Nivala-Haapajärven seutukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivala-Haapajärven seutukunta"

Transkriptio

1 Päivitetty

2 Nivala-Haapajärven seutukunta Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista seutukunta on tehnyt rahoituspäätöksen tilanteen mukaisesti. Luettelossa eivät ole mukana sellaiset LEADER-hankkeet, joissa seutukuntayhdistys ei ole osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutukuntahallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jae-taan määräajoin sidosryhmille. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman mukaisesti toiminta-linjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seu-tukunnan kotisivulta osoitteesta -> Kehittämishankkeet. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisohjelmatyö on jatkuvaa. Uusien hankkeiden ideointi ja kehittäminen on siten tarpeen kaiken aikaa. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Nivala-Haapajärven seutukunnan yhteystiedot ovat: Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Pajatie NIVALA Puhelin: (08) Telefax: (08)

3 Kaikki tiedot sitoumuksetta. Hankekuvaukset perustuvat hallinnoijaorganisaatioiden toimittamaan informaatioon. NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (Hanke, hallinnoija) 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME Center International Services (ECIS), Nivalan Teollisuuskylä Oy.3 NHS-KOKO -ohjelma , Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry...4 NRT-tuotantostudioiden yhteistoimintahanke, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy..5 ProBusiness, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry 6 Raahen seudun osaamiskeskusohjelma (ProMetal) Meriklusteri, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy R&D Wood, Puutuoteteollisuuden t&k Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla , K-P amk / CENTRIA t&k Ylv 8 Taitajien tierna -jatkoprojekti, ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset...9 T&K -Aktivaattori , Iin Micropolis Oy Tuotannollisten yritysten menestystekijät, Haapaveden Teknologiakylä Oy Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aikuisena agrologiksi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Bioenergian edelläkävijät, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa Elinvoimaa maaseudulle, ProAgria Oulu ry..15 Kipinää kylille, PSK-Aikuisopisto.16 MAKU - HELMI, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 17 Muutoksessa Mukana, Maaseudun Sivistysliitto / Pohjois-Suomen aluekeskus 18 Rehuviljan viljelyn kehittäminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, MTT Siikajoen toimipiste Tietoseppä, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto...20 Tuottajasta jatkojalostuksen osaajaksi ja luonnonvara-alan näkijäksi, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä...21 Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN CENTRIA alusta kansallisen innov.strat. toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella, K-P amk / CENTRIA t&k Ylv 23 CUPP-6 / EMMA-kokeen toteuttaminen, Oulun Eteläisen instituutti...24 Innovatiiviset tuotantoteknologiat (INTO), Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä...25 Kallioaines Pohjois-Pohjanmaalla, Geologian Tutkimuskeskus/Kehittämiskeskus Pohjantähti LAGUNA-tutkimuskeskuksen edistäminen (LAGUNA Promo), Oulun Eteläisen instituutti..27 LYKKY Liiket.os. hyv.vointialalle ja yht.k.vast. yrittäj. koul.yht.työllä, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö...28 Oulun eteläisen emba -jatko- ja täydennyskoulutushanke, Keski-Pohjanmaan amk / CENTRIA t&k Haapajärvi 29 Sosiaalityön opetus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen (ROLLE), Oulun Eteläisen instituutti 31 Valtakunnallinen teknologiakasvatushanke Teknokas, Kerttu Saalasti Säätiö KUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö..33 KUKKO Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Eteläisessä, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä...34 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman koordinaatiohanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN North Finland EU Office - Pohjois-Suomen EU-aluetoimisto Peuran polun Metsäpeuranmaan alueen yhteismarkkinointi, CENTRIA t&k Haapajärvi NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEEN VUODEN 2010 EU-HANKERAHOITUS Yhteenvetotaulukko (tilanne )

4 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME CENTER INTERNATIONAL SERVICES (ECIS) Oulun Eteläisen alueella on vahva ja osaava alihankintapohjainen yrityskanta. Uusien kilpailukykyisten tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan nykyaikaisia kustannustehokkaita menetelmiä ja prosesseja. Jotta tavoitteisiin päästään, päädy-tään perinteisistä tuotantomenetelmistä nykyaikaisempiin ja kustannustehokkaampiin sekä samalla innovatiivisiin ratkaisuihin. Näiden kautta pyritään säilyttämään nykyinen tuotantotoiminta pitempään alueen teollisuusyrityksissä globaalia kustannuspaikkakilpailua vastaan. ECIS-hankkeen avulla tehostetaan etenkin mikro- ja pk-yritysten, unohtamatta kuitenkaan isompien teollisuusyritys-ten, teknologiaharppausta ja kansainvälistymistä. Hanke toimii osana maakunnallista Raahen seudun osaamiskeskuk-sen ProMetal-tuotantostudiokonseptia ja on sitä kautta mukana kansallisessa Meriklusteri-osaamiskeskusohjelmassa. 1) Vahvistaa uusilla, dynaamisilla, kansainvälisillä ja innovatiivisilla toimintakonsepteilla yritysten kehittämistä tukevaa innovaatioympäristöä 2) Edesauttaa osaamisrakenteiden vahvistumista sekä kansainvälisyyttä ja innovaatioita tukevan tietoyhteiskunnan vahvistumista 3) Hyödyntää Nivala-Haapajärven ja koko Oulun Eteläisen alueen metalliteollisuuden maailmanluokan osaamista ylläpitämään ja vahvistamaan taantuman jälkeistä tilauskannan kasvua Kehitetään kokonaisvaltaista innovaatiojärjestelmää osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vahvistetaan siihen liittyvää kehittämisympäristöä tukemaan koulutus-, kehitys-, tutkimusorganisaatioiden toimintaa sekä yritys-ten ja niiden t&k- ja tuotannonkehittämisorganisaatioiden toimintaa Selvitetään pk-yritysten yhteisen vienti- ja projektinhallintayhtiön toimintaedellytyksiä sekä public-private -palvelun tuottamista kansainvälistymis- ja vientipalveluissa Tarjotaan yrityksille vientisihteeripalvelun avulla asiantuntemusta niiden kansainvälistymisponnistelujen tueksi sekä hautomopalvelun avulla asiantuntemusta uusien ja kasvuyritysten liiketoiminnan sekä kansainvälistymisen kehittämiseksi Nivalan Teollisuuskylä Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja toimistokulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08)

5 NHS-KOKO -OHJELMA Valtioneuvosto päätti alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) käynnistymisestä vuoden 2010 alusta. KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemal-la vuorovaikutusta ja verkottumista. Aluekehittämistä tehostetaan sulauttamalla useita erityisohjelmia yhteen. Näihin ohjelmiin kuuluvat aluekeskusohjelma (AKO) ja maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) sekä saaristo-ohjelman alueellinen ja paikallinen toteutus. Osaamiskeskusohjelma jää KOKO:n ulkopuolelle. Keskeisimpänä kohteena ohjelmassa on aluekehittämisen toimintatapojen parantaminen. Ohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. NHS-KOKO -ohjelma-alue muodostuu Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutujen kunnista. Alue on Nivala-Haapajärven seudun osalta maaseutumaista aluetta ja Haapaveden-Siikalatvan seudun osalta syrjäistä maaseutualuetta. Alueellinen työssäkäynti, teollistuminen ja edullinen väestörakenne muodostavat ohjelma-alueella oikein kohdistettujen aluekehitystoimenpiteiden avulla kokonaisuuden, jonka avulla se voi kääntyä pysyväksi positiivisen kier-teen seuduksi. NHS-KOKO -ohjelman resurssit kohdistetaan ohjelma-alueen aluekehitys- ja innovaatiojärjestelmän se-kä kolmen erikseen valitun kehittämisteeman edistämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi osa ohjelmarahoituksesta kohdennetaan Ylivieskan seudun KOKO-ohjelman kanssa yhteisten teemojen (osaaminen ja saavutettavuus) edistämiseen. 1) Luoda NHS-KOKO -ohjelma-alueelle kehittämisedellytyksiä, jotka turvaavat tasapuolisen kehittymisen suhteessa muihin suomalaisiin maaseutualueisiin 2) Kääntää alueellinen kehitys positiiviseksi kierteeksi, jossa kasvu ruokkii uutta kasvua alueen omiin vahvuuksiin pohjautuen 3) Terävöittää aluekehitykseen vaikuttavien toimijoiden strategista yhteistyötä ja kumppanuutta aluekehitystoimenpiteiden laadun vahvistamiseksi Operationalisoidaan toimenpidekokonaisuudet kehittämisprojekteilla, joita toteuttavat useat aluekehitystoimijat ohjelma-alueella oman perustehtävänsä pohjalta. Toteutetaan toimenpiteet yhteistyössä alueelle muodostetuissa kehittämisympäristöissä Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry BIO-Studio ELME-Studio BW-Polis koordinaatio, verkostot ja ohjelman toteuttaminen osaaminen saavutettavuus YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / maakunnan kehittämisraha kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry GSM: ; Fax: (08) ; Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä GSM: ; Fax: (08) ; 5

6 NRT-TUOTANTOSTUDIOIDEN YHTEISTOIMINTAHANKE ProMetal on Nivalassa, Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan tuotantostudioiden toteuttama verkosto-osaamiskeskus, joka on edustanut osaamiskeskusohjelmassa koko Pohjois-Suomen metallialan osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille keskittynyt alan monipuolinen yritystoiminta työllistää yhteensä noin henkilöä ja vastaa 80 %:sta Suomen terästuotannosta. Alueella on myös tiiviit yhteydet Ruotsin puolelle ja kokonaisuutena tämä Perämerenkaaren alue muodostaa Euroopankin mittakaavassa merkittävän metalliosaamisen keskittymän. NRT-tuotantostudioiden yhteistoimintahanke on suunniteltu tuotantostudioiden toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistamiseksi niin, että toiminnalle asetetut alueelliset ja kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Käytännön toiminnan tehokkuuden kannalta rahoitus, osaaminen ja yhtenäiset käytännöt mukaan lukien palveluiden markkinointi ja myynti ovat keskeisessä asemassa. Hanke tukee osaamiskeskusohjelman perusrahoituksella käynnistettäviä kehityshankkeita ja - ohjelmia sekä Pohjois-Suomen maakuntien kehittämisstrategioita. 1) Yhtenäistää tuotantostudioiden toimintoja ja palvelumalleja 2) Edesauttaa tuotantostudioiden toimintaa tukevan ja kehittävän kansainvälisen yhteistyöverkoston syntymistä 3) Parantaa ProMetalin ja sen tuotantostudioiden kansainvälistä tunnettuutta 4) Sitouttaa metallialan toimijat kehittämis- ja yhteistyöhön Selvitetään mahdollisuudet tuotantostudioiden yhtenäisten johtamis- ja toimintamallien toteuttamiseksi Määritetään ja toteutetaan tuotantostudioiden toiminnanohjausta ja laatujärjestelmää tukeva tietojärjestelmä Perustetaan yrityksistä/muista toimijoista koostuva työryhmä pitkäjänteisen kehittämisohjelman laatimista varten Kehitetään tuotantostudioiden tiedotusta ja markkinointiviestintää Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08) Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy GSM: Fax: (08) PROBUSINESS 6

7 Nivala- Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien yritykset ovat pienyrityksiä ja lukumääräisesti pieni osa on pk-yritysten luokkaan kuuluvia yrityksiä, joissa markkinoiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia ja liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa osaamista ja resursseja on rajoitetusti käytettävissä ja toisaalta tarve ulkopuoliseen kehittämistukeen omien rajallisten resurssien puitteissa on tunnistettavissa. Alueen yritysten kehittymistä ja kasvua hidastavia tekijöitä on todettu olevan liiketoiminnan eri osa-alueilla ja vaihtelevia kehittämistarpeita ilmenee yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintaympäristöjen muutosten ennakoinnin tarve on voimakkaasti korostunut erityisesti alueen kasvumahdollisuuksia sisältä-vissä yrityksissä. Liiketoiminnan strategisen johtamisen hallitseminen, sen organisoiminen säännölliseksi työskente-lytavaksi ja strategiatyössä tarvittavien mallien ja työvälineiden ottaminen aktiiviseen käyttöön edellyttää valmiusta-son nostamista nykyisestä tasosta. ProBusiness-hanke sisältää kolme osiota: ProService, ProProduction ja ProComon. ProProduction on suunniteltu erityisesti tuotannollisten yritysten ja ProService palveluyritysten kehittämistarpeita silmälläpitäen. ProComon-osiolla parannetaan hankkeen kohderyhmän yhteisten kehittämistarpeiden tunnistamista ja ratkaisemista mm. seminaarien, messujen ja muiden verkostoitumista edistävien toimenpiteiden avulla. 1) Tukea ja kehittää Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien elinkeinotoimintaa sekä palvelutoimintaan liittyvillä että tuotannollisilla toimialoilla 2) Tunnistaa, tukea ja kehittää potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä vahvistaa oppimis- ja innovaatioympäristöjä 3) Edesauttaa yritysten kansainvälistymistä Toteutetaan yritysten tunnistetuista tarpeista lähteviä kehittämisprojekteja Luodaan yhteistyöverkostoja Tuetaan yritysten koulutushankkeita ja opinnäytetöitä Järjestetään seminaareja yms. yrityslähtöisiä tapahtumia Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Arto Junno, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) RAAHEN SEUDUN OSAAMISKESKUSOHJELMA (PROMETAL) - Meriklusteri 7

8 Osaamiskeskusohjelma on valtioneuvoston erityisohjelma, jota toteutti ohjelmakaudella kaikkiaan 19 alueellista osaamiskeskusta ja 3 verkosto-osaamiskeskusta. Osaamiskeskusten toiminta-ajatus on taloudellisen kasvun aikaansaaminen hyödyntämällä oman alansa huippuosaamista. Uudella ohjelmakaudella osaamiskeskusohjelmassa keskitytään sisäasiainministeriön linjausten mukaisesti kansallisesti merkittävien osaamisklustereiden ja kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskusten kehittämiseen. ProMetal on Nivalassa, Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan tuotantostudioiden toteuttama verkosto-osaamiskeskus, joka on edustanut osaamiskeskusohjelmassa koko Pohjois-Suomen metallialan osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille keskittynyt alan monipuolinen yritystoiminta työllistää yhteensä noin henkilöä ja vastaa 80 %:sta Suomen terästuotannosta. Alueella on myös tiiviit yhteydet Ruotsin puolelle ja kokonaisuutena tämä Perämerenkaaren alue muodostaa Euroopankin mittakaavassa merkittävän metalliosaamisen keskittymän. ProMetalin tuotantostudiot, niiden taustayhteisöt ja keskeiset yhteistyötahot ovat valmistelleet osaamiskeskusohjelman uudelle ohjelmakaudelle. Ohjelman osaamisalana on materiaaliteknologiat ja se on valmisteltu osana suomalaisen meriteollisuuden ja merenkulun valmistelemaa meriosaamisklusteria yhdessä alan muiden keskeisten keskittymien Vaasan, Po-rin, Turun ja Lappeenrannan kanssa. 1) Luoda merkittäviä uusia mahdollisuuksia alueen metalliteollisuuden kilpailukyvyn ja elinkeinojen kehittämiselle 2) Laajentaa ja vahvistaa yhteistyötä muiden metallialan osaamiskeskusten kanssa Suomessa 3) Edesauttaa alueen metalliteollisuuden kansainvälistymistä 4) Tehostaa teknologian siirtoa alueen metallialan yritysten hyödyksi Kehitetään tuotantostudioiden yhtenäinen palvelukonsepti Kehitetään metallialan yritysten henkilöstön osaamista ja niiden tarvitsemia toimitila- ja rahoituspalveluja Luodaan alueellinen innovaatioverkosto ja liitetään se osaamisklusteriin Järjestetään metallialan seminaareja ja tapahtumia Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / osaamiskeskusohjelma kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08) Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy GSM: Fax: (08) R&D WOOD Puutuoteteollisuuden tutkimus ja kehitys Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Puutuoteteollisuudessa Pohjois-Pohjanmaa on poikkeuksellinen alue Suomessa, koska maakunnan puutuoteteollisuusyritykset ovat kasvattaneet jalostusarvoaan nopeimmin koko maassa. R&D Wood -hanke haastaa ja aktivoi yrityksiä 8

9 panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, jotta suotuisa kehitys voisi jatkua. Hankkeen yrityskohtainen toteutusta-pa antaa mahdollisuuden toteuttaa konkreettisia pilottihankkeita yrityksissä ja lisäksi sen avulla käynnistetään yrityskohtaisia laajempia tutkimushankkeita. R&D Wood -hanke koostuu kahdesta pääosiosta, Kehittämisympäristö (KEHY) -osaamisesta sekä yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä. KEHY-osaaminen jakaantuu edelleen kahteen osaan siten, että jo olemassa olevia osaamisalueita vahvistetaan ja toisaalta luodaan uusia osaamisalueita kehittämisympäristöön. Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet ovat suoravaikutteisia, joko yhteen tai useampaan yritykseen (yritysryhmähankkeet) kohdistuvia toimenpiteitä. Hankkeen panostuksen kohteina ovat jo olemassa olevien osaamisalueiden (mm. pintakäsittelyteknologia) vahvistaminen sekä uusien osaamisalueiden (mm. monimateriaaliosaaminen, rakenteiden energialuokitukseen liittyvä osaaminen ja teollinen muotoilu) kehittäminen. 1) Lisätä puutuotealan yritysten kilpailukykyä 2) Kasvattaa puutuoteteollisuuden jalostusarvoa edelleen 3) Tukea maakuntien puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehittämisympäristön vahvistumista 4) Aktivoida yrityksiä hyödyntämään mm. Tekesin avulla toteutettavia suurempia yrityskohtaisia hankkeita Hankitaan huippuosaamista puutuotealan yritysten käyttöön Tehdään yrityksiä palvelevaa soveltavaa tutkimusta mm. yhteistyössä VTT:n ja TKK:n kanssa Toteutetaan yrityskohtaisia kehittämishankkeita Hyödynnetään kehittämisympäristöön kumuloitunutta tietoa ja osaamista ammattikorkeakoulun tekniikan alan opetuksessa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / CENTRIA tutkimus ja kehitys Ylivieska palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja toimistokulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Vesa Martinkauppi, CENTRIA tutkimus ja kehitys Ylivieska Puh: (08) GSM: Fax: (08) TAITAJIEN TIERNA -jatkoprojekti Taitajien tierna -jatkohanke pohjautuu ajalla toteutettuun esiselvitykseen, jonka puitteissa suoritetun kartoituksen mukaan alueen eri organisaatiot ja Oulun lentoaseman matkustajat ovat kiinnostuneita ostamaan lahja- ja tuliaistuotteita Oulun lentoasemalta. Tuotteet toimivat Pohjois-Pohjanmaan käyntikorttina. Niissä korostuu alueen luonto, perinteet, kulttuuri, historia sekä paikalliset makutottumukset. Tuotteiden valmistus lisää työllisyyttä ja 9

10 edistää alueen yrittäjyyttä. Tuotteet on tarkoitettu koti- ja ulkomaan liike-/vapaa-ajanmatkustajille sekä koti- ja ulkomailla asuville henkilöille ja heidän edustamilleen organisaatioille. Hankkeen toimenpiteiden ensisijaisina kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan käsityö- ja taideteollisuusalan, elintarvikealan sekä matkailualan yrittäjät ja/tai yrittäjiksi aikovat henkilöt. Hankkeen tavoitteena on saada maakunnan yrittäjät/tuottajat verkostoitumaan, kehittämään toimintaansa ja yhteistyössä perustamaan Oulun lentoasemalle paikallistuotteiden myyntipisteen. Lisäksi tuotteille pyritään löytämään uusia myyntimahdollisuuksia alueella, mm. matkailukohteissa. 1) Tehostaa pienyrittäjien tuotantoa sekä parantaa kohdealueen työllisyyttä 2) Edistää laadukkaita ja paikallisuuteen perustuvia tuotteita valmistavan yrittäjäverkoston syntymistä 3) Edistää pienten yritysten kehittymistä ja kansainvälistymisvalmiuksia teknologiaa ja sähköistä kaupankäyntiä hyödyntäen 4) Tarjota matkailualan yrittäjille mahdollisuus saada asiakkaita lentomatkustajien joukosta Järjestetään kohderyhmille mm. laatuun, tuotekehitykseen, markkinointiin, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia Testataan tuotteiden menekkiä testataan koemyyntijaksoissa nykyisessä lentokenttämyymälässä Etsitään hankkeeseen osallistuvien yrittäjien tuotteille uusia myyntimahdollisuuksia alueella Edistetään pienyrittäjien, eri organisaatioiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia Perustetaan yrittäjien yhteistyöllä Oulun lentoasemalle paikallistuotteiden myyntipiste ja sen yhteyteen myynnin ja asiakaspalvelun tueksi internet-sivut ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aine- ja tarvikekulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Arja Keränen, ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Puh: (08) GSM: Fax: (08) T&K -AKTIVAATTORI T&K -Aktivaattori hankkeessa edelleenkehitetään aiemmin toteutettujen aktivaattorihankkeiden toimenpiteitä. Paikallisella elinkeinoelämän tuntemuksella sekä paikallisten toimijoiden sitoutumisella on keskeinen rooli T&K -Aktivaattori hankkeen toteuttamisessa. Seutukuntien pk-yrityksiin on kertynyt ns. hiljaista tietoa eli osaamispääomaa, jota voidaan hyödyntää kehittämishankkeissa. Toisaalta julkisten rahoituslähteiden tunnettuus seutukuntien pk-yrityksissä on heikkoa ja useimmiten niillä on vähäinen kokemus t&k -toiminnasta. T&K -Akti-vaattori 10

11 hankkeen päätehtävänä on avustaa pk-yrityksiä hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laa-dinnassa sekä tarvittavien asiantuntija- ja yritysverkostojen luomisessa. Tätä kautta nostetaan pk-yritysten osaamis-tasoa siirtämällä niihin kehittämishankkeiden kautta asiantuntemusta tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 1) Nostaa pk-yritysten osaamistasoa kehittämishankkeiden kautta siirtämällä niihin asiantuntemusta tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Lisäksi tavoitteena on lisätä yritysten kehittämisrahoitusta kasvukeskusten (Oulun seutu) ulkopuolella 2) Etsiä pk-yritysten osaamispohjaisia hankeaihioita ja jalostaa niitä yhdessä yrittäjien ja rahoittajien kanssa toteuttamiskelpoisiksi kehittämishankkeiksi 3) Vakiinnuttaa T&K - vastaavien toiminta osaksi seutukunnallisten yrityspalvelupisteiden toimintaa Aktivoidaan pk-yrityksiä nostamaan esille hankeaihioita Käsitellään pk-yritysten hankeaihioita sekä avustetaan hanke-/rahoitussuunnitelmien laadinnassa Järjestetään ns. klinikkapäiviä seutukunnittain potentiaalisille yrityksille Suunnitellaan ja käynnistetään polisten välisiä yhteishankkeita yhdesssä Multipolis ry:n T&K -Aktivaattorin kanssa Hyödynnetään osaamiskeskusten forumeiden tieto-taitoa sekä kansainvälisiä verkostoja ja kaupallistamispalveluja Ylläpidetään internet-sivustoa osoitteessa sekä järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia pk-yrityksille Koordinoidaan toimintaa Multipolis-verkostossa Pohjois-Pohjanmaan alueella 4. TOTEUTTAJA: Iin Micropolis Oy palkat ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / maakunnan kehittämisraha kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Kari Autio, Iin Micropolis Oy Puh: (08) GSM: Fax: (08) TUOTANNOLLISTEN YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Pk-yrityksissä on kasvava työvoimapula, joka on uhka yritysten toiminnalle ja kehittymiselle. Työvoiman ikääntymisestä johtuva pula ammattitaitoisista työntekijöistä on muodostumassa monessa yrityksessä strategiseksi haasteeksi. Tämän vuoksi yrityksillä on tarve saada näkyvyyttä ja lisätä houkuttelevuuttaan kehittyvinä ja laadukkaina työnanta-jina. Alueella toimivien yritysten liikkeenjohdollisten taitojen kohottamiseen on myös selvästi tarvetta. Pienten ja keskisuurten yritysten omistajilla ja johtajilla on yleensä vankka oman alansa ammattitaito, mutta toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen heillä ei useinkaan riitä aikaa eikä resursseja. Pienyrittäjän on myös vaikea edetä toimintojen kehittämistyössä ilman ohjausta. Erityisesti yrityskohtainen kehittäminen ja koulutus on koettu tarpeelliseksi. Useimmat yri- 11

12 tykset ovat jonkinlaisessa alihankinta-/sopimusvalmistusyhteistyössä toisten yritysten kanssa. Tämän yhteistyön lisäämisessä ja kehittämisessä koulutuksella on tärkeä rooli. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen, uusien asiakkaiden etsiminen sekä tuotekehitys ovatkin Tuotannollisten yritysten menestystekijät -hankkeen keskeisiä koulutusteemoja. 1) Edistää Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueilla toimivien tuotannollisten pk-yritys-ten henkilöstön osaamista 2) Kehittää hankealueen tuotannollisten pk-yritysten työympäristöä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi 3) Kohottaa hankealueen tuotannollisten pk-yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä 4) Parantaa hankealueen tuotannollisten pk-yritysten edellytyksiä kansainväliseen toimintaan 5) Lisätä yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja luoda siten pohjaa alueelliselle osaamisen kehittämiselle Kootaan yhteenveto yritysten henkilöstön osaamisesta ja tavoitteista Laaditaan yrityskohtaisia kehittämisohjelmia aikatauluineen, vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen Toteutetaan yrityskohtaiset kehittämis- ja koulutustoimenpiteet Järjestetään yritysvierailuja ja oppilaitoskäyntejä Tiedotetaan hyvistä käytännöistä yms. Haapaveden Teknologiakylä Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja tstokulut muut kulut erikseen raport. laskennalliset kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus erikseen raport. muiden tahojen rah.osuudet, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Timo Kähkönen, Haapaveden Teknologiakylä Oy GSM: Fax: (08) YRITYSPALVELUT LUVULLA YPP2010 Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja kasvua hidastavia tekijöitä on todettu olevan liiketoiminnan eri osaalueilla ja vaihtelevia kehittämistarpeita ilmenee yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintaympäristöjen muutosten ennakoinnin tarve on voimakkaasti korostunut erityisesti alueen kasvumahdollisuuksia sisältävissä yrityksissä. Liiketoiminnan strategisen johtamisen hallitseminen, sen organisoiminen säännölliseksi työskentelytavaksi ja strategiatyössä tarvittavien mallien ja työvälineiden ottaminen aktiiviseen käyttöön edellyttää valmiustason nostamista nykyisestä tasosta. Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010 -hankkeessa kehitetään, tuotteistetaan ja testataan 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä (globalisaatio ja informaatioteknologia). Yrityspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota luo- 12

13 vuuteen, innovaatioihin ja inhimilliseen pääomaan kaikessa yritystoiminnassa. Hankkeen yhteydessä käynnistetään PKyrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Tutkimusalue täsmennetään PK-yri-tysten tietovirtoihin, innovaatioiden simulointiin ja pelillisyyden hyödyntämiseen yrityspalveluissa, yritysten strategiaprosesseissa sekä henkilöstön inhimillisen pääoman ja luovuuden käyttämisessä liiketoiminnan ja yrittäjyyden kilpailukeinona aikaisempaa korostuneemmalla tavalla. Hankkeen tuloksena saadaan alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma, jotka kantavat uuden vuosikymmenen ennakoimattomissa toimintaympäristöissä erityisesti harvaan asutulla, teollistuneella yrittäjyysmaaseudulla. 1) Luoda alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma 2) Parantaa kohdealueen PK-yritysten toimintaedellytyksiä sekä yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla 3) Tiivistää yrityspalveluorganisaatioiden ja PK-yritysten välistä verkottumista ja yhteistyötä Kehitetään, tuotteistetaan ja testataan 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä Käynnistetään PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR Nivala-Haapajärven seutukunta yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) MAASEUDUN KEHITTÄMINEN AIKUISENA AGROLOGIKSI Oulun Eteläisen alueella on Suomen mittakaavassa erittäin voimakasta maidon ja naudanlihan tuotantoa. Maatilat ovat keskimääräistä suurempia ja niiden kannattavuus on perinteisesti ollut hyvä. Luonnonvara- ja ympäristöalan korkeakoulutusta ei alueella kuitenkaan ole. Aikuisena agrologiksi -hanke pohjautuu Oulun Eteläisen korkeakoulustrategiaan Strategiassa on tavoitteena aloittaa luonnonvara-alan korkeakouluopetus alueella. Hanke vastaa Oulun Eteläisen alueen elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. Esiselvityshankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen tulosten mukaan alueella on suuresti kiinnostusta Haapajärvellä järjestettävää maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa (agrologi (AMK)) kohtaan. Esiselvityksen pohjal-ta on tehty opetussuunnitelma sekä tila- ja henkilöstöresurssien kartoitus, jotka ovat olleet pohjana tämän aikuiskou- 13

14 lutushankkeen suunnittelussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun Eteläisen maaseutuyrittäjät, alalle aikovat ja alas-ta kiinnostuneet. 1) Edistää maaseutuyrittäjyyttä Oulun Eteläisen alueella 2) Parantaa Oulun Eteläisen alueella toimivien maatilojen ja muiden maaseutuyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta 3) Lisätä Oulun Eteläisen alueen vetovoimaisuutta opiskelu-, työ- ja asuinpaikkana Toteutetaan luonnonvara-alan korkeakoulutusta tutkintoon johtavana aikuiskoulutuksena, tutkintonimikkeenä agrologi (AMK) Oulun seudun ammattikorkeakoulu palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aine- ja tarvikekulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: *** ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Jukka Tikkanen, OAMK / Luova Puh: GSM: Fax: *** Nivala-Haapajärven seutukunta kattaa osan seutukuntaan kohdistuvasta kuntarahoituksesta. Pääosan kuntarahoituksesta kattavat opiskelijoiden kotikunnat osallistujien lukumäärän mukaisissa suhteissa. BIOENERGIAN EDELLÄKÄVIJÄT Pohjois-Pohjanmaan noin :sta metsänomistajasta merkittävä osa ei tunne metsissään olevia energiaraaka-ainevaroja tai mahdollisuuksia tuoda niitä energiantuotantoon. Toimijoilla ei puolestaan ole tietoa metsänomistajista, joi-den metsissä energiapuuta olisi. Tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa ja lisäksi energiapuuhun liittyy paljon ennakkoluu-loja, vanhentuneeseen tietoon perustuvia epäluuloja ja arkuutta käydä kauppaa energiapuusta. Myös pienkiinteistöjen polttopuun käyttöä sekä siihen liittyvää yrittäjyyttä on mahdollista kehittää edelleen. Maakunnan energiastrategiassa määritelty bionergian käytön lisäämistavoite koostuu metsähakkeen käytön lisäyksestä nykyisissä lämpö- ja teollisuuslaitoksissa GWh/v, Oulun seudun ja muiden lämpölaitosten peltobiomassojen käytön lisäyksestä 300 GWh/v. sekä pienkiinteistöjen energiainvestoinneista ja pelletin/puun käytön lisäyksestä 250 GWh/v. Metsissä tuotettava energiapuu muodostaa suurimman lisäyspotentiaalin. 14

15 1) Luoda lähienergian tuotannon- ja käytön toimintamalli sekä tukea toiminnan käytännön toteutusta seitsemällä pilottialueella (keskimäärin 1 alue / seutukunta) 2) Lisätä energiapuun tarjontaa sekä metsätiloja että metsäammattilaisia aktivoimalla 3) Kehittää polttopuun käyttöä Laaditaan bioenergian tuotanto- ja käyttösuunnitelmia valituille pilottialueille eri puolille maakuntaa ja käynnistetään niiden toteutus Järjestetään maatilan energiasuunnitelmasta kiinnostuneille yrittäjille tilaisuuksia, joissa käydään läpi maatilayrittäjien valmiuksia ja halukkuutta laatia tai hankkia itselleen energiasuunnitelma Kootaan yhteen metsänomistajia, energiapuun hankinnan parissa työskenteleviä yrityksiä ja energiapuun käyttäjiä vaihtamaan tietoa ja vähentämään energiapuun korjuuseen ja käyttöön liittyvää epätietoisuutta Hyödynnetään metsävaratietoa ja sen tuomia mahdollisuuksia metsänomistajien neuvonnassa Järjestetään maakunnan metsänomistajille ja metsäammattilaisille energiapuukohteiden tunnistamiseen ja korjuuteknologiaan liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia yhdessä hankeyhteistyökumppaneiden kanssa Etsitään uusia sähköisen viestinnän käyttömuotoja neuvonnan jälkihoidossa Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Eeva-Liisa Repo, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa Puh: GSM: Fax: ELINVOIMAA MAASEUDULLE Maaseutupoliittisen erityisohjelman mukaan yrityspalveluilla on huomattava vaikutus erityisesti pk-yritystoiminnan kehittymiseen. Julkisen ja markkinaehtoisen yrityspalvelusektorin rinnalle on EU:n rakennerahastohankkeiden kautta onnistuttu luomaan kansallisesti merkittäviä maaseudun yritystoiminnan neuvontapalveluja seudullisiin yrityspalvelupisteisiin. Ne tulisikin vakiinnuttaa osaksi yrityspalvelujärjestelmää. Julkista yrityspalvelujärjestelmää ollaan uudistamassa asiakaslähtöisemmäksi työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Maaseudun sekä palvelu- että tuotannollisille aloille odotetaan syntyvän ohjelmakauden aikana runsaasti uusia työpaikkoja. Yrittäjät löytyvät joko maaseudun nykyisistä asukkaista ja maatiloilta tai maaseutuasumisesta kiinnostuneista muuttajista. Elinvoimaa maaseudulle -hankkeessa yritysneuvontaa kehitetään yhteistyössä hanketta hallinnoivan ProAgria Oulun ja seutukuntien elinkeinopisteiden kanssa. ProAgria Oulun kautta hanke saa resurssit, painotukset työn suuntaamiseen seutukunnallisten elinkeinostrategioiden ja maaseutuohjelman mukaan sekä työnjohdon. Seutukunnallisten yrityspalvelupisteiden kautta hankkeen vetäjä saa puolestaan vertaistukea yritysneuvojilta, koulu-tusja tiedotusapua sekä mahdollisuuksia työvälineiden kehittämiseksi. 15

16 1) Toteuttaa Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän liiketoimintasuunnitelmassa kuvattua Seudulliset yrityspalvelut -palvelukokonaisuutta valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 2) Varmistaa tasalaatuinen palvelu koko hankealueella sekä lisätä asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta 3) Tuoda maaseutuyrityksiä ja -yrittäjiä mahdollisimman laajasti neuvonnan piiriin 4) Kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyödyntämällä tehokkaasti markkinaehtoista tarjontaa Kytketään maaseutuyritysten neuvonta osaksi seudullisen yrityspalvelun toimintaa Suunnitellaan ja kehitetään maaseudun elinkeinoelämän palveluja mm. selvittämällä ja arvioimalla yritystoimin-nan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä Kehitetään maaseutuyritysten ja muiden toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä Tiedotetaan maaseutuyrittäjyydestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ProAgria Oulu ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR Nivala-Haapajärven seutukunta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Hannu Kokkoniemi, ProAgria Oulu ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) KIPINÄÄ KYLILLE Kipinää kylille on Pohjois-Pohjanmaan seutukuntien yhteinen kylien kehittämishanke, joka on tarkoitettu kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien yms. aktiivisille henkilöille ja toimijoille. Hankkeessa jatketaan Kylävalakiat-kyläkehittäjähankkeessa vuosina aloitettujen toimenpiteiden toteuttamista ja sen tavoitteena on aktivoida ihmisiä omaehtoiseen kylien kehittämistyöhön sekä auttaa heitä tiedostamaan omat voimavarat, niiden käyttäminen ja hyödyntäminen kylien kehittämistyössä. Hankkeen keskeinen päämäärä on vaikuttaminen oman alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi siten, että ihmiset voivat ja haluavat asua syrjäisillä alueilla ja että keskeiset palvelut säilyvät. Päätavoitteena on kylien ja kuntien välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon. Kylille laaditaan uusia kyläsuunnitelmia ja vanhoja päivitetään. Tarkoituksena on kartoittaa kylien kehittämistarpeet ja tavoitteet. Kylien kehittämishankkeet perustuvat pääasiassa näihin kyläsuunnitelmiin. Suunnitelmat antavat paremmat edellytykset hankkeiden eteenpäin viemiseen. Tärkeänä tavoitteena on tukea kylien viihtyisyyttä, palveluiden säilyttämistä sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten viihtymiseen kylillä. 1) Edistää maakunnallisen kyläohjelman toteuttamista 2) Aikaansaada kylienvälistä yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti 16

17 3) Laatia ja päivittää kyläsuunnitelmia 4) Tukea yrittäjyyden ja kylien elinvoimaisuuden kehittymistä Edesautetaan maakunnallisen kyläohjelman toteuttamista nettijulkaisun ja tiedottamisen kautta Laaditaan ja toteutetaan kyläbarometri seurantaan ja arviointiin Kootaan kylätoimijoiden tietopankki/verkkolehti, blogit Autetaan kyläsuunnitelmien laatimista ja päivittämistä Tuetaan kylien mahdollisuuksia vaikuttaa kuntasuunnitelmiin sekä edistetään kylien ja kuntien yhteistoimintaa Aktivoidaan ja innostetaan kyläläisiä kehittämistyöhön Opastetaan ja neuvotaan kylien asukkaita elinvoimaisuutta edistävissä teemoissa (yritteliäisyys, kumppanuus, sopimuksellisuus, profiloituminen) PSK-Aikuisopisto palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: 750 ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Tarja Niskanen, PSK-Aikuisopisto GSM: Fax: (08) MAKU - HELMI Lähellä tuotettu ruoka on noussut arvoonsa oman maakunnan tuotteita kysytään ja niitä halutaan tarjota. Niistä löydetään lisäarvo, tarinat ja tekijät. Paikallisen ruokatuotannon käyttöasteen ja ruuan laadun nostamisella on myös huomattavia ruuan turvallisuus- ja työllisyysvaikutuksia sekä toisaalta ekologisia vaikutuksia. Vahva ruokakulttuuri on vahvuus, jota kaikki toimijat voivat eri muodoissa hyödyntää. Elintarvikkeiden laatu perustuu niiden aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin, turvallisuuteen, käyttömukavuuteen sekä koko elintarviketuotantoketjun hallittuun toimintaan. Pk-yrityksille tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat keskeinen kilpailutekijä, jonka tulisi olla kunnossa. Myös ympäristöasioiden merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Elintarvikkeiden turvallisuus tulee ole-maan tulevaisuudessa erittäin tärkeää ja tällä alueella myös pienillä yrityksillä tulisi olla käytössään paras teknologia ja osaaminen. MAKU - HELMI -hankkeen kohderyhmänä ovat Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa toimivat julkiset ja yksityiset ruokapalvelut sekä kaupunki- ja maaseuturavintolat, matkailupalvelupaikat, elintarviketuot-tajat ja jatkojalostajat. 1) Parantaa sekä lähiruuan että sen tuottajien tunnettuutta, laatua ja imagoa 2) Nostaa paikallisen ruokatuotannon käyttöastetta ja lisätä raaka-ainevalikoimaa 3) Edistää kohdealueen yrittäjien ja viljelijöiden välistä yhteistyötä 17

18 4) Auttaa elintarvikealan yrittäjiä löytämään omat vahvuutensa raaka-aineen tuottajina sekä ammattikeittiöiden henkilökuntaa ymmärtämään lähiraaka-aineiden käytön merkitys Järjestetään elintarvikealan kurssi- ja koulutustoimintaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä ammattikeittiöiden henkilöstölle sekä opintomatkoja kotimaisiin alan yrityksiin Tuotetaan ohjeistusta kohdealueen yrityksille ja suurkeittiöille alueen raaka-aineista valmistettujen ruoka-, jälkiruoka- ja leivontareseptien muodossa Avustetaan yrityksiä tuotepakkausten ja etikettien visuaalisessa suunnittelussa sekä lakisääteisten pakkausmerkintöjen käyttämisessä Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja tavarat muut kulut erikseen raport. laskennalliset kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus erikseen raport. muiden tahojen rah.osuudet, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Eija Heikkilä, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Puh: (08) GSM: Fax: (08) MUUTOKSESSA MUKANA Koko suomalainen yhteiskunta ja sen maaseutu joutuvat pohtimaan ikä- ja elinkeinorakenteen muutoksen vaikutuksia työllistymiseen ja työvoiman löytymiseen. Myös maaseutu painii jo nyt ja tulevaisuudessa vielä suuremmassa määrin työvoimapulan kanssa työntekijöitä on vaikea saada kaikkiin tarjolla oleviin työtehtäviin. Yksi ratkaisuehdotus voi olla nykyistä aktiivisempi työvoiman rekrytoiminen ja työllistäminen sekä suoraan ulkomailta että jo maassa asuvien maahanmuuttajien keskuudesta. Siinä tilanteessa, kun maahanmuuttajat työllistyvät maaseudulle, sekä maahanmuut-tajat että uudet työnantajat tarvitsevat usein erityistä alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta. Maahanmuuttajien orien-toituminen yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä arjen taidot, elämänhallinta, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus ovat aihealueita, joiden kattava käsittely ja omaksuminen vaativat konkreettisia kohtaamisia valtaväestön kanssa. Kol-mannen sektorin toiminta yhdessä maaseutuoppilaitosten, maaseutuyrittäjien ja kuntien sosiaalitoimen kanssa auttaa avaamaan maahanmuuttajille konkreettisia toiminta-, vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksia paljon nykyistä katta-vammin. Tällainen kaksisuuntainen kotouttamisohjelma lisää samalla molemminpuolista ymmärrystä ja suvaitsevai-suutta. Maaseudun Sivistysliitto on aloittanut uuden ESR-osarahoitteisen Muutoksessa Mukana -monikulttuurisuushankkeen, jossa on mukana kaksitoista Pohjois-Pohjanmaan kuntaa Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki ja Vihanti. Yhteensä näissä kunnissa on 917 maahanmuuttajaa, jotka eivät vielä ole saaneet Suomen kansalaisuutta. Suurin osa Pohjois-Pohjanmaalla asuvista maahanmuuttajista on iäl-tään vuotiaita. Valtaosa heistä on siis työikäisiä ja he tarvitsevat erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluja integroituakseen nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja sijoittuakseen nykyistä paremmin työelämään. 18

19 1) Toteuttaa kaksisuuntaista kotouttamisohjelmaa 2) Integroida maaseudulla asuvat maahanmuuttajat nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan 3) Kehittää valtaväestön maahanmuuttajiin liittyviä asenteita Järjestetään koulutusta, työharjoittelua ja työnohjausta sekä maahanmuuttajille että maaseutuyrittäjille Tehdään yhteistyötä mukana olevien kuntien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Maaseudun Sivistysliitto / Pohjois-Suomen aluekeskus palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto / P-S aluekeskus Puh: (08) GSM: Fax: (08) REHUVILJAN VILJELYN KEHITTÄMINEN POHJOIS- JA KESKI - POHJANMAALLA Viljan hinta on vaihdellut viime aikoina ja viljanviljelyn kannattavuuden tuottajakohtaista parantamista tarvitaan jatkuvasti. Kannattavuutta voidaan parantaa muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia vähentämällä. Muuttuvien kustannusten vähentämisessä etusijalla on harjoitetun viljelytekniikan parantaminen. Kiinteiden kustannusten vähentäminen edellyttää enemmän tuotannon strategista suunnittelua ja uusien toimintamallien omaksumista. Viljanviljelyn kehittämi-sen suurin haaste on tuotantomotivaation säilyttäminen tilanteessa, jossa pitkällä aikavälillä viljan myyntituotot ovat tuotantotukea pienempi tuloerä. Jotta motivaatio säilyisi, tulee viljanviljely profiloida nykyistä selvemmin omaksi tuotantosuunnaksi, jossa osaaminen tulee palkituksi. Ylivieskassa käyttöön otettu uusi Rehuraision tehdasyksikkö puoltaa omalta osaltaan rehuviljelyn kehittämistä. Rehunviljan viljelyn kehittäminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla -hankkeen keskeinen sisältö on viljantuottajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Hankkeen toteuttajana toimii MTT Siikajoen toimipiste yhdessä ProAgria Oulun ja ProAgria Keski-Pohjanmaan kanssa. Kehitettävät osaamisalat ovat käytännön viljanviljelyn osaamisen ohella erityi-sesti yrityksen liikkeenjohto ja uudet toimintamallit. 1) Parantaa rehuviljatuotannon kannattavuutta ja tuottavuutta 2) Turvata alueen rehuviljasadon jalostaminen parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan omat lähtökohdat huomioiden 3) Tehostaa alueen rehuviljelyalan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä 19

20 Järjestetään koulutuspäiviä alueen viljan tuottajille Organisoidaan rehuviljan viljelykokeita Tiedotetaan rehuviljan viljelyyn liittyvistä uusista toimintatavoista ja tutkimustuloksista MTT Siikajoen toimipiste palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Essi Saarinen, MTT Ruukki GSM: Fax: (08) TIETOSEPPÄ Maatalous säilyy Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmien mukaan maaseudun merkittävänä elinkeinona tulevaisuudessakin sekä Keski-Pohjanmaalla että Oulun Eteläisen aluella. Näitä alueita pidetään myös kansallisesti tärkeinä maatalousalueina, joilla alkutuotannon elinkeinojen aluetaloudellinen merkitys on huomattava. Alueiden maatalous on erikoistunut vahvasti maidontuotantoon, naudanlihantuotantoon, perunanviljelyyn sekä turkistuotantoon. Maatalouselinkeinoilla on myös lukuisia rasitteita, uhkakuvia ja haasteita, joihin tulisi pystyä vastaamaan. Valtioneuvoston kanslian talousneuvoston sihteeristön globalisaatiotyöryhmä toteaa raportissaan (2006), että maatalous on Suomen toimialoista ehkä kaikkein suurimman sopeutumisen edessä globalisaation edetessä. Sopeutumiseen ajavat Suomessa ennen kaikkea luonnonolot, pienen tilakoon aiheuttama alhainen tuottavuus sekä EU-politiikka ja maailmankaupan vapautuminen. Tietoseppä-hanke pyrkii osaltaan auttamaan maatalousyrittäjiä vastaamaan näihin haasteisiin lisäämällä yrittäjien osaamista ja välittämällä uutta tietoa toiminnan ja tuotannon suunnitteluun. 1) Parantaa hankealueen maatalousalan menestymisedellytyksiä 2) Tarjota tietoa ja tukea hankealueen maatiloille muutoksen hallintaan ja toiminnan kehittämiseen 3) Edesauttaa hankealueen maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja myönteistä kehittymistä Järjestetään teemapäiviä, opintomatkoja ja tiedotustilaisuuksia hankkeen sisältöön kuuluvista aihepiireistä Tiedotetaan ajankohtaisista asioista eri medioiden välityksellä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, kokouksissa ja messuilla 20

Päivitetty 30.04.2009

Päivitetty 30.04.2009 1 Päivitetty 30.04.2009 Nivala-Haapajärven seutukunta 30.04.2009 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Päivitetty 30.04.2011 1 Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry 30.04.2011 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seudulla jo käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista seutukunta

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla Oamk lyhyesti Yli 8000 opiskelijaa 600 opettajaa ja muuta henkilökuntaa Tehtävänä koulutus ja tki-toiminta sekä aluekehittäminen Alat: o Tekniikka o Sosiaali- ja terveysala o Liiketalous o Kulttuuri o

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tervetuloa Aamukahville!

Tervetuloa Aamukahville! Tervetuloa Aamukahville! Yhteistyö 21.9.2015 Eija Harju Yhteistyö = Elinkeinojen kehittäminen Kyse uudesta tavasta toimia Toimenpide yhteistyö - Lisätään yrittäjien tietämystä ja valmiuksia yhteistyöhön

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot