Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon ammattilaisille Kliiniset ravintovalmisteet Tuotekehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä

2 Nutricia Advanced Medical Nutrition Me Nutriciassa tiedämme, että sairaus ei ole pelkkä kliininen termi vaan sillä on valtava vaikutus ihmisten toimintaan ja elämänlaatuun. Elämänlaatuun, jota voidaan parantaa käyttämällä innovatiivisia kliinisiä ravintovalmisteita. Tutkimus- ja tuotekehitystiimiemme tavoitteena on tarjota parhaat ravitsemusratkaisut olennaiseksi osaksi kaikenikäisten ihmisten sairauksien hoitoa missä tahansa heitä hoidetaankin. Kliiniset ravintovalmisteet Kliininen ravitsemushoito käsittää monia innovatiivisia ravitsemushoitoja, joita käytetään sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ja tiettyjen sairauksien ja häiriöiden hoitoon kaikissa ikäryhmissä. Ravitsemushoito auttaa täyttämään potilaiden ruokavalioon liittyvät erityistarpeet, jotta lääketieteellinen hoito tehoaisi paremmin, sairauden etenemistä voitaisiin hidastaa tai oireita lievittää. Ravitsemushoito voi parantaa kliinistä hoitotulosta ja elämänlaatua. Kliinisen ravitsemustutkimuksen historiaa Lääketieteen tohtori Jan van der Hagen ja hänen veljensä Martinus kehittivät ensimmäisen äidinmaidonkorvikkeen Alankomaiden Zoetermeerissä vuonna Pian heillä oli jo tarjolla neljänlaista Nutricia-äidinmaidonkorviketta vauvojen erilaisiin tarpeisiin. Vuonna 1905 he ottivat ensimmäisenä käyttöön käsitteen Medical Nutrition, kliininen ravitsemushoito. He kehittivät diabetespotilaille vähäsokerisia tuotteita ja struumaa sairastaville maitotuotteita, joihin oli lisätty jodia. Tänä päivänä Nutricia on Euroopan suurin erityisravintovalmisteisiin erikoistunut yritys. Nutricia sitoutuu edelleen investoimaan menestykselliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, josta sillä on jo pitkä kokemus. 2 Koska potilaiden tarpeet ovat erilaisia ja jotta pystyttäisiin takaamaan mahdollisimman hyvä hoitomyöntyvyys, tarvitaan koostumukseltaan ja tyypiltään erilaisia kliinisiä ravintovalmisteita. Terveydenhuollon ammattilaiset määräävät ja suosittelevat kliinisiä ravintovalmisteita. Ravintovalmisteita toimitetaan sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitokoteihin ja apteekkeihin. Potilashyötyjen lisäksi on voitu osoittaa kliinisten ravintovalmisteiden tuovan kustannustehokkuutta terveydenhuoltoon. Koska kliininen ravitsemushoito lyhentää sairaalahoidon tarvetta ja auttaa potilaita pysymään pidempään omatoimisina, se vähentää osaltaan terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

3 Lainsäädännöllinen ympäristö Euroopan lainsäädännön kannalta kliiniset ravintovalmisteet kuuluvat elintarvikeryhmään nimeltä ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, ja niiden on oltava niitä koskevan lainsäädännön mukaisia. Tämä lainsäädäntö varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja sopivuuden käyttötarkoitukseensa. Laki säätelee vitamiinija kivennäisainesisältöä sekä näiden aikuisille, lapsille ja vauvoille tarkoitettujen elintarvikevalmisteiden pakkausmerkintöjä. Markkina-asema Nutricia Advanced Medical Nutrition on voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue. Vuonna 2011 sen myynti oli miljoonaa euroa ja kasvoi 9,4 %. Nutricia Advanced Medical Nutrition on Euroopan markkinajohtaja, ja sen markkinaosuus on noin 40 %. Olemme rakentaneet vahvan tieteellisen maineen, ja meidät tunnetaan innovaatioistamme. 3

4 Perustana tieteellinen tutkimus Tieteellinen uskottavuus on kliinisen ravitsemuksen alalla merkittävin erotteleva tekijä ja menestyksen kannalta välttämätöntä. Meillä on perinpohjaista asiantuntemusta fysiologisista sairausprosesseista ja ravintoaineiden merkityksestä niiden kannalta. Meillä on myös vahva teknologinen asiantuntemus käsitellä monimutkaisia yhdisteitä ja kehittää tuotteita, jotka maistuvat hyvältä ja miellyttävät potilaita. Luomme uusia mahdollisuuksia, jotka johtavat innovatiivisten tuoteideoiden ja teknologioiden kehittämiseen. Henkilökuntamme Jotta Nutricia Advanced Medical Nutrition pystyisi olemaan eturivissä valitsemillaan tieteen ja tekniikan aloilla, sen tutkimus- ja tuotekehitysosastolla työskentelee 160 tutkijaa ja teknologia-asiantuntijaa. Tutkijoilla on kokemusta mm. ravitsemuksesta, ihmisen biologiasta, fysiologiasta, proteiinitieteestä, neurologiasta, immunologiasta, lihasten ja proteiinien aineenvaihdunnasta, ravitsemustieteestä ja prosessiteknologiasta. Moniammatillisuus takaa tiimien luovuuden, tasokkuuden, motivaation ja ryhmähengen. 4

5 Verkosto ja yhteistyö Toimimme useiden prekliinisellä ja kliinisellä alalla työskentelevien yhteistyökumppaneiden kanssa vahvassa, maailmanlaajuisessa verkostossa, johon kuuluu tutkimuslaitoksia, yliopistoja, (yliopisto)sairaaloita ja teollisuuden tavarantoimittajia. Näin varmistamme laadukkaiden ja ainutlaatuisten innovaatioiden markkinoille tulon nopeallakin aikataululla. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan yhteistyöverkostoamme. Lisäksi tieteelliset asiantuntijaryhmämme antavat asiantuntijalausuntoja ja arvioivat kliinisen ravitsemuksen tutkimus- ja tuotekehitysohjelmia. Tämä varmistaa sen, että uudet tuotteemme ovat kliinisesti merkittäviä, niillä on terveydenhuollon ammattilaisten tuki ja ne on kehitetty pitäen mielessä sekä potilaiden tarpeet että terveydenhoidon nykyiset ja tulevat vaatimukset. Avoin keskustelu Jotta pystyisimme käymään avointa keskustelua lääketieteellisen ja muun tiedeyhteisön kanssa, julkaisemme tieteellisiä artikkeleita vertaisarvioiduissa lehdissä ja olemme mukana kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa (viimeisten kahden vuoden aikana > 100 julkaisua/esitystä vuodessa). Lisäksi kutsumme säännöllisesti terveydenhuollon ammattilaisia, terveyspolitiikan tekijöitä ja tieteen asiantuntijoita tutkimuskeskukseemme keskustelemaan tuotteidemme taustalla olevasta tutkimuksesta. 5

6 Asiantuntemuksestamme Jotta havaitsisimme mahdollisuudet uusiin ravintovalmisteisiin, tutkimme ravitsemuksen, biologisten prosessien ja sairausmekanismien mutkikkaita yhteisvaikutuksia. Niinpä lähes kaikki biotieteen alat sekä tuoteteknologia ja aistitieteet ovat tutkimustyömme keskeisiä alueita. Wageningenin tutkimuskeskuksessa tutkimme sekä kliinistä että lasten ravitsemusta, mistä on todettu olevan synergiaetua. Prekliininen tutkimus Biotieteiden eri aloja edustavat tutkijamme tekevät yhteistyötä ymmärtääkseen, miten ravitsemustekijät voivat vaikuttaa biologisiin toimintoihin. He noudattavat kansainvälisesti suositeltua translationaalista tutkimustapaa, joka antaa uusille tuotekonsepteille vahvan tieteellisen tuen yhdistämällä in vitro-, in vivo- ja kliinisen tutkimuksen. Käytämme sekä modernia teknologiaa että uusinta biolääketieteen asiantuntemusta ja luovuutta pystyäksemme kehittämään ideoista koostumukseltaan oikeanlaisia ravintovalmisteita ja kääntämään hypoteesit vahvaksi tieteelliseksi näytöksi. Kliininen tutkimus Kliinisten tutkimusten hyvä laatu ja luotettavuus ovat meille erittäin tärkeitä. Tuemme terveydenhuollon ammattilaisia näyttöön perustuvassa lääketieteessä antamalla tuotteidemme tueksi vahvan kliinisen näytön aina turvallisuuden, siedettävyyden ja hoitomyöntyvyyden arvioinnista tehoon ja terveystaloudelliseen arvoon. Teemme tutkimukset yhteistyössä erikoistuneissa (akateemisissa) keskuksissa tai hoitokodeissa toimivien riippumattomien tutkijoiden kanssa. Varmistaaksemme kliinisen näytön laadun teemme kliiniset tutkimuksemme kansainvälisten tieteellisten ja eettisten standardien kuten ICH-GCP-ohjeiden mukaan. Muokkaamme käyttämiämme kliinisen tutkimuksen standardeja jatkuvasti uusimpien menetelmien ja prosessien mukaan. Osoituksena käyttämiemme menetelmien laadusta meillä on ollut vuodesta 2007 saakka ISO 9001 sertifikaatti. Tavoitteemme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille ja viranomaisille luotettavia ja vakuuttavia tuloksia. 6

7 Prosessiteknologia ja uudet teknologiat Tuote- ja prosessiteknologiamme haasteena on luoda teoreettisten, tieteellisten konseptien pohjalta innovatiivisia tuotteita. Tärkeitä ovat erityisesti neljä asiaa: ravintoaineiden toistettava biologinen aktiivisuus, tuotteiden hyvä säilyvyys säilytysaikana, tuotannon taloudellisuus ja tuotteiden erinomainen maku. Moniammatillisessa tiimissä on asiantuntemusta kaikilta tarvittavilta erikoisaloilta, kuten proteiinit ja pitkät hiilihydraatit, ravintoaineiden keskinäiset vaikutukset, lämmönkesto ja liuoksen stabiliteetti, prosessoinnin ja pakkaamisen vaikutus tuotteen laatuun. Wageningenin yksikössä sijaitseva pilottivalmistus, jossa voidaan valmistaa nestemäisiä ja jauhemaisia tuotteita, sekä Zoetermeerin, Cuijkin (NL) ja Liverpoolin (UK) tuotekehitysosastot varmistavat nopean ja valvotun prototuotteen kehityksen. Kehitämme ja testaamme myös uudenlaisia prosessointimenetelmiä, joita voimme hyödyntää suoraan tuotevalikoimassamme ja tuotantoprosesseissamme. Kuluttaja ja aistitieteet Tutkimus- ja tuotekehitysprosessimme perustuu tieteeseen ja on potilaskeskeinen. Keräämme tietoa potilaiden tarpeista ja käytämme sitä hyväksemme koko innovaatioprosessin ajan ideasta valmiiseen tuotteeseen asti. Potilaan tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Käyttämällä ajanmukaisia aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä pystymme ymmärtämään ruoka-aineiden ja maun yhteyttä. Monet tarkoin valitut makupaneelit, joihin kuuluu kohderyhmien edustajia ja koulutettuja makuasiantuntijoita, arvioivat uusia tuotekonsepteja ja varmistavat, että tuotteemme maistuvat mahdollisimman hyvältä sairauden aiheuttamista makuaistin ja havaintokyvyn muutoksista huolimatta. 7

8 Tutkimus tuotteidemme perustana Nutridrink Compact Vähemmän on enemmän Vajaaravitsemus on nyky-yhteiskunnassa erittäin yleistä varsinkin iäkkäiden ja sairaiden keskuudessa, ja sillä on merkittäviä kliinisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Täydennysravintovalmisteista on todettu olevan selvää hyötyä potilaille ja terveydenhuollolle. Huono hoitomyöntyvyys voi kuitenkin johtaa siihen, ettei potilas saa valmisteista kaikkea mahdollista hyötyä. Tiheästi ravintoaineita pienessä tilavuudessa sisältävä valmiste voi tarjota tähän ratkaisun ja parantaa vajaaravittujen ravintoaineiden saantia ja hoitomyöntyvyyttä 1. Siksi kehitimme täydennysravintovalmisteen nimeltä Nutridrink Compact, joka sisältää 125 ml:n annoksessa kaikki ravintoaineet, jotka ennen oli mahdollista saada 200 ml:n annoksesta. Compact-valmisteen tuotekehitys oli todella haastavaa, sillä ravintoainetiheyttä piti lisätä 60 %, ja valmisteen viskositeetin piti silti olla matala, maun erinomainen ja säilytysajan steriloinnin jälkeen pitkä. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Compact vähentää täyden olon tunnetta ja parantaa hoitomyöntyvyyttä ja käyttäjät saavat siitä enemmän energiaa ja proteiinia kuin vertailuvalmisteena olleesta 200 ml:n täydennysravintovalmisteesta 2. 1 Nieuwenhuizen ym., Clin Nutr 2010; 29: Hubbard ym., Clin Nutr Suppl 2009; 4:41, 121 Hoitomyöntyvyys (%) P=0.001 Tavallinen täydennysravintovalmiste Compact Compactin käyttö paransi merkitsevästi hoitomyöntyvyyttä tavalliseen täydennysravintovalmisteeseen verrattuna, kun tutkittavina oli 38 iäkästä ihmistä Isosta- Britanniasta ja Alankomaista. Hubbard ym., Clin Nutr Suppl 2009; 4:41 Nutrison Ravitsemuksellisesti täysipainoisia letkuravintovalmisteita Ravitsemuksellisesti täysipainoiset Nutrison-letkuravintovalmisteet on tarkoitettu sairaalassa, hoitokodissa tai kotona hoidettaville potilaille, jotka eivät pysty syömään tai juomaan riittävästi. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ravintoainekoostumusta niin, että tuotevalikoimamme parantaisi mahdollisimman paljon (esim. tehohoitopotilaiden) toipumista ja pitkään enteraalista ravintoa saavien potilaiden (kuten hauraiden, dementoituneiden vanhusten) ravitsemustilaa. Tuotekehitysohjelmassamme on otettu huomioon uusin ravitsemukseen liittyvä tietämys ja uusimmat suositukset sekä ravitsemuksen merkitys sairauden taustalla, kuten esim. proteiinikatabolia, tulehdus, insuliiniresistenssi ja oksidatiivinen stressi. Uudet Nutrison-letkuravintovalmisteet on suunniteltu edistämään ruoansulatusta ja imeytymistä sekä vähentämään komplikaatioita parantamalla ruoansulatuskanavan ylä- ja alaosan toimintaa. Tämän tyyppisiin tutkimuksiin käytämme pitkälle kehitettyä in vitro ruoansulatusjärjestelmäämme 1. Letkuravinnon annostelemiseksi turvallisesti, hygieenisesti ja tarkasti Flocare-sarjassa on tarjolla kaikki tarvittava, kuten letkut, ravinnonsiirtolaitteet ja pumput. Yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään parempia ravinnonsiirtoon käytettäviä laitteistoja pystyäksemme edelleen parantamaan potilasmukavuutta ja siten potilaiden elämänlaatua. 1 Van den Braak ym., Clin Nutr Suppl 2010; 5:

9 Neocate Maitoallergian, moniruoka-aineallergian ja muiden elementaalista ruokavaliota vaativien sairauksien ruokavaliohoitoon 1 Sampson ym., Pediatrics 1992; 90: Latcham ym., J Pediatr 2003; 143: Liacouras ym., Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Neocate on maailman johtava aminohappovalmiste vaikeiden ruoka-aineallergioiden ruokavaliohoitoon. Siitä on paljon apua sairaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Valmisteen tultua markkinoille 1980-luvulla sen tehosta on julkaistu kliinistä näyttöä maitoallergian ja muiden vaikeiden maha-suolisairauksien hoidossa 1,2,3. Tutkimukset ovat auttaneet ymmärtämään entistä paremmin maitoallergian moninaisia oireita ja immunologisia mekanismeja. Neocate on kehitetty täyttämään kasvavan ja kehittyvän vauvan ja lapsen ravitsemustarpeet (vauvaiästä 10 vuoden ikään asti), ja tuoteperheessä on sekä ravitsemuksellisesti täysipainoisia valmisteita että täydennysravintovalmisteita ja lusikoitava valmiste monipuolistuvaan ruokavalioon. Juicy Lophlex LQ Aivan uusi, erinomaisen makuinen valmiste fenyyliketonuriaa (PKU) sairastaville Aistinvaraiset tutkimukset ja kuluttajatutkimukset: Nykyinen ja uusi Juicy Lophlex Kuluttajien yleinen mieltymys Lophlex LQ on ainutlaatuinen, aminohappopohjainen valmiste fenyyliketonuriaa sairastavien hoitoon, joiden aineenvaihdunta ei pysty käsittelemään fenyylialaniini-nimistä aminohappoa. Jos fenyyliketonuriaa sairastava lapsi syö tavallisia proteiineja, hänelle tulee korjautumaton aivovaurio. Siksi näiden lasten luonnollisen fenyylialaniinin saantia on rajoitettava käyttämällä pienestä asti vähäproteiinista ruokavaliota ja aminohappovalmisteita 1,2,3. Uudet PKU:n hoitoon tarkoitetut Juicy Lophlex -tuotteet ovat käyttövalmiita juomia, jotka eivät sisällä fenyylialaniinia. Aminohappopohjaisten valmisteiden maun kohdalleen saaminen on haasteellista. Hyvin tehtyjen aistinvaraisten tutkimusten ja kuluttajatutkimusten avulla olemme kehittäneet yhdessä tuotekehitysteknologiemme kanssa uudet Juicy Lophlex -maut, jotka perustuvat luonnon hedelmämehuihin. Nämä herkulliset juomat tarjoavat parasta mahdollista ravintoa PKU-potilaille ja tukevat heitä haastavan ruokavalion noudattamisessa. Myös MSUD-, HCU- ja TYR-aminohappohäiriöitä sairastaville on uusi Juicy Lophlex -maku. Myös näiden potilaiden on noudatettava matalaproteiinista ruokavaliota, jossa haitallisen aminohapon saantia on rajoitettu. Lophlex Orange, uusi Lophlex Orange, nyk. Lophlex berry, uusi Lophlex berry, nykyinen 1 Arch Dis Child 1993; 68: Schweitzer-Krantz ym., Eur J Paed 2000; 159:S70-S73 3 Phenylketonuria: Screening and Management. NIH Consensus Statement 2000 October 16-18; 17:1-27 9

10 Tutkimus tuotteidemme perustana 10 6 minuutin kävelymatka (muutos alkutilanteesta, m) Souvenaid Alzheimerin taudin varhaisen/lievän vaiheen ravitsemushoitoon* Alzheimerin tautiin ei toistaiseksi ole parantavaa hoitoa. Sen patofysiologia on monimutkainen, ja tauti aiheuttaa pahenevia kliinisiä oireita, kuten muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Beeta-amyloidiplakit ja hermosäiekimput ovat Alzheimerin taudille tyypillisiä, mutta näytön perusteella vaikuttaa siltä, että synapsikato saattaa olla ensisijainen syy potilaiden aivotoimintojen heikkenemiseen. Nutricia Advanced Medical Nutrition on tutkinut jo toistakymmentä vuotta tiettyjen ravintoaineiden vaikutusta Alzheimerpotilaiden synapsien muodostukseen ja toimintaan, ja tätä ovat tutkineet myös tunnetut tiedemiehet johtavissa yliopistoissa, kuten professori Wurtman MIT:ssä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että neuronien solukalvojen muodostumiseen tarvittavien esiasteiden ja kofaktorien saanti ruokavaliosta on ratkaisevan tärkeää kalvojen määrän ja laadun kannalta 1. Näiden ravintoaineiden saanti vaikuttaa myös kalvosta riippuvaisten rakenteiden eli synapsin muodostukseen tarvittavien dendriittien ja aksonien määrään 2. Näiden tutkimusten perusteella kehitetty Souvenaid on ravintoainekoostumukseltaan (Fortasyn Connect) ainutlaatuinen ja sisältää kaikki ravitsemukselliset rakennuspalikat ja kofaktorit, jotka tarvitaan synapsien muodostusta tukevien neuronien solukalvojen kehittymiseen. Konseptin toimivuutta selvittävän (proof-of-concept) tutkimuksen tulokset osoittivat, että Souvenaid paransi lievää Alzheimerin tautia sairastavien muistia 3. Lisäksi sen turvallisuusprofi ili oli hyvä ja se oli hyvin siedetty. Toinen satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa tutkittiin ei-lääkehoitoa saavia, lievää Alzheimerin tautia sairastavia potilaita, vahvisti tulokset. Tutkimus osoitti, että valmistetta saaneiden muisti laajan muistitestistön mukaan parani 24 viikon käytön aikana 4. Lisätutkimuksia Alhainen lihasmassa, tavallinen hoito Alhainen lihasmassa, INTERCOM Normaali lihasmassa, tavallinen hoito Normaali lihasmassa, INTERCOM Aika kuukausina P < 0,01 Kliinisen ravitsemushoidon ja keuhkokuntoutuksen yhdistelmän on osoitettu parantavan keuhkoahtaumatautia sairastavien fyysistä toimintakykyä. Vaikutus säilyy kaksi vuotta. Systemaattinen katsaus & meta-analyysi db-rct kohdeväestössä Kohortti- ja tapaustutkimukset Asiantuntijalausunto/ tärkeimmät mielipidejohtajat Proof of concept Terveiden vapaaehtoisten tulokset Mekanistinen, kokeellinen näyttö (eläin- ja in vitro -kokeet) Uusin tieto ravintoaineista Rakennamme näyttöön perustuvia ratkaisuja näyttöpyramidin mukaan. Db-RCT: satunnaistettu, kontrolloitu kaksoissokkotutkimus on meneillään, ja laajennamme edelleen kliinistä tutkimusohjelmaamme. Nutricia Advanced Medical Nutrition jatkaa tutkimusnäytön tuottamista Souvenaid-valmisteen tueksi noudattaen parhaita standardeja ja kliinisiä tutkimuskäytäntöjä. * Souvenaid tulee Suomen markkinoille v Kamphuis & Scheltens, J Alzheimers Dis 2010; 20: Wurtman ym., Ann Rev Nutr 2009; 29: Scheltens ym., Alzheimers Dement 2010; 6: Scheltens ym., J Alzheimers Dis 2012; 31: Respifor Kliinistä ravitsemusta keuhkoahtaumatautia sairastaville Respifor on erinomainen esimerkki sitoumuksestamme toimia edelläkävijänä sairauskohtaisten ravintovalmisteiden kehittämisessä ja käyttää niitä sairauksien integroituun hoitoon. Keuhkoahtaumatautia sairastavien lihasmassa on usein vähentynyt ja fyysinen toimintakyky on huono. Respifor-valmisteen sopivuutta ja tehoa keuhkoahtaumatautia sairastavien hoidossa on tutkittu kauan yhteistyössä alankomaalaisen Maastrichtin yliopiston ja muiden kansainvälisten tieteen asiantuntijoiden kanssa. On todettu, että Respifor osana integroitua hoitoa parantaa potilaiden toimintakykyä. Kliiniset tutkimukset osoittavat, että Respifor yhdistettynä keuhkoahtaumatautia sairastavien kuntoutukseen paransi pitkäkestoisesti fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua verrattuna tavalliseen, lihasmassaltaan heikon COPDpotilaan hoitoon 1 (ks. kuvaa). Hyödyistä huolimatta nettohoitokustannukset eivät kasvaneet, sillä tämän ryhmän sairaalahoito ja siihen liittyvät kustannukset vähenivät. Kaikkiaan tulokset osoittavat, että integroitua lähestymistapaa on mahdollista käyttää ja se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. 1 Van Wetering ym., J Am Med Dir Assoc 2010; 11:

11 Toimipaikat Nutricia Advanced Medical Nutrition -osaston tutkimusta ja tuotekehitystä johdetaan keskitetysti Wageningenissa, Alankomaissa sijaitsevasta innovaatiokeskuksestamme Danone Research, Centre for Specialised Nutrition. Lisäksi yrityksellä on paikallista toimintaa ja alueellista yhteistyötä varten pienempiä T&K-satelliitteja Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikan T&K-keskus Washington Liverpool T&K-keskus Liverpool Danone Research Centre for Specialised Nutrition Wageningen Wuxin T&K-keskus Wuxi Aasian T&K-keskus Etelä-Amerikan T&K-keskus (2013) Singapore Brasilia Uusi T&K-keskus Danone investoi edelleen tutkimukseen ja tuotekehitykseen rakentamalla uuden kliinisen ja lasten ravitsemuksen innovaatiokeskuksen Utrecht Science Parkiin Alankomaissa. Alankomaiden ja Ison-Britannian kliinisen ravitsemuksen T&K-tiimit muuttavat tähän tutkimuskeskukseen, joka on tarkoitus avata vuonna Uudessa keskuksessa teemme edelleen kunnianhimoisesti töitä tarjotaksemme parhaat ravitsemusratkaisut sairauksien hoitoon. 11

12 Nutricia Advanced Medical Nutrition Danone Research Centre for Specialised Nutrition PO Box CA Wageningen The Netherlands Nutricia Advanced Medical Nutrition Research and Development 100 Wavertree Boulevard Liverpool L7 9PT United Kingdom Nutricia Advanced Medical Nutrition Danone Research Centre for Specialised Nutrition, Asia 11 Biopolis Way Helios #09-01/02 Singapore Nutricia Advanced Medical Nutrition Research and Development Nutricia North America 9900 Belward Campus Drive Suite 100 Rockville, MD USA Nutricia Pharmaceutical Co. Ltd. No.17, Xinming Road, High-Tech Industry Development Zone Wuxi Jiangsu China Newprint Oy 12/2012 Tuotenro 330 Nutricia Medical Oy Linnankatu 26 A, Turku Puh. (02) Nutriciasta Nutricia Advanced Medical Nutrition on Danonen erikoistunut yksikkö, jonka missiona on olla edelläkävijä sairauksien hallinnassa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden käytössä ja tuotekehityksessä. Nutrician tieteeseen perustuva ravitsemus, joka tuottaa todistetusti hyötyä kuluttajille ja parantaa potilaiden hoitotulosta, tukee Danonen missiota tuoda terveyttä kaikille ruoan kautta. Kliininen ravitsemushoito parantaa hoitotulosta ja säilyttää niiden potilaiden elämänlaadun, jotka eivät saa riittävästi ravintoa normaalista ruoasta. Kliinistä ravitsemushoitoa käytetään kaikenikäisille, tarvitsevatpa he erityisravintoa oireiden lievittämiseksi tai omatoimisuuden ylläpitämiseksi tai täysipainoista ravintoa normaalin kasvun turvaamiseksi, toipumisen vauhdittamiseksi tai perussairauden pitkäaikaisen hoidon tukemiseksi. Nutricia auttaa yli 50 maassa maailmanlaajuisesti hoitajia ja terveydenhuollon ammattilaisia parantamalla sekä lasten että vanhusten jokapäiväistä elämää tuoteperheellä, johon kuuluvat mm. Nutrison, Nutridrink, Nutilis, Nutrini ja Anamix.

Miten täydennysravintovalmisteita käytetään?

Miten täydennysravintovalmisteita käytetään? Miten täydennysravintovalmisteita käytetään? Tuotteen valinta ja annostus Täydennysravintovalmistetta valittaessa on tärkeää huomioida potilaan tarpeet. Valmisteita käytetään 1 3 pulloa/pakkausta päivässä

Lisätiedot

Uusi lähestymistapa varhaisen Alzheimerin taudin ravitsemushoitoon. Potilasopas

Uusi lähestymistapa varhaisen Alzheimerin taudin ravitsemushoitoon. Potilasopas Uusi lähestymistapa varhaisen Alzheimerin taudin ravitsemushoitoon Potilasopas Alzheimerin taudin oireet Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS ALZHEIMERIN TAUDIN OIREET Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

Tuotenro 322 Newprint 01/2015. Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015

Tuotenro 322 Newprint 01/2015. Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015 Tuotenro 322 Newprint 01/2015 Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015 Täydennysravintovalmisteet osana ravitsemushoitoa Täydennysravintovalmisteet ovat runsaasti ravintoaineita sisältäviä,

Lisätiedot

Lasten täydennysravintojuomat täyttä energiaa!

Lasten täydennysravintojuomat täyttä energiaa! Lasten täydennysravintojuomat täyttä energiaa! Lapsesi hyvä ravitsemustila parantaa jaksamista, edistää toipumista ja turvaa kasvun Kun lapsi ei syö riittävästi tavallista ruokaa Sairastuneen lapsen voi

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on yleinen ongelma, joka jää usein diagnosoimatta Kehittyneissä

Lisätiedot

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011 NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila Merja Suominen 17.2.2011 Tutkimuspaikat ja menetelmä Tutkimus toteutettiin marras-joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 aikana. Tutkimukseen osallistui

Lisätiedot

Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011

Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011 Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011 Sisältö Atrialta vaihtoehtoja arkeen ja juhlaan Tuotekehitystä kuluttajan tarpeisiin Hyvää ruokaa,

Lisätiedot

Vajaaravitsemus on kallista - vajaaravitsemuksen kustannukset. 25/26.9.2014 Soili Alanne FT, TtM, Ravitsemusterapeutti Seinäjoen keskussairaala

Vajaaravitsemus on kallista - vajaaravitsemuksen kustannukset. 25/26.9.2014 Soili Alanne FT, TtM, Ravitsemusterapeutti Seinäjoen keskussairaala Vajaaravitsemus on kallista - vajaaravitsemuksen kustannukset 25/26.9.2014 Soili Alanne FT, TtM, Ravitsemusterapeutti Seinäjoen keskussairaala Alipainoiset ( 75 % ihannepainosta): 40 % pitempään osastolla

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti ELINTAPANEUVONTA EHKÄISEE MUISTIHÄIRIÖITÄ MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY ALKAA JO KOHDUSSA Riittävä ravitsemus raskausaikana

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

POTILAAN VAJAARAVITSEMUS. Alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Perushoitaja Marja Lehtonen

POTILAAN VAJAARAVITSEMUS. Alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Perushoitaja Marja Lehtonen POTILAAN VAJAARAVITSEMUS Alueellinen koulutuspäivä 13.10.2015 Perushoitaja Marja Lehtonen TAUSTAA Tavoitteena systemaattinen potilaiden vajaaravitsemusriskin seulonta Henkilökunnan osaamisen kartoittaminen

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Ravitsemusterapeutti Mari Salminen VeTe terveillä 65 v täyttäneillä esiintyvyys 5-8 % 80 v täyttäneillä esiintyvyys 10-20 % sairaalahoidossa olevilla vanhuksilla 32-50 % pysyvässä laitoshoidossa olevilla

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Haavapotilaan ravitsemus

Haavapotilaan ravitsemus Haavapotilaan ravitsemus Haavamessut 1.11.2017 Ravitsemusterapeutit Kati Venäläinen, Timo Valkonen ja Riikka Manninen Hyvän ravitsemuksen merkitys * Parantaa potilaan elämänlaatua: jaksaminen, mieliala,

Lisätiedot

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike Ruoka Millaiset elintarvikkeet ovat funktionaalisia? Seppo Salminen ja Antti Aro Funktionaalisilla elintarvikkeilla on tavanomaisen ravitsemuksellisen merkityksen ohella tutkimuksin todennettuja myönteisiä

Lisätiedot

FLOCARE RAVINNON- SIIRTOLAITTEISTO

FLOCARE RAVINNON- SIIRTOLAITTEISTO FLOCARE RAVINNON- SIIRTOLAITTEISTO ENFit: UUSI ISO-STANDARDI LISÄÄ POTILASTURVALLISUUTTA Potilasturvallisuuden lisäämiseksi Nutrician ravinnonsiirtolaitteisiin ja syöttöletkuihin tulee uusi ENFitliitäntäjärjestelmä.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ PAREMPIA PALVELUJA

YHTEISTYÖLLÄ JA ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ PAREMPIA PALVELUJA YHTEISTYÖLLÄ JA ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ PAREMPIA PALVELUJA LAURI KUOSMANEN, DOSENTTI, YHTEISTYÖKOORDINAATTORI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI, HYKS PSYKIATRIA JA VANTAAN KAUPUNKI KIITOS! TILANNE

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA

VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA VASTASYNTYNEIDEN HARVINAISTEN SYNNYNNÄISTEN AINEENVAIHDUNTA- SAIRAUKSIEN SEULONTA Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet Harvinaisia, periytyviä sairauksia Esiintyvyys < 1:2000 Oireet ilmenevät yleensä

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Lähde liikkeelle. Ravitsemus- ja liikuntaopas keuhkoahtaumatautia sairastaville

Lähde liikkeelle. Ravitsemus- ja liikuntaopas keuhkoahtaumatautia sairastaville Lähde liikkeelle Ravitsemus- ja liikuntaopas keuhkoahtaumatautia sairastaville Sisältö Parempi yleiskunto ravitsemushoidon ja 3 liikunnan avulla Ravitseva ruokavalio on tärkeää 3 Mitä hyvä ruokavalio sisältää?

Lisätiedot

Lähde liikkeelle. Ravitsemus- ja liikuntaopas keuhkoahtaumatautia sairastaville

Lähde liikkeelle. Ravitsemus- ja liikuntaopas keuhkoahtaumatautia sairastaville Lähde liikkeelle Ravitsemus- ja liikuntaopas keuhkoahtaumatautia sairastaville Respiforopas.indd 1 21.5.2010 11:30:21 Sisältö Parempi yleiskunto ravitsemushoidon ja 3 liikunnan avulla Ravitseva ruokavalio

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki?

Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki? Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki? Saara Pietilä Ravitsemusfoorumi 14.11.2013 Väestö ikääntyy Vuonna 2060 noin 1,8 miljoonaa yli 65-vuotiasta Muistisairauksien määrä kasvaa 120 000 kognitioltaan

Lisätiedot

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS

RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS RAVITSEMUSHOITO JA RUOKAILU Oppisopimuskoulutus /KYS Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on uuteen ravitsemushoito- ja ruokailusuositukseen perehtyminen ja sen siirtäminen käytäntöön sekä ravitsemushoidon

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi Omevio Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen UUTUUS iholle ja turkille Mitä välttämättömät rasvahapot ovat? Välttämättömät rasvahapot ovat koirien ja kissojen ihon terveyttä

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto 2014-2015

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto 2014-2015 Flocare Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto 2014-2015 Flocare-ravinnonsiirtolaitteisto Annosteltaessa Flocare Infinity -syöttöpumpulla * Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite - ENLock Sopii

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Ruokapalvelun haasteet ja käytännön sovellutuksia

Ruokapalvelun haasteet ja käytännön sovellutuksia Ruokapalvelun haasteet ja käytännön sovellutuksia Ravitsemusfoorumi 2014 Gerontologinen ravitsemus- tutkimuksesta hyviin käytäntöihin 26.9.2014 Virpi Kemi Ruokapalvelujohtaja, vastuualuejohtaja Tays ruokapalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Yhteinen tutkimuskeskus Joint Research Centre (JRC) e. r p. / r 65 % 80 % 60 % 20 % 73 % FI TSUNAMIS ALERT SYSTEM MUNICIPAL SERVICE + 27.5 1020.0

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos

Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Asiakaslähtöinen ruokailu on osa hoivaa Tampereen Ateria Liikelaitos Ravitsemusfoorumi 10.9.2015 Tiina Tamiola 15.1.2014 2009 Tampereen Ateria Toiminta-ajatus Kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria-

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. 19.3.2015 Reumaliiton tavoitteena on saada reumasairaille oikea hoito oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisella tavalla. LIITON TOIMINTA-AJATUS KITEYTETTIIN 14.9.2015 REUMALIITON JA

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Ravitsemustilan arviointi

Ravitsemustilan arviointi Ravitsemustilan arviointi Pia Nikander TtM, ravitsemusterapeutti HUS Ravioli Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö Ruokavalio Pureskelu, nieleminen Ruoansulatus Imeytyminen Kuljetus Varastointi Sairauden

Lisätiedot

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto Flocare Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto Flocare-syöttöletkut Flocare PUR -syöttöletkut - ENLock Nasogastrinen syöttöletku letkuruokintaan mahalaukkuun. Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku,

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto

Flocare. Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto Flocare Syöttöletkut ja ravinnonsiirtolaitteisto Flocare-ravinnonsiirtolaitteisto Annosteltaessa Flocare Infinity -syöttöpumpulla * Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite - ENLock Sopii suoraan

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Kantasairaala-hankkeen kehittämispäivä Johdon terveiset. Seppo Ranta Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kantasairaala-hankkeen kehittämispäivä Johdon terveiset. Seppo Ranta Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kantasairaala-hankkeen kehittämispäivä 30.8.2017 Johdon terveiset Seppo Ranta Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Mitä ollaankaan tekemässä? Kanta-Hämeen maakunnan sairaalaa, jossa monet toiminnot

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Taustaa Miksi uudet tutkimustulokset lihastautien perimmäisistä

Lisätiedot

BIOHIT OYJ. globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys

BIOHIT OYJ. globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys BIOHIT OYJ globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys 1 Biohit lyhyesti Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating

Lisätiedot

RUOKA EI MAISTU MITEN TUKEA PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSTA?

RUOKA EI MAISTU MITEN TUKEA PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSTA? RUOKA EI MAISTU MITEN TUKEA PALLIATIIVISEN JA SAATTOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUSTA? SAATTAMASSA KOULUTUS 28.11.2016 MARI SALMINEN JOHTAVA RAVITSEMUSTERAPEUTTI TYKS, ASIANTUNTIJAPALVELUT RUOKA MERKITSEE + -

Lisätiedot

25.10.2011 Minna Virola. Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus

25.10.2011 Minna Virola. Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus 25.10.2011 Minna Virola Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus Liikunta Keuhkoahtaumatautiin sairastuvat vähentävät liikkumistaan ja välttävät hengästymistä hengenahdistuksen pelossa. Joidenkin tutkimusten

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Terveydenhuollon tavoitteet

Terveydenhuollon tavoitteet Apuvälineet kliiniseen päätöksentekoon Olli-Pekka Ryynänen Itä-Suomen yliopisto Terveydenhuollon tavoitteet Tuotetaan terveyttä niin paljon kuin mahdollista sillä henkilökuntaresurssilla, joka on käytettävissä.

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

KLIINISET RAVINTO- VALMISTEET. 1. painos

KLIINISET RAVINTO- VALMISTEET. 1. painos KLIINISET RAVINTO- VALMISTEET 2016 1. painos SISÄLLYSLUETTELO AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEET NUTRISON 5 NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE 5 NUTRISON ENERGY JA NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE 5 NUTRISON

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

OHJEISTUS EMEA PHARMANEX BIOPHOTONIC SKANNERIN MARKKINOINTIIN

OHJEISTUS EMEA PHARMANEX BIOPHOTONIC SKANNERIN MARKKINOINTIIN OHJEISTUS EMEA PHARMANEX BIOPHOTONIC SKANNERIN MARKKINOINTIIN Skanneri on erinomainen työkalu, joka oikein käytettynä tukee Pharmanex -liiketoimintaasi. Pharmanex BioPhotonic Skannerin tarkoitus on osoittaa

Lisätiedot

Ikääntyneen ravitsemus Noora Mikkonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Ikääntyneen ravitsemus Noora Mikkonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ikääntyneen ravitsemus 7.9.2017 Noora Mikkonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ikääntyneen ravitsemuksen erityiskysymykset Toimintakykyisenä kotona ravitsemuksen rooli Eksoten strategia 2014-2018

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Nivelrikkopotilaiden hoidon laatustandardit (SOC)

Nivelrikkopotilaiden hoidon laatustandardit (SOC) Nivelrikkopotilaiden hoidon laatustandardit (SOC) Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelrikko oireita, tulee päästä diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

VALAISTUSRATKAISUT TERVEYDENHUOLTOON

VALAISTUSRATKAISUT TERVEYDENHUOLTOON VALAISTUSRATKAISUT TERVEYDENHUOLTOON TIETOJA MEISTÄ Valaisinvalmistaja Derungs sijaitsee Sveitsin ainutlaatuisten alppien kyljessä. Yritys on perustettu 1939. Nykyään Derungs on maailmanlaajuinen terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA

TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA WWW.GNB-NORDIC.COM TUNNET MEIDÄT NIMELLÄ EXIDE MUTTA NYT OSASTOMME NIMI ON GNB GNB ON MAAILMAN SUURIMPIA AKKUVALMISTAJIA... TYÖNTEKIJÄMME TARJOAVAT PARASTA NEUVONTAA JA HUOLTOA ASIAKAS KErTOO: GNB:SSÄ

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna?

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Yrittäjälääkäri Ville Pöntynen 22.1.2015 Lupauksen toiminta-ajatukset Hoidamme ja ennaltaehkäisemme sairauksia sekä työ- ja toimintakyvyn laskua lääketieteen,

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015

Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015 Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015 Pertti Isoniemi, YTL 3.11.2015 1 Terveydenhuolto- ja hyvinvointialan palvelut 10 CENin teknistä komiteaa, useimmat projektikomiteoita Yksi ISOn tekninen

Lisätiedot

Minkälaista osaamista kansainvälistyvä yritys arvostaa tohtoreissa?

Minkälaista osaamista kansainvälistyvä yritys arvostaa tohtoreissa? Minkälaista osaamista kansainvälistyvä yritys arvostaa tohtoreissa? Kolmannen syklin kansainvälistymistä käsittelevä työseminaari 10.4.2008 Riitta Korpela Tutkimusjohtaja, Valio Oy Ravitsemusfysiologian

Lisätiedot

Aistit tuoteinnovaatioiden kehitystyössä Mari Sandell ja Mari Norrdal Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Aistit tuoteinnovaatioiden kehitystyössä Mari Sandell ja Mari Norrdal Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Aistit tuoteinnovaatioiden kehitystyössä Mari Sandell ja Mari Norrdal Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus 9.11.2017 MIKSI AISTINVARAISTA ARVIOINTIA Miksi aistinvaraista arviointia tarvitaan?

Lisätiedot

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ

Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 Mitä ovat probiootit? MITÄ OVAT PROBIOOTIT? Ihmisen suolistossa on miljoonittain bakteereja Nämä bakteerit

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot