Matalaenergiarakentaminen. Sveitsissä. Matkan antia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matalaenergiarakentaminen. Sveitsissä. Matkan antia"

Transkriptio

1 Matalaenergiarakentaminen Sveitsissä Matkan antia

2 Tekstit: Anna-Maija Tarvainen Valokuvat: Maria Pesonen Taitto: Laura Eerikäinen 2

3 Esipuhe Auringon esitellessä säteilyvoimaansa keväällä 2008, saimme ihailla upeita maisemia ja innovatiivista arkkitehtuuria Puuinfon järjestämällä opintomatkalla Sveitsiin ja Itävaltaan. Matkan keskeisenä aiheena oli sikäläinen puu- ja matalaenergiarakentaminen. Vierailukohteet vaihtelivat puhtaasti puurakenteisesta asuinpientaloryhmästä erilaisiin puun ja muiden runkomateriaalien yhdistelminä toteutettuihin suuriin julkisiin matala- ja nollaenergiarakennuksiin. Olipa joukossa energiaa ympäristöönsä tuottava asuinkerrostalokin. Tässä raportissa esitellään matkan keskeistä antia. Toivottavasti se palvelee kaikkia matkalla mukana olleita ja muita rakentamisesta, ekologiasta ja ympäristön tilasta kiinnostuneita yhteisessä kamppailussamme ilmastonmuutoksen hidastamisen puolesta etsiessämme uusia, parempia ratkaisuja Suomeen. Kiitos kaikille mukana olleille mielenkiintoisista keskusteluista ja mukavasta matkaseurasta. Kesäkuussa 2008 Raportin kirjoittaja Anna-Maija Tarvainen Matkanjohtaja Petri Heino 3

4 Yhteenveto Sveitsissä, niin kuin Suomessakin, ilmastonmuutos on noussut päivän puheenaiheeksi. Siellä muutos jo näkyy, paitsi ikilumen sulamisena vuorien huipuilta, myös lumenpuutteena aiemmin runsaslumisilla seuduilla. Tästä on seurauksena jo nyt ollut mm. matkailuelinkeinon vaikeutumista ja pienten hiihtokeskusten kuolemista tämä jo yksin koskettaa suurta osaa sveitsiläisiä. On herätty siihen tosiasiaan että tarvitaan toimenpiteitä hidastamaan maapallon tulevaisuutta uhkaavaa muutosta. Suomalaisessa rakentamisen kentässä toimenpiteitä ovat mm. uudet energiamääräykset joilla uudistuotannossa vaaditaan jo kahden vuoden päästä, v. 2010, ns. matalaenergiaratkaisuja. Vuonna 2012 rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset vielä entisestäänkin kovenevat. Tämä on sekä haaste että mahdollisuus. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, uusia tekniikoita, yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kokonaisuuksien hallintaa ja tiukkaa ammattitaitoa luomaan ratkaisuja joissa energiatehokkuus, taloudellisuus ja ympäristöarvot yhdistyvät viihtyisään ja toimivaan, korkealaatuiseen arkkitehtuuriin. Sveitsissä valtio on yhdessä rakentamisen eri osapuolien kanssa ollut kehittämässä kansallista ja kansainvälistä Minergie-standardia, jolla pyritään ympäristövastuulliseen ja energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen. Standardia oli käytetty myös monessa tämän opintomatkan kohderakennuksessa. Vuoteen 2007 mennessä sertifioituja rakennuksia oli rakennettu 8200, bruttoalaltaan yhteensä 8,3 milj. m 2. Meneillään on myös kansainvälinen tutkimus- ja kehitysprojekti, Annex 50, jonka tavoitteena on luoda menetelmiä ja standardeja vanhojen asuinrakennusten energiatehokkuuden korjaukseen. Palomääräykset ovat puurakentamisessa pitkään olleet kehittämistä hidastava ja ohjaava tekijä myös Sveitsissä. Siellä palomääräykset muuttuivat vuonna 2005 niin, että oli mahdollista rakentaa kuusikerroksisia puurakenteisia asuin-, toimisto-, koulu-, teollisuus- ja liikerakennuksia, joiden palokuorma ei ylitä 1000 MJ/m 2. Viime vuosina on Sveitsiin rakennettu monia mielenkiintoisia, arkkitehtuuriltaan, energiatehokkuudeltaan ja ympäristövastuullisuudeltaan korkealuokkaisia rakennuksia pieniä ja suuria. Puurakentamista on kehitetty yhdessä matalaenergia- ja ekologisten ratkaisujen kanssa. Myös uusia innovatiivisia aurinkoenergiaa hyödyntäviä tuotteita ja menetelmiä on otettu käyttöön. 4

5 Yhteistä vierailumme kohteina olleille projekteille oli eri osapuolten rakentamisen eri suunnittelijoiden ja ammattilaisten, materiaalituotannon ja teollisuuden sekä tilaajien yhteistyö asetettujen korkeiden ympäristötavoitteiden ja laadukkaan ja kestävän tuloksen saavuttamiseksi. Merkillepantavaa on myös että tavoitteet on saavutettu vain normaalirakentamiseen verrattuna vähän (vierailukohteissa max. 12 %) tai ei ollenkaan korkeammilla kustannuksilla. Kaikissa matala- tai nollaenergiarakennuksissa ratkaisut perustuivat rakennuksen tarvitseman käyttöenergiamäärän (ja usein myös rakentamisen aikaisen energian) minimoimiseen, hyvin lämpöeristettyyn ja ilmatiiviiseen vaippaan sekä aurinkoenergian aktiiviseen ja/tai passiiviseen hyödyntämiseen arkkitehtuurin keinoin ja teknisissä ratkaisuissa. Kokonaisuudessaan kohteet olivat toiminnallisilta ja teknisiltä ratkaisuiltaan samankaltaisia; erot olivat lähinnä arkkitehtonisia (eri materiaalien, muotojen, värin, tilaratkaisut ym. käyttö) ja tavoitteellisia (energiatehokkuus- / käytetty Minergie-standarditaso). Aurinkosähköratkaisujen käyttö oli yleistä näissä rakennuksissa. Sähkö tuotetaan talokohtaisissa paneeleissa, syötetään paikalliseen verkkoon ja otetaan sieltä takaisin rakennuksen käyttöön. Takaisinsyöttöratkaisu mahdollistaa sen, että rakennus voi toimia jopa pienenä energialaitoksena tuottaen omaa kulutustaan enemmän energiaa. Takaisinsyöttötariffi voisi Suomessakin lisätä yksityisten ja yhteisöjen kiinnostusta investoida tekniikkaan ja ratkaisuihin, joilla pienennetään energiantarvetta, varsinkin uusiutumattomista lähteistä tuotetun, ja tuotetaan päästöttömästi sähköä omaan tarpeeseen ja yli. Aurinkokeräimiä käytettiin myös sekä kuuman veden tuottoon suoraan rakennuksen käyttövedeksi että tilojen lämmitykseen. Ilmanvaihto oli olennainen osa kokonaisenergiakonseptia, lämmitystä ja jäähdytystä. Tuloilmaa esilämmitettiin maaperässä ja erilaisilla lämmönvaihtimilla sekä rakennuksen sisäisiä (hukka)lämmönlähteitä käyttäen. Yleensä ilmaa vaihdettiin vain hygieenisyyssyistä tarvittava minimimäärä, millä saatiin energiantarve vähenemään. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti rakennusmateriaalien terveellisyyteen, jotta haitallisia emissioita ei huoneilmaan synny. Useissa kohteissa järjestelmä oli paikallisesti/huoneistokohtaisesti säädettävä tai automaattisesti tietokoneen ympäristöstä keräämän informaation mukaan (lämpötila, ilmanvaihdon tarve ym.) säätyvä. Valaistussuunnittelu oli myös osa kokonaiskonseptia. Rakennukset oli suunniteltu niin, että päivänvaloa pystyttiin hyödyntämään silloin kun sitä on ikkunat olivat suuria myös tästä syystä. Keinovalon lähteiden väheneminen ja lyhyempi käyttöaika pienentävät suoraan käyttöenergian tarvetta. Lisäksi oli kiinnitetty huomiota valaisintyyppeihin, jotta hukkalämpöä ja sitä kautta jäähdytystarvetta syntyisi mahdollisimman vähän. Kaikkiaankin suunnittelussa oli ymmärretty eri suunnittelualojen ja ratkaisuiden synergiavaikutus toisiinsa ja kokonaisuuteen. Parhaimmillaan tavoitteena kohteissa oli löytää paras mahdollinen teknologioiden kombinaatio optimoimaan yksittäisten rakennusosien yhteistoiminta arkkitehtonisesti ja viihtyisyydeltään erinomaiseksi rakennukseksi, taloudellisesti ja koko rakennuksen elinkaari huomioiden siinäpä haastetta kerrakseen myös Suomeen! 5

6 Marché International Support Office Kemptthal, Sveitsi Beat Kämpfen, 2007 Eteläjulkisivussa parvekkeet suojaavat ikkunoita ja GlassX-paneeleja liialta auringon säteilyltä. Minergie-P-Eco, puurakenteinen, 3-kerroksinen, Sveitsin ensimmäinen nollaenergia-toimistorakennus. Marché Internationalin uusi toimistorakennus on rakennettu Kemptthalissa jo aiemmin sijainneen automatkailijoiden levähdys- ja virkistyspaikka-ravintolan läheisyyteen. Pääkonttorina toimivan rakennuksen haluttiin heijastavan yrityksen ekologisia arvoja ja terveyttä korostavaa toimintafilosofiaa. Ratkaisuna oli rakentaa Minergie-P-Eco-standardoitu nollaenergia-rakennus. Materiaalivalintoja ohjasivat rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ympäristö- ja terveysvaikutukset. Puu on pääosassa sekä rakenteissa että pinnoissa, sisällä ja ulkona. Rakennus on yksinkertainen ja kompakti massaltaan ja sisätilaratkaisultaan. Avotoimistot voidaan jakaa tarpeen mukaan. Ratkaisut perustuvat passiivista aurinkoenergiaa hyödyntävään rakennuskonseptiin, jossa energiantarve on puristettu mahdollisimman pieneksi. Rakennuksen pitkänomainen muoto ja etelän lasijulkisivu hyödyntävät auringon säteilyenergian sekä maksimoivat päivänvalon määrää sisällä. Parvekkeet ja kangasrullakaihtimet lasijulkisivun edessä suojaavat julkisivua ja sisätiloja auringon liikalämmöltä kesällä. Eteläjulkisivun lasituksista puolet on suolatäytteisiä GlassX-lasielementtejä, jotka varastoivat auringon lämpöä ja luovuttavat sitä huonetiloihin hitaasti. Rakennuksen lämpöhukat on minimoitu julkisivujen ja katon vahvalla lämpöeristyksellä ja kylmäsillattomilla rakenteilla. 6

7 Viherseinä sisältä ja päältä. Viihtyisyyden lisäksi sillä on toiminnallinen tehtävä ilmankostuttajana ja puhdistajana. Esivalmistettujen elementtien käyttö mahdollisti lyhyen suunnittelu- ja rakennusaikataulun (yhteensä 12 kk). Puurakenne koostuu maksimissaan 4x12 m kokoisista elementeistä, jotka on paikalla yhdistetty toisiinsa. Ulkoseinäelementeissä on 35 mm:n monikerrosliimapuulevy kahden puolen runkorakennetta ja 320 mm:n mineraalivillaeristyskerrosta. Sisäpuolella liimapuulevy toimii sellaisenaan valmiina seinäpintana. Ulkopuoli on suurimmalta osaltaan verhottu käsittelemättömällä lehtikuusipaneloinnilla. Hyvän lämmöneristyksen lisäksi hyvin lämpöeristetty, tiivis puurakenne varmistaa hyvät akustiset ominaisuudet sisällä ja torjuu ulkoa tulevaa melua. Sisällä seinäelementtien liimapuulevytys yksinkertaisesti jätettiin verhoilematta. Jokaisessa kerroksessa on viherseinä, joka koostuu seinässä risteilevien vesiputkien kosteana pitämästä turvekerroksesta ja siinä kasvavista kasveista. Viherseinä kostuttaa ja puhdistaa huoneilmaa ja toimii myös viihtyisyyttä lisäävänä elementtinä. Eteläjulkisivun GlassX-elementit päästävät valon lävitseen. Huonelämpötilan tasapainottamisen lisäksi ne vähentävät auringonvalon häikäisevää vaikutusta ja varjonmuodostusta. Yksinkertaiset toimistokalusteet on tätä rakennusta varten teetetty pyökkilevystä. Paloturvallisuussyistä sijoitettiin rakennuksen päätyihin kierrätysbetoniset porrashuoneet, jotka on verhottu mustalla puuraaka-aineisella levyllä. Rapputornit ovat itsekantavia ja erillään puurakenteesta. Rakennuksen tekninen tila sijaitsee kattokerroksessa porrastornin päällä. Tornin alapuolella on kellarikerros. Rakennuksen lämmityksen, ilmanvaihdon ja kuuman veden vaatiman energian tarve on noin kymmenesosa vastaavan perinteisen toimistorakennuksen tarpeesta. Koko 12 asteen kulmassa etelään viettävä katto on katettu aurinkosähköpaneeleilla, joiden vuosituotto on kwh/v. Tämä riittää koko rakennukselle sekä tekniikkaan että käyttövirraksi. Koko tuotto syötetään kantonin sähköverkkoon, josta rakennuksen tarvitsema määrä otetaan takaisin, mikä tasoittaa kesän ylituotannon ja talven alituotannon. 7

8 Lämmityksen energiantarve Ilmanvaihto Lämmin vesi Yhteensä Valaistuksen energiantarve Toimiston laitteet Muut Yhteensä kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a Rakentaminen vaati vain noin kolmanneksen konventionaalisen rakennuksen harmaasta energiasta (rakentamiseen käytetty energia). Ecoindicator 99 elinkaarianalyysissä rakennuksen todettiin toimivan kolmanneksella samankokoisen konventionaalisen rakennuksen käyttöenergiasta. Rakennuksen pystytys ja toiminta vähentävät ympäristöön kohdistuvaa negatiivista vaikutusta ja CO2-emissioita noin 60 %. Rakentamisen kustannukset olivat samaa luokkaa kuin vastaavassa normaalissa toimistorakennuksessa. D25DA643C7D0/0/FactSheet_Support_Office_de.pdf Puu luo sisätiloihin valoisan ja lämpimän tunnelman. Kaksoispilarien välien tummiin teräskoteloihin on piilotettu rakennuksen ilmastoinnin putkiviennit ja sähköjohdotukset. 8

9 Geschäftshaus Sanjo Finanz AG Altendorf Grab Architekten AG 2002 Julkisivu on verhoiltu takaa tuulettuvalla, vaakaan asennetulla Douglas-kuusirimoituksella, jota kerroksen korkuiset, elementteihin jo tehtaalla asennetut alumiini-ikkunat ja alumiiniset palokatkot jäsentävät. Ikkunoissa on ulkopuoliset kaihtimet suojaamassa kesän auringolta. Portaikko on rajattu kolmannen kerroksen katosta aina ensimmäisen kerroksen lattiaan asti pingotetuilla teräsvaijereilla. 9

10 Neue Kantonsschule Wil Astrid Staufer, Thomas Hasler, 2004 Monikerroksinen, puurakenteinen koulurakennus Neue Kantonsschule Wil on ensimmäinen suuri, monikerroksinen, puurakenteinen peruskoulurakennus Sveitsissä. Siitä muodostui esikuva ekologisesti kestävästä (koulu)rakentamisesta. Näin suuressa puurakennusprojektissa on monia erityisiä haasteita; kokonaisuus täytyy hallita aina suurista linjoista pienimpiin yksityiskohtiin asti. Esimerkiksi rakennuksen toiminnan kannalta olennaisen tekniikan integroiminen puurakenteisiin vaikuttaa rakennuksen tilalliseen ilmeeseen ja rakenteellisen vaikutelman kokemiseen. Kompakti, kaksi-neljäkerroksinen rakennus koostuu neljästä sisäpihaa ympäröivästä siivestä. Taitteinen, sisätilan 5,4 x 3,9 metrin ruudukkoa seuraava, kuparipeltikatto muodostaa oman lisänsä ja siluettinsa julkisivuun. Eri siipien tiloihin pääsee sisäkautta kiertämällä rakennus käytäviä pitkin. Tulevaisuuden muutokset ja lisärakentamisen mahdollistava puurunko on pystytetty betonirakenteisen kellarikerroksen päälle. Siipien yhtymäkohdissa, rakennuksen nurkissa, on betoniset porraskäytävät jotka sekä jäykistävät että toimivat palokatkoina puisten yksiköiden välillä. Primääripalkisto on liimapuuta, joka samoin kuin sekundaaripalkisto ja pilarit jätettiin pintakäsittelemättä. Aulan värikkäät seinäverhoukset, poltetuin savilaatoin päällystetyt lattiat ja metalliset tekniset elementit elävöittävät joka puolella näkyvissä olevia puurakenteita. Sisäkatot ovat kuitusementtilevyä joka myös jätettiin näkyviin. Luokkahuoneiden seinät ovat valkeaksi maalattua mdf-levyä. Käytävien seinät ovat vaalean- tai tummanharmaata kuitusementtilevyä. Rakennuksen eri tiloissa on muitakin mielenkiintoisia materiaaleja; puu- ja kivilattioita, bambua seinäverhouksessa. 10

11 Pihan yksilöllistä detaljointia. Puurakenteet ovat sellaisinaan nähtävissä kaikkialla sisätiloissa. Näennäisesti on monia eri tapoja rakentaa julkisivu puusta. Julkisivussa puu joutuu ilmaston armoille, mikä on otettava suunnittelussa huomioon. Puun pintakäsittely ja sen kestävyys muodostuu tämän kokoluokan rakennuksessa ekologisesti ja taloudellisesti tärkeäksi tekijäksi. Julkisivuun valittiin massiivista hartsipitoista tammea, jota ei pintakäsitelty. Julkisivun pysty- ja vaakajakokohtien vahvat ja paksut profiilit muodostavat visuaalisen vastakohdan herkemmille ja ohuemmille seinäpintojen paneloinneille toiminnallisesti pitävät veden poissa kriittisistä paikoista ja toisaalta luovat halutun arkkitehtonisen vaikutelman. Sisätiloissa ulkoseinien pintamateriaalina on monikerrosliimalevy. Rakentamiseen kului 7500 m3 puutavaraa, josta noin 5000 m3 koostuu puunrungoista. Julkisivuun käytettiin 300 m3 tammilautaa. Rakennus on hyvin lämpöeristetty ja siinä on säädettävä ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Energiantarve on tuntuvasti pienempi kuin tavallisessa koulurakennuksessa. Tämä yhdessä puunkäytön kanssa vähentää rakennuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta merkittävästi. Tarvittava lämmitysenergia tuotetaan puu-/kaasupolttimella. Julkaistu: Kantonsschule Wil:Archithese ; Andres Janser: Mit Holz zu bauen; S Bauwelt ; Axel Simon: Holztektonik; S Facts ; Köbi Gantenbein: 5000 Bäume; S. 97 SonntagsZeitung; ; Anna Schindler; 5000 Baumstämme für die Schule; S.77 Buchpublikation, div. Autoren: Kantonsschule Wil - ein Holzbauwerk; Verlag Niggli, Zürich 2004 Auszeichnung Gutes Bauen Ostschweiz ; Architekturforum Ostschweiz; Verlag Hochparterre; S Par.0006.File.tmp/KantonschuleWil.pdf 11

12 Valoisa sisäpiha houkuttaa istuskelemaan. Perällä näkyy osittain maan alle sijoitettu urheilu-/juhlasali. 12

13 MFH Holzhausen Steinhausen Scheitlin und Syfrig Architekten, 2006 Minergie, 6-kerroksinen puurakenteinen asuintalo Sveitsin ensimmäinen 6-kerroksinen puukerrostalo asetti rakennustekniikan ja suunnittelijat uusien haasteiden eteen. Tarvittiin johdonmukaista suunnittelua ja yhteistyötä. Suuri osa rakennustyöstä siirrettiin rakennustyömaan sijasta sisätiloihin, missä on paremmat edellytykset täyttää suunnittelijoiden asettamat laatu- ja muut tavoitteet. Tässä vaiheessa käytännössä ratkaistaan onko vaippa riittävän tiivis, kestääkö rakennus fyysisen kuormituksen ja toimiiko palosuojaus hätätilanteessa. Virheille altis työmaavaihe lyhenee. Tässä tapauksessa pystytys kesti 10 kuukautta. Epäsymmetrinen rakennuksen muoto aiheuttaa yksittäisille rakennusosille valtavat kuormat ensimmäisissä kerroksissa. Kantavien seinien rakenne jäykistettiin jopa 200 mm paksuilla monikerrosliimalevyillä ja niihin kiinnitetyillä teräsosilla jotka hitsattiin kiinni betonilattian teräslaattoihin. Puurakenne kiinnitettiin porraskuilujen betonirakenteeseen teräskiinnikkeillä, mikä mahdollistaa eri materiaalien laajenemisen ja kutistumisen toisistaan irrallaan. Julkisivuissa ikkunat sijaitsevat toistensa yläpuolella, mahdollistavat kuormien vertikaalisen siirron alas ja kertovat selkeästi jäsennellystä rakenteesta. Julkisivuverhoilu on pääosin pintakäsittelemätöntä seetriä, jonka ilmeisesti tässäkin kohteessa odotetaan harmaantuvan ajan myötä kauniisti. Parvekkeet ja sisäänkäynti on levytetty eterniittilevyillä jotka toistavat alumiini-ikkunoiden antrasiitinväriä. Teräksiset palokatkot eivät sijaitse välipohjien korkeudella vaan kerrosten puolivälissä. 13

14 Minergie-tunnusmerkit: - hyvä lämpöeristys - kontrolloitu ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto - aurinkoenergian hyväksikäyttö - lämpöpumput - maalämpökeräimet - päivänvalon hyväksikäyttö - energiatehokkaat kodinkoneet ja valaistus Julkisivu itään Julkisivu etelään Julkisivu länteen Julkisivu pohjoiseen 14

15 Parvekkeet suojaavat suuria ikkunoita liialta auringonpaisteelta ja muodostavat yksityisen ulko-oleskelutilan kerrostaloon. Ikkunoissa on tässäkin kohteessa ulkopuoliset kaihtimet. Energiakonseptiin kuuluu maalämmön käyttö, 220 mm:n lämmöneristys ja 3-lasiset ikkunat. Asunnoissa on huoneistokohtaisesti säädettävä ilmanvaihto ja lämminvesiboilerit. Ikkunoissa on sähköiset kaihtimet jotka reagoivat auringon paisteeseen. Auringonsuojauksen lisäksi voidaan asuntoja viilentää kuumina kuukausina myös lämmönvaihtimen ja lattialämmitysputkien avulla. Rakennuksen lämmitysenergiantarve on 29 kwh/m2. Se alittaa Minergie-vaatimuksen 40 %:lla. Tavalliseen vastaavaan, öljylämmitteiseen rakennukseen verrattuna vastaa vuotuinen energiansäästö noin 7700 litraa lämmitysöljyä

16 Wohnhaus Maienzugstrasse Aarau Zimmerman Architekten Uusi arkkitehtikilpailun voittanut vuokratalo tulkitsee uudestaan 1950-luvun kerrostaloympäristöään. 16

17 Eulachhof Winterthur Glassx 2007 Suuri nollaenergia-asuinkerrostalokokonaisuus koostuu kahdesta etelään avautuvasta kuusikerroksisesta asuinrakennuksesta ja näiden päissä poikittain sijaitsevista kaksikerroksisista liikesiivistä. Rakennusten keskelle muodostuu suojaisa sisäpiha asukkaiden oleskelua ja leikkiä varten. Rakennuksissa on yhteensä 132 vuokra-asuntoa ja kahdeksan liikehuoneistoa. 17

18 Aurinkoa hyödynnetään sekä passiivisesti että aktiivisesti: aurinkosähköpaneelit rakennusten katoilla (2000 m 2 ) tuottavat sähköä ja etelänpuolen julkisivut ovat melkein kokonaan lasitetut. Ikkunat ovat suuret ja niiden rinnalla toimivat läpinäkymättömät GlassX-lasielementit; talvella aurinkokeräiminä, kesällä jäähdyttäjinä. Nämä riittävät rakennuksen lämmitykseen sekä lämpimän veden ja sähkövirran tuotantoon kun rakennuksen vaippa on hyvin lämpöeristetty, huoneistokohtainen ilmanvaihto on automatisoitu ja poistoilman ja veden hukkalämpö käytetään hyväksi. 18

19 Forum Chriesbach Dübendorf Bob Gysin & Partner BGP Architekten 2006 Forum Chriesbach on tutkimuslaitos ja matalan energian passiivirakennus. Synergisesti toisiinsa integroidut arkkitehtoniset ja tekniset järjestelmät mahdollistavat mukavan sisäilmaston mahdollisimman vähällä energiankulutuksella. Rakennuksen massa on kompakti, katto ja ulkoseinät ovat erittäin hyvin eristetyt ja ilmatiiviit. Isot lasitetut alueet tuovat auringon lämmön ja valon sisään, luukkujärjestelmällä optimoidaan sisäilmastoa. Ilmanvaihto ja lämmitys on integroitu toisiinsa ja kokonaisuuteen innovatiivisesti. Rakennuksessa ei ole perinteisiä ilmastointi-, jäähdytys- ja lämmityslaitteita. Tutkimuskeskus, nollaenergia Eawag (Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz) on sveitsiläinen kansainvälisesti liittoutunut tutkimuslaitos jonka tehtävä on tutkia ja myötävaikuttaa vesien ekologiseen, ekonomiseen ja sosiaalisesti vastuulliseen käyttöön ja hallintaan osana kaikkia luonnon resursseja ja globaalia ekosysteemiä. Eawagin vedentutkimuslaitoksena Forum Chriesbach on suunniteltu mahdollisimman hyvään vedenhallintaan. Forum Chriesbach on päätepiste Empan (materiaalitieteiden ja teknologisen kehityksen tutkimus- ja palvelulaitos, osa sveitsiläistä korkeakoululaitosta) kampusalueen vanhojen punatiilisten teollisuusrakennusten rivistölle, josta suunnasta sitä myös lähestytään. Pääsisäänkäynnin punainen vaakasuuntainen betonikehys on muistuma naapurirakennuksista ja huomiota herättävä kontrasti rakennuksen julkisivun sinisiin pystyviivoihin. Vanhempien arkipäiväisten rakennusten päätteenä Forum Chriesbach toimii kokoavana elementtinä kampuksella, lisää hierarkiaa ja luo visuaalisen polttopisteen. Suunnittelun tavoitteita Tilaaja asetti huonetilaohjelman lisäksi erityisiä vaatimuksia suunnitelmalle. Kaikkia resursseja piti käyttää säästeliäästi energiaa, materiaaleja, maata ja rahoitusta. Rakennusprosessin energia piti minimoida. Uusiutuvia energiamuotoja piti käyttää. Sisälämpötilat piti säätää C:een. Sadevedet piti kerätä ja käyttää. Urea piti kerätä erikseen jätevesistä. Ja ympäristö piti maisemoida mahdollisimman luonnollisesti ja ottaa Chriesbach-joki huomioon. Rakennuksen arkkitehtuurin piti olla innovatiivista ja edistyksellistä, testata mahdollisen rajoja. Arkkitehtien piti löytää paras mahdollinen teknologioiden kombinaatio optimoimaan yksittäisten rakennusosien yhteistoiminta. Tilaaja etsi parasta kaikista mahdollisista maailmoista kohtuulliseen hintaan. 19

20 Myös rakennuksen katto on monitoiminen. Se ei ainoastaan sulje ja eristä, vaan myös tuulettaa, päästää valon sisään, varjostaa, kerää sadevettä ja aurinkoenergiaa, tuottaa sähköä ja toimii kasvualustana. Katolla on 50 m2 tyhjiöputkikeräimet aurinkolämmölle ja 459 m2 aurinkosähköpaneelit, jotka tuottavat kolmanneksen rakennuksen sähköntarpeesta. Ratkaisun perusteet Rakennus koostuu synergisesti toisiinsa integroiduista järjestelmistä joilla jokaisella on monta funktiota. Kolme tärkeintä järjestelmän osaa ovat: rakennuksen vaippa, erittäin tehokas lvi-järjestelmä ja sisätila koko rakennuksen korkuisine atriumeineen. Julkisivu toimii hätäpoistumistienä, mikä tekee palo-osastoinnin rakennuksen sisällä tarpeettomaksi. Läpikuultava atrium on sekä arkkitehtonisesti että energiaratkaisun kannalta olennainen osa kokonaisuutta. Se tarjoaa suunnan, passiivisen jäähdytyksen, päivänvalon, avoimuuden ja yhteisyyden tunnun. Läpikuultava julkisivu yhdessä atriumin kanssa hyödyntää tärkeintä energialähdettä aurinkoa sekä päästää päivänvalon sisään, mikä edistää helppoa viestintää ja hyvää työympäristöä. Julkisivu toimii lisäksi hätäpoistumistienä. Tämä puolestaan tekee palo-osastoinnin rakennuksen sisällä tarpeettomaksi, mikä taas mahdollistaa rakennuksen läpinäkyvän sisätilan ylipäänsä. Kaikkia näitä järjestelmiä johtaa automaattinen kontrollijärjestelmä joka säätää luukkuja ja varjostimia, ikkunoita ja valoja, ilmavirtoja ja viileää ilmaa ympäristön olosuhteiden mukaan. Ilmastollinen kontrolli Forum Chriesbachin sisätilat on jaettu kahteen ilmastolliseen vyöhykkeeseen: mukavuus- ja puskurivyöhyke. Puskurivyöhykkeellä, joka koostuu atriumista ja siihen avoimesti liittyvistä käytävistä joka kerroksessa, ei ole jatkuvaa ilmanvaihtoa ja suoraa lämpötilan säätömahdollisuutta. Lämpötila saa siellä vaihdella enemmän. Talvella energiaa käytetään toimistojen ja muiden jatkuvasti käytettävien tilojen lämmittämiseen, ei kulkutilojen. Atrium ei kuitenkaan ole kylmä talvella aurinko lämmittää sitä ja sitä kolmelta sivulta ympäröivä mukavuusvyöhyke eristää sen hyvin. Mukavuusvyöhykkeellä, jolla sijaitsevat toimistot, neuvotteluhuoneet jne., ilma vaihdetaan mekaanisesti ja lämpötila pidetään aktiivisesti sopivana työskentelylle. Ilma vaihtuu jatkuvasti, hitaasti, hiljaa ja huomaamattomasti. Raitis ilma (talvella lämmin, kesällä viileä) tuodaan huoneisiin kanavassa. Kesällä ilma poistetaan suoraan ulos, talvella se kierrätetään lämmöntalteenottokojeeseen kellarissa lämmittämään sisään tulevaa ilmaa. 20

21 Kesäöinä kaksivyöhykejärjestelmä viilentää rakennusta yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Kun ulkoilman lämpötila laskee, ikkunat atriumin yläosassa avautuvat automaattisesti ja päästävät lämpimän, ylös kohonneen ilman ulos. Samaan aikaan mukavuusvyöhykkeen tiloissa moottoroidut tuuletusikkunat avautuvat ulos ja atriumiin/käytävään. Atriumin yläosasta poistuva lämmin ilma vetää, hormin tavoin, raikasta viileää ilmaa ulkoa toimistoihin koko yön. Tämä poistaa lämpimän ilman kummaltakin vyöhykkeeltä ja viilentää myös rakennuksen massaa niin että jäähdytysteho jatkuu koko päivän. Tämä järjestelmä kuluttaa energiaa vain kontrollointi- ja säätölaitteisiin sekä ikkunoiden moottoreihin. Energiatehokkuus Forum Chriesbach on matalan energian passiivirakennus. Siinä ei ole perinteistä lämmitys- eikä jäähdytyslaitteistoa. Lämmönlähteet ovat maaperä, aurinko, ihmiset ja rakennuksen laitteet, kuten valaisimet, tietokoneet ja keittiökoneet. Näiden lämpö riittää koska se varastoituu rakennukseen ja koska rakennus on hyvin eristetty. Tiiviissä rakennuksissa, kuten tämä, on erityisen tärkeää että ilma vaihtuu riittävästi ja kylmänä aikana saadaan poistoilmasta lämpöä, siksi ne yleensä varustetaan ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottokoneella. Käytännössä jokainen rakennuksen osa on valjastettu palvelemaan mukavan sisäilmaston aikaansaamista mahdollisimman vähällä energiankulutuksella. Rakennuksen massa on kompakti jotta lämpöä hävittävää pintaa on mahdollisimman vähän. Katto ja ulkoseinät ovat erittäin hyvin eristetyt ja ilmatiiviit. Kylmäsillat on minimoitu. Rakennuksen terminen massa tasaa lämpötilavaihteluita. Isot lasitetut alueet mahdollistavat merkittävän auringon lämpökertymän. Mukavuusvyöhykettä lämmitetään, puskurivyöhykettä ei. Kesällä käytetään passiivista jäähdytystä. Atriumin yläosa varjostetaan ja tuuletetaan tarpeen mukaan julkisivun kautta otetulla raittiilla ilmalla. Luukkujärjestelmä seuraa aurinkoa automaattisesti ja päästää valon talvella sisään ja kesällä torjuu sen. Päivänvalo vähentää sähkövalon tarvetta. Keskitetty järjestelmä valvoo ja säätää jatkuvasti kaikkia järjestelmän osia optimaalisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Satunnaisten lähteiden tuottama lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään. Vuotuisella 64,9 kwh/m 2 energiankulutuksellaan Forum Chriesbach on neljä kertaa Sveitsin energiansäästölain vaatimuksia tehokkaampi. Se kuluttaa energiaa määrän joka on esitetty sveitsiläisessä 2000-watt societyn visiossa vuodelle wattia/v/hlö (n kwh/v/hlö) ilman että elämänlaatu heikkenee. Neljäkymmentä kertaa tavallista omakotitaloa suurempana se kuluttaa energiaa saman määrän. Älykäs tapa toteuttaa energiavaatimukset ei ole tuottaa enemmän energiaa vaan kuluttaa vähemmän. Sateella osa sadevedestä imeytyy katolla viherjärjestelmään ja ylimäärä johdetaan pihalla kolmiosaiseen lampeen, jossa se hitaasti kirkastuu ja johdetaan sitten takaisin rakennukseen huuhtelemaan wc-istuimia. 21

22 Rakennuksen vaippa Kolmas kokonaiskonseptin pääjärjestelmistä on rakennuksen vaippa katto ja ulkoseinät. Ulkoseinät koostuvat kolmesta osasta: sisimpänä varsinainen ulkoseinä, uloimpana luukkujärjestelmä ja niiden välissä uloskäytävä. Ulkoseinä on 45 cm paksu, tehty esivalmistetuista puurankaelementeistä joissa on 30 cm:n mineraalivillaeristys. Elementtien ulkopinta on verhoiltu sinisillä, kesäkuumaa varten tuulettuvilla, kuitubetonilevyillä. Puuikkunayksiköt ovat kolmelasisia ja käsin avattavia. Tämä ei kuitenkaan juuri näy ulkoa, koska ne jäävät uloimman kerroksen lasiluukkujen alle piiloon. Luukut verhoavat rakennuksen vedensiniseksi lasiluukkua, jokainen 2,8 m korkea ja metrin leveä, 24 mm paksu. Lasipaneelit on laminoitu kahdesta lasilevystä joista toisen sisäpuolelle on painettu sininen negatiivirasterikuvio. Printti on läpikuultava ja päästää päivänvalon lävitseen sekä varjostaa kesäkuumalla vähentäen ylilämpenemistä. Luukut säätyvät automaattisesti optimoiden sisälämpötilaa ja valaistusta ja minimoiden energiankulutusta. Aurinkoisina talvipäivinä luukut tyypillisesti ovat auringon säteiden suuntaisina, päästäen mahdollisimman paljon valoa sisään. Aurinkoisina kesäpäivinä luukut jatkuvasti torjuvat suoran auringon säteilyn, silti päästävät valon sisään. Aurinkoisina kevät- ja syyspäivinä luukut säätyvät ympäröivän säteilyn mukaan. Joka julkisivu reagoi erikseen vaihtuviin valo-oloihin. Luukkujärjestelmän ja rakennuksen varsinaisen ulkoseinän väliin jää vaipan kolmas osa. Galvanisoidut terästelineet, portaikot kulmissa, kiertävät koko rakennusta sen joka kerroksessa, tukevat ja tarjoavat huoltosillan ja mekaniikan luukkujärjestelmälle sekä hätäpoistumistien. Telineet eivät kuuluneet alkuperäiseen suunnitelmaan, vaan ne lisättiin paloturvallisuusvaatimusten vuoksi. Niiden huono puoli on että ne varjostavat julkisivua ja vähentävät auringon lämpökertymää. Toinen rakennuksen vaipan osa on katto, joka myös on monitoiminen. Se ei ainoastaan sulje ja eristä, vaan myös tuulettaa, päästää valon sisään, varjostaa, kerää sadevettä ja aurinkoenergiaa, tuottaa sähköä ja toimii kasvualustana. Peruskatto koostuu teräsbetonilaatasta, 30 cm:n kovasta eristeestä, polymeerikermistä ja viherkattojärjestelmästä joka käsittää suodatus- ja salaojakerroksen, humuskerroksen, kasvuston ja sorastuksen. Tasakaton keskeltä puskeutuu atriumin kattolyhty; kaksi eristelasikerrosta ja niiden väliin jäävä ilmatila. Kattolyhty päästää päivän- ja auringonvalon sisään rakennuksen sydämeen. Kesäpäivinä kangaskaihtimet ulommaisen lasituksen alla sulkeutuvat rajoittaen auringon lämpökertymää, ja lasitusten välinen ilmatila tuuletetaan ikkunoilla jotka avautuvat automaattisesti päästäen kuuman kasvihuoneilman ulos. Katolla on 50 m 2 tyhjiöputkikeräimet aurinkolämmölle ja 459 m 2 aurinkosähköpaneelit. Paneelit tuottavat kolmanneksen rakennuksen sähköntarpeesta. Loppuosa katosta on viheralustaa jolla kasvaa monenlaisia kasveja. Humuskerros pidättää sadevettä, kun taas perinteinen katto kanavoi sadeveden viemäreihin mahdollisimman suoraan, mikä lisää tulvavaaraa sateen jälkeen. Täällä humuskerrokseen imeytymätön ylimääräinen sadevesi ohjataan tontilla olevaan lampeen ja edelleen käyttöön rakennuksessa. 22

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA R A K E N N U S V A L V O N N A N A J A N K O H T A I S S E M I N A A R I 1 2. 1 2. 2 0 1 6 KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTI SAFA ARKKITEHTUURITOIMISTO

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Olavi Ruohomaa (6) Päivitetty

Olavi Ruohomaa (6) Päivitetty Olavi Ruohomaa 4.2.2011 1(6) Päivitetty 3.2.2016 CONCEPT OLAVILLA TOIMINTA-AJATUS Concept Olavilla on tapa hyödyntää aurinkoenergiaa rakennuksen lämmittämiseen ilman erillisiä teknisiä järjestelmiä. Energiatehokkuus

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN Kimmo Lylykangas Arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy RAKENNUSOSAKOHTAISIIN VAATIMUKSIIN PERUSTUVA ENERGIATEHOKKUUSOHJAUS KOKONAISENERGIAMALLI E-luku

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakentamisen energiatehokkuutta ja muuta laatutasoa voidaan parantaa enemmän kuin laki vaatii, kunhan riskit hallitaan. Tommi Riippa, Energiakorjausneuvoja Markku

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista REHVA Guide books Sivu 2 HAASTE Suunnittelukulttuurin tulee kehittyä ja oppia uusia keinoja. Aurinkosuojajärjestelmä on huomioitava suunnittelun

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

DIAK KALASATAMA. Tärkeintä on ammattiin valmistuvien. yksilöllinen ja ammatillinen kasvu. Se edellyttää

DIAK KALASATAMA. Tärkeintä on ammattiin valmistuvien. yksilöllinen ja ammatillinen kasvu. Se edellyttää DIAK KALASATAMA Tärkeintä on ammattiin valmistuvien yksilöllinen ja ammatillinen kasvu. Se edellyttää laadukasta korkeakoulutusta sekä innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä. UUDEN AJAN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot