METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,2 MILJOONAN APURAHAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,2 MILJOONAN APURAHAT"

Transkriptio

1 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa klo HELSINKI Risto Hyvärinen/AK Puh. (09) METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 1,2 MILJOONAN APURAHAT Metsäperinteen tallennusta ja metsäntutkimusta tukeva Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna apurahoja kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan anomuksia kertyi säätiölle lähes viiden miljoonan euron edestä. Erilaisiin tutkimushankkeisiin kohdistuvia hakemuksia oli runsaat sata, joista yli puolet oli väitöskirjatöitä. Metsätyötaustansa vuoksi säätiö suuntaa apurahansa mahdollisimman lähellä käytäntöä oleviin kohteisiin. Säätiön käynnistämä monivuotinen tutkimushanke on professori Seppo Vehkamäen johtama Metsät ja hyvä elämä -projekti. Tätä metsätalouden sosiaalista kestävyyttä tarkastelevaa monitieteellistä kohdetta tuetaan tänä vuonna noin eurolla. Suomen historian kannalta oli kiireellistä tutkia metsien käytön merkitystä siirtokarjalaisille asutustiloille sotien jälkeen. YTM Asta Kietäväisen väitöskirjatyön lisäksi aiheesta ilmestyy kirja, joka jaetaan kaikkiin kirjastoihin ja peruskouluille. Hanke saa yhteensä euroa. Metsäkulttuurin ja perinnetallennuksen puolella säätiö tukee useita kirjahankkeita sekä museoiden näyttelyjä ja perusparannuksia. Kulttuurin saralla merkittävin uusi kohde on työnimellä Metsä leivän antaa kulkeva kansanooppera. Savotta- ja uittoperinteeseen tukeutuvan teoksen tuottaja on Lapin läänin kansantanssiyhtye Rimpparemmi, jonka vastuullinen johtaja on toiminnanjohtaja Ilkka Köngäs. Hanke saa euroa. Kaikkiaan 175 tuettavasta kohteesta suurimmat löytyvät säätiön kotisivulta Metsämiesten Säätiön apurahoja on v haettu yhteensä n. 4,8 milj. euroa. Myönnetty apurahasumma 1,2 milj. euroa jakautuu seuraavasti: Saajia Kpl Hakemuksia Kpl Tutkimukset euroa Väitöskirjatyöt euroa Opinnäytetyöt euroa Matka-apurahat euroa Opintoapurahat euroa Oppimateriaalit euroa 8 14 Oppikirjat euroa 8 11 Metsäkulttuuri ja perinnekeräys euroa Metsäkulttuurikirjat euroa Seminaarit ja tilaisuudet euroa Kilpailut euroa 3 3 Sosiaaliapurahat euroa 3 3 Muut 0 euroa 0 2 Yhteensä euroa

2 2 Suurimmat (1 500 euroa = ja >) yksittäiset rahoituskohteet ovat seuraavat: Muut tutkimukset ja väitöskirjat Mtt Esa Heino, Luonnonvaraisen metsälehmuksen eli niinipuun esiintymisen ja 1 500,- Metla, Kannuksen sen historian selvittäminen Keski-Pohjanmaalla ja lähiympäristössä tutkimusasema KTT Liisa Huuskon Puunhankinnan esimiestyön muutos monitieteisessä tarkastelussa ,- työryhmä, Joensuun MMT Jyrki Hytösen Neulasten värin kolorimetrinen mittaus ja sen soveltuvuus 2 000,- puiden ravinnetilan arviointiin Kannuksen tutkimusasema Dekaani Jukka Kolan n maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ,- työryhmä, historiaprojekti MMT Anne Toppisen Tukkipuun alueellisen hintakehityksen ennustaminen Suomessa 5 000,- Joensuun tutkimuskeskus Prof. Matti Maltamon Leimikon ennakkomittaustietojen tuottaminen laserkeilauksen 8 500,- työryhmä, Joensuun ja runkopankkitiedon perusteella Dos. Heikki Roiko-Jokelan Varhaismodernin ajan metsäkartat ihmisen ja metsän ,- työryhmä, Jyväskylän vuorovaikutuksen peilinä FT Pekka Ripattin Puunmyyntitulot metsänomistajan taloudessa ,- työryhmä, Työtehoseura, Tutkija Kalev Jõgiste, Metsien luontainen uudistuminen ja sen käyttö 2 000,- metsänkasvatuksessa FM Hannamaria Potilan Mykorritsasienten merkitys ojitettujen turvemaiden metsityksessä 7 000,- Parkanon tutkimusasema Suomen Metsäyhdistys ry, Päättäjien Metsäakatemian vaikuttavuuden ulkoinen evaluointi 4 700,- MH Juhani Karvosen tutkimusryhmä MMT Markus Holopaisen Yksityiskohtaisen kaukokartoitustiedon ja maasto-otannan ,- työryhmä, Helsingin hyödyntäminen harvinaisten metsällisten ilmiöiden inventoinnissa Joensuun, Osarahoitus Joensuun n metsätieteelliseen ,- Dekaani Olli Saastamoinen tiedekuntaan perustettavaan metsätietojärjestelmien professuuriin Joensuun, Alueyrittäjyys kuljetusyrittäjien näkökulmasta (sisältää PG-töitä) 4 000,- MMT Teijo Palanderin (opinnäytetöihin euroa ja muihin kuluihin euroa) tutkimusryhmä

3 3 Ph.D. Jari Kuuluvaisen Suomen metsä- ja luonnonsuojelu (väitöskirja) ,- työryhmä, Helsingin Suomen Metsäyhdistys ry, Lasten ja nuorten metsäbarometri ,- MMM Sirpa Kärkkäisen työryhmä MMT Markku Nygren, Kuusen siementen itämisen säätely antioksidanteilla ,- MMM Jussi Leppäsen Metsätalouden julkisen rahoituksen muutosten tulonjako- ja 9 600,- kohdentumisvaikutukset Ruotsissa ja Suomessa YTM Asta Kietäväinen, Metsät osana asutustilojen muutosta vuosina ,- Metla, Rovaniemen (väitöskirja) tutkimusasema FM Leena Paaskoski, Metsänhoitajan ammatissa. Kansatieteellinen tutkimus ,- (Lusto),Punkaharju metsänhoitajan ammattikulttuurin muuttumisesta (väitöskirja) FM Kaj Raiskio, Paperitehdas Tervasaaren tehtaan johdon suhde työläisiin 1 800,- Jyväskylän Juuso Waldenin aikakaudella (väitöskirja) MMM Heli Rautjärven Ravinnetalouden hoito mäntypuustojen suotuisan kehityksen ,- turvaajana ojitetuilla soilla (väitöskirja) Joensuun tutkimuskeskus FM Tuija Alariesto, Metsätyön rakennemuutoksen monet kasvot ,- Lapin pohjoissuomalaisten metsureiden ja metsätoimihenkilöiden kokemuksia metsätyön rakennemuutoksesta (väitöskirja) Ir. Gerben Janse, Suomalaisen metsäsektorin viestinnän arviointi kotimaisilla ja ,- Euroopan metsä- tärkeimmillä eurooppalaisilla markkinoilla (väitöskirja) instituutti ry., Joensuu MMM Ville Kankaanhuhtan Laatutekniikat metsänuudistamisessa sekä niiden vaikuttavuus ,- (väitöskirja) Suonenjoen tutkimusasema Biologian maisteri Suomalaisen metsäalan koulutuksen kilpailukyky yhdentyvässä ,- Annette Schuck, Euroopassa (väitöskirja) Joensuun MMM Terhi Eskelisen Haavan ja hybridihaavan kasvumallit (väitöskirja) 7 400,- Vantaan tutkimuskeskus KTM Minna Vesterinen, Kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden lisääminen ,- Jyväskylän puunhankinnan kontekstissa: tulevaisuuden liiketoimintamallit (väitöskirja) DI Petri Österbergin Puun laadun ja kasvun määrittäminen kuvaan perustuvilla ,- työryhmä, Tampereen mittauksilla (väitöskirja) Teknillinen Yliopisto

4 4 MMM Antti Suvisen GIS-perusteinen metsäkoneiden kulkukyvyn, maaperävaurioiden ,- työryhmä, Helsingin ja metsikkökuvion korjuukelpoisuuden mallintaminen (2 x väitöskirja) MMM Timo Melkas, Tehokkuutta ja teknologiaa metsävaratietojen päivitykseen 9 000,- (väitöskirja) FM Katri Kaunisto, Metsäammatit muuttuvassa metsätaloudessa (väitöskirja) ,- Metsät ja hyvä elämä Prof. Seppo Vehkamäki, Metsät ja hyvä elämä ,- Prof. Veikko Anttonen/ Metsäohjelma asiantuntijaennusteena. Kognitiivinen tutkimus ,- FM Riku Rinnekangas, suomalaisesta metsäajattelusta ja metsätalouden sosiaaliseen Turun kestävyyteen liittyvistä tekijöistä (väitöskirja) Prof. Jari Niemelä/ Metsät ja hyvä elämä -ekologinen osatutkimus (väitöskirja) ,- FM Kati Kärkkäinen, YTM Katja Tervo Maaseudun sukupolvet metsätyön murroksien kokijoina (väitöskirja) ,- Joensuun Matka-apurahat MMM Paula Jylhä, Osallistuminen Oregonissa USA:ssa pidettävään 5th International 2 000,- Metla, Kannuksen, Conference on Forest Vegetation Management -kokoukseen tutkimusasema MMT Mikko Kurttila, Osallistuminen IFORS Triennial 2005 konferenssiin Hawaijilla ja 2 000,- Metla, Joensuun esitelmän pito konferenssissa. tutkimuskeskus FT Marja-Liisa Juntunen, Osallistuminen Ranskan Angesissa syyskuussa 2005 pidettävään 1 500,- Metla, Suonenjoen kansainväliseen symposiumiin, jonka aiheena on kasvualustat tutkimusasema Mmyo. Anna Hyytiäinen, Kansainvälinen metsäopiskelijoiden tapaaminen (IFSS) 2 000,- Australiassa ja (Interim) Saksassa Suomen IUFRO-toimi- Suomalaisten metsäntutkijoiden osallistuminen IUFRO ,- kunta toimintaan Mikkelin ammattikorkea- Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden 3 000,- koulun 30 opiskelijaa opintomatka Pohjois-Suomeen syys-lokakuussa 2005 Seinäjoen Ammatti- Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin ,- korkeakoulun 2 opiskelijaa Syktyvkarissa Komissa Seinäjoen Ammatti- MTI-opiskelijoiden, metsä- ja puutalouden markkinoinnin 1 920,- k.koulun 16 opiskelijaa koulutusohjelma, MTImrk-08:n opintomatka Latviaan

5 5 Yrkeshögskolan Opintomatka Itämeren alueella (Liettua, Saksa, Tanska, Ruotsi) 2 250,- Sydvästin 15 opiskelijaa n Metsäylioppilaiden Etelä-Korean metsätalouden kurssi 5 700,- metsäylioppilaiden 19 opiskelijaa Seinäjoen Ammatti- SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikön MTI-opiskelijoiden 1 950,- k.koulun 14 opiskelijaa opintomatka Ranskaan Kymenlaakson Ammatti- Opintomatka Saksan Eberswaldin ammattikorkeakouluun 3 000,- k.koulun 20 opiskelijaa Mikkelin Amm.k.koulun Opintomatka Baltiaan ,- 14 opiskelijaa Yrkeshögskolan Opintomatka Kanadaan 2 250,- Sydvästin 9 opiskelijaa Tampereen ammatti- Forestry in Germany -opintojakso 3 150,- k.koulun 21 opiskelijaa Opintoapurahat n Trooppisen metsänhoidon kurssi Thaimaassa ,- Viikin tropiikki-instituutin 25 opiskelijaa Metsät.yo Ninni Saarinen, Metsäylioppilaat ry:n kansainvälisten asioiden apuraha 1 500,- Metsäylioppilaat ry, vuodelle 2005 Opisk. Tiina Ruuskanen, Joensuun metsäylioppilaiden kansainvälinen toiminta 1 500,- Joensuun Oppimateriaalit MMM Raija Peipon Metsänkasvun perusteet ja suomalainen metsänhoito virtuaalisessa 5 000,- työryhmä, Itä-Savon ja interaktiivisessa oppimisympäristössä (PuMe II) koulutuksen kuntayhtymä Suomen työhevos- Suomen työhevosseuran metsätyöajokurssi 3 000,- seura ry, Eskola Pyhännän Metsätieto- Kehittämishankkeen yksityisrahoitusosuus 5 000,- keskus/ Juhani Mahosenahon työryhmä MMM Brita Pajarin Kansainvälisten metsä- ja ympäristöalan tieteellisten kokousten ,- työryhmä, Euroopan käytännön järjestelyt metsäinstituutti, Joensuu

6 6 MH Tapio Hankalan Mentoroinnilla vauhtia metsänhoitajanaisten urakehitykseen ja 7 000,- työryhmä, Metsän- työllistymiseen hoitajaliitto ry Pohjois-Karjalan Kurvaa metsään -kampanja 7 000,- ammattiopisto, Valtimo Suomen 4H-liitto Lisää metsäosaamista (jatkoa Koulun kautta metsä ,- tutuksi -hankkeelle) Suomen Metsäyhdistys ry, Puun syöjät - oppimateriaali kouluille ,- Sirpa Kärkkäisen työryhmä Oppikirjat FT Hanna Snellmanin Forest Trail - Papers on Oral History 4 000,- työryhmä, Helsingin MMT Jaana Luorasen Opaskirja: Kuusen paakkutaimien viljelyketju 5 000,- Suonenjoen tutk.asema MMT Erkki Verkasalon Koivun kasvatus ja käyttö -kirja 5 000,- Joensuun tutk.keskus Luovan liikunnan ja Opettajille ja ohjaajille tarkoitetun metsä- ja perinnetietoutta 3 000,- ilmaisun yhdistys ry, edistävän Unihuppias -kirjan uusintapainatus Turku Kustannuspäällikkö Puukaupan käsikirja ,- Antti Sipilän työryhmä, Metsälehti Kustannus, VTT Lauri Hetemäen Metsäsektorin tulevaisuus Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa ,- Kulttuuritoimenjohtaja Metsäpäiväkirja 8 000,- Liisa Heikkilä-Palo, Maaseudun Sivistysliitto MMT Matti Kärkkäinen, Maailman metsäteollisuus. Taustaa Suomen metsäteollisuuden 7 000,- Joensuun tulevaisuuden arvioinnille Metsäkulttuuri ja perinnekeräys Metsähistorian Seura ry/ Metsähistorian Seuran kansainvälinen toiminta ja tiedotus 4 000,- MH Markku Rauhalahti vuonna 2005

7 7 Hanneksen Metsän Arboretumin tiestön kunnostus 2 000,- Säätiö, Kalliola MH Markku Rauhalahden Metsäkuvien tallentaminen 6 000,- työryhmä, Tampere Mauno Räsänen, Savottamuseo kämppä Riski, Palokki Heinävesi 5 000,- Karvionkanava FM Marja Kulpakko, Savukosken savottaperinteen koordinointi 8 000,- Savukosken kunta Tuulos-seura ry./ Hevosvetoisten ajokalujen valmistus - perinteen tallentaminen 3 000,- FM Kirsti Häppölän Tuuloksessa työryhmä FM Anne Meriläinen, Luston Kantapuu-tietojärjestelmään liittyminen ja Savottaproomu 9 000,- Ilomantsi Möhkön Mantan tervaaminen Lapin läänin kansan- Metsä leivän antaa -savotta- ja uittoaiheisen kansanoopperan ,- tanssiyhtye r.y., tuottaminen Rovaniemi Lapin Metsämuseoyhd. ry Lapin metsämuseon toiminnan tukeminen vuonna ,- Riuttalan talonpoikaiskultt. Kahvila- ja ravintolarakennuksen rakentaminen Riuttalan ,- suojelusäätiö, Karttula Talonpoikaismuseoalueen yhteyteen Suomen Metsätieteellinen Dokumenttielokuva A.K. Cajanderista ,- Seura/Prof. Leena Finérin työryhmä Pielisen museo, Lieksa/ Pielisen museon ulkomuseon metsätyöhön ja uittoperinteeseen ,- Museonjohtaja liittyvien rakennusten kunnostus Liisa Eskelinen Toimittaja Leo Silolahden Palosalmen metsurikooste vuonna 2004 kerätystä haastattelu ,- työryhmä/ Tmi Restena, materiaalista Toimittaja Leo Silolahden Uuron ja Ruunaan metsätyömieskotien metsurit - metsurien ,- työryhmä/ Tmi Restena, tarinoiden taltiointi Puu kulttuurissa ry, Luonnotar-palkinto ,- FM Veli-Pekka Krookin työryhmä Suomen Metsämuseo- Puurakentaminen ja toiminnallisuus Luston laajennuksessa ,- säätiö/lusto, Punkaharju Metsäkulttuurikirjat Talousneuvos Paavo Sodankylän metsähistoria 5 000,- Onnelan työryhmä, Sodankylä

8 8 MH Esko Pakkanen, Uiton vaiheita Suomessa 2 000,- UPM-Kymmene Metsä, Valkeakoski Martti Itkosen työryhmä, Muistelmia Valkoisesta talosta - Kemijokisuun erottelun vaiheista 4 000,- Keminmaa kertova historiateos vuodelta 1800 vuoteen 1991 Kustannusosakeyhtiö Metsät asutustilojen elämässä -kirja, jonka kirjoittavat ,- Metsälehti, MH Kirsi Elon YTM Asta Kietäväinen ja FM Pekka Virtanen työryhmä EK Johanna Kilpisen Aikalaistarinoita metsäherroista, jätkistä ja vähän muistakin 2 500,- työryhmä, Suonenjoki MH Pertti Hokajärven Lapin metsien tulevaisuus -teoksen painatuskustannukset 2 000,- työryhmä, Rovaniemi Suomen Uittoperinne- Suvisavotta - kertomus erään nuorukaisen luvun alkuun 3 000,- yhdistys, MH Veijo ajoittuvasta uittokokemuksesta, kirjoittajana Esko Salakka Tidenbergin työryhmä MH Matti Leikolan Suomen metsätalouden kehitys sanoin ja kuvin. Hankkeen 8 000,- työryhmä,, 3. vuosi Metsähistorian Seura YTL Heli Myllyksen Vanhan metsäkirjallisuuden digitointi ,- työryhmä, Helsingin MH Heikki Lindroos, ja metsä vastasi 6 800,- LK-Mallimetsä Oy, Järvenpää Toimittaja Risto Pyykön A. E. Järvisen elämäkerta 8 000,- työryhmä, Lapin Kansa, Rovaniemi Rajamäen metsä- Rajamäen metsäopetuksen historiikki ( ) 2 200,- opettajat ry./ Uudenmaan maaseutuopisto/ MTI Tauno Janhosen työryhmä Lapin metsämuseo- Lapin metsäopetuksen 100 vuotta 5 000,- yhdistys ry./ MH Jouko Saraniemen työryhmä MH Juha Maasola, Kirves 8 000,- Jyväskylä Tilaisuudet Hämeen metsän- Eteläisen Suomen metsäpäivä Tampereella 3 000,- hoitajat ry, Tampere Metsäkeskus/ProAgria Silva-metsänäyttely ,- Pohjois-Karjala, Joensuu

9 9 Suomen Metsätieteellinen Suomen Metsätieteellisen Seuran järjestämä Metsätieteen päivä 7 000,- Seura/ prof. Leena Finér, Joensuu Yrittäjä Jouko Vilkmanin Metsäperinnetapahtumat Vanha Savotta ja Vanhan ajan metsä ,- työryhmä, Rautajärvi ja maatalousnäyttely MH Timo Kukon työryhmä, Metsäkulttuurihanke 4 000,- Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus, Punkaharju MH Eeva Koivulan työ- Metsäkulttuuritapahtuma METKU ,- ryhmä, Luston tuki Oy, Punkaharju Pro Puu ry/ Pj. Markku Kevätpäivän sahaus 3 000,- Tonttila, Lahti Metsäkeskus Pohjois- Metsällisen ohjelman tuottaminen PuutaMetsää2005 -tapahtumaan 2 500,- Pohjanmaa/ Kehittämispääll. Eeva-Liisa Repon työryhmä, Oulu Taidekäsityöläinen Juuremme-näyttely 3 000,- Marianne Fribergin työryhmä, Harjavalta Kuvataiteilija Lea Turton SKUTSI-ympäristönäyttely / Forest Environmental Art Exhibition 3 000,- työryhmä, Jyväskylä Helsingin Keskuspuisto MMM Tuula Juskon Naismetsänhoitajien 50-vuotisjuhlavuosi 3 000,- työryhmä, Espoo, Naismetsänhoitajat ry Metsätal.opisk. Andreas Tammisaaren seudun ala-asteiden metsäpäivät 2 000,- Steniuksen työryhmä, / YH Sydväst Kuvanveistäjä Kari Veistosnäyttely Sanomatalossa Mediatorilla Helsingissä ,- Kärkkäisen työryhmä, Juva FT Hanna Pasonen, Metsäpatologian ja metsäbiotekniikan juhlaseminaari 5 000,- Suomen Metsäyhd. ry, Journalistin metsäkoulu ,- viestinnän suunn. Hannes Mäntyrannan työryhmä Setlementtinuorten liitto Eräset 2005 luonto- ja metsätapahtuma Salpalinjan savotta 4 000,- ry/ toiminnanjohtaja Pekka Häyhän työryhmä,

10 10 Kilpailut Suomen Metsäurheilu- Suomen Metsäurheiluliitto ry:n kansainvälinen ja kotimaan 6 000,- liitto ry kilpailutoiminta sekä metsäurheilu- ja tukkilaistoiminnan kehittäminen v Metsäkoneenkäytön SM- Metsäkoneenkäytön SM v ,- kilpailutoimikunta Moottorisahauskilpailujen Moottorisahauksen kilpailutoiminta v ,- järjestelytoimikunta Sosiaaliapurahat Setlementti Kainulan Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry:n metsä ,- Kannatusyhdistys ry, miestyön tukeminen v ja 30-vuotisjuhlan vietto Kajaani Pohj.-Karjalan Metsä- Pohjois-Karjalan Metsätyömieskodin Kannatusyhdistys ry:n ,- työmieskodin kannatus- ylläpitämien Ruunaan ja Uuron metsätyömieskotien yhdistys ry., Lieksa toiminnan tukeminen ja ylläpitäminen v Rovalan Setlementti ry, Rovalan Setlementti ry./palosalmen metsätyömieskoti: Rovaniemi 1. Toiminta-avustus sisältäen kodin asukkaiden virike ,- toiminnan ja terapiapalvelun 2. Turvahälytyslaitteiden uusinta ,- Tiedote on saatavilla kotisivuiltamme Lisätietoja antaa myös Metsämiesten Säätiön asiamies Risto Hyvärinen p. (09) , , sähköp.

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa 15.3.2004 klo 13 00350 HELSINKI Risto Hyvärinen/AK 15.3.2004 Puh. (09) 560 7470 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA

Lisätiedot

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN Metsähistorian Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2002 kello 12.30 Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa Punkaharjulla. Vuosikokousasiat:

Lisätiedot

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen

1/2005 7.3.2005. Metsähistorian Seuran esitelmätilaisuus Metsäalan retkeilyjen historiaa. Tervetuloa vuosikokoukseen Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2005 klo 11 Tieteiden talossa Helsingissä, Kirkkokatu 6. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

1 / 2012 Helmikuu. Muistathan vastata jäsenkyselyyn!

1 / 2012 Helmikuu. Muistathan vastata jäsenkyselyyn! 1 / 2012 Helmikuu Muistathan vastata jäsenkyselyyn! Tervetuloa vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 28.3.2012 Sirkka Muurela, Anteeksi anna.

Lisätiedot

1/2007 23.3.2007. Tervetuloa vuosikokoukseen. Vuosikokouspäivän 11.4.2007 ohjelmassa Cajander-elokuva ja metsähistorian tutkijatapaaminen

1/2007 23.3.2007. Tervetuloa vuosikokoukseen. Vuosikokouspäivän 11.4.2007 ohjelmassa Cajander-elokuva ja metsähistorian tutkijatapaaminen 1/2007 23.3.2007 Tervetuloa vuosikokoukseen Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.4.2007 klo 12 Tieteiden talolla Helsingissä, Kirkkokatu 6, sali 505. Vuosikokousasiat: 1. Kokouksen

Lisätiedot

3/2005 1.12.2005. Vuoden vaihtuessa

3/2005 1.12.2005. Vuoden vaihtuessa 3/2005 1.12.2005 Vuoden vaihtuessa Yksi kalenterivuosi on taas päättymässä. Metsähistorian Seuran näkövinkkelistä katsellen vuosi on ollut melko vilkas. Vuosikokouksen ja seminaarin lisäksi on järjestetty

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 Suomen Metsämuseosäätiö TOIMINTAKERTOMUS 2005 18. toimintavuosi SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Tasekirja 31.12.2005 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2005 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Päiväys,

Lisätiedot

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2011 Uusia jäseniä hyväksyttiin 56 Kevään apurahat haettavissa 31.3. mennessä. Kutsu kevätkokoukseen Kotkassa 18. 19.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2011

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Poliittisen vaikuttamisen vuosi Vuosi 2011 oli aktiivinen tietokirjailijoiden poliittisen vaikuttamisen vuosi. Yhdistys jatkoi yhteydenpitoa kansanedustajiin, ministereihin sekä

Lisätiedot

2/2006 31.5.2006. Juhani Huittinen puheenjohtajaksi Esa Ihalainen kunniajäseneksi

2/2006 31.5.2006. Juhani Huittinen puheenjohtajaksi Esa Ihalainen kunniajäseneksi 2/2006 31.5.2006 Juhani Huittinen puheenjohtajaksi Esa Ihalainen kunniajäseneksi Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa 5.4.2006 seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin metsänhoitaja Juhani Huittinen.

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Poliittisen vaikuttamisen vuosi Ensimmäinen vuosi minun toimiessani puheenjohtajana on nyt päättynyt. Uuden hallituksen työskentely lähti hyvin käyntiin heti ensimmäisestä kokouksesta

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2008 Vuosi 2008 oli yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen monet toimet juhlat, julkaisut, aluetilaisuudet tekivät yhdistystä, tietokirjallisuutta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Kertomus Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n toiminnasta ja taloudesta vuonna 2010

Kertomus Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n toiminnasta ja taloudesta vuonna 2010 Kertomus Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n toiminnasta ja taloudesta vuonna 2010 101. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo Yleiskatsaus...3 1 Organisaatio...4 1.1 Jäsenistö...4 1.2 Hallitus...4 1.3 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

150 vuotta. Metsänhoitajakoulutus. 30 vuotta metsätieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomessa

150 vuotta. Metsänhoitajakoulutus. 30 vuotta metsätieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomessa Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 2/2012 6 Metsänhoitajakoulutus 1 vuotta Juhlavuosi Joensuussa 14 30 vuotta metsätieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomessa Uudistunut Metsäkeskus 18 Alueellisista

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen Metsäsäätiön tavoite on sääntöjen mukaan tieteellisen

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti 2 700 rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin

Lisätiedot

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen.

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. VUOSIKERTOMUS 2012 Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. SISÄLTÖ YLEISTÄ 40-vuotisjuhla...3 Stipendit...3 Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu

Lisätiedot

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä:

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä: TOIMENPIDEOHJELMA LASTEN JA NUORTEN METSÄTIETÄMYKSEN EDISTÄMISEKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEYKSIKÖISSÄ: ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, LOUNAIS-SUOMI JA PIRKANMAA 2012 2015 Luonnos: 31.3.2013 PEFC sertifiointikriteeri

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2 / 2001, 11.5.2001. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa. Matin jäljiltä on hyvä jatkaa.

2 / 2001, 11.5.2001. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa. Matin jäljiltä on hyvä jatkaa. 2 / 2001, 11.5.2001 Tästä on hyvä jatkaa Lämmin kiitos Matti Leikolalle seuramme kuuden ensimmäisen vuoden tuloksellisesta ja asiantuntevasta puheenjohtajuudesta. Kun Matin hallinnolliset vastuut nyt vähenevät,

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2008 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 3 2008 2009 4 Koneen Säätiön vuosikertomus 2008 5 sisällys Koneen Säätiön 52. toimintavuosi Apurahat tieteelle ja kulttuurille Suunnattu

Lisätiedot