Varajäsenet: Aro, Paula Aro, Ville Kivinen, Matti Nevanlinna, Jaakko Raulamo, Jaakko Saari, Kari W. Ström, Leena Grankulla svenska församling: Varsinaiset jäsenet: Bäck, Ulla Ehrström-Tegengren, Mona Hedlund, Turid Lindström, Göran Nyberg, Daniel työntekijänä ruotsalaisessa srk:ssa , ei varajäsentä Nyberg, Kjell Nyberg, Theodora Ohls, Susanna Uusimäki, Erkki Suppleanter varajäsenet: Nykvist-Tuominen, Solveig Ojaluoma, Ingrid Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Yhteinen kirkkoneuvosto Vihko, Mauri puheenjohtaja Manninen, Juhani varapuheenjohtaja (Kauppila, Matti) Ehrström-Tegengren, Mona (Bäck, Ulla) svenska församlingen Erävuori, Marju (Ström, Leena) suomalainen seurakunta Holmberg, Wilhelm (Enqvist, Helena) svenska församlingen Lindström, Göran (Ohls, Susanna) svenska församlingen Pirttimäki, Raili (Valkonen, Rauno) suomalainen seurakunta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. 3

6 Tilintarkastus 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana Martin Slotte JHTT, CIA Taloustoimikunta Manninen, Juhani, puheenjohtaja Holmberg, Wilhelm Saari, Kari W. Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse, sihteeri Taloustoimikunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Johtoryhmä Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse Johtoryhmä kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. 4

7 1.3. Henkilöstö Seurakuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 33 henkilöä ( henkilöä), joista 11 oli osa-aikaisia ja 1 tuntipalkkainen. Palvelussuhteista 7 oli määräaikaisia, joista 2 oli sijaisia. Henkilöstöstä 1 oli vajaatyökykyinen seurakunta-apulainen. Henkilöstöstä 26 oli naisia ja 7 miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli ,4 vuotta ( ,7 vuotta). Naisten keskiikä oli 47,4 vuotta ja miesten 51,9 vuotta. Henkilöstön palvelusvuodet Kauniaisten seurakuntayhtymässä olivat keskimäärin 4,5 vuotta. Yhteistalouden palveluksessa oli vuoden lopussa 9 henkilöä, joista 1 oli vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtymässä olevan henkilön osa-aikainen lomasijainen ja 1 tuntipalkkainen siivooja. Yhteistalouden henkilöstöön kuuluu 1 yhteistä seurakuntatyötä tekevä henkilö (perheneuvoja-sairaalasielunhoitaja) ja 2 talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tekevää henkilöä (talouspäällikkö ja kirjanpitäjä). Loput 6 henkilöä hoitavat kiinteistö-, keittiö- ja suntiotehtäviä. Yhteistalouden henkilöstön henkilöstökulujen kohdistaminen Taloushallinto Jumalanpalveluselämä Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Hautaustoimi Kirkko ja kerhorakennus Sebastos Keittiö Yhteensä Emäntä-vahtimestari 60 % (2 kpl) Emäntä-vahtimestari Kirjanpitäjä Perheneuvoja- sairaalasielunhoitaja Siivooja 100 Suntio Talouspäällikkö Ylivahtimestari Väkiluku Seurakunta % % Suomalainen % % Svenska % % Yhteensä % % Muutos 28 0,4 % Väkiluvun kehityksestä on kerrottu lähemmin yleiskatsauksessa (s. 1) 5

8 1.5. Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yhteistalouden alijäämä ulkoisen laskennan mukaan n oli n suurempi kuin talousarviossa ( ). Toimintakate jäi vajaa heikommaksi kuin oli budjetoitu. Toimintatuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa. Tämä johtui lähinnä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytäntöjen muutoksesta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa, sekä arvioitua suuremmasta KELA-korvauksesta työterveydenhoidosta. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n :lla (6 %) koska lähinnä siivouksen henkilöstökulut oli budjetoitu alakanttiin ja suntioiden sijaistukset ja erilaiset työaikakorvaukset ylittyivät selvästi. Merkittävä ylitys (n ) oli myös kalustohankinnoissa, koska työergonomiasyistä hankittiin paljon päätetyötätekeville sähkösäätöiset työpöydät, joita ei talousarviossa oltu huomioitu. Sen sijaan kiinteistön huolto- ja ylläpitokustannuksissa pysyttiin talousarvion puitteissa ja säästöäkin syntyi. Seurakuntayhtymä siirtyi vuoden alusta Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi, mikä vaikutti siirtymäkauden työn ja sitä kautta kustannusten kasvuun. Rahallista hyötyä KIPA:an siirtymisestä oli vuonna n kun otetaan huomioon säästöt Rauhala Oy:ltä aiemmin ostetuissa IT-palveluissa (n ) ja palkanlaskentapalveluissa (n ) verrattuna KIPA:n veloitukseen n IT-palveluita lisäsi puolestaan vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). Kiinteistöhuoltopalvelujen kustannukset pysyivät jokseenkin ennallaan n :n tasolla. Huoltoyhtiön vaihto liki 20 % edullisempaan Tapiolan lämpö Oy:hyn toteutettiin lokakuun alusta, joten sen vaikutus kustannuksiin ei ollut vielä kovin suuri. Kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut kaikkiaan jäivät liki (n. 27 %) pienemmäksi kuin edellisenä vuotena ja n (n. 4,5 %) pienemmäksi kuin talousarviossa. Kiinteistön lämmitys- ja sähkökustannuksia saatiin hieman alennettua. Sähkön myynnin sopimus vaihdettiin kilpailutuksen jälkeen edullisempaan elokuun alusta. Lisätalousarviosarakkeessa ( ) on esitetty eläke- ja kiinteistörahastojen osalta varsinaiseen talousarvioon tehdyt korjaukset, jotka jouduttiin tekemään KIPAan siirtymisen johdosta, koska KIPAssa eläkerahaston ja kiinteistörahaston kirjauskäytäntö muuttui. Ympäristödiplomin ja ympäristöohjelman tavoitteet ja linjaukset on otettu huomioon hankinnoissa ja kiinteistöjen ylläpidossa samoin kuin toimistotyössä. Energian (sähkö, kaukolämpö) kulutusta on seurattu ja energiaa säästäviä ratkaisuja on toteutettu mm. koneita ja laitteistoja uusittaessa. Loppuvuodesta hankittiin kopiointiin yms. aiempaa ympäristöystävällisempi monitoimilaite. Valaistuksessa ollaan siirrytty led-valaistukseen laitteita uusittaessa. Ympäristötoimikunta on suorittanut vuoden aikana ympäristödiplomin ( ) väliarvioinnin diplomin uusimista silmällä pitäen. 6

9 Yhteistalouden käyttötalousosan toteutuminen Pääluokat PÄÄLUOKKA TILIRYHMÄ Hallinto Toimintatuotot , , , , ,88 109,21 Toimintakulut , , , , ,28 98,86 TOIMINKATE , , , , ,16 96,62 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,56 96,48 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toim. Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , , ,75 98,70 TOIMINKATE , , , ,75 97,91 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 97,91 Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , , , ,17 121,84 Toimintakulut , , , , ,04 111,43 TOIMINKATE , ,00 0, , ,87 108,28 Rahoitustuotot- ja kulut 3 531, , ,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,24 93,25 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,75 106,42 Rahoitustoimi Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0,00 Verotulot , , , ,47 100,20 Verotuskulut , , ,23-785,23 101,71 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,79 20,18 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,55 98,24 Tehtäväalakohtainen käyttötalous Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto Toimintakulut 1 789, , ,26 671,74 64,08 Henkilöstökulut 1 773, , ,25 250,75 82,53 Palkat ja palkkiot 1 768, , ,25 245,75 82,81 Henkilösivukulut 5,16 5,00 5,00 Palvelujen ostot 15,49 285,00 14,01 270,99 4,92 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 TOIMINKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 VUOSIKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 TILIKAUDEN TULOS 1 789, , ,26 671,74 64,08 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 789, , ,26 671,74 64,08 7

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto Toimintakulut 2 817, , , ,49 29,94 Henkilöstökulut 2 660, , , ,49 52,34 Palkat ja palkkiot 2 367, , , ,29 49,61 Henkilösivukulut 292,53 318,00 286,80 31,20 90,19 Palvelujen ostot 26, ,00 48,00 992,00 4,62 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 Annetut avustukset 130, , ,00 TOIMINKATE 2 817, , , ,49 29,94 VUOSIKATE 2 817, , , ,49 29,94 TILIKAUDEN TULOS 2 817, , , ,49 29,94 Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalue sisältää myös henkilökunnan työterveyden (n ) ja työpaikkaruokailun (lounassetelit) tulot ja menot (netto n ) sekä kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palveluistaan perimät maksut (n ). Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , , ,43 151,28 Maksutuotot , , ,22 148,22 100,99 Tuet ja avustukset , , , ,21 337,46 Muut toimintatuotot -97,00 97,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0, , ,97 102,43 Henkilöstökulut , , , ,71 111,18 Palkat ja palkkiot , , , ,96 111,15 Henkilösivukulut , , , ,75 111,26 Palvelujen ostot , ,00 0, , ,74 86,97 Vuokrakulut 725,09-725,09 0,00 Aineet ja tarvikkeet 1 531,82 850, , ,61 327,60 Ostot tilikauden aikana 1 531,82 850, , ,61 327,60 Annetut avustukset 173,60-173,60 0,00 Muut toimintakulut 7,03-0,30 0,30 0,00 TOIMINKATE , ,00 0, , ,46 96,99 VUOSIKATE , ,00 0, , ,46 96,99 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,46 96,99 8

11 Tilintarkastus Tilintarkastajana Tuokko Tilintarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, CIA Martin Slotte. Tilintarkastus Toimintakulut 2 644, , ,30 243,70 93,23 Palvelujen ostot 2 644, , ,30 243,70 93,23 TOIMINKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 VUOSIKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 TILIKAUDEN TULOS 2 644, , ,30 243,70 93,23 Tietohallinto Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun IT-yhteistyösopimuksen myötä Kauniaisten seurakuntayhtymän tietotekniikkatoiminnot on sulautettu osaksi Espoon seurakuntayhtymän (Espoon IT-alue) toimintoja. Ainoastaan Kauniaisten käytössä olevat sovellukset Kauniainen hankkii itse. Espoon tietohallinto määrittelee ja päättää noudatettavat tietoturva- ja tuotelinjaukset. Tähän yhteistyöhön liittyvät palvelujen ostot olivat yht Tietoliikenneyhteydet ja sähköpostipalvelut on hankittu Elisalta (n ). Prime-varauskirjajärjestelmästä on maksettu Innofactor Oy:lle n IT-palveluita lisäsi vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut (Dell) Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). KIPA:an siirtymisen myötä luovuttiin Rauhala Oy:n taloushallinnon Status-järjestelmästä vuoden puolivälissä, säästö vuonna n KIPA:ssa järjestelmäkulut sisältyvät palvelumaksuun (ks. talous- ja henkilöstöhallinto). Tietohallinto Toimintakulut , , ,11-397,11 100,82 Palvelujen ostot , , , ,64 112,20 Vuokrakulut , , , ,08 58,53 Aineet ja tarvikkeet 2 686,14 825, , ,55 356,43 Ostot tilikauden aikana 2 686,14 825, , ,55 356,43 TOIMINKATE , , ,11-397,11 100,82 VUOSIKATE , , ,11-397,11 100,82 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 Suunnitelman mukaiset poistot 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , , ,71-396,71 100,79 9

12 Eläkerahasto Eläkerahastolla on yksi asuinhuoneisto, joka on ollut vuokrattuna elokuun loppuun, jonka jälkeen siihen on tehty peruskunnostus (valmis 2015). Vuokratulojen ja asuntokulujen erotus 1.387,06 on siirretty taseeseen vastattaviin kasvattamaan eläkerahastoa. Eläkerahaston varoista on maksettu Kirkon eläkerahastolle ns. ylimääräinen eläkerahastomaksu. KIPA:n asiakkaaksi siirtymisen myötä ylimääräisen eläkerahastomaksun (suuruus vuonna oli 1,2 % vuonna 2012 toimitetun verotuksen kirkollisverosta eli ) kirjanpidollinen käsittely muuttui niin, että se näkyy osana keskusrahastomaksua kuluissa ja vastaavan suuruinen siirto taseesta (eläkerahastosta) Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat-tiliryhmässä toimintatuotoissa. Eläkerahasto Toimintatuotot , , , ,15 85,20 Vuokratuotot , , , ,09 62,96 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,06 90,21 Toimintakulut , , , ,15 41,49 Palvelujen ostot 26, ,00 14, ,50 1,32 Vuokrakulut 2 858, , ,35 199,65 93,03 Aineet ja tarvikkeet 2 000,00 719,00 719,00 Ostot tilikauden aikana 2 000,00 719,00 719,00 Muut toimintakulut 7 641, , ,00 TOIMINKATE 6 017, , , ,00 95,04 Keskusrahastomaksut , , ,00 95,04 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Muut rahoitustuotot ,55 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

13 Yleishallinto Tehtäväalue sisältää mm. koko seurakuntayhtymän puhelinkulut, konttoritarvikekulut sekä virkistystoiminnan. Yleishallinto Toimintatuotot -451,60 451,60 0,00 Maksutuotot -451,60 451,60 0,00 Toimintakulut , , , ,72 104,67 Henkilöstökulut 1 372, ,00 504, ,17 21,30 Palkat ja palkkiot 1 724, ,00 383, ,80 21,29 Henkilösivukulut -351,26 570,00 121,63 448,37 21,34 Palvelujen ostot , , , ,54 111,86 Vuokrakulut , , ,50-525,50 103,62 Aineet ja tarvikkeet 6 956, , ,25-827,25 111,33 Ostot tilikauden aikana 6 956, , ,25-827,25 111,33 Annetut avustukset 322,40 152,00 273,60-121,60 180,00 TOIMINKATE , , , ,12 103,68 VUOSIKATE , , , ,12 103,68 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 103,68 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta Yhteinen jumalanpalveluselämä Työala sisältää lähinnä jumalanpalvelusten suntiopalvelut ja tarvikkeet (ehtoollisvälineet, kukat). Yhteinen jumalanpaleveluselämä Toimintakulut , , , ,72 89,25 Henkilöstökulut , , , ,73 89,94 Palkat ja palkkiot , , ,96 912,04 92,86 Henkilösivukulut 3 911, , ,03 278,97 93,11 Henkilöstökulujen oikaisuerät -347,43-502,72 502,72 0,00 Palvelujen ostot 2 046, , ,34 413,66 79,32 Aineet ja tarvikkeet 4 468, , ,67 453,33 90,93 Ostot tilikauden aikana 4 468, , ,67 453,33 90,93 TOIMINKATE , , , ,72 89,25 VUOSIKATE , , , ,72 89,25 TILIKAUDEN TULOS , , , ,72 89,25 11

14 Yhteinen musiikkityö Kauniaisten Seurakuntayhtymässä on kolme kanttoria. Kaksi heistä toimii ruotsinkielisellä puolella, yksi suomenkielisellä puolella. Konserttitoiminta on suurimmaksi osaksi yhteistä, kaksikielistä. Myöskin soitinten huollosta vastuu jakautuu kaikille kanttoreille yhteisen sopimuksen mukaan. Urkujen huollosta vastaa Urkurakentamo Veikko Virtanen ja pianojen ja flyygelin virityksestä ja pienhuolloista vastaa Kirsi Lassi. Vuonna Musiikkityön kevätkauteen ajoittui flyygelin suurremontti (investointikustannukset n , ks Investointiosa). Korjauksen yhteydessä vuonna 1984 hankitun, alkuperäiskunnossa olevan, flyygelin vasarat, kielet ja muut kuluneet osat vaihdettiin. Soittimen pinta kunnostettiin pintalakkaamalla, jolloin myös paikattiin kolhut kulmista, hiottiin naarmuiset alueet ja pinta kiillotettiin. Virityksen pysyvyyttä parantamaan hankittiin kosteudentasaaja sekä suojapeite, joka myös ehkäisee uusien pintavaurioiden syntyä. Vuoden muita hankintoja oli kosteudentasaaja alasalin pianoon sekä sähköpiano Sebastokseen. Tämä toimenpiteet vähentävät soittimien vireongelmia Sebastoksessa ja alasalissa. Vuoden Granipäivän konsertissa soitti Paavali Jumppanen. Tällöin flyygeli otettiin juhlallisesti uudelleen käyttöön. Kesän neljän konsertin sarja Flyygelin siivellä jatkoi flyygelin peruskorjauksen juhlistamista. Viimeisen konsertin em otsikolla soitti Marita Viitasalo Kauniaisten Musiikkijuhlat ovat Musiikkityön suurin yksittäinen kumppani. Vuonna kirkossa pidettiin aiemmista vuosista poiketen kolme konserttia sekä kaksikielinen musiikkijuhlamessu. Musiikkijuhlien konserteissa oli yhteensä 525 kuulijaa. Yhteistyön puitteissa seurakuntayhtymä tuki musiikkijuhlia ostamalla 100 lippua (2.500 ) konserttiin kirkossa pidettyyn konserttiin Arkkitehtuuria ajassa ja ajattomuudessa ja antamalla muuta tukea :lla (sisältyvät palvelujen ostoihin). Annetut avustukset koostuvat :n avustuksesta Grankulla kammarkörille (GÖR) ja 200 :n lahjoituksesta Kirkon ulkomaanavulle (KUA) Marita Viitasalon konsertista saaduista tuotoista. Kaiken kaikkiaan kirkossa pidettiin vuonna 29 konserttia, joista Yhtymän Musiikkityön toiminnan alaisia noin 20. Kävijöitä konserteissa oli noin 4000 henkeä. Yhtymän musiikkityön haasteena oli vuonna henkilövaihdokset virkavapaiden takia. Muutoksista huolimatta toiminta on pyörinyt kuten ennenkin ja tehtävien organisoiminen on sujunut hyvin. Kaksikielisiä messuja ja muita tilaisuuksia on vuosittain kymmenkunta. Näiden tilaisuuksien työnjakoa varten tavlassa on taulukko jota käytetään tehtävien jaon pohjana. Samoin konserttien tiedotuksen ja vastuiden jaot näkyvät P-asemalla kansiossa nimeltä Konsertit. 12

15 Yhteinen musiikkityö Toimintatuotot , ,00 0,00 Muut toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , ,56-913,56 103,79 Henkilöstökulut 7 564, , , ,08 121,11 Palkat ja palkkiot 5 750, , , ,00 121,97 Henkilösivukulut 1 814, , ,08-408,08 118,39 Palvelujen ostot , , , ,76 85,66 Aineet ja tarvikkeet 351, , ,24-574,24 144,17 Ostot tilikauden aikana 351, , ,24-574,24 144,17 Annetut avustukset 1 000, , ,00-200,00 120,00 TOIMINKATE , , ,56 586,44 97,57 VUOSIKATE , , ,56 586,44 97,57 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 586,44 97,57 Perheneuvonta Asiakkaita on kuluneena vuonna ollut 33 (41 v.-13). Miesasiakkaita oli 8(11). Naisasiakkaita oli 25(30). Uusia asiakkaita oli 12. Asiakkaista 9 on töissä Kauniaisissa tai asuu muuton jälkeen aivan Espoon rajalla. Asiakkaista 4 on käyttänyt vain ruotsin kieltä neuvottelussa. Grankulla svenskaan kuuluu 7 asiakasta. Osa kuuluu kaksikielisiin perheisiin. Englannin kieltä on neuvotteluissa käyttänyt 3 henkilöä. Yksilöneuvotteluja oli 297 modulia (275 v.-13). Neljällä pariskunnalla oli keskusteluja 69 modulia (94 v.-13). Perheistunnossa on ollut mukana alle 6 vuotias lapsi vanhempansa kanssa. Asiakkaista suurin osa oli vuotiaita (24). Useimmat ovat avioliitossa, töissä ja heillä on enemmän kuin 2 lasta. Tulosyyt olivat entisenlaiset: psykososiaaliset kriisit (7), erokysymykset (9), vuorovaikutusongelmat (6) ja ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa (5). Perheneuvonta Toimintakulut , , ,84 119,16 99,71 Henkilöstökulut , , ,43 156,57 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,65 193,35 99,35 Henkilösivukulut 9 359, , ,78-36,78 100,39 Palvelujen ostot 814,62 900,00 873,76 26,24 97,08 Aineet ja tarvikkeet 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 Ostot tilikauden aikana 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 TOIMINKATE , , ,84 119,16 99,71 VUOSIKATE , , ,84 119,16 99,71 TILIKAUDEN TULOS , , ,84 119,16 99,71 Sairaalasielunhoito Työntekijä toimii kaksikielisenä sairaalapappina Tammikummun vuodeosastoilla, Villa Anemonen hoivakodissa, Kaunialan sairaalassa ja Villa Bredan vanhainkodissa. 13

16 Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut 498 (507 v.-13). Potilaskeskusteluja on ollut 384 (372 v.-13), omaisten kanssa käytyjä keskusteluja on ollut 19 (28 v.-13) ja henkilökunnan kanssa on ollut joko terapiaa, työnohjausta tai yhteistyöneuvotteluja 95 kertaa (107 v.-13). Yhteisvastuukeräyksen aihe Saattohoito oli eri tavoin esillä vuoden aikana etenkin Tammikummussa ja saattotyöryhmässä. Sairaalasielunhoito Toimintakulut , , ,57 365,43 98,34 Henkilöstökulut , , ,30 84,70 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,74 104,26 99,35 Henkilösivukulut 5 038, , ,56-19,56 100,39 Palvelujen ostot 979,83 590,00 322,75 267,25 54,70 Aineet ja tarvikkeet 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 Ostot tilikauden aikana 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 TOIMINKATE , , ,57 365,43 98,34 VUOSIKATE , , ,57 365,43 98,34 TILIKAUDEN TULOS , , ,57 365,43 98,34 Kansainvälinen diakonia ja lähetys Kv diakonia Toimintakulut , , ,00 325,00 99,59 Annetut avustukset , , ,00 325,00 99,59 TOIMINKATE , , ,00 325,00 99,59 VUOSIKATE , , ,00 325,00 99,59 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 325,00 99,59 KOHDE EUR Lähetystyö ,60 Merimieskirkko 5 500,00 Kirkon ulkomaanapu ,00 Muut avustukset ,40 Kokonaistulos ,00 Kv. avustuksiin annettu 7 % yhteistalouden kirkollisverotuloista. Määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa seurakunnille. Seurakuntaneuvostot päättävät avustusten kohteista 14

17 Hautaustoimi Kolumbaariossa on 486 uurnalokeroa, joihin mahtuu yhteensä noin 1900 uurnaa. Vuonna on lunastettu 2 uutta lokero, edellisenä vuonna 3. Käytössä oli vuoden lopussa 27 (n. 6 %) uurnapaikkaa. Uurnapaikan hinta vuonna oli 40. Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Maksutuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 Henkilöstökulut 4 668, , ,44 358,56 92,41 Palkat ja palkkiot 3 613, , ,78 214,22 94,03 Henkilösivukulut 1 139, , ,54 55,46 95,12 Henkilöstökulujen oikaisuerät -84,30-88,88 88,88 0,00 Palvelujen ostot 3 017, , ,15 0,00 Aineet ja tarvikkeet 3 479, , ,94 0,00 Ostot tilikauden aikana 3 479, , ,94 0,00 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 VUOSIKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 Suunnitelman mukaiset poistot 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kolumbaarion osuus tilakustannuksista (sähkö, lämmitys, vartiointi, tilojen ja laitteiden kunnossapito) sisältyi vuoden talousarviossa koko kiinteistön (Kirkko ja seurakuntatilat) talousarviolukuihin mutta toteutuma kohdistettiin tehtäväalueelle. Kiinteistötoimi Kirkko ja seurakuntatilat Kirkko ja seurakuntatilat Toimintakulut , , , ,37 121,03 Henkilöstökulut , , , ,02 118,34 Palkat ja palkkiot , , , ,63 123,18 Henkilösivukulut , , , ,67 107,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät -672,16-858,28 858,28 0,00 Palvelujen ostot , , , ,87 105,38 Vuokrakulut 4 037, , , ,06 48,36 Aineet ja tarvikkeet , , , ,68 149,88 Ostot tilikauden aikana , , , ,68 149,88 Muut toimintakulut , , , ,86 116,07 TOIMINKATE , , , ,37 121,03 VUOSIKATE , , , ,37 121,03 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,48 89,82 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 89,82 TILIKAUDEN TULOS , , , ,89 111,28 15

18 Henkilöstökulut nousivat selvästi edellisestä vuodesta ja ylittivät talousarvion. Syynä oli lähinnä sijaisuuksien lisääntyminen, johon vaikutti myös vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtyvän Sebastoksen emäntä-vahtimestarin lomien pitäminen marraskuun alusta. Lisääntyneiden tilaisuuksien vuoksi on myös jouduttu käyttämään aiempaa enemmän suntion sijaisia. Tuntipalkkaisen siivoojan työt ovat lisääntyneet ja myös siivouksen kustannusarvio oli alimitoitettu talousarviossa. Kiinteistön huoltopalvelut kilpailutettiin ja uusi n. 20 % edullisempi sopimus (Tapiolan lämpö Oy) otettiin käyttöön lokakuun alusta. Kirkon ulkoseinien edellsenä vuonna aloitettu korjausmaalaus saatettiin loppuun lukuun ottamatta vanhaa kellotornia. Hankinnat kasvoivat odotettua suuremmiksi lähinnä paljon päätetyöskentelyä tekevien sähkösäätöisten työpöytien hankinnan takia (n ). Näitä ei oltu huomioitu talousarviossa, mutta olivat välttämättömiä ergonomiasyistä. Muita koneita ja laitteita on myös jouduttu uusimaan odotettua enemmän. Lämmitys- ja sähkökustannukset (n ) ovat pysyneet edellisen vuoden tasossa (n ) ja pysyneet talousarvion ( ) puitteissa. Sähkön hankinta kilpailutettiin yhteistyössä Espoon sky:n kanssa kesällä ja saatiin elokuun alusta edullisempi sopimus (220 Energia Oy). Sen sijaan sähkön siirron hinta (Fortum) ja sähköverot nousivat selvästi. Sähkön kulutus laski vuodesta (5.631,44 KWh) n. 11 % ollen vuonna 4.996,41 KWh). Kaukolämmön (Fortum) käyttö pysyi jokseenkin ennallaan ollen vuonna 426,51 MWh. Asuinhuoneistot Asuinhuoneistot Toimintatuotot , , ,40-133,60 99,84 Vuokratuotot , , ,40-133,60 99,84 Toimintakulut , , , ,98 105,05 Palvelujen ostot 9 108, , , ,81 117,17 Vuokrakulut , , , ,97 107,61 Aineet ja tarvikkeet 660, , , ,80 69,81 Ostot tilikauden aikana 660, , , ,80 69,81 TOIMINKATE , , , ,58 79,78 VUOSIKATE , , , ,58 79,78 Poistot ja arvonalentumiset 7 854, , ,01 929,99 88,77 Suunnitelman mukaiset poistot 7 854, , ,01 929,99 88,77 TILIKAUDEN TULOS , , , ,59 71,47 16

19 Maa- ja metsäalueet Seurakuntayhtymä omistaa Espoon Bembölessä Bellinrinne 3-nimisen tilan, n m2. Aleen asemakaava on vahvistettu vuoden alussa ja ko. kiinteistölle on vahvistettu 500 asm2:n rakennusoikeus. Kiinteistö on tarkoitus myydä. Lisäksi seurakuntayhtymä omistaa Espoossa Jorvin sairaalan vieressä Pikku-Ingas-nimisen kiinteistön, m2, joka on kaavoitettu lähiviheralueeksi. Tehtäväalueen kustannukset muodostuvat vakuutusmaksuista ja kiinteistöveroista. Maa- ja metsäalueet Toimintakulut 1 094, , ,75-342,75 129,80 Palvelujen ostot 49,77 50,00 358,54-308,54 717,08 Muut toimintakulut 1 044, , ,21-34,21 103,11 TOIMINKATE 1 094, , ,75-342,75 129,80 VUOSIKATE 1 094, , ,75-342,75 129,80 TILIKAUDEN TULOS 1 094, , ,75-342,75 129,80 Levin lomahuoneisto Seurakuntayhtymä (Kiinteistörahasto) omistaa Koy Levihovi 2:sta 3/7 lomaosaketta, jotka oikeuttavat n. 22 viikon käyttöön vuosittain yhtiön lomakiinteistössä. Lomahuoneistoa tarjotaan lähinnä työntekijöiden käyttöön, mutta myös eläkeläiset ja luottamushenkilöt ovat voineet käyttää huoneistoa, ellei työntekijät ole sitä varanneet. Huoneiston kulut muodostuvat lähinnä yhtiövastikkeista. Levi Toimintakulut 5 006, , ,16 792,84 81,34 Palvelujen ostot 161,70 300,00 300,00 Vuokrakulut 2 820, , ,76-17,76 100,59 Aineet ja tarvikkeet 2 025,24 950,00 439,40 510,60 46,25 Ostot tilikauden aikana 2 025,24 950,00 439,40 510,60 46,25 TOIMINKATE 5 006, , ,16 792,84 81,34 VUOSIKATE 5 006, , ,16 792,84 81,34 TILIKAUDEN TULOS 5 006, , ,16 792,84 81,34 17

20 Sebastos Seurakuntayhtymän omistamaa huoneistoa Kauniaisten keskustassa (Kauniaisten 11) käyteään lähinnä seurakunnan omiin tilaisuuksiiin, kuten kerhot, piirit ja hartaudet, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi kastetilaisuuksiin. MLL järjestää tiloissa kerran viikossa omaa kerhotoimintaansa, josta se maksaa siivouskorvausta. Tilojen käyttöaste on kasvanut ja on hyvä kesäkautta lukuun ottamatta. Talouspäällikkö kuuluu taloyhtiön hallitukseen. Sebastos Toimintatuotot -181,13 181,13 0,00 Maksutuotot -181,13 181,13 0,00 Toimintakulut , , , ,64 83,68 Henkilöstökulut , , , ,35 90,95 Palkat ja palkkiot , , ,22-255,22 101,47 Henkilösivukulut 5 404, , ,14 50,86 99,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,71 0,00 Palvelujen ostot , , , ,41 62,52 Vuokrakulut , , ,45-940,45 109,50 Aineet ja tarvikkeet 4 967, , , ,33 54,43 Ostot tilikauden aikana 4 967, , , ,33 54,43 TOIMINKATE , , , ,77 83,32 VUOSIKATE , , , ,77 83,32 Poistot ja arvonalentumiset , , ,23 0,77 100,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,23 0,77 100,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,54 92,37 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot