SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 11.4.2012 1"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kuninkaanlähteenkatu 14, Kankaanpää, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän kumppanuussopimus 15 Eron myöntäminen Mari-Ella Juholalle yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen yhtymähallitukseen jäljellä olevan toimikauden ajaksi 16 Ammattiopiston Kokemäen yksikön kerrostalon LVI-työt 17 Tilintarkastuspöytäkirja tilivuoden 2011 tarkastuksesta 18 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alan säästöt 19 Perussopimuksen muutoksen vaikutus toimintaan 20 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 21 Kuntayhtymän johtajan vuosiloman myöntäminen 22 Tiedoksiantoasiat PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki Matti Isokallio

2 Yhtymähallitus AIKA Tiistai klo PAIKKA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Satakunnan ammattiopisto, Kuninkaanlähteenkatu 14, Kankaanpää, auditorio Varsinaiset jäsenet: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Pentti Luodetlahti Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Tiina Wirtanen MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Lea Palomäki Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arja Lehtimäki ja Pentti Luodetlahti. Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Arja Lehtimäki Pentti Luodetlahti Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe , klo Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja

3 Yhtymähallitus LÄNSI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KUMPPANUUSSOPIMUS Yh 14 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä ovat vahvistaneet keskinäistä kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötään alueellisina koulutuksenjärjestäjinä. Yhteistyön vahvistamiseksi on valmisteltu yhteistyösopimus. Tämän sopimuksen tarkoittamasta yhteistyöstä ei synny kustannuksia sopijapuolille pelkästään tämän kumppanuussopimuksen perusteella. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen.

4 Yhtymähallitus ERON MYÖNTÄMINEN MARI-ELLA JUHOLALLE YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEEN JÄLJELLÄ OLEVAN TOIMIKAUDEN AJAKSI Yh 15 Yhtymähallituksen jäsen Mari-Ella Juhola pyytää päivätyllä kirjeellään eroa Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä. Mari-Ella Juhola on kotoisin Pomarkusta ja edustaa Kokoomusta. Hänen varajäsenensä yhtymähallituksessa on Tiina Wirtanen Laviasta. Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymähallituksen paikkajako jäsenkuntien kesken määräytyy perussopimuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perustana olleiden Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 10 hallituspaikkaa ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnilla on 6 hallituspaikkaa voimassaolevan kuntajaon pohjalta. Tasa-arvolain mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava miehiä ja naisia kumpiakin vähintään seitsemän. Yhtymähallituksen jäsenistä on miehiä 9 ja naisia 7, varajäsenistä on molempia miehiä ja naisia 8. Yhtymähallituksen uudeksi jäseneksi tulee valita Pohjois-Satakunnan alueelta Kokoomusta edustava nainen. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää 1) myöntää Mari-Ella Juholalle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja 2) valita yhtymähallitukseen jäljellä olevan toimikauden ajaksi uuden jäsenen.

5 Yhtymähallitus AMMATTIOPISTON KOKEMÄEN YKSIKÖN KERROSTALON LVI-TYÖT Yh 16 Ammattiopiston alueella Kokemäellä sijaitseva 50-luvulla rakennettu kaksikerroksinen asuintalo saneerataan palvelemaan opetus-, neuvottelu-, toimisto- ja osin myös tilapäisinä majoitustiloina. Saneerauksen yhteydessä tehdään rakennusteknisiä töitä lähinnä pintaverhoustasolla, mutta osa rakennuksen LVI-tekniikasta uusitaan. Saneeraukseen on määräraha talousarviossa. Saneerausta tehdään omana työnä lukuun ottamatta LVI-tekniikan uusimista, josta on tehty urakkasopimus ulkopuolisen urakoitsijan kanssa. LVI- töistä pyydettiin tarjous seuraavilta toimittajilta: LVI-KOKKI OY, VESI-LAMMELA OY, LVI-HELIN OY JA TALOTEKNIIKKA RAUHANEN OY. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat LVI-KOKKI OY ja VESI-LAMMELA OY. TALOTEKNIIKKA RAU- HASEN tarjous saapui yhden vuorokauden myöhässä. Kummatkin määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjouksen valintakriteerinä oli edullisin hinta. Annetut tarjoukset olivat (alv 0 %): VESI-LAMMELA OY LVI-KOKKI OY (TALOTEKNIIKKA RAUHANEN OY , tarjous ei tullut määräajassa) Yhtymähallituksen päätöksen mukaan yhtymähallitus päättää yli euron hankinnoista. Kerrostalo tarvitaan opetus- ja toimistokäyttöön elokuussa alkavan lukuvuoden alussa. Asian kiireellisyyden vuoksi urakasta on tehty viranhaltijapäätös. Urakasta on tehty sopimus rehtori Juhani Aaltosen päätöksellä halvimman tarjouksen antaneen LVI- KOKKI OY:n kanssa. Yhtymähallitus päättää hyväksyä kerrostalon lvi-urakasta LVI-KOKKI OY:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen.

6 Yhtymähallitus TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA TILIVUODEN 2011 TARKASTUKSESTA Yh 17 Tilintarkastaja on antanut yhtymähallitukselle esityslistan liitteenä olevan pöytäkirjan kuntayhtymän tilivuoden 2011 tarkastuksesta. Pöytäkirjassa kiinnitetään huomiota siihen, että kuntayhtymän voimassa olevissa säännöissä ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä koulutuksen järjestämistä koskevasta päätöksenteosta ja siihen liittyvästä toimivallasta. Mikään kuntayhtymän toimielin tai viranhaltija ei pääsääntöisesti tee varsinaista koulutuksen tai kurssin järjestämispäätöstä. Sisäisen valvonnan näkökulmasta menettelyä ei voida pitää asianmukaisena. Asianmukaisen sisäisen valvonnan kannalta on pidettävä perusteltuna, että jokaisesta koulutuksesta tai kurssista tehdään hallinnollinen päätös, jossa yksilöidään koulutuksen tavoitteet, laajuus, kesto ja rahoitusmuoto sekä valtion rahoituksen osalta lainkohta ja/tai viranomaisen määräys, johon rahoituksen saaminen perustuu. Koulutuksen järjestämiseen liittyvä toimivalta ja vastuu tulee määritellä selkeästi ja yksiselitteisesti hallintosääntöön otettavilla toimivaltamääräyksillä ja niihin perustuvilla delegointipäätöksillä. Kuntayhtymän johtoryhmässä on käsitelty lisäkoulutuksen valtionosuudella rahoitettavan koulutuksen sekä muun koulutus- ja kurssitoiminnan järjestämisen päätöksentekomenettelyä. Päätöksentekomenettelystä on valmisteilla ohjeet. Lisäksi toimivaltamääräykset otetaan huomioon uuden hallintosäännön valmistelussa. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus päättää 1) merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tilivuoden 2011 tilintarkastuksesta tiedokseen 2) että pöytäkirjassa tarkoitetun koulutuksen päätöksentekomenettelystä laaditaan ohjeet, jotka yhtymähallitus hyväksyy ja 3) että koulutuksen järjestämiseen liittyvä toimivalta määritellään hallintosääntöön otettavilla toimivaltamääräyksillä.

7 Yhtymähallitus OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNON ALAN SÄÄSTÖT Yh 18 Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä vuosille Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla suuri osa säästöistä tulee valtionosuusindeksin jäädyttämisestä vuodeksi Hallitusohjelmassa kirjatut säästöt vuonna 2014 muodostuvat valtionosuusindeksin jäädyttämistä, yksikköhintojen leikkaamisesta sekä suurelta osin opiskelupaikkojen vähentämisellä. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat lasketaan aina joka neljäs vuosi uudelleen toteutuneiden kustannusten perusteella ja välivuosina yksikköhintoihin tehdään indeksikorotus. Yksikköhinnat laskettiin uudelleen vuodelle 2012 ja lisäksi indeksikorotuksen suuruus oli 3,4 %. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan, kun valtionosuusindeksit jäädytetään, ammatillisen koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhinnat ovat vuonna 2013 samat kuin vuonna Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan vuonna ,5 prosenttia. Opiskelupaikkojen vähennys on 3300 paikkaa vuonna 2014, 2700 paikkaa vuonna 2015 ja 1450 paikkaa vuonna Neuvottelut ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien vähentämisestä koulutuksen järjestäjätasolla alkavat kevään kuluessa. Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio selvittää kokouksessa OKM:n säästöjä ja niiden johdosta Sataedussa suunniteltavia säästötoimenpiteitä. Yhtymähallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säästöpäätökset ja kuntayhtymän johtajan selvityksen Sataedussa suunniteltavista säästötoimenpiteistä tiedokseen.

8 Yhtymähallitus PERUSOSPIMUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TOIMINTAAN Yh 19 Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus on päätettävänä omistajakunnissa. perus- Kuntayhtymän johtaja selvittää hallinnollisen päätöksenteon etenemistä ja sopimuksen uudistamisen vaikutusta toimintaan. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.

9 Yhtymähallitus YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Yh 20 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Yhtymähallitus päätti pitämässään kokouksessa, että yhtymäkokouksen kokous pidetään tiistain Ulvilassa. Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen ja hallintosäännön hyväksyminen. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 86 :n mukaan säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä. Jotta kuntayhtymän jäsenkunnat ehtivät käsittelemään perussopimuksen muutoksen ja hallintosääntö voidaan valmistella yhtymäkokoukseen, on tarkoituksenmukaista siirtää yhtymäkokouksen koolle kutsuminen kuukaudella eteenpäin. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus päättää muuttaa yhtymäkokouksen aiemmin päätetyn kokousajan ja kutsua yhtymäkokouksen koolle tiistaina kello13.00 ammattiopiston Ulvilan yksikköön. Samana päivänä pidetään yhtymähallituksen kokous.

10 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN 21 Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää vuosiloman myöntämisestä kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän johtajan vuosilomaoikeus on 38 arkipäivää. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Matti Isokalliolle hänen vuosilomastaan pidettäväksi yhden päivän ja yhden päivän sekä 15 päivää ajalla ja 10 päivää ajalla ja oikeuttaa hänet pitämään loput 11 vuosilomapäivää yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa sovittavalla tavalla.

11 Yhtymähallitus TIEDOKSIANTOASIAT Yh 22 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja , tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 ja arviointikertomus vuodelta 2011 esityslistan liitteenä. Rehtori Juhani Aaltosen viranhaltijapäätös Satakunnan ammattiopiston Kokemäen yksikön asuntolatoiminnan lopettamisesta alkaen. Päätös on esityslistan liitteenä. Satakunnan aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1 / Pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi.

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari)

Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää (kokoustila Alakaari) KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 17.8.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 23.8.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, Kankaanpää

Lisätiedot

Torstai 17.11.2011 noin kello 15.30 yhtymäkokouksen jälkeen Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie

Torstai 17.11.2011 noin kello 15.30 yhtymäkokouksen jälkeen Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 10 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.11.2011 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 17.11.2011 noin kello 15.30 yhtymäkokouksen jälkeen Satakunnan ammattiopisto,

Lisätiedot

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää

Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.6.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2011 klo 18.45 19.45 KOKOUSPAIKKA Satakunnan aikuiskoulutuskeskus, Asemakatu 7, 38700

Lisätiedot

Pettu-Eerikki, Venestie 481, Venesjärvi

Pettu-Eerikki, Venestie 481, Venesjärvi KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 4.6.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Pettu-Eerikki, Venestie 481, Venesjärvi 17 Työsuojelupäällikön

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 1 (17) Aika Tiistai 17.5.2011 kello 17-17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone

Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.2.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.2.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu 14, kokoushuone

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Keskiviikko 30.11.2011 klo 13.00 14.01 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 18.35. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 18.35. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 22.5.2013 31 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 18.35 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot