Sisällysluettelo. LANULA, :00, Esityslista 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. LANULA, 28.4.2015 17:00, Esityslista 1"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo LANULA, :00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Talouden toteutuma Liite: toteumaraportti Peruspalvelujen valtionosuus vuonna Liite: valtiovarainministeriön päätös Liite: maksuerittely Esiopetuksen järjestäminen/esiopetuspaikkojen vahvistaminen lukuvuonna Liite: esiopetukseen hakeutuneet v syntyneet lapset Iloa Vanhemmuuteen - Lapsiperheen toimiva palvelukokonaisuus hanke osana KASTEohjelmaa Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Liite: hankkeen menot ja rahoitus Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset Liite: luettelo avustusta hakeneista ja jakoehdotus Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liitto ry:n perustamisasiakirjan allekirjoitusoikeus Viranhaltijoiden mennessä saapuneet päätökset Muut asiat... 31

2 -1, LANULA :00 Sivu 1 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Yla-Kujala Petri Muut osallistujat Taavitsainen Ninni kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Henriksson Juha opetustoimen johtaja Ruotsalainen Leena nuorisotoimen johtaja Pajanen Hannele hyvinvointineuvolan johtaja Rikberg Maija varhaiskasvatusjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Roininen Martta nuorisovaltuutettu Havumäki Mindi varanuorisovaltuutettu Poissa Rasi Leena controller ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Anne Rosendal Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 43 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) , klo Sihteeri Sanna Koskimies

3 43, LANULA :00 Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje

4 44, LANULA :00 Sivu 3 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jani Kansonen ja Rita Komulainen. Seuraavana vuorossa ovat Kimmo Nironen ja Suvi Silvala. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 45, LANULA :00 Sivu 4 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 46, LANULA :00 KH: 555/2015 Sivu 5 Talouden toteutuma Lanula Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh Täytäntöönpanomääräysten mukaan vastuu- ja palvelualueiden on raportoitava taloudestaan toimielimelleen. Osavuosikatsaus tehdään puolivuosittain ja taloudellinen selvitys kuukausittain. Liitteenä olevan raportin mukaan menojen toteutuminen on talousarvion mukainen. Henkilöstömenoissa toteutuma näyttää hieman liian suurelta koska määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on vielä opetustoimessa keväällä Toimintatuotoissa hankerahoituksen osalta on vuoden alusta otettu käyttöön uusi kirjaamistapa, siinä ulkopuolinen hankerahoitus kirjataan tasetilille ja tuloutetaan talousarviotilille kuukausittain käytön mukaan. Sisäisissä kuluissa alenema johtuu siitä, että hyvinvointineuvolan lääkäriresurssien ostoa terveystoimelta ei ole vielä viety kirjanpitoon. Sisäiset vuokrat määriteltiin kuluvalle vuodelle uudelleen ja lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan vuokramenot laskivat tuntuvasti../. Toteutumaraportti liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

7 46, LANULA :00 / Liite: toteumaraportti Sivu 6 Toimintoalue Projekti LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) LANULA 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Muutos Muutos% Muutos Myyntituotot ,12% ,52% 20,18% 32 Maksutuotot ,75% ,19% 23,71% 33 Tuet ja avustukset ,83% ,30% 869,25% 34 Muut toimintatuotot ,16% ,75% 24,35% 3 Toimintatuotot ,07% ,53% 79,18% 40 Henkilöstökulut ,56% ,17% 25,33% 43 Palvelujen ostot ,44% ,95% 23,19% 45 Aineet, tarvikkeet ,70% ,65% 19,56% 47 Avustukset ,77% ,84% 24,71% 48 Muut toimintakulut ,38% ,94% 9,51% 4 Toimintakulut ,93% ,49% 24,77% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,03% ,77% 20,40% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,81% ,24% 3,44% S9 Sisäiset kulut ,29% ,71% 24,08% 4S Sisäiset erät ,34% ,76% 24,14% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,71% ,52% 21,37% 6 Rah.tuotot ja -kulut ,47% /0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,71% ,52% 21,37% 6S Sisäinen korko ,73% /0 /0 7 Poistot ja arvonal ,15% ,86% 28,71% TULOS TULOS ,52% ,52% 21,41% Ylijäämä / Alijäämä ,52% ,52% 21,41% :01:24

8 47, LANULA :00 KH: 132/2015 Sivu 7 Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2015 Kh / 95 Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controller Maija Spännäri, puh Controller Leena Rasi, puh Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) tuli voimaan Laissa luetellaan ne ns. kuntien valtionosuustehtävät, joiden käyttökustannuksiin valtionosuutta myönnetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta näistä tehtävistä säädetään mm. kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa, sosiaalihuoltolaissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa, mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa jne. Nykyisessä mallissa sektorikohtaiset eli peruspalvelujen rahoitus (yleinen valtionosuus), verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, esi- ja perusopetuksen rahoitus sekä kulttuuritoimen rahoitus on yhdistetty. Valtionosuus suoritetaan kunnille kuukausittain. Toteutuvaan valtionosuuksien kokonaismäärään vaikuttaa nk. yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus, joka on Kotkan kaupungille negatiivinen. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on kokouksessaan / 21 käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän osuuden rahoituksesta. Päätös on tuotu kaupunginhallitukselle tiedoksi esityslistan edeltävässä pykälässä. Lisäksi kuukausittaisissa tilityksissä huomioidaan nk. kotikuntakorvaustulot ( euroa) ja kotikuntakorvausmenot ( euroa), jotka aiheutuvat siitä, että oppilaan käydessä koulua toisen kunnan tai yksityisen ylläpitäjän koulussa, toteutetaan korvauksen laskutus kotikunnalta. Nämä kirjataan opetustoimen toimintatuloksi ja -menoksi. Taulukossa ovat tiedot Kotkan kaupungin vuoden 2015 peruspalvelujen rahoituksesta yhteensä, vähennettynä opetus- ja kulttuuritoimen muilla valtionosuuksilla. Summa viimeisellä rivillä kertoo kaupungin tuloslaskelman valtionosuudet-kohtaan tuloksi kirjautuvan euromäärän, euroa.

9 47, LANULA :00 KH: 132/2015 Sivu 8 Valtionosuuden laskentatekijät (milj. euroa) Muutos Yleinen osa 3,2 3,2 2,3-0,9 SOTE laskennalliset kustannukset 219,6 228,2 Esi- ja perusopetus sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset 40,0 40,2 Kunnan peruspalvelujen laskennalliset kustannukset yhteensä 285,9 17,5 Valtionosuusjärjestelmän tasaus -0,6-0,6-11,5-10,9 Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 7. luvun mukaiset lisäykset ja vähennykset (mm. 8,9 9,6 10,3 0,7 veromenetysten kompensaatio) Kunnan omarahoitusosuus -172,0-180,1-192,8-12,7 Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta 99,0 100,5 94,2-6,3 Verotulotasaus -2,7-2,0 7,6 9,6 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (lukio, kansalaisopisto, aamu- ja iltapäivätoiminta, liikunta, nuoriso, museo) vähennettynä -7,8-7,4-5,1 2,3 omarahoitusosuudella Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1,7 0,0 0,0 0,0 Kaupungille maksettava valtionosuus 90,2 91,1 96,7 5,6./. Valtiovarainministeriön tekemä päätös VM/2633/ /2014 on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaiset tiedot valtionosuustekijöistä ovat kaikkien kuntien osalta julkiset ja löytyvät valtionvarainministeriön www-sivuilta kohdasta: tionosuus2015_tiedotnettiin.xls./. Maksuerittely Kotkan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen myöntämistä tai kunnan verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Lanula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh /. Valtiovarainministeriön tekemä päätös VM/2633/ /2014 on esityslistan liitteenä. Yksityiskohtaiset tiedot valtionosuustekijöistä ovat kaikkien kuntien osalta julkiset ja löytyvät valti-

10 47, LANULA :00 KH: 132/2015 Sivu 9 onvarainministeriön www-sivuilta kohdasta: tionosuus2015_tiedotnettiin.xls./. Maksuerittely Kotkan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 47, LANULA :00 / Liite: valtiovarainministeriön päätös Sivu 10

12 47, LANULA :00 / Liite: valtiovarainministeriön päätös Sivu 11

13 47, LANULA :00 / Liite: valtiovarainministeriön päätös Sivu 12

14 47, LANULA :00 / Liite: maksuerittely Sivu 13

15 48, LANULA :00 OPSI: 1008/2015 Sivu 14 Esiopetuksen järjestäminen/esiopetuspaikkojen vahvistaminen lukuvuonna Lanula Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh: Perusopetuslakia on muutettu voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi lukien. Perusopetuslain (26 a ) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kotkassa esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintana alakoulujen tiloissa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä. Lapselle osoitetaan esiopetuspaikka sen alakoulun yhteydestä, jossa hän oppilaaksi ottoalueen mukaisesti tulee aloittamaan perusopetuksen. Esiopetukseen ilmoittautuminen tulevaksi toimintavuodeksi järjestettiin peruskouluihin ilmoittautumisen yhteydessä Kunnan järjestämään velvoittavaan esiopetukseen on ilmoittautunut ilmoittautumispäivänä ja sen jälkeen yhteensä 521 lasta. Varhaiskasvatuksen järjestämään esiopetukseen kouluilla yhteensä 506 lasta, Tiutisen koulun esiopetukseen 4 lasta ja ruotsinkieliseen esiopetukseen 11 lasta. Ikäluokasta 18 lasta on 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä ja heidän oppivelvollisuutensa alkaa lukuvuoden alussa. Asukastietojen perusteella 2009 syntyneitä lapsia on Kotkassa 553. Esiopetusryhmät muodostetaan niin, että esiopetus ja päivähoito toteutuvat samassa toimipisteessä. Alakoulujen yhteydessä olevissa ryhmissä järjestetään täydentävä päivähoito. Koko esiopetuksella on kiinteä yhteys perusopetukseen ja kaikki esiopetusryhmät on suunniteltu sijoitettavaksi niin, että yhteistyö lähikoulun kanssa on mahdollista. Alkuluokkayhteistyö esiopetuksen ja perusopetuksen 1 2 luokkien välillä on käynnistynyt yhtä lukuun ottamatta kaikilla alakouluilla. Esiopetuspaikat lukuvuosi Ryhmien muodostamisen perusteella esitetään vahvistettavaksi seuraavat esiopetuspaikat. Esiopetuspaikkoja päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella sekä perusopetuksen yhteydessä on 14. Lasten määrän mukaisesti opetusryhmiä on 1 3 kussakin esiopetuspaikassa. - Kotkansaaren koulu - Hovinsaaren koulu - Mussalon koulu - Metsolan koulu - Ruonalan koulu/ päiväkoti - Aittakorven koulu - Pihkoon koulu/päiväkoti - Kyminkartanon koulu - Korkeakosken koulu/päiväkoti - Hakalan koulu - Rauhalan koulu - Otsolan koulu - Tavastilan koulu - Tiutisen koulu

16 48, LANULA :00 OPSI: 1008/2015 Sivu 15./. Esiopetukseen ilmoittautuneet v syntyneet lapset, yhteenveto liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää vahvistaa esiopetuspaikoiksi yllä luetellut esiopetuspaikat sekä merkitsee tiedoksi esiopetukseen ilmoittautuneiden määrän. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

17 48, LANULA :00 / Liite: esiopetukseen hakeutuneet v syntyneet lapset Sivu 16 Esiopetuksen järjestäminen Esiopetukseen ilmoittautuneet v syntyneet lapset Kotkansaaren alue Eo Eo+ph Kotkansaaren koulu Hovinsaaren koulu Metsolan koulu Länsi-Kotkan alue Ruonalan koulu/päiväkoti Aittakorven koulu Pihkoon koulu Mussalon koulu Karhulan alue Tavastilan koulu Otsolan koulu Rauhalan koulu Kyminkartanon koulu Hakalan koulu Korkeakosken koulu Ilmoittautuneet yhteensä Lisäksi esiopetusikäisiä tulee olemaan Englanninkielisessä leikkikoulussa 5 Ruotsinkielisessä esiopetuksessa 11 Tiutisen koulun esiopetuksessa 4 Ikäluokka paikkatiedon mukaan 553

18 49, LANULA :00 OPSI: 1325/2014 Sivu 17 Iloa Vanhemmuuteen - Lapsiperheen toimiva palvelukokonaisuus hanke osana KASTEohjelmaa Lanula Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Varhaisen tuen palvelupäällikkö Tiina Palviainen, puh Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan ( 89) Kotkan osallisuuden ILOA VANHEMMUUTEEN - lapsiperheen toimiva kokonaisuus, mikäli STM hyväksyy hanke-esityksen. Hankkeeseen haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi päätöksellään STM/3643/2014 sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) mukaisen kehittämishankkeen toteuttamiseen valtionavustusta euroa, joka on tarkoitettu käytettäväksi syntyneisiin kustannuksiin. Hanketta hallinnoi Porvoo ja muut osallistuvat kunnat ovat Kotka, Lohja, Loviisa Askola, Lapinjärvi ja Hanko. Kotkassa hanketta hallinnoi hyvinvointineuvola. Kehittämisohjelman kokonaiskustannukset Kotkan osalta ovat ja kunnan omarahoitusosuus on , joka korvataan hankkeelle työpanosten siirrolla. Hankerahalla palkataan hankkeelle 50 %:n hanketyöntekijä, jonka kustannukset maksetaan hankerahoista../. STM:n valtionavustuksen myöntäminen kehittämishankkeeseen ja rahoituspäätös liitteinä. Esittelijä: Ehdotus: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta hyväksyy Kotkan osallisuuden ILOA VANHEMMUUTEEN -lapsiperheen toimiva kokonaisuus kehittämishankkeeseen STM:n ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

19 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 18

20 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 19

21 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 20

22 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 21

23 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 22

24 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 23

25 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 24

26 49, LANULA :00 / Liite: päätös valtionavustuksen myöntämisestä Sivu 25

27 49, LANULA :00 / Liite: hankkeen menot ja rahoitus Sivu 26 HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS (euroa) Kotka Toimintokohtainen talousarvio Kaste-ohjelman valtionavustuksen hankehakemukseen Iloa vanhemmuuteen - Lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö / Kotka Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 0 Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot 902 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot (Kotkan osuus hallintokuluista, ei valtionavustusta) Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset Tulorahoitus Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kuntayhtymän oma rahoitusosuus Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus Kuntayhtymän omarahoitusosuus = Projektiin palkataan ½ työntekijä 100 % 50 % 20 kk palkka 3166, , ,20 Hankevastaava (Kotkan osuus) ja hallinto laskutus Porvoosta sotu 22,6% 357, , ,14/ kk

28 50, LANULA :00 OPSI: 548/2015 Sivu 27 Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2015 Lanula Valmistelija: Nuorisosihteeri Paula Kärnä, puh Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta julisti vuoden 2015 nuorisoyhdistysten toiminta-avustusmäärärahat yhdistysten haettaviksi klo mennessä. Nuorisotyön yksikkö on tiedottanut avustuksista yhdistyksille yleiskirjeillä 1/2015 ja kirjeellä , sekä Kotkan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta on jaettavana Avustusta haki määräaikaan mennessä 19 yhdistystä../. Liitteenä luettelo avustusta hakeneista yhdistyksistä sekä avustuksen jakoehdotus. Esittelijä: Ehdotus: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää 1. jakaa nuorisoyhdistyksille tarkoitetun toimintaavustuksena liitteessä olevan ehdotuksen mukaisesti, 2. todeta, että päätöstä tehtäessä on noudatettu Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavia yleisohjeita (Säädöskokoelma 2001/nro 9) sekä nuorisoyhdistysten avustusten jakoperusteita vuonna 2015 (Lanula ), 3. todeta, että avustuksella tuetaan toimintaa eikä yhdistyksen toimitilasta säännöllisesti aiheutuvia kustannuksia sekä 4. että mikäli päätöksestä valitetaan, maksetaan avustuksen saajille 80 % avustuksen määrästä ehdolla, että saaja sitoutuu palauttamaan maksetun määrän, mikäli myöhemmin tehtävillä päätöksillä oikeus avustukseen pienenee tai evätään. Päätös: Toimeenpano: Ote: Avustusta hakeneet yhdistykset Nuorisosihteeri Kärnä Oikaisuvaatimusohje

29 50, LANULA :00 / Liite: luettelo avustusta hakeneista ja jakoehdotus Sivu 28 NUORISOYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2015 Tili Kustannuspaikka 4500 yhdistyksen nimi muutos päätös anomus ehdotus päätös +/- alle 29v yht. *alle 18v alle 29v yht. *alle 18v alle 18v Honkala GP ry ,00 750,00 500,00 Karhulan Helluntailähetys ry , , ,00 Karhulan Kanttarellit ry , , ,00 Karhulan Korvenkävijät ry , , ,00 Karhulan Nuoret Kotkat ry , , ,00 Karhulan Vapaaehtoinen Palokunta ry , , ,00 Kotka Skate ry , , ,00 Kotkan Formula Karting kerho ry ,00 0,00 Kotkan Helkanuoret ry ,00 700,00 600,00 Kotkan Helluntaiseurakuntayhdistys ry , , ,00 Kotkan Kansantanssijat ry/ lasten ja nuorten tk , ,00 800,00 Kotkan Karjalaisseura ry/salusiini , , ,00 Kotkan Pienoissähköautokerho ry ,00 0,00 Kotkan Vapaaehtoinen palokunta ry , , ,00 Kotkan Vapaaseurakunnan Nuoret , , ,00 Partio-Kotkat ry ,00 900,00 900,00 Partiolippukunta Maakotkat ,00 300,00 300,00 Partiolippukunta Merihaukat ry , , ,00 Partiolippukunta Merituikut ry , , ,00 Tiutisen Nuoret Kotkat ry , ,00 900,00 Tiutisen Vapaaehtoinen Palokunta ry ,00 900,00 700, , , ,00 *Alle 18v säännollisesti toiminnassa mukana olevien nuorten määrä

30 51, LANULA :00 OPSI: 1009/2015 Sivu 29 Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liitto ry:n perustamisasiakirjan allekirjoitusoikeus Lanula Valmistelijat: Kulttuurisihteeri Heli Toikka, puh ja nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, puh Lastenkulttuurikeskusten verkosto perustaa Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry:n. Perustamiskokous on Espoossa. Suomessa on toiminut vuodesta 2003 Lastenkulttuurikeskusten verkosto (vuodet nimellä Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu), jonka tavoitteena on ollut tuoda lapsilähtöinen ja saavutettava taidekasvatus mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisätä hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Keskukset ovat toimineet läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kotkan kaupunki on ollut mukana tässä verkostossa vuodesta Nyt perustettavan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa ja koordinoida valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseksi kaikkialle Suomeen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tarjoaa alan täydennyskoulutus- sekä alan muita palveluja, järjestää keskustelufoorumeita, tekee selvityksiä ja aloitteita, antaa asiantuntijalausuntoja, suosituksia ja asiantuntija-apua lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvissä asioissa sekä osallistuu lastenkulttuurialan kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi yhdistys toteuttaa ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja projekteja, kokoaa systemaattisesti tietoja lastenkulttuurista ja alan toimijoista sekä tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tiede- ja ammattiyhteisöjen kanssa monitieteellisessä lapsia ja nuoria koskevassa tutkimuksessa ja levittää tutkimustuloksia alan toimijoille ja päättäjille. Kotkan kaupungin lisäksi perustajajäsenet ovat Espoo, Helsinki, Lempäälä, Lappeenranta, Lapinlahti, Varkaus, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Vantaa. Esittelijä: Ehdotus: Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta valtuuttaa nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalaisen allekirjoittamaan kaupungin puolesta yhdistyksen perustamisasiakirjan. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

31 52, LANULA :00 OPSI: 192/2015 Sivu 30 Viranhaltijoiden mennessä saapuneet päätökset Lanula Opetustoimenjohtajan päätökset Mussalon koulun oppilasjärjestelyt lukuvuonna Kyminkartanon koulun työsuunnitelma lv lisäys Lisätehtäväkorvaus, yksityisopetus Lisätehtäväkorvaus, yksityisopetus Lisätehtäväkorvaus, yksityisopetus Ruonalan koulun työsuunnitelman lv lisäys Toivo Pekkasen koulun työsuunnitelman lv lisäys Nuorisotoimenjohtajan päätökset Palkkion maksaminen Riikka Pelolle Sounds Kymenlaakson aluetapahtuman raadin jäsenyydestä Palkkion maksaminen Teemu Loipolle Sounds Kymenlaakson aluetapahtuman raadin jäsenyydestä Palkkion maksaminen Lotta-Maria Feldtille Sounds Kymenlaakson aluetapahtuman juontamisesta Palkkion maksaminen Soiva metsä -kirjan valtakunnallisen jakelun koordinoinnista Laura Blylle Oman auton käyttöoikeus Allan Bollströmille Yhteistyösopimus nuorisotyön yksikön ja Kaakon tanssi ry:n kesken Avustus Kotkan Vapaaseurakunnan alueelliseen Valo-nuorisotapahtumaan Varhaiskasvatusjohtajan päätökset Opetussuunnitelmatyöhön osallistuvien lastentarhanopettajien työajan korvaaminen Tutkimuslupa/Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimet - erityislasten tukeminen Kotkan päivähoidossa Hyvinvointineuvolan johtajan päätökset Irtisanoutuminen/Minna Hämäläinen Palvelusetelintuottaja Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy Nuorisosihteerin päätökset Kotkan Kansantanssijat ry/lapsi- ja nuorisotoimikunnan erityisavustusanomus Kotkan Kansantanssijat ry/lapsi- ja nuorisotoimikunnan erityisavustusanomus Kotkan opiston rehtorin päätökset Vesa Langin palkkio Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

32 53, LANULA :00 OPSI: 193/2015 Sivu 31 Muut asiat Lanula

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-05-26 16:00

-2, SIVL 2015-05-26 16:00 -2, SIVL 2015-05-26 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 26.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot