Leena Lehtimäki Helsingin yliopisto VOKKE projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi"

Transkriptio

1 Leena Lehtimäki Helsingin yliopisto VOKKE projekti Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta alkaen Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 1994 Ritva Sini Härkönen Viestintäkasvatuksen ulottuvuudet. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (nsl) KT tutkinto Minna Uotila Pukeutumisen kuva Fenomenoligis eksistentialistinen lähestyminen pukeutumiskuvien tekemiseen ja tulkintaan. Käsityötiede (Anttila) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty KT tutkinto Merja Ikonen Varila Työyhteisön ristiriitatilanteet moraalitutkimuksen näkökulmasta. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (ecl) KT tutkinto Kirsti Launis Asiantuntijoiden yhteistyö perusterveydenhuollossa, käsityksiä ja arkikäytäntöä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Mirjam Kalland Psychosocial Aspects of Cleft Lip and Palate. Implications for Parental Education. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Hannu Simola Paljon vartijat. Suomalainen kansanopettaja valtiollisessa kouludiskurssissa 1860 luvulta 1990 luvulle. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) 1

2 KT tutkinto Pentti Törmälä Rakennusalan koulutusmuutokset Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (nsl) KT tutkinto Paula Kyrö The Management Consulting Industry Modelled Through Profession. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Leena Kaukinen Elongation Behavior of Elastic Stitch Types in Household Sewing Machines. Käsityötiede (Suojanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Marjatta Takala They say I'm stupid, but I just don't HEAR! Hearing Impaired Adults' Views of Finnish Society. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Jari Metsämuuronen Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen: sitoutuminen, motivaatio ja coping. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Jussi Koski Horisonttiensulautumisia. Keskustelua Hans Georg Gadamerin kanssa hermeneutiikasta, kasvamisesta, tietämisestä ja kasvatustieteestä. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Kira Outinen Ala asteen oppilaiden ihmispiirustusten visuaaliset laatuominaisuudet. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (nsl) KT tutkinto Satya Rani Mehndiratta Klason Social network and self conception of elderly people. Pedagogik (Leino) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (lub) KT tutkinto Pirjo Jauhiainen Opetussuunnitelmatyö koulussa muuttuuko yläasteen opettajan työ ja ammattikuva? 2

3 Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Erja Rusanen Ongelmalapset päivähoidossa? Tutkimus kasvatuskäytäntöjen kehittämisestä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Leila Märkjärvi Työterveyshoitajat päihdetyöverkoston kehittäjinä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Toini Wallin Oittinen Voiko myönteisyyttä opettaa? Vertaileva tutkimus kahden opetusmentetelmän vaikutuksesta asenteiden muutokseen biologian ja maantiedon opetuksessa. Väitöstilaisuus (a) KT tutkinto Juan Carlos Llorente Problem solving and constitution of knowledge at work. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus (ecl) KT tutkinto Hannu Kuitunen Finiste tietoverkko innovaation välineenä luonnontieteiden opetuksen työtapoja monipuolistettaessa. Väitöstilaisuus (mcl) KT tutkinto Esa M.K. Penttinen Lukiolaisten saksan kielen määräisen artikkelin funktion hallinta. Kasvatustiede (Anna Liisa Leino) Väitöstilaisuus (cl) KT tutkinto Liisa Haverinen Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena. Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastelua. Kotitalous (Martikainen) Väitöstilaisuus (cl) KT tutkinto Lehto Juhani Työmuistin yhteys tekstin tiivistämiseen, ongelmanratkaisuun ja koulumenestykseen Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus (ecl) FT tutkinto Tapio Puolimatka 3

4 Demokratia ja kasvatus: kriittisen kansalaisen ideaali kasvatustavoitteena. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus (mcl) KT tutkinto Seija Kairavuori Hauki on kala. Asiatekstistä oppiminen peruskoulun seitsemännella luokalla. Väitöstilaisuus (ecl) KT tutkinto Seppo Seinä Kehittämishanke työyhteisössä. Tutkimus koulutusorganisaatiossa tapahtuneesta 2 vuotisesta kehittämishankkeesta. Väitöstilaisuus (lub) KT tutkinto Raimo Ekman Suoritusmotivaatio ja riskienhallinta motocross urheilussa. Kilpailijana kehittymistä ja riskienhallintaa edistävät menetelmät eritasoisilla suomalaisilla ajajilla. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Marjatta Bardy Lapsuus ja aikuisuus kohtauspaikkana Èmile. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Päivi Palojoki The Complexity of Food related Activities in a Household Context. Study of Finnish Homemakers Food Choice and Nutrition Knowledge. Kotitalous (Turkki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Maarit Lindroos Opetusdiskurssiin piirretty viiva. Tyttö ja poika luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Kasvatustiede (Leino A L) Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Leena Krokfors Ohjauskeskustelu. Opetusharjoittelun ohjauskeskustelun toimintamallien tarkastelua. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Raimo Jalkanen Kehittämistoiminta henkilöstön näkökulmasta. Helsingin Puhelin Oy:n koulutusprojektia koskeva tapaustutkimus. Kasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Hannele Levävaara Opettajan ja oppilaan käsitysten kohtaaminen. Avoin tutkimus peruskoulun valo opin opetuksessa. 4

5 Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Marketta Luutonen Kansanomainen tuote merkityksenkantajana. Tutkimus suomalaisesta villapaidasta. Käsityötiede (Suojanen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) FT tutkinto Ossi Autio Oppilaiden teknisten valmiuksien kehittyminen peruskoulussa. Tytöt ja pojat samansisältöisen käsityön opetuksen kokeilussa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Leena Ahteenmäki Pelkonen Kriittinen näkemys itseohjautuvuudesta. Systemaattinen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Markku Jahnukainen Koulun varjosta aikuisuuteen. Entisten tarkkailuoppilaiden peruskoulun jälkeiset elämänvaiheet. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Yrjö Männistö Kouluhallitus koulututkimuksen rahoittajana ja tutkimustiedon käyttäjänä Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Jyrki Reunamo Olemassaoleva ja muotoutuva vuorovaikutuksen hahmottaminen. Toimintatutkimus Helsingin lastentarhanopettajaopistossa. Kasvatustiede (Hytönen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Jussi Sinnemäki Tietokonepelit ja sisäinen motivaatio. Kahdeksan kertotaulun automatisointipeliä. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Esko Kaukonen Palomiesten ammatilliset arvostukset. Peruskouluttamattomien ja peruskoulutettujen palomiesten arvostusten vertailu. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Shirin Adatia Sandström 5

6 Internationalisation in Swedish undergraduate nursing education: It's interpretation and implementation in the context of nursing with tender loving care. Kasvatustiede (Leino) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Pirjo Ståhle Supporting a System's Capacity for Self renewal. Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Hannu Välimäki Lauri Ingman suomalaisen uskontokasvatuksen ja koulun kehittäjänä. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Juha P. Lindstedt Computer Assisted Learning Program Analysis. Kasvatustiede (Niskanen, myöh. Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Riitta Seppovaara Kerran tarkkislainen aina tarkkislainen? Historiallis prospektiivinen tutkimus oppilaiden ESY urasta Espoossa lukuvuosina Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Heljä Linnansaari Yksin vai yhdessä? Opetustaan ja kouluaan kehittämään valikoituva opettaja. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Risto Huotari Opettaja moniammatillisessa työyhteisössä. Tutkimus sairaalaopetuksen, osastohoidon ja oppilaan muodostaman rajasysteemin kehitysmahdollisuuksista. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Matti Laitinen Interventio ja muutos kokoonpanotyössä Siirtyminen itseohjautuviin ryhmiin teollisuusyrityksessä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Jin He Narrative, Visual Model and Dragon Culture. A Narrative Analysis of Value Presentation in Two Movies Preferred by Chinese Adolescents. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) FT tutkinto

7 Ritva Koskennurmi Sivonen Creating a Unique Dress, A Case Study of Riitta Immonen's Creations in the Finnish Fashion House Tradition. Käsityötiede (Suojanen) Väitöstilaisuus , hyväksytty , arvosteltu (ecl) FT tutkinto Anne Marja Nevgi Valinnasta valmistumiseen opiskelumotivaation muutokset Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla valintakokeesta opintojen loppuvaiheeseen. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Liisa Kyyrönen Demonstraation ja sokraattisen dialogin yhdistäminen lukion kemian opetuksessa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Pirjo Lambert Rajaviiva katoaa. Innovatiivista oppimista ammatillisen opettajankoulutuksen, oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden yhteistyönä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Sirkku Kananoja Opettajan työtä tukevaa arviointia etsimässä. Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Merja Kärkkäinen Teams as Breakers of Traditional Work Practices. A Longitudinal Study of Planning and Implementing Curriculum Units in Two Elementary School Teacher Teams. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Kaarina Tukiainen Peruskoulun rehtorin toimintaprofiili. Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Camilla Kovero Förändring och lärande inom företagshälsovården. Pedagogik (Leino) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) PeD tutkinto Minna Riikka Järvinen Se oli täynnä maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Sanna Vehviläinen Structures of Counselling Interaction. A Conversation Analytical Study of Counselling Encounters in Career Guidance Training. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) 7

8 Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Ilkka Tuomi Corporate Knowledge: Theory and Practice of Intelligent Organizations. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) FT tutkinto Tiina Soini Preconditions for Active Transfer in Learning Processes. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Mirja Tytti Talib Toiseuden kohtaaminen koulussa. Opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista. Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Soila Judén Tupakka Daya naisten maailman välittäjänä. Kehitysyhteistyöprojektiin osallistuneita yläegyptiläisiä kyläkätilöitä koskeva tutkimus. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Heli Ruokamo Matemaattinen lahjakkuus ja matemaattisten sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Aino Hannula Tiedostaminen ja muutos Paulo Freiren ajattelussa. Systemattinen analyysi Sorrettujen pedagogiikasta. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Katariina Raij Toward a profession. Clinical learning in a hospital environment described by the student nurses. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Atso Taipale Peer Assisted Leadership menetelmä rehtorikoulutuksessa. Erään koulutusprosessin taustakontekstin kuvaus, teoreettiset perusteet sekä toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi. Kasvatustiede (Hämäläinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Hannu Kotila Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia opetussuunnitelmasta Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) 8

9 KT tutkinto Jaakko Helander Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Juhani Pirttiniemi Koulukokemukset ja koulutusratkaisut. Peruskoulun vaikuttavuuden tarkastelu oppilasnäkökulmasta (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Liisa Karlsson Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Raili Hildén Att tala bra, bättre och bäst Suomenkielisten abiturienttien ruotsin kielen taito testisuoritusten valossa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Pirita Seitamaa Hakkarainen The Weaving Design Process As A Dual Space Search. Käsityötiede (Turkki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Taina Kaivola Kansainvälinen GLOBE ohjelma ympäristökasvatuksen innovaationa Suomessa. Kasvatustiede (Rikkinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Sinikka Huhtala Lähihoitajaopiskelijan oma matematiikka. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Jorma Kuusela Tieteellisen paradigman mukaisen ajattelun kehittyminen ala asteella. Kahden interventiomenetelmän vertaileva tutkimus peruskoulun kuudesluokkalaisille. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Aino Maija Lahtinen Kertovat tekstit opiskelijoiden kokemina ja tulkitsemina sosiaali ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Hannele Salminen 9

10 Suomalainen ammattikorkeakoulu uudistus opetushallinnon prosessina. Koulutussuunnittelu valtion keskushallinnon näkökulmasta. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Eija Leiviskä CREATIVE INTERDISCIPLINARITY. Engineering, Business, and Art&Design Students' Collaboration and Learning in the International Design Business Management (IDBM) Program. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Laura Hirsto Children in their learning environments: theoretical perspectives. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Riitta Kuusinen Ongelmana yhteistyökyvyttömyys? Teoreettisen ymmärryksen etsintää webavusteiselle tiedontuottamisyhteistyölle. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Leila Pehkonen Täydestä sydämestä ja tarkoituksella. Projektityöskentelyn käsitteellistä viitekehystä jäljittämässä. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Hannele Cantell Oppimis ja opettamiskäsitykset maantieteen opetuksen ja aineenopettajankoulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Kasvatustiede (Rikkinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Marja Liisa Malmivuori The Dynamics of Affect, Cognition, and Social Environment in the Regulation of Personal Learning Processes: The Case of Mathematics. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (l) KT tutkinto Markus Torkkeli Isyys ideologia ja käytäntö. Koulutulokkaiden isät lapsensa koulunkäynnin tukena. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Ilma Tahvanainen Kasvavat kasvattajat. Kasvatustietoisuus ja sen kehittyminen ammatillisen opettajankoulutuksen aikana. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Helena Allahwerdi 10

11 Kansainvälisyyskasvatuksen suosituksista maailmankansalaisen kypsyyskokeeseen. Suomen YK liitto kansainvälisyyskasvattajana Kasvatustiede (Rikkinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) FT tutkinto Nie Xiao rong Education Accountability, Network and School Effectiveness A Descriptive Research in Educational Governance On the Practice of China's Education. Kasvatustiede (Niemi), hyväksytty (nsl) KT tutkinto Teemu Laajasalo Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa. Systemaattinen analyysi lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppikirjojen seksuaalisuusteeman käsittelystä kuuden seksuaaliteorian ja lukion 1994 opetussuunnitelman perusteiden valossa. Kasvatustiede (Pyysiäinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Tuula Piensoho Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Heikki Kynäslahti Act Locally. Th/Link Translocally: An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project. Kasvatustiede (Tella) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Reima Lehtimäki The Conceptions of Traffic Safety Among Young Male Drivers. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Reijo Byman Curiosity and exploration: a conceptual overview and structural modeling. Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) FT tutkinto Mirka Koro Ljungberg Naming the Multiple: Segments of Scientific Giftedness Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Mervi Hasu Critical Transition from Developers to Users. Activity Theoretical Studies of Interaction and Learning in the Innovation Process. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) FT tutkinto Karl Gustav Jossfolk ABNORMSKOLORNAS TILLKOMST I FINLAND PÅ 1800 TALET OCH DERAS PIONJÄRER SOM MEDAKTÖRER I BILDNINGSPROCESSEN en 11

12 pedagogikhistorisk studie kring abnormundervisningen som en del av bildningssträvandena utgående speciellt från person och miljöhistorien. Kasvatustiede (Uljens) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Kirsi Vikman Kuvionuotti menetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkeisopetuksessa. Toimintatutkimus eri kohderyhmillä. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Vesa Nissinen Military Leadership. Critical Constructivist Approach for Conceptualizing, Modeling and Measuring Military Leadership in the Finnish Defence Forces. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Sirkka Pöysti Uskontoa vai ei? Koulukohtaisen uskonnon opetussuunnitelman toteutuminen peruskoulun ala asteella. Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Paula Koistinen Kulttuurien yhteentörmäyksestä sopeutumiseen ja uudenlaiseen ymmärtämiseen. Sosiaali ja terveysalan opiskelijoiden kokemuksia harjoittelujaksoilta Virolaisissa hoitokodeissa. Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Riitta Jyrhämä Ohjaus pedagogisena päätöksentekona., hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Timo Tolska Kertova mieli. Jerome Brunerin narratiivikäsitys ja sen yhteydet kasvatukseen. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen), hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Anu Pietilä Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuva: matematiikkakokemukset matematiikkakuvan muodostajina. Kasvatustiede (Meisalo), hyväksytty Väitöstilaisuus KT tutkinto Jari Salminen Alamainen sivistysprojekti, tasa arvo ja edistys. Yksityisten oppikoulujen rakenteellinen kehitys Kasvatustiede (Uusikylä), hyväksytty Väitöstilaisuus KT tutkinto

13 Eija Mattila Miten ohjata mielen kuntoutujaa? Yksityinen mielenterveystyön hoito tai palvelukoti kehittyvänä pienyhteisönä. Kasvatustiede (Niemi), hyväksytty Väitöstilaisuus KT tutkinto Sari Heinonen Korkeakoulutettujen työttömien omaehtoisen täydennyskoulutuksen sidosryhmäperusteinen arviointitutkimus. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen), hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Riikka Räisänen Anthraguinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes. Käsityötiede (Kaukinen), hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Vaula Haavisto Court Work in Transition: An Activity Theoretical Study of Changing Work Practices in a Finnish District Court. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (kiittäen) FT tutkinto Bettina Stenbock Hult Kritiskt förhållningsätt ett högskolepedagogiskt mål. En filosofisk granskning och diskussion. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (kiittäen) FT tutkinto Jukka Husu Representing the practice of teachers' pedagogical knowing. Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Marja Myllykangas Kohti pedagogista arviointiajattelua. Arviointiajattelun kehittyminen toimintatutkimuksen syklin mukaisesti edenneen täydennyskoulutuksen aikana. Kasvatustiede (Tuomi Gröhn) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Raimo Moilanen Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Elina Harjunen Miten opettaja rakentaa auktoriteetin? Väitöstilaisuus , hyväksytty FT/KT tutkinto Jaana Poikolainen Kasvatustietoisuuden ulottuvuuksia. Vanhempien käsityksiä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta. Kasvatustiede (Niemi) 13

14 Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Pirjo Havukainen Terveysalan opiskelijoiden hoitotyön oppiminen koulutuksen aikana esseetehtävien perusteella arvioituna. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Pekka Rantanen Enemmän vähemmällä. Monivalintatehtävien mittaustarkkuuden nostaminen. Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Marjatta Siniharju Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla. Yhteistyön arvostus ja toteutuminen Helsingin kaupungin peruskoulujen alkuopetusluokilla lukuvuosina ja Kasvatustiede (Hytönen) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Ulla Solasaari Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan Max Schelerin kasvatusfilosofiaa. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Tarja Tereska Peruskoulun luokanopettajaksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Kasvatustiede (Puurula) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Anja Oksanen Digitaalisia oppimateriaalisovelluksia luokanopettajakoulutuksen pianonsoiton opetuksessa Kasvatustiede (Meisalo) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Airikki Pousi Ilmari Vaissi Suomalainen talonpoika. Tutkimus yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksesta Suomalaisessa kyläyhteisössä vuosina Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Tarja Palmu Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto Pirjo Korvela Yhdessä ja erikseen perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka. Kotitaloustiede (Turkki) 14

15 Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Monica Nilsson Transformation through Integration. An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto Erja Syrjäläinen Käsityön opettajan pedagogisen tiedon lähteeltä: Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa. Kasvatustiede (Tuomi Gröhn) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Eveliina Saari The Pulse of Change in Research Work. A Study of Learning and Development in a Research Group. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto Renata Svedlin Implementering av intern utvärdering inom den grundläggande utbildningen. Kasvatustiede (Uljens) Väitöstilaisuus , hyväksytty PeD tutkinto Pirkko Talvenmäki Luova ongelmanratkaisu ja kasvu kansainvälisyyteen. Toimintatutkimus kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kehittämisestä lukioasteella. Kasvatustiede (Veijo Meisalo) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Oili Parjo Koti on Kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta Aikuiskasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Matti Lattu The School from Teacher s Perspective. The Reality of Eleven Change Oriented Teachers. Kasvatustiede (Meisalo) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty KT tutkinto Raija Pirttimaa Tuettu työllistyminen. Käsitteen analyysi ja alkuvaiheen kehittymisen kuvaus Suomessa. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Hanna Toiviainen Learning Across Levels: Challenges of Collaboration in a Small Firm Network. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto

16 2004 Tommi Kinnunen Johtamisen kehittyminen kokeellinen pitkittäistutkimus johtamistaidon kehittymisestä puolustusvoimissa syväjohtamisen mallin mukaisesti. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Kirsi Pyhältö Uusi opettajuus? Pragmatistiskonstruktivistinen näkökulma opettajuuteen. Kasvatuspsykologia (Eteläpelto) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Pauli Arola Tavoitteena kunnon kansalainen. Koulun kansalaiskasvatuksen päämäärät eduskunnan keskusteluissa Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Katriina Sulonen Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä kohteena peruskoulun kotitalouden opetus. Kotitaloustiede (Turkki) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Heidi Karvinen Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä; kuvaamataito osana eheyttämistä peuruskoulun alaluokilla. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Mia Salo Laiton kasvatus tiedostettujen kasvatusintentioiden kausaalisuus poikkeavan lapsen kasvatuksessa. Kasvatustiede (Puolimatka, Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Monica Londen Hearing parent s educational choices for their deaf children. Problems facing the Swedish minority in Finland. Pedagogik (Puolimatka, Uljens) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Venla Salmi Varhaisnuorten normirikkomukset ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä. Kasvatustiede (Ahonen) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Tuija Metso Koti, koulu ja kasvatus kohtaamisia ja rajankäyntejä. Kasvatustiede (Lahelma) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto

17 Anne Puonti Learning to work together. Collaboration between authorities in economic crime investigation. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Hannele Hyppönen Tekniikka kehittyy, kehittyvätkö palvelut? Tapaustutkimus kotipalvelujen kehittymisestä teknologiahankkeessa. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Sampsa Hyysalo Uses of Innovation. Wristcare in the practices of engineers and elderly. Aikuiskasvatustiede (Virkkunen) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Lena Boström Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning med traditionell undervisning i svensk Grammatik. Kasvatustiede (Hautamäki) Väitöstilaisuus FT tutkinto Stephen Anyamele Institutional Management in Higher Education. A Study of Leadership Approaches to Quality Improvement in University Management Nigerian and Finnish Cases. Kasvatustiede (Scheinin) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Maija Tammelin Introducing a Collaborative Networkbased Learning Environment into Foreign Language and Business Communication Teaching: Action Research in Finnish Higher Education. Kasvatustiede (Tella) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Markku Niemivirta Habits of Mind and Academic Endeavors. The Correlates and Consequences of Achievement Goal Orientations. Kasvatustiede (Scheinin) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Martti Hellström Muutosote. Akvaarioprojektin pedagogisten kehittämishankkeiden toteutustapa ja onnistuminen. Kasvatustiede (Krokfors) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Tuulikki Kärkkäinen Koulutuksen ja lapsi vanhempisuhteen yhteys elämässä selviytymiseen. Sosiaalinen perimä ja koulutuskulttuurisen pääoman periytyminen sukupolvesta toiseen. Kasvatustiede (Meri) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto

18 Annu Brotherus Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta. Kasvatustiede (Hytönen) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Elina Kontu Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde tapaustutkimuksia. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Elsi Torn Kemia on kivaa. Tutkimus luonnontieteellisesti lahjakkaiden peruskoulun 9. luokkalaisten käsityksistä kemian opetusjärjestelyistä. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Lisäksi tiedekunnalle on jätetty tarkastettavaksi seuraavat kasvatustieteen alaan kuuluvat väitöskirjaksi tarkoitetut käsikirjoitukset: Erika Löfström Intuition and Analysis at Work. The Role of Cognitive Style in Experiences of Work Contexts. Aikuiskasvatustiede (Lindblom Ylänne) Väitöstilaisuus Kalle Juuti Towards Primary School Physics Teaching and Learning: Design Research Approach. Kasvatustiede (Lavonen) Väitöstilaisuus Kari Korhonen Näkövammaisen lukiolaisen fyysinen aktiivisuus ja koululiikunta. Haastattelututkimus mallintamisen perustaksi. Kasvatustiede (Hautamäki) Väitöstilaisuus Eeva Liisa Frilander Paavilainen Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa. Kasvatustiede (Lindblom Ylänne) Juha Pekka Heinonen Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit? Kasvatustiede (Uusikylä) Manu Kitinoja Kujan päässä koulukoti. Tutkimus valtion koulukoteihin vuosina 1996 ja 2000 sijoitetuista lapsista. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Ulpukka Isopahkala Bouret Struggle for Renewal. Narrative Inquiry into Expertise in Transition. Kasvatustiede (Lahelma) Jaana Kärnä Behm Käsityö kulttuurisena kategoriana. Käsityön ja käsityöläisyyden representaatio suomalaisissa päivälehdissä. 18

19 Käsityötiede (Kaukinen) Seija Karppinen Käsityön luova kokeminen ja tekeminen. Sosiokulttuurinen näkökulma käsityön taiteen perusopetukseen. Kasvatustiede (Ruismäki) Inkeri Ruokonen Estonian and Finnish gifted children in their Learning environments. Kasvatustiede (Ruismäki) Juha Pihlaja Learning in and for Production. An Activity theoretical Study of the Historical Development of Distributed Systems of Generelizing. Aikuiskasvatustiede (Virkkunen) Tarja Ehnqvist Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua. Kasvatustiede (Scheinin) Minna Kallio Ajatus kuvasta. Kuvan merkityksen pohdintaa kasvatuksen kontekstissa. Kasvatustiede (Uusikylä) Marja Nurmilaakso Lukemisen alkeita päiväkodissa. Lastentarhanopettaja ja alkava kuusivuotias lukija. Kasvatustiede (Hytönen) Piia Vilenius Tuohimaa Vanhempien koulutustaso, lapsen kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaatio matemaattisten taitojen selittäjinä koulutien alussa. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Heli Koskinen Oppimisen arviointikulttuurin murros eläinlääketieteellisen lisääntymistieteen arvioinnissa. Kasvatustiede (Hautamäki) Arja Piirainen Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde. Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemana. Aikuiskasvatustiede (Ikonen Varila) Tuula Tonttila Vanhemmuuden tuen merkitys vammaisen lapsen äidille ja vuoropuhelu kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Kasvatustiede (Ojala) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta HYVÄKSYTYT VÄITÖSKIRJAT lv MENGISTU LEGESSE erityispedag Psychologycal Classification of Students with and 19

20 without Handicaps. A Test of Holland s Theory in Ethiopia 2. LESKINEN Markku erityispedag Parent Causal Attributions and Adjustment to Their Child s Disability 3. AITTOLA Helena kasvatustiede Tutkimustyön ohjaus ja ohjaussuhteet tieteellisessä jatkokoulutuksessa 4. SAARELA Merja erityispedag Miten tää pelaa? 5 6 vuotiaan kehitysvammaisen lapsen pelaamiseen orientoituminen lv KAIPIO Kalevi erityispedag Yhteisöllisyys kasvatuksessa. Yhteisökasvatuksen teoreettinen analyysi ja käytäntöön soveltaminen 6. HÄNNIKÄINEN Mervi Maritta kasvatustiede Nukesta vauvaksi ja lapsesta lääkäriksi. Roolileikkiin siirtymisen tarkastelua piagetilaisesta ja kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulmasta 7. IKONEN Oiva Urho erityispedag Adaptiivinen opetus. Oppimistutkimus harjaantumiskoulun opetussuunitelma ja seurantajärjestelmän kehittämisen tukena 8. DERSEH Tibebu Bogale erityispedag Meanings Attached to Disability, Attitudes towards Disabled People, and Attitudes towards Integration 9. LILJANDER Juha Pekka kasvatustiede Statusvoittojen ja tappioiden tiet korkeakoulutuksessa. Keskeyttäminen ja koulutuksen vaihtaminen opintouran taitekohtina 10. SAHLBERG Pasi Jyrki Einari kasvatustiede Kuka auttaisi opettajaa. Post moderni näkökulma opetuksen muutokseen yhden kehittämisprojektin valossa lv JAAKKOLA Hanna Tellervo kasvatustiede Kielitieto kielitaitoon pyrittäessä. Vieraiden kielten 20

NAUTINNON LÄHTEILLÄ. Tutkimuksia 163. Seppo Tella (toim.) Aineen opettaminen ja luovuus. Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 2.2.

NAUTINNON LÄHTEILLÄ. Tutkimuksia 163. Seppo Tella (toim.) Aineen opettaminen ja luovuus. Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 2.2. Tutkimuksia 163 Seppo Tella (toim.) NAUTINNON LÄHTEILLÄ Aineen opettaminen ja luovuus Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 2.2.1996 SUB Göttlngen 7 206261756 97A17852 Helsinki 1996 Nautinnon lähteillä

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Savonlinnan 2. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Päivi Johanna Pelkonen

Savonlinnan 2. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Päivi Johanna Pelkonen 1 (5) Vuonna 2010 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt apteekkiluvat 16.12.2010 Kiteen apteekki apteekkari Kirsti-Liisa Helena Mustonen Kittilän apteekki proviisori Minna Riitta Johanna Loukusa Luumäen apteekki

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja Toimintakertomus 2002 SISÄLTÖ 3 Toiminnan rahoitus 2002 4 Toimintalukuja 5 Johtaja ja johtokunta 7 Tutkimusryhmät 2002 8 Järjestettyjä seminaareja 9 Väitöksiä ja palkintoja 10 Tutkimuslaitoksen uusia julkaisuja

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi PERUSKOULUJEN REHTORIEN JA KOULUSIHTEERIEN YHTEYSTIEDOT LV. 2013-2014 Päivitetty 30.1.2014 Luokka-asteet 1-6 Koulu Puhelin Sähköposti Faksi Aurinkorinteen koulu rehtori Esa Miettinen 044 718 4771 esa.miettinen@kuopio.fi

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Sisältö Irmeli Halinen Saatesanat... 13 Aluksi... 15 Kertojat... 20 OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Tulevaisuuden haasteet huomioiva koulu... 26 Kulttuurinen eetos... 28 Koulutuksen taustatekijät...29

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Hyvinvoinnin johtamisen malli Vaaka - taustaa What is bullying? Hamarus,

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari: tarkoitettu gradun työstämistä varten

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus

Oiva Ikonen ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus ja Pirkko Virtanen (toim.) HOJKS II Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus PS-kustannus Kustantajan yhteystiedot PS-kustannus PL 303 Kekkolantie 11 B 40101 Jyväskylä 40520 Jyväskylä Asiakaspalvelu puhelin:

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN?

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? Anu Warinowski & Eija Yli-Panula yliopisto-opettaja, KT & yliopistotutkija, FT kasvatustiede & biologian ja maantieteen

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot