KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL SPLIT (SS) PIENKODIN MALLIT 1

2 Sisältö Huomioi ennen käyttöä Tekniset tiedot Sisätilayksikön mallimerkinnän selite Ulkotilayksikön mallimerkinnän selite Mallien ominaisuudet Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Asennuskohta Tarkemmat asennusohjeet Kuumavesisäiliön ja puskurisäiliön asennuskohdan valitseminen Kylmäaineputken liitäntä kahteen osaan jaetussa laitteessa Ilman poistaminen tyhjiöpumpun avulla Kylmäaineen lisääminen Vesiputket ja vuotojen tarkastaminen Järjestelmän johdot Lämpötila- anturin asennus Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen valikkonäyttö Laitteen käyttäminen ja laitteen valikkonäyttö Näyttönäkymä laitteen virran ollessa päällä ja pois päältä Laitteen käyttö Laitteen toimintatilan valitseminen Järjestelmän tilan parametrien tarkastaminen Järjestelmän parametrien muuttaminen Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset Vikakoodit sekä vikakoodiraportin avaaminen Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Näytön lukitus, sulatuksen asetukset sekä lämpötilayksiköiden vaihtaminen Parametritaulukko Asennus- ja kytkentäkaaviot Käyttövesikäyttötilan asennus Useiden lämmityspiirien/tilojen järjestelmän asennus Käyttövesi+lämmitys - toimintatilan sekä käyttövesi+jäähdytys - toimintatilan asennus Vikakooditaulukko Kytkentäkaaviot Mk3092- piirilevyn tulo- ja lähtöliittimien selitykset Virran vaihejärjestyksen suojauksen kytkentä Ohjauspaneelin ja piirilevyn välinen kytkentä Sisäpuolen mallikohtaiset kytkentöjen kokoonpanot Yksikön kytkentäkaaviot mallikohtaisesti Ulkoyksikön mallikohtaiset kytkentäkaaviot

3 Huomioi ennen käyttöä Turvallisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöä ja huoltoa koskeviin varoituksiin ja huomautuksiin. Säilytä käyttöopas ja kaikki laitteen asiakirjat. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus voi aiheuttaa vahinko- ja vaaratilanteita. Laitteen asennuksen ja huollon saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen. Asennusta ja huoltoa koskevissa asioissa ota yhteyttä laitteen valtuutettuun jälleenmyyjään. Lue kaikki asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Valmistaja ei ota vastuuta tapauksissa, joissa laite- tai henkilövahingot johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai noudattamatta jättämisestä. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitteen vaatimuksia. Katso lisätietoja laitteen arvokilvestä sekä oppaan parametritaulukosta. Laitteeseen tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava laitteen vaatimusten mukaisesti. Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitetta ei saa käyttää. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteen johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. Älä muuttele tai korjaa laitetta omin päin. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu syttyville tai räjähtäville aineille tai suoralle valolle. Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asenna laitteen syöttövesilinjaan vedensuodatin. 3

4 1. Tekniset tiedot 1.1 Sisätilayksikön mallimerkinnän selite 1.2 Ulkotilayksikön mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL SPLIT (SS) SS11 EVI: EVI tekniikka SCROLL: SCROLL kompressori Indoor: Sisälle asennettava malli (SS): Soft start - malli 11: Teholuku 4

5 1.3 Mallien ominaisuudet EVI SCROLL EVI (SS) Pienkoti - mallisto Malli EVI SCROLL SPLIT SS 11 SS 14 SS 17 SS 22 SS 28 Veden tuotto Litraa/h Jäähdytysteho kw 10 12, BTU/h Ottoteho (jäähdytys) Nimellisvirta (jäähdytys) kw 3,51 4,39 5,26 7,02 8,77 A 5,3 6,7 8 10,7 13,3 kw 11 13,8 16, ,5 Lämmitysteho BTU/h COP W/W 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 Ottoteho (lämmitys) Nimellisvirta (lämmitys) kw 3,37 4,23 5,06 6,75 8,44 A 5,1 6,4 7,7 10,3 12,8 Virtalähde V/vaihe/Hz 380/3/50 Melutaso db(a) Kompressori Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Kylmäaine Sisätilayksikön Asennusmitat p/l/k Ulkotilayksikön Asennusmitat p/l/k R410a mm 600/600/ /600/ /600/ /730/ /730/800 mm 880/360/ /390/ /390/ /470/ /470/1540 Huomio: a) Jäähdytys. Ulkoilman lämpötila: Kuivalämpötila 35 C, märkälämpötila 24 C, menoveden lämpötila 12 C, tuloveden lämpötila 7 C. (b) Lämmitys. Ulkoilman lämpötila: Kuivalämpötila 7 C, märkälämpötila 6 C. Varaajan lämpötila: lämmittää 15 C:stä 55 C:een. (c) Käyttöön soveltuva ulkoilman lämpötila- alue: - 25 C +45 C. 5

6 1.4 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Sisäyksiköt (mitat millimetreinä, G- ja H- kohdassa tuumina) A B SS A B SS 11 SS 14 SS SS 28 A 800 Korkeus B 1230 Pituus C 730 Leveys D 750 E 710 F 4x Ø12 Kiinnitysreikä G 1-1/4" Kuuman veden meno H 1-1/4" Kuuman veden tulo Ulkoyksiköt (mitat millimetreinä) SS 9 SS 11 A B SS 14/17 A B MAFP SS 22/28 A 1540 Korkeus B 1105 Pituus C 470 Leveys D 725 E 485 F 4x Ø12 Kiinnitysreikä 6

7 2. Asennus 2.1 Asennuskohta - Puhallusilma ei saa kiertää yksiköstä toiseen. - Huollon helpottamiseksi varmista, että laitteiden ympärillä on riittävästi tilaa. VÄÄRIN OIKEIN Huomio: 1. Riittävän ilmansaannin takaamiseksi asennuskohdan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. 2. Ulkoyksikkö on asennettava kohtaan, jossa se ei tärise eikä aiheuta meluhaittoja. 3. Yksikkö ei saa olla suorassa auringonvalossa. Asenna tarvittaessa valolta suojaava katos. 4. Asennuskohtaan on voitava laskea sulatus- ja sadevedet. 5. Yksikön päälle ei saa kerääntyä lunta. 6. Tilassa, johon yksikkö puhaltaa ilmaa, ei saa olla voimakkaita ilmavirtauksia. 7. Varmista, ettei yksiköiden toiminnasta aiheudu meluhaittaa ympäristön muille asukkaille. 8. Yksikkö ei saa likaantua eikä joutua kosketuksiin vesihöyryn, sumun, öljyn tms. kanssa. 9. Öljy, merivesi sekä rikkiyhdisteet vahingoittavat yksikköä. 7

8 2.2 Tarkemmat asennusohjeet 1. Yksikkö voidaan asentaa esimerkiksi katolle, parvekkeelle tai lattialle, mikäli asennuskohta on vakaa ja kestää laitteen painon. 2. Asennuspaikassa tulee olla hyvä ilmanvaihto ja ilmansaanti. 3. Välittömässä läheisyydessä ei saa olla lämpösäteilyä tai lämmönlähteitä. 4. Yksikköä on suojattava talvisin lumelta. 5. Ilma- aukkojen edustat on pidettävä esteettöminä. 6. Tilassa, johon yksikkö puhaltaa ilmaa, ei saa olla voimakkaita ilmavirtauksia. 7. Yksikön kondenssivedelle on asennettava poistumistie. Yksikön välittömässä läheisyydessä on oltava viemäri, lattiakaivo tms. vedenpoistoa varten. 8. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. 9. Ohjauspaneelia ei saa asentaa kosteisiin tiloihin. 10. Asennusalustaa ja - tilaa valitessa ota huomioon yksikön mallikohtaiset koko- ja toimintavaatimukset. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 11. Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa. Ks. tilantarve alapuolen kuvista. A. Sivulle puhaltavien mallien tilantarve B. Ylöspäin puhaltavien mallien tilantarve Kuumavesisäiliön ja puskurisäiliön asennuskohdan valitseminen Vesisäiliö asennetaan sisätiloihin. Säiliö asennetaan pystyasentoon, ja alustan on kestettävä täyden säiliön paino. Säiliön ympäristöön sekä vesijohtoihin on asennettava venttiilit. Älä asenna säiliötä paikkaan, jossa siihen kohdistuu saasteita tai syövyttäviä kaasuja. Säiliön välittömässä läheisyydessä on oltava viemäri, lattiakaivo tms. vedenpoistoa varten. Asennusalustaa ja - tilaa valitessa ota huomioon säiliön mallikohtaiset koko- ja toimintavaatimukset. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 8

9 2.2.2 Kylmäaineputken liitäntä kahteen osaan jaetussa laitteessa Kylmäaineen sulkuventtiilin osat A: Rotalock- liitin, johon sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä putki kiinnitetään B: Neulaventtiili, jota käytetään ilman poistoon liitosputkesta. Ilma poistuu joko kylmäaineen paineen voimasta tai neulaventtiiliin kytketyn tyhjiöpumpun avulla. C: Neulaventtiilin suojahattu D: Sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä kupariputki E: Liittimen mutteri F: Venttiilin sulku G: Venttiilin suojahattu Kylmäaineputken liitoksen teko Avaa liittimen mutteri ja sovita kylmäaineputki paikalleen. Kiristä lopuksi liitoksen kartiomutteri. Varmista, että liitokset ovat pitävät ja suorat Ilman poistaminen tyhjiöpumpun avulla HUOMIO: Toimenpiteen saa tehdä vain Tukesin hyväksymä kylmäaineliike Jos järjestelmä on suuri tai jos ulkoyksikköä on huollettu, tulee järjestelmän ilma ja vesi poistaa tyhjiöpumpun avulla. Noudata seuraavia ohjeita: A) Kytke painemittarilla varustettu tyhjiöpumppu sisäyksikön matalapainepuolen neulaventtiiliin. B) Avaa sisäyksikön matalapainepuolelta sulkuventtiilin suojahattu ja neulaventtiilin suojahattu. C) Avaa ulkoyksikön korkea- ja matalapainepuolen sulkuventtiilit. ÄLÄ AVAA SISÄYKSIKÖN SULKUVENTTIILEJÄ. D) Avaa painemittari ja käynnistä tyhjiöpumppu ja poista ilmaa siten, että absoluuttinen paine ei ole korkeampi kuin 130Pa. Tarkkaile laitetta paineen poiston jälkeen 5 minuutin ajan ja varmista, ettei paine nouse. E) Irrota pumppu ja painemittari sisäyksikön sulkuventtiilistä. F) Avaa sisäyksikön sulkuventtiilit ja anna sisäyksikön kylmäaineen virrata ulkoyksikköön. Lisää tarvittaessa kylmäainetta. 9

10 2.2.4 Kylmäaineen lisääminen HUOMIO: Toimenpiteen saa tehdä vain Tukesin hyväksymä kylmäaineliike Mikäli liitosputki on pitkä, lisää järjestelmään kylmäainetta seuraavan kaavan mukaan: Ylimääräisen kylmäaineen määrä = (putken pituus yhteen suuntaan - 5) x (0,015 tai 0,02) kg. Valitse arvo 0,015 tai arvo 0,02 putken läpimitan perusteella. Putken ollessa 12,7 arvo on 0,015 ja putken ollessa 15,88 arvo on 0, Vesiputket ja vuotojen tarkastaminen Ilmanpoiston jälkeen käytä elektronista vuotomittaria tai vuodonilmaisuvaahtoa tarkastaaksesi liitoskohtien mahdolliset vuodot. Vesiputket ja putkiliitokset Käytettävän vesiputken tulee olla pitkäikäistä, ruostumatonta ja kuumuutta kestävää sekä täyttää käyttömaakohtaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Vesisäiliön tyhjennysputki ja ylivuotoputki tulee asentaa viemärin, lattiakaivon tms. lähelle tyhjennyksen helpottamiseksi. Lämpöpumpun ja vesisäiliön liitokseen on asennettava sulkuventtiili tai muu irrotettava liitos järjestelmän huollon mahdollistamiseksi. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Käyttövesiputkien ja veden täyttökohtien liitoksiin on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin, käyttöveden varaajan solenoidiventtiili (suljetun varaajan järjestelmissä) sekä varojärjestelmät ylipaineen varalta (suljetun varaajan järjestelmässä parametriarvo on 0,7Mpa). Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Tukosten välttämiseksi varmista, että koko putkisto on puhdas ja ruosteeton sekä saostumista vapaa. Järjestelmän putkien asennuksen jälkeen tarkasta järjestelmän mahdolliset vuodot, varmista puhtaus ja laita putkiin ja venttiilikohtiin tarvittavat eristeet. 10

11 2.2.6 Järjestelmän johdot Asenna järjestelmän sähkö- ja signaalijohdot siten, etteivät ne pääse kosketuksiin toistensa kanssa eivätkä kosketuksiin vesiputkiston ja sen osien kanssa. Kytke järjestelmän virta tarkastettuasi ensin huolellisesti kaikki johtoasennukset ja niiden oikean järjestyksen. Kytke johdot kytkentäkaavion mukaisesti oikeisiin liittimiin ja tarkasta kaikki asennukset huolellisesti ennen virran kytkemistä. Ohjausyksikön piirilevyn sulake on 5A/220V. Yksikön ohjauspaneelin johdot on kytkettävä normaaliin kytkintauluun. Sähköjohdot Varmista, että laitteeseen syötettävä virta vastaa laitteen vaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laite on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Virtakaapelin valitseminen Kompressori tarvitsee käynnistyessään suuren määrän virtaa, joten jännite voi laskea ja aiheuttaa käynnistymisvaikeuksia. Tämän takia laitevirralle tulee valita oikean malliset ja riittävän paksut kaapelit käyttäen apuna oheista taulukkoa. Malli Kaapeli Sulake Jännite SS 9 4.0mm 2 3- napainen + maa 20A 220V/1- vaihe/50hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 3- napainen + maa 40A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 3- napainen + maa 40A 380V/3- vaihe /50Hz 6.0 kw sähkölämmitin 6.0mm 2 3- napainen + maa 40A 220V/1- vaihe /50Hz 9.0 kw sähkölämmitin 10.0mm 2 3- napainen + maa 60A 220V/1- vaihe /50Hz Huomio: Laitteen sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen laitteiston arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. 11

12 2.2.7 Lämpötila- anturin asennus 1. Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys Koekäyttö Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila. Normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö Käynnistä kiertovesipumppu kauko- ohjaimen ON/OFF- painikkeesta ja tarkasta pumpun toiminta. Tarkasta virtauskytkin ja järjestelmän ilma sekä nestepaine. Nestepaineen tulee olla yli 0,2MPa. Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Varmista syöttövirran sopivuus laitteelle. Tarkasta veden lämpötila. Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. Noudata sisätilojen järjestelmäosien (esim. puhaltimen vastus, lämmitin tai lattialämmitys) asennuksessa käyttöpaikkakohtaisia määräyksiä ja asetuksia. Käytä pehmeää liitintä yksikön ja puhaltimen vastuksen tulo- ja menoputkien kytkennässä. Asenna poistoputki puhaltimen vastuksen kondenssivedelle ja varmista kondenssiveden poistuminen lattiakaivoon, viemäriin tms. 12

13 3. Käyttö 3.1 Kauko- ohjaimen valikkonäyttö Valikkonäytön kuvakkeiden selitykset ja toiminnot ON/OFF Laitteen virran kytkeminen päälle/pois päältä. Prg Asetusnäppäin Siirtyminen päävalikkonäyttöön ja parametrien asetustiloihin Esc Takaisin Paluu edelliseen näyttöön. Ylös Parametrien muuttaminen. Selaaminen ja siirtyminen seuraavalle sivulle. Alas Parametrien muuttaminen. Selaaminen siirtyminen seuraavalle sivulle. Enter Siirtyminen valikoissa parametrien asetus- ja muutostilaan. Valintojen vahvistaminen. 3.2 Laitteen käyttäminen ja laitteen valikkonäyttö Näyttönäkymä laitteen virran ollessa päällä ja pois päältä Virta pois päältä Virta päällä 13

14 3.2.2 Laitteen käyttö Alkunäytössä paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusnäyttöön. Tämän jälkeen valitse Päävalikko (Main menu) ja paina Enter. Seuraavaksi valitse Tilan valinta (Mode select) ja paina Enter päästäksesi toimintatilan valintanäkymään. Tilan valintanäkymässä käytä nuolinäppäimiä ja Enteriä haluttujen muutosten tekemiseksi. Valitse haluttu asetuskohta nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin kohta alkaa vilkkua ja pääset muuttamaan arvoja. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi arvo. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkonäkymään. Esimerkki: 1) Paina Prg ê 2) Valitse Päävalikko (Main menu) ja paina Enter ê 3) Valitse Tilan valinta (Mode select) ja paina Enter ê Valitse haluamasi kohta nuolinäppäimillä ja paina Enter päästäksesi muuttamaan arvoja. Tila (Mode) Lämmitysveden lämpötila (Lämmitys/A.C. heat temp.) Käyttöveden lämpötila (Käyttövesi/Hot water temp.) Lisälämmitys (Aux. heating) päällä/pois päältä Ensisijainen (Priority) valinta lämmityksen (Lämmitys/A.C.) tai käyttö- veden (Käyttövesi/H.W) välillä. 14

15 3.2.3 Laitteen toimintatilan valitseminen Laitteessa on mahdollista valita 6 toimintatilaa: 1. Jäähdytys (Cooling) Parametrien muuttaminen jäähdytystilassa: Kuvan kohta 1.5: Sisään tulevan veden lämpötila ilmastointiyksikön jäähdytystilassa. Kuvan kohta 1.6: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo ilmastointiyksikön jäähdytystilassa. Kuvan kohta 4.7: Jäähdytystoiminnon ottaminen käyttöön. ON: Kyllä OFF: Ei. 2. Lämmitys (Heating) Parametrien muuttaminen lämmitystilassa: Kuvan kohta 1.3: Lämmitysveden lämpötila lämmitystilassa. Kuvan kohta 1.4: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo lämmitystilassa. Huomio: Lisälämmityksen ollessa päällä sähkölämmittimen toiminta riippuu myös seuraavista parametreista (ks. yläpuolen kuva): 3.1 Lämmityksen uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo kuuman veden sähkölämmitystilassa. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive (laitevirran kytkemishetkestä alkaen laskettava aika, jonka kuluttua laitteen sähkölämmitin alkaa tuottaa lämpöä). 3.3 Ulkolämpötila, joka saa aikaan lämmittimen käynnistymisen. Kun ulkolämpötila laskee asetuksen alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 3. Käyttövesi (Hot water) Parametrien muuttaminen käyttövesitilassa: Kuvan kohta 1.1: Käyttöveden lämpötila- asetus Kuvan kohta 1.2: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo käyttövesitilassa. Kuvan kohta 4.3: Käyttöveden kiertopumpun toimintatila: Special: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan pumppu pysyy käynnissä. Normal: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan pumppu pysähtyy. Huomio: Lisälämmityksen ollessa päällä sähkölämmittimen toiminta riippuu myös seuraavista parametreista (ks. yläpuolen kuva): 3.1: Sähkölämmityksen uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo käyttöveden sähkölämmitystilassa. 3.2: Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive (laitevirran kytkemishetkestä alkaen laskettava aika, jonka kuluttua laitteen sähkölämmitin alkaa tuottaa lämpöä). 15

16 3.3: Ulkolämpötila, joka saa aikaan lämmittimen käynnistymisen. Kun ulkolämpötila laskee asetuksen alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 4. Lämmitys+käyttövesi (Heating+Hot water) 5. Jäähdytys+käyttövesi (Cooling+Hot water) Huomio: Jäähdytystoiminnon (Cooling mode) ottaminen käyttöön: Ks. kuvan kohta 4.7. ON: Kyllä OFF: Ei. 6. Manuaalinen sähkölämmitys Ottaaksesi manuaalisen sähkölämmitystilan käyttöön paina Enter- näppäintä 5 sekunnin ajan. ê Tämä symboli ilmaisee manuaalisen sähkölämmitystilan olevan toiminnassa. Parametrien muuttaminen manuaalisessa sähkölämmitystilassa: Kuvan kohta 4.6: Käyttöveden kiertopumpun (Sähköl. käyttövesip./e.h.h.w pump) toimintatilan asettaminen: Special: Toiminnassa Normal: Ei toiminnassa Kuvan kohta 4.8: Sähkölämmityksen toimintatila (Man.lämmitys/Elec. mode) manuaalitilassa: Lämmitys/Heat: Lisäsähkölämmitys. Lämmitys&Käyttövesi/Heat&H.W: Lämmitys- ja käyttöveden sähkölämmitys. 16

17 Manuaalinen käyttövesitoiminto Ottaaksesi käyttöön käyttövesitoiminnon manuaalitilassa paina nuoli ylös - painiketta ( ) 10 sekunnin ajan. ê Tämä symboli osoittaa, että käyttövesitoiminto on päällä manuaalitilassa. Automaattinen käyttövesitoiminto Kuvan kohta 7.1: Käyttöveden (Varaaja/Water supply) automaattitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. ON: Päällä OFF: Pois päältä. Käyttövesitoiminto riippuu lisäksi kohdan 7.4 ajastinasetuksista. Kuvan kohta 7.2: Käyttöveden paluuvesilämpötilan (Varaajan lämpötila/supply temp.) asetus. Kuvan kohta 7.3: Lämpötilan eroalue (Varaajan ΔT/SupplyΔT) varaajan paluuveden lämpötilan ja asetuslämpötilan välillä. Kuvan kohta 7.4: Ajastin (Timer) eli aikaväli, jolloin laite tuottaa käyttövettä automaattisesti. Toiminta riippuu lisäksi kohdan 7.1 asetuksesta. 17

18 3.3 Järjestelmän tilan parametrien tarkastaminen Aloitusvalikossa ollessasi paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusvalikkoon. Tämän jälkeen valitse Päävalikko/Main menu ja paina Enter. Valitse seuraavaksi Yksikön tila/unit Status ja paina Enter päästäksesi parametrinäyttöön. Voit selata parametreja nuolinäppäimillä. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkoon. è è Valitse Päävalikko ja paina Enter Valitse Yksikön tila ja Paina Enter Parametritaulukko Näyttö Oletusasetus Selitys Tulovesi 12 C Veden sisääntulolämpötila Inlet water Menovesi Outlet water Käyttövesi Hot water temp. Ulkolämpötila Ambient temp. 8 C Veden ulosmenolämpötila 25 C Käyttövesivaraajan lämpötila 28 C Ulkolämpötila Lämm.piiri 1 25 C Lämmityspiirin 1 lämpötila Coil 1temp. Lämm.piiri 2 25 C Lämmityspiirin 2 lämpötila Coil 2temp. Varoventtiili 1 85 C Järjestelmän 1 varoventtiilin laukeamislämpötila Discharge 1 temp. Varoventtiili 2 85 C Järjestelmän 2 varoventtiilin laukeamislämpötila Discharge 2 temp. Aurinkokeräin 30 C Aurinkokeräinpiirin lämpötila Solar temp. Varaaja 40 C Varaajan paluuveden lämpötila Return temp. Kompressori 1 ON Järjestelmän 1 kompressori päällä/pois päältä Compressor 1 Kompressori 2 ON Järjestelmän 2 kompressori päällä/pois päältä Compressor 2 4- tieventtiili ON Järjestelmän 4- tieventtiili päällä/pois päältä 4way- valve Käyttövesi ON Käyttöveden pumppu päällä/pois päältä H.W.pump Lämmitys ON Lämmityksen vesipumppu päällä/pois päältä A.C. Pump Aurinkokeräin ON Aurinkokeräimen kiertopumppu päällä/pois päältä Solar pump Puhallin ON Puhaltimen moottori päällä/pois päältä Fan motor 3- tieventtiili ON 3- tieventtiili päällä/pois päältä 18

19 3way- valve Lisälämmitin ON Lisäsähkölämmitin päällä/pois päältä Aux.electric Vapaakierto ON Vapaakiertoventtiili päällä/pois päältä Unload valve EVI- venttiili ON EVI- venttiili päällä/pois päältä EVI valve Varaaja ON Käyttöveden tuotto päällä/pois päältä Supply output Käyttövesi OFF Käyttövesipuolen veden virtauskytkin päällä/pois päältä H.W.flow sw Lämmitys OFF Lämmityspuolen veden virtauskytkin päällä/pois päältä A.C.flow sw Järj. 1 KP- kytkin OFF Järjestelmän 1 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Sys.1 HP sw Järj. 1 MP- kytkin OFF Järjestelmän 1 matalapainekytkin päällä/pois päältä Sys.1LP sw Järj. 2 KP- kytkin OFF Järjestelmän 2 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Sys.2 HP sw Järj. 2 MP- kytkin OFF Järjestelmän 2 matalapainekytkin päällä/pois päältä Sys.2 LP sw ON/OFF sw OFF Yksikkö päällä/pois päältä Tila OFF Yksikön toimintatila päällä/pois päältä Mode sw Lisälämmitin ON Sähköinen lisälämmitin päällä/pois päältä Electric sw Ilmastointi OFF Ilmastointi päällä/pois päältä A.C.on/off sw Vaihevikasuoja OFF Sähkön vaihevikasuoja päällä/pois päältä Phase PT sw Lisäl. suoja Aux.elec.PT sw OFF Lisälämmittimen suojakytkin päällä/pois päältä 3.4 Järjestelmän parametrien muuttaminen Aloitusvalikosta saat Prg- näppäimellä esille Parameter- valikkonäkymän, josta pääset muuttamaan parametreja (ks. kuva 1): Paina aloitusvalikossa Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter (parametri). Valitse Parameter nuolinäppäimellä ja paina Enter siirtyäksesi varsinaiseen parametrivalikkoon. Parametrivalikossa valitse tarvittava parametri nuolinäppäimillä ja paina Enter päästäksesi muuttamaan arvoja. Aktiiviseksi valittu parametri vilkkuu. Valitse haluamasi parametriarvo nuolinäppäimillä. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkonäkymään. Paina Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, jolloin kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter. è Kuva 1. 19

20 3.4.1 Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset 1.0 Lämpötilan parametrit 2.0 Sulatuksen parametrit 3.0 Lisälämmityksen parametrit 1.1 Käyttövesivaraajan lämpötila käyttövesitilassa 1.2 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue käyttövesitilassa 1.3 Sisään tulevan veden lämpötila lämmitystilassa 1.4 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue lämmitystilassa 1.5 Sisään tulevan veden lämpötila jäähdytystilassa 1.6 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue jäähdytystilassa 2.1 Sulatuskierron aika- asetus 2.2 Sulatusjakson käynnistymisen lämpötila- asetus. Kun vastuksen lämpötila laskee tämän arvon alle, sulatus käynnistyy. 2.3 Sulatusjakson loppumisen ehtoasetus. Kun vastuksen lämpötila nousee tämän arvon yläpuolelle, sulatus päättyy. 2.4 Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Kun asetettu enimmäiskesto täyttyy, sulatus päättyy. 3.1 Sähköisen lisälämmittimen uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive. Kun yksikköön kytketään virta, lämmitin käynnistyy vasta viiveajan kuluttua loppuun. 3.3 Ulkolämpötila, jossa lämmitin käynnistyy. Kun ulkolämpötila laskee asetetun arvon alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 4.0 Järjestelmäparametrit 4.1 Parametrien säilyminen muistissa virran katkeamisen jälkeen. ON: Parametrit jäävät muistiin virran katkettua. OFF: Parametrit eivät jää muistiin virran katkettua. 4.2 Energiansäästötila päällä/pois päältä. 4.3 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa. Normal: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu lakkaa toimimasta. Special: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu jatkaa toimintaa. 4.4 Ulkolämpötila, jossa EVI- venttiilin toiminta käynnistyy. 4.5 Kompressorin ylikuumenemissuojan laukeamislämpötila. 4.6 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa yksikön toimiessa manuaalisessa sähkölämmitystilassa. Special: Pumppu on toiminnassa. Normal: Pumppu ei ole toiminnassa. 4.7 Jäähdytystoiminnon ottaminen käyttöön. ON: Kyllä OFF: Ei 4.8 Manuaalisen sähkölämmittimen toiminta. Lämmitys/Heat: Lämmitysveden lisäsähkölämmitys on käytössä. Lämmitys&Käyttövesi/Heat&H.W: Lämmitys- sekä käyttöveden lisäsähkölämmitys on käytössä. 4.9 System number select / Järjestelmien lukumäärän valinta. 1: Yksöisjärjestelmä 2: Kaksoisjärjestelmä 4.10 Unit stop temp./ Yksikön pysähtymislämpötila. Laitteiston suojaamiseksi yksikkö pysähtyy, mikäli ulkolämpötila laskee tämän arvon alle. 20

21 5.0 Aurinkokeräimen parametrit 5.1 Aurinkokeräimen pumpun käynnistävä lämpötilaeroalue. Aurinkokeräimen lämpötila- anturiarvon ja käyttövesivaraajan lämpötila- anturiarvon ero. 6.0 Vesipumpun testauksen parametrit Näitä valikon 6.0 toimintoja käytetään parametrien virheenkorjauksessa. Asetuksista on mahdollista manuaalisesti avata ja sulkea tai käynnistää ja sammuttaa alla lueteltujen osien toiminnot. Käyttövesi/H.W. pump: Käyttöveden pumppu Lämmitys/A.C. pump: Lämmitysveden pumppu Aurinkokeräin/Solar pump: Aurinkokeräimen pumppu 3- tieventtiili/3way- valve: 3- tieventtiili Varaaja/Supply output: Käyttövesivaraajan tuotto Vikakoodit sekä vikakoodiraportin avaaminen Kun haluat tarkastella laitteen vikakoodiraporttia, paina alkuvalikossa Prg päästäksesi parametrivalikkoon (ks. kuva 1). Valitse seuraavaksi Huolto/Maintenance ja paina Enter, jolloin näyttöön ilmestyvät vikakoodi- ilmoitukset aikajärjestyksessä (ks. kuva 2). Mikäli haluat poistaa tietyn ajankohdan vikakoodi- ilmoituksen, valitse se nuolinäppäimillä ja paina Prg:tä 5 sekunnin ajan. Vian tai toimintahäiriön yhteydessä laitteen ohjausyksikkö ilmoittaa automaattisesti ongelmaan liittyvän vikakoodin sekä syyn. Vian korjaannuttua vikakoodi poistuu automaattisesti joko välittömästi tai seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Kuva 1. Kuva 2. 21

22 3.4.3 Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Alkuvalikossa paina Prg siirtyäksesi parametrivalikkoon, valitse parametrivalikosta Kello/Clock ja paina Enter. Tällöin näyttöön ilmestyvät päivämäärän ja ajan asetukset (ks. kuva 1). Mikäli haluat muuttaa tai tarkastella ajastimen asetuksia, paina päivämäärä/kellonaikanäytössä Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, jolloin ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön (ks. kuva 2). Paina Prg:tä 5 sekunnin ajan saadaksesi näyttöön ajastinasetukset è Kuva 1. Kuva 2. Päivämäärän ja ajan muuttaminen Päivämäärän muuttamiseksi valitse Päivämäärä/Date ja paina Enter, jolloin vuosi, kuukausi ja päivä alkavat vilkkua järjestyksessä. Kunkin kohdalla valitse oikea arvo nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin seuraava arvo alkaa vilkkua. Kun olet valinnut kaikki kolme, paina lopuksi Enter, jolloin valinta tallentuu. Kellonajan muuttamiseksi toimi samalla tavoin kuin päivämäärää muuttaessa. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkoon. Ajastimen hallinta Valitse Ajastus alkaa/timer on ja paina Enter. Seuraavaksi valitse vilkkuvista vaihtoehdoista ON tai OFF. Kun valitset ON, ilmestyy symboli ü, ja pääset asettamaan minuutit ja tunnit. Valitse haluamasi toiminta- ajat nuolinäppäimillä ja lopuksi vahvista valinta Enter- näppäimellä. Pääset edelliseen valikkoon Esc- näppäimellä Näytön lukitus, sulatuksen asetukset sekä lämpötilayksiköiden vaihtaminen. Näytön lukitus: Alkuvalikossa paina Prg:tä 5 sekunnin ajan, jolloin näyttö lukittuu ja siihen ilmestyy lukkosymboli. Avataksesi lukituksen paina Prg:tä 5 sekunnin ajan. Sulatus: Kun yksikkö toimii joko lämmitys- tai kuumavesitilassa, laitteen sulatusjakson aikana näkyy näytössä lumihiutalesymboli. Asteiden vaihtaminen: Painamalla Esc- näppäintä 10 sekunnin ajan voit vaihtaa lämpötila- asteiden näytön Celsiuksen ja Fahrenheitin välillä. Sulatus käynnissä Näyttö lukittu Ajastin päällä 22

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. 010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0

Thermomatic EC HOME. Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Thermomatic EC HOME Asennus- ja käyttöohje, versio 2.0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus, mitat, säätötoiminnon valinta, lisävarusteet, sivut 2-3 2. Toimitussisältö, sivu 4 3. Aloitusopas, sivut 5-7 3.

Lisätiedot

9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15

9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 Asennusohje Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Osa 1 Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET... 3 1 Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu... 4 2 Saunan ohjauskeskuksen asennus...

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot