VUOSIKIRJA / YEARBOOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA / YEARBOOK SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

2 VUOSIKIRJA / YEARBOOK SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

3 yearbook Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia Oy Printing house: Punamusta Oy, 2007

4 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS Alkusanat Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Yhdistyksen hallitus ja lakityöryhmä Preface The Finnish Venture Capital Association Board of Directors and Tax and Legal Committee yearbook 2007 Tilastotietoja toimialasta 2006 The Development of Private Equity Industry in Finland Jäsenhakemisto Directory of Members Kansalliset yhdistykset National Associations Henkilöhaku Index of Persons

5

6 ESIPUHE Vuosi 2006 oli suotuisa pääomasijoittamiselle, onnistumisia ja uusia ennätyksiä koettiin erityisesti irtautumisissa sijoituskohteista. Myös uusien varojen kerääminen rahastoihin jatkui korkealla tasolla. Myönteisiä tuloksia molemmissa pääomasijoittamisen keskeisissä osa-alueissa voidaan pitää näyttönä toimialan kehittyneisyydestä ja terveestä markkinasta. Pääomasjoittaminen voi hyvin myös muualla maailmassa. Buyout-rahastot ovat keränneet ennätysmäisesti pääomia yritysosto- ja yritysjärjestelyrahastoihin. Myös Venture Capital toiminta, aikaisen- ja kasvuvaiheen rahoittaminen, on alkanut kiinnostaa institutionaalisia sijoittajia useamman hiljaisen vuoden jälkeen. Uusia rahastoja on kerätty runsaasti Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa. Tämä kiinnostuksen kasvu tulee uusista tarpeista, joita globalisoituva maailma kohtaa ratkaistaessa esimerkiksi energian saatavuuteen ja ilmaston muutokseen liittyviä haasteita. Suomen eduskuntavaalien yhteydessä käytiin voimakasta keskustelua innovaatioista ja niiden tarpeesta yhteiskunnan kehittämisessä. Suomen pääomasijoitusyhdistys toi useiden kumppanijärjestöjen kanssa esille monia käytännön toimenpiteitä, joilla innovaatioista voitaisiin saada aikaan yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Uuteen hallitusohjelmaan kirjattiinkin monia toimia, joilla poistetaan liiketoiminnan esteitä, kannustetaan yrittämään sekä tukemaan kohti kasvuyrittäjyyttä. Pääomasijoittaminen on saavuttanut institutionaalisten sijoittajien instrumenttivalikoimassa merkittävän aseman omana sijoitusluokkanaan. Samalla pääomasijoittajien Eurooppalainen kattojärjestö EVCA sekä useat kansalliset järjestöt ovat tuoneet voimakkaasti esille pääomasijoittamisen merkitystä ja vaikutusta niin yhteiskunnan kuin koko kansantaloudenkin kehittymisen kannalta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pääomasijoittamisella on merkittävä vaikutus työpaikkojen luomisessa, uusien yritysten perustamisessa ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Suomen pääomasijoitusyhdistys on päättänyt toteuttaa oman vaikuttavuustukimuksensa kuluvan vuoden aikana. Ensimmäiset tulokset ovat saatavilla vuoden loppuun mennessä. MATTI TURUNEN Puheenjohtaja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry alkusanat 5

7 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY fvca 6 Yhdistyksestä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n (Finnish Venture Capital Association, FVCA) tarkoituksena on pääomasijoitustoimialan kehittäminen Suomessa. Varsinaisia jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 39 ja liitännäisjäseniä 71. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat Suomessa pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhteisöjä, joilla on pääomasijoitustoimintaa harjoittava toimipiste Suomessa ja jotka toiminnassaan noudattavat erillisen Code of Conduct normiston periaatteita. Tämän lisäksi yhdistys hyväksyy liitännäisjäsenikseen yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pääomasijoitustoiminnan kehittymiseen Suomessa. FVCA:n tavoitteet Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n tavoitteina on kehittää pääomasijoitustoimialaa Suomessa, ajaa yhdistyksen jäsenten ja toimialan yleistä etua vuorovaikutuksessa valtiovallan ja instituutioiden kanssa, parantaa alan käytäntöjä, toimia yhteistyössä muiden kansallisten järjestöjen kanssa ja tuottaa tilastoja toimialasta. FVCA on European Private Equity and Venture Capital Associationin (EVCA) jäsen. FVCA tähtää pääomasijoittamisen toimintaympäristön kehittämiseen mm. osallistumalla lainsäädännöllisen, verotuksellisen ja operationaalisen toimintaympäristön luomiseen ja kehittämiseen suotuisaksi niin yrittäjille kuin pääomasijoittajillekin. Lisäksi FVCA määrittää toimialalle suosituksia ja toimintamalleja. Yhdistyksen jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdistyksen laatimia eettisiä sääntöjä. FVCA mahdollistaa myös ainutlaatuisen kontaktiverkoston Suomen pääomasijoitusalalla luomalla foorumin kokemusten ja mielipiteiden vaihtamiselle jäsenten ja sidosryhmien kesken. FVCA:n keskeisin tavoite on kehittää suuren yleisön luottamusta pääomasijoittamiseen ja parantaa sen tunnettuutta sijoitusluokkana ja osana vakiintuneita rahoitusmarkkinoita. Mitä on pääomasijoittaminen? Pääomasijoitus on keskipitkän tähtäimen rahoitusta, joka annetaan osakeomistusta vastaan listaamattomaan, nopeasti kasvavaan yritykseen. Pääomasijoitus voi olla tarpeen, jos tarkoituksena on yrityksen perustaminen, toiminnan kasvattaminen, yrityskaupan rahoittaminen, yrityksen tervehdyttäminen tai liiketoiminnan merkittävä muuttaminen. Pääomasijoittamista voidaan käyttää myös omistuksen ja liikkeenjohdon uudelleenjärjestelyiden rahoittamiseen esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa tai johdon yritysostojen yhteydessä. Eri kasvuvaiheiden yritykset aina perustettavasta yrityksestä vakiintuneisiin saakka ja yritykset eri toimialoilla huipputeknologiasta perusteollisuuteen voivat hyötyä pääomasijoituksesta. Sijoittajat määrittelevät kohdeyrityksen kehitysvaiheet seuraavasti: siemenvaihe, käynnistysvaihe, aikainen kasvuvaihe, nopea kasvuvaihe, siirtymävaihe, tervehdyttäminen ja toimivan johdon yritysosto / ulkopuolisen ryhmän yritysosto. Pääomasijoittaja sijoittaa listaamattomiin yrityksiin oman pääomanehtoisesti. Näin pääomasijoittajan saama voitto on riippu-

8 vainen kohteen kasvusta ja menestyksestä. Pääomasijoitukset ovat määräaikaisia ja sijoituksista irtaudutaan tyypillisesti 3-5 vuoden sisällä. Tuotto eli arvonnousu realisoidaan myymällä yritys esimerkiksi teolliselle toimijalle tai listaamalla yritys pörssiin. Pääomasijoitustoimialan ekosysteemi voidaan lyhykäisyydessään esittää kuvion 1 osoittamalla tavalla. Ensimmäinen vaihe käsittää varojenkeruun (fundraising), jolloin pääomasijoittajan perustamaan pääomarahastoon kerätään varat sijoittamista varten. Tyypillisimpänä sijoittajatahona toimivat institutionaaliset sijoittajat, kuten eläke- ja muut vakuutusyhtiöt. Varojen keräämisen jälkeen ryhtyvät pääomasijoittajat etsimään kehityskelpoisia sijoituskohteita, joihin pääomarahastoihin kerättyä sijoitusvarallisuutta sijoitetaan. Pääoman ohella osallistuvat pääomasijoittajat aktiivisesti kohdeyrityksen kehittämiseen muun muassa hallitustyöskentelyn muodossa. Pääoman ja aktiivisen kehittämistyön vastapainoksi luovuttavat yrittäjät yleensä osan yrityksensä osakekannasta pääomasijoittajan hallinnoimien rahastojen omistukseen. Kohdeyrityksiä kehittämällä ja siten omistuksensa arvoa kasvattamalla tekevät pääomasijoittajat tuottonsa, joka realisoituu vasta irtautumisen yhteydessä. Tällöin myös pääoma ja saavutettu tuotto palautetaan rahaston sijoittajille. Sijoittajien saaman tuoton ohella tekevät pääomasijoittajat tärkeätä työtä myös kansantaloudelle. Kohdeyritysten aktiivinen kehittämistyö näkyy välillisesti verotulojen kasvussa ja työllisyyden kohenemisessa, kehittäen siis koko yhteiskuntaa. fvca Kuvio 1: Pääomasijoitustoiminnan ekosysteemi YRITYS- 1. PÄÄOMA 2. KEHITYS YHTEIS- KUNNALLINEN PÄÄOMA- VAIKUTTAVUUS / KASVU- YHTEIS- SIJOITTAJAT RAHASTO PÄÄOMA MERKITTÄVYYS YRITYKSET KUNTA (pääomasijoittajan TALOUDEN (KANSANhallinnoi- KASVU) YRITYKSEN TUOTTO ma) OSAKKUUS 7 FVCA:n toiminta Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n toimintaa johtaa vt. pääsihteeri Antti Sekki. Yhdistyksen palveluksessa on myös analyytikko Vesa Välinen. FVCA:n toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Hallitus voi myös muodostaa työryhmiä toteuttamaan yhdistyksen tavoitteita. Tällä hetkellä työryhmiä on kolme: lakityöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja tutkimustyöryhmä. FVCA:n perustaminen ja puheenjohtajat FVCA perustettiin vuonna Perustajajäseniä oli yhteensä 17. Perustamisestaan lähtien on sekä yhdistys että koko Suomen pääomasijoitussektori kasvanut merkittävästi ja samalla kehittynyt tärkeäksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi.

9 fvca 8 Edelliset puheenjohtajat Matts Andersson 3 / / 1992 Lauri Ratia 3 / / 1993 Erkki Kariola 11 / / 1995 Jorma Terentjeff 2 / / 1995 Arto Naukkarinen 11 / / 1998 Juha Marjosola 3 / / 2000 Anu Nokso-Koivisto 2 / / 2002 Risto Jalonen 2 / / 2004 Kari Rytkönen 3 / / 2006 Matti Turunen 3 / 2006 Yhteystiedot Suomen pääomasijoitusyhdistys ry World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, 6. kerros Helsinki Puh Fax Internet: Sähköposti: Hallitus ja lakityöryhmä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n vuosikokouksessa valittiin seuraavat henkilöt yhdistyksen hallitukseen: Puheenjohtaja Matti Turunen, Eqvitec Partners Oy Tel.: Hallituksen jäsenet Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy Tel.: Annareetta Lumme-Timonen, 3i Finland Tel.: Erkki Pekkarinen, Bio Fund Management Oy Tel.: Kari Rytkönen, MB Rahastot Oy Tel.: Heikki Westerlund, CapMan Oyj Tel.: Hallituksen sihteeri Antti Sekki, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Tel.: Lakityöryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Jyrki Tähtinen, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy Tel.: Työryhmän jäsenet Mika Alanko, Roschier Asianajotoimisto Oy Tel.: Kari Itälahti, Teknoventure Management Oy Tel.:

10 Jorma Jaalivaara, Sitra Tel.: Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy Tel.: Ulla Niemelä, OKO Private Equity Funds Oy Tel.: Jyrki Orpana, Amanda Capital Oyj Tel.: Mikko Reinikainen, PricewaterhouseCoopers Oy Tel.: Tina Taivaloja, Bio Fund Management Oy Tel.: Martti Timgren, CapMan Oyj Tel.: Tuomo Vähäpassi, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Tel.: Lakityöryhmän sihteeri Antti Sekki, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Tel.: fvca 9

11 FOREWORD fvca 10 The passed year, 2006, was favorable for the Finnish venture capital and private equity industry. The success was driven by good exits managed by many funds advised or managed by Finnish venture capital houses. The fundraising activity stayed also on a high level. These are signs of a sound industry and functioning market around us. Venture capital and private equity is doing well in general in the world. The volumes of new funds raised into new buyout funds are exceeding the old records. The long lasting dry season of venture capital is also over. The increasing number of new venture funds raised in the Nordics, in Europe and in the USA tells us about the importance of venture capital for speeding up innovations and starting new businesses. In Finland the discussion has gone around the themes like innovation, starting up companies, establishing a new industrial base and creating jobs instead of those gone to emerging production countries. The new government of Finland has taken these subjects seriously in their new government program. The Finnish Venture Capital Association has worked intensively with other related organizations to give ideas and advice to the policymakers and legislators in order to find incentives, remove barriers and create the spirit of entrepreneurship and a favorable atmosphere for growth companies. The private equity industry has reached a strong position as an investment class among the institutional investors. The aim of the top organization, European Private Equity and Venture Capital Association, along side with the national associations is conveying the message about the positive impact of the industry on the society and economy. The studies of private equity and venture capital show clear results in creating jobs and starting new growth companies. The FVCA has decided to perform a corresponding study in Finland in The first results will be reported by the end of the year. MATTI TURUNEN Chairman Finnish Venture Capital Association

12 FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION About the Association The Finnish Venture Capital Association (FVCA) promotes and develops the private equity and venture capital industry in Finland. FVCA has 39 full members. This represents the vast majority of Finnish private equity and venture capital firms. In addition, FVCA has 71 associate members. Full membership has been approved for equity investors and venture capitalists representing public and private investment capital, captive funds and corporate venturing units. Associate membership can be granted to organizations and individuals with an interest in the private equity and venture capital industry. The Objectives of FVCA FVCA s objectives include developing venture capital activities and practices in Finland, representing the members views and interests in discussions with the government and institutions, providing assistance in improving professional practice, co-operation with other national associations and providing statistics regarding the industry. FVCA is a member of the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). FVCA aims to improve the framework for venture capital/private equity activity in Finland by, among other things, contributing towards the creation and development of an appropriate legal, fiscal and operational environment and encouraging the development of a favourable entrepreneurial environment. Furthermore, FVCA sets coherent best practices by elaborating operational principles and requires its members to comply with the FVCA Code of Conduct. FVCA also enables a unique network of contacts within the Finnish private equity and venture capital market, providing a forum for the exchange of views and experiences among its members and interest groups. The main objective of FVCA is to enhance public confidence in venture capital and private equity and also increase awareness with regard to venture capital and private equity as a part of established financial markets. What is Venture Capital/Private Equity Private equity refers to the provision of equity financing for companies not quoted on the stock market. Private equity can be used to develop new products and technologies, boost working capital, make acquisitions or strengthen a company s balance sheet. It can also resolve ownership and management issues - succession in family-owned companies or buyouts and buyins of businesses by experienced managers can be executed with private equity funding. Venture capital and private equity can be used in investments in growth companies at any stage of the company s life. These stages span from the seed, start up and early stages to the expansion stage, together with management buyouts and buy-ins of the company. The key elements of venture capital and private equity investments include investment in unlisted companies, usually with equity, and medium to long term investment horizons. The companies, in which investments are made, are characterized by growth potential and prospects of realizing the investment preface 11

13 preface at the end of the investment period through, for instance,a trade sale or floatation on public markets. The Private Equity Ecosystem can be summarized by the diagram shown in Graph 1. The first step includes the fundraising phase at which the fund gathers capital from various investor sources. Institutional investors typically represent the majority of the funds raised. After the fundraising phase is complete, the private equity fund begins seeking suitable businesses in which to invest. In addition to the capital invested, the fund and its managers also offer valuable expertise and active interest in building the businesses in which the investments have been made. This is typically realised through participation by the fund managers on the board of the business. Thus, the entrepreneur effectively exchanges part of their ownership in the company for the capital and the advisory services provided by the fund. The private equity fund then proceeds to develop and expand the business, thereby, increasing the value of its investment. This added value is later realised in the exit phase, preferably via an IPO or a trade sale. The investors behind the fund are then compensated according to the returns realised in the exits from the companies in the fund s portfolio. The resources invested in developing the companies not only benefit the investors of the fund but the economy as a whole. For instance, the active development of businesses reflects positively on the amount of corporate tax collected as well as on employment statistics. 12 Graph 1: The Private Equity Ecosystem ADVISORY 1. CAPITAL 2. SERVICES PRIVATE INVESTORS EQUITY FUND CAPITAL SOCIETY GROWTH IMPACT SOCIETY COMPANIES (ECONOMIC GROWTH) RETURNS OWNERSHIP The Operations of FVCA Founding and Past Chairmen The operations of FVCA are conducted by a secretary general. The acting Secretary General is Mr. Antti Sekki. The association also employs an analyst, Mr Vesa Välinen. The association s operations are supervised by a board of directors. The board may form committees to implement the objectives of the association. The active committees are: the Tax & Legal Committee, the Public Affairs Committee and the Research Committee. FVCA was founded in 1990 by 17 founding members. Since its establishment, FVCA has grown considerably along with the Finnish venture capital market.

14 Past Chairmen Matts Andersson 3/1990 3/1992 Lauri Ratia 3/ /1993 Erkki Kariola 11/1993 2/1995 Jorma Terentjeff 2/ /1995 Arto Naukkarinen 11/1995 3/1998 Juha Marjosola 3/1998 2/2000 Anu Nokso-Koivisto 2/2000 2/2002 Risto Jalonen 2/2002 3/2004 Kari Rytkönen 3/2004 3/2006 Matti Turunen 3/2006 Contact Information: Finnish Venture Capital Association World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, 6th floor FI Helsinki, Finland Tel Fax Webpage: Board of Directors and Legal Committee At the FVCA Annual General Meeting, the following persons were elected to serve as members of the Board of Directors: The Chairman of the Board Mr. Matti Turunen, Eqvitec Partners Ltd Tel.: The Members of the Board: Mr. Henri Grundstén, Finnish Industry Investment Ltd Tel.: Ms Annareetta Lumme-Timonen, 3i Nordic Plc Tel.: Mr. Erkki Pekkarinen, Bio Fund Management Ltd Tel.: Mr. Kari Rytkönen, MB Funds Ltd Tel.: Mr. Heikki Westerlund, CapMan Capital Management Plc Tel.: Secretary of the board Antti Sekki, Finnish Venture Capital Association Tel.: The current Tax & Legal Committee is comprised of the following members: Chairman Jyrki Tähtinen, Attorneys-at-Law Borenius & Kemppinen Ltd Tel.: The Members of the committee: Mika Alanko, Roschier Holmberg, Attorneys Ltd Tel.: fvca 13

15 Kari Itälahti, Teknoventure Management Ltd Tel.: Mikko Reinikainen, PricewaterhouseCoopers Ltd Tel.: fvca Jorma Jaalivaara, Sitra, the Finnish Innovation Fund Tel.: Riitta Jääskeläinen, Finnish Industry Investment Ltd Tel.: Ulla Niemelä, OKO Private Equity Funds Ltd Tel.: Tina Taivaloja, Bio Fund Management Ltd Tel.: Martti Timgren, CapMan Plc Tel.: Tuomo Vähäpassi, Hannes Snellman Attorneys at Law Ltd Tel.: Secretary of the Legal Committee 14 Jyrki Orpana, Amanda Capital Plc Tel.: Antti Sekki, Finnish Venture Capital Association Tel.:

16 tilastot TILASTOT 15

17 PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2006 Suomeen rekisteröidyt pääomasijoitusyhtiöt tekivät vuonna 2006 yhteensä 454 uutta sijoitusta, 284 eri kohdeyritykseen. Sijoitettu kokonaissumma oli 350 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ulkomaille rekisteröidyt pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat suomalaisiin kohdeyrityksiin n. 171 miljoonaa euroa. tilastot Jatkosijoitusten osuus sijoitusten kokonaissummasta kasvoi selvästi Aktiivisuus uusien varojen keräämisessä pysyi korkeana, ollen yhteensä 517 miljoonaa euroa Hallinnoitavien pääomien yhteismäärä oli 3156 miljoonaa euroa 16 VARAINHANKINTA Uusien varojen kerääminen on ensimmäinen vaihe vasta perustetun pääomarahaston elinkaarta, sisältäen rahastorakenteen muodostamisen ja uusien sijoittajien etsimisen. Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen varojen keruu on jatkunut korkealla tasolla jo usean vuoden ajan, ollen vuonna miljoonaa euroa. Tästä summasta itsenäiset pääomasijoitusrahastot 1 keräsivät 434 miljoonaa euroa. Loppusumma koostui suoraan taseestaan sijoituksia tekevien pääomasijoittajien keräämästä 82 miljoonasta eurosta ja pääomatuotoista, joiden kokonaissumma oli 1,4 miljoonaa euroa. Itsenäisten rahastojen suurimpana yksittäisenä sijoittajana olivat eläkerahastot (165 miljoonaa euroa, 38 % kaikista itsenäisten rahastojen keräämistä varoista). Määrä oli sama kuin viime vuonna (166 miljoonaa euroa, 2005). Ulkomaalaisten sijoittajien osuus itsenäisten rahastojen sijoitusvaroista oli 135 miljoonan euroa (31 %). Suurinpana yksittäisenä sijoittajaryhmänä toimivat rahastojen rahastot (fund of funds), jotka vuonna 2006 sijoittivat yhteensä 96 miljoonaa euroa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Tutkimuksen metodologian mukaisesti uusien varojen kerääminen on esitetty rahaston kotimarkkinoiden mukaan. Toisin sanoen, vaikka rahaston sijoitusfokus on ulkomaisissa yrityksissä, sen varainkeruu lasketaan kotimaan tilastoihin. SIJOITUKSET Vuonna 2006 uusia sijoituksia tehtiin 350 (313) miljoonan euron arvosta. 1 Lähdejakauma on saatavilla vain itsenäisille pääomasijoitusrahastoille, ei taseestaan sijoituksia tekeville sijoittajille

18 Kappalemääräisesti tarkasteltuna uusia sijoituksia tehtiin 454 (423). Uutta pääomaa saaneiden kohdeyritysten lukumäärä vuonna 2006 oli 284 (244). Yksityiset pääomasijoitusrahastot ja suoraan taseesta sijoituksia tekevät pääomasijoittajat edustivat noin 86 prosentin osuutta koko viime vuoden sijoitusvolyymistä sijoittaen yhteensä 301 miljoonaa euroa, 309 eri transaktiossa. Totuttuun tapaan julkisten toimijoiden osuus pysyi suhteellisen alhaisena (14 %). Julkisen rahoittajan tehtävänä onkin toteuttaa rahamäärältään suhteellisen pienimuotoisia yhteissijoituksia yksityisen pääomasijoittajan johtamiin investointikohteisiin. Sijoitusten suhteellisen pieni koko heijastui kuitenkin suurena kappalemääränä. Kaiken kaikkiaan, julkisen sektorin toimijat tekivät yhteensä 145 sijoitusta, mikä vastaa 32 prosentin osuutta koko viime vuoden sijoitusmäärästä. Pääsääntöisesti julkisen sektorin sijoitukset kohdistuivat jo portfolioissa oleviin yrityksiin ja lukeutuvat siten jatkosijoituksiksi. Vuonna 2006 tehdyistä pääomasijoituksista venture capital sijoitusten osuus oli 71 prosenttia (248 miljoonaa euroa) ja buyout sijoitusten osuus 29 prosenttia (102 miljoonaa euroa). Kappalemääräisesti venture capital sijoituksia tehtiin 410 ja buyout sijoituksia 44. Käytetyt sijoitusinstrumentit jakautuivat seuraavasti: oman pääoman ehtoinen rahoitus 42 prosenttia, mezzanine - rahoitus 28 prosenttia, vakuudeton laina 17 prosenttia ja muita oman pääoman ehtoisia instrumentteja 13 prosenttia. Vuonna 2006 ulkomaille rekisteröidyt pääomasijoitusyhteisöt sijoittivat suomalaisiin kohdeyrityksiin 171 miljoonaa euroa (tämä luku perustuu EVCA:n raportointimetodologiaan, eikä ole täysin suhteutettavissa muihin tekstissä esitettyihin lukuihin). Ensi- ja jatkosijoitukset Ensisijoitus määritellään sijoittavan rahaston näkökulmasta. Ensisijoitus on rahaston ensimmäinen sijoitus kohdeyritykseen. Rahaston ensimmäisen sijoituksen jälkeen seuraavat sijoitukset luokitellaan jatkosijoituksiksi. Vuonna 2006 ensisijoituksia tehtiin yhteensä 185 miljoonan euron arvosta. Kappalemääräisesti tarkasteltuna ensisijoituksia tehtiin 182. Euromääräisesti tarkasteltuna sijoitusaktiviteetti painottui aiempaa enemmän jatkosijoitusten puolelle, ollen ensimmäistä kertaa lähes tasoissa ensisijoitusten kanssa. Eniten ensisijoituksia tehtiin kasvuvaiheen yrityksiin, yhteensä 38 (40) miljoonaa euroa, vastaten yli viidenneksen osuutta ensisijoitusten yhteismäärästä (johdon yritysostot mukaan lukien). Alkuvaiheen 2 yritykset saivat yhteensä 33 (30) miljoonaa euroa ja kappalemääräisesti tarkasteltuna 99 (65) ensisijoitusta. Siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvuvaiheen yritykset saivat mainitussa järjestyksessä 3 %, 7 % ja 6 % kaikista ensisijoituseuroista. Kappalemääräisesti eniten ensisijoituksia saivat siemen- ja käynnistysvaiheen yritykset. Kumpaankin kehitysvaiheeseen tehtiin sijoituksia yhteensä 40 kappaletta (yhteensä 80 sijoitusta, 44 % kaikista ensisijoituksista). Vastaavasti kasvuvaiheen yrityksiin tehtiin 27 (15 %) ja aikaisen kasvun yrityksiin 19 (10 %) ensisijoitusta. Toimialakohtaisessa tarkastelussa eniten ensisijoituseuroja sai valmistusteollisuus, 52 tilastot 17 2 Alkuvaihe koostuu siemen-, käynnistys- ja aikaisen kasvun vaiheista

19 tilastot miljoonan euron edestä, yhteensä 58 eri sijoituskohteeseen. Seuraavaksi eniten ensisijoituseuroja keräsivät Life Sciences (14 miljoonaa euroa, 18 sijoitusta) ja ICT (11 miljoonaa euroa, 34 sijoitusta) Ensisijoitusten keskikoko venture capital -sektorilla vuonna 2006 oli 0,68 (0,74) miljoonaa euroa, mediaanin ollessa 0,25 (0,30) miljoonassa eurossa. Johdon yritysostojen osuus ensisijoitusten euromääräisessä tarkastelussa oli 46 prosenttia, yhteensä sijoituksia tehtiin siis 86 (115) miljoonan euron arvosta, 37 (45) eri yritykseen. Näiden sijoitusten keskikoko oli 2,3 (2,6) miljoonaa euroa, mediaani 0,40 (0,49) miljoonaa euroa. luokkaa kaikista sijoituksista (55 %, 2005). Kasvuvaiheen yritykset saivat 25 prosentin osuuden kappalemääräisestä jakaumasta (29 %, 2005). Johdon yritysostot ja toissijainen rahoitus saivat mainitussa järjestyksessä 10 % ja 6 % osuudet vuoden 2006 kappalemääräisestä jakaumasta. Toimialajakauma Euromääräisesti eniten venture capital -sijoituksia tehtiin lääketieteen alalle (medical related industry), yhteensä 55 miljoonan euron edestä (22 %). Seuraavaksi eniten venture capital sijoituksia tehtiin valmistusteollisuuteen (37 miljoonaa euroa /15 %). Teolliset tuotteet ja palvelut saivat 23 miljoonaa euroa (9 %) ja tietotekniikanala 22 miljoonaa euroa (9 %). 18 Yhteensä 90 uutta yritystä sai ensimmäistä kertaa elinkaarensa aikana ammattimaista pääomarahoitusta. Näistä yrityksistä 73 (75, 2005) lukeutui venture capital -kategoriaan, 17 yrityksessä kyseessä oli johdon yritysosto. Kehitysvaihejakauma Ensi- ja jatkosijoitukset mukaan lukien saivat kasvuvaiheen yritykset uutta pääomaa 111 (77) miljoonaa euroa, yhteensä 113 (122) eri sijoituskohteeseen. Toisin sanoen, sijoitusten eri kehitysvaiheiden välisessä vertailussa eniten sijoituksia tehtiin kasvuvaiheen yrityksiin. Seuraavaksi eniten uutta pääomaa keräsivät aikaisen kasvun vaihe (40 miljoonaa euroa, 84 sijoitusta), käynnistysvaihe (26 miljoonaa euroa, 93 sijoitusta) ja siemenvaihe (12 miljoonaa euroa, 79 sijoitusta). Toissijaista rahoitusta hyödynnettiin 51 miljoonan euron edestä (15 % kaikista sijoituksista), yhteensä 25 eri sijoituskohteeseen. Buyout -sijoituksia tehtiin 102 miljoonalla eurolla. Alkuvaiheen sijoitusten kappalemääräinen osuus pysyi ennallaan, ollen 56 prosentin Myös buyout -rahastot sijoittivat euromääräisesti eniten lääketieteen alalla toimiviin yrityksiin, jossa johdon yritysostoja tehtiin yhteensä 38 (37 %) miljoonan euron edestä. Vastaavasti teolliset tuotteet ja palvelut keräsivät johdon yritysostoissa mitattuna 26 (26 %) miljoonaa euroa ja kuluttajatuotteet 16 (15 %) miljoonaa euroa. Kappalemääräisesti eniten venture capital sijoituksia kohdistettiin tietotekniikan alalle, yhteensä 89 sijoitusta lähes 22 % kaikista venture capital -sijoituksista (yht. 410 kpl). Seuraavaksi eniten sijoituksia keräsi lääketiede (57 kpl, 14 %), teolliset tuotteet ja palvelut (49 kpl, 12 %) ja elektroniikka (45 kpl, 11 %). Kokonaisvaltaisesti teknologiateollisuuden pariin suunnattiin venture capital sijoituksia 87 miljoonan euron edestä (35 % venture capital sijoituksista). Kappalemääräisesti venture capital sijoituksia tehtiin teknologiayrityksiin 242 kappaletta (59 % venture capital -sijoituksista). Teknologiayritysten osuus kaikista kohdeyrityksistä vuonna 2006 oli 61 % (56 %).

20 Yritykset joiden voidaan katsoa toimivan sähköisen kaupankäynnin alalla, saivat sijoituksia yhteensä 16 miljoonan euron edestä (5 % kaikista sijoituksista). Johdon yritysostot mukaan luettuna sähköisen kaupankäynnin koko sijoitusaktiivisuudesta oli 7 prosenttiyksikköä. Maantieteellinen jakauma Tutkimuksen metodologian mukaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden ulkomaiset sijoitukset lasketaan mukaan tilastoihin vain, jos ne tehdään suoraan kotimaisesta pääomarahastoja hallinnoivasta yrityksestä, eikä ulkomaalaisen toimipisteen nimissä. Noin 31 prosenttia vuonna 2006 Suomesta käsin sijoitetusta pääomasta kanavoitiin ulkomaalaisiin yrityksiin suomalaisten pääomasijoitusrahastojen kautta (38 %, 2005). Suomeen tehdyt sijoitukset kohdistuivat pääosin Etelä-Suomen alueelle, jonne kanavoitiin noin 62 % (54 %) kotimaahan kohdistuneesta sijoitusvarallisuudesta. Länsi-Suomen alueella euroja kohdistettiin 24 prosentin edestä (26 %, 2005) ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijoitettiin seuraavassa järjestyksessä 4 % (2 %) ja 10 % (18 %). Myös sijoitusten välinen kappalemääräinen jakauma noudatti edellä kuvatun mukaista jakaumaa; Etelä- Suomi 53 % (44 %), Länsi-Suomi 26 % (36 %), Itä-Suomi 7 % (4 %) ja Pohjois-Suomi 14 % (16 %). IRTAUTUMISET Irtautumisten tilastointi seuraa suomalaisten pääomasijoittajien sijoitusportfolion kehitystä. Irtautumisten euromäärät ilmoitetaan hankintahintaan, eivätkä ne siitä syystä sisällä informaatiota realisoidun tuoton suhteen. Irtautumisten määrä kasvoi jälleen kerran uudelle ennätystasolle, tarkoittaen jo kolmatta perättäistä ennätysvuotta hankintahintaan suoritettujen irtautumisten arvossa mitattuna. Vuonna 2006 hankintahintaisia irtautumisia toteutettiin 399 miljoonan euron arvosta. Osittaisia tai täydellisiä irtautumisia tehtiin 271 (247) kappaletta. Yhteissijoituksista johtuen irtauduttujen yritysten kappalemäärä oli 160 (165). Irtautumistavoista käytetyin oli teolliset yrityskaupat, joita hyödynnettiin yhteensä 139 miljoonan euron edestä (35 % kaikista irtautumisista). Lainapääoman takaisinmaksua hyödynnettiin 127 miljoonan euron arvosta. Myyntiä toiselle pääomasijoittajalle käytettiin 30 miljoonan euron edestä ja osakkeiden takaisinmyyntiä yrityksen toimivalle johdolle 20 miljoonan edestä. Osittaiset ja täydet alaskirjaukset vastasivat 11 prosenttia (8 %) kaikkien irtautumisten hankintahintaisesta yhteissummasta, ollen 43 miljoonaa euroa (25 miljoonaa euroa, 2005). HALLINNOITAVA PÄÄOMA Suomalaisten pääomasijoittajien hallinnoiman pääoman yhteismäärä vuoden 2006 lopussa oli 3156 miljoonaa euroa. Tästä summasta 58 prosenttia oli jo sijoitettuna kohdeyrityksiin ja 42 prosenttia sijoitussitoumuksina. AKTIIVINEN SIJOITUSPORTFOLIO Pääomasijoittajien aktiivinen sijoitusportfolio koostui vuoden 2006 lopussa 800 (745) yrityksestä. Portfolion hankintahintainen arvo oli miljoonaa euroa. Suurimmat toimialat pääomasijoittajien aktiivisessa portfoliossa ovat lääketieteelliset alat, joihin on yhteensä sitoutunut 250 miljoonaa euroa (13,6 % koko portfoliosta). Valmistusyritykset asettuvat toisella sijalle tilastot 19

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2006 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2006 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2006 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION YEARBOOK 2006 Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia Oy Printing

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Biotie Therapies Corp.

Biotie Therapies Corp. Biotie Therapies Corp. Timo Veromaa, President and CEO EGM 28.11.2006 Future outlook 2006 (1/2) (As presented in the AGM 30 March 2006) Commercialize the European and Asian rights of nalmefene Bring the

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Uusiutuvan energian alan pk-yritysten rahoitus Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, maaliskuu 2012. Tarja Teppo Cleantech Invest

Uusiutuvan energian alan pk-yritysten rahoitus Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, maaliskuu 2012. Tarja Teppo Cleantech Invest Uusiutuvan energian alan pk-yritysten rahoitus Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, maaliskuu 2012 Tarja Teppo Cleantech Invest Contents Cleantech Invest: lyhyt johdanto Mitä me teemme?

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa

Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa Tuotantotalouden laitos Aalto-yliopisto Sisältö Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Otos ja metodologia Keskeiset tulokset Yhteenveto 2 Tavoitteena

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002

Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Pääomasijoittaminen Suomessa 2002 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2002 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 SUOMEN

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2001

Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Pääomasijoittaminen Suomessa 2001 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2001 ISSN 1459 0026 Ulkoasu: KuvaTeksti Tmi, Tuomo Antikainen 2 S UOMEN

Lisätiedot

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta

Pääomasijoitusten ominaispiirteitä Pääomasijoitusprosessi. Määräaikainen Määräaikainen sijoitus. Kohdeyrityksen etsintä ja valinta Pääomasijoittaminen: - rahoitusta innovaatiosta liiketoiminnaksi Pääomasijoittaminen Suomessa Miten saan rahoitusta? Edellytykset? Liiketoimintasuunnitelma Toimenpiteet Sopimukset Mitä on pääomasijoittaminen?

Lisätiedot

A Venture Capitalist s Perspective Artturi Tarjanne 2011

A Venture Capitalist s Perspective Artturi Tarjanne 2011 1 A Venture Capitalist s Perspective Artturi Tarjanne 2011 Pääomasijoittamisesta 2 Tyypillisesti oman pääoman ehtoisia sijoitustoimintaa listaamattomiin yrityksiin Sijoitusvarat kerätään lähinnä ammattimaisilta

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä

BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari. 12.3.2014 Aarne Sipilä BISNESENKELISIJOITTAMINEN? Posintra rahoitusseminaari 12.3.2014 Aarne Sipilä TUOREITA OTSIKOITA 12.3.2014 FiBAN ry BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista Bisnesenkelisijoittamisella

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (rekisterinumero 154077) I YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2000

Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Pääomasijoittaminen Suomessa 2000 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Finnish Venture Capital Association P ÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 2000 2 S UOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo Yhteenveto...

Lisätiedot

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Pääomasijoittamisesta

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2014 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan muutos

Innovaatiotoiminnan muutos VTV:n AIVORIIHI 23.03.2012 KTI-TOIMINNAN HALLINNAN KYSYMYKSIÄ Innovaatiotoiminnan muutos Risto Lammintausta, TJ, Hormos Medical Oy Alustuksen teemoja : Yritykset ovat innovaation keskeiset toimijat Perustutkimus

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutukset rahastoliiketoimintaan. Tarja Teppo, Cleantech Invest Climbus seminar June 10th 2009

Ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutukset rahastoliiketoimintaan. Tarja Teppo, Cleantech Invest Climbus seminar June 10th 2009 Ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutukset rahastoliiketoimintaan Tarja Teppo, Cleantech Invest Climbus seminar June 10th 2009 Cleantech Invest Oy: Trusted Partner in Cleantech Investments Investment advisory

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1998 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN... 6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN... 10

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8. Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.2013 Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj Kaiken tiedottamisen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA 1999 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. MITÄ ON PÄÄOMASIJOITTAMINEN...6 2. PÄÄOMAN KERÄÄMINEN...10 3.

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Wise Money for Startups

Wise Money for Startups Wise Money for Startups Ville Heikkinen Venture Financing and M&A Specialist Startup -tyypit 1. Lifestyle Startups - Work to Live their Passions Yrittäjät mahdollistavat elämäntyylinsä yrittämällä (surffiliikkeen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot