Terveysliikunnasta hyvinvointia yhteistyössä yli rajojen RAISIOLAINEN TERVEYSLIIKUNTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveysliikunnasta hyvinvointia yhteistyössä yli rajojen RAISIOLAINEN TERVEYSLIIKUNTAOHJELMA 2010-2012"

Transkriptio

1 Terveysliikunnasta hyvinvointia yhteistyössä yli rajojen RAISIOLAINEN TERVEYSLIIKUNTAOHJELMA

2 Terveysliikunnasta hyvinvointia yhteistyössä yli rajojen RAISIOLAINEN TERVEYSLIIKUNTAOHJELMA Johdanto Missio ja Visio Terveysliikuntaohjelman perusteet Kohderyhmät ja toimijat Lasten ja nuorten liikunta Työikäisten terveysliikunta Eläkeikäisten terveysliikunta Perheliikunta Erityisryhmät Muut erityiset ryhmät Muut toiminnat ja toimijat Tiedotus, suunnittelu, yhteistyömuodot, terveysaseman palvelut ym. Menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous Raisiolainen Seudullinen näkökulma Raision vastuu maailmanlaajuisista ongelmista Seuranta Ohjelman toteutumisen seuranta: mitä, miksi, miten ja milloin Toimenpide-ehdotukset ohjelman kehittämiseksi Miten varmistetaan jatkuvuus

3 Johdanto Raisiolainen Terveysliikuntaohjelma on aineisto, joka on tarkoitettu päätöksentekijöiden ja alan toimijoiden työskentelyä ohjaavaksi materiaaliksi. Ohjelmassa on tausta-aineistona mm. Liikuntalaki, Opetusministeriön Liikunnan edistämisen toimenpidesuositukset. THL:n terveyden edistämisen suositukset ja Raision kaupungin strategia. Terveyden ja yleisen hyvinvoinnin kannalta säännöllisen fyysisen aktiivisuuden edistäminen on tärkeää koko väestössä ja kaikissa elämän vaiheissa. Suomessa liikuntalaki määrittelee kunnan tehtäväksi koordinoida liikunnan edistämistä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Liikunta on kuitenkin paljon muutakin kuin vapaa-aikatoimen ja urheiluseurojen toimintaa. Se tulee nähdä osana terveys-, sosiaali-, liikenne-, ympäristö-, nuoriso- ja koulutuspolitiikkaa sekä maankäytön suunnittelua.

4 Missio Terveysliikuntaryhmän ja ohjelman tehtävä: * Ohjata raisiolaisten terveyden sekä aktiivisen ja terveellisen elämäntavan edistämistä * Vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä * Kehittää ja toteuttaa terveysliikuntapalveluja eri toimijoiden kanssa Visio Miltä näyttää raisiolaisten terveysliikunta vuonna 2012 Raisiolaisilla on hyvät edellytykset ja pyrkimys aktiiviseen elämään. Palveluja tuotetaan laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa hyvinvointiohjelman mukaisesti.

5 TERVEYSLIIKUNTARYHMÄ Ryhmän kokoonpano: Johanna Friman Tia Jokinen Maija Kalmari Karoliina Holappa Katariina Korkeila Satu Hildén Tiina Virtanen Heli Isolehto Marita Oksanen Teemu Saarinen pj. liikuntasuunnittelija, liikuntapalvelut työfysioterapeutti, Työterveyshuolto AurinkoRisteys Raision Rinkka ry:n edustaja Hulvelan Helmi, hoito- ja hoivapalvelut ylilääkäri, terveysasema terveyden edistämisen kehittäjä, terveysasema osastonhoitaja, fysioterapia museonjohtaja, kulttuuripalvelut liikuntasuunnittelija, liikuntapalvelut nuorisotyöntekijä, nuorisopalvelut

6

7 Liikuntalaki ja terveysliikunta * tarkoituksena on muun muassa "edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan alueella. * arvopohjassa on keskeistä yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan tukeminen liikunnan avulla * tavoitteena on selkeästi liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin * perusteluissa todetaan, että oikeus liikuntaan on nähtävä osana kansalaisten peruspalveluja * liikuntatoiminnan edistämisen rinnalle on liikuntalaissa nostettu liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset * kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät * vastuu liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta on paikallistasolla kunnilla

8

9

10 vuotias aikuisväestön liikuttamisen vastuut -kansallinen liikuntatutkimus % eli täyttää terveyttä edistävän liikunnan tunnusmerkit Ylläpito Kuntoliikkujia 12% eli Terveysliikkujia 27% eli % eli Liikuntaharrastus lähellä terveyttä edistävän liikunnan suosituksia Määrällinen/ Laadullinen kehittäminen 31% eli liikuntaharrastus on kaukana terveyttä edistävän liikunnan suosituksista Poikkihallinnollinen yhteistyö SLU, Jukka Pekkala 2007

11 Raisio ( ) Asukkaita 23967, yli 15 vuotiaita Terveys- ja kuntoliikkujat liikkuvat riittävästi! Passiivit Aktiivinen Elämäntapa Terveysliikkuja Kuntoliikkuja 18% 35% 33% 14% liikunta 0,9 krt ja 36 m/vk 1,6 lajia 2,6 krt ja 136 m/vk 2,2 lajia 4,6 krt ja 242 m/vk 2,6 lajia 5,1 krt ja 263 m/vk 2,9 lajia kunto Heikko Välttävä Keskitaso Hyvä työkyky Kohtuullinen Ka 7,8 Kohtuullinen Ka 8,0 Hyvä Ka 8,2 Erinomainen Ka 8,7 Raisiolaisten yli 15-vuotiaiden jakautuminen liikuntaharrastuksen perusteella. Taulukko perustuu koko väestön mukaiseen jakautumaan.

12 SWOT Terveysliikunta Raisio Vahvuudet KKI ohjelman kokemukset ja yhteistyö Terveysliikuntaryhmän toiminta Nykyiset palvelut ja yhteistyömallit Henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen Liikuntapaikat, erityisesti reitistöt Liikuntapaikkojen saavutettavuus, pienet etäisyydet Raision malli, toimintatapojen kehittäminen Alueelliset mahdollisuudet lähellä Viisikkokunnat Heikkoudet Resurssien rajallisuus Panostukset olosuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen Ennaltaehkäisevän työn merkitys päätöksenteossa Kiristynyt taloustilanne Mahdollisuudet Yhteistyön toimintakulttuuri Seurojen monipuolisuus Yksi yläkoulu (7-9 lk) ja lukio Yhteistyön vahvistaminen kaupunkisuunnittelun kanssa Yksityiset palveluntuottajat Strategian jalkauttaminen PARAS hankkeen toimenpidesuunnitelmat Yleinen asenne ja valtakunnalliset panostukset Uhat Hupenevat voimavarat Henkilöstöresurssien riittämättömyys Elämäntapauhat eri väestöryhmissä Resurssien keskittyminen sairauksien hoitoon Kolmannen sektorin toimijoiden väheneminen Rooli palvelurakenneuudistuksessa

13 Kohderyhmät Toimintamuoto Toimijat Lasten ja nuorten liikunta: alle kouluikäiset Lasten ja nuorten liikunta: Alakouluikäiset Lasten ja nuorten liikunta: Yläkoulu ja lukio Temput ja tohinat (3-5 v.) (päiväkodit ja perhepäivähoito) Eskareitten luistelut (6 v.) (päiväkodit) Lasten hiihtokoulut (5-6 v.) Vauvauinti, uimakoulut Vanhempi-lapsi- liikunta, satujumppa, palloiluryhmät Lasten hiihtokoulut (7-12 v.) Hopeasompahiihdot (1-6 lk) Jalkapalloturnaus Koripalloturnaus Koulupesisturnaus Lentopalloturnaus; sekajoukkue Salibandyturnaukset Uintikilpailut (1-2 lk) ja (3-6 lk) Suunnistuskilpailut ( 5 lk) Yleisurheilukisa (2 lk) Yleisurheilun Hese-kisa (3-6 lk) Sählykerhot Uimakoulut, koulujen uinninopetus Runsas lajikirjo perusliikuntalajeista nuorison suosimiin erikois- ja muotilajeihin Kävelytestit Liikuntapäivät Sählykerhot Runsas lajikirjo perusliikuntalajeista nuorison suosimiin erikois- ja muotilajeihin, päivähoito ja urheiluseurat, päivähoito ja urheiluseurat ja urheiluseurat Raisiolaiset ja lähialueen urheiluseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat ja urheiluseurat Liikunta- ja opetuspalvelut ja Resultfellows Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut ja Kuntokimppa Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut Liikunta- ja opetuspalvelut ja Kuntokimppa Nuoriso- ja liikuntapalvelut Raisiolaiset ja lähialueen urheiluseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat Liikunta- ja opetuspalvelut Nuoriso-, liikunta- ja opetuspalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Raisiolaiset ja lähialueen urheiluseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat

14 Kohderyhmät Toimintamuoto Toimijat Perheliikunta Työikäisten terveysliikunta Eläkeläisten terveysliikunta Liiku Terveemmäksi tapahtuma toukokuussa Liikuntamessut elokuussa Vanhempi-lapsi- liikunnat Kuntokimppa Tapahtumat Yleiset kävelytestit Vesiliikuntakurssit; vesijuoksu, vesijumpat jne. Kipinää elämään Erilaiset voimistelu-, kuntoilu- ja palloilulajit, kuntosalitoiminta, keilailu, tennis, squash jne. Yksilöllinen ja/tai esim. työyhteisöjen neuvonta ja ohjaus Kuntovoimistelu Kevennetty vesivoimistelu Senioritanssit Taito- ja tasapainoryhmä Sotaveteraanien kuntoryhmä Hulvelan kuntosalitoiminta Työväenopiston liikuntaryhmät Liikuntatuokiot yhdistysten toiminnoissa Kuntoliikunta ja urheiluseurat Terveysliikuntaryhmä ja urheiluseurat Urheiluseurat Eri järjestäjät Terveysliikuntaryhmä Raision uintikeskus Ulpukka Raision Pyryt, liikuntapalvelut, Raision seurakunta Raisiolaiset ja alueen urheiluseurat, työväenopisto sekä yksityiset palveluntarjoajat Työterveyshuollot sekä liikuntapalvelut ja Raision työväenopisto Terveysliikuntaryhmä Terveysliikuntaryhmä Raision työväenopisto Eläkeläisyhdistykset Raisiolaiset ja lähialueen urheiluseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat

15 Kohderyhmä Toimintamuoto Toimijat Erityisryhmät Muut erityiset ryhmät Maahanmuuttajat, työttömät, syrjäytyneet Hulvelan kuntosalitoiminta Reumaryhmä Neuroryhmä Jatkoryhmä Inkontinenssiryhmä Selkäkurssi Lonkka- ja polvikurssi Parkkikurssi Hulvelan palvelutalon tuolijumppa Kehitysvammaisten nuorten sählyryhmä Erityisratsastus Soveltava judo Erityisryhmien uintikurssit Kupsis Katso myös eläkeläisten terveysliikunta Työttömien yhdistyksen omat toiminnat Maahanmuuttajien ryhmät Innostamo Terveysliikuntaryhmä Kuntoutus ja liikuntapalvelut Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Turun Seudun Erityisratsastus ry. Raision Ryhti Turun, Kaarinan, Liedon ja Raision erityisryhmien liikuntapalvelut ja kuntoutus Raision Seudun Työttömät ry Sosiaalitoimi Kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä useita yhteistyötahoja

16 Menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous 1. Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta MENESTYSTEKIJÄT AVAINTAVOITTEET KEINOT / TOIMENPITEET VASTUU 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Aktiivinen vaikuttaminen Terveysliikuntaryhmän roolin vahvistaminen Terveysliikuntaohjelma lautakuntiin ja valtuustolle. Seudullinen Liikuntastrategia / Vapaa-aikaltk Sosiaali ja terveyspalvelut / ltk Kaupunginhallitus ja -valtuusto Terveysliikuntaohjelma osaksi kaupungin hyvinvointiohjelmaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tehdään 2010 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut mukana terveysliikuntaryhmässä HyVe -työryhmä Terveysliikuntaryhmä Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuus Pilottiprojektit valituille kohderyhmille Mielenterveyskuntoutujien ohjelma yhdessä terveyspalvelujen kanssa Elämäntapavalmennus riskiryhmille 2 tyypin diabetes, passiiviliikkujat, ylipaino, syrjäytymisuhan alla olevat Työttömien ja lomautettujen hyvinvointiohjelma INNOSTAMO verkostolla Maahanmuuttajanuorten kotouttamien liikunnan avulla ja Terveyspalv./Mielenterveysyksikk ö, Terveyspalvelut, Työväenopisto / Terveysliikuntaryhmä Liikunta-, nuoriso- ja opetuspalvelut Verkostoyhteistyöstä voimavaroja Terveysliikuntatiedon lisääminen eri ammattiryhmissä Uusien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kunnallisten toimijoiden ja III-sektorin kanssa Resurssien kohdistamisella taloudellista hyötyä Kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen Kansanterveysjärjestöjen terveysliikuntatoiminta on kartoitettu Tiedonkulun parantaminen suunnittelun ja toiminnan välillä Erityisryhmä- ja Kansanterveysjärjestöjen aktivointi Kuntoneuvola-/Terveyskioskipalvelut Ruskon alue mukana toiminnassa terveyspalvelujen kautta Hyvien käytäntöjen laajentaminen Erityisryhmä- ja kansanterveysjärjestöjen terveysliikuntafoorumi Koulutusta yhdessä toimijoiden kanssa Liikuntatoimialan koulutusta valituille ryhmille: päättäjät, muitten toimialojen henkilöstölle Terveyspalvelut,, seutuyhteistyö, seutuyhteistyö

17 Menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet Kaupungin toiminta, henkilöstöpolitiikka ja talous 1. Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa MENESTYSTEKIJÄT AVAINTAVOITTEET KEINOT / TOIMENPITEET VASTUU Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Liikunta työhyvinvointiohjelmissa Työpaikkaliikunnan määrä ja taso säilyy Liikuntapalvelujen edustus mukana kaupungin työkykyryhmässä Henkilöstön huolto-ohjelma Hyviä käytäntöjä esiin. Esitys keskushallinnolle ideoitten keräämisestä. Arkityöpaikkaliikuntaa esim. pyöräily Ekologista energiankäyttöä Henkilöstöhallinto, Työterveyshuolto, viestintä / koulutus

18 Menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet Raisiolainen 4. Perustason turvaaminen palveluissa 5. Viihtyisät asuinalueet ja turvallinen ja mielenkiintoinen elinympäristö 6. Vetovoimainen toimintaympäristö elinkeinoelämälle MENESTYSTEKIJÄT AVAINTAVOITTEET KEINOT / TOIMENPITEET VASTUU Terveysliikunnan edellytysten varmistaminen Terveysliikunnan näkökulma mukana kaupunkisuunnittelussa Suunnittelun ja päätöksenteon tueksi on tutkittua tietoa Seurojen aktivointi terveysliikuntapalvelujen tarjonnassa Viestinnän vahvistaminen Arkiliikunnan lisääminen Koulupihojen ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Asukkaat ovat mukana lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa Liikuntapaikkojen peruskorjaukset: koululiikuntaa ja seurojen nuorisotoimintaa tukevia ja käyttöastetta parantavia Täydennetään terveysliikuntaohjelman perusteita viimeisimmillä tutkimustiedoilla. Seurojen keskinäinen yhteistyö ja kouluyhteistyö kehittyy Olemassa olevien tiedotuskanavien vahvistaminen, uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen, ks seudullinen tiedottaminen Teema- / Kausikampanjat: Pyöräily Liikuntareitit Pyörätiet mukana liikuntaympäristössä. Pyöräteiden turvallisuus Ulkoilureittien kehittäminen Lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma opetuspalvelujen kanssa ja sen toteuttaminen vuotuisin investoinnein Investointisuunnitelma, Seuraparlamentti, seutuyhteistyö Terveysliikuntaryhmä,Tekninen keskus, opetuspalvelut Palvelutason säilyttäminen Nykyisten terveysliikuntapalvelujen turvaaminen Yksityisten palvelutuottajien tilanteen ja tarpeiden kartoittaminen Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä kasvaa Kaupungin palvelujen perustasojen laatumäärittely ja sen ylläpito Selvitystyö muista palveluista ja terveysliikuntapalvelujen käytöstä ja vaikuttavuudesta. Haastattelututkimus raisiolaisille Yksikkökohtaiset palvelukuvaukset, Terveyspalvelut, Turun AMK

19 Menestystekijät, tavoitteet ja toimenpiteet Seudullinen näkökulma 7. Raisio on vahva ja itsenäinen toimija Turun seudulla MENESTYSTEKIJÄT AVAINTAVOITTEET KEINOT / TOIMENPITEET VASTUU Seudullisesta yhteistyöstä tuloksellista toimintaa KSS-suunnitelman mukaiset kehittämistoimet Palvelutuotannon, liikuntaympäristöjen ja järjestötoiminnan kehittämiseksi. Sopimusperusteisen yhteistyön lisääminen Kaupunkiseutusuunnitelmatyö PARAS hankkeen palvelut ohjausryhmä koordinoi Suunnitelmien mukaiset toimenpiteet, seutusuunnitelma Seudullisten palvelujen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Tiedotuksen ja koulutuksen kehittäminen seudullisena yhteistyönä Kuntien edustajista ja Liiku ry:stä koostuvat teemakohtaiset työryhmät käsittelevät esitettyjä toimenpideehdotuksia ja tekevät toimintasuunnitelmat LiikU ry, Terveysliikuntanäkökulma PARAS -selvityksissä ja toimenpiteissä Aktiivinen toiminta seudullisen yhteistyön kehittämisessä Ks. yllä Ks. yllä

20 Terveysliikuntaryhmän päivitykset kaupungin strategian mukaan 6.4. Raision vastuu maailmanlaajuisista ongelmista 8. Ilmastonmuutoksen hillitseminen MENESTYSTEKIJÄT AVAINTAVOITTEET KEINOT / TOIMENPITEET VASTUU Arkiliikunnan lisääminen Liikunta ekologisena vaihtoehtona Hyötyliikunnan korostaminen tiedottamisessa Työmatkaliikunnan lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn korostaminen eri yhteyksissä Teemakampanjat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kevyenliikenteen väylät mukaan Liikuntapalvelujen resurssien seurantaan Terveysliikuntaryhmä Energiankäytön kehittämisprojektit Liikuntapaikkojen energiatalouden kehittäminen Nykyisten energiajärjestelmien seurantatekniikan kehittäminen Teknisen keskuksen hankeyhteistyö alkamassa 2010 Tekninen keskus Liikuntaympäristöjen kehittäminen Liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutusten arviointi Uusinvestointeihin ekologiset perusteet Luontoliikunnan korostaminen osana ekologista elämäntapaa Luontoliikuntakampanja 2010 keväällä. Lähiympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden korostaminen Kirjasto Kulttuuri

21 Seuranta Terveysliikuntaryhmä laatii vuotuisen toimintasuunnitelman ohjelman pohjalta Toimijat keräävät tiedot toteutumista Ohjelman toteutumista seurataan ja tavoitteita ja toimenpiteitä tarkistetaan kahden vuoden välein eli valtuustokauden vaihtuessa ja puolessa välissä Mittareita kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa Terveysliikuntaryhmä raportoi päättäjille toteutumisesta Toimenpide-ehdotukset ohjelman kehittämiseksi Ohjelma valmistellaan III-sektorin kanssa Ohjelma käsitellään lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa Ohjelmaa päivitetään vuosittain ja tarkistetaan 2010 ja 2012 Kokemusten perusteella Terveysliikuntaryhmä uudistaa tarvittaessa

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201)

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) LIIKUNTATOIMI Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) viitteet: Liikuntapoliitiinen ohjelma vuosille 2010-2016 Liikuntalaki (1054/1998) Vapaa-aikatoimen strategia 2011-2017 Keuruun Kaupungin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Sisältö 1. Johdanto 2. n kuvaus 3. Toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 4. Toimintastrategia 4.1 Terveyden edistäminen 4.1.1 Lapset ja nuoret 4.1.2 Työikäiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2009 5 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kerkko Huhtanen (toim.) Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-477-6

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien

Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien a ll a sisöinen quditointi G Ari Koskinen äneen Liikunta ja Urheilu 0 Slsälllsluettelo o I fohdanto l. I Tausta 1.2 Tavoitteet 2 Elinvoimainen kunta murroksessa 2.1

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Maria Kotiranta KOKEMUKSET VERKOSTOJOHTAMISESTA JA -YHTEISTYÖSTÄ KUNNALLISESSA TERVEYSLIIKUNTAHANKKEESSA

Maria Kotiranta KOKEMUKSET VERKOSTOJOHTAMISESTA JA -YHTEISTYÖSTÄ KUNNALLISESSA TERVEYSLIIKUNTAHANKKEESSA Maria Kotiranta KOKEMUKSET VERKOSTOJOHTAMISESTA JA -YHTEISTYÖSTÄ KUNNALLISESSA TERVEYSLIIKUNTAHANKKEESSA Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu/Liikuntakasvatuksen laitos Johtamisen ja liikunnan yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot