JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin klo lähtien, ennen varsinaisen kokouksen alkua Liite Asia 91 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS liite TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA liite YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILU NUORISOTYÖNOHJAAJA MINNA ÖSTERMANIN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ PEKKA SILVENNOISEN EROILMOITUS liite KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN JATKOTOIMENPITEET liite SIBELIUKSENKATU 14 HUONEISTON JATKOTOIMET liite MUUTOS HARKINNANVARAINSEN PALKANOSAN III KIERROKSEEN MATTI KATTELUKSEN OSA-AIKAELÄKE liite KIRKON ÄÄNENTOISTON PARANTAMISEEN VARATUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOROTTAMINEN liite TIEDOKSI KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS NEPALIN MAANJÄRISTYKSEN UHRIEN AUTTAMISEKSI liite TARJA SEPPÄSEN VIRKAMATKA NEPALIIN OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 5/2015 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg Hanna Graeffe Arvi Kekäläinen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk sij. Juhani Räsänen Terttu Sihvola-Rauttu sij. Jarkko Åström, poistui 92 klo Viljo Smed Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Mirja Vakkuri sij. Leena Kämäri Jukka Virkki Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2015 Järvenpäässä / 2015 tarkastus Liisa Tuovinen Viljo Smed Järvenpäässä / 2015 Jukka Virkki 97 osalta Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Hanna Warro Hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Liisa Tuovinen. Laulettiin virsi 511; LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 92 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 93 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Viljo Smed ja Liisa Tuovinen sekä lisäksi 97 osalta tarkastajaksi Jukka Virkki Kn 93 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 94 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla 107 Kansainvälisen diakonian projektiavustus Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi 108 Tarja Seppäsen virkamatka Nepaliin Kn 94 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

4 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vuosikate on ,82 ja tilikauden tulos on ,07. Tuloksesta kirjataan aiempien investointivarauksien käytöstä poistoeron vähennykseksi ,40. Tilikauden ylijäämä ,47 siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta, koska taseessa ei ole alijäämää. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä tasekirja 2014 on liitteenä nro 80. Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1) kuulee selonteon vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2014 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvitettävät asiat 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ) jättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi Kn 80 Päätös: Esitys (kohta 1) hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen käytiin toimintakertomuksen yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen tarkastelu työmuodoittain/toimialoittain sekä tilinpäätös omana kokonaisuutenaan. Korjattiin kirjoitusvirheet sekä vastaavat taulukoiden puutteet. Käytiin läpi tekstissä tarvittavat poistot, lisäykset ja muutokset, joilta osin valmistelijat

5 Kirkkoneuvosto 5/ ********** Kn 95 suorittavat sovitut korjaukset suoraan liitteenä oleviin asiakirjoihin. Tämän jälkeen kohdat 2-3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohdat 4-5 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston ( 80) kokouksessa esille nousseet toimintakertomuksen 2014 tietojen ja tekstien poistot, lisäykset ja muutokset on saatu tehty. Korjattu toimintakertomus 2014 on liitteenä nro 95a. Seurakunnan tilintarkastajat ovat tehneet vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastuksen Vastuunalainen JHTT tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on allekirjoittanut tilinpäätöksen ja antanut ns. puhtaan tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja esittää vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Liitteenä nro 95b on tilintarkastuskertomus. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) myöntää seuraaville investoinneille ylitysoikeuden: Seurakuntakeskuksen piha-alueen kehittäminen euroa (srk-keskuksen remontista oli siirretty määrärahoja piha-alueeseen) ja ATK-ohjelmiston (Katrina) hankinta euroa. 2) päättää kirjata tuloksesta poistoeron vähennykseksi ,40 euroa ja toteaa, että poistoero on aikanaan syntynyt rahoitettaessa investointeja investointivarauksilla. 3) päättää siirtää ylijäämän ,47 euroa taseen vastattavaa oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä" 4) vahvistaa seurakunnan toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston sekä hautainhoitorahaston tuloslaskelman ja taseen eli tasekirjan vuodelta ) myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta ) toteaa, että seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15:1 edellyttämässä tasapainossa, eikä tilinpäätöksen perusteella ole tarvetta erillisiin talouden tasapainotustoimiin. Kn 95 Päätös: Esitys (kohdat 1 6) hyväksyttiin yksimielisesti

6 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA Järvenpään seurakunnan tilintarkastajat suorittivat vuoden 2014 hallinnon ja talouden tarkastukseen eli tasekirjan aineistoon liittyvän tarkastuksen. Tarkastuksesta annettiin ns. puhdas tilintarkastuskertomus. Tämän lisäksi tilintarkastajat kiinnittivät huomioita muutamiin asioihin seurakunnan taloudessa. Liitteenä nro 96 on tarkastuspöytäkirja, joka on jaoteltu neljään havaintoon. Jokaiseen havaintoon vastataan erikseen. 1. Talouden hoidossa noudatetaan varovaisuutta ja jäsenmäärän kehitystä seurataan säännöllisesti. 2. Poistosuunnitelma on seurakunnassa hyväksytty siirryttäessä hallinnollisesta kirjanpidosta liikekirjanpitoon vuoden 1999 alusta. Kirkkovaltuuston päätökset asiasta ovat ja Päätökset noudattavat kirkkohallituksen suositusta poistoajoista. 3. Toimeksiantojen pääomat jakautuvat lahjoitusrahastojen pääomiin ,25 ja muihin toimeksiantojen pääomiin ,68 ja toimeksiantojen varat lahjoitusrahastojen erityiskatteisiin ,39 ja muihin toimeksiantojen varoihin ,90. Kirkkoneuvosto on tietoinen, että pääomien ja varojen erotus sisältyy pääosin rahat ja pankkisaamiset tilille. 4. Hautainhoitorahaston osalta haudan hoitomaksuja on pyritty tasaisesti nostamaan. Lisäksi on luotu vähemmän maksava vaihtoehto eli perennahoito haudanhoitoon. Myös ainaishoidot otetaan tarkasteluun. Seurakunnan on vuosittain nostettava hoitohautojen maksuja kustannustason nousua enemmän, jotta saavutetaan tasapainotilanne tuottojen ja kulujen osalta. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastajien tarkastuspöytäkirjan ja vastaukset tilintarkastajien havaintoihin tiedokseen. Kn 96 Päätös: Merkittiin tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja ja vastaukset tilintarkastajien havainnoista tiedoksi.

7 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto YLIMMÄN JOHDON PALKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILU Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet virkaehtosopimuksen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa. Asiasta on annettu yleiskirje A7/2014. Lisäksi KiT on antanut päätöksensä ja , mihin hinnoitteluryhmään kunkin seurakunnan kirkkoherra ja johtava talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaava viranhaltija kuuluvat. Liitteenä nro 136 on yleiskirje A7 ja hinnoitteluryhmäpäätös Järvenpään seurakunnan osalta. Kokeiluvirkaehtosopimus tulee voimaan Sopimuksen mukaan ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaa perustuvasta kokonaispalkasta. Erillisiä lisiä ei makseta ja palkkaa ei jaeta eri palkanosiin. Vuosilomamääräysten takia on kuitenkin johtaville viranhaltijoille vahvistettava vuosisidonnainen aika. Järvenpään seurakunnan osalta vaihdettaessa entisestä virkaehtosopimuksesta uuteen kokeilusopimukseen ei tule arvioitavaksi palkanosista johtuvia muutoksia, koska kirkkoherralla on jo määrävuosilisä ja talousjohtajalla on kaikki vuosisidonnaiset osat. Myöskään luontoisetuja ei ole. Seurakuntamme johtaviin viranhaltijoihin noudatetaan kokeiluvirkaehtosopimuksen 3 4 momenttia viran haltijan peruspalkantarkastaminen palvelussuhteen aikana. Silloin palkkaa voidaan tarkistaa, kun arvioidaan viran tehtävien vaativuuden tai viran haltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Myös määräaikainen tarkistaminen on mahdollista, jos perusteet ovat voimassa määräajan. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan. Ylimmän johdon peruspalkan tarkistamisesta palvelussuhteen aikana päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Järvenpään seurakunnassa toimivaltainen viranomainen on kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Kirkkoherra esittelee hengellistä elämää ja toimintaa sekä hengellistä työtä tekevien asiat. Talousjohtaja esittelee seurakunnan taloutta, kiinteistötointa ja hautaustointa koskevat asiat. Kokeilusopimuksen mukainen paikallinen päätösvalta johdon palkkauksessa on uusi asia. Aiemmin, kun talousjohtajalla on ollut määräaikaisissa lisävastuita Kehä-IT:n tietohallintopäällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävien hoidossa, on kirkkoherra esitellyt nämä asiat kirkkoneuvostossa, joissa päätösvalta on ollut KiT:ssä. Ohjesäännön mukaan voidaan tulkita, että jatkossa kirkkoherra esittelee talousjohtajan palkan ja talousjohtaja kirkkoherran palkan kokeilusopimuksen osalta. Toisaalta asian julkisen luotettavuuden ja miltä asian käsittely näyttää henkilökunnan ja julkisuuden kannalta saattaisi olla hyvä, että kirkkoneuvosto perustaisia johdon palkkauksen muuttamiseksi kirkkoneuvoston luottamushenkilöistä koostuvan valmistelevan toimielimen ja

8 Kirkkoneuvosto 5/ kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutettaisiin niin, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja esittäisi johdon palkkausasia kysymykset neuvostolle. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on muitakin tarkistamistarpeita, Soveltamisohjeen mukaan on luontevaa tarkastella ylimmän johdon peruspalkan tasoa ja mahdollista tarkistamistarvetta menneen vuoden toimintaa arvioidessaan tai tulevan vuoden toimintaa suunnitellessaan. Ylimmän johdon peruspalkan tarkistamiselle on oltava perusteet. Järvenpään seurakunnan kirkkoherra kuuluu hinnoitteluryhmään K40, jossa palkkaus määräytyy välyksessä ja palkka on nyt 5.588,06. Talousjohtaja kuuluu hinnoitteluryhmään J50, jossa palkkaus määräytyy välyksessä ja palkka on nyt 4.749,93. Kummankin palkkausta korotetaan 20 :lla alkaen. Kirkkoneuvosto päättää johtajien viranhaltijoiden siirrosta ja palkoista kokeiluvirkaehtosopimuksen osalta. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) merkitä tiedokseen uuden virkaehtosopimuksen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa 2) että, talousjohtajan viran haltijan peruspalkka on alkaen 4.769,93 /kk 3) että, kirkkoherran viran haltijan peruspalkka on alkaen 5.608,06 /kk 4) perustaa valmisteluelimen ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilun soveltamisen ajaksi 5) huomioi uudesta palkkausjärjestelmäkokeilusta aiheutuvat muutostarpeen uudistettaessa kirkkoneuvoston ohjesääntöä. Kn 136 Päätös: Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat esteellisinä asian käsittelyssä 136 päätöskeskustelun ajaksi klo Pykälän puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Tuovinen. Kirkkoneuvosto 1) merkitsi tiedokseen uuden virkaehtosopimuksen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa 2) todetaan, että talousjohtajan viran haltijan peruspalkka on alkaen 4.769,93 /kk 3) todetaan, että kirkkoherran viran haltijan peruspalkka on alkaen 5.608,06 /kk 4) perustettiin valmisteluelin ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilun soveltamisen ajaksi; Liisa Tuovinen (pj.), Jouko Porkka, Jukka Virkki, Esko Lappalainen

9 Kirkkoneuvosto 5/ ) työryhmä huomioi uudesta palkkausjärjestelmäkokeilusta aiheutuvat muutostarpeet uudistettaessa kirkkoneuvoston ohjesääntöä ja esittelee ne neuvostolle ********** Kn 217 Valmisteluelin on kokoontunut kaksi kertaa. Kokousten lisäksi valmisteluryhmä on ollut yhteydessä lääninrovastiin, AKI-liittojen pääsihteeriin, Kirkon Työmarkkinalaitokseen ja tuomiokapituliin kootakseen tietoa päätösehdotuksen tekemistä varten. Valmisteluelimen päätösehdotuksen lähtökohtana on KiT:n antama soveltamisohje seurakunnan johtavan henkilöstön palkkausjärjestelmän kokeiluun. Soveltamisohjeen mukaan seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapoliittiset linjaukset. Lisäksi valmisteluelin on tulkinnut niin, että KirVESTESin sovellusohje seurakunnan yleiseen palkkausjärjestelmään on periaatteiltaan käyttökelpoinen myös ylemmän johdon palkkausta määriteltäessä. Tässä ohjeessa todetaan, että mikäli vaativuus ja vaativuuskriteerit edellyttävät, tehtävälle on asetettava vaativuusryhmän vähimmäispalkan ylittävä vaativuusosa. Samoin jos tehtävään liittyy erityinen peruste, tehtävälle on asetettava vaativuusryhmän vähimmäispalkan ylittävä erityinen osa. Tästä ei ole poikkeamismahdollisuutta (KirVESTES ja 4. mom.). Selvitys osoitti, että talousjohtajan palkassa on tehtävän vaativuuden, muiden samankokoisten ja -tyyppisten seurakuntien talous- tai hallintojohtajien palkkatason sekä työntekijän kokemuksen perusteella korotustarvetta. Tämä perustuu seuraaviin havaintoihin: a. Nykyinen talousjohtajan palkka on matalin Tuusulan rovastikunnassa ja tarkastelussa mukana olleissa verrokkiseurakunnissa b. Järvenpään seurakunnan talousjohtajan tehtävä on laajentunut ja muuttunut aikaisempaa vastuullisemmaksi siihen liitettyjen lisävastuiden vuoksi, joita ovat Järvi-Data IT-alueen tietohallintopäällikön tehtävät, työsuojelupäällikön tehtävät ja huomattavan sijoitusvarallisuuden (osakkeet, arvopaperit ja rahastot) hoitaminen. c. Talousjohtajan palkkaa ei ole useaan vuoteen tarkastettu, toisin kuin muun henkilöstön kohdalla, joiden palkkaustasoa on monien tehtävien osalta korotettu kun seurakunnassa on otettu käyttöön uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) sekä harkinnanvaraiset lisät (HAVA). d. Talousjohtaja on hoitanut tehtävänsä esimerkillisesti ja moitteettomasti ajaen seurakunnan kokonaisetua. Hän on mm. hoitanut vaativatkin juridiset ja sopimusasiat itse, vaikka monissa seurakunnissa tällaisissa selvityksissä käytetään ulkopuolisia konsultteja. Hän on kehittänyt vastuualueensa rakenteita niin, että tehtävät voidaan hoitaa vähemmin kustannuksin ja silti aikaisempaa paremmin. Näillä ratkaisuilla on säästetty seurakunnan kuluja ja näytetty esimerkkiä koko työyhteisölle vastuullisesta ja paneutuvasta työntekotavasta.

10 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoherran palkan valmisteluelin arvioi nykyisellään kohtuulliseksi, eikä siihen ehdoteta muutoksia. Lisäksi valmisteluelin totesi, että jatkoa varten on tarpeen luoda paikallinen järjestelmä, jossa seurakunnan ylimmän johdon tehtäviä, niihin liittyviä tavoitteita ja suoriutumista arvioidaan vuosittain. Samalla voidaan myös esittää tarkistuksia ylimmän johdon palkkaukseen. Tähän tehtävään esitetään valmisteluelimen kaltaista neuvoston nimeämää työryhmää, mikä nimettäisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvoston ohjesääntöä valmisteluelin ei tässä vaiheessa ehdota muutettavaksi, koska kyseessä on kokeiluluontoinen järjestelmä. Mikäli ylimmän johdon palkkaukseen liittyvä kokeilu vakinaistuu, on ajankohtaista muuttaa myös kirkkoneuvoston johtosääntö tarvittavalta osin. Liitteessä nro 217 on valmisteluelimen yksimielinen lausunto, joka sisältää päätösehdotuksen yksityiskohtaiset perustelut. Varapuheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) että, Järvenpään seurakunnan kirkkoherran palkkaa ei tässä vaiheessa koroteta. 2) että, talousjohtajan palkkaa korotetaan 250 euroa/kk alkaen , jolloin kokonaispalkaksi tulee 5039,93 euroa. 3) että, kirkkoneuvoston nimeämä valmisteluelin käy vuosittain talousjohtajan ja kirkkoherran kanssa tavoite- ja arviointikeskustelun, joiden yhteydessä voidaan mm. tehdä ehdotuksia ylimmän johdon palkkauksesta, työn tavoitteista ja kehittämisestä. 4) että, kirkkoneuvoston ohjesääntöön ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia, koska kysymys on ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta. Mikäli kokeilu vakiintuu, muutetaan ohjesääntö samassa yhteydessä. Kn 217 Päätös: Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat esteellisinä 217 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pykälän osalta puheenjohtajana ja asian esittäjänä toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Tuovinen. Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti. **********

11 Kirkkoneuvosto 5/ Kn 97 Kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoherran viran tehtävien esittelyn ja niiden vaativuuden osalta valmisteluryhmän esitykseen kaivattiin tarkennuksia. Lisäksi päätösosaan oli talousjohtajan palkan osalta tullut yhteenlaskuvirhe. Laskuvirheestä huolimatta talousjohtajalle on maksettu alkaen varsinaisen korotuksen mukaista palkkaa (5.019,93 /kk). Valmisteluryhmän täydennetty esitys seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun liittyväksi lausunnoksi on liitteenä nro 97. Valmisteluryhmän lausunto on myös pohjapaperi, kun valmisteluelin käy vuosittaiset tavoite- ja arviointikeskustelut kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa. Pohjaparissa tehdään seurakunnan johtavien viranhaltijoiden työ näkyväksi ja ymmärrettäväksi luottamushenkilöille. Varapuheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä tiedokseen valmisteluryhmän kokoaman esityksen seurakunnan ylimmän johdon tehtävistä ja vastuista. 2) korjata talousjohtajan palkkaa koskevan laskuvirheen niin, että 250 /kk korotuksen jälkeen palkka on 5.019,93 /kk. 3) antaa valmisteluelimen tehtäväksi sopia ja käydä vuoden 2015 tavoite- ja arviointikeskustelut kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa. Kn 97 Päätös: Esitys (kohdat 1 3) hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että talousjohtaja ja kirkkoherra poistuivat 97 käsittelyn ajaksi klo Puheenjohtajana 97 käsittelyn ajan toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Tuovinen.

12 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto NUORISOTYÖNOHJAAJA MINNA ÖSTERMANIN SIVUTOIMILUPA- ANOMUS Nuorisotyönohjaaja Minna Österman on osoittanut Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle sivutoimilupahakemuksen. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO Anon sivutoimilupaa tehdäkseni ammatillisen tukihenkilön keikkatöitä satunnaisesti ja etukäteen suunnitellusti lähinnä iltaisin tai viikonloppuisin. Työskentely sivutoimessa ei häiritse omien virkatehtävien hoitamista. Arvioitu viikkotuntimäärä olisi 2-4h viikossa tai harvemmin. Sivutoimessa olen Starttiasunnot PeK Oy:n palveluksessa, joka antaa ohjausta ja tukea perheille ja nuorille sekä yksinäisille heidän kotonaan itsenäisen asumisen sekä elämäntilanteen vahvistamiseksi. Asiakkaat tulevat Starttiasunnot PeK:lle kuntien sosiaalitoimen kautta ostopalveluina. Kunnioittavasti Minna Österman nuorisotyönohjaaja Järvenpään seurakunta Kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö) James Cox on antanut asiassa puoltavan lausunnon, kun edellytykset täyttyvät Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaisesti. Lausunto sivutoimilupahakemukseen Puollan anomusta. Olen keskustellut sivutoimen luonteesta sekä Minna Östermanin että Starttiasunnot PEK Oy:n Keijo Ruuskasen kanssa. Olen ymmärtänyt, ettei sivutoimesta johtuvia tehtäviä tulisi siinä määrin, että se haittaisi seurakunnan viranhoitoa James Cox kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö) Kirkkolaki (1054/1993) 6:30 Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien

13 Kirkkoneuvosto 5/ hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista. Jos sivutoimen harjoittaminen tapahtuu virka-aikana tai jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. Nuorisotyönohjaajilla ei ole kiinteää työaikaa. Pj:n esitys: Kn 98 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Minna Östermanille sivutoimiluvan ajalle Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT JA RYHMÄKOON YLITYKSET Järvenpään seurakunnassa järjestetään 20 rippikoulua vuonna Kolmessa rippikoulussa ohjesäännön mukainen ryhmäkoko ylittyy. Tuomiokapitulin vahvistaman rippikoulun ohjesäännön 5 :n mukaan samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä. Rippikoulut ja niiden tilanne ohessa. Tytöt Pojat Yhteensä Keimiö talvi Pääsiäisripari, Nuottakoto Cityripari Cityripari Pienryhmärippikoulu Riiho Karstula Keimiö Kesä Marttinen Karstula Wanha Karhumäki Leiriniemi Hetta Bergvik Leiriniemi Bergvik Marttinen Vuokatinranta KEVA-ripari Satelliitit Yhteensä Pj:n esitys: Kn 99 Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee rippikoulusuunnitelman tiedoksi ja hyväksyy ryhmäkoon ylitykset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ PEKKA SILVENNOISEN EROILMOITUS Kiinteistöpäällikkö Pekka Silvennoinen on jättänyt kirkkoherra Vesa Koivistolle eroilmoituksensa. "Irtisanoudun kiinteistöpäällikön virasta. Virkasuhteeni päättyy " Kirkkolain 6 luvun 55 mukaan Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta. Silvennoisen virkasuhde alkoi Kiinteistöpäällikön johtosäännön 3 :n mukaan viranhaltijan ottaa virkaan ja vapauttaa siitä kirkkoneuvosto. Tj:n esitys: Kn 100 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Pekka Silvennoiselle eron kiinteistöpäällikön virasta alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN JATKOTOIMENPITEET Kiinteistöpäällikkö Pekka Silvennoinen on irtisanoutunut ja virkasuhde on päättynyt Seurakunnallamme on yhteistyösopimuksen kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamisesta Keravan seurakunnan kanssa. Sopimus on allekirjoitettu Keravalla Sopimuksen mukaan kiinteistöpäällikön työajasta ja kustannuksista 60 % on Järvenpään seurakunnalla ja 40 Keravan seurakunnalla. Keravan seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on kokouksessaan käsitellyt kiinteistöpäällikön irtisanoutumista ja päättänyt ilmoittaa kantanaan: että uuden viranhaltijan hakuprosessi käynnistetään mahdollisimman pian ja että Keravan seurakunnan edustajat voivat osallistua hakijoiden haastatteluun. Järvenpään seurakunnassa oli kiinteistötoimen tilanteesta palaveri , jossa olivat läsnä kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Juhani Noso, kirkkoneuvoston edustaja kiinteistöjohtokunnassa Jukka Virkki, kirkkoherra Vesa Koivisto ja talousjohtaja Kari J. Hietala. Ryhmän kannaksi muodostui, että kiinteistöpäällikön virka laitettaisiin mahdollisimman nopeasti hakuun. Virkaan noudatettaisiin 2013 hyväksyttyjä johtosääntöä ja sopimusta Keravan seurakunnan kanssa. Perusteluna ovat jatkuvat tarpeet erityisesti investointien suunnittelussa, organisoinnissa ja valvonnassa. Lisäksi käsiteltiin akuutteja investointi- ja korjaustarpeita kuten seurakuntatalon remontin seuraavaa vaihetta, vanhankirkon sadevesi- ja salaojajärjestelmien uusimista ja hautausmaan huoltorakennuksen tilannetta. Näiden hankkeiden mahdollisimman keskeytyksettömän eteenpäin viemisen johdosta näihin hankkeisiin esitetään hankittavaksi ulkopuolista konsulttiapua suunnitteluun, valvontaan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin. Aikataulullisesti hakuaika on melko haastava ennen kesälomia mutta valintaa voidaan yrittää kesäkuun alkuun kirkkoneuvoston kokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen sen jälkeen. Kiinteistöpäällikön viran kelpoisuusehtona on insinöörin (AMK) tai rakennusmestarin (AMK) tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen koulutus sekä riittävä käytännön kokemus alan tehtävistä. Viranhaltijalta vaaditaan ev.lut. seurakunnan jäsenyys. Hakuilmoitus on liitteenä nro 101. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran 2) valita haastatteluryhmään kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan, talousjohtajan, kirkkoherran ja kaksi kirkkoneuvoston edustajaa 3) ilmoittaa Keravan seurakunnalle että se saa valita edustajansa haastatteluryhmään

17 Kirkkoneuvosto 5/ ) valtuuttaa talousjohtajan valitsemaan tarvittavat ulkopuoliset konsultit kiireellisten korjaus- ja investointikohteiden suunnittelu-, valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin. Kn 101 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti kohta 2) kirkkoneuvoston edustajiksi valittiin yksimielisesti Henry Berg ja Jukka Virkki kohta 4) esitys hyväksyttiin yksimielisesti

18 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto SIBELIUKSENKATU 14 HUONEISTON JATKOTOIMET Sibeliuksenkatu 14 seurakunnan omistamat huoneistot ovat olleet maaliskuun 2015 loppuun saakka Perheasiainneuvottelukeskuksen tiloina. Nyt perheasiainneuvottelukeskus on siirtynyt seurakuntatalolle remontoituihin tiloihin. Sibeliuksenkatu 14 toimistotilat ovat toteutettu kahdesta asunnosta, joiden koot ovat 47 m2 ja 92,5 m2 eli yhteensä 139,5 m2. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistoja voi käyttää sekä asuntona että toimistona. Talousjohtaja tilasi Laris Oy:ltä selvityksen muutostöiden kustannuksista, jos huoneistot palautettaisiin asuntokäyttöön. Selvitykset ovat liitteenä nro 102a ja 102b. Muutostöiden kustannukset ovat niin korkeat, että on epätodennäköistä seurakunnan saada kustannuksia takaisin myytäessä kohde. Tällöin myynti voisi tulla kysymykseen nykyisessä kunnossa ja ostajan toteuttaessa haluamansa muutostyöt. Toinen vaihtoehto on myydä tilat eteenpäin toimistotilana ja kolmas vaihtoehto on vuokrata toimistotilat. Seurakuntatalon remontin vielä ollessa käynnissä on myös varauduttava siihen mahdollisuuteen että Sibeliuksenkatu 14 tiloja voidaan joutua käyttämään ns. evakkotilana joillekin toiminnoille. Tj:n esitys: Kn 102 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää pyytää välittäjien hinta-arviot ja tarjoukset myynnistä asuntokäyttöön tai toimistokäyttöön ja vuokrauksesta toimistokäyttöön Sibeliuksenkatu 14 tilojen osalta nykykuntoisena. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot