Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi"

Transkriptio

1 Teema: kotihoito Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi

2 Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Informaali hoiva on vanhusten arkipäivän tukipilari 6 Optimointi auttaa kohti parempaa kotihoitoa 8 Laatusuositus tukee ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista 10 Jyväskylässä OIVAllista palvelu - ohjausta 12 Käpyrinne on edelleen nuorekas 13 Vapun blogi 14 Omaishoitajan asemaa pyritään parantamaan 16 Ruotsi paras, Suomen sijoitus viidestoista 17 Vallin koulutuksia 18 Kiinan kansalliseen ikääntymis - komiteaan CNCAan tutustumassa 19 Kolumni 20 Kirjat 22 Tutkimus 24 Projektit 26 Ajankohtaista 27 Ristikko 28 Esineet kertovat, osa Jäsenjärjestöt Julkaisija: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Hämeentie A 52, Helsinki puh. (09) , fax (09) Päätoimittaja: Virpi Dufva puh. (09) Toimitussihteeri: Kari Uittomäki puh. (09) Ilmoitusmyynti: Markkinointi Eskelinen, Tenhanniementie 115, Suonenjoki - Marja-Leena, puh , inet.fi - Jarmo, puh , - faksi (042) Jäsenjärjestöilmoitukset: Eija Uuksulainen, Paino: Painoyhtymä Oy, Porvoo ISSN Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto on perustettu vuonna Palvelu- ja hoitotyö on organisoitu liiton jäsenjärjestöissä. Liitto on laajasti mukana vanhustyön Liiton toimisto Puheenjohtaja: Vappu Taipale Toiminnanjohtaja: Virpi Dufva, puh. (09) Suunnittelijat: Mari Huusko, puh. (09) Anu Kuikka, puh. (09) Jaana Nykänen, puh. (09) Anne Virkkunen, puh. (09) Kansikuva: Syksy on saapunut. Kuva: istockphoto Seuraava numero ilmestyy Lehden aikataulu 2013: Nro Ilm. Teema Eettisyys Kulttuuri ja hyvinvointi Vallin 60-vuotisjuhlanumero Koulutus Henkilöstö Kotihoito Talous Toimitusneuvosto Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden toimitusneuvosto: Pirjo Berg, Riitta Lindbäck, Alli Rinne, Virpi Dufva, Kari Uittomäki Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry kehittämisprojekteissa. Liiton omia käynnissä olevia projekteja ovat: * Etsivä mieli * Käyttäjälle kätevä teknologia- KÄKÄTE-projekti * Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille Projektipäällikkö: Lea Stenberg, puh. (09) Toimitussihteeri: Kari Uittomäki, puh. (09) Toimisto- ja projektiavustaja: Eija Uuksulainen, puh. (09) Osoitteenmuutokset ja tilaukset: Eija Uuksulainen 2

3 Oma koti kullan kallis Oman kodin määritelmä on subjektiivinen asia. Monet kokevat, että oma koti on se pitkäaikainen asunto, jossa on aikuisena asunut. Joillekin lapsuudenkoti on ainoa oma koti. Joillakin on samanaikaisesti kaksi omaa kotia; palvelutalossa ja se pidempiaikaisempi, jossa käydään aina silloin tällöin. Lapsiperheissä on myös kahden kodin asukkaita. Kun vanhemmat eroavat, saattavat lapset asua puolet ajasta äidin ja puolet isän luona. Joillekin vanhuksille oma koti on palvelutalon huoneisto tai oma huone. Isompia eroja tulee siitä, kun kotiin tarvitaan palveluja, hoivaa ja hoitoa. Tällöin kotina harvemmin mielletään muu kuin aikuis iän koti. Yhtenä keskeisenä asiana kotona asumisessa on palvelu jen saatavuuden rinnalla esteettömyys. Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämis ohjelma vuosille tavoitteena on mm. tukea palvelu rakenteen muutosta avohuoltopainotteisempaan suuntaan ja kansallisen tavoitteen saavuttamista niin, että 75 vuotta täyttäneistä vähintään 92 % asuu kotona. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää esteettömien asuntojen uudisrakentamista sekä entisten korjaamista esteettömiksi. Vuonna 2030 on arvioitu tarvittavan noin esteetöntä asuntoa eli kotia. Virpi Dufva päätoimittaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toiminnanjohtaja Palvelujen saatavuus kotiin ei aina olekaan vanhuksen oma päätös. Palvelulla ja sen laadulla on kuitenkin iso merkitys vanhuksen elämässä. Palvelujen kilpailutuskäytännöt eivät tunnu tätä merkitystä juurikaan huomioivan. Työja elinkeinoministeriö on juuri julkaissut uuden tutkimuksen (Pekka Lith: Julkiset hankinnat ja toiminnan kehittäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa), jonka mukaan halvin hinta on ratkaisevin kriteeri palvelun tuottajan valinnassa. Innovatiivisuus tai asiakaslähtöisyys merkitsee vähän. Tätä asiaa on jatkossa hyvä tarkastella myös uuden vanhuspalvelulain näkökulmasta. Toteutuuko asiakkaan oma tahto, toiveet ja tarpeet? HelpAge International -järjestön uudessa Vanhojen hyvinvointi-indeksissä Suomi oli viidestoista Ruotsin ollessa ykkönen. Kaikki Pohjoismaat sijoittuvat 20 parhaan joukkoon. Ruotsin jälkeen Norja on toisena, Islanti yhdeksäntenä ja Tanska sijalla 17. Indeksissä kiinnitetään huomiota neljään eri alueeseen: vanhojen ihmisten toimeentuloon, terveyteen, koulutukseen ja työllistymiseen sekä elinympäristön ikäystävällisyyteen. Indeksin laatijat korostavat, että kyseessä on vasta ensimmäinen harjoitus. Tietopohjassa on vielä parannettavaa, vaikka indeksin pohjana on ollut tämän hetken parhaat käytettävissä olevat tilastot. Sosiaalipalvelujen järjestämisessä pelkkiin hintalappuihin tuijottaminen ei tuo tullessaan kokonaissäästöjä. Tarvitaan hyvin suunniteltua ja toteutettua ikä politiikkaa. Osallistavaa ja aktivoivaa, hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Järjestöissä näitä osataan toteuttaa. Hyvää syksyä kaikille! Virpi Dufva 3

4 Informaali hoiva on vanhu Minna Zechner arvioi, että informaalin hoivan merkitys on viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt. Informaali hoiva on vanhukselle annettua apua ja tukea, jota antaa hänelle tuttu ihminen, useimmiten perheenjäsen, suku lainen tai ystävä. Informaali hoiva ei aina ole yksisuuntaista, vaan hoivan saaja on usein myös hoivan, jos ei käytännön avun, niin psyykkisen tuen ja seuran antaja. Informaali hoiva perustuu siis pitkälti vastavuoroisuudelle, jonka perusta voi ulottua kauas menneisyyteen: hoivaan äitiäni, koska hän hoivasi minua ollessani lapsi tai huolehti minun pienistä lapsistani tarvitessani apua. Informaalin hoivan määrää on vaikea arvioida. Moni läheistään auttava ei koe olevansa hoivaaja ja antavan sa tai saavansa informaalia hoivaa. Kyse on arkipäiväisistä toimista; omien ruokatarvikkeiden lisäksi tuodaan isälle kaupasta ruokaa. Puolisoiden välinen informaali hoiva on vielä vai keammin nähtävissä ja tutkimuksin tavoitettavissa. Yhdessä asuvat puoli sot elävät arkeaan ja huoleh tivat asiois taan: siivoavat, laittavat ruokaa. Yksi on raihnainen yhdellä tavalla ja toinen toisella. Työnjaolla ja muualta saadulla avulla selviydytään. Joitakin arvioita informaalin hoivan määrästä on kuitenkin kyselytutkimuksin tehty. Seuraavat arviot perustuvat Eurobarometrikyselyyn vuodelta Vastaajilta (yli ) kysyttiin onko joku heidän läheisistään tarvinnut apua tai hoivaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos vastaus oli kyllä, kysyttiin vastaajan roolia avun ja hoivan antajana. Informaalia hoivaa kuvaamaan otettiin mukaan vain sellaisia tehtäviä, jotka selkeästi viittaavat melko suureen avun tarpeeseen. Näitä ovat auttaminen peseytymisessä, pukeutumisessa, syömisessä ja WC-käynneissä. Suomalaisista vastaajista hieman yli 12 prosenttia auttoi yhdessä ja vähän yli seitsemän prosenttia auttoi kahdessa näistä toiminnosta. Muihin Pohjoismaihin verrattuna on informaalin hoivan määrä Suomessa hieman korkeampi. Ruotsalaisista vastaajista 11 prosenttia auttoi yhdessä ja hieman yli viisi prosenttia kahdessa toiminnossa. Tanskalaisten vastauksissa vastaavat luvut olivat hieman alle 11 prosenttia yhdessä ja reilut seitsemän prosenttia kahdessa toiminnossa avustamisessa. Eniten informaalia hoivaa annetaan kyselyn mukaan Espanjassa, Liettuassa, Puolassa ja Virossa. Kaikissa maissa informaalin hoivan antajista suuri osa on naisia. Tämä johtuu siitä, että hoivatyö mielletään usein naisten työksi ja naiset myös elävät keskimäärin pidempään kuin miehet. 4

5 sten arkipäivän tukipilari Miehillä on siten suurempi mahdollisuus saada informaalia hoivaa puolisoltaan vanhuudessa kuin naisilla. Suomessa on vuodesta 1993 tuettu informaalia hoivaa lakisääteisellä omaishoidon tuen palvelulla. Omaishoidon tuki on etuus, jota kunnat tarjoavat budjettiensa puitteissa. Talou dellisesti tiukkoina aikoina omais hoidon tuen budjettia voidaan leikata ja voimassa olevia omaishoidon sopimuksia saatetaan irtisanoa säästö syistä. Omaishoidon tuen saannin kriteerit vaihtelevat kunnissa, mutta yhteistä on se, että ne ovat tiukat. Käytännössä tukea saa pääasiassa silloin kun hoivaa annetaan ympärivuorokautisesti ja vanhus ilman omaishoivaa ei selviytyisi kotonaan, vaan tarvitsisi laitoshoitoa. Omaishoidon tuen saajien määrät ovat kasvaneet 2000 luvulla. Kun vuonna 2000 yli 65-vuotiaista 1,8 prosenttia sai omaishoidon tukea, niin vuonna 2011 saajia samassa ikäryhmässä oli jo 2,7 prosenttia. On muistettava että suurin osa omaisiaan hoivaavista ei saa omaishoidon tukea. Näiden hoivaajien ja heidän tekemänsä työn määrää on todella vaikea arvioida, mutta toisinaan on mainittu että heitä olisi Monelle omaishoitoa saavista vanhuksista läheisiltä saatu hoiva ei riitä. Syynä voi olla se, että hoivaaja on itsekin iäkäs eikä kykene hoitamaan kodin raskaimpia töitä, kuten siivoamista. Kaikilla vanhuksilla ei ole mahdollisuutta saada hoivaa omaisiltaan, tai sitä saadaan esimerkiksi etäisyyksien vuoksi vain tiettyihin asioihin, kuten laskujen maksuun tai palveluiden hankkimiseen. Sosiaali- ja terveys palveluilla on tärkeä rooli vanhuksen kotona asumisen mahdollistajana ja suomalainen vanhus hoivapolitiikka painottaa vahvasti kotona asumista. Koti ei kuitenkaan aina ole vanhuksen tarpeenmukainen tai paras paikka. Monet kokevat tapaturmia, hyväksikäyttöä, perheväkivaltaa, puutetta ja yksinäisyyttä kotona. Lisäksi avun tarpeiden lisääntyessä voi kotoa olla vaikea päästä pois ja vanhus jää kotinsa vangiksi. Kotiin ei aina saa myös sitä apua, jota tarvitsisi voidakseen elää hyvää arkea ja saadakseen kaikki perust arpeensa tyydytetyksi. Vaikka kotona asuminen on keskeisellä sijalla politiikkaohjelmissa, on kuntien tarjoama kotihoito ennem minkin vähentynyt kuin lisääntynyt. Seuraavat luvut kuvaavat sitä osuutta yli 65-vuotiaista, jotka saavat viikoittain kotihoitoa, johon voi sisältyä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalassa käyntejä. Vuonna 2000 säännöllisen koti hoidon piirissä oli 6,8 prosenttia kotona asuvista yli 65-vuotiaista ja vuonna 2011 heitä oli enää 6,5 prosenttia. Palveluiden, myös laitoshoidon, piiriin on entistä vaikeampi päästä ja palvelujärjestelmä on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi kun julkisia palveluita tuottavat yhä useammat toimijat. Palveluiden saajien määristä voidaan päätellä, että informaalin hoivan merkitys on viime vuosikymmenen aikana väistämättä lisääntynyt. Kaikki omaisiaan hoivaavat eivät ole puolisoita, vaan etenkin keski ikäiset naiset ja myös miehet huolehtivat vanhemmistaan tai muista vanhussukulaisistaan. Usein tätä hoivatyötä tehdään ansiotyön sekä oman puolison ja lasten tarpeiden kanssa tasapainotellen. Suomessa olisi pohdittava tarvetta samantyyppiselle työn ja perheen yhteensovittamista tukevalle järjestelmälle kuin lapsi perheille on tarjolla. Pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus erilaisiin perhevapaisiin, joko työviikkoa lyhentämällä tai määrä aikaisesti työstä irrottautumalla. Myös alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamiseen voi saada enintään neljä päivää hoito vapaata. Vaikka kotona asuminen on keskeisellä sijalla politiikkaohjelmissa, on kuntien tarjoama kotihoito ennem minkin vähentynyt kuin lisääntynyt. Vanhuksia hoivaaville työssäkäyville on tarjolla huomattavasti vähemmän vaihtoehtoja työn ja hoivan yhteensovittamiseen. Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissa oloon työstä, jos hänen välitön läsnä olonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Oikeus rajoittuu tila päiseen poissaoloon. Hieman pidempi poissa olo voi olla mahdollista läheisen henkilön hoitoa varten kun työnantaja ja työntekijä näin kykenevät sopimaan. Vanhusten hoivan mahdollistavat poissaolot ovat yleensä palkattomia ja verrattuna lapsi perheille tarjottuihin vapaisiin oikeudet ovat heikompia ja jossain määrin riippuvaisia työnantajan hyvän tahtoisuudesta. Vanhushoivan ja ansiotyön yhteensovittaminen tullee ikääntyvässä yhteis kunnassa yhä tärkeämmäksi poliittiseksi kysymykseksi, etenkin kun työuria pyritään pidentämään ja eläköitymistä myöhentämään. Informaalin hoivan määrää Euroopassa arvioiva tutkimus: Pickard, Linda (2011) The supply of informal care in Europe. Social welfare policies, ENEPRI Research Reports. Teksti: Minna Zechner, YTT, yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 5

6 Optimointi auttaa kohti Optimointiasiantuntija Olli Bräysyn mukaan optimoinnin ansiosta kunnat voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä. Sana optimointi on tullut viimeaikoina tutuksi monille myös hoivapalveluiden tuottajien keskuudessa. Kotihoidon näkökulmasta optimointia on mainostettu keinona tehostaa tuottavuutta ja vähentää palveluntuottajien kuluja. Palveluiden tilaajien kiinnostus optimointia kohtaan on ymmärrettävä vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Tästä on usein seurannut pelkoja siitä, että seurauksena on palveluiden heikentäminen ja hoitajien kiireiden ja työn rasittavuuden lisääminen entisestään. Tämä on luonnollisesti kestämätön ajatus tilanteessa, missä hoitajien jaksaminen on äärirajoilla jo nyt, ja hoitotyöhön ei tunnu löytyvän riittävästi aikaa. Tilanne on myös koko ajan käymässä haastavammaksi vanhusten määrän lisääntyessä ja hoitajien eläkepoistuman myötä. Isoja kysymyksiä herättää myös vertailu julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä, jossa palve luiden yksityistämisen kautta on saatu merkittäviä säästöjä. Toisaalta, monissa tutkimuksissa on selvinnyt, että kotihoidon asiakasajan suhde kokonaistyöaikaan on usein hyvin alhainen, jopa alle 40% luokkaa. Nämä seikat johtavat väistämättä ajatukseen, että kotihoidossa on tehostamisen varaa, mikä taas on ristiriidassa hoitajien kiireiden kanssa. Erilaisissa viimeaikaisissa optimointia koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä, optimoinnin on osoitettu mahdollistavan jopa useiden kymmenien prosenttien tehonlisäykset, ilman että palvelun laatuun puututaan. Toisin sanoen, asiakasaika pysyy samana ja sitä voidaan jopa kasvattaa ja hoitotyön suorittaa toivottu hoitaja, toivottuna ajankohtana. Koostamalla hoitajien työpäivät tasapuolisesti ja tasapainoisesti niin, että kaikille tehtäville on varattu riittävästi aikaa ja niin, että poikkeamat käsitellään uudelleen optimoimalla, parannetaan samalla hoitajien työolosuhteita merkittävästi. Yksi selkeä merkki tästä on kiireen tunnun väheneminen. Käytännössä optimoinnin hyödyt tulevat monesta eri lähteestä. Yksi selkeä esimerkki on suunnitteluaika. Sitä on mahdollista vähentää jopa 90% hyödyntämällä optimointiohjelmaa. Työvuorojen, käyntien ja työnjaon suunnitteluun kuluu usein merkittävästi hoitajien työaikaa. Toi 6

7 parempaa kotihoitoa nen tärkeä esimerkki on hoitokäyntien ja käyntipäivien optimointi annettujen rajojen puitteissa. Tätä kautta saadaan tehokkaasti "niputettua" saman alueen ja ajankohdan käyntejä, mikä samalla usein vähentää myös hoitajien liikkumista ja siihen kuluvaa aikaa useita kymmeniä prosentteja. Kolmas esimerkki on suunnittelun tekeminen suurempina kokonaisuuksina. Jos kotihoito operaatiot suunnitellaan kerralla koko kunnan tai kuntayhtymän tasolla verrattuna yksittäisiin tiimeihin, tutkimusten mukaan jopa yli 20% lisäsäästö on mahdollinen. Yksityisten ja julkisten palveluntuottajien tehokkuuserot johtunevat pääasiassa erilaisista toiminta ja suunnittelumalleista. Jos optimointia hyödynnettäisiin yleisesti julkisella sektorilla ja suurina kokonaisuuksina, tarvittaessa yli kuntarajojen, yksityisten toimijoiden on mahdoton pärjätä kustannustehokkuudessa kunnan omalle palvelulle. Samaa optimoinnin logiikkaa noudattaen, esimerkiksi palvelusetelimalli ei voi johtaa opti maaliseen kokonaisuuteen eikä kustannus tehokkuuteen. Tämä johtuu mm. siitä, että jos kukin tilaaja saa itsenäisesti päättää palveluntarjoajansa, ja informaatio hajautuu, on mahdotonta koostaa kokonaisuuden kannalta optimaalista ratkaisua. Todennäköisesti palvelusetelimalli johtaa useiden kymmenien prosenttien kustannusmenetyksiin ja sillä on myös useita muita ongelmakohtia. Yleisesti ottaen optimoitu koti hoito on myös selkeästi edullisin hoitomuoto. Se on tutkimusten mukaan moninkertaisesti edullisempi kuin esimerkiksi palvelu asuminen, jopa vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden keskuudessa. Nähdäkseni hoivapalveluiden etujärjestöillä on edellä kuvatussa merkittävä rooli tehokkaiden ja kokonaisvaltaisten toimintamallien mahdollistajana ja edistäjänä ja eri näkökulmien yhteentuojana. Tämä on samalla järjestöille myös merkittävä mahdollisuus, ja ne voivat hyötyä paljonkin ymmärtämällä uudet mahdollisuudet ja hyödyntämällä niitä. Usein optimointia kritisoidaan siitä, että se perustuu abstraktiin malliin, joka ei vastaa todellisuutta, eikä voi ottaa huomioon kaikkia käytännön tekijöitä, mistä seuraa ettei optimoituja suunnitelmia voisi sellaisenaan soveltaa käytäntöön. On totta, että optimoinnin hyödynnettävyys riippuu datan laadusta ja siitä, mitä kaikkea dataa voidaan ottaa huo mioon. Käytännössä parhaimmat optimointityökalut perustuvat erittäin realistiseen ja tarkkaan malliin, joka osaa ottaa huomioon lähes kaiken kuviteltavissa olevan hoita jien osaamisesta useiden samanaikaisten Tämä on samalla järjestöille myös merkittävä mahdollisuus. hoitajien vaatimukseen, tarkkoihin työaikasäännöksiin jne. Pitää kuitenkin muistaa, että optimointi ei ole automaattisesti toimiva ja helppo ratkaisu kotihoidon tehokkuusongelmien korjaamiseksi. Ensinnäkin optimointia on hyvin monentasoista ja monia hyvinkin yksinkertaisia työkaluja ja jopa manuaalista suunnittelua mainostetaan optimointina. Näillä ei ole mitään tekemistä todellisen optimoinnin kanssa. Toisaalta hyvänkin opti moinnin soveltaminen vaatii asiantuntemusta ja yhteistyötä palveluntuottajien ja asiantuntijoiden kesken. Kokonaisuutena optimointi on kuitenkin paras tapa vanhuspalvelujen ja Suomen kilpailukyvyn korjaamiseen sekä kotihoidon säilyttämiseen yhtenä toimivana hyvinvointipalveluna. Roboteista tuskin on suuressa mittakaavassa asioita korjaamaan. Olli Bräysy Optimointiasiantuntija Myopt Consulting Oy HUOLENPITOA JA TURVALLISTA PALVELUASUMISTA JOENSUUSSA SEKÄ KOTIHOITOPALVELUJA Mutalan, Rantakylän ja Utran alueella Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry Ruoritie 1, Joensuu Puh. (013) Faksi (013) FIHSK93752A Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS Eteläinen Rastitie 12, Vantaa puh. (09) Vuokra- ja omistusasuntoja vanhuksille, palveluasumista, kotihoitoa, ryhmäkoteja, siivous- ja ateriapalvelua, kuntoutus- ja virkistystoimintaa sekä mielenterveysyhteisöt Havurasti ja Myyrasti. 7

8 Laatusuositus tukee hyvinvoinnin ja palve Uusittu laatusuositus syventää vanhuspalvelulain tavoitteita, Päivi Voutilainen korostaa. Uusittu laatusuositus palvelee kautta linjan vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Laatusuositus ohjaa huomion kiinnittämistä siihen, missä kunnossa väestö ikääntyy. Toimintakykyisyyden turvaaminen ja kuntoutus ovat siitä syystä keskiössä. Lisäksi palveluiden tarpeiden monipuolinen ja kattava selvittäminen on keskeisesti mukana, niin koko ikääntyneen väestön kuin iäkkään asiakkaankin kohdalla, sosiaali- ja terveysministeriön johtaja, sosiaali neuvos Päivi Voutilainen tiivistää uutta laatusuositusta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kunta liitto ovat antaneet uudistuneen laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Laatusuositus val misteltiin laajapohjaisessa työryhmässä ja julkistettiin kesällä. Edellinen ikääntyneiden palveluiden laatusuositus on vuodelta Päivi Voutilaisen mukaan ko. laatusuosituksen eräät suositukset, esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä tukevista palveluista ja palvelujen tarpeen kattavasta selvittämisestä, siirtyivät vanhuspalvelulakiin. Uusittu laatusuositus syventää vanhuspalvelulain tavoitteita, ne kulkevat linjassa keskenään. Niin lain kuin laatusuosituksenkin valmistelussa on hyödynnetty tutkittua tietoa merkittävässä määrin. Päivi Voutilainen muistuttaa, että väestön ikääntyminen ja ikääntyvän väestön määrän kasvu ovat kaikkien tiedossa. Olennaisempaa kuin ikääntyneiden määrän kasvu on se, missä kunnossa ikääntyneet ovat. STM ja Kuntaliitto pitävät tärkeänä, että kunnat varautuvat kaikessa toiminnassaan ikärakenteen muutoksiin ja turvaavat laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut iäkkäille. Laatusuositus tukee tässä tehtävässä kuntapäättäjiä. Se on tarkoitettu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta jien ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Vaikuttava ohjaus on lainsäädännön, informaatio-ohjauksen, kuten laatusuosituksen, ja resurssiohjauksen toimiva ja yhteen sovitettu koko naisuus. Vanhuspalvelulaki ja sen toimeen panoa tukeva laatusuositus sekä valtionavustukset lain toimeenpanoa tukeviin kuntien kehittämishankkeisiin muodostavat ohjaus kokonaisuuden, jonka tavoitteena on turvata mahdollisimman toimintakykyinen ja terve ikäänty 8

9 ikääntyneiden lujen parantamista minen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa myös valvonnalla niin viranomaisja omavalvonnallakin on oma roolinsa. Toimiva ja yhteen sovitettu kokonaisuus on hyvin tärkeä, Voutilainen korostaa. Voutilainen odottaakin, että vanhus palvelulain ansiosta myös laatusuositus puree paremmin. Laatusuositus konkretisoi lain pykäliä ja antaa myös valvonnalle aikaisempaa enemmän tarttumapintaa. Muutokset tapahtuvat hitaasti Päivi Voutilainen on ollut mukana laatimassa ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksia vuosina 2001, 2008 ja Asiat eivät parane kovin nopeassa aikataulussa, laatusuosituksessa on edelleen samoja painotuksia kuin aikaisemminkin. Käytännössä ollaan edetty suosituksissa asetettujen tavoitteiden suuntaan, Voutilainen toteaa. Esimerkiksi 2008 asetettiin tavoitteeksi, että yli 75-vuotiaista säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä olisi prosenttia. Toteutunut osuus on noin 12 prosenttia. Toisaalta laitoshoito on vähentynyt, mutta ympärivuorokauden hoitoa ja huolenpitoa saavien osuus tehostetussa palveluasumisessa ja laitos hoidossa (vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoito) ei ole pienentynyt 2000-luvulla lainkaan. Tehostettua palveluasumista on tullut laitoshoidon tilalle. Tämä on toki merkinnyt suurelle joukolle iäkkäitä laadukkaampia hoitoympäristöjä ja palveluja. jatkuu seuraavalla sivulla-> Laatusuositus pähkinänkuoressa Laatusuositus tarkastelee ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn lisäksi osallisuutta, asumista, palveluja sekä hoiva- ja hoitopalvelujen henkilöstöä ja johtamista. Näistä esitetään suosituksia ja tavoitteita, joiden toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti. Laatusuositus korostaa iäkkäiden osallisuuden vahvistamista. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni. Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa muutettava niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Erityisen tärkeää on lisätä erilaisia kuntoutuspalveluja. Kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään on ikäihmisten oma toive. Laatu suositus korostaa myös ravitsemuksen ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnin keskeisinä osatekijöinä. Toteutumista on seurattava järjestelmällisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa henkilöstön määrän ja tehtävärakenteen kehitystä tarkoin mm. vanhuspalvelulain seurantakyselyjen kautta. Tietoa henkilöstömitoituksista on kerätty ennen lain voimaantuloa ja seuraava tiedon keruu on syksyllä Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat: osallisuus ja toimijuus, asuminen ja elinympäristö, mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, oikea palvelu oikeaan aikaan, palvelujen rakenne hoidon ja huolenpidon turvaajat, johtaminen. Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että suositeltaville asiakokonaisuuksille on tietoon perustuvat perustelunsa ja käytettävissä indikaattoreita, joiden avulla suositusten toteutumista voidaan järjestelmällisesti arvioida. Suositusten hyödyntäjien tueksi on koottu linkkejä lakeihin, muihin suosituksiin, valtioneuvoston periaatepäätöksiin ym. ohjausdokumentteihin, jotka liittyvät olennaisesti suositukseen, sekä linkkejä erilaisiin tukimateriaaleihin, kuten oppaisiin ja hyvien käytäntöjen kuvauksiin. Uusi laatusuositus löytyy netistä: Laatusuosituksista on myös valmisteilla "kansanpainos". 9

10 Laatusuositusten rooli on iäkkäiden palvelujen kehittämisen ohjaajana nyt vanhuspalvelulain voimaan tultua erilainen. Laatusuosituksia tarvitaan kuitenkin edelleen. Suositusten tavoitteista on tehty yhä konkreettisempia ja valmistelun aikana pohdittu paljon, miten suositusten toteutumista voidaan seurata. Nyt laatusuosituksessa onkin esillä näitä seurannan välineitä; nämä on koottu laatusuosituksen lopussa olevaan liitteeseen. Käytettävissä ovat edelleen laatusuosituksen seurantaindikaattorit SOTKAnetissa. Paljon on tapahtunut 12 vuoden aikaa, joka on kulunut vuodesta 2001 vuoteen On tullut vanhuspalveluiden kilpailutus, toisaalta myös laatutietoisuus ja laatuvaatimukset ovat kasvaneet. Laatusuosituksia on aina uusittu huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset., Voutilainen korostaa. Laatusuosituksessa on myös suositus henkilöstön kohdentamisesta koti hoidossa sekä henkilöstömitoituksista tehostetussa palveluasumisessa, laitoshoidossa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa. Henkilö mitoituksissa on huomioitava asiakkaiden tarvitsemat palvelut sekä henkilökunnan asiakasta kohden käytettävissä oleva todellinen työaika. Päivi Voutilainen korostaa myös, että erilaisilla ratkaisuilla on erilaiset seuraukset. Ikääntyvien hyvinvointiin ja kotona asumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat monet asiat, kuten asumisvaihtoehtojen monipuolisuus ja yhdyskuntasuunnittelu. Päätöksiä tehtäessä on nähtävä kauas. Päätöksen teon tueksi tarvitaan ihmisiin kohdistuvien sekä kustannusvaikutusten arviointia. Teksti ja kuva: Kari Uittomäki Jyväskylässä OI Vesa Vainiomäki työskentelee palveluohjaajana OIVA-keskuksessa. Palveluohjaus käsitteenä saattaa olla outo. Palveluohjaus tarkoittaa asiakkaan ohjausta eri palveluihin. Palveluohjausta on kahden tasoista; yksilöllistä ja yhteisöllistä palveluohjausta. Yksilöllinen palveluohjaus tapahtuu kotikäynneillä ja hoitoneuvotteluissa. Tällöin asiakas saa henkilökohtaista palvelua ja tietoa oikeuksistaan, ja millaista apua hän tarvitsee avukseen arkipäivän askareisiin. Yhteisöllinen palveluohjaus tarkoittaa erilaisia ryhmiä ja yleisellä tasolla tapahtuvaa neuvontaa ei esimer kiksi mennä välttämättä asiakastietojärjestelmään, vaan asia hoituu yleisellä tasolla. Keskitetty palveluohjaus palvelee parhaiten asiakkaita eli kuntalaista. Kuntalaisella on yksi puhelinnumero, josta hän voi kysyä vanhus- ja vammais palveluihin liittyvistä asioista. Jyväskylässä ennaltaehkäisevää seniori työtä on tehty pitkään. Tällä hetkellä ennaltaehkäisevävään työhön kuuluvat: hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille, 70-vuotiaiden ryhmätilaisuudet se 10

11 VAllista palveluohjausta kä hiljaittain leskeytyneiden tilaisuudet. Jyväskylässä myös päiväkeskustoiminta ja korttelikerhot katsotaan osaksi ennaltaehkäisevää seniorityötä. Vuoden 2013 aikana 80-vuotiaiden kotikäynnit ovat loppusuoralla. Ensi vuonna toteutetaan samaan tapaan vuonna -34 syntyneille kotikäyntejä. Monet Jyväskylän kaupungin OI VA-keskukseen tulevat puhelut hoituvat yhteisöllisen palveluohjauksen turvin, esim. jos kysytään jotakin tiettyä numeroa, tai sitten kysellään siivouspalveluyrittäjistä. Palveluohjaajalla on ajankohtaiset tiedot saatavilla olevista kunnallisista ja yksityisistä palveluista, jotka saattaisivat helpottaa asiakkaan arkea. Tuhat puhelua kuukaudessa OIVA-keskuksen Contact Centeriin tulee kuukausittain noin tuhat puhelua. Contact Centerissä työskentelevällä palveluohjaajalla on oltava kattava tietämys ikääntyneiden ja vammaisten palveluista. Contact Centeriin tulee myös kaikkien uusien asiakkaiden kotiutukset. Esimerkiksi Jyväskylän osalta se tarkoittaa, että kotiuttavat sairaalat ottavat suoraan yhteyttä OIVA-keskukseen. OIVAsta tehdään paljon kotikäyntejä sekä osallistutaan hoitoneuvotteluihin. Jyväskylässä on helppo asioida niissä asioissa, jotka liittyvät ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Kaupungissa OIVAlla on kaksi yksikköä (Keljonkatu 26 ja Nikolainkulma), joissa on palveluohjaajia tavattavissa päivittäin. Tällä tuetaan matalan kynnyksen asiointia, ja käynnillä saadaan asiakkaan asioita eteenpäin. Samoin tulevaisuudessa netti-asiointi tulee kasvamaan. Nyt mm. monet omaiset ottavat yhteyttä netin kautta. Samoin OIVA-keskukseen voidaan olla yhteydessä esimerkiksi Säynätsalon yhteispalvelupisteestä videoneuvottelulaitteella. Työskentely OIVA:ssa on erittäin mielenkiintoista, jokainen työpäivä on erilainen. Jyväskylä on laaja kaupunki, joten aamupäivä saattaa mennä Korpilahden asiakkaiden asioita selvittäessä ja iltapäivällä sitten ollaankin esim. Pupuhuhdan lähiössä kotikäynnillä. Aina pyritään auttamaan siten, että ikääntyminen tai vamma ei vaikeuta päivittäistä toimintaa suhteettomasti. Vesa Vainiomäki Sosionomi ylempi (AMK) Palveluohjaaja (OIVA-keskuksen Contact Center) Jyväskylän kaupungin OIVA-keskus Jyväskylän kaupungin OIVA-keskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta, tuolloin koko vanhus- ja vammaispalveluiden palveluohjaus keskitettiin yhteen pisteeseen. OIVA:n toiminta on ollut melkein kaksi vuotta käynnissä. OIVA tulee sanoista: omaiset, ikäihmiset, vammaiset ja asiakkaat. Näihin asiakasryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ottaa yhteyttä OIVA-keskukseen. OIVA-keskukseen tulee myös muitten asiakasryhmien puheluita, jotka ohjataan oikeaan paikkaan. OIVAssa työskentelee kaiken kaikkiaan n. 110 eri koulutustaustan omaan henkilöä eri tehtävissä. OIVAssa työskentelee mm. sosionomeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä jne. OIVAn Contact Center on avoinna maanantaista perjantaihin klo Useimmiten asiakkaat hoitavat asioitaan aamupäivisin. Tarvittaessa OI VAn työntekijät suorittavat kotikäynnin. 11

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous

7. 2013. Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila. Teema: talous 7. 2013 Hyvinvointitalous Kunnat ja järjestöjen palvelutuotanto Vuoden Isovanhempi Rap-mummo Eila Teema: talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi 6 Kunnilla

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

2 3. 2013 JUHLANUMERO

2 3. 2013 JUHLANUMERO 2 3. 2013 JUHLANUMERO Teema: kulttuuri ja hyvinvointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Presidentin tervehdys 6 Kurkistus tulevaan 8 Suomi voisi olla loistava maa innovoida vanhuutta 10 Meillä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Teema: kunnat ja järjestöt

Teema: kunnat ja järjestöt 3-4. 2011 Asiakaslähtöisyys ja kilpailutus Paikalliset toimijat, kunnat ja sosiaaliala Bielefeldin malli Teema: kunnat ja järjestöt Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Asiakas on kilpailutuksen

Lisätiedot

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 10 NO 6 joulukuu 2010 Aino Närkki: Millaista kuluttajansuojaa vanhuspalveluasiakkaille? s. 8 Päivi Voutilainen ja Virpi Vuorinen: Ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys 7. 2012 Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä Teema: mielenterveys Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Minimaalit

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

7. 2010. Vanhukset ja luova toiminta Alkoholidementia Vuoden Isovanhempi Elli Palm. Teema: ennaltaehkäisy

7. 2010. Vanhukset ja luova toiminta Alkoholidementia Vuoden Isovanhempi Elli Palm. Teema: ennaltaehkäisy 7. 2010 Vanhukset ja luova toiminta Alkoholidementia Vuoden Isovanhempi Elli Palm Teema: ennaltaehkäisy Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Ompelija-Elli on Vuoden Isovanhempi 6 Tanssi avaa

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. Helppokäyttöinen. Kaikki tarvittavat asiakastiedot. monipuolinen laskutus

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. Helppokäyttöinen. Kaikki tarvittavat asiakastiedot. monipuolinen laskutus Hoivapalvelut NO 1 helmi-maaliskuu 2013 Eevaliisa Virnes: Vanhuspalvelulaki ja kunnat s. 4 Vappu Taipale: Ei terveyttä ilman mielenterveyttä s. 9 Yrjö Mattila: Omaishoito on puutteellisesti tuettu hoitomuoto

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

NO 3 syys-lokakuu 2013

NO 3 syys-lokakuu 2013 Hoivapalvelut NO 3 syys-lokakuu 2013 Päivi Voutilainen: Kolmen veen muistisääntö s. 7 Nina Niemi: Pala taivasta ja pala maata s. 16 Aino Närkki: Sääntelyn purkamisesta ja kuntien tehtävien karsimisesta

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana terveyden edistäminen

Tässä numerossa teemana terveyden edistäminen 2. 2009 Tohtori Kiminkinen: Liikunta on tärkeää Vanhus ja lääkkeet Ravitsemuskuntoutus Tässä numerossa teemana terveyden edistäminen Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Mitä vanhemmaksi ihminen

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot