Nivala-Haapajärven seutukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivala-Haapajärven seutukunta"

Transkriptio

1 Päivitetty

2 Nivala-Haapajärven seutukunta Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista seutukunta on tehnyt rahoituspäätöksen tilanteen mukaisesti. Luettelossa eivät ole mukana sellaiset LEADER-hankkeet, joissa seutukuntayhdistys ei ole osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutukuntahallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jae-taan määräajoin sidosryhmille. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman mukaisesti toiminta-linjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seu-tukunnan kotisivulta osoitteesta -> Kehittämishankkeet. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisohjelmatyö on jatkuvaa. Uusien hankkeiden ideointi ja kehittäminen on siten tarpeen kaiken aikaa. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Nivala-Haapajärven seutukunnan yhteystiedot ovat: Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Pajatie NIVALA Puhelin: (08) Telefax: (08)

3 Kaikki tiedot sitoumuksetta. Hankekuvaukset perustuvat hallinnoijaorganisaatioiden toimittamaan informaatioon. NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (Hanke, hallinnoija) 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME Center International Services (ECIS), Nivalan Teollisuuskylä Oy.3 NHS-KOKO -ohjelma , Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry...4 NRT-tuotantostudioiden yhteistoimintahanke, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy..5 ProBusiness, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry 6 Raahen seudun osaamiskeskusohjelma (ProMetal) Meriklusteri, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy R&D Wood, Puutuoteteollisuuden t&k Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla , K-P amk / CENTRIA t&k Ylv 8 Taitajien tierna -jatkoprojekti, ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset...9 T&K -Aktivaattori , Iin Micropolis Oy Tuotannollisten yritysten menestystekijät, Haapaveden Teknologiakylä Oy Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aikuisena agrologiksi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Bioenergian edelläkävijät, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa Elinvoimaa maaseudulle, ProAgria Oulu ry..15 Kipinää kylille, PSK-Aikuisopisto.16 MAKU - HELMI, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 17 Muutoksessa Mukana, Maaseudun Sivistysliitto / Pohjois-Suomen aluekeskus 18 Rehuviljan viljelyn kehittäminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, MTT Siikajoen toimipiste Tietoseppä, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto...20 Tuottajasta jatkojalostuksen osaajaksi ja luonnonvara-alan näkijäksi, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä...21 Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN CENTRIA alusta kansallisen innov.strat. toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella, K-P amk / CENTRIA t&k Ylv 23 CUPP-6 / EMMA-kokeen toteuttaminen, Oulun Eteläisen instituutti...24 Innovatiiviset tuotantoteknologiat (INTO), Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä...25 Kallioaines Pohjois-Pohjanmaalla, Geologian Tutkimuskeskus/Kehittämiskeskus Pohjantähti LAGUNA-tutkimuskeskuksen edistäminen (LAGUNA Promo), Oulun Eteläisen instituutti..27 LYKKY Liiket.os. hyv.vointialalle ja yht.k.vast. yrittäj. koul.yht.työllä, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö...28 Oulun eteläisen emba -jatko- ja täydennyskoulutushanke, Keski-Pohjanmaan amk / CENTRIA t&k Haapajärvi 29 Sosiaalityön opetus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen (ROLLE), Oulun Eteläisen instituutti 31 Valtakunnallinen teknologiakasvatushanke Teknokas, Kerttu Saalasti Säätiö KUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö..33 KUKKO Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Eteläisessä, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä...34 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman koordinaatiohanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN North Finland EU Office - Pohjois-Suomen EU-aluetoimisto Peuran polun Metsäpeuranmaan alueen yhteismarkkinointi, CENTRIA t&k Haapajärvi NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEEN VUODEN 2010 EU-HANKERAHOITUS Yhteenvetotaulukko (tilanne )

4 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME CENTER INTERNATIONAL SERVICES (ECIS) Oulun Eteläisen alueella on vahva ja osaava alihankintapohjainen yrityskanta. Uusien kilpailukykyisten tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan nykyaikaisia kustannustehokkaita menetelmiä ja prosesseja. Jotta tavoitteisiin päästään, päädy-tään perinteisistä tuotantomenetelmistä nykyaikaisempiin ja kustannustehokkaampiin sekä samalla innovatiivisiin ratkaisuihin. Näiden kautta pyritään säilyttämään nykyinen tuotantotoiminta pitempään alueen teollisuusyrityksissä globaalia kustannuspaikkakilpailua vastaan. ECIS-hankkeen avulla tehostetaan etenkin mikro- ja pk-yritysten, unohtamatta kuitenkaan isompien teollisuusyritys-ten, teknologiaharppausta ja kansainvälistymistä. Hanke toimii osana maakunnallista Raahen seudun osaamiskeskuk-sen ProMetal-tuotantostudiokonseptia ja on sitä kautta mukana kansallisessa Meriklusteri-osaamiskeskusohjelmassa. 1) Vahvistaa uusilla, dynaamisilla, kansainvälisillä ja innovatiivisilla toimintakonsepteilla yritysten kehittämistä tukevaa innovaatioympäristöä 2) Edesauttaa osaamisrakenteiden vahvistumista sekä kansainvälisyyttä ja innovaatioita tukevan tietoyhteiskunnan vahvistumista 3) Hyödyntää Nivala-Haapajärven ja koko Oulun Eteläisen alueen metalliteollisuuden maailmanluokan osaamista ylläpitämään ja vahvistamaan taantuman jälkeistä tilauskannan kasvua Kehitetään kokonaisvaltaista innovaatiojärjestelmää osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vahvistetaan siihen liittyvää kehittämisympäristöä tukemaan koulutus-, kehitys-, tutkimusorganisaatioiden toimintaa sekä yritys-ten ja niiden t&k- ja tuotannonkehittämisorganisaatioiden toimintaa Selvitetään pk-yritysten yhteisen vienti- ja projektinhallintayhtiön toimintaedellytyksiä sekä public-private -palvelun tuottamista kansainvälistymis- ja vientipalveluissa Tarjotaan yrityksille vientisihteeripalvelun avulla asiantuntemusta niiden kansainvälistymisponnistelujen tueksi sekä hautomopalvelun avulla asiantuntemusta uusien ja kasvuyritysten liiketoiminnan sekä kansainvälistymisen kehittämiseksi Nivalan Teollisuuskylä Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja toimistokulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08)

5 NHS-KOKO -OHJELMA Valtioneuvosto päätti alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) käynnistymisestä vuoden 2010 alusta. KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemal-la vuorovaikutusta ja verkottumista. Aluekehittämistä tehostetaan sulauttamalla useita erityisohjelmia yhteen. Näihin ohjelmiin kuuluvat aluekeskusohjelma (AKO) ja maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) sekä saaristo-ohjelman alueellinen ja paikallinen toteutus. Osaamiskeskusohjelma jää KOKO:n ulkopuolelle. Keskeisimpänä kohteena ohjelmassa on aluekehittämisen toimintatapojen parantaminen. Ohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. NHS-KOKO -ohjelma-alue muodostuu Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutujen kunnista. Alue on Nivala-Haapajärven seudun osalta maaseutumaista aluetta ja Haapaveden-Siikalatvan seudun osalta syrjäistä maaseutualuetta. Alueellinen työssäkäynti, teollistuminen ja edullinen väestörakenne muodostavat ohjelma-alueella oikein kohdistettujen aluekehitystoimenpiteiden avulla kokonaisuuden, jonka avulla se voi kääntyä pysyväksi positiivisen kier-teen seuduksi. NHS-KOKO -ohjelman resurssit kohdistetaan ohjelma-alueen aluekehitys- ja innovaatiojärjestelmän se-kä kolmen erikseen valitun kehittämisteeman edistämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi osa ohjelmarahoituksesta kohdennetaan Ylivieskan seudun KOKO-ohjelman kanssa yhteisten teemojen (osaaminen ja saavutettavuus) edistämiseen. 1) Luoda NHS-KOKO -ohjelma-alueelle kehittämisedellytyksiä, jotka turvaavat tasapuolisen kehittymisen suhteessa muihin suomalaisiin maaseutualueisiin 2) Kääntää alueellinen kehitys positiiviseksi kierteeksi, jossa kasvu ruokkii uutta kasvua alueen omiin vahvuuksiin pohjautuen 3) Terävöittää aluekehitykseen vaikuttavien toimijoiden strategista yhteistyötä ja kumppanuutta aluekehitystoimenpiteiden laadun vahvistamiseksi Operationalisoidaan toimenpidekokonaisuudet kehittämisprojekteilla, joita toteuttavat useat aluekehitystoimijat ohjelma-alueella oman perustehtävänsä pohjalta. Toteutetaan toimenpiteet yhteistyössä alueelle muodostetuissa kehittämisympäristöissä Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry BIO-Studio ELME-Studio BW-Polis koordinaatio, verkostot ja ohjelman toteuttaminen osaaminen saavutettavuus YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / maakunnan kehittämisraha kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry GSM: ; Fax: (08) ; Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä GSM: ; Fax: (08) ; 5

6 NRT-TUOTANTOSTUDIOIDEN YHTEISTOIMINTAHANKE ProMetal on Nivalassa, Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan tuotantostudioiden toteuttama verkosto-osaamiskeskus, joka on edustanut osaamiskeskusohjelmassa koko Pohjois-Suomen metallialan osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille keskittynyt alan monipuolinen yritystoiminta työllistää yhteensä noin henkilöä ja vastaa 80 %:sta Suomen terästuotannosta. Alueella on myös tiiviit yhteydet Ruotsin puolelle ja kokonaisuutena tämä Perämerenkaaren alue muodostaa Euroopankin mittakaavassa merkittävän metalliosaamisen keskittymän. NRT-tuotantostudioiden yhteistoimintahanke on suunniteltu tuotantostudioiden toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistamiseksi niin, että toiminnalle asetetut alueelliset ja kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Käytännön toiminnan tehokkuuden kannalta rahoitus, osaaminen ja yhtenäiset käytännöt mukaan lukien palveluiden markkinointi ja myynti ovat keskeisessä asemassa. Hanke tukee osaamiskeskusohjelman perusrahoituksella käynnistettäviä kehityshankkeita ja - ohjelmia sekä Pohjois-Suomen maakuntien kehittämisstrategioita. 1) Yhtenäistää tuotantostudioiden toimintoja ja palvelumalleja 2) Edesauttaa tuotantostudioiden toimintaa tukevan ja kehittävän kansainvälisen yhteistyöverkoston syntymistä 3) Parantaa ProMetalin ja sen tuotantostudioiden kansainvälistä tunnettuutta 4) Sitouttaa metallialan toimijat kehittämis- ja yhteistyöhön Selvitetään mahdollisuudet tuotantostudioiden yhtenäisten johtamis- ja toimintamallien toteuttamiseksi Määritetään ja toteutetaan tuotantostudioiden toiminnanohjausta ja laatujärjestelmää tukeva tietojärjestelmä Perustetaan yrityksistä/muista toimijoista koostuva työryhmä pitkäjänteisen kehittämisohjelman laatimista varten Kehitetään tuotantostudioiden tiedotusta ja markkinointiviestintää Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08) Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy GSM: Fax: (08) PROBUSINESS 6

7 Nivala- Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien yritykset ovat pienyrityksiä ja lukumääräisesti pieni osa on pk-yritysten luokkaan kuuluvia yrityksiä, joissa markkinoiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia ja liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa osaamista ja resursseja on rajoitetusti käytettävissä ja toisaalta tarve ulkopuoliseen kehittämistukeen omien rajallisten resurssien puitteissa on tunnistettavissa. Alueen yritysten kehittymistä ja kasvua hidastavia tekijöitä on todettu olevan liiketoiminnan eri osa-alueilla ja vaihtelevia kehittämistarpeita ilmenee yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintaympäristöjen muutosten ennakoinnin tarve on voimakkaasti korostunut erityisesti alueen kasvumahdollisuuksia sisältä-vissä yrityksissä. Liiketoiminnan strategisen johtamisen hallitseminen, sen organisoiminen säännölliseksi työskente-lytavaksi ja strategiatyössä tarvittavien mallien ja työvälineiden ottaminen aktiiviseen käyttöön edellyttää valmiusta-son nostamista nykyisestä tasosta. ProBusiness-hanke sisältää kolme osiota: ProService, ProProduction ja ProComon. ProProduction on suunniteltu erityisesti tuotannollisten yritysten ja ProService palveluyritysten kehittämistarpeita silmälläpitäen. ProComon-osiolla parannetaan hankkeen kohderyhmän yhteisten kehittämistarpeiden tunnistamista ja ratkaisemista mm. seminaarien, messujen ja muiden verkostoitumista edistävien toimenpiteiden avulla. 1) Tukea ja kehittää Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien elinkeinotoimintaa sekä palvelutoimintaan liittyvillä että tuotannollisilla toimialoilla 2) Tunnistaa, tukea ja kehittää potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä vahvistaa oppimis- ja innovaatioympäristöjä 3) Edesauttaa yritysten kansainvälistymistä Toteutetaan yritysten tunnistetuista tarpeista lähteviä kehittämisprojekteja Luodaan yhteistyöverkostoja Tuetaan yritysten koulutushankkeita ja opinnäytetöitä Järjestetään seminaareja yms. yrityslähtöisiä tapahtumia Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Arto Junno, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) RAAHEN SEUDUN OSAAMISKESKUSOHJELMA (PROMETAL) - Meriklusteri 7

8 Osaamiskeskusohjelma on valtioneuvoston erityisohjelma, jota toteutti ohjelmakaudella kaikkiaan 19 alueellista osaamiskeskusta ja 3 verkosto-osaamiskeskusta. Osaamiskeskusten toiminta-ajatus on taloudellisen kasvun aikaansaaminen hyödyntämällä oman alansa huippuosaamista. Uudella ohjelmakaudella osaamiskeskusohjelmassa keskitytään sisäasiainministeriön linjausten mukaisesti kansallisesti merkittävien osaamisklustereiden ja kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskusten kehittämiseen. ProMetal on Nivalassa, Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan tuotantostudioiden toteuttama verkosto-osaamiskeskus, joka on edustanut osaamiskeskusohjelmassa koko Pohjois-Suomen metallialan osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille keskittynyt alan monipuolinen yritystoiminta työllistää yhteensä noin henkilöä ja vastaa 80 %:sta Suomen terästuotannosta. Alueella on myös tiiviit yhteydet Ruotsin puolelle ja kokonaisuutena tämä Perämerenkaaren alue muodostaa Euroopankin mittakaavassa merkittävän metalliosaamisen keskittymän. ProMetalin tuotantostudiot, niiden taustayhteisöt ja keskeiset yhteistyötahot ovat valmistelleet osaamiskeskusohjelman uudelle ohjelmakaudelle. Ohjelman osaamisalana on materiaaliteknologiat ja se on valmisteltu osana suomalaisen meriteollisuuden ja merenkulun valmistelemaa meriosaamisklusteria yhdessä alan muiden keskeisten keskittymien Vaasan, Po-rin, Turun ja Lappeenrannan kanssa. 1) Luoda merkittäviä uusia mahdollisuuksia alueen metalliteollisuuden kilpailukyvyn ja elinkeinojen kehittämiselle 2) Laajentaa ja vahvistaa yhteistyötä muiden metallialan osaamiskeskusten kanssa Suomessa 3) Edesauttaa alueen metalliteollisuuden kansainvälistymistä 4) Tehostaa teknologian siirtoa alueen metallialan yritysten hyödyksi Kehitetään tuotantostudioiden yhtenäinen palvelukonsepti Kehitetään metallialan yritysten henkilöstön osaamista ja niiden tarvitsemia toimitila- ja rahoituspalveluja Luodaan alueellinen innovaatioverkosto ja liitetään se osaamisklusteriin Järjestetään metallialan seminaareja ja tapahtumia Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / osaamiskeskusohjelma kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08) Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy GSM: Fax: (08) R&D WOOD Puutuoteteollisuuden tutkimus ja kehitys Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Puutuoteteollisuudessa Pohjois-Pohjanmaa on poikkeuksellinen alue Suomessa, koska maakunnan puutuoteteollisuusyritykset ovat kasvattaneet jalostusarvoaan nopeimmin koko maassa. R&D Wood -hanke haastaa ja aktivoi yrityksiä 8

9 panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, jotta suotuisa kehitys voisi jatkua. Hankkeen yrityskohtainen toteutusta-pa antaa mahdollisuuden toteuttaa konkreettisia pilottihankkeita yrityksissä ja lisäksi sen avulla käynnistetään yrityskohtaisia laajempia tutkimushankkeita. R&D Wood -hanke koostuu kahdesta pääosiosta, Kehittämisympäristö (KEHY) -osaamisesta sekä yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä. KEHY-osaaminen jakaantuu edelleen kahteen osaan siten, että jo olemassa olevia osaamisalueita vahvistetaan ja toisaalta luodaan uusia osaamisalueita kehittämisympäristöön. Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet ovat suoravaikutteisia, joko yhteen tai useampaan yritykseen (yritysryhmähankkeet) kohdistuvia toimenpiteitä. Hankkeen panostuksen kohteina ovat jo olemassa olevien osaamisalueiden (mm. pintakäsittelyteknologia) vahvistaminen sekä uusien osaamisalueiden (mm. monimateriaaliosaaminen, rakenteiden energialuokitukseen liittyvä osaaminen ja teollinen muotoilu) kehittäminen. 1) Lisätä puutuotealan yritysten kilpailukykyä 2) Kasvattaa puutuoteteollisuuden jalostusarvoa edelleen 3) Tukea maakuntien puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehittämisympäristön vahvistumista 4) Aktivoida yrityksiä hyödyntämään mm. Tekesin avulla toteutettavia suurempia yrityskohtaisia hankkeita Hankitaan huippuosaamista puutuotealan yritysten käyttöön Tehdään yrityksiä palvelevaa soveltavaa tutkimusta mm. yhteistyössä VTT:n ja TKK:n kanssa Toteutetaan yrityskohtaisia kehittämishankkeita Hyödynnetään kehittämisympäristöön kumuloitunutta tietoa ja osaamista ammattikorkeakoulun tekniikan alan opetuksessa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / CENTRIA tutkimus ja kehitys Ylivieska palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja toimistokulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Vesa Martinkauppi, CENTRIA tutkimus ja kehitys Ylivieska Puh: (08) GSM: Fax: (08) TAITAJIEN TIERNA -jatkoprojekti Taitajien tierna -jatkohanke pohjautuu ajalla toteutettuun esiselvitykseen, jonka puitteissa suoritetun kartoituksen mukaan alueen eri organisaatiot ja Oulun lentoaseman matkustajat ovat kiinnostuneita ostamaan lahja- ja tuliaistuotteita Oulun lentoasemalta. Tuotteet toimivat Pohjois-Pohjanmaan käyntikorttina. Niissä korostuu alueen luonto, perinteet, kulttuuri, historia sekä paikalliset makutottumukset. Tuotteiden valmistus lisää työllisyyttä ja 9

10 edistää alueen yrittäjyyttä. Tuotteet on tarkoitettu koti- ja ulkomaan liike-/vapaa-ajanmatkustajille sekä koti- ja ulkomailla asuville henkilöille ja heidän edustamilleen organisaatioille. Hankkeen toimenpiteiden ensisijaisina kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan käsityö- ja taideteollisuusalan, elintarvikealan sekä matkailualan yrittäjät ja/tai yrittäjiksi aikovat henkilöt. Hankkeen tavoitteena on saada maakunnan yrittäjät/tuottajat verkostoitumaan, kehittämään toimintaansa ja yhteistyössä perustamaan Oulun lentoasemalle paikallistuotteiden myyntipisteen. Lisäksi tuotteille pyritään löytämään uusia myyntimahdollisuuksia alueella, mm. matkailukohteissa. 1) Tehostaa pienyrittäjien tuotantoa sekä parantaa kohdealueen työllisyyttä 2) Edistää laadukkaita ja paikallisuuteen perustuvia tuotteita valmistavan yrittäjäverkoston syntymistä 3) Edistää pienten yritysten kehittymistä ja kansainvälistymisvalmiuksia teknologiaa ja sähköistä kaupankäyntiä hyödyntäen 4) Tarjota matkailualan yrittäjille mahdollisuus saada asiakkaita lentomatkustajien joukosta Järjestetään kohderyhmille mm. laatuun, tuotekehitykseen, markkinointiin, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia Testataan tuotteiden menekkiä testataan koemyyntijaksoissa nykyisessä lentokenttämyymälässä Etsitään hankkeeseen osallistuvien yrittäjien tuotteille uusia myyntimahdollisuuksia alueella Edistetään pienyrittäjien, eri organisaatioiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia Perustetaan yrittäjien yhteistyöllä Oulun lentoasemalle paikallistuotteiden myyntipiste ja sen yhteyteen myynnin ja asiakaspalvelun tueksi internet-sivut ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aine- ja tarvikekulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Arja Keränen, ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Puh: (08) GSM: Fax: (08) T&K -AKTIVAATTORI T&K -Aktivaattori hankkeessa edelleenkehitetään aiemmin toteutettujen aktivaattorihankkeiden toimenpiteitä. Paikallisella elinkeinoelämän tuntemuksella sekä paikallisten toimijoiden sitoutumisella on keskeinen rooli T&K -Aktivaattori hankkeen toteuttamisessa. Seutukuntien pk-yrityksiin on kertynyt ns. hiljaista tietoa eli osaamispääomaa, jota voidaan hyödyntää kehittämishankkeissa. Toisaalta julkisten rahoituslähteiden tunnettuus seutukuntien pk-yrityksissä on heikkoa ja useimmiten niillä on vähäinen kokemus t&k -toiminnasta. T&K -Akti-vaattori 10

11 hankkeen päätehtävänä on avustaa pk-yrityksiä hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laa-dinnassa sekä tarvittavien asiantuntija- ja yritysverkostojen luomisessa. Tätä kautta nostetaan pk-yritysten osaamis-tasoa siirtämällä niihin kehittämishankkeiden kautta asiantuntemusta tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 1) Nostaa pk-yritysten osaamistasoa kehittämishankkeiden kautta siirtämällä niihin asiantuntemusta tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Lisäksi tavoitteena on lisätä yritysten kehittämisrahoitusta kasvukeskusten (Oulun seutu) ulkopuolella 2) Etsiä pk-yritysten osaamispohjaisia hankeaihioita ja jalostaa niitä yhdessä yrittäjien ja rahoittajien kanssa toteuttamiskelpoisiksi kehittämishankkeiksi 3) Vakiinnuttaa T&K - vastaavien toiminta osaksi seutukunnallisten yrityspalvelupisteiden toimintaa Aktivoidaan pk-yrityksiä nostamaan esille hankeaihioita Käsitellään pk-yritysten hankeaihioita sekä avustetaan hanke-/rahoitussuunnitelmien laadinnassa Järjestetään ns. klinikkapäiviä seutukunnittain potentiaalisille yrityksille Suunnitellaan ja käynnistetään polisten välisiä yhteishankkeita yhdesssä Multipolis ry:n T&K -Aktivaattorin kanssa Hyödynnetään osaamiskeskusten forumeiden tieto-taitoa sekä kansainvälisiä verkostoja ja kaupallistamispalveluja Ylläpidetään internet-sivustoa osoitteessa sekä järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia pk-yrityksille Koordinoidaan toimintaa Multipolis-verkostossa Pohjois-Pohjanmaan alueella 4. TOTEUTTAJA: Iin Micropolis Oy palkat ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / maakunnan kehittämisraha kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Kari Autio, Iin Micropolis Oy Puh: (08) GSM: Fax: (08) TUOTANNOLLISTEN YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Pk-yrityksissä on kasvava työvoimapula, joka on uhka yritysten toiminnalle ja kehittymiselle. Työvoiman ikääntymisestä johtuva pula ammattitaitoisista työntekijöistä on muodostumassa monessa yrityksessä strategiseksi haasteeksi. Tämän vuoksi yrityksillä on tarve saada näkyvyyttä ja lisätä houkuttelevuuttaan kehittyvinä ja laadukkaina työnanta-jina. Alueella toimivien yritysten liikkeenjohdollisten taitojen kohottamiseen on myös selvästi tarvetta. Pienten ja keskisuurten yritysten omistajilla ja johtajilla on yleensä vankka oman alansa ammattitaito, mutta toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen heillä ei useinkaan riitä aikaa eikä resursseja. Pienyrittäjän on myös vaikea edetä toimintojen kehittämistyössä ilman ohjausta. Erityisesti yrityskohtainen kehittäminen ja koulutus on koettu tarpeelliseksi. Useimmat yri- 11

12 tykset ovat jonkinlaisessa alihankinta-/sopimusvalmistusyhteistyössä toisten yritysten kanssa. Tämän yhteistyön lisäämisessä ja kehittämisessä koulutuksella on tärkeä rooli. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen, uusien asiakkaiden etsiminen sekä tuotekehitys ovatkin Tuotannollisten yritysten menestystekijät -hankkeen keskeisiä koulutusteemoja. 1) Edistää Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueilla toimivien tuotannollisten pk-yritys-ten henkilöstön osaamista 2) Kehittää hankealueen tuotannollisten pk-yritysten työympäristöä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi 3) Kohottaa hankealueen tuotannollisten pk-yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä 4) Parantaa hankealueen tuotannollisten pk-yritysten edellytyksiä kansainväliseen toimintaan 5) Lisätä yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja luoda siten pohjaa alueelliselle osaamisen kehittämiselle Kootaan yhteenveto yritysten henkilöstön osaamisesta ja tavoitteista Laaditaan yrityskohtaisia kehittämisohjelmia aikatauluineen, vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen Toteutetaan yrityskohtaiset kehittämis- ja koulutustoimenpiteet Järjestetään yritysvierailuja ja oppilaitoskäyntejä Tiedotetaan hyvistä käytännöistä yms. Haapaveden Teknologiakylä Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja tstokulut muut kulut erikseen raport. laskennalliset kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus erikseen raport. muiden tahojen rah.osuudet, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Timo Kähkönen, Haapaveden Teknologiakylä Oy GSM: Fax: (08) YRITYSPALVELUT LUVULLA YPP2010 Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja kasvua hidastavia tekijöitä on todettu olevan liiketoiminnan eri osaalueilla ja vaihtelevia kehittämistarpeita ilmenee yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintaympäristöjen muutosten ennakoinnin tarve on voimakkaasti korostunut erityisesti alueen kasvumahdollisuuksia sisältävissä yrityksissä. Liiketoiminnan strategisen johtamisen hallitseminen, sen organisoiminen säännölliseksi työskentelytavaksi ja strategiatyössä tarvittavien mallien ja työvälineiden ottaminen aktiiviseen käyttöön edellyttää valmiustason nostamista nykyisestä tasosta. Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010 -hankkeessa kehitetään, tuotteistetaan ja testataan 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä (globalisaatio ja informaatioteknologia). Yrityspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota luo- 12

13 vuuteen, innovaatioihin ja inhimilliseen pääomaan kaikessa yritystoiminnassa. Hankkeen yhteydessä käynnistetään PKyrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Tutkimusalue täsmennetään PK-yri-tysten tietovirtoihin, innovaatioiden simulointiin ja pelillisyyden hyödyntämiseen yrityspalveluissa, yritysten strategiaprosesseissa sekä henkilöstön inhimillisen pääoman ja luovuuden käyttämisessä liiketoiminnan ja yrittäjyyden kilpailukeinona aikaisempaa korostuneemmalla tavalla. Hankkeen tuloksena saadaan alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma, jotka kantavat uuden vuosikymmenen ennakoimattomissa toimintaympäristöissä erityisesti harvaan asutulla, teollistuneella yrittäjyysmaaseudulla. 1) Luoda alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma 2) Parantaa kohdealueen PK-yritysten toimintaedellytyksiä sekä yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla 3) Tiivistää yrityspalveluorganisaatioiden ja PK-yritysten välistä verkottumista ja yhteistyötä Kehitetään, tuotteistetaan ja testataan 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä Käynnistetään PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR Nivala-Haapajärven seutukunta yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) MAASEUDUN KEHITTÄMINEN AIKUISENA AGROLOGIKSI Oulun Eteläisen alueella on Suomen mittakaavassa erittäin voimakasta maidon ja naudanlihan tuotantoa. Maatilat ovat keskimääräistä suurempia ja niiden kannattavuus on perinteisesti ollut hyvä. Luonnonvara- ja ympäristöalan korkeakoulutusta ei alueella kuitenkaan ole. Aikuisena agrologiksi -hanke pohjautuu Oulun Eteläisen korkeakoulustrategiaan Strategiassa on tavoitteena aloittaa luonnonvara-alan korkeakouluopetus alueella. Hanke vastaa Oulun Eteläisen alueen elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. Esiselvityshankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen tulosten mukaan alueella on suuresti kiinnostusta Haapajärvellä järjestettävää maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa (agrologi (AMK)) kohtaan. Esiselvityksen pohjal-ta on tehty opetussuunnitelma sekä tila- ja henkilöstöresurssien kartoitus, jotka ovat olleet pohjana tämän aikuiskou- 13

14 lutushankkeen suunnittelussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun Eteläisen maaseutuyrittäjät, alalle aikovat ja alas-ta kiinnostuneet. 1) Edistää maaseutuyrittäjyyttä Oulun Eteläisen alueella 2) Parantaa Oulun Eteläisen alueella toimivien maatilojen ja muiden maaseutuyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta 3) Lisätä Oulun Eteläisen alueen vetovoimaisuutta opiskelu-, työ- ja asuinpaikkana Toteutetaan luonnonvara-alan korkeakoulutusta tutkintoon johtavana aikuiskoulutuksena, tutkintonimikkeenä agrologi (AMK) Oulun seudun ammattikorkeakoulu palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aine- ja tarvikekulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: *** ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Jukka Tikkanen, OAMK / Luova Puh: GSM: Fax: *** Nivala-Haapajärven seutukunta kattaa osan seutukuntaan kohdistuvasta kuntarahoituksesta. Pääosan kuntarahoituksesta kattavat opiskelijoiden kotikunnat osallistujien lukumäärän mukaisissa suhteissa. BIOENERGIAN EDELLÄKÄVIJÄT Pohjois-Pohjanmaan noin :sta metsänomistajasta merkittävä osa ei tunne metsissään olevia energiaraaka-ainevaroja tai mahdollisuuksia tuoda niitä energiantuotantoon. Toimijoilla ei puolestaan ole tietoa metsänomistajista, joi-den metsissä energiapuuta olisi. Tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa ja lisäksi energiapuuhun liittyy paljon ennakkoluu-loja, vanhentuneeseen tietoon perustuvia epäluuloja ja arkuutta käydä kauppaa energiapuusta. Myös pienkiinteistöjen polttopuun käyttöä sekä siihen liittyvää yrittäjyyttä on mahdollista kehittää edelleen. Maakunnan energiastrategiassa määritelty bionergian käytön lisäämistavoite koostuu metsähakkeen käytön lisäyksestä nykyisissä lämpö- ja teollisuuslaitoksissa GWh/v, Oulun seudun ja muiden lämpölaitosten peltobiomassojen käytön lisäyksestä 300 GWh/v. sekä pienkiinteistöjen energiainvestoinneista ja pelletin/puun käytön lisäyksestä 250 GWh/v. Metsissä tuotettava energiapuu muodostaa suurimman lisäyspotentiaalin. 14

15 1) Luoda lähienergian tuotannon- ja käytön toimintamalli sekä tukea toiminnan käytännön toteutusta seitsemällä pilottialueella (keskimäärin 1 alue / seutukunta) 2) Lisätä energiapuun tarjontaa sekä metsätiloja että metsäammattilaisia aktivoimalla 3) Kehittää polttopuun käyttöä Laaditaan bioenergian tuotanto- ja käyttösuunnitelmia valituille pilottialueille eri puolille maakuntaa ja käynnistetään niiden toteutus Järjestetään maatilan energiasuunnitelmasta kiinnostuneille yrittäjille tilaisuuksia, joissa käydään läpi maatilayrittäjien valmiuksia ja halukkuutta laatia tai hankkia itselleen energiasuunnitelma Kootaan yhteen metsänomistajia, energiapuun hankinnan parissa työskenteleviä yrityksiä ja energiapuun käyttäjiä vaihtamaan tietoa ja vähentämään energiapuun korjuuseen ja käyttöön liittyvää epätietoisuutta Hyödynnetään metsävaratietoa ja sen tuomia mahdollisuuksia metsänomistajien neuvonnassa Järjestetään maakunnan metsänomistajille ja metsäammattilaisille energiapuukohteiden tunnistamiseen ja korjuuteknologiaan liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia yhdessä hankeyhteistyökumppaneiden kanssa Etsitään uusia sähköisen viestinnän käyttömuotoja neuvonnan jälkihoidossa Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Eeva-Liisa Repo, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa Puh: GSM: Fax: ELINVOIMAA MAASEUDULLE Maaseutupoliittisen erityisohjelman mukaan yrityspalveluilla on huomattava vaikutus erityisesti pk-yritystoiminnan kehittymiseen. Julkisen ja markkinaehtoisen yrityspalvelusektorin rinnalle on EU:n rakennerahastohankkeiden kautta onnistuttu luomaan kansallisesti merkittäviä maaseudun yritystoiminnan neuvontapalveluja seudullisiin yrityspalvelupisteisiin. Ne tulisikin vakiinnuttaa osaksi yrityspalvelujärjestelmää. Julkista yrityspalvelujärjestelmää ollaan uudistamassa asiakaslähtöisemmäksi työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Maaseudun sekä palvelu- että tuotannollisille aloille odotetaan syntyvän ohjelmakauden aikana runsaasti uusia työpaikkoja. Yrittäjät löytyvät joko maaseudun nykyisistä asukkaista ja maatiloilta tai maaseutuasumisesta kiinnostuneista muuttajista. Elinvoimaa maaseudulle -hankkeessa yritysneuvontaa kehitetään yhteistyössä hanketta hallinnoivan ProAgria Oulun ja seutukuntien elinkeinopisteiden kanssa. ProAgria Oulun kautta hanke saa resurssit, painotukset työn suuntaamiseen seutukunnallisten elinkeinostrategioiden ja maaseutuohjelman mukaan sekä työnjohdon. Seutukunnallisten yrityspalvelupisteiden kautta hankkeen vetäjä saa puolestaan vertaistukea yritysneuvojilta, koulu-tusja tiedotusapua sekä mahdollisuuksia työvälineiden kehittämiseksi. 15

16 1) Toteuttaa Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän liiketoimintasuunnitelmassa kuvattua Seudulliset yrityspalvelut -palvelukokonaisuutta valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 2) Varmistaa tasalaatuinen palvelu koko hankealueella sekä lisätä asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta 3) Tuoda maaseutuyrityksiä ja -yrittäjiä mahdollisimman laajasti neuvonnan piiriin 4) Kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyödyntämällä tehokkaasti markkinaehtoista tarjontaa Kytketään maaseutuyritysten neuvonta osaksi seudullisen yrityspalvelun toimintaa Suunnitellaan ja kehitetään maaseudun elinkeinoelämän palveluja mm. selvittämällä ja arvioimalla yritystoimin-nan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä Kehitetään maaseutuyritysten ja muiden toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä Tiedotetaan maaseutuyrittäjyydestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ProAgria Oulu ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR Nivala-Haapajärven seutukunta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Hannu Kokkoniemi, ProAgria Oulu ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) KIPINÄÄ KYLILLE Kipinää kylille on Pohjois-Pohjanmaan seutukuntien yhteinen kylien kehittämishanke, joka on tarkoitettu kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien yms. aktiivisille henkilöille ja toimijoille. Hankkeessa jatketaan Kylävalakiat-kyläkehittäjähankkeessa vuosina aloitettujen toimenpiteiden toteuttamista ja sen tavoitteena on aktivoida ihmisiä omaehtoiseen kylien kehittämistyöhön sekä auttaa heitä tiedostamaan omat voimavarat, niiden käyttäminen ja hyödyntäminen kylien kehittämistyössä. Hankkeen keskeinen päämäärä on vaikuttaminen oman alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi siten, että ihmiset voivat ja haluavat asua syrjäisillä alueilla ja että keskeiset palvelut säilyvät. Päätavoitteena on kylien ja kuntien välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon. Kylille laaditaan uusia kyläsuunnitelmia ja vanhoja päivitetään. Tarkoituksena on kartoittaa kylien kehittämistarpeet ja tavoitteet. Kylien kehittämishankkeet perustuvat pääasiassa näihin kyläsuunnitelmiin. Suunnitelmat antavat paremmat edellytykset hankkeiden eteenpäin viemiseen. Tärkeänä tavoitteena on tukea kylien viihtyisyyttä, palveluiden säilyttämistä sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten viihtymiseen kylillä. 1) Edistää maakunnallisen kyläohjelman toteuttamista 2) Aikaansaada kylienvälistä yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti 16

17 3) Laatia ja päivittää kyläsuunnitelmia 4) Tukea yrittäjyyden ja kylien elinvoimaisuuden kehittymistä Edesautetaan maakunnallisen kyläohjelman toteuttamista nettijulkaisun ja tiedottamisen kautta Laaditaan ja toteutetaan kyläbarometri seurantaan ja arviointiin Kootaan kylätoimijoiden tietopankki/verkkolehti, blogit Autetaan kyläsuunnitelmien laatimista ja päivittämistä Tuetaan kylien mahdollisuuksia vaikuttaa kuntasuunnitelmiin sekä edistetään kylien ja kuntien yhteistoimintaa Aktivoidaan ja innostetaan kyläläisiä kehittämistyöhön Opastetaan ja neuvotaan kylien asukkaita elinvoimaisuutta edistävissä teemoissa (yritteliäisyys, kumppanuus, sopimuksellisuus, profiloituminen) PSK-Aikuisopisto palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: 750 ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Tarja Niskanen, PSK-Aikuisopisto GSM: Fax: (08) MAKU - HELMI Lähellä tuotettu ruoka on noussut arvoonsa oman maakunnan tuotteita kysytään ja niitä halutaan tarjota. Niistä löydetään lisäarvo, tarinat ja tekijät. Paikallisen ruokatuotannon käyttöasteen ja ruuan laadun nostamisella on myös huomattavia ruuan turvallisuus- ja työllisyysvaikutuksia sekä toisaalta ekologisia vaikutuksia. Vahva ruokakulttuuri on vahvuus, jota kaikki toimijat voivat eri muodoissa hyödyntää. Elintarvikkeiden laatu perustuu niiden aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin, turvallisuuteen, käyttömukavuuteen sekä koko elintarviketuotantoketjun hallittuun toimintaan. Pk-yrityksille tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat keskeinen kilpailutekijä, jonka tulisi olla kunnossa. Myös ympäristöasioiden merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Elintarvikkeiden turvallisuus tulee ole-maan tulevaisuudessa erittäin tärkeää ja tällä alueella myös pienillä yrityksillä tulisi olla käytössään paras teknologia ja osaaminen. MAKU - HELMI -hankkeen kohderyhmänä ovat Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa toimivat julkiset ja yksityiset ruokapalvelut sekä kaupunki- ja maaseuturavintolat, matkailupalvelupaikat, elintarviketuot-tajat ja jatkojalostajat. 1) Parantaa sekä lähiruuan että sen tuottajien tunnettuutta, laatua ja imagoa 2) Nostaa paikallisen ruokatuotannon käyttöastetta ja lisätä raaka-ainevalikoimaa 3) Edistää kohdealueen yrittäjien ja viljelijöiden välistä yhteistyötä 17

18 4) Auttaa elintarvikealan yrittäjiä löytämään omat vahvuutensa raaka-aineen tuottajina sekä ammattikeittiöiden henkilökuntaa ymmärtämään lähiraaka-aineiden käytön merkitys Järjestetään elintarvikealan kurssi- ja koulutustoimintaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä ammattikeittiöiden henkilöstölle sekä opintomatkoja kotimaisiin alan yrityksiin Tuotetaan ohjeistusta kohdealueen yrityksille ja suurkeittiöille alueen raaka-aineista valmistettujen ruoka-, jälkiruoka- ja leivontareseptien muodossa Avustetaan yrityksiä tuotepakkausten ja etikettien visuaalisessa suunnittelussa sekä lakisääteisten pakkausmerkintöjen käyttämisessä Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja tavarat muut kulut erikseen raport. laskennalliset kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus erikseen raport. muiden tahojen rah.osuudet, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Eija Heikkilä, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Puh: (08) GSM: Fax: (08) MUUTOKSESSA MUKANA Koko suomalainen yhteiskunta ja sen maaseutu joutuvat pohtimaan ikä- ja elinkeinorakenteen muutoksen vaikutuksia työllistymiseen ja työvoiman löytymiseen. Myös maaseutu painii jo nyt ja tulevaisuudessa vielä suuremmassa määrin työvoimapulan kanssa työntekijöitä on vaikea saada kaikkiin tarjolla oleviin työtehtäviin. Yksi ratkaisuehdotus voi olla nykyistä aktiivisempi työvoiman rekrytoiminen ja työllistäminen sekä suoraan ulkomailta että jo maassa asuvien maahanmuuttajien keskuudesta. Siinä tilanteessa, kun maahanmuuttajat työllistyvät maaseudulle, sekä maahanmuut-tajat että uudet työnantajat tarvitsevat usein erityistä alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta. Maahanmuuttajien orien-toituminen yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä arjen taidot, elämänhallinta, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus ovat aihealueita, joiden kattava käsittely ja omaksuminen vaativat konkreettisia kohtaamisia valtaväestön kanssa. Kol-mannen sektorin toiminta yhdessä maaseutuoppilaitosten, maaseutuyrittäjien ja kuntien sosiaalitoimen kanssa auttaa avaamaan maahanmuuttajille konkreettisia toiminta-, vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksia paljon nykyistä katta-vammin. Tällainen kaksisuuntainen kotouttamisohjelma lisää samalla molemminpuolista ymmärrystä ja suvaitsevai-suutta. Maaseudun Sivistysliitto on aloittanut uuden ESR-osarahoitteisen Muutoksessa Mukana -monikulttuurisuushankkeen, jossa on mukana kaksitoista Pohjois-Pohjanmaan kuntaa Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki ja Vihanti. Yhteensä näissä kunnissa on 917 maahanmuuttajaa, jotka eivät vielä ole saaneet Suomen kansalaisuutta. Suurin osa Pohjois-Pohjanmaalla asuvista maahanmuuttajista on iäl-tään vuotiaita. Valtaosa heistä on siis työikäisiä ja he tarvitsevat erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluja integroituakseen nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja sijoittuakseen nykyistä paremmin työelämään. 18

19 1) Toteuttaa kaksisuuntaista kotouttamisohjelmaa 2) Integroida maaseudulla asuvat maahanmuuttajat nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan 3) Kehittää valtaväestön maahanmuuttajiin liittyviä asenteita Järjestetään koulutusta, työharjoittelua ja työnohjausta sekä maahanmuuttajille että maaseutuyrittäjille Tehdään yhteistyötä mukana olevien kuntien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Maaseudun Sivistysliitto / Pohjois-Suomen aluekeskus palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto / P-S aluekeskus Puh: (08) GSM: Fax: (08) REHUVILJAN VILJELYN KEHITTÄMINEN POHJOIS- JA KESKI - POHJANMAALLA Viljan hinta on vaihdellut viime aikoina ja viljanviljelyn kannattavuuden tuottajakohtaista parantamista tarvitaan jatkuvasti. Kannattavuutta voidaan parantaa muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia vähentämällä. Muuttuvien kustannusten vähentämisessä etusijalla on harjoitetun viljelytekniikan parantaminen. Kiinteiden kustannusten vähentäminen edellyttää enemmän tuotannon strategista suunnittelua ja uusien toimintamallien omaksumista. Viljanviljelyn kehittämi-sen suurin haaste on tuotantomotivaation säilyttäminen tilanteessa, jossa pitkällä aikavälillä viljan myyntituotot ovat tuotantotukea pienempi tuloerä. Jotta motivaatio säilyisi, tulee viljanviljely profiloida nykyistä selvemmin omaksi tuotantosuunnaksi, jossa osaaminen tulee palkituksi. Ylivieskassa käyttöön otettu uusi Rehuraision tehdasyksikkö puoltaa omalta osaltaan rehuviljelyn kehittämistä. Rehunviljan viljelyn kehittäminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla -hankkeen keskeinen sisältö on viljantuottajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Hankkeen toteuttajana toimii MTT Siikajoen toimipiste yhdessä ProAgria Oulun ja ProAgria Keski-Pohjanmaan kanssa. Kehitettävät osaamisalat ovat käytännön viljanviljelyn osaamisen ohella erityi-sesti yrityksen liikkeenjohto ja uudet toimintamallit. 1) Parantaa rehuviljatuotannon kannattavuutta ja tuottavuutta 2) Turvata alueen rehuviljasadon jalostaminen parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan omat lähtökohdat huomioiden 3) Tehostaa alueen rehuviljelyalan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä 19

20 Järjestetään koulutuspäiviä alueen viljan tuottajille Organisoidaan rehuviljan viljelykokeita Tiedotetaan rehuviljan viljelyyn liittyvistä uusista toimintatavoista ja tutkimustuloksista MTT Siikajoen toimipiste palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Essi Saarinen, MTT Ruukki GSM: Fax: (08) TIETOSEPPÄ Maatalous säilyy Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmien mukaan maaseudun merkittävänä elinkeinona tulevaisuudessakin sekä Keski-Pohjanmaalla että Oulun Eteläisen aluella. Näitä alueita pidetään myös kansallisesti tärkeinä maatalousalueina, joilla alkutuotannon elinkeinojen aluetaloudellinen merkitys on huomattava. Alueiden maatalous on erikoistunut vahvasti maidontuotantoon, naudanlihantuotantoon, perunanviljelyyn sekä turkistuotantoon. Maatalouselinkeinoilla on myös lukuisia rasitteita, uhkakuvia ja haasteita, joihin tulisi pystyä vastaamaan. Valtioneuvoston kanslian talousneuvoston sihteeristön globalisaatiotyöryhmä toteaa raportissaan (2006), että maatalous on Suomen toimialoista ehkä kaikkein suurimman sopeutumisen edessä globalisaation edetessä. Sopeutumiseen ajavat Suomessa ennen kaikkea luonnonolot, pienen tilakoon aiheuttama alhainen tuottavuus sekä EU-politiikka ja maailmankaupan vapautuminen. Tietoseppä-hanke pyrkii osaltaan auttamaan maatalousyrittäjiä vastaamaan näihin haasteisiin lisäämällä yrittäjien osaamista ja välittämällä uutta tietoa toiminnan ja tuotannon suunnitteluun. 1) Parantaa hankealueen maatalousalan menestymisedellytyksiä 2) Tarjota tietoa ja tukea hankealueen maatiloille muutoksen hallintaan ja toiminnan kehittämiseen 3) Edesauttaa hankealueen maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja myönteistä kehittymistä Järjestetään teemapäiviä, opintomatkoja ja tiedotustilaisuuksia hankkeen sisältöön kuuluvista aihepiireistä Tiedotetaan ajankohtaisista asioista eri medioiden välityksellä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, kokouksissa ja messuilla 20

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia

OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia OSAAMISTA, TYÖTÄ JA KASVUA OULUN ETELÄINEN 2020 Osaamisstrategia 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 1 Oulun Eteläinen ja sen kehitysnäkymät... 4 1.1 Aluekuvaus... 4 1.2 Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus... 5 1.3

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot