Jukka Muilu SÄHKÖKITARAN MUOTOILU JA TUOTEKEHITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Muilu SÄHKÖKITARAN MUOTOILU JA TUOTEKEHITYS"

Transkriptio

1 Jukka Muilu SÄHKÖKITARAN MUOTOILU JA TUOTEKEHITYS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Kesäkuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekniikka, Ylivieska Koulutusohjelma Puutekniikan koulutusohjelma Työn nimi Sähkökitaran muotoilu ja tuotekehitys Työn ohjaaja Dipl. ins. Seppo Jokelainen Työelämäohjaaja Tekijä/tekijät Jukka Muilu Sivumäärä Tämä opinnäytetyö on omakohtainen ja käsittelee sähkökitaramallin kehittämistä ja muotoilua. Tavoitteena oli luoda täysin uudenlainen, uniikki ja ergonomisesti toimiva sähkökitaramalli, joka olisi myös mahdollista valmistaa teollisena sarjatuotantona. Opinnäytetyön alkuosassa käsitellään soitinrakennusteollisuuden nykytilaa, muotoilulle asetettuja vaatimuksia ja yleisimpiä soitinrakentamisessa käytettyjä puulajeja. Tämän jälkeen keskitytään työn aiheena olevan sähkökitaramallin kehitystyöhön ja muotoiluun. Tuotekehityksen aluksi selvitin alan kehitysnäkymät ja markkinat. Hanke käynnistyi luonnostelemalla ja suunnittelemalla sähkökitaramalli. Tuotteen muotoilua kehitettiin mallikappaleita tekemällä ja mahdollisia ongelmakohtia poistaen. Lopulta saatiin valmistettua hiottu, kolmas versio sähkökitaramallista, jossa toteutuisi myös teollisen valmistuksen lähtökohta-asetelma. Tuloksena syntynyttä sähkökitaramallia arvioitiin sen rakenteellisten ominaisuuksien, muotoilun, ergonomian sekä soinnin kannalta. Opinnäytetyössä mietittiin myös parannusehdotuksia ja tuotteen tulevaisuutta. Asiasanat Sähkökitara, soitinrakennus

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska, technology Date Degree programme Wood Technology Name of thesis Designing and developing an electric guitar Instructor Seppo Jokelainen, M. Sc., Senior Lecturer Supervisor Author Jukka Muilu Pages This thesis is a subjective work and deals with developing and designing an electric guitar model. The main goal of this work was to develop a completely new, unique and ergonomic electric guitar model, which could be mass-produced industrially. The first part of this thesis deals with the present state of guitar building industry, design requirements and commonly used wood types. After that the focus is on the main theme, i.e. designing and developing a new model for an electric guitar. The product development process started by researching the trends and markets of the branch. At next stage of the project a model for an electric guitar was sketched and designed. The design of this product was developed through making models and eliminating possible problems. Finally, the third, elaborated version of the model was created. This model is also suitable for industrial mass-production. The produced guitar model was evaluated by its constructive features, design, ergonomy and acoustic tone. Possible advancements and the future prospects of the product future were also discussed in this work. Key words Electric guitar, instrument building

4 LYHENTEET CAD NC CNC Computer Aided Design Numerical Control Computerized Numerical Control

5 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun, Ylivieskan yksikön, puutekniikan koulutusohjelmassa. Opintosuuntaumani on puutuotteiden valmistusteknologia. Kyseessä on omakohtainen työ, jonka tarkoituksena oli kehittää uudenlainen, uniikki sähkökitaramalli. Kiitokset vanhemmilleni Esko ja Pirkko Muilulle vuosien varrelta saamastani tuesta. Haluan kiittää myös puutekniikan insinööriopiskelijoita Juha Iivarista ja Kimmo Silventoista laboratoriotöissä avustamisessani Ylivieskassa Jukka Muilu

6 TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET ESIPUHE SISÄLLYS 1 JOHDANTO Muotoilu ja tuotekehitys Työn lähtökohta 1 2 SOITINRAKENNUSALAN KUVAUS 3 3 YLEISTÄ SÄHKÖKITARAN VALMISTUKSESTA Muotoilulle asetettuja vaatimuksia Puulajien vaikutus sähkökitaran sointiin ja rakenteeseen Yleisimmät puulajit sähkökitaran runko-osissa Puulajit sähkökitaran kaulassa ja otelaudassa Kotimaisten puulajien käyttö sähkökitaranrakennuksessa 9 4 TYÖN KUVAUS Ensimmäinen malli Suunnittelu Tuotekehitys CNC-työstö Valmistusprosessin kuvaus Arviointi Toinen malli Tuotekehitys ja suunnittelu CNC-työstö Valmistusprosessin kuvaus 20 5 LOPPUPÄÄTELMÄT Arviointi Akustinen sointi Rakenne Muotoilu ja ergonomisuus 23 6 SOITTAJIEN ARVIOITA LOPPUTUOTTEESTA Arvio Arvio 2 25 LÄHTEET 27 LIITTEET

7 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on tehty henkilökohtaisena työnä vuosien aikana puutekniikan insinöörin tutkintoa varten. Tavoitteena oli valmistaa täysin uudenlaista muotoilua omaava, uniikki ja ergonomisesti toimiva sähkökitara tuotekehityksen kautta. Tuotteesta oli myös tarkoituksena kehittää sellainen, että se olisi mahdollista valmistaa teollisena sarjatuotantona CNC-työstönä. Osa työn tavoitteista tuli vasta työn edetessä esille, koska ei ollut tarkkaa tietoa, mitä kaikkea voitiin parantaa tai kehittää. 1.1 Muotoilu ja tuotekehitys Muotoilu on esineen tai muun kohteen muodon suunnittelua ja/tai sen valmistusta. Se voi käsittää myös muun kohteen käytettävyyden suunnittelun. Muotoilu voidaan jakaa taiteelliseen ja teolliseen muotoiluun. Taiteellinen muotoilu on käsityötuotteiden ja teollisesti valmistettujen käsityötuotteiden valmistusta. Teollinen muotoilu käsittää teollisesti valmistettujen, sarjavalmistettujen tuotteiden muotoilun. (Jokinen 1987, 124.) Tuotekehitys on toimintaa, jossa pyritään saamaan markkinoille täysin uusi tuote tai parannetaan jo olemassaolevaa tuotetta/palvelua. Se on monivaiheinen prosessi tuoteidean etsimisestä lopullisen tuotteen/palvelun optimointiin. (Jokinen 1987, 9.) 1.2 Työn lähtökohta Itse kitaransoittoa harrastavana kiinnostuin täysin uudenlaisen kitaramallin muotoilusta. Päätin kehittää kitaran, jonka tulisi olla kestävä, hyvin soiva ja ergonominen eli sillä olisi pystyttävä soittamaan vaikeuksitta sekä istualtaan että seisaaltaan. Kitaran runko-osan tulisi olla myös sellainen, että se olisi mahdollista työstää CNC-koneella kokonaisuudessaan.

8 2 Lopullinen malli oli tarkoitus kehittää tuotekehityksen kautta mahdollista teollista sarjatuotantoa silmälläpitäen. Kitarasta tehtiin siis mallikappaleita, joiden avulla kitaraa kehitettiin seuraavaan vaiheeseen ongelmakohtia poistaen.

9 3 2 SOITINRAKENNUSALAN KUVAUS Sähkökitaroita on ollut jo 1940-luvulta asti ja niistä päivistä lähtien on valmistettu mitä erilaisimpia malleja. Kuitenkin kaksi yhä nykyäänkin myydyintä kitaramallia ovat Gibsonin valmistama Les Paul ja Fenderin Stratocaster-kitaramalli. Näiden kitaramallien muotoilu on säilynyt lähes samana 1950-luvulta asti muutamia pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Kummallakin kitaranvalmistajalla on kuitenkin jotain yhteistä: molemmat onnistuivat kehittämään kitaran joka soi hyvin, on ergonomisesti toimiva ja mahdollista valmistaa sarjatuotantona. Alalla on myös monia pieniä yrityksiä, jotka pyrkivät erottautumaan markkinoilla erikoisemmalla muotoilullaan ja rakenneratkaisuillaan. Lisäksi on soitinrakentajia, jotka tekevät tilauksesta soittimia asiakkaan tarpeeseen, usein kopiokitaroita tunnetuista malleista. Suomessakin on muutamia soitinrakennusalan yrityksiä, mutta sähkökitaran rakentajia on varsin vähän ja todellinen sähkökitaroiden sarjatuotanto puuttuu maastamme. Suurimpien yritysten tuotantomäärä lähentelee sataa kitaraa vuodessa. (Guitar Fan. 01/07.) Soittimen rakentaminen on mahdollista lähes keneltä vain, mutta sen suunnittelu on vaikeaa ilman jonkinasteista teknillistä pätevyyttä (Mottola 2004). Myös tuotekehityksen kannalta on välttämätöntä, että suunnittelija kykenee luovaan työhön ja hallitsee tarvittavat luonnontieteet (Jokinen 1987, 9). Moni onkin yrittänyt suunnitella täysin uudenlaista kitaramallia markkinoille, mutta on siinä epäonnistunut. Yksi syy tähän on se, että kitarat ovat jo muotoutuneet pääsääntöisesti toimivimpaan muotoonsa ergonomian ja soinnin kannalta. (Hiscock 1998, 3-4.) Soittimen suunnittelijan on tiedettävä alan standardit ja kuluttajan odotukset tuotteelle. On myös tärkeää tietää, kenelle mahdollista lopputuotetta tullaan markkinoimaan. Innovaatiot, kokeilunhalu, ekologisten arvojen korostaminen ja kierrätyksen mahdollistaminen ovat eräitä nykyajan kitaranrakennuksen piirteitä. On etsittävä

10 4 toisenlaisia, ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja jalopuulajien käytön sijaan. Ekologisuuden kannalta olisi myös tärkeää, että soitinrakennukseen käytettävä puumateriaali olisi lähtöisin läheltä eikä turhaan kuormitettaisi luontoa. Jokainen teknillinen ala kehittyy huimasti näinä päivinä - myös soitinrakennusteollisuus. Varsinkin alan teknillinen kehitys on ollut huomattavissa viime vuosina. Esimerkiksi kitaravahvistimien ja efektilaitteiden valmistaja Line6 on kehittänyt Variax- kitaramallin, joka mallintaa useita eri kitaramalleja, jopa akustista kitaraa. Gibson on vastikään lanseerannut Robot Guitarin, jossa on itsestäänvirittävä virityskoneisto.

11 5 3 YLEISTÄ SÄHKÖKITARAN VALMISTUKSESTA 3.1 Muotoilulle asetettuja vaatimuksia Paitsi kestävä ja hyvin soiva, soittimen tulee olla myös ergonomisesti hyvä soitettava. Vaikka kitara olisi tyylikäs ulkonäöltään, on se puutteellinen, jos sillä ei voida soittaa mukavasti sekä istualtaan että seisaaltaan. Lisäksi muotoilussa on otettava huomioon työstön asettamat rajoitteet. Varsinkin kaarevat pinnat ovat ongelmallisia, sillä työstävän terän pyörimissuunta voi repiä puuta jos se tulee puun syitä vastaan. Myös teräviä kulmia runko-osassa on vältettävä, sillä ne kolhuuntuvat helposti ennen pintakäsittelyä ja työstettäessä. Näiden lisäksi kitaraa suunniteltaessa on muistettava, että sen tulee kestää vuosikymmenien ajan kovaa käsittelyä. Kitaran runko on suunniteltava niin, että se on hyvä soitettava myös istualtaan. Sen tulisi istua polven päälle tukevasti. Myös käden asento soitettaessa asettaa omia rajoitteitaan, jolloin kitararungon yläosan pyöristyksien (viisteiden) ansiosta soittokäsi voi levätä runkoa vasten rannetta liikaa kuormittamatta. Rungon yläosan pyöristykset helpottavat myös kitaran kallistamista ja soittomukavuutta. Joidenkin mielestä osa soittomukavuutta on myös kaulakulma. Silloin kaulan alaosa on ylempänä kuin yläosa, mahdollistaen korkeampien tallojen käytön. Tarvittavat säätimet, sisääntuloreiät ja hihnatapit on sijoitettava niin, että niiden käyttö on nopeaa ja helppoa. Niiden sijainnilla voi olla myös esteettistä merkitystä. Myös käytetyillä talloilla, virittimillä ja mikrofoneilla on suuri merkitys kitaran ulkonäköön. Seisaaltaan soitettaessa on tärkeää, ettei kitara ole kaulapainoinen. Kaulapainoinen kitara ei pysy tasapainossa soittokäden sitä tukematta, vaan sen lapa kallistuu maata kohden. Usein kitara suunnitellaankin siten, että sen ylemmän sarven kärki sijaitsee otelaudan 12:nnen nauhavälin kohdalla. Tähän kohtaan kiinnitetään myös kitarahihna ja sähkökitara on tällöin paremmin tasapainossa.

12 6 Rungon muoto tulisi suunnitella siten, että soitettaessa otelaudan alimmille nauhoille pääsy olisi vaivatonta. Tällaista muotoilua kitararungossa kutsutaan soololoveksi ja se on poikkeuksetta lähes jokaisessa sähkökitaramallissa. Myös rungon takaosa on kaulaliitoksen kohdalta usein viistetty/ohennettu siten, että alimmilta nauhoilta soittaminen on helpompaa. Kaulaliitoksen toteutustapa vaikuttaa muutenkin suuresti soittomukavuuteen ja on kolme yleisintä tapaa toteuttaa liitos: pulteilla, liimasaumalla tai niin sanottu läpikaula. Läpikaulaisessa kitarassa kaulapuu kulkee runko-osan läpi ja koko kitara on tällöin kuin yhtenäistä puuta. Pulttiliitos on edellä mainituista kaulaliitostavoista ehkä epäkäytännöllisin soittomukavuuden kannalta, mutta sen etuna on kaulojen ja runko-osien sarjatuotannon helpompi toteutus. Lavan muotoilussa on tärkeää, että virityskoneistot sijaitsevat kielten välisten etäisyyksien mukaisesti tai ainakin ilman liiallista, rasittavaa kulmaa. Kielet eivät saa hangata toisiinsa. Virityskoneistojen käytön tulee olla myös vaivatonta. On kolme yleisintä tapaa sijoittaa virityskoneistot kuusikielisessä kitarassa: riviin, kolme kummallekin puolelle tai neljä toiselle puolelle ja kaksi toiselle. Virityskoneistot voivat kaikki sijaita myös ikään kuin lavan alapuolella rivissä. 3.2 Puulajien vaikutus sähkökitaran sointiin ja rakenteeseen Kitarassa käytetty puuaines vaikuttaa hyvin paljon kitaran äänen väriin ja soinnin pituuteen, sustainiin. Sillä on vaikutuksensa myös kitaran painoon ja näin ollen sähkökitaran soittomukavuuteen. Painava puuaines värähtelee pääsääntöisesti pitempään. Myös sähkökitarassa käytetyt mikrofonit vaikuttavat vähintään yhtä paljon kuin siinä käytetyt puulajit, mutta tässä työssä ei keskitytä siihen. Koska eri puulajit ja puun osat ovat akustisilta ominaisuuksiltaan erilaisia, arvostetaan puuta soitinrakennusmateriaalina. Käyttämälle erilaisia puulajeja on mahdollista saada aikaan ainutlaatuisia ominaisuusyhdistelmiä. (Kärkkäinen 2003, 240.)

13 7 Yleensä runko valmistetaan pehmeästä, hyvin soivasta jalopuulajista. Yleisimmät runkopuina käytetyt puulajit ovat mahonki, vaahtera, lehmus, saarni ja leppä. Kaula puolestaan valmistetaan kovasta puusta, joka kestää kielten aiheuttamaa jännitettä eikä vääntyile. Usein se on vaahteraa tai mahonkia. Otelautapuun tulee olla kovaa mutta sileää, nukkaantumatonta materiaalia kestääkseen jännitettä ja kulumista sekä ollakseen miellyttävä soittaa. Yleisimpiä otelaudassa käytettyjä puulajeja ovat ruusupuu, vaahtera ja eebenpuu. Puuaineksen tulee olla mahdollisimman homogeenistä ja hyvinkuivattua, mielellään suorasyistä (tai säännöllistä loimua). (Soitinrakentajat AmF 2005.) Soitinpuuta valitessa on sen jäykkyys, taivutusvastus, usein tärkeää. Taivutusvastus kuitenkin vaihtelee suuresti ja sitä voi arvioida vain koputtelemalla eri kappaleita. Korkeampiääninen on jäykempää samankaltaisissa puumateriaaleissa. (Soitinrakentajat AmF 2005.) Yleisimmät puulajit sähkökitaran runko-osissa Kitaranvalmistaja Warmothin kotisivuilta löytyy tietoutta eri puulajien ominaisuuksista soitinrakennuskäytössä (Warmoth 2006). Tämä kappale sisältää otteita kyseiseltä sivustolta. Mahonki on yleisimpiä soitinrakennuspuita. Sen paino vaihtelee suuresti kevyehköstä painavaan käytetyn lajikkeen mukaan. Soitinpuuna käytettynä sen sointi on lämmin ja se soi pitkään. Mahonkia on helppo työstää, sillä se on pehmeä, avoinsyinen materiaali. Vaahtera on tiheäsyinen, kova puulaji ja runko-osissa sitä käytetäänkin yleensä vain kansilevyinä. Varsinkin loimuvaahtera on komea kansipuu. Vaahteran sointi on kirkas, pureva ja se myös soi pitkään. Se on painava puulaji. Lehmus on kevyt, tiheäsyinen ja väriltään vaalea, homogeeninen puulaji. Tiheäsyiseksi puulajiksi se imee pintakäsittelyainetta runsaasti. Lehmusta on

14 8 helppo työstää ja sen sointi on melko lämmin ja erottuva. Se toistaa keskiääniä hyvin. Saarni on painava, kova puulaji. Sen sointi on kirkas ja pitkä. Saarnia on myös kohtalaisen helppo työstää. Suosaarni on sähkökitaroissa paljon käytetty puulaji. Se on upeannäköinen ja hieman tavallista kevyempi saarnilajike, jolle on ominaista hyvä tasapaino soinnin pehmeyden ja kirkkauden välillä. Leppä on kevyt puulaji, jolla on täyteläinen, tasapainoinen sointi. Väriltään leppä on vaaleaa. Se on kaikista käytetyin puulaji sähkökitaroiden runko-osissa Puulajit sähkökitaran kaulassa ja otelaudassa Warmothin kotisivuilta löytyy tietoa myös sähkökitaroiden kaulapuista ja otelautamateriaaleista (Warmoth 2006). Vaahtera on sopivaa puuainesta käytettäväksi sekä kaulassa, että otelaudassa. Sen vetolujuus on hyvä ja kestävänä puulajina se onkin vakiinnuttanut paikkansa yleisimpänä kaulapuuna. Otelaudassa käytettävä vaahtera tulee lakata. Ruusupuu on raskas, tumma puulaji, jota käytetään yleisesti kitarankauloissa erityisesti otelautapuuna ja akustisissa kitaroissa myös rungossa. Soinniltaan ruusupuu on lämmin. Kalkkipitoisena ruusupuu on kuitenkin herkkä tylsyttämään terät. Eebenpuu on erittäin kova ja raskas puulaji. Sitä on käytetty perinteisesti arvokkaiden soittimien otelautamateriaalina. Soinniltaan se on kirkas. Eebenpuu ei yleensä vaadi pintakäsittelyä lainkaan vaan pelkkä hiominen riittää.

15 Kotimaisten puulajien käyttö sähkökitaranrakennuksessa Eri puulajien ominaisuudet vaihtelevat suuresti ja sähkökitara voidaan tarvittaessa valmistaa myös mahdollisuuksien mukaan kotimaisesta puulajista, kuten haavasta, koivusta tai tervalepästä. Tällaista materiaalinkäyttöä ovatkin jo harrastaneet suomalaiset kitaranrakentajat, kuten helsinkiläinen Lottonen Guitars Oy. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2007.) Ongelmallista suomalaisen puulajin käytössä on kuitenkin se, että puu pitäisi kaataa pakkasella halkeilun ehkäisemiseksi ja tukki pitäisi myös halkaista sen laadun varmistamiseksi. Sahauksen tulee olla täsmällistä oksakohtien välttämiseksi. Vaikeaa on soitinpuiden erottelu tukkien erotteluvaiheessa, kun soitinpuun markkinat ovat Suomessa niin pienet. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2007.) Joensuulainen sähkökitaranvalmistaja Flaxwood on kehittänyt luonnonkomposiitista valmistettavan sähkökitaranrungon. Kyseisessä materiaalissa käytetään havupuuseosta ja se toistaa koko äänialan tasaisesti, taajuuksia erityisesti vahvistamatta tai vaimentamatta. Etuna on myös materiaalin ekologisuus. (Guitar Fan. 02/07, 03/07.)

16 10 4 TYÖN KUVAUS 4.1 Ensimmäinen malli Suunnittelu Aloitin mallin suunnittelun käsin paperille luonnostelemalla syksyllä Lähtökohdaksi otin ergonomisen, täysin uniikin sähkökitaramallin luomisen. Kitaran tulisi olla hyvä soittaa sekä istualtaan että seisaaltaan ja sitä olisi pystyttävä kustomoimaan kitaraelektroniikaltaan käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Luonnostelu kesti useamman päivän ennen kuin mallin ensimmäinen versio alkoi olla valmiina. Suunnittelussa tuli ottaa huomioon tarvittavat mittasuhteet ja kitarassa käytettävät osat. Luonnoksen valmistuttua millimetripaperille, mallinsin sen Vertex 3D-ohjelmistolla. 3D-ohjelmiston avulla on helpompi hahmottaa sähkökitaran mittasuhteita ja tehdä siihen tarvittavia muutoksia. Mallinnus kestikin useita kuukausia ennen kuin työ alkoi näyttää mieleiseltä. Mallinsin myös kaikki tarvittavat jyrsinnät oikeille paikoilleen. Oli tärkeää hahmottaa sähkökitara kokonaisuudessaan jo luonnosteluvaiheessa, sillä kaula on estetiikan kannalta tärkeä osa myös runko-osan suunnittelua. 3Dmallinnus tapahtuikin kokonaisuudessaan sekä runko-osa että kaula toisiinsa liitettyinä. Päätin tehdä kitarasta tuumaisen skaalaltaan (etäisyys satulasta tallaan) ja tämä oli otettava huomioon sekä kaulan mitoituksessa että rungon osien sijainnissa. Koska olin päättänyt tehdä kiinteätallaisen kitaran, oli kyseinen skaala paras Tune-O-Matic-tallamallille käytettäväksi. Suunnittelin kitarasta elektroniikaltaan varsin yksinkertaisen: yksi humbucker-mikrofoni ja volumepotentiometri.

17 11 KUVA 1. Eräs Vertex 3D-ohjelmistolla mallintamani kitaran runko-osa. Malli ei liity opinnäytetyöhön CNC-työstin MDF-levystä 43 mm paksun mallin suunnittelemastani kitaran runkokappaleesta. Tämä siksi, että olisi helpompi muodostaa kokonaiskäsitys kappaleesta kun olisi konkreettinen mallikappale saatavilla. Havaitsinkin mallissa heti parannettavaa, joten palasin tietokoneen äärelle parantamaan suunnitelmaani. Jotkin ulottuvuudet olivat liian suuria, jolloin soittomukavuus olisi kärsinyt liikaa ja sarjatuotanto olisi vaikeutunut (aiheutunut liikaa hukkapaloja). Myös istualtaan soittaminen olisi ollut epämukavaa, joten kehitettävää oli vielä.

18 Tuotekehitys Ensimmäisen mallin tuotekehitys käsitti neljä vaihetta: käynnistäminen, luonnostelu, kehittäminen ja viimeistely (Jokinen 1987, 14). Eniten aikaa vievä vaihe oli kehittäminen. Tuotekehitys oli sähkökitaran suunnittelussa kuitenkin ensisijaisen tärkeää virheiden havaitsemiseksi ja niiden poistamiseksi. Hankkeen aloittamiseksi oli ensin selvitettävä alan kehitysnäkymät, markkinat ja muut hankkeen käynnistämiseen tarvittavat tiedot. Vasta tämän jälkeen tuotekehitys oli mahdollista aloittaa. Itse kitaransoittoa harrastavana olin kuitenkin seurannut jo vuosia alan kehitystä ja markkinoita, mistä oli suuri apu hankkeen alkuunsaattamiseksi. Olin huomannut, ettei markkinoilla ollut entuudestaan samankaltaista, rock-kitaristin työkaluksi tarkoitettua tuotetta, millaista itse olin kehittämässä. Omassa mallissani on uudenlaista muotoilua. Hanke vaikutti siten kannattavalta tuotteen mahdollista sarjatuotantoa ajatellen. Jo luonnosteluvaiheessa olikin tarkoituksena kehittää kitaramallista sellainen, että sitä olisi mahdollista valmistaa teollisena sarjatuotantona. Tuotekehitys on tällöin erityisen tärkeää kitkattoman valmistamisprosessin aikaansaamiseksi. Valmistaminen ei saa sisältää liikaa työvaiheita, eikä viedä kohtuuttoman paljon aikaa. Malli tulisi vielä muuttumaan paljon, mitä en vielä tässä vaiheessa tietenkään osannut mitenkään arvioida. Esimerkiksi rungon viisteet olivat täysin erilaiset kuin viimeisimmässä, toisessa mallissa. Koska kyseessä on omakohtainen työ, oli tämän tuotteen tuotekehitysprosessi varmasti erilainen kuin tunnetuilla kitaranvalmistajilla. En voinut tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia ja kehittää tuotetta tällaisen palautteen avulla. Tuotetta oli kehitettävä lähinnä runko-osan ergonomisuuden parantamiseksi ja soitettavuuden helpoittamiseksi. Runko-osan ylempää alasarvea pienennettiin ja myös soololovea suurennettiin, sillä se oli alkujaan aivan liian pieni (ks.liitteet, kuva 8). On tärkeää, että alimmilta nauhoilta soittaminen on vaivatonta. Estetiikan kannalta taas oli tärkeää suunnitella yhtenäisiä muotoja kappaleeseen ergonomisuuden siitä kärsimättä. Tämä toteutuu kitaramallissa muun muassa siten, että ylemmän alasakaran kaari ja soololoven kaari ovat samassa kulmassa

19 13 ja runko-osan ylä- ja alakaaret ovat lähes täysin peilikuvia toisistaan. Mallin tulee olla tasapainoinen ergonomisuudeltaan ja soitettavuudeltaan. Tuotekehitystä tulisi vielä tapahtumaan tämän, ensimmäisen mallin valmistuttuakin: soittomukavuus seisaaltaan soitettaessa vaikutti hyvältä, mutta istualtaan soittamisen mukavuudessa oli parannettavaa CNC-työstö Kitaran runko-osasta tekemäni CAD-piirustuksen avulla aloin tehdä AlphaCAMohjelmaa CNC-työstöä varten koulun laboratoriotiloissa. AlphaCAM-ohjelmalla mallinnetaan tarvittavat työstöradat, terät, työstösyvyydet ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla CNC-kone työstää kappaleen. Tein ohjelman, joka työstäisi ulkomuodon, kaulataskun, tallan jyrsinnät, kielten läpivientireiät ja mikrofonikolon. En pitänyt vielä tässä vaiheessa tärkeänä tehdä ohjelmaa, joka olisi jyrsinyt myös viisteet, sillä koin, että ne saattaisivat vielä muuttua toisenlaiseksi. Muutenkin tässä mallissa näkyy vielä enemmän käsityön jälki. Halusin toisaalta oppia tekemään käsityönä kitaranrakennuksen eri vaiheita. Käyttämäni CNC-kone oli koulun laboratoriotiloissa sijaitseva SCM Routronic HPC-2, jonka ohjausyksikkönä NUM Siinä on liikkuva revolverimallinen työstöyksikkö ja kaksi liikkuvaa pöytää. Työstö tapahtui kolmella terällä, jotka olivat 16 mm tappi, 12 mm tappi ja 6 mm tappi. Käytetty puumateriaali, hondurasmahonki, osoittautui helpoksi työstää eivätkä kaarevat muodot ja terävät kulmat aiheuttaneet repimistä. Työstöradat olivat ohjelmoitu kiertämään puunsyiden mukaisesti, jolla oli asiaan tietenkin vaikutuksensa. Hondurasmahonki on arvostettua soitinrakennuspuuta sen keveyden ja lämpimän soinnin vuoksi.

20 KUVA 2. Esimerkki AlphaCAM-ohjelmasta 14

21 15 KUVA 3. CNC-kone koulun laboratoriotiloissa Valmistusprosessin kuvaus CNC-työstettyäni runko-osan jyrsin siihen yläjyrsimellä elektroniikkakolon kitaran taustapuolelle ja tein viisteet kavahöylällä ja hiomalla. Seuraavaksi aloitin kaulan valmistuksen valmistamalla vaahterasta aihion, jonka sitten sahasin määrämittaansa sekä sahasin ja liimasin siten, että muodostui tarvittava noin 13- asteen lapakulma. Lapakulma tarvitaan, jotta kielet soisivat oikein. Jyrsin kaularaudan uran ja aloin muotoilla kaulaa kavahöylällä ja hiomalla. Kappaleeseen käytettyä vaahteraa minulla oli jo valmiiksi saatavilla ja siinä oli hieno loimukuvio. Liimasin valmistamani otelautapuun kaulaan. Otelautapuu oli palisanteria ja olin sahannut siihen urat 22:n otelautanauhan asennusta varten. Koska otelautapuuksi

22 16 käy vain harva puumateriaali, palisanterin käyttö oli näin ollen perusteltua. Näiden vaiheiden jälkeen viimeistelin kaulan, muotoilin lavan sekä porasin reiät virityskoneistoa varten. Liimasin myös lapaan mahonkiviilun yhtenäisen ulkonäön saavuttamiseksi. Liimattuani kaulan runko-osaan kiinni asensin nauhat uriinsa ja kitara oli valmis pintakäsiteltäväksi. Suoritin pintakäsittelyn sivelemällä Liberon-öljyä noin viisi kerrosta, jonka jälkeen vielä vahasin kitaran kauttaaltaan samanmerkkisellä antiikkivahalla. Lopputulos oli kiiltävä ja miellyttävän tuntuinen öljykäsittely, joka korosti hienosti mahongin syykuvioita. Myös kaulaan tuli sama öljykäsittely, joka tuntuu soittajan käteen miellyttävältä. Kaulan pintäkäsittely ei ole liian liukas, kuten jotkin lakkakäsittelyt eikä soittokäden hikoaminen haittaa. KUVA 4. Kaulan muotoilua Kaiken kaikkiaan valmistukseen kului laskelmieni mukaan noin 130 tuntia, mikä on pitkä aika. Kitara oli kuitenkin ensimmäinen valmistamani, en saanut sen valmistamiseen mitään opastusta ja tein luonnollisesti tällöin myös muutamia virheitä. Täysin uuden asian opiskelu vei aikaa.

23 Arviointi Kitarasta tuli itseäni miellyttävä, mutta varsinkin sen lämmin ja erotteleva sointi yllätti positiivisesti. Malli ei ollut kuitenkaan vielä mielestäni täydellinen ja aioinkin heti valmistaa siitä seuraavan, vielä paremman mallin muutamilla muutoksilla: pulttikaula liimakaulan sijaan, Floyd Rose tremolotalla ja hieman erilailla muotoiltu body. Varsinkin viisteitä pidin ongelmallisina ja halusin kehittää niistä sellaiset, että ne olisi mahdollista ajaa CNC-koneella kummallekin puolelle muiden työstöjen ohella. Tämä lyhentäisi valmistusaikaa huomattavasti, kun koko runkoosa olisi mahdollista työstää yhdellä kertaa. Silloin ei myöskään tulisi vahingossakaan virheitä, joita käsityönä tehdessä saattaa tulla. Teollista sarjatuotantoa silmälläpitäen tuntuivat jotkin tässä mallissa käytetyt ominaisuudet vääriltä. Varsinkin viisteet, liimakaula ja öljy pintakäsittelyaineena eivät mielestäni sopineet malliin. Kitara pysyi hyvin tasapainossa soitettaessa, mutta istualtaan soitettaessa havaitsin yhä kehitettävää kitaran soittomukavuudessa. Kaiken kaikkiaan tulos oli kuitenkin hyvä ensimmäiseksi valmistamakseni kitaraksi. 4.2 Toinen malli Tuotekehitys ja suunnittelu Tämän, lopullisen mallin suunnittelun lähtökohtana oli luoda hiottu, viimeistelty malli edellisestä, jossa toteutuisi paremmin teollisen valmistuksen lähtökohtaasetelma. Keskityin tässä mallissa pelkästään runko-osan muotoiluun, sillä edellinen kaulamalli ja suunnittelemani lapa oli jo mielestäni onnistunut, eikä kitaran kaulan valmistuksella ollut enää tuotekehityksen kannalta niin suurta merkitystä kitaran ulkonäölle. Aika alkoi olla myös vähissä, joten ostin valmiin kaulan (Kramer Focus 6000-mallisesta kitarasta) ja aloin suunnitella runko-osaa lopulliseen muotoonsa.

24 18 Malli syntyi edellisen muotoilua kehittämällä. Heikot, ongelmalliset kohdat poistettiin ja kappaleesta luotiin kestävämpi, viimeistelty versio. Yksityiskohtiin oli nyt helpompi paneutua ja hakea niihin erilaisia ratkaisuja, kun oli edellisellä mallilla päässyt soittamaan. Tuotteen visuaalista laatua ja käyttöarvoa onnistuttiin kohottamaan melko pienillä, mutta merkittävillä ratkaisuilla. Erityisen tärkeää oli kuitenkin se, että tuotteen valmistettavuus helpottui merkittävästi: runko-osa olisi nyt mahdollista työstää kokonaan CNC-koneella noin puolessa tunnissa ja olisi mahdollista työstää jopa useita kappaleita kerralla. Hukkapaloja syntyi myös nyt vähemmän, jolloin kappale olisi ekologisempi valmistaa. Kuten aiemmin olen maininnut, päätin tehdä tästä mallista pulttikaulalla varustetun ja muotoilla runko-osasta tasapainoisemman ja soittomukavuuden kannalta miellyttävämmän. Viisteiden tulisi pehmentää radikaalia ulkonäköä, mutta tukea soittokättä jokaisessa soittoasennossa. Edellisen mallin viisteet eivät mielestäni olleet kaikista parhaimmat soittomukavuudeltaan ja muutenkin hankalat toteuttaa CNC-työstössä. Aloitin suunnittelun mallintamalla Floyd Rose-tremolotallalle tarvittavat jyrsinnät kitaran bodyyn. Koska päätin pidentää skaalan tuumasta 25.5 tuumaan ja Floyd Rose-talla on pitempi kuin aiemmin käytetty Tune-O-Matic mallinen, jouduin muotoilemaan rungon käytännössä uudestaan. Pidensin rungon alaosaa ja muotoilin sakaroita uusiksi. Tein sakaroista jonkin verran täyteläisemmät, jotta mahdollista repimistä ei tapahtuisi niin paljon CNC-työstön aikana ja malli olisi muutenkin kestävämpi. Mallinsin runko-osasta myös leveämmän mallisen soittomukavuuden parantamiseksi ja koska keskiosan piti olla mielestäni hieman suurempi näyttääkseen paremmalta. Viisteiden mallinnus tapahtui vasta AlphaCAM:lla ohjelmoitaessa. Suunnittelin runko-osan molemmille puolille samanlaiset viisteet, jotka seurasivat yläkaaren muotoa. Alaosan viisteet olivat lähestulkoon samanlaiset kuin edellisessä mallissa. Kokonaisuus näytti mielestäni paremmalta ja paljon tasapainoisemmalta kuin edellisessä mallissa ja olin valmis aloittamaan kitaran valmistuksen.

25 CNC-työstö Tein kolme työstöhjelmaa: etupuolen, taustapuolen ja jigin työstöä varten. Etupuolen ajo-ohjelma sisälsi ulkomuodon ja viisteiden jyrsinnän sekä mikrofonikolon ja kaulataskun työstön. Myös kaulan kiinnitysruuvien, tallan, volumepotentiometrin, input-jakin ja tallan ankkuritappien reiät työstettiin samalla. Viisteiden mallintamiseksi oli määritettävä ohjauskäyrät, joiden kuperaa profiilia terä seuraa työstettäessä. Näin viisteistä saadaan tehtyä täysin samanlaiset koko matkalta. Viisteiden mallintaminen osoittautuikin hankalaksi, sillä niiden tuli olla malliin sopivat. Viisteiden CNC-työstö on teollisessa valmistuksessa tärkeää valmistusprosessin nopeuttamiseksi ja mahdollisten työstövirheiden vähentämiseksi. Tämän jälkeen kappale voitiin kääntää jigin päälle, jolloin pystyttiin työstämään myös toiselle puolelle vastaavanlaiset viisteet, tallan jyrsinnät ja elektroniikkakolo. Jigi valmistettiin 20 mm paksuisesta MDF-levystä ja runko-osa 44.5 mm paksuisesta pähkinäpuuaihiosta. Pähkinäpuu on sähkökitaroiden runkopuuna käytettynä harvinainen materiaali, mutta sitä oli sopivasti saatavilla ja se on kohtalaisen helppo työstettävä. Materiaali vaikutti onneksi soivan puuta koputellessa. Aivan tuntematon puulaji pähkinä ei kuitenkaan ole soitinrakennuksessa, sillä varsinkin bassokitaroiden runko-osissa se on melko käytetty puulaji. Rungon etupuolelle jyrsittiin myös 4 mm syvä alue, johon liimasin vaahteran palan ennen taustapuolen ajoa. Tällä oli kuitenkin merkitystä vain ulkonäön ja kokeilun kannalta. Kaipasin runko-osaan hieman kontrastia tylsältä näyttävän pähkinäpuun rinnalle. Sillä saattaa olla kyllä jonkin verran merkitystä akustisen soinnin kannalta, mutta sitä on näin jälkikäteen vaikea arvioida. CNC-työstö tapahtui samalla laboratorion koneella kuin aiemmin. Nyt ohjelmat olivat kuitenkin huomattavasti monimutkaisemmat, koska runko-osa työstettiin kokonaisuudessaan CNC-koneella. Etupuolen ajoon käyttämäni terät olivat 20 mm, 16 mm, 12 mm ja 6 mm tapit sekä 10 mm ja 4 mm poranterät. Taustapuoli työstettiin käyttämällä 20 mm, 16 mm ja 12 mm tappiteriä.

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

SÄHKÖKITARAMALLIN SUUNNITTELU MUSITEC TMI:LLE

SÄHKÖKITARAMALLIN SUUNNITTELU MUSITEC TMI:LLE Opinnäytetyö (AMK) Muotoilun koulutusohjelma Tuotemuotoilu ja valmistus 2011 Ossi Alisaari SÄHKÖKITARAMALLIN SUUNNITTELU MUSITEC TMI:LLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Muotoilun

Lisätiedot

Johdanto Tuotteesta Kurssit

Johdanto Tuotteesta Kurssit Johdanto Ryhmämme tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa vaateripustimen keskiosa, joka sopisi muiden ryhmien suunnittelemiin osiin koska joka ryhmällä oli oma osansa suunniteltavana, lähtökohdat antoivat

Lisätiedot

Muotoilua ja arkkitehtuuria teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Tehtäväesimerkki: Sähkökitaran suunnittelu ja toteutus

Muotoilua ja arkkitehtuuria teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Tehtäväesimerkki: Sähkökitaran suunnittelu ja toteutus 7.9.2012 Janne Marjamaa Muotoilua ja arkkitehtuuria teknologiakasvatuksen näkökulmasta Tehtäväesimerkki: Sähkökitaran suunnittelu ja toteutus Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tulee olla teknologiakasvatuksen

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin kestävyyttä ja tyyliä miellyttävä kävellä ja katsella Kiinnostus puulattioiden öljykäsittelyyn on Suomessa kasvamassa. Suosituimpia kohteita ovat julkiset

Lisätiedot

PUUSARVI ja PUKINSARVI

PUUSARVI ja PUKINSARVI PUUSARVI ja PUKINSARVI Kuvassa G.A.Gottlundin Suomalaisia Paimen Soittoja Kanteleella ja Sarvella Soitettavia 1831, torventoitottajat Helsingin Laulujuhlilla 21.6.1900, sekä pukinsarvi ja puusarvi vuonna

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI Jarkko Lohilahti Jarkko.lohilahti@maker3d.fi +358400565641 Konetekniikan insinööri Yrittäjä: 3D-tulostuspalvelu Maker3D Oy Tutkimusta ja toimintaa 3D-tulostuksen parissa

Lisätiedot

Valmislauteet sinun mitoillasi

Valmislauteet sinun mitoillasi Valmislauteet sinun mitoillasi Valitse suosikkisi laajasta valikoimasta Valmiiksi mietitty ratkaisu toteutuu helposti ja vaivattomasti Laadukas kotimainen tuote saapuu nopeasti kotiovelle Suomalaista puusepäntaitoa

Lisätiedot

BLÄUER & NURMI 2005 versio 1.1

BLÄUER & NURMI 2005 versio 1.1 BLÄUER & NURMI 2005 versio 1.1 WWW.KASITYO.COM OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu lyhyeksi perusesitykseksi sähkökitaran puisten osien päämuotojen valmistamisesta käsijyrsinjigien, käsijyrsimen

Lisätiedot

COUPE Uusi Coupe on harvinaisen siro vaunu. Ajajalla ja matkustajalla on runsaasti mukavaa tilaa. Katon ääriviivat tekevät vaunun matalan ja

COUPE Uusi Coupe on harvinaisen siro vaunu. Ajajalla ja matkustajalla on runsaasti mukavaa tilaa. Katon ääriviivat tekevät vaunun matalan ja COUPE Uusi Coupe on harvinaisen siro vaunu. Ajajalla ja matkustajalla on runsaasti mukavaa tilaa. Katon ääriviivat tekevät vaunun matalan ja miellyttävän näköiseksi. Suuri ja pehmeä istuin on siirrettävä.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Liikkuva viihdekeskus

Liikkuva viihdekeskus Liikkuva viihdekeskus Opinnäyte Jere Kurvinen 21.5.2015 Etelä-Savon ammattiopisto Tieto- ja viestintätekniikka Käytöntuki SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKKUVA VIIHDEKESKUS... 1 2 ÄÄNENTOISTOLAITTEET... 1 2.1 Soittimen

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 58 PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 Puuvene-lehti esittelee vene-alan OPPILAITOKSIA LAHDESSA rakennetaan ja korjataan Lahdessa koulutuskeskus Salpauksen veneenrakennuslinjalta

Lisätiedot

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi

Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

Jarno Kallio SÄHKÖKITAROIDEN PINTAKÄSITTELY

Jarno Kallio SÄHKÖKITAROIDEN PINTAKÄSITTELY Jarno Kallio SÄHKÖKITAROIDEN PINTAKÄSITTELY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka, Ylivieska Koulutusohjelma

Lisätiedot

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta

SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee

Lisätiedot

Ovimallisto. Hovi Ambassador Kartano Serenad Villa Prisma Empire

Ovimallisto. Hovi Ambassador Kartano Serenad Villa Prisma Empire Ovimallisto Hovi Ambassador Kartano Serenad Villa Prisma Empire Etusivun kuvan keittiössä alaovet tammi ranskanpähkinä, yläovet maalattu mdf - kensapuun mallistosta. Kuvassa Hovi, koivu/valkolakattu. 2

Lisätiedot

ota rento asento ja nauti kokemuksesta

ota rento asento ja nauti kokemuksesta Savo s3 ota rento asento ja nauti kokemuksesta Istu uuteen Savo S3 -työtuoliin. Säädä istuinkorkeus itsellesi sopivaksi ja nojaa taaksepäin. Tuolin selkänoja mukailee selkäsi kaarta ja tukee luontevasti

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

PROHOROFF DESIGN FLOORING

PROHOROFF DESIGN FLOORING PROHOROFF DESIGN FLOORING PROHOROFF DESIGN FLOORING PROHOROFF TAMMI WALNUT PROHOROFF C-COLLECTION 3-SÄLEINEN, FEELSTEP, LAKATTU WHITE MATT WALNUT Prohoroff C-Collection on näyttävä, kuuden värivaihtoehdon

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

KOKOONTAITETTAVA HENKARI

KOKOONTAITETTAVA HENKARI VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ryhmä 3 Olli Eronen Tomi Blomback Jaakko Etelämäki KOKOONTAITETTAVA HENKARI 3D-Tuoteprojekti Simultaanisuunnittelu Tekniikka ja liikenne 2005 2 1. SISÄLLYS 2. RYHMÄESITTELY 3

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

UUTTA MUOTOILUA VARSIJOUSEEN

UUTTA MUOTOILUA VARSIJOUSEEN UUTTA MUOTOILUA VARSIJOUSEEN Ajatuksesta kokeiluun ja puuhasteluun Kai pitää olla jokin syy rakentaa uusi varsijousi ja sehän oli selvä, että siitä piti saada parempi kuin edelliset olivat olleet. Ajatus

Lisätiedot

SORDO. Äänenvaimennin pyöreään kanavaan SORDO-B SORDO-A

SORDO. Äänenvaimennin pyöreään kanavaan SORDO-B SORDO-A Äänenvaimennin pyöreään kanavaan -B -A Lyhyesti Erikoispolyesterikankaalla peitetty kivivilla Tiiveysluokka D Hyvä äänenvaimennuskyky Sisältyy MagiCAD-tietokantaan Yleistä Pyöreä äänenvaimennin pyöreällä

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com Isoa, upeaa, sau TÄYTTÄ KUVAA Panoramic on modulaarinen näyttely- ja sisustusratkaisu, jossa rakenteet piiloutuvat täysin

Lisätiedot

EFG HIDETECH. Furniture for meetings

EFG HIDETECH. Furniture for meetings Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. Näyttö, kamera ja mikrofoni integroitu pöytään. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään

Lisätiedot

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja Terassielämäsi kestävä pohja Twinson on terassielämäsi kestävä pohja Hetki terassilla on hetki vapaudessa. Aurinkoisen päivän aloittaminen astumalla terassille antaa rauhan ja kokonaisuudentunteen ilman

Lisätiedot

Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010

Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010 Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010 Portfolio Suunnitteluprosessi Arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit Ideiointi Alkuideoiden kehittely ja teeman valinta Tuotteen tai teoksen tarkoituksen

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Windowsin kehitysvaiheet CT50A2602 Käyttöjärjestelmät

Windowsin kehitysvaiheet CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Windowsin kehitysvaiheet CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Oskar Paakkarinen 0398391 Outi Tikkala 103126 Petri Keronen 0398320 Tero Thil 0398443 Topi Ranta 0398401 Riikka Pitkälä 0383089 Windows= Microsoftin

Lisätiedot

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat

Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Timanttihiomalaikat Kopadi Oy, timanttihiomalaikat Kopadi Oy:n timanttihiomalaikat on suunniteltu betonin hiontaan sekä erilaisten pintamateriaalien poistamiseen kuten: tasoitteet, liimat, maalit, epoksi,

Lisätiedot

Kim Lerche. Flaxwood Oy

Kim Lerche. Flaxwood Oy Minä olen Kim Lerche Markkinointipäälikkö Flaxwood Oy Flaxwood Oy: Yritys perustettu 2005 Toimi Joensuussa (Heinävaara) Tyontekijöitä n. 7 (Merkittävä osa tuotannosta tapahtuu alihankintana). Valmistaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma Janne Ojajärvi TESTAUSALUSTAN PROTOTYYPIN SUUNNITTELU KIINTEÄRUNKOISEN SÄHKÖKITARAN KAULALLE JA KAULALIITOKSELLE Opinnäytetyö Kesäkuu 2011

Lisätiedot

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Labquality Days -kongressi 7.2.2014 Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Nina Nevala, LitT vanhempi tutkija, Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Ergonomiaratkaisujen tavoitteena työn

Lisätiedot

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa?

Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Miten Time to Profit on toteutettu yritysten tuotekehitysprojekteissa? Väitän että puutteellisesti. Tuotekehityksen tavoite on harvoin Time to Profit. Tomi Kankainen M.Sc. (Konetekniikka / TTY) M.A. (Teollinen

Lisätiedot

ellet t european collection

ellet t european collection ellet t european collection 3 - s Ä L E I N E N, l a K A T T U T A I Ö L J Y T T Y E LLE T T TA M M I TAMMI TAMMI ESPRESSO PUNATAMMI TAMMI VALKOLAKATTU SAARNI SAARNI VALKOLAKATTU EUROOPPALAINEN VAAHTERA

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

06.maalis.2013 08:17 / Pertti Jarla

06.maalis.2013 08:17 / Pertti Jarla AIHE: IMC, Hawk, Lindberg 1:32 rata-autoista 06.maalis.2013 08:17 / Pertti Jarla 1960-luvun rata-autobuumista pyrki sen huippuvuosina osalliseksi useampikin pienoismallivalmistaja, osalla yritys katkesi

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE

LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE LAAJA VALIKOIMA TERIÄ MONITOIMIKONEILLE tarvikkeet monitoimikoneille cv 18DBL / CV 350V Monta työkalua, yksi kone Hitachi multikoneella voit leikata, kaapia, hioa, murskata, puhdistaa ja kiillottaa. Monitoimikone

Lisätiedot

Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku

Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku Kestävä, tyylikäs ja monipuolinen Keep it simple Komposiittipuu KINDWOOD Tyylikäs, kestävä ja helppohoitoinen terassilankku Ihanteellinen valinta ulkokäyttöön patioihin, terasseihin, laitureihin sekä moniin

Lisätiedot

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 Verkkoloimi Koiran verkkoloimi on kevyt ja mukava, sillä se muotoutuu hyvin koiran kehon mukaisesti. Verkkoloimi pitää koiran lämpimänä, mutta sille ei tule liian kuuma. Verkkokangas on hyvin hengittävä.

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä)

S-käyrä. kanavan heittosiirtymä. lindab ilmastointi. Ød1 R 45. Sisäkkäispituus (SIKKI) L = Kanavan pituus. E (Pituudensiirtymä) lindab ilmastointi Ød1 L = Kanavan pituus 45 R Sisäkkäispituus (SIKKI) Sisäkkäispituus (SIKKI) E (Pituudensiirtymä) R 45 Ød1 CC (Keskiönsiirtymä) S-käyrä kanavan heittosiirtymä Tuotealueet Kanavajärjestelmät

Lisätiedot

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN

OIKEA LÄMPÖ OIKEAAN PAIKKAAN PURMO Rettig Lämpö Oy PL 16, Tupakankatu 68601 Pietarsaari, Suomi info@purmo.fi, www.purmo.fi Asiakirja on laadittu mahdollisimman huolellisesti. Sitä ei saa toisintaa edes osittain ilman Rettig ICC:n

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 14. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 14. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 14 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Portfolio Arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit Suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

THE NEW BREED NOW SHOWING!

THE NEW BREED NOW SHOWING! NOW SHOWING! THE NEW BREED Stalex syntyi vuonna 1952......ylpeälle vanhemmalleen, Arbeskolle (siis meille) viidennessä sukupolvessa toimivalle Ruotsalaiselle perheyhtiölle, joka kehittää ja valmistaa omia

Lisätiedot

Oy All-Plast Ab. Oy All-Plast Ab / AV 1

Oy All-Plast Ab. Oy All-Plast Ab / AV 1 Oy All-Plast Ab Oy All-Plast Ab / AV 1 Lähes 40 vuoden kokemuksella ruiskuvalun kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta loppupakkaukseen. Oy All-Plast Ab / AV 2 Oy All-Plast Ab Sijaitsee Joensuun Heinävaarassa

Lisätiedot

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings EFG HideTech -pöydät. EFG HideTech on pöytäsarja, joka on kehitetty tulevaisuutta varten, jolloin entistä suurempi osa työstä vietetään erilaisissa neuvotteluissa,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Ajattele elämää. Pieni suuri ambulanssi

Ajattele elämää. Pieni suuri ambulanssi Ajattele elämää Pieni suuri ambulanssi Neo design Profile Neo on työhönsä hiottu. Se on täynnä käytännöllisiä yksityiskohtia paikoissa, joissa olet aina toivonut niiden olevan. Ergonominen työskentelytila

Lisätiedot

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu.

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu. Pesualtaat Olkoonpa altaasi valinnan lähtökohta säilytystilojen maksimointi, altaan helppohoitoisuus, ulkonäkö tai vaikka seinän rakenne, löytyy sinulle valikoimastamme sopiva ratkaisu. Runsas tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Vanhan Trellikan korjaus nastoitus / testaus. Best Grip Nastoilla

Vanhan Trellikan korjaus nastoitus / testaus. Best Grip Nastoilla Vanhan Trellikan korjaus nastoitus / testaus Best Grip Nastoilla Trellikan korjaus nastoitus Tästä kaikki alkoi, etupyörän Trellikasta kaikki reunimmaiset nastat on jääneet Sulvan Enska spooriin ja nyt

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUKSET

PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUKSET Matti Lahtinen 7.3.2013 PUIDEN JA PENSAIDEN LEIKKAUKSET Osa puuvartisista kasveista kukkii vasta toisen vuoden versoille. Esimerkki; jos norjanangervo ja syreeni leikataan lyhyeksi keväällä, ne eivät kuki

Lisätiedot

Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut

Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut Ullakkoportaat Seinäluukut Kattoluukut Tunnettua ruotsalaista laatua MidMade-ullakkoportaiden tuotesuunnittelun lähtökohtina ovat toimivuus ja hyvä muotoilu sekä laatu, joka kestää sukupolvelta toiselle.

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Harjoitus Bones ja Skin

Harjoitus Bones ja Skin LIITE 3 1(6) Harjoitus Bones ja Skin Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Yksinkertaisen jalan luominen sylinteristä Luurangon luominen ja sen tekeminen toimivaksi raajaksi Luurangon yhdistäminen jalka-objektiin

Lisätiedot

Miten saamme aikaan paremman työpäivän?

Miten saamme aikaan paremman työpäivän? Ergonomia Better at work Miten saamme aikaan paremman työpäivän? > Antamalla perusarvojen ohjata työtämme > Paneutumalla ihmiseen ja hänen työympäristöönsä kokonaisuutena > Tarjoamalla ergonomiakeskeisiä

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

CIBES PARALLEL TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES PARALLEL TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES PARALLEL TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 CIBES PARALLEL Parallel-porrashissi on kehitetty erittäin huolellisesti ja kaikki yksityiskohdat huomioiden, mikä näkyy sen ulkonäössä, toiminnallisessa ergonomiassa

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

todella helppokäyttöinen

todella helppokäyttöinen Vaivatonta viimeistelyä Täydellinen päivä Erinomainen leikkuuteho, todella helppokäyttöinen Make it your home. Uusi ART 18 LI on hyvä valinta. Innovatiivinen Durablade takaa erinomaisen leikkuutehon, ja

Lisätiedot

Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö ja tuntu

Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö ja tuntu Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö ja tuntu ainutlaatuinen ulkonäkö... Luonnon tavoin jokainen Forbo Marmoleumin neliösenttimetri on oman näköisensä. Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö on saanut inspiraationsa

Lisätiedot

Valovoimainen kiiltosävyte

Valovoimainen kiiltosävyte Valovoimainen kiiltosävyte Kampaamoalalla vaatimukset kasvavat päivä päivältä ja kampaajan on ylitettävä asiakkaidensa odotukset kerta toisensa jälkeen. Asiakkaat odottavat entistäkin korkealaatuisempaa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

OPPORTUNITY INNOVATION PUBLICITY NOVEL PRODUCT POINT TECHNOLOGY. 070320 / HN Stratox Oy / POINT ver 1.1

OPPORTUNITY INNOVATION PUBLICITY NOVEL PRODUCT POINT TECHNOLOGY. 070320 / HN Stratox Oy / POINT ver 1.1 Tämä on hankekuvaus tai tarkemmin luonnos, jota jalostamme kevään 2007 aikana. Hanke käynnistyy ensi syksynä ja päättyy vuonna 2011 kun Turun kulttuuripääkaupunkihanke on toteutunut. Tervetuloa mukaan

Lisätiedot

Cadolton moduulirakennusteknologia. Arkkitehtuuria modulaarisella rakennustavalla NOPEAMMIN. TEHOKKAAMMIN. MODUULIRAKENTAMINEN.

Cadolton moduulirakennusteknologia. Arkkitehtuuria modulaarisella rakennustavalla NOPEAMMIN. TEHOKKAAMMIN. MODUULIRAKENTAMINEN. Cadolton moduulirakennusteknologia Arkkitehtuuria modulaarisella rakennustavalla NOPEAMMIN. NOPEAMMIN. Moduulirakentamisen viehätys Vakuuttava teknologia Huipputeknologisille toimintorakennuksille ennen

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Julia Petäjäjärvi, Niko Romppainen, Elias Ilvesluoto ja Taneli Luokkanen TÄMÄ TOIMII 14.3.2005 Meidän Tämä toimii - ryhmässämme on Taneli, Julia, Elias ja Niko. Aluksi

Lisätiedot

UUSI MINUN KIVÄÄRINI

UUSI MINUN KIVÄÄRINI UUSI MINUN KIVÄÄRINI M12 UUSI SUKUPOLVI ON VALMIS MENESTYKSEEN MINUN METSÄSTYKSENI Hirven metsästys pohjoisen ankarissa olosuhteissa vaatii vahvan luonteen. Kovat olosuhteet ja vaativa maasto laittavat

Lisätiedot

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA SARJA[P] 2 Sarja[P] SARJA[P] Skandinaavinen muotoilu on ajatonta ja pohjautuu rakkauteemme valoa ja luontoa kohtaan. Sarjan[P] pöydät perustuvat tähän perinteeseen, johon kuuluvat puhtaat linjat, toimiva

Lisätiedot

Drop. D E S I G N P O O L

Drop. D E S I G N P O O L Drop. D E S I G N P O O L MIKÄ ON DROP? Drop on ulkoallas, jonka viimeistellyn kaunis ulkomuoto, ergonomisuus ja helppokäyttöisyys tarjoavat todellista arjen luksusta niin kodin pihamaalle, terassille

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä tulevaisuuden osaajat rakentamiseen? Professori Ralf Lindberg 1. Taustaa 2. Opiskelijat

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot