G. Voitelu ja huoltokaavio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "G. Voitelu ja huoltokaavio"

Transkriptio

1 G. Voitelu ja huoltokaavio G. Huolto Traktorin käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyönneistä aiheutuneiden vikojen korjauskustannuksiin. Tärkein huolto on se mitä käyttäjänä itse annat traktorille. Tähän huoltoon kuulu kaikki voitelut sekä tarkastukset ja säädöt. Tässä huolto---osassa annettu määräaikaishuolto---ohjelma koskee normaaleja ajo---olosuhteita. Raskaammassa ajossa tulee traktori huoltaa useammin. G..Huoltojen suoritus --- Sammuta moottori aina ennen huoltotoimenpiteitä. --- Varmista traktorin paikallaan pysyminen seisontajarrulla. Epätasaisella alustalla käytä pyörien alla kiiloja tms. --- Puhdista traktori ennen huoltoa, katso traktorin puhdistus (kohta G..). --- Puhdista täyttöaukkojen ympärykset ennen tankkausta ja öljyntäyttöä --- Tarkasta vanhan öljyn likaisuus aina öljyn ja suotimen vaihdon yhteydessä. Suuri määrä epäpuhtauksia (esim. tukkeutunut suodin) saattaa olla merkki viasta, joka on korjattava välittömästi ennen kuin suurempia vaurioita pääsee syntymään. --- Öljymääriä tarkastettaessa on traktorin oltava vaakasuorassa, jotta mittatikku näyttäisi oikeaa korkeutta. --- Öljymäärän tarkastus on hyvä suorittaa aamulla, jolloin öljy on kylmää ja se on valunut alas öljytilaan. --- Varo kuumaa jäteöljyä vaihtaessasi öljyjä. --- Varo koskettamasta moottorin pakosarjaan, ahtimeen ym. kuumiin osiin. --- Puhdista moottori ulkopuolelta riittävän usein. Näin estät mahdollisen palovaaran. --- Moottorissa käytetyt poltto---, voitelu--- sekä jäähdytysnesteet aiheuttavat pitkäaikaisessa ihokosketuksessa ärsytystä. --- Huoltotöiden jälkeen kaikki suojukset on asennettava takaisin paikoilleen --- Huolehdi jäteöljyistä,--- nesteistä, käytetyistä suotimista, akuista ym säädösten mukaisesti. Nippojen rasvaus --- Puhdista nipan pää ennen rasvausta --- Paina rasvaa kunnes ulospursuava rasva on puhdasta (ellei toisin mainita) --- Pyyhi ulospursunut rasva pois --- Suorita laakerien voitelu mieluimmin kuormittamattomana ja laakeria kiertäen eri asentoihin. G..Traktorin puhdistus Yleiset puhdistusohjeet Suojele ympäristöä noudattamalla ympäristömääräyksiä. Huomioi, että joitain pesuaineita käytettäessä on pesupaikan oltava erotuskaivolla varustettu. Uuden traktorin ensimmäinen pesu kannattaa tehdä aikaisintaan viikko käyttöönoton jälkeen. Ensimmäisten kuukausien aikana kannattaa välttää pintojen voimakasta hankaamista. HUOMAA: Uuden traktorin maalipintoja ei kannata vahata ennen ensimmäistä perusteellista pesua. Pesun aikana traktorin moottori ei saa olla käynnissä. Pesuun ei saa käyttää erikoissuuttimia (esim. turbosuutin). Painepesurin suutin on pidettävä riittävän, noin 0 cm:n etäisyydellä tiivistyskohdista ja maalipinnasta. Pesuveden lämpötila saa olla enintään 50 C. Noudata myös pesurin valmistajan antamia ohjeita! Pestäessä ohjaamon sivuja on varottava, ettei vesi pääse ohjaamon ilmansuodattimeen (katon sivureunassa, yleensä vasemmalla). Ohjaamoa ei saa pestä sisäpuolelta painepesurilla eikä juoksevalla vedellä. Vesisuihkua ei saa kohdistaa suoraan traktorin sähkölaitteisiin, sähköliittimiin, johtojen läpivientikohtiin, laakereihin, tiivisteisiin eikä lukkoihin. Käytä alempaa painetta, 65 bar / 940 psi) ja suuntaa vesisuihku vinosti ko. kohteisiin. Pesurin suihkua ei saa kohdistaa suoraan tutkan tunnistinosaan (etäisyys vähintään m ja enimmäispaine 65 bar / 940 psi). Jos käytetään ns. kylmärasvanpoistoainetta, ei traktori saa olla suorassa auringonpaisteessa, eivätkä maalipinnat saa olla kuumia, muutoin maalipinta saattaa vaurioitua. Pesun jälkeen on voitelukohdat voideltava ja nivelet sekä laakerit voideltava öljyllä. Maalatut pinnat vahataan. Moottoritila Puhdista moottori ulkopuolelta riittävän usein, näin estät mahdollisen palovaaran. Moottoria ei saa pestä moottorin ollessa kuuma, tulipalovaara. Jäähdytinkennostot Puhdista säännöllisesti (huolto---ohjelman mukaan) kaikki traktorin keulassa olevat jäähdytinkennostot paineilmasuihkulla. G. Voitelu ja huoltokaavio

2 Etuakselin jousituksen palkeet (ilmajousitettu etuakseli) Jotta etuakselin ilmajousitus toimisi oikealla tavalla, on jousituksen palkeisiin ja niiden suojakoteloihin kertynyt lika ajoittain poistettava (irrota suojakotelot tarvittaessa). Painepesurin suutin pidetään pesun aikana riittävän, n. 0 cm:n etäisyydellä palkeista. Pesuveden lämpötila saa olla enintään 50 astetta C. Pesuun ei saa käyttää erikoissuuttimia (Turbosuutin). Polykarbonaattilasit Jos ohjaamossa on polykarbonaattilasit, noudata lasien puhdistuksessa seuraavia ohjeita, jotta lasit pysyisivät mahdollisimman pitkään kirkkaina ja naarmuttomina: --- Puhdista tahrat pyyhkäisemällä käyttämällä puhdistusainetta tai runsaasti vettä. Älä koskaan edestakaisin kuivana hankaamalla. --- Älä käytä koskaan lasin pyyhkimiä kuivalla lasilla --- Huolehdi, että lasinpesulaitteen säiliöissä on aina riittävästi nestettä. --- Älä koskaan puhdista laseja terävällä työvälineellä kuten jääraapalla --- Älä koskaan käytä hiovaa puhdistusainetta --- Älä suuntaa painepesuria reunatiivisteisiin tai läpivientitiivisteisiin, koska mahdollinen puhdistusaine voi päästä lasin pinnoittamattomiin osiin. Pinnoitettu lasi kestää kuitenkin hyvin erilaisia puhdistusaineita. G..Määräaikaishuollot HUOMAA: Määräaikaishuoltojen jaksotus alkaa käyttötuntimittarin lukemasta 0. Näin esim. 500 h välein tehtävä huolto suoritetaan mittarilukemalla 500, 000 h, j n e vaikka nämä toimenpiteet olisi tehty myös 00 h huollossa. Esimerkiksi 000 h huollossa on tehtävä myös päivittäisten (0 h), 50 tunnin (viikottaisten) ja 500 tunnin huoltojen määräämät toimenpiteet. G.4.00 tunnin huoltotarkastus Uuteen traktoriin on 00 käyttötunnin kohdalla suoritettava huoltotarkistus (asiakkaalle maksullinen). Tarkistuksen suorittamiseksi ota yhteys lähimpään huoltoedustajaan. Siinä suoritetaan seuraavat toimenpiteet: 0 Moottori --- öljyn ja suotimen vaihto --- polttonesteen esisuotimen vaihto --- polttoainesuotimen vaihto --- suotimen vaihto 40 Voimansiirto 60 Etuakselisto ja ohjausjärjestelmä --- tasauspyörästön öljynvaihto --- planeettapyörästöjen öljynvaihto 90 Hydrauliikka --- painesuotimen vaihto ja imusiivilän puhdistus Muut kohteet --- yleisvoitelu käyttäjän käsikirjan mukaan --- koeajo, jossa kaikkien mittareiden ja toimintojen tarkastus. Koeajon jälkeen mahdollisten öljy---, jäähdytysneste--- tai polttoainevuotojen tarkastus G. Voitelu ja huoltokaavio

3 G. Täytöstaulukko Tilavuudet sisältävät suotimen tilavuuden API --- luokka vaihdettaessa l Täytösmäärä Kohde Valtra--- luokka SAE --- luokka Moottori A7 7 Valtra CI A8 0W---40: ---5 C C Engine CR (ACEA E7) 9 A9 Valtra HT 60: ---0 C...+0 C Transmission HT 00: ---0 C C ISO VG 5 ylämerkkiin Työhydrauliikka Valtra : ---0 C...+0 C ISO VG 46 (5 alamerkkiin) Hyrdraulic 46: ---0 C C Vaihteisto/vetopyörästö Etuvoimanotto Valtra Transmission HT 60: ---0 C...+0 C HT 00: ---0 C C GL Etuakseli (4 --- veto) Valtra Axle LS akselikotelo (Limited Slip) 80W---90 GL ,5 navat Valtra Axle x Valtra CE 0W/0 Engine CF/CF GL 5/4 CCMC D4 Polttonestesäiliö 70 EN 590 normin täyttävä diesel--- polttoaine --- lisäsäiliöillä 95 Jäähdytinjärjestelmä j jäähdytysneste---vesiseos (standardi ASTM D a tai A7 0,0 BS 6580:985) A8---A9,0 Jarrunestesäiliö jarruneste SAE J70 0, Lasinpesulaite pesuneste---vesiseos,5,0 G..Öljysuositukset ulkolämpötilan mukaan Käynnistettäessä traktori lämpöisemmästä tallista, voi käyttää ulkolämpötilojen kannalta lämpöisemmänkin alueen öljyä. HT60/H 0W---0 5W---40 / HT00 / H46 80W C C C 0 C +0 C +0 C +0 C +40 C Voimansiirto--- ja hydrauliikkaöljynä voidaan käyttää standardin ISO 580 luokan HEES (synteettiset esterit) bioöljyä. Öljyn on täytettävä teknisiltä ominaisuuksiltaan traktorin voimansiirtoöljylle asetettavat vaatimukset. On muistettava, ettei bioöljy ole sekoittamiskelpoinen mineraaliöljyn kanssa. G. Voitelu ja huoltokaavio

4 G..Moottorin polttoaineen laatuvaatimukset Ominaisuus Vaatimus Testi normi Ominaispaino +5 C 0,8...0,84 kg/dm EN ISO 675:998, EN ISO 85 Viskositeetti +40 C,0...4,5 mm /s EN ISO 04 Rikkipitoisuus max. 50 mg/kg EN ISO 4596:998 Setaaniluku min. 5 EN ISO 565:998 Vesipitoisuus max. 00 mg/kg pren ISO 97:996 Voitelevuus / HFRR max. 460 μm ISO Polttoaineen on oltava normin EN 590 mukaista. TÄRKEÄÄ: Polttoaineeseen ei saa sekoittaa mitään lisäainetta. G... Polttoneste --- Pelkästään lämmityskäyttöön tarkoitettu kevyt polttoöljy ei sovellu ominaisuuksiltaan nykyisten dieselmoottoreiden polttonesteeksi. --- Varsinkin jakajatyyppinen ruiskutuspumppu edellyttää polttonesteeltä riittävää voitelevuutta, sillä siinä ei ole rivipumpulle tyypillistä omaa öljyvoitelua. Öljyn lisääminen dieselpolttonesteeseen ei ole suositeltavaa, sillä se aiheuttaa karstoittumista ja sekoittuneena pieneenkin määrään vettä se tukkii suotimen. --- Lisäksi on huomioitava luonnollisesti erilaiset verotekniset ja vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat vaatimukset polttonesteen laatuun. G... Polttonesteen varastointi --- Polttonesteen varastointi ja jakelu tulee tapahtua olosuhteissa, joissa säiliöihin ei joudu vettä eikä epäpuhtauksia. Varastosäiliö on asennettava vinoon siten, että vesi ja epäpuhtaudet kerääntyvät pumpun imuputken vastaiseen päähän. Pumpun imuputki ei saa ylettyä säiliön pohjalle saakka. --- Vesi on poistettava säiliöstä ajoittain ongelmien välttämiseksi. Tankkausta samanaikaisesti säiliön täytön kanssa on ehdottomasti vältettävä. --- Riittävän ajoissa suoritettu säiliön täyttö talvilaatuisella polttonesteellä varmistaa moottorin häiriöttömän käytön kylmänä vuodenaikana. G... Suodinjärjestelmä --- Moottorissa vakiona oleva suodinjärjestelmä on riittävän tehokas suojaamaan ruiskutuslaitteet niiltä epäpuhtauksilta, joita hyvin hoidetussa jakelujärjestelmässä voi esiintyä. --- Jakajatyyppisen ruiskutuspumpun toiminnan ohjaus perustuu sen sisäiseen paineeseen, joka laskee, jos polttonestejärjestelmässä on tukkoisuutta. Liian alhainen ohjauspaine aiheuttaa tehottomuutta ja savutusta sekä heikentää käynnistyvyyttä. Lisäksi ruiskutuslaitteisiin päässyt vesi tuhoaa ne tehokkaasti. Siksi vedenerottimen ja suotimien huolto on suoritettava aina annetun käyttötuntimäärän mukaisesti. --- On myös tärkeätä käyttää aina alkuperäisiä Valtra (tai Sisu Diesel) polttonestesuotimia. Sillä varmistaa riittävän suodatuskyvyn, eikä epäpuhtaudet pääse vaurioittamaan polttonestelaitteita. Markkinoilla on runsaasti edullisia tarvike (ns. piraatti) suotimia, joiden laadusta ja suorituskyvystä on kustannusminimoinnin vuoksi jouduttu tinkimään. Mm. usein suodinpaperin laatu ja määrä eivät ole riittäviä. Samoin perusrakenteessa on usein vaarallisia heikkouksia, jotka saattavat lyhyessäkin ajassa aiheuttaa kalliita vaurioita. G..4. Biodiesel polttoneste Vaihtoehtoisena polttoaineena on mahdollista käyttää EN 44 tai ASTM D675 normien mukaista RME (Rapeseed Methyl Ester) kasviöljyesteriä eli biodieseliä, jota käytettäessä moottorin suorituskyky säilyy lähes samana kuin käytettäessä dieselpolttoainetta. Tier SisuDiesel ---moottoreissa (yhteispaineruiskutusmoottoreissa) ei ole sallittua käyttää kuin 0 % laimennettua biodieseliä (B0) G. Voitelu ja huoltokaavio

5 G.Voitelurasvat Valtra traktoreiden voitelukohteissa käytetään alla mainittuja rasvoja. Kunkin voitelukohteen yhteydessä on mainittu käytettävä rasva. Valtra Grease, NLGI Yleisrasva Lithium--- pohjainen yleisrasva. Sopii kaikkeen raskaan kaluston rasvaukseen C Yleisrasva on korkealuokkainen, lithiumperustainen ajoneuvojen yleisrasva. Sitä suositellaan pyörälaakereiden, alustojen, vesipumppujen, telarullien ym. voiteluun. Rasva on kiinnitarttuvaa, suojaa ruosteelta sekä kestää vettä ja vaihtelevia lämpötiloja. Käyttölämpötila---alue on C. Valtra Calsium LF, NLGI Calsiumrasva LF Sopii kaikkeen raskaan kaluston rasvaukseen. Pitkäkuituinen rasva. Väri punainen. Erittäin hyvä vedelle alttiisiin voitelukohteisiin C Calsium LF on pitkäkuituinen korkealuokkainen Calsium--- perustainen ajoneuvojen yleisrasva. Sitä suositellaan alustojen, vesipumppujen, tappien ym. voiteluun. Rasva on hyvin kiinnitarttuvaa, suojaa ruosteelta sekä kestää vettä ja vaihtelevia lämpötiloja. Käyttölämpötila---alue on C. Valtra Grease Moly, NLGI Molyrasva Sopii kaikkeen raskaan kaluston rasvaukseen. Lithium pohjainen yleisrasva. Lisäaineistettu molybdeenisulfidilla (---%), joka parantaa voitelua iskumaisiin kuormituksiin joutuvissa kohteissa C Yleisrasva on korkealuokkainen, lithiumperustainen ajoneuvojen yleisrasva. Sitä suositellaan pyörälaakereiden, alustojen, vesipumppujen, telarullien ym. voiteluun. Rasva on kiinnitarttuvaa, suojaa ruosteelta sekä kestää vettä ja vaihtelevia lämpötiloja. Käyttölämpötila---alue on C. Kaikkien rasvojen kanssa on vältettävä toistuvaa ihokosketusta. Suojele luontoa ja huolehdi tyhjästä pakkauksesta. G4. Voitelu--- ja huoltotaulukko MÄÄRÄAIKAISHUOLTO---ohjelmaa (käyttöohjekirjan mukaisesti) suositetaan kaikille traktoreille, ja erityisesti niille, joille tulee yli 000 käyttötuntia vuodessa. Määräaikaishuollot 50 käyttötunnista eteenpäin voi tilata myös valtuutetulta huollolta. Tällöin määräaikaishuollon suorittaa Valtran huolto---organisaation kouluttama ja valtuutettu henkilö. VUOSIHUOLTO---ohjelma valtuutetun huollon suorittamana on mahdollista valita traktoreille, joiden käyttötuntien määrä jää vuodessa vähäiseksi. Tällöin käyttäjän on kuitenkin itse suoritettava normaalit huoltorutiinit oheisen taulukon mukaisesti (kuten päivittäin ja viikottain tehtävät määräaikaishuollot). Huomaa myös huoltoja suoritettaessa, että jos traktorissasi on lisävarusteita, kuten vetolaite, ilmastointilaite, paineilmajarrut jne., suorita myös niille tehtävät määräaikaishuollot ja tarkistukset. Huoltoa vaativat lisävarusteet ovat kirjan lopussa K---jaksossa. G. Voitelu ja huoltokaavio

6 Huoltokohteet on numeroitu numerosta alkaen. Vastaava numerointi on käytössä myös määräaikaishuoltojen tarkemmassa selostusosuudessa jäljempänä, kunkin huoltokohteen perässä suluissa. G4..Huolto päivittäin tai 0 käyttötunnin välein Tarkemmin sivulla. Tarkista moottorin öljymäärä 70. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja jäähdyttimien säleiköt sekä konepeiton etusäleiköt 70 G4..Huolto viikottain tai 50 tunnin välein. Rasvaa etuakseliston ja ohjauksen nippat veto --- etuakselin kiinnitys ( nippaa) --- olkatapit ( nippaa) veto --- etuakselin kiinnitys ( nippaa) 4. Rasvaa jarru--- ja kytkinpolkimen nipat ( nippaa) 7 5. Rasvaa työntövarren, nostotankojen ja apusylinterin (lisävaruste mallissa A7) nipat 7 6. Tarkista pesulaitteen nestemäärä 7 7. Tarkista hihnojen kireys 7 8. Tarkista akkunesteen määrä 7 9. Tarkista polttonesteen esisuodin ja polttonestesuodin Tarkista renkaiden ilmanpaine 74 G4..Huolto 500 tunnin välein. Puhdista ohjaamon ilmansuodatin ja yläsuodatin (lisävaruste) 75. Rasvaa vaihdevipujen nivelet 75. Tarkista pyörien kiinnitysruuvien kiristystiukkuus Tarkista jarrunesteen määrä Voitele ovien ja ikkunoiden saranat ja lukot Vaihda moottoriöljy ja suodin (tai vuosittain), erittäin pölyisissä olosuhteissa tai käytettäessä yli 5 % biopolttoainetta 50h välein Tarkista jarrupolkimien vapaaliike Tarkista kytkinpolkimen vapaaliike Tarkista voimanoton käsikytkinvivun vapaaliike Tarkista vaihteiston/taka---akseliston öljymäärä 78. Tarkista etuakseliston tasauspyörästön öljymäärä, veto 78. Tarkista etuakseliston planeettapyörästöjen öljymäärä, 4---veto 79. Tarkista hydrauliikan öljymäärä Vaihda hydrauliikan painesuodin Vaihda vaihteiston öljynsuodin 79 HUOMAA: Huoltoja suoritettaessa on noudattettava huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaisempien huoltojaksojen toimenpiteet. Esim. 500 tunnin huollon yhteydessä on suoritettava myös viikottaiset ja päivittäiset huollot AG G. Voitelu ja huoltokaavio

7 G4.4.Huolto 000 tunnin välein tai vuosittain Tarkemmin sivulla 6. Vaihda hydrauliikan öljyt ja huohotinsuodin Vaihda vaihteiston/taka---akseliston öljy Vaihda etuakseliston tasauspyörästön öljy, 4---veto 8 9. Vaihda etuakseliston planeettapyörästöjen öljy, veto 8 0. Puhdista hydrauliikan imusiivilä 8. Puhdista polttonestesäiliö 8. Vaihda polttonesteen esisuodin ja polttonestesuodin, käytettäessä yli 5 % biopolttoainetta 500h välein 8. Vaihda ilmansuodin ja varmuussuodin 8 4. Rasvaa etupyörien laakerit (---veto) 8 5. Tarkista ja säädä auraus 8 6. Venttiilien säätö 8 7. Vaihda ohjaamon ilmansuodin ja yläsuodin (lisävaruste) Kiristä rungon kiinnitysruuvit ja ---mutterit Rasvaa vauhtipyörän hammaskehä 84 G4.5.Huolto 000 tunnin välein tai joka toinen vuosi 40. Vaihda jäähdytysjärjestelmän neste Tarkista polttonestejärjestelmän suuttimet Vaihda jarruneste 87 HUOMAA: Huoltoja suoritettaessa on noudattettava huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaisempien huoltojaksojen toimenpiteet. Esim. 000 tunnin huollon yhteydessä on suoritettava myös 000 tunnin, 500 tunnin, viikottaiset ja päivittäiset huollot AG4 G. Voitelu ja huoltokaavio

8 H. Määräaikaishuollot H. Yleistä Lisävarusteiden huolto---ohjeet löytyvät lisävarusteosuudesta K, kirjan loppuosasta, kunkin lisävarusteen kohdalta. A HUOMAA: Puhdista traktori ennen huoltoa. Ohjeita puhdistukseen on jaksossa G sivulla 6. HUOMAA: Kun määräaikaishuollon avainsymboli syttyy kojetaulun näyttöön (Agroline mittaristo), on huollot ehdottomasti suoritettava ennenkuin avainsymbolin kuittaa pois. H..Ilmansuotimet AH49 Alipaineilmaisin varoituslampun kanssa on yhdistetty ilmansuotimelle. Kun merkkivalo (A) kojetaulussa syttyy, täytyy suodin puhdistaa. Jos merkkivalo syttyy puhdistuksen jälkeen pölyisissäkin olosuhteissa melko pian, tarkista ejektoriputken () tiiveys. AH48 Pääilmansuodin () on vaihdettava: --- vähintään kerran vuodessa käyttötunnin jälkeen puhdistus kerran jälkeen, eli kun tukkeutumisen varoitusvalo on syttynyt 5 kertaa Pääilmansuodattimen puhdistus: --- Pysäytä moottori puhdistuksen ajaksi. Tukkeutunut suodin aiheuttaa käyntiäänen muuttumisen tai lisääntyneen savutuksen (eli tehon menetyksen). --- Tarkista suotimen kotelo ja imukanava. Jos siellä on likaa, on suodin viallinen tai suodin ei ole ollut kunnolla paikallaan. Varmuussuodin () on vaihdettava: --- vähintään kerran vuodessa käyttötunnin jälkeen Älä avaa turhaan ilmansuotimen koteloa. Ainostaan edellä mainittujen huoltojen yhteydessä. Tarkista huoltojen yhteydessä, että ilmansuotimen kotelo, putket ja liittimet ovat ehjät. AH Puhdista pääsuodatin huolellisesti puhaltamalla paineilmaa (maksimi 5 bar) suodattimen puhtaalta puolelta (tiivisteen puolelta), kunnes likaa ei enää tule. Huolehdi ettei painesuutin osu suodattimeen. TÄRKEÄÄ: Suotimen saa puhdistaa enintään 5 kertaa, jonka jälkeen se on uusittava, kuitenkin viimeistään 000 käyttötunnin jälkeen varmuussuotimen vaihdon yhteydessä H. Määräaikaishuollot

9 --- Ennen asennusta, tarkista huolellisesti ettei paperilamelleissa ja kumitiivisteissä ole vaurioita. --- Vaurioitunut suodatin on ehdottomasti vaihdettava uuteen. Suotimen irrotus ja asennus katso huoltokohta sivulla 8. Sykloniosan puhdistus Syklonin kennot on tarkistettava säännöllisesti ja puhdistettava tarvittaessa. --- Irrota syklonin kiinnitysruuvi ja irrota sykloni (). TÄRKEÄÄ: Älä vahingoita syklonin kennoja, älä käytä kovaa tai terävää työkalua. --- Poista likakertymät syklonin kennoista ja kotelosta esim. harjalla. --- Irrota pinttynyt lika sopivalla liuottimella ja vesisuihkulla. --- Kuivaa syklonin kennot ettei uutta pölyä kiinnity. --- Aseta sykloniosa paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvi (6 Nm). AH5 --- Irrota ilmanottokotelon ruuvit () ja irrota ilmanottokotelo (). H. Huolto päivittäin/0 käyttötunnin välein H..Tarkista moottorin öljymäärä () H..Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja jäähdyttimien säleiköt sekä konepeiton etusäleiköt () AH67 Öljypinnan on oltava mittatikun () merkkiviivojen välissä. Öljynlisäys suoritetaan täyttöaukon () kautta. Ennen tarkistusta anna moottorin seisoa pysäytettynä muutama minuutti, jotta kaikki öljy ehtii laskeutua öljypohjaan. Mittatikun merkkien väli vastaa,5 l öljyä. Öljylaadut täytöstaulukossa sivulla 64. A H54 Paisuntasäiliössä () on nestepinnan tason merkki (), jossa nestepinnan on oltava kylmänä. Kuuman nesteen pinta on ylempänä. TÄRKEÄÄ: Vesipumpun alapuolella on vuotoreikä, jota ei saa tukkia. Uudessa koneessa voi esiintyä hieman vuotoa ennen pumpun hioutumista. Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys Mittaa jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ennen talvikauden alkua. Lisää tarvittaessa nestettä. Neste suositellaan H. Määräaikaishuollot

10 vaihdettavaksi joka toinen vuosi. TÄRKEÄÄ: Älä käytä pelkkää vettä nesteenä. Huolehdi, että jäähdyttimessä on aina ohjeiden mukainen jäähdytysneste. Tarkista myös jäähdyttimen säleiköt ja puhdista tarvittaessa. B B painepesuria) tai pehmeää harjaa (varo vahingoittamasta lamelleja). Suuntaa suihku ilman virtaussuuntaa vasten. Traktorissa on seuraavat lauhduttimet/jäähdyttimet: --- vaihteiston öljyn jäähdytin () --- ilmastointilaitteen lauhdutin (), lisävaruste --- hydrauliikan jäähdytinputki () --- moottorin imuilman jäähdytin (4) --- moottorin jäähdytysnesteen jäähdytin (5) Puhdistuksen helpottamiseksi etummainen jäähdytin ja lauhdutin kääntyvät eteenpäin aukaisemalla lukitussalvat (B). Puhdista myös konepeiton säleiköt. 4 B 5 AH5 Käytä puhdistuksessa paineistettua ilmaa, vesisuihkua (ei H. Huolto viikottain/50 käyttötunnin välein H..Rasvaa etuakseliston--- ja ohjauksen nipat () Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa vetomallit A --- vetomallit B A B A A , A. Keinuakselin laakerit: rasvausta varten on traktorin etupää nostettava ylös ( kpl). Rasvausta varten on traktorin etupää nostettava hieman ylös (ei etuakselista tai etupainotelineestä). Varmista akselia kallistelemalla rasvan meneminen tasaisesti laakereille. A A A. Keinuakselin laakerit: rasvausta varten on traktorin etupää nostettava ylös ( kpl) B. Olkatapit: nippoja rasvattaessa on ohjausta käänneltävä ( kpl) H. Määräaikaishuollot

11 H..Rasvaa jarru--- ja kytkinpolkimien nipat (4) ---, lisäsylinteri kpl --- 4, teleskooppivetovarret kpl (lisävaruste) H.4.Tarkista pesulaitteen nestemäärä (6) Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa. Yksi nippa vasemmalla puolella kytkinpolkimen laakeroinnissa. Kaksi nippaa oikealla puolella jarrupolkimien laakeroinnissa. H..Rasvaa työntövarren, nostotankojen ja apusylinterin nipat (5) Varmista, että säiliössä on aina riittävästi nestettä. Lisää veden joukkoon pesunestettä. Kylmänä aikana käytä jäätymätöntä pesunesteseosta. Jos traktorissa on takalasin pyyhin, on sille oma säiliö traktorin takaosassa H.5.Tarkista hihnojen kireys (7) Tuulettajan/generaattorin hihna on automaattikiristeinen. AH68 Tarkista hihnojen kunto. Jos hihnat ovat liian löysällä, kuluneet tai öljyisiä, voi ne aiheuttaa lataus--- tai jäähdytyshäiriöitä. Pidä varahihnat aina saatavilla. Jos traktori on varustettu kompressorilla, tarkista ja säädä myös sen hihna. H.5.. Kompressorien hihnojen säätö Kompressorit ovat lisävarusteita Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa. ---, työntövarsi kpl ---, nostotangot kpl H. Määräaikaishuollot

12 Ilmastointilaitteen kompressori H.5.. Hihnojen vaihto A B A H58 A H55 Ilmastoinitilaitteen kompressorin () hihnan kireys säädetään säätöhihnapyörällä (A), löysäämällä säätöpyörän kiinnitysruuviia (B). Hihna on sopivan kireällä, kun se hihnapyörien väliltä painettaessa painuu n.0 mm. Tuulettajan moniurahihnaa vaihdettaessa vapauta hihna löysälle kääntämällä / avaimen vääntimellä automaattikiristimestä. Hihnan voi vaihtaa irrottamatta tuuletinta. Jos traktorissa on etuvoimanotto, kts ohjeet sivulta. Kompressorin hihnan voi vaihtaa tuuletinta irrottamatta. Paineilmakompressori H.6. A Tarkista akkunesteen määrä (8) B A H56 Paineilmakompressorin () hihnan kireys säädetään säätöhihnapyörällä (A), löysäämällä säätöpyörän kiinnitysruuviia (B). Hihna on sopivan kireällä, kun se hihnapyörien väliltä painettaessa painuu n.0 mm. A H59 Nestetaso --- akun nestepinnan tulee olla akkuun merkityn tason kohdalla, ellei akussa ole nestepinnan tasomerkintää, nesteen pinnan tulee olla mm kennolevyjen yläpuolella --- lisää tarvittaessa puhdistettua akkuvettä. --- älä missään tapauksessa lisää itse happoa äläkä käytä avotulta tarkistukseen HUOMAA: Runsas nesteen haihtuminen voi johtua liian korkeasta latausjännitteestä. Pidä akun pinta puhtaana ja H. Määräaikaishuollot

13 kuivana. Suojaa akun navat ja kaapelikengät rasvalla. TÄRKEÄÄ: Talvella on tärkeää, että traktoria käytetään jonkin aikaa veden lisäämisen jälkeen. Muutoin on olemassa vaara, ettei vesi ehdi sekoittua akkuhappoon, vaan jäätyy. VAROITUS: Varo akkunestettä --- syöpymisvaara. pohjassa olevaa hanaa (). Avaamalla esisuotimen yläosassa oleva ilmaruuvi () veden ulostulo helpottuu. Sen jälkeen sulje hana ja ilmaruuvi. Tarvittaessa tyhjennä esisuodin useammin. Laske vesi pois myös polttonestesuotimesta avaamalla hana () sen alta. Sulje hana. Tarvittaessa tyhjennä suodin useammin. Ilmaa järjestelmä tarvittaessa (kts Säädöt, Tarkistukset sivulla 88). H.7.Tarkista polttonesteen esisuodin ja polttonestesuodin (9) H.8.Tarkista renkaiden ilmanpaine (0) HUOMAA: Tarkista rengaspaineet säännöllisesti (arvot osassa Tekninen erittely sivulla 0). VAARA: Renkaita liian suuriin ilmanpaineisiin täytettäessä on olemassa räjähdysvaara. AH70 Laske esisuodin tyhjäksi, avaamalla hieman esisuotimen Renkaiden irrotukset vanteelta ja kiinnitykset vanteelle suositellaan teetettäväksi raskaiden renkaiden käsittelyyn erikoistuneessa rengasliikkeessä. VAARA: Vanteita hitsattaessa on rengas oltava ehdottomasti pois vanteelta, RÄJÄHDYSVAARA! Rengasta vanteelle asennettaessa käytä 50 kpa paineenrajoitusta. Renkaan on noustava vanteelle tällä paineella. Jos rengas ei nouse vanteelle, irrota se ja tutki syy. Kun rengas on asettunut oikein vanteelle, laita siihen oikeat paineet. H. Määräaikaishuollot

14 H4. Huolto 500 käyttötunnin välein H4..Puhdista ohjaamon ilmansuodatin ja yläsuodatin (lisävaruste) () Yläsuodattimen puhdistus (lisävaruste) Alasuodattimen puhdistus AH Irrota suodattimen kotelon kansi (). --- Vedä suodattimen () kiinnityslenkeistä () ylöspäin ja käännä nuolien suuntaan. --- Irrota suodatin ja puhdista samoin kuin alasuodatin --- Asenna suodatin siten, että nuoli osoittaa ylöspäin AH Nosta suodatinkotelon kansi pois (). --- Puhdista suodatin () naputtelemalla kämmentä vasten, imemällä pölyimurilla ilman menopuolelta tai mieluummin paineilmasuihkulla (ei kovalla paineella) puhaltamalla ilman virtaussuuntaa vastaan. Tarkasta myös suodattimen kunto. Vaurioitunut suodatin on aina vaihdettava uuteen. --- Kiinnitä suodatin paikalleen. Asenna kansi oikein päin, ohjaimet () vastakkain. VAROITUS: Ilmansuodatin ei suojele kemiallisilta tuotteilta. Lisävarusteena saatavaa aktiivihiiisuodatintakin käytettäessä on noudatettava torjunta---ainevalmistajan ohjeita. H4..Rasvaa vaihdevipujen nivelet () AH Ennen voitelua puhdista nivelet huolellisesti. Voitele ne Valtra Grease Moly rasvalla. Jos traktori varastoidaan talveksi on voitelu syytä suorittaa ennen varastointia H. Määräaikaishuollot

15 H4..Tarkista pyörien kiristystiukkuus () HUOMAA: Tarkista pyörienkiristystiukkuus säännöllisesti, myös lautanen/vanne (arvot osassa Tekninen erittely sivulla 00). H4.4.Tarkista jarrunesteen määrä (4) AH8 Lisää jarrunestettä, kunnes nestepinta on min. ja max. viivojen välissä. VAROITUS: Jarrunestettä on käsiteltävä varoen --- se on myrkyllistä ja syövyttävää. H4.5.Voitele ovien ja ikkunoiden saranat ja lukot (5) AH Tarkista, että nestepinta on min. ja max. viivojen välissä. Lisää tarvittaessa, täytöstaulukko sivulla. 64. VAROITUS: Normaalisti ei jarrunesteen lisäystarvetta juurikaan ole. Jos vuotoa esiintyy, on vika ehdottomasti korjattava, ennenkuin ajoa voi jatkaa. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Jarrunesteen märä on tarkistettava säännöllisesti, käytä vain hyväksyttyä nestettä. Ovien saranoissa on rasvanipat. Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa. H4.6.Vaihda moottoriöljy ja suodin (6) Erittäin pölyisissä olosuhteissa tai käytettäessä yli 5 % biopolttoainetta öljyt ja suodin on vaihdettava 50h välein. Jos käyttötunteja tulee vähän, on öljyt ja suodin vaihdettava kuitenkin vähintään kerran vuodessa. H Tyhjennys AH7 AH7 Jos traktori on varustettu lisävarusteena saatavalla HiShift painonappikytkimellä, tarkista sen jarrunesteet suojuksen aukosta (). Jos jarrunestettä tarvitsee lisätä irrota suojus (). Avaa lämpimäksi ajetun moottorin öljypohjan tulppa ja laske öljy astiaan. Valumisen loputtua sulje puhdistettu pohjatulppa. H. Määräaikaishuollot

16 H Suotimen vaihto H4.7.Tarkista jarrupolkimien vapaaliike (7) 60 mm A H6 --- kierrä vanha suodinpanos () irti --- puhdista valunut öljy koneen rungolta --- öljyä uuden suotimen tiiviste --- kierrä suodin käsin paikalleen. H Huohotinputki Tarkista aina öljynvaihdon yhteydessä, että putki on auki. H Täyttö Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. Kaada kampikammioon uutta öljyä täyttötulpan () aukon kautta kunnes öljyn pinta on mittatikun () ylämerkissä. Öljymäärä suotimen kanssa --- A7... 7l --- A8, A9... 9l Suotimen tilavuus 0,5 l. Mittatikun merkkien väli vastaa,5 l öljyä. Käytä konetta vähän aikaa täytön jälkeen ja tarkista öljynpinta uudestaan. A , Vapaaliikkeen suuruus on n. 60 mm polkimien ollessa yhteen kytkettyinä (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 9). H Käsijarrun vapaaliike Käsijarru vaikuttaa mekaanisesti yhdystangon välityksellä ajojarruihin. Säätö (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 9) H. Määräaikaishuollot

17 H4.8.Tarkista kytkinpolkimen vapaaliike (8) H 4.0. Tarkista vaihteiston/taka---akseliston öljymäärä (0) mm A Paina kytkinpoljinta kevyesti alaspäin kunnes vapaaliike loppuu ja työliike alkaa. Vapaaliikkeen suuruus on mm. Tarvittaessa säädä vapaaliike oikeaksi (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 9). H4.9.Tarkista voimanoton käsikytkinvivun vapaaliike (9) Öljynpinnan on oltava mittatikun merkkiviivojen välissä. Lisää tarvittaessa. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. Mittatikun viivojen väli vastaa löljyä. H 4.. Tarkista etuakseliston tasauspyörästön öljymäärä, 4---veto () A Käyttövivun vapaaliikkeen suuruus vivun päässä on mm. Säädä tarvittaessa vapaaliike oikeaksi (kts. osa Säädöt, tarkistukset s. 9). Öljypinnan pitää olla tarkistusaukon tasalla. Lisää tarvittaessa. Lisäyksen voi myös suorittaa toisella puolella kotelon päällä sijaitsevasta täyttöaukosta. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. H. Määräaikaishuollot

18 H 4.. Tarkista etuakseliston planeettapyörästöjen öljymäärä, veto () H 4.4. Vaihda hydrauliikan painesuodin (4) A A Kierrä pyörää siten, että reiän öljynpinnan viiva on vaakatasossa. Öljypinnan on oltava aukon tasolla. Lisää tarvittaessa. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. H 4.. Tarkista hydrauliikan öljymäärä () --- puhdista suotimen ympäristö --- kierrä suotimen kuori irti ja poista suodinpanos --- pese kotelo polttonesteellä ja asenna uusi suodin (öljyä tiiviste ennen asennusta) --- kiristä suodin 00 Nm kireyteen TÄRKEÄÄ: Suodin on vaihdettava aina likaisuudesta johtuneiden hydrauliikkajärjestelmän korjausten yhteydessä. Edellä mainitussa tapauksessa puhdista myös imusiivilä (kts huollot 000 tunnin välein kohta 0 s. 8). TÄRKEÄÄ: Jos ulkopuolista hydrauliikkaa käytetään paljon eikä paluuöljysuodinta ole asennettu, täytyy suodin vaihtaa 50 käyttötunnin välein. Käytettäessä ulkopuolista hydrauliikkaa, suositellaan paluuöljysuotimen asennusta (lisävaruste). Traktoreissa, joissa on paluuöljysuodin, tulee kaikki öljy takaisin hydrauliikkaan paluuöljysuotimen kautta. Nuodata paluuöljysuodinta vaihdettaessa siinä olevia ohjeita. H 4.5. Vaihda vaihteiston öljynsuodin (5) Hydrauliikkaöljysäiliöön voidaan tehdä kaksi eri täytöstä. Jos säiliössä on pieni täytös (5 l), tulee öljynpinnan olla mittatikun alamerkissä. Tällöin voidaan ulkopuoliseen hydrauliikkaan käyttää 4 l öljyä. Valmistaja suosittaa käytettäväksi suurempaa, 5 l täytöstä, jolloin öljynpinnan tulee olla mittatikun ylemmässä merkkiviivassa. Tällöin voidaan ulkopuoliseen hydrauliikkaan ottaa 4 l öljyä. Öljyn lisäys, kts. kohta 6 hydrauliikan öljyn ja huohotinsuotimen vaihto. Öljylaadut täytöstaulukossa s puhdista suotimen ympäristö ja kierrä suodin irti --- öljyä uuden suotimen tiiviste ja kierrä suodin käsin paikalleen (ei liian tiukkaan) H. Määräaikaishuollot

19 H5. Huolto 000 käyttötunnin välein tai vuosittain H5..Vaihda hydrauliikan öljy ja huohotinsuodin (6) Tyhjennys H5..Vaihda vaihteiston/taka---akseliston öljy (7) Tyhjennys lämmitä öljy hydrauliikkaa kuormittamalla --- avaa tulppa ja laske öljy astiaan --- puhdista tulppa ja kiinnitä se paikalleen. Täyttö A565---, --- käytä öljy lämpimäksi --- avaa tulpat vetopyörästöjen ja vaihteiston alta ja laske öljy astiaan --- kierrä puhdistetut tulpat paikalleen. Täyttö , --- Öljyn täyttämiseksi on irrotettava huohotinsuodin () kiinnitysvarren () kanssa avaamalla lukitusmutteri (4) (huohottimen varressa oleva reikä on liian pieni öljyn täyttöä varten). --- Kaada uutta öljyä mittatikun () alamerkkiinasti(5l) tai mittatikun ylämerkkiin asti (5 l). Myös välitäytökset on mahdollisia tarpeen mukaan. --- Käytä konetta ja nostolaitetta jonkin aikaa ja tarkista öljymäärä uudestaan. Vaihda varteen () uusi huohotinsuodin () ja kiinnitä se paikalleen siten, että se on vaakatasossa. Valmistaja suosittaa käytettäväksi suurempaa täytöstä (5 l). Tällöin voidaan ottaa ulkopuoliseen hydrauliikkaan öljyä 4 l Öljylaadut täytöstaulukossa s avaa mittatikun aukon tulppa --- kaada uutta öljyä mittatikun ylämerkkiin saakka. Mittatikun viivojen väli vastaa löljyä. Öljymäärä on l. H. Määräaikaishuollot

20 H5..Vaihda etuakseliston tasauspyörästön öljy, 4---veto (8) H5.5.Puhdista hydrauliikan imusiivilä (0) AH6 A Laske öljy pois tyhjennysaukon kautta. Puhdista ja sulje tulppa. Kaada uutta öljyä tarkastusaukon tasoon täyttöaukon kautta. Öljymäärä 6,5 l Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. H5.4.Vaihda etuakseliston napojen öljy, 4 ---veto (9) TÄRKEÄÄ: Työssä, jossa järjestelmään voi joutua likaa normaalia enemmän (esim. kippivaunujen käyttö), on siivilä syytä puhdistaa useammin. Jos pumpun käyntiääni muuttuu kirkuvaksi, on moottori pysäytettävä, imusiivilä puhdistettava ja tarkistettava, että öljyn viskositeetti vastaa tehtaan suositusta. H Irrotus --- aja traktori paikkaan, jossa etupää jää ylemmäksi öljyn valumisen vähentämiseksi. --- avaa kotelon päädyssä oleva siipimutteri ja aseta kotelon alle öljyä ohjaava suppilo tms. --- irrota päätykansi ja laske valuva öljy astiaan --- vedä siivilä varovasti ulos --- puhdista siivilä polttoaineella ja kuivaa paineilmalla. --- puhdista myös magneettirenkaat. H Kiinnitys --- asenna puhdistettu siivilä koteloon ja paina kansi tiivisteineen kiinni --- kiristä siipimutteri käsin --- tarkista hydrauliikan öljymäärä TÄRKEÄÄ: Tarkkaile käynnistyksen jälkeen täyttöaukosta, ettei hydrauliikkaöljy vaahtoa. Jos vaahtoa muodostuu, voi se johtua vuotavasta imusiivilän kannentiivisteestä, joka on kiristettävä tai vaihdettava. A H5.6.Puhdista polttonestesäiliö () Avaa tulppa ja laske öljy pois. Kierrä pyörää, kunnes tarkistusaukon viiva on vaaka---asennossa ja kaada uutta öljyä aukon tasalle. Puhdista ja sulje tulppa. Öljymäärä x l Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. Polttonestesäiliö on syytä puhdistaa ennen talven tuloa. Näin vältyt veden aiheuttamilta polttonestejärjestelmän häiriöiltä. Paras keino estää veden tiivistyminen säiliöön on pitää se aina mahdollisimman täynnä. --- laske säiliö tyhjäksi ja huuhtele se puhtaalla polttonesteellä. Sulje tyhjennystulppa. --- täytä säiliö uudella polttonesteellä (jos käytät vanhan polttonesteen tai epäilet polttonesteen puhtautta, käytä täyttäessäsi tiuhaa siivilää). TÄRKEÄÄ: Kaikissa olosuhteissa on spriin käyttö poltto H. Määräaikaishuollot

G. Voitelu ja huoltokaavio

G. Voitelu ja huoltokaavio G. Voitelu ja huoltokaavio G. Huolto Traktorin käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyönneistä

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 B205, B Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Moottorinlämmitin MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216. Sivu: 1 / 13 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 11.9. Sivu: 1 / 13 Työkohde: Kone: 337 MERCEDES BENZ 410 (AVOLAVA) BNO-216 L.Kohde: 231947 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 20.11.2003 133652 ALUSTAN VOITELU, RASVAUS, ILMANSUODATIN PUHDISTETTU VAIHTEISTON ÖLJYN

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO Tarkkuusvantaan kylvösyvyyden säätö Tarkkuusvantaan (ks. Kuva 1) kylvösyvyys säädetään vannaskohtaisesti kylkipyörän (osa 1.1) korkeutta säätämällä. Kylkipyörän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Jäähdyttimen irrotus. Yleistä. Työkalut. Koskee G- ja R-ohjaamollisia ajoneuvoja, joiden etupään leveys on mm. VAROITUS!

Jäähdyttimen irrotus. Yleistä. Työkalut. Koskee G- ja R-ohjaamollisia ajoneuvoja, joiden etupään leveys on mm. VAROITUS! Yleistä Yleistä Koskee G- ja R-ohjaamollisia ajoneuvoja, joiden etupään leveys on 1 140 mm. VAROITUS! Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatteita työskennellessäsi ilmajäähdytteisen EGR-jäähdyttimen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT1015 WP1 ja CT1018K1 automallissa Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI, moottorikoodi AKE MY 2001 ContiTech kertoo, miten vältät

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennus. Takatyövalosarja Multi Pro -ruiskutusajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Takatyövalosarja Multi Pro -ruiskutusajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Takatyövalosarja Multi Pro -ruiskutusajoneuvo Mallinro: 41010 Form No. 3401-384 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin

Pyörivä lämmönsiirrin Koot 005-018 Koot 020-072 Tarkastukset ennen lämmönsiirtimen käynnistämistä: Puhaltimia ei saa käyttää rakennusaikana ilman, että lämmönsiirrin on käynnissä. Tarkista, että ilmanvaihtokoneen suodattimet

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06-

Saab 9-3 CV M04-, 4D/5D M06- SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Sport-alusta Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 55

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot