Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 174 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asukasvalintasopimus Kunnanjohtajan info Lausunto erityishuoltopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöksi vuosille Veteraanien kuntoutus Ystävyyskuntatapaaminen Sønderhaldissa Harkinnanvaraiset avustukset 2005 Sakari ja Mari Puroilan määräalan ostotarjous Kunnanjohtajan vuosiloman määrääminen Tiedoksiannettavat asiat Lausunto Nuorten Ystävät ry:n ympäristölupahakemuksesta Vuoden 2004 tilinpäätös Muut asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Eija Moilanen

2 MUHOKSEN KUNTA No 9/2005 Sivu 250 (22) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo ( Tauot klo ja ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen) Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Jaana Koivisto, Oulujoki-Opiston rehtori, pöytäkirjanpitäjä Vesa Tuunainen, hallinto- ja talousjohtaja, 174, esittelijänä :ssä 175, poistui klo PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Laakkonen ja Jouko Leinonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jaana Koivisto Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

3 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJETYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 174 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asialistalta poistetaan asia Humanpolis Rokua hankerahojen siirto ja, että lisäasioiksi otetaan asiat: - Lausunto Nuorten Ystävät ry:n ympäristölupahakemuksesta - Vuoden 2004 tilinpäätös Lisäksi puheenjohtaja esitti, että talous- ja hallintojohtaja Vesa Tuunainen on kunnanhallituksen kuultavana valmistelemiensa asioiden osalta tämän asian kohdalla ja että talous- ja hallintojohtaja esiteltävänä oleva asiakohta Asukasvalintasopimus käsitellään ensimmäisenä varsinaisena asiana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuunainen oli tehdyn päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kuultavana. toimenpiteet:

4 Kunnanhallitus ASUKASVALINTASOPIMUS Khall 175 Hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen (puh ): Kunta-asunnot Oy on irtisanonut asukasvalintasopimuksen lukien. Perustelunaan ko. toimenpiteelle Kunta-asunnot Oy ilmoittaa sopimuksen sisältöjen uusimistarpeen, sopimusten sisältöjen yhteinäistämistarpeen sopimuskuntien välillä sekä uuden asukasvalintaohjelman käyttöönoton myötä tulleen sopimuksen sisällön tarkistamistarpeen. Uusittu asukasvalintasopimus on liitteenä Kunnanjohtaja Jukka Syvävirran on Kunta-asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä ollut esteellinen valmistelemaan asiaa. Asian esittelystä vastaa hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen vs. kunnanjohtajana. VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan asukasvalintasopimuksen Muhoksen kunnan ja Kunta-asunnot Oy:n välille. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta ilmoitti olevansa asian kohdalla esteellinen, koska on Kunta-asunnot Oy:n hallituksen jäsen. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen asian käsittelyä kunnanhallitus keskeytti kokouksen klo Kokous jatkui klo Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo Käsittelyn aikana vs. kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisätietojen saamiseksi ja neuvottelujen ajaksi. Neuvotteluissa tulee keskittyä asukasvalintasopimuksen hintaan ja muihin sopimuksen velvoitteisiin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan uuden esityksen yksimielisesti. Liite: Asukasvalintasopimus (liite :ään 175) Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta palasi kokoukseen päätöksen teon jälkeen klo ja hallinto- ja talousjohtaja poistui kokouksesta klo toimenpiteet: hallinto- ja talousjohtaja

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 176 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti hallitukselle: - Kylmälänkylän kyläyhdistyksen muistiota tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi tiellä n:o PAO:n kanssa käymiään tilojen käyttöön liittyviä neuvotteluja - Kunnanjohtajalle tullutta kutsua Rokua Life hankkeeseen liittyvää ja hankkeen kustantamaa matkaa Brysseliin Kunnanjohtaja osallistuu matkaan. - Korivaaran opettajien työnohjausasiaa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo toimenpiteet:

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO ERITYISHUOLTOSPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SISÄL- LÖKSI VUOSILLE Sote ltk 27 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä on pyytänyt kunnalta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöksi vuosille Muhoksen kunta ostaa kuntayhtymältä 3 laitospaikkaa, neuvola- ja tutkimuspalveluja, tilapäistä perhehoitoa ja tilapäistä laitoshoitoa. Muhoksen ryhmäkodilta ostetaan 12 paikkaa, Mäntyahon asuntolasta 1 paikka ja yhdelle henkilölle työtoimintapalveluja. Muhoksen kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille tuettua asumistoimintaa, avosuojatyötä ja tilapäistä perhehoitoa. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan antaisi edellä olevat tiedot kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöksi vuosille PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysjohtajan esitys hyväksyttiin. Khall 177 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toimenpiteet: hallintosihteeri

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus VETERAANIEN KUNTOUTUS Sote ltk 32 Muhoksen Rintamaveteraanit ry on lähettänyt Muhoksen kunnanhallitukselle kirjeen koskien veteraanien kuntoutusta. Muhoksen Rintamaveteraanit ovat kokouksessaan käsitelleet veteraanien kuntoutusta ja ilmoittavat, että veteraanien 10 pv:n kuntoutukseen ei pääse joka vuosi kuten on valtion ja veteraanijärjestön taholta annettu ymmärtää. Asiassa käännytään Muhoksen kunnanhallituksen puoleen asian kuntoon saattamiseksi. Asian johdosta on oltu yhteydessä Muhoksen terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmään, jossa rintamaveteraanien kuntoutusasiat käsitellään. Saadun selvityksen mukaan vuoden 2005 alusta Muhoksella on rintamalisää saavia edunsaajia 170 ja näistä sotainvalideja 22. Vuosittain laitoskuntoutukseen on lähetetty Valtiokonttorin määrärahoista n. 40 veteraania ja avokuntoutusjaksoja on toteutunut n. 10. Näissä valinnoissa on kuultu asiakkaan omia toiveita kuntoutuksen toteutuksesta. Laitoskuntoutusjaksot ovat olleet pituudeltaan 1-2 viikkoa/veteraani/kalenterivuosi. Avokuntoutusjaksot ovat vuodesta 2004 alkaen olleet 15 hoitokertaa/kalenterivuosi ja tätä ennen 10 kertaa/kalenterivuosi. Määrärahoja veteraanikuntoutukseen on ohjautunut Valtiokonttorilta vuonna ,26, vuonna ,06 ja vuodelle 2005 määrärahoihin on tullut tuntuva korotus ja sitä on käytettävänä ,63. Kaikki käytettävissä olleet määrärahat on käytetty täysimääräisesti rintamaveteraanien kuntoutuksen toteutumiseen. Kustannukset yhtä laitoskuntoutusjaksoa (14 vrk) kohden toimintakykyluokassa III ovat olleet vuodelle 2003 n ,80, vuodelle 2004 n ,40 ja vuodelle 2005 n Kustannukset ovat korkeammat kuntoluokissa I ja II hoitopäivää kohden. Veteraanien toimintakyvyn heikkeneminen näkyy kuntoutusjaksojen kustannusten kallistumisina. Aktiivisia rintamaveteraanien kuntoutukseen hakeutuvia kuntalaisia on Muhoksen kunnassa vuositasolla ollut n. 80 rintamatunnuksen omaavaa kuntalaista. Tämän lisäksi on satunnaisesti kuntoutukseen hakevia veteraaneja. Veteraaneista n. 90 % haluaisi laitoskuntoutukseen vuosittain. Tätä ei ole kuitenkaan kyetty toteuttamaan jaettujen määrärahojen turvin. Asiakkaille on ehdotettu vaihtoehtoisena kuntoutusmuotona avokuntoutusta välivuotena laitoskuntoutukselle. Suurin osa laitoskuntoutukseen halunneista veteraaneista kieltäytyy avokuntoutuksesta vaihtoehtona laitoskuntoutukselle. Laitos- ja avokuntoutusta ei voida toteuttaa saatujen Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti molempia samalle kalenterivuodelle. Tästä johtuen ei ole voitu tarjota laitoskuntoutusta vuosittain kaikille kuntoutukseen hakeutuville veteraaneille.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Ohjeiden mukaan jatkossa tulisi avo- ja päiväkuntoutukseen ohjata n. puolet saaduista määrärahoista, joka tarkoittaa laitoskuntoutusosuuden vähentämistä entisestään. Käytäntö tulee luultavammin kuitenkin laitoskuntoutusosuuden puolella pysymään samana. Avokuntoutuspäätöksiä pyritään lisäämään ja asiakkaiden kiinnostusta avo- ja päiväkuntoutukseen hakeutumiselle pyritään kasvattamaan. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta toteaa kuntoutustyöryhmän selvityksen pohjalta, että kaikki Valtiokonttorilta tulevat määrärahat kuntoutukseen on käytetty täysimääräisesti kuntoutuksen toteuttamiseen. Samalla merkitään tiedoksi Valtiokonttorin kirje , jossa ilmoitetaan, että tarkoituksena on ohjata avo- ja päiväkuntoutukseen vähintään puolet kunnissa kuntoutettavien rintamaveteraanien koko määrästä. Edellä esitetyistä syistä johtuen ei laitoskuntoutusta ole vuosittain voitu tarjota kaikille kuntoutukseen hakeutuville veteraaneille. Laitoskuntoutusta on toteutettu Valtiokonttorilta saatujen määrärahojen puitteissa. Lautakunta antaa edellä olevan selonteon kunnanhallitukselle. PÄÄTÖS: Sosiaali- ja terveysjohtajan esitys hyväksyttiin. Khall 178 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan selostuksen ja päättää antaa sen vastauksena kirjeen johdosta Muhoksen Rintamaveteraanit ry:lle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toimenpiteet: hallintosihteeri

9 Kunnanhallitus YSTÄVYYSKUNTATAPAAMINEN SØNDERHALDISSA Khall Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto (puh ): Sønderhaldin kunta Tanskasta on kutsunut pohjoismaiset ystävyyskuntansa ystävyyskuntatapaamiseen Vierailun teemana on Tanskan kuntarakenneuudistus ja sen vaikutukset Sønderhaldin kuntaan alkaen. Uudistuksen seurauksena Sønderhaldin kunta jaetaan kahtia ja liitetään kahteen suurempaan kuntakokonaisuuteen. Kuntaremontin ohella vierailun teemoina ovat vanhuksille ja vammaisille suunnattu palvelutuotanto sekä Gl.Estrupin museo. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat ystävyyskuntatapaamiseen PÄÄTÖS: Kunnanhallitus valitsi edustajiksi ystävyyskuntatapaamiseen valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Piiralan, kunnanhallituksen jäsen Sauli Laakkosen, kunnanjohtaja Jukka Syvävirran ja Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koiviston. toimenpiteet: hallintosihteeri

10 Kunnanhallitus HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2005 Khall 180 Hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen (puh ): Kunnanhallituksen päätös perusteella jaettiin talousarviossa avustuksiin varattu määräraha eri lautakunnille jaettavaksi edelleen omien jakokriterien mukaan. Talousarvion 2005 laadinnan yhteydessä valtuuston päätöksen mukainen avustussumma Metlalle (v ) sisällytettiin ko euron avustusmäärärahaan. Ko. määrärahan käyttötarkoitus jäi kunnanhallituksen päätöstä tehtäessä huomioimatta. Asiassa voidaan menetellä ainakin kahdella eri tavalla. Vielä jakamattomat lautakunnille osoitetut avustusmäärärahat peruutetaan tai valtuustolle esitetään ko euron lisämäärärahaesitys. Kunnanhallituksen päätös toteaa, että kunnanhallituksen jaettavaksi jätettiin euroa valtuuston päätös osoitti avustusmäärärahoista vuodelle euroa 4H-yhdistykselle. Näin ollen kunnanhallituksen itselleen varaamasta avustuksiin tarkoitetusta summasta on mahdollista jakaa muille yhteisöille Harkinnanvaraista avustusta on vuodelle 2005 hakenut yhteensä 24 eri hakijatahoa. Haettujen avustusten yhteissumma on ,28 euroa. (liite) HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS; Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahaa avustuksiin valtuuston päätöksen mukaisen avustussumman maksamiseen Metlalle. Lisämäärärahan katetaan korottamalla valtionosuuskohtaa vastaavalla summalla. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus päättää osoittaa 4H-yhdistykselle euron toiminta-avustuksen vuodelle Jäljellejäävän euron määrärahan kunnanhallitus jakaa yhteisöille, jotka kunnanhallituksen käsityksen mukaan ovat toimintansa laajuuden ja sisällön kannalta sopivimpia avustettavia yhteisöjä. Yhteisöjen avustusten maksatus toimeenpannaan valtuuston lisämäärärahakäsittelyn jälkeen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahaa avustuksiin valtuuston päätöksen mukaisen avustussumman maksamiseen Metlalle. Lisämäärärahan katetaan korottamalla valtionosuuskohtaa vastaavalla summalla. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus päättää osoittaa 4H-yhdistykselle euron toiminta-avustuksen vuodelle Jäljellejäävän euron määrärahan kunnanhallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

12 Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus SAKARI JA MARI PUROILAN MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS Khall 8 Sakari ja Mari Puroila ovat jättäneet määräalan ostoa koskevan tarjouksen. Ostotarjous koskee Muhoksen kunnan, Laitasaaren kylän, Ähkylä-tilan Rn:o 37:46, pinta-alaltaan noin 6000 m 2 määräalaa ja tarjoushinta on Tila sijaitsee Oulujoen pohjoispuolen osayleiskaavan 2010 alueella. Kaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jonka maankäyttöä tulee ohjata asemakaavalla. Ähkylä-tilan tämän palstan kokonaispinta-ala on noin 8,4 ha. Alueella ei ole viemäriverkostoa. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Esitän kunnanhallitukselle, ettei määräalan ostotarjousta hyväksytä. Perusteluina kielteiselle päätökselle hallitus toteaa, että yksittäisen rakennuspaikan muodostamine kyseiselle alueelle ennen alueen tarkempaa maankäytön suunnittelua vaikeuttaa alueen myöhempää asemakaavoitusta ja yhdyskuntateknistä toteutusta sekä johtaa vähäiseen aluetehokkuuteen. Rakennuspaikkojen myyminen alueelta edellyttää vähintään palstoitussuunnitelman laatimista alueelle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa teknisen toimen selvitettäväksi muiden soveltuvien vaihtoehtojen selvittämisen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Kalle Huusko oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Huusko esitteli alueesta laadittua alustavaa kaavaluonnosta. Kunnanjohtaja selosti asiasta käytyä neuvottelua. Neuvottelussa olivat olleet paikalla kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen, kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, tekninen johtaja Kalle Huusko, maanmittausteknikko Eero Airaksinen sekä Sakari Puroila. Keskustelun aikana kunnanjohtaja uuden päätösesityksen: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa teknisen toimen tehtäväksi soveltuvien vaihtoehtojen selvittämisen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden esityksen.

13 Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaav.jaosto 9 Tekniset palvelut on selvittänyt alueen kaavoituksenedellytyksiä ja muiden maanomistajien halukkuutta osallistua siihen. Asemakaavan laadinta edellyttää alueen pohjakartan laajentamista ja kaavoitussopimusten laadintaa. Lisäksi on selvitetty mahdollisen erillisen rakennuspaikan muodostamista alueella siten, että se mahdollisimman vähän vaikeuttaisi myöhempää kaavoitusta. Se on mahdollista vain tilan lounaiskulmaan. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Sakari ja Mari Puroilalle myydään noin 3000 m 2 :n määräala Ähkylä- tilasta Rn:o 37:46. Kaupan ehtona ovat: - rakentaja vastaa alueen tiestön järjestelyistä - rakentaja vastaa jätevesien käsittelystä siihen saakka kun alueelle on rakennettu viemäröinti. Rakentamisen edellyttämä suunnittelutarveratkaisu käsitellään erikseen. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja täydensi esitystään: Määräala myydään hintaan 6,- /m 2. PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen tehdyllä täydennyksellä ja esittää asian edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Khall 181 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valtuustolle, että Sakari ja Mari Puroilalle myydään noin 3000 m 2 :n määräala Ähkylä- tilasta Rn:o 37:46. Määräala myydään hintaan 6 euroa/m 2. Kaupan ehtona ovat: - rakentaja vastaa alueen tiestön järjestelyistä; - rakentaja vastaa jätevesien käsittelystä siihen saakka kun alueelle on rakennettu viemäröinti; Määräalan lohkomiskuluista vastaa ostaja. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. Liite: Karttaliite :ään 181.

14 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN MÄÄRÄÄMINEN Khall 182 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta anoo vuosilomaansa pidettävästi seuraavasti: ja (2 päivää). Kunnanjohtajalla on käyttämättömiä lomapäiviä 2 päivää. Kunnanjohtajan sijaisena loma-ajalla toimii hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. KHALL:N PJ:N ESITYS: Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Jukka Syvävirralle vuosiloman anomuksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo Esteellisyysperuste: asia koskettaa kunnanjohtajaa henkilökohtaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen yksimielisesti Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta palasi kokoukseen asian päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallintosihteeri

15 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT. Khall 183 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksista ja Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta Teknisen lautakunnan kokouksista ja Opistolautakunnan kokouksesta Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Oulun lääninhallitus: - Valtionavustuspäätös OLH /Vi-258/ , lisähakemus joukkoliikenteen matkalippujen hinnanalennuksiin, myönnetään enintään Valtionavustuksen maksatuspäätös OLH /Vi- 258/ , ajalta joukkoliikenteen matkalippujen hinnanalennuksiin (27.593,91 ) - Päätös OLH /Op-13/ , hallinnollisesta kantelusta 4. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: - Poikkeamispäätös dnro PPO-2005-L / , hakija Risto Törmi (ympäristökeskus suostuu hakemukseen) - Dnro PPO-2004-L / ; Yhteysviranomaisen lausunto seudullisen monitoimikeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

16 Kunnanhallitus Dnro PPO-2005-L / ; Luonnonsuojelualueen perustaminen (Alakinnulan luonnonsuojelualue) 5. Kuntaliiton kirje ; Kuntapäivien kokousasiakirja 6. Kunnallinen työmarkkinalaitos: - Yleiskirje 13/2005/ ; Soveltamisohjeita sekä yleiskirjeiden 24/2004 ja 6/2005 virheitä - Tiedote ; Peruskoulun ja lukion opettajien palkkaus euromääräisiksi 7. Tilastokeskuksen kirje ; Kuntien vuoden 2005 talousarviotilaston tiedonantajapalaute 8. Oulun maistraatti ; Oulun maistraatin virka-alueen asukasluku vuodenvaihde Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje ; Maakuntavaltuuston jäsenet 10. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje 1/ Muhoksen kunnan ja Nuorten Ystävät ry:n välinen vuokrasopimus 12. Väestörekisterikeskuksen asiakastiedote ; Muutostietopalvelun hinnat muuttuvat 13. Ote 50 Vaalan kunnanhallituksen pitämästä kokouksesta; Moottorikelkkareitistösuunnitelman hyväksyminen välillä Kestilän kirkonkylä Rokua 14. Ote 173 Oulun kaupunginhallituksen pitämästä kokouksesta; Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan jäsenten valitseminen 15. Oulun seutukunta ; Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitykset vuodelta Opetusministeriön kirje ; Kutsu Helsingissä pidettävään liikuntapaikkojen suunnitelmahankkeiden kehittämistä koskevaan koulutus ja neuvottelutilaisuuteen 17. Oy Audiator Ab, Väinö Järvinen, JHTT ; Tilintarkastuspöytäkirja Oulu-Koillismaa alueellisen pelastustoimen yhteistointasopimuksesta 18. Riistapirtin Kennel / Löytöeläintarha ; Vuoden 2004 tilasto löytöeläimistä Muhoksen alueelta

17 Kunnanhallitus Technopolis; Vuosikertomus Oulun Energia; Vuosikertomus Merikoski; Toimintakertomus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus; Toimintasuunnitelma 2005 KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

18 Kunnanhallitus LAUSUNTO NUORTEN YSTÄVÄT RY:N YMPÄRISTÖLUPA HAKEMUKSESTA Khall 184 Nuorten ystävät ry on jättänyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ympäristölupahakemuksen. Lupahakemus koskee eläinsuojan muutosta ja toimintaa tilalla Pohjola 2:249, Muhoksen kylä, Muhoksen kunta. Kuntaa pyydetään tuomaan lausunnossaan esille mm alueen tämän hetken kaavoitustilanne ja suunniteltu maankäyttö. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Pyydettynä lausuntonaan kunnanhallitus toteaa seuraavaa: - muutettava ja laajennettava rakennus sijaitsee Muhoksen keskustan osayleiskaavan alueella. Kaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen alueeksi. - suunniteltu rakennuksen muutos ja laajennus on osa alueella tapahtuvan kuntouttavan palvelutuotannon kehittämistä ja se ei vaaranna alueen mahdollista myöhempää asemakaavoitusta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että Nuorten Ystävät ry:n hallitukseen varajäsenenä kuuluva Merja Jurvakainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Jurvakainen palasi kokoukseen asian päätöksenteon jälkeen klo toimenpiteet: hallintosihteeri

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS Khall 151 Vuoden 2004 tilinpäätösasiakirjat on valmisteltu hallintopalveluissa sekä hallintokunnittaiset osat on valmisteltu kussakin hallintokunnassa sekä käsitelty asianomaisissa lautakunnissa. Tilinpäätöksen lähempi tarkastelu on liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen muodostaa: - tuloslaskelma - tase - tuloslaskelman ja taseen liitetiedot - talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksen tai sen hyväksymisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. KuntaL:n 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Tilikauden 2004 tulos on ,56 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti;. Tilikauden alijäämä ,56 siirretään taseen yli/alijäämätilille. Kunnanhallitus käsittelee ja esittää valtuustolle ennen talousarvion 2006 käsittelyä talouden tasapainottamistoimenpiteet. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2004 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmisteltavaksi valtuuston käsittelyä varten. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen kokouksen alussa tekemän päätöksen mukaisesti hallinto- ja talousjohta Vesa Tuunainen, tekninen johtaja Kalle Huusko, sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Sajanti, opetustoimenjohtaja Kyösti Honkala ja Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Koivisto saapuivat kokoukseen asian käsittelyn alkaessa.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan alkupuheenvuoron jälkeen asiaa selostivat kunnanhallitukselle ja vastasivat selostuksen yhteydessä heille esitettyihin kysymyksiin: - hallinto- ja talousjohtaja (kokonaisesittely ja hallintopalvelujen päävastuualueenosuus) - sosiaali- ja terveysjohtaja (sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen osuus) - opetustoimenjohtaja (koulutuspalvelut/sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päävastuualue) - Oulujoki-Opiston rehtori (opistolautakunta/sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päävastuualue) ja - tekninen johtaja (teknisten ja ympäristöpalvelujen päävastuualue sekä investoinnit) PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja allekirjoitti tilinpäätöksen. Liite: Tilinpäätös 2004, Toimintakertomus (Liite :ään 151). toimenpiteet hallintosihteeri Khall 185 Kunnanhallituksen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä todettiin suullisesti tilikauden tulokseen vaikuttavien varausten purkaminen. Tilinpäätöksen tuloksen hyväksymisen yhteydessä ko. asian kirjaaminen jäi tekemättä, kirjanpidollisena toimenpiteenä varausten purkaminen on suoritettu. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus täydentää päätöstään tilinpäätöksen 2004 hyväksymisestä seuraavalla tavalla: Tilikauden 2004 tulos on ,31 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä seuraavasti: Investointivarausta puretaan ,75 euroa. Investointivarauksen purkua vastaavasti muodostetaan poistoeroa ,00 euroa. Tilikauden alijäämä ,56 siirretään taseen yli/alijäämätilille. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväsyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Vesa Tuunainen oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa.

21 Kunnanhallitus PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti. toimenpiteet: hallintosihteeri

22 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 186 KÄSITTELY: Asiakohdassa otettiin esille seuraava asia: - puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. toimenpiteet: hallintosihteeri

23 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t , Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 37 38 39 40 41 42 43 44 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

NRO 4/2012. 18 Kunnan talousarvion 2012 toteutuminen ja vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 4/2012. 18 Kunnan talousarvion 2012 toteutuminen ja vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 4/2012 Kokousaika 31.10.2012 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 12.4.2016 57

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 12.4.2016 57 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2016 Kunnanhallitus Sivu 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU A Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 7.10.2004 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 117 118 119 Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot