Nivala-Haapajärven seutukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivala-Haapajärven seutukunta"

Transkriptio

1 Päivitetty

2 Nivala-Haapajärven seutukunta Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista seutukunta on tehnyt rahoituspäätöksen tilanteen mukaisesti. Luettelossa eivät ole mukana sellaiset LEADER-hankkeet, joissa seutukuntayhdistys ei ole osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutukuntahallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jae-taan määräajoin sidosryhmille. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman mukaisesti toiminta-linjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seu-tukunnan kotisivulta osoitteesta -> Kehittämishankkeet. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisohjelmatyö on jatkuvaa. Uusien hankkeiden ideointi ja kehittäminen on siten tarpeen kaiken aikaa. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Nivala-Haapajärven seutukunnan yhteystiedot ovat: Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Pajatie NIVALA Puhelin: (08) Telefax: (08)

3 Kaikki tiedot sitoumuksetta. Hankekuvaukset perustuvat hallinnoijaorganisaatioiden toimittamaan informaatioon. NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (Hanke, hallinnoija) 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME Center International Services (ECIS), Nivalan Teollisuuskylä Oy.3 NHS-KOKO -ohjelma , Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry...4 NRT-tuotantostudioiden yhteistoimintahanke, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy..5 ProBusiness, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry 6 Raahen seudun osaamiskeskusohjelma (ProMetal) Meriklusteri, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy R&D Wood, Puutuoteteollisuuden t&k Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla , K-P amk / CENTRIA t&k Ylv 8 Taitajien tierna -jatkoprojekti, ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset...9 T&K -Aktivaattori , Iin Micropolis Oy Tuotannollisten yritysten menestystekijät, Haapaveden Teknologiakylä Oy Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aikuisena agrologiksi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Bioenergian edelläkävijät, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa Elinvoimaa maaseudulle, ProAgria Oulu ry..15 Kipinää kylille, PSK-Aikuisopisto.16 MAKU - HELMI, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 17 Muutoksessa Mukana, Maaseudun Sivistysliitto / Pohjois-Suomen aluekeskus 18 Rehuviljan viljelyn kehittäminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, MTT Siikajoen toimipiste Tietoseppä, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto...20 Tuottajasta jatkojalostuksen osaajaksi ja luonnonvara-alan näkijäksi, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä...21 Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN CENTRIA alusta kansallisen innov.strat. toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella, K-P amk / CENTRIA t&k Ylv 23 CUPP-6 / EMMA-kokeen toteuttaminen, Oulun Eteläisen instituutti...24 Innovatiiviset tuotantoteknologiat (INTO), Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä...25 Kallioaines Pohjois-Pohjanmaalla, Geologian Tutkimuskeskus/Kehittämiskeskus Pohjantähti LAGUNA-tutkimuskeskuksen edistäminen (LAGUNA Promo), Oulun Eteläisen instituutti..27 LYKKY Liiket.os. hyv.vointialalle ja yht.k.vast. yrittäj. koul.yht.työllä, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö...28 Oulun eteläisen emba -jatko- ja täydennyskoulutushanke, Keski-Pohjanmaan amk / CENTRIA t&k Haapajärvi 29 Sosiaalityön opetus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen (ROLLE), Oulun Eteläisen instituutti 31 Valtakunnallinen teknologiakasvatushanke Teknokas, Kerttu Saalasti Säätiö KUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö..33 KUKKO Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Eteläisessä, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä...34 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman koordinaatiohanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN North Finland EU Office - Pohjois-Suomen EU-aluetoimisto Peuran polun Metsäpeuranmaan alueen yhteismarkkinointi, CENTRIA t&k Haapajärvi NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEEN VUODEN 2010 EU-HANKERAHOITUS Yhteenvetotaulukko (tilanne )

4 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME CENTER INTERNATIONAL SERVICES (ECIS) Oulun Eteläisen alueella on vahva ja osaava alihankintapohjainen yrityskanta. Uusien kilpailukykyisten tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan nykyaikaisia kustannustehokkaita menetelmiä ja prosesseja. Jotta tavoitteisiin päästään, päädy-tään perinteisistä tuotantomenetelmistä nykyaikaisempiin ja kustannustehokkaampiin sekä samalla innovatiivisiin ratkaisuihin. Näiden kautta pyritään säilyttämään nykyinen tuotantotoiminta pitempään alueen teollisuusyrityksissä globaalia kustannuspaikkakilpailua vastaan. ECIS-hankkeen avulla tehostetaan etenkin mikro- ja pk-yritysten, unohtamatta kuitenkaan isompien teollisuusyritys-ten, teknologiaharppausta ja kansainvälistymistä. Hanke toimii osana maakunnallista Raahen seudun osaamiskeskuk-sen ProMetal-tuotantostudiokonseptia ja on sitä kautta mukana kansallisessa Meriklusteri-osaamiskeskusohjelmassa. 1) Vahvistaa uusilla, dynaamisilla, kansainvälisillä ja innovatiivisilla toimintakonsepteilla yritysten kehittämistä tukevaa innovaatioympäristöä 2) Edesauttaa osaamisrakenteiden vahvistumista sekä kansainvälisyyttä ja innovaatioita tukevan tietoyhteiskunnan vahvistumista 3) Hyödyntää Nivala-Haapajärven ja koko Oulun Eteläisen alueen metalliteollisuuden maailmanluokan osaamista ylläpitämään ja vahvistamaan taantuman jälkeistä tilauskannan kasvua Kehitetään kokonaisvaltaista innovaatiojärjestelmää osana tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vahvistetaan siihen liittyvää kehittämisympäristöä tukemaan koulutus-, kehitys-, tutkimusorganisaatioiden toimintaa sekä yritys-ten ja niiden t&k- ja tuotannonkehittämisorganisaatioiden toimintaa Selvitetään pk-yritysten yhteisen vienti- ja projektinhallintayhtiön toimintaedellytyksiä sekä public-private -palvelun tuottamista kansainvälistymis- ja vientipalveluissa Tarjotaan yrityksille vientisihteeripalvelun avulla asiantuntemusta niiden kansainvälistymisponnistelujen tueksi sekä hautomopalvelun avulla asiantuntemusta uusien ja kasvuyritysten liiketoiminnan sekä kansainvälistymisen kehittämiseksi Nivalan Teollisuuskylä Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja toimistokulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08)

5 NHS-KOKO -OHJELMA Valtioneuvosto päätti alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) käynnistymisestä vuoden 2010 alusta. KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemal-la vuorovaikutusta ja verkottumista. Aluekehittämistä tehostetaan sulauttamalla useita erityisohjelmia yhteen. Näihin ohjelmiin kuuluvat aluekeskusohjelma (AKO) ja maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio (AMO) sekä saaristo-ohjelman alueellinen ja paikallinen toteutus. Osaamiskeskusohjelma jää KOKO:n ulkopuolelle. Keskeisimpänä kohteena ohjelmassa on aluekehittämisen toimintatapojen parantaminen. Ohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. NHS-KOKO -ohjelma-alue muodostuu Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutujen kunnista. Alue on Nivala-Haapajärven seudun osalta maaseutumaista aluetta ja Haapaveden-Siikalatvan seudun osalta syrjäistä maaseutualuetta. Alueellinen työssäkäynti, teollistuminen ja edullinen väestörakenne muodostavat ohjelma-alueella oikein kohdistettujen aluekehitystoimenpiteiden avulla kokonaisuuden, jonka avulla se voi kääntyä pysyväksi positiivisen kier-teen seuduksi. NHS-KOKO -ohjelman resurssit kohdistetaan ohjelma-alueen aluekehitys- ja innovaatiojärjestelmän se-kä kolmen erikseen valitun kehittämisteeman edistämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi osa ohjelmarahoituksesta kohdennetaan Ylivieskan seudun KOKO-ohjelman kanssa yhteisten teemojen (osaaminen ja saavutettavuus) edistämiseen. 1) Luoda NHS-KOKO -ohjelma-alueelle kehittämisedellytyksiä, jotka turvaavat tasapuolisen kehittymisen suhteessa muihin suomalaisiin maaseutualueisiin 2) Kääntää alueellinen kehitys positiiviseksi kierteeksi, jossa kasvu ruokkii uutta kasvua alueen omiin vahvuuksiin pohjautuen 3) Terävöittää aluekehitykseen vaikuttavien toimijoiden strategista yhteistyötä ja kumppanuutta aluekehitystoimenpiteiden laadun vahvistamiseksi Operationalisoidaan toimenpidekokonaisuudet kehittämisprojekteilla, joita toteuttavat useat aluekehitystoimijat ohjelma-alueella oman perustehtävänsä pohjalta. Toteutetaan toimenpiteet yhteistyössä alueelle muodostetuissa kehittämisympäristöissä Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry BIO-Studio ELME-Studio BW-Polis koordinaatio, verkostot ja ohjelman toteuttaminen osaaminen saavutettavuus YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / maakunnan kehittämisraha kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry GSM: ; Fax: (08) ; Hannu Saarinen, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä GSM: ; Fax: (08) ; 5

6 NRT-TUOTANTOSTUDIOIDEN YHTEISTOIMINTAHANKE ProMetal on Nivalassa, Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan tuotantostudioiden toteuttama verkosto-osaamiskeskus, joka on edustanut osaamiskeskusohjelmassa koko Pohjois-Suomen metallialan osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille keskittynyt alan monipuolinen yritystoiminta työllistää yhteensä noin henkilöä ja vastaa 80 %:sta Suomen terästuotannosta. Alueella on myös tiiviit yhteydet Ruotsin puolelle ja kokonaisuutena tämä Perämerenkaaren alue muodostaa Euroopankin mittakaavassa merkittävän metalliosaamisen keskittymän. NRT-tuotantostudioiden yhteistoimintahanke on suunniteltu tuotantostudioiden toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistamiseksi niin, että toiminnalle asetetut alueelliset ja kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Käytännön toiminnan tehokkuuden kannalta rahoitus, osaaminen ja yhtenäiset käytännöt mukaan lukien palveluiden markkinointi ja myynti ovat keskeisessä asemassa. Hanke tukee osaamiskeskusohjelman perusrahoituksella käynnistettäviä kehityshankkeita ja - ohjelmia sekä Pohjois-Suomen maakuntien kehittämisstrategioita. 1) Yhtenäistää tuotantostudioiden toimintoja ja palvelumalleja 2) Edesauttaa tuotantostudioiden toimintaa tukevan ja kehittävän kansainvälisen yhteistyöverkoston syntymistä 3) Parantaa ProMetalin ja sen tuotantostudioiden kansainvälistä tunnettuutta 4) Sitouttaa metallialan toimijat kehittämis- ja yhteistyöhön Selvitetään mahdollisuudet tuotantostudioiden yhtenäisten johtamis- ja toimintamallien toteuttamiseksi Määritetään ja toteutetaan tuotantostudioiden toiminnanohjausta ja laatujärjestelmää tukeva tietojärjestelmä Perustetaan yrityksistä/muista toimijoista koostuva työryhmä pitkäjänteisen kehittämisohjelman laatimista varten Kehitetään tuotantostudioiden tiedotusta ja markkinointiviestintää Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08) Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy GSM: Fax: (08) PROBUSINESS 6

7 Nivala- Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien yritykset ovat pienyrityksiä ja lukumääräisesti pieni osa on pk-yritysten luokkaan kuuluvia yrityksiä, joissa markkinoiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia ja liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa osaamista ja resursseja on rajoitetusti käytettävissä ja toisaalta tarve ulkopuoliseen kehittämistukeen omien rajallisten resurssien puitteissa on tunnistettavissa. Alueen yritysten kehittymistä ja kasvua hidastavia tekijöitä on todettu olevan liiketoiminnan eri osa-alueilla ja vaihtelevia kehittämistarpeita ilmenee yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintaympäristöjen muutosten ennakoinnin tarve on voimakkaasti korostunut erityisesti alueen kasvumahdollisuuksia sisältä-vissä yrityksissä. Liiketoiminnan strategisen johtamisen hallitseminen, sen organisoiminen säännölliseksi työskente-lytavaksi ja strategiatyössä tarvittavien mallien ja työvälineiden ottaminen aktiiviseen käyttöön edellyttää valmiusta-son nostamista nykyisestä tasosta. ProBusiness-hanke sisältää kolme osiota: ProService, ProProduction ja ProComon. ProProduction on suunniteltu erityisesti tuotannollisten yritysten ja ProService palveluyritysten kehittämistarpeita silmälläpitäen. ProComon-osiolla parannetaan hankkeen kohderyhmän yhteisten kehittämistarpeiden tunnistamista ja ratkaisemista mm. seminaarien, messujen ja muiden verkostoitumista edistävien toimenpiteiden avulla. 1) Tukea ja kehittää Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien elinkeinotoimintaa sekä palvelutoimintaan liittyvillä että tuotannollisilla toimialoilla 2) Tunnistaa, tukea ja kehittää potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä vahvistaa oppimis- ja innovaatioympäristöjä 3) Edesauttaa yritysten kansainvälistymistä Toteutetaan yritysten tunnistetuista tarpeista lähteviä kehittämisprojekteja Luodaan yhteistyöverkostoja Tuetaan yritysten koulutushankkeita ja opinnäytetöitä Järjestetään seminaareja yms. yrityslähtöisiä tapahtumia Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Arto Junno, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) RAAHEN SEUDUN OSAAMISKESKUSOHJELMA (PROMETAL) - Meriklusteri 7

8 Osaamiskeskusohjelma on valtioneuvoston erityisohjelma, jota toteutti ohjelmakaudella kaikkiaan 19 alueellista osaamiskeskusta ja 3 verkosto-osaamiskeskusta. Osaamiskeskusten toiminta-ajatus on taloudellisen kasvun aikaansaaminen hyödyntämällä oman alansa huippuosaamista. Uudella ohjelmakaudella osaamiskeskusohjelmassa keskitytään sisäasiainministeriön linjausten mukaisesti kansallisesti merkittävien osaamisklustereiden ja kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskusten kehittämiseen. ProMetal on Nivalassa, Raahessa ja Torniossa toimivien metallialan tuotantostudioiden toteuttama verkosto-osaamiskeskus, joka on edustanut osaamiskeskusohjelmassa koko Pohjois-Suomen metallialan osaamista. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille keskittynyt alan monipuolinen yritystoiminta työllistää yhteensä noin henkilöä ja vastaa 80 %:sta Suomen terästuotannosta. Alueella on myös tiiviit yhteydet Ruotsin puolelle ja kokonaisuutena tämä Perämerenkaaren alue muodostaa Euroopankin mittakaavassa merkittävän metalliosaamisen keskittymän. ProMetalin tuotantostudiot, niiden taustayhteisöt ja keskeiset yhteistyötahot ovat valmistelleet osaamiskeskusohjelman uudelle ohjelmakaudelle. Ohjelman osaamisalana on materiaaliteknologiat ja se on valmisteltu osana suomalaisen meriteollisuuden ja merenkulun valmistelemaa meriosaamisklusteria yhdessä alan muiden keskeisten keskittymien Vaasan, Po-rin, Turun ja Lappeenrannan kanssa. 1) Luoda merkittäviä uusia mahdollisuuksia alueen metalliteollisuuden kilpailukyvyn ja elinkeinojen kehittämiselle 2) Laajentaa ja vahvistaa yhteistyötä muiden metallialan osaamiskeskusten kanssa Suomessa 3) Edesauttaa alueen metalliteollisuuden kansainvälistymistä 4) Tehostaa teknologian siirtoa alueen metallialan yritysten hyödyksi Kehitetään tuotantostudioiden yhtenäinen palvelukonsepti Kehitetään metallialan yritysten henkilöstön osaamista ja niiden tarvitsemia toimitila- ja rahoituspalveluja Luodaan alueellinen innovaatioverkosto ja liitetään se osaamisklusteriin Järjestetään metallialan seminaareja ja tapahtumia Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / osaamiskeskusohjelma kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta YHTEYSHENKILÖT: Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy GSM: Fax: (08) Antero Kyröläinen, Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy GSM: Fax: (08) R&D WOOD Puutuoteteollisuuden tutkimus ja kehitys Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla Puutuoteteollisuudessa Pohjois-Pohjanmaa on poikkeuksellinen alue Suomessa, koska maakunnan puutuoteteollisuusyritykset ovat kasvattaneet jalostusarvoaan nopeimmin koko maassa. R&D Wood -hanke haastaa ja aktivoi yrityksiä 8

9 panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, jotta suotuisa kehitys voisi jatkua. Hankkeen yrityskohtainen toteutusta-pa antaa mahdollisuuden toteuttaa konkreettisia pilottihankkeita yrityksissä ja lisäksi sen avulla käynnistetään yrityskohtaisia laajempia tutkimushankkeita. R&D Wood -hanke koostuu kahdesta pääosiosta, Kehittämisympäristö (KEHY) -osaamisesta sekä yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä. KEHY-osaaminen jakaantuu edelleen kahteen osaan siten, että jo olemassa olevia osaamisalueita vahvistetaan ja toisaalta luodaan uusia osaamisalueita kehittämisympäristöön. Yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet ovat suoravaikutteisia, joko yhteen tai useampaan yritykseen (yritysryhmähankkeet) kohdistuvia toimenpiteitä. Hankkeen panostuksen kohteina ovat jo olemassa olevien osaamisalueiden (mm. pintakäsittelyteknologia) vahvistaminen sekä uusien osaamisalueiden (mm. monimateriaaliosaaminen, rakenteiden energialuokitukseen liittyvä osaaminen ja teollinen muotoilu) kehittäminen. 1) Lisätä puutuotealan yritysten kilpailukykyä 2) Kasvattaa puutuoteteollisuuden jalostusarvoa edelleen 3) Tukea maakuntien puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehittämisympäristön vahvistumista 4) Aktivoida yrityksiä hyödyntämään mm. Tekesin avulla toteutettavia suurempia yrityskohtaisia hankkeita Hankitaan huippuosaamista puutuotealan yritysten käyttöön Tehdään yrityksiä palvelevaa soveltavaa tutkimusta mm. yhteistyössä VTT:n ja TKK:n kanssa Toteutetaan yrityskohtaisia kehittämishankkeita Hyödynnetään kehittämisympäristöön kumuloitunutta tietoa ja osaamista ammattikorkeakoulun tekniikan alan opetuksessa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu / CENTRIA tutkimus ja kehitys Ylivieska palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja toimistokulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Vesa Martinkauppi, CENTRIA tutkimus ja kehitys Ylivieska Puh: (08) GSM: Fax: (08) TAITAJIEN TIERNA -jatkoprojekti Taitajien tierna -jatkohanke pohjautuu ajalla toteutettuun esiselvitykseen, jonka puitteissa suoritetun kartoituksen mukaan alueen eri organisaatiot ja Oulun lentoaseman matkustajat ovat kiinnostuneita ostamaan lahja- ja tuliaistuotteita Oulun lentoasemalta. Tuotteet toimivat Pohjois-Pohjanmaan käyntikorttina. Niissä korostuu alueen luonto, perinteet, kulttuuri, historia sekä paikalliset makutottumukset. Tuotteiden valmistus lisää työllisyyttä ja 9

10 edistää alueen yrittäjyyttä. Tuotteet on tarkoitettu koti- ja ulkomaan liike-/vapaa-ajanmatkustajille sekä koti- ja ulkomailla asuville henkilöille ja heidän edustamilleen organisaatioille. Hankkeen toimenpiteiden ensisijaisina kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan käsityö- ja taideteollisuusalan, elintarvikealan sekä matkailualan yrittäjät ja/tai yrittäjiksi aikovat henkilöt. Hankkeen tavoitteena on saada maakunnan yrittäjät/tuottajat verkostoitumaan, kehittämään toimintaansa ja yhteistyössä perustamaan Oulun lentoasemalle paikallistuotteiden myyntipisteen. Lisäksi tuotteille pyritään löytämään uusia myyntimahdollisuuksia alueella, mm. matkailukohteissa. 1) Tehostaa pienyrittäjien tuotantoa sekä parantaa kohdealueen työllisyyttä 2) Edistää laadukkaita ja paikallisuuteen perustuvia tuotteita valmistavan yrittäjäverkoston syntymistä 3) Edistää pienten yritysten kehittymistä ja kansainvälistymisvalmiuksia teknologiaa ja sähköistä kaupankäyntiä hyödyntäen 4) Tarjota matkailualan yrittäjille mahdollisuus saada asiakkaita lentomatkustajien joukosta Järjestetään kohderyhmille mm. laatuun, tuotekehitykseen, markkinointiin, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia Testataan tuotteiden menekkiä testataan koemyyntijaksoissa nykyisessä lentokenttämyymälässä Etsitään hankkeeseen osallistuvien yrittäjien tuotteille uusia myyntimahdollisuuksia alueella Edistetään pienyrittäjien, eri organisaatioiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia Perustetaan yrittäjien yhteistyöllä Oulun lentoasemalle paikallistuotteiden myyntipiste ja sen yhteyteen myynnin ja asiakaspalvelun tueksi internet-sivut ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aine- ja tarvikekulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Arja Keränen, ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Puh: (08) GSM: Fax: (08) T&K -AKTIVAATTORI T&K -Aktivaattori hankkeessa edelleenkehitetään aiemmin toteutettujen aktivaattorihankkeiden toimenpiteitä. Paikallisella elinkeinoelämän tuntemuksella sekä paikallisten toimijoiden sitoutumisella on keskeinen rooli T&K -Aktivaattori hankkeen toteuttamisessa. Seutukuntien pk-yrityksiin on kertynyt ns. hiljaista tietoa eli osaamispääomaa, jota voidaan hyödyntää kehittämishankkeissa. Toisaalta julkisten rahoituslähteiden tunnettuus seutukuntien pk-yrityksissä on heikkoa ja useimmiten niillä on vähäinen kokemus t&k -toiminnasta. T&K -Akti-vaattori 10

11 hankkeen päätehtävänä on avustaa pk-yrityksiä hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laa-dinnassa sekä tarvittavien asiantuntija- ja yritysverkostojen luomisessa. Tätä kautta nostetaan pk-yritysten osaamis-tasoa siirtämällä niihin kehittämishankkeiden kautta asiantuntemusta tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 1) Nostaa pk-yritysten osaamistasoa kehittämishankkeiden kautta siirtämällä niihin asiantuntemusta tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Lisäksi tavoitteena on lisätä yritysten kehittämisrahoitusta kasvukeskusten (Oulun seutu) ulkopuolella 2) Etsiä pk-yritysten osaamispohjaisia hankeaihioita ja jalostaa niitä yhdessä yrittäjien ja rahoittajien kanssa toteuttamiskelpoisiksi kehittämishankkeiksi 3) Vakiinnuttaa T&K - vastaavien toiminta osaksi seutukunnallisten yrityspalvelupisteiden toimintaa Aktivoidaan pk-yrityksiä nostamaan esille hankeaihioita Käsitellään pk-yritysten hankeaihioita sekä avustetaan hanke-/rahoitussuunnitelmien laadinnassa Järjestetään ns. klinikkapäiviä seutukunnittain potentiaalisille yrityksille Suunnitellaan ja käynnistetään polisten välisiä yhteishankkeita yhdesssä Multipolis ry:n T&K -Aktivaattorin kanssa Hyödynnetään osaamiskeskusten forumeiden tieto-taitoa sekä kansainvälisiä verkostoja ja kaupallistamispalveluja Ylläpidetään internet-sivustoa osoitteessa sekä järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia pk-yrityksille Koordinoidaan toimintaa Multipolis-verkostossa Pohjois-Pohjanmaan alueella 4. TOTEUTTAJA: Iin Micropolis Oy palkat ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio / maakunnan kehittämisraha kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Kari Autio, Iin Micropolis Oy Puh: (08) GSM: Fax: (08) TUOTANNOLLISTEN YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Pk-yrityksissä on kasvava työvoimapula, joka on uhka yritysten toiminnalle ja kehittymiselle. Työvoiman ikääntymisestä johtuva pula ammattitaitoisista työntekijöistä on muodostumassa monessa yrityksessä strategiseksi haasteeksi. Tämän vuoksi yrityksillä on tarve saada näkyvyyttä ja lisätä houkuttelevuuttaan kehittyvinä ja laadukkaina työnanta-jina. Alueella toimivien yritysten liikkeenjohdollisten taitojen kohottamiseen on myös selvästi tarvetta. Pienten ja keskisuurten yritysten omistajilla ja johtajilla on yleensä vankka oman alansa ammattitaito, mutta toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen heillä ei useinkaan riitä aikaa eikä resursseja. Pienyrittäjän on myös vaikea edetä toimintojen kehittämistyössä ilman ohjausta. Erityisesti yrityskohtainen kehittäminen ja koulutus on koettu tarpeelliseksi. Useimmat yri- 11

12 tykset ovat jonkinlaisessa alihankinta-/sopimusvalmistusyhteistyössä toisten yritysten kanssa. Tämän yhteistyön lisäämisessä ja kehittämisessä koulutuksella on tärkeä rooli. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen, uusien asiakkaiden etsiminen sekä tuotekehitys ovatkin Tuotannollisten yritysten menestystekijät -hankkeen keskeisiä koulutusteemoja. 1) Edistää Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueilla toimivien tuotannollisten pk-yritys-ten henkilöstön osaamista 2) Kehittää hankealueen tuotannollisten pk-yritysten työympäristöä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi 3) Kohottaa hankealueen tuotannollisten pk-yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä 4) Parantaa hankealueen tuotannollisten pk-yritysten edellytyksiä kansainväliseen toimintaan 5) Lisätä yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja luoda siten pohjaa alueelliselle osaamisen kehittämiselle Kootaan yhteenveto yritysten henkilöstön osaamisesta ja tavoitteista Laaditaan yrityskohtaisia kehittämisohjelmia aikatauluineen, vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen Toteutetaan yrityskohtaiset kehittämis- ja koulutustoimenpiteet Järjestetään yritysvierailuja ja oppilaitoskäyntejä Tiedotetaan hyvistä käytännöistä yms. Haapaveden Teknologiakylä Oy palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja tstokulut muut kulut erikseen raport. laskennalliset kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus erikseen raport. muiden tahojen rah.osuudet, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Timo Kähkönen, Haapaveden Teknologiakylä Oy GSM: Fax: (08) YRITYSPALVELUT LUVULLA YPP2010 Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja kasvua hidastavia tekijöitä on todettu olevan liiketoiminnan eri osaalueilla ja vaihtelevia kehittämistarpeita ilmenee yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Liiketoiminnan suunnittelun ja liiketoimintaympäristöjen muutosten ennakoinnin tarve on voimakkaasti korostunut erityisesti alueen kasvumahdollisuuksia sisältävissä yrityksissä. Liiketoiminnan strategisen johtamisen hallitseminen, sen organisoiminen säännölliseksi työskentelytavaksi ja strategiatyössä tarvittavien mallien ja työvälineiden ottaminen aktiiviseen käyttöön edellyttää valmiustason nostamista nykyisestä tasosta. Yrityspalvelut 2010-luvulla YPP2010 -hankkeessa kehitetään, tuotteistetaan ja testataan 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä (globalisaatio ja informaatioteknologia). Yrityspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota luo- 12

13 vuuteen, innovaatioihin ja inhimilliseen pääomaan kaikessa yritystoiminnassa. Hankkeen yhteydessä käynnistetään PKyrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa. Tutkimusalue täsmennetään PK-yri-tysten tietovirtoihin, innovaatioiden simulointiin ja pelillisyyden hyödyntämiseen yrityspalveluissa, yritysten strategiaprosesseissa sekä henkilöstön inhimillisen pääoman ja luovuuden käyttämisessä liiketoiminnan ja yrittäjyyden kilpailukeinona aikaisempaa korostuneemmalla tavalla. Hankkeen tuloksena saadaan alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma, jotka kantavat uuden vuosikymmenen ennakoimattomissa toimintaympäristöissä erityisesti harvaan asutulla, teollistuneella yrittäjyysmaaseudulla. 1) Luoda alueellinen innovaatiostrategia, uudet innovatiiviset yrityspalvelut sekä PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma 2) Parantaa kohdealueen PK-yritysten toimintaedellytyksiä sekä yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla 3) Tiivistää yrityspalveluorganisaatioiden ja PK-yritysten välistä verkottumista ja yhteistyötä Kehitetään, tuotteistetaan ja testataan 2010-luvulla sovellettavat kuntien tuottamat yrityspalvelut, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä kasvamaan kannattavasti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä Käynnistetään PK-yrittäjyyden tutkimusohjelma Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutissa Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut kone- ja laitehankinnat muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EAKR Nivala-Haapajärven seutukunta yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) MAASEUDUN KEHITTÄMINEN AIKUISENA AGROLOGIKSI Oulun Eteläisen alueella on Suomen mittakaavassa erittäin voimakasta maidon ja naudanlihan tuotantoa. Maatilat ovat keskimääräistä suurempia ja niiden kannattavuus on perinteisesti ollut hyvä. Luonnonvara- ja ympäristöalan korkeakoulutusta ei alueella kuitenkaan ole. Aikuisena agrologiksi -hanke pohjautuu Oulun Eteläisen korkeakoulustrategiaan Strategiassa on tavoitteena aloittaa luonnonvara-alan korkeakouluopetus alueella. Hanke vastaa Oulun Eteläisen alueen elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. Esiselvityshankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen tulosten mukaan alueella on suuresti kiinnostusta Haapajärvellä järjestettävää maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa (agrologi (AMK)) kohtaan. Esiselvityksen pohjal-ta on tehty opetussuunnitelma sekä tila- ja henkilöstöresurssien kartoitus, jotka ovat olleet pohjana tämän aikuiskou- 13

14 lutushankkeen suunnittelussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun Eteläisen maaseutuyrittäjät, alalle aikovat ja alas-ta kiinnostuneet. 1) Edistää maaseutuyrittäjyyttä Oulun Eteläisen alueella 2) Parantaa Oulun Eteläisen alueella toimivien maatilojen ja muiden maaseutuyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta 3) Lisätä Oulun Eteläisen alueen vetovoimaisuutta opiskelu-, työ- ja asuinpaikkana Toteutetaan luonnonvara-alan korkeakoulutusta tutkintoon johtavana aikuiskoulutuksena, tutkintonimikkeenä agrologi (AMK) Oulun seudun ammattikorkeakoulu palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aine- ja tarvikekulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: *** ) YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Jukka Tikkanen, OAMK / Luova Puh: GSM: Fax: *** Nivala-Haapajärven seutukunta kattaa osan seutukuntaan kohdistuvasta kuntarahoituksesta. Pääosan kuntarahoituksesta kattavat opiskelijoiden kotikunnat osallistujien lukumäärän mukaisissa suhteissa. BIOENERGIAN EDELLÄKÄVIJÄT Pohjois-Pohjanmaan noin :sta metsänomistajasta merkittävä osa ei tunne metsissään olevia energiaraaka-ainevaroja tai mahdollisuuksia tuoda niitä energiantuotantoon. Toimijoilla ei puolestaan ole tietoa metsänomistajista, joi-den metsissä energiapuuta olisi. Tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa ja lisäksi energiapuuhun liittyy paljon ennakkoluu-loja, vanhentuneeseen tietoon perustuvia epäluuloja ja arkuutta käydä kauppaa energiapuusta. Myös pienkiinteistöjen polttopuun käyttöä sekä siihen liittyvää yrittäjyyttä on mahdollista kehittää edelleen. Maakunnan energiastrategiassa määritelty bionergian käytön lisäämistavoite koostuu metsähakkeen käytön lisäyksestä nykyisissä lämpö- ja teollisuuslaitoksissa GWh/v, Oulun seudun ja muiden lämpölaitosten peltobiomassojen käytön lisäyksestä 300 GWh/v. sekä pienkiinteistöjen energiainvestoinneista ja pelletin/puun käytön lisäyksestä 250 GWh/v. Metsissä tuotettava energiapuu muodostaa suurimman lisäyspotentiaalin. 14

15 1) Luoda lähienergian tuotannon- ja käytön toimintamalli sekä tukea toiminnan käytännön toteutusta seitsemällä pilottialueella (keskimäärin 1 alue / seutukunta) 2) Lisätä energiapuun tarjontaa sekä metsätiloja että metsäammattilaisia aktivoimalla 3) Kehittää polttopuun käyttöä Laaditaan bioenergian tuotanto- ja käyttösuunnitelmia valituille pilottialueille eri puolille maakuntaa ja käynnistetään niiden toteutus Järjestetään maatilan energiasuunnitelmasta kiinnostuneille yrittäjille tilaisuuksia, joissa käydään läpi maatilayrittäjien valmiuksia ja halukkuutta laatia tai hankkia itselleen energiasuunnitelma Kootaan yhteen metsänomistajia, energiapuun hankinnan parissa työskenteleviä yrityksiä ja energiapuun käyttäjiä vaihtamaan tietoa ja vähentämään energiapuun korjuuseen ja käyttöön liittyvää epätietoisuutta Hyödynnetään metsävaratietoa ja sen tuomia mahdollisuuksia metsänomistajien neuvonnassa Järjestetään maakunnan metsänomistajille ja metsäammattilaisille energiapuukohteiden tunnistamiseen ja korjuuteknologiaan liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia yhdessä hankeyhteistyökumppaneiden kanssa Etsitään uusia sähköisen viestinnän käyttömuotoja neuvonnan jälkihoidossa Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Eeva-Liisa Repo, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa Puh: GSM: Fax: ELINVOIMAA MAASEUDULLE Maaseutupoliittisen erityisohjelman mukaan yrityspalveluilla on huomattava vaikutus erityisesti pk-yritystoiminnan kehittymiseen. Julkisen ja markkinaehtoisen yrityspalvelusektorin rinnalle on EU:n rakennerahastohankkeiden kautta onnistuttu luomaan kansallisesti merkittäviä maaseudun yritystoiminnan neuvontapalveluja seudullisiin yrityspalvelupisteisiin. Ne tulisikin vakiinnuttaa osaksi yrityspalvelujärjestelmää. Julkista yrityspalvelujärjestelmää ollaan uudistamassa asiakaslähtöisemmäksi työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Maaseudun sekä palvelu- että tuotannollisille aloille odotetaan syntyvän ohjelmakauden aikana runsaasti uusia työpaikkoja. Yrittäjät löytyvät joko maaseudun nykyisistä asukkaista ja maatiloilta tai maaseutuasumisesta kiinnostuneista muuttajista. Elinvoimaa maaseudulle -hankkeessa yritysneuvontaa kehitetään yhteistyössä hanketta hallinnoivan ProAgria Oulun ja seutukuntien elinkeinopisteiden kanssa. ProAgria Oulun kautta hanke saa resurssit, painotukset työn suuntaamiseen seutukunnallisten elinkeinostrategioiden ja maaseutuohjelman mukaan sekä työnjohdon. Seutukunnallisten yrityspalvelupisteiden kautta hankkeen vetäjä saa puolestaan vertaistukea yritysneuvojilta, koulu-tusja tiedotusapua sekä mahdollisuuksia työvälineiden kehittämiseksi. 15

16 1) Toteuttaa Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän liiketoimintasuunnitelmassa kuvattua Seudulliset yrityspalvelut -palvelukokonaisuutta valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti 2) Varmistaa tasalaatuinen palvelu koko hankealueella sekä lisätä asiakaslähtöisyyttä ja toiminnan tehokkuutta 3) Tuoda maaseutuyrityksiä ja -yrittäjiä mahdollisimman laajasti neuvonnan piiriin 4) Kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyödyntämällä tehokkaasti markkinaehtoista tarjontaa Kytketään maaseutuyritysten neuvonta osaksi seudullisen yrityspalvelun toimintaa Suunnitellaan ja kehitetään maaseudun elinkeinoelämän palveluja mm. selvittämällä ja arvioimalla yritystoimin-nan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä Kehitetään maaseutuyritysten ja muiden toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä Tiedotetaan maaseutuyrittäjyydestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ProAgria Oulu ry palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR Nivala-Haapajärven seutukunta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Hannu Kokkoniemi, ProAgria Oulu ry Puh: (08) GSM: Fax: (08) KIPINÄÄ KYLILLE Kipinää kylille on Pohjois-Pohjanmaan seutukuntien yhteinen kylien kehittämishanke, joka on tarkoitettu kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien yms. aktiivisille henkilöille ja toimijoille. Hankkeessa jatketaan Kylävalakiat-kyläkehittäjähankkeessa vuosina aloitettujen toimenpiteiden toteuttamista ja sen tavoitteena on aktivoida ihmisiä omaehtoiseen kylien kehittämistyöhön sekä auttaa heitä tiedostamaan omat voimavarat, niiden käyttäminen ja hyödyntäminen kylien kehittämistyössä. Hankkeen keskeinen päämäärä on vaikuttaminen oman alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi siten, että ihmiset voivat ja haluavat asua syrjäisillä alueilla ja että keskeiset palvelut säilyvät. Päätavoitteena on kylien ja kuntien välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon. Kylille laaditaan uusia kyläsuunnitelmia ja vanhoja päivitetään. Tarkoituksena on kartoittaa kylien kehittämistarpeet ja tavoitteet. Kylien kehittämishankkeet perustuvat pääasiassa näihin kyläsuunnitelmiin. Suunnitelmat antavat paremmat edellytykset hankkeiden eteenpäin viemiseen. Tärkeänä tavoitteena on tukea kylien viihtyisyyttä, palveluiden säilyttämistä sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten viihtymiseen kylillä. 1) Edistää maakunnallisen kyläohjelman toteuttamista 2) Aikaansaada kylienvälistä yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti 16

17 3) Laatia ja päivittää kyläsuunnitelmia 4) Tukea yrittäjyyden ja kylien elinvoimaisuuden kehittymistä Edesautetaan maakunnallisen kyläohjelman toteuttamista nettijulkaisun ja tiedottamisen kautta Laaditaan ja toteutetaan kyläbarometri seurantaan ja arviointiin Kootaan kylätoimijoiden tietopankki/verkkolehti, blogit Autetaan kyläsuunnitelmien laatimista ja päivittämistä Tuetaan kylien mahdollisuuksia vaikuttaa kuntasuunnitelmiin sekä edistetään kylien ja kuntien yhteistoimintaa Aktivoidaan ja innostetaan kyläläisiä kehittämistyöhön Opastetaan ja neuvotaan kylien asukkaita elinvoimaisuutta edistävissä teemoissa (yritteliäisyys, kumppanuus, sopimuksellisuus, profiloituminen) PSK-Aikuisopisto palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: 750 ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Tarja Niskanen, PSK-Aikuisopisto GSM: Fax: (08) MAKU - HELMI Lähellä tuotettu ruoka on noussut arvoonsa oman maakunnan tuotteita kysytään ja niitä halutaan tarjota. Niistä löydetään lisäarvo, tarinat ja tekijät. Paikallisen ruokatuotannon käyttöasteen ja ruuan laadun nostamisella on myös huomattavia ruuan turvallisuus- ja työllisyysvaikutuksia sekä toisaalta ekologisia vaikutuksia. Vahva ruokakulttuuri on vahvuus, jota kaikki toimijat voivat eri muodoissa hyödyntää. Elintarvikkeiden laatu perustuu niiden aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin, turvallisuuteen, käyttömukavuuteen sekä koko elintarviketuotantoketjun hallittuun toimintaan. Pk-yrityksille tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat keskeinen kilpailutekijä, jonka tulisi olla kunnossa. Myös ympäristöasioiden merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Elintarvikkeiden turvallisuus tulee ole-maan tulevaisuudessa erittäin tärkeää ja tällä alueella myös pienillä yrityksillä tulisi olla käytössään paras teknologia ja osaaminen. MAKU - HELMI -hankkeen kohderyhmänä ovat Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa toimivat julkiset ja yksityiset ruokapalvelut sekä kaupunki- ja maaseuturavintolat, matkailupalvelupaikat, elintarviketuot-tajat ja jatkojalostajat. 1) Parantaa sekä lähiruuan että sen tuottajien tunnettuutta, laatua ja imagoa 2) Nostaa paikallisen ruokatuotannon käyttöastetta ja lisätä raaka-ainevalikoimaa 3) Edistää kohdealueen yrittäjien ja viljelijöiden välistä yhteistyötä 17

18 4) Auttaa elintarvikealan yrittäjiä löytämään omat vahvuutensa raaka-aineen tuottajina sekä ammattikeittiöiden henkilökuntaa ymmärtämään lähiraaka-aineiden käytön merkitys Järjestetään elintarvikealan kurssi- ja koulutustoimintaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä ammattikeittiöiden henkilöstölle sekä opintomatkoja kotimaisiin alan yrityksiin Tuotetaan ohjeistusta kohdealueen yrityksille ja suurkeittiöille alueen raaka-aineista valmistettujen ruoka-, jälkiruoka- ja leivontareseptien muodossa Avustetaan yrityksiä tuotepakkausten ja etikettien visuaalisessa suunnittelussa sekä lakisääteisten pakkausmerkintöjen käyttämisessä Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut aineet, tarvikkeet ja tavarat muut kulut erikseen raport. laskennalliset kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus erikseen raport. muiden tahojen rah.osuudet, joihin ei myönnetä rahoitusta YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Eija Heikkilä, Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Puh: (08) GSM: Fax: (08) MUUTOKSESSA MUKANA Koko suomalainen yhteiskunta ja sen maaseutu joutuvat pohtimaan ikä- ja elinkeinorakenteen muutoksen vaikutuksia työllistymiseen ja työvoiman löytymiseen. Myös maaseutu painii jo nyt ja tulevaisuudessa vielä suuremmassa määrin työvoimapulan kanssa työntekijöitä on vaikea saada kaikkiin tarjolla oleviin työtehtäviin. Yksi ratkaisuehdotus voi olla nykyistä aktiivisempi työvoiman rekrytoiminen ja työllistäminen sekä suoraan ulkomailta että jo maassa asuvien maahanmuuttajien keskuudesta. Siinä tilanteessa, kun maahanmuuttajat työllistyvät maaseudulle, sekä maahanmuut-tajat että uudet työnantajat tarvitsevat usein erityistä alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta. Maahanmuuttajien orien-toituminen yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä arjen taidot, elämänhallinta, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus ovat aihealueita, joiden kattava käsittely ja omaksuminen vaativat konkreettisia kohtaamisia valtaväestön kanssa. Kol-mannen sektorin toiminta yhdessä maaseutuoppilaitosten, maaseutuyrittäjien ja kuntien sosiaalitoimen kanssa auttaa avaamaan maahanmuuttajille konkreettisia toiminta-, vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksia paljon nykyistä katta-vammin. Tällainen kaksisuuntainen kotouttamisohjelma lisää samalla molemminpuolista ymmärrystä ja suvaitsevai-suutta. Maaseudun Sivistysliitto on aloittanut uuden ESR-osarahoitteisen Muutoksessa Mukana -monikulttuurisuushankkeen, jossa on mukana kaksitoista Pohjois-Pohjanmaan kuntaa Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki ja Vihanti. Yhteensä näissä kunnissa on 917 maahanmuuttajaa, jotka eivät vielä ole saaneet Suomen kansalaisuutta. Suurin osa Pohjois-Pohjanmaalla asuvista maahanmuuttajista on iäl-tään vuotiaita. Valtaosa heistä on siis työikäisiä ja he tarvitsevat erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluja integroituakseen nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja sijoittuakseen nykyistä paremmin työelämään. 18

19 1) Toteuttaa kaksisuuntaista kotouttamisohjelmaa 2) Integroida maaseudulla asuvat maahanmuuttajat nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan 3) Kehittää valtaväestön maahanmuuttajiin liittyviä asenteita Järjestetään koulutusta, työharjoittelua ja työnohjausta sekä maahanmuuttajille että maaseutuyrittäjille Tehdään yhteistyötä mukana olevien kuntien, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Maaseudun Sivistysliitto / Pohjois-Suomen aluekeskus palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut toimisto- ja vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / ESR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto / P-S aluekeskus Puh: (08) GSM: Fax: (08) REHUVILJAN VILJELYN KEHITTÄMINEN POHJOIS- JA KESKI - POHJANMAALLA Viljan hinta on vaihdellut viime aikoina ja viljanviljelyn kannattavuuden tuottajakohtaista parantamista tarvitaan jatkuvasti. Kannattavuutta voidaan parantaa muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia vähentämällä. Muuttuvien kustannusten vähentämisessä etusijalla on harjoitetun viljelytekniikan parantaminen. Kiinteiden kustannusten vähentäminen edellyttää enemmän tuotannon strategista suunnittelua ja uusien toimintamallien omaksumista. Viljanviljelyn kehittämi-sen suurin haaste on tuotantomotivaation säilyttäminen tilanteessa, jossa pitkällä aikavälillä viljan myyntituotot ovat tuotantotukea pienempi tuloerä. Jotta motivaatio säilyisi, tulee viljanviljely profiloida nykyistä selvemmin omaksi tuotantosuunnaksi, jossa osaaminen tulee palkituksi. Ylivieskassa käyttöön otettu uusi Rehuraision tehdasyksikkö puoltaa omalta osaltaan rehuviljelyn kehittämistä. Rehunviljan viljelyn kehittäminen Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla -hankkeen keskeinen sisältö on viljantuottajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Hankkeen toteuttajana toimii MTT Siikajoen toimipiste yhdessä ProAgria Oulun ja ProAgria Keski-Pohjanmaan kanssa. Kehitettävät osaamisalat ovat käytännön viljanviljelyn osaamisen ohella erityi-sesti yrityksen liikkeenjohto ja uudet toimintamallit. 1) Parantaa rehuviljatuotannon kannattavuutta ja tuottavuutta 2) Turvata alueen rehuviljasadon jalostaminen parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan omat lähtökohdat huomioiden 3) Tehostaa alueen rehuviljelyalan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä 19

20 Järjestetään koulutuspäiviä alueen viljan tuottajille Organisoidaan rehuviljan viljelykokeita Tiedotetaan rehuviljan viljelyyn liittyvistä uusista toimintatavoista ja tutkimustuloksista MTT Siikajoen toimipiste palkka- ja sivukulut ostopalvelut matkakulut vuokrakulut muut kulut YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUSARVIO v : valtio + EU / EMR kuntarahoitus (Nivala-Haapajärven stk. v. 2010: ) yksityisrahoitus YHTEENSÄ Rahoituspäätös Nivala-Haapajärven seutukunnalta Essi Saarinen, MTT Ruukki GSM: Fax: (08) TIETOSEPPÄ Maatalous säilyy Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmien mukaan maaseudun merkittävänä elinkeinona tulevaisuudessakin sekä Keski-Pohjanmaalla että Oulun Eteläisen aluella. Näitä alueita pidetään myös kansallisesti tärkeinä maatalousalueina, joilla alkutuotannon elinkeinojen aluetaloudellinen merkitys on huomattava. Alueiden maatalous on erikoistunut vahvasti maidontuotantoon, naudanlihantuotantoon, perunanviljelyyn sekä turkistuotantoon. Maatalouselinkeinoilla on myös lukuisia rasitteita, uhkakuvia ja haasteita, joihin tulisi pystyä vastaamaan. Valtioneuvoston kanslian talousneuvoston sihteeristön globalisaatiotyöryhmä toteaa raportissaan (2006), että maatalous on Suomen toimialoista ehkä kaikkein suurimman sopeutumisen edessä globalisaation edetessä. Sopeutumiseen ajavat Suomessa ennen kaikkea luonnonolot, pienen tilakoon aiheuttama alhainen tuottavuus sekä EU-politiikka ja maailmankaupan vapautuminen. Tietoseppä-hanke pyrkii osaltaan auttamaan maatalousyrittäjiä vastaamaan näihin haasteisiin lisäämällä yrittäjien osaamista ja välittämällä uutta tietoa toiminnan ja tuotannon suunnitteluun. 1) Parantaa hankealueen maatalousalan menestymisedellytyksiä 2) Tarjota tietoa ja tukea hankealueen maatiloille muutoksen hallintaan ja toiminnan kehittämiseen 3) Edesauttaa hankealueen maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja myönteistä kehittymistä Järjestetään teemapäiviä, opintomatkoja ja tiedotustilaisuuksia hankkeen sisältöön kuuluvista aihepiireistä Tiedotetaan ajankohtaisista asioista eri medioiden välityksellä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, kokouksissa ja messuilla 20

Päivitetty 30.04.2009

Päivitetty 30.04.2009 1 Päivitetty 30.04.2009 Nivala-Haapajärven seutukunta 30.04.2009 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Alueellisen suunnitelman muutostarpeet

Alueellisen suunnitelman muutostarpeet Alueellisen suunnitelman muutostarpeet Pohjois-Savon ELY-keskus 25.10.2016 Sivu 1 Perusmaatalous Osaamisen kehittäminen Tiedonvälitys, koulutus, tutkimus ja kehitystyö Pohjois-Savoa kehitetään nurmen-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry

Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Päivitetty 30.04.2011 1 Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry 30.04.2011 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seudulla jo käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista seutukunta

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot