Besam Heiluriovien. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Besam Heiluriovien. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Besam Heiluriovien käyttölaite IK-A/IKS-A Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

2 SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta.... Sähkölaitteiden häiriönsieto... Ympäristövaatimukset... Tuotevastuu... Takuu... Huolto... Käyttötarkoitus... Näin IK-A/IKS-A toimii... Tekniset tiedot... Säännölliset turvatarkistukset... Turvalaitteet... Yleiset lisävarusteet... Ongelmanratkaisu... Kunnossapitosuunnitelma... Muut Besam-tuotteet Kaikki oikeudet tähän materiaaliin omistaa ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Skannaus, kopiointi, muuttaminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman ASSA ABLOY Entrance Systems AB:n kirjallista suostumusta. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman etukäteisilmoitusta. Backtrack information: folder: Library, version: a201, date: , time: 12:53:40, state: Working 2

3 Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta. Besam on kehittänyt automaattisia ovia yli 40 vuotta. Uudenaikainen tekniikka sekä huolellisesti testatut materiaalit ja osat varmistavat tuotteiden ensiluokkaisuuden. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös tämä automaattinen ovi tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. Niistä on lisätietoja tässä käyttöohjeessa. On tärkeää, että tunnet automaattisen oven toiminnan ja ymmärrät sen kunnossapidon tärkeyden, jotta se täyttää turvallisuusvaatimukset. Paikallinen valtuutettu Besam-edustajasi tuntee nämä vaatimukset, paikalliset määräykset ja Besam-suositukset sähkökäyttöisille oville. Valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. VAROITUS VAARASTA Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Sähkölaitteiden häiriönsieto Tämä laite voi luoda ja käyttää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole oikein asennettu sekä käytetty asianmukaisesti ja tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti, laite saattaa häiritä radioja televisiosignaalien vastaanottamista. Laite on suunniteltu vastaamaan standardin SFS-EN (Yhdysvalloissa FCC 47 CFR osa 15 B) häiriöpäästörajoituksia, joiden tarkoituksena on taata riittävä suoja tällaisia häiriöitä vastaan asennettaessa ovia asuintaloihin. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalien vastaanottamista, mikä saadaan selville kytkemälle televisio tai radio päälle ja pois, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön jollakin seuraavista tavoista: Kohdista vastaanottoantenni uudestaan. Sijoita vastaanotin eri paikkaan. Siirrä vastaanotin kauemmaksi laitteesta. Liitä vastaanotin eri pistorasiaan siten, että ovi ja vastaanotin ovat eri piireissä. Tarkista, että maadoitusjohto on liitetty oikein. Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja televisioasentajalta. Ympäristövaatimukset Noudata paikallisia määräyksiä. Hävitä pakkaukset ja elinkaarensa loppuun tulleet laitteet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteen kierrättäminen määräysten mukaisesti auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 3

4 Besam-tuotteissa on elektroniikkaa ja mahdollisesti myös akkuja, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Kun koneisto toimitetaan kierrätykseen, poista nämä materiaalit ja varmista, että ne kierrätetään asianmukaisesti. Tuotevastuu Laitteen omistaja tai sen huollosta vastaava on määräysten mukaan vastuussa seuraavista seikoista. Laitteen on toimittava oikein. Sen on suojattava terveyttä ja turvallisuutta. Laitteen käyttäjän, huoltajan ja tarkistajan on tunnettava laite ja sovellettavat määräykset todistetusti. Laitteen tarkistamisesta, huoltamisesta ja kunnossapitämisestä on pidettävä kirjaa. Laitetta tarkistettaessa on tarkistettava myös hätäavautumistoiminto (jos se on olemassa). Tulipalohyväksytyn ovijärjestelmän sulkemisvoiman on oltava riittävä suhteessa oven kokoon. Takuu Besam antaa 12 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta toimitushetkestä alkaen. Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa. Besam takaa, että ohjelman toiminta vastaa olennaisilta osin sen toimintojen kuvauksia, ja että ohjelma on tallennettu virheettömään tietovälineeseen. Tämä Besam-takuu ei koske ohjelman keskeytyksetöntä toimintaa ja virheettömyyttä järjestelmän normaalia kulumista sulaketta, kuluvia akkuja eikä lasivaurioita järjestelmäpoikkeamia, jotka ovat aiheutuneet muun kuin Besamin tekemästä asennustyöstä järjestelmän muuttamista tai vandalismin aiheuttama vaurioita muiden kuin alkuperäisten Besam-varaosien käyttämistä tarpeettomia huoltokäyntejä puutteellisen tiedonkulun vuoksi (ovi toimii huoltoteknikon saapuessa paikalla, nollaus, virtakatkos) asiakkaan pyynnöstä tehtäviä säätöjä (sulkemis- ja avausnopeus tai tunnistustutkan kentät) Vesivahinko vaikeita sääolosuhteita vaurioita, joiden syihin ASSA ABLOY Entrance Systems AB ei voi vaikuttaa, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, sota, liikekannallepano, kansannousu, kapina, kauppasaarto, sähkönsyötön säännösteleminen ja näiden olosuhteiden alihankkijoille aiheuttamat toimitusviivästymiset. Huomautus: Takuu voi raueta, jos valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta. Besamin valtuutetut jälleenmyyjät voivat pidentää loppukäyttäjien takuuaikaa, mutta niillä ei ole valtuuksia antaa kattavampaa tai erilaista takuuta kuin Besamin takuu. Besam-huoltosopimuksen tekeminen auttaa pitämään järjestelmän toimintakunnossa ja antaa huoltopyynnöille etusijan, joten katkosajat vähenevät. 4

5 Huolto Säännölliset tarkistukset on koulutetun ja valtuutetun henkilön tehtäviksi. Huoltovälin on täytettävä vähintään kansalliset määräykset. Tämä on erityisen tärkeää, jos ovi on tulipalohyväksytty tai siinä on hätäavaustoiminto. On suositeltavaa, että vuoden aikana tehdään vähintään kaksi huoltokäyntiä käyttöolosuhteiden mukaan, jotta investoinnin arvo säilyy ja ovi toimii turvallisesti ja luotettavasti. Ota yhteys Besam-edustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care - ratkaisuista. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Käyttötarkoitus Automaattinen kääntöoven IK-A/IKS-A-ovikoneisto tuo tullessaan automaattisen oven edut. Sähkömekaaninen IK-A/IKS-A-ovikoneisto sopii lähes kaikkiin sisä- ja ulkotilojen kääntöoviin. Ovikoneiston voi asentaa yksi- tai monilehtisiin oviin. Se soveltuu raskaaseen käyttöön. Kaikki asennukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten käyttökohteessa sovellettavat turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon ja huolto-ohjelma on mukautettava toimintaympäristöön. Näin IK-A/IKS-A toimii IK-A/IKS-An moottori avaa oven. Se sulkeutuu moottorin ja jousen voimalla. Ovikoneisto voidaan myös yhdistää sähkölukkoon. Käyttölaite aktivoidaan manuaalisesti kyynärkytkimen avulla tai käyttämällä automaattista tutkaa. Jos paikalliset määräykset sallivat, käyttölaite voidaan aktivoida myös työntämällä ovea, jos se on varustettu työntötoiminnolla. Kun ovi aktivoidaan, se avautuu ja pysyy avoimena avoinnapitoajan verran. Kun avoinnapitoaika päättyy, ovi sulkeutuu. IK-A/IKS-A voidaan asettaa neljään erilaiseen tilaan ohjelmanvalitsimen tyypin mukaan. Lisätietoja on alla näkyvässä taulukossa. IK-A/IKS-A toimii tavallisen ovensulkimen tavoin, jos se asetetaan käsikäyttöiseen tilaan tai sähkö katkeaa. Asema AUTO- MAATTI- NEN Normaali asento. POIS PÄÄLTÄ AUKI POISTU- MINEN Toiminto Ovi voidaan avata sisä- tai ulkopuolelta manuaalisesti ja/tai käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. Sähkömekaaninen lukko avautuu, jos se on asennettu. Ovi on suljettu. Ovea ei voida avata sisä- ja ulkoimpulssilaitteilla. Ovi on lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata avainkytkimellä (jos asennettu). Ovi on pysyvästi auki. Kulku vain sisäpuolelta. Ovi on normaalisti lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata vain sisäimpulssilaitteella ja avainkytkimellä (jos asennettu). Tekniset tiedot Verkkojännite : 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 24 V DC 5

6 Virrankulutus : Enintään 200 W Sertifiointilaitokset ovat myöntäneet kolmannen osapuolen hyväksynnät käyttämisen ja poistumisreitin turvallisuudelle. Lisätietoja on vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. 6

7 Säännölliset turvatarkistukset Seuraava tarkistusluettelo on laadittu kansallisten ja kansainvälisten määräysten täyttämiseksi sekä toimintahäiriöiden ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Älä käytä, jos korjausta tai säätöä tarvitaan. Katkaise virransyöttö 12 puhdistamisen tai muun kunnossapidon ajaksi. TOIMINNOT JA SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS ILL PUHDISTAMINEN Paras tapa poistaa pöly ja lika IK-A/IKS-A-järjestelmästä on käyttää vettä ja sientä tai pehmeää liinaa. Mietoa pesuainetta saa käyttää. Emalikerros pysyy kunnossa, kun pinnat puhdistetaan vähintään kolme kertaa vuodessa. Puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Profiilien ja sääsuojuksen harjojen vaurioitumisen välttämiseksi ne on imuroitava viikoittain. Älä altista ikkunoita, ovia tai profiileita emäksisille aineille. Alumiini ja lasi ovat herkkiä emäksisille aineille. Älä puhdista painepesurilla. Koneisto, ohjelmanvalitsin ja anturi saattavat vaurioitua ja vettä saattaa päästä profiilien sisään. Älä käytä kiillottavia pesuaineita. Älä käytä hankaavia materiaaleja (esim. Scotch-brite), sillä ne saattavat aiheuttaa mekaanisia vaurioita. 7

8 Toimenpide Aktivoi käyttölaite ja tarkista seuraavat kiinnitykset silmämääräisesti: käyttölaite 1 varsijärjestelmä 2 kaapelit 3 ohjelmanvalitsimet 4 saranat 5 ovi ja lasi 6 Tarkista myös käyttölaite ja tarkista seuraavat kohteet silmämääräisesti: ovilehden ja oven kehyksen terävät kulmat (jos niitä on) 7 oven tiivisteiden kunto 8 sormisuojaus 9 ja tarkista lopuksi, että koko ovi toimii oikein sekä sulkeutuu hitaasti ja pehmeästi. Aseta ohjelmanvalitsin POIS PÄÄLTÄ-tilaan ja tarkista, että käyttölaite sekä lukko toimivat yhdessä moitteettomasti. Tarkista myös, että lukko todella sulkee oven. 10 Jos esiintyy ongelma Aktivoi manuaaliset aktivointilaitteet, 11 jos ne on asennettu, ja kävele ovea kohden. Tarkista, että ovi avautuu riittävästi, kun kuljet oviaukosta. Tee sama tarkistus käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. 12 Jos valvomattomat turvatunnistimet on asennettu, 13 tarkista ne seisomalla oven kääntymisradalla ja aktivoimalla kääntölaite. Ovi ei saa osua sinuun avautuessaan eikä sulkeutuessaan. Jos et ole varma tunnistimen tyypistä, ota yhteys Besam-edustajaan. Lainsäädäntö edellyttää, että koulutettu huoltohenkilöstö tekee nämä testit säännöllisesti. Hätäpoistumisovet Palo-ovet Aseta ohjelmanvalitsin AUTOMAATTINEN asentoon. Työnnä ovea käsin poistumissuuntaan ja varmista, ettei mikään este tai toiminto estä ovea avautumasta. Varmista myös, että poistumisreitti on vapaa käytettäväksi. Anna oven sulkeutua impulssin jälkeen ja varmista, että este ei estä ovea sulkeutumasta ja lukittumasta tarvittaessa. = = Ota yhteys Besam-edustajaan. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. 8

9 Automatic door CLASSIFICATION DIN XXXXXXX XXXXXXX XXXX ART. NO. TYPE YEAR+WEEK XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX/XX PROJECT VAC A W Hz SERIAL NO. SITAC1422 SÜD No entry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX EN ISO 9001 Certificate No: , xxxxxxxxx Click! MERKINNÄT Landskrona Sweden Factory No. 1 No entry A B G C D Click! E J Keep clear F Keep clear Automatic door H 40 mm 1100 mm 800 mm ILL Toimenpide Tarkista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja ehjiä. EU-direktiiveissä ja Euroopan ulkopuolisten maiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään merkintöjä. A Tuotemerkintä: Pakollinen Jos esiintyy ongelma B C D E F G H J Hätäpoistumisjärjestelmä: Pakollinen, jos voidaan asentaa Besam-ovitarra: Pakollinen lasin merkitsemiseksi (liikkuvien lasiosien molemmilla puolilla). Lasten valvonta Pakollista, jos käytettävissä (oven molemmilla puolilla). Kiinnitetään oviin, jos niiden käyttäjistä merkittävä osa on lapsia, vanhuksia tai liikuntaesteisiä. Käyttölaite soveltuu liikuntaesteisille: Suositeltava, jos voidaan asentaa (oven molemmilla puolilla). Liikuntaesteisille tarkoitettu aktivointi: Suositeltava, jos voidaan asentaa Ei sisäänpääsyä, yksisuuntaisen liikenteen merkki: Pakollinen Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, jos käytettävissä Automaattinen ovi: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. Pysy loitolla: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. = Ota yhteys Besam-huoltoon. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. 9

10 Turvalaitteet Vaikka IK-A/IKS-A täyttää kaikkien turvallisuusmääräysten vaatimukset, sen turvallisuutta ja mukavuutta voidaan parantaa käyttämällä seuraavia lisälaitteita. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besamin edustajaan. Yhdistetyt liikkeen ja läsnäolon tunnistavat anturit Erilliset läsnäoloanturit Yleiset lisävarusteet Voit täydentää IK-A/IKS-A-ovea seuraavilla lisävarusteilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besam-edustajaan. Asentokytkin 4, lisätietoja on sivulla 7. Sähkölukko 10, lisätietoja on sivulla 7. Avainkytkin 11, lisätietoja on sivulla 7. Kyynärkytkin 11, lisätietoja on sivulla 7. Tutka 12, lisätietoja on sivulla 7. Langattomat lähettimet (ei kuvassa) Kulunvalvonta (ei kuvassa) Ongelmanratkaisu Missä vika? Ovi ei aukea. Moottori ei käynnisty. Moottori käynnistyy, mutta ovi ei aukea. Ovi ei sulkeudu. Ovi avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti. Korjaustoimet Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 5. Jos ovessa on tunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Tarkista pääkatkaisija ja virransyötön sulake. Avaa mekaaniset lukot. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 5. Jos ovessa on turvatunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Besam-edustajaan. Jos oveen on asennettu automaattinen aktivointilaite, tarkista, ettei 1-1,5 metrin päässä ovesta ole mitään liikkuvia kohteita. 10

11 Kunnossapitosuunnitelma Kuten aiemmin todettiin, valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. Alla näkyvässä taulukossa on kuvattu osien suositeltu vaihtamisväli kuukausina osana ennakoivaa kunnossapitoa. Ota yhteys Besamedustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care -ratkaisuista. Osa Ohjausyksikkö (CUP) Varmistusakku (EUS) Rullasarja (PAS) Varsinivel (NAS) Moottorin hiiliharjat Muut Besam-tuotteet Valmistenumero Toimintakierrosten tai tuntien määrä <10 Alhainen Liikenne <100 Luja Liikenne Keskikokoinen Liikenne > Kuluttava Ilman Ovijärjestelmät Tasapaino-ovet Ilmaverhot Liukusulkimet Pyöröovet Liukuovet Kääntöovet Automaattiset ja käsikäyttöiset impulssilaitteet Palvelut, kuten ennakoiva kunnossapito ja päivittäminen, hätäkorjaustyöt, huoltoneuvonta ja ovien hallinta

12 ASSA ABLOY Entrance Systems AB Declaration of conformity - Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC - Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC - Construction Product Directive (CPD) 89/106/EEC as amended by 93/68/EEC - Machinery Directive (MD) 98/37/EEC We ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB Telephone Box 131 Telefax S Landskrona, Sweden declare under our sole responsibility that the type of equipment: IK-A, IKS-A family of products complies with the following statements. EC directive applied to the product: A x LVD 73/23/ EEC + 93/68 EEC B x EMC 89/336/ EEC + 92/31/ EEC + 93/68/ EEC C CPD 89/106/ EEC + 93/68 EEC D x MD 98/37/ EEC Harmonized European standards which have been applied: EN EN EN EN EN 1050 EN /-2 Other standards or technical specifications, which have been applied: BGR 232 pren /-2 BVL BBR UL 325 EC type examination or certificate issued by a notified or competent body (for full address, please contact ASSA ABLOY Entrance Systems AB) concerning the equipment: SP F UL E47835 Vol 1 Sec 007 A B D The equipment conforms completely to applicable parts of stated harmonized standards or D The equipment conforms partially with other standards or technical specifications and to state of the art and technology. A B D The manufacturing process ensures the compliance of the equipment with the technical file. The manufacturing process is yearly assessed by notified bodies. The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: A 00 B 00 XX D April 2006 Research Manager Date Signature Olle Olsson Position EI

13

14

15

16 Australia: Besam Australia Pty Ltd., 235 Huntingdale Road, Oakleigh Victoria, Australia 3166 Tel: Fax: Austria: Besam Austria GmbH, Hütteldorferstraße 216c, 1140 Wien Tel: Fax: Belgium: Besam Belgium NV, Centrum-Zuid 3042, 3530 Houthalen Tel: Fax: Canada: Besam Canada, Inc., 4090 Ridgeway Dr. Unit #16, Mississauga, Ontario L5L 5X5 Canada Tel: Fax: China: Besam Automatic Door Systems Trading (Shanghai) Co. Ltd., Suite 1903, Modern Communication Commercial Tower 218, Hengfeng Road, Shanghai, PRC Tel: Fax: Czech Republic: Besam spol. s r.o., Košarova 23, Praha - Kbely Tel: Fax: Denmark: Besam A/S, Marielundvej 20, 2730 Herlev Tel: Fax: Finland: Besam OY, Agronominraitti 2, Helsinki Tel: Fax: France: Besam S.A.S, 10 Rond Point du Général de Gaulle, Bonneuil s/marne Cedex Tel: Fax: Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, Dieburg Tel: Fax: Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 112, 1222 Budapest Tel: Fax: Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, S Pietro all Olmo (MI) Tel: Fax: Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus AD Ede Tel: Fax: New Zealand: Doorman Besam Ltd., 10 Haultain St., PD Box New Lynn, Auchland 1232 Tel: +64 (0) Fax: +64 (0) Northern Ireland: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Norway: Besam Norge AS, Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 0617 Oslo, Norway Tel.: Fax: Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. J. Olbrachta 94 PL Warszawa Tel: Fax: Portugal: Besam Portugal, Rua Duarte Leite, Charneca da Caparica Tel: Fax: Republic of Ireland: Besam Ltd, unit 39, Navan Enterprise Centre, Trim Road Navan, Co. Meath Tel: Fax: Russia: Besam Export AB (Russian office) Box 120, Ovchinnikovskaya nab. 22/24, building 1 Moscow Russia Tel: Fax: Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd., No 33 Ubi Ave. 3 #03-52 Vertex Singapore Tel: Fax: Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava Tel: Fax: Spain: Besam Ibérica S.A., Sepúlveda, 7A Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Sweden: Besam Sverige AB, Box Landskrona, Sweden Tel: Fax: Besam Export AB Box 669, Landskrona Tel: Fax: United Kingdom: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7EQ Tel: Fax: US: Besam US Inc., 1900 Airport Road, Monroe, NC Tel: Fax: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, SE Landskrona, Sweden Tel: Fax: ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja

Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja Automaattinen liukuovijärjestelmä Besam Slim -sarja Lisävarusteet ja -laitteet Profiilin tyyppi: - Slim - Slim thermo Profiilin viimeistely: - eloksoitua alumiinia, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä

Lisätiedot

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VAROITUKSET... 4 3 MIKÄ ON KÄÄNTÖOVIKONEISTO?... 5 4 KÄTISYYS... 5 5 VETOLAITTEET... 6 6 KÄÄNTÖOVIKONEISTON TOIMINTA... 7 7 IMPULSSILAITTEET...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

www.galebreaker.com Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut

www.galebreaker.com Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut Ilmanvaihto Sääsuoja ja Sisäänpääsyratkaisut Galebreaker tuotteet GALEBREAKER TUOTEOPAS Tämä kaava auttaa valitsemaan oikean ja juuri sinun vaatimuksiasi vastaavan Galebreaker- tuotteen. TÄSSÄ ESITTEESSÄ

Lisätiedot

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 FI Käyttöopas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Toimituksen sisältö Suomi

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe.

COMBISAFE FRANCE SAS. 63 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris France Tel: +33 (0)148 059570 Fax: +33 (0)148 059991 Email: info@combisafe. COMBISAFE INTERNATIONAL LTD Group Head Office Safety Centre Cheaney Drive, Grange Park Northampton, NN4 5FB United Kingdom Tel. +44 (0)1604 660600 Fax. +44 (0)1604 662960 Email: info@combisafe.co.uk COMBISAFE

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION EN 16005 -standardin mukaisia ratkaisuja -pulssianturit ja turva-anturit sarana- ja liukuoviautomatiikkaan. Täyttävät

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta

ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta R ABLOY -kääntöovikoneistoilla toimintavarmuutta automaattiseen ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Helppokulkuisuutta, joka lisää toimintojen sujuvuutta ja ihmisten viihtyvyyttä. Turvallisuutta, joka varmistaa

Lisätiedot

Tiptopwinding. Kelauskone. käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Tiptopwinding. Kelauskone. käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Tiptopwinding Kelauskone käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Osat Edestä Takaa 2 1 19 7 8 3 5 4 6 15 18 17 Edestä ilman suojuksia Kelausakseli 12 13 15 10 11 14 9 16 20 21 22

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Toimiva oviympäristö

Toimiva oviympäristö Toimiva oviympäristö ~Meidän kaikkien etu ~ An ASSA ABLOY Group company Tiesitkö, että oven ja lukon voi avata myös yhdellä kädellä. Lukon rakenne sekä avaimen muoto ja koko helpottavat avaimen asettamista

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

EM COMFORT. Standard -magneettilukko

EM COMFORT. Standard -magneettilukko EM COMFORT Standard -magneettilukko EM COMFORT LINE Älykästä ja taloudellista turvallisuutta EM Comfort Line (EMC) -magneettilukkosarja on tarkoitettu oviin, joista on voitava poistua turvallisesti ja

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö

MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö MyFord Mobilen eväste-/yksityisyyskäytäntö 1. Yleislausunto: Ford Motor Company (osoite 1 American Road, Dearborn, Michigan 48126, Amerikan Yhdysvallat) ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

ABLOY KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA. Sujuvaa liikkumista

ABLOY KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA. Sujuvaa liikkumista ABLOY KÄÄNTÖOVIAUTOMATIIKKA Sujuvaa liikkumista HYGIEENISYYS TURVALLISUUS ESTEETTISYYS ENERGIAN SÄÄSTÖ KÄÄNTÖOVIKONEISTOJEN HYÖDYT ESTEETTÖMYYS ABLOY -OVIA EUROOPPALAINEN EN16005 standardi määrittelee

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot