Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 174 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asukasvalintasopimus Kunnanjohtajan info Lausunto erityishuoltopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöksi vuosille Veteraanien kuntoutus Ystävyyskuntatapaaminen Sønderhaldissa Harkinnanvaraiset avustukset 2005 Sakari ja Mari Puroilan määräalan ostotarjous Kunnanjohtajan vuosiloman määrääminen Tiedoksiannettavat asiat Lausunto Nuorten Ystävät ry:n ympäristölupahakemuksesta Vuoden 2004 tilinpäätös Muut asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Eija Moilanen

2 MUHOKSEN KUNTA No 9/2005 Sivu 250 (22) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo ( Tauot klo ja ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen) Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Jaana Koivisto, Oulujoki-Opiston rehtori, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, 174, esittelijänä :ssä 175, poistui klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Laakkonen ja Jouko Leinonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jaana Koivisto Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

3 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJETYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 174 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asialistalta poistetaan asia Humanpolis Rokua hankerahojen siirto ja, että lisäasioiksi otetaan asiat: - Lausunto Nuorten Ystävät ry:n ympäristölupahakemuksesta - Vuoden 2004 tilinpäätös Lisäksi puheenjohtaja esitti, että talous- ja hallintojohtaja Vesa Tuunainen on kunnanhallituksen kuultavana valmistelemiensa asioiden osalta tämän asian kohdalla ja että talous- ja hallintojohtaja esiteltävänä oleva asiakohta Asukasvalintasopimus käsitellään ensimmäisenä varsinaisena asiana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuunainen oli tehdyn päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kuultavana. toimenpiteet:

4 Kunnanhallitus ASUKASVALINTASOPIMUS Khall 175 Hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen (puh ): Kunta-asunnot Oy on irtisanonut asukasvalintasopimuksen lukien. Perustelunaan ko. toimenpiteelle Kunta-asunnot Oy ilmoittaa sopimuksen sisältöjen uusimistarpeen, sopimusten sisältöjen yhteinäistämistarpeen sopimuskuntien välillä sekä uuden asukasvalintaohjelman käyttöönoton myötä tulleen sopimuksen sisällön tarkistamistarpeen. Uusittu asukasvalintasopimus on liitteenä Kunnanjohtaja Jukka Syvävirran on Kunta-asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä ollut esteellinen valmistelemaan asiaa. Asian esittelystä vastaa hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan asukasvalintasopimuksen Muhoksen kunnan ja Kunta-asunnot Oy:n välille. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta ilmoitti olevansa asian kohdalla esteellinen, koska on Kunta-asunnot Oy:n hallituksen jäsen. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen asian käsittelyä kunnanhallitus keskeytti kokouksen klo Kokous jatkui klo Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo Käsittelyn aikana vs. kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisätietojen saamiseksi ja neuvottelujen ajaksi. Neuvotteluissa tulee keskittyä asukasvalintasopimuksen hintaan ja muihin sopimuksen velvoitteisiin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan uuden esityksen yksimielisesti. Liite: Asukasvalintasopimus (liite :ään 175) Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta palasi kokoukseen päätöksen teon jälkeen klo ja hallinto- ja talousjohtaja poistui kokouksesta klo toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 176 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti hallitukselle: - Kylmälänkylän kyläyhdistyksen muistiota tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi tiellä n:o PAO:n kanssa käymiään tilojen käyttöön liittyviä neuvotteluja - Kunnanjohtajalle tullutta kutsua Rokua Life hankkeeseen liittyvää ja hankkeen kustantamaa matkaa Brysseliin Kunnanjohtaja osallistuu matkaan. - Korivaaran opettajien työnohjausasiaa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo toimenpiteet:

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO ERITYISHUOLTOSPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄL- LÖKSI VUOSILLE Sote ltk 27 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä on pyytänyt kunnalta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöksi vuosille Muhoksen kunta ostaa kuntayhtymältä 3 laitospaikkaa, neuvola- ja tutkimuspalveluja, tilapäistä perhehoitoa ja tilapäistä laitoshoitoa. Muhoksen ryhmäkodilta ostetaan 12 paikkaa, Mäntyahon asuntolasta 1 paikka ja yhdelle henkilölle työtoimintapalveluja. Muhoksen kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille tuettua asumistoimintaa, avosuojatyötä ja tilapäistä perhehoitoa. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan antaisi edellä olevat tiedot kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöksi vuosille PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysjohtajan esitys hyväksyttiin. Khall 177 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toimenpiteet: hallintosihteeri

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus VETERAANIEN KUNTOUTUS Sote ltk 32 Muhoksen Rintamaveteraanit ry on lähettänyt Muhoksen kunnanhallitukselle kirjeen koskien veteraanien kuntoutusta. Muhoksen Rintamaveteraanit ovat kokouksessaan käsitelleet veteraanien kuntoutusta ja ilmoittavat, että veteraanien 10 pv:n kuntoutukseen ei pääse joka vuosi kuten on valtion ja veteraanijärjestön taholta annettu ymmärtää. Asiassa käännytään Muhoksen kunnanhallituksen puoleen asian kuntoon saattamiseksi. Asian johdosta on oltu yhteydessä Muhoksen terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmään, jossa rintamaveteraanien kuntoutusasiat käsitellään. Saadun selvityksen mukaan vuoden 2005 alusta Muhoksella on rintamalisää saavia edunsaajia 170 ja näistä sotainvalideja 22. Vuosittain laitoskuntoutukseen on lähetetty Valtiokonttorin määrärahoista n. 40 veteraania ja avokuntoutusjaksoja on toteutunut n. 10. Näissä valinnoissa on kuultu asiakkaan omia toiveita kuntoutuksen toteutuksesta. Laitoskuntoutusjaksot ovat olleet pituudeltaan 1-2 viikkoa/veteraani/kalenterivuosi. Avokuntoutusjaksot ovat vuodesta 2004 alkaen olleet 15 hoitokertaa/kalenterivuosi ja tätä ennen 10 kertaa/kalenterivuosi. Määrärahoja veteraanikuntoutukseen on ohjautunut Valtiokonttorilta vuonna ,26, vuonna ,06 ja vuodelle 2005 määrärahoihin on tullut tuntuva korotus ja sitä on käytettävänä ,63. Kaikki käytettävissä olleet määrärahat on käytetty täysimääräisesti rintamaveteraanien kuntoutuksen toteutumiseen. Kustannukset yhtä laitoskuntoutusjaksoa (14 vrk) kohden toimintakykyluokassa III ovat olleet vuodelle 2003 n ,80, vuodelle 2004 n ,40 ja vuodelle 2005 n Kustannukset ovat korkeammat kuntoluokissa I ja II hoitopäivää kohden. Veteraanien toimintakyvyn heikkeneminen näkyy kuntoutusjaksojen kustannusten kallistumisina. Aktiivisia rintamaveteraanien kuntoutukseen hakeutuvia kuntalaisia on Muhoksen kunnassa vuositasolla ollut n. 80 rintamatunnuksen omaavaa kuntalaista. Tämän lisäksi on satunnaisesti kuntoutukseen hakevia veteraaneja. Veteraaneista n. 90 % haluaisi laitoskuntoutukseen vuosittain. Tätä ei ole kuitenkaan kyetty toteuttamaan jaettujen määrärahojen turvin. Asiakkaille on ehdotettu vaihtoehtoisena kuntoutusmuotona avokuntoutusta välivuotena laitoskuntoutukselle. Suurin osa laitoskuntoutukseen halunneista veteraaneista kieltäytyy avokuntoutuksesta vaihtoehtona laitoskuntoutukselle. Laitos- ja avokuntoutusta ei voida toteuttaa saatujen Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti molempia samalle kalenterivuodelle. Tästä johtuen ei ole voitu tarjota laitoskuntoutusta vuosittain kaikille kuntoutukseen hakeutuville veteraaneille.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Ohjeiden mukaan jatkossa tulisi avo- ja päiväkuntoutukseen ohjata n. puolet saaduista määrärahoista, joka tarkoittaa laitoskuntoutusosuuden vähentämistä entisestään. Käytäntö tulee luultavammin kuitenkin laitoskuntoutusosuuden puolella pysymään samana. Avokuntoutuspäätöksiä pyritään lisäämään ja asiakkaiden kiinnostusta avo- ja päiväkuntoutukseen hakeutumiselle pyritään kasvattamaan. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta toteaa kuntoutustyöryhmän selvityksen pohjalta, että kaikki Valtiokonttorilta tulevat määrärahat kuntoutukseen on käytetty täysimääräisesti kuntoutuksen toteuttamiseen. Samalla merkitään tiedoksi Valtiokonttorin kirje , jossa ilmoitetaan, että tarkoituksena on ohjata avo- ja päiväkuntoutukseen vähintään puolet kunnissa kuntoutettavien rintamaveteraanien koko määrästä. Edellä esitetyistä syistä johtuen ei laitoskuntoutusta ole vuosittain voitu tarjota kaikille kuntoutukseen hakeutuville veteraaneille. Laitoskuntoutusta on toteutettu Valtiokonttorilta saatujen määrärahojen puitteissa. Lautakunta antaa edellä olevan selonteon kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysjohtajan esitys hyväksyttiin. Khall 178 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan selostuksen ja päättää antaa sen vastauksena kirjeen johdosta Muhoksen Rintamaveteraanit ry:lle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toimenpiteet: hallintosihteeri

9 Kunnanhallitus YSTÄVYYSKUNTATAPAAMINEN SØNDERHALDISSA Khall Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto (puh ): Sønderhaldin kunta Tanskasta on kutsunut pohjoismaiset ystävyyskuntansa ystävyyskuntatapaamiseen Vierailun teemana on Tanskan kuntarakenneuudistus ja sen vaikutukset Sønderhaldin kuntaan alkaen. Uudistuksen seurauksena Sønderhaldin kunta jaetaan kahtia ja liitetään kahteen suurempaan kuntakokonaisuuteen. Kuntaremontin ohella vierailun teemoina ovat vanhuksille ja vammaisille suunnattu palvelutuotanto sekä Gl.Estrupin museo. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat ystävyyskuntatapaamiseen PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi edustajiksi ystävyyskuntatapaamiseen valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Piiralan, kunnanhallituksen jäsen Sauli Laakkosen, kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ja Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koiviston. toimenpiteet: hallintosihteeri

10 Kunnanhallitus HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2005 Khall 180 Hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen (puh ): Kunnanhallituksen päätös perusteella jaettiin talousarviossa avustuksiin varattu määräraha eri lautakunnille jaettavaksi edelleen omien jakokriterien mukaan. Talousarvion 2005 laadinnan yhteydessä valtuuston päätöksen mukainen avustussumma Metlalle (v ) sisällytettiin ko euron avustusmäärärahaan. Ko. määrärahan käyttötarkoitus jäi kunnanhallituksen päätöstä tehtäessä huomioimatta. Asiassa voidaan menetellä ainakin kahdella eri tavalla. Vielä jakamattomat lautakunnille osoitetut avustusmäärärahat peruutetaan tai valtuustolle esitetään ko euron lisämäärärahaesitys. Kunnanhallituksen päätös toteaa, että kunnanhallituksen jaettavaksi jätettiin euroa valtuuston päätös osoitti avustusmäärärahoista vuodelle euroa 4H-yhdistykselle. Näin ollen kunnanhallituksen itselleen varaamasta avustuksiin tarkoitetusta summasta on mahdollista jakaa muille yhteisöille Harkinnanvaraista avustusta on vuodelle 2005 hakenut yhteensä 24 eri hakijatahoa. Haettujen avustusten yhteissumma on ,28 euroa. (liite) HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS; Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahaa avustuksiin valtuuston päätöksen mukaisen avustussumman maksamiseen Metlalle. Lisämäärärahan katetaan korottamalla valtionosuuskohtaa vastaavalla summalla. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus päättää osoittaa 4H-yhdistykselle euron toiminta-avustuksen vuodelle Jäljellejäävän euron määrärahan kunnanhallitus jakaa yhteisöille, jotka kunnanhallituksen käsityksen mukaan ovat toimintansa laajuuden ja sisällön kannalta sopivimpia avustettavia yhteisöjä. Yhteisöjen avustusten maksatus toimeenpannaan valtuuston lisämäärärahakäsittelyn jälkeen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahaa avustuksiin valtuuston päätöksen mukaisen avustussumman maksamiseen Metlalle. Lisämäärärahan katetaan korottamalla valtionosuuskohtaa vastaavalla summalla. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus päättää osoittaa 4H-yhdistykselle euron toiminta-avustuksen vuodelle Jäljellejäävän euron määrärahan kunnanhallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

12 Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus SAKARI JA MARI PUROILAN MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS Khall 8 Sakari ja Mari Puroila ovat jättäneet määräalan ostoa koskevan tarjouksen. Ostotarjous koskee Muhoksen kunnan, Laitasaaren kylän, Ähkylä-tilan Rn:o 37:46, pinta-alaltaan noin 6000 m 2 määräalaa ja tarjoushinta on Tila sijaitsee Oulujoen pohjoispuolen osayleiskaavan 2010 alueella. Kaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jonka maankäyttöä tulee ohjata asemakaavalla. Ähkylä-tilan tämän palstan kokonaispinta-ala on noin 8,4 ha. Alueella ei ole viemäriverkostoa. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Esitän kunnanhallitukselle, ettei määräalan ostotarjousta hyväksytä. Perusteluina kielteiselle päätökselle hallitus toteaa, että yksittäisen rakennuspaikan muodostamine kyseiselle alueelle ennen alueen tarkempaa maankäytön suunnittelua vaikeuttaa alueen myöhempää asemakaavoitusta ja yhdyskuntateknistä toteutusta sekä johtaa vähäiseen aluetehokkuuteen. Rakennuspaikkojen myyminen alueelta edellyttää vähintään palstoitussuunnitelman laatimista alueelle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa teknisen toimen selvitettäväksi muiden soveltuvien vaihtoehtojen selvittämisen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Huusko esitteli alueesta laadittua alustavaa kaavaluonnosta. Kunnanjohtaja selosti asiasta käytyä neuvottelua. Neuvottelussa olivat olleet paikalla kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen, kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, tekninen johtaja Kalle Huusko, maanmittausteknikko Eero Airaksinen sekä Sakari Puroila. Keskustelun aikana kunnanjohtaja uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa teknisen toimen tehtäväksi soveltuvien vaihtoehtojen selvittämisen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen.

13 Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaav.jaosto 9 Tekniset palvelut on selvittänyt alueen kaavoituksenedellytyksiä ja muiden maanomistajien halukkuutta osallistua siihen. Asemakaavan laadinta edellyttää alueen pohjakartan laajentamista ja kaavoitussopimusten laadintaa. Lisäksi on selvitetty mahdollisen erillisen rakennuspaikan muodostamista alueella siten, että se mahdollisimman vähän vaikeuttaisi myöhempää kaavoitusta. Se on mahdollista vain tilan lounaiskulmaan. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Sakari ja Mari Puroilalle myydään noin 3000 m 2 :n määräala Ähkylä- tilasta Rn:o 37:46. Kaupan ehtona ovat: - rakentaja vastaa alueen tiestön järjestelyistä - rakentaja vastaa jätevesien käsittelystä siihen saakka kun alueelle on rakennettu viemäröinti. Rakentamisen edellyttämä suunnittelutarveratkaisu käsitellään erikseen. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja täydensi esitystään: Määräala myydään hintaan 6,- /m 2. PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen tehdyllä täydennyksellä ja esittää asian edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Khall 181 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valtuustolle, että Sakari ja Mari Puroilalle myydään noin 3000 m 2 :n määräala Ähkylä- tilasta Rn:o 37:46. Määräala myydään hintaan 6 euroa/m 2. Kaupan ehtona ovat: - rakentaja vastaa alueen tiestön järjestelyistä; - rakentaja vastaa jätevesien käsittelystä siihen saakka kun alueelle on rakennettu viemäröinti; Määräalan lohkomiskuluista vastaa ostaja. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Liite: Karttaliite :ään 181.

14 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN MÄÄRÄÄMINEN Khall 182 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta anoo vuosilomaansa pidettävästi seuraavasti: ja (2 päivää). Kunnanjohtajalla on käyttämättömiä lomapäiviä 2 päivää. Kunnanjohtajan sijaisena loma-ajalla toimii hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. KHALL:N PJ:N ESITYS: Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Jukka Syvävirralle vuosiloman anomuksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo Esteellisyysperuste: asia koskettaa kunnanjohtajaa henkilökohtaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen yksimielisesti Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta palasi kokoukseen asian päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallintosihteeri

15 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT. Khall 183 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksista ja Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta Teknisen lautakunnan kokouksista ja Opistolautakunnan kokouksesta Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Oulun lääninhallitus: - Valtionavustuspäätös OLH /Vi-258/ , lisähakemus joukkoliikenteen matkalippujen hinnanalennuksiin, myönnetään enintään Valtionavustuksen maksatuspäätös OLH /Vi- 258/ , ajalta joukkoliikenteen matkalippujen hinnanalennuksiin (27.593,91 ) - Päätös OLH /Op-13/ , hallinnollisesta kantelusta 4. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: - Poikkeamispäätös dnro PPO-2005-L / , hakija Risto Törmi (ympäristökeskus suostuu hakemukseen) - Dnro PPO-2004-L / ; Yhteysviranomaisen lausunto seudullisen monitoimikeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

16 Kunnanhallitus Dnro PPO-2005-L / ; Luonnonsuojelualueen perustaminen (Alakinnulan luonnonsuojelualue) 5. Kuntaliiton kirje ; Kuntapäivien kokousasiakirja 6. Kunnallinen työmarkkinalaitos: - Yleiskirje 13/2005/ ; Soveltamisohjeita sekä yleiskirjeiden 24/2004 ja 6/2005 virheitä - Tiedote ; Peruskoulun ja lukion opettajien palkkaus euromääräisiksi 7. Tilastokeskuksen kirje ; Kuntien vuoden 2005 talousarviotilaston tiedonantajapalaute 8. Oulun maistraatti ; Oulun maistraatin virka-alueen asukasluku vuodenvaihde Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje ; Maakuntavaltuuston jäsenet 10. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje 1/ Muhoksen kunnan ja Nuorten Ystävät ry:n välinen vuokrasopimus 12. Väestörekisterikeskuksen asiakastiedote ; Muutostietopalvelun hinnat muuttuvat 13. Ote 50 Vaalan kunnanhallituksen pitämästä kokouksesta; Moottorikelkkareitistösuunnitelman hyväksyminen välillä Kestilän kirkonkylä Rokua 14. Ote 173 Oulun kaupunginhallituksen pitämästä kokouksesta; Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan jäsenten valitseminen 15. Oulun seutukunta ; Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitykset vuodelta Opetusministeriön kirje ; Kutsu Helsingissä pidettävään liikuntapaikkojen suunnitelmahankkeiden kehittämistä koskevaan koulutus ja neuvottelutilaisuuteen 17. Oy Audiator Ab, Väinö Järvinen, JHTT ; Tilintarkastuspöytäkirja Oulu-Koillismaa alueellisen pelastustoimen yhteistointasopimuksesta 18. Riistapirtin Kennel / Löytöeläintarha ; Vuoden 2004 tilasto löytöeläimistä Muhoksen alueelta

17 Kunnanhallitus Technopolis; Vuosikertomus Oulun Energia; Vuosikertomus Merikoski; Toimintakertomus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus; Toimintasuunnitelma 2005 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

18 Kunnanhallitus LAUSUNTO NUORTEN YSTÄVÄT RY:N YMPÄRISTÖLUPA HAKEMUKSESTA Khall 184 Nuorten ystävät ry on jättänyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ympäristölupahakemuksen. Lupahakemus koskee eläinsuojan muutosta ja toimintaa tilalla Pohjola 2:249, Muhoksen kylä, Muhoksen kunta. Kuntaa pyydetään tuomaan lausunnossaan esille mm alueen tämän hetken kaavoitustilanne ja suunniteltu maankäyttö. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Pyydettynä lausuntonaan kunnanhallitus toteaa seuraavaa: - muutettava ja laajennettava rakennus sijaitsee Muhoksen keskustan osayleiskaavan alueella. Kaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen alueeksi. - suunniteltu rakennuksen muutos ja laajennus on osa alueella tapahtuvan kuntouttavan palvelutuotannon kehittämistä ja se ei vaaranna alueen mahdollista myöhempää asemakaavoitusta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että Nuorten Ystävät ry:n hallitukseen varajäsenenä kuuluva Merja Jurvakainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Jurvakainen palasi kokoukseen asian päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallintosihteeri

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS Khall 151 Vuoden 2004 tilinpäätösasiakirjat on valmisteltu hallintopalveluissa sekä hallintokunnittaiset osat on valmisteltu kussakin hallintokunnassa sekä käsitelty asianomaisissa lautakunnissa. Tilinpäätöksen lähempi tarkastelu on liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen muodostaa: - tuloslaskelma - tase - tuloslaskelman ja taseen liitetiedot - talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksen tai sen hyväksymisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. KuntaL:n 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Tilikauden 2004 tulos on ,56 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti;. Tilikauden alijäämä ,56 siirretään taseen yli/alijäämätilille. Kunnanhallitus käsittelee ja esittää valtuustolle ennen talousarvion 2006 käsittelyä talouden tasapainottamistoimenpiteet. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2004 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmisteltavaksi valtuuston käsittelyä varten. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokouksen alussa tekemän päätöksen mukaisesti hallinto- ja talousjohta Vesa Tuunainen, tekninen johtaja Kalle Huusko, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti, opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala ja Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alkaessa.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan alkupuheenvuoron jälkeen asiaa selostivat kunnanhallitukselle ja vastasivat selostuksen yhteydessä heille esitettyihin kysymyksiin: - hallinto- ja talousjohtaja (kokonaisesittely ja hallintopalvelujen päävastuualueenosuus) - sosiaali- ja terveysjohtaja (sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osuus) - opetustoimenjohtaja (koulutuspalvelut/sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päävastuualue) - Oulujoki-Opiston rehtori (opistolautakunta/sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päävastuualue) ja - tekninen johtaja (teknisten ja ympäristöpalvelujen päävastuualue sekä investoinnit) PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja allekirjoitti tilinpäätöksen. Liite: Tilinpäätös 2004, Toimintakertomus (Liite :ään 151). toimenpiteet hallintosihteeri Khall 185 Kunnanhallituksen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä todettiin suullisesti tilikauden tulokseen vaikuttavien varausten purkaminen. Tilinpäätöksen tuloksen hyväksymisen yhteydessä ko. asian kirjaaminen jäi tekemättä, kirjanpidollisena toimenpiteenä varausten purkaminen on suoritettu. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus täydentää päätöstään tilinpäätöksen 2004 hyväksymisestä seuraavalla tavalla: Tilikauden 2004 tulos on ,31 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti: Investointivarausta puretaan ,75 euroa. Investointivarauksen purkua vastaavasti muodostetaan poistoeroa ,00 euroa. Tilikauden alijäämä ,56 siirretään taseen yli/alijäämätilille. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväsyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa.

21 Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toimenpiteet: hallintosihteeri

22 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 186 KÄSITTELY: Asiakohdassa otettiin esille seuraava asia: - puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

23 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t , Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot