Besam Heiluriovien. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Besam Heiluriovien. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Besam Heiluriovien käyttölaite IK-A/IKS-A Käyttöohje Alkuperäiset ohjeet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

2 SISÄLTÖ Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta.... Sähkölaitteiden häiriönsieto... Ympäristövaatimukset... Tuotevastuu... Takuu... Huolto... Käyttötarkoitus... Näin IK-A/IKS-A toimii... Tekniset tiedot... Säännölliset turvatarkistukset... Turvalaitteet... Yleiset lisävarusteet... Ongelmanratkaisu... Kunnossapitosuunnitelma... Muut Besam-tuotteet Kaikki oikeudet tähän materiaaliin omistaa ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Skannaus, kopiointi, muuttaminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman ASSA ABLOY Entrance Systems AB:n kirjallista suostumusta. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman etukäteisilmoitusta. Backtrack information: folder: Library, version: a201, date: , time: 12:53:40, state: Working 2

3 Onneksi olkoon uuden automaattisen ovikoneiston hankinnan johdosta. Besam on kehittänyt automaattisia ovia yli 40 vuotta. Uudenaikainen tekniikka sekä huolellisesti testatut materiaalit ja osat varmistavat tuotteiden ensiluokkaisuuden. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös tämä automaattinen ovi tarvitsee säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa. Niistä on lisätietoja tässä käyttöohjeessa. On tärkeää, että tunnet automaattisen oven toiminnan ja ymmärrät sen kunnossapidon tärkeyden, jotta se täyttää turvallisuusvaatimukset. Paikallinen valtuutettu Besam-edustajasi tuntee nämä vaatimukset, paikalliset määräykset ja Besam-suositukset sähkökäyttöisille oville. Valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. VAROITUS VAARASTA Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Sähkölaitteiden häiriönsieto Tämä laite voi luoda ja käyttää radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole oikein asennettu sekä käytetty asianmukaisesti ja tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti, laite saattaa häiritä radioja televisiosignaalien vastaanottamista. Laite on suunniteltu vastaamaan standardin SFS-EN (Yhdysvalloissa FCC 47 CFR osa 15 B) häiriöpäästörajoituksia, joiden tarkoituksena on taata riittävä suoja tällaisia häiriöitä vastaan asennettaessa ovia asuintaloihin. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiosignaalien vastaanottamista, mikä saadaan selville kytkemälle televisio tai radio päälle ja pois, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriön jollakin seuraavista tavoista: Kohdista vastaanottoantenni uudestaan. Sijoita vastaanotin eri paikkaan. Siirrä vastaanotin kauemmaksi laitteesta. Liitä vastaanotin eri pistorasiaan siten, että ovi ja vastaanotin ovat eri piireissä. Tarkista, että maadoitusjohto on liitetty oikein. Tarvittaessa käyttäjä voi kysyä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja televisioasentajalta. Ympäristövaatimukset Noudata paikallisia määräyksiä. Hävitä pakkaukset ja elinkaarensa loppuun tulleet laitteet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteen kierrättäminen määräysten mukaisesti auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 3

4 Besam-tuotteissa on elektroniikkaa ja mahdollisesti myös akkuja, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia aineita. Kun koneisto toimitetaan kierrätykseen, poista nämä materiaalit ja varmista, että ne kierrätetään asianmukaisesti. Tuotevastuu Laitteen omistaja tai sen huollosta vastaava on määräysten mukaan vastuussa seuraavista seikoista. Laitteen on toimittava oikein. Sen on suojattava terveyttä ja turvallisuutta. Laitteen käyttäjän, huoltajan ja tarkistajan on tunnettava laite ja sovellettavat määräykset todistetusti. Laitteen tarkistamisesta, huoltamisesta ja kunnossapitämisestä on pidettävä kirjaa. Laitetta tarkistettaessa on tarkistettava myös hätäavautumistoiminto (jos se on olemassa). Tulipalohyväksytyn ovijärjestelmän sulkemisvoiman on oltava riittävä suhteessa oven kokoon. Takuu Besam antaa 12 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta toimitushetkestä alkaen. Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa. Besam takaa, että ohjelman toiminta vastaa olennaisilta osin sen toimintojen kuvauksia, ja että ohjelma on tallennettu virheettömään tietovälineeseen. Tämä Besam-takuu ei koske ohjelman keskeytyksetöntä toimintaa ja virheettömyyttä järjestelmän normaalia kulumista sulaketta, kuluvia akkuja eikä lasivaurioita järjestelmäpoikkeamia, jotka ovat aiheutuneet muun kuin Besamin tekemästä asennustyöstä järjestelmän muuttamista tai vandalismin aiheuttama vaurioita muiden kuin alkuperäisten Besam-varaosien käyttämistä tarpeettomia huoltokäyntejä puutteellisen tiedonkulun vuoksi (ovi toimii huoltoteknikon saapuessa paikalla, nollaus, virtakatkos) asiakkaan pyynnöstä tehtäviä säätöjä (sulkemis- ja avausnopeus tai tunnistustutkan kentät) Vesivahinko vaikeita sääolosuhteita vaurioita, joiden syihin ASSA ABLOY Entrance Systems AB ei voi vaikuttaa, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, sota, liikekannallepano, kansannousu, kapina, kauppasaarto, sähkönsyötön säännösteleminen ja näiden olosuhteiden alihankkijoille aiheuttamat toimitusviivästymiset. Huomautus: Takuu voi raueta, jos valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjeita ei noudateta. Besamin valtuutetut jälleenmyyjät voivat pidentää loppukäyttäjien takuuaikaa, mutta niillä ei ole valtuuksia antaa kattavampaa tai erilaista takuuta kuin Besamin takuu. Besam-huoltosopimuksen tekeminen auttaa pitämään järjestelmän toimintakunnossa ja antaa huoltopyynnöille etusijan, joten katkosajat vähenevät. 4

5 Huolto Säännölliset tarkistukset on koulutetun ja valtuutetun henkilön tehtäviksi. Huoltovälin on täytettävä vähintään kansalliset määräykset. Tämä on erityisen tärkeää, jos ovi on tulipalohyväksytty tai siinä on hätäavaustoiminto. On suositeltavaa, että vuoden aikana tehdään vähintään kaksi huoltokäyntiä käyttöolosuhteiden mukaan, jotta investoinnin arvo säilyy ja ovi toimii turvallisesti ja luotettavasti. Ota yhteys Besam-edustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care - ratkaisuista. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Käyttötarkoitus Automaattinen kääntöoven IK-A/IKS-A-ovikoneisto tuo tullessaan automaattisen oven edut. Sähkömekaaninen IK-A/IKS-A-ovikoneisto sopii lähes kaikkiin sisä- ja ulkotilojen kääntöoviin. Ovikoneiston voi asentaa yksi- tai monilehtisiin oviin. Se soveltuu raskaaseen käyttöön. Kaikki asennukset ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten käyttökohteessa sovellettavat turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon ja huolto-ohjelma on mukautettava toimintaympäristöön. Näin IK-A/IKS-A toimii IK-A/IKS-An moottori avaa oven. Se sulkeutuu moottorin ja jousen voimalla. Ovikoneisto voidaan myös yhdistää sähkölukkoon. Käyttölaite aktivoidaan manuaalisesti kyynärkytkimen avulla tai käyttämällä automaattista tutkaa. Jos paikalliset määräykset sallivat, käyttölaite voidaan aktivoida myös työntämällä ovea, jos se on varustettu työntötoiminnolla. Kun ovi aktivoidaan, se avautuu ja pysyy avoimena avoinnapitoajan verran. Kun avoinnapitoaika päättyy, ovi sulkeutuu. IK-A/IKS-A voidaan asettaa neljään erilaiseen tilaan ohjelmanvalitsimen tyypin mukaan. Lisätietoja on alla näkyvässä taulukossa. IK-A/IKS-A toimii tavallisen ovensulkimen tavoin, jos se asetetaan käsikäyttöiseen tilaan tai sähkö katkeaa. Asema AUTO- MAATTI- NEN Normaali asento. POIS PÄÄLTÄ AUKI POISTU- MINEN Toiminto Ovi voidaan avata sisä- tai ulkopuolelta manuaalisesti ja/tai käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. Sähkömekaaninen lukko avautuu, jos se on asennettu. Ovi on suljettu. Ovea ei voida avata sisä- ja ulkoimpulssilaitteilla. Ovi on lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata avainkytkimellä (jos asennettu). Ovi on pysyvästi auki. Kulku vain sisäpuolelta. Ovi on normaalisti lukossa, jos sähkömekaaninen lukituslaite on asennettuna. Ovi voidaan avata vain sisäimpulssilaitteella ja avainkytkimellä (jos asennettu). Tekniset tiedot Verkkojännite : 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 24 V DC 5

6 Virrankulutus : Enintään 200 W Sertifiointilaitokset ovat myöntäneet kolmannen osapuolen hyväksynnät käyttämisen ja poistumisreitin turvallisuudelle. Lisätietoja on vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. 6

7 Säännölliset turvatarkistukset Seuraava tarkistusluettelo on laadittu kansallisten ja kansainvälisten määräysten täyttämiseksi sekä toimintahäiriöiden ja henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi. Älä käytä, jos korjausta tai säätöä tarvitaan. Katkaise virransyöttö 12 puhdistamisen tai muun kunnossapidon ajaksi. TOIMINNOT JA SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS ILL PUHDISTAMINEN Paras tapa poistaa pöly ja lika IK-A/IKS-A-järjestelmästä on käyttää vettä ja sientä tai pehmeää liinaa. Mietoa pesuainetta saa käyttää. Emalikerros pysyy kunnossa, kun pinnat puhdistetaan vähintään kolme kertaa vuodessa. Puhdistamisesta on pidettävä kirjaa. Profiilien ja sääsuojuksen harjojen vaurioitumisen välttämiseksi ne on imuroitava viikoittain. Älä altista ikkunoita, ovia tai profiileita emäksisille aineille. Alumiini ja lasi ovat herkkiä emäksisille aineille. Älä puhdista painepesurilla. Koneisto, ohjelmanvalitsin ja anturi saattavat vaurioitua ja vettä saattaa päästä profiilien sisään. Älä käytä kiillottavia pesuaineita. Älä käytä hankaavia materiaaleja (esim. Scotch-brite), sillä ne saattavat aiheuttaa mekaanisia vaurioita. 7

8 Toimenpide Aktivoi käyttölaite ja tarkista seuraavat kiinnitykset silmämääräisesti: käyttölaite 1 varsijärjestelmä 2 kaapelit 3 ohjelmanvalitsimet 4 saranat 5 ovi ja lasi 6 Tarkista myös käyttölaite ja tarkista seuraavat kohteet silmämääräisesti: ovilehden ja oven kehyksen terävät kulmat (jos niitä on) 7 oven tiivisteiden kunto 8 sormisuojaus 9 ja tarkista lopuksi, että koko ovi toimii oikein sekä sulkeutuu hitaasti ja pehmeästi. Aseta ohjelmanvalitsin POIS PÄÄLTÄ-tilaan ja tarkista, että käyttölaite sekä lukko toimivat yhdessä moitteettomasti. Tarkista myös, että lukko todella sulkee oven. 10 Jos esiintyy ongelma Aktivoi manuaaliset aktivointilaitteet, 11 jos ne on asennettu, ja kävele ovea kohden. Tarkista, että ovi avautuu riittävästi, kun kuljet oviaukosta. Tee sama tarkistus käyttämällä automaattisia aktivointilaitteita. 12 Jos valvomattomat turvatunnistimet on asennettu, 13 tarkista ne seisomalla oven kääntymisradalla ja aktivoimalla kääntölaite. Ovi ei saa osua sinuun avautuessaan eikä sulkeutuessaan. Jos et ole varma tunnistimen tyypistä, ota yhteys Besam-edustajaan. Lainsäädäntö edellyttää, että koulutettu huoltohenkilöstö tekee nämä testit säännöllisesti. Hätäpoistumisovet Palo-ovet Aseta ohjelmanvalitsin AUTOMAATTINEN asentoon. Työnnä ovea käsin poistumissuuntaan ja varmista, ettei mikään este tai toiminto estä ovea avautumasta. Varmista myös, että poistumisreitti on vapaa käytettäväksi. Anna oven sulkeutua impulssin jälkeen ja varmista, että este ei estä ovea sulkeutumasta ja lukittumasta tarvittaessa. = = Ota yhteys Besam-edustajaan. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin. 8

9 Automatic door CLASSIFICATION DIN XXXXXXX XXXXXXX XXXX ART. NO. TYPE YEAR+WEEK XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX/XX PROJECT VAC A W Hz SERIAL NO. SITAC1422 SÜD No entry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX EN ISO 9001 Certificate No: , xxxxxxxxx Click! MERKINNÄT Landskrona Sweden Factory No. 1 No entry A B G C D Click! E J Keep clear F Keep clear Automatic door H 40 mm 1100 mm 800 mm ILL Toimenpide Tarkista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja ehjiä. EU-direktiiveissä ja Euroopan ulkopuolisten maiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään merkintöjä. A Tuotemerkintä: Pakollinen Jos esiintyy ongelma B C D E F G H J Hätäpoistumisjärjestelmä: Pakollinen, jos voidaan asentaa Besam-ovitarra: Pakollinen lasin merkitsemiseksi (liikkuvien lasiosien molemmilla puolilla). Lasten valvonta Pakollista, jos käytettävissä (oven molemmilla puolilla). Kiinnitetään oviin, jos niiden käyttäjistä merkittävä osa on lapsia, vanhuksia tai liikuntaesteisiä. Käyttölaite soveltuu liikuntaesteisille: Suositeltava, jos voidaan asentaa (oven molemmilla puolilla). Liikuntaesteisille tarkoitettu aktivointi: Suositeltava, jos voidaan asentaa Ei sisäänpääsyä, yksisuuntaisen liikenteen merkki: Pakollinen Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, jos käytettävissä Automaattinen ovi: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. Pysy loitolla: Pakollinen vain Iso-Britanniassa. = Ota yhteys Besam-huoltoon. Yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla. 9

10 Turvalaitteet Vaikka IK-A/IKS-A täyttää kaikkien turvallisuusmääräysten vaatimukset, sen turvallisuutta ja mukavuutta voidaan parantaa käyttämällä seuraavia lisälaitteita. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besamin edustajaan. Yhdistetyt liikkeen ja läsnäolon tunnistavat anturit Erilliset läsnäoloanturit Yleiset lisävarusteet Voit täydentää IK-A/IKS-A-ovea seuraavilla lisävarusteilla. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Besam-edustajaan. Asentokytkin 4, lisätietoja on sivulla 7. Sähkölukko 10, lisätietoja on sivulla 7. Avainkytkin 11, lisätietoja on sivulla 7. Kyynärkytkin 11, lisätietoja on sivulla 7. Tutka 12, lisätietoja on sivulla 7. Langattomat lähettimet (ei kuvassa) Kulunvalvonta (ei kuvassa) Ongelmanratkaisu Missä vika? Ovi ei aukea. Moottori ei käynnisty. Moottori käynnistyy, mutta ovi ei aukea. Ovi ei sulkeudu. Ovi avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti. Korjaustoimet Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 5. Jos ovessa on tunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Tarkista pääkatkaisija ja virransyötön sulake. Avaa mekaaniset lukot. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Muuta ohjelmanvalitsimen asetusta. Lisätietoja on sivulla 5. Jos ovessa on turvatunnistin, varmista, että tunnistusalueella ei ole esteitä. Varmista, että oven alle ei ole tarttunut mitään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Besam-edustajaan. Jos oveen on asennettu automaattinen aktivointilaite, tarkista, ettei 1-1,5 metrin päässä ovesta ole mitään liikkuvia kohteita. 10

11 Kunnossapitosuunnitelma Kuten aiemmin todettiin, valtuutetun Besam-edustajan tekemä huolto ja säädöt varmistavat, että automaattinen ovi toimii turvallisesti ja oikein. Alla näkyvässä taulukossa on kuvattu osien suositeltu vaihtamisväli kuukausina osana ennakoivaa kunnossapitoa. Ota yhteys Besamedustajaasi ja kysy Besam Pro-Active Care -ratkaisuista. Osa Ohjausyksikkö (CUP) Varmistusakku (EUS) Rullasarja (PAS) Varsinivel (NAS) Moottorin hiiliharjat Muut Besam-tuotteet Valmistenumero Toimintakierrosten tai tuntien määrä <10 Alhainen Liikenne <100 Luja Liikenne Keskikokoinen Liikenne > Kuluttava Ilman Ovijärjestelmät Tasapaino-ovet Ilmaverhot Liukusulkimet Pyöröovet Liukuovet Kääntöovet Automaattiset ja käsikäyttöiset impulssilaitteet Palvelut, kuten ennakoiva kunnossapito ja päivittäminen, hätäkorjaustyöt, huoltoneuvonta ja ovien hallinta

12 ASSA ABLOY Entrance Systems AB Declaration of conformity - Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC - Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC - Construction Product Directive (CPD) 89/106/EEC as amended by 93/68/EEC - Machinery Directive (MD) 98/37/EEC We ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AB Telephone Box 131 Telefax S Landskrona, Sweden declare under our sole responsibility that the type of equipment: IK-A, IKS-A family of products complies with the following statements. EC directive applied to the product: A x LVD 73/23/ EEC + 93/68 EEC B x EMC 89/336/ EEC + 92/31/ EEC + 93/68/ EEC C CPD 89/106/ EEC + 93/68 EEC D x MD 98/37/ EEC Harmonized European standards which have been applied: EN EN EN EN EN 1050 EN /-2 Other standards or technical specifications, which have been applied: BGR 232 pren /-2 BVL BBR UL 325 EC type examination or certificate issued by a notified or competent body (for full address, please contact ASSA ABLOY Entrance Systems AB) concerning the equipment: SP F UL E47835 Vol 1 Sec 007 A B D The equipment conforms completely to applicable parts of stated harmonized standards or D The equipment conforms partially with other standards or technical specifications and to state of the art and technology. A B D The manufacturing process ensures the compliance of the equipment with the technical file. The manufacturing process is yearly assessed by notified bodies. The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: A 00 B 00 XX D April 2006 Research Manager Date Signature Olle Olsson Position EI

13

14

15

16 Australia: Besam Australia Pty Ltd., 235 Huntingdale Road, Oakleigh Victoria, Australia 3166 Tel: Fax: Austria: Besam Austria GmbH, Hütteldorferstraße 216c, 1140 Wien Tel: Fax: Belgium: Besam Belgium NV, Centrum-Zuid 3042, 3530 Houthalen Tel: Fax: Canada: Besam Canada, Inc., 4090 Ridgeway Dr. Unit #16, Mississauga, Ontario L5L 5X5 Canada Tel: Fax: China: Besam Automatic Door Systems Trading (Shanghai) Co. Ltd., Suite 1903, Modern Communication Commercial Tower 218, Hengfeng Road, Shanghai, PRC Tel: Fax: Czech Republic: Besam spol. s r.o., Košarova 23, Praha - Kbely Tel: Fax: Denmark: Besam A/S, Marielundvej 20, 2730 Herlev Tel: Fax: Finland: Besam OY, Agronominraitti 2, Helsinki Tel: Fax: France: Besam S.A.S, 10 Rond Point du Général de Gaulle, Bonneuil s/marne Cedex Tel: Fax: Germany: Besam GmbH, Lagerstraße 45, Dieburg Tel: Fax: Hungary: Besam Kft., Nagytétényi út 112, 1222 Budapest Tel: Fax: Italy: Besam S.p.A., Via Monzoro 142, S Pietro all Olmo (MI) Tel: Fax: Netherlands: Besam Nederland BV, Postbus AD Ede Tel: Fax: New Zealand: Doorman Besam Ltd., 10 Haultain St., PD Box New Lynn, Auchland 1232 Tel: +64 (0) Fax: +64 (0) Northern Ireland: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Norway: Besam Norge AS, Brobekkveien 80 Postboks 25 Tveita, 0617 Oslo, Norway Tel.: Fax: Poland: Besam Polska Sp. z.o.o., ul. J. Olbrachta 94 PL Warszawa Tel: Fax: Portugal: Besam Portugal, Rua Duarte Leite, Charneca da Caparica Tel: Fax: Republic of Ireland: Besam Ltd, unit 39, Navan Enterprise Centre, Trim Road Navan, Co. Meath Tel: Fax: Russia: Besam Export AB (Russian office) Box 120, Ovchinnikovskaya nab. 22/24, building 1 Moscow Russia Tel: Fax: Singapore: Besam (Mfg) Pte Ltd., No 33 Ubi Ave. 3 #03-52 Vertex Singapore Tel: Fax: Slovak Republic: Besam, spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava Tel: Fax: Spain: Besam Ibérica S.A., Sepúlveda, 7A Alcobendas (Madrid) Tel: Fax: Sweden: Besam Sverige AB, Box Landskrona, Sweden Tel: Fax: Besam Export AB Box 669, Landskrona Tel: Fax: United Kingdom: Besam Ltd., Washington House, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7EQ Tel: Fax: US: Besam US Inc., 1900 Airport Road, Monroe, NC Tel: Fax: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, SE Landskrona, Sweden Tel: Fax: ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION http://fi.yourpdfguides.com/dref/2996376

Käyttöoppaasi. TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION http://fi.yourpdfguides.com/dref/2996376 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TRIMBLE S SERIES TOTAL STATION. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

PT-36 Mekaaninen plasmakaaripoltin

PT-36 Mekaaninen plasmakaaripoltin PT-36 Mekaaninen plasmakaaripoltin Käyttöohje (FI) 0558006966 03/2009 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 201, MI 202, MI 204 and MI 301. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 201, MI 202, MI 204 and MI 301. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET Grundfos GO Remote Grundfos MI 201, MI 202, MI 204 and MI 301 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Käyttöohje Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2

Lisätiedot

57592 FI - FINNISH 07/31/13. SÄHKÖGRILLIN OMISTAJAN OPAS Lue tämä opas ennen sähkögrillin käyttöä. VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA

57592 FI - FINNISH 07/31/13. SÄHKÖGRILLIN OMISTAJAN OPAS Lue tämä opas ennen sähkögrillin käyttöä. VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA SÄHKÖGRILLIN OMISTAJAN OPAS Lue tämä opas ennen sähkögrillin käyttöä. VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA Laite on suunniteltu 220-240 V - 50/60Hz jännitteelle Teho: 2 200 W m Lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen

Lisätiedot

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

28 www.intexnordic.com. Sivu 28

28 www.intexnordic.com. Sivu 28 28 www.intexnordic.com Sivu 28 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli 6220

Lisätiedot

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista muutoksista,

Lisätiedot

Acer-projektori. K10 Käyttöohjekirja

Acer-projektori. K10 Käyttöohjekirja Acer-projektori K10 Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2008. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer-projektorin K10 Käyttöohjekirja Ensimmäinen julkistus: 12/2008 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTOTILAT 9 ITSE-OPPIVA

Lisätiedot

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Sisältö Turvallisuus 3 Aloittaminen 4 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 4 Lataa kaiutin

Lisätiedot

Acer v200 Series Travel Companion. Käyttäjän käsikirja

Acer v200 Series Travel Companion. Käyttäjän käsikirja Acer v200 Series Travel Companion Käyttäjän käsikirja Tekijänoikeudet 2007. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer v200 Series Käyttäjän käsikirja Alkuperäisjulkaisu: Tammikuu 2007 Acer ja

Lisätiedot

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI) Invacare Octave TM Käyttöohje (FI) Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa...3 2. Octave TM käyttö...7 3. Octave TM vastaanottaminen...11 4. Osien purkaminen...14 5. Johdot...15 6. Lisävarusteiden osanumerot...16

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP VECTRA VL600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/887648

Käyttöoppaasi. HP VECTRA VL600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/887648 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

MagniLink Visionin lisävarusteet

MagniLink Visionin lisävarusteet Käyttöohje MagniLink Visionin lisävarusteet Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy Sirrikuja 3 L Puh: 040 777 1320 Sähköposti: info@lowvision.fi 00940 Helsinki Fax: 09 6898 8342 Internet: www.lowvision.fi

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot