TIIVISTELMÄ. Toni Palmusuo 2002 / Huoltokirjan Laadintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Toni Palmusuo 2002 / Huoltokirjan Laadintamalli"

Transkriptio

1 1 Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Toni Palmusuo Insinöörityö HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI Hyväksytty / 2002 Turussa Valvoja Koulutusjohtaja DI Pertti Saarinen Tekn. lis. Raimo Vierimaa

2 2 TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Toni Palmusuo HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI Insinöörityö, Tilaaja DI Pekka Alm, Liedon kunta Valvoja DI Pertti Saarinen Turku, Huhtikuu 2002 Avainsanat Huoltokirja on nykyään pakollinen kaikissa valmistuvissa kiinteistöissä, mutta se on hyvä olla olemassa myös vanhemmissa. Sen tarkoituksena on pidentää kiinteistön elinkaarta ja helpottaa kunnossapitoa. Se toimii oppaana kiinteistön omistajalle ja sen käyttäjille. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selventää huoltokirjan laatimisen taustoja sekä opastaa Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman käytössä. Huoltokirjan laadintamalli on Microsoftin Excelin päällä toimiva ohjelma, joka sisältää erilaisia kiinteistönpitoon liittyviä taulukoita. Ohjelma pohjautuu Visual Basic -ohjelmointikielellä toimiviin makroihin. Se on suunniteltu helpottamaan huoltokirjan laadintaa. Täyttämällä ohjelman tyhjät kentät kiinteistön tiedoilla, saadaan tulostetuksi valmis huoltokirja. Päivittämällä ATK-versiota, on käytössä aina ajan tasalla oleva huoltokirja.

3 3 ABSTRACT Turku Polytechnic Technics Structucal Engineering Production Management Toni Palmusuo SERVICE MANUAL WRITING MODEL Bachelor of Engineering thesis, Commissioner Pekka Alm, M.Sc, Lieto's municipal Supervisor Pertti Saarinen, M.Sc. Turku, May 2002 Keywords: A maintenance manual is nowadays required in all completed buildings, but it is also useful in older ones. The purpose of the manual is to extend the building's lifetime and to facilitate maintenance. It serves as a guide for the building's owner and users. The objective of this Bachelor of Engineering thesis was to clear up the backgrounds of writing such a manual and to provide guidance into the use of the program for drafting a maintenance manual. It is a program which runs over Microsoft Excel and includes many tables related to building maintenance. By filling up empty fields in the program with data about the building, the completed manual can be printed out. By updating the computer version, you will always have an up-to-date manual.

4 4 ALKUSANAT Huoltokirjan laadintamalli on tehty insinöörityönä Liedon kunnalle. Ohjaajana yrityksessä toimi kunnaninsinööri, diplomi-insinööri Pekka Alm. Työn valvojana koulun puolesta toimi diplomi-insinööri Pertti Saarinen. Suurena apuna esimerkkinä toimivan kiinteistön huoltokirjan laadinnassa oli Liedon kunnan LVI-teknikko Markku Kuusinen. Vahvaa taustatukea antoi Kalle Sarkki, jonka CD-asemalla poltin kaikki tarvittavat tiedostot. Kiitoksia heille kaikille.

5 5 1 JOHDANTO Idea Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman kehittelyyn tuli Liedon suunnalta. Olin toiminut Liedon kunnan teknisellä osastolla tilapalvelun tehtävissä ja pyrkinyt laatimaan kunnan omille kiinteistöille jonkin näköistä huolto-ohjelmaa. Kuitenkin selkeä huoltokirjamalli puuttui ja sitä tällä opinnäytetyöllä lähdettiin hakemaan. Useimmilta kiinteistönomistajilta puuttuu selkeä kuva siitä, miten laatia selkeä ja toimiva huoltokirja. Ohjeita löytyy kirjoista sekä RT- korteista, mutta usein ne poikkeavat jonkun verran toisistaan. Millainen on optimaalinen huoltokirja, joka ottaa kaiken mahdollisen huomioon? Uskoakseni, sellaista ei olekaan. Aina löytyy puutteita ja kaivataan juuri sitä tietoa, joka kirjasta puuttuu. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että kiinteistöillä on samankaltaiset huoltokirjat, joista löytyvät aina samat tiedot samoista kohdista. Tällöin asianosainen kiinteistönomistaja tai hänen palkollisensa tietää mistä etsiä. Huoltokirjan laadintamalli -ohjelma on rakennettu näitä seikkoja silmälläpitäen. Se pitää sisällään vain kaikkein tärkeimmät tiedot. Se rajaa pois sellaiset huoltokirjaan liittyvät tiedot, kuten esim. päivittäiset huollon tehtävät, koska jokainen talonmies tai huoltomies tietää tarkkaan tehtävänsä, eikä lähde katsomaan niitä kirjasta. Sen sijaan esim. käyttöpäiväkirja on erittäin hyödyllinen, koska ihmisen muisti on rajallinen. Tällöin voidaan katsoa vaikka saneerauksen tietoja vuosienkin takaa.

6 6 2 YLEISTÄ HUOLTOKIRJASTA 2.1 Lähtökohta Huoltokirja toimii kiinteistönpidon työvälineenä, tähtäimenään entistä järjestelmällisempi ylläpito. Ylläpidolla pyritään säästämään kustannuksia, tarjoamaan käyttäjille suunnitellut olosuhteet sekä säilyttämään rakennuksen arvo. /1./ Huoltokirjan laadintaan tarvitaan tietoja eri tahoilta. (Kuva 1) 2.2 Huoltokirjan pakollisuus Vuoden 2000 alusta voimaan tullut Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista rakennukseen, jota käytetään asumiseen tai työskentelyyn. Sen tulisi sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. /2./ Lisäksi sen tehtävänä on toimia rakennuksen elinkaaren vaiheista kertovana dokumenttina.

7 7 Terminä huoltokirja on yleistynyt varsin nopeasti. On ilmestynyt uusia kiinteistönpitoon ja hoitoon keskittyviä RT- ja KH- kortteja, markkinoille on tullut erilaisia huoltokirjaohjelmia ja internetiin on perustettu palvelimia, joille tallennetut tietokannat voidaan helposti syöttää isoa rahaa vastaan. 2.3 Ketä huoltokirja palvelee? Huoltokirja on oikein ylläpidettynä erittäin arvokas tietolähde kiinteistön omistajalle, isännöitsijälle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja käyttäjille. Se varmistaa tietojen säilymisen myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa. /3./ Omistajalle tärkeintä on, että kiinteistö säilyttää oman arvonsa mahdollisimman hyvin. Säilymisen edellytyksenä on tietenkin oikea käyttö ja kunnossapito. Oikean käytön varmistavat käyttäjät itse, joiden omistaja olettaa toimivan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnossapidon ja huollon toimivuudesta vastaavat kiinteistönhoito-organisaatio ja isännöitsijä. 2.4 Toimiva huoltokirja Toimiva huoltokirja on sellainen, josta tiedonhaku onnistuu helposti. Siinä ei saa olla liiaksi tietoa, vaan sen tarvitsee olla kevyt käyttää. Kun huoltokirja on tietokoneella, sen päivittäminen käy vaivatta. Tietokoneella olevan laadintapohjan täytyy olla helppokäyttöinen ja sen selailu vaivatonta. Yrityksessä tulisi olla vähintään kaksi koordinoijaa, joilta laadinta onnistuu luontevasti. Luvun tulisi käydä itse kultakin.

8 8 3 LAADINTAPROSESSI 3.1 Laadintaperiaatteita Kiinteistöt, johon huoltokirja laaditaan voivat olla jo käytössä olevia tai uudisrakennettavia. Lisäksi asuintalojen ja toimitilakiinteistöiden huoltokirjamallit poikkeavat hieman toisistaan. Huoltokirjan laadinnassa tulisi noudattaa seuraavia periaatteita: Käytössä olevan talon laadintaperiaatteita Talon huoltokirja noudattaa pääperiaatteiltaan uudistalon vastaavaa, joten laatijan tulisi tuntea myös uudistalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. On otettava huomioon käytössä olevan talon mahdollisuudet sekä rajoitukset. Tilaajan erityistarpeet otettava huomioon Laajuus ja sisältö vaihtelevaa /3./ Uudisrakennuksen laadintaperiaatteita Tietojen haku helpompaa Tiedetään tarkat tiedot esim. rakenteiden lujuuksista, materiaaleista ja niiden laaduista. Kunnossapitotöiden ajoitusajankohtien laadinta mutkattomampaa Selkeät ja ajanmukaiset ohjeet käyttäjille

9 9 3.2 Vaiheistus Onnistunut laadinta tapahtuu vaiheittain. Laadintatapoja on monia. Tärkeintä on asiaan perehtyneisyys. Tiedot kerätään eri osapuolilta ja niistä laaditaan tiivis paketti. Laadintaprosessin vaiheet saattavat edetä taulukon 1 mukaisesti. Usein laadinta kuitenkin tapahtuu omana työnä, varsinkin uudiskohteissa. Taulukko 1. Laadinnan vaiheistus /3/ Vaihe Huoltokirjan tilaaja Toimeksisaaja 1 Päätös kehittää kiinteistönhoidon eri osa-alueita ja kunnossapitoa Laajuus, sisältö, muoto, lukumäärä Tilaajan oma panos Laadinnan tarjouspyyntö Lähtötiedot ja asiakirjojen antaminen 2 Tutustuminen Laadinnan tarjous 3 Laatijan valinta Huoltokirjan tilaaminen 4 Avustaminen Asiakirjojen läpikäynti Kiinteistötarkastus Kiinteistönhoitajan haastattelu Huoltokirjan kokoaminen 5 Luonnosten esittely tilaajalle 6 Tarkastus ja kommentointi Viimeistely 7 Käyttöönotto Käytön opastus Usein vaiheistus ei kuitenkaan ole näin järjestelmällistä. Ongelmia saattaa syntyä tiedonhankinnoissa ja etenkin tiedonkulussa.

10 10 4 HUOLTOKIRJAN RAKENNE 4.1 Rakenteiden vaihtelevuus Rakenteiden vaihtelevuus on suurta ja yhtä oikeaa mallia on mahdotonta määrittää. Riittää, että huoltokirja palvelee käyttäjiänsä hyvin. Kuitenkin on selvää, että kirjasta täytyy löytyä ainakin seuraavat kohdat: Yleistiedot kohteesta pitää sisällään mm. kiinteistön perustiedot kuten esim. ala- ja tilavuustiedot, yhteystiedot, tehdyt selvitykset ja tutkimukset. Tekninen hoito ja huolto pitää sisällään mm. toiminta-arvot, käyttöpäiväkirjan, vuosittaiset huollon tarkastustaulukot, vuosikulutukset ja ulkoalueiden hoidon tehtävät. Kunnossapito sisältää tiedot pintarakenteista, korjaushistoriasta ja kunnossapidon ohjelmasta. Huoltokirjan liitteeksi liitetään yleensä käyttöohjeet, paikantamispiirustukset, huolto- ja tarkastusohjeet, arkisto ja teknisten laitteiden konekortit. 4.2 Eri rakenteita Rakenteiden vaihtelu riippuu monista eri seikoista. Ensimmäisenä tekijänä vaikuttaa se, että onko kohde uudisrakennus vai jo olemassa oleva kiinteistö. Toinen tekijä on se, että onko kiinteistö käytössä vai ei. Kolmanneksi mietityttää, että onko kyseessä asuintalo vai jokin muu rakennus. Vahvana vaikuttajana on tilaajan ja/tai omistajan antamat omat ehdot. Lisäksi toimitilakiinteistöille on annettu omat ohjeensa.

11 11 5 OHJELMAN SUUNNITELUN PERUSTEET 5.1 Suunnittelun lähtökohdat Huoltokirjaprojekti oli jo ajan hermoilla Liedon kunnassa kesällä 2001, jolloin toimiva laadintamalli pyrittiin löytämään. Silloin asia vielä jätettiin hautumaan tulevaisuutta varten. Lopputyön aihetta valittaessa se kaivettiin jälleen esiin. Tehtävänä oli pyrkiä kehittämään kunnalle mahdollisimman tehokas ja helppokäyttöinen laadintamalli. Ohjelman tulisi toimia mahdollisimman tehokkaasti kaikissa kappaleessa 4.2 mainituissa kiinteistömalleissa. Kaikki ylimääräinen pyrittiin jättämään pois. Tavoitteena on, että sillä pystyisi laatimaan huoltokirjan aina leikkimökistä asuinkerrostaloon tai isoon toimitilakiinteistöön. Liedossa laadinta ohjelmalla tapahtuisi jo olemassa oleviin kiinteistöihin. Siten saataisiin kattava huoltoverkosto, jolloin esim. yhteystietojen haku tarvittaessa onnistuisi helposti. 5.2 Muokkaus Koska Liedon kunnaninsinööri Alm nimenomaan vaati ohjelman helppoutta, rakennettiin ohjelma Microsoft Excel 97 -ohjelman päälle toimivaksi. Tämä ohjelma löytyy miltei aina koneelta, jossa on käytössä Windows-käyttöjärjestelmä. Lisätekijöinä valintaan vaikuttivat se, että jokainen lienee joskus käyttänyt sitä tai jos ei ole, niin se on maailman yksinkertaisin ohjelma oppia. Excelillä on hyvänä ominaisuutena se, että siihen voidaan yhteen työkirjaan liittää useita taulukoita. Huoltokirjan laadintamallin taulukot ovat rakennettu RT- korttien ja Huoltokirja - Laadintaohjeet ja malli perustajaurakoitsijalle -kirjan /1/ ohjeiden mukaisesti. Siirtymiset taulukosta toiseen tapahtuvat tehdyillä makroilla. Visual Basic -ohjelmointikieleen perustuvilla makroilla on rakennettu myös miltei kaikki ohjelman tehtävät, vaikka niiden muokkaus tosin onnistuu myös Excelin työkalupainikkeilla. Toimintaperiaate on kuvan 2 mukainen.

12 Ongelmakohtia Ongelmana ohjelman laadinnassa oli tehtävätaulukoiden rajaus. Mitä tulisi ottaa mukaan ohjelmaan ja mitkä jättää pois. Paikantamispiirustuksia koetettiin sisällyttää ohjelmaan, mutta kuvatiedostojen liittäminen tekee ohjelman aina raskaammaksi ja näin huoltokirjan vienti esim. levykkeellä ei onnistuisi. Paikantamispiirustukset liitetään valmiin huoltokirjan liitteiksi A4-kokoisina. Suurena ongelmana on myös piirustuksien löytäminen, koska kunnan vanhimmista kiinteistöistä puuttuvat piirustukset kokonaan tai ne ovat todella heikkolaatuisia. Lisäksi usean kiinteistön perustiedot ovat enemmän tai vähemmän vääriä. Pääasia olisi kuitenkin, että kaikista kiinteistöistä löytyisi edes paikkaansa pitävät perustiedot. Kuva 2. Ohjelman toimintaperiaate

13 13 6 HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI -OHJELMA 6.1 Ohjelman tiedot Ohjelma vaatii toimiakseen Microsoft Excel 97 -taulukkolaskentaohjelman. Sen päälle rakennetussa ohjelmassa on kiinteistön keskeisiin tietoihin ja kiinteistönpitoon liittyviä kenttiä. Täyttämällä kentät ohjeiden mukaisesti saadaan tulostettua valmis kiinteistön huoltokirja (liite 1). ATK- versiota päivittämällä ja tietoja keräämällä, on käytössä aina ajan tasalla olevat tiedot kiinteistöistä. Jos on mahdollista, niin ohjelma tallennetaan sisäiseen verkkoon, jolloin päivityksen jälkeen tiedot ovat heti kaikkien asianosaisten nähtävillä. Tallennetut huoltokirjat ovat siis aina muotoa *.xls ja kooltaan 990 kt. 6.2 Käynnistys Käynnistettäessä huoltokirjaohjelma kysytään, sallitaanko makrot. Koska ohjelman toiminta perustuu niihin, täytyy ne sallia. Ohjelma kysyy seuraavaksi onko kysymyksessä uuden huoltokirjan laadinta vai jo laadittu huoltokirja (kuva 2). Jos laaditaan uusi huoltokirja, kone kysyy kiinteistön perustietoja. Jos taas kysymyksessä on laadittu huoltokirja, avautuu ohjelman päävalikko. Kuva 3. Ohjelman aloitusvalikko

14 14 Kun kirjataan kiinteistön perustiedot lomakkeelle, joka avautuu uutta kirjaa laadittaessa, ei enää erikseen tarvitse kirjata niitä kenttiin. Ne päivittyvät automaattisesti. Päävalikkokentässä kone kysyy ensimmäiseksi huoltokirjan laatijan nimeä, joka tulee sekä ruudun ylälaitaan että valmiin huoltokirjan kansilehteen. 6.3 Päävalikko Päävalikko pitää sisällään kolme kenttäryhmää: kiinteistön yleistiedot, tekninen hoito ja huolto sekä kunnossapito. Näitä on käsitelty seuraavassa kappaleessa. Lisäksi päävalikkosivulle avautuu huoltokirjan kansilehti ja sisällysluettelo (kuva 4). Logon alapuolella sijaitsevat painikkeet seuraavasti: 1.Käyttöohje: Kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi huoltokirjan käyttöohjeet. Tulostettavan huoltokirjan 1. luku. 2. Ohjelman tiedot: Tiedot ohjelman tekijästä ja motiiveista. 3. Tulosta huoltokirja: Tulostaa koko huoltokirjan eli ei vain yhtä taulukkoa. 4. Lopetus: Muuttaa työkaluvalikot normaaleiksi, suojaa koko työkirjan ja lopettaa ohjelman. Jos huoltokirjaa ei ole tallennettu, kone kysyy tallentamista.

15 15 Kuva 4. Ohjelman päävalikko 6.4 Kenttäryhmät Jokaisen avatun kentän ylälaidassa on painikkeet "Päävalikkoon" ja "Suojaa taulukko", joista ensimmäisestä pääsee takaisin päävalikkoon. Jälkimmäinen suojaa taulukon siten, ettei taulukon soluja voi vahingossakaan tuhota ja tiedot säilyvät. Suojaus kannattaa aina tehdä, kun kentän tiedot ovat kirjoitettu. Suojauksen poisto tapahtuu manuaalisesti Työkalut - Suojaus - Poista taulukon suojaus. Päävalikossa on kolme kenttäryhmää: 1.Kiinteistötiedot 2.Tekninen hoito ja huolto 3.Kunnossapito Kiinteistötiedot Kiinteistötiedot -kenttäryhmä pitävät sisällään seuraavat kentät: Kiinteistön perustiedot -kenttään laaditaan lupahakemuksessakin mainittavat tiedot,

16 16 kuten esim. laajuustiedot. Myöskin kunnossapidon ja siivouksen laajuusalueet laaditaan tähän kenttään. Yhteystiedot -kenttään kerätään kaikki tarvittavat yhteystiedot sekä rakentamisvaiheen että käytön ajalta Korjaustiedot -kenttään tallennetaan tehdyt urakat, tekijät, luovutusajankohdat ja takuuajan päättymiset. Tehdyt selvitykset -kenttään katselmukset, tutkimukset, viranomaistarkastukset, yhteystiedot ja huomiot Tekninen hoito ja huolto Tekninen hoito ja huolto -kenttäryhmä pitää sisällään seuraavat kentät: Ohjeelliset toiminta-arvot -kenttään laaditaan mitoitustehot, sisälämpötilat, kulutustavoitteet, kello-ohjaukset, termostaattiohjaukset, ulko-ovien lukitustiedot, lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon keskeiset toiminta-arvot. Tekniset laitteet -kenttään teknisten laitteiden ja järjestelmien tekniset tiedot. esim. lämmittimen merkki, teho, sijainti jne. Huollon tarkastustaulukot -kenttä sisältää ohjeelliset taulukot järjestelmien vuoden tai 10-vuoden välein tapahtuville huoltotehtäville ja niiden ajankohdille. Päivittäminen on helppoa, sillä viemällä hiiren oikean solun kohdalle ja painamalla kahdesti hiiren vasenta nappulaa, muuttuu solu siniseksi. Näin ollen suoritetut tehtävät näkyvät sinisenä ja tekemättömät harmaina. Kun halutaan "nollata" tehtävä, klikataan taulukon yläpuolella olevaa painiketta "Nollaa tehtävä", jonka seurauksena solut muuttuvat tuplaklikkauksella takaisin harmaiksi. Käyttöpäiväkirja-kentän tulisi pitää sisällään kaikki normaalista poikkeavat toimenpiteet, huollot ja korjaukset Kunnossapito Tähän kenttäryhmään kuuluvat seuraavat kentät: Pintarakenteet pitää sisällään tarkat tiedot sekä sisä- että ulkopuolisista pintamateriaaleista. Kunnossapitovälien ohjeajat ovat Talo-90 nimikkeistön mukaisesti jaksoteltujen toimenpiteiden ohjeaikavälejä. Ne tulisi kuitenkin määrittää aina kohdekohtaisesti tilaajan kanssa. Vuosikulutukset -kenttään kirjataan vuotuiset veden ja sähkön kulutukset ja tavoitteet.

17 17 Ohjeita kiinteistön käyttäjälle -kenttään laaditaan aina kohdekohtaiset ohjeet esim. järjestelmien toiminnasta tai materiaalien ominaisuuksista Liitteet Huoltokirjan liitteeksi liitetään: Paikantamispiirustukset A4- tai A3-kokoisina. Yksinkertainen asemapiirustus kohteesta toimii paikantamispiirustusten pohjana. Siihen laaditaan mm. hoitoalueiden sekä piha-alueiden rajat. Lisäksi LVI- ja sähköpiirustusten tulisi lukeutua paikantamispiirustuksiin. Huolto-ohjeet voivat olla suoraan KH- tai RT-kortistoista kootut yleiset tarkastusohjeet. Ne voidaan myös yksityiskohtaisesti laatia kohdetta varten. Konekortit sisältävät koneiden ja järjestelmien laitekohtaiset tiedot ja toimittajan tiedot. Tiedot erityisvaraosista, jotta osan rikkoonnuttua, saadaan korvaava osa nopeasti paikalle. Tavarantoimittajien tuotekohtaiset huolto- ja käyttöohjeet helpottavat laitteiden käyttöä ja pidentävät niiden elinkaarta. Näin myös varmistutaan laadusta. Liitteeksi voidaan liittää kaikki mitä katsotaan tarpeelliseksi kiinteistön näkökannalta. Usein huoltokirja pitää sisällään PTS:n eli pitkän toiminta-ajan suunnitelman, jossa on käyty läpi tulevaisuudessa eteen tulevat kunnossapitotehtävät. PTS laaditaan yleensä 5 vuoden ajalle ja sen laatii isännöitsijä. Asuintalon huoltokirjassa tulisi olla määritettynä myös vastuurajat, jolloin voidaan helposti selvittää eri osapuolten vastuut. Arviot rakenteiden kestoiästä sekä kuntotutkimusten tulokset ovat hyödyllisiä huoltokirjaa koottaessa.

18 18 7 OHJELMAN KÄYTTÖ 7.1 Toimintaedellytyksiä Toimivuuden edellytyksenä on ohjelman jatkuva päivittäminen. Vain siten kiinteistötiedot pysyvät ajan mukaisina. Tosin perustiedot eivät muutu mihinkään, mutta muutostyöt ja muut kunnossapitotehtävät muuttavat kiinteistön olemusta alkuperäisestä. Valitettavan harvasta vanhasta kiinteistöstä löytyy esim. rakennuspiirustuksia, jotka olisivat samankaltaisia kuin itse kiinteistö. Laadintaprosessiin kannattaa määrittää vastuuhenkilöt. 7.2 Tietokanta Laaditut huoltokirjat kannattaa pitää samassa kansiossa tai linkittää ne tietokantaan, jolloin tietojen haku on nopeaa ja vaivatonta. Tietokanta voisi pitää sisällään vaikkapa ala- ja tilavuustiedot kiinteistöistä, koska usein ne ovat kysytyimmät ja halutuimmat tiedot. Niitä tarvitaan monessa eri otteessa kiinteistön elinkaaren aikana. 7.3 Paperiversio Tulostettu paperiversio kannattaa jakaa käyttäjille, isännöitsijälle, huoltoyhtiölle ja kaikille asianosaisille. Lisäksi olisi edullista toimittaa päivitetty huoltokirja edellä mainituille, jos katsotaan tietojen muuttuneen niin radikaalisesti, että vanha ei enää ole pätevä. Paperiversio on oiva dokumentti, josta on helppo vaikkapa monistaa tietoja tarvittaessa. Säilytä paperiversio huolellisesti suojakansissa tai mapissa. 7.4 Käyttöoikeudet Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman käyttöoikeudet omistaa Liedon kunnan tekninen osasto. Ohjelman laatija varaa itselleen oikeuden käyttää ohjelmaa jatkossa.

19 19 8 ARVIO OHJELMAN ONNISTUNEISUUDESTA 8.1 Toimiva kokonaisuus Rakentaminen Excel-taulukkolaskentaohjelman päälle oli hyvä idea. Laadinta on tarpeeksi yksinkertaista ja siirtyminen taulukoiden välillä on mutkatonta. Ohjelman tehtävänä on huoltokirjan laadinta ja sen tehtävän se hoitaa hyvin. Etuna on myös se, että laaditut huoltokirjat ovat riittävän kevyitä (990 kt), jotta tietoja saadaan helposti vietyä levykkeellä. Suuri etu on myöskin se, että huoltokirjat pystytään lukemaan miltei joka koneelta, koska Office tulee usein mukaan Windows-käyttöjärjestelmään. 8.2 Ajankohtainen ohjelma Huoltokirjan laadintaprosessin helpottamiseen suunnatut ohjelmat yleistyvät kokoajan. Useat yritykset markkinoivat samanaikaisesti kiinteistöpidon työvälineinä alansa "parhaita" ohjelmia. Yksinkertaisuus on kuitenkin päivän sana ja se pätee myös ohjelmien sisällöissä. 8.3 Tulevaisuus Tulevaisuudessa olisi tarkoitus tehdä html-kielellä, internetselaimella toimiva huoltokirjatietokanta. Myöskin huoltokirjan vienti tietokantaohjelmaan saattaa olla tulevaisuuden projekteja. Excelin päällä toimiva huoltokirjaohjelma on tällä hetkellä kokeiluasteella ja sen tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään. Potentiaalia saattaisi olla jopa kaupallisuuteen asti. Ohjelmaan voisi liittää ainakin paikantamispiirustukset - valikon, mutta silloin sen keveys helposti katoaa, koska piirustukset ovat usein tilaa vieviä komponentteja. Ohjelmaan olisi myös helppo liittää kaavioita, jolloin esim. kulutuskäyristä olisi helppo tarkkailla kehitystä.

20 20 9 KIRKONKULMAN KOULUN HUOLTOKIRJA (LIITE 1) 9.1 Kohteen valinta Esimerkkikohteeksi valittiin satunnaisesti Kirkonkulman koulu. Valintaan ei juurikaan vaikuttanut mitkään erityiset kriteerit. Katsottiin vain, että kohde vastasi laajuudeltaan haettua kiinteistöä. Lisäehtona oli, että tietojen haku onnistuisi aika helposti. 9.2 Kohteen perustiedot Kirkonkulman koulu sijaitsee Liedon keskustan läpi kulkevalla Karjatiellä aivan kunnantalon kupeessa. Se on rakennettu 1958 ja sitä on laajennettu vuosina 1974 ja Sen kokonaisala on 4400 m2 ja tilavuus m3. Kokonaisalasta on luokkahuoneita 37 %, voimistelusalit 9 % ja muut tilat (käytävät, aulat, tekniset tilat yms.) 54 %. 9.3 Laadinnan vaiheet Tärkeimpänä lähteenä tietojen haussa toimi kohteen Energiakatselmusraportti vuodelta Siitä kävi ilmi lähinnä kohteessa toimivat järjestelmät. Päivitetyt tiedot löytyivät kunnan LVI-teknikko Markku Kuusisen koneelta. Viimeisimmät paikantamispiirustukset tilattiin LVI-suunnitteluyritykseltä, joka oli suunnitellut viimeisimmän urakan kohteessa. Loput tiedot kerättiin lähinnä huoltomiehen arkistoista ja suullisena perimätietona. 9.4 Tulokset Tässä vaiheessa on varsin vaikea sanoa huoltokirjan onnistuneisuudesta mitään. Vaikutus näkyy vasta vuosien päästä kiinteistön parempana kuntona kontrolloitujen huoltotoimenpiteiden seurauksena. Tietojen haku on nyt paljon helpompaa, kun ne on kerätty yhteen. Kirkonkulman koulun huoltokirja toimii myös mallina tulevien huoltokirjojen laadinnassa.

21 21 10 YHTEENVETO Huoltokirja on toimivan kiinteistönpidon ja huollon perusedellytyksenä. Laadinta on useiden eri komponenttien yhteensovittamista ja niiden koontia kansiin. Huoltokirjan merkitys tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan vielä nykyistä suuremmaksi. Sen laadintaan tullaan kehittämään jatkuvasti toinen toistaan edistyneempiä huoltokirjaohjelmia. Huoltokirjan laadintamalli on tämänhetkistä käyttäjää palveleva ohjelma. Jatkossa sitä tullaan melkoisella varmuudella kehittämään ja päivittämään. Huonoa ohjelmassa on se, että laadittu huoltokirja on aina myös laadintamalli ja päinvastoin. Lisäksi ohjelman olisi hyvä sisältää joitakin lomakkeita esim. huoltokortteja, jotka olisivat asuintalon käyttöön hyviä. Vastuunjakotaulukot kuuluisivat myös ilman muuta asuintalon huoltokirjaan. Ohjelman makrojen teko ja taulukoiden rakentelu kehitti myös tekijäänsä tällä saralla. Visual Basic -ohjelmointikieli tuli hyvinkin tutuksi kehittelyn aikana. Kiinteistöt ovat osana jokapäiväistä elämäämme ja meidän tulee pitää niistä huolta siten, että tuleva jälkipolvikin saa nauttia aikamme arkkitehtuurista. Tämän varmistamisen tärkeä elementti on huoltokirja. Tulevaisuuden projekteja voit seurata kotisivuiltani: Turku Toni Palmusuo

22 22 LÄHDELUETTELO 1 Kiviniemi, M., Hekkanen, M., Huoltokirja - Laadintaohjeet ja malli perustajaurakoitsijalle, 2000, RTK, s Maankäyttö- ja rakennusasetus, RT YM , 66 3 Asuintalon huoltokirjan laadinta käytössä oleva talo, RT , s 1-2

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen, DI Juhani Heljo, DI Jani Saarinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli

LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli Henri Hietala LVI-luovutusaineiston laatiminen ja standardimalli Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 11.2.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Esa Paajanen Nimeke Dynaamiset web-sivut Tiivistelmä Koulutusohjelma

Lisätiedot

Maalämpöjärjestelmien huolto- ja ylläpitokustannukset suurissa kiinteistöissä

Maalämpöjärjestelmien huolto- ja ylläpitokustannukset suurissa kiinteistöissä Maalämpöjärjestelmien huolto- ja ylläpitokustannukset suurissa kiinteistöissä Markus Mittler Opinnäytetyö Hajautetut energiajärjestelmät 1 2014 OPINNÄYTETYÖ Arcada Koulutusohjelma: Tunnistenumero: Tekijä:

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelman hankinta ja henkilöstön perehdyttäminen

Kirjanpito-ohjelman hankinta ja henkilöstön perehdyttäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tiia Lamminmäki Opinnäytetyö Kirjanpito-ohjelman hankinta ja henkilöstön perehdyttäminen Case etupa Työn ohjaaja Heli Leskinen Tampere 8/2010

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKAHUOLTOJEN SISÄL- LÖN TUTKIMINEN JA HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN

TALOTEKNIIKKAHUOLTOJEN SISÄL- LÖN TUTKIMINEN JA HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN Jaakko Rajakallio TALOTEKNIIKKAHUOLTOJEN SISÄL- LÖN TUTKIMINEN JA HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN Lemminkäinen Talotekniikka Oy, Vaasa Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE

TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Satu Tähkänen TALOUSHALLINNON SIIRTO TILITOIMISTOSTA TAKAISIN TOIMINIMELLE Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Pekka Hulkkonen TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Syyskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.9.2007 Tekijä(t) Pekka Hulkkonen

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa

Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Henri Rajaviita Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.4.2009 Tekijä(t) Henri Rajaviita Nimeke

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Antero Tolvanen. Pk-yrityksen tuotannonohjaus. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Antero Tolvanen. Pk-yrityksen tuotannonohjaus. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Antero Tolvanen Pk-yrityksen tuotannonohjaus Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle

Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Ville Riihelä Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Ville Riihelä Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle,

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Amir Al Take Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 14.2.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

3D-SUUNNITTELUN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET KONEPAJAYRITYKSESSÄ

3D-SUUNNITTELUN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET KONEPAJAYRITYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatiotekniikka 2012 Marcus Galuszka 3D-SUUNNITTELUN ESTEET JA MAHDOLLISUUDET KONEPAJAYRITYKSESSÄ Case: Idea Machine Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot