Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille"

Transkriptio

1 Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden kohtaanto ja työvoiman saatavuus - ryhmä

2 Sisältö 1. Strategiat palvelujen ja toimenpiteiden taustalla 2. Koulutuksesta jatkoon 3. Ammatillisen ohjauksen palvelut 4. Nuoret työttöminä työnhakijoina 5. Työ- ja elinkeinohallinnon palvelujen kohdentuminen 6. Nuorten yhteiskuntatakuu 7. Nuoret työttömät toimenpiteissä 8. Nuorten neuvojat ja yhteistyö 9. Valtion talousarvion lisämääräraha nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen 10. Ajankohtaisia toimia, raportteja ja esityksiä 11. Nuoret miehet työelämään työryhmän esityksiä 12. Vuoden 2010 budjetti 13. Toimintamallien haasteita 14. ELY-keskusten ETOKien tavoitteet tulossopimusasiakirjojen mukaan 15. Miten ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä 16. Työtä ei saa ilman kokemusta ja kokemusta ei saa ilman työtä 17. TEM/yhteystiedot

3 1. Strategiat palvelujen ja toimenpiteiden taustalla Työ- ja elinkeinoministeriön tavoite nuorten palveluissa: nuoret osaaviksi ja osaavat nuoret heti valmistumisen jälkeen työelämään Haasteellinen tavoite juontaa juurensa mm: - Lissabonin strategiaan: nuorten työttömyyden kehitys ollut seurantakohteena - hallitusohjelmaan (mm työllisyysasteen nostotavoite) - poikkihallinnollisten politiikkaohjelmien tavoitteisiin * Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma * Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma * Terveyden edistämisen politiikkaohjelma kaikki em kolme politiikkaohjelmaa sisältävät nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimia - liittyviä toimiatyö- ja elinkeinohallinnon strategioihin sekä - ministeriöiden yhteistyöhön, erityisesti opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen yhteistyön tavoitteisiin nuoret osaaviksi, osaavat nuoret töihin!

4 2. Koulutuksesta jatkoon Vuonna 2008 (ja vuonna 2007) 16-vuotiaiden ikäluokka oli ( ) Jatkoi valmistumisvuonna: - lukiokoulutuksen aloitti eli 54,2 % ( 50,5 %) - toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloitti eli 36,1 % ( 41,5 %) - perusopetuksen lisäopetukseen siirtyi 1295 eli 2,9 % ( 2 %) - välittömästi jatko-opintoihin siirtyi 93,2 % ( 94 %) - opintoja ei jatkanut välittömästi 6,8 % ( 6 %) Lähde: Koulutustakuu: kaikille opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen, vastuu opetushallinnolla. Vuonna 2008 uusia ylioppilaita oli , joista yliopistokoulutuksen aloitti 19,4 %, ammattikorkeakoulutuksen 11,7 % ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 4,1 %. 64,8 % ei jatkanut opintoja valmistumisvuonna (vuonna %). Opetusministeriö-vetoisia esityksiä ja toimia ehdotettu/tullaan ehdottamaan, muun muassa oppilaspaikkojen lisäämiseksi, etsivään nuorisotyöhön sekä koulutukseen sijoittumisen ja koulutuksen läpäisyn nopeuttamiseksi. Em toimet vaikuttavat siihen, millä pohjakoulutuksella/osaamisella nuoret ilmoittautuvat työnhakijoiksi. Lokakuussa 2009 oli työtöntä alle 25-vuotiasta, joista: - perusopetuksen varassa runsas eli noin 1/3 työttömistä nuorista - ylioppilaita työnhakijoina vähemmän eli alle ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet: noin puolet työttömistä nuorista eli korkea-asteen tutkinnon suorittaneet vasta ikäryhmässä vuotiaat, vain 1200 alle 25 v

5 3. Ammatillisen ohjauksen palvelut Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu TE-toimistojen ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelussa vuonna 2008 asioi alle 25-vuotiasta (= n 34 % kaikista päättyneistä ohjauksista), joista ammattitaidottomia nuoria oli n Vuonna 2008 noin 200 henkilötyövuotta psykologien työhön. Suurissa kaupungeissa pitkiä jonotusaikoja. Koulutus- ja ammattitietopalvelu Koulutusneuvontakertoja vuonna (muutos 19 % ed vuodesta) ja ryhmäinfoja 2500 (ed vuonna 3100), joissa (ed vuonna ) osallistujaa. Iästä ei tietoa, koska voi asioida anonyyminä. Resurssit vuonna 2008 työajan seurannan mukaan: yhteensä 55 henkilötyövuotta käytettiin henkilökohtaiseen koulutusneuvontaan, josta 45 henkilöä käytti % työajasta koulutusneuvontaan. Valtakunnalliset puhelinpalvelut (contact center palvelut): Koulutusneuvonta, jolta vastataan myös sähköpostitse. Vuonna vastattua puhelua (vastaaminen ka 25 sekunnissa, kesto ka 6 min) ja runsaat sähköpostivastausta. Osuus noin 7 % koko valtakunnassa tapahtuneista koulutusneuvonnoista. På svenska Utbildningsinformation: ollut pitkään 0,5 htv, resurssitilanne on nyt parantumassa. Uralinja tulossa! ASPA, valtakunnallinen asiakaspalaute 2008: Molemmille edellä mainituille yleisarvosanaksi ka 7,8 ja asiakkaiden Koulutusneuvonta-puhelinpalvelulle antama yleisarvosana ka 8,9 (asteikolla 4-10). Vuosina kehitetään neuvonta- ja ohjauspalveluja valtakunnallisessa ja alueellisessa yhteistyössä ESR/Toimintalinja 3/Aikuisohjauksen kehittämisohjelman puitteissa: - NUOVE-projekti ammatillisen ohjauksen verkko- ja puhelinpalvelujen kehittämiseksi, myös tutkimus- ja arviointiosiot - Alueelliset Opin ovi hankkeet lääninhallitusten tai TE-keskusten rahoittamina, - Studio ja Erkkeri -koulutusosiohankkeet neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien osaamisen parantamiseksi oppilaitoksissa, julkishallinnossa ja työelämässä/yrityksissä.

6 4. Nuoret työttöminä työnhakijoina Vuonna 2008 työttömiä nuoria (alle 25 v, pl. lomautetut) oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan ka/kk noin (vaihteluväli toukokuun :sta joulukuun :ään). Koko vuoden 2008 aikana nuorta ilmoittautui työnhakuun (18,5 % kaikista työnhakijoista). Nuorten työttömyys on alentunut vuodesta 2005 kesään 2008 saakka, jolloin nuorten työttömyys kääntyi kasvuun. Työllisyyskatsaus: alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä kasvoi kevään 2009 aikana siten, että loppukeväällä 2009 oli jo yli työtöntä nuorta ja kesäkuussa yli Heinäkuussa vuoden suurin luku eli n työtöntä alle 25-vuotiasta. Heinäkuusta alkaen nuorten työttömien määrä on kuukausi kuukaudelta hieman laskenut: elokuussa , syyskuussa (kuitenkin 68 % enemmän kuin elokuussa 2008). Marraskuussa 2009 oli työtöntä nuorta. Vuonna 2009 nuoria työttömiä oli ka/kk (joulukuun luvut puuttuvat vielä tästä laskelmasta). Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk:n työttömyyden on kasvanut vuoden 2008 keskiarvosta 14,5 % vuoden kk:n keskiarvoon 23,2 %. Alueellisesti 2009 pienin virta on ollut Pohjanmaalla 18,6 % ja suurin Pirkanmaalla 29,3 %. Absoluuttisia lukuja tarkastellen nuoria työttömiä on ollut eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tilastokeskuksen mukaan nuorten miesten työttömyyysprosentti nousi suurimmillaan maaliskuussa 2009 eli yli 29 %:iin. Vuoden 2009 marraskuussa nuorten työllisyysaste oli 33,4 % ( - 7,2 % vuoden takaisesta tilanteesta) ja työttömyysaste 21,1 %: nuoret miehet 22,5 ja nuoret naiset 19,8 %. Työttömyyden kestoa kuvaavassa tilastossa nuorten työttömyys on näyttäytynyt melko lyhytaikaisena verrattuna aikuisten työttömyyden kestoon. Tilasto mittaa kuitenkin vain yhtäjaksoista työttömyyttä. Nuorten työttömyysjaksot katkeilevat eri syistä helposti (ei muisteta jatkaa, ollaan toimenpiteessä). Nuoret ja työmarkkinatuki: Alle 17-vuotiaalla henkilöllä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen. Jos 17-vuotiaalla ei ole ammatillista koulutusta, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea vain siltä ajalta, kun hän on työvoimapoliittisessa toimenpiteessä, esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, työharjoittelussa tai työhallinnon järjestämässä kuntoutuksessa vuotiaalla on oikeus työmarkkinatukeen myös työttömyyden ajalta edellyttäen, että hän ei ole kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä, koulutuksesta tai eräistä työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Lisäksi edellytetään, että hän on hakeutunut soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen, johon voidaan myöntää opintotukea, eikä hän ole kieltäytynyt, eronnut tai omasta syystä erotettu tällaisesta koulutuksesta. Työmarkkinatukioikeuden voi saada takaisin, kun on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työharjoittelussa, työkokeilussa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa yhteensä 5 kk, valmistunut ammattiin tai täyttänyt 25 vuotta.

7 Alle 25-vuotiaat työttömät työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen mukaan vuosina ' Tilastokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö 0 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

8 5. Työ- ja elinkeinohallinnon palvelujen kohdentuminen URASUUNNITTELUA TUKEVAT OSAAMISTA PARANTAVAT KOULUTUS- JA AMMATTITIETOPALVELU: koulutusneuvonta (kaikille avoin, ei ajanvarausta) AMMTINVALINTA JA URASUUNNITTELU (kaikille avoin, ajanvaraus tarvitaan), työ- ja koulutuskokeilut Netti mm: AVO-ammatinvalintaohjelma, Ammattinetti Ohjaava työvoimakoulutus (pääsääntöisesti työttömille) Ammatillinen työvoimakoulutus (pääsääntöisesti yli 20-vuotiaille työttömille) ja TOPPIS-malli TYÖMARKKINOILLE KIINNITTYMISTÄ TUKEVAT YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT TYÖNJAKOMALLIEN KAUTTA Netti: CV-netti, kesätyöt, nuorten palvelut, työpaikat Palveluna TYÖNVÄLITYS, jossa toimenpiteinä Työnhakuvalmennus Palkkatuki (työsuhde, myös oppisopimukseen) Työharjoittelu työmarkkinatuella Työelämävalmennus AMMATILLINEN KUNTOUTUS ALKAVIEN YRITTÄJIEN YRITYSNEUVONTA Yrittäjyyskoulutus Starttiraha SININEN = palvelu musta = toimenpide Vuorotteluvapaa Palvelurakenne: Nuorten yhteiskuntatakuu työttömille nuorille

9 6. Nuorten yhteiskuntatakuu Vuoden 2005 alussa käyttöön otettu nuorten yhteiskuntatakuu jatkuu edelleen. Yhteiskuntatakuussa on keskeistä varhainen puuttuminen ja tehostettu palveluprosessi. Työvoimatoimisto laatii yhdessä työttömänä työnhakijana olevan nuoren kanssa palvelutarpeen sisältävän työnhakusuunnitelman mahdollisimman pian nuoren ilmoittauduttua työttömäksi työnhakijaksi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta. Suunnitelmaan kirjataan ne yhdessä harkitut, sovitut tavoitteet, palvelut ja toimenpiteet, jotka tukevat nuoren työnhakua ja edistävät hänen sijoittumistaan työhön tai koulutukseen. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle on laadittava ennen kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä: yksilöity työnhakusuunnitelma (sisältää tarjottavia toimenpiteitä/palveluja), kotoutumissuunnitelma (kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajanuorille) tai aktivointisuunnitelma (laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Muutos tulossa julkiset työvoimapalvelut -lakiin keväällä 2010: työnhakusuunnitelman tekoaika 2 viikkoon.

10 7.1 Nuoret työttömät toimenpiteissä Yhteiskuntatakuun tavoitteena on nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen ja kestävien ratkaisujen aikaansaaminen. Vuonna 2008 yksilöity työnhakusuunnitelma oli tehty 80,5 prosentille nuorista, joiden työttömyys oli kestänyt yli 3 kk. Vuonna 2009 tammi-elokuussa enää 74,2 prosentille. Alle 25-vuotiaiden työttömien miesten aktivointiaste 01-12/2008 oli keskimäärin 35,4 %, kun samanikäisten naisten oli 41,9 % (ei kuntoutuksen toimenpiteitä). Palkkatuella työllistettiin vuonna 2008 yhteensä nuorta, joista ensimmäisenä puolivuotiskaudella (oppisopimuskoulutukseen 2 928, muulla 2 846). Vuoden 2009 alun ensimmäisellä puolivuotiskaudella vastaavat luvut olivat (-242), joista oppisopimuskoulutukseen (-164) ja muulla palkkatuella (-78). Vuonna 2008 työvoimakoulutuksen aloitti alle 25-vuotiasta ( vähemmän kuin vuonna 2007). Vuonna 2008 starttirahan sai 829 nuorta. Nuorten starttirahan saaneiden suhteellinen osuus on pysynyt 10 %:n tasolla jo useita vuosia kaikista starttirahan saaneista.

11 7.2. Nuoret työttömät toimenpiteissä Vajaakuntoisia nuoria oli vuonna 2008 noin (5 % työttömistä nuorista). Kuukausittain vajaakuntoisia oli työnhakijoina ka noin 1000 (5 % kaikista nuorista työttömistä). Nuorten vajaakuntoisten työnhakijoiden yleisin diagnoosi oli mielenterveyden häiriöt. Vajaakuntoisista nuorista työnhakijoista 46 % osallistui vuonna 2008 työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin: mm työvoimapol koulutukseen 15 %, työkunnon selvitykseen 8 % ja työkokeiluun 18 %. Yleisille työmarkkinoille välitettiin 7 %. Nuoret työvoiman palvelukeskuksissa Edellisen hallituskauden aikana on perustettu 39 työvoiman palvelukeskusta = moniammatillisia asiantuntija-verkostoja, jotka tarjoavat tukea ja palveluja työttömille, joiden työmarkkinoille auttamiseen nykyiset erillään olevat palvelut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Vuoden 2008 aikana työvoiman palvelukeskuksissa on palveltu keskimäärin kuukaudessa noin työtöntä asiakasta, joista noin 24 % on ollut alle 25-vuotiaita nuoria. Keskimäärin kuukaudessa tammi-lokakuussa 2009 oli asiakkaana nuorta. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnan ja työvoimatoimiston laatimaan yhdessä alle 25 -vuotiaan työttömän kanssa aktivointisuunnitelman silloin, kun nuori täyttää lain mukaisen aktivointiehdon. Aktivointisuunnitelmassa sovitaan siitä, millä tavoin nuorta tuetaan sijoittumaan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen ja ellei tämä ole mahdollista, millä tavoin häntä tuetaan elämänhallinnan parantamiseksi. Vuonna 2008 kuntouttavan työtoiminnan lain mukaisen aktivointiehdon täyttävien nuorten kanssa tehtiin työvoimatoimiston ja kunnan yhteistyönä aktivointisuunnitelmaa ja 2009 tammi-marraskuussa (ed vuodesta kasvu +2,3 %). Kuntouttavan työtoiminnan aloittaneita (työmarkkinatuella) vuonna 2009 oli yhteensä , joista alle 25- vuotiaita oli 821 eli 5,4 % (kasvu ed vuodesta +1 %).

12 7.3. Toimenpiteiden vaikuttavuudesta Kun tarkastellaan nuoren sijoittumista työelämään 3 kk toimenpiteen jälkeen, parhaiten sijoitutaan starttirahan jälkeen: nuoret miehet 74 % ja naiset 76 % (2007) Oppisopimus, erityisesti oppisopimus yksityiselle on kakkosena: nuoret miehet 68 % ja naiset 56 % Ilkka Nion selvityksen mukaan ammatillisen työvoimakoulutuksen ja tukityön vaikuttavuus on korkein vuotiailla, joista puolet työllistyi toimenpiteen jälkeen v avoimille työmarkkinoille. Työllistyneiden osuus jäi matalimmaksi alle 20-vuotiailla (32 %). Nuorten työttömien pääosaan ( >70 %) kohdennetaan kuitenkin työmarkkinatuen työharjoittelua tai valmentavaa työvoimakoulutusta, joiden keskeisenä tavoitteena on ehkäistä nuoria syrjäytymästä työstä ja koulutuksesta sekä avata nuorille vaihtoehtoja valmisteltaessa perusasteen opintojen jälkeisiä uravalintoja ja siirtymistä jatko-opiskeluun. Ilkka Nion mukaan pääosalle (60 %) työharjoittelussa tai valmentavassa koulutuksessa olleista nuorista löytyi kolmen kuukauden kuluessa työuran kehittymisen kannalta jokin positiivinen ratkaisu. Asiakastyössä ikä ja pohjakoulutus huomioitava monen muun seikan ohessa, jos halutaan kestäviä ratkaisuja ja siten vaikuttavuutta. Tarvitaan aina hyvää palvelutarvearviointia ja toimenpiteiden henkilökohtaista räätälöintiä! Lisätietoja vaikuttavuudesta: Ilkka Nio/TEM

13 8. Nuorten neuvojat ja yhteistyö Suurimmissa TE-toimistoissa työnvälityksessä nuorten neuvojat vastaavat nuorten yhteiskuntatakuun sisältämien palvelujen käynnistämisestä ja etenemisestä. Tuntevat alueen työnantajat, työmarkkinat ja mahdollisuudet. Kaikissa TE-toimistoissa on joka tapauksessa nimetty vastuuhenkilö yhteiskuntatakuun toimeenpanoa tukemaan. Alueellisia eroja resurssoinneissa. Tavoitteellinen verkostoyhteistyö yli sektorirajojen toimialueella tärkeää. Verkostoyhteistyötä myös työnantajien kanssa tähän ei työttömien määrän kasvaessa ja toimistojen ruuhkauduttua ole jäänyt tarpeeksi aikaa: työnantajille helppoja ohjeita nuoren työntekijän palkkaukseen tietoa alueen nuorista, nuorten osaamisista, palkkatuen mahdollisuudesta... neuvoteltava uusilta työnantajilta harjoittelupaikkoja, koska monet vanhat suuret lomauttavat (jolloin uusia ei voida ottaa tuilla) Työnhakukeskuksissa mm tiedotus- ja rekrytilaisuuksia

14 9. Valtion talousarvion lisämääräraha nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen Hallitus varasi tarkoitukseen 30,5 milj euroa budjettiriihessä 15,5 milj euron jako tehtiin heti (TEM euroa) ja 15 milj euroa sovittiin siirrettäväksi OPM:n pääluokkaan OPM:n käyttöön ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseksi. Em. nuorisorahan 15,5, milj. e sovittiin käytettäväksi seuraavasti: Opetusministeriö (OPM): Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään työhön (2,5 milj euroa) sekä ammattistarttiin ja laajennettuun työssäoppimisen kokeiluun ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa (4,25 milj euroa). Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): palkkatukeen rekrytointitukena 5,4 milj. euroa, jolla alennetaan ammattikoulutettujen nuorten rekrytointikynnystä hyvittämällä kokemuksen ja osaamisen puutteita työnantajalle maksettavana palkkatukena (alennetaan noin 2000 ammattikoulutetun nuoren rekrytointikynnystä) sekä palkkatukena oppisopimuskoulutukseen 3,35 milj euroa, jolla lisätään ammattikouluttamattomien nuorten oppisopimuskoulutusta (noin 700 ammattikouluttamattomalle nuorelle). Tuet jatkuivat vuonna 2009, mutta eivät olleet korvamerkittyjä.

15 10. Ajankohtaisia toimia ja esityksiä monialaisessa viranomaisyhteistyössä Erityisesti Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelma/ Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma kiinnitetään huomiota jo lasten hyvinvointiin - ehdotetaan paikallisten moniammatillisten yhteistyöryhmien toimintaa - luvataan taata neuvonta- ja ohjauspalvelujen saanti nuorille ainakin nykyisellä tasolla. Ajankohtaisia työryhmämuistioita ehdotuksineen: * Nuorta ei jätetä - Puhalletaan yhteen hiileen * Etsivä työparitoiminta saavuttanut nuorten luottamuksen oiminta2008.pdf * Monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen * Nuoret miehet työelämään mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa

16 11.1. Nuoret miehet työelämään työryhmän esityksiä Ehdotettavat toimet, jotka poimittiin vuoden 2010 budjettiesitystä varten: 1. TE-toimistossa lisää panostusta nuoren lähiohjaukseen: työryhmä ehdotti nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluihin 50 määräaikaista virkaa kuten nuorten neuvojia, ammatinvalintapsykologeja ja koulutusneuvojia purkamaan ruuhkautunutta tilannetta ja auttamaan ohjauksellisin keinoin ja tukitoimin työttömiä nuoria kohti koulutusta ja työelämää. 2. Nuorten valmentavaa työvoimapoliittista koulutusta tulee lisätä ja etsiä malleja perusopetuksen tai ylioppilastutkinnon jälkeiseen nivelvaiheeseen niille, joiden tavoite on sopivan koulutusalan valinta ja tulevan opiskelupolun suunnittelu. Tällöin koulutukseen tulee liittää vahva henkilökohtainen ohjaus, henkilökohtaisen suunnitelman teko yhdessä nuoren kanssa, mahdollisuus käydä kokeilemassa erilaisia työtehtäviä sekä jälkiohjaus jakson jälkeen. Koulutusta tulisi olla tarjolla riittävästi myös ruotsin kielellä. Sopisi hyvin myös peruskoulupohjaisille työttömille ja erityisesti nuorille miehille. 3. Työvoimakoulutuksena tulisi olla mahdollisuus tutkintotavoitteiseen koulutukseen osina (mielellään työammatin suorittamisena). Nuorille tulisi olla lyhytkestoista valmentavan ja ammatillisen työvoimakoulutuksen väliin sijoittuvaa koulutusta, jossa olisi sekä ohjaavaa että ammatillista opetusta ja josta saisi todistuksen, jota voi hyödyntää työelämässä ja jatko-opiskelussa. Osaamistodistus tulisi olla suhteutettu tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Nuorille voitaisiin hankkia tarvittaessa osana koulutusta esimerkiksi hygieniapassi, työturvallisuuskortti, anniskelupassi tai esimerkiksi tulityölupa. Monella kaatuu työmahdollisuus em. puutteeseen ja itse hankittuina työtön nuori kokee hankinnan liian kalliiksi.

17 11.2. Nuoret miehet työelämään työryhmän esityksiä 4. Työpajatoimintaa tulee edelleen kehittää opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kiinteässä yhteistyössä ja mm työpajojen kanssa yhteistyössä tehtävää etsivää työtä ja työpajoilla toteutettavaa starttivalmennusta tulee lisätä. 5. Oppisopimus- ja TOPPIS mallit vaativat onnistuakseen lisää työpanosta: esitettiin hankittavaksi ostopalveluna 25 henkilötyövuotta suurimpiin TE-toimistoihin, TE-toimistoihin ehdotettiin ostettavaksi ns. oppisopimus- ja TOPPISagentteja etsimään oppisopimus- ja TOPPISpaikkoja nuorille sekä toimimaan yhteistyölinkkinä työnantajan, TE-toimiston, koulutustarkastajan ja paikan haluavan nuoren välillä. Hyviä TOPPIS-tyyppisiä malleja on löytynyt muutamilta paikkakunnilta. Näissä malleissa prosessi on alkanut lyhyehköllä työvoimakoulutuksella, jona aikana muun opetuksen ohella nuoren kanssa tehdään jatkosuunnitelma, joka sitten toteutetaan työpaikoilla ensin harjoitellen ja lopulta palkkatuettuna työnä tai oppisopimuskoulutuksena.

18 12. Vuoden 2010 budjetti Hallituksen satsaukset nuoriin ja vastavalmistuneisiin: TEM- ja OPM -pääluokat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. TEM: - nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut - nuorten valmentava työvoimapoliittinen koulutus - nuorten tutkintotavoitteinen työvoimapoliittinen koulutus - nuorten oppisopimus- ja toppispaikkojen etsintäpalvelu - nuorten työllistäminen työpajoilla - Uudet urat toimintamallin laajentaminen - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja ammatillinen koulutus = n. 33 milj euroa OPM: - ammatillinen peruskoulutus - maahanmuuttajien kieltenopetus ja Specima-koulutus - ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet - ammatillinen lisäkoulutus - etsivä nuorisotyö = n. 17 milj euroa.

19 13. Toimintamallien haasteita Työ- ja elinkeinotoimistoissa tuottavuusohjelma tulee vähentämään neuvojien ja ohjaajien määrää ja neuvonta ja ohjaus vie aikaa myös verkossa ja puhelimessa. Miten taataan jatkossa palvelujen saatavuus: - asiakasvirtojen ohjauksella tarkoituksenmukaisella tavalla: itsepalvelut, ryhmäpalvelut sekä henkilökohtaiset neuvonta- ja ohjauspalvelut monikanavaisesti (=puhelimitse, verkon kautta ja kasvokkain) - uusilla sisäisillä toimintamalleilla - lisäämällä aktivointitoimia ja ostopalveluja - rakentamalla moniammatillisia/monialaisia tiiviitä yhteistyöverkostoja. Siirtymien tukea ja seurantaa tulee kehittää: erityinen huomio pelkän perusopetuksen varassa oleviin, joilla syrjäytymisvaara suurin. Hyvät työtavat ja vaikuttavuus esiin: MITEN ja MISSÄ? Nuorten kanssa toimiville yhteisiä seminaareja ja koulutustilaisuuksia yli sektorirajojen? Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pystytään auttamaan erityisen tehokkaasti paikkakunnan monialaisen asiantuntijaverkoston hyvällä yhteistyöllä -> yhteistyön kehittäminen tärkeää (OPM:HE). Huomioitava myös koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, joita ainakin noin : aktiivinen palvelutarjonta.

20 Nuorten palveluprosessi TE-toimistossa

21 14. ELY-keskusten ETOKien tavoitteet 2010 Uudet ELY-keskukset ovat tulostavoiteasiakirjoja laatiessaan ja sekä strategisia että toiminnallisia tulostavoitteita pohtiessaan ottaneet tavoitteekseen estää nuorisotyöttömyyden pahenemista vuonna 2010: - palvelumalleja ja -prosesseja tehostetaan, - ammatinvalintaa ja koulutusneuvontaa kohdistetaan erityisesti nuoriin, - asiakastyössä panostetaan varhaiseen puuttumiseen, - työvoimakoulutuksella rakennetaan urapolkuja, - yritysneuvonnan lisäksi starttirahan riittävyys varmistetaan ja tehostetaan kumppanuusverkostojen yhteistyötä. - vastavalmistuneille suunnataan palkkatukea ja KEKO/FEC-tyyppistä työvoimakoulutusta - täsmäkoulutuksia yhdistetään harjoitteluihin ja tukityöllistämiseen. - ostopalveluja kokeillaan ja oppisopimusjärjestelmän käyttöä tehostetaan. - Lisäksi ESR-rahoitusta suunnataan nuoriin ja sillä toteutetaan lisäksi työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Joillakin paikoin aiotaan kuulla myös nuorten omaa ääntä ja perustaa nuorten palvelujen asiakasraati palvelun asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Tulostavoiteasiakirjojen perusteella koko maassa näyttää vallitsevan yhteinen vahva tahtotila nuorten tilanteen parantamiseksi.

22 15. Miten ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä Koko ketjun toimivuus oltava kunnossa. Kehittämällä yhteistyössä joustavaa perusopetusta, erityisopetusta, opintojen ohjausta ja koulujen terveyspalveluja/oppilashuoltoa, koulutuksen aloituspaikkoja sekä peruskoulun että lukion jälkeen, kymppiluokkia ja ammattistartteja sekä etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa yhteistyössä sosiaali- ja nuorisotyön sekä kolmannen sektorin kanssa sekä työ- ja elinkeinohallinnon nuorten yhteiskuntatakuun tehostettua palvelua ja toimenpiteitä sekä neuvonta- ja ohjauspalveluja (ESR- ym. hankkeet) ja nuorten yrittäjyyttä eri tavoin eri vaiheissa (omalla osaamisella itsensä elättäminen esim toiminimellä tai ammatinharjoittajana oltava houkuttelevampaa tähän tarvitaan osaamista, neuvontaa ja ympäristön tukea nykyistä enemmän) ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä. Työ- ja elinkeinohallinto tukee nuorten osaamisen kehittämistä/työelämän alkua/työpaikkaan sijoittumista työnvälityksen, ammatillisen kehittymisen palvelujen ja yritysneuvonnan keinoin. Palveluja kehittämällä sekä koulutusta ja aktiivitoimenpiteitä yhdistämällä luodaan polkuja työllisyyteen, vähennetään syrjäytymistä ja taataan jatkossa osaavan työvoiman saatavuutta.

23 16. Työtä ei saa ilman kokemusta kokemusta ei saa ilman työtä Young Europeans, a survey among young people between in European Union, 2007: nuorilla vaikeuksia löytää työpaikka Suomalaisnuoret: ei tarpeeksi työkokemusta sanoo 42 % vastaajista = eniten EU27-maasta! nuoret ovat saavat tukea työn löytymiseen: työvoimatoimistoista oppilaitoksista, yrityksistä, nuorten järjestöiltä, sosiaalipalveluista Suomalaisnuoret työvoimatoimiston tuesta: 51 % koki saaneensa = eniten EU27-maasta! Suomalaisnuoret yritysten tuesta: vain 8 % koki saaneensa tukea yrityksiltä = vähiten EU27-maasta! Haaste: Miten työnantajat saataisiin mukaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutukseen? Nuorten työkokemusten saantia pitäisi kaikin tavoin tukea. Viesti yrityksille/työnantajille: Nuoriin kannattaa sijoittaa, nuoret haluavat olla ahkeria työntekijöitä!

24 17. TEM/Yhteyshenkilöt nuorten asioihin liittyen Ahti Avikainen Päivi Haavisto-Vuori Natalia Härkin Liisa Winqvist Kai Koivumäki Helena Kasurinen Harry Pulliainen Kirsi-Marja Putkonen TYO/TYPA Työnvälitys, työnantajapalvelut TYO/VETY Välityömarkkinat, TYP TYO/YTY Starttirahat TYO/TOKI Nuorten palvelustrategiat, koulutusneuvonta TYO/TOKI Ammatilllisen ohjauksen palvelut TYO/TOKI Maahanmuuttajanuoret KEHY/HAP Henkilöasiakkaan palvelut, ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu KEHY/HAP Henkilöasiakkaan palvelut, Koulutus- ja ammattitietopalvelu/koulutusneuvonta Sähköposti: TYO=Työllisyys ja yrittäjyysosasto, KEHY= Kehittämisyksikkö Organisaatiokaavio: -> Ministeriö -> Ministeriön organisaatio

25 Sattumasta suunnitteluun, tuumasta toimeen! (mm palvelut) (mm tilastot, julkaisut) Kiitos!

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu 15.11.2011 OKM/Keskustelutilaisuus Nuorten yhteiskuntatakuu Ylijohtaja Tuija Oivon sijaisena neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyys -osasto Sisältö 1. Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012. Ylijohtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorisotakuu 2013. Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012. Ylijohtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriö Nuorisotakuu 2013 Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012 Ylijohtaja Tuija Oivo Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo Nuorten yhteiskuntatakuu Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo 22.5.2012 Takuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta-ja koulutustakuu Seminaari 17.1.2013/Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta- ja koulutustakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä lokakuu

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä lokakuu Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä lokakuu 8.12. Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu 22.12. Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä Tammikuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Tammikuun lopussa 47 880 48 314 +

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 Aikuiskoulutuksen uusi suunta Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 1 Taantuma koettelee Suomen elinkeinoelämää Työttömyys lisääntynyt kaikilla

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä helmikuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Helmikuun lopussa 45 919 46 107 +

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä maaliskuu 2016 Työttömät työnhakijat alle 25 v. ja 25-29 v. vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220) Alle 25 v. 2015 2016 Muutos % Maaliskuun lopussa 44 037 44 722

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Nuorisotakuu Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 21.1.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta heinäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta heinäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta heinäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Synergiaseminaari 26.9.2012 Turku Tuija Oivo Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu: tuki ammatilliselle osaamiselle ja työelämään siirtymiselle

Nuorten yhteiskuntatakuu: tuki ammatilliselle osaamiselle ja työelämään siirtymiselle Nuorten yhteiskuntatakuu: tuki ammatilliselle osaamiselle ja työelämään siirtymiselle Johtaja Kari Ilmonen Seminaari kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnille ja - ryhmille Helsinki 28.9.2012 Nuoriso(yhteiskunta)takuun

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto Hallituksen ja TEM:n kärkihanke Malli ollut voimassa v:sta 2005 (yhteiskuntatakuu), mutta v. 2013 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä Työllisyyskatsaus, lokakuu 2013 26.11.2013

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.12.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.1.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2013 20.8.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9.00

Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9.00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 25.8.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli heinäkuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden 2005 Työllisyyskatsaus, elokuu 2013 24.9.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 23.9.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.9.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot