TASEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 31.12.2014 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SEKIRJA KAUNIAISTEN SEURAKUNYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Seurakuntayhtymän talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 42

3 1. TOIMINKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församlingen muodostavat Kauniaisten seurakuntayhtymän. Kauniaisissa seurakuntayhtymässä toimitaan siten, että yhtymän kaksi seurakuntaa vastaavat toiminnan sisällöistä. Seurakuntayhtymä (yhteistalous) huolehtii talous-, henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistöpalveluista sekä perheneuvonnasta, sairaalatyöstä ja konserttitoiminnasta. Yhteistalouden tavoitteena on luoda ja ylläpitää resurssit ja taloudelliset edellytykset suomen- ja ruotsinkieliselle seurakuntaelämälle. Seurakuntien ydintehtävää ja siihen liittyviä toimintoja arvioidaan seurakuntien omissa toimintakertomuksissa. Seurakuntayhtymän talouden kantokykyyn liittyvä strategia (YKV ) lähtee siitä, että toiminnan nykyinen volyymi voidaan säilyttää, kun kaupungin asunto-ohjelma tuo kaupunkiin uusia asukkaita ja sen myötä seurakuntiin uusia jäseniä. Strategiassa arvioidaan, että ensi vuosikymmenen puolivälissä Kauniaisissa on n asukasta. Se tarkoittaa vuosittain n. sataa uutta kaupunkilaista ja n. 80 uutta seurakuntalaista. Todennäköistä on, että samalla suomenkielisen väestön suhteellinen osuus kasvaa. Tämä jäsenistön kasvutavoite ei ole toteutunut strategiassa arvioidun mukaisesti. Kasvu vuosina oli yhteensä 124 jäsentä eli keskimäärin 25 jäsentä vuodessa. Kaupungin väkiluku on kasvanut samana aikana 484 henkeä eli keskimäärin 97 henkilöä vuodessa. Vuonna suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä kasvoi 72 hengellä, mutta ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä laski 44 hengellä. Näin ollen nettolisäys oli 28 henkeä kun kaupungin väkilukua kasvoi 191 hengellä. JÄSENKEHITYS Seurakunta % % 2012 % 2011 % 2010 % Suomalainen % % % % % Svenska % % % % % Yhteensä % % % % % Muutos 28 0,4 % 7 0,1 % 10 0,1 % 79 1,2 % Kaupunki Muutos 257 2,8 % 191 2,1 % 103 1,2 % 118 1,4 % Jäsenyysaste 73,4 % 75,2 % 76,7 % 77,5 % 77,6 % Strategisena taloudellisena tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää tasapainoinen talous. Tässä voidaan sanoa onnistutun kansantalouden heikkenemisestä huolimatta. Vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Omavaraisuus on edelleen n. 95 % eikä lainoja ole. Rahavarat tosin vähenivät n (2,5%), mutta rahoitusvarallisuus jäsentä kohden 304 (edv.328 ) ja rahavarojen riittävyys 302 päivää (edv. 343) ovat hyvät verrattuna koko kirkon yleiseen tasoon (vuonna 123 ja 195 pv). Koko yhtymän tilikauden tulos muodostui odotetusti alijäämäiseksi ,15. Talousarviossa oli alijäämäksi arvioitu Ero vastaa suurin piirtein budjetoimattomia rahoitusarvopapereiden alaskirjauksia n Edellisenä vuotena saavutettiin ylijäämää ,35, missä olivat mukana kertaluonteiset rahoitusarvopapereiden arvonalennusten palautukset ja metsäomaisuuden myyntivoitot. Toimintakate heikkeni vuoteen verrattuna n (-2,6%), mikä johtui pitkälti henkilöstökulujen kasvulla n :lla (7,5%) ja annettujen avustusten kasvulla n (10,8 %) sekä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytännön muutoksella (n ). Talousarvioon nähden käyttökate toteutui lähes 100 %:sti. 1

4 Verotulot laskivat odotetusti edelliseen vuoteen verrattuna n (-2 %) lähinnä vuonna tapahtuneesta kirkollisveron tilityskäytännön muutoksesta johtuen. Talousarvioon nähden verotulojen kertymä toteutui lähes arvioidusti (+5.140, 100,2%). Investointeihin oli varattu n , josta toteutui n Kohteina olivat kirkkotekstiilien vihreän sarjan uudistaminen ( ), kirkon flyygelin peruskorjaus ( ), kirkon takatien asfaltointi (7.800 ) ja kirkon av-laitteiston hankkiminen (8.700 ). Suurin osa ( ) investointimäärärahoista käytettiin As Oy Kauniaisten Puistokujan peruskorjausten lainaosuuksien maksamiseen (aktivointi). Suunnitelman mukaiset poistot olivat n eli n pienemmät kuin edellisenä vuonna. Investoinnit ovat vuosina olleet selvästi poistoja pienemmät. Yhteistalouden alijäämäksi ulkoisen laskennan mukaan muodostui n , suomalaisen seurakunnan n ja svenska församlingenin Toteutuneet verotulot on jaettu talousarviossa määriteltyjen jako-osuuksien mukaisesti: yhteistalous 48 %, suomalainen 30 % ja svenska 22 %. Seurakuntien kesken jako on tehty perussäännön mukaisesti. Tasekirjassa esitettävät tilinpäätösluvut ovat ulkoisen laskennan mukaisia lukuja. Kirkkohallituksen kirjanpidon ohjeiden mukaiset sisäiset erät ja vyörytykset esitetään tasekirjan ulkopuolella ja otetaan huomioon Kirkkohallitukselle mennessä lähetettävissä taloustilastoissa. Taulukoissa tilinpäätöslaskelmia lukuunottamatta tuotot on esitetty miinus -merkkisinä ja kulut plus - merkkisinä ja niin ollen positiivinen tulos on miinus - merkkinen ja negatiivinen tulos plus merkkinen (esitystapa johtuu taloushallinnon järjestelmästä). 2

5 1.2. Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto 2011 Puheenjohtaja Huoponen, Kari (suomalainen seurakunta) varapuheenjohtaja Hedlund Turid (svenska församlingen) Kauniaisten suomalainen seurakunta: Varsinaiset jäsenet: Erävuori, Marju Haataja, Meriliinu Huoponen, Kari Kauppila, Matti Manninen, Juhani Mäkelä, Raimo Peltovirta, Margit Pesonen, Kari Pirttimäki, Raili Rautio, Eero Ronkainen, Timo Tuohioja, Tarja ulkomailla Valkonen, Rauno Varajäsenet: Aro, Paula Aro, Ville Kivinen, Matti Nevanlinna, Jaakko Raulamo, Jaakko Saari, Kari W. Ström, Leena Grankulla svenska församling: Varsinaiset jäsenet: Bäck, Ulla Ehrström-Tegengren, Mona Hedlund, Turid Lindström, Göran Nyberg, Daniel työntekijänä ruotsalaisessa srk:ssa , ei varajäsentä Nyberg, Kjell Nyberg, Theodora Ohls, Susanna Uusimäki, Erkki Suppleanter varajäsenet: Nykvist-Tuominen, Solveig Ojaluoma, Ingrid Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Yhteinen kirkkoneuvosto Vihko, Mauri puheenjohtaja Manninen, Juhani varapuheenjohtaja (Kauppila, Matti) Ehrström-Tegengren, Mona (Bäck, Ulla) svenska församlingen Erävuori, Marju (Ström, Leena) suomalainen seurakunta Holmberg, Wilhelm (Enqvist, Helena) svenska församlingen Lindström, Göran (Ohls, Susanna) svenska församlingen Pirttimäki, Raili (Valkonen, Rauno) suomalainen seurakunta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. 3

6 Tilintarkastus 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana Martin Slotte JHTT, CIA Taloustoimikunta Manninen, Juhani, puheenjohtaja Holmberg, Wilhelm Saari, Kari W. Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse, sihteeri Taloustoimikunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Johtoryhmä Sandell, Ulrik Vihko, Mauri Javanainen, Lasse Johtoryhmä kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa. 4

7 1.3. Henkilöstö Seurakuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 33 henkilöä ( henkilöä), joista 11 oli osa-aikaisia ja 1 tuntipalkkainen. Palvelussuhteista 7 oli määräaikaisia, joista 2 oli sijaisia. Henkilöstöstä 1 oli vajaatyökykyinen seurakunta-apulainen. Henkilöstöstä 26 oli naisia ja 7 miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli ,4 vuotta ( ,7 vuotta). Naisten keskiikä oli 47,4 vuotta ja miesten 51,9 vuotta. Henkilöstön palvelusvuodet Kauniaisten seurakuntayhtymässä olivat keskimäärin 4,5 vuotta. Yhteistalouden palveluksessa oli vuoden lopussa 9 henkilöä, joista 1 oli vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtymässä olevan henkilön osa-aikainen lomasijainen ja 1 tuntipalkkainen siivooja. Yhteistalouden henkilöstöön kuuluu 1 yhteistä seurakuntatyötä tekevä henkilö (perheneuvoja-sairaalasielunhoitaja) ja 2 talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tekevää henkilöä (talouspäällikkö ja kirjanpitäjä). Loput 6 henkilöä hoitavat kiinteistö-, keittiö- ja suntiotehtäviä. Yhteistalouden henkilöstön henkilöstökulujen kohdistaminen Taloushallinto Jumalanpalveluselämä Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Hautaustoimi Kirkko ja kerhorakennus Sebastos Keittiö Yhteensä Emäntä-vahtimestari 60 % (2 kpl) Emäntä-vahtimestari Kirjanpitäjä Perheneuvoja- sairaalasielunhoitaja Siivooja 100 Suntio Talouspäällikkö Ylivahtimestari Väkiluku Seurakunta % % Suomalainen % % Svenska % % Yhteensä % % Muutos 28 0,4 % Väkiluvun kehityksestä on kerrottu lähemmin yleiskatsauksessa (s. 1) 5

8 1.5. Yhteistalouden talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yhteistalouden alijäämä ulkoisen laskennan mukaan n oli n suurempi kuin talousarviossa ( ). Toimintakate jäi vajaa heikommaksi kuin oli budjetoitu. Toimintatuotot olivat n suuremmat kuin talousarviossa. Tämä johtui lähinnä eläke- ja kiinteistörahastojen kirjauskäytäntöjen muutoksesta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa, sekä arvioitua suuremmasta KELA-korvauksesta työterveydenhoidosta. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n :lla (6 %) koska lähinnä siivouksen henkilöstökulut oli budjetoitu alakanttiin ja suntioiden sijaistukset ja erilaiset työaikakorvaukset ylittyivät selvästi. Merkittävä ylitys (n ) oli myös kalustohankinnoissa, koska työergonomiasyistä hankittiin paljon päätetyötätekeville sähkösäätöiset työpöydät, joita ei talousarviossa oltu huomioitu. Sen sijaan kiinteistön huolto- ja ylläpitokustannuksissa pysyttiin talousarvion puitteissa ja säästöäkin syntyi. Seurakuntayhtymä siirtyi vuoden alusta Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi, mikä vaikutti siirtymäkauden työn ja sitä kautta kustannusten kasvuun. Rahallista hyötyä KIPA:an siirtymisestä oli vuonna n kun otetaan huomioon säästöt Rauhala Oy:ltä aiemmin ostetuissa IT-palveluissa (n ) ja palkanlaskentapalveluissa (n ) verrattuna KIPA:n veloitukseen n IT-palveluita lisäsi puolestaan vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). Kiinteistöhuoltopalvelujen kustannukset pysyivät jokseenkin ennallaan n :n tasolla. Huoltoyhtiön vaihto liki 20 % edullisempaan Tapiolan lämpö Oy:hyn toteutettiin lokakuun alusta, joten sen vaikutus kustannuksiin ei ollut vielä kovin suuri. Kiinteistön huolto- ja ylläpitopalvelut kaikkiaan jäivät liki (n. 27 %) pienemmäksi kuin edellisenä vuotena ja n (n. 4,5 %) pienemmäksi kuin talousarviossa. Kiinteistön lämmitys- ja sähkökustannuksia saatiin hieman alennettua. Sähkön myynnin sopimus vaihdettiin kilpailutuksen jälkeen edullisempaan elokuun alusta. Lisätalousarviosarakkeessa ( ) on esitetty eläke- ja kiinteistörahastojen osalta varsinaiseen talousarvioon tehdyt korjaukset, jotka jouduttiin tekemään KIPAan siirtymisen johdosta, koska KIPAssa eläkerahaston ja kiinteistörahaston kirjauskäytäntö muuttui. Ympäristödiplomin ja ympäristöohjelman tavoitteet ja linjaukset on otettu huomioon hankinnoissa ja kiinteistöjen ylläpidossa samoin kuin toimistotyössä. Energian (sähkö, kaukolämpö) kulutusta on seurattu ja energiaa säästäviä ratkaisuja on toteutettu mm. koneita ja laitteistoja uusittaessa. Loppuvuodesta hankittiin kopiointiin yms. aiempaa ympäristöystävällisempi monitoimilaite. Valaistuksessa ollaan siirrytty led-valaistukseen laitteita uusittaessa. Ympäristötoimikunta on suorittanut vuoden aikana ympäristödiplomin ( ) väliarvioinnin diplomin uusimista silmällä pitäen. 6

9 Yhteistalouden käyttötalousosan toteutuminen Pääluokat PÄÄLUOKKA TILIRYHMÄ Hallinto Toimintatuotot , , , , ,88 109,21 Toimintakulut , , , , ,28 98,86 TOIMINKATE , , , , ,16 96,62 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,56 96,48 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toim. Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , , ,75 98,70 TOIMINKATE , , , ,75 97,91 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 97,91 Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , , , ,17 121,84 Toimintakulut , , , , ,04 111,43 TOIMINKATE , ,00 0, , ,87 108,28 Rahoitustuotot- ja kulut 3 531, , ,12 0,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,24 93,25 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,75 106,42 Rahoitustoimi Toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0,00 Verotulot , , , ,47 100,20 Verotuskulut , , ,23-785,23 101,71 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,79 20,18 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,55 98,24 Tehtäväalakohtainen käyttötalous Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto Toimintakulut 1 789, , ,26 671,74 64,08 Henkilöstökulut 1 773, , ,25 250,75 82,53 Palkat ja palkkiot 1 768, , ,25 245,75 82,81 Henkilösivukulut 5,16 5,00 5,00 Palvelujen ostot 15,49 285,00 14,01 270,99 4,92 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 TOIMINKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 VUOSIKATE 1 789, , ,26 671,74 64,08 TILIKAUDEN TULOS 1 789, , ,26 671,74 64,08 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 789, , ,26 671,74 64,08 7

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto Toimintakulut 2 817, , , ,49 29,94 Henkilöstökulut 2 660, , , ,49 52,34 Palkat ja palkkiot 2 367, , , ,29 49,61 Henkilösivukulut 292,53 318,00 286,80 31,20 90,19 Palvelujen ostot 26, ,00 48,00 992,00 4,62 Aineet ja tarvikkeet 150,00 150,00 Ostot tilikauden aikana 150,00 150,00 Annetut avustukset 130, , ,00 TOIMINKATE 2 817, , , ,49 29,94 VUOSIKATE 2 817, , , ,49 29,94 TILIKAUDEN TULOS 2 817, , , ,49 29,94 Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalue sisältää myös henkilökunnan työterveyden (n ) ja työpaikkaruokailun (lounassetelit) tulot ja menot (netto n ) sekä kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palveluistaan perimät maksut (n ). Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , , ,43 151,28 Maksutuotot , , ,22 148,22 100,99 Tuet ja avustukset , , , ,21 337,46 Muut toimintatuotot -97,00 97,00 0,00 Toimintakulut , ,00 0, , ,97 102,43 Henkilöstökulut , , , ,71 111,18 Palkat ja palkkiot , , , ,96 111,15 Henkilösivukulut , , , ,75 111,26 Palvelujen ostot , ,00 0, , ,74 86,97 Vuokrakulut 725,09-725,09 0,00 Aineet ja tarvikkeet 1 531,82 850, , ,61 327,60 Ostot tilikauden aikana 1 531,82 850, , ,61 327,60 Annetut avustukset 173,60-173,60 0,00 Muut toimintakulut 7,03-0,30 0,30 0,00 TOIMINKATE , ,00 0, , ,46 96,99 VUOSIKATE , ,00 0, , ,46 96,99 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,46 96,99 8

11 Tilintarkastus Tilintarkastajana Tuokko Tilintarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, CIA Martin Slotte. Tilintarkastus Toimintakulut 2 644, , ,30 243,70 93,23 Palvelujen ostot 2 644, , ,30 243,70 93,23 TOIMINKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 VUOSIKATE 2 644, , ,30 243,70 93,23 TILIKAUDEN TULOS 2 644, , ,30 243,70 93,23 Tietohallinto Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun IT-yhteistyösopimuksen myötä Kauniaisten seurakuntayhtymän tietotekniikkatoiminnot on sulautettu osaksi Espoon seurakuntayhtymän (Espoon IT-alue) toimintoja. Ainoastaan Kauniaisten käytössä olevat sovellukset Kauniainen hankkii itse. Espoon tietohallinto määrittelee ja päättää noudatettavat tietoturva- ja tuotelinjaukset. Tähän yhteistyöhön liittyvät palvelujen ostot olivat yht Tietoliikenneyhteydet ja sähköpostipalvelut on hankittu Elisalta (n ). Prime-varauskirjajärjestelmästä on maksettu Innofactor Oy:lle n IT-palveluita lisäsi vuoden alusta lähtien ensi kertaa veloitetut (Dell) Microsoftin lisenssimaksut n (ei budjetoitu). KIPA:an siirtymisen myötä luovuttiin Rauhala Oy:n taloushallinnon Status-järjestelmästä vuoden puolivälissä, säästö vuonna n KIPA:ssa järjestelmäkulut sisältyvät palvelumaksuun (ks. talous- ja henkilöstöhallinto). Tietohallinto Toimintakulut , , ,11-397,11 100,82 Palvelujen ostot , , , ,64 112,20 Vuokrakulut , , , ,08 58,53 Aineet ja tarvikkeet 2 686,14 825, , ,55 356,43 Ostot tilikauden aikana 2 686,14 825, , ,55 356,43 TOIMINKATE , , ,11-397,11 100,82 VUOSIKATE , , ,11-397,11 100,82 Poistot ja arvonalentumiset 1 647, , ,60 0,40 99,98 Suunnitelman mukaiset poistot 1 647, , ,60 0,40 99,98 TILIKAUDEN TULOS , , ,71-396,71 100,79 9

12 Eläkerahasto Eläkerahastolla on yksi asuinhuoneisto, joka on ollut vuokrattuna elokuun loppuun, jonka jälkeen siihen on tehty peruskunnostus (valmis 2015). Vuokratulojen ja asuntokulujen erotus 1.387,06 on siirretty taseeseen vastattaviin kasvattamaan eläkerahastoa. Eläkerahaston varoista on maksettu Kirkon eläkerahastolle ns. ylimääräinen eläkerahastomaksu. KIPA:n asiakkaaksi siirtymisen myötä ylimääräisen eläkerahastomaksun (suuruus vuonna oli 1,2 % vuonna 2012 toimitetun verotuksen kirkollisverosta eli ) kirjanpidollinen käsittely muuttui niin, että se näkyy osana keskusrahastomaksua kuluissa ja vastaavan suuruinen siirto taseesta (eläkerahastosta) Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat-tiliryhmässä toimintatuotoissa. Eläkerahasto Toimintatuotot , , , ,15 85,20 Vuokratuotot , , , ,09 62,96 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,06 90,21 Toimintakulut , , , ,15 41,49 Palvelujen ostot 26, ,00 14, ,50 1,32 Vuokrakulut 2 858, , ,35 199,65 93,03 Aineet ja tarvikkeet 2 000,00 719,00 719,00 Ostot tilikauden aikana 2 000,00 719,00 719,00 Muut toimintakulut 7 641, , ,00 TOIMINKATE 6 017, , , ,00 95,04 Keskusrahastomaksut , , ,00 95,04 Rahoitustuotot- ja kulut ,55 Muut rahoitustuotot ,55 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

13 Yleishallinto Tehtäväalue sisältää mm. koko seurakuntayhtymän puhelinkulut, konttoritarvikekulut sekä virkistystoiminnan. Yleishallinto Toimintatuotot -451,60 451,60 0,00 Maksutuotot -451,60 451,60 0,00 Toimintakulut , , , ,72 104,67 Henkilöstökulut 1 372, ,00 504, ,17 21,30 Palkat ja palkkiot 1 724, ,00 383, ,80 21,29 Henkilösivukulut -351,26 570,00 121,63 448,37 21,34 Palvelujen ostot , , , ,54 111,86 Vuokrakulut , , ,50-525,50 103,62 Aineet ja tarvikkeet 6 956, , ,25-827,25 111,33 Ostot tilikauden aikana 6 956, , ,25-827,25 111,33 Annetut avustukset 322,40 152,00 273,60-121,60 180,00 TOIMINKATE , , , ,12 103,68 VUOSIKATE , , , ,12 103,68 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 103,68 Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta Yhteinen jumalanpalveluselämä Työala sisältää lähinnä jumalanpalvelusten suntiopalvelut ja tarvikkeet (ehtoollisvälineet, kukat). Yhteinen jumalanpaleveluselämä Toimintakulut , , , ,72 89,25 Henkilöstökulut , , , ,73 89,94 Palkat ja palkkiot , , ,96 912,04 92,86 Henkilösivukulut 3 911, , ,03 278,97 93,11 Henkilöstökulujen oikaisuerät -347,43-502,72 502,72 0,00 Palvelujen ostot 2 046, , ,34 413,66 79,32 Aineet ja tarvikkeet 4 468, , ,67 453,33 90,93 Ostot tilikauden aikana 4 468, , ,67 453,33 90,93 TOIMINKATE , , , ,72 89,25 VUOSIKATE , , , ,72 89,25 TILIKAUDEN TULOS , , , ,72 89,25 11

14 Yhteinen musiikkityö Kauniaisten Seurakuntayhtymässä on kolme kanttoria. Kaksi heistä toimii ruotsinkielisellä puolella, yksi suomenkielisellä puolella. Konserttitoiminta on suurimmaksi osaksi yhteistä, kaksikielistä. Myöskin soitinten huollosta vastuu jakautuu kaikille kanttoreille yhteisen sopimuksen mukaan. Urkujen huollosta vastaa Urkurakentamo Veikko Virtanen ja pianojen ja flyygelin virityksestä ja pienhuolloista vastaa Kirsi Lassi. Vuonna Musiikkityön kevätkauteen ajoittui flyygelin suurremontti (investointikustannukset n , ks Investointiosa). Korjauksen yhteydessä vuonna 1984 hankitun, alkuperäiskunnossa olevan, flyygelin vasarat, kielet ja muut kuluneet osat vaihdettiin. Soittimen pinta kunnostettiin pintalakkaamalla, jolloin myös paikattiin kolhut kulmista, hiottiin naarmuiset alueet ja pinta kiillotettiin. Virityksen pysyvyyttä parantamaan hankittiin kosteudentasaaja sekä suojapeite, joka myös ehkäisee uusien pintavaurioiden syntyä. Vuoden muita hankintoja oli kosteudentasaaja alasalin pianoon sekä sähköpiano Sebastokseen. Tämä toimenpiteet vähentävät soittimien vireongelmia Sebastoksessa ja alasalissa. Vuoden Granipäivän konsertissa soitti Paavali Jumppanen. Tällöin flyygeli otettiin juhlallisesti uudelleen käyttöön. Kesän neljän konsertin sarja Flyygelin siivellä jatkoi flyygelin peruskorjauksen juhlistamista. Viimeisen konsertin em otsikolla soitti Marita Viitasalo Kauniaisten Musiikkijuhlat ovat Musiikkityön suurin yksittäinen kumppani. Vuonna kirkossa pidettiin aiemmista vuosista poiketen kolme konserttia sekä kaksikielinen musiikkijuhlamessu. Musiikkijuhlien konserteissa oli yhteensä 525 kuulijaa. Yhteistyön puitteissa seurakuntayhtymä tuki musiikkijuhlia ostamalla 100 lippua (2.500 ) konserttiin kirkossa pidettyyn konserttiin Arkkitehtuuria ajassa ja ajattomuudessa ja antamalla muuta tukea :lla (sisältyvät palvelujen ostoihin). Annetut avustukset koostuvat :n avustuksesta Grankulla kammarkörille (GÖR) ja 200 :n lahjoituksesta Kirkon ulkomaanavulle (KUA) Marita Viitasalon konsertista saaduista tuotoista. Kaiken kaikkiaan kirkossa pidettiin vuonna 29 konserttia, joista Yhtymän Musiikkityön toiminnan alaisia noin 20. Kävijöitä konserteissa oli noin 4000 henkeä. Yhtymän musiikkityön haasteena oli vuonna henkilövaihdokset virkavapaiden takia. Muutoksista huolimatta toiminta on pyörinyt kuten ennenkin ja tehtävien organisoiminen on sujunut hyvin. Kaksikielisiä messuja ja muita tilaisuuksia on vuosittain kymmenkunta. Näiden tilaisuuksien työnjakoa varten tavlassa on taulukko jota käytetään tehtävien jaon pohjana. Samoin konserttien tiedotuksen ja vastuiden jaot näkyvät P-asemalla kansiossa nimeltä Konsertit. 12

15 Yhteinen musiikkityö Toimintatuotot , ,00 0,00 Muut toimintatuotot , ,00 0,00 Toimintakulut , , ,56-913,56 103,79 Henkilöstökulut 7 564, , , ,08 121,11 Palkat ja palkkiot 5 750, , , ,00 121,97 Henkilösivukulut 1 814, , ,08-408,08 118,39 Palvelujen ostot , , , ,76 85,66 Aineet ja tarvikkeet 351, , ,24-574,24 144,17 Ostot tilikauden aikana 351, , ,24-574,24 144,17 Annetut avustukset 1 000, , ,00-200,00 120,00 TOIMINKATE , , ,56 586,44 97,57 VUOSIKATE , , ,56 586,44 97,57 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 586,44 97,57 Perheneuvonta Asiakkaita on kuluneena vuonna ollut 33 (41 v.-13). Miesasiakkaita oli 8(11). Naisasiakkaita oli 25(30). Uusia asiakkaita oli 12. Asiakkaista 9 on töissä Kauniaisissa tai asuu muuton jälkeen aivan Espoon rajalla. Asiakkaista 4 on käyttänyt vain ruotsin kieltä neuvottelussa. Grankulla svenskaan kuuluu 7 asiakasta. Osa kuuluu kaksikielisiin perheisiin. Englannin kieltä on neuvotteluissa käyttänyt 3 henkilöä. Yksilöneuvotteluja oli 297 modulia (275 v.-13). Neljällä pariskunnalla oli keskusteluja 69 modulia (94 v.-13). Perheistunnossa on ollut mukana alle 6 vuotias lapsi vanhempansa kanssa. Asiakkaista suurin osa oli vuotiaita (24). Useimmat ovat avioliitossa, töissä ja heillä on enemmän kuin 2 lasta. Tulosyyt olivat entisenlaiset: psykososiaaliset kriisit (7), erokysymykset (9), vuorovaikutusongelmat (6) ja ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa (5). Perheneuvonta Toimintakulut , , ,84 119,16 99,71 Henkilöstökulut , , ,43 156,57 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,65 193,35 99,35 Henkilösivukulut 9 359, , ,78-36,78 100,39 Palvelujen ostot 814,62 900,00 873,76 26,24 97,08 Aineet ja tarvikkeet 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 Ostot tilikauden aikana 451,05 440,00 503,65-63,65 114,47 TOIMINKATE , , ,84 119,16 99,71 VUOSIKATE , , ,84 119,16 99,71 TILIKAUDEN TULOS , , ,84 119,16 99,71 Sairaalasielunhoito Työntekijä toimii kaksikielisenä sairaalapappina Tammikummun vuodeosastoilla, Villa Anemonen hoivakodissa, Kaunialan sairaalassa ja Villa Bredan vanhainkodissa. 13

16 Henkilökohtaisia keskusteluja on ollut 498 (507 v.-13). Potilaskeskusteluja on ollut 384 (372 v.-13), omaisten kanssa käytyjä keskusteluja on ollut 19 (28 v.-13) ja henkilökunnan kanssa on ollut joko terapiaa, työnohjausta tai yhteistyöneuvotteluja 95 kertaa (107 v.-13). Yhteisvastuukeräyksen aihe Saattohoito oli eri tavoin esillä vuoden aikana etenkin Tammikummussa ja saattotyöryhmässä. Sairaalasielunhoito Toimintakulut , , ,57 365,43 98,34 Henkilöstökulut , , ,30 84,70 99,60 Palkat ja palkkiot , , ,74 104,26 99,35 Henkilösivukulut 5 038, , ,56-19,56 100,39 Palvelujen ostot 979,83 590,00 322,75 267,25 54,70 Aineet ja tarvikkeet 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 Ostot tilikauden aikana 136,75 380,00 366,52 13,48 96,45 TOIMINKATE , , ,57 365,43 98,34 VUOSIKATE , , ,57 365,43 98,34 TILIKAUDEN TULOS , , ,57 365,43 98,34 Kansainvälinen diakonia ja lähetys Kv diakonia Toimintakulut , , ,00 325,00 99,59 Annetut avustukset , , ,00 325,00 99,59 TOIMINKATE , , ,00 325,00 99,59 VUOSIKATE , , ,00 325,00 99,59 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 325,00 99,59 KOHDE EUR Lähetystyö ,60 Merimieskirkko 5 500,00 Kirkon ulkomaanapu ,00 Muut avustukset ,40 Kokonaistulos ,00 Kv. avustuksiin annettu 7 % yhteistalouden kirkollisverotuloista. Määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa seurakunnille. Seurakuntaneuvostot päättävät avustusten kohteista 14

17 Hautaustoimi Kolumbaariossa on 486 uurnalokeroa, joihin mahtuu yhteensä noin 1900 uurnaa. Vuonna on lunastettu 2 uutta lokero, edellisenä vuonna 3. Käytössä oli vuoden lopussa 27 (n. 6 %) uurnapaikkaa. Uurnapaikan hinta vuonna oli 40. Hautaustoimi Toimintatuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Maksutuotot -120,00-120,00-80,00-40,00 66,67 Toimintakulut , , , ,53 184,18 Henkilöstökulut 4 668, , ,44 358,56 92,41 Palkat ja palkkiot 3 613, , ,78 214,22 94,03 Henkilösivukulut 1 139, , ,54 55,46 95,12 Henkilöstökulujen oikaisuerät -84,30-88,88 88,88 0,00 Palvelujen ostot 3 017, , ,15 0,00 Aineet ja tarvikkeet 3 479, , ,94 0,00 Ostot tilikauden aikana 3 479, , ,94 0,00 TOIMINKATE , , , ,53 187,24 VUOSIKATE , , , ,53 187,24 Poistot ja arvonalentumiset 9 397, , ,43-21,43 100,23 Suunnitelman mukaiset poistot 9 397, , ,43-21,43 100,23 TILIKAUDEN TULOS , , , ,96 128,83 Kolumbaarion osuus tilakustannuksista (sähkö, lämmitys, vartiointi, tilojen ja laitteiden kunnossapito) sisältyi vuoden talousarviossa koko kiinteistön (Kirkko ja seurakuntatilat) talousarviolukuihin mutta toteutuma kohdistettiin tehtäväalueelle. Kiinteistötoimi Kirkko ja seurakuntatilat Kirkko ja seurakuntatilat Toimintakulut , , , ,37 121,03 Henkilöstökulut , , , ,02 118,34 Palkat ja palkkiot , , , ,63 123,18 Henkilösivukulut , , , ,67 107,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät -672,16-858,28 858,28 0,00 Palvelujen ostot , , , ,87 105,38 Vuokrakulut 4 037, , , ,06 48,36 Aineet ja tarvikkeet , , , ,68 149,88 Ostot tilikauden aikana , , , ,68 149,88 Muut toimintakulut , , , ,86 116,07 TOIMINKATE , , , ,37 121,03 VUOSIKATE , , , ,37 121,03 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,48 89,82 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 89,82 TILIKAUDEN TULOS , , , ,89 111,28 15

18 Henkilöstökulut nousivat selvästi edellisestä vuodesta ja ylittivät talousarvion. Syynä oli lähinnä sijaisuuksien lisääntyminen, johon vaikutti myös vuoden 2015 puolella eläkkeelle siirtyvän Sebastoksen emäntä-vahtimestarin lomien pitäminen marraskuun alusta. Lisääntyneiden tilaisuuksien vuoksi on myös jouduttu käyttämään aiempaa enemmän suntion sijaisia. Tuntipalkkaisen siivoojan työt ovat lisääntyneet ja myös siivouksen kustannusarvio oli alimitoitettu talousarviossa. Kiinteistön huoltopalvelut kilpailutettiin ja uusi n. 20 % edullisempi sopimus (Tapiolan lämpö Oy) otettiin käyttöön lokakuun alusta. Kirkon ulkoseinien edellsenä vuonna aloitettu korjausmaalaus saatettiin loppuun lukuun ottamatta vanhaa kellotornia. Hankinnat kasvoivat odotettua suuremmiksi lähinnä paljon päätetyöskentelyä tekevien sähkösäätöisten työpöytien hankinnan takia (n ). Näitä ei oltu huomioitu talousarviossa, mutta olivat välttämättömiä ergonomiasyistä. Muita koneita ja laitteita on myös jouduttu uusimaan odotettua enemmän. Lämmitys- ja sähkökustannukset (n ) ovat pysyneet edellisen vuoden tasossa (n ) ja pysyneet talousarvion ( ) puitteissa. Sähkön hankinta kilpailutettiin yhteistyössä Espoon sky:n kanssa kesällä ja saatiin elokuun alusta edullisempi sopimus (220 Energia Oy). Sen sijaan sähkön siirron hinta (Fortum) ja sähköverot nousivat selvästi. Sähkön kulutus laski vuodesta (5.631,44 KWh) n. 11 % ollen vuonna 4.996,41 KWh). Kaukolämmön (Fortum) käyttö pysyi jokseenkin ennallaan ollen vuonna 426,51 MWh. Asuinhuoneistot Asuinhuoneistot Toimintatuotot , , ,40-133,60 99,84 Vuokratuotot , , ,40-133,60 99,84 Toimintakulut , , , ,98 105,05 Palvelujen ostot 9 108, , , ,81 117,17 Vuokrakulut , , , ,97 107,61 Aineet ja tarvikkeet 660, , , ,80 69,81 Ostot tilikauden aikana 660, , , ,80 69,81 TOIMINKATE , , , ,58 79,78 VUOSIKATE , , , ,58 79,78 Poistot ja arvonalentumiset 7 854, , ,01 929,99 88,77 Suunnitelman mukaiset poistot 7 854, , ,01 929,99 88,77 TILIKAUDEN TULOS , , , ,59 71,47 16

19 Maa- ja metsäalueet Seurakuntayhtymä omistaa Espoon Bembölessä Bellinrinne 3-nimisen tilan, n m2. Aleen asemakaava on vahvistettu vuoden alussa ja ko. kiinteistölle on vahvistettu 500 asm2:n rakennusoikeus. Kiinteistö on tarkoitus myydä. Lisäksi seurakuntayhtymä omistaa Espoossa Jorvin sairaalan vieressä Pikku-Ingas-nimisen kiinteistön, m2, joka on kaavoitettu lähiviheralueeksi. Tehtäväalueen kustannukset muodostuvat vakuutusmaksuista ja kiinteistöveroista. Maa- ja metsäalueet Toimintakulut 1 094, , ,75-342,75 129,80 Palvelujen ostot 49,77 50,00 358,54-308,54 717,08 Muut toimintakulut 1 044, , ,21-34,21 103,11 TOIMINKATE 1 094, , ,75-342,75 129,80 VUOSIKATE 1 094, , ,75-342,75 129,80 TILIKAUDEN TULOS 1 094, , ,75-342,75 129,80 Levin lomahuoneisto Seurakuntayhtymä (Kiinteistörahasto) omistaa Koy Levihovi 2:sta 3/7 lomaosaketta, jotka oikeuttavat n. 22 viikon käyttöön vuosittain yhtiön lomakiinteistössä. Lomahuoneistoa tarjotaan lähinnä työntekijöiden käyttöön, mutta myös eläkeläiset ja luottamushenkilöt ovat voineet käyttää huoneistoa, ellei työntekijät ole sitä varanneet. Huoneiston kulut muodostuvat lähinnä yhtiövastikkeista. Levi Toimintakulut 5 006, , ,16 792,84 81,34 Palvelujen ostot 161,70 300,00 300,00 Vuokrakulut 2 820, , ,76-17,76 100,59 Aineet ja tarvikkeet 2 025,24 950,00 439,40 510,60 46,25 Ostot tilikauden aikana 2 025,24 950,00 439,40 510,60 46,25 TOIMINKATE 5 006, , ,16 792,84 81,34 VUOSIKATE 5 006, , ,16 792,84 81,34 TILIKAUDEN TULOS 5 006, , ,16 792,84 81,34 17

20 Sebastos Seurakuntayhtymän omistamaa huoneistoa Kauniaisten keskustassa (Kauniaisten 11) käyteään lähinnä seurakunnan omiin tilaisuuksiiin, kuten kerhot, piirit ja hartaudet, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi kastetilaisuuksiin. MLL järjestää tiloissa kerran viikossa omaa kerhotoimintaansa, josta se maksaa siivouskorvausta. Tilojen käyttöaste on kasvanut ja on hyvä kesäkautta lukuun ottamatta. Talouspäällikkö kuuluu taloyhtiön hallitukseen. Sebastos Toimintatuotot -181,13 181,13 0,00 Maksutuotot -181,13 181,13 0,00 Toimintakulut , , , ,64 83,68 Henkilöstökulut , , , ,35 90,95 Palkat ja palkkiot , , ,22-255,22 101,47 Henkilösivukulut 5 404, , ,14 50,86 99,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,71 0,00 Palvelujen ostot , , , ,41 62,52 Vuokrakulut , , ,45-940,45 109,50 Aineet ja tarvikkeet 4 967, , , ,33 54,43 Ostot tilikauden aikana 4 967, , , ,33 54,43 TOIMINKATE , , , ,77 83,32 VUOSIKATE , , , ,77 83,32 Poistot ja arvonalentumiset , , ,23 0,77 100,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,23 0,77 100,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,54 92,37 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot