TIIVISTELMÄ. Toni Palmusuo 2002 / Huoltokirjan Laadintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Toni Palmusuo 2002 / Huoltokirjan Laadintamalli"

Transkriptio

1 1 Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Toni Palmusuo Insinöörityö HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI Hyväksytty / 2002 Turussa Valvoja Koulutusjohtaja DI Pertti Saarinen Tekn. lis. Raimo Vierimaa

2 2 TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen Toni Palmusuo HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI Insinöörityö, Tilaaja DI Pekka Alm, Liedon kunta Valvoja DI Pertti Saarinen Turku, Huhtikuu 2002 Avainsanat Huoltokirja on nykyään pakollinen kaikissa valmistuvissa kiinteistöissä, mutta se on hyvä olla olemassa myös vanhemmissa. Sen tarkoituksena on pidentää kiinteistön elinkaarta ja helpottaa kunnossapitoa. Se toimii oppaana kiinteistön omistajalle ja sen käyttäjille. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selventää huoltokirjan laatimisen taustoja sekä opastaa Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman käytössä. Huoltokirjan laadintamalli on Microsoftin Excelin päällä toimiva ohjelma, joka sisältää erilaisia kiinteistönpitoon liittyviä taulukoita. Ohjelma pohjautuu Visual Basic -ohjelmointikielellä toimiviin makroihin. Se on suunniteltu helpottamaan huoltokirjan laadintaa. Täyttämällä ohjelman tyhjät kentät kiinteistön tiedoilla, saadaan tulostetuksi valmis huoltokirja. Päivittämällä ATK-versiota, on käytössä aina ajan tasalla oleva huoltokirja.

3 3 ABSTRACT Turku Polytechnic Technics Structucal Engineering Production Management Toni Palmusuo SERVICE MANUAL WRITING MODEL Bachelor of Engineering thesis, Commissioner Pekka Alm, M.Sc, Lieto's municipal Supervisor Pertti Saarinen, M.Sc. Turku, May 2002 Keywords: A maintenance manual is nowadays required in all completed buildings, but it is also useful in older ones. The purpose of the manual is to extend the building's lifetime and to facilitate maintenance. It serves as a guide for the building's owner and users. The objective of this Bachelor of Engineering thesis was to clear up the backgrounds of writing such a manual and to provide guidance into the use of the program for drafting a maintenance manual. It is a program which runs over Microsoft Excel and includes many tables related to building maintenance. By filling up empty fields in the program with data about the building, the completed manual can be printed out. By updating the computer version, you will always have an up-to-date manual.

4 4 ALKUSANAT Huoltokirjan laadintamalli on tehty insinöörityönä Liedon kunnalle. Ohjaajana yrityksessä toimi kunnaninsinööri, diplomi-insinööri Pekka Alm. Työn valvojana koulun puolesta toimi diplomi-insinööri Pertti Saarinen. Suurena apuna esimerkkinä toimivan kiinteistön huoltokirjan laadinnassa oli Liedon kunnan LVI-teknikko Markku Kuusinen. Vahvaa taustatukea antoi Kalle Sarkki, jonka CD-asemalla poltin kaikki tarvittavat tiedostot. Kiitoksia heille kaikille.

5 5 1 JOHDANTO Idea Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman kehittelyyn tuli Liedon suunnalta. Olin toiminut Liedon kunnan teknisellä osastolla tilapalvelun tehtävissä ja pyrkinyt laatimaan kunnan omille kiinteistöille jonkin näköistä huolto-ohjelmaa. Kuitenkin selkeä huoltokirjamalli puuttui ja sitä tällä opinnäytetyöllä lähdettiin hakemaan. Useimmilta kiinteistönomistajilta puuttuu selkeä kuva siitä, miten laatia selkeä ja toimiva huoltokirja. Ohjeita löytyy kirjoista sekä RT- korteista, mutta usein ne poikkeavat jonkun verran toisistaan. Millainen on optimaalinen huoltokirja, joka ottaa kaiken mahdollisen huomioon? Uskoakseni, sellaista ei olekaan. Aina löytyy puutteita ja kaivataan juuri sitä tietoa, joka kirjasta puuttuu. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että kiinteistöillä on samankaltaiset huoltokirjat, joista löytyvät aina samat tiedot samoista kohdista. Tällöin asianosainen kiinteistönomistaja tai hänen palkollisensa tietää mistä etsiä. Huoltokirjan laadintamalli -ohjelma on rakennettu näitä seikkoja silmälläpitäen. Se pitää sisällään vain kaikkein tärkeimmät tiedot. Se rajaa pois sellaiset huoltokirjaan liittyvät tiedot, kuten esim. päivittäiset huollon tehtävät, koska jokainen talonmies tai huoltomies tietää tarkkaan tehtävänsä, eikä lähde katsomaan niitä kirjasta. Sen sijaan esim. käyttöpäiväkirja on erittäin hyödyllinen, koska ihmisen muisti on rajallinen. Tällöin voidaan katsoa vaikka saneerauksen tietoja vuosienkin takaa.

6 6 2 YLEISTÄ HUOLTOKIRJASTA 2.1 Lähtökohta Huoltokirja toimii kiinteistönpidon työvälineenä, tähtäimenään entistä järjestelmällisempi ylläpito. Ylläpidolla pyritään säästämään kustannuksia, tarjoamaan käyttäjille suunnitellut olosuhteet sekä säilyttämään rakennuksen arvo. /1./ Huoltokirjan laadintaan tarvitaan tietoja eri tahoilta. (Kuva 1) 2.2 Huoltokirjan pakollisuus Vuoden 2000 alusta voimaan tullut Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista rakennukseen, jota käytetään asumiseen tai työskentelyyn. Sen tulisi sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. /2./ Lisäksi sen tehtävänä on toimia rakennuksen elinkaaren vaiheista kertovana dokumenttina.

7 7 Terminä huoltokirja on yleistynyt varsin nopeasti. On ilmestynyt uusia kiinteistönpitoon ja hoitoon keskittyviä RT- ja KH- kortteja, markkinoille on tullut erilaisia huoltokirjaohjelmia ja internetiin on perustettu palvelimia, joille tallennetut tietokannat voidaan helposti syöttää isoa rahaa vastaan. 2.3 Ketä huoltokirja palvelee? Huoltokirja on oikein ylläpidettynä erittäin arvokas tietolähde kiinteistön omistajalle, isännöitsijälle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja käyttäjille. Se varmistaa tietojen säilymisen myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa. /3./ Omistajalle tärkeintä on, että kiinteistö säilyttää oman arvonsa mahdollisimman hyvin. Säilymisen edellytyksenä on tietenkin oikea käyttö ja kunnossapito. Oikean käytön varmistavat käyttäjät itse, joiden omistaja olettaa toimivan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnossapidon ja huollon toimivuudesta vastaavat kiinteistönhoito-organisaatio ja isännöitsijä. 2.4 Toimiva huoltokirja Toimiva huoltokirja on sellainen, josta tiedonhaku onnistuu helposti. Siinä ei saa olla liiaksi tietoa, vaan sen tarvitsee olla kevyt käyttää. Kun huoltokirja on tietokoneella, sen päivittäminen käy vaivatta. Tietokoneella olevan laadintapohjan täytyy olla helppokäyttöinen ja sen selailu vaivatonta. Yrityksessä tulisi olla vähintään kaksi koordinoijaa, joilta laadinta onnistuu luontevasti. Luvun tulisi käydä itse kultakin.

8 8 3 LAADINTAPROSESSI 3.1 Laadintaperiaatteita Kiinteistöt, johon huoltokirja laaditaan voivat olla jo käytössä olevia tai uudisrakennettavia. Lisäksi asuintalojen ja toimitilakiinteistöiden huoltokirjamallit poikkeavat hieman toisistaan. Huoltokirjan laadinnassa tulisi noudattaa seuraavia periaatteita: Käytössä olevan talon laadintaperiaatteita Talon huoltokirja noudattaa pääperiaatteiltaan uudistalon vastaavaa, joten laatijan tulisi tuntea myös uudistalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. On otettava huomioon käytössä olevan talon mahdollisuudet sekä rajoitukset. Tilaajan erityistarpeet otettava huomioon Laajuus ja sisältö vaihtelevaa /3./ Uudisrakennuksen laadintaperiaatteita Tietojen haku helpompaa Tiedetään tarkat tiedot esim. rakenteiden lujuuksista, materiaaleista ja niiden laaduista. Kunnossapitotöiden ajoitusajankohtien laadinta mutkattomampaa Selkeät ja ajanmukaiset ohjeet käyttäjille

9 9 3.2 Vaiheistus Onnistunut laadinta tapahtuu vaiheittain. Laadintatapoja on monia. Tärkeintä on asiaan perehtyneisyys. Tiedot kerätään eri osapuolilta ja niistä laaditaan tiivis paketti. Laadintaprosessin vaiheet saattavat edetä taulukon 1 mukaisesti. Usein laadinta kuitenkin tapahtuu omana työnä, varsinkin uudiskohteissa. Taulukko 1. Laadinnan vaiheistus /3/ Vaihe Huoltokirjan tilaaja Toimeksisaaja 1 Päätös kehittää kiinteistönhoidon eri osa-alueita ja kunnossapitoa Laajuus, sisältö, muoto, lukumäärä Tilaajan oma panos Laadinnan tarjouspyyntö Lähtötiedot ja asiakirjojen antaminen 2 Tutustuminen Laadinnan tarjous 3 Laatijan valinta Huoltokirjan tilaaminen 4 Avustaminen Asiakirjojen läpikäynti Kiinteistötarkastus Kiinteistönhoitajan haastattelu Huoltokirjan kokoaminen 5 Luonnosten esittely tilaajalle 6 Tarkastus ja kommentointi Viimeistely 7 Käyttöönotto Käytön opastus Usein vaiheistus ei kuitenkaan ole näin järjestelmällistä. Ongelmia saattaa syntyä tiedonhankinnoissa ja etenkin tiedonkulussa.

10 10 4 HUOLTOKIRJAN RAKENNE 4.1 Rakenteiden vaihtelevuus Rakenteiden vaihtelevuus on suurta ja yhtä oikeaa mallia on mahdotonta määrittää. Riittää, että huoltokirja palvelee käyttäjiänsä hyvin. Kuitenkin on selvää, että kirjasta täytyy löytyä ainakin seuraavat kohdat: Yleistiedot kohteesta pitää sisällään mm. kiinteistön perustiedot kuten esim. ala- ja tilavuustiedot, yhteystiedot, tehdyt selvitykset ja tutkimukset. Tekninen hoito ja huolto pitää sisällään mm. toiminta-arvot, käyttöpäiväkirjan, vuosittaiset huollon tarkastustaulukot, vuosikulutukset ja ulkoalueiden hoidon tehtävät. Kunnossapito sisältää tiedot pintarakenteista, korjaushistoriasta ja kunnossapidon ohjelmasta. Huoltokirjan liitteeksi liitetään yleensä käyttöohjeet, paikantamispiirustukset, huolto- ja tarkastusohjeet, arkisto ja teknisten laitteiden konekortit. 4.2 Eri rakenteita Rakenteiden vaihtelu riippuu monista eri seikoista. Ensimmäisenä tekijänä vaikuttaa se, että onko kohde uudisrakennus vai jo olemassa oleva kiinteistö. Toinen tekijä on se, että onko kiinteistö käytössä vai ei. Kolmanneksi mietityttää, että onko kyseessä asuintalo vai jokin muu rakennus. Vahvana vaikuttajana on tilaajan ja/tai omistajan antamat omat ehdot. Lisäksi toimitilakiinteistöille on annettu omat ohjeensa.

11 11 5 OHJELMAN SUUNNITELUN PERUSTEET 5.1 Suunnittelun lähtökohdat Huoltokirjaprojekti oli jo ajan hermoilla Liedon kunnassa kesällä 2001, jolloin toimiva laadintamalli pyrittiin löytämään. Silloin asia vielä jätettiin hautumaan tulevaisuutta varten. Lopputyön aihetta valittaessa se kaivettiin jälleen esiin. Tehtävänä oli pyrkiä kehittämään kunnalle mahdollisimman tehokas ja helppokäyttöinen laadintamalli. Ohjelman tulisi toimia mahdollisimman tehokkaasti kaikissa kappaleessa 4.2 mainituissa kiinteistömalleissa. Kaikki ylimääräinen pyrittiin jättämään pois. Tavoitteena on, että sillä pystyisi laatimaan huoltokirjan aina leikkimökistä asuinkerrostaloon tai isoon toimitilakiinteistöön. Liedossa laadinta ohjelmalla tapahtuisi jo olemassa oleviin kiinteistöihin. Siten saataisiin kattava huoltoverkosto, jolloin esim. yhteystietojen haku tarvittaessa onnistuisi helposti. 5.2 Muokkaus Koska Liedon kunnaninsinööri Alm nimenomaan vaati ohjelman helppoutta, rakennettiin ohjelma Microsoft Excel 97 -ohjelman päälle toimivaksi. Tämä ohjelma löytyy miltei aina koneelta, jossa on käytössä Windows-käyttöjärjestelmä. Lisätekijöinä valintaan vaikuttivat se, että jokainen lienee joskus käyttänyt sitä tai jos ei ole, niin se on maailman yksinkertaisin ohjelma oppia. Excelillä on hyvänä ominaisuutena se, että siihen voidaan yhteen työkirjaan liittää useita taulukoita. Huoltokirjan laadintamallin taulukot ovat rakennettu RT- korttien ja Huoltokirja - Laadintaohjeet ja malli perustajaurakoitsijalle -kirjan /1/ ohjeiden mukaisesti. Siirtymiset taulukosta toiseen tapahtuvat tehdyillä makroilla. Visual Basic -ohjelmointikieleen perustuvilla makroilla on rakennettu myös miltei kaikki ohjelman tehtävät, vaikka niiden muokkaus tosin onnistuu myös Excelin työkalupainikkeilla. Toimintaperiaate on kuvan 2 mukainen.

12 Ongelmakohtia Ongelmana ohjelman laadinnassa oli tehtävätaulukoiden rajaus. Mitä tulisi ottaa mukaan ohjelmaan ja mitkä jättää pois. Paikantamispiirustuksia koetettiin sisällyttää ohjelmaan, mutta kuvatiedostojen liittäminen tekee ohjelman aina raskaammaksi ja näin huoltokirjan vienti esim. levykkeellä ei onnistuisi. Paikantamispiirustukset liitetään valmiin huoltokirjan liitteiksi A4-kokoisina. Suurena ongelmana on myös piirustuksien löytäminen, koska kunnan vanhimmista kiinteistöistä puuttuvat piirustukset kokonaan tai ne ovat todella heikkolaatuisia. Lisäksi usean kiinteistön perustiedot ovat enemmän tai vähemmän vääriä. Pääasia olisi kuitenkin, että kaikista kiinteistöistä löytyisi edes paikkaansa pitävät perustiedot. Kuva 2. Ohjelman toimintaperiaate

13 13 6 HUOLTOKIRJAN LAADINTAMALLI -OHJELMA 6.1 Ohjelman tiedot Ohjelma vaatii toimiakseen Microsoft Excel 97 -taulukkolaskentaohjelman. Sen päälle rakennetussa ohjelmassa on kiinteistön keskeisiin tietoihin ja kiinteistönpitoon liittyviä kenttiä. Täyttämällä kentät ohjeiden mukaisesti saadaan tulostettua valmis kiinteistön huoltokirja (liite 1). ATK- versiota päivittämällä ja tietoja keräämällä, on käytössä aina ajan tasalla olevat tiedot kiinteistöistä. Jos on mahdollista, niin ohjelma tallennetaan sisäiseen verkkoon, jolloin päivityksen jälkeen tiedot ovat heti kaikkien asianosaisten nähtävillä. Tallennetut huoltokirjat ovat siis aina muotoa *.xls ja kooltaan 990 kt. 6.2 Käynnistys Käynnistettäessä huoltokirjaohjelma kysytään, sallitaanko makrot. Koska ohjelman toiminta perustuu niihin, täytyy ne sallia. Ohjelma kysyy seuraavaksi onko kysymyksessä uuden huoltokirjan laadinta vai jo laadittu huoltokirja (kuva 2). Jos laaditaan uusi huoltokirja, kone kysyy kiinteistön perustietoja. Jos taas kysymyksessä on laadittu huoltokirja, avautuu ohjelman päävalikko. Kuva 3. Ohjelman aloitusvalikko

14 14 Kun kirjataan kiinteistön perustiedot lomakkeelle, joka avautuu uutta kirjaa laadittaessa, ei enää erikseen tarvitse kirjata niitä kenttiin. Ne päivittyvät automaattisesti. Päävalikkokentässä kone kysyy ensimmäiseksi huoltokirjan laatijan nimeä, joka tulee sekä ruudun ylälaitaan että valmiin huoltokirjan kansilehteen. 6.3 Päävalikko Päävalikko pitää sisällään kolme kenttäryhmää: kiinteistön yleistiedot, tekninen hoito ja huolto sekä kunnossapito. Näitä on käsitelty seuraavassa kappaleessa. Lisäksi päävalikkosivulle avautuu huoltokirjan kansilehti ja sisällysluettelo (kuva 4). Logon alapuolella sijaitsevat painikkeet seuraavasti: 1.Käyttöohje: Kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi huoltokirjan käyttöohjeet. Tulostettavan huoltokirjan 1. luku. 2. Ohjelman tiedot: Tiedot ohjelman tekijästä ja motiiveista. 3. Tulosta huoltokirja: Tulostaa koko huoltokirjan eli ei vain yhtä taulukkoa. 4. Lopetus: Muuttaa työkaluvalikot normaaleiksi, suojaa koko työkirjan ja lopettaa ohjelman. Jos huoltokirjaa ei ole tallennettu, kone kysyy tallentamista.

15 15 Kuva 4. Ohjelman päävalikko 6.4 Kenttäryhmät Jokaisen avatun kentän ylälaidassa on painikkeet "Päävalikkoon" ja "Suojaa taulukko", joista ensimmäisestä pääsee takaisin päävalikkoon. Jälkimmäinen suojaa taulukon siten, ettei taulukon soluja voi vahingossakaan tuhota ja tiedot säilyvät. Suojaus kannattaa aina tehdä, kun kentän tiedot ovat kirjoitettu. Suojauksen poisto tapahtuu manuaalisesti Työkalut - Suojaus - Poista taulukon suojaus. Päävalikossa on kolme kenttäryhmää: 1.Kiinteistötiedot 2.Tekninen hoito ja huolto 3.Kunnossapito Kiinteistötiedot Kiinteistötiedot -kenttäryhmä pitävät sisällään seuraavat kentät: Kiinteistön perustiedot -kenttään laaditaan lupahakemuksessakin mainittavat tiedot,

16 16 kuten esim. laajuustiedot. Myöskin kunnossapidon ja siivouksen laajuusalueet laaditaan tähän kenttään. Yhteystiedot -kenttään kerätään kaikki tarvittavat yhteystiedot sekä rakentamisvaiheen että käytön ajalta Korjaustiedot -kenttään tallennetaan tehdyt urakat, tekijät, luovutusajankohdat ja takuuajan päättymiset. Tehdyt selvitykset -kenttään katselmukset, tutkimukset, viranomaistarkastukset, yhteystiedot ja huomiot Tekninen hoito ja huolto Tekninen hoito ja huolto -kenttäryhmä pitää sisällään seuraavat kentät: Ohjeelliset toiminta-arvot -kenttään laaditaan mitoitustehot, sisälämpötilat, kulutustavoitteet, kello-ohjaukset, termostaattiohjaukset, ulko-ovien lukitustiedot, lämmityksen, käyttöveden ja ilmanvaihdon keskeiset toiminta-arvot. Tekniset laitteet -kenttään teknisten laitteiden ja järjestelmien tekniset tiedot. esim. lämmittimen merkki, teho, sijainti jne. Huollon tarkastustaulukot -kenttä sisältää ohjeelliset taulukot järjestelmien vuoden tai 10-vuoden välein tapahtuville huoltotehtäville ja niiden ajankohdille. Päivittäminen on helppoa, sillä viemällä hiiren oikean solun kohdalle ja painamalla kahdesti hiiren vasenta nappulaa, muuttuu solu siniseksi. Näin ollen suoritetut tehtävät näkyvät sinisenä ja tekemättömät harmaina. Kun halutaan "nollata" tehtävä, klikataan taulukon yläpuolella olevaa painiketta "Nollaa tehtävä", jonka seurauksena solut muuttuvat tuplaklikkauksella takaisin harmaiksi. Käyttöpäiväkirja-kentän tulisi pitää sisällään kaikki normaalista poikkeavat toimenpiteet, huollot ja korjaukset Kunnossapito Tähän kenttäryhmään kuuluvat seuraavat kentät: Pintarakenteet pitää sisällään tarkat tiedot sekä sisä- että ulkopuolisista pintamateriaaleista. Kunnossapitovälien ohjeajat ovat Talo-90 nimikkeistön mukaisesti jaksoteltujen toimenpiteiden ohjeaikavälejä. Ne tulisi kuitenkin määrittää aina kohdekohtaisesti tilaajan kanssa. Vuosikulutukset -kenttään kirjataan vuotuiset veden ja sähkön kulutukset ja tavoitteet.

17 17 Ohjeita kiinteistön käyttäjälle -kenttään laaditaan aina kohdekohtaiset ohjeet esim. järjestelmien toiminnasta tai materiaalien ominaisuuksista Liitteet Huoltokirjan liitteeksi liitetään: Paikantamispiirustukset A4- tai A3-kokoisina. Yksinkertainen asemapiirustus kohteesta toimii paikantamispiirustusten pohjana. Siihen laaditaan mm. hoitoalueiden sekä piha-alueiden rajat. Lisäksi LVI- ja sähköpiirustusten tulisi lukeutua paikantamispiirustuksiin. Huolto-ohjeet voivat olla suoraan KH- tai RT-kortistoista kootut yleiset tarkastusohjeet. Ne voidaan myös yksityiskohtaisesti laatia kohdetta varten. Konekortit sisältävät koneiden ja järjestelmien laitekohtaiset tiedot ja toimittajan tiedot. Tiedot erityisvaraosista, jotta osan rikkoonnuttua, saadaan korvaava osa nopeasti paikalle. Tavarantoimittajien tuotekohtaiset huolto- ja käyttöohjeet helpottavat laitteiden käyttöä ja pidentävät niiden elinkaarta. Näin myös varmistutaan laadusta. Liitteeksi voidaan liittää kaikki mitä katsotaan tarpeelliseksi kiinteistön näkökannalta. Usein huoltokirja pitää sisällään PTS:n eli pitkän toiminta-ajan suunnitelman, jossa on käyty läpi tulevaisuudessa eteen tulevat kunnossapitotehtävät. PTS laaditaan yleensä 5 vuoden ajalle ja sen laatii isännöitsijä. Asuintalon huoltokirjassa tulisi olla määritettynä myös vastuurajat, jolloin voidaan helposti selvittää eri osapuolten vastuut. Arviot rakenteiden kestoiästä sekä kuntotutkimusten tulokset ovat hyödyllisiä huoltokirjaa koottaessa.

18 18 7 OHJELMAN KÄYTTÖ 7.1 Toimintaedellytyksiä Toimivuuden edellytyksenä on ohjelman jatkuva päivittäminen. Vain siten kiinteistötiedot pysyvät ajan mukaisina. Tosin perustiedot eivät muutu mihinkään, mutta muutostyöt ja muut kunnossapitotehtävät muuttavat kiinteistön olemusta alkuperäisestä. Valitettavan harvasta vanhasta kiinteistöstä löytyy esim. rakennuspiirustuksia, jotka olisivat samankaltaisia kuin itse kiinteistö. Laadintaprosessiin kannattaa määrittää vastuuhenkilöt. 7.2 Tietokanta Laaditut huoltokirjat kannattaa pitää samassa kansiossa tai linkittää ne tietokantaan, jolloin tietojen haku on nopeaa ja vaivatonta. Tietokanta voisi pitää sisällään vaikkapa ala- ja tilavuustiedot kiinteistöistä, koska usein ne ovat kysytyimmät ja halutuimmat tiedot. Niitä tarvitaan monessa eri otteessa kiinteistön elinkaaren aikana. 7.3 Paperiversio Tulostettu paperiversio kannattaa jakaa käyttäjille, isännöitsijälle, huoltoyhtiölle ja kaikille asianosaisille. Lisäksi olisi edullista toimittaa päivitetty huoltokirja edellä mainituille, jos katsotaan tietojen muuttuneen niin radikaalisesti, että vanha ei enää ole pätevä. Paperiversio on oiva dokumentti, josta on helppo vaikkapa monistaa tietoja tarvittaessa. Säilytä paperiversio huolellisesti suojakansissa tai mapissa. 7.4 Käyttöoikeudet Huoltokirjan laadintamalli -ohjelman käyttöoikeudet omistaa Liedon kunnan tekninen osasto. Ohjelman laatija varaa itselleen oikeuden käyttää ohjelmaa jatkossa.

19 19 8 ARVIO OHJELMAN ONNISTUNEISUUDESTA 8.1 Toimiva kokonaisuus Rakentaminen Excel-taulukkolaskentaohjelman päälle oli hyvä idea. Laadinta on tarpeeksi yksinkertaista ja siirtyminen taulukoiden välillä on mutkatonta. Ohjelman tehtävänä on huoltokirjan laadinta ja sen tehtävän se hoitaa hyvin. Etuna on myös se, että laaditut huoltokirjat ovat riittävän kevyitä (990 kt), jotta tietoja saadaan helposti vietyä levykkeellä. Suuri etu on myöskin se, että huoltokirjat pystytään lukemaan miltei joka koneelta, koska Office tulee usein mukaan Windows-käyttöjärjestelmään. 8.2 Ajankohtainen ohjelma Huoltokirjan laadintaprosessin helpottamiseen suunnatut ohjelmat yleistyvät kokoajan. Useat yritykset markkinoivat samanaikaisesti kiinteistöpidon työvälineinä alansa "parhaita" ohjelmia. Yksinkertaisuus on kuitenkin päivän sana ja se pätee myös ohjelmien sisällöissä. 8.3 Tulevaisuus Tulevaisuudessa olisi tarkoitus tehdä html-kielellä, internetselaimella toimiva huoltokirjatietokanta. Myöskin huoltokirjan vienti tietokantaohjelmaan saattaa olla tulevaisuuden projekteja. Excelin päällä toimiva huoltokirjaohjelma on tällä hetkellä kokeiluasteella ja sen tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään. Potentiaalia saattaisi olla jopa kaupallisuuteen asti. Ohjelmaan voisi liittää ainakin paikantamispiirustukset - valikon, mutta silloin sen keveys helposti katoaa, koska piirustukset ovat usein tilaa vieviä komponentteja. Ohjelmaan olisi myös helppo liittää kaavioita, jolloin esim. kulutuskäyristä olisi helppo tarkkailla kehitystä.

20 20 9 KIRKONKULMAN KOULUN HUOLTOKIRJA (LIITE 1) 9.1 Kohteen valinta Esimerkkikohteeksi valittiin satunnaisesti Kirkonkulman koulu. Valintaan ei juurikaan vaikuttanut mitkään erityiset kriteerit. Katsottiin vain, että kohde vastasi laajuudeltaan haettua kiinteistöä. Lisäehtona oli, että tietojen haku onnistuisi aika helposti. 9.2 Kohteen perustiedot Kirkonkulman koulu sijaitsee Liedon keskustan läpi kulkevalla Karjatiellä aivan kunnantalon kupeessa. Se on rakennettu 1958 ja sitä on laajennettu vuosina 1974 ja Sen kokonaisala on 4400 m2 ja tilavuus m3. Kokonaisalasta on luokkahuoneita 37 %, voimistelusalit 9 % ja muut tilat (käytävät, aulat, tekniset tilat yms.) 54 %. 9.3 Laadinnan vaiheet Tärkeimpänä lähteenä tietojen haussa toimi kohteen Energiakatselmusraportti vuodelta Siitä kävi ilmi lähinnä kohteessa toimivat järjestelmät. Päivitetyt tiedot löytyivät kunnan LVI-teknikko Markku Kuusisen koneelta. Viimeisimmät paikantamispiirustukset tilattiin LVI-suunnitteluyritykseltä, joka oli suunnitellut viimeisimmän urakan kohteessa. Loput tiedot kerättiin lähinnä huoltomiehen arkistoista ja suullisena perimätietona. 9.4 Tulokset Tässä vaiheessa on varsin vaikea sanoa huoltokirjan onnistuneisuudesta mitään. Vaikutus näkyy vasta vuosien päästä kiinteistön parempana kuntona kontrolloitujen huoltotoimenpiteiden seurauksena. Tietojen haku on nyt paljon helpompaa, kun ne on kerätty yhteen. Kirkonkulman koulun huoltokirja toimii myös mallina tulevien huoltokirjojen laadinnassa.

21 21 10 YHTEENVETO Huoltokirja on toimivan kiinteistönpidon ja huollon perusedellytyksenä. Laadinta on useiden eri komponenttien yhteensovittamista ja niiden koontia kansiin. Huoltokirjan merkitys tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan vielä nykyistä suuremmaksi. Sen laadintaan tullaan kehittämään jatkuvasti toinen toistaan edistyneempiä huoltokirjaohjelmia. Huoltokirjan laadintamalli on tämänhetkistä käyttäjää palveleva ohjelma. Jatkossa sitä tullaan melkoisella varmuudella kehittämään ja päivittämään. Huonoa ohjelmassa on se, että laadittu huoltokirja on aina myös laadintamalli ja päinvastoin. Lisäksi ohjelman olisi hyvä sisältää joitakin lomakkeita esim. huoltokortteja, jotka olisivat asuintalon käyttöön hyviä. Vastuunjakotaulukot kuuluisivat myös ilman muuta asuintalon huoltokirjaan. Ohjelman makrojen teko ja taulukoiden rakentelu kehitti myös tekijäänsä tällä saralla. Visual Basic -ohjelmointikieli tuli hyvinkin tutuksi kehittelyn aikana. Kiinteistöt ovat osana jokapäiväistä elämäämme ja meidän tulee pitää niistä huolta siten, että tuleva jälkipolvikin saa nauttia aikamme arkkitehtuurista. Tämän varmistamisen tärkeä elementti on huoltokirja. Tulevaisuuden projekteja voit seurata kotisivuiltani: Turku Toni Palmusuo

22 22 LÄHDELUETTELO 1 Kiviniemi, M., Hekkanen, M., Huoltokirja - Laadintaohjeet ja malli perustajaurakoitsijalle, 2000, RTK, s Maankäyttö- ja rakennusasetus, RT YM , 66 3 Asuintalon huoltokirjan laadinta käytössä oleva talo, RT , s 1-2

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Olli Niemelä Huoltokirja Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

Määrittelydokumentti. Olutkortisto

Määrittelydokumentti. Olutkortisto Määrittelydokumentti Olutkortisto Juuso Hyvönen juuso.hyvonen@cs.helsinki.fi Ohjaaja Pekka Mikkola HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmoinnin harjoitustyö, 12.9.2010 1 1 Ohjelman

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 4. Asiakirjamallit ja suomalainen asiakirjastandardi. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 4. Asiakirjamallit ja suomalainen asiakirjastandardi. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 4 Asiakirjamallit ja suomalainen asiakirjastandardi Tavoitteet ja sisältö Tavoite Taito luoda ja käyttää asiakirjamalleja sekä hyödyntää suomalaista asiakirjastandardia. Sisältö Asiakirjamallit

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen

Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen Oheisilla ohjeilla voit laatia kuvallisen työohjeen. Käytin seuraavia ohjelmia: WORD 2000 (WORD-97 on lähes samanlainen ) Paint Shop Pro 4 Työohjeiden tekoon olisi toki

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005

Jukka Larja, Kim Nylund. 15. maaliskuuta 2005 Hirviön käyttöohje Jukka Larja, Kim Nylund 15. maaliskuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Käsitteet...................................... 3 1.1.1 Muistiinpanot................................ 3 1.1.2

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi ja arviointimatriisi. Arviointimatriisi

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot