Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa."

Transkriptio

1 Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä (2011). Asemakaavan muutos koskee: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan puistoaluetta, yleistä pysäköintialuetta, istutettavaa puistoaluetta, yleistä jalankululle varattua katualuetta sekä katua. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Rauman kaupungin 1. kaupunginosan lähivirkistysaluetta, yleistä pysäköintialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua. Kaavan laatija: RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela Kanalinranta Rauma Puh. (02) Vireille tulo: Kuulutus Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto..2015,

2 2 Sisällysluettelo: Tiivistelmä... 4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet... 4 Kaavaprosessin vaiheet... 4 Asemakaavan muutos... 4 Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Puistoalue Rakennettu ympäristö Muinaismuistot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Osayleiskaava Vireillä oleva yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Maanomistus Asemakaavan muutoksen tavoitteet Yleiset tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden arviointi Katusuunnitelma kaavaluonnoksen pohjaksi Katusuunnittelu kaavaehdotuksen pohjaksi Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun vaiheet Aloitus Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Nimistö Asemakaavan toteutus... 21

3 3 Liiteasiakirjat: 1. Tilastolomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet 4. Tiivistelmä luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä ja vastineet niihin 5. Ehdotusvaiheen muistutukset 6. Tiivistelmä ehdotusvaiheen muistutuksista ja vastineet niihin 7. Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän katusuunnitelman havainnekuva, Sito Oy 8. Kaunisjärven puiston peruskunnostus, puistosuunnitelmaluonnos, Rauman kaupunki Poistuva kaava Asemakaavakartta Muut asemakaavaan liittyvät asiakirjat: 1. Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän katusuunnitelma, Sito Oy Kaunisjärvenpuiston kehittämissuunnitelma, Mari Kauppi, ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kaunisjärven puiston peruskunnostus, puistosuunnitelmaluonnos, Rauman kaupunki 2015 Kaava-alueen sijainti.

4 4 Tiivistelmä Asemakaavamuutoksen tavoitteet Asemakaavan muuttamisella pyritään mahdollistamaan kiertoliittymän rakentaminen Steniuksenkadun ja Kaunisjärvenkadun risteykseen. Kaavaprosessin vaiheet Kaava kuulutettiin vireille ja kaavan vireille tulosta ilmoitettiin paikallislehdissä sekä kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutoksen työtä tukevia suunnitelmia ja selvityksiä ovat Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän katusuunnitelma, Sito Oy 2015, Kaunisjärvenpuiston kehittämissuunnitelma, Mari Kauppi, ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008 sekä Kaunisjärven puiston peruskunnostus, puistosuunnitelmaluonnos, Rauman kaupunki Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide. Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveysviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavoittaja laatii kirjalliset vastineet jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteeseen. Ympäristöterveydenhuolto, sosiaali- ja terveyslautakunta, Satakunnan pelastuslaitos ja Rauman Energia Oy eivät jättäneet asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettyä lausuntoa. Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet lausuntoihin kokouksessaan (KVJ 50 ). Kaavoitusjaosto päätti (KVJ 50 ) kokouksessaan asettaa Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville. Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl kirjallisia muistutuksia. Asemakaavan muutos Asemakaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan kiertoliittymän rakentaminen Kaunisjärvenkadun ja Steniuksenkadun risteykseen. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman.

5 5 1. Lähtökohdat 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosta koskeva alue sijoittuu Kaunisjärvekadun ja Steniuksenkadun risteykseen Kaunisjärvenpuiston reunalle. Alue on tällä hetkellä katualuetta, pysäköintialuetta sekä puistoa. Ilmakuva suunnittelualueesta (2013) Luonnonympäristö Alueella ei ole täysin luonnonvaraista ympäristöä. Alueen kaakkois- ja lounaisosa ovat Kaunisjärvenpuistoon kuuluvaa puistoaluetta Puistoalue Asemakaavamuutoksen alueesta osa kuuluu Kaunisjärvenpuistoon. Puiston sijainnin ollessa merkittävä maailmanperintökohteen rajalla sekä puiston pitkähkö historia huomioiden, on Kaunisjärven puiston kehittymisestä, rakentumisesta, nykytilasta sekä puiston maisemallisista elementeistä syytä kertoa kaava-aineiston yhteydessä. Vuonna 2008 Mari Kauppi teki ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä Kaunisjärvenpuiston kehittämissuunnitelman esteettömyyden näkökulmasta. Opinnäytetyötä on käytetty lähdeaineistona asemakaavamuutosta laadittaessa. Opinnäytetyöstä poimittu sisältö käsillä olevan asemakaavamuutoksen osalta on seuraava: Rauman kaupungin ensimmäisiä julkisia puistoja alettiin istuttaa luvulla. Puistoja syntyi kaupungin virkamiesten sekä muiden merkittävien henkilöiden omistamille maa-alueille, jonne he istuttivat vähitellen puita. Rauman kaupungin historiallisissa asiakirjoissa on merkintä vuodelta 1884, jolloin valtuustossa on keskusteltu Rauman kaupungin puutarhurin palkkaamisesta. Valtuusto päätti myöntää apteekkari A.W.

6 6 Kyrklundille 200 markan palkkion siitä, että hänen palkkaamansa puutarhuri hoitaisi apteekkarin yrttitarhan lisäksi kaupungin istutuksia. Puutarhuriksi palkattiin kirjuri R.F. Lindgren. Kaupungin istutusten kehittäminen lähti käyntiin vauhdilla uuden puutarhurin aloitettua työt. Myös Kaunisjärven puistoaluetta oli tarkoitus kunnostaa. Vuoden 1884 lopussa päätettiin valtuustossa Kaunisjärven kedon kaunistamisesta istuttamalla alueelle puita ja kaivamalla lammikko. Suunnitelmien toteuttaminen kuitenkin viivästyi. (Nurmi-Nielsen 1992.) Kaunisjärvenpuiston alue oli pitkään kaupungin jättömaa-aluetta. Sitä täytettiin vähitellen erilaisilla kaivuumassoilla. Varsinaiset puiston perustamistyöt aloitettiin vuonna 1962 ja puisto valmistui kokonaisuudessaan vuonna Puiston rakentaminen pohjautui O. Erosen vuonna 1962 tekemään puistosuunnitelmaan (Liite 2). Vuonna 1962 puistoon kaivettiin lampi ja yhdyskanava lammesta Raumajokeen. Kaivuutöistä tullut maa-aines levitettiin puistoalueelle täytemaaksi. Lammen ja yhdyskanavan reunat tuettiin kiviheitokkeella. Muutaman seuraavan vuoden aikana Kaunisjärvenpuisto rakentui pikkuhiljaa. Puistoon esimerkiksi rakennettiin puistokäytävät, pallokenttä ja leikkialue sekä tehtiin istutuksia, vedettiin viemäreitä ja kaapeleita. Muun muassa lammen vesisuihkun alle asennettiin valonheittimet. Syyskuussa 1966 Raumalla vietettiin neljättä valtakunnallista kotipiha- ja maisemapäivää sekä samalla oli Rauman puutarhayhdistyksen 30-vuotisjuhlanäyttely. Näiden tapahtumien johdosta puiston länsipäähän, lammen läheisyyteen istutettiin muistotammi. (Viheraluerekisteri 1995.) Vasta vuonna 1995 Kaunisjärvenpuisto kaavoitettiin viheralueeksi. Kaunisjärvenkadulla tehtiin uusia katulinjauksia vuonna 1996, jolloin osa puiston länsipäädystä jäi tien ja Raumajoen ylittävän sillan alle. Juhani Hulkon mukaan (henkilökohtainen tiedonanto ) samaan aikaan Kaunisjärvenkadun ja Polttimonkadun kulmauksessa tehtiin uusia istutuksia ja Raumajoen uomaa muokattiin. Myöhemmin puistossa on uusittu esimerkiksi Polttimonkadun puusillalta Tornelankujalle johtavan puistokäytävän valaisimet. Myös joitakin roska-astioita on uusittu. Muutama vuosi sitten puiston laaja kesäkukkaryhmä poistettiin ja se kylvettiin nurmikolle. Kaunisjärvenpuistossa ei ole tehty mittavia muutostöitä Kaunisjärvenkadun uusimisen jälkeen. Joitakin rakenteita on uusittu ja puistoa on hoidettu. Ajan kuluessa luvulta peräisin olevat rakenteet ovat kuluneet ja puiston yleisilme on huonontunut. Topografialtaan Kaunisjärvenpuisto on pääasiassa alavaa, tasaista aluetta. Puisto on pohjois- ja länsireunalla ympäröivää katualuetta muutamia metrejä alempana ja maasto laskee tasaisesti kohti Raumajokea. Puiston länsipäädyssä oleva matala lampi saarineen ja puiston eteläreunalla virtaava Raumajoki luovat vedestä tärkeän maisemallisen elementin Kaunisjärvenpuistossa. Lampi on noin 67 metriä pitkä ja 40 metriä leveä. Kaunisjärvenpuisto erottuu selkeästi erillisenä viheralueena muusta kaupunkirakenteesta laajuutensa ja avoimuutensa takia. Puisto on itä-länsisuunnassa yli 400 metriä pitkä ja puistoa on vaikea hahmottaa kokonaisuudessaan yhdellä kertaa. Puiston avoimet näkymät on syytä säilyttää, koska avoimuus on Kaunisjärvenpuistolle omaleimaista. Toisaalta avoimuus vaatii jäsentelyä, jotta puiston mittakaava ei käy niin isoksi, että sen hahmottaminen on vaikeaa.

7 7 Pintavedet Alueen pintavedet johdetaan sadevesiverkostoon. Osa pintavesistä johtuu ympäröiville puistoalueille Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Alueesta valtaosa on katualuetta sekä pysäköintialuetta. Viistoilmakuva pohjoisesta (2011). Viistoilmakuva lännestä (2011).

8 8 Tekninen huolto Kaava-alueella kulkee viemäri- ja vesijohtoja sekä sadevesijohtoja. Alueella sijaitsee muuntamo sekä Rauman Energia Oy:n sähköjohtoja ja DNA Oy:n kaapeleita Muinaismuistot Kaava-alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole tiedossa ympäristön suojelua edellyttäviä asioita eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä.

9 9 1.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Kaunisjärvenkadun kiertoliittymä on kaavamuutoksena suhteellisen pieni mutta tukee kaupungin sisäistä liikenneverkon toimivuutta. Siten voidaan katsoa, että asemakaavamuutos vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin täyttämällä toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon tavoitetta Maakuntakaava Ote maakuntakaavasta. Ympäristöministeriö on vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 :n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla keskustatoimintojen alueella (C), taajamatoimintojen alueella (A), merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeellä (mv2), kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) sekä UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömässä läheisyydessä.

10 Yleiskaava Ote yleiskaavasta. Alueella on voimassa hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu palvelujen ja hallinnon alueelle (P), asuntoalueelle (A), keskustatoimintojen alueen välittömään läheisyyteen (C) sekä UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömään läheisyyteen. Alueen läpi kulkee seututie/pääkatu Osayleiskaava Ote yleiskaavasta. Alueella on osittain voimassa hyväksytty Rauman keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle, jolla ympäristö säilytetään (PY/s), rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavalle alueelle (SR) sekä UNESCO:n maailmanperintöalueen välittämään läheisyyteen.

11 Vireillä oleva yleiskaava Ote vireillä olevasta yleiskaavasta. Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisessa visiossa alue sijoittuu palvelujen hallinnon alueelle (P), maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (kh-2) sekä virkistysalueelle (V). Alueen läpi kulkee historiallinen tielinja (Rantatie) sekä seututie/pääkatu. Alue sijoittuu UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömään läheisyyteen.

12 Asemakaava Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta. Ote ajantasa-asemakaavasta. Alueella on voimassa mm , , , , , ja vahvistetut asemakaavat. Asemakaavoissa alue on määritelty puistoksi (VP), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä istutettavaksi puistoalueeksi (P1). Lisäksi alueella on yleiselle jalankululle varattu katualue sekä katu.

13 Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen , voimaantulopäivä oli Pohjakartta Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/99 vaatimukset. 1.4 Maanomistus Suunnittelualueen omistaa kaupunki. Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa.

14 14 2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet 2.1 Yleiset tavoitteet Kaunisjärvenkadun liikennemäärät ovat suuria sekä pohjoiseen että etelään kuljettaessa, josta johtuen liittyminen Steniuksenkadulta varsinkin etelän suuntaan on hankalaa. Lisäksi liittymän jäsentely erityisesti Steniuksen kadulla aiheuttaa epäselvyyttä kolmen kaistatilan käyttäjille. Asemakaavan muuttamisen avulla pyritään mahdollistamaan kiertoliittymän rakentaminen Steniuksenkadun ja Kaunisjärvenkadun risteykseen ja ratkaisemaan siten liikenteellinen solmukohta. Koska kiertoliittymä sijaitsee UNESCO:n maailmanperintökohteen ja puistoalueen rajalla, tulee ympäristörakentamisen laatuun kiinnittää erityistä huomiota. Kaunisjärvenpuistossa olevat puistokäytävät ovat nykyisellään tärkeä osa kevyen liikenteen verkostoa. Vaikka kiertoliittymän toteutuksen myötä puistoalue supistuu risteysalueen välittömästä läheisyydestä, voidaan puistoalueen katsoa korvautuvan osittain parannettavilla kevyen liikenteen väylillä sekä niihin liittyvällä ympäristörakentamisella. 2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla keskustatoimintojen alueella (C), taajamatoimintojen alueella (A), merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeellä (mv2), kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) sekä UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisu toteuttaa välillisesti maakuntakaavaa, koska se sijoittuu eri toimintojen rajapintaan keskittyen liikenteellisiin kysymyksiin. Yleiskaavasta johdetut tavoitteet Suunnittelualue sijoittuu Rauman oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alueelle (P), asuntoalueelle (A), keskustatoimintojen alueen välittömään läheisyyteen (C) sekä UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömään läheisyyteen. Alueen läpi kulkee seututie/pääkatu. Asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisu tukee ja täydentää välillisesti yleiskaavan aluevarausta. Osayleiskaavasta johdetut tavoitteet Suunnittelualue sijoittuu Rauman keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle, jolla ympäristö säilytetään (PY/s), rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavalle alueelle (SR) sekä UNESCO:n maailmanperintöalueen välittämään läheisyyteen. Asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisu tukee ja täydentää välillisesti osayleiskaavan aluevarausta. Vireillä olevasta Rauman yleiskaavatyöstä 2025 johdetut tavoitteet Yleiskaavan strategisessa visiossa suunnittelualue sijoittuu palvelujen hallinnon alueelle (P), maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (kh-2) sekä virkistys-

15 15 alueelle (V). Alueen läpi kulkee historiallinen tielinja (Rantatie) sekä seututie/pääkatu. Alue sijoittuu UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömään läheisyyteen. Asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisu tukee ja täydentää vireillä olevaa yleiskaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavan tavoitteeksi on määritelty kiertoliittymän rakentaminen mahdollistaminen Steniuksenkadun ja Kaunisjärvenkadun risteykseen. 2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet Luonnosvaihe Asemakaavamuutoksen olennaisena lähtötietona ovat alueelle laadittavat katusuunnitelmat. Katusuunnitelmat tarkentuvat kaavaprosessin ollessa käynnissä. Kaavamuutoksen aineistoa täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Luonnosvaiheen mielipiteissä toivottiin kaavamuutoksen ottavan kantaa Pohjankadun moottoriliikenteeseen. Asukkaat toivovat moottoriliikenteen määrän rajoittamista Pohjankadulla. Asiaa tutkitaan liikennesuunnittelijoiden ja kunnallistekniikan asiantuntijoiden kanssa. Ehdotusvaihe Kaavamuutosalueen eteläosassa olevan pyörätien luiskan tilavarauksen takia kaavamuutoksen aluetta jatkettiin etelään sekä laajennettiin noin yhden metrin verran itään. Hyväksymisvaihe Täydennetään tarvittaessa ennen hyväksymistä.

16 16 3. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden arviointi Itse asemakaavamuutoksen luonnoksesta ei esitetä eri vaihtoehtoja vaan vaihtoehtotarkastelut käydään läpi katusuunnittelussa. Katusuunnitelmista on laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista yksi vaihtoehto on valittu jatkosuunnitteluun ja kaavamuutoksen pohjaksi. 3.1 Katusuunnitelma kaavaluonnoksen pohjaksi Kaavaluonnoksen lähtötiedoksi valittiin katusuunnitelman vaihtoehto, jossa kevyen liikenteen järjestely tulkittiin sujuvimmaksi. Jatkosuunnitteluun valittu kiertoliittymän katusuunnitelma. 3.2 Katusuunnittelu kaavaehdotuksen pohjaksi Katusuunnitelmaa on täydennetty mm. rakennekerrosten osalta kaavamuutoksen luonnosvaiheen jälkeen. Kaavamuutosalueen eteläosassa olevan pyörätien luiskan tilavarauksen takia kaavamuutoksen aluetta jatkettiin etelään sekä laajennettiin noin yhden metrin verran itään.

17 17 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muuttamisen tarve kumpuaa liikenteen tarpeista. Kaunisjärvenkadun liikennemäärät ovat niin suuria sekä etelään että pohjoiseen käännyttäessä, että liittyminen Steniuksenkadulta varsinkin etelän suuntaan on erittäin hankalaa. Lisäksi liittymän jäsentely erityisesti Steniuksen kadulla aiheuttaa epäselvyyttä kolmen kaistatilan käyttäjille. Tämä on johtanut myös liikennöintiin Mälikäntien kautta. Kiertoliittymän avulla alueen liikennettä pyritään sujuvoittamaan. 4.2 Suunnittelun vaiheet Aloitus Kaava kuulutettiin vireille ja kaavan vireille tulosta ilmoitettiin paikallislehdissä sekä kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutoksen työtä tukevia suunnitelmia ja selvityksiä ovat Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän katusuunnitelma, Sito Oy 2015, Kaunisjärvenpuiston kehittämissuunnitelma, Mari Kauppi, ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2008 sekä Kaunisjärven puiston peruskunnostus, puistosuunnitelmaluonnos, Rauman kaupunki Asemakaavaluonnos Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide. Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveysviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavoittaja laati kirjalliset vastineet jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteeseen. Ympäristöterveydenhuolto, sosiaali- ja terveyslautakunta, Satakunnan pelastuslaitos ja Rauman Energia Oy eivät jättäneet asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettyä lausuntoa. Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi vastineet lausuntoihin kokouksessaan (KVJ 50 ) Asemakaavaehdotus Kaavoitusjaosto päätti (KVJ 50 ) kokouksessaan asettaa Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville. Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl kirjallisia muistutuksia.

18 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin paikallisissa sanomalehdissä sekä kaavoituksen nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaisille ja alueen toimijoille. Kaavamuutoksen luonnos on nähtävillä Rauman kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaavamuutoksen luonnos on nähtävissä nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen kaavoituksen nettisivuilla. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide. Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveysviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavoittaja laati kirjalliset vastineet jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteeseen. Ympäristöterveydenhuolto, sosiaali- ja terveyslautakunta, Satakunnan pelastuslaitos ja Rauman Energia Oy eivät jättäneet asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettyä lausuntoa. Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutos on ehdotuksena nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti Rauman kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen nähtävissä kaavoituksen nettisivuilla Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kpl kirjallista muistutusta.

19 19 5. Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksella muodostuu lähivirkistysaluetta, yleistä pysäköintialuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, katualuetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua/tietä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,9233 ha. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Alueella ei ole korttelialueita Muut alueet Kaavamuutoksen myötä katualueen määrä lisääntyy ja virkistysalueen pinta-ala supistuu. Katualueen pinta-ala on 0,7568 ha, yleisen pysäköintialueen pinta-ala on 0,1173 ha, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen pinta-ala on 0,0034 ha. Lähivirkistysalueen pinta-ala on 0,0458 ha.

20 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset ovat vähäiset. Kiertoliittymän toteutuminen parantaa liikenteen olosuhteita. Risteysalueen kaupunkikuva muuttuu kiertoliittymän rakentamisen myötä. Hanke ei hyvin toteutettuna heikennä kaupunkikuvaa vaan jäsentää olemassa olevaa risteystä sekä kaupunkitilaa. Risteyksen välittömässä läheisyydessä oleva puistoalue supistuu. Koko Kaunisjärven puiston laajuus huomioon ottaen puiston pinta-alan pieneneminen ei ole merkittävää. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta Yhdyskuntarakenne Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Julkiset palvelut Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Yksityiset palvelut Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta Kaupunkikuva Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. Hyvin toteutettuna hanke kohentaa kaupunkikuvaa. 0 Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta Luonnonolot Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta Liikenne elinkei- Työpaikat, notoiminta Yhdyskuntatekninen huolto Kaava tähtää kiertoliittymän rakentamiseen. Kaavan toteutumisen myötä alueen liikenteelliset + olosuhteet paranevat. Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta Kaavatalous Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta Ympäristöhäiriöt Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta Sosiaalinen ympäristö Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia. 0 Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta Rakennussuojelu Alueella ei sijaitse rakennuskantaa Nimistö Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen nimistöön.

21 21 6. Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusavustaja Jarno Rostedt, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin sekä kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela. Raumalla Leena Joki-Korpela kaavoitusarkkitehti Raumalla RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS Juha Eskolin Kaavoitusjohtaja

22 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 684 Rauma Täyttämispvm Kaavan nimi Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9233 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9233 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Yhteensä 0, ,0 0,0000 A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0458 5,0-0,1268 R yhteensä L yhteensä 0, ,7 0,1234 E yhteensä 0,0034 0,4 0,0034 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Kerrosalan muut. [km² +/-] Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

23 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Yhteensä 0, ,0 0,0000 A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0458 5,0-0,1268 V -0,0521 VP -0,1205 VL 0, ,0 0,0458 R yhteensä L yhteensä 0, ,7 0,1234 Kadut 0, ,6 0,1525 LP 0, ,4-0,0291 E yhteensä 0,0034 0,4 0,0034 ET 0, ,0 0,0034 S yhteensä M yhteensä W yhteensä Kerrosalan muut. [km² +/-]

24 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutos AK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisessa visiossa alue sijoittuu palvelujen hallinnon alueelle (P), maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (kh-2) sekä virkistysalueelle (V). Alueen läpi kulkee historiallinen tielinja (Rantatie) sekä seututie/pääkatu. Alue sijoittuu UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömään läheisyyteen. Suunnittelualue Aloite Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta ( 138). Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kaunisjärvenkadun ja Steniuksenkadun risteyksessä. Suunnittelutilanne Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla keskustatoimintojen alueella (C), taajamatoimintojen alueella (A), merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeellä (mv2), kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk) sekä UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömässä läheisyydessä. Alueella on voimassa hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu palvelujen ja hallinnon alueelle (P), asuntoalueelle (A), keskustatoimintojen alueen välittömään läheisyyteen (C) sekä UNESCO:n maailmanperintökohteen välittömään läheisyyteen. Alueen läpi kulkee seututie/pääkatu. Alueella on voimassa hyväksytty Rauman keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle, jolla ympäristö säilytetään (PY/s), rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavalle alueelle (SR) sekä UNESCO:n maailmanperintöalueen välittämään läheisyyteen. Alueella on voimassa mm , , , , , ja vahvistetut asemakaavat. Asemakaavoissa alue on määritelty puistoksi (VP), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä istutettavaksi puistoalueeksi (P1). Lisäksi alueella on yleiselle jalankululle varattu katualue sekä katu. Suunnittelualueen rajaus tulee tarkentumaan kiertoliittymän suunnittelun edetessä. Kaavan tavoitteet Asemakaavan muuttamisen avulla pyritään mahdollistamaan kiertoliittymän rakentaminen Steniuksenkadun ja Kaunisjärvenkadun risteykseen. Kaavoitustyön keskeiset kysymykset Liikenteellisten ja ympäristöön sovittamiseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen. Vaikutusten arviointi Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhteydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee. Lisätietoja: Rauman kaupunki Kaavoitusosasto Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela Kaavoitusavustaja Jarno Rostedt Kaavoitusjaosto Jari Laihonen, puheenjohtaja Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja Helena Ollila, jäsen Jyrki Santala, jäsen Sirpa Viitanen, jäsen Kanalinranta Rauma puh. (02) puh. (02) Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä Kari Koski, kaupunginjohtaja Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja Mikajuhani Numminen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri

25 RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavamuutos AK Aikataulu Talvi 2015 Talvi 2015 Kevät 2015 Kevät 2015 Vaiheet Tiedottaminen osallisille Aloitus Luonnos nähtävillä 14 päivää Ehdotus nähtävillä 30 päivää Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, OAS tiedoksi ja kommentteja Kuulutus Kuulutus Kuulutus talotoimen päällikkö, kunnallis- tekniikan johtaja, liikenneinsinööri, viheraluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö Museonjohtaja Sosiaalipalvelujen johtaja varten Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus Sosiaali- ja terveyslautakunta OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Museovirasto OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi Satakuntaliitto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY Rauman Energia Oy OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi DNA Oy Rauman Latu ry OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y. Rauman Vammaisneuvosto Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta Kirjallinen mielipide luonnoksestsesta Kirjallinen muistutus ehdotuk- Ehdotuksia kaavaa varten OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa

26 Tapani Jokinen LAUSUNTO Rauman kaupunki Tekninen virasto, Kaavoitus Kanalinranta Rauma Kaunisjärvenkadun asemakaavamuutoksen luonnos DNA Oy ( DNA) on tutkinut osaltaan Kaunisjärvenkadun asemakaavamuutosta ja toteamme seuraavaa: DNA Oy:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavaluonnoksen sisältöön. Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida varsinkin kaava-aluetta rakennettaessa. (Liite 1 ) Jos kaava-alueella olevien DNA:n omistamien telekaapelien sijaintia ei voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti. Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista. DNA Oy:n yhteyshenkilöinä ko. asioissa toimivat rakennuttajat Eija Patron, puhelin ja Tapani Jokinen, puhelin Yhteistyöterveisin DNA Oy Tapani Jokinen Turussa helmikuun 6. päivänä 2015 DNA Oy Tekniikka/Johtoverkot/Rakennuttaminen Dna Oy, Lounais-Suomi p. (02) , Y-tunnus , kotipaikka Rauma, Kalliokatu 10, PL 76, RAUMA, f (02) Telekatu 1 PL 60, RAISIO, f (02) Kurjenmäenkatu 3, TURKU f (02) Satakunnantie 1, PL 7, NAKKILA, f (02)

27

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot