Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon ammattilaisille Kliiniset ravintovalmisteet Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä

2 Nutricia Advanced Medical Nutrition Me Nutriciassa tiedämme, että sairaus ei ole pelkkä kliininen termi vaan sillä on valtava vaikutus ihmisten toimintaan ja elämänlaatuun. Elämänlaatuun, jota voidaan parantaa käyttämällä innovatiivisia kliinisiä ravintovalmisteita. Tutkimus- ja tuotekehitystiimiemme tavoitteena on tarjota parhaat ravitsemusratkaisut olennaiseksi osaksi kaikenikäisten ihmisten sairauksien hoitoa missä tahansa heitä hoidetaankin. Kliiniset ravintovalmisteet Kliininen ravitsemushoito käsittää monia innovatiivisia ravitsemushoitoja, joita käytetään sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ja tiettyjen sairauksien ja häiriöiden hoitoon kaikissa ikäryhmissä. Ravitsemushoito auttaa täyttämään potilaiden ruokavalioon liittyvät erityistarpeet, jotta lääketieteellinen hoito tehoaisi paremmin, sairauden etenemistä voitaisiin hidastaa tai oireita lievittää. Ravitsemushoito voi parantaa kliinistä hoitotulosta ja elämänlaatua. Kliinisen ravitsemustutkimuksen historiaa Lääketieteen tohtori Jan van der Hagen ja hänen veljensä Martinus kehittivät ensimmäisen äidinmaidonkorvikkeen Alankomaiden Zoetermeerissä vuonna Pian heillä oli jo tarjolla neljänlaista Nutricia-äidinmaidonkorviketta vauvojen erilaisiin tarpeisiin. Vuonna 1905 he ottivat ensimmäisenä käyttöön käsitteen Medical Nutrition, kliininen ravitsemushoito. He kehittivät diabetespotilaille vähäsokerisia tuotteita ja struumaa sairastaville maitotuotteita, joihin oli lisätty jodia. Tänä päivänä Nutricia on Euroopan suurin erityisravintovalmisteisiin erikoistunut yritys. Nutricia sitoutuu edelleen investoimaan menestykselliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, josta sillä on jo pitkä kokemus. 2 Koska potilaiden tarpeet ovat erilaisia ja jotta pystyttäisiin takaamaan mahdollisimman hyvä hoitomyöntyvyys, tarvitaan koostumukseltaan ja tyypiltään erilaisia kliinisiä ravintovalmisteita. Terveydenhuollon ammattilaiset määräävät ja suosittelevat kliinisiä ravintovalmisteita. Ravintovalmisteita toimitetaan sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitokoteihin ja apteekkeihin. Potilashyötyjen lisäksi on voitu osoittaa kliinisten ravintovalmisteiden tuovan kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon. Koska kliininen ravitsemushoito lyhentää sairaalahoidon tarvetta ja auttaa potilaita pysymään pidempään omatoimisina, se vähentää osaltaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

3 Lainsäädännöllinen ympäristö Euroopan lainsäädännön kannalta kliiniset ravintovalmisteet kuuluvat elintarvikeryhmään nimeltä ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, ja niiden on oltava niitä koskevan lainsäädännön mukaisia. Tämä lainsäädäntö varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja sopivuuden käyttötarkoitukseensa. Laki säätelee vitamiinija kivennäisainesisältöä sekä näiden aikuisille, lapsille ja vauvoille tarkoitettujen elintarvikevalmisteiden pakkausmerkintöjä. Markkina-asema Nutricia Advanced Medical Nutrition on voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue. Vuonna 2011 sen myynti oli miljoonaa euroa ja kasvoi 9,4 %. Nutricia Advanced Medical Nutrition on Euroopan markkinajohtaja, ja sen markkinaosuus on noin 40 %. Olemme rakentaneet vahvan tieteellisen maineen, ja meidät tunnetaan innovaatioistamme. 3

4 Perustana tieteellinen tutkimus Tieteellinen uskottavuus on kliinisen ravitsemuksen alalla merkittävin erotteleva tekijä ja menestyksen kannalta välttämätöntä. Meillä on perinpohjaista asiantuntemusta fysiologisista sairausprosesseista ja ravintoaineiden merkityksestä niiden kannalta. Meillä on myös vahva teknologinen asiantuntemus käsitellä monimutkaisia yhdisteitä ja kehittää tuotteita, jotka maistuvat hyvältä ja miellyttävät potilaita. Luomme uusia mahdollisuuksia, jotka johtavat innovatiivisten tuoteideoiden ja teknologioiden kehittämiseen. Henkilökuntamme Jotta Nutricia Advanced Medical Nutrition pystyisi olemaan eturivissä valitsemillaan tieteen ja tekniikan aloilla, sen tutkimus- ja tuotekehitysosastolla työskentelee 160 tutkijaa ja teknologia-asiantuntijaa. Tutkijoilla on kokemusta mm. ravitsemuksesta, ihmisen biologiasta, fysiologiasta, proteiinitieteestä, neurologiasta, immunologiasta, lihasten ja proteiinien aineenvaihdunnasta, ravitsemustieteestä ja prosessiteknologiasta. Moniammatillisuus takaa tiimien luovuuden, tasokkuuden, motivaation ja ryhmähengen. 4

5 Verkosto ja yhteistyö Toimimme useiden prekliinisellä ja kliinisellä alalla työskentelevien yhteistyökumppaneiden kanssa vahvassa, maailmanlaajuisessa verkostossa, johon kuuluu tutkimuslaitoksia, yliopistoja, (yliopisto)sairaaloita ja teollisuuden tavarantoimittajia. Näin varmistamme laadukkaiden ja ainutlaatuisten innovaatioiden markkinoille tulon nopeallakin aikataululla. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan yhteistyöverkostoamme. Lisäksi tieteelliset asiantuntijaryhmämme antavat asiantuntijalausuntoja ja arvioivat kliinisen ravitsemuksen tutkimus- ja tuotekehitysohjelmia. Tämä varmistaa sen, että uudet tuotteemme ovat kliinisesti merkittäviä, niillä on terveydenhuollon ammattilaisten tuki ja ne on kehitetty pitäen mielessä sekä potilaiden tarpeet että terveydenhoidon nykyiset ja tulevat vaatimukset. Avoin keskustelu Jotta pystyisimme käymään avointa keskustelua lääketieteellisen ja muun tiedeyhteisön kanssa, julkaisemme tieteellisiä artikkeleita vertaisarvioiduissa lehdissä ja olemme mukana kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa (viimeisten kahden vuoden aikana > 100 julkaisua/esitystä vuodessa). Lisäksi kutsumme säännöllisesti terveydenhuollon ammattilaisia, terveyspolitiikan tekijöitä ja tieteen asiantuntijoita tutkimuskeskukseemme keskustelemaan tuotteidemme taustalla olevasta tutkimuksesta. 5

6 Asiantuntemuksestamme Jotta havaitsisimme mahdollisuudet uusiin ravintovalmisteisiin, tutkimme ravitsemuksen, biologisten prosessien ja sairausmekanismien mutkikkaita yhteisvaikutuksia. Niinpä lähes kaikki biotieteen alat sekä tuoteteknologia ja aistitieteet ovat tutkimustyömme keskeisiä alueita. Wageningenin tutkimuskeskuksessa tutkimme sekä kliinistä että lasten ravitsemusta, mistä on todettu olevan synergiaetua. Prekliininen tutkimus Biotieteiden eri aloja edustavat tutkijamme tekevät yhteistyötä ymmärtääkseen, miten ravitsemustekijät voivat vaikuttaa biologisiin toimintoihin. He noudattavat kansainvälisesti suositeltua translationaalista tutkimustapaa, joka antaa uusille tuotekonsepteille vahvan tieteellisen tuen yhdistämällä in vitro-, in vivo- ja kliinisen tutkimuksen. Käytämme sekä modernia teknologiaa että uusinta biolääketieteen asiantuntemusta ja luovuutta pystyäksemme kehittämään ideoista koostumukseltaan oikeanlaisia ravintovalmisteita ja kääntämään hypoteesit vahvaksi tieteelliseksi näytöksi. Kliininen tutkimus Kliinisten tutkimusten hyvä laatu ja luotettavuus ovat meille erittäin tärkeitä. Tuemme terveydenhuollon ammattilaisia näyttöön perustuvassa lääketieteessä antamalla tuotteidemme tueksi vahvan kliinisen näytön aina turvallisuuden, siedettävyyden ja hoitomyöntyvyyden arvioinnista tehoon ja terveystaloudelliseen arvoon. Teemme tutkimukset yhteistyössä erikoistuneissa (akateemisissa) keskuksissa tai hoitokodeissa toimivien riippumattomien tutkijoiden kanssa. Varmistaaksemme kliinisen näytön laadun teemme kliiniset tutkimuksemme kansainvälisten tieteellisten ja eettisten standardien kuten ICH-GCP-ohjeiden mukaan. Muokkaamme käyttämiämme kliinisen tutkimuksen standardeja jatkuvasti uusimpien menetelmien ja prosessien mukaan. Osoituksena käyttämiemme menetelmien laadusta meillä on ollut vuodesta 2007 saakka ISO 9001 sertifikaatti. Tavoitteemme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille ja viranomaisille luotettavia ja vakuuttavia tuloksia. 6

7 Prosessiteknologia ja uudet teknologiat Tuote- ja prosessiteknologiamme haasteena on luoda teoreettisten, tieteellisten konseptien pohjalta innovatiivisia tuotteita. Tärkeitä ovat erityisesti neljä asiaa: ravintoaineiden toistettava biologinen aktiivisuus, tuotteiden hyvä säilyvyys säilytysaikana, tuotannon taloudellisuus ja tuotteiden erinomainen maku. Moniammatillisessa tiimissä on asiantuntemusta kaikilta tarvittavilta erikoisaloilta, kuten proteiinit ja pitkät hiilihydraatit, ravintoaineiden keskinäiset vaikutukset, lämmönkesto ja liuoksen stabiliteetti, prosessoinnin ja pakkaamisen vaikutus tuotteen laatuun. Wageningenin yksikössä sijaitseva pilottivalmistus, jossa voidaan valmistaa nestemäisiä ja jauhemaisia tuotteita, sekä Zoetermeerin, Cuijkin (NL) ja Liverpoolin (UK) tuotekehitysosastot varmistavat nopean ja valvotun prototuotteen kehityksen. Kehitämme ja testaamme myös uudenlaisia prosessointimenetelmiä, joita voimme hyödyntää suoraan tuotevalikoimassamme ja tuotantoprosesseissamme. Kuluttaja ja aistitieteet Tutkimus- ja tuotekehitysprosessimme perustuu tieteeseen ja on potilaskeskeinen. Keräämme tietoa potilaiden tarpeista ja käytämme sitä hyväksemme koko innovaatioprosessin ajan ideasta valmiiseen tuotteeseen asti. Potilaan tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Käyttämällä ajanmukaisia aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä pystymme ymmärtämään ruoka-aineiden ja maun yhteyttä. Monet tarkoin valitut makupaneelit, joihin kuuluu kohderyhmien edustajia ja koulutettuja makuasiantuntijoita, arvioivat uusia tuotekonsepteja ja varmistavat, että tuotteemme maistuvat mahdollisimman hyvältä sairauden aiheuttamista makuaistin ja havaintokyvyn muutoksista huolimatta. 7

8 Tutkimus tuotteidemme perustana Nutridrink Compact Vähemmän on enemmän Vajaaravitsemus on nyky-yhteiskunnassa erittäin yleistä varsinkin iäkkäiden ja sairaiden keskuudessa, ja sillä on merkittäviä kliinisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Täydennysravintovalmisteista on todettu olevan selvää hyötyä potilaille ja terveydenhuollolle. Huono hoitomyöntyvyys voi kuitenkin johtaa siihen, ettei potilas saa valmisteista kaikkea mahdollista hyötyä. Tiheästi ravintoaineita pienessä tilavuudessa sisältävä valmiste voi tarjota tähän ratkaisun ja parantaa vajaaravittujen ravintoaineiden saantia ja hoitomyöntyvyyttä 1. Siksi kehitimme täydennysravintovalmisteen nimeltä Nutridrink Compact, joka sisältää 125 ml:n annoksessa kaikki ravintoaineet, jotka ennen oli mahdollista saada 200 ml:n annoksesta. Compact-valmisteen tuotekehitys oli todella haastavaa, sillä ravintoainetiheyttä piti lisätä 60 %, ja valmisteen viskositeetin piti silti olla matala, maun erinomainen ja säilytysajan steriloinnin jälkeen pitkä. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Compact vähentää täyden olon tunnetta ja parantaa hoitomyöntyvyyttä ja käyttäjät saavat siitä enemmän energiaa ja proteiinia kuin vertailuvalmisteena olleesta 200 ml:n täydennysravintovalmisteesta 2. 1 Nieuwenhuizen ym., Clin Nutr 2010; 29: Hubbard ym., Clin Nutr Suppl 2009; 4:41, 121 Hoitomyöntyvyys (%) P=0.001 Tavallinen täydennysravintovalmiste Compact Compactin käyttö paransi merkitsevästi hoitomyöntyvyyttä tavalliseen täydennysravintovalmisteeseen verrattuna, kun tutkittavina oli 38 iäkästä ihmistä Isosta- Britanniasta ja Alankomaista. Hubbard ym., Clin Nutr Suppl 2009; 4:41 Nutrison Ravitsemuksellisesti täysipainoisia letkuravintovalmisteita Ravitsemuksellisesti täysipainoiset Nutrison-letkuravintovalmisteet on tarkoitettu sairaalassa, hoitokodissa tai kotona hoidettaville potilaille, jotka eivät pysty syömään tai juomaan riittävästi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ravintoainekoostumusta niin, että tuotevalikoimamme parantaisi mahdollisimman paljon (esim. tehohoitopotilaiden) toipumista ja pitkään enteraalista ravintoa saavien potilaiden (kuten hauraiden, dementoituneiden vanhusten) ravitsemustilaa. Tuotekehitysohjelmassamme on otettu huomioon uusin ravitsemukseen liittyvä tietämys ja uusimmat suositukset sekä ravitsemuksen merkitys sairauden taustalla, kuten esim. proteiinikatabolia, tulehdus, insuliiniresistenssi ja oksidatiivinen stressi. Uudet Nutrison-letkuravintovalmisteet on suunniteltu edistämään ruoansulatusta ja imeytymistä sekä vähentämään komplikaatioita parantamalla ruoansulatuskanavan ylä- ja alaosan toimintaa. Tämän tyyppisiin tutkimuksiin käytämme pitkälle kehitettyä in vitro ruoansulatusjärjestelmäämme 1. Letkuravinnon annostelemiseksi turvallisesti, hygieenisesti ja tarkasti Flocare-sarjassa on tarjolla kaikki tarvittava, kuten letkut, ravinnonsiirtolaitteet ja pumput. Yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään parempia ravinnonsiirtoon käytettäviä laitteistoja pystyäksemme edelleen parantamaan potilasmukavuutta ja siten potilaiden elämänlaatua. 1 Van den Braak ym., Clin Nutr Suppl 2010; 5:

9 Neocate Maitoallergian, moniruoka-aineallergian ja muiden elementaalista ruokavaliota vaativien sairauksien ruokavaliohoitoon 1 Sampson ym., Pediatrics 1992; 90: Latcham ym., J Pediatr 2003; 143: Liacouras ym., Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Neocate on maailman johtava aminohappovalmiste vaikeiden ruoka-aineallergioiden ruokavaliohoitoon. Siitä on paljon apua sairaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Valmisteen tultua markkinoille 1980-luvulla sen tehosta on julkaistu kliinistä näyttöä maitoallergian ja muiden vaikeiden maha-suolisairauksien hoidossa 1,2,3. Tutkimukset ovat auttaneet ymmärtämään entistä paremmin maitoallergian moninaisia oireita ja immunologisia mekanismeja. Neocate on kehitetty täyttämään kasvavan ja kehittyvän vauvan ja lapsen ravitsemustarpeet (vauvaiästä 10 vuoden ikään asti), ja tuoteperheessä on sekä ravitsemuksellisesti täysipainoisia valmisteita että täydennysravintovalmisteita ja lusikoitava valmiste monipuolistuvaan ruokavalioon. Juicy Lophlex LQ Aivan uusi, erinomaisen makuinen valmiste fenyyliketonuriaa (PKU) sairastaville Aistinvaraiset tutkimukset ja kuluttajatutkimukset: Nykyinen ja uusi Juicy Lophlex Kuluttajien yleinen mieltymys Lophlex LQ on ainutlaatuinen, aminohappopohjainen valmiste fenyyliketonuriaa sairastavien hoitoon, joiden aineenvaihdunta ei pysty käsittelemään fenyylialaniini-nimistä aminohappoa. Jos fenyyliketonuriaa sairastava lapsi syö tavallisia proteiineja, hänelle tulee korjautumaton aivovaurio. Siksi näiden lasten luonnollisen fenyylialaniinin saantia on rajoitettava käyttämällä pienestä asti vähäproteiinista ruokavaliota ja aminohappovalmisteita 1,2,3. Uudet PKU:n hoitoon tarkoitetut Juicy Lophlex -tuotteet ovat käyttövalmiita juomia, jotka eivät sisällä fenyylialaniinia. Aminohappopohjaisten valmisteiden maun kohdalleen saaminen on haasteellista. Hyvin tehtyjen aistinvaraisten tutkimusten ja kuluttajatutkimusten avulla olemme kehittäneet yhdessä tuotekehitysteknologiemme kanssa uudet Juicy Lophlex -maut, jotka perustuvat luonnon hedelmämehuihin. Nämä herkulliset juomat tarjoavat parasta mahdollista ravintoa PKU-potilaille ja tukevat heitä haastavan ruokavalion noudattamisessa. Myös MSUD-, HCU- ja TYR-aminohappohäiriöitä sairastaville on uusi Juicy Lophlex -maku. Myös näiden potilaiden on noudatettava matalaproteiinista ruokavaliota, jossa haitallisen aminohapon saantia on rajoitettu. Lophlex Orange, uusi Lophlex Orange, nyk. Lophlex berry, uusi Lophlex berry, nykyinen 1 Arch Dis Child 1993; 68: Schweitzer-Krantz ym., Eur J Paed 2000; 159:S70-S73 3 Phenylketonuria: Screening and Management. NIH Consensus Statement 2000 October 16-18; 17:1-27 9

10 Tutkimus tuotteidemme perustana 10 6 minuutin kävelymatka (muutos alkutilanteesta, m) Souvenaid Alzheimerin taudin varhaisen/lievän vaiheen ravitsemushoitoon* Alzheimerin tautiin ei toistaiseksi ole parantavaa hoitoa. Sen patofysiologia on monimutkainen, ja tauti aiheuttaa pahenevia kliinisiä oireita, kuten muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Beeta-amyloidiplakit ja hermosäiekimput ovat Alzheimerin taudille tyypillisiä, mutta näytön perusteella vaikuttaa siltä, että synapsikato saattaa olla ensisijainen syy potilaiden aivotoimintojen heikkenemiseen. Nutricia Advanced Medical Nutrition on tutkinut jo toistakymmentä vuotta tiettyjen ravintoaineiden vaikutusta Alzheimerpotilaiden synapsien muodostukseen ja toimintaan, ja tätä ovat tutkineet myös tunnetut tiedemiehet johtavissa yliopistoissa, kuten professori Wurtman MIT:ssä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että neuronien solukalvojen muodostumiseen tarvittavien esiasteiden ja kofaktorien saanti ruokavaliosta on ratkaisevan tärkeää kalvojen määrän ja laadun kannalta 1. Näiden ravintoaineiden saanti vaikuttaa myös kalvosta riippuvaisten rakenteiden eli synapsin muodostukseen tarvittavien dendriittien ja aksonien määrään 2. Näiden tutkimusten perusteella kehitetty Souvenaid on ravintoainekoostumukseltaan (Fortasyn Connect) ainutlaatuinen ja sisältää kaikki ravitsemukselliset rakennuspalikat ja kofaktorit, jotka tarvitaan synapsien muodostusta tukevien neuronien solukalvojen kehittymiseen. Konseptin toimivuutta selvittävän (proof-of-concept) tutkimuksen tulokset osoittivat, että Souvenaid paransi lievää Alzheimerin tautia sairastavien muistia 3. Lisäksi sen turvallisuusprofi ili oli hyvä ja se oli hyvin siedetty. Toinen satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa tutkittiin ei-lääkehoitoa saavia, lievää Alzheimerin tautia sairastavia potilaita, vahvisti tulokset. Tutkimus osoitti, että valmistetta saaneiden muisti laajan muistitestistön mukaan parani 24 viikon käytön aikana 4. Lisätutkimuksia Alhainen lihasmassa, tavallinen hoito Alhainen lihasmassa, INTERCOM Normaali lihasmassa, tavallinen hoito Normaali lihasmassa, INTERCOM Aika kuukausina P < 0,01 Kliinisen ravitsemushoidon ja keuhkokuntoutuksen yhdistelmän on osoitettu parantavan keuhkoahtaumatautia sairastavien fyysistä toimintakykyä. Vaikutus säilyy kaksi vuotta. Systemaattinen katsaus & meta-analyysi db-rct kohdeväestössä Kohortti- ja tapaustutkimukset Asiantuntijalausunto/ tärkeimmät mielipidejohtajat Proof of concept Terveiden vapaaehtoisten tulokset Mekanistinen, kokeellinen näyttö (eläin- ja in vitro -kokeet) Uusin tieto ravintoaineista Rakennamme näyttöön perustuvia ratkaisuja näyttöpyramidin mukaan. Db-RCT: satunnaistettu, kontrolloitu kaksoissokkotutkimus on meneillään, ja laajennamme edelleen kliinistä tutkimusohjelmaamme. Nutricia Advanced Medical Nutrition jatkaa tutkimusnäytön tuottamista Souvenaid-valmisteen tueksi noudattaen parhaita standardeja ja kliinisiä tutkimuskäytäntöjä. * Souvenaid tulee Suomen markkinoille v Kamphuis & Scheltens, J Alzheimers Dis 2010; 20: Wurtman ym., Ann Rev Nutr 2009; 29: Scheltens ym., Alzheimers Dement 2010; 6: Scheltens ym., J Alzheimers Dis 2012; 31: Respifor Kliinistä ravitsemusta keuhkoahtaumatautia sairastaville Respifor on erinomainen esimerkki sitoumuksestamme toimia edelläkävijänä sairauskohtaisten ravintovalmisteiden kehittämisessä ja käyttää niitä sairauksien integroituun hoitoon. Keuhkoahtaumatautia sairastavien lihasmassa on usein vähentynyt ja fyysinen toimintakyky on huono. Respifor-valmisteen sopivuutta ja tehoa keuhkoahtaumatautia sairastavien hoidossa on tutkittu kauan yhteistyössä alankomaalaisen Maastrichtin yliopiston ja muiden kansainvälisten tieteen asiantuntijoiden kanssa. On todettu, että Respifor osana integroitua hoitoa parantaa potilaiden toimintakykyä. Kliiniset tutkimukset osoittavat, että Respifor yhdistettynä keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutukseen paransi pitkäkestoisesti fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua verrattuna tavalliseen, lihasmassaltaan heikon COPDpotilaan hoitoon 1 (ks. kuvaa). Hyödyistä huolimatta nettohoitokustannukset eivät kasvaneet, sillä tämän ryhmän sairaalahoito ja siihen liittyvät kustannukset vähenivät. Kaikkiaan tulokset osoittavat, että integroitua lähestymistapaa on mahdollista käyttää ja se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. 1 Van Wetering ym., J Am Med Dir Assoc 2010; 11:

11 Toimipaikat Nutricia Advanced Medical Nutrition -osaston tutkimusta ja tuotekehitystä johdetaan keskitetysti Wageningenissa, Alankomaissa sijaitsevasta innovaatiokeskuksestamme Danone Research, Centre for Specialised Nutrition. Lisäksi yrityksellä on paikallista toimintaa ja alueellista yhteistyötä varten pienempiä T&K-satelliitteja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikan T&K-keskus Washington Liverpool T&K-keskus Liverpool Danone Research Centre for Specialised Nutrition Wageningen Wuxin T&K-keskus Wuxi Aasian T&K-keskus Etelä-Amerikan T&K-keskus (2013) Singapore Brasilia Uusi T&K-keskus Danone investoi edelleen tutkimukseen ja tuotekehitykseen rakentamalla uuden kliinisen ja lasten ravitsemuksen innovaatiokeskuksen Utrecht Science Parkiin Alankomaissa. Alankomaiden ja Ison-Britannian kliinisen ravitsemuksen T&K-tiimit muuttavat tähän tutkimuskeskukseen, joka on tarkoitus avata vuonna Uudessa keskuksessa teemme edelleen kunnianhimoisesti töitä tarjotaksemme parhaat ravitsemusratkaisut sairauksien hoitoon. 11

12 Nutricia Advanced Medical Nutrition Danone Research Centre for Specialised Nutrition PO Box CA Wageningen The Netherlands Nutricia Advanced Medical Nutrition Research and Development 100 Wavertree Boulevard Liverpool L7 9PT United Kingdom Nutricia Advanced Medical Nutrition Danone Research Centre for Specialised Nutrition, Asia 11 Biopolis Way Helios #09-01/02 Singapore Nutricia Advanced Medical Nutrition Research and Development Nutricia North America 9900 Belward Campus Drive Suite 100 Rockville, MD USA Nutricia Pharmaceutical Co. Ltd. No.17, Xinming Road, High-Tech Industry Development Zone Wuxi Jiangsu China Newprint Oy 12/2012 Tuotenro 330 Nutricia Medical Oy Linnankatu 26 A, Turku Puh. (02) Nutriciasta Nutricia Advanced Medical Nutrition on Danonen erikoistunut yksikkö, jonka missiona on olla edelläkävijä sairauksien hallinnassa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden käytössä ja tuotekehityksessä. Nutrician tieteeseen perustuva ravitsemus, joka tuottaa todistetusti hyötyä kuluttajille ja parantaa potilaiden hoitotulosta, tukee Danonen missiota tuoda terveyttä kaikille ruoan kautta. Kliininen ravitsemushoito parantaa hoitotulosta ja säilyttää niiden potilaiden elämänlaadun, jotka eivät saa riittävästi ravintoa normaalista ruoasta. Kliinistä ravitsemushoitoa käytetään kaikenikäisille, tarvitsevatpa he erityisravintoa oireiden lievittämiseksi tai omatoimisuuden ylläpitämiseksi tai täysipainoista ravintoa normaalin kasvun turvaamiseksi, toipumisen vauhdittamiseksi tai perussairauden pitkäaikaisen hoidon tukemiseksi. Nutricia auttaa yli 50 maassa maailmanlaajuisesti hoitajia ja terveydenhuollon ammattilaisia parantamalla sekä lasten että vanhusten jokapäiväistä elämää tuoteperheellä, johon kuuluvat mm. Nutrison, Nutridrink, Nutilis, Nutrini ja Anamix.

Parempaa hallintaa, visioita ja haasteita Neljä artikkelia diabeteksesta SIVUT 10 14

Parempaa hallintaa, visioita ja haasteita Neljä artikkelia diabeteksesta SIVUT 10 14 Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 1 2011 Parempaa hallintaa, visioita ja haasteita Neljä artikkelia diabeteksesta SIVUT 10 14 Hoitoketjun kokonaiskuva tarkastelussa Virtual CRT Hospital -koulutuksessa

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä Annele

Lisätiedot

1. Tutkimusstrategian tausta ja tavoite. 2. Tutkimuksen painopisteet ja tukitoimet. Tutkimuksen painopisteet

1. Tutkimusstrategian tausta ja tavoite. 2. Tutkimuksen painopisteet ja tukitoimet. Tutkimuksen painopisteet Tiivistelmä 1. Tutkimusstrategian tausta ja tavoite Hermoston rappeutumissairaudet ovat vahvasti ikääntymiseen liittyviä, terveyttä heikentäviä ja parantumattomia sairauksia. Näistä dementiat aiheuttavat

Lisätiedot

BIOHIT Oyj Vuosikertomus 2011 INNOVATING

BIOHIT Oyj Vuosikertomus 2011 INNOVATING BIOHIT Oyj Vuosikertomus 2011 INNOVATING FOR HEALTH INNOVATING Sisältö BIOHIT LYHYESTI 1 VUOSI 2011 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 STRATEGIA, MISSIO, VISIO JA TAVOITTEET 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 8 NESTEANNOSTELULIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...76. Vuoden 2006 pörssitiedotteet...77. Yhteystiedot...takakansi. Kolibri

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...76. Vuoden 2006 pörssitiedotteet...77. Yhteystiedot...takakansi. Kolibri Vuosikertomus 2006 Sisällysluettelo Biohit lyhyesti...1 Vuosi 2006 lyhyesti...2 Toimitusjohtajan katsaus...4 Missio, visio ja arvot...6 Strategia...6 Toimintaympäristö...7 Nesteannosteluliiketoiminta...8

Lisätiedot

Edelläkävijä turvallisessa nesteannostelussa sekä luotet tavassa ruoansulatuskanavan

Edelläkävijä turvallisessa nesteannostelussa sekä luotet tavassa ruoansulatuskanavan Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Biohit lyhyesti Vuosi 2009 lyhyesti Vuosi 2009 lukuina Strategia ja tavoitteet Toimintaympäristö Toimitusjohtajan katsaus Nesteannosteluliiketoiminta

Lisätiedot

Innovaatioita yhteistyössä

Innovaatioita yhteistyössä FIMEAN YLIJOHTAJA SIVU 6 TEOLLISUUS JA YLIOPISTO SIVU 10 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 14 VIHREÄMPÄÄ FARMASIAA SIVU 18 JUKKA RANTANEN TANSKASSA SIVU 20 TALOUSSEMINAARIN SATOA SIVU 28 SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET SIVU

Lisätiedot

Kansanterveyden haasteet (SALVE)

Kansanterveyden haasteet (SALVE) Kansanterveyden haasteet (SALVE) Ohjelmamuistio 1 TAUSTA 2 1.1 Tutkimuksen ja terveyspolitiikan nykytila 2 1.2 Tärkeimmät kansanterveyskysymykset 3 2 TUTKIMUSOHJELMAN PERUSTELUT 4 3 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET

Lisätiedot

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 5/2010 Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus Kastellin Apteekki Apteekki lähelläsi Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oysin ja

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2007 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21.4.2008 kello 17.00 alkaen Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy

Painehaavojen ehkäisy Painehaavojen ehkäisy PIKAOPAS Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston ja USA:n kansallisen painehaavaasiantuntijaneuvoston kehittämä Johdanto n pikaopas esittää näyttöön perustuvat painehaavojen ehkäisy-

Lisätiedot

K O N S E R N I E S I T E 2 0 0 7

K O N S E R N I E S I T E 2 0 0 7 KONSERNIESITE 2007 Orion Orion Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä globaaleille markkinoille. Saavutuksillaan

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 Syksy 2010 toiminnalliseen lääketieteeseen Johanna Raunio Terveydestä ja ihanteista s.8 Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä s.18 D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 NÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet

Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet TULEVAISUUSVALIOKUNNAN TEKNOLOGIAJAOSTO TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 5 ESISELVITYS GERONTEKNOLOGIASTA Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet Juha Kaakinen ja Sinikka Törmä SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma

Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma Ikäihmisille suunnattujen palvelujen eurooppalainen laadunkehittämisohjelma Hoitoa, hoivaa ja apua tarvitsevien ikäihmisten hyvinvointiin ja arvokkuuteen liittyvät periaatteet ja suuntaviivat Meidän on

Lisätiedot

DBS muutti elämän. Maiju kertoo vaikeasta epilepsiastaan ja DBS-hoidosta SIVUT 18

DBS muutti elämän. Maiju kertoo vaikeasta epilepsiastaan ja DBS-hoidosta SIVUT 18 Medtronicin pohjoismainen uutislehti nr0 3 2012 DBS muutti elämän Maiju kertoo vaikeasta epilepsiastaan ja DBS-hoidosta SIVUT 18 ICD, CRT ja tahdistimet uusi koulutuskeskus ja uusi konsepti SIVUT 4 CareLink

Lisätiedot

Technology for people who care. Vuosikertomus 2000

Technology for people who care. Vuosikertomus 2000 Technology for people who care Vuosikertomus 2000 Instrumentarium kehittää, valmistaa ja markkinoi terveydenhuollon teknologiatuotteita kansainvälisille markkinoille sekä harjoittaa optiikan vähittäiskauppaa

Lisätiedot

Suomi kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen huippuosaaja

Suomi kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen huippuosaaja Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA Elintarvike- ja ravitsemusalan tutkimus-, kehitys- ja kaupallistamisstrategia Suomi kilpailukykyinen terveellisen ravitsemuksen huippuosaaja Elintarvike- ja ravitsemusohjelma

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Ravitsemus. Kouluruoka. Seija Lintukankaan haastattelu s. 4 Ravitsemusneuvonta parantaa ikäihmisten elämänlaatua s. 13 Ahmintahäiriö s.

Ravitsemus. Kouluruoka. Seija Lintukankaan haastattelu s. 4 Ravitsemusneuvonta parantaa ikäihmisten elämänlaatua s. 13 Ahmintahäiriö s. Ravitsemus 1k a t s a u s 1 / 2 0 1 3 Seija Lintukankaan haastattelu s. 4 Ravitsemusneuvonta parantaa ikäihmisten elämänlaatua s. 13 Ahmintahäiriö s. 23 Kouluruoka Ajankohtaista Ravitsemus 1 2 0 1 3 35.

Lisätiedot

FortiCare. Ravitsemusopas syöpää sairastaville

FortiCare. Ravitsemusopas syöpää sairastaville FortiCare Ravitsemusopas syöpää sairastaville Sisältö Miksi ravitsemus on niin tärkeää? 3 Miten syöpä vaikuttaa ravitsemukseen? 3 Syö usein 4 Mitä hyvä ruokavalio sisältää? 4 Apua täydennysravintovalmisteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.11.2003 KOM(2003) 671 lopullinen 2003/0262 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä

Lisätiedot

NÄKÖKULMA toiminnalliseen lääketieteeseen

NÄKÖKULMA toiminnalliseen lääketieteeseen NÄKÖKULMA toiminnalliseen lääketieteeseen 2011-2012 Professori Olle Ljungqvist on huolissaan aliravitsemuksesta s.8 ESPEN-kuulumisia s.6 Sisko Helsti Minulla on uusi elämä s.4 Suomalaiset avustavat Ghanassa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

Entakaponin tie menestykseen. Hannu Syrjänen: Hannu Syrjänen: Jos et kasva, taannut. Jos et kasva, taannut

Entakaponin tie menestykseen. Hannu Syrjänen: Hannu Syrjänen: Jos et kasva, taannut. Jos et kasva, taannut Orion2 2007 LEHTI ORIONIN OSAKKEENOMISTAJILLE LEHTI ORIONIN OSAKKEENOMISTAJILLE Entakaponin tie menestykseen Hannu Syrjänen: Jos et kasva, taannut Hannu Syrjänen: Jos et kasva, taannut PÄÄKIRJOITUS Kympin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja Opinnäytetyö 10.11.2006 Heidi Hiltunen Tanja Luukkonen HELSINGIN

Lisätiedot

LEHTI ORIONIN OSAKKEENOMISTAJILLE. Orionin uusi. s. 10 15. varmistaa

LEHTI ORIONIN OSAKKEENOMISTAJILLE. Orionin uusi. s. 10 15. varmistaa LEHTI ORIONIN OSAKKEENOMISTAJILLE 2 2008 Orionin uusi varmistaa s. 10 15 HETKESSÄ 2 ORION 2 2008 RODEO Kasvun varmistaminen luo ja terveyttä s. 10 15 ORION 2 2008 3 PÄÄKIRJOITUS Sääkirjoitus Miksi valittaisit

Lisätiedot