KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL SPLIT (SS) PIENKODIN MALLIT 1

2 Sisältö Huomioi ennen käyttöä Tekniset tiedot Sisätilayksikön mallimerkinnän selite Ulkotilayksikön mallimerkinnän selite Mallien ominaisuudet Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Asennuskohta Tarkemmat asennusohjeet Kuumavesisäiliön ja puskurisäiliön asennuskohdan valitseminen Kylmäaineputken liitäntä kahteen osaan jaetussa laitteessa Ilman poistaminen tyhjiöpumpun avulla Kylmäaineen lisääminen Vesiputket ja vuotojen tarkastaminen Järjestelmän johdot Lämpötila- anturin asennus Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen valikkonäyttö Laitteen käyttäminen ja laitteen valikkonäyttö Näyttönäkymä laitteen virran ollessa päällä ja pois päältä Laitteen käyttö Laitteen toimintatilan valitseminen Järjestelmän tilan parametrien tarkastaminen Järjestelmän parametrien muuttaminen Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset Vikakoodit sekä vikakoodiraportin avaaminen Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Näytön lukitus, sulatuksen asetukset sekä lämpötilayksiköiden vaihtaminen Parametritaulukko Asennus- ja kytkentäkaaviot Käyttövesikäyttötilan asennus Useiden lämmityspiirien/tilojen järjestelmän asennus Käyttövesi+lämmitys - toimintatilan sekä käyttövesi+jäähdytys - toimintatilan asennus Vikakooditaulukko Kytkentäkaaviot Mk3092- piirilevyn tulo- ja lähtöliittimien selitykset Virran vaihejärjestyksen suojauksen kytkentä Ohjauspaneelin ja piirilevyn välinen kytkentä Sisäpuolen mallikohtaiset kytkentöjen kokoonpanot Yksikön kytkentäkaaviot mallikohtaisesti Ulkoyksikön mallikohtaiset kytkentäkaaviot

3 Huomioi ennen käyttöä Turvallisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöä ja huoltoa koskeviin varoituksiin ja huomautuksiin. Säilytä käyttöopas ja kaikki laitteen asiakirjat. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus voi aiheuttaa vahinko- ja vaaratilanteita. Laitteen asennuksen ja huollon saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen. Asennusta ja huoltoa koskevissa asioissa ota yhteyttä laitteen valtuutettuun jälleenmyyjään. Lue kaikki asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Valmistaja ei ota vastuuta tapauksissa, joissa laite- tai henkilövahingot johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai noudattamatta jättämisestä. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitteen vaatimuksia. Katso lisätietoja laitteen arvokilvestä sekä oppaan parametritaulukosta. Laitteeseen tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava laitteen vaatimusten mukaisesti. Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitetta ei saa käyttää. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteen johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. Älä muuttele tai korjaa laitetta omin päin. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu syttyville tai räjähtäville aineille tai suoralle valolle. Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asenna laitteen syöttövesilinjaan vedensuodatin. 3

4 1. Tekniset tiedot 1.1 Sisätilayksikön mallimerkinnän selite 1.2 Ulkotilayksikön mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL SPLIT (SS) SS11 EVI: EVI tekniikka SCROLL: SCROLL kompressori Indoor: Sisälle asennettava malli (SS): Soft start - malli 11: Teholuku 4

5 1.3 Mallien ominaisuudet EVI SCROLL EVI (SS) Pienkoti - mallisto Malli EVI SCROLL SPLIT SS 11 SS 14 SS 17 SS 22 SS 28 Veden tuotto Litraa/h Jäähdytysteho kw 10 12, BTU/h Ottoteho (jäähdytys) Nimellisvirta (jäähdytys) kw 3,51 4,39 5,26 7,02 8,77 A 5,3 6,7 8 10,7 13,3 kw 11 13,8 16, ,5 Lämmitysteho BTU/h COP W/W 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 Ottoteho (lämmitys) Nimellisvirta (lämmitys) kw 3,37 4,23 5,06 6,75 8,44 A 5,1 6,4 7,7 10,3 12,8 Virtalähde V/vaihe/Hz 380/3/50 Melutaso db(a) Kompressori Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Kylmäaine Sisätilayksikön Asennusmitat p/l/k Ulkotilayksikön Asennusmitat p/l/k R410a mm 600/600/ /600/ /600/ /730/ /730/800 mm 880/360/ /390/ /390/ /470/ /470/1540 Huomio: a) Jäähdytys. Ulkoilman lämpötila: Kuivalämpötila 35 C, märkälämpötila 24 C, menoveden lämpötila 12 C, tuloveden lämpötila 7 C. (b) Lämmitys. Ulkoilman lämpötila: Kuivalämpötila 7 C, märkälämpötila 6 C. Varaajan lämpötila: lämmittää 15 C:stä 55 C:een. (c) Käyttöön soveltuva ulkoilman lämpötila- alue: - 25 C +45 C. 5

6 1.4 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Sisäyksiköt (mitat millimetreinä, G- ja H- kohdassa tuumina) A B SS A B SS 11 SS 14 SS SS 28 A 800 Korkeus B 1230 Pituus C 730 Leveys D 750 E 710 F 4x Ø12 Kiinnitysreikä G 1-1/4" Kuuman veden meno H 1-1/4" Kuuman veden tulo Ulkoyksiköt (mitat millimetreinä) SS 9 SS 11 A B SS 14/17 A B MAFP SS 22/28 A 1540 Korkeus B 1105 Pituus C 470 Leveys D 725 E 485 F 4x Ø12 Kiinnitysreikä 6

7 2. Asennus 2.1 Asennuskohta - Puhallusilma ei saa kiertää yksiköstä toiseen. - Huollon helpottamiseksi varmista, että laitteiden ympärillä on riittävästi tilaa. VÄÄRIN OIKEIN Huomio: 1. Riittävän ilmansaannin takaamiseksi asennuskohdan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. 2. Ulkoyksikkö on asennettava kohtaan, jossa se ei tärise eikä aiheuta meluhaittoja. 3. Yksikkö ei saa olla suorassa auringonvalossa. Asenna tarvittaessa valolta suojaava katos. 4. Asennuskohtaan on voitava laskea sulatus- ja sadevedet. 5. Yksikön päälle ei saa kerääntyä lunta. 6. Tilassa, johon yksikkö puhaltaa ilmaa, ei saa olla voimakkaita ilmavirtauksia. 7. Varmista, ettei yksiköiden toiminnasta aiheudu meluhaittaa ympäristön muille asukkaille. 8. Yksikkö ei saa likaantua eikä joutua kosketuksiin vesihöyryn, sumun, öljyn tms. kanssa. 9. Öljy, merivesi sekä rikkiyhdisteet vahingoittavat yksikköä. 7

8 2.2 Tarkemmat asennusohjeet 1. Yksikkö voidaan asentaa esimerkiksi katolle, parvekkeelle tai lattialle, mikäli asennuskohta on vakaa ja kestää laitteen painon. 2. Asennuspaikassa tulee olla hyvä ilmanvaihto ja ilmansaanti. 3. Välittömässä läheisyydessä ei saa olla lämpösäteilyä tai lämmönlähteitä. 4. Yksikköä on suojattava talvisin lumelta. 5. Ilma- aukkojen edustat on pidettävä esteettöminä. 6. Tilassa, johon yksikkö puhaltaa ilmaa, ei saa olla voimakkaita ilmavirtauksia. 7. Yksikön kondenssivedelle on asennettava poistumistie. Yksikön välittömässä läheisyydessä on oltava viemäri, lattiakaivo tms. vedenpoistoa varten. 8. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. 9. Ohjauspaneelia ei saa asentaa kosteisiin tiloihin. 10. Asennusalustaa ja - tilaa valitessa ota huomioon yksikön mallikohtaiset koko- ja toimintavaatimukset. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 11. Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa. Ks. tilantarve alapuolen kuvista. A. Sivulle puhaltavien mallien tilantarve B. Ylöspäin puhaltavien mallien tilantarve Kuumavesisäiliön ja puskurisäiliön asennuskohdan valitseminen Vesisäiliö asennetaan sisätiloihin. Säiliö asennetaan pystyasentoon, ja alustan on kestettävä täyden säiliön paino. Säiliön ympäristöön sekä vesijohtoihin on asennettava venttiilit. Älä asenna säiliötä paikkaan, jossa siihen kohdistuu saasteita tai syövyttäviä kaasuja. Säiliön välittömässä läheisyydessä on oltava viemäri, lattiakaivo tms. vedenpoistoa varten. Asennusalustaa ja - tilaa valitessa ota huomioon säiliön mallikohtaiset koko- ja toimintavaatimukset. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 8

9 2.2.2 Kylmäaineputken liitäntä kahteen osaan jaetussa laitteessa Kylmäaineen sulkuventtiilin osat A: Rotalock- liitin, johon sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä putki kiinnitetään B: Neulaventtiili, jota käytetään ilman poistoon liitosputkesta. Ilma poistuu joko kylmäaineen paineen voimasta tai neulaventtiiliin kytketyn tyhjiöpumpun avulla. C: Neulaventtiilin suojahattu D: Sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä kupariputki E: Liittimen mutteri F: Venttiilin sulku G: Venttiilin suojahattu Kylmäaineputken liitoksen teko Avaa liittimen mutteri ja sovita kylmäaineputki paikalleen. Kiristä lopuksi liitoksen kartiomutteri. Varmista, että liitokset ovat pitävät ja suorat Ilman poistaminen tyhjiöpumpun avulla HUOMIO: Toimenpiteen saa tehdä vain Tukesin hyväksymä kylmäaineliike Jos järjestelmä on suuri tai jos ulkoyksikköä on huollettu, tulee järjestelmän ilma ja vesi poistaa tyhjiöpumpun avulla. Noudata seuraavia ohjeita: A) Kytke painemittarilla varustettu tyhjiöpumppu sisäyksikön matalapainepuolen neulaventtiiliin. B) Avaa sisäyksikön matalapainepuolelta sulkuventtiilin suojahattu ja neulaventtiilin suojahattu. C) Avaa ulkoyksikön korkea- ja matalapainepuolen sulkuventtiilit. ÄLÄ AVAA SISÄYKSIKÖN SULKUVENTTIILEJÄ. D) Avaa painemittari ja käynnistä tyhjiöpumppu ja poista ilmaa siten, että absoluuttinen paine ei ole korkeampi kuin 130Pa. Tarkkaile laitetta paineen poiston jälkeen 5 minuutin ajan ja varmista, ettei paine nouse. E) Irrota pumppu ja painemittari sisäyksikön sulkuventtiilistä. F) Avaa sisäyksikön sulkuventtiilit ja anna sisäyksikön kylmäaineen virrata ulkoyksikköön. Lisää tarvittaessa kylmäainetta. 9

10 2.2.4 Kylmäaineen lisääminen HUOMIO: Toimenpiteen saa tehdä vain Tukesin hyväksymä kylmäaineliike Mikäli liitosputki on pitkä, lisää järjestelmään kylmäainetta seuraavan kaavan mukaan: Ylimääräisen kylmäaineen määrä = (putken pituus yhteen suuntaan - 5) x (0,015 tai 0,02) kg. Valitse arvo 0,015 tai arvo 0,02 putken läpimitan perusteella. Putken ollessa 12,7 arvo on 0,015 ja putken ollessa 15,88 arvo on 0, Vesiputket ja vuotojen tarkastaminen Ilmanpoiston jälkeen käytä elektronista vuotomittaria tai vuodonilmaisuvaahtoa tarkastaaksesi liitoskohtien mahdolliset vuodot. Vesiputket ja putkiliitokset Käytettävän vesiputken tulee olla pitkäikäistä, ruostumatonta ja kuumuutta kestävää sekä täyttää käyttömaakohtaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Vesisäiliön tyhjennysputki ja ylivuotoputki tulee asentaa viemärin, lattiakaivon tms. lähelle tyhjennyksen helpottamiseksi. Lämpöpumpun ja vesisäiliön liitokseen on asennettava sulkuventtiili tai muu irrotettava liitos järjestelmän huollon mahdollistamiseksi. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Käyttövesiputkien ja veden täyttökohtien liitoksiin on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin, käyttöveden varaajan solenoidiventtiili (suljetun varaajan järjestelmissä) sekä varojärjestelmät ylipaineen varalta (suljetun varaajan järjestelmässä parametriarvo on 0,7Mpa). Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Tukosten välttämiseksi varmista, että koko putkisto on puhdas ja ruosteeton sekä saostumista vapaa. Järjestelmän putkien asennuksen jälkeen tarkasta järjestelmän mahdolliset vuodot, varmista puhtaus ja laita putkiin ja venttiilikohtiin tarvittavat eristeet. 10

11 2.2.6 Järjestelmän johdot Asenna järjestelmän sähkö- ja signaalijohdot siten, etteivät ne pääse kosketuksiin toistensa kanssa eivätkä kosketuksiin vesiputkiston ja sen osien kanssa. Kytke järjestelmän virta tarkastettuasi ensin huolellisesti kaikki johtoasennukset ja niiden oikean järjestyksen. Kytke johdot kytkentäkaavion mukaisesti oikeisiin liittimiin ja tarkasta kaikki asennukset huolellisesti ennen virran kytkemistä. Ohjausyksikön piirilevyn sulake on 5A/220V. Yksikön ohjauspaneelin johdot on kytkettävä normaaliin kytkintauluun. Sähköjohdot Varmista, että laitteeseen syötettävä virta vastaa laitteen vaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laite on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Virtakaapelin valitseminen Kompressori tarvitsee käynnistyessään suuren määrän virtaa, joten jännite voi laskea ja aiheuttaa käynnistymisvaikeuksia. Tämän takia laitevirralle tulee valita oikean malliset ja riittävän paksut kaapelit käyttäen apuna oheista taulukkoa. Malli Kaapeli Sulake Jännite SS 9 4.0mm 2 3- napainen + maa 20A 220V/1- vaihe/50hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 3- napainen + maa 40A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 3- napainen + maa 40A 380V/3- vaihe /50Hz 6.0 kw sähkölämmitin 6.0mm 2 3- napainen + maa 40A 220V/1- vaihe /50Hz 9.0 kw sähkölämmitin 10.0mm 2 3- napainen + maa 60A 220V/1- vaihe /50Hz Huomio: Laitteen sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen laitteiston arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. 11

12 2.2.7 Lämpötila- anturin asennus 1. Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys Koekäyttö Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila. Normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö Käynnistä kiertovesipumppu kauko- ohjaimen ON/OFF- painikkeesta ja tarkasta pumpun toiminta. Tarkasta virtauskytkin ja järjestelmän ilma sekä nestepaine. Nestepaineen tulee olla yli 0,2MPa. Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Varmista syöttövirran sopivuus laitteelle. Tarkasta veden lämpötila. Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. Noudata sisätilojen järjestelmäosien (esim. puhaltimen vastus, lämmitin tai lattialämmitys) asennuksessa käyttöpaikkakohtaisia määräyksiä ja asetuksia. Käytä pehmeää liitintä yksikön ja puhaltimen vastuksen tulo- ja menoputkien kytkennässä. Asenna poistoputki puhaltimen vastuksen kondenssivedelle ja varmista kondenssiveden poistuminen lattiakaivoon, viemäriin tms. 12

13 3. Käyttö 3.1 Kauko- ohjaimen valikkonäyttö Valikkonäytön kuvakkeiden selitykset ja toiminnot ON/OFF Laitteen virran kytkeminen päälle/pois päältä. Prg Asetusnäppäin Siirtyminen päävalikkonäyttöön ja parametrien asetustiloihin Esc Takaisin Paluu edelliseen näyttöön. Ylös Parametrien muuttaminen. Selaaminen ja siirtyminen seuraavalle sivulle. Alas Parametrien muuttaminen. Selaaminen siirtyminen seuraavalle sivulle. Enter Siirtyminen valikoissa parametrien asetus- ja muutostilaan. Valintojen vahvistaminen. 3.2 Laitteen käyttäminen ja laitteen valikkonäyttö Näyttönäkymä laitteen virran ollessa päällä ja pois päältä Virta pois päältä Virta päällä 13

14 3.2.2 Laitteen käyttö Alkunäytössä paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusnäyttöön. Tämän jälkeen valitse Päävalikko (Main menu) ja paina Enter. Seuraavaksi valitse Tilan valinta (Mode select) ja paina Enter päästäksesi toimintatilan valintanäkymään. Tilan valintanäkymässä käytä nuolinäppäimiä ja Enteriä haluttujen muutosten tekemiseksi. Valitse haluttu asetuskohta nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin kohta alkaa vilkkua ja pääset muuttamaan arvoja. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi arvo. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkonäkymään. Esimerkki: 1) Paina Prg ê 2) Valitse Päävalikko (Main menu) ja paina Enter ê 3) Valitse Tilan valinta (Mode select) ja paina Enter ê Valitse haluamasi kohta nuolinäppäimillä ja paina Enter päästäksesi muuttamaan arvoja. Tila (Mode) Lämmitysveden lämpötila (Lämmitys/A.C. heat temp.) Käyttöveden lämpötila (Käyttövesi/Hot water temp.) Lisälämmitys (Aux. heating) päällä/pois päältä Ensisijainen (Priority) valinta lämmityksen (Lämmitys/A.C.) tai käyttö- veden (Käyttövesi/H.W) välillä. 14

15 3.2.3 Laitteen toimintatilan valitseminen Laitteessa on mahdollista valita 6 toimintatilaa: 1. Jäähdytys (Cooling) Parametrien muuttaminen jäähdytystilassa: Kuvan kohta 1.5: Sisään tulevan veden lämpötila ilmastointiyksikön jäähdytystilassa. Kuvan kohta 1.6: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo ilmastointiyksikön jäähdytystilassa. Kuvan kohta 4.7: Jäähdytystoiminnon ottaminen käyttöön. ON: Kyllä OFF: Ei. 2. Lämmitys (Heating) Parametrien muuttaminen lämmitystilassa: Kuvan kohta 1.3: Lämmitysveden lämpötila lämmitystilassa. Kuvan kohta 1.4: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo lämmitystilassa. Huomio: Lisälämmityksen ollessa päällä sähkölämmittimen toiminta riippuu myös seuraavista parametreista (ks. yläpuolen kuva): 3.1 Lämmityksen uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo kuuman veden sähkölämmitystilassa. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive (laitevirran kytkemishetkestä alkaen laskettava aika, jonka kuluttua laitteen sähkölämmitin alkaa tuottaa lämpöä). 3.3 Ulkolämpötila, joka saa aikaan lämmittimen käynnistymisen. Kun ulkolämpötila laskee asetuksen alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 3. Käyttövesi (Hot water) Parametrien muuttaminen käyttövesitilassa: Kuvan kohta 1.1: Käyttöveden lämpötila- asetus Kuvan kohta 1.2: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo käyttövesitilassa. Kuvan kohta 4.3: Käyttöveden kiertopumpun toimintatila: Special: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan pumppu pysyy käynnissä. Normal: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan pumppu pysähtyy. Huomio: Lisälämmityksen ollessa päällä sähkölämmittimen toiminta riippuu myös seuraavista parametreista (ks. yläpuolen kuva): 3.1: Sähkölämmityksen uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo käyttöveden sähkölämmitystilassa. 3.2: Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive (laitevirran kytkemishetkestä alkaen laskettava aika, jonka kuluttua laitteen sähkölämmitin alkaa tuottaa lämpöä). 15

16 3.3: Ulkolämpötila, joka saa aikaan lämmittimen käynnistymisen. Kun ulkolämpötila laskee asetuksen alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 4. Lämmitys+käyttövesi (Heating+Hot water) 5. Jäähdytys+käyttövesi (Cooling+Hot water) Huomio: Jäähdytystoiminnon (Cooling mode) ottaminen käyttöön: Ks. kuvan kohta 4.7. ON: Kyllä OFF: Ei. 6. Manuaalinen sähkölämmitys Ottaaksesi manuaalisen sähkölämmitystilan käyttöön paina Enter- näppäintä 5 sekunnin ajan. ê Tämä symboli ilmaisee manuaalisen sähkölämmitystilan olevan toiminnassa. Parametrien muuttaminen manuaalisessa sähkölämmitystilassa: Kuvan kohta 4.6: Käyttöveden kiertopumpun (Sähköl. käyttövesip./e.h.h.w pump) toimintatilan asettaminen: Special: Toiminnassa Normal: Ei toiminnassa Kuvan kohta 4.8: Sähkölämmityksen toimintatila (Man.lämmitys/Elec. mode) manuaalitilassa: Lämmitys/Heat: Lisäsähkölämmitys. Lämmitys&Käyttövesi/Heat&H.W: Lämmitys- ja käyttöveden sähkölämmitys. 16

17 Manuaalinen käyttövesitoiminto Ottaaksesi käyttöön käyttövesitoiminnon manuaalitilassa paina nuoli ylös - painiketta ( ) 10 sekunnin ajan. ê Tämä symboli osoittaa, että käyttövesitoiminto on päällä manuaalitilassa. Automaattinen käyttövesitoiminto Kuvan kohta 7.1: Käyttöveden (Varaaja/Water supply) automaattitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. ON: Päällä OFF: Pois päältä. Käyttövesitoiminto riippuu lisäksi kohdan 7.4 ajastinasetuksista. Kuvan kohta 7.2: Käyttöveden paluuvesilämpötilan (Varaajan lämpötila/supply temp.) asetus. Kuvan kohta 7.3: Lämpötilan eroalue (Varaajan ΔT/SupplyΔT) varaajan paluuveden lämpötilan ja asetuslämpötilan välillä. Kuvan kohta 7.4: Ajastin (Timer) eli aikaväli, jolloin laite tuottaa käyttövettä automaattisesti. Toiminta riippuu lisäksi kohdan 7.1 asetuksesta. 17

18 3.3 Järjestelmän tilan parametrien tarkastaminen Aloitusvalikossa ollessasi paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusvalikkoon. Tämän jälkeen valitse Päävalikko/Main menu ja paina Enter. Valitse seuraavaksi Yksikön tila/unit Status ja paina Enter päästäksesi parametrinäyttöön. Voit selata parametreja nuolinäppäimillä. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkoon. è è Valitse Päävalikko ja paina Enter Valitse Yksikön tila ja Paina Enter Parametritaulukko Näyttö Oletusasetus Selitys Tulovesi 12 C Veden sisääntulolämpötila Inlet water Menovesi Outlet water Käyttövesi Hot water temp. Ulkolämpötila Ambient temp. 8 C Veden ulosmenolämpötila 25 C Käyttövesivaraajan lämpötila 28 C Ulkolämpötila Lämm.piiri 1 25 C Lämmityspiirin 1 lämpötila Coil 1temp. Lämm.piiri 2 25 C Lämmityspiirin 2 lämpötila Coil 2temp. Varoventtiili 1 85 C Järjestelmän 1 varoventtiilin laukeamislämpötila Discharge 1 temp. Varoventtiili 2 85 C Järjestelmän 2 varoventtiilin laukeamislämpötila Discharge 2 temp. Aurinkokeräin 30 C Aurinkokeräinpiirin lämpötila Solar temp. Varaaja 40 C Varaajan paluuveden lämpötila Return temp. Kompressori 1 ON Järjestelmän 1 kompressori päällä/pois päältä Compressor 1 Kompressori 2 ON Järjestelmän 2 kompressori päällä/pois päältä Compressor 2 4- tieventtiili ON Järjestelmän 4- tieventtiili päällä/pois päältä 4way- valve Käyttövesi ON Käyttöveden pumppu päällä/pois päältä H.W.pump Lämmitys ON Lämmityksen vesipumppu päällä/pois päältä A.C. Pump Aurinkokeräin ON Aurinkokeräimen kiertopumppu päällä/pois päältä Solar pump Puhallin ON Puhaltimen moottori päällä/pois päältä Fan motor 3- tieventtiili ON 3- tieventtiili päällä/pois päältä 18

19 3way- valve Lisälämmitin ON Lisäsähkölämmitin päällä/pois päältä Aux.electric Vapaakierto ON Vapaakiertoventtiili päällä/pois päältä Unload valve EVI- venttiili ON EVI- venttiili päällä/pois päältä EVI valve Varaaja ON Käyttöveden tuotto päällä/pois päältä Supply output Käyttövesi OFF Käyttövesipuolen veden virtauskytkin päällä/pois päältä H.W.flow sw Lämmitys OFF Lämmityspuolen veden virtauskytkin päällä/pois päältä A.C.flow sw Järj. 1 KP- kytkin OFF Järjestelmän 1 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Sys.1 HP sw Järj. 1 MP- kytkin OFF Järjestelmän 1 matalapainekytkin päällä/pois päältä Sys.1LP sw Järj. 2 KP- kytkin OFF Järjestelmän 2 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Sys.2 HP sw Järj. 2 MP- kytkin OFF Järjestelmän 2 matalapainekytkin päällä/pois päältä Sys.2 LP sw ON/OFF sw OFF Yksikkö päällä/pois päältä Tila OFF Yksikön toimintatila päällä/pois päältä Mode sw Lisälämmitin ON Sähköinen lisälämmitin päällä/pois päältä Electric sw Ilmastointi OFF Ilmastointi päällä/pois päältä A.C.on/off sw Vaihevikasuoja OFF Sähkön vaihevikasuoja päällä/pois päältä Phase PT sw Lisäl. suoja Aux.elec.PT sw OFF Lisälämmittimen suojakytkin päällä/pois päältä 3.4 Järjestelmän parametrien muuttaminen Aloitusvalikosta saat Prg- näppäimellä esille Parameter- valikkonäkymän, josta pääset muuttamaan parametreja (ks. kuva 1): Paina aloitusvalikossa Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter (parametri). Valitse Parameter nuolinäppäimellä ja paina Enter siirtyäksesi varsinaiseen parametrivalikkoon. Parametrivalikossa valitse tarvittava parametri nuolinäppäimillä ja paina Enter päästäksesi muuttamaan arvoja. Aktiiviseksi valittu parametri vilkkuu. Valitse haluamasi parametriarvo nuolinäppäimillä. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkonäkymään. Paina Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, jolloin kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter. è Kuva 1. 19

20 3.4.1 Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset 1.0 Lämpötilan parametrit 2.0 Sulatuksen parametrit 3.0 Lisälämmityksen parametrit 1.1 Käyttövesivaraajan lämpötila käyttövesitilassa 1.2 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue käyttövesitilassa 1.3 Sisään tulevan veden lämpötila lämmitystilassa 1.4 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue lämmitystilassa 1.5 Sisään tulevan veden lämpötila jäähdytystilassa 1.6 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue jäähdytystilassa 2.1 Sulatuskierron aika- asetus 2.2 Sulatusjakson käynnistymisen lämpötila- asetus. Kun vastuksen lämpötila laskee tämän arvon alle, sulatus käynnistyy. 2.3 Sulatusjakson loppumisen ehtoasetus. Kun vastuksen lämpötila nousee tämän arvon yläpuolelle, sulatus päättyy. 2.4 Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Kun asetettu enimmäiskesto täyttyy, sulatus päättyy. 3.1 Sähköisen lisälämmittimen uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive. Kun yksikköön kytketään virta, lämmitin käynnistyy vasta viiveajan kuluttua loppuun. 3.3 Ulkolämpötila, jossa lämmitin käynnistyy. Kun ulkolämpötila laskee asetetun arvon alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 4.0 Järjestelmäparametrit 4.1 Parametrien säilyminen muistissa virran katkeamisen jälkeen. ON: Parametrit jäävät muistiin virran katkettua. OFF: Parametrit eivät jää muistiin virran katkettua. 4.2 Energiansäästötila päällä/pois päältä. 4.3 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa. Normal: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu lakkaa toimimasta. Special: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu jatkaa toimintaa. 4.4 Ulkolämpötila, jossa EVI- venttiilin toiminta käynnistyy. 4.5 Kompressorin ylikuumenemissuojan laukeamislämpötila. 4.6 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa yksikön toimiessa manuaalisessa sähkölämmitystilassa. Special: Pumppu on toiminnassa. Normal: Pumppu ei ole toiminnassa. 4.7 Jäähdytystoiminnon ottaminen käyttöön. ON: Kyllä OFF: Ei 4.8 Manuaalisen sähkölämmittimen toiminta. Lämmitys/Heat: Lämmitysveden lisäsähkölämmitys on käytössä. Lämmitys&Käyttövesi/Heat&H.W: Lämmitys- sekä käyttöveden lisäsähkölämmitys on käytössä. 4.9 System number select / Järjestelmien lukumäärän valinta. 1: Yksöisjärjestelmä 2: Kaksoisjärjestelmä 4.10 Unit stop temp./ Yksikön pysähtymislämpötila. Laitteiston suojaamiseksi yksikkö pysähtyy, mikäli ulkolämpötila laskee tämän arvon alle. 20

21 5.0 Aurinkokeräimen parametrit 5.1 Aurinkokeräimen pumpun käynnistävä lämpötilaeroalue. Aurinkokeräimen lämpötila- anturiarvon ja käyttövesivaraajan lämpötila- anturiarvon ero. 6.0 Vesipumpun testauksen parametrit Näitä valikon 6.0 toimintoja käytetään parametrien virheenkorjauksessa. Asetuksista on mahdollista manuaalisesti avata ja sulkea tai käynnistää ja sammuttaa alla lueteltujen osien toiminnot. Käyttövesi/H.W. pump: Käyttöveden pumppu Lämmitys/A.C. pump: Lämmitysveden pumppu Aurinkokeräin/Solar pump: Aurinkokeräimen pumppu 3- tieventtiili/3way- valve: 3- tieventtiili Varaaja/Supply output: Käyttövesivaraajan tuotto Vikakoodit sekä vikakoodiraportin avaaminen Kun haluat tarkastella laitteen vikakoodiraporttia, paina alkuvalikossa Prg päästäksesi parametrivalikkoon (ks. kuva 1). Valitse seuraavaksi Huolto/Maintenance ja paina Enter, jolloin näyttöön ilmestyvät vikakoodi- ilmoitukset aikajärjestyksessä (ks. kuva 2). Mikäli haluat poistaa tietyn ajankohdan vikakoodi- ilmoituksen, valitse se nuolinäppäimillä ja paina Prg:tä 5 sekunnin ajan. Vian tai toimintahäiriön yhteydessä laitteen ohjausyksikkö ilmoittaa automaattisesti ongelmaan liittyvän vikakoodin sekä syyn. Vian korjaannuttua vikakoodi poistuu automaattisesti joko välittömästi tai seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Kuva 1. Kuva 2. 21

22 3.4.3 Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Alkuvalikossa paina Prg siirtyäksesi parametrivalikkoon, valitse parametrivalikosta Kello/Clock ja paina Enter. Tällöin näyttöön ilmestyvät päivämäärän ja ajan asetukset (ks. kuva 1). Mikäli haluat muuttaa tai tarkastella ajastimen asetuksia, paina päivämäärä/kellonaikanäytössä Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, jolloin ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön (ks. kuva 2). Paina Prg:tä 5 sekunnin ajan saadaksesi näyttöön ajastinasetukset è Kuva 1. Kuva 2. Päivämäärän ja ajan muuttaminen Päivämäärän muuttamiseksi valitse Päivämäärä/Date ja paina Enter, jolloin vuosi, kuukausi ja päivä alkavat vilkkua järjestyksessä. Kunkin kohdalla valitse oikea arvo nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin seuraava arvo alkaa vilkkua. Kun olet valinnut kaikki kolme, paina lopuksi Enter, jolloin valinta tallentuu. Kellonajan muuttamiseksi toimi samalla tavoin kuin päivämäärää muuttaessa. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkoon. Ajastimen hallinta Valitse Ajastus alkaa/timer on ja paina Enter. Seuraavaksi valitse vilkkuvista vaihtoehdoista ON tai OFF. Kun valitset ON, ilmestyy symboli ü, ja pääset asettamaan minuutit ja tunnit. Valitse haluamasi toiminta- ajat nuolinäppäimillä ja lopuksi vahvista valinta Enter- näppäimellä. Pääset edelliseen valikkoon Esc- näppäimellä Näytön lukitus, sulatuksen asetukset sekä lämpötilayksiköiden vaihtaminen. Näytön lukitus: Alkuvalikossa paina Prg:tä 5 sekunnin ajan, jolloin näyttö lukittuu ja siihen ilmestyy lukkosymboli. Avataksesi lukituksen paina Prg:tä 5 sekunnin ajan. Sulatus: Kun yksikkö toimii joko lämmitys- tai kuumavesitilassa, laitteen sulatusjakson aikana näkyy näytössä lumihiutalesymboli. Asteiden vaihtaminen: Painamalla Esc- näppäintä 10 sekunnin ajan voit vaihtaa lämpötila- asteiden näytön Celsiuksen ja Fahrenheitin välillä. Sulatus käynnissä Näyttö lukittu Ajastin päällä 22

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (HW) mallit Sisältö 1. Ennen asennusta ja käyttöä... 3 1.2 Laitteiston toiminta... 4 2. Tekniset tiedot... 5 2.1 Mallimerkinnän selite...

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (INV) mallit Sisältö 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä... 3 2. Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet... 4 2.1 Invertterillä varustetun

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE

PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE Versio 3.2 Kiitos valinnastanne, olette asentamassa Panasonic ilma-vesilämpöpumppumalliston

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchle viilennysjärjestelmän asennusopas German quality sce 947 /7 Roth Touchle ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi

ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU Maahantuoja: Atlantic Suomi www.atlantic.fi Atlantic Suomi FI20130218 1 ALFEA HYBRID DUO OIL Malli ALFEA HYBRID DUO 11 Teholuokka 11 kw ALFEA HYBRID DUO 14 14 kw

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Asennusopas. Ilma-vesi -lämmitysjärjestelmät

Asennusopas. Ilma-vesi -lämmitysjärjestelmät Asennusopas Ilma-vesi -lämmitysjärjestelmät SISÄLLYS Asennuspaikat 1. Ulkoyksikön sijoittaminen...3 2. Asennustelineen valinta...0 3. Sulatusvedet...0 4. Sisäyksikön sijoittaminen/äänitasot...0 5. Ulko-

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

ALFÉA HYBRID DUO GAS

ALFÉA HYBRID DUO GAS ILMAVESILÄMPÖPUMPPU DUO GAS ILMAVESILÄMPÖPUMPPU INTEGROIDULLA 4 kw KAASUKONDENSSIKATTILALLA 3 mallia: 11, 14 ja 16 kw (kolmivaiheisia) Korvaa vanhan kaasukattilan Käyttövesisäiliö10L integroituna COP jopa

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO KIMEO 6000 Mallit ja teholuokat 20 kw, 25 kw, 30kW KIMEO 6020 KIMEO 6025 KIMEO 6030 2 Mitat 648 990 1054 144,3 / 151 kg 3 Tekniset tiedot 4 Tekniset tiedot Malli Tuotekoodi KIMEO

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot