43 Kunnanjohtajan info Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Asia no Sivu 42 Järjestäytymisasiat Kunnanjohtajan info Valtuustoaloite/ Vappu Postila Lomarakennustontin luovutus Pertti Ukkolalle Räkki-Luoston ranta-asemakaavaalueelta Elinkeino- ja kehittämisrahaston / käyttövaltuus Erikoissuunnittelijan nimikkeen muuttaminen elinkeinoneuvojaksi Kahden varahenkilöjärjestelmäkokeilussa olleen lähihoitajan toimen vakinaistaminen Perushoitaja Tarja Lintulan toimen vakinaistaminen vanhustyön varahenkilöjärjestelmään Kuntohoitajan viran lakkauttaminen, fysioterapeutin toimen perustaminen ja sen täyttäminen Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen, toimen perustaminen ja sen täyttäminen Apulaisrakennustarkastajan viran täyttäminen ja muuttaminen yhdistelmäviraksi (apulaisrakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteeri) Valtioneuvoston palaute kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelmasta ja lisäselvityksen antaminen Asunto Oy Metsähannuksen asioitten hoito Selitys KHO:lle Esa Seppäsen valituksen johdosta Hankesuunnitelma Kitisenrannan koulun muuttamisesta monitoimikeskukseksi Valtuuston kyselytunnin kysymyksiin vastaaminen Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke Selvitys lentokenttäalueen moninaiskäytön tehostamisesta Toimialajohtajien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen Hallintosihteeri Raili Ahon tehtäväkohtaisen palkan tarkistus Kanslisti Marja Näsin palkan tarkistus Tiedoksi Muut asiat 115 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 116

2 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo kunnan kirjaamossa. Puheenjohtaja Arja Mäkitalo

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2008 Kunnanhallitus Sivu 71 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olevat jäsenet Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Jäsenet: Arja Mäkitalo, puheenjohtaja Marja Aikio Tarja Oksanen Juha Karppinen, klo t Ahti Korvanen Pentti Rytisalo, klo :t Raili Turunen Veikko Virtanen Jari Haavisto, valt. pj, klo :t Jukka Vierma, valt. I vpj Markku Kuukasjärvi, II vpj Varajäsenet: Poissa: Tuomo Kustula Muut saapuvilla olleet Vesa Tuunainen, kunnanjohtaja, esittelijä Sirkka Kreivi, talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus nimesi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raili Turusen ja Tarja Oksasen. Pöytäkirja tarkastetaan klo kunnanvirastolla. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Arja Mäkitalo Pöytäkirjanpitäjä Sirkka Kreivi Pöytäkirjan tarkastus Marja Aikio klo Vesa Tuunainen 60 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Raili Turunen Marja Aikio 58 Tarja Oksanen Kunnan kirjaamo klo Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Kaija Lehtola

4 Kunnanhallitus Sivu JÄRJESTÄYTYMISASIAT KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan työjärjestyksekseen. Lounastauon kunnanhallitus päätti pitää klo

5 Kunnanhallitus Sivu KUNNANJOHTAJAN INFO Asiakohdassa käsiteltiin seuraavia asioita: 1. Energiastrategian valmisteluneuvotteluajankohdaksi on Kittilä ja Rovaniemen kaupunki esittäneet Sodankylän edustajille em. päivä ei sovi, koska samanaikaisesti on kunnanhallituksen kokous. Esitetty asia merkittiin tiedoksi.

6 Kunnanhallitus Sivu VALTUUSTOALOITE/ VAPPU POSTILA Sivistysltk 12 / Vapaa-aikasihteeri Arja Nieminen, puh Valtuutettu Vappu Postila on tehnyt seuraavanlaisen valtuustoaloitteen: "Pienten lasten ohjattu ja valvottu toiminta. Sodankylässä on hyvin vähän kunnan järjestämää vapaa-ajan toimintaa 1-10 vuotiaille lapsille. Varsinkin kesäaikana tämä puute korostuu. Esitys: Aloitetaan kesäajan leikkipuistotoiminta kunnostamalla kunnan leikkipuistot ja palkkaamalla leikin ohjaaja. Leikkipuistoon temppurata yms. Vauvauintia, leikki-ikäisen uimaopetusta ja vesileikkivuoroja sekä lasten uintivuoroja lisää." VAPAA-AIKAISHTEERIN EHDOTUS: Vauvauintia ei pystytä järjestämään Siilashallilla, koska allas on liian syvä, vesi liian kylmää ja puhtaus ei riitä. Lapsille suunnitellaan omaa uintivuoroa vesileikkeihin ja vuoro olisi perhevuoro, ei ainoastaan lasten vuoro. Vapaa-aikatoimi järjestää ja hakee opiskelijoita kesätöihin: * urheilupuistoon/leikkipuistoon lasten liikunnallista kerhoa vetämään 2 ohjaajaa, * yli 6 -vuotiaille lapsille 4-6 opettajaa uimakouluun, * museolle 6 museoapulaista. Lisäksi järjestetään lapsille kuvataideleiri kesäkuussa ja syrjäytymisvaarassa oleville erityisnuorille leiritoimintaa. Eri järjestöt ja seurakunta järjestävät hyvin monenlaista toimintaa: esim. suunnistuskoulua, jalkapallokoulua, yleisurheilua ja kesäleirejä. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-aikasihteerin selvityksen ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan esityksen. Tiedoksi: kh/kv

7 Kunnanhallitus Sivu 75 Tekn. ltk 111 / Tiemestari Jouni Kovanen, puh Vappu Postila on otsikossa mainitussa valtuustoaloitteessa esittänyt, että Sodankylän keskustaan Jäämerentiellä S-Marketin kohdalla olevalle linja-autopysäkille rakennetaan pysäkkisyvennys ja katos. Aloitteen tekijän mukaan nykyinen, ajoradalla tapahtuva linja-autojen pysähtyminen aiheuttaa vaaratilanteita. TIEMESTARIN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen osasto selvittää kuluvan talven aikana mahdollisuudet rakentaa esitetylle paikalle pysäkkisyvennys ja laatii siitä katusuunnitelman, joka käsitellään MRL:n edellyttämällä tavalla. Syvennyksen ja katoksen rakentamisesta lautakunta päättää erikseen kadunrakentamisohjelmasta päättäessään. Tekn. ltk 111 Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tiedoksi kh/kv Kh 44 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Vappu Postilan tekemään valtuustoaloitteeseen tehdyt toimenpiteet ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Tiedoksi: valtuusto

8 Kunnanhallitus Sivu LOMARAKENNUSTONTIN LUOVUTUS PERTTI UKKOLALLE RÄKKI-LUOSTON RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELTA Kh 45 / , liite nro 1 Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi ( ) Pertti Ukkola on osoittanut kunnalle päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää, että kunta luovuttaisi korvauksetta hänelle vuokralla olevan lomarakennustontin Räkki-Luoston alueelta. Ukkola omistaa vuokratontillaan sijaitsevat rakennukset. Kunnanhallitus on päätöksellään 513 / päättänyt vuokrata Pertti Ukkolalle Räkki-Luoston alueelta kunnan omistamasta tilasta Törmänen RN:o 21:4 n m²:n suuruisen kesämökkitontin 30 vuodeksi nimellisellä 300 mk:n kertakaikkisella vuokralla. Vuokrasopimusta on täydennetty kh:n päätöksellä 307 / ja sen pohjalta on laadittu uusi vuokrasopimus koskemaan Räkki-Luoston rantaasemakaavan korttelin 17 tonttia nro 1, liitekartta. Vuokrasopimus on päättynyt Silloisen päätöksen pohjana on ollut sodankyläläissyntyisen Ukkolan saavuttamat olympiakulta ja maailmanmestaruus painissa vuosina 1976 ja Kunnanhallituksen tai kunnan minkään muunkaan toimielimen pöytäkirjamateriaalista ei käy ilmi, että em. tontti olisi ollut tarkoitus lahjoittaa Ukkolalle. Valmistelijan keräämän suullisen tiedon (muistelujen) perusteella on kuitenkin jopa todennäköistä, että em. tontin luovutus lahjoituksena on ollut suunnitelmissa ja aikomuksena tonttia vuokrattaessa. Ukkolan hallinnassa olevalla tontilla olevat rakennukset ovat olleet vuokra-ajan kuluessa myös muulla omistajalla kuin Ukkolalla. Ukkola omistaa vuokratontilla sijaitsevat rakennukset. Tontin luovuttaminen vastikkeetta Ukkolalle on toki edelleenkin mahdollista ja luovutusta olisi myös mahdollista käyttää positiivisen julkisuuden saamiseksi mm. Luoston alueen markkinointiin. Tontin luovuttaminen näin pitkän ajan kuluttua Ukkolan urheilusaavutusten jälkeen on siis edelleenkin mahdollista mikäli päättäjät ovat asiasta riittävän yksimielisiä. Luovuttaminen vaatii valtuuston päätöksen asiasta. Olemassaolevan asiakirjamateriaalin perusteella valmistelijan on vaikea esittää vastikkeetonta luovuttamista. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää vuokrata tai myydä Pertti Ukkolalle Räkki- Luoston ranta-asemakaava-alueelta n m2:n suuruisen rakennuspaikan numero 1 korttelista RA 17 kunnan omistamasta tilasta Törmänen RN:o 21:24.

9 Kunnanhallitus Sivu 77 Kunnanvaltuuston hyväksymien luovutusehtojen mukaan indeksillä korjattu luovutushinta Räkki-Luoston alueella on 3,17 /m². Ko rakennuspaikan luovutushinta on siten 3,17 /m² x m² = 9.510,00 ja siitä johdettu 6 %:n vuotuinen perusvuokra 570,60 /v. Vuosivuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin. Mahdollisista määräalan erottamiskustannuksista vastaa ostaja. KH:N KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Veikko Virtanen Mäkitalon, Korvasen, Karppisen ja Oksasen kannattaman esitti kunnanhallituksen esittävän valtuustolle, että valtuusto päättää luovuttaa korvauksetta Räkki-Luoston ranta-asemakaava-alueelta n m 2:n suuruisen rakennuspaikan numero 1 korttelista RA 17 kunnan omistamasta tilasta Törmänen RN:o 21:24. Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsen Virtasen esitystä. Koska kukaan ei ilmoittanut vastustavansa, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen Virtasen ehdotuksen. Päätettäväksi: valtuusto

10 Kunnanhallitus Sivu ELINKEINO- JA KEHITTÄMISRAHASTON / KÄYTTÖVALTUUS Kh 46 / Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh Elinkeino- ja kehittämisrahaston säännöissä todetaan mm. "Valtuusto päättää vuosittain taloussuunnitelman yhteydessä, paljonko rahaston varoja voidaan seuraavana vuonna käyttää kehittämishankkeisiin. Kehittämisrahaston varojen käytöstä päättää kunnanhallitus." Talousarviossa 2008 ei ole erikseen määriteltyä käyttötarkoitusta elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttämisestä johonkin määriteltyyn tarkoitukseen ja näin ollen rahaston käyttämiseen tarvitaan valtuuston erillinen päätös. Sodankylän kunnassa on meneillään valmistelu talouden sopeuttamisohjelman laatimiseksi. On todennäköistä, että ohjelman laatimisen yhteydessä on tarpeellista ostaa joidenkin kokonaisuuksien selvittämiseen kunnan ulkopuolisen asiantuntijatahon työpanosta. Elinkeino- ja kehittämisrahastossa on varoja käytettävissä tällä hetkellä ,13 euroa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää kunnanhallitukselle vuodelle euron käyttövaltuudet elinkeino- ja kehittämisrahaston varoista mm. asiantuntijapalveluiden hankkimiseen sopeuttamisohjelman laatimisen yhteydessä. KH:N KÄSITTELY: Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että käyttövaltuuksia pyydetään valtuustolta eurolle. Jäsen Veikko Virtanen teki seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää kunnanhallitukselle vuodelle euron käyttövaltuudet elinkeino- ja kehittämisrahaston varoista asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, elinkeinojen kehittämiseen ja talouden sopeuttamisohjelman laatimiseen. Kunnanhallitus laatii yksityiskohtaisen määrärahan käyttösuunnitelman. Julistettuaan asiasta käydyn keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muuttaneen päätösehdotustaan sekä jäsen Veikko Virtasen tehneen käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeavan ehdotuksen. Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsen Virtasen ehdotuksen hyväksymistä.

11 Kunnanhallitus Sivu 79 Koska kukaan ei ilmoittanut vastustavansa, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen yksimielisesti jäsen Virtasen ehdotuksen. Pöytäkirjaan merkittiin neuvottelutauko klo Päätettäväksi: valtuusto

12 Kunnanhallitus Sivu ERIKOISSUUNNITTELIJAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN ELINKEINONEUVOJAKSI Kh 47 / Elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan kh 400 / hyväksynyt hallinto- ja elinkeinopalvelujen uudistetun vastuualuejaon, joka otetaan käyttöön huhtikuun 2008 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että elinkeinotoimessa on uudistuksen jälkeen elinkeinojohtaja, elinkeinoneuvoja, erikoissuunnittelija, maaseutupäällikkö ja kyläasiamies. Nykyisellään erikoissuunnittelijan tehtävät ovat käytännössä matkailuasioihin liittyviä, mutta jatkossa ne suuntautuvat yhä enemmän yleisiin elinkeinoasioihin. Tehtävien järjestelyn ja elinkeinotoimen henkilöstön aseman selkiyttämiseksi elinkeinojohtajan alaisten olisi syytä olla elinkeinoneuvojia. Koska hallinto- ja elinkeinopalvelujen uudistus astuu voimaan vasta , voidaan nyt käsitellä vain erikoissuunnittelijan nimikettä. ELINKEINOJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää muuttaa elinkeinotoimessa työskentelevän erikoissuunnittelijan nimikkeen elinkeinoneuvojaksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan ehdotuksen. KH:N KÄSITTELY: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Tarja Oksanen Ahti Korvasen kannattamana esitti kunnanhallituksen jättävän asian pöydälle. Kunnanjohtaja esitti asian ratkaistavaksi tässä kokouksessa. Koska oli kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta, puheenjohtaja esitti ratkaistavaksi asian jättämisen pöydälle kädennostoäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Jäsen Oksasen ehdotusta kannatti 8 jäsentä (Mäkitalo, Aikio, Turunen, Rytisalo, Virtanen, Karppinen, Oksanen, Korvanen). Kunnanjohtajan esitystä äänesti 0 jäsentä. Äänestystuloksen 8-0, 1 jäsenen (Kustula) ollessa poissa puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen jättää asian pöydälle. Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteensä päätökseen.

13 Kunnanhallitus Sivu KAHDEN VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄKOKEILUSSA OLLEEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN Perusturvaltk 10 / Vanhustyön johtaja Inga Mukku, puh : Varahenkilöjärjestelmäkokeilussa vanhustyössä ovat toimineet työsopimussuhteessa sijaismäärärahoilla määräaikaisesti lähihoitajat Satu Mikkola ja Marke Pyhäjärvi vuodesta 2006 lukien. Heillä on ollut työsuhteita kuntaa jo aikaisemminkin. Varahenkilöjärjestelmän tarkoituksena on luoda ns. sijaispankki. Varahenkilöstössä toimivat työntekijät ovat työsuhteessa kuntaan ja toimivat työvoimana koko vanhustyön alueella. Varahenkilöjärjestelmän työntekijät siirtyvät sijaistamaan sairauden tms. vuoksi työstä poissa olevia työntekijöitä eri vanhustyön yksiköihin. Varahenkilöjärjestelmän vakinaistaminen tulee vähentämään sijaismäärärahojen tarvetta, mutta toimintaan tarvitaan enemmän kuin kaksi työntekijää, jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti. Viime vuosina talousarvion sijaismäärärahat ovat olleet alimitoitettuja ja ylittyneet joka vuosi. Edellä mainittujen työntekijöiden kohdalla työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta ei ole olemassa, koska vanhustyössä on jatkuva sijaisten tarve. Sijaistarve tulee lisääntymään lähivuosina huomattavasti ikäihmisten palvelutarpeiden kasvaessa. Syksyllä 2008 käyttöönotettava ryhmäkoti Nutukas lisää sijaistarvetta. Vanhustyön henkilöstömenot on huomioitu vuoden 2008 talousarviossa ja kunnanvaltuusto on vuoden 2008 talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut vanhustyön varahenkilöjärjestelmän vakinaistamisen vuoden 2008 alusta. Tällä hetkellä Satu Mikkolalla ja Marke Pyhäjärvellä on voimassa määräaikaiset työsopimukset ajalle VANHUSTYÖN JOHTAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lähihoitajat Satu Mikkola ja Marke Pyhäjärvi palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvalautakunta hyväksyy vanhustyönjohtajan ehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle lähihoitajien Satu Mikkolan ja Marke Pyhäjärven palkkaamista varahenkilöstöjärjestelmään alkaen toistaiseksi. Keskusteltuaan asiasta perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Päätettäväksi: kh Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunta piti kahvitauon klo

14 Kunnanhallitus Sivu 82 Kh 48 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

15 Kunnanhallitus Sivu PERUSHOITAJA TARJA LINTULAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN VANHUSTYÖN VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄÄN Perusturvaltk 9 / , liite nro 4 Vanhustyön johtaja Inga Mukku, puh : Perushoitaja Tarja Lintula on työskennellyt Sodankylän kunnan palveluksessa vuodesta 1979 erilaisissa tehtävissä ja vuodesta 2003 lähtien hän on tehnyt pääasiassa perushoitajan tehtäviä vanhustyössä määräaikaisissa työsuhteissa. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton lakimies Mari Stenberg on lähettänyt pyynnön selvittää Tarja Lintulan työsuhteen vakinaistaminen, koska kaikki työsopimuksiin merkityt määräaikaisuuden perusteet eivät ole hänen mukaansa olleet laillisia ja Lintulan työsuhdetta on tämän vuoksi pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Vanhustyön johtaja, henkilöstöpäällikkö, perusturvajohtaja ja kotihoidon vastaava ovat käsitelleet asiaa palaverissa ja sopineet seuraavaa: - Lintulan työsuhdetta jatketaan saakka vanhustyön varahenkilöjärjestelmässä - Lintulan työsuhteen vakinaistamisasia viedään helmikuun 2008 perusturvalautakuntaan ja sitä kautta kunnanhallituksen käsittelyyn Varahenkilöjärjestelmän tarkoituksena on luoda ns. sijaispankki. Varahenkilöstössä toimivat työntekijät ovat työsuhteessa kuntaan ja toimivat työvoimana koko vanhustyön alueella. Varahenkilöjärjestelmän työntekijät siirtyvät sijaistamaan sairauden tms. vuoksi työstä poissa olevia työntekijöitä eri vanhustyön yksiköihin. Varahenkilöjärjestelmän vakinaistaminen tulee vähentämään sijaismäärärahojen tarvetta. Perushoitaja Tarja Lintulan kohdalla työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta ei ole olemassa, koska vanhustyössä on jatkuva sijaisten tarve. Sijaistarve tulee lisääntymään lähivuosina huomattavasti ikäihmisten palvelutarpeiden kasvaessa ja syksyllä 2008 ryhmäkoti Nutukkaan käyttöönoton myötä. Tällä hetkellä Tarja Lintulalla on voimassa määräaikainen työsopimus ajalle VANHUSTYÖN JOHTAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perushoitaja Tarja Lintulan työsuhde vakinaistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi vanhustyön varahenkilöjärjestelmään alkaen. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvalautakunta hyväksyy vanhustyön johtajan ehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle perushoitaja Tarja Lintulan työsuhteen vakinaistamista vanhustyön varahenkilöjärjestelmään alkaen toistaiseksi.

16 Kunnanhallitus Sivu 84 Keskusteltuaan asiasta perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Lisäksi perusturvalautakunta totesi, että palkkakustannukset katetaan sijaismäärärahoista. Päätettäväksi: kh Kh 49 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

17 Kunnanhallitus Sivu KUNTOHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN, FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÄMINEN Perusturvaltk 8 / Vastaava fysioterapeutti Anitta Kaisanlahti, puh: : Terveyskeskuksen fysioterapiaosastolta on virassa oleva kuntohoitaja siirtynyt toisiin tehtäviin. Kuntohoitajan viransijaisuutta on vuodesta 2002 hoitanut fysioterapeutti, koska tehtäviä ei ole voitu hoitaa muutoin sisäisin järjestelyin. Ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon lyhytkirurgisen toiminnan lisääntyminen edellyttävät terveyskeskuksen fysioterapiayksiköltä riittäviä jatkohoitoresursseja. Erikoissairaanhoidon vaatimuksesta jatkohoidot on toteutettava perusterveydenhuollossa, tai muutoin ne toteutetaan erikoissairaanhoidossa. Kokonaistaloudellisesti on edullisempaa hoitaa jatkohoidot perusterveydenhuollossa, kuin erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon jatkohoitoja oli: Perusterveydenhuollon fysioterapiapalvelujen luonne on muuttunut 2000-luvulla siten, että koko henkilöstöltä edellytetään fysioterapeutin koulutusta. Lisäksi kuntohoitajia ei ole enää 2000-luvulla koulutettu. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Ehdotan, että perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa muuttaa kuntohoitajan virka fysioterapeutin toimeksi ja samalla pyytää lupaa täyttää fysioterapeutin toimi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Päätettäväksi: kh Kh 50 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää perusturvalautakunnan esityksestä seuraavaa: 1. kuntohoitajan virka lakkautetaan 2. perustetaan em. viran tilalle fysioterapeutin toimi (työsopimussuhteinen) 3. antaa em. toimelle täyttöluvan.

18 Kunnanhallitus Sivu 86 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

19 Kunnanhallitus Sivu SAIRAANHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN, TOIMEN PERUSTAMINEN JA SEN TÄYTTÄMINEN Perusturvaltk 7 / Osastonhoitaja Maija Heiniemi, puh: Sairaanhoitaja Sanna Ylitalo on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut vuodeosaston sairaanhoitajan virasta ja ehkäisevänpäihdetyön yhdyshenkilön ja päihdetyöryhmän puheenjohtajan tehtävistä alkaen. Sijainen on hoitanut Ylitalon tehtäviä vuodeosastolla Ylitalon pitkän virkavapauden aikana. Toimen täyttäminen on välttämätöntä terveyskeskuksen toiminnan kannalta. OSASTONHOITAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta: 1. myöntää sairaanhoitaja Sanna Ylitalolle eron sairaanhoitajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on , sekä myöntää eron päihdetyöryhmän yhdyshenkilön ja puheenjohtajan tehtävistä, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sairaanhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi, 3. pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää kyseinen toimi. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvajohtaja hyväksyy osastonhoitajan ehdotuksen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Kohdasta 2. poistetaan sanat "ja edelleen kunnanvaltuustolle". Tiedoksi: Ylitalo, taloussihteeri, Polarmon Oy Päätettäväksi: kh Kh 51 / KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksestä: 1. Kunnanhallitus lakkauttaa sairaanhoitajan viran. 2. Kunnanhallitus perustaa sairaanhoitajan toimen (työsopimussuhteinen). 3. Kunnanhallitus antaa em. sairaanhoitajan toimelle täyttöluvan.

20 Kunnanhallitus Sivu 88 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Toimeksi: perusturvapalvelut Tiedoksi: henkilöstöpäällikkö, taloushallinto

21 Kunnanhallitus Sivu APULAISRAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN YHDISTELMÄVIRAKSI (APULAISRAKENNUSTARKASTAJA/YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI) Ympltk 114 / Apulaisrakennustarkastajan viran perustaminen Rakennustarkastaja Matias Yliriesto Maankäyttö- ja rakennuslain 20 mukaan "Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus ". Kunnassamme on tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne rakennusvalvonnassa johtuen luvattomien rakennusten selvitystyöstä ja tätä myötä huimasti lisääntyneistä rakennusluvista/ilmoituksista. Esimerkiksi rakennuslupapäätöksiä/toimenpideilmoituksia tehtiin vuonna 2004 peräti 760 kpl ja viime vuonna 567 kpl ja kuluvana vuonna em. päätösten määrä on noin 600 kpl. Vuonna 2006 rakennusvalvonnassa on ollut palkattuna rakennusmestari, joka on hoitanut pääasiassa luvattomien rakennusten luvitusta noin kuuden kuukauden ajan. Tällä hetkellä käsittelemättömiä luvattomien rakennusten rakennuslupahakemuksia/ toimenpideilmoituksia on sisässä noin 250 kpl ja vanhimmat vuodelta Kunnassa on tilastotietojen mukaan rakennuslupien määrä vaihdellut vuosittain rakennusluvan tietämillä. Rakennusvalvonnassa ei ole toimenpideilmoituksia käsitelty aiemmin juuri ollenkaan. Nykyisin uudisrakentamisen (ei sisällä luvattomien rakennusten hakemuksia) lupamäärät ovat nousseet tuosta aikaisemmasta noin kpl lukemiin ja lisäksi kirjallisia toimenpideilmoituksia tehdään noin 100 kpl vuosittain. Lisäksi purku- ja maisematyölupia on vuositasolla noin kpl, missä on myös kasvua jonkin verran. Keskeneräisiä rakennuksia on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan tällä hetkellä 1527 kpl, joista vanhimmat ovat 1989 vuodelta. Näihin on mm. tilintarkastaja puuttunut ja kehottanut korjaamaan asian. Rakennusvalvontaan on tullut lisätehtäviä valtiovallan taholta mm. aloituskokoukset ym. tehtävät, joita lakiuudistus toi vuonna Asiakaspalvelu ja neuvonta vie yllättävän paljon aikaa, noin % työajasta. Tällä hetkellä rakennustarkastajan sijaisena toimii kiinteistöpäällikkö. Kiinteistöpäällikkö ei ole varsinaisesti perehtynyt rakennusvalvonnan tehtäviin, joten hänen toimiminen sijaisena oman toimensa ohella esim. kesälomien aikana jää pelkästään kiireellisten katselmusten suorittamiseen. Lupapäätöksiä ei varsinaisen rakennustarkastajan lomalla ollessa ole voitu tehdä. Kesäaika on kuitenkin vilkkainta rakentamisen aikaa, joten luvitukseenkaan ei saisi tulla katkoksia.

22 Kunnanhallitus Sivu 90 Toimeksi kh Lapin ympäristökeskuksen tekemän kyselyn mukaan, joka oli osoitettu Lapin kuntien rakennusvalvonnalle, mm. Sodankylässä oli myönnettyjen rakennuslupien määrä poikkeuksellisen suuri yhtä rakennustarkastajaa kohden. Aikaisempi kokemus on osoittanut, että yhtä rakennustarkastajaa kohden rakennuslupien määrän tulisi olla kpl. Pitää myös muistaa, että rakennustarkastaja tekee rakennuslupaa kohden noin 2-3 katselmusta paikan päällä ja valmistelee/esittelee asioita ympäristölautakunnalle. Rakennustarkastajan lisäksi rakennusvalvonnassa työskentelee toimistopalveluyksikön alaisuudessa kanslisti, joka tekee myös muita teknisen toimiston töitä. Sodankylän kunta on maamme toiseksi suurin kunta pinta-alaltaan ja vakituista asukaspohjaa on yli 9000 henkilöä. Kunnassa on kaksi merkittävää/kehittyvää matkailukeskusaluetta (Luoston ja Kakslauttasen alue), jotka nostavat kunnan väkilukua merkittävästi sesonkiaikoina ja tätä kautta myös rakentamispaineita. Alueellamme on myös paljon vesistöjä, joita ei ole kaavoitettu ja näin ollen rakentaminen vaatii poikkeamislupa menettelyä, joka luonnollisesti kuormittaa lisää rakennusvalvontaa. Tuleva kaivostoiminta tulee myös huomioida ja siihen varautua. Esimerkkinä mm. Kittilä, jossa kolmas rakennustarkastaja aloittaa vuoden 2007 alusta. Kittilän rakennuslupatilanne on vakiintunut reiluun 400 lupaan vuodessa. Jotta rakennusvalvonta pystyisi vastaamaan, noihin edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, ja toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti, sekä lupahakemusten käsittelyaika pysyisi kohtuullisena (max. 1 kk) tulisi meidän kokoisessa kunnassa rakennusvalvonnassa olla jatkossa vähintään kolme henkilöä hoitamassa kyseisiä tehtäviä. Vuoden 2007 talousarviossa on varattu määräraha puoleksi vuodeksi apulaisrakennustarkastajan palkkaamiseen. RAKENNUSTARKASTAJAN EHDOTUS: 1. Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että perustetaan apulaisrakennustarkastajan virka. 2. Teknisen toimen toimialajohtaja valitsee määräaikaiseen virkaan valittavan henkilön kuultuaan rakennustarkastajaa. 3. Palvelusuhteen kesto päätetään aina talousarvion tekovaiheessa tarpeen mukaan. TIEMESTARIN ESITYS: Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ympltk 114 Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus Sivu 91 Kh 16 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi apulaisrakennustarkastajan viran perustamisen. Apulaisrakennustarkastajalta vaaditaan alan koulutus sekä käytännön kokemusta. Koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. KH:N KÄSITTELY: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen siten, että kohdasta 2. poistetaan sana "määräaikaiseen". khall 16 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen kokouksessa tekemin tarkennuksin. Päätettäväksi valtuusto KV 9 / Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi apulaisrakennustarkastajan viran perustamisen. Palvelussuhteen kesto päätetään aina talousarvion tekovaiheessa tarpeen mukaan. Apulaisrakennustarkastajalta vaaditaan alan koulutus sekä käytännön kokemusta. Koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Kvalt 9 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Kunnanvaltuusto kuuli asiantuntijana rakennustarkastaja Matias Yliriestoa ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Elsi Poikela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Valtuutettuja oli tämän jälkeen paikalla 34. Toimeksi Tiedoksi tekniset palvelut henk.päällikkö, tal.hallinto Ympäristöltk 99 /18/ , liite nro 9 Rakennustarkastaja Matias Yliriesto puh Apulaisrakennustarkastajan virka on tällä hetkellä täytetty määräaikaisena kuluvan vuoden loppuun saakka. Virassa toimii rakennusmestari Hannu Hukki.

24 Kunnanhallitus Sivu 92 Apulaisrakennustarkastajan työpanos on ollut ehdoton edellytys rakennusvalvonnan työvoimatarpeeseen, ilman ko. työpanosta ei rakennusvalvonta olisi pystynyt käsittelemään kohtuullisessa ajassa kaikkia lupahakemuksia. Lupahakemuksia on tänä vuonna käsitelty marraskuun loppuun mennessä yli 400 kpl ja käsittelyaika on ollut ruuhkaisimpana aikana keskimäärin neljä viikkoa. Rakennustarkastajan näkemyksen mukaan tulevaisuus näyttää vieläkin paremmalta, eli päätöksien määrä todennäköisesti kasvaa. Rakennus ja toimenpidelupapäätöksiä, sekä toimenpideilmoituksia on yhteensä tehty jo kolmena vuonna peräkkäin reilusti yli 500 kpl vuositasolla, joista osa on ollut jälkikäteen luvattomille rakennuksille haettuja lupia. Rakennusvalvonnassa on vieläkin käsittelemättömiä luvattomien rakennusten hakemuksia vuodesta 2004 lähtien. Ympäristölautakunnan kokouksessa vuoden 2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä ( 48) on keskusteltu, että apulaisrakennustarkastajan virka muutetaan apulaisrakennustarkastaja / ympäristönsuojelusihteerinviraksi ja palkataan siihen vakituinen viranhaltija. Vuoden 2008 ympäristötoimen talousarvioon on varattu määräraha ko. toimenpiteitä varten. Rakennusvalvonnan kannalta on ehdottoman tärkeä saada palkattua vakituinen ja pätevä henkilö ko. virkaan, jonka on sitten helpompi sitoutua ja kouluttautua tehtävään. Vakituisen ja ammattitaitoisen henkilön avulla pystymme tarjoamaan laadullista ja riittävän ripeää palvelua kuntaan rakentaville asiakkaille. Nykyisin terveystarkastaja/ympäristönsuojelusihteerin yhdistelmäviran hoito on todella vaativaa ja tehtäväkenttä on meidän kokoisessa kunnassa erittäin laaja. Meillä on kunnassamme peruselinkeinojen lisäksi mm. kehittyvä matkailukeskus, puuteollisuus ja tietenkin voimakkaasti kasvava kaivostoiminta. Valtiovallan taholta on tullut ja tulee myös jatkossa uusia säädöksiä ja määräyksiä ko. viranhaltijalle. Nykyiset ympäristöterveydenhuollon resurssit eivät ole riittävät, johon ovat kiinnittäneet huomiota mm. lääninhallitus ja elintarvikevirasto (EVIRA). Tämä yhdistelmäviran perustaminen merkitsee myös sitä, että nykyisen terveystarkastaja/ympäristönsuojelusihteerin viran toimenkuvaa tulee muuttaa. Tästä yhdistelmävirasta ja toimenkuvien muuttamisesta on pidetty palavereita/keskusteltu virkamiestasolla (Tuunainen, Tiuraniemi, Kovanen, Jantunen ja Yliriesto). RAKENNUSTARKASTAJAN ESITYS: Ympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen perusturvalautakunnalle hyväksyttäväksi, sekä kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavat toimenpiteet: 1. Apulaisrakennustarkastajan virkanimike muutetaan apulaisrakennustarkastaja /ympäristönsuojelusihteerin viraksi. Toimenkuva 60% / 40% suhteessa. 2. Apulaisrakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteerin virka laitetaan hakuun ja viran kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 edellyttämä pätevyys, eli koulutusvaatimuksena tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY Kunnanhallitus 311 11.11.2014 Kunnanhallitus 314 17.11.2014 Kunnanhallitus 329 01.12.2014 Kunnanvaltuusto 64 15.12.2014 Kunnanhallitus 41 26.01.2015 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

31 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

31 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kangasniemi Pöytäkirja 5/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:06-17:04 Paikka Kunnantalon johtokeskus Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Valtuuston

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto 1.8.2012 Sivu 54 Kokousaika 1.8.2012 klo 17.30-19.30 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot