43 Kunnanjohtajan info Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Asia no Sivu 42 Järjestäytymisasiat Kunnanjohtajan info Valtuustoaloite/ Vappu Postila Lomarakennustontin luovutus Pertti Ukkolalle Räkki-Luoston ranta-asemakaavaalueelta Elinkeino- ja kehittämisrahaston / käyttövaltuus Erikoissuunnittelijan nimikkeen muuttaminen elinkeinoneuvojaksi Kahden varahenkilöjärjestelmäkokeilussa olleen lähihoitajan toimen vakinaistaminen Perushoitaja Tarja Lintulan toimen vakinaistaminen vanhustyön varahenkilöjärjestelmään Kuntohoitajan viran lakkauttaminen, fysioterapeutin toimen perustaminen ja sen täyttäminen Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen, toimen perustaminen ja sen täyttäminen Apulaisrakennustarkastajan viran täyttäminen ja muuttaminen yhdistelmäviraksi (apulaisrakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteeri) Valtioneuvoston palaute kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelmasta ja lisäselvityksen antaminen Asunto Oy Metsähannuksen asioitten hoito Selitys KHO:lle Esa Seppäsen valituksen johdosta Hankesuunnitelma Kitisenrannan koulun muuttamisesta monitoimikeskukseksi Valtuuston kyselytunnin kysymyksiin vastaaminen Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke Selvitys lentokenttäalueen moninaiskäytön tehostamisesta Toimialajohtajien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen Hallintosihteeri Raili Ahon tehtäväkohtaisen palkan tarkistus Kanslisti Marja Näsin palkan tarkistus Tiedoksi Muut asiat 115 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 116

2 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnan kirjaamossa. Puheenjohtaja Arja Mäkitalo

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2008 Kunnanhallitus Sivu 71 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olevat jäsenet Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Jäsenet: Arja Mäkitalo, puheenjohtaja Marja Aikio Tarja Oksanen Juha Karppinen, klo t Ahti Korvanen Pentti Rytisalo, klo :t Raili Turunen Veikko Virtanen Jari Haavisto, valt. pj, klo :t Jukka Vierma, valt. I vpj Markku Kuukasjärvi, II vpj Varajäsenet: Poissa: Tuomo Kustula Muut saapuvilla olleet Vesa Tuunainen, kunnanjohtaja, esittelijä Sirkka Kreivi, talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus nimesi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raili Turusen ja Tarja Oksasen. Pöytäkirja tarkastetaan klo kunnanvirastolla. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Arja Mäkitalo Pöytäkirjanpitäjä Sirkka Kreivi Pöytäkirjan tarkastus Marja Aikio klo Vesa Tuunainen 60 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Raili Turunen Marja Aikio 58 Tarja Oksanen Kunnan kirjaamo klo Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Kaija Lehtola

4 Kunnanhallitus Sivu JÄRJESTÄYTYMISASIAT KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan työjärjestyksekseen. Lounastauon kunnanhallitus päätti pitää klo

5 Kunnanhallitus Sivu KUNNANJOHTAJAN INFO Asiakohdassa käsiteltiin seuraavia asioita: 1. Energiastrategian valmisteluneuvotteluajankohdaksi on Kittilä ja Rovaniemen kaupunki esittäneet Sodankylän edustajille em. päivä ei sovi, koska samanaikaisesti on kunnanhallituksen kokous. Esitetty asia merkittiin tiedoksi.

6 Kunnanhallitus Sivu VALTUUSTOALOITE/ VAPPU POSTILA Sivistysltk 12 / Vapaa-aikasihteeri Arja Nieminen, puh Valtuutettu Vappu Postila on tehnyt seuraavanlaisen valtuustoaloitteen: "Pienten lasten ohjattu ja valvottu toiminta. Sodankylässä on hyvin vähän kunnan järjestämää vapaa-ajan toimintaa 1-10 vuotiaille lapsille. Varsinkin kesäaikana tämä puute korostuu. Esitys: Aloitetaan kesäajan leikkipuistotoiminta kunnostamalla kunnan leikkipuistot ja palkkaamalla leikin ohjaaja. Leikkipuistoon temppurata yms. Vauvauintia, leikki-ikäisen uimaopetusta ja vesileikkivuoroja sekä lasten uintivuoroja lisää." VAPAA-AIKAISHTEERIN EHDOTUS: Vauvauintia ei pystytä järjestämään Siilashallilla, koska allas on liian syvä, vesi liian kylmää ja puhtaus ei riitä. Lapsille suunnitellaan omaa uintivuoroa vesileikkeihin ja vuoro olisi perhevuoro, ei ainoastaan lasten vuoro. Vapaa-aikatoimi järjestää ja hakee opiskelijoita kesätöihin: * urheilupuistoon/leikkipuistoon lasten liikunnallista kerhoa vetämään 2 ohjaajaa, * yli 6 -vuotiaille lapsille 4-6 opettajaa uimakouluun, * museolle 6 museoapulaista. Lisäksi järjestetään lapsille kuvataideleiri kesäkuussa ja syrjäytymisvaarassa oleville erityisnuorille leiritoimintaa. Eri järjestöt ja seurakunta järjestävät hyvin monenlaista toimintaa: esim. suunnistuskoulua, jalkapallokoulua, yleisurheilua ja kesäleirejä. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-aikasihteerin selvityksen ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan esityksen. Tiedoksi: kh/kv

7 Kunnanhallitus Sivu 75 Tekn. ltk 111 / Tiemestari Jouni Kovanen, puh Vappu Postila on otsikossa mainitussa valtuustoaloitteessa esittänyt, että Sodankylän keskustaan Jäämerentiellä S-Marketin kohdalla olevalle linja-autopysäkille rakennetaan pysäkkisyvennys ja katos. Aloitteen tekijän mukaan nykyinen, ajoradalla tapahtuva linja-autojen pysähtyminen aiheuttaa vaaratilanteita. TIEMESTARIN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen osasto selvittää kuluvan talven aikana mahdollisuudet rakentaa esitetylle paikalle pysäkkisyvennys ja laatii siitä katusuunnitelman, joka käsitellään MRL:n edellyttämällä tavalla. Syvennyksen ja katoksen rakentamisesta lautakunta päättää erikseen kadunrakentamisohjelmasta päättäessään. Tekn. ltk 111 Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tiedoksi kh/kv Kh 44 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Vappu Postilan tekemään valtuustoaloitteeseen tehdyt toimenpiteet ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Tiedoksi: valtuusto

8 Kunnanhallitus Sivu LOMARAKENNUSTONTIN LUOVUTUS PERTTI UKKOLALLE RÄKKI-LUOSTON RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELTA Kh 45 / , liite nro 1 Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi ( ) Pertti Ukkola on osoittanut kunnalle päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää, että kunta luovuttaisi korvauksetta hänelle vuokralla olevan lomarakennustontin Räkki-Luoston alueelta. Ukkola omistaa vuokratontillaan sijaitsevat rakennukset. Kunnanhallitus on päätöksellään 513 / päättänyt vuokrata Pertti Ukkolalle Räkki-Luoston alueelta kunnan omistamasta tilasta Törmänen RN:o 21:4 n m²:n suuruisen kesämökkitontin 30 vuodeksi nimellisellä 300 mk:n kertakaikkisella vuokralla. Vuokrasopimusta on täydennetty kh:n päätöksellä 307 / ja sen pohjalta on laadittu uusi vuokrasopimus koskemaan Räkki-Luoston rantaasemakaavan korttelin 17 tonttia nro 1, liitekartta. Vuokrasopimus on päättynyt Silloisen päätöksen pohjana on ollut sodankyläläissyntyisen Ukkolan saavuttamat olympiakulta ja maailmanmestaruus painissa vuosina 1976 ja Kunnanhallituksen tai kunnan minkään muunkaan toimielimen pöytäkirjamateriaalista ei käy ilmi, että em. tontti olisi ollut tarkoitus lahjoittaa Ukkolalle. Valmistelijan keräämän suullisen tiedon (muistelujen) perusteella on kuitenkin jopa todennäköistä, että em. tontin luovutus lahjoituksena on ollut suunnitelmissa ja aikomuksena tonttia vuokrattaessa. Ukkolan hallinnassa olevalla tontilla olevat rakennukset ovat olleet vuokra-ajan kuluessa myös muulla omistajalla kuin Ukkolalla. Ukkola omistaa vuokratontilla sijaitsevat rakennukset. Tontin luovuttaminen vastikkeetta Ukkolalle on toki edelleenkin mahdollista ja luovutusta olisi myös mahdollista käyttää positiivisen julkisuuden saamiseksi mm. Luoston alueen markkinointiin. Tontin luovuttaminen näin pitkän ajan kuluttua Ukkolan urheilusaavutusten jälkeen on siis edelleenkin mahdollista mikäli päättäjät ovat asiasta riittävän yksimielisiä. Luovuttaminen vaatii valtuuston päätöksen asiasta. Olemassaolevan asiakirjamateriaalin perusteella valmistelijan on vaikea esittää vastikkeetonta luovuttamista. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää vuokrata tai myydä Pertti Ukkolalle Räkki- Luoston ranta-asemakaava-alueelta n m2:n suuruisen rakennuspaikan numero 1 korttelista RA 17 kunnan omistamasta tilasta Törmänen RN:o 21:24.

9 Kunnanhallitus Sivu 77 Kunnanvaltuuston hyväksymien luovutusehtojen mukaan indeksillä korjattu luovutushinta Räkki-Luoston alueella on 3,17 /m². Ko rakennuspaikan luovutushinta on siten 3,17 /m² x m² = 9.510,00 ja siitä johdettu 6 %:n vuotuinen perusvuokra 570,60 /v. Vuosivuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin. Mahdollisista määräalan erottamiskustannuksista vastaa ostaja. KH:N KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Veikko Virtanen Mäkitalon, Korvasen, Karppisen ja Oksasen kannattaman esitti kunnanhallituksen esittävän valtuustolle, että valtuusto päättää luovuttaa korvauksetta Räkki-Luoston ranta-asemakaava-alueelta n m 2:n suuruisen rakennuspaikan numero 1 korttelista RA 17 kunnan omistamasta tilasta Törmänen RN:o 21:24. Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsen Virtasen esitystä. Koska kukaan ei ilmoittanut vastustavansa, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen Virtasen ehdotuksen. Päätettäväksi: valtuusto

10 Kunnanhallitus Sivu ELINKEINO- JA KEHITTÄMISRAHASTON / KÄYTTÖVALTUUS Kh 46 / Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh Elinkeino- ja kehittämisrahaston säännöissä todetaan mm. "Valtuusto päättää vuosittain taloussuunnitelman yhteydessä, paljonko rahaston varoja voidaan seuraavana vuonna käyttää kehittämishankkeisiin. Kehittämisrahaston varojen käytöstä päättää kunnanhallitus." Talousarviossa 2008 ei ole erikseen määriteltyä käyttötarkoitusta elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttämisestä johonkin määriteltyyn tarkoitukseen ja näin ollen rahaston käyttämiseen tarvitaan valtuuston erillinen päätös. Sodankylän kunnassa on meneillään valmistelu talouden sopeuttamisohjelman laatimiseksi. On todennäköistä, että ohjelman laatimisen yhteydessä on tarpeellista ostaa joidenkin kokonaisuuksien selvittämiseen kunnan ulkopuolisen asiantuntijatahon työpanosta. Elinkeino- ja kehittämisrahastossa on varoja käytettävissä tällä hetkellä ,13 euroa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää kunnanhallitukselle vuodelle euron käyttövaltuudet elinkeino- ja kehittämisrahaston varoista mm. asiantuntijapalveluiden hankkimiseen sopeuttamisohjelman laatimisen yhteydessä. KH:N KÄSITTELY: Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että käyttövaltuuksia pyydetään valtuustolta eurolle. Jäsen Veikko Virtanen teki seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää kunnanhallitukselle vuodelle euron käyttövaltuudet elinkeino- ja kehittämisrahaston varoista asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, elinkeinojen kehittämiseen ja talouden sopeuttamisohjelman laatimiseen. Kunnanhallitus laatii yksityiskohtaisen määrärahan käyttösuunnitelman. Julistettuaan asiasta käydyn keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muuttaneen päätösehdotustaan sekä jäsen Veikko Virtasen tehneen käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeavan ehdotuksen. Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsen Virtasen ehdotuksen hyväksymistä.

11 Kunnanhallitus Sivu 79 Koska kukaan ei ilmoittanut vastustavansa, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen yksimielisesti jäsen Virtasen ehdotuksen. Pöytäkirjaan merkittiin neuvottelutauko klo Päätettäväksi: valtuusto

12 Kunnanhallitus Sivu ERIKOISSUUNNITTELIJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN ELINKEINONEUVOJAKSI Kh 47 / Elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan kh 400 / hyväksynyt hallinto- ja elinkeinopalvelujen uudistetun vastuualuejaon, joka otetaan käyttöön huhtikuun 2008 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että elinkeinotoimessa on uudistuksen jälkeen elinkeinojohtaja, elinkeinoneuvoja, erikoissuunnittelija, maaseutupäällikkö ja kyläasiamies. Nykyisellään erikoissuunnittelijan tehtävät ovat käytännössä matkailuasioihin liittyviä, mutta jatkossa ne suuntautuvat yhä enemmän yleisiin elinkeinoasioihin. Tehtävien järjestelyn ja elinkeinotoimen henkilöstön aseman selkiyttämiseksi elinkeinojohtajan alaisten olisi syytä olla elinkeinoneuvojia. Koska hallinto- ja elinkeinopalvelujen uudistus astuu voimaan vasta , voidaan nyt käsitellä vain erikoissuunnittelijan nimikettä. ELINKEINOJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää muuttaa elinkeinotoimessa työskentelevän erikoissuunnittelijan nimikkeen elinkeinoneuvojaksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan ehdotuksen. KH:N KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Tarja Oksanen Ahti Korvasen kannattamana esitti kunnanhallituksen jättävän asian pöydälle. Kunnanjohtaja esitti asian ratkaistavaksi tässä kokouksessa. Koska oli kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta, puheenjohtaja esitti ratkaistavaksi asian jättämisen pöydälle kädennostoäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jäsen Oksasen ehdotusta kannatti 8 jäsentä (Mäkitalo, Aikio, Turunen, Rytisalo, Virtanen, Karppinen, Oksanen, Korvanen). Kunnanjohtajan esitystä äänesti 0 jäsentä. Äänestystuloksen 8-0, 1 jäsenen (Kustula) ollessa poissa puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen jättää asian pöydälle. Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteensä päätökseen.

13 Kunnanhallitus Sivu KAHDEN VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄKOKEILUSSA OLLEEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Perusturvaltk 10 / Vanhustyön johtaja Inga Mukku, puh : Varahenkilöjärjestelmäkokeilussa vanhustyössä ovat toimineet työsopimussuhteessa sijaismäärärahoilla määräaikaisesti lähihoitajat Satu Mikkola ja Marke Pyhäjärvi vuodesta 2006 lukien. Heillä on ollut työsuhteita kuntaa jo aikaisemminkin. Varahenkilöjärjestelmän tarkoituksena on luoda ns. sijaispankki. Varahenkilöstössä toimivat työntekijät ovat työsuhteessa kuntaan ja toimivat työvoimana koko vanhustyön alueella. Varahenkilöjärjestelmän työntekijät siirtyvät sijaistamaan sairauden tms. vuoksi työstä poissa olevia työntekijöitä eri vanhustyön yksiköihin. Varahenkilöjärjestelmän vakinaistaminen tulee vähentämään sijaismäärärahojen tarvetta, mutta toimintaan tarvitaan enemmän kuin kaksi työntekijää, jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti. Viime vuosina talousarvion sijaismäärärahat ovat olleet alimitoitettuja ja ylittyneet joka vuosi. Edellä mainittujen työntekijöiden kohdalla työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta ei ole olemassa, koska vanhustyössä on jatkuva sijaisten tarve. Sijaistarve tulee lisääntymään lähivuosina huomattavasti ikäihmisten palvelutarpeiden kasvaessa. Syksyllä 2008 käyttöönotettava ryhmäkoti Nutukas lisää sijaistarvetta. Vanhustyön henkilöstömenot on huomioitu vuoden 2008 talousarviossa ja kunnanvaltuusto on vuoden 2008 talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut vanhustyön varahenkilöjärjestelmän vakinaistamisen vuoden 2008 alusta. Tällä hetkellä Satu Mikkolalla ja Marke Pyhäjärvellä on voimassa määräaikaiset työsopimukset ajalle VANHUSTYÖN JOHTAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lähihoitajat Satu Mikkola ja Marke Pyhäjärvi palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvalautakunta hyväksyy vanhustyönjohtajan ehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle lähihoitajien Satu Mikkolan ja Marke Pyhäjärven palkkaamista varahenkilöstöjärjestelmään alkaen toistaiseksi. Keskusteltuaan asiasta perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Päätettäväksi: kh Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunta piti kahvitauon klo

14 Kunnanhallitus Sivu 82 Kh 48 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

15 Kunnanhallitus Sivu PERUSHOITAJA TARJA LINTULAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN VANHUSTYÖN VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄÄN Perusturvaltk 9 / , liite nro 4 Vanhustyön johtaja Inga Mukku, puh : Perushoitaja Tarja Lintula on työskennellyt Sodankylän kunnan palveluksessa vuodesta 1979 erilaisissa tehtävissä ja vuodesta 2003 lähtien hän on tehnyt pääasiassa perushoitajan tehtäviä vanhustyössä määräaikaisissa työsuhteissa. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton lakimies Mari Stenberg on lähettänyt pyynnön selvittää Tarja Lintulan työsuhteen vakinaistaminen, koska kaikki työsopimuksiin merkityt määräaikaisuuden perusteet eivät ole hänen mukaansa olleet laillisia ja Lintulan työsuhdetta on tämän vuoksi pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Vanhustyön johtaja, henkilöstöpäällikkö, perusturvajohtaja ja kotihoidon vastaava ovat käsitelleet asiaa palaverissa ja sopineet seuraavaa: - Lintulan työsuhdetta jatketaan saakka vanhustyön varahenkilöjärjestelmässä - Lintulan työsuhteen vakinaistamisasia viedään helmikuun 2008 perusturvalautakuntaan ja sitä kautta kunnanhallituksen käsittelyyn Varahenkilöjärjestelmän tarkoituksena on luoda ns. sijaispankki. Varahenkilöstössä toimivat työntekijät ovat työsuhteessa kuntaan ja toimivat työvoimana koko vanhustyön alueella. Varahenkilöjärjestelmän työntekijät siirtyvät sijaistamaan sairauden tms. vuoksi työstä poissa olevia työntekijöitä eri vanhustyön yksiköihin. Varahenkilöjärjestelmän vakinaistaminen tulee vähentämään sijaismäärärahojen tarvetta. Perushoitaja Tarja Lintulan kohdalla työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta ei ole olemassa, koska vanhustyössä on jatkuva sijaisten tarve. Sijaistarve tulee lisääntymään lähivuosina huomattavasti ikäihmisten palvelutarpeiden kasvaessa ja syksyllä 2008 ryhmäkoti Nutukkaan käyttöönoton myötä. Tällä hetkellä Tarja Lintulalla on voimassa määräaikainen työsopimus ajalle VANHUSTYÖN JOHTAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perushoitaja Tarja Lintulan työsuhde vakinaistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi vanhustyön varahenkilöjärjestelmään alkaen. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvalautakunta hyväksyy vanhustyön johtajan ehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle perushoitaja Tarja Lintulan työsuhteen vakinaistamista vanhustyön varahenkilöjärjestelmään alkaen toistaiseksi.

16 Kunnanhallitus Sivu 84 Keskusteltuaan asiasta perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Lisäksi perusturvalautakunta totesi, että palkkakustannukset katetaan sijaismäärärahoista. Päätettäväksi: kh Kh 49 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

17 Kunnanhallitus Sivu KUNTOHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN, FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÄMINEN Perusturvaltk 8 / Vastaava fysioterapeutti Anitta Kaisanlahti, puh: : Terveyskeskuksen fysioterapiaosastolta on virassa oleva kuntohoitaja siirtynyt toisiin tehtäviin. Kuntohoitajan viransijaisuutta on vuodesta 2002 hoitanut fysioterapeutti, koska tehtäviä ei ole voitu hoitaa muutoin sisäisin järjestelyin. Ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon lyhytkirurgisen toiminnan lisääntyminen edellyttävät terveyskeskuksen fysioterapiayksiköltä riittäviä jatkohoitoresursseja. Erikoissairaanhoidon vaatimuksesta jatkohoidot on toteutettava perusterveydenhuollossa, tai muutoin ne toteutetaan erikoissairaanhoidossa. Kokonaistaloudellisesti on edullisempaa hoitaa jatkohoidot perusterveydenhuollossa, kuin erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon jatkohoitoja oli: Perusterveydenhuollon fysioterapiapalvelujen luonne on muuttunut 2000-luvulla siten, että koko henkilöstöltä edellytetään fysioterapeutin koulutusta. Lisäksi kuntohoitajia ei ole enää 2000-luvulla koulutettu. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Ehdotan, että perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa muuttaa kuntohoitajan virka fysioterapeutin toimeksi ja samalla pyytää lupaa täyttää fysioterapeutin toimi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Päätettäväksi: kh Kh 50 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää perusturvalautakunnan esityksestä seuraavaa: 1. kuntohoitajan virka lakkautetaan 2. perustetaan em. viran tilalle fysioterapeutin toimi (työsopimussuhteinen) 3. antaa em. toimelle täyttöluvan.

18 Kunnanhallitus Sivu 86 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

19 Kunnanhallitus Sivu SAIRAANHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN, TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÄMINEN Perusturvaltk 7 / Osastonhoitaja Maija Heiniemi, puh: Sairaanhoitaja Sanna Ylitalo on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut vuodeosaston sairaanhoitajan virasta ja ehkäisevänpäihdetyön yhdyshenkilön ja päihdetyöryhmän puheenjohtajan tehtävistä alkaen. Sijainen on hoitanut Ylitalon tehtäviä vuodeosastolla Ylitalon pitkän virkavapauden aikana. Toimen täyttäminen on välttämätöntä terveyskeskuksen toiminnan kannalta. OSASTONHOITAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta: 1. myöntää sairaanhoitaja Sanna Ylitalolle eron sairaanhoitajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on , sekä myöntää eron päihdetyöryhmän yhdyshenkilön ja puheenjohtajan tehtävistä, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sairaanhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi, 3. pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää kyseinen toimi. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvajohtaja hyväksyy osastonhoitajan ehdotuksen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kohdasta 2. poistetaan sanat "ja edelleen kunnanvaltuustolle". Tiedoksi: Ylitalo, taloussihteeri, Polarmon Oy Päätettäväksi: kh Kh 51 / KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksestä: 1. Kunnanhallitus lakkauttaa sairaanhoitajan viran. 2. Kunnanhallitus perustaa sairaanhoitajan toimen (työsopimussuhteinen). 3. Kunnanhallitus antaa em. sairaanhoitajan toimelle täyttöluvan.

20 Kunnanhallitus Sivu 88 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

21 Kunnanhallitus Sivu APULAISRAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN YHDISTELMÄVIRAKSI (APULAISRAKENNUSTARKASTAJA/YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI) Ympltk 114 / Apulaisrakennustarkastajan viran perustaminen Rakennustarkastaja Matias Yliriesto Maankäyttö- ja rakennuslain 20 mukaan "Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus ". Kunnassamme on tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne rakennusvalvonnassa johtuen luvattomien rakennusten selvitystyöstä ja tätä myötä huimasti lisääntyneistä rakennusluvista/ilmoituksista. Esimerkiksi rakennuslupapäätöksiä/toimenpideilmoituksia tehtiin vuonna 2004 peräti 760 kpl ja viime vuonna 567 kpl ja kuluvana vuonna em. päätösten määrä on noin 600 kpl. Vuonna 2006 rakennusvalvonnassa on ollut palkattuna rakennusmestari, joka on hoitanut pääasiassa luvattomien rakennusten luvitusta noin kuuden kuukauden ajan. Tällä hetkellä käsittelemättömiä luvattomien rakennusten rakennuslupahakemuksia/ toimenpideilmoituksia on sisässä noin 250 kpl ja vanhimmat vuodelta Kunnassa on tilastotietojen mukaan rakennuslupien määrä vaihdellut vuosittain rakennusluvan tietämillä. Rakennusvalvonnassa ei ole toimenpideilmoituksia käsitelty aiemmin juuri ollenkaan. Nykyisin uudisrakentamisen (ei sisällä luvattomien rakennusten hakemuksia) lupamäärät ovat nousseet tuosta aikaisemmasta noin kpl lukemiin ja lisäksi kirjallisia toimenpideilmoituksia tehdään noin 100 kpl vuosittain. Lisäksi purku- ja maisematyölupia on vuositasolla noin kpl, missä on myös kasvua jonkin verran. Keskeneräisiä rakennuksia on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan tällä hetkellä 1527 kpl, joista vanhimmat ovat 1989 vuodelta. Näihin on mm. tilintarkastaja puuttunut ja kehottanut korjaamaan asian. Rakennusvalvontaan on tullut lisätehtäviä valtiovallan taholta mm. aloituskokoukset ym. tehtävät, joita lakiuudistus toi vuonna Asiakaspalvelu ja neuvonta vie yllättävän paljon aikaa, noin % työajasta. Tällä hetkellä rakennustarkastajan sijaisena toimii kiinteistöpäällikkö. Kiinteistöpäällikkö ei ole varsinaisesti perehtynyt rakennusvalvonnan tehtäviin, joten hänen toimiminen sijaisena oman toimensa ohella esim. kesälomien aikana jää pelkästään kiireellisten katselmusten suorittamiseen. Lupapäätöksiä ei varsinaisen rakennustarkastajan lomalla ollessa ole voitu tehdä. Kesäaika on kuitenkin vilkkainta rakentamisen aikaa, joten luvitukseenkaan ei saisi tulla katkoksia.

22 Kunnanhallitus Sivu 90 Toimeksi kh Lapin ympäristökeskuksen tekemän kyselyn mukaan, joka oli osoitettu Lapin kuntien rakennusvalvonnalle, mm. Sodankylässä oli myönnettyjen rakennuslupien määrä poikkeuksellisen suuri yhtä rakennustarkastajaa kohden. Aikaisempi kokemus on osoittanut, että yhtä rakennustarkastajaa kohden rakennuslupien määrän tulisi olla kpl. Pitää myös muistaa, että rakennustarkastaja tekee rakennuslupaa kohden noin 2-3 katselmusta paikan päällä ja valmistelee/esittelee asioita ympäristölautakunnalle. Rakennustarkastajan lisäksi rakennusvalvonnassa työskentelee toimistopalveluyksikön alaisuudessa kanslisti, joka tekee myös muita teknisen toimiston töitä. Sodankylän kunta on maamme toiseksi suurin kunta pinta-alaltaan ja vakituista asukaspohjaa on yli 9000 henkilöä. Kunnassa on kaksi merkittävää/kehittyvää matkailukeskusaluetta (Luoston ja Kakslauttasen alue), jotka nostavat kunnan väkilukua merkittävästi sesonkiaikoina ja tätä kautta myös rakentamispaineita. Alueellamme on myös paljon vesistöjä, joita ei ole kaavoitettu ja näin ollen rakentaminen vaatii poikkeamislupa menettelyä, joka luonnollisesti kuormittaa lisää rakennusvalvontaa. Tuleva kaivostoiminta tulee myös huomioida ja siihen varautua. Esimerkkinä mm. Kittilä, jossa kolmas rakennustarkastaja aloittaa vuoden 2007 alusta. Kittilän rakennuslupatilanne on vakiintunut reiluun 400 lupaan vuodessa. Jotta rakennusvalvonta pystyisi vastaamaan, noihin edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, ja toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti, sekä lupahakemusten käsittelyaika pysyisi kohtuullisena (max. 1 kk) tulisi meidän kokoisessa kunnassa rakennusvalvonnassa olla jatkossa vähintään kolme henkilöä hoitamassa kyseisiä tehtäviä. Vuoden 2007 talousarviossa on varattu määräraha puoleksi vuodeksi apulaisrakennustarkastajan palkkaamiseen. RAKENNUSTARKASTAJAN EHDOTUS: 1. Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että perustetaan apulaisrakennustarkastajan virka. 2. Teknisen toimen toimialajohtaja valitsee määräaikaiseen virkaan valittavan henkilön kuultuaan rakennustarkastajaa. 3. Palvelusuhteen kesto päätetään aina talousarvion tekovaiheessa tarpeen mukaan. TIEMESTARIN ESITYS: Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ympltk 114 Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus Sivu 91 Kh 16 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi apulaisrakennustarkastajan viran perustamisen. Apulaisrakennustarkastajalta vaaditaan alan koulutus sekä käytännön kokemusta. Koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. KH:N KÄSITTELY: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen siten, että kohdasta 2. poistetaan sana "määräaikaiseen". khall 16 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen kokouksessa tekemin tarkennuksin. Päätettäväksi valtuusto KV 9 / Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi apulaisrakennustarkastajan viran perustamisen. Palvelussuhteen kesto päätetään aina talousarvion tekovaiheessa tarpeen mukaan. Apulaisrakennustarkastajalta vaaditaan alan koulutus sekä käytännön kokemusta. Koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Kvalt 9 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Kunnanvaltuusto kuuli asiantuntijana rakennustarkastaja Matias Yliriestoa ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Elsi Poikela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Valtuutettuja oli tämän jälkeen paikalla 34. Toimeksi Tiedoksi tekniset palvelut henk.päällikkö, tal.hallinto Ympäristöltk 99 /18/ , liite nro 9 Rakennustarkastaja Matias Yliriesto puh Apulaisrakennustarkastajan virka on tällä hetkellä täytetty määräaikaisena kuluvan vuoden loppuun saakka. Virassa toimii rakennusmestari Hannu Hukki.

24 Kunnanhallitus Sivu 92 Apulaisrakennustarkastajan työpanos on ollut ehdoton edellytys rakennusvalvonnan työvoimatarpeeseen, ilman ko. työpanosta ei rakennusvalvonta olisi pystynyt käsittelemään kohtuullisessa ajassa kaikkia lupahakemuksia. Lupahakemuksia on tänä vuonna käsitelty marraskuun loppuun mennessä yli 400 kpl ja käsittelyaika on ollut ruuhkaisimpana aikana keskimäärin neljä viikkoa. Rakennustarkastajan näkemyksen mukaan tulevaisuus näyttää vieläkin paremmalta, eli päätöksien määrä todennäköisesti kasvaa. Rakennus ja toimenpidelupapäätöksiä, sekä toimenpideilmoituksia on yhteensä tehty jo kolmena vuonna peräkkäin reilusti yli 500 kpl vuositasolla, joista osa on ollut jälkikäteen luvattomille rakennuksille haettuja lupia. Rakennusvalvonnassa on vieläkin käsittelemättömiä luvattomien rakennusten hakemuksia vuodesta 2004 lähtien. Ympäristölautakunnan kokouksessa vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä ( 48) on keskusteltu, että apulaisrakennustarkastajan virka muutetaan apulaisrakennustarkastaja / ympäristönsuojelusihteerinviraksi ja palkataan siihen vakituinen viranhaltija. Vuoden 2008 ympäristötoimen talousarvioon on varattu määräraha ko. toimenpiteitä varten. Rakennusvalvonnan kannalta on ehdottoman tärkeä saada palkattua vakituinen ja pätevä henkilö ko. virkaan, jonka on sitten helpompi sitoutua ja kouluttautua tehtävään. Vakituisen ja ammattitaitoisen henkilön avulla pystymme tarjoamaan laadullista ja riittävän ripeää palvelua kuntaan rakentaville asiakkaille. Nykyisin terveystarkastaja/ympäristönsuojelusihteerin yhdistelmäviran hoito on todella vaativaa ja tehtäväkenttä on meidän kokoisessa kunnassa erittäin laaja. Meillä on kunnassamme peruselinkeinojen lisäksi mm. kehittyvä matkailukeskus, puuteollisuus ja tietenkin voimakkaasti kasvava kaivostoiminta. Valtiovallan taholta on tullut ja tulee myös jatkossa uusia säädöksiä ja määräyksiä ko. viranhaltijalle. Nykyiset ympäristöterveydenhuollon resurssit eivät ole riittävät, johon ovat kiinnittäneet huomiota mm. lääninhallitus ja elintarvikevirasto (EVIRA). Tämä yhdistelmäviran perustaminen merkitsee myös sitä, että nykyisen terveystarkastaja/ympäristönsuojelusihteerin viran toimenkuvaa tulee muuttaa. Tästä yhdistelmävirasta ja toimenkuvien muuttamisesta on pidetty palavereita/keskusteltu virkamiestasolla (Tuunainen, Tiuraniemi, Kovanen, Jantunen ja Yliriesto). RAKENNUSTARKASTAJAN ESITYS: Ympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen perusturvalautakunnalle hyväksyttäväksi, sekä kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavat toimenpiteet: 1. Apulaisrakennustarkastajan virkanimike muutetaan apulaisrakennustarkastaja /ympäristönsuojelusihteerin viraksi. Toimenkuva 60% / 40% suhteessa. 2. Apulaisrakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteerin virka laitetaan hakuun ja viran kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 edellyttämä pätevyys, eli koulutusvaatimuksena tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto.

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2008 Kokousaika Torstai 24.04.2008 klo 09.05 12.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot