TASEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2014 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Seurakuntayhtymän talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 42

3 1. TOIMINKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församlingen muodostavat Kauniaisten seurakuntayhtymän. Kauniaisissa seurakuntayhtymässä toimitaan siten, että yhtymän kaksi seurakuntaa vastaavat toiminnan sisällöistä. Seurakuntayhtymä (yhteistalous) huolehtii talous-, henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistöpalveluista sekä perheneuvonnasta, sairaalatyöstä ja konserttitoiminnasta. Yhteistalouden tavoitteena on luoda ja ylläpitää resurssit ja taloudelliset edellytykset suomen- ja ruotsinkieliselle seurakuntaelämälle. Seurakuntien ydintehtävää ja siihen liittyviä toimintoja arvioidaan seurakuntien omissa toimintakertomuksissa. Seurakuntayhtymän talouden kantokykyyn liittyvä strategia (YKV ) lähtee siitä, että toiminnan nykyinen volyymi voidaan säilyttää, kun kaupungin asunto-ohjelma tuo kaupunkiin uusia asukkaita ja sen myötä seurakuntiin uusia jäseniä. Strategiassa arvioidaan, että ensi vuosikymmenen puolivälissä Kauniaisissa on n asukasta. Se tarkoittaa vuosittain n. sataa uutta kaupunkilaista ja n. 80 uutta seurakuntalaista. Todennäköistä on, että samalla suomenkielisen väestön suhteellinen osuus kasvaa. Tämä jäsenistön kasvutavoite ei ole toteutunut strategiassa arvioidun mukaisesti. Kasvu vuosina oli yhteensä 124 jäsentä eli keskimäärin 25 jäsentä vuodessa. Kaupungin väkiluku on kasvanut samana aikana 484 henkeä eli keskimäärin 97 henkilöä vuodessa. Vuonna suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 72 hengellä, mutta ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä laski 44 hengellä. Näin ollen nettolisäys oli 28 henkeä kun kaupungin väkilukua kasvoi 191 hengellä. JÄSENKEHITYS Seurakunta % % 2012 % 2011 % 2010 % Suomalainen % % % % % Svenska % % % % % Yhteensä % % % % % Muutos 28 0,4 % 7 0,1 % 10 0,1 % 79 1,2 % Kaupunki Muutos 257 2,8 % 191 2,1 % 103 1,2 % 118 1,4 % Jäsenyysaste 73,4 % 75,2 % 76,7 % 77,5 % 77,6 % Strategisena taloudellisena tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää tasapainoinen talous. Tässä voidaan sanoa onnistutun kansantalouden heikkenemisestä huolimatta. Vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Omavaraisuus on edelleen n. 95 % eikä lainoja ole. Rahavarat tosin vähenivät n (2,5%), mutta rahoitusvarallisuus jäsentä kohden 304 (edv.328 ) ja rahavarojen riittävyys 302 päivää (edv. 343) ovat hyvät verrattuna koko kirkon yleiseen tasoon (vuonna 123 ja 195 pv). Koko yhtymän tilikauden tulos muodostui odotetusti alijäämäiseksi ,15. Talousarviossa oli alijäämäksi arvioitu Ero vastaa suurin piirtein budjetoimattomia rahoitusarvopapereiden alaskirjauksia n Edellisenä vuotena saavutettiin ylijäämää ,35, missä olivat mukana kertaluonteiset rahoitusarvopapereiden arvonalennusten palautukset ja metsäomaisuuden myyntivoitot. Toimintakate heikkeni vuoteen verrattuna n (-2,6%), mikä johtui pitkälti henkilöstökulujen kasvulla n :lla (7,5%) ja annettujen avustusten kasvulla n (10,8 %) sekä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytännön muutoksella (n ). Talousarvioon nähden käyttökate toteutui lähes 100 %:sti. 1

4 Verotulot laskivat odotetusti edelliseen vuoteen verrattuna n (-2 %) lähinnä vuonna tapahtuneesta kirkollisveron tilityskäytännön muutoksesta johtuen. Talousarvioon nähden verotulojen kertymä toteutui lähes arvioidusti (+5.140, 100,2%). Investointeihin oli varattu n , josta toteutui n Kohteina olivat kirkkotekstiilien vihreän sarjan uudistaminen ( ), kirkon flyygelin peruskorjaus ( ), kirkon takatien asfaltointi (7.800 ) ja kirkon av-laitteiston hankkiminen (8.700 ). Suurin osa ( ) investointimäärärahoista käytettiin As Oy Kauniaisten Puistokujan peruskorjausten lainaosuuksien maksamiseen (aktivointi). Suunnitelman mukaiset poistot olivat n eli n pienemmät kuin edellisenä vuonna. Investoinnit ovat vuosina olleet selvästi poistoja pienemmät. Yhteistalouden alijäämäksi ulkoisen laskennan mukaan muodostui n , suomalaisen seurakunnan n ja svenska församlingenin Toteutuneet verotulot on jaettu talousarviossa määriteltyjen jako-osuuksien mukaisesti: yhteistalous 48 %, suomalainen 30 % ja svenska 22 %. Seurakuntien kesken jako on tehty perussäännön mukaisesti. Tasekirjassa esitettävät tilinpäätösluvut ovat ulkoisen laskennan mukaisia lukuja. Kirkkohallituksen kirjanpidon ohjeiden mukaiset sisäiset erät ja vyörytykset esitetään tasekirjan ulkopuolella ja otetaan huomioon Kirkkohallitukselle mennessä lähetettävissä taloustilastoissa. Taulukoissa tilinpäätöslaskelmia lukuunottamatta tuotot on esitetty miinus -merkkisinä ja kulut plus - merkkisinä ja niin ollen positiivinen tulos on miinus - merkkinen ja negatiivinen tulos plus merkkinen (esitystapa johtuu taloushallinnon järjestelmästä). 2

5 1.2. Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto 2011 Puheenjohtaja Huoponen, Kari (suomalainen seurakunta) varapuheenjohtaja Hedlund Turid (svenska församlingen) Kauniaisten suomalainen seurakunta: Varsinaiset jäsenet: Erävuori, Marju Haataja, Meriliinu Huoponen, Kari Kauppila, Matti Manninen, Juhani Mäkelä, Raimo Peltovirta, Margit Pesonen, Kari Pirttimäki, Raili Rautio, Eero Ronkainen, Timo Tuohioja, Tarja ulkomailla Valkonen, Rauno Varajäsenet: Aro, Paula Aro, Ville Kivinen, Matti Nevanlinna, Jaakko Raulamo, Jaakko Saari, Kari W. Ström, Leena Grankulla svenska församling: Varsinaiset jäsenet: Bäck, Ulla Ehrström-Tegengren, Mona Hedlund, Turid Lindström, Göran Nyberg, Daniel työntekijänä ruotsalaisessa srk:ssa , ei varajäsentä Nyberg, Kjell Nyberg, Theodora Ohls, Susanna Uusimäki, Erkki Suppleanter varajäsenet: Nykvist-Tuominen, Solveig Ojaluoma, Ingrid Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Yhteinen kirkkoneuvosto Vihko, Mauri puheenjohtaja Manninen, Juhani varapuheenjohtaja (Kauppila, Matti) Ehrström-Tegengren, Mona (Bäck, Ulla) svenska församlingen Erävuori, Marju (Ström, Leena) suomalainen seurakunta Holmberg, Wilhelm (Enqvist, Helena) svenska församlingen Lindström, Göran (Ohls, Susanna) svenska församlingen Pirttimäki, Raili (Valkonen, Rauno) suomalainen seurakunta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. 3

6 Tilintarkastus 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana Martin Slotte JHTT, CIA Taloustoimikunta Manninen, Juhani, puheenjohtaja Holmberg, Wilhelm Saari, Kari W. Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse, sihteeri Taloustoimikunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Johtoryhmä Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse Johtoryhmä kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. 4

7 1.3. Henkilöstö Seurakuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 33 henkilöä ( henkilöä), joista 11 oli osa-aikaisia ja 1 tuntipalkkainen. Palvelussuhteista 7 oli määräaikaisia, joista 2 oli sijaisia. Henkilöstöstä 1 oli vajaatyökykyinen seurakunta-apulainen. Henkilöstöstä 26 oli naisia ja 7 miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli ,4 vuotta ( ,7 vuotta). Naisten keskiikä oli 47,4 vuotta ja miesten 51,9 vuotta. Henkilöstön palvelusvuodet Kauniaisten seurakuntayhtymässä olivat keskimäärin 4,5 vuotta. Yhteistalouden palveluksessa oli vuoden lopussa 9 henkilöä, joista 1 oli vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtymässä olevan henkilön osa-aikainen lomasijainen ja 1 tuntipalkkainen siivooja. Yhteistalouden henkilöstöön kuuluu 1 yhteistä seurakuntatyötä tekevä henkilö (perheneuvoja-sairaalasielunhoitaja) ja 2 talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tekevää henkilöä (talouspäällikkö ja kirjanpitäjä). Loput 6 henkilöä hoitavat kiinteistö-, keittiö- ja suntiotehtäviä. Yhteistalouden henkilöstön henkilöstökulujen kohdistaminen Taloushallinto Jumalanpalveluselämä Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Hautaustoimi Kirkko ja kerhorakennus Sebastos Keittiö Yhteensä Emäntä-vahtimestari 60 % (2 kpl) Emäntä-vahtimestari Kirjanpitäjä Perheneuvoja- sairaalasielunhoitaja Siivooja 100 Suntio Talouspäällikkö Ylivahtimestari Väkiluku Seurakunta % % Suomalainen % % Svenska % % Yhteensä % % Muutos 28 0,4 % Väkiluvun kehityksestä on kerrottu lähemmin yleiskatsauksessa (s. 1) 5

8 1.5. Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yhteistalouden alijäämä ulkoisen laskennan mukaan n oli n suurempi kuin talousarviossa ( ). Toimintakate jäi vajaa heikommaksi kuin oli budjetoitu. Toimintatuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa. Tämä johtui lähinnä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytäntöjen muutoksesta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa, sekä arvioitua suuremmasta KELA-korvauksesta työterveydenhoidosta. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n :lla (6 %) koska lähinnä siivouksen henkilöstökulut oli budjetoitu alakanttiin ja suntioiden sijaistukset ja erilaiset työaikakorvaukset ylittyivät selvästi. Merkittävä ylitys (n ) oli myös kalustohankinnoissa, koska työergonomiasyistä hankittiin paljon päätetyötätekeville sähkösäätöiset työpöydät, joita ei talousarviossa oltu huomioitu. Sen sijaan kiinteistön huolto- ja ylläpitokustannuksissa pysyttiin talousarvion puitteissa ja säästöäkin syntyi. Seurakuntayhtymä siirtyi vuoden alusta Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi, mikä vaikutti siirtymäkauden työn ja sitä kautta kustannusten kasvuun. Rahallista hyötyä KIPA:an siirtymisestä oli vuonna n kun otetaan huomioon säästöt Rauhala Oy:ltä aiemmin ostetuissa IT-palveluissa (n ) ja palkanlaskentapalveluissa (n ) verrattuna KIPA:n veloitukseen n IT-palveluita lisäsi puolestaan vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). Kiinteistöhuoltopalvelujen kustannukset pysyivät jokseenkin ennallaan n :n tasolla. Huoltoyhtiön vaihto liki 20 % edullisempaan Tapiolan lämpö Oy:hyn toteutettiin lokakuun alusta, joten sen vaikutus kustannuksiin ei ollut vielä kovin suuri. Kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut kaikkiaan jäivät liki (n. 27 %) pienemmäksi kuin edellisenä vuotena ja n (n. 4,5 %) pienemmäksi kuin talousarviossa. Kiinteistön lämmitys- ja sähkökustannuksia saatiin hieman alennettua. Sähkön myynnin sopimus vaihdettiin kilpailutuksen jälkeen edullisempaan elokuun alusta. Lisätalousarviosarakkeessa ( ) on esitetty eläke- ja kiinteistörahastojen osalta varsinaiseen talousarvioon tehdyt korjaukset, jotka jouduttiin tekemään KIPAan siirtymisen johdosta, koska KIPAssa eläkerahaston ja kiinteistörahaston kirjauskäytäntö muuttui. Ympäristödiplomin ja ympäristöohjelman tavoitteet ja linjaukset on otettu huomioon hankinnoissa ja kiinteistöjen ylläpidossa samoin kuin toimistotyössä. Energian (sähkö, kaukolämpö) kulutusta on seurattu ja energiaa säästäviä ratkaisuja on toteutettu mm. koneita ja laitteistoja uusittaessa. Loppuvuodesta hankittiin kopiointiin yms. aiempaa ympäristöystävällisempi monitoimilaite. Valaistuksessa ollaan siirrytty led-valaistukseen laitteita uusittaessa. Ympäristötoimikunta on suorittanut vuoden aikana ympäristödiplomin ( ) väliarvioinnin diplomin uusimista silmällä pitäen. 6

9 Yhteistalouden käyttötalousosan toteutuminen Pääluokat PÄÄLUOKKA TILIRYHMÄ Hallinto Toimintatuotot , , , , ,88 109,21 Toimintakulut , , , , ,28 98,86 TOIMINKATE , , , , ,16 96,62 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,56 96,48 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toim. Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , , ,75 98,70 TOIMINKATE , , , ,75 97,91 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 97,91 Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , , , ,17 121,84 Toimintakulut , , , , ,04 111,43 TOIMINKATE , ,00 0, , ,87 108,28 Rahoitustuotot- ja kulut 3 531, , ,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,24 93,25 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,75 106,42 Rahoitustoimi Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0,00 Verotulot , , , ,47 100,20 Verotuskulut , , ,23-785,23 101,71 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,79 20,18 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,55 98,24 Tehtäväalakohtainen käyttötalous Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto Toimintakulut 1 789, , ,26 671,74 64,08 Henkilöstökulut 1 773, , ,25 250,75 82,53 Palkat ja palkkiot 1 768, , ,25 245,75 82,81 Henkilösivukulut 5,16 5,00 5,00 Palvelujen ostot 15,49 285,00 14,01 270,99 4,92 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 TOIMINKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 VUOSIKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 TILIKAUDEN TULOS 1 789, , ,26 671,74 64,08 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 789, , ,26 671,74 64,08 7

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto Toimintakulut 2 817, , , ,49 29,94 Henkilöstökulut 2 660, , , ,49 52,34 Palkat ja palkkiot 2 367, , , ,29 49,61 Henkilösivukulut 292,53 318,00 286,80 31,20 90,19 Palvelujen ostot 26, ,00 48,00 992,00 4,62 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 Annetut avustukset 130, , ,00 TOIMINKATE 2 817, , , ,49 29,94 VUOSIKATE 2 817, , , ,49 29,94 TILIKAUDEN TULOS 2 817, , , ,49 29,94 Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalue sisältää myös henkilökunnan työterveyden (n ) ja työpaikkaruokailun (lounassetelit) tulot ja menot (netto n ) sekä kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palveluistaan perimät maksut (n ). Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , , ,43 151,28 Maksutuotot , , ,22 148,22 100,99 Tuet ja avustukset , , , ,21 337,46 Muut toimintatuotot -97,00 97,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0, , ,97 102,43 Henkilöstökulut , , , ,71 111,18 Palkat ja palkkiot , , , ,96 111,15 Henkilösivukulut , , , ,75 111,26 Palvelujen ostot , ,00 0, , ,74 86,97 Vuokrakulut 725,09-725,09 0,00 Aineet ja tarvikkeet 1 531,82 850, , ,61 327,60 Ostot tilikauden aikana 1 531,82 850, , ,61 327,60 Annetut avustukset 173,60-173,60 0,00 Muut toimintakulut 7,03-0,30 0,30 0,00 TOIMINKATE , ,00 0, , ,46 96,99 VUOSIKATE , ,00 0, , ,46 96,99 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,46 96,99 8

11 Tilintarkastus Tilintarkastajana Tuokko Tilintarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, CIA Martin Slotte. Tilintarkastus Toimintakulut 2 644, , ,30 243,70 93,23 Palvelujen ostot 2 644, , ,30 243,70 93,23 TOIMINKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 VUOSIKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 TILIKAUDEN TULOS 2 644, , ,30 243,70 93,23 Tietohallinto Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun IT-yhteistyösopimuksen myötä Kauniaisten seurakuntayhtymän tietotekniikkatoiminnot on sulautettu osaksi Espoon seurakuntayhtymän (Espoon IT-alue) toimintoja. Ainoastaan Kauniaisten käytössä olevat sovellukset Kauniainen hankkii itse. Espoon tietohallinto määrittelee ja päättää noudatettavat tietoturva- ja tuotelinjaukset. Tähän yhteistyöhön liittyvät palvelujen ostot olivat yht Tietoliikenneyhteydet ja sähköpostipalvelut on hankittu Elisalta (n ). Prime-varauskirjajärjestelmästä on maksettu Innofactor Oy:lle n IT-palveluita lisäsi vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut (Dell) Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). KIPA:an siirtymisen myötä luovuttiin Rauhala Oy:n taloushallinnon Status-järjestelmästä vuoden puolivälissä, säästö vuonna n KIPA:ssa järjestelmäkulut sisältyvät palvelumaksuun (ks. talous- ja henkilöstöhallinto). Tietohallinto Toimintakulut , , ,11-397,11 100,82 Palvelujen ostot , , , ,64 112,20 Vuokrakulut , , , ,08 58,53 Aineet ja tarvikkeet 2 686,14 825, , ,55 356,43 Ostot tilikauden aikana 2 686,14 825, , ,55 356,43 TOIMINKATE , , ,11-397,11 100,82 VUOSIKATE , , ,11-397,11 100,82 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 Suunnitelman mukaiset poistot 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , , ,71-396,71 100,79 9

12 Eläkerahasto Eläkerahastolla on yksi asuinhuoneisto, joka on ollut vuokrattuna elokuun loppuun, jonka jälkeen siihen on tehty peruskunnostus (valmis 2015). Vuokratulojen ja asuntokulujen erotus 1.387,06 on siirretty taseeseen vastattaviin kasvattamaan eläkerahastoa. Eläkerahaston varoista on maksettu Kirkon eläkerahastolle ns. ylimääräinen eläkerahastomaksu. KIPA:n asiakkaaksi siirtymisen myötä ylimääräisen eläkerahastomaksun (suuruus vuonna oli 1,2 % vuonna 2012 toimitetun verotuksen kirkollisverosta eli ) kirjanpidollinen käsittely muuttui niin, että se näkyy osana keskusrahastomaksua kuluissa ja vastaavan suuruinen siirto taseesta (eläkerahastosta) Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat-tiliryhmässä toimintatuotoissa. Eläkerahasto Toimintatuotot , , , ,15 85,20 Vuokratuotot , , , ,09 62,96 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,06 90,21 Toimintakulut , , , ,15 41,49 Palvelujen ostot 26, ,00 14, ,50 1,32 Vuokrakulut 2 858, , ,35 199,65 93,03 Aineet ja tarvikkeet 2 000,00 719,00 719,00 Ostot tilikauden aikana 2 000,00 719,00 719,00 Muut toimintakulut 7 641, , ,00 TOIMINKATE 6 017, , , ,00 95,04 Keskusrahastomaksut , , ,00 95,04 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Muut rahoitustuotot ,55 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

13 Yleishallinto Tehtäväalue sisältää mm. koko seurakuntayhtymän puhelinkulut, konttoritarvikekulut sekä virkistystoiminnan. Yleishallinto Toimintatuotot -451,60 451,60 0,00 Maksutuotot -451,60 451,60 0,00 Toimintakulut , , , ,72 104,67 Henkilöstökulut 1 372, ,00 504, ,17 21,30 Palkat ja palkkiot 1 724, ,00 383, ,80 21,29 Henkilösivukulut -351,26 570,00 121,63 448,37 21,34 Palvelujen ostot , , , ,54 111,86 Vuokrakulut , , ,50-525,50 103,62 Aineet ja tarvikkeet 6 956, , ,25-827,25 111,33 Ostot tilikauden aikana 6 956, , ,25-827,25 111,33 Annetut avustukset 322,40 152,00 273,60-121,60 180,00 TOIMINKATE , , , ,12 103,68 VUOSIKATE , , , ,12 103,68 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 103,68 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta Yhteinen jumalanpalveluselämä Työala sisältää lähinnä jumalanpalvelusten suntiopalvelut ja tarvikkeet (ehtoollisvälineet, kukat). Yhteinen jumalanpaleveluselämä Toimintakulut , , , ,72 89,25 Henkilöstökulut , , , ,73 89,94 Palkat ja palkkiot , , ,96 912,04 92,86 Henkilösivukulut 3 911, , ,03 278,97 93,11 Henkilöstökulujen oikaisuerät -347,43-502,72 502,72 0,00 Palvelujen ostot 2 046, , ,34 413,66 79,32 Aineet ja tarvikkeet 4 468, , ,67 453,33 90,93 Ostot tilikauden aikana 4 468, , ,67 453,33 90,93 TOIMINKATE , , , ,72 89,25 VUOSIKATE , , , ,72 89,25 TILIKAUDEN TULOS , , , ,72 89,25 11

14 Yhteinen musiikkityö Kauniaisten Seurakuntayhtymässä on kolme kanttoria. Kaksi heistä toimii ruotsinkielisellä puolella, yksi suomenkielisellä puolella. Konserttitoiminta on suurimmaksi osaksi yhteistä, kaksikielistä. Myöskin soitinten huollosta vastuu jakautuu kaikille kanttoreille yhteisen sopimuksen mukaan. Urkujen huollosta vastaa Urkurakentamo Veikko Virtanen ja pianojen ja flyygelin virityksestä ja pienhuolloista vastaa Kirsi Lassi. Vuonna Musiikkityön kevätkauteen ajoittui flyygelin suurremontti (investointikustannukset n , ks Investointiosa). Korjauksen yhteydessä vuonna 1984 hankitun, alkuperäiskunnossa olevan, flyygelin vasarat, kielet ja muut kuluneet osat vaihdettiin. Soittimen pinta kunnostettiin pintalakkaamalla, jolloin myös paikattiin kolhut kulmista, hiottiin naarmuiset alueet ja pinta kiillotettiin. Virityksen pysyvyyttä parantamaan hankittiin kosteudentasaaja sekä suojapeite, joka myös ehkäisee uusien pintavaurioiden syntyä. Vuoden muita hankintoja oli kosteudentasaaja alasalin pianoon sekä sähköpiano Sebastokseen. Tämä toimenpiteet vähentävät soittimien vireongelmia Sebastoksessa ja alasalissa. Vuoden Granipäivän konsertissa soitti Paavali Jumppanen. Tällöin flyygeli otettiin juhlallisesti uudelleen käyttöön. Kesän neljän konsertin sarja Flyygelin siivellä jatkoi flyygelin peruskorjauksen juhlistamista. Viimeisen konsertin em otsikolla soitti Marita Viitasalo Kauniaisten Musiikkijuhlat ovat Musiikkityön suurin yksittäinen kumppani. Vuonna kirkossa pidettiin aiemmista vuosista poiketen kolme konserttia sekä kaksikielinen musiikkijuhlamessu. Musiikkijuhlien konserteissa oli yhteensä 525 kuulijaa. Yhteistyön puitteissa seurakuntayhtymä tuki musiikkijuhlia ostamalla 100 lippua (2.500 ) konserttiin kirkossa pidettyyn konserttiin Arkkitehtuuria ajassa ja ajattomuudessa ja antamalla muuta tukea :lla (sisältyvät palvelujen ostoihin). Annetut avustukset koostuvat :n avustuksesta Grankulla kammarkörille (GÖR) ja 200 :n lahjoituksesta Kirkon ulkomaanavulle (KUA) Marita Viitasalon konsertista saaduista tuotoista. Kaiken kaikkiaan kirkossa pidettiin vuonna 29 konserttia, joista Yhtymän Musiikkityön toiminnan alaisia noin 20. Kävijöitä konserteissa oli noin 4000 henkeä. Yhtymän musiikkityön haasteena oli vuonna henkilövaihdokset virkavapaiden takia. Muutoksista huolimatta toiminta on pyörinyt kuten ennenkin ja tehtävien organisoiminen on sujunut hyvin. Kaksikielisiä messuja ja muita tilaisuuksia on vuosittain kymmenkunta. Näiden tilaisuuksien työnjakoa varten tavlassa on taulukko jota käytetään tehtävien jaon pohjana. Samoin konserttien tiedotuksen ja vastuiden jaot näkyvät P-asemalla kansiossa nimeltä Konsertit. 12

15 Yhteinen musiikkityö Toimintatuotot , ,00 0,00 Muut toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , ,56-913,56 103,79 Henkilöstökulut 7 564, , , ,08 121,11 Palkat ja palkkiot 5 750, , , ,00 121,97 Henkilösivukulut 1 814, , ,08-408,08 118,39 Palvelujen ostot , , , ,76 85,66 Aineet ja tarvikkeet 351, , ,24-574,24 144,17 Ostot tilikauden aikana 351, , ,24-574,24 144,17 Annetut avustukset 1 000, , ,00-200,00 120,00 TOIMINKATE , , ,56 586,44 97,57 VUOSIKATE , , ,56 586,44 97,57 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 586,44 97,57 Perheneuvonta Asiakkaita on kuluneena vuonna ollut 33 (41 v.-13). Miesasiakkaita oli 8(11). Naisasiakkaita oli 25(30). Uusia asiakkaita oli 12. Asiakkaista 9 on töissä Kauniaisissa tai asuu muuton jälkeen aivan Espoon rajalla. Asiakkaista 4 on käyttänyt vain ruotsin kieltä neuvottelussa. Grankulla svenskaan kuuluu 7 asiakasta. Osa kuuluu kaksikielisiin perheisiin. Englannin kieltä on neuvotteluissa käyttänyt 3 henkilöä. Yksilöneuvotteluja oli 297 modulia (275 v.-13). Neljällä pariskunnalla oli keskusteluja 69 modulia (94 v.-13). Perheistunnossa on ollut mukana alle 6 vuotias lapsi vanhempansa kanssa. Asiakkaista suurin osa oli vuotiaita (24). Useimmat ovat avioliitossa, töissä ja heillä on enemmän kuin 2 lasta. Tulosyyt olivat entisenlaiset: psykososiaaliset kriisit (7), erokysymykset (9), vuorovaikutusongelmat (6) ja ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa (5). Perheneuvonta Toimintakulut , , ,84 119,16 99,71 Henkilöstökulut , , ,43 156,57 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,65 193,35 99,35 Henkilösivukulut 9 359, , ,78-36,78 100,39 Palvelujen ostot 814,62 900,00 873,76 26,24 97,08 Aineet ja tarvikkeet 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 Ostot tilikauden aikana 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 TOIMINKATE , , ,84 119,16 99,71 VUOSIKATE , , ,84 119,16 99,71 TILIKAUDEN TULOS , , ,84 119,16 99,71 Sairaalasielunhoito Työntekijä toimii kaksikielisenä sairaalapappina Tammikummun vuodeosastoilla, Villa Anemonen hoivakodissa, Kaunialan sairaalassa ja Villa Bredan vanhainkodissa. 13

16 Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut 498 (507 v.-13). Potilaskeskusteluja on ollut 384 (372 v.-13), omaisten kanssa käytyjä keskusteluja on ollut 19 (28 v.-13) ja henkilökunnan kanssa on ollut joko terapiaa, työnohjausta tai yhteistyöneuvotteluja 95 kertaa (107 v.-13). Yhteisvastuukeräyksen aihe Saattohoito oli eri tavoin esillä vuoden aikana etenkin Tammikummussa ja saattotyöryhmässä. Sairaalasielunhoito Toimintakulut , , ,57 365,43 98,34 Henkilöstökulut , , ,30 84,70 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,74 104,26 99,35 Henkilösivukulut 5 038, , ,56-19,56 100,39 Palvelujen ostot 979,83 590,00 322,75 267,25 54,70 Aineet ja tarvikkeet 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 Ostot tilikauden aikana 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 TOIMINKATE , , ,57 365,43 98,34 VUOSIKATE , , ,57 365,43 98,34 TILIKAUDEN TULOS , , ,57 365,43 98,34 Kansainvälinen diakonia ja lähetys Kv diakonia Toimintakulut , , ,00 325,00 99,59 Annetut avustukset , , ,00 325,00 99,59 TOIMINKATE , , ,00 325,00 99,59 VUOSIKATE , , ,00 325,00 99,59 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 325,00 99,59 KOHDE EUR Lähetystyö ,60 Merimieskirkko 5 500,00 Kirkon ulkomaanapu ,00 Muut avustukset ,40 Kokonaistulos ,00 Kv. avustuksiin annettu 7 % yhteistalouden kirkollisverotuloista. Määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa seurakunnille. Seurakuntaneuvostot päättävät avustusten kohteista 14

17 Hautaustoimi Kolumbaariossa on 486 uurnalokeroa, joihin mahtuu yhteensä noin 1900 uurnaa. Vuonna on lunastettu 2 uutta lokero, edellisenä vuonna 3. Käytössä oli vuoden lopussa 27 (n. 6 %) uurnapaikkaa. Uurnapaikan hinta vuonna oli 40. Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Maksutuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 Henkilöstökulut 4 668, , ,44 358,56 92,41 Palkat ja palkkiot 3 613, , ,78 214,22 94,03 Henkilösivukulut 1 139, , ,54 55,46 95,12 Henkilöstökulujen oikaisuerät -84,30-88,88 88,88 0,00 Palvelujen ostot 3 017, , ,15 0,00 Aineet ja tarvikkeet 3 479, , ,94 0,00 Ostot tilikauden aikana 3 479, , ,94 0,00 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 VUOSIKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 Suunnitelman mukaiset poistot 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kolumbaarion osuus tilakustannuksista (sähkö, lämmitys, vartiointi, tilojen ja laitteiden kunnossapito) sisältyi vuoden talousarviossa koko kiinteistön (Kirkko ja seurakuntatilat) talousarviolukuihin mutta toteutuma kohdistettiin tehtäväalueelle. Kiinteistötoimi Kirkko ja seurakuntatilat Kirkko ja seurakuntatilat Toimintakulut , , , ,37 121,03 Henkilöstökulut , , , ,02 118,34 Palkat ja palkkiot , , , ,63 123,18 Henkilösivukulut , , , ,67 107,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät -672,16-858,28 858,28 0,00 Palvelujen ostot , , , ,87 105,38 Vuokrakulut 4 037, , , ,06 48,36 Aineet ja tarvikkeet , , , ,68 149,88 Ostot tilikauden aikana , , , ,68 149,88 Muut toimintakulut , , , ,86 116,07 TOIMINKATE , , , ,37 121,03 VUOSIKATE , , , ,37 121,03 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,48 89,82 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 89,82 TILIKAUDEN TULOS , , , ,89 111,28 15

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2012 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 2 (82) Sisällysluettelo 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUS 2012... 4 1.1 Verotulot ja kirkon

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 TASEKIRJA 2010 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot