MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 1/85. Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

2 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 1/85 Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1984 Hallintotoimisto JOKIOINEN (916)

3 SISÄLLYS sivu Kasvinjalostusosasto 1 Kotieläinhoito-osasto 2 Kotieläinjalostusosasto 11 Maantutkimusosasto 14 Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto 24 Puutarhaosasto 30 Tuhoeläinosasto 34 Lounais-Suomen tutkimusasema 40 Sata-Hämeen tutkimusasema 41 Hämeen tutkimusasema 43 Kymenlaakson tutkimusasema 44 Etelä-Savon tutkimusasema 45 Keski-Suomen tutkimusasema 47 Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema 49 Pohjois-Savon tutkimusasema 50 Kainuun tutkimusasema 54 Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema 56 Sikatalouden tutkimusasema 62 Keskuslaboratorio 67

4 KASVINJALOSTUSOSASTO Uusi lap.ke RAVANTTI, S Terhi-punanata. MTTK:n.tiedote p. Maatalouden tutkimuskeskuksen hallitus laski kokouksessaan kauppaan kasvinjalostusosaston punanatalinjan Jo 0140 nimellä Terhi. Lajike on kehitetty risteytyksestä LZRubin x Steinacher) x Puolalainen kauppaeräg. tavallinen eli rönsyilevä Se on tyypiltään Festuca rubra spp. rubra punanata. Punanata on niittynurmikan ohella tärkein kasvi nurmikoilla (pihat, puistot ja urheilukentät) ja viheralueilla (kedot, tienluiskat ja joutoalueet). Maahamme tuodaan vuosittain noin kg punanadan siementä. Sen kotimaista siementuotantoa on vain ha:lla vuosittain. Syynä tähän on se, että vain harvat lajikkeet antavat oloissamme riittävän suuria siemensatoja ja ettei viljelytekniikka ole täysin hallinnassa. Tästä syystä suomalaisen punanatalajikkeen olisi oltava ennenkaikkea hyvä siementuotantoominaisuuksiltaan. Suurin osa maahan tuodusta punanadan siemenestä edustaa nurmikko-ominaisuuksiltaan keskinkertaisia lajikkeita. Huippuhienojen edustusnurmikkolajikkeiden siemenen hinta on niin korkea, ettei siementä kannata tuoda Suomeen kuin vain perin rajoitetusti. Terhi-punanata täyttää hyvin suomalaiselle nurmikko punanadalle asetetun ensimmäisen vaatimuksen. Se on hyvä siementuotantokyvyltään niin Suomessa vuosina suoritettujen siemenviljelykokeiden kuin Pohjoismaiden Maataloustutkijain yhdistyksen siemenviljelytyöryhmän vuosina Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa suorittamien kokeiden tulosten perusteella. Suomessa vuosina suoritettujen nurmikkokokeiden perusteella Terhipunanata on varsin tyydyttävä nurmikkolajike piha-, puisto- ja urheilukenttänurmikoilla sekä hyvä keto-, tienluiska- ja joutoaluenurmikoilla. yleislajikkeena punanatavaltaisiin Terhi-punanataa suositellaan nurmikoiden seoksiin 6tel- ja Keski-Suomeen sekä seoksina tai puhtaana kasvustona viheralueille koko maahan.

5 -2- KOTIELÄINHOITO-OSASTO Nautakarjatutkimukset Tutkimus Karkearehut nautojen ruokinnassa (Alaspää, M. & Lampila, M. Karkearehun vaikutus teurastuloksiin. Koet. ja käyt. -liite sekä ammattilehdissä ja esitelmissä). Ruohosäilörehun, kokoviljasäilörehun, heinän ja oljen vaikutusta ay-sonnien lihntuotokseen verrattiin ikävälillä päivää. Väkirehun (ohra) määrä laskettiin elopainon mukaan ja sen annostus oli kaikilla ryhmillä sama (keskimäärin 3 kg/pv). Erot säilörehujen ja kuivien karkearehujen välillä olivat varsin selvät. Ruohosäilörehua saaneiden eläinten teuraspaino (kylmäpaino) oli 26 kg suurempi kuin heinää ja 57 kg suurempi kuin oikea saaneiden eläinten teuraspaino. Kokoviljasäilörehulla erot olivat 25 ja 56 kg. Heinää saaneiden eläinten teuraspaino oli 31 kg suurempi kuin oikea saaneiden eläinten. Tutkimus Säilöntäaineet säilörehun valmistuksessa (Alaspää, M. & Lampila, 14. Koivupaksulientä sisältävät säilörehut mullien kasvatuksessa. Koet. ja käyt. -liite ). Kolmea koivupaksulientä sisältävää säilöntäaineseosta verrattiin keskenään ja kontrollina olleeseen maarahaishappoon nurmirehun säilönnäsä yhteistutkimuksena Farmos Yhtymä Oy:n maatalousryhmän kanssa. Säilörehut syötettiin kasvatuskokeessa Ay-sonneille (28 kpl) ja Ay-hiehoille (16 kpl) ikävälillä vrk. Ohraa eläimet saivat 3 kg päivässä. Rehujen keskimääräiset laatutunnukset olivat bentsoehappoa sisältävällä koeliuoksella ja muurahaishapolla hiukan parempia kuin kahdella muulla koeliuoksella, joilla sen sijaan säilörehun syönti ja eläinten kasvu olivat jonkin verran parempia. Tutkimus B-vitamiinit pikkuvasikoiden ja kasvavien nautojen ruokinnassa (Alaspää, M., Nousiainen, J. & Lampila, M. B-vitamiinien lisäystarve pikkuvasikoilla. Koet. ja käyt. -liite ). Kokeen tarkoituksena oli tutkia parantaako B-vitamiinilisäys pikkuvasikoiden kasvua ja hyvinvointia kurrijauhejuotolla ja kotoisilla rehuilla sekä selvittää kotoisten rehujen B-vitamiiniarvo ja kehittyvän vasikan pötsimikrobien B-vitamiinisynteesi. Kokeessa oli 27 ay-sonnivasikkaa ja 6 ay-lehmävasikkaa ikävälillä 0-8 viikkoa. Vasikat jaettiin kolmeen koeryhmään, joista ryhmän 1 vasikat eivät saneet lisävitamiineja. Ryhmän 2 vasikat saivat 86-vitamiinia 20 mg päivässä ja ryhmän 3 vasikat 190 mg B-vitamiiniseosta (20 mg Bl, 30 mg B2, 20 mg B6 ja 120 mg nikotiiniamidia). Kurrijauhejuoton (600 g/el/pv)lisäksi vasikat saivat vapaasti ohraa ja ruohosäilörehua toisesta elinviikosta lähtien.. B-vitamiinilisäys ei vaikuttanut vasikoiden kasvuun, rehujen syöntiin, rehuhyötysuhteeseen eikä terveyteen. Ryhmä 1 kasvoi kokeen aikana keskimäärin 644 g, ryhmä 2 633g ja ryhmä g. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (P>0,05).

6 Virtsa-analyysit osoittivat, että ryhmä 3 eritti merkitsevästi enemmän Bl- ja B2-vitamiineja kuin ryhmät 1 ja 2. Kaikissa ryhmissä Bl- ja B2-vitamiinien eritys virtsassa lisääntyi iän mukana. Samoin pötsinäytteet osoittivat ilmeisen mikrobien B-vitamiinisynteesin jo 4-5 viikon ikäisillä vasikoilla, mitä myös virtsa-analyysit tukivat. Kokeen perusteella voidaan todeta, että kurrijauhejuotto ja kotoiset reilut riittävät turvaamaan vasikoiden 8-vitamiinien saannin hyvissä hoito-oloissa. Koerehujen B-vitamiiniarvot vastasivat taulukkoarvoja (SALO ym. 1982). Ainoastaan ohran niasiinipitoisuus oli kokeessa taulukkoarvoa jonkin verran korkeampi. Tutkimus Väkirehutason vaikutus lihamullin kasvu- ja teurastulokseen säilörehuruokinnalla. (Varvikko, " T. & Lampila, M., MTTK/Kotieläinhoito-osasto) Eripainos Maaseudun Tulevaisuuden Koetoiminta ja käytäntö -liitteestä Ohra-annoksen suurentaminen 1,5 kilon kiinteästä päiväannoksesta hiukan yli 3 kilon keskimäärään ei kokeessa parantanut lihamullien päiväkasvua ( g) tai teurastulosta (50,0-51,8 %), vaan lisäsi lähinnä sisäelinrasvojen 1i-häärää. Samanaikaisesti aleni rehunkäytön laskennallinen hyötysuhde siten, että vähiten ohraa saanut ryhmä kulutti lisäkasvukiloa kohti keskimäärin 4,5 ry kun taas eniten ohraa saanut käytti 5,2 ry. Viljan osuuden suureneminen ei lisännyt syötyä kuiva-ainekiloa kohti saatua kasvua. Lammastutkimukset Tutkimus Säilöntäaineet säilörehun valmistuksessa. (Sormunen-Cristian, R. Väkiheinä karitsoiden ruokinnassa. Koetoim. ja käyt. -liite p. 46). Syksyllä 1983 verrattiin väkiheinää, tavallista heinää ja erilaisilla säilöntäaineil1a ja säilöntäaineseoksilla valmistettuja säilörebuja karitsoiden kasvatuksessa. Erot väkiheinän ja tavallisen heinä kemiallisessa koostumuksessa ja rehuarvoissa olivat selvät. Väkiheinän valkuaispitoisuus oli 17 % ka:sta ja raakakuitupitoisuus 28 % ka:sta. Tavallisessa heinässä valkuaista oli vain 11 % ka:sta ja kuitua lähes 34 % ka:sta. Rehuarvot, väkiheinä ensiksi mainittuna, olivat seuraavat: korvausluku 1,68 ja 2,26 kg/ry, täyttävyys 1,36 ja 1,84 kg ka/ry ja valkuais~evyys 166 ja 112 g srv/ry. Säilörehujen valkuaispitoisuus oli 1-2 %-yksikköä korkeampi kuin väkiheinän ja 7-8 %-yksikköä korkeampi kuin tavallisen heinän. Raakakuitua oli keskimäärin 31 % ka:sta. Parhaiten karitsat kasvoivat väkiheinällä, keskimäärin 207 g päivässä. Myös tavallista heinää saaneiden karitsoiden kasvu oli parempui kuin säilörehuilla. Keskimääräinen kasvu heinäryhmissä oli 175 g/el/pv, kun taas säilörehuryhmissä kasvu oli keskimäärin vain 66 g päivässä. Karitsat söivät heinää kuiva-aineena km. 930 g päivässä ja säilörehua 570 g. Heinän kuiva-aineen syönti oli 63 % suurempi kuin säilörehun, väkiheinän peräti 82 % suurempi. Säilörehuista oli maittavinta 80 % muurahaishapolla valmistettu taloussäilörehu. Parhaimmat teurasruhot saatiin väkiheinäryhmästä. Säilörehuruokinnalla teurasprosentti oli keskimäärin hieman parempi kuin heinäruokinnoilla.

7 -4- Tutkimus Viljan säilöntämenetelmät (Sormunen-Cristain,R Urealla säilötty vilja karitsoiden ruokinnassa. Koetoim. ja käyt. -liite p. 59.) Urealla säilöttyjen viljojen maittavuutta ja vaikutusta karitsoiden kasvuun tutkittiin ruokintakokeessa kesällä Vertailuväkirehuina olivat tavallinen kuiva ohra ja kaura, joihin rehuannosten päivittäisten punnitusten yhteydessä sekoitettiin lannoiteureaa. Seossuhde oli yksi kilo viljaa ja 18 g ureaa. Säilöohran valkuaispitoisuus, tuoreesta määritetyn kokonaistypen perusteella laskettuna, oli keskimäärin 19,1 % ka:sta ja säilökauraseoksen 19,5%. Urealla säilötty vilja ei ollut aivan yhtä maittavaa kuin tavallinen kuiva vilja. Ero kuiva-aineen syönnissä oli kuitenkin vähäinen, vain 60 g. 4-6 kuukauden ikäiset karitsat söivät säilöviljoja kuiva-aineena 0,74-0,77 kg päivässä. Ohra oli hieman maittavampaa kuin kaura. Kauralla oli epäedullinen vaikutus karitsoiden teurastuloksiin. Keskimääräinen kylmä teuraspaino oli säilöohralla 17,0 kg (teuras-% 40,3), säilökauralla 15,8 kg (38,3 %), vertailuohralla 17,8 kg (40,4 %) ja vertailukauralla 15,4 kg (35,4 %). Urean aiheuttamia terveysongelmia ei' esiintynyt. Tutkimus Säilöntäaineet säilörehun valmistuksessa. (Sormunen-Cristian, R. Hay and silage as forage for sheep. NJF's seminarium no 59 "Fårens utfodring och skötsel under vinterperioden." april 1984 på Tune, Danmark. Summary: Nordisk Jordbrugsforskning 1985:67:1:30). Early cut hay, normal hay and silages made by different ensiling methods were compared in the feeding trial of lambs. Feeding trial with 45 pure and crossbred Finnsheep lambs was conducted at the ARC in Jokioinen in Forages were offered ad libitum. In addition to forage each lamb received 200 grams of barley per day. The ration of normal hay group was supplemented with a protein concentrate. Differences in the chemical composition and nutritive value between hays were clear. Early cut hay was green and leafy and it was rich in protein (17,2 % in DM) and its crude fibre content was fairly low (28,3 % in DM). Crude protein content of the silages was 1-2 %-units higher than in the early cut hay and 7-8. %-units higher than in the normal hay. Lamb performance, in terms of live weight gains was better on hay rations than on silages. The daily gains of the silage-fed lamb were rather poor, only 66 grams, while gains on normal hay 143 grams and on early-cut hay 207 grams on average. Improved performance on hay-fed lambs ws associated with higher dry matter intake. The lambs consumed 63 % more dry matter as hay than as silage. The dry matter intake of hay was 3,0 % and the dry matter intake of silage 2,0 % of live weight. The dry matter content of the silage was very low in the present trial, therefore better silage intakes may be found when the dry matter content is at the normal level which is about % on average. Dressing-% tended to be better on silage than on hay, but this was no doubt due to differences between hay and silage in animal gut fill.

8 -5- Siipikarjatutkimukset Tutkimus Eräiden ruokinnallisten menetelmien soveltuvuus siipikarjan valkuaisen käytön ja lisävalkuais - tarpeen vähentämiseen. (Kiiskinen, T Ann. Agric. Fenn. 23:8-25.) 'Kolme ruokintakoetta suoritettiin käyttämällä energiasisällöltään ja valkuaispitoisuudeltaan alhaisia (LE-LP) rehuseoksia kananpoikasten ja broilereiden kasvatuksessa sekä jakso- eli faasiruokin - taa muniville kanoille. Ensimmäisessä kokeessa munijakanoiksi kasvatettavien poikasten lähtörehu (0-6 vk) sisälsi muuntokelpoista energiaa (ME) 11,0 ja 10,0 MJ/kg sekä vastaavasti valkuaista (CP) 18,4 ja 16,5 %. Kasvatusrehujen ME/CP-pitoisuudet olivat 10,9/14,8 (kontrolli), lö,1/13,3 (LE-LP 1) ja 9,7 MJ/11,6 % (LE-LP 2). Molemmat LE-LP kasvatusrehut sisälsivät ainoana viljana kauraa sekä lisävalkuaisena joko kalajauhoa ja soi jaa tai hernejauhoa. Rehujen laimentajana käytettiin hienoa hiekkaa. Toisessa kokeessa munivien kanojen vuoden pituinen koekausi jaettiin kahteen tai kolmeen samanpituiseen jaksoon ja rehujen ME-, CP- ja fosforipitoisuuta laskettiin sekä kalsiumpitoisuutta nostettiin tuotantokauden loppua kohden. Jaksoryhmien lisävalkuainen oli joko pääasiassa kala ja soijajauhoa tai kotimaisia valkuaisrehuja. Kolmannen kokeen broilerit saivat kasvatuskauden toisella puoliskolla (3-6 vk) koerehuja, joihin sisältyi kuusi eri ME-CP-yhdistelmää, kaksi ME:CP-suhdetta (69 ja 62 KJ/g CP) sekä kaksi lisävalkuaiskoostumusta. Valkuaispitoisuus vaihteli 15-18,6 % ja ME-pitoisuus 10,5-11,7 MJ/kg. Kasvåtuskauden rehun väkevyys ei vaikuttanut merkitsevästi nuorikoiden painoihin eikä niiden myöhempään munantuotantoon. Käytettäessä LE-LP-seoksia voitiin säästää valkuaista 120 g saakka nuorikkoa kohden. Koetulosten mukaan vähävalkuaisinen kasvatusrehu voidaan tehdä yksinomaan kaurasta ja herneestä sopivalla esiseoksella (+metioniini) täydennettynä. Jaksoruokinta ja käytetyt lisävalkuaiskoostumukset eivät vaikuttaneet merkitsevästi kanojen tuotantoon. Jaksoruokinnalla valkuaisen päiväkulutus oli eläintä kohden 14,5-15 g ja vertailuruokinnalla 16,3 g. Valkuaisen säästö munakiloa kohden oli g. Tulokset antavat tukea myös sille käsitykselle, että kalsiumin ja mahdollisesti fosforin saannin jaksoitus on hyödyllisintä munankuoren laadun kannalta. Broilerien kasvutulokset olivat tyydyttäviä kaikilla ME-CP-yhdistelmillä, vaikka tilastollisesti merkitseviä eroja niiden välillä oli todettavissa. Kahden ME:CP-suhteen ja lisävalkuaiskoostumuksen välillä ei ollut merkitseviä eroja kasvussa. Rehunkulutus oli suurempi, rehun ja ME:n hyväksikäyttö huonompi, mutta valkuaisen hyväksikäyttö parempi käytettäessä suurempaa ME:CP-suhdetta. Tuloksista voidaan myös päätellä, että energiaja valkuaishyötysuhteen kannalta broilerrehun energiatai valkuiastason alentamiseksi tarvitaan myös toisen tekijän pitoisuuden pienentämistä.

9 -6- Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tyydyttävää tuotantoa voidaan ylläpitää ånergiasisällöltään ja valkuaispitoisuudel taan melko "laimeilla" rehuseoksilla sovittamalla niiden käyttö tuotan tovaiheen mukaisesti. Näin säästetään lähinnä valkuaista, mikä voi määräoloissa olla tarpeellista ja taloudellista. Tutkimus Koetuloksia rehunvaihtoajankohdan vaikutuksista broilerkasvatuksessa. Lyhennelmä: Broileruutiset No 4/1984. p Maatalouden Tutkimuskeskuksen broilerkanalassa suoritettiin laajempaan yhteyteen kuuluvana kaksi koetta, joissa kummassakin kokeiltiin kahta rehunvaihtoajankohtaa. Molemmissa kokeissa rehun vaihto suoritettiin sekä 2,5 että 4 viikon iässä. Eräs kokeiden tavoitteista oli selvittää, voidaanko broilereiden rasvoittumista vähentää siirtämällä rehunvaihto myöhemmäksi. Broilereissa on teurastamoiden mielestä liikaa sisälmysrasvaa, jonka tuottaminen on epätaloudellista. Kummassakaan kokeessa ei rehunvaihtoajankohdalla ollut merkittävää vaikutusta kasvuun tai rehunkäyttöön.- Ykkösrehun käyttöajan pidentäminen paransi hieman rehuhyötysuhdetta varsinkin teuraspainoon nähden. Niinpä muuntokelpoisen energian kulutus oli molemmissa kokeissa 1 megajoulen verran pienempi teuraspainokiloa kohden, kun ykkösrehun käyttöaikaa jatkettiin neljän viikon ikään saakka. Valkuaisen kulutus puolestaan hieman lisääntyi lisäkasvukiloa kohden, kun ykkösrehun käyttöä jatkettiin 1-1,5 viikolla, mutta erot olivat merkityksettömiä. Mitä tulee eläinten rasvoit - tumiseen ja sen vähentämiseen ykkösrehun pidemmällä käyttöajalla, ei tällä tomenpiteella saatu mitään merkittävää aikaan kummassa - kaan kokeessa. Rehunvaihdon siirtäminen viikolla tai kahdella on ilmeisesti liian lyhyt aika, jotta merkittäviä Muutoksia sisälmys - rasvan määrässä tapahtuisi. Myös samansuuruiset teurasprosentit vahvistavat kokeen tulosta. Näiden kokeiden perusteella voidaan kentiens päätellä, että meidän oloissamme on lähes yhdentekevää tehdäänkö rehunvaihto broilerkasvatuksessa 2,5 tai 4 viikon iässä tai sillä välillä. Koska ykkösja kakkosrehun myyntihinnan ero on melko pieni, ei ensiksi mainitun käytön pidentämisen tarvitse välttämättä merkitä kannattavuu - den huonontumista. Tutkimus RUOkintamenetelmäkokeiden tuloksia I (Kiiskinen, T. Siipikarja No 10/1984. p. 323, 326, 327, lyhennelmä). Maatalouden tutkimuskeskuksen koekanaloissa Jokioisilla suoritet - tiin viime vuosina poikasilla ja munivilla kanoilla useita ruokintakokeita, joissa rehun energia- ja valkuaistasoja säätelemällä pyrittiin ennenkaikkea alentamaan rehukustannuksia. Näillä menetelmillä on toki muitakin päämääriä kuten nuorikoiden painon keventäminen, sukukypsyyden viivästyttäminen sekä rasvoittumisen vähentäminen munintakauden lopulla.

10 -7-1. Kasvatuskauden menetelmät Nouseva proteiinitaso (step-up) Tämä menetelmä perustuu siihen, että valkuaisen saannin rajoittaminen kasvatuskauden alkupuolella on tehokas tapa hidastaa poikasten kasvua sekä siihen, että valkuaisen kulutus nousee selvästi kahdennentoista ikäviikon jälkeen ilmeisesti sukuelinten kehittymisen seurauksena. Kokeen vertailuryhmä sai rehussaan valkuaista 20 (0-8 vk) ja 14,5 % (8-19 vk). Koeryhmälle annettiin ensimmäiset kaksi viikkoa 20 % valkuaista sisältävää starttirehua ja sen jälkeen 11 (2-12 vk) ja 16,5 % (12-19 vk) valkuaista sisältäviä rehuja. Koeryhmän rehun alhainen valkuaispitoisuus (11 %) vähensi erittäin selvästi kasvua ikävälillä 2-12 viikkoa. Painoero kasvauskauden lopussa oli n. 140 g ja rehua säästyi keskimäärin 160 g. Tämän kokeen koeryhmä kulutti valkuaista keskimäärin 75 g vähemmän e- läintä kohden kuin vertailuryhmä. Erot rehun ja valkuaisen kulutusluvuissa olisivat olleet jonkin verran suuremmat ellei step-up-ryhmässä kuolleisuus olisi kasvanut erittäin suureksi toisen ikäviikon jälkeen puhjenneen kannibalismin seurauksena. Luonnollisesti rehun erittäin alhaisella valkuaispitoisuudella (11 %) ja ilmeisillä aminohappopuutoksilla oli tähän osuutensa. Kuten saattoi odottaakin sukukypsyys viivästyi huomattavasti tällä menetelmällä. Koeryhmässä tapahtui munintakaudella kompensoivaa kasvua, sillä sen loppupaino oli keskimäärin sama kuin vertailuryhmällä. Tästä syystä step-up-ryhmän munantuotanto ja rehunhyötysuhde olivat hieman huonommat kuin vertailuryhmässä. Munanlaadussa (Haugh, ominaispaino) ei ollut merkitseviä eroja. Lopputoteamuksena voidaan sanoa, että alhaisen valkuaistason käyttö kasvatuskaudella step-up-menetelmän yhteydessä on kannibalismin vuoksi liian riskialtis toimenpide varsinkin poikasen häkkikasvatuksen yhteydessä. Tutkimus Vihantapalkokasveista saatu lehtivalkuaistiiviste siipikarjan rehuna. (Näsi, M. & Kiiskinen, T. Julkaisu: J. Scient. Agrc. Soc. Finl ) Tutkimuksessa selvitettiin lehtivalkuaisen eristämistä vuohenherneen, 11er-1-leen, härkäpavun ja persianapilan vihantakasvustoista ja määritettiin saatujen palkokasvitiivisteiden sulavuus ja muuntokelpoinen energia viikon ikäisillä kukoilla kokonaiskeruumenetelmällä. Vesipitoisista vihermassoista saatiin keskimäärin 57 % mehua tuorepainosta. Palkokasvimehut sisälsivät kuiva-ainetta 7,9 % keskimäärin sekä kuiva-aineessa 25,5 % raaka-valkuaista ja 36,1 % sokereita. Lehtivalkuaisissa oli keskimäärin valkuaista 42,6 %, rasvaa 5,5 % ja raakakuitua 2,2 %. Lysiiniä oli 4,1-4,8, rikkipitoisia aminohappoja 2,0-2,8 ja treoniiniä 4,5-4,8 g/16 g N. Lehtivalkuaistiivisteiden pepsiini-hcl liukoisuus oli korkea, 85, % raakavalkuaisesta. Hernelehtivalkuaisen sulavuudet olivat merkitsevästi korkeampia kuin muiden, kun taas persianapilan lehtivalkuainen suli huonommin kuin toiset. Raakaproteiinin todelliset sulavuudet olivat: 70,0 % vuohenherne, 82,2 % herne, 69,7 % härkäpapu ja 56,8 % persianapilan. Tanniinipitoisuudella oli vaikutusta sulavuuteen. Näennäiset muuntokelpoisen e- nergian arvot olivat 11.42, 13.48, ja 9,72 MJ/kg ka, vastaavasti. Hernelehtivalkuaisen sulavuus ja ME-:arvo ovat tasoltaan sitä luokkaa, että sen käyttö olisi mahdollista siipikarjanrehuissa.

11 Tutkimus Eräiden valkuaisrehujen sulavuus ja energia-arvo siipikarjalla. (Kiiskinen, T. & Huida, L. Ann. Agric. Fenn. 23 (1984): Kotimaassa tuotettujen valkuaisrehujen muuntokelpoisen energian arvoa (ME) ja sulavuutta selvitettiin käyttämällä ulosteiden kokonaiskeräilyyn perustuvaa erotusmenetelmää, jossa tutkittavaa rehua sekoitetaan tietyssä suhteessa perusrehuun. Kokeissa käytettiin sekä täyskasvuista siipikarjaa että poikasia, ja tutkittavina rehuina olivat: rypsi(rapsi-)jauhot, rypsinsiemenet, palkokas - vien siemenet (herne, härkäpapu), yksisoluvalkuaiset (Pekilo, Silva), vehnävalkuaistiiviste, lihaluurehujauhot ja kurrijauho. Muuntokelpoista energiaa rehut sisältävät seuraavasti: rypsi(rapsi-)jauhot 7,00-10,21 MJ (1,67-2,44 Mcal), rypsinsiemenet (jauhhetut) 17,11-18,97 (4,09-4,53), herne 11,69-13,23 (2,79-3,16), härkäpapu 12,57-13,39 (3,00-3,20), vehnävalkuaistiiviste 14,96 (3,57), Pekilo 10,59-11,42 (2,53-2,73), Silva 12,11 (2,98), lihaluurehujauhot 7,35-12,36 (1,75-2,95) ja kurrijauho 12,24 MJ (2,92 Mcal) kilossa kuiva-ainetta. Rypsi(rapsi-)jauhojen ME-arvon suuri vaihtelu johtui pääasiassa sen rasva-(öljy) pitoisuuden vaihteluista, jota ilmensi voimakas korrelaatio (0,67) niiden välillä. Kaksinollalajikkeiden valkuaisen sulavuus vaihteli ja yksinolla lajikkeiden %. Rypsinsiementen jauhaminen lisäsi niiden ME-arvoa noin 30 %dia. Lisäys johtui pääasiassa rasvan sulavuuden parantumisesta. Merkitseviä eroja sulavuudessa ja ME-arvossa todettiin rypsi-, herneja härkäpapulajikkeiden välillä. Kanat sulattivat Silva-tuotteen rasvaa ja hiilihydraatteja paremmin kuin Pekilon. Kurrijauhon energia-arvoa siipikarjalle alentaa laktoosin verrattain huono sulavuus (69,8 %). Poikasilla saadut rypsinsiementen, herneen ja lihaluurehujauhon ME-arvot olivat merkitsevästi pienempiä kuin kanoilla määritetyt arvot. Täyskasvuiset kanat sulattivat rypsinsiementen orgaanista ainetta ja valkuaista paremmin kuin poikaset. Yhteistutkimus Comparison of two growth promoters AVOTAN and ALBAC in broiler diets. (Kiiskinen, T. Agricultural Researcb Centre, JOKIOINEN). Julkaisu: Broiler-uutiset 1985 (suomenkielisenä). ABSTRACT The growth-promoting feed antibiotics AVOTAN (avoparcin) and ALBAC (zink bacitracin) were evaluated in an experiment involving 1620 broiler chicks. AVOTAN was used in two dietary concentrations of 10 and 20 ppm and ALBAC at three dietary levels of 15, 50 and 100 ppm. On an average the supplementations increased the rate of weight gain by around 1 %. The differences between the treatments were not significant. Feed efficiency was improved significantly (P<0,05) as a result of both the AVOTAN and the ALABAC supplementations (15 and 50 ppm). This improvement was on an average 3,5 %. The optimum level of AVOTAN and ALBAC seems to be 10 and ppm,respectively.

12 -9- Yhteistutkimus Comparision of two anticoccidials Cygro and Elancoban in broiler diets. (Kiiskinen,T & Andersson, P.). Julkaisu: Ann. Agric. Fenn. 1986). ABSTRACT An experiment consisting of 1950 broiler dhicks was conducted to investigate and compare the effects of two anticoccidials CYGRO and ELANCOBAN. CYGRO was used at the recommended level of 5 ppm and ELANCOBAN at a level of 100 ppm. Contaminated litter was used to produce contamination with Eimeria. Each anticoccidial increased body weight gain and improved feed efficiency (P<0,05). The mean values of feed conversion ratio were 2,01 (control) 1,90 CYGRO and 1,87 (ELANCOBAN). The higher ratio of males to females in the ELANCOBAN group apparently favoured this group in the comparison of feed conversion ratio. No differences were ascertained in mortality or incidence of leg problems. The patological and parasitological investigation showed that each anticoccidial gives a good protection against coccidiosis and CYGRO seems to be at least as effective as ELANCOBAN in that respect. Tutkimus Kanarehujen kotisekoitus. (Kiiskinen, T. & Lampila, M.) Julkaisu: Siipikarjalehti 1985 Selostus: Tutkimuksessa verrattiin keskenään kolmea eri täysrehua sekä normaalia ja faasiruokintaa munivilla kanoilla. Rehut olivat: -teollinen träkkitäysrehu (4 valmistajan seos), -tiivisteestä (4 valmistajan seos), viljasta ja kalkista kotona sekoitettu täysrehu -raaka-aineista (kalajauho, soija, vilja, kivennäiset, esiseokset) kotona sekoitettu täysrehu. Molemmat kotona tehtyä seosta saaneet ryhmät saivat samaa seosta koko ajan tai kolmea eri rehua peräkkäin (faasiruokinta). Teollinen täysrehu oli mureisessa, muut seokset jauheisessa muodossa. Kanojen tuotantoluvuissa ei todettu merkitseviä eroja ryhmien välillä. Tosin munanpaino oli täysin kotisekotteisella rehulla merkitsevästi (P<0,05) suurempi kuin tiivisteestä tehdyllä rehulla. Kotona sekoitettujen rehujen kulutus oli suurempi kuin teollisten täysrehun ja ensiksimainittuja kului munakiloa kohden hieman enemmän kuin tehdasrehua. Kotona sekoitus säästi valkuaista keskimäärin 30 g munakiloa kihden (P<0,05). Kuolleisuus ja kanojen painonlisäys oli suurin teollisella rehulla ja ero muihin rehuihin nähden oli painon kohdalla merkitsevä (P<0,05). Voimakkain keltuaisen väri ilmeni täysin kotisekoitteisella rehulla joka sisälsi vain synteettistä väriainetta (Carophyll orange). Tiivisteestä tehty täysrehu aiheutti heikomman värin (P<0,05) kuin teollinen täysrehu. Muissa munanlaatukriteereissä ei todettu merkitseviä eroja.

13 Tässä kokeessa kokeessa tiivisteen käyttö säästi 'rehukustannuksissa munakiloa kohden lähes 60 p ja täysin kotona sekoitettaminen n. 110 p teolliseen täysrehuun verrattuna kun rehuvalmistuksen aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioitiin 15 ja 20 p/kg vastaavasti. Faasiruo - kinnan käytöstä ei ollut taloudellista hyötyä.

14 KCWIELÄINJALOSTUSOSASTO Munijakanojen menestyminen ruokintanormeja alhaisemmalla valkuais- ja energiatasolla LEUKKUNEN A., Laudsturtyö, Helsingin yliopiston kotieläintieteen laitos, 1984, 65 p. Kanojen (POMI, N=88) munintaa, rehunkulutusta ja terveydentilaa tutkittiin ohra-kaura seoksella, jossa oli niukasti lisävalkuaista (5 % soijaa). Vertailuryhmä (POMI, N=77) sai rehua, joka oli suunniteltu vastaamaan kanan ravintotarpeita. Kanat tulivat kokeeseen 16 viikon ikäisinä ja koe päättyi niiden ollessa 50 viikon vanhoja. Ryhmien muninta muodostui seuraavaksi (koeryhmä vs. vertailuryhmä): kappaletuotos 64,9 % vs. 75,6 %, munan paino 48,2 g vs. 51,5 g ja munamassa 31,8 g/pv vs. 39,9 g/pv. Tulokset vastasivat kanojen syönnin perusteella arvioitua energian ja valkuaisen saantia. Alhainen energia- ja valkuaistaso heijastui välittömästi munan kokoon ja vasta pienellä viiveellä muninnan tiheyteen. Energian saannin rajoittaminen (koeryhmän energiansaanti 10 % pienempi kuin vertailuryhmän) yhdessä ankarammsn valkuaisrajoituksen (koeryhmän rajoitus n. 13 % - arvioidusta tarpeesta) johti 20% vertailuryhmää pienempään munamassatuotokseen. Lisäksi voitiin todeta kanojen kestävän niiden munintakapasiteettiin nähden heikon rehun aiheuttaman rasituksen. Tosin koe oli lyhyehkö ja loppupuolella alkoi näkyä viitteitä kanojen huonosta kunnosta ja tuotosten jyrkästä alenenemisesta. Yksilöiden väliset erot olivat tuotanto-ominaisuuksissa suurempia koeryh'mässä kuin vertailuryhmässä. Rehuhyötysuhde oli koeryhmässä 3,2 kg. rehua munakiloa kohden, kun se vertailuryhmässä oli 2,6 kg. Lisävalkuaisen vähentäminen siis johti huonompaan energian (viljan) hyödyntämiseen, vaikka rehun energiataso. yritettiinkin pitää alhaisena. Lypsykäyrän muodon mittaaminen ja geneettisten tunnuslukujen määrittäminen kehitetylle mitalle LEUKKUNEN A., sovittu julkaisemisesta kevään -85 aikana julkaisussa "Zeitschrift for Tierzlichtung und /Lichtungsbiologie" Karjantarkkailuaineiston seveltumista pitkämaitoisuuden ts. lypsykäyrän muodon jalostukselliseen arvosteluun selvitettiin. Aineisto käsitti 8127 ensimmäistä, 3848 toista ja. 431 ' kolmatta lypsykautta (=lk.). Kuukausittaisista koelypsyistä laskettiin neljä lypsykäyrän muotoa kuvaavaa muuttujaa. Niissä verrattiin lypsykauden jälkipuoliskon maitotuotosta alkupuolen tuotoksiin tai suurinta -koelypsytulosta keskimääräiseen

15 päivätuotokseen. Yksi muuttujista perustui lypsykäyrää kuvaavaan eksponenttifunktioon. Tuloksista ja johtopäätöksistä keskeisimmät olivat: Pitkämaitoisuuden petiytymisaste on varsin suuri ja selvästi suurempi toisen lypsykauden tuotoksista arvioituna kuin ensikoilla. 1 lk:n ja 2. lk:n pitkämaitoisuuden välinen geneettinen korrelaatio on suuri. Yleisesti ottaen ensikot ovat pitkämaitoisia, jollain. jalosttistavoite on ennemminkin parantaa pitkämaitoisuutta toisesta lypsykaudesta alkaen. Sonnien arvostelu ensikkotulosten perusteella on mahdollista (suuri geneettinen korrelaatip, lyhyempi sukupolviväli), mutta arvostelun tarkkuus heikkenee ja vuotuinen geneettinen edistyminen on hitaampaa (pienempi periytymisaste ja'vähemm'än geneettistä vaihtelua ensikkokaudella, geneettinen korrelaatio ei ole täydellinen). Pitkämaitoisuutta mittaavat eri muuttujat eivät juuri eronneet toisistaan. Saattaa olla, että hienovaraisempien menetelmien (esim. eksponenttifunktioon perustuva) tarkkuus menetetään karjantarkkailuaineistossa, joka on epätarkkaa (mm. koelypsyjen välit vaihtelevat enemmän kuin pitäisi). Karjansisäinen lehmien arvostelu JUGA J., pro gradu -työ, Helsingin yliopiston kotieläinten jalostustieteen laitos, 1984, 95' p. Lehmien suuremmalla varmuudella tapahtuvaa arvostelua varten teki osastolla pro gradu -työnsä agr. yo Jarmo Juga vt. erikoistutkija Asko Mäki-Tanilan ohjauksessa lehmien ker.- jansisäisestä arvostelusta. Menetelmää voidaan käyttää hyväksi myös karjantarkkailuun kuuluvien lehmien arvostelussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää laskentarutiini lehmäindeksin laskemiseksi tietokoneella. Lehmäindeksit laskettiin karjansisäisesti BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) -menetelmällä jokaiselle rodulle erikseen siten, että jalostusarvoa laskettaessa otettiin huomioon lehmän omien usean lypsykauden tulostietojen lisäksi lehmän kaikkien samassa karjassa. olevien sukulaisten tuotostiedet. Sukulaisten tiedot huomioitiin mallissa sukulaismatriisin välityksellä. Mallissa otettiin huomioon myös karjan lehmien isien jälkeläisarvostelutulokset. Menetelmä testattiin laskemalla indeksi' tarkkailulehmille. Lehmien jalostusarvot laskettiin Maatalouden tutkimuskeskuksen VAX 11/780 tietokoneella Fortran-kielellä kirjoitetulla ohjelmalla. Arvostelut laskettiin tuhannen vuonna 1982 karjantarkkailuun kuuluneen karjan lehmille. Lehmien maitotuotokset oli ' esikorjattu lehmien poikimakerran, poikimakuukauden, poikimavälin

16 -13- ja poikimaiän suhteen. Lehmien isille käytettiin karjantarkkailutuloksista laskettuja sonnien jälkeläisarvostelu- tuloksia. BLUP-menetelmällä laskettuja lehmien jalostusarvoja verratti. in nykyisin Suomessa käytössä olevalla CHRISTENSENin menetelmällä laskettuihin jalostusarvoihin. Näiden kahdella eri menetelmällä laskettujen jalostusarvojen väliseksi korrelaatioksi saatiin Karjojen sisäinen korrelaatio laskettuna kaikkien karjojen yli oli Järjestyskorrelaatio näiden jalostusarvojen välillä oli ayrshirerotuisille lehmille BLUP-menetelmällä laskettujen jalostusarvojen keskiarvo oli CHRISTENSENin menetelmällä laskettuja alhaisempi ja hajonta suurempi. Tutkimusten tuloksista ei voida päätellä, kumpi indekseietä on varmempi. Saaduista tuloksista voidaan huomata, että molemmat indeksit asettavat lehmät keskimäärin samaan järjestykseen ja antavat lehmille suurin piirtein samat standardoidut arvot.

17 -14- MAANTUTKIMUSOSASTO BAGHDADY, N. H.& SIPPOLA, J. Extractability of cobalt, copper, manganese and zinc with three different chemical methods of soils of different origin. Acta Agric. Scand. 34: Extractability of polluting elements Cd, Cr, Ni and Pb of soil with three methods. Acta Agric. Scand. 34: Tutkimuksissa verrattiin maan koboltin, kuparin, mangaanin ja sinkin sekä kadmiumin, kromin, lyijyn ja nikkelin uuttuvuutta kuningasveteen, 0,5 N typpihappoon sekä hapan ammoniumasetaatti-edta:aan. Kuningasvesi oli vahvin uuttaja sen liuottaessa lähes totaalimäärät. Laimea typpihappo uutti keskimäärin 14 % kuningasvedellä uuttuneesta koboltista, 30 % kuparista, 32 % mangaanista ja 22 % sinkistä sekä 75 % kadmiumista, 60 % kromista, 54 % lyijystä ja 82 % nikkelistä. Hapan ammoniumasetaatti-edta uutti keskimäärin 6 % kuningasvedellä uuttuneesta koboltista, 20 % kuparista, 19 % mangaanista ja 15 % sinkistä sekä 64 % kadmiumista, 5 % kromista, 37 % lyijystä ja 46 % nikkelistä. ERVIÖ, R. Kasvien boorinotossa huomattavia eroja. Koetoim. ja käyt p. 9. Ravinteiden oton suhteen voidaan nimetä vaateliaita ja vaatimattomia kasvilajeja. Yleisesti ottaen leveälehtiset kasvit luetaan vaateliaiksi, mutta heinäkasvit vaatimattomiksi. Booriravinteen tarpeen mukaan suomalaiset viljelykasvit voidaan hyvin jakaa näihin pääryhmiin. Sellaisten leveälehtisten kasvien kuten sokerijuurikkaan, apilan ja rypsin boorin tarve on moninkertainen viljoihin ja heiniin verrattuna. Astiakokeessa hiesumaan sisältäessä 0,5 mg booria/1 maata todettiin apilan siemenessä 20 kertaa niin paljon booria kuin ohran jyvässä ja apilan varressa 4-5-kertaisesti ohran korren boorin pitoisuus. Samalla kohdalla heinänurmessa kasvaneiden timoteiyksilöiden booripitoisuus oli keskimäärin vain runsas neljännes apilayksilöiden booripitoisuuksista.

18 -15- ERVIÖ, R. Viljelymaiden humuspitoisuus ja sen säilyttäminen. Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantoja 40: Varsinaisia eloperäisiä maalajeja kuten turvetta, multamaata ja liejua on noin viidesosa Suomen peltoalasta. Kivennäismaalajien humuspitoisuus muokkauskerroksessa on yleisesti 5-7 %. Lähes 4000 maanäytteen aineistosta saatiin yleisimpien kivennäismaalajiemme keskiarvoiksi 6,4 % humusta. Savimaiden keskimääräinen humuspitoisuus oli korkeampi kuin hiesu- ja hietamaiden. Tutkimusasemien 15 lohkolla suoritetussa seurannassa todettiin kyntökerroksen humuspitoisuuden alentuneen 21 vuoden aikana 13 tapauksessa 9-35 %, josta alenemasta kyntösyvyyden kasvun aiheuttaman pohjamaan sekoittumisen laskettiin selittävän vain kolmasosan. ERVIÖ, R. Turvetuotantokenttien jälkikäyttö, maatalous. Turveteollisuusoppimateriaali, Turveteollisuusliitto ry. 3 p. Turvetuotannosta vapautuvien alueiden tuottavin jälkikäyttömuoto olisi maatalousmaa, edellyttäen että niiden sijainti sekä kuivåtukselliset ja maaperälliset tekijät ovat sopivia. Etäällä kyläkeskuksista sijaitsevat, kuivatustoimenpiteiltään kalliit ja lohkareisen pohjamaan omaavat alueet soveltuvat paremmin metsätalouskäyttöön. Vapautuneet tuotantokentät ovat yleensä valmista uudispeltoa. Alueet ovat tasaisia ja lohkot isoja, nykyaikaisilla koneilla vaivattomasti hoidettavia. Alueen kuivatus ja pääviemäröinti on olemassa. Tiepohjat lohkoille ovat valmiina. Turve on puhdasta kasvitaudeista, rikkakasveista ja tuholaisista. Turpeen typpivaroilla on huomattava arvo tulevalle viljelylle ja turvetta toivotaan jätettävän cm kerros varsinkin karkeiden kivennäismaiden päälle. ERVIÖ, R. & PALKO, J. Macronutrient and micronutrient status of cultivated acid sulphate soils at Tupos, Finland. Ann. Agric. Fenn. 23: Tyypillisellä sulfaattimaa-alueella Limingan Tupoksen kylässä selvitettiin 212 kohdasta otettujen muokkauskerroksen ja pohjamaan näytteiden alkuainepitoisuuksia ja verrattiin niitä tavanomaisten suo-

19 -16- malaisten viljelymaiden vastaaviin pitoisuuksiin. Muokkauskerroksen helppoliukoisista ravinteista todettiin kalsiumin, kaliumin ja forforin olevan tavanomaista pitoisuustasoa, mutta magnesiumia, rautaa, mangaania, kuparia, sinkkiä, kromia ja kobolttia tavanomaista runsaammin sekä alumiinia niukemmin. Tutkimusalueen pohjamaiden (50-70 em:n kerros) SO - ja kokonaisrikkipitoisuudet olivat selvästi pinta- 4 maiden pitoisuuksia suurempia. RAINIO, H., STEN, C-D., LEHMUSKOSKI, K., TAKA, M. & ERVIÖ, R. Lappeenrannan maaperäkarttojen selitykset. Geologian tutkimuskås- kus, maaperäosasto. Rap. P Ilmestyneiden maaperäkarttojen (1:20 000) selkäpuolelle on painettu kartan maaperää kuvaavat tekstit, joissa myös viljelymaiden ominaisuuksia on selitetty alueelta otettujen maanäytteiden perusteella. Tutkitusta maa-alasta noin neljännes on maalajiensa puolesta viljeltäväksi soveltuvaa maata. RINNE, S-L. & SIPPOLA, J. Maatalouden jätteiden kompostointi. Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote 23/ p. Siemenheinän ja viljan typpirikas olki kompostoituna heinäkuun alussa mullan ja vanhan kompostin kanssa oli maatunut typen mineraloitumisen asteelle seuraavaan kevääseen mennessä ilman ravinnelisää. Raaka-aineiden typestä oli tuolloin hävinnyt noin kolmannes. Typen lisääminen suurensi tappioita. Kun typpeä lisättiin kymmenen kiloa tonnille oikea, typen kokonaismäärästä hävisi 53 %. Kompostimullan typpipitoisuutta ei tämä suurikaan typpilisä sanottavasti parantanut ja moniin kompostimullan laatua kuvaaviin ominaisuuksiin suurimmalla typpimäärällä oli epäedullinen vaikutus. Saatujen tulosten mukaan fosforilisä ei ole kompostoitumisen kannalta tarpeellinen. Erilaisten raaka-aineiden vertailu osoitti, että typpihäviöitä on maatilamittaisessa kompostoinnissa vaikea estää. Typpitappiot olivat suurimmat silloin, kun typen lähteenä käytettiin lantaa ja tuoretta ruohoa ja raaka-aineiden typpipitoisuus ylitti 1,5 % kuiva-aineesta. Alhainenkaan typpipitoisuus ei estänyt suuria tappioita silloin, kun raaka-aine sisälsi runsaasti helppoliukoisia hiilihydraatteja kuten säilörehun puristeneste. Nopeasti hajoavista jätteistä tehdyssä kompostissa puolet kaliumista ja neljännes fosforista ja magnesiumista

20 -17-- oli liukoisessa muodossa. Tällaista kompostia ei kannata seisottaa pitkään säille alttiina. Sen valmistaminen on ajoitettava siten', että komposti voidaan käyttää välittömästi silloin kun mineraloituminen alkaa. Muussa tapauksessa huuhtoutumistappiot saattavat nousta suuriksi. Astiakokeessa kaksi kukintavaiheessa korjattua rypsisatoa otti yhteensä vain 3,5-5,6 % kompostin sisältämästä kokonaistypestä. Kompostin typpi on siten paljon vaikeammin kasvien käytettävissä kuin karjanlannan typpi. SILLANPÄÄ, M. Where to expect micronutrient problems. Conf. Rehabilitation Agric. Lands, London, March In press. Tutkimus perustuu analyyttiseen aineistoon, joka on tehty 30:sta, FAO/ Finland hivenaineprojektiin osallistuneesta maasta kerätystä näytemateriaalista. Se käsittelee kuuden kasveille välttämättömän hivenravinteen (6, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) suhteellista esiintymisrunsautta eri maiden maaperässä kiinnittäen erityisesti huomiota poikkeuksellisiin alueisiin, joiden kasvintuotannossa on odotettavissa hivenravinteista johtuvia vaikeuksia. SILLANPÄÄ, M. Micronutrient availability as affected by some soil factors. 9th World Fert. Congr. C.I.E.C., Budapest June p. In press. Tutkimuksessa käsitellään suureen kansainväliseen näyteaineistoon perustuen usean, laajasti vaihtelevan maaperätekijän vaikutusta hivenravinteiden käyttökelpoisuuteen kasveille. Kuuden hivenravinteen pitoisuuden vaihtelut indikaattorikasvissa esitetään eri maaperätekijöiden funktiona. Maan ph:lla on ensisijainen merkitys mangaanin, molybdeenin, sinkin, kuparin ja boorin käyttökelpoisuuden säännöstelijänä, mutta myös maan johtoluku korreloi hyvin em. hivenravinteiden pitoisuuksiin kasvissa. Muista maaperätekijöistä, jotka joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat kasvien hivenravinnepitoisuuksiin, mainittakoon maan orgaanisen aineksen pitoisuus (6), lajitekoostumus (Cu, Zn) ja kationinvaihtokapasiteetti (Mn). Muihin hivenravinteisiin verrattuna raudan pitoisuus kasvissa näyttää olevan vähemmän altis tutkittujen maaperätekijäinvaikutukselle. Eri maaperätekijöiden keskinäiset korrelaatiot vaikeuttivat niiden muiden vaikutusten erittelyä.

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 8/87 RIITTA SEPPÄLÄ ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto Mallasohran reagointi typpilannoitukseen TAINA KUISMA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto Typpilannoituksen

Lisätiedot

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA Marja Tuononen & Arto Santapukki, ProAgria Uusimaa Pertti Savela, ProAgria Maaseutukeskusten

Lisätiedot

Annales Agriculturae Fenniae

Annales Agriculturae Fenniae Annales Agriculturae Fenniae Maatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja Vol. 4, Journal of the Agricultural Research Centre Helsinki 965 ANNALES AGRICULTURAE FENNIAE Maatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja

Lisätiedot

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari

Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Riitta Salo (toim.) Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Esitelmät Jokioinen 25 26.2.1997 Symposium on Organic Production and Research

Lisätiedot

Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja

Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi, Riitta Kemppainen, Maarit Niskanen ja Lauri Jauhiainen Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja luonnonmukaisessa viljelyssä Abbas Aflatuni, Bertalan Galambosi,

Lisätiedot

Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE

Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE Inga Heikkinen & Linda Hyötylä TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE TIMOTEIN JA PUNA-APILAN LAJIKESUOSITUKSET POHJOIS- POHJANMAALLE Inga Heikkinen Linda Hyötylä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen

Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto, Marjo Mäkinen-Aakula, Tiina Tontti ja Väinö Mäntylahti Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen käyttömahdollisuus maataloudessa Päivi Nykänen-Kurki, Ritva Mäkelä-Kurtto,

Lisätiedot

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen

Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Maa- ja elintarviketalous 117 Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen Brita Suokas ja Arja Nykänen Maa- ja elintarviketalous 117 72 s. Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen MMM:n Luomututkimusohjelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KOEASEMA

KESKI-SUOMEN KOEASEMA MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KESKI-SUOMEN KOEASEMA TIEDOTE N:o 3 HIESUN VILJELYTEKNIIKKA Paavo Simojoki Tuula Sunio MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KESKI-SUOMEN.KOBASEMA TIEDOTE N:o 3 HIESUN VILJELYTEKNIIKKA

Lisätiedot

4. RAVINNEKIERROT JA RAVINNE-

4. RAVINNEKIERROT JA RAVINNE- 4. RAVINNEKIERROT JA RAVINNE- HUOLTO LUONNONMUKAISESSA VILJELYSSÄ 4.1 RAVINTEET Kasvit tarvitsevat ravinteita sekä solukoiden rakennusaineiksi että elintoimintojen ylläpitoon. Pääosa solukoitten rakennusaineista

Lisätiedot

KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN

KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN ONNISTUNUT RUOKINTA JOHTAA HYVIIN TULOKSIIN Rehuseoksen tärkeimpiin valintaperusteisiin kuuluu oikean ruokintavan löytäminen. Me rehuraisiolaiset haluamme auttaa löytämään juuri

Lisätiedot

ENNUSTEITA VUODELLE 2000

ENNUSTEITA VUODELLE 2000 L. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 138 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 138 ENNUSTEITA VUODELLE 2000 LAURI KETTUNEN HELSINKI 1988

Lisätiedot

Edistystä luomutuotantoon loppuraportti. Arto Huuskonen (toim.)

Edistystä luomutuotantoon loppuraportti. Arto Huuskonen (toim.) 175 Edistystä luomutuotantoon loppuraportti Arto Huuskonen (toim.) 175 Edistystä luomutuotantoon loppuraportti Arto Huuskonen (toim.) MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Perunan sadetuksen hallinta. Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen

Perunan sadetuksen hallinta. Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen 85 Perunan sadetuksen hallinta Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila Degefu, Anna Sipilä ja Elina Virtanen 85 Perunan sadetuksen hallinta Minna Juntunen, Merja Myllys, Anu Kankaala, Yeshitila

Lisätiedot

Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN

Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN Sonja Lahdenperä Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Salolla kanoja hoidetaan kolmen sukupolven voimin. Sika ja siipikarja. Tilakohtaiset rehuratkaisut: Farmarin SikaSopiva Punaheltta Paras

Salolla kanoja hoidetaan kolmen sukupolven voimin. Sika ja siipikarja. Tilakohtaiset rehuratkaisut: Farmarin SikaSopiva Punaheltta Paras AGRIMARKETIN ASIAKASLEHTI 1 / 2012 Sika ja siipikarja Salolla kanoja hoidetaan kolmen sukupolven voimin Syysvehnällä saadaan isoja satoja Tilakohtaiset rehuratkaisut: Farmarin SikaSopiva Punaheltta Paras

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE Maatalouden tutkimuskeskus PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE N:o 8 Hedelmän- ja marjanviljely Jaakko Säkö MANSIKAN VILJELYKOKEIDEN TULOKSIA Jaakko Säkö & Heimo Hiirsalmi MANSIKAN LAJIKEKOKEIDEN TULOKSIA

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Betfältet

JUURIKASSARKA. Betfältet JUURIKASSARKA Betfältet 2 2015 JUURIKAS- SARKA 2/2015 28. vuosikerta/årgången Päätoimittaja/Huvudredaktör Susanna Muurinen Taitto/Ombrytning Ekenäs TypoGrafi/ Margita Lindgren Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet

Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet Liite 2/21 n 31.5.21 Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet Ilmaston lämpeneminen antaa Suomessa mahdollisuuden suurempiin satoihin. Se vaatii kuitenkin nykyisistä viljelykasveista

Lisätiedot

Ayrshire- ja friisiläislehmien elopainon perinnölliset tunnusluvut ja yhteydet maidontuotanto-ominaisuuksiin

Ayrshire- ja friisiläislehmien elopainon perinnölliset tunnusluvut ja yhteydet maidontuotanto-ominaisuuksiin KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE No 96 Ayrshire- ja friisiläislehmien elopainon perinnölliset tunnusluvut ja yhteydet maidontuotanto-ominaisuuksiin Hilppa Hietanen Helsingin Yliopisto Kotieläinten jalostustieteen

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011 JUURIKASSARKA Betfältet 3 2011 JUURIKAS- SARKA 3/2011 24. vuosikerta/årgången Päätoimittaja/Huvudredaktör Marja Turakainen Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Marte Römer-Lindroos Taitto/Ombrytning

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta

Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta Luomuemolehmätuotannon pienryhmä Laukaa 29.01.2013 Maiju Pesonen Otsikon alla: Tuotannon tavoitteista Rotujen erilaisuudesta Kuntoluokituksesta Emojen ravintoaineiden

Lisätiedot

Bertalan Galambosi Zsuzsanna Galambosi Aarno Latvus Matti Kaarlas

Bertalan Galambosi Zsuzsanna Galambosi Aarno Latvus Matti Kaarlas Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Bertalan Galambosi Zsuzsanna Galambosi Aarno Latvus Matti Kaarlas Uusien rohdoskasvien viljelytekniikka ja laatu '71 Maatalouden / 0 tutkimuskeskus Bertalan

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2015. Tyrnin viljely. Hanketuloksia Suomesta ja tutkimustuloksia maailmalta. Sanna Kauppinen (toim.

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2015. Tyrnin viljely. Hanketuloksia Suomesta ja tutkimustuloksia maailmalta. Sanna Kauppinen (toim. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2015 Tyrnin viljely Hanketuloksia Suomesta ja tutkimustuloksia maailmalta Sanna Kauppinen (toim.) Tyrnin viljely Hanketuloksia Suomesta ja tutkimustuloksia maailmalta

Lisätiedot