G. Voitelu ja huoltokaavio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "G. Voitelu ja huoltokaavio"

Transkriptio

1 G. Voitelu ja huoltokaavio G. Huolto Traktorin käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyönneistä aiheutuneiden vikojen korjauskustannuksiin. Tärkein huolto on se mitä käyttäjänä itse annat traktorille. Tähän huoltoon kuulu kaikki voitelut sekä tarkastukset ja säädöt. Tässä huolto---osassa annettu määräaikaishuolto---ohjelma koskee normaaleja ajo---olosuhteita. Raskaammassa ajossa tulee traktori huoltaa useammin. G..Huoltojen suoritus --- Sammuta moottori aina ennen huoltotoimenpiteitä. --- Varmista traktorin paikallaan pysyminen seisontajarrulla. Epätasaisella alustalla käytä pyörien alla kiiloja tms. --- Puhdista traktori ennen huoltoa, katso traktorin puhdistus (kohta G..). --- Puhdista täyttöaukkojen ympärykset ennen tankkausta ja öljyntäyttöä --- Tarkasta vanhan öljyn likaisuus aina öljyn ja suotimen vaihdon yhteydessä. Suuri määrä epäpuhtauksia (esim. tukkeutunut suodin) saattaa olla merkki viasta, joka on korjattava välittömästi ennen kuin suurempia vaurioita pääsee syntymään. --- Öljymääriä tarkastettaessa on traktorin oltava vaakasuorassa, jotta mittatikku näyttäisi oikeaa korkeutta. --- Öljymäärän tarkastus on hyvä suorittaa aamulla, jolloin öljy on kylmää ja se on valunut alas öljytilaan. --- Varo kuumaa jäteöljyä vaihtaessasi öljyjä. --- Varo koskettamasta moottorin pakosarjaan, ahtimeen ym. kuumiin osiin. --- Puhdista moottori ulkopuolelta riittävän usein. Näin estät mahdollisen palovaaran. --- Moottorissa käytetyt poltto---, voitelu--- sekä jäähdytysnesteet aiheuttavat pitkäaikaisessa ihokosketuksessa ärsytystä. --- Huoltotöiden jälkeen kaikki suojukset on asennettava takaisin paikoilleen --- Huolehdi jäteöljyistä,--- nesteistä, käytetyistä suotimista, akuista ym säädösten mukaisesti. Nippojen rasvaus --- Puhdista nipan pää ennen rasvausta --- Paina rasvaa kunnes ulospursuava rasva on puhdasta (ellei toisin mainita) --- Pyyhi ulospursunut rasva pois --- Suorita laakerien voitelu mieluimmin kuormittamattomana ja laakeria kiertäen eri asentoihin. G..Traktorin puhdistus Yleiset puhdistusohjeet Suojele ympäristöä noudattamalla ympäristömääräyksiä. Huomioi, että joitain pesuaineita käytettäessä on pesupaikan oltava erotuskaivolla varustettu. Uuden traktorin ensimmäinen pesu kannattaa tehdä aikaisintaan viikko käyttöönoton jälkeen. Ensimmäisten kuukausien aikana kannattaa välttää pintojen voimakasta hankaamista. HUOMAA: Uuden traktorin maalipintoja ei kannata vahata ennen ensimmäistä perusteellista pesua. Pesun aikana traktorin moottori ei saa olla käynnissä. Pesuun ei saa käyttää erikoissuuttimia (esim. turbosuutin). Painepesurin suutin on pidettävä riittävän, noin 0 cm:n etäisyydellä tiivistyskohdista ja maalipinnasta. Pesuveden lämpötila saa olla enintään 50 C. Noudata myös pesurin valmistajan antamia ohjeita! Pestäessä ohjaamon sivuja on varottava, ettei vesi pääse ohjaamon ilmansuodattimeen (katon sivureunassa, yleensä vasemmalla). Ohjaamoa ei saa pestä sisäpuolelta painepesurilla eikä juoksevalla vedellä. Vesisuihkua ei saa kohdistaa suoraan traktorin sähkölaitteisiin, sähköliittimiin, johtojen läpivientikohtiin, laakereihin, tiivisteisiin eikä lukkoihin. Käytä alempaa painetta, 65 bar / 940 psi) ja suuntaa vesisuihku vinosti ko. kohteisiin. Pesurin suihkua ei saa kohdistaa suoraan tutkan tunnistinosaan (etäisyys vähintään m ja enimmäispaine 65 bar / 940 psi). Jos käytetään ns. kylmärasvanpoistoainetta, ei traktori saa olla suorassa auringonpaisteessa, eivätkä maalipinnat saa olla kuumia, muutoin maalipinta saattaa vaurioitua. Pesun jälkeen on voitelukohdat voideltava ja nivelet sekä laakerit voideltava öljyllä. Maalatut pinnat vahataan. Moottoritila Puhdista moottori ulkopuolelta riittävän usein, näin estät mahdollisen palovaaran. Moottoria ei saa pestä moottorin ollessa kuuma, tulipalovaara. Jäähdytinkennostot Puhdista säännöllisesti (huolto---ohjelman mukaan) kaikki traktorin keulassa olevat jäähdytinkennostot paineilmasuihkulla. G. Voitelu ja huoltokaavio

2 Etuakselin jousituksen palkeet (ilmajousitettu etuakseli) Jotta etuakselin ilmajousitus toimisi oikealla tavalla, on jousituksen palkeisiin ja niiden suojakoteloihin kertynyt lika ajoittain poistettava (irrota suojakotelot tarvittaessa). Painepesurin suutin pidetään pesun aikana riittävän, n. 0 cm:n etäisyydellä palkeista. Pesuveden lämpötila saa olla enintään 50 astetta C. Pesuun ei saa käyttää erikoissuuttimia (Turbosuutin). Polykarbonaattilasit Jos ohjaamossa on polykarbonaattilasit, noudata lasien puhdistuksessa seuraavia ohjeita, jotta lasit pysyisivät mahdollisimman pitkään kirkkaina ja naarmuttomina: --- Puhdista tahrat pyyhkäisemällä käyttämällä puhdistusainetta tai runsaasti vettä. Älä koskaan edestakaisin kuivana hankaamalla. --- Älä käytä koskaan lasin pyyhkimiä kuivalla lasilla --- Huolehdi, että lasinpesulaitteen säiliöissä on aina riittävästi nestettä. --- Älä koskaan puhdista laseja terävällä työvälineellä kuten jääraapalla --- Älä koskaan käytä hiovaa puhdistusainetta --- Älä suuntaa painepesuria reunatiivisteisiin tai läpivientitiivisteisiin, koska mahdollinen puhdistusaine voi päästä lasin pinnoittamattomiin osiin. Pinnoitettu lasi kestää kuitenkin hyvin erilaisia puhdistusaineita. G..Määräaikaishuollot HUOMAA: Määräaikaishuoltojen jaksotus alkaa käyttötuntimittarin lukemasta 0. Näin esim. 500 h välein tehtävä huolto suoritetaan mittarilukemalla 500, 000 h, j n e vaikka nämä toimenpiteet olisi tehty myös 00 h huollossa. Esimerkiksi 000 h huollossa on tehtävä myös päivittäisten (0 h), 50 tunnin (viikottaisten) ja 500 tunnin huoltojen määräämät toimenpiteet. G.4.00 tunnin huoltotarkastus Uuteen traktoriin on 00 käyttötunnin kohdalla suoritettava huoltotarkistus (asiakkaalle maksullinen). Tarkistuksen suorittamiseksi ota yhteys lähimpään huoltoedustajaan. Siinä suoritetaan seuraavat toimenpiteet: 0 Moottori --- öljyn ja suotimen vaihto --- polttonesteen esisuotimen vaihto --- polttoainesuotimen vaihto --- suotimen vaihto 40 Voimansiirto 60 Etuakselisto ja ohjausjärjestelmä --- tasauspyörästön öljynvaihto --- planeettapyörästöjen öljynvaihto 90 Hydrauliikka --- painesuotimen vaihto ja imusiivilän puhdistus Muut kohteet --- yleisvoitelu käyttäjän käsikirjan mukaan --- koeajo, jossa kaikkien mittareiden ja toimintojen tarkastus. Koeajon jälkeen mahdollisten öljy---, jäähdytysneste--- tai polttoainevuotojen tarkastus G. Voitelu ja huoltokaavio

3 G. Täytöstaulukko Tilavuudet sisältävät suotimen tilavuuden API --- luokka vaihdettaessa l Täytösmäärä Kohde Valtra--- luokka SAE --- luokka Moottori A7 7 Valtra CI A8 0W---40: ---5 C C Engine CR (ACEA E7) 9 A9 Valtra HT 60: ---0 C...+0 C Transmission HT 00: ---0 C C ISO VG 5 ylämerkkiin Työhydrauliikka Valtra : ---0 C...+0 C ISO VG 46 (5 alamerkkiin) Hyrdraulic 46: ---0 C C Vaihteisto/vetopyörästö Etuvoimanotto Valtra Transmission HT 60: ---0 C...+0 C HT 00: ---0 C C GL Etuakseli (4 --- veto) Valtra Axle LS akselikotelo (Limited Slip) 80W---90 GL ,5 navat Valtra Axle x Valtra CE 0W/0 Engine CF/CF GL 5/4 CCMC D4 Polttonestesäiliö 70 EN 590 normin täyttävä diesel--- polttoaine --- lisäsäiliöillä 95 Jäähdytinjärjestelmä j jäähdytysneste---vesiseos (standardi ASTM D a tai A7 0,0 BS 6580:985) A8---A9,0 Jarrunestesäiliö jarruneste SAE J70 0, Lasinpesulaite pesuneste---vesiseos,5,0 G..Öljysuositukset ulkolämpötilan mukaan Käynnistettäessä traktori lämpöisemmästä tallista, voi käyttää ulkolämpötilojen kannalta lämpöisemmänkin alueen öljyä. HT60/H 0W---0 5W---40 / HT00 / H46 80W C C C 0 C +0 C +0 C +0 C +40 C Voimansiirto--- ja hydrauliikkaöljynä voidaan käyttää standardin ISO 580 luokan HEES (synteettiset esterit) bioöljyä. Öljyn on täytettävä teknisiltä ominaisuuksiltaan traktorin voimansiirtoöljylle asetettavat vaatimukset. On muistettava, ettei bioöljy ole sekoittamiskelpoinen mineraaliöljyn kanssa. G. Voitelu ja huoltokaavio

4 G..Moottorin polttoaineen laatuvaatimukset Ominaisuus Vaatimus Testi normi Ominaispaino +5 C 0,8...0,84 kg/dm EN ISO 675:998, EN ISO 85 Viskositeetti +40 C,0...4,5 mm /s EN ISO 04 Rikkipitoisuus max. 50 mg/kg EN ISO 4596:998 Setaaniluku min. 5 EN ISO 565:998 Vesipitoisuus max. 00 mg/kg pren ISO 97:996 Voitelevuus / HFRR max. 460 μm ISO Polttoaineen on oltava normin EN 590 mukaista. TÄRKEÄÄ: Polttoaineeseen ei saa sekoittaa mitään lisäainetta. G... Polttoneste --- Pelkästään lämmityskäyttöön tarkoitettu kevyt polttoöljy ei sovellu ominaisuuksiltaan nykyisten dieselmoottoreiden polttonesteeksi. --- Varsinkin jakajatyyppinen ruiskutuspumppu edellyttää polttonesteeltä riittävää voitelevuutta, sillä siinä ei ole rivipumpulle tyypillistä omaa öljyvoitelua. Öljyn lisääminen dieselpolttonesteeseen ei ole suositeltavaa, sillä se aiheuttaa karstoittumista ja sekoittuneena pieneenkin määrään vettä se tukkii suotimen. --- Lisäksi on huomioitava luonnollisesti erilaiset verotekniset ja vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat vaatimukset polttonesteen laatuun. G... Polttonesteen varastointi --- Polttonesteen varastointi ja jakelu tulee tapahtua olosuhteissa, joissa säiliöihin ei joudu vettä eikä epäpuhtauksia. Varastosäiliö on asennettava vinoon siten, että vesi ja epäpuhtaudet kerääntyvät pumpun imuputken vastaiseen päähän. Pumpun imuputki ei saa ylettyä säiliön pohjalle saakka. --- Vesi on poistettava säiliöstä ajoittain ongelmien välttämiseksi. Tankkausta samanaikaisesti säiliön täytön kanssa on ehdottomasti vältettävä. --- Riittävän ajoissa suoritettu säiliön täyttö talvilaatuisella polttonesteellä varmistaa moottorin häiriöttömän käytön kylmänä vuodenaikana. G... Suodinjärjestelmä --- Moottorissa vakiona oleva suodinjärjestelmä on riittävän tehokas suojaamaan ruiskutuslaitteet niiltä epäpuhtauksilta, joita hyvin hoidetussa jakelujärjestelmässä voi esiintyä. --- Jakajatyyppisen ruiskutuspumpun toiminnan ohjaus perustuu sen sisäiseen paineeseen, joka laskee, jos polttonestejärjestelmässä on tukkoisuutta. Liian alhainen ohjauspaine aiheuttaa tehottomuutta ja savutusta sekä heikentää käynnistyvyyttä. Lisäksi ruiskutuslaitteisiin päässyt vesi tuhoaa ne tehokkaasti. Siksi vedenerottimen ja suotimien huolto on suoritettava aina annetun käyttötuntimäärän mukaisesti. --- On myös tärkeätä käyttää aina alkuperäisiä Valtra (tai Sisu Diesel) polttonestesuotimia. Sillä varmistaa riittävän suodatuskyvyn, eikä epäpuhtaudet pääse vaurioittamaan polttonestelaitteita. Markkinoilla on runsaasti edullisia tarvike (ns. piraatti) suotimia, joiden laadusta ja suorituskyvystä on kustannusminimoinnin vuoksi jouduttu tinkimään. Mm. usein suodinpaperin laatu ja määrä eivät ole riittäviä. Samoin perusrakenteessa on usein vaarallisia heikkouksia, jotka saattavat lyhyessäkin ajassa aiheuttaa kalliita vaurioita. G..4. Biodiesel polttoneste Vaihtoehtoisena polttoaineena on mahdollista käyttää EN 44 tai ASTM D675 normien mukaista RME (Rapeseed Methyl Ester) kasviöljyesteriä eli biodieseliä, jota käytettäessä moottorin suorituskyky säilyy lähes samana kuin käytettäessä dieselpolttoainetta. Tier SisuDiesel ---moottoreissa (yhteispaineruiskutusmoottoreissa) ei ole sallittua käyttää kuin 0 % laimennettua biodieseliä (B0) G. Voitelu ja huoltokaavio

5 G.Voitelurasvat Valtra traktoreiden voitelukohteissa käytetään alla mainittuja rasvoja. Kunkin voitelukohteen yhteydessä on mainittu käytettävä rasva. Valtra Grease, NLGI Yleisrasva Lithium--- pohjainen yleisrasva. Sopii kaikkeen raskaan kaluston rasvaukseen C Yleisrasva on korkealuokkainen, lithiumperustainen ajoneuvojen yleisrasva. Sitä suositellaan pyörälaakereiden, alustojen, vesipumppujen, telarullien ym. voiteluun. Rasva on kiinnitarttuvaa, suojaa ruosteelta sekä kestää vettä ja vaihtelevia lämpötiloja. Käyttölämpötila---alue on C. Valtra Calsium LF, NLGI Calsiumrasva LF Sopii kaikkeen raskaan kaluston rasvaukseen. Pitkäkuituinen rasva. Väri punainen. Erittäin hyvä vedelle alttiisiin voitelukohteisiin C Calsium LF on pitkäkuituinen korkealuokkainen Calsium--- perustainen ajoneuvojen yleisrasva. Sitä suositellaan alustojen, vesipumppujen, tappien ym. voiteluun. Rasva on hyvin kiinnitarttuvaa, suojaa ruosteelta sekä kestää vettä ja vaihtelevia lämpötiloja. Käyttölämpötila---alue on C. Valtra Grease Moly, NLGI Molyrasva Sopii kaikkeen raskaan kaluston rasvaukseen. Lithium pohjainen yleisrasva. Lisäaineistettu molybdeenisulfidilla (---%), joka parantaa voitelua iskumaisiin kuormituksiin joutuvissa kohteissa C Yleisrasva on korkealuokkainen, lithiumperustainen ajoneuvojen yleisrasva. Sitä suositellaan pyörälaakereiden, alustojen, vesipumppujen, telarullien ym. voiteluun. Rasva on kiinnitarttuvaa, suojaa ruosteelta sekä kestää vettä ja vaihtelevia lämpötiloja. Käyttölämpötila---alue on C. Kaikkien rasvojen kanssa on vältettävä toistuvaa ihokosketusta. Suojele luontoa ja huolehdi tyhjästä pakkauksesta. G4. Voitelu--- ja huoltotaulukko MÄÄRÄAIKAISHUOLTO---ohjelmaa (käyttöohjekirjan mukaisesti) suositetaan kaikille traktoreille, ja erityisesti niille, joille tulee yli 000 käyttötuntia vuodessa. Määräaikaishuollot 50 käyttötunnista eteenpäin voi tilata myös valtuutetulta huollolta. Tällöin määräaikaishuollon suorittaa Valtran huolto---organisaation kouluttama ja valtuutettu henkilö. VUOSIHUOLTO---ohjelma valtuutetun huollon suorittamana on mahdollista valita traktoreille, joiden käyttötuntien määrä jää vuodessa vähäiseksi. Tällöin käyttäjän on kuitenkin itse suoritettava normaalit huoltorutiinit oheisen taulukon mukaisesti (kuten päivittäin ja viikottain tehtävät määräaikaishuollot). Huomaa myös huoltoja suoritettaessa, että jos traktorissasi on lisävarusteita, kuten vetolaite, ilmastointilaite, paineilmajarrut jne., suorita myös niille tehtävät määräaikaishuollot ja tarkistukset. Huoltoa vaativat lisävarusteet ovat kirjan lopussa K---jaksossa. G. Voitelu ja huoltokaavio

6 Huoltokohteet on numeroitu numerosta alkaen. Vastaava numerointi on käytössä myös määräaikaishuoltojen tarkemmassa selostusosuudessa jäljempänä, kunkin huoltokohteen perässä suluissa. G4..Huolto päivittäin tai 0 käyttötunnin välein Tarkemmin sivulla. Tarkista moottorin öljymäärä 70. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja jäähdyttimien säleiköt sekä konepeiton etusäleiköt 70 G4..Huolto viikottain tai 50 tunnin välein. Rasvaa etuakseliston ja ohjauksen nippat veto --- etuakselin kiinnitys ( nippaa) --- olkatapit ( nippaa) veto --- etuakselin kiinnitys ( nippaa) 4. Rasvaa jarru--- ja kytkinpolkimen nipat ( nippaa) 7 5. Rasvaa työntövarren, nostotankojen ja apusylinterin (lisävaruste mallissa A7) nipat 7 6. Tarkista pesulaitteen nestemäärä 7 7. Tarkista hihnojen kireys 7 8. Tarkista akkunesteen määrä 7 9. Tarkista polttonesteen esisuodin ja polttonestesuodin Tarkista renkaiden ilmanpaine 74 G4..Huolto 500 tunnin välein. Puhdista ohjaamon ilmansuodatin ja yläsuodatin (lisävaruste) 75. Rasvaa vaihdevipujen nivelet 75. Tarkista pyörien kiinnitysruuvien kiristystiukkuus Tarkista jarrunesteen määrä Voitele ovien ja ikkunoiden saranat ja lukot Vaihda moottoriöljy ja suodin (tai vuosittain), erittäin pölyisissä olosuhteissa tai käytettäessä yli 5 % biopolttoainetta 50h välein Tarkista jarrupolkimien vapaaliike Tarkista kytkinpolkimen vapaaliike Tarkista voimanoton käsikytkinvivun vapaaliike Tarkista vaihteiston/taka---akseliston öljymäärä 78. Tarkista etuakseliston tasauspyörästön öljymäärä, veto 78. Tarkista etuakseliston planeettapyörästöjen öljymäärä, 4---veto 79. Tarkista hydrauliikan öljymäärä Vaihda hydrauliikan painesuodin Vaihda vaihteiston öljynsuodin 79 HUOMAA: Huoltoja suoritettaessa on noudattettava huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaisempien huoltojaksojen toimenpiteet. Esim. 500 tunnin huollon yhteydessä on suoritettava myös viikottaiset ja päivittäiset huollot AG G. Voitelu ja huoltokaavio

7 G4.4.Huolto 000 tunnin välein tai vuosittain Tarkemmin sivulla 6. Vaihda hydrauliikan öljyt ja huohotinsuodin Vaihda vaihteiston/taka---akseliston öljy Vaihda etuakseliston tasauspyörästön öljy, 4---veto 8 9. Vaihda etuakseliston planeettapyörästöjen öljy, veto 8 0. Puhdista hydrauliikan imusiivilä 8. Puhdista polttonestesäiliö 8. Vaihda polttonesteen esisuodin ja polttonestesuodin, käytettäessä yli 5 % biopolttoainetta 500h välein 8. Vaihda ilmansuodin ja varmuussuodin 8 4. Rasvaa etupyörien laakerit (---veto) 8 5. Tarkista ja säädä auraus 8 6. Venttiilien säätö 8 7. Vaihda ohjaamon ilmansuodin ja yläsuodin (lisävaruste) Kiristä rungon kiinnitysruuvit ja ---mutterit Rasvaa vauhtipyörän hammaskehä 84 G4.5.Huolto 000 tunnin välein tai joka toinen vuosi 40. Vaihda jäähdytysjärjestelmän neste Tarkista polttonestejärjestelmän suuttimet Vaihda jarruneste 87 HUOMAA: Huoltoja suoritettaessa on noudattettava huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaisempien huoltojaksojen toimenpiteet. Esim. 000 tunnin huollon yhteydessä on suoritettava myös 000 tunnin, 500 tunnin, viikottaiset ja päivittäiset huollot AG4 G. Voitelu ja huoltokaavio

8 H. Määräaikaishuollot H. Yleistä Lisävarusteiden huolto---ohjeet löytyvät lisävarusteosuudesta K, kirjan loppuosasta, kunkin lisävarusteen kohdalta. A HUOMAA: Puhdista traktori ennen huoltoa. Ohjeita puhdistukseen on jaksossa G sivulla 6. HUOMAA: Kun määräaikaishuollon avainsymboli syttyy kojetaulun näyttöön (Agroline mittaristo), on huollot ehdottomasti suoritettava ennenkuin avainsymbolin kuittaa pois. H..Ilmansuotimet AH49 Alipaineilmaisin varoituslampun kanssa on yhdistetty ilmansuotimelle. Kun merkkivalo (A) kojetaulussa syttyy, täytyy suodin puhdistaa. Jos merkkivalo syttyy puhdistuksen jälkeen pölyisissäkin olosuhteissa melko pian, tarkista ejektoriputken () tiiveys. AH48 Pääilmansuodin () on vaihdettava: --- vähintään kerran vuodessa käyttötunnin jälkeen puhdistus kerran jälkeen, eli kun tukkeutumisen varoitusvalo on syttynyt 5 kertaa Pääilmansuodattimen puhdistus: --- Pysäytä moottori puhdistuksen ajaksi. Tukkeutunut suodin aiheuttaa käyntiäänen muuttumisen tai lisääntyneen savutuksen (eli tehon menetyksen). --- Tarkista suotimen kotelo ja imukanava. Jos siellä on likaa, on suodin viallinen tai suodin ei ole ollut kunnolla paikallaan. Varmuussuodin () on vaihdettava: --- vähintään kerran vuodessa käyttötunnin jälkeen Älä avaa turhaan ilmansuotimen koteloa. Ainostaan edellä mainittujen huoltojen yhteydessä. Tarkista huoltojen yhteydessä, että ilmansuotimen kotelo, putket ja liittimet ovat ehjät. AH Puhdista pääsuodatin huolellisesti puhaltamalla paineilmaa (maksimi 5 bar) suodattimen puhtaalta puolelta (tiivisteen puolelta), kunnes likaa ei enää tule. Huolehdi ettei painesuutin osu suodattimeen. TÄRKEÄÄ: Suotimen saa puhdistaa enintään 5 kertaa, jonka jälkeen se on uusittava, kuitenkin viimeistään 000 käyttötunnin jälkeen varmuussuotimen vaihdon yhteydessä H. Määräaikaishuollot

9 --- Ennen asennusta, tarkista huolellisesti ettei paperilamelleissa ja kumitiivisteissä ole vaurioita. --- Vaurioitunut suodatin on ehdottomasti vaihdettava uuteen. Suotimen irrotus ja asennus katso huoltokohta sivulla 8. Sykloniosan puhdistus Syklonin kennot on tarkistettava säännöllisesti ja puhdistettava tarvittaessa. --- Irrota syklonin kiinnitysruuvi ja irrota sykloni (). TÄRKEÄÄ: Älä vahingoita syklonin kennoja, älä käytä kovaa tai terävää työkalua. --- Poista likakertymät syklonin kennoista ja kotelosta esim. harjalla. --- Irrota pinttynyt lika sopivalla liuottimella ja vesisuihkulla. --- Kuivaa syklonin kennot ettei uutta pölyä kiinnity. --- Aseta sykloniosa paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvi (6 Nm). AH5 --- Irrota ilmanottokotelon ruuvit () ja irrota ilmanottokotelo (). H. Huolto päivittäin/0 käyttötunnin välein H..Tarkista moottorin öljymäärä () H..Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja jäähdyttimien säleiköt sekä konepeiton etusäleiköt () AH67 Öljypinnan on oltava mittatikun () merkkiviivojen välissä. Öljynlisäys suoritetaan täyttöaukon () kautta. Ennen tarkistusta anna moottorin seisoa pysäytettynä muutama minuutti, jotta kaikki öljy ehtii laskeutua öljypohjaan. Mittatikun merkkien väli vastaa,5 l öljyä. Öljylaadut täytöstaulukossa sivulla 64. A H54 Paisuntasäiliössä () on nestepinnan tason merkki (), jossa nestepinnan on oltava kylmänä. Kuuman nesteen pinta on ylempänä. TÄRKEÄÄ: Vesipumpun alapuolella on vuotoreikä, jota ei saa tukkia. Uudessa koneessa voi esiintyä hieman vuotoa ennen pumpun hioutumista. Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys Mittaa jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ennen talvikauden alkua. Lisää tarvittaessa nestettä. Neste suositellaan H. Määräaikaishuollot

10 vaihdettavaksi joka toinen vuosi. TÄRKEÄÄ: Älä käytä pelkkää vettä nesteenä. Huolehdi, että jäähdyttimessä on aina ohjeiden mukainen jäähdytysneste. Tarkista myös jäähdyttimen säleiköt ja puhdista tarvittaessa. B B painepesuria) tai pehmeää harjaa (varo vahingoittamasta lamelleja). Suuntaa suihku ilman virtaussuuntaa vasten. Traktorissa on seuraavat lauhduttimet/jäähdyttimet: --- vaihteiston öljyn jäähdytin () --- ilmastointilaitteen lauhdutin (), lisävaruste --- hydrauliikan jäähdytinputki () --- moottorin imuilman jäähdytin (4) --- moottorin jäähdytysnesteen jäähdytin (5) Puhdistuksen helpottamiseksi etummainen jäähdytin ja lauhdutin kääntyvät eteenpäin aukaisemalla lukitussalvat (B). Puhdista myös konepeiton säleiköt. 4 B 5 AH5 Käytä puhdistuksessa paineistettua ilmaa, vesisuihkua (ei H. Huolto viikottain/50 käyttötunnin välein H..Rasvaa etuakseliston--- ja ohjauksen nipat () Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa vetomallit A --- vetomallit B A B A A , A. Keinuakselin laakerit: rasvausta varten on traktorin etupää nostettava ylös ( kpl). Rasvausta varten on traktorin etupää nostettava hieman ylös (ei etuakselista tai etupainotelineestä). Varmista akselia kallistelemalla rasvan meneminen tasaisesti laakereille. A A A. Keinuakselin laakerit: rasvausta varten on traktorin etupää nostettava ylös ( kpl) B. Olkatapit: nippoja rasvattaessa on ohjausta käänneltävä ( kpl) H. Määräaikaishuollot

11 H..Rasvaa jarru--- ja kytkinpolkimien nipat (4) ---, lisäsylinteri kpl --- 4, teleskooppivetovarret kpl (lisävaruste) H.4.Tarkista pesulaitteen nestemäärä (6) Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa. Yksi nippa vasemmalla puolella kytkinpolkimen laakeroinnissa. Kaksi nippaa oikealla puolella jarrupolkimien laakeroinnissa. H..Rasvaa työntövarren, nostotankojen ja apusylinterin nipat (5) Varmista, että säiliössä on aina riittävästi nestettä. Lisää veden joukkoon pesunestettä. Kylmänä aikana käytä jäätymätöntä pesunesteseosta. Jos traktorissa on takalasin pyyhin, on sille oma säiliö traktorin takaosassa H.5.Tarkista hihnojen kireys (7) Tuulettajan/generaattorin hihna on automaattikiristeinen. AH68 Tarkista hihnojen kunto. Jos hihnat ovat liian löysällä, kuluneet tai öljyisiä, voi ne aiheuttaa lataus--- tai jäähdytyshäiriöitä. Pidä varahihnat aina saatavilla. Jos traktori on varustettu kompressorilla, tarkista ja säädä myös sen hihna. H.5.. Kompressorien hihnojen säätö Kompressorit ovat lisävarusteita Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa. ---, työntövarsi kpl ---, nostotangot kpl H. Määräaikaishuollot

12 Ilmastointilaitteen kompressori H.5.. Hihnojen vaihto A B A H58 A H55 Ilmastoinitilaitteen kompressorin () hihnan kireys säädetään säätöhihnapyörällä (A), löysäämällä säätöpyörän kiinnitysruuviia (B). Hihna on sopivan kireällä, kun se hihnapyörien väliltä painettaessa painuu n.0 mm. Tuulettajan moniurahihnaa vaihdettaessa vapauta hihna löysälle kääntämällä / avaimen vääntimellä automaattikiristimestä. Hihnan voi vaihtaa irrottamatta tuuletinta. Jos traktorissa on etuvoimanotto, kts ohjeet sivulta. Kompressorin hihnan voi vaihtaa tuuletinta irrottamatta. Paineilmakompressori H.6. A Tarkista akkunesteen määrä (8) B A H56 Paineilmakompressorin () hihnan kireys säädetään säätöhihnapyörällä (A), löysäämällä säätöpyörän kiinnitysruuviia (B). Hihna on sopivan kireällä, kun se hihnapyörien väliltä painettaessa painuu n.0 mm. A H59 Nestetaso --- akun nestepinnan tulee olla akkuun merkityn tason kohdalla, ellei akussa ole nestepinnan tasomerkintää, nesteen pinnan tulee olla mm kennolevyjen yläpuolella --- lisää tarvittaessa puhdistettua akkuvettä. --- älä missään tapauksessa lisää itse happoa äläkä käytä avotulta tarkistukseen HUOMAA: Runsas nesteen haihtuminen voi johtua liian korkeasta latausjännitteestä. Pidä akun pinta puhtaana ja H. Määräaikaishuollot

13 kuivana. Suojaa akun navat ja kaapelikengät rasvalla. TÄRKEÄÄ: Talvella on tärkeää, että traktoria käytetään jonkin aikaa veden lisäämisen jälkeen. Muutoin on olemassa vaara, ettei vesi ehdi sekoittua akkuhappoon, vaan jäätyy. VAROITUS: Varo akkunestettä --- syöpymisvaara. pohjassa olevaa hanaa (). Avaamalla esisuotimen yläosassa oleva ilmaruuvi () veden ulostulo helpottuu. Sen jälkeen sulje hana ja ilmaruuvi. Tarvittaessa tyhjennä esisuodin useammin. Laske vesi pois myös polttonestesuotimesta avaamalla hana () sen alta. Sulje hana. Tarvittaessa tyhjennä suodin useammin. Ilmaa järjestelmä tarvittaessa (kts Säädöt, Tarkistukset sivulla 88). H.7.Tarkista polttonesteen esisuodin ja polttonestesuodin (9) H.8.Tarkista renkaiden ilmanpaine (0) HUOMAA: Tarkista rengaspaineet säännöllisesti (arvot osassa Tekninen erittely sivulla 0). VAARA: Renkaita liian suuriin ilmanpaineisiin täytettäessä on olemassa räjähdysvaara. AH70 Laske esisuodin tyhjäksi, avaamalla hieman esisuotimen Renkaiden irrotukset vanteelta ja kiinnitykset vanteelle suositellaan teetettäväksi raskaiden renkaiden käsittelyyn erikoistuneessa rengasliikkeessä. VAARA: Vanteita hitsattaessa on rengas oltava ehdottomasti pois vanteelta, RÄJÄHDYSVAARA! Rengasta vanteelle asennettaessa käytä 50 kpa paineenrajoitusta. Renkaan on noustava vanteelle tällä paineella. Jos rengas ei nouse vanteelle, irrota se ja tutki syy. Kun rengas on asettunut oikein vanteelle, laita siihen oikeat paineet. H. Määräaikaishuollot

14 H4. Huolto 500 käyttötunnin välein H4..Puhdista ohjaamon ilmansuodatin ja yläsuodatin (lisävaruste) () Yläsuodattimen puhdistus (lisävaruste) Alasuodattimen puhdistus AH Irrota suodattimen kotelon kansi (). --- Vedä suodattimen () kiinnityslenkeistä () ylöspäin ja käännä nuolien suuntaan. --- Irrota suodatin ja puhdista samoin kuin alasuodatin --- Asenna suodatin siten, että nuoli osoittaa ylöspäin AH Nosta suodatinkotelon kansi pois (). --- Puhdista suodatin () naputtelemalla kämmentä vasten, imemällä pölyimurilla ilman menopuolelta tai mieluummin paineilmasuihkulla (ei kovalla paineella) puhaltamalla ilman virtaussuuntaa vastaan. Tarkasta myös suodattimen kunto. Vaurioitunut suodatin on aina vaihdettava uuteen. --- Kiinnitä suodatin paikalleen. Asenna kansi oikein päin, ohjaimet () vastakkain. VAROITUS: Ilmansuodatin ei suojele kemiallisilta tuotteilta. Lisävarusteena saatavaa aktiivihiiisuodatintakin käytettäessä on noudatettava torjunta---ainevalmistajan ohjeita. H4..Rasvaa vaihdevipujen nivelet () AH Ennen voitelua puhdista nivelet huolellisesti. Voitele ne Valtra Grease Moly rasvalla. Jos traktori varastoidaan talveksi on voitelu syytä suorittaa ennen varastointia H. Määräaikaishuollot

15 H4..Tarkista pyörien kiristystiukkuus () HUOMAA: Tarkista pyörienkiristystiukkuus säännöllisesti, myös lautanen/vanne (arvot osassa Tekninen erittely sivulla 00). H4.4.Tarkista jarrunesteen määrä (4) AH8 Lisää jarrunestettä, kunnes nestepinta on min. ja max. viivojen välissä. VAROITUS: Jarrunestettä on käsiteltävä varoen --- se on myrkyllistä ja syövyttävää. H4.5.Voitele ovien ja ikkunoiden saranat ja lukot (5) AH Tarkista, että nestepinta on min. ja max. viivojen välissä. Lisää tarvittaessa, täytöstaulukko sivulla. 64. VAROITUS: Normaalisti ei jarrunesteen lisäystarvetta juurikaan ole. Jos vuotoa esiintyy, on vika ehdottomasti korjattava, ennenkuin ajoa voi jatkaa. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Jarrunesteen märä on tarkistettava säännöllisesti, käytä vain hyväksyttyä nestettä. Ovien saranoissa on rasvanipat. Käytä Valtra Grease Yleisrasvaa. H4.6.Vaihda moottoriöljy ja suodin (6) Erittäin pölyisissä olosuhteissa tai käytettäessä yli 5 % biopolttoainetta öljyt ja suodin on vaihdettava 50h välein. Jos käyttötunteja tulee vähän, on öljyt ja suodin vaihdettava kuitenkin vähintään kerran vuodessa. H Tyhjennys AH7 AH7 Jos traktori on varustettu lisävarusteena saatavalla HiShift painonappikytkimellä, tarkista sen jarrunesteet suojuksen aukosta (). Jos jarrunestettä tarvitsee lisätä irrota suojus (). Avaa lämpimäksi ajetun moottorin öljypohjan tulppa ja laske öljy astiaan. Valumisen loputtua sulje puhdistettu pohjatulppa. H. Määräaikaishuollot

16 H Suotimen vaihto H4.7.Tarkista jarrupolkimien vapaaliike (7) 60 mm A H6 --- kierrä vanha suodinpanos () irti --- puhdista valunut öljy koneen rungolta --- öljyä uuden suotimen tiiviste --- kierrä suodin käsin paikalleen. H Huohotinputki Tarkista aina öljynvaihdon yhteydessä, että putki on auki. H Täyttö Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. Kaada kampikammioon uutta öljyä täyttötulpan () aukon kautta kunnes öljyn pinta on mittatikun () ylämerkissä. Öljymäärä suotimen kanssa --- A7... 7l --- A8, A9... 9l Suotimen tilavuus 0,5 l. Mittatikun merkkien väli vastaa,5 l öljyä. Käytä konetta vähän aikaa täytön jälkeen ja tarkista öljynpinta uudestaan. A , Vapaaliikkeen suuruus on n. 60 mm polkimien ollessa yhteen kytkettyinä (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 9). H Käsijarrun vapaaliike Käsijarru vaikuttaa mekaanisesti yhdystangon välityksellä ajojarruihin. Säätö (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 9) H. Määräaikaishuollot

17 H4.8.Tarkista kytkinpolkimen vapaaliike (8) H 4.0. Tarkista vaihteiston/taka---akseliston öljymäärä (0) mm A Paina kytkinpoljinta kevyesti alaspäin kunnes vapaaliike loppuu ja työliike alkaa. Vapaaliikkeen suuruus on mm. Tarvittaessa säädä vapaaliike oikeaksi (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 9). H4.9.Tarkista voimanoton käsikytkinvivun vapaaliike (9) Öljynpinnan on oltava mittatikun merkkiviivojen välissä. Lisää tarvittaessa. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. Mittatikun viivojen väli vastaa löljyä. H 4.. Tarkista etuakseliston tasauspyörästön öljymäärä, 4---veto () A Käyttövivun vapaaliikkeen suuruus vivun päässä on mm. Säädä tarvittaessa vapaaliike oikeaksi (kts. osa Säädöt, tarkistukset s. 9). Öljypinnan pitää olla tarkistusaukon tasalla. Lisää tarvittaessa. Lisäyksen voi myös suorittaa toisella puolella kotelon päällä sijaitsevasta täyttöaukosta. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. H. Määräaikaishuollot

18 H 4.. Tarkista etuakseliston planeettapyörästöjen öljymäärä, veto () H 4.4. Vaihda hydrauliikan painesuodin (4) A A Kierrä pyörää siten, että reiän öljynpinnan viiva on vaakatasossa. Öljypinnan on oltava aukon tasolla. Lisää tarvittaessa. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. H 4.. Tarkista hydrauliikan öljymäärä () --- puhdista suotimen ympäristö --- kierrä suotimen kuori irti ja poista suodinpanos --- pese kotelo polttonesteellä ja asenna uusi suodin (öljyä tiiviste ennen asennusta) --- kiristä suodin 00 Nm kireyteen TÄRKEÄÄ: Suodin on vaihdettava aina likaisuudesta johtuneiden hydrauliikkajärjestelmän korjausten yhteydessä. Edellä mainitussa tapauksessa puhdista myös imusiivilä (kts huollot 000 tunnin välein kohta 0 s. 8). TÄRKEÄÄ: Jos ulkopuolista hydrauliikkaa käytetään paljon eikä paluuöljysuodinta ole asennettu, täytyy suodin vaihtaa 50 käyttötunnin välein. Käytettäessä ulkopuolista hydrauliikkaa, suositellaan paluuöljysuotimen asennusta (lisävaruste). Traktoreissa, joissa on paluuöljysuodin, tulee kaikki öljy takaisin hydrauliikkaan paluuöljysuotimen kautta. Nuodata paluuöljysuodinta vaihdettaessa siinä olevia ohjeita. H 4.5. Vaihda vaihteiston öljynsuodin (5) Hydrauliikkaöljysäiliöön voidaan tehdä kaksi eri täytöstä. Jos säiliössä on pieni täytös (5 l), tulee öljynpinnan olla mittatikun alamerkissä. Tällöin voidaan ulkopuoliseen hydrauliikkaan käyttää 4 l öljyä. Valmistaja suosittaa käytettäväksi suurempaa, 5 l täytöstä, jolloin öljynpinnan tulee olla mittatikun ylemmässä merkkiviivassa. Tällöin voidaan ulkopuoliseen hydrauliikkaan ottaa 4 l öljyä. Öljyn lisäys, kts. kohta 6 hydrauliikan öljyn ja huohotinsuotimen vaihto. Öljylaadut täytöstaulukossa s puhdista suotimen ympäristö ja kierrä suodin irti --- öljyä uuden suotimen tiiviste ja kierrä suodin käsin paikalleen (ei liian tiukkaan) H. Määräaikaishuollot

19 H5. Huolto 000 käyttötunnin välein tai vuosittain H5..Vaihda hydrauliikan öljy ja huohotinsuodin (6) Tyhjennys H5..Vaihda vaihteiston/taka---akseliston öljy (7) Tyhjennys lämmitä öljy hydrauliikkaa kuormittamalla --- avaa tulppa ja laske öljy astiaan --- puhdista tulppa ja kiinnitä se paikalleen. Täyttö A565---, --- käytä öljy lämpimäksi --- avaa tulpat vetopyörästöjen ja vaihteiston alta ja laske öljy astiaan --- kierrä puhdistetut tulpat paikalleen. Täyttö , --- Öljyn täyttämiseksi on irrotettava huohotinsuodin () kiinnitysvarren () kanssa avaamalla lukitusmutteri (4) (huohottimen varressa oleva reikä on liian pieni öljyn täyttöä varten). --- Kaada uutta öljyä mittatikun () alamerkkiinasti(5l) tai mittatikun ylämerkkiin asti (5 l). Myös välitäytökset on mahdollisia tarpeen mukaan. --- Käytä konetta ja nostolaitetta jonkin aikaa ja tarkista öljymäärä uudestaan. Vaihda varteen () uusi huohotinsuodin () ja kiinnitä se paikalleen siten, että se on vaakatasossa. Valmistaja suosittaa käytettäväksi suurempaa täytöstä (5 l). Tällöin voidaan ottaa ulkopuoliseen hydrauliikkaan öljyä 4 l Öljylaadut täytöstaulukossa s avaa mittatikun aukon tulppa --- kaada uutta öljyä mittatikun ylämerkkiin saakka. Mittatikun viivojen väli vastaa löljyä. Öljymäärä on l. H. Määräaikaishuollot

20 H5..Vaihda etuakseliston tasauspyörästön öljy, 4---veto (8) H5.5.Puhdista hydrauliikan imusiivilä (0) AH6 A Laske öljy pois tyhjennysaukon kautta. Puhdista ja sulje tulppa. Kaada uutta öljyä tarkastusaukon tasoon täyttöaukon kautta. Öljymäärä 6,5 l Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. H5.4.Vaihda etuakseliston napojen öljy, 4 ---veto (9) TÄRKEÄÄ: Työssä, jossa järjestelmään voi joutua likaa normaalia enemmän (esim. kippivaunujen käyttö), on siivilä syytä puhdistaa useammin. Jos pumpun käyntiääni muuttuu kirkuvaksi, on moottori pysäytettävä, imusiivilä puhdistettava ja tarkistettava, että öljyn viskositeetti vastaa tehtaan suositusta. H Irrotus --- aja traktori paikkaan, jossa etupää jää ylemmäksi öljyn valumisen vähentämiseksi. --- avaa kotelon päädyssä oleva siipimutteri ja aseta kotelon alle öljyä ohjaava suppilo tms. --- irrota päätykansi ja laske valuva öljy astiaan --- vedä siivilä varovasti ulos --- puhdista siivilä polttoaineella ja kuivaa paineilmalla. --- puhdista myös magneettirenkaat. H Kiinnitys --- asenna puhdistettu siivilä koteloon ja paina kansi tiivisteineen kiinni --- kiristä siipimutteri käsin --- tarkista hydrauliikan öljymäärä TÄRKEÄÄ: Tarkkaile käynnistyksen jälkeen täyttöaukosta, ettei hydrauliikkaöljy vaahtoa. Jos vaahtoa muodostuu, voi se johtua vuotavasta imusiivilän kannentiivisteestä, joka on kiristettävä tai vaihdettava. A H5.6.Puhdista polttonestesäiliö () Avaa tulppa ja laske öljy pois. Kierrä pyörää, kunnes tarkistusaukon viiva on vaaka---asennossa ja kaada uutta öljyä aukon tasalle. Puhdista ja sulje tulppa. Öljymäärä x l Öljylaadut täytöstaulukossa s. 64. Polttonestesäiliö on syytä puhdistaa ennen talven tuloa. Näin vältyt veden aiheuttamilta polttonestejärjestelmän häiriöiltä. Paras keino estää veden tiivistyminen säiliöön on pitää se aina mahdollisimman täynnä. --- laske säiliö tyhjäksi ja huuhtele se puhtaalla polttonesteellä. Sulje tyhjennystulppa. --- täytä säiliö uudella polttonesteellä (jos käytät vanhan polttonesteen tai epäilet polttonesteen puhtautta, käytä täyttäessäsi tiuhaa siivilää). TÄRKEÄÄ: Kaikissa olosuhteissa on spriin käyttö poltto H. Määräaikaishuollot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

V A L M E T 700 Käyttö ja hoito

V A L M E T 700 Käyttö ja hoito V A L M E T 700 Käyttö ja hoito Valmet Oy Tourulan tehdas Jyväskylä Puh. 19100 Telex 28-228 VALMET-TRAKTORIN OMISTAJALLE Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa Teitä uuden VALMET traktorinne käyttöön

Lisätiedot

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja Käyttäjälle Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Sinulle, uuden 305, 355, 405, 455 tai 555 (415-4 Matala) traktorin omistaja. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV.

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. TERVETULOA Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. Sinun Hondasi on suunniteltu maastoajoon ja ainoastaan yhdelle henkilölle. Kohdataksesi turvallisesti ajon tarjoamat haasteet ja voidaksesi nauttia

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V

Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V SUMEKO SUMEKO OY OY Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V Kä yttt öohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin Vespa-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Skootterisi

Lisätiedot

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON

Lisätiedot

Derbi Senda R/SM 125 4T Baja Käyttöohjekirja SUMEKO OY

Derbi Senda R/SM 125 4T Baja Käyttöohjekirja SUMEKO OY SUMEKO OY Derbi Senda R/SM 125 4T Baja Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin DERBI-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Moottoripyöräsi tunnistustiedot

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

GILERA H@K 50 KÄSIKIRJA

GILERA H@K 50 KÄSIKIRJA ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Gilera H@K:n. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella ja kölijäähdytyksellä varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit: Beta 10, Beta 14, Beta 16, Beta 20 & Beta 25 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä skootteri on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä skootteri on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä skootteri on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä skootterin maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

GILERA ICE 50 KÄSIKIRJA

GILERA ICE 50 KÄSIKIRJA ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Gilera Icen. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

SUMEKO OY. DERBI GP1 / GP1 OPEN Käyttöohjekirja

SUMEKO OY. DERBI GP1 / GP1 OPEN Käyttöohjekirja SUMEKO OY DERBI GP1 / GP1 OPEN Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin Derbi-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Skootterisi tunnistustiedot Merkki/malli

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot