Ultraviolettia taivaalta ja lampusta. Erna Snellman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ultraviolettia taivaalta ja lampusta. Erna Snellman"

Transkriptio

1 Katsaus Ultraviolettia taivaalta ja lampusta Erna Snellman Aurinko aiheuttaa pääosan väestön altistumisesta ultraviolettisäteilylle, ja siitä aiheutuvat riskit kohdistuvat koko väestöön. Keinotekoisen UV-säteilyn käytön riskit kohdistuvat pieniin ryhmiin ja yksilöihin. Ulkotyöntekijän auringonvalosta saama UV-säteilyannos on 2 3 kertaa suurempi kuin sisätyöntekijän. Muualta saatava työperäinen UVsäteily hallitaan hyvin suojalaitteilla. Viikon etelänmatka lisää sisätyöntekijän keskimääräistä UV-säteilyn vuosiannosta % ja kymmenen kerran solariumkuuri lähes 20 %. Lääkinnällisissä valohoidoissa UV-säteilyä saavat vain vaikeaa ihottumaa sairastavat. Solariumien käytön arvioidaan lisäävän koko väestön UV-annosta noin 1 %:lla. Solariumin käytöstä ei ole oireettomalle henkilölle terveydellistä hyötyä. UVA-säteilyn vaikutuksesta muodostuu vapaita radikaaleja, jotka aiheuttavat ihon ennenaikaista rypistymistä eli valoelastoosia ja myötävaikuttavat ihosyöpien kehitykseen. UVA-säteily myös hajottaa ihossa UVB-säteilyn vaikutuksesta syntynyttä D-vitamiinia. Auringonvalon ultraviolettisäteily sijoittuu sähkömagneettisen spektrin keskivaiheille röntgensäteilyn ja näkyvän valon väliin (kuva 1). Maahan tulevasta auringonsäteilystä vain 5 % on ultraviolettisäteilyä. Siitä 5 % on UVB- ja 95 % UVA-säteilyä. Auringosta tuleva lyhytaaltoinen alle 280 nm:n UVC-säteily suodattuu ilmakehän otsonikerrokseen. Keskipitkäaaltoinen nm UVB-säteily polttaa voimakkaasti ihoa. Sen vaikutukset rajoittuvat pääosin orvasketeen. Vain 5 10 % UVB-säteilystä pääsee syvemmälle tyvisolukerrokseen tai verinahan pintaosiin. Ihossa UVB-säteily imeytyy erityisesti urokaanihappoon ja solujen DNA:han Ionisova säteily Optinen säteily (aallonpituus, nm) Mikro- ja radioaallot Pienitaajuiset kentät Kosminen säteily Gammasäteily Röntgensäteily UVC Ultraviolettisäteily UVB UVA UVA 2 UVA1 Näkyvä valo eli kirkasvalo Infrapunasäteily eli lämpösäteily Tutka Televisio Radio Voimajohdot Kuva 1. Sähkömagneettisen säteilyn spektri. Ultraviolettisäteily on näkymätöntä, eikä sitä voida aistia. Duodecim 2002;118:

2 aiheuttaen DNA-mutaatioita. Näistä osa jää korjautumatta, ja kaksi tai kolme mutaatiota voi riittää muuttamaan solulinjan pahanlaatuiseksi. Ihon palaminen nuoruusiällä viisi kertaa tai useammin suurentaa melanoomariskin yli kaksinkertaiseksi (Weinstock 1996). Pitkäaaltoinen nm:n UVA-säteily ei ole yhtä polttavaa kuin UVB-säteily, mutta se tunkeutuu ihossa syvemmälle, ja noin 50 % UVA-säteistä saavuttaa tyvisolukerroksen tai verinahan. UVA-säteily läpäisee myös ikkunalasin; UVB-säteily ei tähän pysty. UVA-säteily aikaansaa välittömän rusketuksen. Viivästynyt rusketus on UVB- ja UVA-säteilyn yhteisvaikutuksen tulosta (Hönigsmann 2002). Orvaskesi paksuuntuu UVB-säteilyn vaikutuksesta. Auringonvalon haittavaikutuksista 80 % johtuu UVB-säteilystä ja 20 % UVA-säteilystä (kuva 2). UV-lamppujen spektrit vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan UVA-painotteisesta solariumsäteilystä vain muutamia aallonpituuksia sisältävään UVB-säteilyyn kapeakaistaisessa UVBhoidossa (Snellman ym. 2001a). Kuvassa 3 on esitetty erilaisten loisteputkien UV-spektrejä. Loisteputket synnyttävät UV-säteilyn ohella näkyvää valoa ja lämpösäteilyä. UV-annosmittarit Henkilökohtaista UV-säteilylle altistumista mitataan annosmittareilla, joiksi sopivat mm. polysulfonikalvot (Diffey 1984). Ne tummuvat UV-säteilyn vaikutuksesta. Henkilökohtaisina annosmittareina on kokeiltu myös ihon omia biologisia valoherkkiä yhdisteitä, kuten D-vitamiinia (Galkin ja Terenetskaya 1999). UV-säteilyn aiheuttamien DNA-vaurioiden syntymistä kuvaavana säteilymittarina on käytetty biofilmiksi levitettyjä bakteerien kuivattuja itiöitä (Sommer ym. 1999). Eri ihoalueiden saama säteilymäärä vaihtelee huomattavasti (taulukko 1). Valohoitolaitteissa ja solariumissa säteilyä saadaan lähes koko iholle tai rajattuun kehon osaan. Auringonvalolle altistumista arvioidaan ryhmä- tai väestötasolla epäsuorasti mittaamalla säteilyn vaihtelua fysikaalisilla UV-säteilymittareilla (Berger 1976) ja mallintamalla eri tavoilla kerättyjä tietoja (Larkö ja Diffey 1983, Snellman ym. 1992, Jalarvo 2000). Tavallisesti ensin lasketaan, kuinka paljon auringon UV-säteilyä on mahdollista saada, ja tästä arvioidaan keskimääräistä auringonpaisteessa oleskeluaikaa vas- Auringonvalo 5 % UVB-säteily Muu säteily 95 % UV-säteily 5 % 95 % 80 % UVA-säteily 20 % Maan pinnalle tuleva auringonvalo UV-säteilyn osuus maanpinnalle tulevasta auringonvalosta UV-säteilyn jakauma maan pinnalle tulevassa auringonvalossa UV- säteilyn haittavaikutukset Kuva 2. Auringonvalon UVB- ja UVA-säteilyn jakaumat ja osuudet haittavaikutuksien synnyssä E. Snellman

3 Suhteellinen annosnopeus Laajakaistainen UVB Kapeakaistainen UVB SUP PUVA Aallonpituus (nm) Kuva 3. Erityyppisten loisteputkien spektrit eroavat huomattavasti toisistaan. Solariumputken spektri (ei kuvassa) on lähes identtinen PUVA-hoitoon käytetyn loisteputken spektrin kanssa. Taulukko 1. Eri ihoalueiden saama auringonvalon UV-säteilyannos vaihtelee. Vertailukohtana on päälaki, jonka saamaa annosta kuvataan suhdeluvulla 100. Alue Säteily- Hatun annoksen (7,5 cm:n lieri) suhdeluku suojakerroin Pää Päälaki 100 > 20 Nenä Otsa > 20 Poski Leuka ,2 Niska Vartalo Selkä Rinta Yläraaja Käsi Olka Alaraaja Reisi Pohje 27 taava kokonaisannos. Taulukossa 2 on esitetty auringonvalon UV-säteilyn voimakkuuteen vaikuttavia seikkoja. Tuulen vaikutuksesta iho viilenee, ja auringonpaisteessa saatetaan tästä syystä olla liian kauan. Tietoa UV-säteilyn vaihtelusta löytyy Säteilyturvakeskuksen (www.stuk.fi/ sateilytilanne/uv.html) ja Ilmatieteen laitoksen kotisivuilta (www.ozone.fmi.fi/). UV-säteilylle altistuminen Yksi eryteemavakioyksikkö SED 10 mj/cm 2 vastaa punoitusvaikutuksella painotettua biologista ultraviolettisäteilyannosta (Diffey ym. 1997). Fitzpatrickin tyyppien I IV vaalea iho alkaa punoittaa (punoituskynnys, MED) keskimäärin punoitusvaikutuksella mj/cm 2 painotetun UV-annoksen 1 6 SED jälkeen. UVB-säteily aiheuttaa ihon punoitusta kertaa voimakkaammin kuin UVA. Solariumin spektrissä UVA-säteilyä on suhteellisesti laskettuna 5 10 kertaa enemmän kuin auringonvalossa. Pohjoismaissa sisätyöntekijän laskennallinen vuotuinen UV-säteilyannos on noin SED (Larkö ja Diffey 1983, Jalarvo 2000). Siitä pääosa eli noin 100 SED saadaan viikonloppuina, 60 SED lomalla ja 40 SED arkipäivinä. Lasten keskimääräinen UV-säteilyn vuosiannos on Ultraviolettia taivaalta ja lampusta 2105

4 Taulukko 2. Auringosta saatavaan UV-säteilyannokseen vaikuttavia tekijöitä. Saatavan UV-säteilyn Merkitys Selityksiä määrään vaikuttava tekijä Auringon korkeus Leveysaste Suuri Pituusaste Vaihtelee Yhteys kellonaikaan Korkeus meren- Suuri 4 %:n lisä / 300 m:n pinnasta nousu Vuodenaika Suuri Kesällä Kellonaika Suuri Klo Otsoni (stratosfääri) Vuodenajat/sää Suuri Kevät / kirkas ilma Pilvet (troposfääri) Vesihöyry 1 Vaihtelee Saasteet Aerosolit Vaatetus, voiteet, varjot Suuri Ulkona vietetty aika Suuri Asento Makuulla vs seisten Suuri Säteily jakautuu iholla Paikallaan vs liikkeellä pienelle /isolle alalle Heijastuminen Tyyni vesi 2 Alle 10 % heijastuu Aaltoileva vesi Vaihtelee Alle 20 % heijastuu Hiekka Vaihtelee % heijastuu Lumi Suuri Jopa 90 % heijastuu 1 Lämpösäteily heikkenee vesipisaroissa enemmän kuin UVsäteily. Iho palaa pilvisellä säällä helposti. 2 Koska vesi absorboi UV-säteilyä heikosti, säteily tunkeutuu kirkkaassa vedessä jopa 1 1,5 metrin syvyyteen. Iho voi siis palaa uidessa. 100 SED suurempi kuin sisätyötä tekevien aikuisten. Ulkotyöntekijän vuosiannos on noin SED. Queenslandissa (27 eteläistä leveyttä) ulkotyöntekijän saama vuotuinen UVannos on SED (Gies ym. 1995), ja Suomessakin ulkotyötekijän UV-annokseksi on arvioitu jopa SED (Jalarvo 2000). Suomalaisessa henkilön kyselytutkimuksessa, jonka vastausosuus oli 65,9 %, viidesosa ilmoitti tehneensä ainakin yhden etelänmatkan vuonna 1997 (Jalarvo 2000). Kanariansaarilla (30 pohjoista leveyttä) ilmastohoidossa olleet psoriaasipotilaat saivat neljän viikon hoitojakson aikana, kun aurinkoa otettiin noin neljä tuntia päivässä, keskimäärin 330 SED:n UVsäteilyannoksen (Snellman ym. 1992). Siten tavallinen etelänmatkaaja saa viikossa helposti noin 83 SED:n annoksen. Tämä vastaa psoriaasipotilaan keskimääräistä 22 hoitokerran laajakaistaista UVB-keinovalohoitokuuria, jonka aikana potilaat saavat keskimäärin 85 SED. Ekseemapotilaiden annos on vastaavassa hoidossa puolet pienempi, 40 SED (Snellman ym ja 2000). Kymmenen kerran solariumkuurista (21 min kerralla) aiheutuva laskennallinen UVsäteilyannos on 38 SED ja tyypillinen solariumkäynnin kerta-annos 3,8 SED (Jalarvo 2000). Ilmastohoito Auringonvalohoito auttaa usein hyvin psoriaasissa ja atooppisessa ihottumassa. Hoitovaikutus syntyy pääasiassa auringonvalon UV-säteilyn vaikutuksesta. Hoitomatkalla auringonotto pitää aloittaa totutellen. Sitä lisätään vähitellen noin viikon aikana minuutista 2 3 tuntiin (kuva 4). Auringonottoaikaa pitää seurata kellosta, sillä ihon palaminen näkyy vasta 6 24 tuntia myöhemmin. Ihon punoitus on merkki palamisesta, ja sitä pitää ehdottomasti välttää. Herkkiä ihoalueita, kuten kasvoja, olkapäitä ja päälakea, pitää suojata palamiselta voiteella ja päähineellä. Ohjatulle ja hyväksytylle ilmastohoitomatkalle osallistuva saattaa olla oikeutettu hoitomatkapäiviltä Kelan kuntoutusrahaan. Ilmastohoitoa varten ei saa kirjoittaa sairauslomaa. Hyväksyttyjä matkoja on järjestänyt mm. Psoriasisliitto. Matkalle hakeva tarvitsee lääkärin B-lausunnon. Siinä pitää kuvata potilaan diagnoosi, ihottuman laajuus ja vaikeus, ihon valonsietokyky, aikaisemmat valohoitokokemukset, potilaan lääkitys ja muut sairaudet erityisesti sydänvaivat, mielenterveysongelmat ja mahdolliset alkoholiongelmat tarvittaessa varmistettuina laboratoriokokein. Psoriasisliiton hoitomatkoihin liittyy itse maksettava omavastuuosuus. Solariumit Solariumin ainoa virallinen käyttötarkoitus on ihon keinotekoinen kosmeettinen ruskettaminen. Asiantuntijat eivät suosittele solariumissa 2106 E. Snellman

5 Kuva 4. Psoriaasi paranee ilmastohoidossa noin 3 4 viikossa. (Kuva: Erna Snellman) käyntiä ennen etelänmatkaa tai kesälomaa, sillä solariumin UVA-säteillä saatu suoja auringonpolttamaa vastaan on vähäinen (Gange ym. 1985). Uuden rusketuksen syntyä edeltää DNAvaurio, joka vasta käynnistää ihon herkkien rakenteiden suojaksi pigmentinmuodostuksen (Gilchrest ym. 1996). Rusketus on ihon puolustautumisyritys säteilyn haittoja vastaan. Eläinkokeissa on havaittu iholle levitettävien DNApätkien ns. oligonukleotidien, joilla matkitaan UV-säteilyn aiheuttamia DNA-vaurioita paitsi käynnistävän rusketuksen myös tehostavan DNA-vaurioita korjaavien entsyymien toimintaa (Eller ym. 1996). Ihmisiholla tehtyjen tutkimusten tuloksia ei ole vielä julkaistu. UVA-säteilyn ja ihosyöpien yhteydet tunnetaan huonosti, joten lisää tutkimuksia tarvitaan. Retrospektiivisissa tutkimuksissa solariumin käyttäjien melanoomariski on todettu 1,5 8 kertaa suuremmaksi kuin vertailuväestöllä, ja melanoomien epätyypillisen sijainnin auringonvalolta yleensä suojatuilla risti- ja häpyluun ihoalueilla on katsottu viittaavat solariumin osuuteen melanooman synnyssä (Rünger 1999). Väestötasolla solariumien käyttö lisää suomalaisten punoituspainotettua UV-säteilyaltistusta vain noin prosentin. Toisaalta Jalarvon (2000) aineistossa lähes neljännes ilmoitti ihonsa ainakin joskus punoittaneen solariumkäsittelyn jälkeen. Vaikka 1970-luvulla alkanut solariumin käyttö ruskettamistarkoituksessa ja lääkinnällisten UV-valohoitojen käyttö eivät muodosta suurta riskiä väestölle, voi sairastumisriski kasvaa yksittäisellä henkilöllä, jolla syövän riskitekijät ovat kasautuneet (MacKie ym. 1989). Yksilötasolla ei riskiarvioita kuitenkaan pystytä tekemään. Haitta-arviot perustuvat mm. eläinkokeisiin sekä kokeellisiin ja epidemiologisiin tutkimustuloksiin. Niiden mukaan UVA-säteilyn osuus melanooman synnyssä voi olla aikaisemmin oletettua merkittävämpi (Moan ym. 1999, Rünger 1999). UVA-säteilyllä yksinään on aiheutettu melanoomia eläinkokeissa (Ley 1997, Rünger 1999). UVA-säteilyn on ajateltu aiheut- Ultraviolettia taivaalta ja lampusta 2107

6 tavan paitsi radikaalien muodostuksen kautta syntyviä DNA-mutaatiota myös immuunivasteen heikkenemistä (Gilchrest ym. 1999, Iwai ym. 1999). Prospektiivisten solariumtutkimusten tuloksia joudutaan vielä odottamaan. Solariumeista saadaan etupäässä UVA-säteilyä. UVB-säteilyn osuus voi vaihdella. Solariumin UV-säteilyn efektiivinen irradianssi ei saa ylittää arvoa 0,15 W/m 2 määritettynä erikseen aallonpituusalueita alle 320 nm ja nm eikä yhteenlaskettuna ylittää arvoa 0,3 W/m 2. Vuodessa saatava efektiivinen energiatiheys ei saa olla yli 5 kj/m 2. Tämä vastaa noin 22:ta käyntiä solariumissa. Alle 18-vuotiasta ei tulisi altistaa solariumsäteilylle muussa kuin lääkärin määräämässä toimenpiteessä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ). Ruskettumattoman henkilön ei pidä ollenkaan käyttää solariumia, koska hänen ihonsa ei kykene tuottamaan pigmenttiä. Lääkäri saattaa erityistilanteissa määrätä ihottuman hoidoksi UVA-hoidon sijaan solariumkäyntejä. Kuka tahansa ei saa hoitaa sairauksia edes kosmeettisella solariumilla. Sairauden hoidon edellytetään olevan lääkärin määräämää, ja hoidon antajan täytyy olla lääkinnällisen koulutuksen ja pätevyyden saanut ammattilainen. Hoitajan pitää henkilökohtaisesti annostella ja valvoa hoidot. UV-hoitolaitteet UV-valohoitoja annetaan ihotauteihin sairaaloiden ihotautiyksiköissä, lääkäriasemilla ja terveyskeskuksissa. Valohoitojen laadunhallinnasta on annettu viralliset ohjeet, jotka koskevat henkilökunnan opastamista, hoitolaitteiden laadunvalvontaa ja valohoitoja saavien potilaiden voinnin tarkkailua (Huurto ym. 1998). Valohoitoja määräävän lääkärin pitää perehtyä ohjeisiin. SUP-hoito. Sekä erikois- että yleislääkärit voivat määrätä potilaiden hoidoksi ulkonäöltään solariumia muistuttavalla laitteella annettavaa SUP-hoitoa (selective ultraviolet phototherapy). SUP-loisteputkien spektri muistuttaa tiivistettyä auringonvaloa. Ettei iho palaisi, hoito pitää aloittaa varoen tavallisesti noin 1 3 minuutin hoitoajalla. Hoidon lopulla ajat ovat yleensä minuuttia, ja kuuriin kuuluu tavallisesti noin 15 hoitokertaa. SUP-laitteissa annos säädetään ajastimen avulla. Annoksen määrittäminen ei onnistu, ellei hoitopaikassa ole SUP-loisteputkille kalibroitua säteilymittaria. Valohoitojen aikana ei saa käyttää voimakkaasti valolle herkistäviä lääkkeitä, kuten amiodaronia, doksisykliiniä, fentiatsiineja ja piroksikaamia. SUPhoidosta voi olla apua atooppiseen ihottumaan, erilaisiin ekseemoihin ja kutinatiloihin, kuten nokkosrokkoon ja ohueen täpläpsoriaasiin. UVB-hoidot. Isoilla kaappimallisilla UVBhoitolaitteilla annetaan valohoitoja etupäässä ihotautien erikoislääkärien määräyksestä. Pieniä laajakaistaisilla TL12-loisteputkilla varustettuja UVB-hoitolaitteita on terveyskeskuksissa, psoriaasipotilailla itsellään ja paikallisilla psoriasisyhdistyksillä. Laajakaistaisten UVB-laitteiden spektri on vaikutukseltaan ihoa helposti polttava. Sen spektriin sisältyy myös UVA-säteilyä. Hoitoajat ovat lyhyitä, aluksi vain sekunteja, ja ne määritetään laitteen, loisteputken kunnon ja potilaan ihotyypin mukaan. Annosta voidaan suurentaa 2 3 kerran välein noin %. Pikkulaitteissa käytettävän ajastinannostelun takia potilaiden saama UV-säteilyannos jää usein epävarmaksi, ellei säteilyä mitata kalibroidulla UVsäteilymittarilla. Psoriaasipotilaat saattavat pyytää lääkäriltä ohjeita oman UVB-laitteensa käyttöön. Ohjeita ei voi antaa tuntematta laitteen ominaisuuksia, hoitoetäisyyttä ja UV-säteilyn tehotiheyttä. Samoja ongelmia liittyy Psoriasisliiton paikallisyhdistysten maallikoiden hoitamaan lampunvuokraukseen. Vaikka itsehoito vuokralampuilla on sallittua, toiselle henkilölle hoidon saa antaa vain sairaanhoitajan tai muun vastaavan ammattikoulutuksen saanut henkilö lääkärin määräyksestä. Lamppujenvuokrauksen vastuukysymykset vahinkotapauksissa ovat selkiintymättömät. Lääkärin on syytä pidättäytyä valohoitoohjeiden antamisesta silloin, kun kotihoitolaite on hänelle tuntematon tai sen säteilyominaisuuksista ei ole mitattua tietoa. Isoilla lääkäriasemilla ja sairaaloiden poliklinikoissa käytettäviin kaappimallisiin UVB- ja UVA-hoitolaitteisiin kuuluu annoksen valvontajärjestelmä. Niissä annokset määritetään fysi E. Snellman

7 kaalisina yksiköinä. UVB-hoitoja on annettu tähän saakka laajakaistaisilla UVB-laitteilla. Ne ovat nyt syrjäytymässä kapeakaistaisen UVBhoidon yleistyessä (Snellman ym. 2001a, b). Tässä hoidossa käytettävien TL01-loisteputkien spektri sisältää runsaasti aallonpituuksia nm. Hoito toteutetaan pääpiirteittäin laajakaistaisen UVB-hoidon tapaan. Kapeakaistahoidon UVB-spektri aiheuttaa vähemmän punoitusta ja hoitoannokset ovat suurempia kuin laajakaistaisessa UVB-hoidossa. PUVA-hoidon vaikutus syntyy ulkoisesti tai sisäisesti annetun psoraleenilääkkeen ja UVAsäteilyn yhteisvaikutuksesta (fotokemoterapia). Psoraleeneja voivat määrätä vain ihotautilääkärit. Nykyisin ainoa Suomessa rekisteröity psoraleeni on trioksisaleeni (TMP), jota käytetään tavallisesti kylpyveteen laimennettuna. Koska TMP on erittäin voimakkaasti valolle herkistävä, hoidossa käytettävät UVA-annokset ovat äärimmäisen pieniä. Valotuksen aikana ihoon imeytynyt psoraleeni sitoutuu solujen DNA-ketjuihin muodostaen pysyviä sidoksia. Nämä estävät mm. solujen jakautumista. Muita runsaasti käytettyjä psoraleeneja ovat 8-metoksipsoraleeni (8-MOP) ja 5-metoksipsoraleeni (5-MOP). PUVA-hoitoja käytetään mm. keskivaikean ja vaikean psoriaasin sekä eräiden iholymfoomien hoitoon. Niiden käyttö alkoi vähentyä luvulla, kun epidemiologisissa tutkimuksissa havaittiin syöpäriskin suurenevan runsaasti 8- MOP-PUVA-hoitoja saaneilla potilailla (Stern 1990). TMP-PUVA-hoitoon ei ole todettu liittyvän ainakaan yhtä suurta syöpäriskiä (Hannuksela-Svahn ym. 1999). PUVA-hoitoa voidaan riskeistä huolimatta yhä käyttää valikoiduissa tapauksissa, kun hoidon tarve on suuri. Kapeakaistaisen UVB-hoidon yleistyminen on osaltaan vähentänyt työlään ja kalliin PUVA-hoidon käyttöä. Kapeakaistainen UVB- ja PUVA-hoito vastaavat teholtaan toisiaan, mutta joillekin potilaille jälkimmäinen näyttää sopivan paremmin. PUVA-hoidolla saatavaa remissiota on myös pidetty pitempänä, vaikka tutkimustulokset ovat vaihdelleet (Lebwohl 2002). PUVA-hoitoa saatetaan tarvita erityistilanteissa, joten UVA-hoidon mahdollisuus on hyvä toistaiseksi säilyttää (Ferguson 2002). Työperäinen altistuminen UV-säteilylle Auringonvaloa lukuun ottamatta työperäiseltä UV-säteilyltä on helppo suojautua. UV-säteilylle altistaa mm. hitsaustyö, ja siksi kasvo- ja silmäsuojaimet ovat siinä välttämättömät. Pitkäaaltoiselle UV-säteilylle voi altistua myös väärin asennettujen UV-tunnistimien kanssa työskenneltäessä. Silmien altistuminen UV-säteilylle aiheuttaa sarveiskalvontulehduksen eli»sähkösilmän» hitsaajille ja»lumisokeuden» ulkoilijoille. Silmien pitkäaikainen UV-altistus johtaa ennen pitkää kaihin kehittymiseen. Valaistukseen käytettävistä tavallisista loisteputkista saatava UVsäteilyaltistus on merkityksettömän vähäistä. UV-säteily ja D-vitamiini D-vitamiinin hyödyllisiä vaikutuksia eri sairauksiin kuten riisitautiin, osteoporoosiin, syöpiin ja jopa verenpaineeseen on tutkittu ahkerasti. Ihon D-vitamiinin synteesin ylläpitoon riittää vähäinen UV-altistus suuruudeltaan noin puolet ihon punoituskynnyksestä alaselkään kolme kertaa viikossa (Chel ym. 1998). Suuret UV-säteilyannokset ja erityisesti UVA puolestaan hajottavat ihon D-vitamiinia (Lehmann ym. 2001). Osalla suomalaisista on todettu talvella D-vitamiinin puutosta. On ehdotettu, että suomalaisia kehotettaisiin matkustamaan etelään D-vitamiinin saannin takia. Aurigonottomatkojen suositteleminen voi kuitenkin hämärtää väestön käsityksiä auringonoton turvallisuudesta. Auringonvaloa ahmitaan etelänmatkoilla muutenkin liikaa, ja ihotautilääkärien varoitukset talvikalpean ihon palamiseen liittyvistä riskeistä unohdetaan aktiivisesti. Solariumien UVA-säteily ei indusoi D-vitamiinin synteesiä lainkaan. UVB-säteily indusoi vitamiinisynteesiä alueella nm, ja synteesi on tehokkainta 302 nm:n aallonpituudella Lehmannin ym. (2001) tutkimuksen mukaan synteesi on merkitsevää jo annoksella 0,75 SED ja loppuu kokonaan yli 3 SED:n annoksilla. Kun D-vitamiinin puutetta halutaan hoitaa UV-säteilyllä, laitteeksi sopii laajakaistainen pieni UVB-säteilijä. UVB-annoksen pitää olla pie- Ultraviolettia taivaalta ja lampusta 2109

8 ni, selvästi alle ihon punoituskynnyksen. Chelin ym. (1998) tutkimuksessa kolme kertaa viikossa vain alaselkään annettu pieni UVB-annos suurensi laitoshoidossa olevien vanhusten D-vitamiinisynteesin normaaliksi. Suurien väestöryhmien kontrolloimattomaan altistamiseen UV-säteilylle pyrkimyksenä ehkäistä sairauksia pitää suhtautua kriittisesti, koska tutkimustulokset asiasta ovat ristiriitaisia tai vasta hypoteesiasteella. Aurinkomatkoja suosittelevien pitää muistaa, että Suomessa todetaan noin 600 ihomelanoomaa vuodessa. Kirkasvalohoidossa ei käytetä UV-säteilyä Auringonvaloon liittyvän mielialan nousun katsotaan johtuvan näkyvästä valosta ja lämpösäteilystä. Vireyden parantamiseen mainostetut kirkasvalohoitolaitteet säteilevät runsaasti tavallista näkyvää valoa, joka vaikuttaa silmien kautta. Kirkasvalolähteiden ja UV-säteilijöiden käyttötarkoituksia ei saa missään tapauksessa sekoittaa keskenään. Silmät on ehdottomasti suojattava voimakkaalta UV-säteilyltä. Kirjallisuutta Berger DS. The sunburning ultraviolet meter: design and performance. Photochem Photobiol 1976;24: Chel VG, Ooms ME, Popp-Snijders C, ym. Ultraviolet irradiation corrects vitamin D deficiency and suppresses secondary hyperparathyroidism in the elderly. J Bone Miner Res 1998;13: Diffey B. Personal ultraviolet radiation dosimetry with polysulphone film badges. Photodermatol 1984;1: Diffey BL, Jansen CT, Urbach F, Wulf HC. The standard erythema dose: a new photobiological concept. Photodermatol Photoimmunol Photomed 1997;13:64 6. Eller MS, Ostrom K, Gilchrest BA. DNA damage enhances melanogenesis. Proc Natl Acad Sci USA 1996;93: Ferguson J. What is the role of narrowband UVB in the treatment of psoriasis. Photodermatol Photoimmunol Phomed 2002;18:42 3. Galkin ON, Terenteskaya IP. Vitamin D biodosimeter: basic characteristics and potential applications. J Photochem Photobiol 1999;53:12 9. Gange RW, Blackett AD, Matzinger EA, Sutherland BM, Kochevar IE. Comparative protection efficacy of UVA- and UVB-induced tans against erythema and formation of endonuclease sensitive sites in DNA by UVB in human skin. J Invest Dermatol 1985;85: Gies HP, Roy CR, Toomey S, MacLennan R, Watson M. Solar UVR exposures of three groups of outdoor workers on the sunshine coast, Queensland. Photochem Photobiol 1995;62: Gilchrest BA, Park HY, Eller MS, Yaar M. Mechanisms of ultravioletinduced pigmentation. Photochem Photobiol 1996;63:1 10. Gilchrest BA, Marks SE, Geller AC, Yaar M. The pathogenesis of melanoma induced by ultraviolet radiation. N Engl J Med 1999;340: Hannuksela-Svahn A, Sigurgeirsson B, Pukkala E, ym. Trioxsalen bath PUVA did not increase the risk of squamous cell skin carcinoma and cutaneous malignant melanoma in a joint analysis of 944 Swedish and Finnish patients with psoriasis. Br J Dermatol 1999; 141: Huurto L, Leszczynski K, Visuri R, Ylianttila L, Jokela K. Terveydenhuollon laadunhallinta. Valolaitteet, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus. Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/1998. Hönigsmann H. Erythema and pigmentation. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2002;18: Iwai I, Hatao M, Naganuma M, Ichihachi M. UVA-induced immune suppression through an oxidative pathway. J Invest Dermatol 1999;112: Jalarvo V. Suomalaisten solariumkäyttö. STUK-A181. Helsinki: Säteilyturvallisuuskeskus, (www.stuk.fi) Larkö O, Diffey BL. Natural UV-B radiation received by people with outdoor, indoor and mixed occupations and UV-B-treatment of psoriasis. Clin Exp Dermatol 1983;8: Lebwohl M. Should we switch from combination UVA/UVB phototherapy units to narrowband UVB? Photodermatol Photoimmunol Photomed 2002;18:44 6. Lehmann B, Genehr T, Knuschke P, Pietzsch J, Meurer M. UVB-induced conversion of 7-dehydrocholesterol to 1(,25-dihyroksivitamin D3 in an in vitro human skin equivalent model. J Invest Dermatol 2001;117: Ley RD. Ultraviolet radiation A-induced precursors of cutaneous melanoma in Monodelphis domestica. Cancer Res 1997;57: MacKie RM, Freudenberger T, Aitchison TC. Personal risk-factor chart for cutaneous melanoma. Lancet 1989;334: Moan J, Dahlback A, Setlow RB. Epidemiological support for an hypothesis for melanoma induction indicating a role for UVA radiation. Photochem Photobiol 1999;2: Rünger TM. Role of UVA in the pathogenesis of melanoma and nonmelanoma skin cancer. Photodermatol Photoimmunol Photomed 1999;15: Snellman E, Jansen CT, Lauharanta J, Kolari P. Solar ultraviolet (UV) radiation and UV doses received by patients during four-week climate therapy periods in the Canary Islands. Photodermatol Photoimmunol Photomed 1992;9:40 3. Snellman E, Rantanen T, Sundell J. Cumulative UV radiation dose and outcome in clinical practice: effectiveness of trioxsalen bath PUVA with minimal UVA exposure. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2000;16: Snellman E, Huurto L, Kosonen T, Volanen I, Jansen CT. Sairaaloiden valohoitolaitteet uusiutuvat. Suom Lääkäril 2001(a);56: Snellman E, Huurto L, Jansen CT. Ihottumien uudet valohoidot. Duodecim 2001(b);117: Sommer R, Cabaj A, Sandu T, Lhotsky M. Measurement of UV radiation using suspensions of microorganisms. J Photochem Photobiol 1999;53:1 6. Stern RS. Genital tumors among men with psoriasis exposed to psoralens and Ultraviolet A radiation (PUVA) and ultraviolet B radiation. N Engl J Med 1990;322: Weinstock M. Controversies in the role of sunlight in the pathogenesis of cutaneous melanoma. Photochem Photobiol 1996;63: ERNA SNELLMAN, dosentti, apulaisylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, ihotautien tulosalue Keskussairaalankatu Lahti 2110

9 Mitä opin 1. Rusketustarkoituksessa otetun UV-säteilyn vuosiannosraja täyttyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen ( ) mukaan a) 12 solariumkäynnin aikana b) 22 solariumkäynnin aikana c) 35 solariumkäynnin aikana d) 50 solariumkäynnin aikana 2. Ihon D-vitamiinin synteesi on maksimaalista a) UVB-aallonpituudella 280 nm b) UVB-aallonpituudella 302 nm c) UVA-aallonpituudella 330 nm d) UVA-aallonpituudella 370 nm 3. UV-säteilyn vaikutuksesta a) syntyy DNA-vaurioita b) syntyy vapaita radikaaleja c) immuunivaste heikkenee d) kaamosmasennus väistyy Oikeat vastaukset sivulla

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Ultraviolettisäteily ja ihminen

Ultraviolettisäteily ja ihminen SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ultraviolettisäteily ja ihminen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ultraviolettisäteily ja ihminen Vaikka suurimmalle

Lisätiedot

Ultravioletti- ja lasersäteily. Toimittanut Riikka Pastila

Ultravioletti- ja lasersäteily. Toimittanut Riikka Pastila Ultravioletti- ja lasersäteily Toimittanut Riikka Pastila Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Riikka Pastila, Kari Jokela, Sisko Salomaa, T. K. Ikäheimonen, Roy Pöllänen, Anne Weltner,

Lisätiedot

Lasse Ylianttila, Reijo Visuri, Maila Hietanen, Riikka Pastila

Lasse Ylianttila, Reijo Visuri, Maila Hietanen, Riikka Pastila 6 ALTISTUMINEN UV-SÄTEILYLLE Lasse Ylianttila, Reijo Visuri, Maila Hietanen, Riikka Pastila SISÄLLYSLUETTELO 6.1 Aurinko... 204 6.2 Solariumlaitteet... 218 6.3 Valohoitolaitteet... 223 6.4 UV-lamput...

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen. Todellisuudessa

Lisätiedot

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla -seminaari, Pori 11.10.2006 Sami Kännälä, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY TYÖNANTAJAN VELVOITTEET EU:N

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Hydrologia. Säteilyn jako aallonpituuden avulla

Hydrologia. Säteilyn jako aallonpituuden avulla Hydrologia L3 Hydrometeorologia Säteilyn jako aallonpituuden avulla Ultravioletti 0.004 0.39 m Näkyvä 0.30 0.70 m Infrapuna 0.70 m. 1000 m Auringon lyhytaaltoinen säteily = ultavioletti+näkyvä+infrapuna

Lisätiedot

Eight Hour Cream -tuoteperhe laajenee kasvojen iholle tarkoitetulla aurinkovoiteella

Eight Hour Cream -tuoteperhe laajenee kasvojen iholle tarkoitetulla aurinkovoiteella Lehdistötiedote huhtikuu 2010 Eight Hour Cream -tuoteperhe laajenee kasvojen iholle tarkoitetulla aurinkovoiteella Eight Hour Cream Sun Defense for Face SPF 50 HIGH PROTECTION -aurinkosuoja kasvoille Eight

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Atomiteknillinen seura 28.11.2007, Tieteiden talo SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET Kari Jokela Ionisoimattoman säteilyn valvonta Säteilyturvakeskus Ionisoimaton

Lisätiedot

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin TT-tutkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.5.2014 Tarkastaja Säteilyturvakeskus Sisältö Tietokonetomografiatutkimusten määrät Suomessa

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE

AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE Tavoite: Tarkkaillaan auringon vaikutusta valon lähteenä ja sen vaihtelua vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan. Oppilaat voivat tutustua myös aurinkoenergian käsitteeseen.

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista REHVA Guide books Sivu 2 HAASTE Suunnittelukulttuurin tulee kehittyä ja oppia uusia keinoja. Aurinkosuojajärjestelmä on huomioitava suunnittelun

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään:

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään: Valokuvaohje Suomessa siirrytään lähitulevaisuudessa uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

TerveysInfo. Alopecia areata Perustietoa alopesiasta, sen hoidosta sekä kuntotuksesta. Atooppinen iho Tietoa atooppisesta ihosta ja sen hoidosta.

TerveysInfo. Alopecia areata Perustietoa alopesiasta, sen hoidosta sekä kuntotuksesta. Atooppinen iho Tietoa atooppisesta ihosta ja sen hoidosta. TerveysInfo ihotaudit Alopecia areata Perustietoa alopesiasta, sen hoidosta sekä kuntotuksesta. 2012 maksuton, A5 : 20 s. : piirr. : 2 vär. http://iholiitto fi bin.directo.fi/@bin/9a8164cb3de46050a6 b6a6bbdbcb6360/1396432744/application//1103176/

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 19.4.2010 Huono lähestymistapa Poikkeama v. 1961-1990 keskiarvosta +0.5 0-0.5 1850 1900 1950 2000 +14.5 +14.0

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Kaksi auditointia takana

Kaksi auditointia takana Kaksi auditointia takana muuttuiko mikään? Lauri Karhumäki, oyl HUSLAB Kliininen fysiologia ja isotoopilääketiede 19.01.2010 Oma kokemus Oma kokemus Jorvin isotoopiyksikön kl. auditointi vuonna 2003 HUSLABin

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

SOLARIUMIEN KÄYTTÖPAIKKATARKASTUS OULUN KAUPUNGIN ALUEELLA

SOLARIUMIEN KÄYTTÖPAIKKATARKASTUS OULUN KAUPUNGIN ALUEELLA ,,., SOLARIUMIEN KÄYTTÖPAIKKATARKASTUS OULUN KAUPUNGIN ALUEELLA OULUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO RAPORTTI 4/1998 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Solariumlaitteita koskevia ohjeita ja vaatimuksia 1 Solariumlaitteisiin

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Työntekijöiden säteilyannokset

Työntekijöiden säteilyannokset Työntekijöiden säteilyannokset Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015 Säätytalo, Helsinki Maaret Lehtinen Säteilyturvakeskus Altistus terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille Riskienhallintamateriaali syyskuu 2016 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

SMG-4300 Aurinkosähkö ja Tuulivoima

SMG-4300 Aurinkosähkö ja Tuulivoima SMG-4300 Aurinkosähkö ja Tuulivoima Aurinkosähkön 1. luento Katsaus aurinkosähkön historiaan. Auringon energiantuotanto: Miten ja miksi auringosta tulee energiaa maahan? Kuinka suurella teholla maa vastaanottaa

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

- ultraviolettisäteilyn (UV) - näkyvän alueen (visible) - infrapuna-alueen (IR)

- ultraviolettisäteilyn (UV) - näkyvän alueen (visible) - infrapuna-alueen (IR) 86 Opettele jako: - Gammasäteet (Gamma rays) - Röntgensäteet (X-rays) - Ultravioletti (Ultraviolet) - Näkyvä (Visible) - Infrapuna-alue (Infrared) - Mikroaaltoalue (Microwave) - Radioaallot 87 Valo-opissa

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Interseptio = se osa sateesta, mikä jää puiden latvustoon (kasvien pinnalle) haihtuakseen sateen jälkeen.

Interseptio = se osa sateesta, mikä jää puiden latvustoon (kasvien pinnalle) haihtuakseen sateen jälkeen. Interseptio = se osa sateesta, mikä jää puiden latvustoon (kasvien pinnalle) haihtuakseen sateen jälkeen. -pienentää maanpinnalle (ja siitä valuntaan joutuvaa) saapuvaa sademäärää -riippuu latvuston kokonaispinta-alasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa.

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Trilyme injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoitu Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia

Lisätiedot

AurinkoATLAS - miksi mittaustietoa auringosta tarvitaan?

AurinkoATLAS - miksi mittaustietoa auringosta tarvitaan? AurinkoATLAS - miksi mittaustietoa auringosta tarvitaan? Aurinkoatlas-seminaari 20.11.2013 Jussi Kaurola Tulosalueen johtaja, Ilmatieteen laitos Anders Lindfors, Aku Riihelä, Jenni Latikka, Pentti Pirinen,

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Läpivalaisututkimukset

Läpivalaisututkimukset Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin Läpivalaisututkimukset Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa Viking Mariella 19.5.-21.5.2014 STUK, Markku Pirinen Toimintaympäristö (2013) Turvallisuusluvat

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta'

3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta' 3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta' Tähän lukuun on poimittu pientaajuisia sähkö- ja magneettikenttiä

Lisätiedot

Väsymys ja liikenne. Mikael Sallinen

Väsymys ja liikenne. Mikael Sallinen Väsymys ja liikenne Mikael Sallinen 1 1) Ajonaikainen väsymys 2) Keinot vähentää ajonaikaista väsymystä 2 Mitä vireys ja väsymys ovat? Vireys on elimistön ja erityisesti aivojen yleinen aktiivisuustaso.

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 gramma voidetta sisältää 1 mg:n mometasonifuroaattia (1mg/g mometasonifuroaatti).

VALMISTEYHTEENVETO. 1 gramma voidetta sisältää 1 mg:n mometasonifuroaattia (1mg/g mometasonifuroaatti). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mometasone furoate Auden Mckenzie 1mg/g voide VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 gramma voidetta sisältää 1 mg:n mometasonifuroaattia (1mg/g mometasonifuroaatti).

Lisätiedot

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Kotona käytettävät lääkintälaitteet Ovatko vaatimukset

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Mars, Mars Express, SPICAM

Mars, Mars Express, SPICAM [Mikkelin Lukio] Mars, Mars Express, SPICAM Juuso Haatainen, Rene Heinikainen, Valtteri Rönkkönen, Lotta Kirvesmies, Essi Tiusanen 7.10. 11.10.2013 1. Esittely 2. Mars 2.1. Yleistä 2.2. Marsin kaasukehä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET

ILMASTONMUUTOSENNUSTEET ILMASTONMUUTOSENNUSTEET Sami Romakkaniemi Sami.Romakkaniemi@fmi.fi Itä-Suomen Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus Kasvihuoneilmiö Osa ilmakehän kaasuista absorboi lämpösäteilyä Merkittävimmät kaasut (osuus

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Lasivaippa: Lämpötekninen viihtyvyys ja ulkoisen melun torjunta

Lasivaippa: Lämpötekninen viihtyvyys ja ulkoisen melun torjunta Tehokas työympäristö toimiva toimisto Musiikkitalo 25.4.2012 Lasivaippa: Lämpötekninen viihtyvyys ja ulkoisen melun torjunta Tahvo Sutela Lasifakta Oy Rakennuslasialan teknistä konsultointia Itsenäinen,

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Mustan kappaleen säteily

Mustan kappaleen säteily Mustan kappaleen säteily Musta kappale on ideaalisen säteilijän malli, joka absorboi (imee itseensä) kaiken siihen osuvan säteilyn. Se ei lainkaan heijasta eikä sirota siihen osuvaa säteilyä, vaan emittoi

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Heijastuminen ionosfääristä

Heijastuminen ionosfääristä Aaltojen eteneminen Etenemistavat Pinta-aalto troposfäärissä Aallon heijastuminen ionosfääristä Lisäksi joitakin erikoisempia heijastumistapoja Eteneminen riippuu väliaineen ominaisuuksista, eri ilmiöt

Lisätiedot