Besam Heiluriovien. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Besam Heiluriovien. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Besam Heiluriovien käyttölaite IK-A/IKS-A Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

2 SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta.... Sähkölaitteiden häiriönsieto... Ympäristövaatimukset... Tuotevastuu... Takuu... Huolto... Käyttötarkoitus... Näin IK-A/IKS-A toimii... Tekniset tiedot... Säännölliset turvatarkistukset... Turvalaitteet... Yleiset lisävarusteet... Ongelmanratkaisu... Kunnossapitosuunnitelma... Muut Besam-tuotteet Kaikki oikeudet tähän materiaaliin omistaa ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Skannaus, kopiointi, muuttaminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman ASSA ABLOY Entrance Systems AB:n kirjallista suostumusta. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman etukäteisilmoitusta. Backtrack information: folder: Library, version: a201, date: , time: 12:53:40, state: Working 2

3 Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta. Besam on kehittänyt automaattisia ovia yli 40 vuotta. Uudenaikainen tekniikka sekä huolellisesti testatut materiaalit ja osat varmistavat tuotteiden ensiluokkaisuuden. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös tämä automaattinen ovi tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. Niistä on lisätietoja tässä käyttöohjeessa. On tärkeää, että tunnet automaattisen oven toiminnan ja ymmärrät sen kunnossapidon tärkeyden, jotta se täyttää turvallisuusvaatimukset. Paikallinen valtuutettu Besam-edustajasi tuntee nämä vaatimukset, paikalliset määräykset ja Besam-suositukset sähkökäyttöisille oville. Valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. VAROITUS VAARASTA Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Sähkölaitteiden häiriönsieto Tämä laite voi luoda ja käyttää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole oikein asennettu sekä käytetty asianmukaisesti ja tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti, laite saattaa häiritä radioja televisiosignaalien vastaanottamista. Laite on suunniteltu vastaamaan standardin SFS-EN (Yhdysvalloissa FCC 47 CFR osa 15 B) häiriöpäästörajoituksia, joiden tarkoituksena on taata riittävä suoja tällaisia häiriöitä vastaan asennettaessa ovia asuintaloihin. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalien vastaanottamista, mikä saadaan selville kytkemälle televisio tai radio päälle ja pois, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön jollakin seuraavista tavoista: Kohdista vastaanottoantenni uudestaan. Sijoita vastaanotin eri paikkaan. Siirrä vastaanotin kauemmaksi laitteesta. Liitä vastaanotin eri pistorasiaan siten, että ovi ja vastaanotin ovat eri piireissä. Tarkista, että maadoitusjohto on liitetty oikein. Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja televisioasentajalta. Ympäristövaatimukset Noudata paikallisia määräyksiä. Hävitä pakkaukset ja elinkaarensa loppuun tulleet laitteet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteen kierrättäminen määräysten mukaisesti auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 3

4 Besam-tuotteissa on elektroniikkaa ja mahdollisesti myös akkuja, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Kun koneisto toimitetaan kierrätykseen, poista nämä materiaalit ja varmista, että ne kierrätetään asianmukaisesti. Tuotevastuu Laitteen omistaja tai sen huollosta vastaava on määräysten mukaan vastuussa seuraavista seikoista. Laitteen on toimittava oikein. Sen on suojattava terveyttä ja turvallisuutta. Laitteen käyttäjän, huoltajan ja tarkistajan on tunnettava laite ja sovellettavat määräykset todistetusti. Laitteen tarkistamisesta, huoltamisesta ja kunnossapitämisestä on pidettävä kirjaa. Laitetta tarkistettaessa on tarkistettava myös hätäavautumistoiminto (jos se on olemassa). Tulipalohyväksytyn ovijärjestelmän sulkemisvoiman on oltava riittävä suhteessa oven kokoon. Takuu Besam antaa 12 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta toimitushetkestä alkaen. Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa. Besam takaa, että ohjelman toiminta vastaa olennaisilta osin sen toimintojen kuvauksia, ja että ohjelma on tallennettu virheettömään tietovälineeseen. Tämä Besam-takuu ei koske ohjelman keskeytyksetöntä toimintaa ja virheettömyyttä järjestelmän normaalia kulumista sulaketta, kuluvia akkuja eikä lasivaurioita järjestelmäpoikkeamia, jotka ovat aiheutuneet muun kuin Besamin tekemästä asennustyöstä järjestelmän muuttamista tai vandalismin aiheuttama vaurioita muiden kuin alkuperäisten Besam-varaosien käyttämistä tarpeettomia huoltokäyntejä puutteellisen tiedonkulun vuoksi (ovi toimii huoltoteknikon saapuessa paikalla, nollaus, virtakatkos) asiakkaan pyynnöstä tehtäviä säätöjä (sulkemis- ja avausnopeus tai tunnistustutkan kentät) Vesivahinko vaikeita sääolosuhteita vaurioita, joiden syihin ASSA ABLOY Entrance Systems AB ei voi vaikuttaa, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, sota, liikekannallepano, kansannousu, kapina, kauppasaarto, sähkönsyötön säännösteleminen ja näiden olosuhteiden alihankkijoille aiheuttamat toimitusviivästymiset. Huomautus: Takuu voi raueta, jos valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta. Besamin valtuutetut jälleenmyyjät voivat pidentää loppukäyttäjien takuuaikaa, mutta niillä ei ole valtuuksia antaa kattavampaa tai erilaista takuuta kuin Besamin takuu. Besam-huoltosopimuksen tekeminen auttaa pitämään järjestelmän toimintakunnossa ja antaa huoltopyynnöille etusijan, joten katkosajat vähenevät. 4

5 Huolto Säännölliset tarkistukset on koulutetun ja valtuutetun henkilön tehtäviksi. Huoltovälin on täytettävä vähintään kansalliset määräykset. Tämä on erityisen tärkeää, jos ovi on tulipalohyväksytty tai siinä on hätäavaustoiminto. On suositeltavaa, että vuoden aikana tehdään vähintään kaksi huoltokäyntiä käyttöolosuhteiden mukaan, jotta investoinnin arvo säilyy ja ovi toimii turvallisesti ja luotettavasti. Ota yhteys Besam-edustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care - ratkaisuista. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Käyttötarkoitus Automaattinen kääntöoven IK-A/IKS-A-ovikoneisto tuo tullessaan automaattisen oven edut. Sähkömekaaninen IK-A/IKS-A-ovikoneisto sopii lähes kaikkiin sisä- ja ulkotilojen kääntöoviin. Ovikoneiston voi asentaa yksi- tai monilehtisiin oviin. Se soveltuu raskaaseen käyttöön. Kaikki asennukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten käyttökohteessa sovellettavat turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon ja huolto-ohjelma on mukautettava toimintaympäristöön. Näin IK-A/IKS-A toimii IK-A/IKS-An moottori avaa oven. Se sulkeutuu moottorin ja jousen voimalla. Ovikoneisto voidaan myös yhdistää sähkölukkoon. Käyttölaite aktivoidaan manuaalisesti kyynärkytkimen avulla tai käyttämällä automaattista tutkaa. Jos paikalliset määräykset sallivat, käyttölaite voidaan aktivoida myös työntämällä ovea, jos se on varustettu työntötoiminnolla. Kun ovi aktivoidaan, se avautuu ja pysyy avoimena avoinnapitoajan verran. Kun avoinnapitoaika päättyy, ovi sulkeutuu. IK-A/IKS-A voidaan asettaa neljään erilaiseen tilaan ohjelmanvalitsimen tyypin mukaan. Lisätietoja on alla näkyvässä taulukossa. IK-A/IKS-A toimii tavallisen ovensulkimen tavoin, jos se asetetaan käsikäyttöiseen tilaan tai sähkö katkeaa. Asema AUTO- MAATTI- NEN Normaali asento. POIS PÄÄLTÄ AUKI POISTU- MINEN Toiminto Ovi voidaan avata sisä- tai ulkopuolelta manuaalisesti ja/tai käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. Sähkömekaaninen lukko avautuu, jos se on asennettu. Ovi on suljettu. Ovea ei voida avata sisä- ja ulkoimpulssilaitteilla. Ovi on lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata avainkytkimellä (jos asennettu). Ovi on pysyvästi auki. Kulku vain sisäpuolelta. Ovi on normaalisti lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata vain sisäimpulssilaitteella ja avainkytkimellä (jos asennettu). Tekniset tiedot Verkkojännite : 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 24 V DC 5

6 Virrankulutus : Enintään 200 W Sertifiointilaitokset ovat myöntäneet kolmannen osapuolen hyväksynnät käyttämisen ja poistumisreitin turvallisuudelle. Lisätietoja on vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. 6

7 Säännölliset turvatarkistukset Seuraava tarkistusluettelo on laadittu kansallisten ja kansainvälisten määräysten täyttämiseksi sekä toimintahäiriöiden ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Älä käytä, jos korjausta tai säätöä tarvitaan. Katkaise virransyöttö 12 puhdistamisen tai muun kunnossapidon ajaksi. TOIMINNOT JA SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS ILL PUHDISTAMINEN Paras tapa poistaa pöly ja lika IK-A/IKS-A-järjestelmästä on käyttää vettä ja sientä tai pehmeää liinaa. Mietoa pesuainetta saa käyttää. Emalikerros pysyy kunnossa, kun pinnat puhdistetaan vähintään kolme kertaa vuodessa. Puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Profiilien ja sääsuojuksen harjojen vaurioitumisen välttämiseksi ne on imuroitava viikoittain. Älä altista ikkunoita, ovia tai profiileita emäksisille aineille. Alumiini ja lasi ovat herkkiä emäksisille aineille. Älä puhdista painepesurilla. Koneisto, ohjelmanvalitsin ja anturi saattavat vaurioitua ja vettä saattaa päästä profiilien sisään. Älä käytä kiillottavia pesuaineita. Älä käytä hankaavia materiaaleja (esim. Scotch-brite), sillä ne saattavat aiheuttaa mekaanisia vaurioita. 7

8 Toimenpide Aktivoi käyttölaite ja tarkista seuraavat kiinnitykset silmämääräisesti: käyttölaite 1 varsijärjestelmä 2 kaapelit 3 ohjelmanvalitsimet 4 saranat 5 ovi ja lasi 6 Tarkista myös käyttölaite ja tarkista seuraavat kohteet silmämääräisesti: ovilehden ja oven kehyksen terävät kulmat (jos niitä on) 7 oven tiivisteiden kunto 8 sormisuojaus 9 ja tarkista lopuksi, että koko ovi toimii oikein sekä sulkeutuu hitaasti ja pehmeästi. Aseta ohjelmanvalitsin POIS PÄÄLTÄ-tilaan ja tarkista, että käyttölaite sekä lukko toimivat yhdessä moitteettomasti. Tarkista myös, että lukko todella sulkee oven. 10 Jos esiintyy ongelma Aktivoi manuaaliset aktivointilaitteet, 11 jos ne on asennettu, ja kävele ovea kohden. Tarkista, että ovi avautuu riittävästi, kun kuljet oviaukosta. Tee sama tarkistus käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. 12 Jos valvomattomat turvatunnistimet on asennettu, 13 tarkista ne seisomalla oven kääntymisradalla ja aktivoimalla kääntölaite. Ovi ei saa osua sinuun avautuessaan eikä sulkeutuessaan. Jos et ole varma tunnistimen tyypistä, ota yhteys Besam-edustajaan. Lainsäädäntö edellyttää, että koulutettu huoltohenkilöstö tekee nämä testit säännöllisesti. Hätäpoistumisovet Palo-ovet Aseta ohjelmanvalitsin AUTOMAATTINEN asentoon. Työnnä ovea käsin poistumissuuntaan ja varmista, ettei mikään este tai toiminto estä ovea avautumasta. Varmista myös, että poistumisreitti on vapaa käytettäväksi. Anna oven sulkeutua impulssin jälkeen ja varmista, että este ei estä ovea sulkeutumasta ja lukittumasta tarvittaessa. = = Ota yhteys Besam-edustajaan. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. 8

9 Automatic door CLASSIFICATION DIN XXXXXXX XXXXXXX XXXX ART. NO. TYPE YEAR+WEEK XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX/XX PROJECT VAC A W Hz SERIAL NO. SITAC1422 SÜD No entry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX EN ISO 9001 Certificate No: , xxxxxxxxx Click! MERKINNÄT Landskrona Sweden Factory No. 1 No entry A B G C D Click! E J Keep clear F Keep clear Automatic door H 40 mm 1100 mm 800 mm ILL Toimenpide Tarkista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja ehjiä. EU-direktiiveissä ja Euroopan ulkopuolisten maiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään merkintöjä. A Tuotemerkintä: Pakollinen Jos esiintyy ongelma B C D E F G H J Hätäpoistumisjärjestelmä: Pakollinen, jos voidaan asentaa Besam-ovitarra: Pakollinen lasin merkitsemiseksi (liikkuvien lasiosien molemmilla puolilla). Lasten valvonta Pakollista, jos käytettävissä (oven molemmilla puolilla). Kiinnitetään oviin, jos niiden käyttäjistä merkittävä osa on lapsia, vanhuksia tai liikuntaesteisiä. Käyttölaite soveltuu liikuntaesteisille: Suositeltava, jos voidaan asentaa (oven molemmilla puolilla). Liikuntaesteisille tarkoitettu aktivointi: Suositeltava, jos voidaan asentaa Ei sisäänpääsyä, yksisuuntaisen liikenteen merkki: Pakollinen Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, jos käytettävissä Automaattinen ovi: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. Pysy loitolla: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. = Ota yhteys Besam-huoltoon. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. 9

10 Turvalaitteet Vaikka IK-A/IKS-A täyttää kaikkien turvallisuusmääräysten vaatimukset, sen turvallisuutta ja mukavuutta voidaan parantaa käyttämällä seuraavia lisälaitteita. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besamin edustajaan. Yhdistetyt liikkeen ja läsnäolon tunnistavat anturit Erilliset läsnäoloanturit Yleiset lisävarusteet Voit täydentää IK-A/IKS-A-ovea seuraavilla lisävarusteilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besam-edustajaan. Asentokytkin 4, lisätietoja on sivulla 7. Sähkölukko 10, lisätietoja on sivulla 7. Avainkytkin 11, lisätietoja on sivulla 7. Kyynärkytkin 11, lisätietoja on sivulla 7. Tutka 12, lisätietoja on sivulla 7. Langattomat lähettimet (ei kuvassa) Kulunvalvonta (ei kuvassa) Ongelmanratkaisu Missä vika? Ovi ei aukea. Moottori ei käynnisty. Moottori käynnistyy, mutta ovi ei aukea. Ovi ei sulkeudu. Ovi avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti. Korjaustoimet Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 5. Jos ovessa on tunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Tarkista pääkatkaisija ja virransyötön sulake. Avaa mekaaniset lukot. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 5. Jos ovessa on turvatunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Besam-edustajaan. Jos oveen on asennettu automaattinen aktivointilaite, tarkista, ettei 1-1,5 metrin päässä ovesta ole mitään liikkuvia kohteita. 10

11 Kunnossapitosuunnitelma Kuten aiemmin todettiin, valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. Alla näkyvässä taulukossa on kuvattu osien suositeltu vaihtamisväli kuukausina osana ennakoivaa kunnossapitoa. Ota yhteys Besamedustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care -ratkaisuista. Osa Ohjausyksikkö (CUP) Varmistusakku (EUS) Rullasarja (PAS) Varsinivel (NAS) Moottorin hiiliharjat Muut Besam-tuotteet Valmistenumero Toimintakierrosten tai tuntien määrä <10 Alhainen Liikenne <100 Luja Liikenne Keskikokoinen Liikenne > Kuluttava Ilman Ovijärjestelmät Tasapaino-ovet Ilmaverhot Liukusulkimet Pyöröovet Liukuovet Kääntöovet Automaattiset ja käsikäyttöiset impulssilaitteet Palvelut, kuten ennakoiva kunnossapito ja päivittäminen, hätäkorjaustyöt, huoltoneuvonta ja ovien hallinta

12 ASSA ABLOY Entrance Systems AB Declaration of conformity - Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC - Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC - Construction Product Directive (CPD) 89/106/EEC as amended by 93/68/EEC - Machinery Directive (MD) 98/37/EEC We ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB Telephone Box 131 Telefax S Landskrona, Sweden declare under our sole responsibility that the type of equipment: IK-A, IKS-A family of products complies with the following statements. EC directive applied to the product: A x LVD 73/23/ EEC + 93/68 EEC B x EMC 89/336/ EEC + 92/31/ EEC + 93/68/ EEC C CPD 89/106/ EEC + 93/68 EEC D x MD 98/37/ EEC Harmonized European standards which have been applied: EN EN EN EN EN 1050 EN /-2 Other standards or technical specifications, which have been applied: BGR 232 pren /-2 BVL BBR UL 325 EC type examination or certificate issued by a notified or competent body (for full address, please contact ASSA ABLOY Entrance Systems AB) concerning the equipment: SP F UL E47835 Vol 1 Sec 007 A B D The equipment conforms completely to applicable parts of stated harmonized standards or D The equipment conforms partially with other standards or technical specifications and to state of the art and technology. A B D The manufacturing process ensures the compliance of the equipment with the technical file. The manufacturing process is yearly assessed by notified bodies. The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: A 00 B 00 XX D April 2006 Research Manager Date Signature Olle Olsson Position EI

13

14

15

16 Australia: Besam Australia Pty Ltd., 235 Huntingdale Road, Oakleigh Victoria, Australia 3166 Tel: Fax: Austria: Besam Austria GmbH, Hütteldorferstraße 216c, 1140 Wien Tel: Fax: Belgium: Besam Belgium NV, Centrum-Zuid 3042, 3530 Houthalen Tel: Fax: Canada: Besam Canada, Inc., 4090 Ridgeway Dr. Unit #16, Mississauga, Ontario L5L 5X5 Canada Tel: Fax: China: Besam Automatic Door Systems Trading (Shanghai) Co. Ltd., Suite 1903, Modern Communication Commercial Tower 218, Hengfeng Road, Shanghai, PRC Tel: Fax: Czech Republic: Besam spol. s r.o., Košarova 23, Praha - Kbely Tel: Fax: Denmark: Besam A/S, Marielundvej 20, 2730 Herlev Tel: Fax: Finland: Besam OY, Agronominraitti 2, Helsinki Tel: Fax: France: Besam S.A.S, 10 Rond Point du Général de Gaulle, Bonneuil s/marne Cedex Tel: Fax: Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, Dieburg Tel: Fax: Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 112, 1222 Budapest Tel: Fax: Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, S Pietro all Olmo (MI) Tel: Fax: Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus AD Ede Tel: Fax: New Zealand: Doorman Besam Ltd., 10 Haultain St., PD Box New Lynn, Auchland 1232 Tel: +64 (0) Fax: +64 (0) Northern Ireland: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Norway: Besam Norge AS, Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 0617 Oslo, Norway Tel.: Fax: Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. J. Olbrachta 94 PL Warszawa Tel: Fax: Portugal: Besam Portugal, Rua Duarte Leite, Charneca da Caparica Tel: Fax: Republic of Ireland: Besam Ltd, unit 39, Navan Enterprise Centre, Trim Road Navan, Co. Meath Tel: Fax: Russia: Besam Export AB (Russian office) Box 120, Ovchinnikovskaya nab. 22/24, building 1 Moscow Russia Tel: Fax: Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd., No 33 Ubi Ave. 3 #03-52 Vertex Singapore Tel: Fax: Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava Tel: Fax: Spain: Besam Ibérica S.A., Sepúlveda, 7A Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Sweden: Besam Sverige AB, Box Landskrona, Sweden Tel: Fax: Besam Export AB Box 669, Landskrona Tel: Fax: United Kingdom: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7EQ Tel: Fax: US: Besam US Inc., 1900 Airport Road, Monroe, NC Tel: Fax: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, SE Landskrona, Sweden Tel: Fax: ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Besam Heiluriovien käyttölaite SW100. Käyttöohje

Besam Heiluriovien käyttölaite SW100. Käyttöohje Besam Heiluriovien käyttölaite SW100 Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta....

Lisätiedot

Besam Kaareva liukuovijärjestelmä CMD. Käyttöohje

Besam Kaareva liukuovijärjestelmä CMD. Käyttöohje Besam Kaareva liukuovijärjestelmä CMD Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ILL-00224 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan

Lisätiedot

Besam UniSlide -liukuovikoneisto. Käyttöohje

Besam UniSlide -liukuovikoneisto. Käyttöohje Besam UniSlide -liukuovikoneisto Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta.... Sähkölaitteiden

Lisätiedot

Besam Automaattinen Ovijärjestelmä

Besam Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Automaattinen Ovijärjestelmä Slim ja Slim Thermo Slim ja Slim Thermo Automaattisen Besam Slim -ovijärjestelmän perusversio on saatavana myös teleskooppisena tai tavallisella tai kääntyvällä paniikkisaranatoiminnolla

Lisätiedot

Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Slim

Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Slim Automaattinen Ovijärjestelmä Besam Slim Lisävarusteet ja -laitteet Profiilin tyyppi: - Slim - Slim Thermo Profiilin viimeistely: - anodisoitu alumiini, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä tyyppi:

Lisätiedot

Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja

Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja Lisävarusteet ja -laitteet Profiilin tyyppi: - Slim - Slim thermo Profiilin viimeistely: - eloksoitua alumiinia, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä

Lisätiedot

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VAROITUKSET... 4 3 MIKÄ ON KÄÄNTÖOVIKONEISTO?... 5 4 KÄTISYYS... 5 5 VETOLAITTEET... 6 6 KÄÄNTÖOVIKONEISTON TOIMINTA... 7 7 IMPULSSILAITTEET...

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

An ASSA ABLOY Group brand. ABLOY DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje

An ASSA ABLOY Group brand. ABLOY DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje An ASSA ABLOY Group brand ABLOY DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VAROITUKSET... 4 3 MIKÄ ON KÄÄNTÖOVIKONEISTO?... 5 4 KÄTISYYS... 5 5 VETOLAITTEET... 6 6 KÄÄNTÖOVIKONEISTON

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

www.galebreaker.com Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut

www.galebreaker.com Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut Galebreaker tuotteet GALEBREAKER TUOTEOPAS Tämä kaava auttaa valitsemaan oikean ja juuri sinun vaatimuksiasi vastaavan Galebreaker- tuotteen. TÄSSÄ ESITTEESSÄ

Lisätiedot

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 FI Käyttöopas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Toimituksen sisältö Suomi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Pikarullaovi Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Pikarullaovi Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RR200 Albany RR200 -pikarullaovi on kekseliäillä sivujohteilla varustettu ovi yleiskäyttöön sisätiloissa. PVC-kangas vetoketjujärjestelmällä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe.

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe. COMBISAFE INTERNATIONAL LTD Group Head Office Safety Centre Cheaney Drive, Grange Park Northampton, NN4 5FB United Kingdom Tel. +44 (0)1604 660600 Fax. +44 (0)1604 662960 Email: info@combisafe.co.uk COMBISAFE

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje Roto Patio Z Ikkuna- ja oviteknologia Huolto- ja käyttöohje Nämä ikkunat on varustettu laadukkailla Roto-heloilla.

Lisätiedot

ABLOY LIUKUOVIKONEISTO DB200 -SARJA Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Turvallisuus...4 Koneiston käyttö...9 Huolto ja tarkistukset...11 Vianhaku...12 Muistiinpanoja...13 2 YLEISTÄ Toiminta: Liukuovikoneisto

Lisätiedot

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139 Käyttöohje Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy Sirrikuja 3 L Puh: 040 777 1320 Sähköposti: info@lowvision.fi 00940 Helsinki Fax: 09 6898 8342 Internet: www.lowvision.fi Valmistaja: LVI Low

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Aloittaminen. Aloittaminen

Aloittaminen. Aloittaminen Aloittaminen Aloittaminen Lue Tärkeitä turvallisuusohjeita -kohta ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Luettuasi tämän oppaan säilytä sitä varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aviation Safety Agreement Between The United States and The European Community FAA / EASA BASA ryhmäpäällikkö Juha Kivelä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sopimus Astui voimaan 1.5.2011 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Pikarullaovi Albany RP100. ASSA ABLOY Entrance Systems

Pikarullaovi Albany RP100. ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RP100 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP100 Esimerkiksi kuljetinhihnajärjestelmiä varten Materiaalinkäsittely- ja kuljettajattomiin tiloihin Automaattisia nosto- ja varastointijärjestelmiä

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Wonderfil Wrap -automaattinen ilmatäytteinen pakkausjärjestelmä. Käyttöopas

Wonderfil Wrap -automaattinen ilmatäytteinen pakkausjärjestelmä. Käyttöopas -automaattinen ilmatäytteinen pakkausjärjestelmä Käyttöopas Alkuperäisen tekstin käännös Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Turvallisuus

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio KÄYTTÖOHJE (ATEX) Versio 1.3 2.12.2013 Teollisuusloiste EX9551 1. Esittely - Sisäpuolinen kytkentätila -o- 5 x 2,5 mm2 - Elektroninen liitäntälaite AC/DC - Suljettu kaksoissuodattimella varustettu valaisin

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5405 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5405 SLV5400/00 Pakkauksen sisältö A.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta

ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta R ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta ja ihmisten viihtyvyyttä. Turvallisuutta, joka varmistaa

Lisätiedot

RollerMouse Pro3 Käyttöohje

RollerMouse Pro3 Käyttöohje RollerMouse Pro3 Käyttöohje Pakkauksen sisältö 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 2 3 1 /1 RollerMousen toiminnot A. Ohjaustanko B. Osoittimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION EN 16005 -standardin mukaisia ratkaisuja -pulssianturit ja turva-anturit sarana- ja liukuoviautomatiikkaan. Täyttävät

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems

Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi. ASSA ABLOY Entrance Systems Lamellinosto-ovien uusi sukupolvi Crawford OH1042 ASSA ABLOY Entrance Systems MIKSI KANNATTAA VALITA CRAWFORD OH1042 Kaunis ovilehden muotoilu luo uudenaikaisen ulkonäön. Kekseliäs kylmäsillan katkaisu

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot