Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon ammattilaisille Kliiniset ravintovalmisteet Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä

2 Nutricia Advanced Medical Nutrition Me Nutriciassa tiedämme, että sairaus ei ole pelkkä kliininen termi vaan sillä on valtava vaikutus ihmisten toimintaan ja elämänlaatuun. Elämänlaatuun, jota voidaan parantaa käyttämällä innovatiivisia kliinisiä ravintovalmisteita. Tutkimus- ja tuotekehitystiimiemme tavoitteena on tarjota parhaat ravitsemusratkaisut olennaiseksi osaksi kaikenikäisten ihmisten sairauksien hoitoa missä tahansa heitä hoidetaankin. Kliiniset ravintovalmisteet Kliininen ravitsemushoito käsittää monia innovatiivisia ravitsemushoitoja, joita käytetään sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ja tiettyjen sairauksien ja häiriöiden hoitoon kaikissa ikäryhmissä. Ravitsemushoito auttaa täyttämään potilaiden ruokavalioon liittyvät erityistarpeet, jotta lääketieteellinen hoito tehoaisi paremmin, sairauden etenemistä voitaisiin hidastaa tai oireita lievittää. Ravitsemushoito voi parantaa kliinistä hoitotulosta ja elämänlaatua. Kliinisen ravitsemustutkimuksen historiaa Lääketieteen tohtori Jan van der Hagen ja hänen veljensä Martinus kehittivät ensimmäisen äidinmaidonkorvikkeen Alankomaiden Zoetermeerissä vuonna Pian heillä oli jo tarjolla neljänlaista Nutricia-äidinmaidonkorviketta vauvojen erilaisiin tarpeisiin. Vuonna 1905 he ottivat ensimmäisenä käyttöön käsitteen Medical Nutrition, kliininen ravitsemushoito. He kehittivät diabetespotilaille vähäsokerisia tuotteita ja struumaa sairastaville maitotuotteita, joihin oli lisätty jodia. Tänä päivänä Nutricia on Euroopan suurin erityisravintovalmisteisiin erikoistunut yritys. Nutricia sitoutuu edelleen investoimaan menestykselliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, josta sillä on jo pitkä kokemus. 2 Koska potilaiden tarpeet ovat erilaisia ja jotta pystyttäisiin takaamaan mahdollisimman hyvä hoitomyöntyvyys, tarvitaan koostumukseltaan ja tyypiltään erilaisia kliinisiä ravintovalmisteita. Terveydenhuollon ammattilaiset määräävät ja suosittelevat kliinisiä ravintovalmisteita. Ravintovalmisteita toimitetaan sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitokoteihin ja apteekkeihin. Potilashyötyjen lisäksi on voitu osoittaa kliinisten ravintovalmisteiden tuovan kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon. Koska kliininen ravitsemushoito lyhentää sairaalahoidon tarvetta ja auttaa potilaita pysymään pidempään omatoimisina, se vähentää osaltaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

3 Lainsäädännöllinen ympäristö Euroopan lainsäädännön kannalta kliiniset ravintovalmisteet kuuluvat elintarvikeryhmään nimeltä ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, ja niiden on oltava niitä koskevan lainsäädännön mukaisia. Tämä lainsäädäntö varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja sopivuuden käyttötarkoitukseensa. Laki säätelee vitamiinija kivennäisainesisältöä sekä näiden aikuisille, lapsille ja vauvoille tarkoitettujen elintarvikevalmisteiden pakkausmerkintöjä. Markkina-asema Nutricia Advanced Medical Nutrition on voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue. Vuonna 2011 sen myynti oli miljoonaa euroa ja kasvoi 9,4 %. Nutricia Advanced Medical Nutrition on Euroopan markkinajohtaja, ja sen markkinaosuus on noin 40 %. Olemme rakentaneet vahvan tieteellisen maineen, ja meidät tunnetaan innovaatioistamme. 3

4 Perustana tieteellinen tutkimus Tieteellinen uskottavuus on kliinisen ravitsemuksen alalla merkittävin erotteleva tekijä ja menestyksen kannalta välttämätöntä. Meillä on perinpohjaista asiantuntemusta fysiologisista sairausprosesseista ja ravintoaineiden merkityksestä niiden kannalta. Meillä on myös vahva teknologinen asiantuntemus käsitellä monimutkaisia yhdisteitä ja kehittää tuotteita, jotka maistuvat hyvältä ja miellyttävät potilaita. Luomme uusia mahdollisuuksia, jotka johtavat innovatiivisten tuoteideoiden ja teknologioiden kehittämiseen. Henkilökuntamme Jotta Nutricia Advanced Medical Nutrition pystyisi olemaan eturivissä valitsemillaan tieteen ja tekniikan aloilla, sen tutkimus- ja tuotekehitysosastolla työskentelee 160 tutkijaa ja teknologia-asiantuntijaa. Tutkijoilla on kokemusta mm. ravitsemuksesta, ihmisen biologiasta, fysiologiasta, proteiinitieteestä, neurologiasta, immunologiasta, lihasten ja proteiinien aineenvaihdunnasta, ravitsemustieteestä ja prosessiteknologiasta. Moniammatillisuus takaa tiimien luovuuden, tasokkuuden, motivaation ja ryhmähengen. 4

5 Verkosto ja yhteistyö Toimimme useiden prekliinisellä ja kliinisellä alalla työskentelevien yhteistyökumppaneiden kanssa vahvassa, maailmanlaajuisessa verkostossa, johon kuuluu tutkimuslaitoksia, yliopistoja, (yliopisto)sairaaloita ja teollisuuden tavarantoimittajia. Näin varmistamme laadukkaiden ja ainutlaatuisten innovaatioiden markkinoille tulon nopeallakin aikataululla. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan yhteistyöverkostoamme. Lisäksi tieteelliset asiantuntijaryhmämme antavat asiantuntijalausuntoja ja arvioivat kliinisen ravitsemuksen tutkimus- ja tuotekehitysohjelmia. Tämä varmistaa sen, että uudet tuotteemme ovat kliinisesti merkittäviä, niillä on terveydenhuollon ammattilaisten tuki ja ne on kehitetty pitäen mielessä sekä potilaiden tarpeet että terveydenhoidon nykyiset ja tulevat vaatimukset. Avoin keskustelu Jotta pystyisimme käymään avointa keskustelua lääketieteellisen ja muun tiedeyhteisön kanssa, julkaisemme tieteellisiä artikkeleita vertaisarvioiduissa lehdissä ja olemme mukana kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa (viimeisten kahden vuoden aikana > 100 julkaisua/esitystä vuodessa). Lisäksi kutsumme säännöllisesti terveydenhuollon ammattilaisia, terveyspolitiikan tekijöitä ja tieteen asiantuntijoita tutkimuskeskukseemme keskustelemaan tuotteidemme taustalla olevasta tutkimuksesta. 5

6 Asiantuntemuksestamme Jotta havaitsisimme mahdollisuudet uusiin ravintovalmisteisiin, tutkimme ravitsemuksen, biologisten prosessien ja sairausmekanismien mutkikkaita yhteisvaikutuksia. Niinpä lähes kaikki biotieteen alat sekä tuoteteknologia ja aistitieteet ovat tutkimustyömme keskeisiä alueita. Wageningenin tutkimuskeskuksessa tutkimme sekä kliinistä että lasten ravitsemusta, mistä on todettu olevan synergiaetua. Prekliininen tutkimus Biotieteiden eri aloja edustavat tutkijamme tekevät yhteistyötä ymmärtääkseen, miten ravitsemustekijät voivat vaikuttaa biologisiin toimintoihin. He noudattavat kansainvälisesti suositeltua translationaalista tutkimustapaa, joka antaa uusille tuotekonsepteille vahvan tieteellisen tuen yhdistämällä in vitro-, in vivo- ja kliinisen tutkimuksen. Käytämme sekä modernia teknologiaa että uusinta biolääketieteen asiantuntemusta ja luovuutta pystyäksemme kehittämään ideoista koostumukseltaan oikeanlaisia ravintovalmisteita ja kääntämään hypoteesit vahvaksi tieteelliseksi näytöksi. Kliininen tutkimus Kliinisten tutkimusten hyvä laatu ja luotettavuus ovat meille erittäin tärkeitä. Tuemme terveydenhuollon ammattilaisia näyttöön perustuvassa lääketieteessä antamalla tuotteidemme tueksi vahvan kliinisen näytön aina turvallisuuden, siedettävyyden ja hoitomyöntyvyyden arvioinnista tehoon ja terveystaloudelliseen arvoon. Teemme tutkimukset yhteistyössä erikoistuneissa (akateemisissa) keskuksissa tai hoitokodeissa toimivien riippumattomien tutkijoiden kanssa. Varmistaaksemme kliinisen näytön laadun teemme kliiniset tutkimuksemme kansainvälisten tieteellisten ja eettisten standardien kuten ICH-GCP-ohjeiden mukaan. Muokkaamme käyttämiämme kliinisen tutkimuksen standardeja jatkuvasti uusimpien menetelmien ja prosessien mukaan. Osoituksena käyttämiemme menetelmien laadusta meillä on ollut vuodesta 2007 saakka ISO 9001 sertifikaatti. Tavoitteemme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille ja viranomaisille luotettavia ja vakuuttavia tuloksia. 6

7 Prosessiteknologia ja uudet teknologiat Tuote- ja prosessiteknologiamme haasteena on luoda teoreettisten, tieteellisten konseptien pohjalta innovatiivisia tuotteita. Tärkeitä ovat erityisesti neljä asiaa: ravintoaineiden toistettava biologinen aktiivisuus, tuotteiden hyvä säilyvyys säilytysaikana, tuotannon taloudellisuus ja tuotteiden erinomainen maku. Moniammatillisessa tiimissä on asiantuntemusta kaikilta tarvittavilta erikoisaloilta, kuten proteiinit ja pitkät hiilihydraatit, ravintoaineiden keskinäiset vaikutukset, lämmönkesto ja liuoksen stabiliteetti, prosessoinnin ja pakkaamisen vaikutus tuotteen laatuun. Wageningenin yksikössä sijaitseva pilottivalmistus, jossa voidaan valmistaa nestemäisiä ja jauhemaisia tuotteita, sekä Zoetermeerin, Cuijkin (NL) ja Liverpoolin (UK) tuotekehitysosastot varmistavat nopean ja valvotun prototuotteen kehityksen. Kehitämme ja testaamme myös uudenlaisia prosessointimenetelmiä, joita voimme hyödyntää suoraan tuotevalikoimassamme ja tuotantoprosesseissamme. Kuluttaja ja aistitieteet Tutkimus- ja tuotekehitysprosessimme perustuu tieteeseen ja on potilaskeskeinen. Keräämme tietoa potilaiden tarpeista ja käytämme sitä hyväksemme koko innovaatioprosessin ajan ideasta valmiiseen tuotteeseen asti. Potilaan tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Käyttämällä ajanmukaisia aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä pystymme ymmärtämään ruoka-aineiden ja maun yhteyttä. Monet tarkoin valitut makupaneelit, joihin kuuluu kohderyhmien edustajia ja koulutettuja makuasiantuntijoita, arvioivat uusia tuotekonsepteja ja varmistavat, että tuotteemme maistuvat mahdollisimman hyvältä sairauden aiheuttamista makuaistin ja havaintokyvyn muutoksista huolimatta. 7

8 Tutkimus tuotteidemme perustana Nutridrink Compact Vähemmän on enemmän Vajaaravitsemus on nyky-yhteiskunnassa erittäin yleistä varsinkin iäkkäiden ja sairaiden keskuudessa, ja sillä on merkittäviä kliinisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Täydennysravintovalmisteista on todettu olevan selvää hyötyä potilaille ja terveydenhuollolle. Huono hoitomyöntyvyys voi kuitenkin johtaa siihen, ettei potilas saa valmisteista kaikkea mahdollista hyötyä. Tiheästi ravintoaineita pienessä tilavuudessa sisältävä valmiste voi tarjota tähän ratkaisun ja parantaa vajaaravittujen ravintoaineiden saantia ja hoitomyöntyvyyttä 1. Siksi kehitimme täydennysravintovalmisteen nimeltä Nutridrink Compact, joka sisältää 125 ml:n annoksessa kaikki ravintoaineet, jotka ennen oli mahdollista saada 200 ml:n annoksesta. Compact-valmisteen tuotekehitys oli todella haastavaa, sillä ravintoainetiheyttä piti lisätä 60 %, ja valmisteen viskositeetin piti silti olla matala, maun erinomainen ja säilytysajan steriloinnin jälkeen pitkä. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Compact vähentää täyden olon tunnetta ja parantaa hoitomyöntyvyyttä ja käyttäjät saavat siitä enemmän energiaa ja proteiinia kuin vertailuvalmisteena olleesta 200 ml:n täydennysravintovalmisteesta 2. 1 Nieuwenhuizen ym., Clin Nutr 2010; 29: Hubbard ym., Clin Nutr Suppl 2009; 4:41, 121 Hoitomyöntyvyys (%) P=0.001 Tavallinen täydennysravintovalmiste Compact Compactin käyttö paransi merkitsevästi hoitomyöntyvyyttä tavalliseen täydennysravintovalmisteeseen verrattuna, kun tutkittavina oli 38 iäkästä ihmistä Isosta- Britanniasta ja Alankomaista. Hubbard ym., Clin Nutr Suppl 2009; 4:41 Nutrison Ravitsemuksellisesti täysipainoisia letkuravintovalmisteita Ravitsemuksellisesti täysipainoiset Nutrison-letkuravintovalmisteet on tarkoitettu sairaalassa, hoitokodissa tai kotona hoidettaville potilaille, jotka eivät pysty syömään tai juomaan riittävästi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ravintoainekoostumusta niin, että tuotevalikoimamme parantaisi mahdollisimman paljon (esim. tehohoitopotilaiden) toipumista ja pitkään enteraalista ravintoa saavien potilaiden (kuten hauraiden, dementoituneiden vanhusten) ravitsemustilaa. Tuotekehitysohjelmassamme on otettu huomioon uusin ravitsemukseen liittyvä tietämys ja uusimmat suositukset sekä ravitsemuksen merkitys sairauden taustalla, kuten esim. proteiinikatabolia, tulehdus, insuliiniresistenssi ja oksidatiivinen stressi. Uudet Nutrison-letkuravintovalmisteet on suunniteltu edistämään ruoansulatusta ja imeytymistä sekä vähentämään komplikaatioita parantamalla ruoansulatuskanavan ylä- ja alaosan toimintaa. Tämän tyyppisiin tutkimuksiin käytämme pitkälle kehitettyä in vitro ruoansulatusjärjestelmäämme 1. Letkuravinnon annostelemiseksi turvallisesti, hygieenisesti ja tarkasti Flocare-sarjassa on tarjolla kaikki tarvittava, kuten letkut, ravinnonsiirtolaitteet ja pumput. Yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään parempia ravinnonsiirtoon käytettäviä laitteistoja pystyäksemme edelleen parantamaan potilasmukavuutta ja siten potilaiden elämänlaatua. 1 Van den Braak ym., Clin Nutr Suppl 2010; 5:

9 Neocate Maitoallergian, moniruoka-aineallergian ja muiden elementaalista ruokavaliota vaativien sairauksien ruokavaliohoitoon 1 Sampson ym., Pediatrics 1992; 90: Latcham ym., J Pediatr 2003; 143: Liacouras ym., Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Neocate on maailman johtava aminohappovalmiste vaikeiden ruoka-aineallergioiden ruokavaliohoitoon. Siitä on paljon apua sairaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Valmisteen tultua markkinoille 1980-luvulla sen tehosta on julkaistu kliinistä näyttöä maitoallergian ja muiden vaikeiden maha-suolisairauksien hoidossa 1,2,3. Tutkimukset ovat auttaneet ymmärtämään entistä paremmin maitoallergian moninaisia oireita ja immunologisia mekanismeja. Neocate on kehitetty täyttämään kasvavan ja kehittyvän vauvan ja lapsen ravitsemustarpeet (vauvaiästä 10 vuoden ikään asti), ja tuoteperheessä on sekä ravitsemuksellisesti täysipainoisia valmisteita että täydennysravintovalmisteita ja lusikoitava valmiste monipuolistuvaan ruokavalioon. Juicy Lophlex LQ Aivan uusi, erinomaisen makuinen valmiste fenyyliketonuriaa (PKU) sairastaville Aistinvaraiset tutkimukset ja kuluttajatutkimukset: Nykyinen ja uusi Juicy Lophlex Kuluttajien yleinen mieltymys Lophlex LQ on ainutlaatuinen, aminohappopohjainen valmiste fenyyliketonuriaa sairastavien hoitoon, joiden aineenvaihdunta ei pysty käsittelemään fenyylialaniini-nimistä aminohappoa. Jos fenyyliketonuriaa sairastava lapsi syö tavallisia proteiineja, hänelle tulee korjautumaton aivovaurio. Siksi näiden lasten luonnollisen fenyylialaniinin saantia on rajoitettava käyttämällä pienestä asti vähäproteiinista ruokavaliota ja aminohappovalmisteita 1,2,3. Uudet PKU:n hoitoon tarkoitetut Juicy Lophlex -tuotteet ovat käyttövalmiita juomia, jotka eivät sisällä fenyylialaniinia. Aminohappopohjaisten valmisteiden maun kohdalleen saaminen on haasteellista. Hyvin tehtyjen aistinvaraisten tutkimusten ja kuluttajatutkimusten avulla olemme kehittäneet yhdessä tuotekehitysteknologiemme kanssa uudet Juicy Lophlex -maut, jotka perustuvat luonnon hedelmämehuihin. Nämä herkulliset juomat tarjoavat parasta mahdollista ravintoa PKU-potilaille ja tukevat heitä haastavan ruokavalion noudattamisessa. Myös MSUD-, HCU- ja TYR-aminohappohäiriöitä sairastaville on uusi Juicy Lophlex -maku. Myös näiden potilaiden on noudatettava matalaproteiinista ruokavaliota, jossa haitallisen aminohapon saantia on rajoitettu. Lophlex Orange, uusi Lophlex Orange, nyk. Lophlex berry, uusi Lophlex berry, nykyinen 1 Arch Dis Child 1993; 68: Schweitzer-Krantz ym., Eur J Paed 2000; 159:S70-S73 3 Phenylketonuria: Screening and Management. NIH Consensus Statement 2000 October 16-18; 17:1-27 9

10 Tutkimus tuotteidemme perustana 10 6 minuutin kävelymatka (muutos alkutilanteesta, m) Souvenaid Alzheimerin taudin varhaisen/lievän vaiheen ravitsemushoitoon* Alzheimerin tautiin ei toistaiseksi ole parantavaa hoitoa. Sen patofysiologia on monimutkainen, ja tauti aiheuttaa pahenevia kliinisiä oireita, kuten muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Beeta-amyloidiplakit ja hermosäiekimput ovat Alzheimerin taudille tyypillisiä, mutta näytön perusteella vaikuttaa siltä, että synapsikato saattaa olla ensisijainen syy potilaiden aivotoimintojen heikkenemiseen. Nutricia Advanced Medical Nutrition on tutkinut jo toistakymmentä vuotta tiettyjen ravintoaineiden vaikutusta Alzheimerpotilaiden synapsien muodostukseen ja toimintaan, ja tätä ovat tutkineet myös tunnetut tiedemiehet johtavissa yliopistoissa, kuten professori Wurtman MIT:ssä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että neuronien solukalvojen muodostumiseen tarvittavien esiasteiden ja kofaktorien saanti ruokavaliosta on ratkaisevan tärkeää kalvojen määrän ja laadun kannalta 1. Näiden ravintoaineiden saanti vaikuttaa myös kalvosta riippuvaisten rakenteiden eli synapsin muodostukseen tarvittavien dendriittien ja aksonien määrään 2. Näiden tutkimusten perusteella kehitetty Souvenaid on ravintoainekoostumukseltaan (Fortasyn Connect) ainutlaatuinen ja sisältää kaikki ravitsemukselliset rakennuspalikat ja kofaktorit, jotka tarvitaan synapsien muodostusta tukevien neuronien solukalvojen kehittymiseen. Konseptin toimivuutta selvittävän (proof-of-concept) tutkimuksen tulokset osoittivat, että Souvenaid paransi lievää Alzheimerin tautia sairastavien muistia 3. Lisäksi sen turvallisuusprofi ili oli hyvä ja se oli hyvin siedetty. Toinen satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa tutkittiin ei-lääkehoitoa saavia, lievää Alzheimerin tautia sairastavia potilaita, vahvisti tulokset. Tutkimus osoitti, että valmistetta saaneiden muisti laajan muistitestistön mukaan parani 24 viikon käytön aikana 4. Lisätutkimuksia Alhainen lihasmassa, tavallinen hoito Alhainen lihasmassa, INTERCOM Normaali lihasmassa, tavallinen hoito Normaali lihasmassa, INTERCOM Aika kuukausina P < 0,01 Kliinisen ravitsemushoidon ja keuhkokuntoutuksen yhdistelmän on osoitettu parantavan keuhkoahtaumatautia sairastavien fyysistä toimintakykyä. Vaikutus säilyy kaksi vuotta. Systemaattinen katsaus & meta-analyysi db-rct kohdeväestössä Kohortti- ja tapaustutkimukset Asiantuntijalausunto/ tärkeimmät mielipidejohtajat Proof of concept Terveiden vapaaehtoisten tulokset Mekanistinen, kokeellinen näyttö (eläin- ja in vitro -kokeet) Uusin tieto ravintoaineista Rakennamme näyttöön perustuvia ratkaisuja näyttöpyramidin mukaan. Db-RCT: satunnaistettu, kontrolloitu kaksoissokkotutkimus on meneillään, ja laajennamme edelleen kliinistä tutkimusohjelmaamme. Nutricia Advanced Medical Nutrition jatkaa tutkimusnäytön tuottamista Souvenaid-valmisteen tueksi noudattaen parhaita standardeja ja kliinisiä tutkimuskäytäntöjä. * Souvenaid tulee Suomen markkinoille v Kamphuis & Scheltens, J Alzheimers Dis 2010; 20: Wurtman ym., Ann Rev Nutr 2009; 29: Scheltens ym., Alzheimers Dement 2010; 6: Scheltens ym., J Alzheimers Dis 2012; 31: Respifor Kliinistä ravitsemusta keuhkoahtaumatautia sairastaville Respifor on erinomainen esimerkki sitoumuksestamme toimia edelläkävijänä sairauskohtaisten ravintovalmisteiden kehittämisessä ja käyttää niitä sairauksien integroituun hoitoon. Keuhkoahtaumatautia sairastavien lihasmassa on usein vähentynyt ja fyysinen toimintakyky on huono. Respifor-valmisteen sopivuutta ja tehoa keuhkoahtaumatautia sairastavien hoidossa on tutkittu kauan yhteistyössä alankomaalaisen Maastrichtin yliopiston ja muiden kansainvälisten tieteen asiantuntijoiden kanssa. On todettu, että Respifor osana integroitua hoitoa parantaa potilaiden toimintakykyä. Kliiniset tutkimukset osoittavat, että Respifor yhdistettynä keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutukseen paransi pitkäkestoisesti fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua verrattuna tavalliseen, lihasmassaltaan heikon COPDpotilaan hoitoon 1 (ks. kuvaa). Hyödyistä huolimatta nettohoitokustannukset eivät kasvaneet, sillä tämän ryhmän sairaalahoito ja siihen liittyvät kustannukset vähenivät. Kaikkiaan tulokset osoittavat, että integroitua lähestymistapaa on mahdollista käyttää ja se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. 1 Van Wetering ym., J Am Med Dir Assoc 2010; 11:

11 Toimipaikat Nutricia Advanced Medical Nutrition -osaston tutkimusta ja tuotekehitystä johdetaan keskitetysti Wageningenissa, Alankomaissa sijaitsevasta innovaatiokeskuksestamme Danone Research, Centre for Specialised Nutrition. Lisäksi yrityksellä on paikallista toimintaa ja alueellista yhteistyötä varten pienempiä T&K-satelliitteja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikan T&K-keskus Washington Liverpool T&K-keskus Liverpool Danone Research Centre for Specialised Nutrition Wageningen Wuxin T&K-keskus Wuxi Aasian T&K-keskus Etelä-Amerikan T&K-keskus (2013) Singapore Brasilia Uusi T&K-keskus Danone investoi edelleen tutkimukseen ja tuotekehitykseen rakentamalla uuden kliinisen ja lasten ravitsemuksen innovaatiokeskuksen Utrecht Science Parkiin Alankomaissa. Alankomaiden ja Ison-Britannian kliinisen ravitsemuksen T&K-tiimit muuttavat tähän tutkimuskeskukseen, joka on tarkoitus avata vuonna Uudessa keskuksessa teemme edelleen kunnianhimoisesti töitä tarjotaksemme parhaat ravitsemusratkaisut sairauksien hoitoon. 11

12 Nutricia Advanced Medical Nutrition Danone Research Centre for Specialised Nutrition PO Box CA Wageningen The Netherlands Nutricia Advanced Medical Nutrition Research and Development 100 Wavertree Boulevard Liverpool L7 9PT United Kingdom Nutricia Advanced Medical Nutrition Danone Research Centre for Specialised Nutrition, Asia 11 Biopolis Way Helios #09-01/02 Singapore Nutricia Advanced Medical Nutrition Research and Development Nutricia North America 9900 Belward Campus Drive Suite 100 Rockville, MD USA Nutricia Pharmaceutical Co. Ltd. No.17, Xinming Road, High-Tech Industry Development Zone Wuxi Jiangsu China Newprint Oy 12/2012 Tuotenro 330 Nutricia Medical Oy Linnankatu 26 A, Turku Puh. (02) Nutriciasta Nutricia Advanced Medical Nutrition on Danonen erikoistunut yksikkö, jonka missiona on olla edelläkävijä sairauksien hallinnassa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden käytössä ja tuotekehityksessä. Nutrician tieteeseen perustuva ravitsemus, joka tuottaa todistetusti hyötyä kuluttajille ja parantaa potilaiden hoitotulosta, tukee Danonen missiota tuoda terveyttä kaikille ruoan kautta. Kliininen ravitsemushoito parantaa hoitotulosta ja säilyttää niiden potilaiden elämänlaadun, jotka eivät saa riittävästi ravintoa normaalista ruoasta. Kliinistä ravitsemushoitoa käytetään kaikenikäisille, tarvitsevatpa he erityisravintoa oireiden lievittämiseksi tai omatoimisuuden ylläpitämiseksi tai täysipainoista ravintoa normaalin kasvun turvaamiseksi, toipumisen vauhdittamiseksi tai perussairauden pitkäaikaisen hoidon tukemiseksi. Nutricia auttaa yli 50 maassa maailmanlaajuisesti hoitajia ja terveydenhuollon ammattilaisia parantamalla sekä lasten että vanhusten jokapäiväistä elämää tuoteperheellä, johon kuuluvat mm. Nutrison, Nutridrink, Nutilis, Nutrini ja Anamix.

Miten täydennysravintovalmisteita käytetään?

Miten täydennysravintovalmisteita käytetään? Miten täydennysravintovalmisteita käytetään? Tuotteen valinta ja annostus Täydennysravintovalmistetta valittaessa on tärkeää huomioida potilaan tarpeet. Valmisteita käytetään 1 3 pulloa/pakkausta päivässä

Lisätiedot

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS ALZHEIMERIN TAUDIN OIREET Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

Tuotenro 322 Newprint 01/2015. Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015

Tuotenro 322 Newprint 01/2015. Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015 Tuotenro 322 Newprint 01/2015 Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015 Täydennysravintovalmisteet osana ravitsemushoitoa Täydennysravintovalmisteet ovat runsaasti ravintoaineita sisältäviä,

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011 NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila Merja Suominen 17.2.2011 Tutkimuspaikat ja menetelmä Tutkimus toteutettiin marras-joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 aikana. Tutkimukseen osallistui

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike Ruoka Millaiset elintarvikkeet ovat funktionaalisia? Seppo Salminen ja Antti Aro Funktionaalisilla elintarvikkeilla on tavanomaisen ravitsemuksellisen merkityksen ohella tutkimuksin todennettuja myönteisiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

FLOCARE RAVINNON- SIIRTOLAITTEISTO

FLOCARE RAVINNON- SIIRTOLAITTEISTO FLOCARE RAVINNON- SIIRTOLAITTEISTO ENFit: UUSI ISO-STANDARDI LISÄÄ POTILASTURVALLISUUTTA Potilasturvallisuuden lisäämiseksi Nutrician ravinnonsiirtolaitteisiin ja syöttöletkuihin tulee uusi ENFitliitäntäjärjestelmä.

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Taustaa Miksi uudet tutkimustulokset lihastautien perimmäisistä

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

RUOKA EI MAISTU MITEN TUKEA PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSTA?

RUOKA EI MAISTU MITEN TUKEA PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSTA? RUOKA EI MAISTU MITEN TUKEA PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSTA? SAATTAMASSA KOULUTUS 28.11.2016 MARI SALMINEN JOHTAVA RAVITSEMUSTERAPEUTTI TYKS, ASIANTUNTIJAPALVELUT RUOKA MERKITSEE + -

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ruokatrendit 2014. Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna

Ruokatrendit 2014. Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna Ruokatrendit 2014 Tuomo Tupasela, 22.5.2015, Hämeenlinna Sisältö MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus BIP/BMO tiimien EU-hankkeet Food Navigator Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 20.5.2014

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus?

Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Miksi meidän kannattaa ottaa kausi-influenssarokotus? Kausi-influenssarokotus on tehokas keino ehkäistä influenssan leviämistä Henkilökunnan influenssarokotuksille on vahvat perusteet Henkilökunta on merkittävä

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto Flocare Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto Flocare-ravinnonsiirtolaitteisto Annosteltaessa Flocare Infinity -syöttöpumpulla * Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite - ENLock Sopii suoraan

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

MAITO-INNO. Maito uudet tutkimus ja tuotekehitys innovaatiot

MAITO-INNO. Maito uudet tutkimus ja tuotekehitys innovaatiot MAITO-INNO Maito uudet tutkimus ja tuotekehitys innovaatiot Raija Tahvonen, professori, Uudet liiketoimintamahdollisuudet Tuomo Tupasela, vanhempi tutkija, Uudet liiketoimintamahdollisuudet Sirja Viitala,

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 19-20.09.2008 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 24 vuotta silmätautien klinikassa: osasto, pkl, ls Tutkimushoitajana 03/03 alkaen Selvittää erilaisten solutason tapahtumien,kuten

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: Ammattisi Vastaajien määrä: Avoimet vastaukset: muu, mikä? - fysioterapeutti - työterveyshoitaja - perushoitaja

Lisätiedot

Hyvinvoiva työyhteisö kansainvälisessä lääkeyrityksessä

Hyvinvoiva työyhteisö kansainvälisessä lääkeyrityksessä Presentation title Date 1 Hyvinvoiva työyhteisö kansainvälisessä lääkeyrityksessä LabQuality -päivät 2016-02-12 Karoliina Vuopala Markkinointi- ja viestintäjohtaja 2 Presentation title Date Novo Nordisk

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Kliininen tutkimus varmistaa terapeuttisen teknologian tehon

Kliininen tutkimus varmistaa terapeuttisen teknologian tehon Kliininen tutkimus varmistaa terapeuttisen teknologian tehon Esa Soppi, LKT, MBA, Sisätautiopin dosentti Medical Interscience Talents M.I.T. Consulting Ltd, PL 16, 00601 Helsinki esa.soppi@co.inet.fi Lääketieteellisen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot