Kunnantalo, Pännäinen. Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pännäisten kunnantalossa 23. kesäkuuta 2015, todistaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, Pännäinen. Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pännäisten kunnantalossa 23. kesäkuuta 2015, todistaa"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika: Maanantaina 15. kesäkuuta 2015 klo Kokouspaikka: Kunnantalo, Pännäinen. Päättäjät: Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik Boström, Kaj Dahlin, Christian Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Forsblom, Susanne Forsström-Fellman, Anette Hjulfors, Bernhard Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Häggblom, Carola Häggman, Roger Häll, Tarja Käcko, Guy Käldman, Leif Källman, Carl-Johan Lindfors, Ralf Nylund, Mats Nylund, Tommy Pettersson, David Pettersson, Roger Roslund-Nordling, Camilla Sandberg, Henrik Snellman, Matts Stenmark, Tore Sundkvist, John Wiklund, Senja Wärn, Mathias Östman, Majvor Överfors, Johanna Varajäsenet: Borgmästars, Yvonne Ede, Torbjörn Borgmästars, Görel Rif, Peter Läsnä olleet varajäsenet: Muut läsnä olleet Svenfors, Stefan Löf, Gundel Backa, Jan-Erik kunnanjohtaja kansliapäällikkö talous- ja kehitysjohtaja Pykälät Allekirjoitukset Kaj Boström puheenjohtaja Gundel Löf sihteeri Pöytäkirjantarkastus Pedersöressä Per-Erik Finne Greger Forsblom Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pännäisten kunnantalossa 23. kesäkuuta 2015, todistaa Gundel Löf, kansliapäällikkö

2 Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 38 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Per-Erik Finne ja Greger Forsblom.

3 Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätös Kuntalain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68 ). Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja konsernitilinpäätöksen liitteet. Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät vain ulkoiset tulot ja menot. Toteutumisvertailuun on sisällytetty myös sisäiset tulot ja menot. Talousarvion sitova taso oli vuonna 2014 ulkoiset ja sisäiset menot netto. Tilikauden ylijäämä, ,90 euroa, ylittää sekä talousarvion että vuoden tulosennusteen. Ylijäämä johtuu siitä, että kunnalle kertyi odotettua enemmän tuloja. Käyttötulot ovat 0,84 miljoonaa yli talousarvion, samoin verot ja valtionosuudet, ja myös korkonetto on 0,46 miljoonaa budjetoitua isompi. Verotulot yhteensä ylittävät budjetin 0,5 miljoonalla eurolla, koska yhteisöverotulot kasvoivat 25 % 2,9 miljoonaan euroon. Kunta sai valtionosuuksia 25,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna. Vuosikate on ,21 euroa, eli 417 euroa asukasta kohti. Vuosikate on 3 % pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Toimintatulot olivat käytännössä yhtä suuret kuin edellisvuotena, eli 15,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot sen sijaan kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,3 prosentin kasvua. Toimintatulot kattavat 21,5 % menoista. Loput on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verorahoitus yhteensä (verot + valtionosuudet) kasvoi 1,3 miljoonalla eurolla, siis 2,1 %. Vuodenvaihteessa kunnalla oli palveluksessaan 707 henkilöä, 25 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrään sisältyvät kaikki vakituiset henkilöt kokoja osapäivätyössä, kaikki sijaiset, palkkatuella palkatut ja muut määräajaksi palkatut. Miestyövuosien määrä (toteutetut työpanokset muunneltuina kokopäiväisiksi työsuhteiksi) väheni myös, mutta ei yhtä paljon, 8 miestyövuodella yhteensä 698:aan. Keskityöaika henkilöä kohti siis kasvoi viime vuoden aikana. Keskimääräinen sairauspoissaolo oli käytännössä muuttumaton, 12,6 päivää/henkilö. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteissumma kasvoi 0,8 %, 21,4 miljoonaan euroon. Kunta investoi vuonna 2014 yhteensä 3,4 miljoonaa euroa ja sai 0,135 euroa rahoitusosuuksia investointeja varten. Vuosikate kattoi 137,7 prosenttia nettoinvestoinneista. Kunnan velka väheni 17,0 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohti. Vanhoja lainoja lyhennettiin 8,5 milj. euroa ja lyhytaikaiset velat pysyivät samalla tasolla kuin vuotta ennen. Loput rahoitustarpeesta täytettiin saa-

4 Kunnanvaltuusto tavia vähentämällä ja ostovelkoja lisäämällä. Kassavarat vähenivät ja maksuvalmius kassapäivissä mitattuna laski 15 päivään. Velkaantumisaste, joka osoittaa kuinka suuri osa vuoden juoksevista menoista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksamiseksi, aleni 36 prosenttiin. Kauden tulos ,90 sallii varojen siirtämisen asuntolainarahastoon rahaston sääntöjen mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen tulos on ylijäämäinen ,00 eurolla. Konserniyhteisöjen tulos on siis positiivinen, koska ylijäämä on suurempi kuin kunnan ylijäämä. Konsernivelka väheni 26,9 miljoonaan euroon, euroon asukasta kohti. (valmistelu: talous ja kehitysjohtaja) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kauden ylijäämä ,90 euroa siirretään tilille Aikaisempien vuosien ylijäämä allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, sekä antaa tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsittelyyn ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 2 938,03 euroa, mikä vastaa kunnan asuntolainoista perittyä korkoa, siirretään tililtä Aikaisempien vuosien ylijäämä asuntolainarahaston tilille ehdottaa kunnanvaltuustolle, että ,08 euroa, mikä vastaa perittyjä takausmaksuja, siirretään tilitä Aikaisempien vuosien ylijäämä takausrahaston tilille. Khall. 80 Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kvalt. 39 Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen. Kunnanvaltuusto päätti myös yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen ja siirtää tilikauden ylijäämän ,90 tilille Aikaisempien vuosien ylijäämä. Lisäksi kunnanvaltuusto siirtää 2 938,03, mikä vastaa kunnan asuntolainoista perittyä korkoa, tililtä Aikaisempien vuosien ylijäämä asuntolainarahaston

5 Kunnanvaltuusto tilille ja ,08, mikä vastaa perittyjä takausmaksuja, tililtä Aikaisempien vuosien ylijäämä takausrahaston tilille.

6 Kunnanvaltuusto Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Lautakunta tutustuu JHTT-tilintarkastaja Anders Lidmanin tarkastuskertomukseen ja antaa sen kunnanvaltuustolle ja ehdottaa kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkl. 26 Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan lausuntoon ja ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. Kvalt. 40 Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

7 Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy arviointikertomuksen kunnan hallinnosta vuonna Arviointikertomus annetaan valtuustolle. Tarkl. 25 Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen tehtyjen täydennysten jälkeen ja antaa sen kunnanvaltuustolle. --- Lautakunnan jäsenet eivät esteellisyyden takia osallistuneet käsittelyyn seuraavan listan mukaan: Päivähoito- ja koulutuslautakunta: Roger Pettersson ja Tore Stenmark. Varapuheenjohtaja Guy Käcko toimi puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn aikana. Tekninen lautakunta: Tore Stenmark ja Guy Käcko. Rakennuslautakunta: Gun Inborr Ympäristönsuojelulautakunta: Tore Stenmark. Kvalt. 41 Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja merkitsi sen tiedoksi.

8 Kunnanvaltuusto Lisämääräraha-anomus: kouluparakkien hankinta, Purmo skola Koulun ja kirjaston tarpeisiin tarvitaan Purmo skolan rakennustyön ajaksi 38 parakkia, ja edullisimman tarjouksen mukaan tästä kertyy kunnalle ,00 euron kustannukset 24 kuukauden aikana. Kuluvana vuonna syntyviä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa, ja siksi teknisen lautakunnan tulee pyytää lisämäärärahaa seuraavan laskelman mukaan: 38 parakkia, yht m 2 (14 /m 2 ) heinä-joulukuu Asennus ja perusta Pohjarakenne + asennukset + sähkökeskus Asennukset, tietotekniikka Asennukset, keittiö Muuta Yhteensä Kustannuksiin vuodeksi 2015 ei sisälly toimenpiteitä paikoitus- ja leikkialueilla. Lähdemme siitä, että olemassa olevat alueet voidaan edelleen käyttää näihin tarkoituksiin. Teknisen viraston päällikkö: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että myönnetään euron lisämääräraha vuonna 2015 niitä kustannuksia varten, jotka syntyvät kouluparakkien hankinnasta Purmoon. Teknl. 60 Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että myönnetään euron lisämääräraha vuonna 2015 niitä kustannuksia varten, jotka syntyvät kouluparakkien hankinnasta Purmoon. Marlene Backlund ilmoitti eriävän mielipiteen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Purmon kouluparakkien hankintaan.

9 Kunnanvaltuusto Khall. 121 Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kvalt. 42 Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja myöntää euron lisämäärärahan Purmon kouluparakkien hankintaan (vuokra, pohjatyöt, kokoaminen ja asennukset).

10 Kunnanvaltuusto Lisämääräraha-anomus: Forsby skola, vaihe 2 Forsby skolan julkisivujen ja vesikaton sekä ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen valmistui syksyllä Mainittujen toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä todettiin, että myös lämmitysjärjestelmä sekä opettajien sosiaalitilat on uusittava. Kunnalle on myönnetty rakennuslupa vaiheelle 2, joka käsittää Forsby skolan lisärakennuksen teknisellä tilalla ja kirjastolla sekä opettajien sosiaalitilojen sisustaminen ullakolle. Samaan aikaan asennetaan entisen öljylämmityksen ja pannuhuoneen tilalle kalliolämpö. Savupiippu ja maakellari puretaan. Koulu saa uuden Wehoputs-tyyppisen viemärijärjestelmän. Mainittuja toimenpiteitä koskeva tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa ajalla Tarjousaikaa jatkettiin myöhemmin 20. toukokuuta 2015 saakka, koska haluttiin saada enemmän tarjouksia. Rakennusaikaa jatkettiin myöhempään syksyllä Tarjousta pyydettiin rakennus-, ilmanvaihto-, lv- ja sähköteknisistä töistä. Johan Värnström ja Fredrik Djupsjöbacka avasivat yarjoukset 21. toukokuuta Seuraavat tarjoukset todettiin olevan kunnalle edullisimmat: Rakennustekniset työt ,00 Byggnads Ab Flink & Aspnäs Ilmanvaihtotekniset työt 7 600,00 Asentaja Group LV-tekniset työt ,86 FVM-Service Ab Säkötekniset työt ,00 West Elektriska Rakentamiskustannukset yhteensä ,00 e Automatiikka ,00 Schneider Muut kustannukset (ks. pöytäkirja) ,00 Kokonaiskustannukset ,00

11 Kunnanvaltuusto Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Kaikki annetut tarjoukset on esitelty oheisessa pöytäkirjassa. Koska budjetointivaiheessa oli epäselvää, mitä kaikkea 2-vaiheeseen sisältyy, on Forsby skolan vaiheelle 2 budjetoitu euroa. Hankkeen läpiviemiseksi vaaditaan vielä euroa. Koulun lämmitysjärjestelmän vaihtoehtoja on selvitetty. Öljylämmityksen ja kalliolämmön energiakustannusten vertailu osoittaa, että kalliolämpö on vuositasolla edullisempi. Öljynkulutus on koulussa n litraa vuodessa, mikä merkitsee vuodessa euroa. Kalliolämmön energiakustannukset ovat n euroa vuodessa eli kwh/vuosi. Tämän hetken öljyhinnalla sijoitus kalliolämpöön maksaa itsensä takaisin n. 10 vuodessa. Hake- tai pellettilämmitys ei ole taloudellisesti puolustettavissa näin pienelle kiinteistömassalle. Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotan, että valitaan yllä mainitut tarjoukset, edellyttäen että kunnanvaltuusto myöntää euron lisämäärärahan hankkeen vaiheelle 2 ( julkisivujen maalaukseen). Khall. 132 Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen ja ehdottaa kunnanvaltuustolle, että myönnetään euron lisämääräraha Forsby skola vaihe 2 -hankkeen läpiviemiseksi. Edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahaa, valitaan hankkeelle seuraavat urakoitsijat: Rakennustekniset työt ,00 Byggnads Ab Flink & Aspnäs Ilmanvaihtotekniset työt 7 600,00 Asentaja Group LV-tekniset työt ,86 FVM-Service Ab Säkötekniset työt ,00 West Elektriska Rakentamiskustannukset yhteensä ,00 Automatiikka ,0

12 Kunnanvaltuusto Schneider Muut kustannukset (ks. pöytäkirja) ,00 Kokonaiskustannukset ,00 Hinnat ovat arvonlisäverottomat. Kvalt. 43 Kunnanvaltuuston päätös: Keskustelun aikana David Pettersson esitti KD-ryhmän ehdotuksena, ettei lisämäärärahaa myönnetä, vaan hanke käsitellään syksyn talousarviokäsittelyssä. Toimitetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotuksen ja David Petterssonin (KD-ryhmän) ehdotuksen välillä kunnanhallituksen ehdotus sai 24 ääntä ja Petterssonin ehdotus 10 ääntä (1 poissa). Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli päättänyt hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja myöntää euron lisämäärärahan Forsby skolan 2-vaiheen toteuttamiseen.

13 Kunnanvaltuusto Eroanomus luottamustoimesta (Hagman) ja uuden varajäsenen valinta Joel Hagman on muuttanut pois kunnasta ja anoo siksi eroa luottamustoimestaan kunnanvaltuuston varajäsenenä ja rakennuslautakunnan varajäsenenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Joel Hagmanille myönnetään ero luottamustoimista kunnanvaltuuston varajäsenenä ja rakennuslautakunnan jäsenenä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen rakennuslautakuntaan. Khall. 126 Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kvalt. 44 Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Joel Hagmanille eron luottamustoimista kunnanvaltuuston varajäsenenä ja rakennuslautakunnan jäsenenä. Rakennuslautakunnan uudeksi varajäseneksi valittiin Matias Nybacka.

14 Kunnanvaltuusto Eroanomus luottamustoimesta (Pettersson) ja uuden varajäsenen valinta Karin Pettersson anoo eroa luottamustoimesta tarkastuslautakunnan varajäsenenä, koska hänen aviomiehensä David Pettersson on vuodenvaihteesta alkaen kunnanhallituksen jäsen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Karin Petterssonille myönnetään ero luottamustoimesta tarkastuslautakunnan varajäsenenä ja että hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen. Kvalt. 45 Kunnanvaltuuston päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Karin Petterssonille eron luottamustoimesta tarkastuslautakunnan varajäsenenä. Uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen valittiin Terése Forsblom.

15 Kunnanvaltuusto Valitusosoitus Valituskiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 37-38, 41 ja 46. HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA. Valitus tulee toimittaa hallinto-oikeudelle, niin että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä. Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle myös telekopiona numeroon tai sähköpostina osoitteeseen Valitusaika alkaa Kunnallisvalitus, pykälät: ja Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää päivää päivää

16 Kunnanvaltuusto Hankintaa koskeva päätös Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoitteeseen: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI Pykälä: Valitusaika: 14 päivää Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta muutosvaatimuksen perustelut Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa/on toimitettava: Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokousaika: Maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo 19.30 21.00. (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.40 20.

Kokousaika: Maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo 19.30 21.00. (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.40 20. Kunnanvaltuusto 26.5.2014 1 Kokousaika: Maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo 19.30 21.00. (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.40 20.05) Kokouspaikka: Kunnantalo, Pännäinen. Päättäjät: Back, Eivor

Lisätiedot

Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka:

Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka: Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka: Kunnantalo, Pännäinen. Päättäjät: Back, Eivor

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 13.11.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 13.11.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 6/95 Kokousaika Torstaina 13. marraskuuta 2014, klo 19.00-21.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot