Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012"

Transkriptio

1 5 Kevythissi kotiin Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko KÄKÄTE-oppaita 5/2012

2 Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko Kevythissi kotiin KÄKÄTE-oppaita 5/2012

3 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia projekti) Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry Malmin kauppatie HELSINKI Puh Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Hämeentie A HELSINKI Puh ISBN (nid., Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN (nid., Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) ISBN (PDF, Vanhustyön keskusliitto ry) ISBN (PDF, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry) KÄKÄTE-oppaita 5/2012 Kevythissi kotiin Tekijät: Ira Verma, Kirsti Pesola ja Sara Ikävalko Tekstin stilisointi: Hennariikka Intosalmi, Vanhustyön keskusliitto ry Valokuvat: Tuotteiden toimittajat, ellei toisin mainittu Yhteyshenkilö: Kirsti Pesola, Vanhustyön keskusliitto ry Kannet ja taitto: Vitale / Taina Leino Paino: Kopio Niini, Helsinki 2012 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

4 Lukijalle Arjesta suoriutuminen on hyvän elämän perusta. Tämä ei kuitenkaan toteudu, jos kotona ei pysty liikkumaan ja toimimaan itsenäisesti. Ikääntyminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja apuvälineiden käyttö vaikuttavat liikkumiseen, ja pienetkin tasoerot voivat hankaloittaa päivittäisiä toimintoja merkittävästi. Moni ikäihminen asuu useampikerroksisessa asunnossa. Kun oman kodin portaissa kulkeminen ei enää ole turvallista tai jos portaat suorastaan estävät esimerkiksi ulkoilun tai omatoimisen pesutiloissa käymisen, voi kevythissin hankinta olla ajankohtaista. Ajatus omaan kotiin sijoitettavasta kevythissistä voi toki tuntua vieraalta, mutta nykyään on saatavilla monia tasonvaihtoratkaisuja, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin tiloihin, tyyleihin ja tarpeisiin. Asunnonmuutostöiden ja kevythissin asentamisen avulla voidaan omassa kodissa asumista usein jatkaa, vaikka toimintakyky heikentyisikin. Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä vuonna 2012 Suomen markkinoilla olleita erilaisia kotikäyttöön suositeltavia kevythissejä ja niiden toimintaperiaatteita. Oppaassa kerrotaan, miten kodin tilat vaikuttavat kevythissin valintaan ja mihin seikkoihin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Kevythissi tulee kuitenkin aina valita yhdessä ammattilaisen kanssa, jotta laite sopii tilaan ja vastaa käyttäjien yksilöllisiä tarpeita. Oppaassa käsitellään lyhyesti myös kevythissin hankintaan liittyviä lupaasioita ja käytön mukanaan tuomaa huoltovelvollisuutta. Opas on suunnattu henkilöille, jotka harkitsevat kevythissin hankintaa itselleen tai omaiselleen. Siitä on hyötyä myös kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen työntekijöille ja päättäjille. Opas palvelee lisäksi rakennuttajia ja suunnittelijoita, jotka haluavat kevythissin uuteen taloon tai jotka haluavat varautua kevythissin hankintaan ja helppoon asennukseen myöhemmin. Oppaan tekemisen aikana on haastateltu laajaa asiantuntijajoukkoa. Suomessa toimivat alan yritykset ovat antaneet apuaan ja materiaaliaan tämän oppaan käyttöön. Haluan lausua heille erityiset kiitokset oppaan tekijöiden puolesta. Tämä opas on tehty Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin ja KÄKÄTE-projektin yhteistyönä. Joulukuussa 2012 Kirsti Pesola

5 Sisällys Lukijalle Taustaa Kevythissin valinta Mikä on kevythissi? Kevythissityypit Pystyhissi Porrashissi Kevythissi olemassa olevaan rakennukseen Kevythissi uudisrakennukseen Kevythissi ja käyttäjän tarpeet Kevythissin valintaan vaikuttavat asiat Kevythissin asennus Pystyhissin asennus Pystyhissin tilantarve ja mitoitus Pystyhissi sisäkäyttöön Pystyhissi ulkokäyttöön Porrashissin asennus Porrashissin tilantarve Porrashissi sisäkäyttöön Porrashissi ulkokäyttöön Porrashissin lisävarusteet Kevythissin sähköliitännät Painikkeet ja ohjauslaitteiden hallinta Kevythissin hankinta Oma hankinta Kunnan hankinta Rakennuslupa ja toimenpidelupa Avustukset Korjausneuvonta Kevythissin käyttöikä ja kierrätettävyys Kevythissin käyttöönotto, huoltovelvollisuus ja tarkastukset Kevythissin käyttöönotto Huoltovelvollisuus ja huolto-ohjelma Määräaikaistarkastukset... 29

6 6 Suomessa saatavilla olevia, kotikäyttöön suositeltavia kevythissejä Kuilulliset pystyhissit Aritco 4000, Butler Aritco 6000, Thyssen Vector DomusLift Kalea A4 Primo KONE Motala Kotihissi NTD A300S ja NTD A Thyssen Orion Kuiluttomat pystyhissit Columbi III, Stepless LP EasyLift HIRO Kalea B4 Primo, NTD B300, Ulkohissi B LP MPR Low Up MPR Strategos III Tuolihissit ACORN Superglide Flow Levant Lippelift T80-chair Minivator Platinum Curve, Platinum Curve HD Stannah 260SL Stannah 420SL Lavahissit Delta HIRO HIRO Kalea ROC (Roll On Compact) Konstanz T100, Porraskaidehissi Lippelift T80, Porraskaidehissi T80, Porraskaidehissi Omega Muut nostolaitteet ja tuotteet FlexStep hissiporras Kevythissejä myyvät yritykset Suomessa TAULUKOT Kuiluton pystyhissi Kuilullinen pystyhissi Tuolihissit Lavahissit... 54

7 1 Taustaa Suomi on pientalovaltainen maa. Suurin osa suomalaisista asuu pientaloissa omakotitaloissa, paritaloissa ja rivitaloissa ja huomattava määrä näistä pientaloista on kaksi- tai useampikerroksisia. Nykyinen esteettömyyslainsäädäntö ei juurikaan koske pientaloja, joten niiden suunnittelussa ei pääsääntöisesti ole otettu huomioon liikkumisesteisten henkilöiden tarpeita. Yli 65-vuotiaat asuvat hieman muuta väestöä useammin pientaloissa. Kevythissien tarve tuleekin Suomessa kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. Kun toimintakyky alkaa iän myötä heiketä, saattaa useampikerroksinen oma koti käydä mahdottomaksi asua, etenkin, jos makuu- ja peseytymistilat eivät sijaitse sisääntulokerroksessa. Suurin osa ikäihmisistä haluaa kuitenkin asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, mikä tarkoittaa joillekin sitä, että oma asunto on remontoitava itselle sopivaksi ja tarvittaessa esteettömäksi hissin avulla. Ikäihmisten kotona asuminen on myös yhteiskunnan tavoite. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan valtakunnallisena tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä % asuu kotonaan itsenäisesti. Esimerkiksi sotainvalidien keski-ikä on tällä hetkellä noin 90 vuotta ja 90 % heistä asuu kotonaan. Tähän on osaltaan vaikuttanut veteraanien kuntoutustoiminnan lisäksi jo pitkään jatkunut korjausneuvonta ja heidän asunnoissaan toteutetut esteettömyyskorjaukset. Kevythissi on useampitasoisessa asunnossa laatutekijä, jota oppii arvostamaan, vaikka itse ei sitä päivittäin tarvitsisi. Kevythissi mahdollistaa helpon liikkumisen asunnossa esimerkiksi silloin, kun perheenjäsen on tilapäisesti loukkaantunut tai huonosti liikkuva ystävä tai sukulainen tulee kylään. Tietyt kevythissityypit mahdollistavat myös painavien huonekalujen yms. siirtelyn tasolta tai kerroksesta toiseen. Pientalojen sisäänkäynnit on yleensä toteutettu muutaman porrasaskelman korkeudelle maanpinnasta, ja asumiselle välttämättömät tilat saattavat sijaita monessa eri kerroksessa. Esimerkiksi rintamamiestaloissa sauna- ja peseytymistilat sijoittuvat yleensä kellarikerrokseen ja makuutilat yläkertaan. Uudet pientalot taas kaavoitetaan entistä pienemmille rakennuspaikoille, jolloin on lähes mahdotonta rakentaa yksikerroksista pientaloa. Jopa kerrostalojen asuntoja toteutetaan kaksikerroksisina. Sisäänkäynnille rakennettava luiska on usein edullisin tapa toteuttaa esteetön kulku taloon. Kaikkialla ei kuitenkaan ole riittävästi tilaa luiskalle tai se voisi viedä liian suuren osan piha-alueesta. Pääsääntöisesti luiska sopii vain pieniin tasoeroihin, ja niissäkin turvallisesta ja esteettömyysmääräysten mukaisesta luiskasta tulee usein hyvin pitkä. Yhden tavallisen porrasaskelman korvaaminen vaatii sisätiloissa noin kahden metrin pituisen luiskan, ulkona vielä pidemmän. Kevythissi onkin monissa tapauksissa varteenotettava vaihtoehto. 6

8 2 Kevythissin valinta 2.1 Mikä on kevythissi? Kevythissit ovat konedirektiivin alaisia henkilönostimia. Kevythissejä käytetään mm. asunnon sisäisinä kerrostenvälisinä nostimina sekä rakennuksessa olevien pienehköjen tasoerojen välisinä nostimina niin sisä- kuin ulkotiloissa. Julkisissa tiloissa kevythissit ovat usein portaiden rinnalle jälkikäteen asennettuja nostimia, jotka mahdollistavat liikkumisen lastenvaunujen tai pyörällisten apuvälineiden kanssa. Niitä käytetään myös monikerroksisen tilan eri kerrosten väliseen liikenteeseen, etenkin jos laitetta ei tarvita kovin usein. Kevythissien asennusaika on yleensä muutaman päivän luokkaa, ja yksinkertaisimmat porrashissit voidaan asentaa jopa muutamassa tunnissa. Toimitusaika on kuitenkin useita viikkoja tilauksesta. Kevythissit tarvitsevat yleensä yksivaihevirtaa, joten ne useimmissa tapauksissa voidaan liittää suoraan asunnon sähköverkkoon. Kohdassa 3.3 Kevythissin sähköliitännät on lisää tietoa asiasta. Kevythissin käytössä on joitakin erityispiirteitä verrattuna hissidirektiivin alaisiin tavallisiin hisseihin: kevythissi liikkuu hitaammin kuin tavallinen hissi; suurin sallittu nopeus on 0,15 m/s, kevythissiä ohjataan useimmissa tapauksissa pitämällä painonappia painettuna koko hissimatkan ajan ja kevythissit ovat hankintahinnaltaan huomattavasti edullisempia kuin tavalliset hissit. Kotikäytössä olevan kevythissin huoltotarve vaihtelee hissityypin ja käyttötiheyden mukaan. Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että matkustajien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista voi tapahtua turvallisesti ja riittävän nopeasti 1. Tämä koskee myös kevythissejä. Kuilulliset pystyhissit on varustettu gsm-puhelinyhteydellä, jolla voi pyytää tarvittaessa apua. Kuiluttomissa pystyhisseissä ja porrashisseissä tätä kaksisuuntaista puheyhteyttä ei ole, joten on suotavaa, että yksin kotonaan laitetta käyttävät henkilöt pitävät mukanaan tavallista matka- 1 KTMa 663/1996 7

9 puhelinta, turvaranneketta tms. välinettä, jolla saa kutsutuksi apua, jos laitteen toimintaan tulee häiriö. Tosin on huomattava, että asiallisesti huolletut kevythissit ovat hyvin toimintavarmoja. 2.2 Kevythissityypit Kevythissit voidaan jakaa pystyhisseihin ja porrashisseihin sen mukaan, miten ne liikkuvat. Pystyhisseissä nosto tapahtuu pystysuoraan ja porrashisseissä porrasaskelmien suuntaisesti. Tässä oppaassa käytetään alla esitettyjä nimikkeitä. Kevythissialan yritykset käyttävät kevythisseistä vaihtelevasti hyvinkin erilaisia nimityksiä, jotka on mainittu sulkeissa. Pystyhissejä ovat: kuilullinen pystyhissi (kuilullinen kotihissi) ja kuiluton pystyhissi (kuiluton kotihissi, lavamallinen tasonostin, vammaisnostin). Porrashissejä ovat: tuolihissi (porrashissi) ja lavahissi (lavamallinen kaidehissi, lavanostin, porrashissi, porraskaidehissi, pyörätuolilavallinen porrashissi, pyörätuoliporrashissi, tasonostin, vammaisnostin). Tavaranostimet ja lavahissit on suunniteltu ainoastaan tavaroiden siirtämiseen. Niitä ei pidä käyttää henkilönostimina. Lisäksi on saatavilla esimerkiksi allashissejä, jotka auttavat siirtymään uima-altaaseen turvallisesti, ammehissejä, jotka auttavat siirtymään kylpyammeeseen turvallisesti sekä erilaisia, lähinnä julkisiin rakennuksiin tarkoitettuja nostimia. Näitä tuotteita ei ole tässä oppaassa esitelty. 8 Kuvat ylhäältä alas: Kuva 1. Kuilullinen pystyhissi Kuva 2. Kuiluton pystyhissi Kuva 3. Tuolihissi Kuva 4. Lavahissi

10 2.2.1 Pystyhissi Pystyhissi on nostin, joka liikkuu pystysuoraan ylös ja alas. Se voi olla hissikorillinen (tavallisen hissin näköinen), yläosastaan avoin, matalin suojaseinin ja ovin varustettu tai kokonaan avoin, mutta silti suojakaitein varustettu nostin. Valtaosa kuilullisista pystyhisseistä on lavamallisia, eli niissä ei ole varsinaista hissikoria. Niissä on yhdellä tai useammalla sivulla suojaseinä, ja kerrostasanteella on ovi tai suojakaide. Mikäli pystyhissi on varustettu hissikorilla, ja siinä on ovet sekä hissikorissa että kerrostasanteella, se saa toimia impulssiohjauksella. Tällöin hissin painonappia ei tarvitse pitää koko hissillä ajamisen ajan painettuna, vaan riittää, että sitä painaa kerran. Tällaisen hissin tilantarve on hissikorista ja kaksoisovirakenteesta johtuen aina suurempi kuin ilman hissikoria olevien kuilullisten pystyhissien. Kuva 5. Lattian päälle asennetun pystyhissin lattian ja alimman tason lattiapinnan välillä on tasoero, minkä takia hissin sisäänkäynnin eteen tarvitaan luiska. 9

11 Pystyhissit ovat tyypillisesti kevytrakenteisia, jolloin ne voidaan useimmiten asentaa olemassa olevalle lattialle tai ne vaativat vain mm:n syvyisen kuilukuopan. Mikäli kuilukuoppaa ei voida toteuttaa, tulee alimpaan kerrokseen rakentaa luiska hissiin pääsyä varten. Ulkona pystyhissit vaativat routimattoman alustan. Pystyhissien nostokorkeus vaihtelee aina 5 sentin tasoerosta enintään kuuden kerrosvälin tasoeroon. Niillä voi olla useita pysähdystasoja ja niihin voi saada kulkumahdollisuuden laitteen vastakkaisilta puolilta tai jopa kolmelta sivulta. Jotkin mallit voidaan asentaa myös rakennuksen ulkopuolelle. Pystyhissin kulkuaukon on oltava vähintään 800 mm leveä, suosituksena on kuitenkin 900 mm. Yksityiskäytössä olevassa pystyhississä voi kulkuaukko tosin olla kapeampikin, jos olemassa olevaan rakennukseen ei saada mahtumaan suosituksen mukaisin ovin varustettua kevythissiä. Kuilullisia pystyhissejä käytetään yli kolmen metrin tasoeroissa ja aina, kun on välttämätöntä asentaa hissi kulkemaan rakennuksen välipohjan läpi. Kuiluttomat pystyhissit on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kolmen metrin nostoihin. Rakennuksen ulkopuolelle asennettaviin kuilullisiin pystyhisseihin suositellaan jonkinlaista lämmityslaitetta talven kylmiä säitä varten. Vastaavasti kuiluttomiin ulos asennettaviin pystyhisseihin suositellaan kevyttä suojaa sateen, lumen ja jään pitämiseksi poissa ja hissin pitämiseksi käyttökuntoisena säästä riippumatta. Sähkökatkosten varalta kuilulliset pystyhissit on varustettu käsikäyttöisellä mekanismilla, jolla hissi saadaan lasketuksi alemmalle porrastasanteelle. Käytännössä kyseessä on käsikampi, joka laitetaan konekaapissa olevaan koloon, jolloin kammesta kääntämällä kevythissi laskeutuu. Kampea ei voida käyttää kevythissistä käsin. Laite voidaan varustaa myös akkuvarmennuksella eli akkukäyttöisellä alasajomekanismilla, jolloin kevythissin sisällä on nappi, jota painamalla laite saadaan Kuva 6. Alumiiniverho laitteen alaosassa sekä suojakangas suojaavat lumelta ja jäältä. 10

12 laskeutumaan alemmalle tasolle. Akkuvarmennus on laitteissa joko vakio- tai lisävarusteena, riippuen mallista ja laitteen toimittajasta Porrashissi Porrashissi on suhteellisen kevyt akkukäyttöinen, sähkömoottorilla kulkeva tuoli- tai lavamallinen nostin, joka liikkuu tasojen välillä portaisiin asennettua kiskoa pitkin. Porrashissin akku latautuu automaattisesti, kun se on ylä- tai alaasennossa pois käytöstä, sillä kokonaisuus on aina kytkettynä verkkovirtaan. Näin ollen akun latauksesta ei tarvitse erikseen huolehtia ja akkukäyttöisyyden ansiosta toimintavarmuus säilyy myös sähkökatkosten aikana. Porrashissin ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti istuimelta tai lavalta käsin, mutta niitä voidaan ohjata myös ylä- tai alatasanteilta ns. kutsupainikkeella. Useisiin malleihin on saatavilla myös kauko-ohjain. Kuva 7. Tuolihissin voi taittaa pystyyn, kun se ei ole käytössä. Kotiympäristössä porrashissi voidaan asentaa mitä vaativimpiin tiloihin. Esimerkiksi tyypillisen rintamamiestalon kellarikerrokseen sijoittuviin saunaan ja peseytymistiloihin johtavat portaikot voivat olla hyvinkin jyrkät ja ahtaat. Jotkin porrashissit soveltuvat myös ulkokäyttöön. Porrashissin muotoiluun kiinnitetään nykyään erityistä huomiota, jotta laitteet soveltuisivat erilaisiin koteihin. Tuotteiden materiaali- ja värivalikoimasta on valittavissa lukuisia omaan kotiin sopivia vaihtoehtoja. On suositeltavaa, että portaikon ylä- tai alatasanteella on tilaa porrashissin säilytystä ja latausta varten, esimerkiksi alatasanteella portaan alla tai ylätasanteella kaiteen vierellä. Porrashissit voi nostaa pystyyn, kun ne eivät ole käytössä. Tällöin kulkuväylät jäävät vapaaksi. Tuolihississä kuljetaan istuimella istuen, sivuttain kylki menosuuntaan. Tuolihissiä ohjataan käsinojissa olevista ohjaimista tai kaukosäätimellä. Tuolihissi on tarkoitettu yhdelle hengelle, ja tuolihissin kantavuus voi nykyisin olla jopa 225 kg. Istuin kääntyy 11

13 sivusuunnassa istuutumisen ja poistumisen helpottamiseksi. Tuolihissiin on asennettavissa erilaisia lisävarusteita asiakkaan tarpeen mukaan, esimerkiksi istuimen korkeussäätö tai 5-pisteturvavyö. Lavahississä kuljetaan noin 80 cm x 100 cm:n suuruisen lavan päällä seisten, taittoistuimella istuen tai pyörätuolissa istuen. Lavahissiä ohjataan laitteen sivussa olevista ohjaimista tai esimerkiksi johdon päässä olevalla ohjaimella. Lavahissin kantavuus voi olla jopa 300 kg ja siinä voi kulkea kaksikin henkilöä samanaikaisesti. Siihen mahtuu esimerkiksi pyörätuoli tai rollaattori. Lavahisseihin on saatavilla useita lisävarusteita, esimerkiksi taittuva istuin. Kuva 8. Tuolihississä kuljetaan kylki edellä. 12

14 2.3 Kevythissi olemassa olevaan rakennukseen Kevythissin hankinta olemassa olevaan rakennukseen vaatii huolellista suunnittelua, ja siinä kannattaa käyttää ammattilaisen apua. Kevythissityypin valintaan vaikuttavat sen käyttöympäristön suomat mahdollisuudet (rakennus, tontti jne.) ja laitetta käyttävien henkilöiden tarpeet ja toimintakyky. Mikäli kevythissi hankitaan kotiin käyttäjien iän, vamman tai sairauden aiheuttamien toimintarajoitteiden takia, on hyvä miettiä hankintaa myös tulevaisuuden näkökulmasta: esimerkiksi miten toimintakyky muuttuu sairauden edetessä. Mikäli asunnon portaikon mitoitus on riittävä, kevythissi asennetaan yleensä portaikon yhteyteen. Kantavat rakenteet ja ikkunoiden sijainti vaikuttavat siihen, mihin ja miten pystyhissi voidaan sijoittaa ja kiinnittää. Portaikon muoto on puolestaan yksi olennaisista porrashissin valintaan vaikuttavista seikoista. Portaiden ja muiden kulkuteiden turvallisuus ja toimivuus tulee taata kevythissin asennuksen jälkeenkin, sillä porrashissin kiskot kaventavat portaita jonkin verran. Ahtaissakin portaikoissa tulee olla riittävästi tilaa pelastautumiselle. Vanhoissa taloissa on kuilullisten pystyhissien asennuksessa tärkeää huomioida ylätasanteen vapaa korkeus, jonka tulee olla vähintään 2 metriä. Pystyhissin asentaminen vanhaan rakennukseen vaatii joissakin tapauksissa alapohjan vahvistamista, sillä kuilun pohjan on oltava riittävän tukeva, koska kevythissin koko paino kohdistuu siihen. Pystyhissin ja huoneen lattiapinnan tasojen välisen korkeuseron poistaminen alatasolla vaatii joko rakenteellisia muutoksia lattiaan, tai tasoeron hoitamista luiskan avulla. Asunnon mahdolliset palo-osastorajat on myös otettava huomioon kevythissiä suunniteltaessa. Jos pystyhissi asennetaan kulkemaan esimerkiksi alakerran autotallista suoraan ylös kerroksiin, tarvitaan palonkestävät kuilurakenteet ja palo-ovet, ovathan autotalli ja asuintilat eri paloaluetta. Tuolihissiä asennettaessa porrasaskelman ja kattorakenteen välinen vähimmäisvapaakorkeus on 1750 millimetriä. Porrashissin vaatima portaikon minimileveys on 800 millimetriä. Lavahissin tilantarve on aina suurempi kuin tuolihissin. Portaiden rakenteiden on oltava riittävän tukevia porrashissin rakenteiden ja mahdollisten tukipylväiden kiinnitystä varten. On tärkeää huomioida esteetön pääsy kevythissiin ja siitä pois. On syytä miettiä, miten liikkuminen ja siirtyminen onnistuvat, jos asukkaan käyttöön tulee pyörätuoli, rollaattori tai jokin muu tilaa vievä apuväline. Seuraavia asioita on hyvä tarkastella, kun suunnittelee kevythissiä olemassa olevaan rakennukseen: onko kevythissille johtava kulku esteetön kaikilla hissin pysähtymistasoilla, mahtuuko suunnitellun pystyhissin oven avaamaan ja liikkumaan sen edessä mahdollisen apuvälineen kanssa, missä porrashissiä pidetään silloin kuin sitä ei käytetä, onko esimerkiksi ylätasanteella tai portaikon alla säilytystilaa, 13

15 ovatko portaat turvalliset kävelijöille porrashissin asennuksen jälkeen, saako portaiden käsijohteesta tukea porrashissistä huolimatta, asennetaanko porrashissi portaiden ulko- vai sisäkaarteeseen ja kunnioittaako kevythissi asunnon visuaalista tyyliä? 2.4 Kevythissi uudisrakennukseen Nykyiset rakentamismääräysten esteettömyysvaatimukset eivät juurikaan koske pientaloja muuten kuin sisäänkäynnin osalta. Yhä useammin halutaan kuitenkin varautua kevythissin asentamiseen jo uuden rivi- tai omakotitalon suunnitteluvaiheessa. Jos kevythissiä ei hankita jo rakentamisvaiheessa, sen myöhemmälle asentamiselle voidaan silti varata tila. Pystyhissi voidaan toteuttaa pientaloon, tai miksei vaikka kaksikerroksiseen kerrostaloasuntoon usealla eri tavalla. Oleellista on, että suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon mahdollisen kevythissin todellinen tilantarve. Tarkempia tietoja voi kysyä kevythissejä toimittavilta yrityksiltä, vaikka haluaisikin vain varautua laitteen myöhempään asentamiseen. Pystyhissille voidaan varata tila esimerkiksi portaikon keskelle tai mahdollisen koko rakennuksen korkuisen olohuoneen tms. tilan reunaan. Tilavaraus voidaan tehdä myös sijoittamalla ylimääräiset vaatehuoneet tai säilytystilat päällekkäisiin kerroksiin niin, että niiden välinen välipohja on helposti poistettavissa. Näistä tiloista saadaan tarvittava hissikuilu. Pystyhissin kuilun alaosan tarvitsema pieni syvennys voidaan ottaa huomioon jo rakennuksen alapohjan toteutuksessa. Pientaloihin voidaan varata paikka pystyhissille myös rakennuksen ulkopuolelta niin, että julkisivussa on esimerkiksi pystysuuntainen nauhaikkuna, joka on helposti poistettavissa ja johon on rakennettavissa pystyhissin kuilu. Tällöin voidaan järjestää esteetön hissillinen sisäänpääsy tarvittaessa suoraan pihatasolta. Hissin sisäänkäynnin tulee kuitenkin olla säältä suojattu. Kevythissin hankinta voi olla edullisempaa ja mielekkäämpää kuin ns. selviytymiskerroksen toteuttaminen asuntoon. Selviytymiskerroksella tarkoitetaan sitä, että useampikerroksisen pientalon sisääntulokerrokseen on sijoitettu kaikki asumisen kannalta välttämättömät tilat: wc- ja peseytymistilat, keittiö, olohuone, sekä vähintään yksi liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle mitoitettu makuuhuone vaatesäilytystiloineen. Näin toteutetussa asunnossa voi jatkaa asumista siinäkin tilanteessa, kun ei pääse portaita myöden toisiin kerroksiin Kevythissi ja käyttäjän tarpeet Kevythissiä hankkiessa on hyvä ottaa huomioon käyttäjän mahdolliset erityispiirteet. Meitä on kovin monenlaisia: lyhyitä ja pitkiä, painavia ja kevyitä, vasen- ja oikeakätisiä, epävarmasti käveleviä ja erilaisten apuvälineiden kanssa liikkuvia. Ihmisten kyky oppia 2 Pesola Kirsti: Esteettömyysopas mitä, miksi, miten, Invalidiliiton julkaisuja O.39, Helsinki

16 käyttämään uusia laitteita vaihtelee, mutta erityisesti muistisairaan henkilön kyky oppia uutta heikentyy sairauden edetessä. Toimintakyky ja voimavarat vaihtelevat ihmisestä riippuen. Jos esimerkiksi käyttäjällä on taipumusta huimaukseen, voidaan porrashissin kulkureitti suunnitella mahdollisimman loivaksi ja etäisyys porrasaskelmiin matalaksi. Myös refleksinomaiset pakkoliikkeet tai esimerkiksi heikko näkö vaikuttavat laitevalintaan. Monet toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet ovat eteneviä. On suositeltavaa tiedustella lääkärin, toiminta- tai fysioterapeutin arviota tuen tarpeesta tällä hetkellä sekä miten tilanne voi kehittyä esimerkiksi seuraavien viiden vuoden aikana. Asukkaan tulee tuntea kevythissin käyttö turvalliseksi ja helpoksi. Omaishoitaja ja muut omaiset ovat oleellisessa roolissa siinä, että apua tarvitseva asukas hyväksyy laitteen ja saa siitä hyvän käyttökokemuksen. Kevythissin on tarkoitus helpottaa ja keventää myös perheenjäsenten taakkaa ja avustavaa roolia. On kuitenkin hyvä muistaa, että portaissa pitää päästä liikkumaan jalan sujuvasti ja turvallisesti asennuksen jälkeenkin. 2.6 Kevythissin valintaan vaikuttavat asiat Kevythissin valintaan vaikuttavat sekä käyttäjien tarpeet että rakennuksen suomat mahdollisuudet. Huolellisesti valittu kevythissi tuottaa mielihyvää ja helpottaa arjessa suoriutumista. Huomioon otettavia käyttäjän ominaisuuksia: käyttäjien pituus: jos on hyvin pitkät jalat, on syytä varmistua, että tuolihissin ja portaikon vastakkaisen seinän tai porraskaiteen väliin jää riittävästi tilaa; tai lyhytkasvuisen henkilön kyseessä ollessa on syytä varmistua ylettyminen ohjaimiin jne., käyttäjien paino: hyvin painavan henkilön kyseessä ollessa on syytä varmistua, että tuolihissin koko ja kantavuus ovat riittävät, käyttäjien terveydentila ja toimintakyky: onko sairauksia tai muita tekijöitä, jotka vaikuttavat valintoihin (esimerkiksi heikko näkö tai tasapaino), käytössä olevat apuvälineet, niiden tilantarve ja paino: esimerkiksi sähköpyörätuoli akkuineen saattaa olla hyvinkin suurikokoinen ja painava sekä avustajan tarve: esimerkiksi tarvitaanko avustajaa koko hissimatkan ajan. Huomioon otettavia rakennuspaikan ja kevythissin ominaisuuksia: asennetaanko kevythissi rakennuksen sisä- vai ulkopuolelle, minkälaisen tilan kevythissi tarvitsee ja mitkä ovat sen mitat, mitkä ovat asennukseen valitun tilan mitat, tai mikä on portaikon leveys ja korkeus, mikä on käytettävissä oleva ylätilan vapaa korkeus, mitkä ovat asunnon tasojen korkeuserot, mikä on pysähtymistasanteiden tai kerrosten lukumäärä, minkälaisia vaatimuksia asentaminen asettaa lattia- tai muille rakenteille, 15

17 onko käytettävissä 1- vai 3-vaihevirta, ovatko kevythissin ohjauspainikkeet helpot ja kevyet käyttää, ovatko porrashissin turvapuomit helpot käyttää ja saako pystyhissiin sellaiset ovet, joita pystyy käyttämään. Tarkista myös, että laite on nimenomaan henkilönostimeksi tarkoitettu ja kotiympäristöön soveltuva. Kodissa olevat lemmikkieläimetkin vaikuttavat osaltaan laitevalintaan. Erilaiset hihnat ja nauhat, kuten koiran talutushihna, voivat jäädä pystyhissin ovien väliin tai takertua porrashissin nostomekanismiin. Kevythissin painikkeet voivat olla hankalia perheessä, jossa on lemmikkieläimiä. Tällöin voidaan käyttää erilaisia suljettuja ratkaisuja, jolloin virhetoiminnoilta vältytään. Lapsia tulee opastaa kevythissin käytössä. Kuva 9. Tuolihississä istuvan henkilön jalkojen tulee mahtua tuolihissin ja käsijohteen väliin. (Valokuva: Kirsti Pesola) 16

18 3 Kevythissin asennus 3.1 Pystyhissin asennus Pystyhissin toimittaja toimittaa pystyhissipaketin valmiiksi asennettuna. Ennen hissin asentamista voi kuitenkin joutua tekemään sähkö- tai rakennustöitä, kuten muutoksia rakennuksen rakenteisiin, perustustöitä jne. Koska nämä eivät kuulu hissin asennustöihin, ne on teetettävä ennen hissin asentamista. Pystyhissipakettien sisältö voi vaihdella riippuen toimittajasta, mutta yleisesti ottaen siihen kuuluvat: nostokoneisto, lava tai hissikori valitulla ovivaihtoehdolla, hissin ohjauslaitteet ja hissikuilu (jos kyseessä on kuilullinen pystyhissi). Kuilullinen pystyhissi voidaan asentaa myös olemassa olevaan hissikuiluun Pystyhissin tilantarve ja mitoitus Pystyhissiä hankittaessa tulee selvittää, kuinka suuren tilan käyttäjä, apuväline ja mahdollinen avustaja tarvitsevat. Keskimäärin pyörätuoli tarvitsee 700 mm x 1200 mm tilan. Rollaattorin tilantarve riippuu käyttäjän koosta ja rollaattorista, mutta keskimäärin tilantarve on 800 mm x 1000 mm. Vapaan tilan tarve pystyhissin edustalla on vähintään noin 900 mm. Mikäli pystyhissistä joudutaan peruuttamaan ulos, tilantarve kasvaa, ja suosituksena on 1500 millimetrin pyörähdystilan varaaminen hissin edustalle. Pystyhisseissä ei yleensä ole tilaa kääntyä apuvälineen kanssa. Iso peili hissikorin takaseinällä helpottaa peruuttamista ulos. Peili ei kuitenkaan saa olla koko seinän kokoinen, sillä se hankaloittaa hissikorin tilan hahmottamista, eikä se saa ulottua lattiaan saakka. Mikäli hissikorissa ei pysty kääntymään ympäri, on tärkeää, että hississä on automaattiovet tai automaattinen ovenavauskoneisto, jotta käyttäjä pääsee helposti peruuttamalla hissistä ulos. Pystyhissin voi rakennuksen tilaratkaisusta riippuen asentaa myös läpikuljettavana siten, että hissiin tullaan yhdeltä sivulta sisään ja vastakkaiselta tai vierekkäiseltä sivulta ulos. Tällöin ei synny tarvetta peruuttaa hissistä ulos. 17

19 Pystyhisseihin on saatavissa erilaisia ovivaihtoehtoja, joiden valinta riippuu hissityypistä: käsitai sähkökäyttöinen (automaattisesti avautuva) sivusaranoitu ovi, saluunanovi tai automaattiovi. Hissin oven kulkuaukon vähimmäisleveys on 800 millimetriä, mutta leveydeksi suositellaan 900 millimetriä. Käytettävyyden kannalta paras vaihtoehto on automaattisesti avautuva ja sulkeutuva ovi joka tasolla, se helpottaa huomattavasti hissin käyttöä. On hyvä miettiä, mikä on käytännön kannalta toimivin ratkaisu, sillä käsikäyttöisillä ja sähköovilla on huomattava hintaero. Kuva 10: Vastakkaisilla sivuilla olevat ovet mahdollistavat pystyhissin läpikuljettavuuden Pystyhissi sisäkäyttöön Kevythissi vaatii matalan hissikuilun alaosan (kuopan), jonka syvyys voidaan saada aikaan poistamalla lattiapinnoite ja madaltamalla lattian runkorakenteita. Tarvittava syvyys vaihtelee yleensä 50 mm:n ja 150 mm:n välillä. Suoraan lattian päälle asentaminen on myös mahdollista. Silloin tarvitaan alatasanteella hissin oviaukon kohdalle luiska, mikä tosin hankaloittaa pyörätuolilla liikkumista ja lisää tilantarvetta hissin edustalla. Pystyhissin kannatinpylväiden asennus voi olla ongelmallista kohteissa, joissa on lattialämmitys. Rakennesuunnitelma tulee tehdä ammattilaisten kanssa, ettei lämmitysjärjestelmä vaurioidu Pystyhissi ulkokäyttöön Pystyhissi voidaan rakentaa myös rakennuksen ulkopuolelle. Tällöin rakennuksen ulkonäkö, piha-alue ja kulkureitit saattavat muuttua. Muutos edellyttää yleensä myös toimenpide- tai rakennuslupaa. Oikean ratkaisun ja sopivan laitteen valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten rakennuksen tyyli, tontin maastonmuodot, nostokorkeus ja tarvittava kantavuus. Pystyhissin asentaminen ulkotiloihin vaatii routimattoman perustuksen. Osa markkinoilla olevien laitteiden toimittajista edellyttää kovaa ja tasaista betonivalua laitteen alle, mutta saatavilla on myös laitteita, joiden alustaksi riittää routaeristetty ja betonilaatoilla päällystetty alue. Ulos sijoitettavat kuiluttomat pystyhissit on hyvä varustaa katoksella tai suojaseinillä turvallisuuden, lumitöiden ja puhtaanapidon takia. Suuri osa laitteista toimii silti ilman katosta, varsinkin jos käyttäjä laittaa esimerkiksi suojakankaan laitteen päälle silloin, kun sitä ei käytetä tai kun on tiedossa vesi- tai lumisateita. 18

20 3.2 Porrashissin asennus Porrashissi toimitetaan käyttövalmiina ja toimituspakettiin sisältyvät asennuksen lisäksi yleensä: kiskot tuoli- tai lavahissi käyttökytkimet kaksi kappaletta kauko-ohjaimia (toimii myös avustajan ohjaimena) ja yhdellä kädellä kiinnitettävä turvavyö. Tuolihissi asennetaan aina tuotteen omaan kiskoon, joka kiinnitetään porrasaskelmiin. Sitä ei koskaan asenneta olemassa olevaan kaiteeseen. Tuolihissin kisko voidaan asentaa kaikkiin porrasmateriaaleihin. Porrasaskelmiin kiinnitettävä kisko asennetaan siten, että porrashissi kulkee mahdollisimman matalalla, lähellä askelmia. Tuolihissiä raskaampi lavahissi tarvitsee usein erillisen tukirakenteen, joka pyritään asentamaan portaiden välistä pystytolpilla. Joissain tapauksissa lavahissi voidaan asentaa porrasaskelmien päälle tai kiinnittää seinään. Porrasaskelmien, seinän ja tukirakenteen materiaalit määrittävät asennustavan Porrashissin tilantarve Porrashissin tilantarve riippuu tuolin tai lavan koosta. Tuolihissin koko on yleensä noin 60 cm x 70 cm ja lavahissin koko noin 80 cm x 100 cm. Pienempiä ja suurempiakin on saatavilla. Porrashissin tuolit ja lavat voi kuitenkin yleensä nostaa pystyyn, jolloin syvyyssuunnassa tilantarve vaihtelee alle 30 cm:stä yli 40 cm:iin. Mikäli portaikon ylä- tai alatasanteilla on tilaa porrashissin säilyttämistä varten, ei porrashissi kavenna portaita kuin kiskojen verran. Jos tasanteilla ei ole tilaa porrashissin säilyttämistä varten, on syytä varmistua, että portaissa kävelevien liikkumisturvallisuus ei vaarannu ja että poistumistiemääräykset täyttyvät. Katso myös luku 2.6 Kevythissin valintaan vaikuttavat asiat Porrashissi sisäkäyttöön Jyrkissä kaartuvissa portaissa tai kierreportaissa ulkokaarre on luonteva tuolihissin asennuspaikka. Näin asennetun tuolihissin astinlauta kulkee lähellä porrasaskelmia ja mahdollisessa vikatilanteessa tuolihissistä on helppoa poistua. Kun tuolihissistä poistutaan yläsuuntaan, ei korkeuseroa tuolihissin astinlaudan ja askelmien välillä jää, eikä hissistä siten ole vaaraa pudota. Kaartuvan portaan tai kierreportaan sisäreunaan asennetun tuolihissin istuimen ja porrasaskelman välinen etäisyys saattaa kasvaa huomattavan suureksi ja jyrkässä kaarteessa nousta lähes metriin. Korkeusero saattaa tuntua käyttäjästä pelottavalta ja aiheuttaa jopa huimausta. Siirtyminen pois istuimesta hätätilanteessa on kaarteen 19

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

STAIRLIFT VARMA VALINTA

STAIRLIFT VARMA VALINTA STAIRLIFT VARMA VALINTA TYYTYVÄISYYS Flow-tuolihissi on varma valinta sinulle, joka haluat selvitä kodin arjesta itsenäisesti. Flow n ansiosta sujuva liikkuminen kerrosten välillä on enää yhden painikkeen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 Esteettömyys on asumisen kehittämistä seminaarisarja Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen

Lisätiedot

Päätöksenteon kriteerit - miten valita hissitoimittaja. Kalle Sahari, KONE Hissit Oy 6.10.2012

Päätöksenteon kriteerit - miten valita hissitoimittaja. Kalle Sahari, KONE Hissit Oy 6.10.2012 Päätöksenteon kriteerit - miten valita hissitoimittaja Kalle Sahari, KONE Hissit Oy 6.10.2012 KONE Suomessa Suomen johtava hissiyhtiö jo yli 100 vuoden ajan Ainoa kotimainen hissivalmistaja Noin 600 alansa

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

Hissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Hissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Hissit Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Tasoeroista määrätään F1:ssä mm. seuraavaa: Milloin kerroskorkeuden mittainen tai tätä suurempi tasoero järjestetään porrasyhteydellä, liikkumisesteetön

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY. Korjausneuvonta VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY. Korjausneuvonta VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY Korjausneuvonta Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET - nyt ja jatkossa -

HISSIAVUSTUKSET - nyt ja jatkossa - HISSIAVUSTUKSET - nyt ja jatkossa - Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET KEURUULLA 2013 Keuruun kaupunki myönsi asuntorahaston (ARA) kaupungille osoittamasta määrärahasta v. 2013 vanhusten asuntojen korjaukseen

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Turvallisemmin portaissa APUVÄLINE ON PARHAIMMILLAAN TYYLIKÄS, VÄHÄN TILAA VIEVÄ, HELPPOKÄYTTÖINEN

Turvallisemmin portaissa APUVÄLINE ON PARHAIMMILLAAN TYYLIKÄS, VÄHÄN TILAA VIEVÄ, HELPPOKÄYTTÖINEN Turvallisemmin portaissa APUVÄLINE ON PARHAIMMILLAAN TYYLIKÄS, VÄHÄN TILAA VIEVÄ, HELPPOKÄYTTÖINEN JA TurVALLINEN Stannah-porrashissit Stannah-porrashissit on tarkoitettu helpottamaan juuri sinun elämääsi

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN Lahden seudun rakennusvalvonta ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. ESTEETTÖMYYS: RakMk osat G1 ja F1 2. RAKENNUSLUPAMENETTELY 3. POISTUMISTURVALLISUUS: RakMk

Lisätiedot

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry / Siltasaarenkatu 4 00530 HELSINKI puh. (09) 6850

Lisätiedot

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, Invalidiliitto ry / esteettömyysprojekti puh (09) 6131 9263 tai 050 594

Lisätiedot

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Laki avustuksista 1184/2005, muutokset 1059/2008 JA 1254/2010 Valtionavustuslaki 688/2001 Asetukset 128/2006, muutokset 115/2008,

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Portaat, käsijohteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Portaista määrätään F1:ssä seuraavaa: Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa

Lisätiedot

Esteetön asuminen ERGO ERGO

Esteetön asuminen ERGO ERGO Esteetön asuminen Excellent Systems Kiinteät luiskat mittatilaustyönä Mikään este ei ole ylitsepääsemätön Kätevät kulmaviisteet tekevät Excellent-luiskasta ainutlaatuisen. Ovea voi lähestyä myös sivusuunnasta

Lisätiedot

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset

Spandeck. UpRight INSTANT Zip-Up. telinejärjestelmä. Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset Spandeck telinejärjestelmä Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset UpRight INSTANT Zip-Up SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä,

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

CIBES PARALLEL TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES PARALLEL TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES PARALLEL TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 CIBES PARALLEL Parallel-porrashissi on kehitetty erittäin huolellisesti ja kaikki yksityiskohdat huomioiden, mikä näkyy sen ulkonäössä, toiminnallisessa ergonomiassa

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA Spandeckkävelysillat ja -työtasojärjestelmät LAATUA JA VAHVUUTTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA SPANDECK Spandeck on kevyt, alumiinista valmistettu kävelysilta, työtaso ja telinejärjestelmä, kaikki samassa tuotteessa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door on väliseinään integroitu tehdasvalmis liukuovikokonaisuus, jossa ovilevy liukuu runkoelementin sisään. Liunella huomioit tilan kaikki tarpeet yhdellä aukolla, sillä

Lisätiedot

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T

L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T L U I S K A T JA K Y N N Y K S E T TUOTE-ESITE 2014 Alumiinikynnykset Matalat alumiiniset kynnykset on helppo ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla, kokonaiskorkeus on 6 mm. Alumiiniset kynnykset ovat

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014

MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014 MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014 GUIDANCE FOR CUSTOMERS IN ACCESSIBILITY RECONSTRUCTIONS MS. ANNA-LIISA ROMPPANEN, CIVIL ENGINEER, CITY

Lisätiedot

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu Teleskooppikatsomo Suunnittelu Katsomon rakenne ja mitoitus SYVYYS (elementin etenemä) NOUSU (kahden elementin lattiapinnan korkeusero) LEVEYS (elementti ja lohko) PORRAS (sijoitus vapaasti elementtiin)

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Floor Täysin integroitu lattiajärjestelmä TriflexAIR Floor on täydellinen, helppokäyttöinen kiinnikejärjestelmä, joka takaa turvallisen,

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 8.7.015 3 4 ESTEETTÖMYYS VANTAAN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen on toteuttanut Kynnys ry

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

AGILE ja. Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia.

AGILE ja. Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia. AGILE ja CS 80 Magneo Liukuovia sisäkäyttöön. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia. Agile ja CS 80 Magneo AGILE ja CS 80 Magneo. Käsikäyttöisiä ja automaattisesti toimivia liukuovia Mukavia ja tilaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi Arviointilomake Taustatiedot Nimi Ikä v Ammatti Työpaikka Työpaikan osoite Puhelin Sähköposti Keskeiset työtehtävät Päivämäärä ja arvioija / 20 Toimintarajoitteet

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

AUTOTALLIOVI. www.tiivi.fi www.tiivi.fi. www.tiivi.fi

AUTOTALLIOVI. www.tiivi.fi www.tiivi.fi. www.tiivi.fi AUTOTALLIOVI 2 Sinulle mitoitettu Jokainen talo on erilainen ja vaatii yksilöllistä kohtelua. Tiivin autotalliovet ovat helposti sovitettavissa rakennuksen viimeistely- ja julkisivutyyliin. Hankkimalla

Lisätiedot

Ilo irti ympäristöstä!

Ilo irti ympäristöstä! Ilo irti ympäristöstä! Kotona kiikun kaakunverkostotapaaminen 5.11.2015 Tampere Dos. Erja Rappe Al Koti on paras paikka kun luottaa omaan pärjäämiseensä. kun luottaa saavansa haluamaansa apua tarvittaessa.

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

RT X66-36780 RT/KH 691.1-36780. Gen2 TM -HISSIJÄRJESTELMÄ Otis Oy

RT X66-36780 RT/KH 691.1-36780. Gen2 TM -HISSIJÄRJESTELMÄ Otis Oy esäkuu 2004 oimassa heinäkuuhun 2007 1 (6) hissit henkilöhissit F81 RT X66-36780 RT/H 691.1-36780 Gen2 TM -HIIJÄRJETELMÄ TM Gen2 on uuden sukupolven hissijärjestelmä, joka on ympäristöystävällinen, säästää

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Siirreltävä teline LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ Zifa/Uniroll käyttöohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET . JOHDANTO Siirreltävät Layher-telineet asennetaan ja puretaan turvallisesti, nopeasti ja yksinkertaisesti.

Lisätiedot