Leena Lehtimäki Helsingin yliopisto VOKKE projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi"

Transkriptio

1 Leena Lehtimäki Helsingin yliopisto VOKKE projekti Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta alkaen Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 1994 Ritva Sini Härkönen Viestintäkasvatuksen ulottuvuudet. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (nsl) KT tutkinto Minna Uotila Pukeutumisen kuva Fenomenoligis eksistentialistinen lähestyminen pukeutumiskuvien tekemiseen ja tulkintaan. Käsityötiede (Anttila) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty KT tutkinto Merja Ikonen Varila Työyhteisön ristiriitatilanteet moraalitutkimuksen näkökulmasta. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (ecl) KT tutkinto Kirsti Launis Asiantuntijoiden yhteistyö perusterveydenhuollossa, käsityksiä ja arkikäytäntöä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Mirjam Kalland Psychosocial Aspects of Cleft Lip and Palate. Implications for Parental Education. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Hannu Simola Paljon vartijat. Suomalainen kansanopettaja valtiollisessa kouludiskurssissa 1860 luvulta 1990 luvulle. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) 1

2 KT tutkinto Pentti Törmälä Rakennusalan koulutusmuutokset Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (nsl) KT tutkinto Paula Kyrö The Management Consulting Industry Modelled Through Profession. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Leena Kaukinen Elongation Behavior of Elastic Stitch Types in Household Sewing Machines. Käsityötiede (Suojanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Marjatta Takala They say I'm stupid, but I just don't HEAR! Hearing Impaired Adults' Views of Finnish Society. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Jari Metsämuuronen Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen: sitoutuminen, motivaatio ja coping. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Jussi Koski Horisonttiensulautumisia. Keskustelua Hans Georg Gadamerin kanssa hermeneutiikasta, kasvamisesta, tietämisestä ja kasvatustieteestä. Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Kira Outinen Ala asteen oppilaiden ihmispiirustusten visuaaliset laatuominaisuudet. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (nsl) KT tutkinto Satya Rani Mehndiratta Klason Social network and self conception of elderly people. Pedagogik (Leino) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (lub) KT tutkinto Pirjo Jauhiainen Opetussuunnitelmatyö koulussa muuttuuko yläasteen opettajan työ ja ammattikuva? 2

3 Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Erja Rusanen Ongelmalapset päivähoidossa? Tutkimus kasvatuskäytäntöjen kehittämisestä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (mcl) KT tutkinto Leila Märkjärvi Työterveyshoitajat päihdetyöverkoston kehittäjinä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus Väitöskirja hyväksytty (cl) KT tutkinto Toini Wallin Oittinen Voiko myönteisyyttä opettaa? Vertaileva tutkimus kahden opetusmentetelmän vaikutuksesta asenteiden muutokseen biologian ja maantiedon opetuksessa. Väitöstilaisuus (a) KT tutkinto Juan Carlos Llorente Problem solving and constitution of knowledge at work. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus (ecl) KT tutkinto Hannu Kuitunen Finiste tietoverkko innovaation välineenä luonnontieteiden opetuksen työtapoja monipuolistettaessa. Väitöstilaisuus (mcl) KT tutkinto Esa M.K. Penttinen Lukiolaisten saksan kielen määräisen artikkelin funktion hallinta. Kasvatustiede (Anna Liisa Leino) Väitöstilaisuus (cl) KT tutkinto Liisa Haverinen Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena. Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastelua. Kotitalous (Martikainen) Väitöstilaisuus (cl) KT tutkinto Lehto Juhani Työmuistin yhteys tekstin tiivistämiseen, ongelmanratkaisuun ja koulumenestykseen Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus (ecl) FT tutkinto Tapio Puolimatka 3

4 Demokratia ja kasvatus: kriittisen kansalaisen ideaali kasvatustavoitteena. Kasvatustiede (Niskanen) Väitöstilaisuus (mcl) KT tutkinto Seija Kairavuori Hauki on kala. Asiatekstistä oppiminen peruskoulun seitsemännella luokalla. Väitöstilaisuus (ecl) KT tutkinto Seppo Seinä Kehittämishanke työyhteisössä. Tutkimus koulutusorganisaatiossa tapahtuneesta 2 vuotisesta kehittämishankkeesta. Väitöstilaisuus (lub) KT tutkinto Raimo Ekman Suoritusmotivaatio ja riskienhallinta motocross urheilussa. Kilpailijana kehittymistä ja riskienhallintaa edistävät menetelmät eritasoisilla suomalaisilla ajajilla. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Marjatta Bardy Lapsuus ja aikuisuus kohtauspaikkana Èmile. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Päivi Palojoki The Complexity of Food related Activities in a Household Context. Study of Finnish Homemakers Food Choice and Nutrition Knowledge. Kotitalous (Turkki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Maarit Lindroos Opetusdiskurssiin piirretty viiva. Tyttö ja poika luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Kasvatustiede (Leino A L) Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Leena Krokfors Ohjauskeskustelu. Opetusharjoittelun ohjauskeskustelun toimintamallien tarkastelua. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Raimo Jalkanen Kehittämistoiminta henkilöstön näkökulmasta. Helsingin Puhelin Oy:n koulutusprojektia koskeva tapaustutkimus. Kasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Hannele Levävaara Opettajan ja oppilaan käsitysten kohtaaminen. Avoin tutkimus peruskoulun valo opin opetuksessa. 4

5 Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Marketta Luutonen Kansanomainen tuote merkityksenkantajana. Tutkimus suomalaisesta villapaidasta. Käsityötiede (Suojanen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) FT tutkinto Ossi Autio Oppilaiden teknisten valmiuksien kehittyminen peruskoulussa. Tytöt ja pojat samansisältöisen käsityön opetuksen kokeilussa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Leena Ahteenmäki Pelkonen Kriittinen näkemys itseohjautuvuudesta. Systemaattinen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Markku Jahnukainen Koulun varjosta aikuisuuteen. Entisten tarkkailuoppilaiden peruskoulun jälkeiset elämänvaiheet. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Yrjö Männistö Kouluhallitus koulututkimuksen rahoittajana ja tutkimustiedon käyttäjänä Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Jyrki Reunamo Olemassaoleva ja muotoutuva vuorovaikutuksen hahmottaminen. Toimintatutkimus Helsingin lastentarhanopettajaopistossa. Kasvatustiede (Hytönen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Jussi Sinnemäki Tietokonepelit ja sisäinen motivaatio. Kahdeksan kertotaulun automatisointipeliä. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Esko Kaukonen Palomiesten ammatilliset arvostukset. Peruskouluttamattomien ja peruskoulutettujen palomiesten arvostusten vertailu. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Shirin Adatia Sandström 5

6 Internationalisation in Swedish undergraduate nursing education: It's interpretation and implementation in the context of nursing with tender loving care. Kasvatustiede (Leino) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Pirjo Ståhle Supporting a System's Capacity for Self renewal. Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Hannu Välimäki Lauri Ingman suomalaisen uskontokasvatuksen ja koulun kehittäjänä. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Juha P. Lindstedt Computer Assisted Learning Program Analysis. Kasvatustiede (Niskanen, myöh. Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (lub) KT tutkinto Riitta Seppovaara Kerran tarkkislainen aina tarkkislainen? Historiallis prospektiivinen tutkimus oppilaiden ESY urasta Espoossa lukuvuosina Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Heljä Linnansaari Yksin vai yhdessä? Opetustaan ja kouluaan kehittämään valikoituva opettaja. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Risto Huotari Opettaja moniammatillisessa työyhteisössä. Tutkimus sairaalaopetuksen, osastohoidon ja oppilaan muodostaman rajasysteemin kehitysmahdollisuuksista. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Matti Laitinen Interventio ja muutos kokoonpanotyössä Siirtyminen itseohjautuviin ryhmiin teollisuusyrityksessä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Jin He Narrative, Visual Model and Dragon Culture. A Narrative Analysis of Value Presentation in Two Movies Preferred by Chinese Adolescents. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) FT tutkinto

7 Ritva Koskennurmi Sivonen Creating a Unique Dress, A Case Study of Riitta Immonen's Creations in the Finnish Fashion House Tradition. Käsityötiede (Suojanen) Väitöstilaisuus , hyväksytty , arvosteltu (ecl) FT tutkinto Anne Marja Nevgi Valinnasta valmistumiseen opiskelumotivaation muutokset Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoilla valintakokeesta opintojen loppuvaiheeseen. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Liisa Kyyrönen Demonstraation ja sokraattisen dialogin yhdistäminen lukion kemian opetuksessa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Pirjo Lambert Rajaviiva katoaa. Innovatiivista oppimista ammatillisen opettajankoulutuksen, oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden yhteistyönä. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Sirkku Kananoja Opettajan työtä tukevaa arviointia etsimässä. Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Merja Kärkkäinen Teams as Breakers of Traditional Work Practices. A Longitudinal Study of Planning and Implementing Curriculum Units in Two Elementary School Teacher Teams. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Kaarina Tukiainen Peruskoulun rehtorin toimintaprofiili. Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Camilla Kovero Förändring och lärande inom företagshälsovården. Pedagogik (Leino) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) PeD tutkinto Minna Riikka Järvinen Se oli täynnä maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Sanna Vehviläinen Structures of Counselling Interaction. A Conversation Analytical Study of Counselling Encounters in Career Guidance Training. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) 7

8 Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Ilkka Tuomi Corporate Knowledge: Theory and Practice of Intelligent Organizations. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) FT tutkinto Tiina Soini Preconditions for Active Transfer in Learning Processes. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Mirja Tytti Talib Toiseuden kohtaaminen koulussa. Opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista. Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Soila Judén Tupakka Daya naisten maailman välittäjänä. Kehitysyhteistyöprojektiin osallistuneita yläegyptiläisiä kyläkätilöitä koskeva tutkimus. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Heli Ruokamo Matemaattinen lahjakkuus ja matemaattisten sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Aino Hannula Tiedostaminen ja muutos Paulo Freiren ajattelussa. Systemattinen analyysi Sorrettujen pedagogiikasta. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Katariina Raij Toward a profession. Clinical learning in a hospital environment described by the student nurses. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Atso Taipale Peer Assisted Leadership menetelmä rehtorikoulutuksessa. Erään koulutusprosessin taustakontekstin kuvaus, teoreettiset perusteet sekä toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi. Kasvatustiede (Hämäläinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Hannu Kotila Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia opetussuunnitelmasta Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) 8

9 KT tutkinto Jaakko Helander Oppiminen ratkaisusuuntautuneessa terapiassa ja ohjauksessa Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Juhani Pirttiniemi Koulukokemukset ja koulutusratkaisut. Peruskoulun vaikuttavuuden tarkastelu oppilasnäkökulmasta (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Liisa Karlsson Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Raili Hildén Att tala bra, bättre och bäst Suomenkielisten abiturienttien ruotsin kielen taito testisuoritusten valossa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Pirita Seitamaa Hakkarainen The Weaving Design Process As A Dual Space Search. Käsityötiede (Turkki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Taina Kaivola Kansainvälinen GLOBE ohjelma ympäristökasvatuksen innovaationa Suomessa. Kasvatustiede (Rikkinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Sinikka Huhtala Lähihoitajaopiskelijan oma matematiikka. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Jorma Kuusela Tieteellisen paradigman mukaisen ajattelun kehittyminen ala asteella. Kahden interventiomenetelmän vertaileva tutkimus peruskoulun kuudesluokkalaisille. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Aino Maija Lahtinen Kertovat tekstit opiskelijoiden kokemina ja tulkitsemina sosiaali ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Hannele Salminen 9

10 Suomalainen ammattikorkeakoulu uudistus opetushallinnon prosessina. Koulutussuunnittelu valtion keskushallinnon näkökulmasta. Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Eija Leiviskä CREATIVE INTERDISCIPLINARITY. Engineering, Business, and Art&Design Students' Collaboration and Learning in the International Design Business Management (IDBM) Program. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Laura Hirsto Children in their learning environments: theoretical perspectives. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Riitta Kuusinen Ongelmana yhteistyökyvyttömyys? Teoreettisen ymmärryksen etsintää webavusteiselle tiedontuottamisyhteistyölle. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) KT tutkinto Leila Pehkonen Täydestä sydämestä ja tarkoituksella. Projektityöskentelyn käsitteellistä viitekehystä jäljittämässä. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Hannele Cantell Oppimis ja opettamiskäsitykset maantieteen opetuksen ja aineenopettajankoulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Kasvatustiede (Rikkinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Marja Liisa Malmivuori The Dynamics of Affect, Cognition, and Social Environment in the Regulation of Personal Learning Processes: The Case of Mathematics. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (l) KT tutkinto Markus Torkkeli Isyys ideologia ja käytäntö. Koulutulokkaiden isät lapsensa koulunkäynnin tukena. Kasvatuspsykologia (Rauste von Wright) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Ilma Tahvanainen Kasvavat kasvattajat. Kasvatustietoisuus ja sen kehittyminen ammatillisen opettajankoulutuksen aikana. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Helena Allahwerdi 10

11 Kansainvälisyyskasvatuksen suosituksista maailmankansalaisen kypsyyskokeeseen. Suomen YK liitto kansainvälisyyskasvattajana Kasvatustiede (Rikkinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (nsl) FT tutkinto Nie Xiao rong Education Accountability, Network and School Effectiveness A Descriptive Research in Educational Governance On the Practice of China's Education. Kasvatustiede (Niemi), hyväksytty (nsl) KT tutkinto Teemu Laajasalo Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa. Systemaattinen analyysi lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppikirjojen seksuaalisuusteeman käsittelystä kuuden seksuaaliteorian ja lukion 1994 opetussuunnitelman perusteiden valossa. Kasvatustiede (Pyysiäinen) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Tuula Piensoho Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) KT tutkinto Heikki Kynäslahti Act Locally. Th/Link Translocally: An Ethnographic View of the Kilpisjärvi Project. Kasvatustiede (Tella) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Reima Lehtimäki The Conceptions of Traffic Safety Among Young Male Drivers. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Reijo Byman Curiosity and exploration: a conceptual overview and structural modeling. Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) FT tutkinto Mirka Koro Ljungberg Naming the Multiple: Segments of Scientific Giftedness Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (cl) KT tutkinto Mervi Hasu Critical Transition from Developers to Users. Activity Theoretical Studies of Interaction and Learning in the Innovation Process. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (ecl) FT tutkinto Karl Gustav Jossfolk ABNORMSKOLORNAS TILLKOMST I FINLAND PÅ 1800 TALET OCH DERAS PIONJÄRER SOM MEDAKTÖRER I BILDNINGSPROCESSEN en 11

12 pedagogikhistorisk studie kring abnormundervisningen som en del av bildningssträvandena utgående speciellt från person och miljöhistorien. Kasvatustiede (Uljens) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Kirsi Vikman Kuvionuotti menetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkeisopetuksessa. Toimintatutkimus eri kohderyhmillä. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Vesa Nissinen Military Leadership. Critical Constructivist Approach for Conceptualizing, Modeling and Measuring Military Leadership in the Finnish Defence Forces. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty (mcl) KT tutkinto Sirkka Pöysti Uskontoa vai ei? Koulukohtaisen uskonnon opetussuunnitelman toteutuminen peruskoulun ala asteella. Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Paula Koistinen Kulttuurien yhteentörmäyksestä sopeutumiseen ja uudenlaiseen ymmärtämiseen. Sosiaali ja terveysalan opiskelijoiden kokemuksia harjoittelujaksoilta Virolaisissa hoitokodeissa. Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Riitta Jyrhämä Ohjaus pedagogisena päätöksentekona., hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Timo Tolska Kertova mieli. Jerome Brunerin narratiivikäsitys ja sen yhteydet kasvatukseen. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen), hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Anu Pietilä Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuva: matematiikkakokemukset matematiikkakuvan muodostajina. Kasvatustiede (Meisalo), hyväksytty Väitöstilaisuus KT tutkinto Jari Salminen Alamainen sivistysprojekti, tasa arvo ja edistys. Yksityisten oppikoulujen rakenteellinen kehitys Kasvatustiede (Uusikylä), hyväksytty Väitöstilaisuus KT tutkinto

13 Eija Mattila Miten ohjata mielen kuntoutujaa? Yksityinen mielenterveystyön hoito tai palvelukoti kehittyvänä pienyhteisönä. Kasvatustiede (Niemi), hyväksytty Väitöstilaisuus KT tutkinto Sari Heinonen Korkeakoulutettujen työttömien omaehtoisen täydennyskoulutuksen sidosryhmäperusteinen arviointitutkimus. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen), hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Riikka Räisänen Anthraguinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes. Käsityötiede (Kaukinen), hyväksytty Väitöstilaisuus FT tutkinto Vaula Haavisto Court Work in Transition: An Activity Theoretical Study of Changing Work Practices in a Finnish District Court. Aikuiskasvatustiede (Kontiainen) Väitöstilaisuus , hyväksytty (kiittäen) FT tutkinto Bettina Stenbock Hult Kritiskt förhållningsätt ett högskolepedagogiskt mål. En filosofisk granskning och diskussion. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty (kiittäen) FT tutkinto Jukka Husu Representing the practice of teachers' pedagogical knowing. Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Marja Myllykangas Kohti pedagogista arviointiajattelua. Arviointiajattelun kehittyminen toimintatutkimuksen syklin mukaisesti edenneen täydennyskoulutuksen aikana. Kasvatustiede (Tuomi Gröhn) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Raimo Moilanen Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Elina Harjunen Miten opettaja rakentaa auktoriteetin? Väitöstilaisuus , hyväksytty FT/KT tutkinto Jaana Poikolainen Kasvatustietoisuuden ulottuvuuksia. Vanhempien käsityksiä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta. Kasvatustiede (Niemi) 13

14 Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Pirjo Havukainen Terveysalan opiskelijoiden hoitotyön oppiminen koulutuksen aikana esseetehtävien perusteella arvioituna. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Pekka Rantanen Enemmän vähemmällä. Monivalintatehtävien mittaustarkkuuden nostaminen. Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Marjatta Siniharju Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla. Yhteistyön arvostus ja toteutuminen Helsingin kaupungin peruskoulujen alkuopetusluokilla lukuvuosina ja Kasvatustiede (Hytönen) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Ulla Solasaari Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan Max Schelerin kasvatusfilosofiaa. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Tarja Tereska Peruskoulun luokanopettajaksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Kasvatustiede (Puurula) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Anja Oksanen Digitaalisia oppimateriaalisovelluksia luokanopettajakoulutuksen pianonsoiton opetuksessa Kasvatustiede (Meisalo) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Airikki Pousi Ilmari Vaissi Suomalainen talonpoika. Tutkimus yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksesta Suomalaisessa kyläyhteisössä vuosina Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Tarja Palmu Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia yläasteen äidinkielen oppitunneilla. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto Pirjo Korvela Yhdessä ja erikseen perheenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka. Kotitaloustiede (Turkki) 14

15 Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Monica Nilsson Transformation through Integration. An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto Erja Syrjäläinen Käsityön opettajan pedagogisen tiedon lähteeltä: Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa. Kasvatustiede (Tuomi Gröhn) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Eveliina Saari The Pulse of Change in Research Work. A Study of Learning and Development in a Research Group. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto Renata Svedlin Implementering av intern utvärdering inom den grundläggande utbildningen. Kasvatustiede (Uljens) Väitöstilaisuus , hyväksytty PeD tutkinto Pirkko Talvenmäki Luova ongelmanratkaisu ja kasvu kansainvälisyyteen. Toimintatutkimus kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kehittämisestä lukioasteella. Kasvatustiede (Veijo Meisalo) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Oili Parjo Koti on Kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta Aikuiskasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Matti Lattu The School from Teacher s Perspective. The Reality of Eleven Change Oriented Teachers. Kasvatustiede (Meisalo) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty KT tutkinto Raija Pirttimaa Tuettu työllistyminen. Käsitteen analyysi ja alkuvaiheen kehittymisen kuvaus Suomessa. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Hanna Toiviainen Learning Across Levels: Challenges of Collaboration in a Small Firm Network. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , kiittäen hyväksytty FT tutkinto

16 2004 Tommi Kinnunen Johtamisen kehittyminen kokeellinen pitkittäistutkimus johtamistaidon kehittymisestä puolustusvoimissa syväjohtamisen mallin mukaisesti. Kasvatustiede (Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Kirsi Pyhältö Uusi opettajuus? Pragmatistiskonstruktivistinen näkökulma opettajuuteen. Kasvatuspsykologia (Eteläpelto) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Pauli Arola Tavoitteena kunnon kansalainen. Koulun kansalaiskasvatuksen päämäärät eduskunnan keskusteluissa Kasvatustiede (Kuikka) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Katriina Sulonen Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä kohteena peruskoulun kotitalouden opetus. Kotitaloustiede (Turkki) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Heidi Karvinen Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä; kuvaamataito osana eheyttämistä peuruskoulun alaluokilla. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Mia Salo Laiton kasvatus tiedostettujen kasvatusintentioiden kausaalisuus poikkeavan lapsen kasvatuksessa. Kasvatustiede (Puolimatka, Niemi) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Monica Londen Hearing parent s educational choices for their deaf children. Problems facing the Swedish minority in Finland. Pedagogik (Puolimatka, Uljens) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Venla Salmi Varhaisnuorten normirikkomukset ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä. Kasvatustiede (Ahonen) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Tuija Metso Koti, koulu ja kasvatus kohtaamisia ja rajankäyntejä. Kasvatustiede (Lahelma) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto

17 Anne Puonti Learning to work together. Collaboration between authorities in economic crime investigation. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Hannele Hyppönen Tekniikka kehittyy, kehittyvätkö palvelut? Tapaustutkimus kotipalvelujen kehittymisestä teknologiahankkeessa. Aikuiskasvatustiede (Engeström) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Sampsa Hyysalo Uses of Innovation. Wristcare in the practices of engineers and elderly. Aikuiskasvatustiede (Virkkunen) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Lena Boström Lärande & Metod. Lärstilsanpassad undervisning med traditionell undervisning i svensk Grammatik. Kasvatustiede (Hautamäki) Väitöstilaisuus FT tutkinto Stephen Anyamele Institutional Management in Higher Education. A Study of Leadership Approaches to Quality Improvement in University Management Nigerian and Finnish Cases. Kasvatustiede (Scheinin) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Maija Tammelin Introducing a Collaborative Networkbased Learning Environment into Foreign Language and Business Communication Teaching: Action Research in Finnish Higher Education. Kasvatustiede (Tella) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Markku Niemivirta Habits of Mind and Academic Endeavors. The Correlates and Consequences of Achievement Goal Orientations. Kasvatustiede (Scheinin) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Martti Hellström Muutosote. Akvaarioprojektin pedagogisten kehittämishankkeiden toteutustapa ja onnistuminen. Kasvatustiede (Krokfors) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Tuulikki Kärkkäinen Koulutuksen ja lapsi vanhempisuhteen yhteys elämässä selviytymiseen. Sosiaalinen perimä ja koulutuskulttuurisen pääoman periytyminen sukupolvesta toiseen. Kasvatustiede (Meri) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto

18 Annu Brotherus Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta. Kasvatustiede (Hytönen) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Elina Kontu Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde tapaustutkimuksia. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Väitöstilaisuus , hyväksytty FT tutkinto Elsi Torn Kemia on kivaa. Tutkimus luonnontieteellisesti lahjakkaiden peruskoulun 9. luokkalaisten käsityksistä kemian opetusjärjestelyistä. Kasvatustiede (Uusikylä) Väitöstilaisuus , hyväksytty KT tutkinto Lisäksi tiedekunnalle on jätetty tarkastettavaksi seuraavat kasvatustieteen alaan kuuluvat väitöskirjaksi tarkoitetut käsikirjoitukset: Erika Löfström Intuition and Analysis at Work. The Role of Cognitive Style in Experiences of Work Contexts. Aikuiskasvatustiede (Lindblom Ylänne) Väitöstilaisuus Kalle Juuti Towards Primary School Physics Teaching and Learning: Design Research Approach. Kasvatustiede (Lavonen) Väitöstilaisuus Kari Korhonen Näkövammaisen lukiolaisen fyysinen aktiivisuus ja koululiikunta. Haastattelututkimus mallintamisen perustaksi. Kasvatustiede (Hautamäki) Väitöstilaisuus Eeva Liisa Frilander Paavilainen Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa. Kasvatustiede (Lindblom Ylänne) Juha Pekka Heinonen Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit? Kasvatustiede (Uusikylä) Manu Kitinoja Kujan päässä koulukoti. Tutkimus valtion koulukoteihin vuosina 1996 ja 2000 sijoitetuista lapsista. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Ulpukka Isopahkala Bouret Struggle for Renewal. Narrative Inquiry into Expertise in Transition. Kasvatustiede (Lahelma) Jaana Kärnä Behm Käsityö kulttuurisena kategoriana. Käsityön ja käsityöläisyyden representaatio suomalaisissa päivälehdissä. 18

19 Käsityötiede (Kaukinen) Seija Karppinen Käsityön luova kokeminen ja tekeminen. Sosiokulttuurinen näkökulma käsityön taiteen perusopetukseen. Kasvatustiede (Ruismäki) Inkeri Ruokonen Estonian and Finnish gifted children in their Learning environments. Kasvatustiede (Ruismäki) Juha Pihlaja Learning in and for Production. An Activity theoretical Study of the Historical Development of Distributed Systems of Generelizing. Aikuiskasvatustiede (Virkkunen) Tarja Ehnqvist Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua. Kasvatustiede (Scheinin) Minna Kallio Ajatus kuvasta. Kuvan merkityksen pohdintaa kasvatuksen kontekstissa. Kasvatustiede (Uusikylä) Marja Nurmilaakso Lukemisen alkeita päiväkodissa. Lastentarhanopettaja ja alkava kuusivuotias lukija. Kasvatustiede (Hytönen) Piia Vilenius Tuohimaa Vanhempien koulutustaso, lapsen kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaatio matemaattisten taitojen selittäjinä koulutien alussa. Erityispedagogiikka (Hautamäki) Heli Koskinen Oppimisen arviointikulttuurin murros eläinlääketieteellisen lisääntymistieteen arvioinnissa. Kasvatustiede (Hautamäki) Arja Piirainen Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde. Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemana. Aikuiskasvatustiede (Ikonen Varila) Tuula Tonttila Vanhemmuuden tuen merkitys vammaisen lapsen äidille ja vuoropuhelu kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Kasvatustiede (Ojala) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta HYVÄKSYTYT VÄITÖSKIRJAT lv MENGISTU LEGESSE erityispedag Psychologycal Classification of Students with and 19

20 without Handicaps. A Test of Holland s Theory in Ethiopia 2. LESKINEN Markku erityispedag Parent Causal Attributions and Adjustment to Their Child s Disability 3. AITTOLA Helena kasvatustiede Tutkimustyön ohjaus ja ohjaussuhteet tieteellisessä jatkokoulutuksessa 4. SAARELA Merja erityispedag Miten tää pelaa? 5 6 vuotiaan kehitysvammaisen lapsen pelaamiseen orientoituminen lv KAIPIO Kalevi erityispedag Yhteisöllisyys kasvatuksessa. Yhteisökasvatuksen teoreettinen analyysi ja käytäntöön soveltaminen 6. HÄNNIKÄINEN Mervi Maritta kasvatustiede Nukesta vauvaksi ja lapsesta lääkäriksi. Roolileikkiin siirtymisen tarkastelua piagetilaisesta ja kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulmasta 7. IKONEN Oiva Urho erityispedag Adaptiivinen opetus. Oppimistutkimus harjaantumiskoulun opetussuunitelma ja seurantajärjestelmän kehittämisen tukena 8. DERSEH Tibebu Bogale erityispedag Meanings Attached to Disability, Attitudes towards Disabled People, and Attitudes towards Integration 9. LILJANDER Juha Pekka kasvatustiede Statusvoittojen ja tappioiden tiet korkeakoulutuksessa. Keskeyttäminen ja koulutuksen vaihtaminen opintouran taitekohtina 10. SAHLBERG Pasi Jyrki Einari kasvatustiede Kuka auttaisi opettajaa. Post moderni näkökulma opetuksen muutokseen yhden kehittämisprojektin valossa lv JAAKKOLA Hanna Tellervo kasvatustiede Kielitieto kielitaitoon pyrittäessä. Vieraiden kielten 20

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2007 PEDAGOGIKVETENSKAPLIGA DAGAR

KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2007 PEDAGOGIKVETENSKAPLIGA DAGAR KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT 2007 PEDAGOGIKVETENSKAPLIGA DAGAR 2007 22 23.11.2007, Vaasa Abstraktit Abstrakt Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki Pedagogik, medborgarskap och kritik Abstraktit Abstrakt Kasvatus,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Abstraktit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset

Abstraktit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset Abstraktit Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset Kasvatustieteen päivät Helsingissä 20. - 21.11.2003 1 Kansi: Päivi Talonpoika-Ukkonen Julkaisija: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos ja Suomen

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2

Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007. Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Taitto ja ulkoasu Tapio Aalto Painopaikka Saarijärven Offset Oy 2007 Kannen paperi G-Print 150 g/m 2 Sivun paperi G-Print 90 g/m 2 Hyvä lukija! Oletko tutustunut ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan?

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 100 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI

Lisätiedot

Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina

Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina 1 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia MuTri-tohtorikoulu Studia Musica 60 2014 Hanna Nikkanen Kannen kuva: Lissu Lehtimaja Taitto: Jaakko

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa

PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 89 Katri Aaltonen PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan

Lisätiedot

Päivi-Katriina Juutilainen

Päivi-Katriina Juutilainen Joensuun yliopisto University of Joensuu University of Joensuu 2003 Päivi-Katriina Juutilainen Päivi-Katriina Juutilainen KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA PUBLICATIONS IN EDUCATION Elämään vai sukupuoleen

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Tanja Äärelä Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot