Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu"

Transkriptio

1 Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr

2 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan koneen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä koneiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia koneita sekajätteen mukana. Pidä huolta että säilytät koneen poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet sen keräyspisteeseen. Energiansäästövinkkejä Vältyt turhan pitkiltä kuivausajoilta ja sen myötä turhalta energiankulutukselta, kun toimit seuraavasti: Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Säästät kuivauksessa noin 20 % energiaa ja aikaa, kun linkoat pyykin 1600 kierroksen minuuttinopeudella 1000 kierroksen sijaan. Kuivaa kerralla aina niin paljon pyykkiä kuin kunkin ohjelman enimmäistäyttömääräksi on suositeltu. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti. Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä. Puhdista täyttöaukon nukkasihdit jokaisen kuivauskerran jälkeen. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. 2

3 Sisältö Pidä huolta ympäristöstäsi... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 6 Kuivausrummun käyttö Ohjaustaulu Näyttöruudun toiminta Ensimmäinen käyttökerta EcoFeedback (Kulutustiedot) Pyykin oikea esikäsittely Ota huomioon jo pesun aikana Pyykin esikäsittely kuivausta varten Tekstiilien hoito-ohjeet Pyykinhoito kuivausrummulla Laita pyykki kuivausrumpuun Valitse ohjelma ja käynnistä se Valitse ohjelma Lisätoimintojen tai ajastuksen valinta (tarvittaessa) Käynnistä ohjelma Ota pyykki pois koneesta ohjelman jälkeen Ohjelma päättynyt/pöyhintä Poista pyykki koneesta Lisätoiminnot Hellävarainen plus Kohennus Vajaatäyttö Pöyhintä Merkkiääni Ajastus Ohjelmanvalintataulukko Ohjelman kulun muuttaminen Puhdistus ja hoito Vedenkeruuastian tyhjentäminen Vedenkeruuastian valmistelu höyrysileytystä varten Nukkasihdit

4 Sisältö Poista näkyvä nukka Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus Hienosuodatin Irrottaminen Puhdistaminen Hienosuodattimen luukku Kosteudentiivistimen tarkistaminen Asennus takaisin paikalleen Tuoksupatruuna Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen Tuoksupatruunan vaihtaminen Vianetsintä Ohjeita häiriötilanteiden varalle Näyttöruudussa näkyvät ilmoitukset Kuivaustulos ei ole tyydyttävä Muita häiriötilanteita Alhaalla oikealla oleva ritilä Vedenkeruuastian nukkasihti Höyrysileytyksen suihkusuutin Miele-huolto Korjaukset Erikseen ostettavat lisävarusteet Takuuehdot ja takuuaika Asennus ja liitännät Näkymä etupuolelta Näkymä takapuolelta Kuivausrummun kuljettaminen Asennus Kuivausrummun suoristaminen Ilmankierto Kun siirrät konetta myöhemmin (esim. muutossa) Muita asennusohjeita Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle Erityiset asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä Poistoletkun asennus Esimerkkejä Luukun avautumissuunnan vaihtaminen Osien vaihto vastakkaisille puolille Asennus Sähköliitäntä

5 Sisältö Kulutusarvot Tekniset tiedot Asetukset Valikon avaaminen Kieli Kuivuusasteet Jäähdytysajan pidennys Puhdistustarpeen näyttö Merkkiäänen kovuus Kuittausääni Johtokyvyn asetus Kokonaiskulutus PIN-koodi Näytön kirkkaus Valmiustila Koneen poiskytkentä Muisti Pöyhintä

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue ehdottomasti tämä käyttöohje. Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa koneen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat kuivausrummun toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Tätä kuivausrumpua saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa laitteen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa. Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tekninen turvallisuus Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön. Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran. Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon. Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset. 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun: pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta. Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä. Lämpöpumppuun ja kylmäaineeseen liittyviä ohjeita: Kuivausrummun lämpöpumppu käyttää kaasumaista kylmäainetta, jota kompressori tiivistää. Tiivistämisen aikana kylmäaine saavuttaa korkeamman lämpötilan ja muuttuu nestemäiseksi, minkä jälkeen se johdetaan suljetussa kierrossa kosteudentiivistinyksikköön, jossa se vaihtaa lämpönsä ohi virtaavaan kuivausilmaan. Kuivauksen aikana koneesta kuuluu hurisevaa ääntä, joka johtuu lämpöpumpun toiminnasta ja on siten täysin normaalia. Kuivausrumpu toimii kuitenkin edelleen moitteettomasti. Kylmäaine ei ole syttyvää eikä räjähtävää. Kun konetta on kuljetettu oikeassa asennossa ja kun se on asennettu paikalleen, useimmissa tapauksissa sen ei tarvitse seisoa paikallaan tiettyä aikaa ennen käynnistämistä (ks. tarkempia ohjeita kappaleesta "Asennus ja liitännät"). Muussa tapauksessa: anna kuivausrummun seisoa paikallaan ilmoitetun varoajan verran ennen koneen käynnistämistä! Muuten koneen lämpöpumppu saattaa vahingoittua! 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Noudata kappaleiden "Asennus ja liitännät" sekä "Tekniset tiedot" ohjeita. Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa. Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi. Asianmukainen käyttö Kuivausrummun enimmäistäyttömäärä on 8,0 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta "Ohjelmanvalintataulukko". Palovaara! Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan. Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, joita ei ole pesty. ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella. on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.). sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja. Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pese tekstiilit useampaan kertaan. Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat. Varoitus: Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa. Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä. 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne aiheuttavat palovaaran: tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita). tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt. topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran. Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen. Ota kaikki pyykit koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä. Älä nojaa kuivausrummun luukkuun äläkä ripusta siihen mitään. Kuivausrumpu saattaa muuten kaatua. Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät: lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun. kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään. 12

13 Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman nukkasihtejä tai jos ne ovat vahingoittuneet. hienosuodatinta tai jos se on vahingoittunut. Tärkeitä turvallisuusohjeita Ilman näitä osia kuivausrumpu tukkeutuisi nukasta, mikä aiheuttaisi koneen rikkoontumisen! Nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivauskerran jälkeen! Anna nukkasihtien/hienosuodattimen kuivua ennen paikalleen asettamista, jos olet puhdistanut ne vedellä. Märkä nukkasihti/ suodatin voi aiheuttaa toimintahäiriön! Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen. Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulvia lattialle. Tiivistynyt vesi on juomakelvotonta! Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle. Pidä kuivausrummun sijoitustila mahdollisimman puhtaana pölystä ja nukasta. Koneen ottamassa korvausilmassa olevat likahiukkaset voivat ajan mittaan tukkia kosteudentiivistimen. Älä koskaan pese kuivausrumpua suihkuttamalla vettä sen päälle! 13

14 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste) Käytä vain alkuperäisiä Miele-tuoksupatruunoita. Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois. Varoitus: patruunasta saattaa valua tuoksuainetta! Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin. Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasihtiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla. Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: Iho on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet silmistä on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, suu on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin! Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran: Älä koskaan täytä tuoksupulloa uudelleen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupulloa. Hävitä tyhjä tuoksupullo kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen. Noudata myös tuoksupullossa olevia ohjeita. 14

15 Lisävarusteet Tärkeitä turvallisuusohjeita Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat. Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi. Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun. Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti. 15

16 Kuivausrummun käyttö Ohjaustaulu a Näyttöruutu ja hipaisupainikkeet Tarkempia tietoja näyttöruudun toiminnasta löytyy seuraavalta sivulta. b Painike Käynnistys/Pysäytys Käynnistää valitsemasi ohjelman ja pysäyttää käynnissä olevan ohjelman. c Painike Kuivuusaste Kaikkia kuivuuden perusteella toimivia ohjelmia varten. d Painike Kesto Aikaan perustuvien ohjelmien ajan valintaan. e Painike Ajastus Tällä painikkeella voit siirtää ohjelman käynnistymistä myöhempään ajankohtaan. f Lisätoimintopainikkeet Voit täydentää ohjelmia erilaisilla lisätoiminnoilla. g Ohjelmanvalitsin Ohjelmien valintaan. h Optinen liitäntä Huoltotöitä varten. i Virtakytkin Kytkee kuivausrummun päälle ja pois päältä. Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tämä tapahtuu 15 minuuttia ohjelman päättymisen/ pöyhintävaiheen jälkeen tai jos olet kytkenyt kuivausrummun virran päälle, mutta et ole käyttänyt konetta. 16

17 Kuivausrummun käyttö Näyttöruudun toiminta Asetukset-valikossa voit muuttaa kuivausrummun elektroniikan asetuksia haluamallasi tavalla. Tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen samannimisestä kappaleesta. Kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon Muut ohjelmat, valittavanasi ovat seuraavat ohjelmat Hienopyykki Automatic plus Silkin viimeistely Hipaisupainikkeet, OK, Voit käyttää hipaisupainikkeita heti, kun ne tulevat näkyviin. Hipaisupainike Selaa valikkoa alaspäin tai pienentää lukuja. Hipaisupainike OK Vahvistaa ohjelman valinnan, valitsemasi luvun tai avaa alavalikon. Hipaisupainike Selaa valikkoa ylöspäin tai suurentaa lukuja. Jollet käytä hipaisupainikkeita, niiden symbolit häviävät jälleen näkyvistä. Sama tapahtuu, jollet vahvista tekemääsi valintaa koskettamalla hipaisupainiketta OK. Hellävar. sileytys Urheiluvaatteet Kylmätuuletus Kuivauskoriohjelma Hipaisupainike EcoFeedback Tarkempia tietoja löydät kappaleesta "EcoFeedback". Asetukset Voit siirtyä Asetukset-valikkoon koskettamalla yhtä aikaa hipaisupainikkeita ja. 17

18 Kuivausrummun käyttö Merkkivalo Perfect Dry Perfect Dry -järjestelmä mittaa pyykin jäännöskosteutta kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa ja varmistaa siten tarkan kuivaustuloksen. Merkkivalo Perfect Dry vilkkuu ohjelman käynnistyttyä ja sammuu, kun näyttö alkaa osoittaa jäljellä olevaa aikaa.... syttyy, kun asetettu kuivuusaste on saavutettu.... ei syty lainkaan näissä ohjelmissa: Villan viimeistely, Silkin viimeistely, Kylmätuuletus, Aikakuivaus, Kuivauskoriohjelma Ohjelman arvioitu kestoaika Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, näyttöruutu alkaa osoittaa jäljellä olevaa aikaa tunteina ja minuutteina. Kuivuusasteen perusteella toimivien ohjelmien kesto voi vaihdella tai muuttua hyppäyksittäin. Tähän vaikuttavat mm. pyykin määrä, tyyppi ja jäännöskosteus. Oppiva elektroniikka sopeuttaa näitä ohjelmia koko ajan tarkemmiksi. Esimerkkejä näytön käytöstä Liikkuminen valikoissa Jos näytössä näkyy nuolia, se merkitsee että olet monirivisessä valikossa. Automatic plus Kun kosketat nuolipainiketta, valikko siirtyy rivi riviltä alaspäin, ja kun kosketat nuolipainiketta, valikko siirtyy ylöspäin. Kun kosketat hipaisupainiketta OK, valitset näytössä näkyvän kohdan. Näin tunnistat valitun kohdan Kaappikuiva Kun olet vahvistanut valikosta kohdan hipaisupainikkeella OK, valittu kohta näkyy näyttöruudussa väkäsellä merkittynä. Lukujen valitseminen Kesto 0:20 Valittavana oleva luku näkyy valkoisella pohjalla. Kun kosketat nuolipainiketta, luku pienenee, ja kun kosketat nuolipainiketta, luku suurenee. Hipaisupainikkeella OK voit hyväksyä näytössä näkyvän luvun. h Poistuminen alavalikosta Voit poistua alavalikosta valitsemalla vaihtoehdon paluu. 18

19 Ensimmäinen käyttökerta Suojakalvojen ja mainostarrojen poisto Poista luukun suojakalvo. kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuolelta ja päältä. Älä kuitenkaan missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi)! Asennuksen jälkeen Asenna kuivausrumpu paikalleen ja suorita sen liitännät asianmukaisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos kuivausrumpua ei ole kuljetettu kappaleessa "Asennus ja liitännät" annettujen ohjeiden mukaisesti, koneen on seisottava paikallaan noin 1 tunnin ajan ennen sen liittämistä sähköverkkoon. Kun näytössä näkyy nuolia, valikko jatkuu ylös- tai alaspäin. Vahvista kielen valinta koskettamalla hipaisupainiketta OK. Ensimmäinen käyttökerta tämän käyttöohjeen mukaisesti Katso Vahvista hipaisupainikkeella OK. Lue ensin kappaleet "1. Pyykin oikea esikäsittely" ja "2. Laita pyykki kuivausrumpuun". Tämän jälkeen voit täyttää kuivausrummun ja valita ohjelman kappaleen "3. Valitse ja käynnistä ohjelma" mukaisesti. Kun kuivausrumpu on suorittanut loppuun vähintään 1 tunnin kestävän ohjelman, ensimmäinen käyttökerta on suoritettu. Kun kytket kuivausrummun päälle ensimmäistä kertaa, näyttöruudussa näkyy hetken Miele Willkommen. Näyttöruudun kielen valinta Seuraavaksi näet kehotuksen valita haluamasi kielen. Voit muuttaa näyttöruudun kieltä myös myöhemmin valikon Asetukset kautta. deutsch Voit liikkua valikossa nuolipainikkeilla ja, kunnes haluamasi kieli näkyy merkittynä. 19

20 EcoFeedback (Kulutustiedot) Hipaisupainiketta EcoFeedback koskettamalla näet tietoja kuivausrummun energiankulutuksesta. Kun kosketat hipaisupainiketta Eco Feedback, näytössä näkyy kahdenlaisia tietoja: ennen ohjelman alkua ennuste kulutusarvoista ohjelman aikana sähkön kulutus. Hipaisupainikkeen EcoFeedback merkkivalo palaa ja kulutustiedot näkyvät näytössä. Molemmat häviävät näytöstä automaattisesti hetken kuluttua tai voit myös vahvistaa ne valitsemalla OK. Kun ohjelma on päättynyt ja ennen kuin avaat täyttöluukun, voit vielä tarkistaa näytöstä seuraavat tiedot: energiankulutus ja nukkasihtien ja hienosuodattimen likaisuusaste (0 % = vähän, 50 % = kohtuullisesti, 100 % = paljon). Mitä enemmän likaa näissä on, sitä enemmän kone kuluttaa energiaa, koska ohjelma-ajat pitenevät. 1. Ennustettu kulutus Kun olet valinnut ohjelman, kosketa hipaisupainiketta EcoFeedback. Näytössä näkyy hetken aikaa ohjelman kulutusennuste palkkeina: 2. Todellinen kulutus Kosketa hipaisupainiketta EcoFeedback. Voit tarkistaa ohjelman todellisen energiankulutuksen. Esimerkki Energia 2,0 kwh Kun energiankulutus on hyvin pieni, näytössä näkyy vain < 0,1 kwh. Kulutusarvo muuttuu ohjelmavaiheen ja pyykin jäännöskosteuden mukaan. Kun avaat koneen luukun tai jos kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä ohjelman päätyttyä, näyttö alkaa jälleen osoittaa kulutusennustetta. Asetus Kokonaiskulutus näyttää viimeksi käyttämäsi ohjelman kulutuksen ja laskee yhteen kaikkien ohjelmien energiankulutuksen. Tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen kappaleesta "Asetukset". Energia Mitä enemmän palkkeja näytössä näkyy, sitä enemmän energiaa ohjelma kuluttaa. Ennuste muuttuu valitun ohjelman ja valittujen lisätoimintojen mukaan. 20

21 1. Pyykin oikea esikäsittely Ota huomioon jo pesun aikana Pese erityisen likaiset tekstiilit perusteellisesti: käytä riittävästi pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma, pese tekstiilit useampaan kertaan. Älä laita kuivausrumpuun likomärkää pyykkiä! Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Mitä suuremman linkousnopeuden valitset, sitä enemmän säästät energiaa ja aikaa kuivauksessa. Pese uudet, värikkäät tekstiilit erikseen ja huolellisesti ennen ensimmäistä kuivauskertaa. Älä myöskään kuivaa niitä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tekstiileistä saattaa irrota väriä (myös kuivausrummun muoviosiin). Niistä saattaa myös tarttua värillistä nukkaa muihin vaatteisiin. Tärkätyn pyykin voi myös kuivata kuivausrummussa. Käytä tällöin tärkkäykseen kaksinkertainen määrä tärkkiä, jotta saat toivotun tuloksen. Pyykin esikäsittely kuivausta varten Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut). Tällaiset osat voivat sulaa tai syttyä palamaan kuivauksen aikana ja vahingoittaa pyykkiä tai kuivausrumpua. Lajittele pyykki tekstiilityypin, kuidun, koon, hoito-ohjeiden ja haluamasi kuivuusasteen mukaan. Tarkista, että tekstiilien saumat ja ompeleet ovat ehjät ennen kuivausta. Näin vältyt siltä, että täytetyistä tekstiileistä pääsee täytettä ulos kuivauksen aikana. Ulosvalunut täyte voi aiheuttaa palovaaran! Pöyhi pyykki ilmavaksi. Sido kangasvyöt ja resorinauhat yhteen. Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.... vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset. Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituet ovat irronneet, ompele ne kiinni tai ota ne pois ennen kuivausta. Avaa takit ja pitkät vetoketjut, jotta tekstiilit kuivuvat tasaisesti. Siliävät tekstiilit voivat rypistyä normaalia enemmän, jos täytät kuivausrummun liian täyteen. Tämä koskee varsinkin erityisen arkoja kuituja (esim. paidat, paitapuserot). Kuivaa pyykit tarvittaessa monessa erässä. Lue kappale "Tärkeitä turvallisuusohjeita". Kuivausrummun vääränlainen käyttö voi aiheutua palovaaran! 21

22 1. Pyykin oikea esikäsittely Tekstiilien hoito-ohjeet Kuivaus Normaali/korkea lämpötila Alhainen lämpötila: valitse Hellävarainen plus (aroille tekstiileille) Rumpukuivaus kielletty Silitys ja kuumamankelointi Erittäin kuuma Kuuma Lämmin Silitys/kuumamankelointi kielletty Pyykinhoito kuivausrummulla Lue kappale "Ohjelmanvalintataulukko". Sieltä näet kaikki ohjelmat ja niiden enimmäistäyttömäärät. Kuivaa kerralla aina niin paljon pyykkiä kuin kunkin ohjelman enimmäistäyttömääräksi on suositeltu. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti. Jos täytät kuivausrummun vain puoliksi, valitse lisätoiminto Vajaatäyttö. Valitse kuivuusaste vaatimustesi mukaan, esim Kaappikuiva +, jos haluat laskostaa pyykin heti kuivauksen jälkeen ja laittaa sen kaappiin.... Kostea, jos haluat jälkikäsitellä pyykin esim. mankeloimalla tai silittämällä. Untuvatäytteisten tekstiilien sisällä oleva hieno kuitu voi olla kutistuvaa. Käsittele näitä tekstiilejä vain erikoisohjelmalla Hellävarainen sileytys. Aitoja pellavatekstiilejä saa kuivata vain, jos valmistaja suosittelee sitä hoito-ohjeessa, muuten kangas saattaa menettää muotonsa. Käsittele näitä tekstiilejä vain erikoisohjelmalla Hellävarainen sileytys. Villa ja villasekoitteet vanuvat ja kutistuvat helposti. Käsittele näitä tekstiilejä vain ohjelmalla Villan viimeistely. Joustavat puuvillakankaat (esim. T- paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisillä pesukerroilla. Älä kuivaa tällaisia vaatteita liian kuiviksi. Kiinnitä jo vaatetta ostaessasi huomiota sen kutistumisominaisuuksiin ja osta mahdollisuuksien mukaan hieman kokoasi suurempi vaate. Jos tekstiilit ovat erityisen arkoja kuumille lämpötiloille tai rypistymiselle, vähennä täyttömäärää ja valitse lisätoiminto Hellävarainen plus. 22

23 2. Laita pyykki kuivausrumpuun On ehdottoman tärkeää, että luet ensin kappaleen "1. Pyykin oikea esikäsittely". Kytke kuivausrumpu päälle painamalla painiketta. Voit kytkeä kuivausrummun päälle myös vasta sitten, kun olet jo laittanut pyykin koneeseen. Tällöin rummun valaisin ei syty (energian säästämiseksi). Luukun avaaminen Jollet käytä kuivauksessa tuoksupatruunaa: liukusulkimen kielekkeen on oltava ääriasennossa alhaalla (nuoli). Luukun sulkeminen Vedä luukku auki sivulta, jossa on oranssinvärinen merkki. Aseta lajittelemasi pyykki ilmavasti rumpuun. Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen. Jos täytät koneen liian täyteen, tekstiilit kuluvat, kuivaustulos jää tavanomaista huonommaksi ja tekstiilit voivat rypistyä. Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni. Kun suljet luukkua, tarkista ettei pyykkiä jää puristuksiin luukun ja täyttöaukon väliin. Pyykki saattaa vahingoittua! 23

24 3. Valitse ohjelma ja käynnistä se Valitse ohjelma Muut ohjelmat Näyttöruudun avulla voit valita lisää ohjelmia. Kierrä ohjelmanvalitsinta. Kun kierrät ohjelmanvalitsinta, näytössä näkyy kulloinkin valitsemasi ohjelman nimi ja mahdollisia valintoja. Kun valitset ohjelman, näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan kyseisen ohjelman enimmäistäyttömäärä (kuivien vaatteiden/tekstiilien painon mukaan laskettuna). Voit joko vahvistaa valitsemalla OK tai odottaa, että näyttö alkaa osoittaa esiasetettua kuivuusastetta tai ohjelman kestoa. Jos rumpu tuntuu olevan liian täynnä, vähennä täyttömäärää! Automatic plus Liiku ohjelmavalikossa nuolipainikkeilla tai, kunnes haluamasi ohjelma näkyy näyttöruudussa. Vahvista hipaisupainikkeella OK. 24

25 3. Valitse ohjelma ja käynnistä se Kuivuusasteen perusteella toimivat ohjelmat Puuvilla, Siliävät kuidut, Hienopyykki, Farkut, Paidat, Pika, Hellävarainen sileytys, Höyrysileytys, Automatic plus, Urheiluvaatteet, Ulkoiluvaatteet Kun valitset jonkin näistä ohjelmista, voit valita haluamasi kuivuusasteen. Paina painiketta Kuivuusaste. Valittuna oleva kuivuusaste näkyy väkäsellä merkittynä. Kaappikuiva Liiku valikossa nuolipainikkeilla tai, kunnes haluamasi kuivuusaste näkyy merkittynä. Vahvista hipaisupainikkeella OK. Ohjelmissa Puuvilla ja Pika kaikki kuivuusasteet ovat valittavissa, muissa ohjelmissa valikoima on rajallisempi. Aikaan perustuvat ja muut ohjelmat Puuvilla, Villan viimeistely, Silkin viimeistely, Kyllästys Näiden ohjelmien kesto on määritelty valmiiksi eikä sitä voi muuttaa. Kylmätuuletus, Aikakuivaus, Kuivauskoriohjelma Voit valita ohjelman kestoajan kymmenen minuutin askelin. Kylmätuuletus: 20 min - 1:00 h Aikakuivaus: 20 min - 2:00 h Kuivauskoriohjelma: 40 min - 2:30 h Paina painiketta Kesto. Kesto 0:20 Voit pidentää aikaa nuolipainikkeella ja lyhentää aikaa nuolipainikkeella. Vahvista hipaisupainikkeella OK. h Huomaa: Jos valitset ohjelman Höyrysileytys, vedenkeruuastiassa on oltava vettä tämän käyttöohjeen mukaisesti (kappale "Puhdistus ja hoito"). 25

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 874 6P1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5437232

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 874 6P1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5437232 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 851 AX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4495569

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 851 AX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4495569 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1250H http://fi.yourpdfguides.com/dref/838071 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot