Pöytäkirja 7/ Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika klo 18:00-21:00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Aika klo 18:00-21:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Täyttöluvat Tilinpäätös tilivuodelta Eroanomus luottamustoimesta / Irmeli Elomaa Asiakasmaksujen luottotappiot vanhuspalveluissa Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys Työkyvyn hallinnan toimintamalli PoSan tietoturvapolitiikka Toimeentulotuki: toimintaohje Oikaisuvaatimus tukipalvelujen johtosäännön tiedoksiannosta Perusturvalautakunnan esitykset PoSan palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestäminen Opiskeluhuollon psykologipalvelut Neuvottelijoiden nimeäminen Tekstiilivuokrauspalvelun tarjouskilpailu Työterveyspalvelujen kilpailutus Päivystyslääkäripalvelujen hankintakilpailutus 127

2 Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltomaa Risto puheenjohtaja Haapanen Pasi jäsen Jokela Satu jäsen Koskela Jari jäsen Raita-aho Voitto jäsen Uusitalo Maritta jäsen Heikintalo Hannu varajäsen Hakala Esa esittelijä Rämö Mikko pöytäkirjanpitäjä Poissa Lehtinen Sari jäsen Vuorela Sari jäsen Vuorenmaa Marko jäsen Ala-Karvia Esa kunnanjohtaja, asiantuntija Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, asiantuntija Karttunen Paavo kaupunginjohtaja, asiantuntija Mäkiranta Mauno kunnanjohtaja, asiantuntija Rantanen Päivi kunnanjohtaja, asiantuntija Mattsson Eero kunnanjohtaja, asiantuntija Allekirjoitukset Risto Peltomaa puheenjohtaja Mikko Rämö pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pasi Haapanen Satu Jokela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä PoSa kirjaamo, Tapalankatu 20, 2. krs, klo Pöytäkirjanpitäjä Mikko Rämö

3 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtokunta 60 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Johtokunta 61 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pasi Haapanen ja Satu Jokela. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pasi Haapanen ja Satu Jokela.

5 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Viranhaltijapäätökset Johtokunta 62 Johtokunnalle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta : toimitusjohtaja Hakala, palvelujohtajat Antola, Rämö, Santavirta, Sten berg ja Vanhatalo sekä johtava työterveyshoitaja Laitila luettelot lähetetään sähköpostitse. Johtokunta päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätök set sekä toimielimien pöytäkirjat tietoon saatetuiksi ja ettei johtokunta käy tä hallintosäännön 48 mukaista otto-oikeuttaan ao. päätöksiin.

6 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Ilmoitusasiat 3/ /2013, 12/ /2013, 11/ /2013 Johtokunta 63 1 Yhteistyökumppaneidet ilmoitukset: Satakunnan sairaanhoitopiiri: Satakunnan keskussairaalan kehittämissuunnitelma 2020 esityslistan liitteenä. Satakunnan sairaanhoitopiiri: Laskutusmenettelyn muutos muiden kuin oman sairaanhoitopiirin lähetteisiin perustuvissa hoidoissa 2 Valviran ohje: Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen. 3 Turun hallinto-oikeuden päätös 14/0151/1, dnro 00284/13/2209. Kunnallisvalitus johtokunnan päätöksestä 121, Hallintooikeus on hylännyt valituksen. 4 Turun hallinto-oikeuden päätös 14/0152/1, dnro 00878/13/2209. Kunnallisvalitus johtokunnan päätöksestä 65, Hallintooikeus on hylännyt valituksen. 5 Turun hallinto-oikeuden päätös 14/0153/1, dnro 00879/13/2209. Kunnallisvalitus johtokunnan päätöksestä 66, Hallintooikeus on hylännyt valituksen. 6 JHL irtisanoo osaltaan paikallisen lomarahan vapaaksi vaihtamista koskevan sopimuksen päivätyllä kirjeellään. 7 Tukesin pöytäkirja valvontakäynnistä Palvelusopimuksen toeutumisraportti huhtikuu Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yllämainitut asiat. Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.

7 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Täyttöluvat Johtokunta 64 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala Palvelualueilta on tullut liitteen mukaiset esitykset avoimeksi tulevien virkojen ja työsuhteiden täyttöluvista. Tulosalueet ovat perustelleet henkilöstöresurssien välttämättömyyttä palvelutuotannon toteuttamiseksi palvelusopimuksen mukaisesti. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta myöntää täyttöluvat liitteessä mainittuihin työsuhteisiin, perusteena toiminnassa välttämätön henkilöstöresurssi. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , ja ao. palvelujohtajat. Liitteet 1 Täyttöluvat 6/2014

8 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Johtokunta Tilinpäätös tilivuodelta / /2014 Johtokunta Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä Kuntalain 68 ja 68 a :ssä säädetään. Lain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, tilinpäätöksen laskelmista sekä liitetiedoista yleisohjeet, joiden mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä tilinpäätökset tulee laatia. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös poikkeaa joiltain osin kunnan tilinpäätöksestä, koska siihen sovelletaan joiltain osin liikelaitosta koskevia ohjeita. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. Liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot euroa. Kulut olivat 56,8 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen euroa. Kuntayhtymän oma pääoma kääntyi negatiiviseksi euroa. Tilikauden alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Työterveyshuollon taseyksikkö osoittaa alijäämää noin euroa. Kuntayhtymän maksuvalmius oli lähes koko vuoden kunnossa eikä tililuottoja jouduttu käyttämään lyhyttä heinäkuun jaksoa lukuun ottamatta. Esityslistan liitteenä on tilinpäätös vuodelta Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa varainhoitovuoden tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa varainhoitovuoden tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh ,

9 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta 65 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Tarkastuslautakunta on kokoontunut ja käsitellyt PoSan tilinpäätöksen vuodelta Lautakunta on lähettänyt kokouksen pöytäkirjan ja tilintarkastuspöytäkirjan johtokunnalle tiedoksi sekä antanut tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen 2013 PoSan yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunta - lähettää vuoden 2013 arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi - lähettää vuoden 2013 tilintarkastuspöytäkirjan johtokunnalle tiedoksi - antaa vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle - esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta Valmistelijan esitys Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan käsittelemät asiat. Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan käsittelemät asiat. Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Liitteet 2 Tilintarkastuspöytäkirja vuoden 2013 tilintarkastuksesta

10 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Eroanomus luottamustoimesta / Irmeli Elomaa 39/ /2014 Johtokunta 66 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Irmeli Elomaa on toimittanut päivätyn eroanomuksen, jolla hä n anoo eroa Po San tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta esteellisyyteen vedoten. Kuntalain 38 3 mom. määräyksen mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. PoSan perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita mm. tarkastuslautakunnan jäsenet sekä määrätä puheenjohtajat. Irmeli Elomaa on valittu tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle (yhtymäkokous ). Esittelijän esitys Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää Irmeli Elomaa eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

11 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Asiakasmaksujen luottotappiot vanhuspalveluissa Johtokunta 67 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo ja toimistosihteeri Riitta Leppänen ovat laatineet luettelon luottotappioiksi kirjattavista kotihoidon tai asumispalveluiden asiakkaiden asiakasmaksuista, joita ei saada perityksi asiakkaan varattomuuden ja maksukyvyttömyyden vuoksi. Luottotappioksi esitettäviä saatavia on yhteensä ,79 euroa neljällätoista asiakkaalla. Määrärahaa tarkoitukseen ei ole varattu. Luottotappiot kirjataan kuluksi sille kustannuspaikalle, jonka saatavasta on kyse. Valmistelijan esitys Johtokunta päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita yhteensä ,79 euroa kotihoidon ja asumispalveluiden saatavista. Johtokunta päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita yhteensä ,79 euroa kotihoidon ja asumispalveluiden saatavista. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh ,

12 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys Johtokunta 68 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Johtokunta hyväksyi työterveyshuollon toimintasuunnitelman viiden vuoden ajaksi Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain tarpeen mukaan. Suunnitelmaan oan yhdessä työterveyshuollon kanssa tehty päivityksiä ja tarkistuksia, jotta palvelu ja toiminta saadaan sujumaan mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. Päivitykset ovat liitteessä olevassa toimintasuunnitelmassa punaisella. Asia on käsitelty PoSan yhteistoimintaelimessä Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy esitetyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitykset. Voimaantulo Johtokunta hyväksyy esitetyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitykset. Voimaantulo Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Liitteet 3 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys

13 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Työkyvyn hallinnan toimintamalli Johtokunta 69 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö PoSan yleiseen perehdytysohjelmaan kuuluva työkyvyn hallinnan toimintamalli on valmisteltu sekä käsitelty johtoryhmässä ja esimiespalaverissä Toimintamalli korvaa johtokunnan hyväksymän varhaisen tuen toimintamallin. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää PoSan yhteiset menettelytavat ja toimenpiteet turvaamaan ja edistämään henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä työyhteisöjen hyvinvointia sekä ehkäisemään ja poistamaan uhkaavia riskitekijöitä. Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy työkyvyn hallinnan toimintamallin, voimaantulo Johtokunta hyväksyy työkyvyn hallinnan toimintamallin, voimaantulo Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Liitteet 4 Työkyvyn hallinnan toimintamalli

14 Pöytäkirja 7/ Johtokunta PoSan tietoturvapolitiikka Johtokunta 70 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Kanta-potilastietopalvelujen käyttäminen edellyttää terveydenhuollon yksiköiltä monia asioita sekä teknisesti että toiminnallisesti. Kaikki Kanta-palveluihin liittyvät organisaatiot ja järjestelmät on auditoitava. Kanta-palveluita ovat sähköinen lääkemääräys ja siihen liittyvä lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta. Auditoinnilla tarkoitetaan toimenpidettä, jolla varmistetaan, että Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät ja organisaatiot täyttävät turvallisuudelle ja Kanta-järjestelmien toiminnallisuudelle asetettavat minimivaatimukset.organisaation auditointi tehdään itseauditointina. Yhtenä vaatimuksena itseauditoinnissa on, että toimintayksiköllä on hallitustasolla vahvistettu tietoturvapolitiikka, joka on otettu käyttöön. Esityslistan liitteenä on esitys tietoturvapolitiikaksi. Valmistelijan esitys Johtokunta vahvistaa liitteenä olevan tietoturvapolitiikan, joka otetaan käyttöön välittömästi. Johtokunta vahvistaa liitteenä olevan tietoturvapolitiikan, joka otetaan käyttöön välittömästi. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Liitteet 5 PoSan tietorurvapolitiikka

15 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Toimeentulotuki: toimintaohje Johtokunta 71 Valmistelija: aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta PoSan toimeentulotuen toimintaohje on päivitetty. Muutokset punaisella. Lisäksi ohjeesta on poistettu viittaukset oikeuspäätöksiin. Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy PoSan Aikuispalvelujen toimeentulotuen toimintaohjeen päivitettynä voimaantulevaksi lukien. Johtokunta hyväksyy PoSan Aikuispalvelujen toimeentulotuen toimintaohjeen liitteenä olevassa muodossa, voimaantulo lukien. Lisätietoja antaa Aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta, puh , Liitteet 6 Toimeentulotuki: toimintaohje

16 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Oikaisuvaatimus tukipalvelujen johtosäännön tiedoksiannosta Johtokunta 72 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Heli Vikman on toista PoSan johtokunnan päätöstä ( ) koskevasta valituksesta antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että hallinto-oikeus kumoaa myös PoSan johtokunnan tekemän päätöksen, jolla on hyväksytty tukipalvelujen johtosääntö. Vikman ei ole saanut tiedokseen kyseistä johtokunnan päätöstä. Kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Koska valituksessa tarkoitetusta johtokunnan päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta, hallinto-oikeus ei voi ottaa asiaa ratkaistavakseen. Hallintolainkäyttölain 30 :n 1 momentin mukaan, jos valitus on puuttuneen tai virheellisen valitusosoituksen vuoksi tehty väärää menettelyä noudattaen, valitusta ei tämän vuoksi jätetä tutkimatta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos valitus on 1 momentissa mainitusta syystä pantu vireille väärässä viranomaisessa tai valituskirjelmä on toimitettu väärälle viranomaiselle, viranomaisen on siirrettävä valituskirjelmä oikealle viranomaiselle. Turun hallinto-oikeus on siirtänyt asian PoSan johtokunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Myös sen kysymyksen ratkaiseminen, onko johtokunnan päätös annettu oikein tiedoksi ja onko oikaisuvaatimus tehty määräajassa, kuuluu tässä vaiheessa oikaisuvaatimuksen käsittelevän toimivaltaisen toimielimen ratkaistavaksi. Oikeuskäytännön mukaan johtosäännöistä ei anneta erityistiedoksiantoa viranhaltijoille eikä työtekijöille vaan tiedoksianto tapahtuu yleistiedoksiantona pöytäkirjan pitämisellä yleisesti nähtävänä. Erityistiedoksianto annetaan silloin, kun asia koskee pienehköä joukkoa (alle 25 henkilöä) tai yhtä henkilöä. Tukipalvelujen johtosäännön vaikutuspiiriin kuuluu n. 50 henkilöä. Johtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen alkoi pöytäkirjan nähtävänäpidosta. Valmistelijan esitys Johtokunta hylkää johtokunnan koskevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus ei ole tehty määräajassa. Annetaan kokouksessa. Esittelijä esitti, että oikaisuvaatinus hylätään, koska sitä ei ole tehty määräajassa. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh ,

17 Pöytäkirja 7/ Johtokunta

18 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Perusturvalautakunnan esitykset Johtokunta 73 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala Esityslistan liitteenä perusturvalautakunnan pöytäkirja kokouksesta sekä esityslista kokoukseen Perusturvalautakunnan kokouksen asiat: - 43: Satakunnan SHP:n raportti 1-3/2014 toteutumasta: selvityspyyntö Tapalan päivityksen toiminnasta - 44: Palvelusopimuksen muutosesitys / Honkajoki: Honkajoen vanhustenhuollon yksiköiden toiminnan muutosesitykset - 45: Satakunnan SHP:n toimintasuunnitelman laadinta: vuoden 2015 ta-ehdotus +2,9% kuntamaksuosuudet, kuntien lausunnot mennessä. - 46: Kuntouttavan yksikön perustaminen: puolletaan, suunnittelutyö käyntiin. Perusturvalautakunnan esityslistan asiat: - 5 Palvelusopimus 2015: Kuntien määrärahavarausesitys eur (+0,6%), PoSan esitys kunnille syyskuussa sisältäen sopeuttamisohjelman. - 9: Kuntien hyvinvointikertomuksen laadinta: PoSan nimettävä vastuuhenkilö ja hyvinvointikertomussuunnittelutyöryhmä. Perusturvalautakunnan päätöksiä ja esityksiä käydään lävitse kokouksessa. Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan päätökset ja esitykset sekä PoSan valmistelutoimenpiteet ja antaa tarvittavat ohjeistukset jatkovalmistelulle. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

19 Pöytäkirja 7/ Johtokunta PoSan palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestäminen Johtokunta 74 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö PoSan ja Kankaanpään kaupungin välillä on allekirjoitettu sopimus PoSan palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestämisestä. Sopimus on määräaikainen ajalle ja se sisältää option sen jatkamisesta molemminpuolisin hyväksymisin enintään kolmeksi vuodeksi. Kankaanpään kaupunki on halukas jatkamaan sopimusta ja pyytää PoSan kannanottoa sopimuksen jatkamiseen siinä mainitun option mukaisesti. Valmistelijan esitys Johtokunta toteaa, että PoSa on valmis jatkamaan sopimusta palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestämisestä sopimuksen option mukaisesti kolmella vuodella. Johtokunta toteaa, että PoSa on valmis jatkamaan sopimusta palkka- ja taloushallinnon palveluiden järjestämisestä sopimuksen option mukaisesti kolmella vuodella. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh ,

20 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Opiskeluhuollon psykologipalvelut Johtokunta 75 Valmistelija: perhepalvelujohtaja Anitta Stenberg ja toimitusjohtaja Esa Hakala Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tulee voimaan Laki lisää kuntien velvollisuutta erityisesti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Lain voimaantullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille mm. opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee siis järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille, riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä, alkaen. Lain muutoksen johdosta on pidetty Sataedun aloitteesta neuvottelu, jossa oli edustajat Sataedusta, Kankaanpään perus- ja lukiotoimesta, Kankaanpään opistosta ja PoSasta. Neuvottelussa keskusteltiin lainmuutoksen vaatimien palvelujen järjestämisvaihtoehdoista Pohjois- Satakunnassa. Kankaanpään sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi ja Sataedun johtaja Matti Isokallio ovat tehneet esitykset PoSan johtokunnalle opiskelupsykologin toimen perustamisesta (liitteet). Opiskelupsykologin tehtävät: Lain 7 :ssä säädetyssä "opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut" -kohdassa todetaan: "Psykologi- ja kuraattoripalveluissa tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaan opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 1. Edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; 2. Tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia." Oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen yhteydessä lisättiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin uusi 41 a, joka mahdollistaa sen, että opiskeluhuollon psykologipalvelujen käyttämisestä aiheutuvat henkilöstökustannukset voidaan laskuttaa oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta. PoSassa on valmisteltu opiskelupsykologin tehtävän toteuttamismallia perhepalvelujen toimesta sekä yhteistyössä alueen oppilaitosten edustajien kanssa. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta päättää, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain opiskeluhuollon psykologipalveluja tarjotaan alueen oppilaitoksille PoSan perheterveydenhuollon yksikön palvelun myyntinä yksikön resurssien puitteissa. Opiskelupsykologin toimi perustetaan lukien ja tähän toimeen siirretään suostumuksellaan psykologi Soile Leino.

21 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Palvelu rahoitetaan palvelua käyttävien oppilaiden kotikuntalaskutuksella. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Liitteet 7 Opiskelupsykologin palveluesitykset

22 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Neuvottelijoiden nimeäminen Johtokunta 76 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala PoSan omistajakunnat ovat ilmaisseet halunsa käynnistää neuvottelut sote-palvelujen kehittämisestä Pohjois-Satakunnassa. Neuvotteluihin on pyydetty nimeämään jäsenkuntien sekä PoSan edustajat. Johtokunta nimeää PoSan edustajat omistajakuntien kanssa käy tä viä neuvotteluja toiminnan kehittämismahdollisuuksista varten. Neuvottelijoiksi nimettiin johtokunnan jäsenet, ellei asianomainen ole jo kunnan edustajana ja toimitusjohtaja Esa Hakala. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

23 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Johtokunta Tekstiilivuokrauspalvelun tarjouskilpailu 32/ /2014 Johtokunta Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Tarjousaika päättyi kello Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Mikäli tarjousten vertailu saadaan valmiiksi kokoukseen mennessä, tehdään esitys hankintapäätökseksi kokouksessa. Valmistelijan esitys Johtokunta tutustuu tarjouksiin ja päättää asiasta valmistelun valmiuden mukaan. Annetaan kokouksessa. Ehdotus oli, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Jari Koskela oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Maritta Uusitalo. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Johtokunta 77 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Lindström Oy, Ravanin Pesula Oy ja SHP-palvelut ky. Tarjoukset on käsitelty hankintaprosessin mukaisesti. Ensiksi todettiin tarjoajien kelpoisuus ja sen jälkeen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjousten vertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti. Käsittelystä on laadittu yhteenveto, joka esitellään kokouksessa. Valmistelijan esitys Johtokunta päättää tarjouskilpailun vertailun mukaisesti. Ehdotus annetaan kokouksessa. Kaikki tarjoajat todettiin kelpoisiksi ja kaikkien tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Tarjousvertailussa parhaat vertailupisteet sai ja oli siten kokonaistaloudelliseti edullisin SHP-palvelut ky:n tarjous. Tarjousten käsittely ja vertailu ilmenevät pöytäkirjan liitteestä. Johtokunta hyväksyy tarjouskilpailun voittaneen SHP-palvelut ky:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana tekstiilivuokrauspalvelujen tuottamisesta Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle.

24 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Johtokunta Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Liitteet 8 Tekstiilivuokrauspalvelun tarjouskilpailu / Tarjousvertailu

25 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Työterveyspalvelujen kilpailutus / /2014 Johtokunta 78 Valmistelijat: toimitusjohtaja Esa Hakala ja johtava työterveyshoitaja Riitta Laitila PoSassa on valmisteltu tarjouskilpailutus koskien: 1. PoSan ja sen jäsenkuntien henkilökuntien työterveyspalvelujen järjestämisestä ja 2. Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian ja Siikaisten kuntien järjestämisvastuulla olevan työterveyshuollon palveluiden tuottamista. Edellä mainitut palvelut tuottaa tällä hetkellä PoSa Työterveys -yksikkö. Palvelusopimuksen 2014 palveluiden kehittämisosiossa yhtenä tavoitteena on ns. kokonaisulkoistuskilpailutuksen järjestäminen työterveyspalvelujen tuottamista koskien (ja tähän liittyen ns. liikkeenluovutus-menettely). Kilpailutuksen sopimuskausi on ( ). Kilpailutusasiakirjakokonaisuutta esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta päättää käynnistää työterveyspalveluja koskevan ns. kokonaisulkoistuskilpailutuksen kokouksessa esiteltävien kilpailutusasiakirjojen mukaisesti. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

26 Pöytäkirja 7/ Johtokunta Päivystyslääkäripalvelujen hankintakilpailutus 36/ /2014 Johtokunta 79 Valmistelijat: toimitusjohtaja Esa Hakala ja erityispalvelujohtaja, johtava ylilääkäri Kaija Antola PoSan voimassaoleva hankintasopimus päivystyslääkäripalveluista Tapalassa on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka. PoSa-alueen perusterveydenhuollon lääkäripäivystys on keskitetty Tapalaan päivittäin klo väliseksi ajaksi. Yöaikainen päivystys hankitaan Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksestä. Hankittava päivystyslääkäripalvelu on ns. kokonaisvastuullinen toimitussopimus, jossa palvelun tuottaja sitoutuu keskeytyksettömään palvelun tuottamiseen koko sopimuskauden ajan. Sopimuskausi on ( ). Kilpailutusasiakirjakokonaisuutta esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta päättää käynnistää päivystyslääkäripalvelun hankintaa koskevan kilpailutuksen kokouksessa esiteltävien kilpailutusasiakirjojen mukaisesti. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

27 Pöytäkirja 7/ Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje Kokouspäivämäärä Pykälät Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä: 60-63, 66, 73, 78 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla: 64, 65, 67-71, HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet): 77 hankintalaki, muutoksenhaku hankintalain mukaan, muutoksenhakuohje annetaan pöytäkirjanotteen mukana. Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta PL KANKAANPÄÄ Puhelin (vaihde) Sähköposti 64, 65, 67-71, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

28 Pöytäkirja 7/ Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 72 Viranomainen, jolle valitus tehdään: Turun hallinto-oikeus PL 32, Yliopistonkatu TURKU Puhelin (vaihde) Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava. Valitukseen tulee liittää - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus tiedoksisaantipäivästä Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä Turun hallinto-oikeudelle. Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi Otteet on lähetetty tiedoksi postitse / 201. Tiedoksiantaja: Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Pöytäkirja 12/2014 190 Johtokunta Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 192 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55 Yhtymähallitus Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot