TIIVISTELMÄ. Toni Palmusuo 2002 / Huoltokirjan Laadintamalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Toni Palmusuo 2002 / Huoltokirjan Laadintamalli"

Transkriptio

1 1 Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Toni Palmusuo Insinöörityö HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI Hyväksytty / 2002 Turussa Valvoja Koulutusjohtaja DI Pertti Saarinen Tekn. lis. Raimo Vierimaa

2 2 TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Toni Palmusuo HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI Insinöörityö, Tilaaja DI Pekka Alm, Liedon kunta Valvoja DI Pertti Saarinen Turku, Huhtikuu 2002 Avainsanat Huoltokirja on nykyään pakollinen kaikissa valmistuvissa kiinteistöissä, mutta se on hyvä olla olemassa myös vanhemmissa. Sen tarkoituksena on pidentää kiinteistön elinkaarta ja helpottaa kunnossapitoa. Se toimii oppaana kiinteistön omistajalle ja sen käyttäjille. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selventää huoltokirjan laatimisen taustoja sekä opastaa Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman käytössä. Huoltokirjan laadintamalli on Microsoftin Excelin päällä toimiva ohjelma, joka sisältää erilaisia kiinteistönpitoon liittyviä taulukoita. Ohjelma pohjautuu Visual Basic -ohjelmointikielellä toimiviin makroihin. Se on suunniteltu helpottamaan huoltokirjan laadintaa. Täyttämällä ohjelman tyhjät kentät kiinteistön tiedoilla, saadaan tulostetuksi valmis huoltokirja. Päivittämällä ATK-versiota, on käytössä aina ajan tasalla oleva huoltokirja.

3 3 ABSTRACT Turku Polytechnic Technics Structucal Engineering Production Management Toni Palmusuo SERVICE MANUAL WRITING MODEL Bachelor of Engineering thesis, Commissioner Pekka Alm, M.Sc, Lieto's municipal Supervisor Pertti Saarinen, M.Sc. Turku, May 2002 Keywords: A maintenance manual is nowadays required in all completed buildings, but it is also useful in older ones. The purpose of the manual is to extend the building's lifetime and to facilitate maintenance. It serves as a guide for the building's owner and users. The objective of this Bachelor of Engineering thesis was to clear up the backgrounds of writing such a manual and to provide guidance into the use of the program for drafting a maintenance manual. It is a program which runs over Microsoft Excel and includes many tables related to building maintenance. By filling up empty fields in the program with data about the building, the completed manual can be printed out. By updating the computer version, you will always have an up-to-date manual.

4 4 ALKUSANAT Huoltokirjan laadintamalli on tehty insinöörityönä Liedon kunnalle. Ohjaajana yrityksessä toimi kunnaninsinööri, diplomi-insinööri Pekka Alm. Työn valvojana koulun puolesta toimi diplomi-insinööri Pertti Saarinen. Suurena apuna esimerkkinä toimivan kiinteistön huoltokirjan laadinnassa oli Liedon kunnan LVI-teknikko Markku Kuusinen. Vahvaa taustatukea antoi Kalle Sarkki, jonka CD-asemalla poltin kaikki tarvittavat tiedostot. Kiitoksia heille kaikille.

5 5 1 JOHDANTO Idea Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman kehittelyyn tuli Liedon suunnalta. Olin toiminut Liedon kunnan teknisellä osastolla tilapalvelun tehtävissä ja pyrkinyt laatimaan kunnan omille kiinteistöille jonkin näköistä huolto-ohjelmaa. Kuitenkin selkeä huoltokirjamalli puuttui ja sitä tällä opinnäytetyöllä lähdettiin hakemaan. Useimmilta kiinteistönomistajilta puuttuu selkeä kuva siitä, miten laatia selkeä ja toimiva huoltokirja. Ohjeita löytyy kirjoista sekä RT- korteista, mutta usein ne poikkeavat jonkun verran toisistaan. Millainen on optimaalinen huoltokirja, joka ottaa kaiken mahdollisen huomioon? Uskoakseni, sellaista ei olekaan. Aina löytyy puutteita ja kaivataan juuri sitä tietoa, joka kirjasta puuttuu. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että kiinteistöillä on samankaltaiset huoltokirjat, joista löytyvät aina samat tiedot samoista kohdista. Tällöin asianosainen kiinteistönomistaja tai hänen palkollisensa tietää mistä etsiä. Huoltokirjan laadintamalli -ohjelma on rakennettu näitä seikkoja silmälläpitäen. Se pitää sisällään vain kaikkein tärkeimmät tiedot. Se rajaa pois sellaiset huoltokirjaan liittyvät tiedot, kuten esim. päivittäiset huollon tehtävät, koska jokainen talonmies tai huoltomies tietää tarkkaan tehtävänsä, eikä lähde katsomaan niitä kirjasta. Sen sijaan esim. käyttöpäiväkirja on erittäin hyödyllinen, koska ihmisen muisti on rajallinen. Tällöin voidaan katsoa vaikka saneerauksen tietoja vuosienkin takaa.

6 6 2 YLEISTÄ HUOLTOKIRJASTA 2.1 Lähtökohta Huoltokirja toimii kiinteistönpidon työvälineenä, tähtäimenään entistä järjestelmällisempi ylläpito. Ylläpidolla pyritään säästämään kustannuksia, tarjoamaan käyttäjille suunnitellut olosuhteet sekä säilyttämään rakennuksen arvo. /1./ Huoltokirjan laadintaan tarvitaan tietoja eri tahoilta. (Kuva 1) 2.2 Huoltokirjan pakollisuus Vuoden 2000 alusta voimaan tullut Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista rakennukseen, jota käytetään asumiseen tai työskentelyyn. Sen tulisi sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. /2./ Lisäksi sen tehtävänä on toimia rakennuksen elinkaaren vaiheista kertovana dokumenttina.

7 7 Terminä huoltokirja on yleistynyt varsin nopeasti. On ilmestynyt uusia kiinteistönpitoon ja hoitoon keskittyviä RT- ja KH- kortteja, markkinoille on tullut erilaisia huoltokirjaohjelmia ja internetiin on perustettu palvelimia, joille tallennetut tietokannat voidaan helposti syöttää isoa rahaa vastaan. 2.3 Ketä huoltokirja palvelee? Huoltokirja on oikein ylläpidettynä erittäin arvokas tietolähde kiinteistön omistajalle, isännöitsijälle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja käyttäjille. Se varmistaa tietojen säilymisen myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa. /3./ Omistajalle tärkeintä on, että kiinteistö säilyttää oman arvonsa mahdollisimman hyvin. Säilymisen edellytyksenä on tietenkin oikea käyttö ja kunnossapito. Oikean käytön varmistavat käyttäjät itse, joiden omistaja olettaa toimivan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnossapidon ja huollon toimivuudesta vastaavat kiinteistönhoito-organisaatio ja isännöitsijä. 2.4 Toimiva huoltokirja Toimiva huoltokirja on sellainen, josta tiedonhaku onnistuu helposti. Siinä ei saa olla liiaksi tietoa, vaan sen tarvitsee olla kevyt käyttää. Kun huoltokirja on tietokoneella, sen päivittäminen käy vaivatta. Tietokoneella olevan laadintapohjan täytyy olla helppokäyttöinen ja sen selailu vaivatonta. Yrityksessä tulisi olla vähintään kaksi koordinoijaa, joilta laadinta onnistuu luontevasti. Luvun tulisi käydä itse kultakin.

8 8 3 LAADINTAPROSESSI 3.1 Laadintaperiaatteita Kiinteistöt, johon huoltokirja laaditaan voivat olla jo käytössä olevia tai uudisrakennettavia. Lisäksi asuintalojen ja toimitilakiinteistöiden huoltokirjamallit poikkeavat hieman toisistaan. Huoltokirjan laadinnassa tulisi noudattaa seuraavia periaatteita: Käytössä olevan talon laadintaperiaatteita Talon huoltokirja noudattaa pääperiaatteiltaan uudistalon vastaavaa, joten laatijan tulisi tuntea myös uudistalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. On otettava huomioon käytössä olevan talon mahdollisuudet sekä rajoitukset. Tilaajan erityistarpeet otettava huomioon Laajuus ja sisältö vaihtelevaa /3./ Uudisrakennuksen laadintaperiaatteita Tietojen haku helpompaa Tiedetään tarkat tiedot esim. rakenteiden lujuuksista, materiaaleista ja niiden laaduista. Kunnossapitotöiden ajoitusajankohtien laadinta mutkattomampaa Selkeät ja ajanmukaiset ohjeet käyttäjille

9 9 3.2 Vaiheistus Onnistunut laadinta tapahtuu vaiheittain. Laadintatapoja on monia. Tärkeintä on asiaan perehtyneisyys. Tiedot kerätään eri osapuolilta ja niistä laaditaan tiivis paketti. Laadintaprosessin vaiheet saattavat edetä taulukon 1 mukaisesti. Usein laadinta kuitenkin tapahtuu omana työnä, varsinkin uudiskohteissa. Taulukko 1. Laadinnan vaiheistus /3/ Vaihe Huoltokirjan tilaaja Toimeksisaaja 1 Päätös kehittää kiinteistönhoidon eri osa-alueita ja kunnossapitoa Laajuus, sisältö, muoto, lukumäärä Tilaajan oma panos Laadinnan tarjouspyyntö Lähtötiedot ja asiakirjojen antaminen 2 Tutustuminen Laadinnan tarjous 3 Laatijan valinta Huoltokirjan tilaaminen 4 Avustaminen Asiakirjojen läpikäynti Kiinteistötarkastus Kiinteistönhoitajan haastattelu Huoltokirjan kokoaminen 5 Luonnosten esittely tilaajalle 6 Tarkastus ja kommentointi Viimeistely 7 Käyttöönotto Käytön opastus Usein vaiheistus ei kuitenkaan ole näin järjestelmällistä. Ongelmia saattaa syntyä tiedonhankinnoissa ja etenkin tiedonkulussa.

10 10 4 HUOLTOKIRJAN RAKENNE 4.1 Rakenteiden vaihtelevuus Rakenteiden vaihtelevuus on suurta ja yhtä oikeaa mallia on mahdotonta määrittää. Riittää, että huoltokirja palvelee käyttäjiänsä hyvin. Kuitenkin on selvää, että kirjasta täytyy löytyä ainakin seuraavat kohdat: Yleistiedot kohteesta pitää sisällään mm. kiinteistön perustiedot kuten esim. ala- ja tilavuustiedot, yhteystiedot, tehdyt selvitykset ja tutkimukset. Tekninen hoito ja huolto pitää sisällään mm. toiminta-arvot, käyttöpäiväkirjan, vuosittaiset huollon tarkastustaulukot, vuosikulutukset ja ulkoalueiden hoidon tehtävät. Kunnossapito sisältää tiedot pintarakenteista, korjaushistoriasta ja kunnossapidon ohjelmasta. Huoltokirjan liitteeksi liitetään yleensä käyttöohjeet, paikantamispiirustukset, huolto- ja tarkastusohjeet, arkisto ja teknisten laitteiden konekortit. 4.2 Eri rakenteita Rakenteiden vaihtelu riippuu monista eri seikoista. Ensimmäisenä tekijänä vaikuttaa se, että onko kohde uudisrakennus vai jo olemassa oleva kiinteistö. Toinen tekijä on se, että onko kiinteistö käytössä vai ei. Kolmanneksi mietityttää, että onko kyseessä asuintalo vai jokin muu rakennus. Vahvana vaikuttajana on tilaajan ja/tai omistajan antamat omat ehdot. Lisäksi toimitilakiinteistöille on annettu omat ohjeensa.

11 11 5 OHJELMAN SUUNNITELUN PERUSTEET 5.1 Suunnittelun lähtökohdat Huoltokirjaprojekti oli jo ajan hermoilla Liedon kunnassa kesällä 2001, jolloin toimiva laadintamalli pyrittiin löytämään. Silloin asia vielä jätettiin hautumaan tulevaisuutta varten. Lopputyön aihetta valittaessa se kaivettiin jälleen esiin. Tehtävänä oli pyrkiä kehittämään kunnalle mahdollisimman tehokas ja helppokäyttöinen laadintamalli. Ohjelman tulisi toimia mahdollisimman tehokkaasti kaikissa kappaleessa 4.2 mainituissa kiinteistömalleissa. Kaikki ylimääräinen pyrittiin jättämään pois. Tavoitteena on, että sillä pystyisi laatimaan huoltokirjan aina leikkimökistä asuinkerrostaloon tai isoon toimitilakiinteistöön. Liedossa laadinta ohjelmalla tapahtuisi jo olemassa oleviin kiinteistöihin. Siten saataisiin kattava huoltoverkosto, jolloin esim. yhteystietojen haku tarvittaessa onnistuisi helposti. 5.2 Muokkaus Koska Liedon kunnaninsinööri Alm nimenomaan vaati ohjelman helppoutta, rakennettiin ohjelma Microsoft Excel 97 -ohjelman päälle toimivaksi. Tämä ohjelma löytyy miltei aina koneelta, jossa on käytössä Windows-käyttöjärjestelmä. Lisätekijöinä valintaan vaikuttivat se, että jokainen lienee joskus käyttänyt sitä tai jos ei ole, niin se on maailman yksinkertaisin ohjelma oppia. Excelillä on hyvänä ominaisuutena se, että siihen voidaan yhteen työkirjaan liittää useita taulukoita. Huoltokirjan laadintamallin taulukot ovat rakennettu RT- korttien ja Huoltokirja - Laadintaohjeet ja malli perustajaurakoitsijalle -kirjan /1/ ohjeiden mukaisesti. Siirtymiset taulukosta toiseen tapahtuvat tehdyillä makroilla. Visual Basic -ohjelmointikieleen perustuvilla makroilla on rakennettu myös miltei kaikki ohjelman tehtävät, vaikka niiden muokkaus tosin onnistuu myös Excelin työkalupainikkeilla. Toimintaperiaate on kuvan 2 mukainen.

12 Ongelmakohtia Ongelmana ohjelman laadinnassa oli tehtävätaulukoiden rajaus. Mitä tulisi ottaa mukaan ohjelmaan ja mitkä jättää pois. Paikantamispiirustuksia koetettiin sisällyttää ohjelmaan, mutta kuvatiedostojen liittäminen tekee ohjelman aina raskaammaksi ja näin huoltokirjan vienti esim. levykkeellä ei onnistuisi. Paikantamispiirustukset liitetään valmiin huoltokirjan liitteiksi A4-kokoisina. Suurena ongelmana on myös piirustuksien löytäminen, koska kunnan vanhimmista kiinteistöistä puuttuvat piirustukset kokonaan tai ne ovat todella heikkolaatuisia. Lisäksi usean kiinteistön perustiedot ovat enemmän tai vähemmän vääriä. Pääasia olisi kuitenkin, että kaikista kiinteistöistä löytyisi edes paikkaansa pitävät perustiedot. Kuva 2. Ohjelman toimintaperiaate

13 13 6 HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI -OHJELMA 6.1 Ohjelman tiedot Ohjelma vaatii toimiakseen Microsoft Excel 97 -taulukkolaskentaohjelman. Sen päälle rakennetussa ohjelmassa on kiinteistön keskeisiin tietoihin ja kiinteistönpitoon liittyviä kenttiä. Täyttämällä kentät ohjeiden mukaisesti saadaan tulostettua valmis kiinteistön huoltokirja (liite 1). ATK- versiota päivittämällä ja tietoja keräämällä, on käytössä aina ajan tasalla olevat tiedot kiinteistöistä. Jos on mahdollista, niin ohjelma tallennetaan sisäiseen verkkoon, jolloin päivityksen jälkeen tiedot ovat heti kaikkien asianosaisten nähtävillä. Tallennetut huoltokirjat ovat siis aina muotoa *.xls ja kooltaan 990 kt. 6.2 Käynnistys Käynnistettäessä huoltokirjaohjelma kysytään, sallitaanko makrot. Koska ohjelman toiminta perustuu niihin, täytyy ne sallia. Ohjelma kysyy seuraavaksi onko kysymyksessä uuden huoltokirjan laadinta vai jo laadittu huoltokirja (kuva 2). Jos laaditaan uusi huoltokirja, kone kysyy kiinteistön perustietoja. Jos taas kysymyksessä on laadittu huoltokirja, avautuu ohjelman päävalikko. Kuva 3. Ohjelman aloitusvalikko

14 14 Kun kirjataan kiinteistön perustiedot lomakkeelle, joka avautuu uutta kirjaa laadittaessa, ei enää erikseen tarvitse kirjata niitä kenttiin. Ne päivittyvät automaattisesti. Päävalikkokentässä kone kysyy ensimmäiseksi huoltokirjan laatijan nimeä, joka tulee sekä ruudun ylälaitaan että valmiin huoltokirjan kansilehteen. 6.3 Päävalikko Päävalikko pitää sisällään kolme kenttäryhmää: kiinteistön yleistiedot, tekninen hoito ja huolto sekä kunnossapito. Näitä on käsitelty seuraavassa kappaleessa. Lisäksi päävalikkosivulle avautuu huoltokirjan kansilehti ja sisällysluettelo (kuva 4). Logon alapuolella sijaitsevat painikkeet seuraavasti: 1.Käyttöohje: Kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi huoltokirjan käyttöohjeet. Tulostettavan huoltokirjan 1. luku. 2. Ohjelman tiedot: Tiedot ohjelman tekijästä ja motiiveista. 3. Tulosta huoltokirja: Tulostaa koko huoltokirjan eli ei vain yhtä taulukkoa. 4. Lopetus: Muuttaa työkaluvalikot normaaleiksi, suojaa koko työkirjan ja lopettaa ohjelman. Jos huoltokirjaa ei ole tallennettu, kone kysyy tallentamista.

15 15 Kuva 4. Ohjelman päävalikko 6.4 Kenttäryhmät Jokaisen avatun kentän ylälaidassa on painikkeet "Päävalikkoon" ja "Suojaa taulukko", joista ensimmäisestä pääsee takaisin päävalikkoon. Jälkimmäinen suojaa taulukon siten, ettei taulukon soluja voi vahingossakaan tuhota ja tiedot säilyvät. Suojaus kannattaa aina tehdä, kun kentän tiedot ovat kirjoitettu. Suojauksen poisto tapahtuu manuaalisesti Työkalut - Suojaus - Poista taulukon suojaus. Päävalikossa on kolme kenttäryhmää: 1.Kiinteistötiedot 2.Tekninen hoito ja huolto 3.Kunnossapito Kiinteistötiedot Kiinteistötiedot -kenttäryhmä pitävät sisällään seuraavat kentät: Kiinteistön perustiedot -kenttään laaditaan lupahakemuksessakin mainittavat tiedot,

16 16 kuten esim. laajuustiedot. Myöskin kunnossapidon ja siivouksen laajuusalueet laaditaan tähän kenttään. Yhteystiedot -kenttään kerätään kaikki tarvittavat yhteystiedot sekä rakentamisvaiheen että käytön ajalta Korjaustiedot -kenttään tallennetaan tehdyt urakat, tekijät, luovutusajankohdat ja takuuajan päättymiset. Tehdyt selvitykset -kenttään katselmukset, tutkimukset, viranomaistarkastukset, yhteystiedot ja huomiot Tekninen hoito ja huolto Tekninen hoito ja huolto -kenttäryhmä pitää sisällään seuraavat kentät: Ohjeelliset toiminta-arvot -kenttään laaditaan mitoitustehot, sisälämpötilat, kulutustavoitteet, kello-ohjaukset, termostaattiohjaukset, ulko-ovien lukitustiedot, lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon keskeiset toiminta-arvot. Tekniset laitteet -kenttään teknisten laitteiden ja järjestelmien tekniset tiedot. esim. lämmittimen merkki, teho, sijainti jne. Huollon tarkastustaulukot -kenttä sisältää ohjeelliset taulukot järjestelmien vuoden tai 10-vuoden välein tapahtuville huoltotehtäville ja niiden ajankohdille. Päivittäminen on helppoa, sillä viemällä hiiren oikean solun kohdalle ja painamalla kahdesti hiiren vasenta nappulaa, muuttuu solu siniseksi. Näin ollen suoritetut tehtävät näkyvät sinisenä ja tekemättömät harmaina. Kun halutaan "nollata" tehtävä, klikataan taulukon yläpuolella olevaa painiketta "Nollaa tehtävä", jonka seurauksena solut muuttuvat tuplaklikkauksella takaisin harmaiksi. Käyttöpäiväkirja-kentän tulisi pitää sisällään kaikki normaalista poikkeavat toimenpiteet, huollot ja korjaukset Kunnossapito Tähän kenttäryhmään kuuluvat seuraavat kentät: Pintarakenteet pitää sisällään tarkat tiedot sekä sisä- että ulkopuolisista pintamateriaaleista. Kunnossapitovälien ohjeajat ovat Talo-90 nimikkeistön mukaisesti jaksoteltujen toimenpiteiden ohjeaikavälejä. Ne tulisi kuitenkin määrittää aina kohdekohtaisesti tilaajan kanssa. Vuosikulutukset -kenttään kirjataan vuotuiset veden ja sähkön kulutukset ja tavoitteet.

17 17 Ohjeita kiinteistön käyttäjälle -kenttään laaditaan aina kohdekohtaiset ohjeet esim. järjestelmien toiminnasta tai materiaalien ominaisuuksista Liitteet Huoltokirjan liitteeksi liitetään: Paikantamispiirustukset A4- tai A3-kokoisina. Yksinkertainen asemapiirustus kohteesta toimii paikantamispiirustusten pohjana. Siihen laaditaan mm. hoitoalueiden sekä piha-alueiden rajat. Lisäksi LVI- ja sähköpiirustusten tulisi lukeutua paikantamispiirustuksiin. Huolto-ohjeet voivat olla suoraan KH- tai RT-kortistoista kootut yleiset tarkastusohjeet. Ne voidaan myös yksityiskohtaisesti laatia kohdetta varten. Konekortit sisältävät koneiden ja järjestelmien laitekohtaiset tiedot ja toimittajan tiedot. Tiedot erityisvaraosista, jotta osan rikkoonnuttua, saadaan korvaava osa nopeasti paikalle. Tavarantoimittajien tuotekohtaiset huolto- ja käyttöohjeet helpottavat laitteiden käyttöä ja pidentävät niiden elinkaarta. Näin myös varmistutaan laadusta. Liitteeksi voidaan liittää kaikki mitä katsotaan tarpeelliseksi kiinteistön näkökannalta. Usein huoltokirja pitää sisällään PTS:n eli pitkän toiminta-ajan suunnitelman, jossa on käyty läpi tulevaisuudessa eteen tulevat kunnossapitotehtävät. PTS laaditaan yleensä 5 vuoden ajalle ja sen laatii isännöitsijä. Asuintalon huoltokirjassa tulisi olla määritettynä myös vastuurajat, jolloin voidaan helposti selvittää eri osapuolten vastuut. Arviot rakenteiden kestoiästä sekä kuntotutkimusten tulokset ovat hyödyllisiä huoltokirjaa koottaessa.

18 18 7 OHJELMAN KÄYTTÖ 7.1 Toimintaedellytyksiä Toimivuuden edellytyksenä on ohjelman jatkuva päivittäminen. Vain siten kiinteistötiedot pysyvät ajan mukaisina. Tosin perustiedot eivät muutu mihinkään, mutta muutostyöt ja muut kunnossapitotehtävät muuttavat kiinteistön olemusta alkuperäisestä. Valitettavan harvasta vanhasta kiinteistöstä löytyy esim. rakennuspiirustuksia, jotka olisivat samankaltaisia kuin itse kiinteistö. Laadintaprosessiin kannattaa määrittää vastuuhenkilöt. 7.2 Tietokanta Laaditut huoltokirjat kannattaa pitää samassa kansiossa tai linkittää ne tietokantaan, jolloin tietojen haku on nopeaa ja vaivatonta. Tietokanta voisi pitää sisällään vaikkapa ala- ja tilavuustiedot kiinteistöistä, koska usein ne ovat kysytyimmät ja halutuimmat tiedot. Niitä tarvitaan monessa eri otteessa kiinteistön elinkaaren aikana. 7.3 Paperiversio Tulostettu paperiversio kannattaa jakaa käyttäjille, isännöitsijälle, huoltoyhtiölle ja kaikille asianosaisille. Lisäksi olisi edullista toimittaa päivitetty huoltokirja edellä mainituille, jos katsotaan tietojen muuttuneen niin radikaalisesti, että vanha ei enää ole pätevä. Paperiversio on oiva dokumentti, josta on helppo vaikkapa monistaa tietoja tarvittaessa. Säilytä paperiversio huolellisesti suojakansissa tai mapissa. 7.4 Käyttöoikeudet Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman käyttöoikeudet omistaa Liedon kunnan tekninen osasto. Ohjelman laatija varaa itselleen oikeuden käyttää ohjelmaa jatkossa.

19 19 8 ARVIO OHJELMAN ONNISTUNEISUUDESTA 8.1 Toimiva kokonaisuus Rakentaminen Excel-taulukkolaskentaohjelman päälle oli hyvä idea. Laadinta on tarpeeksi yksinkertaista ja siirtyminen taulukoiden välillä on mutkatonta. Ohjelman tehtävänä on huoltokirjan laadinta ja sen tehtävän se hoitaa hyvin. Etuna on myös se, että laaditut huoltokirjat ovat riittävän kevyitä (990 kt), jotta tietoja saadaan helposti vietyä levykkeellä. Suuri etu on myöskin se, että huoltokirjat pystytään lukemaan miltei joka koneelta, koska Office tulee usein mukaan Windows-käyttöjärjestelmään. 8.2 Ajankohtainen ohjelma Huoltokirjan laadintaprosessin helpottamiseen suunnatut ohjelmat yleistyvät kokoajan. Useat yritykset markkinoivat samanaikaisesti kiinteistöpidon työvälineinä alansa "parhaita" ohjelmia. Yksinkertaisuus on kuitenkin päivän sana ja se pätee myös ohjelmien sisällöissä. 8.3 Tulevaisuus Tulevaisuudessa olisi tarkoitus tehdä html-kielellä, internetselaimella toimiva huoltokirjatietokanta. Myöskin huoltokirjan vienti tietokantaohjelmaan saattaa olla tulevaisuuden projekteja. Excelin päällä toimiva huoltokirjaohjelma on tällä hetkellä kokeiluasteella ja sen tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään. Potentiaalia saattaisi olla jopa kaupallisuuteen asti. Ohjelmaan voisi liittää ainakin paikantamispiirustukset - valikon, mutta silloin sen keveys helposti katoaa, koska piirustukset ovat usein tilaa vieviä komponentteja. Ohjelmaan olisi myös helppo liittää kaavioita, jolloin esim. kulutuskäyristä olisi helppo tarkkailla kehitystä.

20 20 9 KIRKONKULMAN KOULUN HUOLTOKIRJA (LIITE 1) 9.1 Kohteen valinta Esimerkkikohteeksi valittiin satunnaisesti Kirkonkulman koulu. Valintaan ei juurikaan vaikuttanut mitkään erityiset kriteerit. Katsottiin vain, että kohde vastasi laajuudeltaan haettua kiinteistöä. Lisäehtona oli, että tietojen haku onnistuisi aika helposti. 9.2 Kohteen perustiedot Kirkonkulman koulu sijaitsee Liedon keskustan läpi kulkevalla Karjatiellä aivan kunnantalon kupeessa. Se on rakennettu 1958 ja sitä on laajennettu vuosina 1974 ja Sen kokonaisala on 4400 m2 ja tilavuus m3. Kokonaisalasta on luokkahuoneita 37 %, voimistelusalit 9 % ja muut tilat (käytävät, aulat, tekniset tilat yms.) 54 %. 9.3 Laadinnan vaiheet Tärkeimpänä lähteenä tietojen haussa toimi kohteen Energiakatselmusraportti vuodelta Siitä kävi ilmi lähinnä kohteessa toimivat järjestelmät. Päivitetyt tiedot löytyivät kunnan LVI-teknikko Markku Kuusisen koneelta. Viimeisimmät paikantamispiirustukset tilattiin LVI-suunnitteluyritykseltä, joka oli suunnitellut viimeisimmän urakan kohteessa. Loput tiedot kerättiin lähinnä huoltomiehen arkistoista ja suullisena perimätietona. 9.4 Tulokset Tässä vaiheessa on varsin vaikea sanoa huoltokirjan onnistuneisuudesta mitään. Vaikutus näkyy vasta vuosien päästä kiinteistön parempana kuntona kontrolloitujen huoltotoimenpiteiden seurauksena. Tietojen haku on nyt paljon helpompaa, kun ne on kerätty yhteen. Kirkonkulman koulun huoltokirja toimii myös mallina tulevien huoltokirjojen laadinnassa.

21 21 10 YHTEENVETO Huoltokirja on toimivan kiinteistönpidon ja huollon perusedellytyksenä. Laadinta on useiden eri komponenttien yhteensovittamista ja niiden koontia kansiin. Huoltokirjan merkitys tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan vielä nykyistä suuremmaksi. Sen laadintaan tullaan kehittämään jatkuvasti toinen toistaan edistyneempiä huoltokirjaohjelmia. Huoltokirjan laadintamalli on tämänhetkistä käyttäjää palveleva ohjelma. Jatkossa sitä tullaan melkoisella varmuudella kehittämään ja päivittämään. Huonoa ohjelmassa on se, että laadittu huoltokirja on aina myös laadintamalli ja päinvastoin. Lisäksi ohjelman olisi hyvä sisältää joitakin lomakkeita esim. huoltokortteja, jotka olisivat asuintalon käyttöön hyviä. Vastuunjakotaulukot kuuluisivat myös ilman muuta asuintalon huoltokirjaan. Ohjelman makrojen teko ja taulukoiden rakentelu kehitti myös tekijäänsä tällä saralla. Visual Basic -ohjelmointikieli tuli hyvinkin tutuksi kehittelyn aikana. Kiinteistöt ovat osana jokapäiväistä elämäämme ja meidän tulee pitää niistä huolta siten, että tuleva jälkipolvikin saa nauttia aikamme arkkitehtuurista. Tämän varmistamisen tärkeä elementti on huoltokirja. Tulevaisuuden projekteja voit seurata kotisivuiltani: Turku Toni Palmusuo

22 22 LÄHDELUETTELO 1 Kiviniemi, M., Hekkanen, M., Huoltokirja - Laadintaohjeet ja malli perustajaurakoitsijalle, 2000, RTK, s Maankäyttö- ja rakennusasetus, RT YM , 66 3 Asuintalon huoltokirjan laadinta käytössä oleva talo, RT , s 1-2

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Rekonen/ir 18.11.2008 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun etusivu...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE JOHDANTO Tämä pikaohje on suunniteltu auttamaan useiden vastaanottajien lisäämisessä yhtiön jakelulistoille GlobeNewswire-järjestelmässä

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Webforum. Version 17.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 17.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 17.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2017-06-17 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Luo uusia Microsoft Office dokumentteja työkaluriviltä... 5 Uusi edistymispalkki

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Kiinteistönpito/Rekonen/ir 1.12.2009 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje joulukuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA

CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA CLIENT k k k k k TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA Sisältö 1. Yleistä CLIENT tiedonsiirto-ja raportointiohjelmasta... 3 2. Asetukset... 4 2.1 Yleiset asetukset... 4 2.2 Raportissa näytettävät sarakkeet...

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Olli Niemelä Huoltokirja Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet 1 Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet Tilakeskuksen investoinnit 2014 Kaupungintalokorttelien elävöittäminen 7 M Uudisrakentaminen 53 M Peruskorjaukset 115 M

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus?

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja.

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Nä e yt ut siv 4 Kilpailutus Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Kilpailutusvaiheeseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA

Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA PIENTALON HUOLTOKIRJA Henri Kivioja Opinnäytetyö Syksy 2016 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö

Käyttöohje Työturvallisuuskeskus RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä Liitynnät Sovellusympäristö Käyttöohje 1 (7) RASSI Riskien arviointi sähköaloille Sisällys Yleistä...1 Liitynnät...1 Sovellusympäristö...1 Rassin käyttö...2 Riskien arviointi...3 Riskitarkastelu, vaaraluettelon teko...4 Riskitarkastelu,

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot