VUOSIKIRJA / YEARBOOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA / YEARBOOK SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

2 VUOSIKIRJA / YEARBOOK SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

3 yearbook Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia Oy Printing house: Punamusta Oy, 2007

4 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS Alkusanat Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Yhdistyksen hallitus ja lakityöryhmä Preface The Finnish Venture Capital Association Board of Directors and Tax and Legal Committee yearbook 2007 Tilastotietoja toimialasta 2006 The Development of Private Equity Industry in Finland Jäsenhakemisto Directory of Members Kansalliset yhdistykset National Associations Henkilöhaku Index of Persons

5

6 ESIPUHE Vuosi 2006 oli suotuisa pääomasijoittamiselle, onnistumisia ja uusia ennätyksiä koettiin erityisesti irtautumisissa sijoituskohteista. Myös uusien varojen kerääminen rahastoihin jatkui korkealla tasolla. Myönteisiä tuloksia molemmissa pääomasijoittamisen keskeisissä osa-alueissa voidaan pitää näyttönä toimialan kehittyneisyydestä ja terveestä markkinasta. Pääomasjoittaminen voi hyvin myös muualla maailmassa. Buyout-rahastot ovat keränneet ennätysmäisesti pääomia yritysosto- ja yritysjärjestelyrahastoihin. Myös Venture Capital toiminta, aikaisen- ja kasvuvaiheen rahoittaminen, on alkanut kiinnostaa institutionaalisia sijoittajia useamman hiljaisen vuoden jälkeen. Uusia rahastoja on kerätty runsaasti Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa. Tämä kiinnostuksen kasvu tulee uusista tarpeista, joita globalisoituva maailma kohtaa ratkaistaessa esimerkiksi energian saatavuuteen ja ilmaston muutokseen liittyviä haasteita. Suomen eduskuntavaalien yhteydessä käytiin voimakasta keskustelua innovaatioista ja niiden tarpeesta yhteiskunnan kehittämisessä. Suomen pääomasijoitusyhdistys toi useiden kumppanijärjestöjen kanssa esille monia käytännön toimenpiteitä, joilla innovaatioista voitaisiin saada aikaan yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Uuteen hallitusohjelmaan kirjattiinkin monia toimia, joilla poistetaan liiketoiminnan esteitä, kannustetaan yrittämään sekä tukemaan kohti kasvuyrittäjyyttä. Pääomasijoittaminen on saavuttanut institutionaalisten sijoittajien instrumenttivalikoimassa merkittävän aseman omana sijoitusluokkanaan. Samalla pääomasijoittajien Eurooppalainen kattojärjestö EVCA sekä useat kansalliset järjestöt ovat tuoneet voimakkaasti esille pääomasijoittamisen merkitystä ja vaikutusta niin yhteiskunnan kuin koko kansantaloudenkin kehittymisen kannalta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pääomasijoittamisella on merkittävä vaikutus työpaikkojen luomisessa, uusien yritysten perustamisessa ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Suomen pääomasijoitusyhdistys on päättänyt toteuttaa oman vaikuttavuustukimuksensa kuluvan vuoden aikana. Ensimmäiset tulokset ovat saatavilla vuoden loppuun mennessä. MATTI TURUNEN Puheenjohtaja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry alkusanat 5

7 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY fvca 6 Yhdistyksestä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n (Finnish Venture Capital Association, FVCA) tarkoituksena on pääomasijoitustoimialan kehittäminen Suomessa. Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 39 ja liitännäisjäseniä 71. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat Suomessa pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhteisöjä, joilla on pääomasijoitustoimintaa harjoittava toimipiste Suomessa ja jotka toiminnassaan noudattavat erillisen Code of Conduct normiston periaatteita. Tämän lisäksi yhdistys hyväksyy liitännäisjäsenikseen yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pääomasijoitustoiminnan kehittymiseen Suomessa. FVCA:n tavoitteet Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n tavoitteina on kehittää pääomasijoitustoimialaa Suomessa, ajaa yhdistyksen jäsenten ja toimialan yleistä etua vuorovaikutuksessa valtiovallan ja instituutioiden kanssa, parantaa alan käytäntöjä, toimia yhteistyössä muiden kansallisten järjestöjen kanssa ja tuottaa tilastoja toimialasta. FVCA on European Private Equity and Venture Capital Associationin (EVCA) jäsen. FVCA tähtää pääomasijoittamisen toimintaympäristön kehittämiseen mm. osallistumalla lainsäädännöllisen, verotuksellisen ja operationaalisen toimintaympäristön luomiseen ja kehittämiseen suotuisaksi niin yrittäjille kuin pääomasijoittajillekin. Lisäksi FVCA määrittää toimialalle suosituksia ja toimintamalleja. Yhdistyksen jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdistyksen laatimia eettisiä sääntöjä. FVCA mahdollistaa myös ainutlaatuisen kontaktiverkoston Suomen pääomasijoitusalalla luomalla foorumin kokemusten ja mielipiteiden vaihtamiselle jäsenten ja sidosryhmien kesken. FVCA:n keskeisin tavoite on kehittää suuren yleisön luottamusta pääomasijoittamiseen ja parantaa sen tunnettuutta sijoitusluokkana ja osana vakiintuneita rahoitusmarkkinoita. Mitä on pääomasijoittaminen? Pääomasijoitus on keskipitkän tähtäimen rahoitusta, joka annetaan osakeomistusta vastaan listaamattomaan, nopeasti kasvavaan yritykseen. Pääomasijoitus voi olla tarpeen, jos tarkoituksena on yrityksen perustaminen, toiminnan kasvattaminen, yrityskaupan rahoittaminen, yrityksen tervehdyttäminen tai liiketoiminnan merkittävä muuttaminen. Pääomasijoittamista voidaan käyttää myös omistuksen ja liikkeenjohdon uudelleenjärjestelyiden rahoittamiseen esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa tai johdon yritysostojen yhteydessä. Eri kasvuvaiheiden yritykset aina perustettavasta yrityksestä vakiintuneisiin saakka ja yritykset eri toimialoilla huipputeknologiasta perusteollisuuteen voivat hyötyä pääomasijoituksesta. Sijoittajat määrittelevät kohdeyrityksen kehitysvaiheet seuraavasti: siemenvaihe, käynnistysvaihe, aikainen kasvuvaihe, nopea kasvuvaihe, siirtymävaihe, tervehdyttäminen ja toimivan johdon yritysosto / ulkopuolisen ryhmän yritysosto. Pääomasijoittaja sijoittaa listaamattomiin yrityksiin oman pääomanehtoisesti. Näin pääomasijoittajan saama voitto on riippu-

8 vainen kohteen kasvusta ja menestyksestä. Pääomasijoitukset ovat määräaikaisia ja sijoituksista irtaudutaan tyypillisesti 3-5 vuoden sisällä. Tuotto eli arvonnousu realisoidaan myymällä yritys esimerkiksi teolliselle toimijalle tai listaamalla yritys pörssiin. Pääomasijoitustoimialan ekosysteemi voidaan lyhykäisyydessään esittää kuvion 1 osoittamalla tavalla. Ensimmäinen vaihe käsittää varojenkeruun (fundraising), jolloin pääomasijoittajan perustamaan pääomarahastoon kerätään varat sijoittamista varten. Tyypillisimpänä sijoittajatahona toimivat institutionaaliset sijoittajat, kuten eläke- ja muut vakuutusyhtiöt. Varojen keräämisen jälkeen ryhtyvät pääomasijoittajat etsimään kehityskelpoisia sijoituskohteita, joihin pääomarahastoihin kerättyä sijoitusvarallisuutta sijoitetaan. Pääoman ohella osallistuvat pääomasijoittajat aktiivisesti kohdeyrityksen kehittämiseen muun muassa hallitustyöskentelyn muodossa. Pääoman ja aktiivisen kehittämistyön vastapainoksi luovuttavat yrittäjät yleensä osan yrityksensä osakekannasta pääomasijoittajan hallinnoimien rahastojen omistukseen. Kohdeyrityksiä kehittämällä ja siten omistuksensa arvoa kasvattamalla tekevät pääomasijoittajat tuottonsa, joka realisoituu vasta irtautumisen yhteydessä. Tällöin myös pääoma ja saavutettu tuotto palautetaan rahaston sijoittajille. Sijoittajien saaman tuoton ohella tekevät pääomasijoittajat tärkeätä työtä myös kansantaloudelle. Kohdeyritysten aktiivinen kehittämistyö näkyy välillisesti verotulojen kasvussa ja työllisyyden kohenemisessa, kehittäen siis koko yhteiskuntaa. fvca Kuvio 1: Pääomasijoitustoiminnan ekosysteemi YRITYS- 1. PÄÄOMA 2. KEHITYS YHTEIS- KUNNALLINEN PÄÄOMA- VAIKUTTAVUUS / KASVU- YHTEIS- SIJOITTAJAT RAHASTO PÄÄOMA MERKITTÄVYYS YRITYKSET KUNTA (pääomasijoittajan TALOUDEN (KANSANhallinnoi- KASVU) YRITYKSEN TUOTTO ma) OSAKKUUS 7 FVCA:n toiminta Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n toimintaa johtaa vt. pääsihteeri Antti Sekki. Yhdistyksen palveluksessa on myös analyytikko Vesa Välinen. FVCA:n toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Hallitus voi myös muodostaa työryhmiä toteuttamaan yhdistyksen tavoitteita. Tällä hetkellä työryhmiä on kolme: lakityöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja tutkimustyöryhmä. FVCA:n perustaminen ja puheenjohtajat FVCA perustettiin vuonna Perustajajäseniä oli yhteensä 17. Perustamisestaan lähtien on sekä yhdistys että koko Suomen pääomasijoitussektori kasvanut merkittävästi ja samalla kehittynyt tärkeäksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi.

9 fvca 8 Edelliset puheenjohtajat Matts Andersson 3 / / 1992 Lauri Ratia 3 / / 1993 Erkki Kariola 11 / / 1995 Jorma Terentjeff 2 / / 1995 Arto Naukkarinen 11 / / 1998 Juha Marjosola 3 / / 2000 Anu Nokso-Koivisto 2 / / 2002 Risto Jalonen 2 / / 2004 Kari Rytkönen 3 / / 2006 Matti Turunen 3 / 2006 Yhteystiedot Suomen pääomasijoitusyhdistys ry World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, 6. kerros Helsinki Puh Fax Internet: Sähköposti: Hallitus ja lakityöryhmä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt yhdistyksen hallitukseen: Puheenjohtaja Matti Turunen, Eqvitec Partners Oy Tel.: Hallituksen jäsenet Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy Tel.: Annareetta Lumme-Timonen, 3i Finland Tel.: Erkki Pekkarinen, Bio Fund Management Oy Tel.: Kari Rytkönen, MB Rahastot Oy Tel.: Heikki Westerlund, CapMan Oyj Tel.: Hallituksen sihteeri Antti Sekki, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Tel.: Lakityöryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Jyrki Tähtinen, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy Tel.: Työryhmän jäsenet Mika Alanko, Roschier Asianajotoimisto Oy Tel.: Kari Itälahti, Teknoventure Management Oy Tel.:

10 Jorma Jaalivaara, Sitra Tel.: Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy Tel.: Ulla Niemelä, OKO Private Equity Funds Oy Tel.: Jyrki Orpana, Amanda Capital Oyj Tel.: Mikko Reinikainen, PricewaterhouseCoopers Oy Tel.: Tina Taivaloja, Bio Fund Management Oy Tel.: Martti Timgren, CapMan Oyj Tel.: Tuomo Vähäpassi, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Tel.: Lakityöryhmän sihteeri Antti Sekki, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Tel.: fvca 9

11 FOREWORD fvca 10 The passed year, 2006, was favorable for the Finnish venture capital and private equity industry. The success was driven by good exits managed by many funds advised or managed by Finnish venture capital houses. The fundraising activity stayed also on a high level. These are signs of a sound industry and functioning market around us. Venture capital and private equity is doing well in general in the world. The volumes of new funds raised into new buyout funds are exceeding the old records. The long lasting dry season of venture capital is also over. The increasing number of new venture funds raised in the Nordics, in Europe and in the USA tells us about the importance of venture capital for speeding up innovations and starting new businesses. In Finland the discussion has gone around the themes like innovation, starting up companies, establishing a new industrial base and creating jobs instead of those gone to emerging production countries. The new government of Finland has taken these subjects seriously in their new government program. The Finnish Venture Capital Association has worked intensively with other related organizations to give ideas and advice to the policymakers and legislators in order to find incentives, remove barriers and create the spirit of entrepreneurship and a favorable atmosphere for growth companies. The private equity industry has reached a strong position as an investment class among the institutional investors. The aim of the top organization, European Private Equity and Venture Capital Association, along side with the national associations is conveying the message about the positive impact of the industry on the society and economy. The studies of private equity and venture capital show clear results in creating jobs and starting new growth companies. The FVCA has decided to perform a corresponding study in Finland in The first results will be reported by the end of the year. MATTI TURUNEN Chairman Finnish Venture Capital Association

12 FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION About the Association The Finnish Venture Capital Association (FVCA) promotes and develops the private equity and venture capital industry in Finland. FVCA has 39 full members. This represents the vast majority of Finnish private equity and venture capital firms. In addition, FVCA has 71 associate members. Full membership has been approved for equity investors and venture capitalists representing public and private investment capital, captive funds and corporate venturing units. Associate membership can be granted to organizations and individuals with an interest in the private equity and venture capital industry. The Objectives of FVCA FVCA s objectives include developing venture capital activities and practices in Finland, representing the members views and interests in discussions with the government and institutions, providing assistance in improving professional practice, co-operation with other national associations and providing statistics regarding the industry. FVCA is a member of the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). FVCA aims to improve the framework for venture capital/private equity activity in Finland by, among other things, contributing towards the creation and development of an appropriate legal, fiscal and operational environment and encouraging the development of a favourable entrepreneurial environment. Furthermore, FVCA sets coherent best practices by elaborating operational principles and requires its members to comply with the FVCA Code of Conduct. FVCA also enables a unique network of contacts within the Finnish private equity and venture capital market, providing a forum for the exchange of views and experiences among its members and interest groups. The main objective of FVCA is to enhance public confidence in venture capital and private equity and also increase awareness with regard to venture capital and private equity as a part of established financial markets. What is Venture Capital/Private Equity Private equity refers to the provision of equity financing for companies not quoted on the stock market. Private equity can be used to develop new products and technologies, boost working capital, make acquisitions or strengthen a company s balance sheet. It can also resolve ownership and management issues - succession in family-owned companies or buyouts and buyins of businesses by experienced managers can be executed with private equity funding. Venture capital and private equity can be used in investments in growth companies at any stage of the company s life. These stages span from the seed, start up and early stages to the expansion stage, together with management buyouts and buy-ins of the company. The key elements of venture capital and private equity investments include investment in unlisted companies, usually with equity, and medium to long term investment horizons. The companies, in which investments are made, are characterized by growth potential and prospects of realizing the investment preface 11

13 preface at the end of the investment period through, for instance,a trade sale or floatation on public markets. The Private Equity Ecosystem can be summarized by the diagram shown in Graph 1. The first step includes the fundraising phase at which the fund gathers capital from various investor sources. Institutional investors typically represent the majority of the funds raised. After the fundraising phase is complete, the private equity fund begins seeking suitable businesses in which to invest. In addition to the capital invested, the fund and its managers also offer valuable expertise and active interest in building the businesses in which the investments have been made. This is typically realised through participation by the fund managers on the board of the business. Thus, the entrepreneur effectively exchanges part of their ownership in the company for the capital and the advisory services provided by the fund. The private equity fund then proceeds to develop and expand the business, thereby, increasing the value of its investment. This added value is later realised in the exit phase, preferably via an IPO or a trade sale. The investors behind the fund are then compensated according to the returns realised in the exits from the companies in the fund s portfolio. The resources invested in developing the companies not only benefit the investors of the fund but the economy as a whole. For instance, the active development of businesses reflects positively on the amount of corporate tax collected as well as on employment statistics. 12 Graph 1: The Private Equity Ecosystem ADVISORY 1. CAPITAL 2. SERVICES PRIVATE INVESTORS EQUITY FUND CAPITAL SOCIETY GROWTH IMPACT SOCIETY COMPANIES (ECONOMIC GROWTH) RETURNS OWNERSHIP The Operations of FVCA Founding and Past Chairmen The operations of FVCA are conducted by a secretary general. The acting Secretary General is Mr. Antti Sekki. The association also employs an analyst, Mr Vesa Välinen. The association s operations are supervised by a board of directors. The board may form committees to implement the objectives of the association. The active committees are: the Tax & Legal Committee, the Public Affairs Committee and the Research Committee. FVCA was founded in 1990 by 17 founding members. Since its establishment, FVCA has grown considerably along with the Finnish venture capital market.

14 Past Chairmen Matts Andersson 3/1990 3/1992 Lauri Ratia 3/ /1993 Erkki Kariola 11/1993 2/1995 Jorma Terentjeff 2/ /1995 Arto Naukkarinen 11/1995 3/1998 Juha Marjosola 3/1998 2/2000 Anu Nokso-Koivisto 2/2000 2/2002 Risto Jalonen 2/2002 3/2004 Kari Rytkönen 3/2004 3/2006 Matti Turunen 3/2006 Contact Information: Finnish Venture Capital Association World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, 6th floor FI Helsinki, Finland Tel Fax Webpage: Board of Directors and Legal Committee At the FVCA Annual General Meeting, the following persons were elected to serve as members of the Board of Directors: The Chairman of the Board Mr. Matti Turunen, Eqvitec Partners Ltd Tel.: The Members of the Board: Mr. Henri Grundstén, Finnish Industry Investment Ltd Tel.: Ms Annareetta Lumme-Timonen, 3i Nordic Plc Tel.: Mr. Erkki Pekkarinen, Bio Fund Management Ltd Tel.: Mr. Kari Rytkönen, MB Funds Ltd Tel.: Mr. Heikki Westerlund, CapMan Capital Management Plc Tel.: Secretary of the board Antti Sekki, Finnish Venture Capital Association Tel.: The current Tax & Legal Committee is comprised of the following members: Chairman Jyrki Tähtinen, Attorneys-at-Law Borenius & Kemppinen Ltd Tel.: The Members of the committee: Mika Alanko, Roschier Holmberg, Attorneys Ltd Tel.: fvca 13

15 Kari Itälahti, Teknoventure Management Ltd Tel.: Mikko Reinikainen, PricewaterhouseCoopers Ltd Tel.: fvca Jorma Jaalivaara, Sitra, the Finnish Innovation Fund Tel.: Riitta Jääskeläinen, Finnish Industry Investment Ltd Tel.: Ulla Niemelä, OKO Private Equity Funds Ltd Tel.: Tina Taivaloja, Bio Fund Management Ltd Tel.: Martti Timgren, CapMan Plc Tel.: Tuomo Vähäpassi, Hannes Snellman Attorneys at Law Ltd Tel.: Secretary of the Legal Committee 14 Jyrki Orpana, Amanda Capital Plc Tel.: Antti Sekki, Finnish Venture Capital Association Tel.:

16 tilastot TILASTOT 15

17 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2006 Suomeen rekisteröidyt pääomasijoitusyhtiöt tekivät vuonna 2006 yhteensä 454 uutta sijoitusta, 284 eri kohdeyritykseen. Sijoitettu kokonaissumma oli 350 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ulkomaille rekisteröidyt pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat suomalaisiin kohdeyrityksiin n. 171 miljoonaa euroa. tilastot Jatkosijoitusten osuus sijoitusten kokonaissummasta kasvoi selvästi Aktiivisuus uusien varojen keräämisessä pysyi korkeana, ollen yhteensä 517 miljoonaa euroa Hallinnoitavien pääomien yhteismäärä oli 3156 miljoonaa euroa 16 VARAINHANKINTA Uusien varojen kerääminen on ensimmäinen vaihe vasta perustetun pääomarahaston elinkaarta, sisältäen rahastorakenteen muodostamisen ja uusien sijoittajien etsimisen. Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen varojen keruu on jatkunut korkealla tasolla jo usean vuoden ajan, ollen vuonna miljoonaa euroa. Tästä summasta itsenäiset pääomasijoitusrahastot 1 keräsivät 434 miljoonaa euroa. Loppusumma koostui suoraan taseestaan sijoituksia tekevien pääomasijoittajien keräämästä 82 miljoonasta eurosta ja pääomatuotoista, joiden kokonaissumma oli 1,4 miljoonaa euroa. Itsenäisten rahastojen suurimpana yksittäisenä sijoittajana olivat eläkerahastot (165 miljoonaa euroa, 38 % kaikista itsenäisten rahastojen keräämistä varoista). Määrä oli sama kuin viime vuonna (166 miljoonaa euroa, 2005). Ulkomaalaisten sijoittajien osuus itsenäisten rahastojen sijoitusvaroista oli 135 miljoonan euroa (31 %). Suurinpana yksittäisenä sijoittajaryhmänä toimivat rahastojen rahastot (fund of funds), jotka vuonna 2006 sijoittivat yhteensä 96 miljoonaa euroa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Tutkimuksen metodologian mukaisesti uusien varojen kerääminen on esitetty rahaston kotimarkkinoiden mukaan. Toisin sanoen, vaikka rahaston sijoitusfokus on ulkomaisissa yrityksissä, sen varainkeruu lasketaan kotimaan tilastoihin. SIJOITUKSET Vuonna 2006 uusia sijoituksia tehtiin 350 (313) miljoonan euron arvosta. 1 Lähdejakauma on saatavilla vain itsenäisille pääomasijoitusrahastoille, ei taseestaan sijoituksia tekeville sijoittajille

18 Kappalemääräisesti tarkasteltuna uusia sijoituksia tehtiin 454 (423). Uutta pääomaa saaneiden kohdeyritysten lukumäärä vuonna 2006 oli 284 (244). Yksityiset pääomasijoitusrahastot ja suoraan taseesta sijoituksia tekevät pääomasijoittajat edustivat noin 86 prosentin osuutta koko viime vuoden sijoitusvolyymistä sijoittaen yhteensä 301 miljoonaa euroa, 309 eri transaktiossa. Totuttuun tapaan julkisten toimijoiden osuus pysyi suhteellisen alhaisena (14 %). Julkisen rahoittajan tehtävänä onkin toteuttaa rahamäärältään suhteellisen pienimuotoisia yhteissijoituksia yksityisen pääomasijoittajan johtamiin investointikohteisiin. Sijoitusten suhteellisen pieni koko heijastui kuitenkin suurena kappalemääränä. Kaiken kaikkiaan, julkisen sektorin toimijat tekivät yhteensä 145 sijoitusta, mikä vastaa 32 prosentin osuutta koko viime vuoden sijoitusmäärästä. Pääsääntöisesti julkisen sektorin sijoitukset kohdistuivat jo portfolioissa oleviin yrityksiin ja lukeutuvat siten jatkosijoituksiksi. Vuonna 2006 tehdyistä pääomasijoituksista venture capital sijoitusten osuus oli 71 prosenttia (248 miljoonaa euroa) ja buyout sijoitusten osuus 29 prosenttia (102 miljoonaa euroa). Kappalemääräisesti venture capital sijoituksia tehtiin 410 ja buyout sijoituksia 44. Käytetyt sijoitusinstrumentit jakautuivat seuraavasti: oman pääoman ehtoinen rahoitus 42 prosenttia, mezzanine - rahoitus 28 prosenttia, vakuudeton laina 17 prosenttia ja muita oman pääoman ehtoisia instrumentteja 13 prosenttia. Vuonna 2006 ulkomaille rekisteröidyt pääomasijoitusyhteisöt sijoittivat suomalaisiin kohdeyrityksiin 171 miljoonaa euroa (tämä luku perustuu EVCA:n raportointimetodologiaan, eikä ole täysin suhteutettavissa muihin tekstissä esitettyihin lukuihin). Ensi- ja jatkosijoitukset Ensisijoitus määritellään sijoittavan rahaston näkökulmasta. Ensisijoitus on rahaston ensimmäinen sijoitus kohdeyritykseen. Rahaston ensimmäisen sijoituksen jälkeen seuraavat sijoitukset luokitellaan jatkosijoituksiksi. Vuonna 2006 ensisijoituksia tehtiin yhteensä 185 miljoonan euron arvosta. Kappalemääräisesti tarkasteltuna ensisijoituksia tehtiin 182. Euromääräisesti tarkasteltuna sijoitusaktiviteetti painottui aiempaa enemmän jatkosijoitusten puolelle, ollen ensimmäistä kertaa lähes tasoissa ensisijoitusten kanssa. Eniten ensisijoituksia tehtiin kasvuvaiheen yrityksiin, yhteensä 38 (40) miljoonaa euroa, vastaten yli viidenneksen osuutta ensisijoitusten yhteismäärästä (johdon yritysostot mukaan lukien). Alkuvaiheen 2 yritykset saivat yhteensä 33 (30) miljoonaa euroa ja kappalemääräisesti tarkasteltuna 99 (65) ensisijoitusta. Siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvuvaiheen yritykset saivat mainitussa järjestyksessä 3 %, 7 % ja 6 % kaikista ensisijoituseuroista. Kappalemääräisesti eniten ensisijoituksia saivat siemen- ja käynnistysvaiheen yritykset. Kumpaankin kehitysvaiheeseen tehtiin sijoituksia yhteensä 40 kappaletta (yhteensä 80 sijoitusta, 44 % kaikista ensisijoituksista). Vastaavasti kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin 27 (15 %) ja aikaisen kasvun yrityksiin 19 (10 %) ensisijoitusta. Toimialakohtaisessa tarkastelussa eniten ensisijoituseuroja sai valmistusteollisuus, 52 tilastot 17 2 Alkuvaihe koostuu siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaiheista

19 tilastot miljoonan euron edestä, yhteensä 58 eri sijoituskohteeseen. Seuraavaksi eniten ensisijoituseuroja keräsivät Life Sciences (14 miljoonaa euroa, 18 sijoitusta) ja ICT (11 miljoonaa euroa, 34 sijoitusta) Ensisijoitusten keskikoko venture capital -sektorilla vuonna 2006 oli 0,68 (0,74) miljoonaa euroa, mediaanin ollessa 0,25 (0,30) miljoonassa eurossa. Johdon yritysostojen osuus ensisijoitusten euromääräisessä tarkastelussa oli 46 prosenttia, yhteensä sijoituksia tehtiin siis 86 (115) miljoonan euron arvosta, 37 (45) eri yritykseen. Näiden sijoitusten keskikoko oli 2,3 (2,6) miljoonaa euroa, mediaani 0,40 (0,49) miljoonaa euroa. luokkaa kaikista sijoituksista (55 %, 2005). Kasvuvaiheen yritykset saivat 25 prosentin osuuden kappalemääräisestä jakaumasta (29 %, 2005). Johdon yritysostot ja toissijainen rahoitus saivat mainitussa järjestyksessä 10 % ja 6 % osuudet vuoden 2006 kappalemääräisestä jakaumasta. Toimialajakauma Euromääräisesti eniten venture capital -sijoituksia tehtiin lääketieteen alalle (medical related industry), yhteensä 55 miljoonan euron edestä (22 %). Seuraavaksi eniten venture capital sijoituksia tehtiin valmistusteollisuuteen (37 miljoonaa euroa /15 %). Teolliset tuotteet ja palvelut saivat 23 miljoonaa euroa (9 %) ja tietotekniikanala 22 miljoonaa euroa (9 %). 18 Yhteensä 90 uutta yritystä sai ensimmäistä kertaa elinkaarensa aikana ammattimaista pääomarahoitusta. Näistä yrityksistä 73 (75, 2005) lukeutui venture capital -kategoriaan, 17 yrityksessä kyseessä oli johdon yritysosto. Kehitysvaihejakauma Ensi- ja jatkosijoitukset mukaan lukien saivat kasvuvaiheen yritykset uutta pääomaa 111 (77) miljoonaa euroa, yhteensä 113 (122) eri sijoituskohteeseen. Toisin sanoen, sijoitusten eri kehitysvaiheiden välisessä vertailussa eniten sijoituksia tehtiin kasvuvaiheen yrityksiin. Seuraavaksi eniten uutta pääomaa keräsivät aikaisen kasvun vaihe (40 miljoonaa euroa, 84 sijoitusta), käynnistysvaihe (26 miljoonaa euroa, 93 sijoitusta) ja siemenvaihe (12 miljoonaa euroa, 79 sijoitusta). Toissijaista rahoitusta hyödynnettiin 51 miljoonan euron edestä (15 % kaikista sijoituksista), yhteensä 25 eri sijoituskohteeseen. Buyout -sijoituksia tehtiin 102 miljoonalla eurolla. Alkuvaiheen sijoitusten kappalemääräinen osuus pysyi ennallaan, ollen 56 prosentin Myös buyout -rahastot sijoittivat euromääräisesti eniten lääketieteen alalla toimiviin yrityksiin, jossa johdon yritysostoja tehtiin yhteensä 38 (37 %) miljoonan euron edestä. Vastaavasti teolliset tuotteet ja palvelut keräsivät johdon yritysostoissa mitattuna 26 (26 %) miljoonaa euroa ja kuluttajatuotteet 16 (15 %) miljoonaa euroa. Kappalemääräisesti eniten venture capital sijoituksia kohdistettiin tietotekniikan alalle, yhteensä 89 sijoitusta lähes 22 % kaikista venture capital -sijoituksista (yht. 410 kpl). Seuraavaksi eniten sijoituksia keräsi lääketiede (57 kpl, 14 %), teolliset tuotteet ja palvelut (49 kpl, 12 %) ja elektroniikka (45 kpl, 11 %). Kokonaisvaltaisesti teknologiateollisuuden pariin suunnattiin venture capital sijoituksia 87 miljoonan euron edestä (35 % venture capital sijoituksista). Kappalemääräisesti venture capital sijoituksia tehtiin teknologiayrityksiin 242 kappaletta (59 % venture capital -sijoituksista). Teknologiayritysten osuus kaikista kohdeyrityksistä vuonna 2006 oli 61 % (56 %).

20 Yritykset joiden voidaan katsoa toimivan sähköisen kaupankäynnin alalla, saivat sijoituksia yhteensä 16 miljoonan euron edestä (5 % kaikista sijoituksista). Johdon yritysostot mukaan luettuna sähköisen kaupankäynnin koko sijoitusaktiivisuudesta oli 7 prosenttiyksikköä. Maantieteellinen jakauma Tutkimuksen metodologian mukaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden ulkomaiset sijoitukset lasketaan mukaan tilastoihin vain, jos ne tehdään suoraan kotimaisesta pääomarahastoja hallinnoivasta yrityksestä, eikä ulkomaalaisen toimipisteen nimissä. Noin 31 prosenttia vuonna 2006 Suomesta käsin sijoitetusta pääomasta kanavoitiin ulkomaalaisiin yrityksiin suomalaisten pääomasijoitusrahastojen kautta (38 %, 2005). Suomeen tehdyt sijoitukset kohdistuivat pääosin Etelä-Suomen alueelle, jonne kanavoitiin noin 62 % (54 %) kotimaahan kohdistuneesta sijoitusvarallisuudesta. Länsi-Suomen alueella euroja kohdistettiin 24 prosentin edestä (26 %, 2005) ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijoitettiin seuraavassa järjestyksessä 4 % (2 %) ja 10 % (18 %). Myös sijoitusten välinen kappalemääräinen jakauma noudatti edellä kuvatun mukaista jakaumaa; Etelä- Suomi 53 % (44 %), Länsi-Suomi 26 % (36 %), Itä-Suomi 7 % (4 %) ja Pohjois-Suomi 14 % (16 %). IRTAUTUMISET Irtautumisten tilastointi seuraa suomalaisten pääomasijoittajien sijoitusportfolion kehitystä. Irtautumisten euromäärät ilmoitetaan hankintahintaan, eivätkä ne siitä syystä sisällä informaatiota realisoidun tuoton suhteen. Irtautumisten määrä kasvoi jälleen kerran uudelle ennätystasolle, tarkoittaen jo kolmatta perättäistä ennätysvuotta hankintahintaan suoritettujen irtautumisten arvossa mitattuna. Vuonna 2006 hankintahintaisia irtautumisia toteutettiin 399 miljoonan euron arvosta. Osittaisia tai täydellisiä irtautumisia tehtiin 271 (247) kappaletta. Yhteissijoituksista johtuen irtauduttujen yritysten kappalemäärä oli 160 (165). Irtautumistavoista käytetyin oli teolliset yrityskaupat, joita hyödynnettiin yhteensä 139 miljoonan euron edestä (35 % kaikista irtautumisista). Lainapääoman takaisinmaksua hyödynnettiin 127 miljoonan euron arvosta. Myyntiä toiselle pääomasijoittajalle käytettiin 30 miljoonan euron edestä ja osakkeiden takaisinmyyntiä yrityksen toimivalle johdolle 20 miljoonan edestä. Osittaiset ja täydet alaskirjaukset vastasivat 11 prosenttia (8 %) kaikkien irtautumisten hankintahintaisesta yhteissummasta, ollen 43 miljoonaa euroa (25 miljoonaa euroa, 2005). HALLINNOITAVA PÄÄOMA Suomalaisten pääomasijoittajien hallinnoiman pääoman yhteismäärä vuoden 2006 lopussa oli 3156 miljoonaa euroa. Tästä summasta 58 prosenttia oli jo sijoitettuna kohdeyrityksiin ja 42 prosenttia sijoitussitoumuksina. AKTIIVINEN SIJOITUSPORTFOLIO Pääomasijoittajien aktiivinen sijoitusportfolio koostui vuoden 2006 lopussa 800 (745) yrityksestä. Portfolion hankintahintainen arvo oli miljoonaa euroa. Suurimmat toimialat pääomasijoittajien aktiivisessa portfoliossa ovat lääketieteelliset alat, joihin on yhteensä sitoutunut 250 miljoonaa euroa (13,6 % koko portfoliosta). Valmistusyritykset asettuvat toisella sijalle tilastot 19

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Biotie Therapies Corp.

Biotie Therapies Corp. Biotie Therapies Corp. Timo Veromaa, President and CEO EGM 28.11.2006 Future outlook 2006 (1/2) (As presented in the AGM 30 March 2006) Commercialize the European and Asian rights of nalmefene Bring the

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Cleantech yhtiöt, sijoittajanäkökulma kehitysmaaliiketoimintaan Kehityspolitiikan yritysfoorumi, toukokuu Tarja Teppo Cleantech Invest

Cleantech yhtiöt, sijoittajanäkökulma kehitysmaaliiketoimintaan Kehityspolitiikan yritysfoorumi, toukokuu Tarja Teppo Cleantech Invest Cleantech yhtiöt, sijoittajanäkökulma kehitysmaaliiketoimintaan Kehityspolitiikan yritysfoorumi, toukokuu 2012 Tarja Teppo Cleantech Invest Contents Cleantech Invest: lyhyt johdanto Mitä me teemme? Kiihdyttämötoiminta

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Mitä on pääomasijoittaminen?

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 ECONOMIC IMPORTANCE OF THE FOREST SECTOR IN FINNISH REGIONS AND SUB-REGIONS IN 2002 Sources: Statistic Finland, Genimap Oy (L6022/05) The Economic Importance of the Forest Sector in Finnish Regions and

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy.

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy. Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia, Suomessa saavutetaan pian 199-luvun korkein taso Public Debt Increasing at Record Speed, Finland Soon Back at 199s Peak Level Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP,

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Internet of NO things

Internet of NO things Internet of NO things & the hyperconnected era What happens when digital melts to the environment and disappears? Roope Mokka Demos Helsinki Twitter: @mokka Erehdyimme ajattelemaan, että Nokian vanhat

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa

EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa EU:n aluetukien ja energiatukien hyödyntäminen Suomessa Energiateollisuuden EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö Konserniohjausyksikkö ERDF and

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot