Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta."

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/ /2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti : Hankinnasta lähetettiin ilmoitus Hilmaan (www.hankintailmoitukset.fi) ja ilmoitus julkaistiin Raision kaupungin kotisivulla > päätöksenteko ja hallinto > hankinnat. Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Määräaikaan klo 12 mennessä saapui kolme tarjousta: tarjoaja väliraha (alv. 0 %) Rkk Bear Group Oy Prorink International Oy Engo srl Hankinnan peruste oli pienin väliraha (alv. 0 %), vanha jäänhoitokone annetaan vaihdossa. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, halvimman tarjouksen antoi Rkk Bear Group Oy. Oheismateriaali 3 Avauspöytäkirja jäänhoitokone.pdf 4 jäänhoitokoneen tarjouspyyntö ja lomake.pdf Päätösehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää, hankkia jäänhoitokoneen Rkk Bear Group Oy:ltä. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta toimeksiantajan ja toimittajan välille. Päätös Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Vapaa-aikalautakunta Tiedoksi Tarjouksen jättäneet

3

4 TARJOUSPYYNTÖ Akkukäyttöinen jäänhoitokone Raision kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjouksia Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Koneen huoltoalueeseen kuuluvat hallissa olevat kaksi jäärataa (28m * 56m ja 26m * 56m). 1. Hankinnan kohde Jäänhoitokoneen ehdottomat vaatimukset on esitetty tarjouslomakkeella, liite Turvamääräykset Koneen tulee täyttää EU-alueella ja Suomessa voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset. 3. Käytönopastus ja huoltokoulutus Tarjoushinnan (välirahan) tulee sisältää perusteellinen käytönopastus ja huoltokoulutus ennen koneen käyttöönottoa käyttökohteessa Raision jäähallissa. Toimituksen yhteydessä tulee olla yksityiskohtaiset ja selkeät suomenkieliset käyttöohjeet, 2 kpl, ja huolto-ohjeet, 2 kpl. 4. Huolto- ja varaosat Takuuajan huollot kaikkine kuluineen (mm. työ, varaosat, matkakulut) tulee sisältyä hankintahintaan. Tilaajalla ei ole huoltopalveluiden ostovelvoitetta takuuajan jälkeen. Mikäli normaalit määräaikaishuollot ovat tarpeen takuun aikana, niiden tulee sisältyä hankintahintaan. Tarjouksen liitteissä tulee ilmoittaa tiedot huollon järjestämisestä: huoltopalvelujen nopeus, kuitenkin enintään 3 työpäivää tilauksesta, erityistapaukset neuvotellaan erikseen varaosien saatavuus, kuitenkin enintään 3 työpäivää tilauksesta, erityistapaukset neuvotellaan erikseen liitteenä voimassa oleva huolto- ja varaosahinnasto. Huoltoyrityksen tulee olla Turvatekniikan keskuksen (Tukes) rekisteröity yritys (sähköurakointi), jolla on säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Työt tulee teettää henkilöllä, jolla on pätevyys tehdä tätä työtä. Työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Huoltopalveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijällä on ko. työhön vaadittava ammattitaito ja kokemus. Vastuu työsuorituksesta ja työn lopputuloksesta on Palveluntuottajalla. Kaikki takuuajan huoltotyöt suoritetaan Tilaajan tiloissa. puh. (02) Postiosoite: faksi (02) PL RAISIO

5 Toimittaja sitoutuu toimittamaan jäänhoitokoneen varaosia vähintään kymmenen (10) vuoden ajan jäänhoitokoneen hyväksytyn vastaanoton jälkeen. 5. Vaihtokone Tarjoushinnassa (väliraha) tulee ottaa huomioon vaihtokone ja siitä saatava hyvitys, hankinta tehdään hankittavan uuden koneen ja vaihtokoneen välisen välirahan perusteella. Vaihtokone on merkiltään sbear, vm laitteella on ajettu n tuntia ( lukema 4970 tuntia) laite on hytillinen ja siinä on 221 cm leveä terä. Vaihtokone annetaan siinä kunnossa kun se tarkastushetkellä on, koneeseen voi tutustua mieluiten tai muulloin erikseen sopien Reijo Hakorinnan kanssa p , osoitteessa Kisakatu 3, Raisio. Vaihtokone tulee noutaa myyjän toimesta pois. 6. Hankintamenettely Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Tarjoushinta (väliraha) tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana (alv 0%). Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa ja se julkaistaan myös Raision kaupungin internetsivuilla > päätöksenteko ja hallinto > hankinnat. Kilpailun perusteella voittajaksi valitaan se tarjous, joka on halvin, täyttää tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset ja on muutoin tarjouspyynnön mukainen. Koneen vertailussa käytetään arvonlisäverotonta tarjoushintaa (väliraha). Osatarjous Osatarjousta ei oteta huomioon. Vaihtoehtoinen tarjous Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 7. Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset: Tarjoukseen tulee liittää seuraavat toimittajaa koskevat asiakirjat: 1. todistus siitä, että yritys on kotipaikkamaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Kaupparekisteriote) 2. selvitys siitä, että toimittaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - 2 -

6 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4. viranomaisen antama todistus siitä, että yritys on maksanut kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy selvitykseen verojen maksamisesta). 5. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 6. tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden ja joka kattaa tässä työssä Tilaajalle, kolmannelle osapuolella tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tarjoukseen liitettävät selvitykset, vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. 7. Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa suosituksen mukaisen tai vastaava luottotietolaitoksen (ei pankin) luottokelpoisuusluokitus tulee olla vähintään tyydyttävä + (A+) tai vastaava Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Tarjoajalla tulee olla riittävät tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden kokemus jäänhoitokoneiden toimituksista ja huollosta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: tiedot vähintään kolmesta referenssikohteesta yhteystietoineen ja toimitusaikoineen viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Ulkomaisen toimittajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. 8. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella, liite 1 ja hyväksytyn tarjouksen tulee täyttää tarjouslomakkeen ehdottomat vaatimukset.

7 - 4 - Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Raision kaupunki hyväksyy tarjottavan jäänhoitokoneen yleisesitteen myös englanninkielisenä. 9. Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja, JYSE 2009 TAVARAT. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Raision kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjous hylätään, jos tarjousasiakirjoissa esitetyt ehdottomat vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 10. Toimittajan oman alan ehdot Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten toimitusehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 11. Hinta Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina kokonaishintoina tarjouslomakkeella, liite 1. Koneen kokonaishintaan kuuluu: kone tarvikkeineen hyväksytty testaus ja käyttöönotto takuuajan huollot takuuajan huolto-ohjelma käytönopastus ja huoltokoulutus suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet, 2 kpl varaosakirja Hankinnan tarjoushinta muodostuu: uuden laitteen hinta vaihtokoneen hyvitys = tarjoushinta (väliraha) Hinnan varaumia ei hyväksytä.

8 Maksuehto Tilaus voidaan laskuttaa, kun kone on hyväksytysti vastaanotettu. Maksuaika on 30 vrk hyväksyttävän laskun saapumisesta Tilaajalle. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. 13. Toimitusaika ja toimitusehto Toimitusaika, jolloin kone on käyttökunnossa, käytönopastus, huoltokoulutus ja kirjalliset ohjeet annettuina, tulee ilmoittaa viikkoina tilauksesta. Kone tulee toimittaa enintään viisitoista (15) viikkoa tilauksesta. Toimitusehto (toimitettuna perille, Finnterms 2001) on TOP, toimitettuna Kisakatu Raisio. 14. Toimituksen viivästyminen ja viivästyssakko Mikäli toimitus viivästyy sovitusta toimitusajasta toimittajasta tai toimittajan vastuulla olevista syistä, toimittaja on velvollinen suorittamaan viivästyssakkoa 5 % viivästyneen tuotteen hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta kuitenkin enintään 15 % tuotteen hinnasta. 15. Takuu Jäänhoitokoneen tekninen takuuaika on oltava vähintään 24 kk. Akkujen takuuaika on oltava vähintään 60 kk. Mikäli tarjoaja myöntää pidemmät takuuajat, ovat takuuajat mainittava tarjouksessa. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin toimitus on hyväksytysti Tilaajan toimesta vastaanotettu. Tilaajaa ei veloiteta takuuaikana tehdyistä huolloista tai takuun piiriin kuuluvista korjauksista. Toimittaja suorittaa kaikki takuunalaiset korjaukset ilman veloitusta osista, työstä tai matkustuskuluista. Osat joko korjataan tai vaihdetaan uusiin. Takuu siirtyy automaattisesti mahdollisille seuraaville omistajille ilman lisäkustannuksia. Takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka Tilaajalla tämän sopimuksen, tarjouspyynnön, tai Julkisten tavarahankintojen yleisten sopimusehtojen, (JYSE 2009 TAVARAT), kauppalain tai muun lainsäädännön mukaan on. Mikäli laitteisiin asennetaan Toimittajan toimesta lisävarusteita tai varaosia (ei koske kuluvia osia), on myös niiden takuuaika 24 kuukautta niiden hyväksytystä toimituksesta. Mikäli takuukorjausten aikana jäänhoitokonetta ei voida yli vuorokauteen käyttää, tulee toimittajan toimittaa varakone veloituksetta tilaajalle. 16. Alihankkijat, huolto Mikäli tarjoaja aikoo antaa osan sopimuksesta alihankintana kolmansille, on siitä ilmoitettava tarjouksessa, sekä ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Raision kaupunki voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.

9 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3) Tarjousten vertailu Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajan kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla. Toimittaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, mikäli hankintalain (348/2007) 53 :n ja 54 :n perusteet täyttyvät. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin ehdottomiin vaatimuksiin, joita hankinnalta edellytetään. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta 18. Päätöksestä ilmoittaminen Hankintapäätös toimitetaan sähköisellä tiedoksiannolla kaikille tarjoajille. Tiedonantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoite. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. Hankintayksikköä sitova hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen ottooikeuden perusteella. 19. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2009 TAVARAT 4. Tarjous liitteineen

10 Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, SALAINEN -otsikoidulla liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole liikesalaisuus. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. 21. Laskutus Kone voidaan laskuttaa, kun se on hyväksyttävästi vastaanotettu. Laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. 22. Sopimus Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Raision kaupunkia sitova sopimus hankinnan kohteesta syntyy vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Sopimuksen purkamisesta on määräykset julkisten tavarahankintojen yleisissä sopimusehdoissa, JYSE 2009 TAVARAT. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, mikäli sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 23. Muut ehdot Raision kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 24. Hankintaan liittyvät kysymykset Mahdolliset tarjouspyyntöön ja hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.

11 - 8 - Viestin otsikkoon merkintä Lisätietopyyntö: Jäänhoitokone. Yhteenveto hankintaa koskevista kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan klo mennessä osoitteessa > päätöksenteko ja hallinto > hankinnat. Kaikki tarjouksen jättävät ovat velvollisia ottamaan huomioon mahdolliset yhteenvedosta ilmenevat lisätiedot tarjouksessaan. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. 25. Tarjouksen toimitusosoite Sitova suomenkielinen tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen Raision kaupunki, sivistyskeskus, Nallinkatu 2, PL 100, RAISIO. Kuoren päälle merkintä Tarjous, jäänhoitokone. Hallintolain (434/2003) 17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja palautetaan avaamattomina lähettäjille. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Raision kaupungin yhteystiedot ovat: Raision kaupunki, Sivistyskeskus, Nallinkatu 2, PL 100, RAISIO Yhteyshenkilöt: Reijo Hakorinta puh , Esa Ilanti puh , Raisiossa Raision kaupunki Matti Sivonen sivistysjohtaja Liitteet: Tarjouslomake, liite 1

12 - 9 - Akkukäyttöinen jäänhoitokone Tarjoamme Raision kaupungille jäänhoitokoneen tarjouspyynnössä mainituin ehdoin. Tarjouksen jättämällä tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä alla mainitut ehdottomat vaatimukset ja toimittaa tarjouksen liitteenä pyydetyt todistukset ja selvitykset kelpoisuuden todentamiseksi. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna. Tarjoajan perustiedot Tarjoaja Y-tunnus Osoite Puhelinnumero Sähköposti, johon hankintapäätös lähetetään tiedoksi Vastuuhenkilö Tarjottava jäänhoitokone Merkki Malli Tarjottavan koneen hankintahinta Hyvitys vanhasta jäänhoitokoneesta, sbear vm Arvonlisäveroton tarjoushinta (väliraha): Lisävarusteena tarjottava lämmitettävän, pyyhkimillä varustetun hytin hinta asennettuna paikalleen arvonlisäverottoma

13 Ehdottomat vaatimukset tarjottava jäänhoitokone täyttää / ei täytä seuraavat vaatimukset. Tarjous hylätään, jos tarjousasiakirjoissa esitetyt ehdottomat vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Jäänhoitokoneen ehdottomat vaatimukset Muuta huomioitavaa Akkukäyttöinen, vaihtovirtatekniikka Akkujen kestovaatimus: Kapasiteetti riitettävä ilman välilatausta 30 jääkaukalon hoitoon/vrk Pystyy huoltamaan kaksirataisen jäähallin molemmat kaukalot peräkkäin ilman välipysähdyksiä (veden tankkaus/säiliön tyhjennys) Sähköisesti toimiva automaattinen akkujen vesitysjärjestelmä, mikäli tarjottu ratkaisu perustuu lyijyakkuihin Koneessa erillinen akkuanalysaattori Ajonopeuteen kytketty vedentuottojärjestelmä Vesitilavuus vähintään 1200 litraa Vesipumppujen kuivakäynnin esto Lumisäiliön tilavuus vähintään 3,0 m 3 Lumisäiliön tyhjennys eteenpäin Lumisäiliön valo Höylästössä keskusvoitelu Reunaharja Lämmitettävä kuljettajan istuin 100 % nastoitetut renkaat ja varapyörä Automaattinen laahuksen nosto Lasersäätöjärjestelmä terälle 3 kpl varateriä Terän vaihtotyökalut Valot edessä ja takana Telin leveys vähintään 210 cm Rengaspesurit Automaattinen lumenmurtaja Kierukoiden pyöritys molempiin suuntiin Tehostetut jarrut kaikissa pyörissä Varaosakirja Suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet (2x2kpl) Tarjoukseen tulee liittää yksityiskohtaiset tiedot tarjotusta koneesta. Toimitusaika on täyttä työviikkoa tilauksesta (enintään viisitoista (15) viikkoa tilauksesta) Akkujen koko on Akkujen takuuaika on kk hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien (vähimmäisvaatimus 60 kk) Jäänhoitokoneen tekninen takuuaika on kk hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien (vähimmäisvaatimus 24 kk)

14 Alihankkijat Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. Selvityksen voi antaa erillisellä liitteellä. Palvelun tuottaja käyttää alihankkijoita Selvitys: Tarjoukseen liitettävät asiakirjat Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät todistukset / selvitykset Tarjouksen liitteenä ovat seuraavat todistukset / selvitykset: todistus siitä, että yritys on kotipaikkamaassaan merkitty ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Kaupparekisteriote) selvitys siitä, että toimittaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty viranomaisen antama todistus siitä, että yritys on maksanut kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy selvitykseen verojen maksamisesta) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-yritysraportti tai muu luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät todistukset / selvitykset Tarjouksen liitteenä ovat seuraavat todistukset / selvitykset: Selvitys referenssikohteista viimeisen 3 vuoden ajalta. huoltopalvelujen nopeus, kuitenkin enintään 3 työpäivää tilauksesta, erityistapaukset neuvotellaan erikseen varaosien saatavuus, kuitenkin enintään 3 työpäivää tilauksesta, erityistapaukset neuvotellaan erikseen liitteenä voimassa oleva huolto- ja varaosahinnasto.

15 Ehdot Noudatamme julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja, JYSE 2009 TAVARAT (Mikäli valitaan, tarjous pois suljetaan tarjouskilpailusta) Tarjouksen voimassaoloaika. Tarjous on voimassa kk tarjousten viimeisestä jättöajasta lukien (vähimmäisvaatimus 4 kk) Allekirjoitus ja päiväys Paikka Nimen selvennys Asema yrityksessä tai tehtävänimike

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot