KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL SPLIT (SS) PIENKODIN MALLIT 1

2 Sisältö Huomioi ennen käyttöä Tekniset tiedot Sisätilayksikön mallimerkinnän selite Ulkotilayksikön mallimerkinnän selite Mallien ominaisuudet Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Asennuskohta Tarkemmat asennusohjeet Kuumavesisäiliön ja puskurisäiliön asennuskohdan valitseminen Kylmäaineputken liitäntä kahteen osaan jaetussa laitteessa Ilman poistaminen tyhjiöpumpun avulla Kylmäaineen lisääminen Vesiputket ja vuotojen tarkastaminen Järjestelmän johdot Lämpötila- anturin asennus Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen valikkonäyttö Laitteen käyttäminen ja laitteen valikkonäyttö Näyttönäkymä laitteen virran ollessa päällä ja pois päältä Laitteen käyttö Laitteen toimintatilan valitseminen Järjestelmän tilan parametrien tarkastaminen Järjestelmän parametrien muuttaminen Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset Vikakoodit sekä vikakoodiraportin avaaminen Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Näytön lukitus, sulatuksen asetukset sekä lämpötilayksiköiden vaihtaminen Parametritaulukko Asennus- ja kytkentäkaaviot Käyttövesikäyttötilan asennus Useiden lämmityspiirien/tilojen järjestelmän asennus Käyttövesi+lämmitys - toimintatilan sekä käyttövesi+jäähdytys - toimintatilan asennus Vikakooditaulukko Kytkentäkaaviot Mk3092- piirilevyn tulo- ja lähtöliittimien selitykset Virran vaihejärjestyksen suojauksen kytkentä Ohjauspaneelin ja piirilevyn välinen kytkentä Sisäpuolen mallikohtaiset kytkentöjen kokoonpanot Yksikön kytkentäkaaviot mallikohtaisesti Ulkoyksikön mallikohtaiset kytkentäkaaviot

3 Huomioi ennen käyttöä Turvallisen ja asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöä ja huoltoa koskeviin varoituksiin ja huomautuksiin. Säilytä käyttöopas ja kaikki laitteen asiakirjat. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus voi aiheuttaa vahinko- ja vaaratilanteita. Laitteen asennuksen ja huollon saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen. Asennusta ja huoltoa koskevissa asioissa ota yhteyttä laitteen valtuutettuun jälleenmyyjään. Lue kaikki asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Valmistaja ei ota vastuuta tapauksissa, joissa laite- tai henkilövahingot johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai noudattamatta jättämisestä. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitteen vaatimuksia. Katso lisätietoja laitteen arvokilvestä sekä oppaan parametritaulukosta. Laitteeseen tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava laitteen vaatimusten mukaisesti. Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitetta ei saa käyttää. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteen johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. Älä muuttele tai korjaa laitetta omin päin. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu syttyville tai räjähtäville aineille tai suoralle valolle. Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asenna laitteen syöttövesilinjaan vedensuodatin. 3

4 1. Tekniset tiedot 1.1 Sisätilayksikön mallimerkinnän selite 1.2 Ulkotilayksikön mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL SPLIT (SS) SS11 EVI: EVI tekniikka SCROLL: SCROLL kompressori Indoor: Sisälle asennettava malli (SS): Soft start - malli 11: Teholuku 4

5 1.3 Mallien ominaisuudet EVI SCROLL EVI (SS) Pienkoti - mallisto Malli EVI SCROLL SPLIT SS 11 SS 14 SS 17 SS 22 SS 28 Veden tuotto Litraa/h Jäähdytysteho kw 10 12, BTU/h Ottoteho (jäähdytys) Nimellisvirta (jäähdytys) kw 3,51 4,39 5,26 7,02 8,77 A 5,3 6,7 8 10,7 13,3 kw 11 13,8 16, ,5 Lämmitysteho BTU/h COP W/W 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 Ottoteho (lämmitys) Nimellisvirta (lämmitys) kw 3,37 4,23 5,06 6,75 8,44 A 5,1 6,4 7,7 10,3 12,8 Virtalähde V/vaihe/Hz 380/3/50 Melutaso db(a) Kompressori Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Kylmäaine Sisätilayksikön Asennusmitat p/l/k Ulkotilayksikön Asennusmitat p/l/k R410a mm 600/600/ /600/ /600/ /730/ /730/800 mm 880/360/ /390/ /390/ /470/ /470/1540 Huomio: a) Jäähdytys. Ulkoilman lämpötila: Kuivalämpötila 35 C, märkälämpötila 24 C, menoveden lämpötila 12 C, tuloveden lämpötila 7 C. (b) Lämmitys. Ulkoilman lämpötila: Kuivalämpötila 7 C, märkälämpötila 6 C. Varaajan lämpötila: lämmittää 15 C:stä 55 C:een. (c) Käyttöön soveltuva ulkoilman lämpötila- alue: - 25 C +45 C. 5

6 1.4 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Sisäyksiköt (mitat millimetreinä, G- ja H- kohdassa tuumina) A B SS A B SS 11 SS 14 SS SS 28 A 800 Korkeus B 1230 Pituus C 730 Leveys D 750 E 710 F 4x Ø12 Kiinnitysreikä G 1-1/4" Kuuman veden meno H 1-1/4" Kuuman veden tulo Ulkoyksiköt (mitat millimetreinä) SS 9 SS 11 A B SS 14/17 A B MAFP SS 22/28 A 1540 Korkeus B 1105 Pituus C 470 Leveys D 725 E 485 F 4x Ø12 Kiinnitysreikä 6

7 2. Asennus 2.1 Asennuskohta - Puhallusilma ei saa kiertää yksiköstä toiseen. - Huollon helpottamiseksi varmista, että laitteiden ympärillä on riittävästi tilaa. VÄÄRIN OIKEIN Huomio: 1. Riittävän ilmansaannin takaamiseksi asennuskohdan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. 2. Ulkoyksikkö on asennettava kohtaan, jossa se ei tärise eikä aiheuta meluhaittoja. 3. Yksikkö ei saa olla suorassa auringonvalossa. Asenna tarvittaessa valolta suojaava katos. 4. Asennuskohtaan on voitava laskea sulatus- ja sadevedet. 5. Yksikön päälle ei saa kerääntyä lunta. 6. Tilassa, johon yksikkö puhaltaa ilmaa, ei saa olla voimakkaita ilmavirtauksia. 7. Varmista, ettei yksiköiden toiminnasta aiheudu meluhaittaa ympäristön muille asukkaille. 8. Yksikkö ei saa likaantua eikä joutua kosketuksiin vesihöyryn, sumun, öljyn tms. kanssa. 9. Öljy, merivesi sekä rikkiyhdisteet vahingoittavat yksikköä. 7

8 2.2 Tarkemmat asennusohjeet 1. Yksikkö voidaan asentaa esimerkiksi katolle, parvekkeelle tai lattialle, mikäli asennuskohta on vakaa ja kestää laitteen painon. 2. Asennuspaikassa tulee olla hyvä ilmanvaihto ja ilmansaanti. 3. Välittömässä läheisyydessä ei saa olla lämpösäteilyä tai lämmönlähteitä. 4. Yksikköä on suojattava talvisin lumelta. 5. Ilma- aukkojen edustat on pidettävä esteettöminä. 6. Tilassa, johon yksikkö puhaltaa ilmaa, ei saa olla voimakkaita ilmavirtauksia. 7. Yksikön kondenssivedelle on asennettava poistumistie. Yksikön välittömässä läheisyydessä on oltava viemäri, lattiakaivo tms. vedenpoistoa varten. 8. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. 9. Ohjauspaneelia ei saa asentaa kosteisiin tiloihin. 10. Asennusalustaa ja - tilaa valitessa ota huomioon yksikön mallikohtaiset koko- ja toimintavaatimukset. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 11. Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa. Ks. tilantarve alapuolen kuvista. A. Sivulle puhaltavien mallien tilantarve B. Ylöspäin puhaltavien mallien tilantarve Kuumavesisäiliön ja puskurisäiliön asennuskohdan valitseminen Vesisäiliö asennetaan sisätiloihin. Säiliö asennetaan pystyasentoon, ja alustan on kestettävä täyden säiliön paino. Säiliön ympäristöön sekä vesijohtoihin on asennettava venttiilit. Älä asenna säiliötä paikkaan, jossa siihen kohdistuu saasteita tai syövyttäviä kaasuja. Säiliön välittömässä läheisyydessä on oltava viemäri, lattiakaivo tms. vedenpoistoa varten. Asennusalustaa ja - tilaa valitessa ota huomioon säiliön mallikohtaiset koko- ja toimintavaatimukset. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 8

9 2.2.2 Kylmäaineputken liitäntä kahteen osaan jaetussa laitteessa Kylmäaineen sulkuventtiilin osat A: Rotalock- liitin, johon sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä putki kiinnitetään B: Neulaventtiili, jota käytetään ilman poistoon liitosputkesta. Ilma poistuu joko kylmäaineen paineen voimasta tai neulaventtiiliin kytketyn tyhjiöpumpun avulla. C: Neulaventtiilin suojahattu D: Sisä- ja ulkoyksikön yhdistävä kupariputki E: Liittimen mutteri F: Venttiilin sulku G: Venttiilin suojahattu Kylmäaineputken liitoksen teko Avaa liittimen mutteri ja sovita kylmäaineputki paikalleen. Kiristä lopuksi liitoksen kartiomutteri. Varmista, että liitokset ovat pitävät ja suorat Ilman poistaminen tyhjiöpumpun avulla HUOMIO: Toimenpiteen saa tehdä vain Tukesin hyväksymä kylmäaineliike Jos järjestelmä on suuri tai jos ulkoyksikköä on huollettu, tulee järjestelmän ilma ja vesi poistaa tyhjiöpumpun avulla. Noudata seuraavia ohjeita: A) Kytke painemittarilla varustettu tyhjiöpumppu sisäyksikön matalapainepuolen neulaventtiiliin. B) Avaa sisäyksikön matalapainepuolelta sulkuventtiilin suojahattu ja neulaventtiilin suojahattu. C) Avaa ulkoyksikön korkea- ja matalapainepuolen sulkuventtiilit. ÄLÄ AVAA SISÄYKSIKÖN SULKUVENTTIILEJÄ. D) Avaa painemittari ja käynnistä tyhjiöpumppu ja poista ilmaa siten, että absoluuttinen paine ei ole korkeampi kuin 130Pa. Tarkkaile laitetta paineen poiston jälkeen 5 minuutin ajan ja varmista, ettei paine nouse. E) Irrota pumppu ja painemittari sisäyksikön sulkuventtiilistä. F) Avaa sisäyksikön sulkuventtiilit ja anna sisäyksikön kylmäaineen virrata ulkoyksikköön. Lisää tarvittaessa kylmäainetta. 9

10 2.2.4 Kylmäaineen lisääminen HUOMIO: Toimenpiteen saa tehdä vain Tukesin hyväksymä kylmäaineliike Mikäli liitosputki on pitkä, lisää järjestelmään kylmäainetta seuraavan kaavan mukaan: Ylimääräisen kylmäaineen määrä = (putken pituus yhteen suuntaan - 5) x (0,015 tai 0,02) kg. Valitse arvo 0,015 tai arvo 0,02 putken läpimitan perusteella. Putken ollessa 12,7 arvo on 0,015 ja putken ollessa 15,88 arvo on 0, Vesiputket ja vuotojen tarkastaminen Ilmanpoiston jälkeen käytä elektronista vuotomittaria tai vuodonilmaisuvaahtoa tarkastaaksesi liitoskohtien mahdolliset vuodot. Vesiputket ja putkiliitokset Käytettävän vesiputken tulee olla pitkäikäistä, ruostumatonta ja kuumuutta kestävää sekä täyttää käyttömaakohtaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Vesisäiliön tyhjennysputki ja ylivuotoputki tulee asentaa viemärin, lattiakaivon tms. lähelle tyhjennyksen helpottamiseksi. Lämpöpumpun ja vesisäiliön liitokseen on asennettava sulkuventtiili tai muu irrotettava liitos järjestelmän huollon mahdollistamiseksi. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Käyttövesiputkien ja veden täyttökohtien liitoksiin on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin, käyttöveden varaajan solenoidiventtiili (suljetun varaajan järjestelmissä) sekä varojärjestelmät ylipaineen varalta (suljetun varaajan järjestelmässä parametriarvo on 0,7Mpa). Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Tukosten välttämiseksi varmista, että koko putkisto on puhdas ja ruosteeton sekä saostumista vapaa. Järjestelmän putkien asennuksen jälkeen tarkasta järjestelmän mahdolliset vuodot, varmista puhtaus ja laita putkiin ja venttiilikohtiin tarvittavat eristeet. 10

11 2.2.6 Järjestelmän johdot Asenna järjestelmän sähkö- ja signaalijohdot siten, etteivät ne pääse kosketuksiin toistensa kanssa eivätkä kosketuksiin vesiputkiston ja sen osien kanssa. Kytke järjestelmän virta tarkastettuasi ensin huolellisesti kaikki johtoasennukset ja niiden oikean järjestyksen. Kytke johdot kytkentäkaavion mukaisesti oikeisiin liittimiin ja tarkasta kaikki asennukset huolellisesti ennen virran kytkemistä. Ohjausyksikön piirilevyn sulake on 5A/220V. Yksikön ohjauspaneelin johdot on kytkettävä normaaliin kytkintauluun. Sähköjohdot Varmista, että laitteeseen syötettävä virta vastaa laitteen vaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laite on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Virtakaapelin valitseminen Kompressori tarvitsee käynnistyessään suuren määrän virtaa, joten jännite voi laskea ja aiheuttaa käynnistymisvaikeuksia. Tämän takia laitevirralle tulee valita oikean malliset ja riittävän paksut kaapelit käyttäen apuna oheista taulukkoa. Malli Kaapeli Sulake Jännite SS 9 4.0mm 2 3- napainen + maa 20A 220V/1- vaihe/50hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 5- napainen + maa 20A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 3- napainen + maa 40A 380V/3- vaihe /50Hz SS mm 2 3- napainen + maa 40A 380V/3- vaihe /50Hz 6.0 kw sähkölämmitin 6.0mm 2 3- napainen + maa 40A 220V/1- vaihe /50Hz 9.0 kw sähkölämmitin 10.0mm 2 3- napainen + maa 60A 220V/1- vaihe /50Hz Huomio: Laitteen sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen laitteiston arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. 11

12 2.2.7 Lämpötila- anturin asennus 1. Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys Koekäyttö Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila. Normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö Käynnistä kiertovesipumppu kauko- ohjaimen ON/OFF- painikkeesta ja tarkasta pumpun toiminta. Tarkasta virtauskytkin ja järjestelmän ilma sekä nestepaine. Nestepaineen tulee olla yli 0,2MPa. Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Varmista syöttövirran sopivuus laitteelle. Tarkasta veden lämpötila. Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. Noudata sisätilojen järjestelmäosien (esim. puhaltimen vastus, lämmitin tai lattialämmitys) asennuksessa käyttöpaikkakohtaisia määräyksiä ja asetuksia. Käytä pehmeää liitintä yksikön ja puhaltimen vastuksen tulo- ja menoputkien kytkennässä. Asenna poistoputki puhaltimen vastuksen kondenssivedelle ja varmista kondenssiveden poistuminen lattiakaivoon, viemäriin tms. 12

13 3. Käyttö 3.1 Kauko- ohjaimen valikkonäyttö Valikkonäytön kuvakkeiden selitykset ja toiminnot ON/OFF Laitteen virran kytkeminen päälle/pois päältä. Prg Asetusnäppäin Siirtyminen päävalikkonäyttöön ja parametrien asetustiloihin Esc Takaisin Paluu edelliseen näyttöön. Ylös Parametrien muuttaminen. Selaaminen ja siirtyminen seuraavalle sivulle. Alas Parametrien muuttaminen. Selaaminen siirtyminen seuraavalle sivulle. Enter Siirtyminen valikoissa parametrien asetus- ja muutostilaan. Valintojen vahvistaminen. 3.2 Laitteen käyttäminen ja laitteen valikkonäyttö Näyttönäkymä laitteen virran ollessa päällä ja pois päältä Virta pois päältä Virta päällä 13

14 3.2.2 Laitteen käyttö Alkunäytössä paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusnäyttöön. Tämän jälkeen valitse Päävalikko (Main menu) ja paina Enter. Seuraavaksi valitse Tilan valinta (Mode select) ja paina Enter päästäksesi toimintatilan valintanäkymään. Tilan valintanäkymässä käytä nuolinäppäimiä ja Enteriä haluttujen muutosten tekemiseksi. Valitse haluttu asetuskohta nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin kohta alkaa vilkkua ja pääset muuttamaan arvoja. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi arvo. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkonäkymään. Esimerkki: 1) Paina Prg ê 2) Valitse Päävalikko (Main menu) ja paina Enter ê 3) Valitse Tilan valinta (Mode select) ja paina Enter ê Valitse haluamasi kohta nuolinäppäimillä ja paina Enter päästäksesi muuttamaan arvoja. Tila (Mode) Lämmitysveden lämpötila (Lämmitys/A.C. heat temp.) Käyttöveden lämpötila (Käyttövesi/Hot water temp.) Lisälämmitys (Aux. heating) päällä/pois päältä Ensisijainen (Priority) valinta lämmityksen (Lämmitys/A.C.) tai käyttö- veden (Käyttövesi/H.W) välillä. 14

15 3.2.3 Laitteen toimintatilan valitseminen Laitteessa on mahdollista valita 6 toimintatilaa: 1. Jäähdytys (Cooling) Parametrien muuttaminen jäähdytystilassa: Kuvan kohta 1.5: Sisään tulevan veden lämpötila ilmastointiyksikön jäähdytystilassa. Kuvan kohta 1.6: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo ilmastointiyksikön jäähdytystilassa. Kuvan kohta 4.7: Jäähdytystoiminnon ottaminen käyttöön. ON: Kyllä OFF: Ei. 2. Lämmitys (Heating) Parametrien muuttaminen lämmitystilassa: Kuvan kohta 1.3: Lämmitysveden lämpötila lämmitystilassa. Kuvan kohta 1.4: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo lämmitystilassa. Huomio: Lisälämmityksen ollessa päällä sähkölämmittimen toiminta riippuu myös seuraavista parametreista (ks. yläpuolen kuva): 3.1 Lämmityksen uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo kuuman veden sähkölämmitystilassa. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive (laitevirran kytkemishetkestä alkaen laskettava aika, jonka kuluttua laitteen sähkölämmitin alkaa tuottaa lämpöä). 3.3 Ulkolämpötila, joka saa aikaan lämmittimen käynnistymisen. Kun ulkolämpötila laskee asetuksen alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 3. Käyttövesi (Hot water) Parametrien muuttaminen käyttövesitilassa: Kuvan kohta 1.1: Käyttöveden lämpötila- asetus Kuvan kohta 1.2: Kompressorin uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo käyttövesitilassa. Kuvan kohta 4.3: Käyttöveden kiertopumpun toimintatila: Special: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan pumppu pysyy käynnissä. Normal: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavuttaessa asetetun lämpötilan pumppu pysähtyy. Huomio: Lisälämmityksen ollessa päällä sähkölämmittimen toiminta riippuu myös seuraavista parametreista (ks. yläpuolen kuva): 3.1: Sähkölämmityksen uudelleen käynnistävän lämpötilaeroalueen arvo käyttöveden sähkölämmitystilassa. 3.2: Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive (laitevirran kytkemishetkestä alkaen laskettava aika, jonka kuluttua laitteen sähkölämmitin alkaa tuottaa lämpöä). 15

16 3.3: Ulkolämpötila, joka saa aikaan lämmittimen käynnistymisen. Kun ulkolämpötila laskee asetuksen alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 4. Lämmitys+käyttövesi (Heating+Hot water) 5. Jäähdytys+käyttövesi (Cooling+Hot water) Huomio: Jäähdytystoiminnon (Cooling mode) ottaminen käyttöön: Ks. kuvan kohta 4.7. ON: Kyllä OFF: Ei. 6. Manuaalinen sähkölämmitys Ottaaksesi manuaalisen sähkölämmitystilan käyttöön paina Enter- näppäintä 5 sekunnin ajan. ê Tämä symboli ilmaisee manuaalisen sähkölämmitystilan olevan toiminnassa. Parametrien muuttaminen manuaalisessa sähkölämmitystilassa: Kuvan kohta 4.6: Käyttöveden kiertopumpun (Sähköl. käyttövesip./e.h.h.w pump) toimintatilan asettaminen: Special: Toiminnassa Normal: Ei toiminnassa Kuvan kohta 4.8: Sähkölämmityksen toimintatila (Man.lämmitys/Elec. mode) manuaalitilassa: Lämmitys/Heat: Lisäsähkölämmitys. Lämmitys&Käyttövesi/Heat&H.W: Lämmitys- ja käyttöveden sähkölämmitys. 16

17 Manuaalinen käyttövesitoiminto Ottaaksesi käyttöön käyttövesitoiminnon manuaalitilassa paina nuoli ylös - painiketta ( ) 10 sekunnin ajan. ê Tämä symboli osoittaa, että käyttövesitoiminto on päällä manuaalitilassa. Automaattinen käyttövesitoiminto Kuvan kohta 7.1: Käyttöveden (Varaaja/Water supply) automaattitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. ON: Päällä OFF: Pois päältä. Käyttövesitoiminto riippuu lisäksi kohdan 7.4 ajastinasetuksista. Kuvan kohta 7.2: Käyttöveden paluuvesilämpötilan (Varaajan lämpötila/supply temp.) asetus. Kuvan kohta 7.3: Lämpötilan eroalue (Varaajan ΔT/SupplyΔT) varaajan paluuveden lämpötilan ja asetuslämpötilan välillä. Kuvan kohta 7.4: Ajastin (Timer) eli aikaväli, jolloin laite tuottaa käyttövettä automaattisesti. Toiminta riippuu lisäksi kohdan 7.1 asetuksesta. 17

18 3.3 Järjestelmän tilan parametrien tarkastaminen Aloitusvalikossa ollessasi paina Prg siirtyäksesi parametrien asetusvalikkoon. Tämän jälkeen valitse Päävalikko/Main menu ja paina Enter. Valitse seuraavaksi Yksikön tila/unit Status ja paina Enter päästäksesi parametrinäyttöön. Voit selata parametreja nuolinäppäimillä. Paina Esc palataksesi edelliseen valikkoon. è è Valitse Päävalikko ja paina Enter Valitse Yksikön tila ja Paina Enter Parametritaulukko Näyttö Oletusasetus Selitys Tulovesi 12 C Veden sisääntulolämpötila Inlet water Menovesi Outlet water Käyttövesi Hot water temp. Ulkolämpötila Ambient temp. 8 C Veden ulosmenolämpötila 25 C Käyttövesivaraajan lämpötila 28 C Ulkolämpötila Lämm.piiri 1 25 C Lämmityspiirin 1 lämpötila Coil 1temp. Lämm.piiri 2 25 C Lämmityspiirin 2 lämpötila Coil 2temp. Varoventtiili 1 85 C Järjestelmän 1 varoventtiilin laukeamislämpötila Discharge 1 temp. Varoventtiili 2 85 C Järjestelmän 2 varoventtiilin laukeamislämpötila Discharge 2 temp. Aurinkokeräin 30 C Aurinkokeräinpiirin lämpötila Solar temp. Varaaja 40 C Varaajan paluuveden lämpötila Return temp. Kompressori 1 ON Järjestelmän 1 kompressori päällä/pois päältä Compressor 1 Kompressori 2 ON Järjestelmän 2 kompressori päällä/pois päältä Compressor 2 4- tieventtiili ON Järjestelmän 4- tieventtiili päällä/pois päältä 4way- valve Käyttövesi ON Käyttöveden pumppu päällä/pois päältä H.W.pump Lämmitys ON Lämmityksen vesipumppu päällä/pois päältä A.C. Pump Aurinkokeräin ON Aurinkokeräimen kiertopumppu päällä/pois päältä Solar pump Puhallin ON Puhaltimen moottori päällä/pois päältä Fan motor 3- tieventtiili ON 3- tieventtiili päällä/pois päältä 18

19 3way- valve Lisälämmitin ON Lisäsähkölämmitin päällä/pois päältä Aux.electric Vapaakierto ON Vapaakiertoventtiili päällä/pois päältä Unload valve EVI- venttiili ON EVI- venttiili päällä/pois päältä EVI valve Varaaja ON Käyttöveden tuotto päällä/pois päältä Supply output Käyttövesi OFF Käyttövesipuolen veden virtauskytkin päällä/pois päältä H.W.flow sw Lämmitys OFF Lämmityspuolen veden virtauskytkin päällä/pois päältä A.C.flow sw Järj. 1 KP- kytkin OFF Järjestelmän 1 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Sys.1 HP sw Järj. 1 MP- kytkin OFF Järjestelmän 1 matalapainekytkin päällä/pois päältä Sys.1LP sw Järj. 2 KP- kytkin OFF Järjestelmän 2 korkeapainekytkin päällä/pois päältä Sys.2 HP sw Järj. 2 MP- kytkin OFF Järjestelmän 2 matalapainekytkin päällä/pois päältä Sys.2 LP sw ON/OFF sw OFF Yksikkö päällä/pois päältä Tila OFF Yksikön toimintatila päällä/pois päältä Mode sw Lisälämmitin ON Sähköinen lisälämmitin päällä/pois päältä Electric sw Ilmastointi OFF Ilmastointi päällä/pois päältä A.C.on/off sw Vaihevikasuoja OFF Sähkön vaihevikasuoja päällä/pois päältä Phase PT sw Lisäl. suoja Aux.elec.PT sw OFF Lisälämmittimen suojakytkin päällä/pois päältä 3.4 Järjestelmän parametrien muuttaminen Aloitusvalikosta saat Prg- näppäimellä esille Parameter- valikkonäkymän, josta pääset muuttamaan parametreja (ks. kuva 1): Paina aloitusvalikossa Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter (parametri). Valitse Parameter nuolinäppäimellä ja paina Enter siirtyäksesi varsinaiseen parametrivalikkoon. Parametrivalikossa valitse tarvittava parametri nuolinäppäimillä ja paina Enter päästäksesi muuttamaan arvoja. Aktiiviseksi valittu parametri vilkkuu. Valitse haluamasi parametriarvo nuolinäppäimillä. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkonäkymään. Paina Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, jolloin kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy Parameter. è Kuva 1. 19

20 3.4.1 Parametrien toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset 1.0 Lämpötilan parametrit 2.0 Sulatuksen parametrit 3.0 Lisälämmityksen parametrit 1.1 Käyttövesivaraajan lämpötila käyttövesitilassa 1.2 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue käyttövesitilassa 1.3 Sisään tulevan veden lämpötila lämmitystilassa 1.4 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue lämmitystilassa 1.5 Sisään tulevan veden lämpötila jäähdytystilassa 1.6 Kompressorin uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue jäähdytystilassa 2.1 Sulatuskierron aika- asetus 2.2 Sulatusjakson käynnistymisen lämpötila- asetus. Kun vastuksen lämpötila laskee tämän arvon alle, sulatus käynnistyy. 2.3 Sulatusjakson loppumisen ehtoasetus. Kun vastuksen lämpötila nousee tämän arvon yläpuolelle, sulatus päättyy. 2.4 Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Kun asetettu enimmäiskesto täyttyy, sulatus päättyy. 3.1 Sähköisen lisälämmittimen uudelleen käynnistävä lämpötilaeroalue. 3.2 Sähköisen lisälämmittimen käynnistymisviive. Kun yksikköön kytketään virta, lämmitin käynnistyy vasta viiveajan kuluttua loppuun. 3.3 Ulkolämpötila, jossa lämmitin käynnistyy. Kun ulkolämpötila laskee asetetun arvon alle, lämmitin alkaa tuottaa lämpöä. 4.0 Järjestelmäparametrit 4.1 Parametrien säilyminen muistissa virran katkeamisen jälkeen. ON: Parametrit jäävät muistiin virran katkettua. OFF: Parametrit eivät jää muistiin virran katkettua. 4.2 Energiansäästötila päällä/pois päältä. 4.3 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa. Normal: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu lakkaa toimimasta. Special: Käyttövesivaraajan lämpötilan saavutettua asetuslämpötilan pumppu jatkaa toimintaa. 4.4 Ulkolämpötila, jossa EVI- venttiilin toiminta käynnistyy. 4.5 Kompressorin ylikuumenemissuojan laukeamislämpötila. 4.6 Käyttöveden kiertopumpun toimintatapa yksikön toimiessa manuaalisessa sähkölämmitystilassa. Special: Pumppu on toiminnassa. Normal: Pumppu ei ole toiminnassa. 4.7 Jäähdytystoiminnon ottaminen käyttöön. ON: Kyllä OFF: Ei 4.8 Manuaalisen sähkölämmittimen toiminta. Lämmitys/Heat: Lämmitysveden lisäsähkölämmitys on käytössä. Lämmitys&Käyttövesi/Heat&H.W: Lämmitys- sekä käyttöveden lisäsähkölämmitys on käytössä. 4.9 System number select / Järjestelmien lukumäärän valinta. 1: Yksöisjärjestelmä 2: Kaksoisjärjestelmä 4.10 Unit stop temp./ Yksikön pysähtymislämpötila. Laitteiston suojaamiseksi yksikkö pysähtyy, mikäli ulkolämpötila laskee tämän arvon alle. 20

21 5.0 Aurinkokeräimen parametrit 5.1 Aurinkokeräimen pumpun käynnistävä lämpötilaeroalue. Aurinkokeräimen lämpötila- anturiarvon ja käyttövesivaraajan lämpötila- anturiarvon ero. 6.0 Vesipumpun testauksen parametrit Näitä valikon 6.0 toimintoja käytetään parametrien virheenkorjauksessa. Asetuksista on mahdollista manuaalisesti avata ja sulkea tai käynnistää ja sammuttaa alla lueteltujen osien toiminnot. Käyttövesi/H.W. pump: Käyttöveden pumppu Lämmitys/A.C. pump: Lämmitysveden pumppu Aurinkokeräin/Solar pump: Aurinkokeräimen pumppu 3- tieventtiili/3way- valve: 3- tieventtiili Varaaja/Supply output: Käyttövesivaraajan tuotto Vikakoodit sekä vikakoodiraportin avaaminen Kun haluat tarkastella laitteen vikakoodiraporttia, paina alkuvalikossa Prg päästäksesi parametrivalikkoon (ks. kuva 1). Valitse seuraavaksi Huolto/Maintenance ja paina Enter, jolloin näyttöön ilmestyvät vikakoodi- ilmoitukset aikajärjestyksessä (ks. kuva 2). Mikäli haluat poistaa tietyn ajankohdan vikakoodi- ilmoituksen, valitse se nuolinäppäimillä ja paina Prg:tä 5 sekunnin ajan. Vian tai toimintahäiriön yhteydessä laitteen ohjausyksikkö ilmoittaa automaattisesti ongelmaan liittyvän vikakoodin sekä syyn. Vian korjaannuttua vikakoodi poistuu automaattisesti joko välittömästi tai seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Kuva 1. Kuva 2. 21

22 3.4.3 Ajan ja päivämäärän sekä ajastimen asetukset Alkuvalikossa paina Prg siirtyäksesi parametrivalikkoon, valitse parametrivalikosta Kello/Clock ja paina Enter. Tällöin näyttöön ilmestyvät päivämäärän ja ajan asetukset (ks. kuva 1). Mikäli haluat muuttaa tai tarkastella ajastimen asetuksia, paina päivämäärä/kellonaikanäytössä Prg- näppäintä 5 sekunnin ajan, jolloin ajastimen asetukset ilmestyvät näyttöön (ks. kuva 2). Paina Prg:tä 5 sekunnin ajan saadaksesi näyttöön ajastinasetukset è Kuva 1. Kuva 2. Päivämäärän ja ajan muuttaminen Päivämäärän muuttamiseksi valitse Päivämäärä/Date ja paina Enter, jolloin vuosi, kuukausi ja päivä alkavat vilkkua järjestyksessä. Kunkin kohdalla valitse oikea arvo nuolinäppäimillä ja paina Enter, jolloin seuraava arvo alkaa vilkkua. Kun olet valinnut kaikki kolme, paina lopuksi Enter, jolloin valinta tallentuu. Kellonajan muuttamiseksi toimi samalla tavoin kuin päivämäärää muuttaessa. Esc- näppäimellä pääset takaisin edelliseen valikkoon. Ajastimen hallinta Valitse Ajastus alkaa/timer on ja paina Enter. Seuraavaksi valitse vilkkuvista vaihtoehdoista ON tai OFF. Kun valitset ON, ilmestyy symboli ü, ja pääset asettamaan minuutit ja tunnit. Valitse haluamasi toiminta- ajat nuolinäppäimillä ja lopuksi vahvista valinta Enter- näppäimellä. Pääset edelliseen valikkoon Esc- näppäimellä Näytön lukitus, sulatuksen asetukset sekä lämpötilayksiköiden vaihtaminen. Näytön lukitus: Alkuvalikossa paina Prg:tä 5 sekunnin ajan, jolloin näyttö lukittuu ja siihen ilmestyy lukkosymboli. Avataksesi lukituksen paina Prg:tä 5 sekunnin ajan. Sulatus: Kun yksikkö toimii joko lämmitys- tai kuumavesitilassa, laitteen sulatusjakson aikana näkyy näytössä lumihiutalesymboli. Asteiden vaihtaminen: Painamalla Esc- näppäintä 10 sekunnin ajan voit vaihtaa lämpötila- asteiden näytön Celsiuksen ja Fahrenheitin välillä. Sulatus käynnissä Näyttö lukittu Ajastin päällä 22

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (HW) mallit Sisältö 1. Ennen asennusta ja käyttöä... 3 1.2 Laitteiston toiminta... 4 2. Tekniset tiedot... 5 2.1 Mallimerkinnän selite...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (INV) mallit Sisältö 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä... 3 2. Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet... 4 2.1 Invertterillä varustetun

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS

HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS HYDRO-PRO Uima-altaan lämpöpumppu KÄYTTÖOPAS SISÄLLYS 1. Tekniset tiedot 2. Mitat 3. Asentaminen 4. Lisävarusteet 5. Sähkökytkennät 6. Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta 7. Ohjauspaneelin käyttäminen

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO Suomi FI Aurinkovaraaja BSL 200...400 BESL 200...400 Asennus- ja huolto-ohje L000541-B 300028680-001-02 Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Merkkien selitykset...6 1.1.1 Ohjeessa käytetyt merkit...6

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Käyttäjälle. Sisällysluettelo. Mukavuusasetukset - Jäähdytys Yleistä 13 Jäähdytystoiminto ulkolämpötila-anturilla toimintatilassa "AutoC" 13

Käyttäjälle. Sisällysluettelo. Mukavuusasetukset - Jäähdytys Yleistä 13 Jäähdytystoiminto ulkolämpötila-anturilla toimintatilassa AutoC 13 Sisällysluettelo Käyttäjälle Asennus 7 Yleiskuvaus 7 Ominaisuudet 7 Toimintaperiaate 7 Toimintopaneeli, sisäyksikkö 8 Toimintopaneelin käyttö 9 Menu- (valikko-) tyypit 9 Nopea paluu päävalikkoon 9 Näppäinlukko

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot