Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille"

Transkriptio

1 Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden kohtaanto ja työvoiman saatavuus - ryhmä

2 Sisältö 1. Strategiat palvelujen ja toimenpiteiden taustalla 2. Koulutuksesta jatkoon 3. Ammatillisen ohjauksen palvelut 4. Nuoret työttöminä työnhakijoina 5. Työ- ja elinkeinohallinnon palvelujen kohdentuminen 6. Nuorten yhteiskuntatakuu 7. Nuoret työttömät toimenpiteissä 8. Nuorten neuvojat ja yhteistyö 9. Valtion talousarvion lisämääräraha nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen 10. Ajankohtaisia toimia, raportteja ja esityksiä 11. Nuoret miehet työelämään työryhmän esityksiä 12. Vuoden 2010 budjetti 13. Toimintamallien haasteita 14. ELY-keskusten ETOKien tavoitteet tulossopimusasiakirjojen mukaan 15. Miten ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä 16. Työtä ei saa ilman kokemusta ja kokemusta ei saa ilman työtä 17. TEM/yhteystiedot

3 1. Strategiat palvelujen ja toimenpiteiden taustalla Työ- ja elinkeinoministeriön tavoite nuorten palveluissa: nuoret osaaviksi ja osaavat nuoret heti valmistumisen jälkeen työelämään Haasteellinen tavoite juontaa juurensa mm: - Lissabonin strategiaan: nuorten työttömyyden kehitys ollut seurantakohteena - hallitusohjelmaan (mm työllisyysasteen nostotavoite) - poikkihallinnollisten politiikkaohjelmien tavoitteisiin * Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma * Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma * Terveyden edistämisen politiikkaohjelma kaikki em kolme politiikkaohjelmaa sisältävät nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimia - liittyviä toimiatyö- ja elinkeinohallinnon strategioihin sekä - ministeriöiden yhteistyöhön, erityisesti opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen yhteistyön tavoitteisiin nuoret osaaviksi, osaavat nuoret töihin!

4 2. Koulutuksesta jatkoon Vuonna 2008 (ja vuonna 2007) 16-vuotiaiden ikäluokka oli ( ) Jatkoi valmistumisvuonna: - lukiokoulutuksen aloitti eli 54,2 % ( 50,5 %) - toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloitti eli 36,1 % ( 41,5 %) - perusopetuksen lisäopetukseen siirtyi 1295 eli 2,9 % ( 2 %) - välittömästi jatko-opintoihin siirtyi 93,2 % ( 94 %) - opintoja ei jatkanut välittömästi 6,8 % ( 6 %) Lähde: Koulutustakuu: kaikille opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen, vastuu opetushallinnolla. Vuonna 2008 uusia ylioppilaita oli , joista yliopistokoulutuksen aloitti 19,4 %, ammattikorkeakoulutuksen 11,7 % ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 4,1 %. 64,8 % ei jatkanut opintoja valmistumisvuonna (vuonna %). Opetusministeriö-vetoisia esityksiä ja toimia ehdotettu/tullaan ehdottamaan, muun muassa oppilaspaikkojen lisäämiseksi, etsivään nuorisotyöhön sekä koulutukseen sijoittumisen ja koulutuksen läpäisyn nopeuttamiseksi. Em toimet vaikuttavat siihen, millä pohjakoulutuksella/osaamisella nuoret ilmoittautuvat työnhakijoiksi. Lokakuussa 2009 oli työtöntä alle 25-vuotiasta, joista: - perusopetuksen varassa runsas eli noin 1/3 työttömistä nuorista - ylioppilaita työnhakijoina vähemmän eli alle ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet: noin puolet työttömistä nuorista eli korkea-asteen tutkinnon suorittaneet vasta ikäryhmässä vuotiaat, vain 1200 alle 25 v

5 3. Ammatillisen ohjauksen palvelut Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu TE-toimistojen ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelussa vuonna 2008 asioi alle 25-vuotiasta (= n 34 % kaikista päättyneistä ohjauksista), joista ammattitaidottomia nuoria oli n Vuonna 2008 noin 200 henkilötyövuotta psykologien työhön. Suurissa kaupungeissa pitkiä jonotusaikoja. Koulutus- ja ammattitietopalvelu Koulutusneuvontakertoja vuonna (muutos 19 % ed vuodesta) ja ryhmäinfoja 2500 (ed vuonna 3100), joissa (ed vuonna ) osallistujaa. Iästä ei tietoa, koska voi asioida anonyyminä. Resurssit vuonna 2008 työajan seurannan mukaan: yhteensä 55 henkilötyövuotta käytettiin henkilökohtaiseen koulutusneuvontaan, josta 45 henkilöä käytti % työajasta koulutusneuvontaan. Valtakunnalliset puhelinpalvelut (contact center palvelut): Koulutusneuvonta, jolta vastataan myös sähköpostitse. Vuonna vastattua puhelua (vastaaminen ka 25 sekunnissa, kesto ka 6 min) ja runsaat sähköpostivastausta. Osuus noin 7 % koko valtakunnassa tapahtuneista koulutusneuvonnoista. På svenska Utbildningsinformation: ollut pitkään 0,5 htv, resurssitilanne on nyt parantumassa. Uralinja tulossa! ASPA, valtakunnallinen asiakaspalaute 2008: Molemmille edellä mainituille yleisarvosanaksi ka 7,8 ja asiakkaiden Koulutusneuvonta-puhelinpalvelulle antama yleisarvosana ka 8,9 (asteikolla 4-10). Vuosina kehitetään neuvonta- ja ohjauspalveluja valtakunnallisessa ja alueellisessa yhteistyössä ESR/Toimintalinja 3/Aikuisohjauksen kehittämisohjelman puitteissa: - NUOVE-projekti ammatillisen ohjauksen verkko- ja puhelinpalvelujen kehittämiseksi, myös tutkimus- ja arviointiosiot - Alueelliset Opin ovi hankkeet lääninhallitusten tai TE-keskusten rahoittamina, - Studio ja Erkkeri -koulutusosiohankkeet neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien osaamisen parantamiseksi oppilaitoksissa, julkishallinnossa ja työelämässä/yrityksissä.

6 4. Nuoret työttöminä työnhakijoina Vuonna 2008 työttömiä nuoria (alle 25 v, pl. lomautetut) oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan ka/kk noin (vaihteluväli toukokuun :sta joulukuun :ään). Koko vuoden 2008 aikana nuorta ilmoittautui työnhakuun (18,5 % kaikista työnhakijoista). Nuorten työttömyys on alentunut vuodesta 2005 kesään 2008 saakka, jolloin nuorten työttömyys kääntyi kasvuun. Työllisyyskatsaus: alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä kasvoi kevään 2009 aikana siten, että loppukeväällä 2009 oli jo yli työtöntä nuorta ja kesäkuussa yli Heinäkuussa vuoden suurin luku eli n työtöntä alle 25-vuotiasta. Heinäkuusta alkaen nuorten työttömien määrä on kuukausi kuukaudelta hieman laskenut: elokuussa , syyskuussa (kuitenkin 68 % enemmän kuin elokuussa 2008). Marraskuussa 2009 oli työtöntä nuorta. Vuonna 2009 nuoria työttömiä oli ka/kk (joulukuun luvut puuttuvat vielä tästä laskelmasta). Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk:n työttömyyden on kasvanut vuoden 2008 keskiarvosta 14,5 % vuoden kk:n keskiarvoon 23,2 %. Alueellisesti 2009 pienin virta on ollut Pohjanmaalla 18,6 % ja suurin Pirkanmaalla 29,3 %. Absoluuttisia lukuja tarkastellen nuoria työttömiä on ollut eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tilastokeskuksen mukaan nuorten miesten työttömyyysprosentti nousi suurimmillaan maaliskuussa 2009 eli yli 29 %:iin. Vuoden 2009 marraskuussa nuorten työllisyysaste oli 33,4 % ( - 7,2 % vuoden takaisesta tilanteesta) ja työttömyysaste 21,1 %: nuoret miehet 22,5 ja nuoret naiset 19,8 %. Työttömyyden kestoa kuvaavassa tilastossa nuorten työttömyys on näyttäytynyt melko lyhytaikaisena verrattuna aikuisten työttömyyden kestoon. Tilasto mittaa kuitenkin vain yhtäjaksoista työttömyyttä. Nuorten työttömyysjaksot katkeilevat eri syistä helposti (ei muisteta jatkaa, ollaan toimenpiteessä). Nuoret ja työmarkkinatuki: Alle 17-vuotiaalla henkilöllä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen. Jos 17-vuotiaalla ei ole ammatillista koulutusta, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea vain siltä ajalta, kun hän on työvoimapoliittisessa toimenpiteessä, esimerkiksi työvoimakoulutuksessa, työharjoittelussa tai työhallinnon järjestämässä kuntoutuksessa vuotiaalla on oikeus työmarkkinatukeen myös työttömyyden ajalta edellyttäen, että hän ei ole kieltäytynyt, eronnut tai erotettu työstä, koulutuksesta tai eräistä työvoimapoliittisista toimenpiteistä. Lisäksi edellytetään, että hän on hakeutunut soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen, johon voidaan myöntää opintotukea, eikä hän ole kieltäytynyt, eronnut tai omasta syystä erotettu tällaisesta koulutuksesta. Työmarkkinatukioikeuden voi saada takaisin, kun on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työharjoittelussa, työkokeilussa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa yhteensä 5 kk, valmistunut ammattiin tai täyttänyt 25 vuotta.

7 Alle 25-vuotiaat työttömät työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen mukaan vuosina ' Tilastokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö 0 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

8 5. Työ- ja elinkeinohallinnon palvelujen kohdentuminen URASUUNNITTELUA TUKEVAT OSAAMISTA PARANTAVAT KOULUTUS- JA AMMATTITIETOPALVELU: koulutusneuvonta (kaikille avoin, ei ajanvarausta) AMMTINVALINTA JA URASUUNNITTELU (kaikille avoin, ajanvaraus tarvitaan), työ- ja koulutuskokeilut Netti mm: AVO-ammatinvalintaohjelma, Ammattinetti Ohjaava työvoimakoulutus (pääsääntöisesti työttömille) Ammatillinen työvoimakoulutus (pääsääntöisesti yli 20-vuotiaille työttömille) ja TOPPIS-malli TYÖMARKKINOILLE KIINNITTYMISTÄ TUKEVAT YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT TYÖNJAKOMALLIEN KAUTTA Netti: CV-netti, kesätyöt, nuorten palvelut, työpaikat Palveluna TYÖNVÄLITYS, jossa toimenpiteinä Työnhakuvalmennus Palkkatuki (työsuhde, myös oppisopimukseen) Työharjoittelu työmarkkinatuella Työelämävalmennus AMMATILLINEN KUNTOUTUS ALKAVIEN YRITTÄJIEN YRITYSNEUVONTA Yrittäjyyskoulutus Starttiraha SININEN = palvelu musta = toimenpide Vuorotteluvapaa Palvelurakenne: Nuorten yhteiskuntatakuu työttömille nuorille

9 6. Nuorten yhteiskuntatakuu Vuoden 2005 alussa käyttöön otettu nuorten yhteiskuntatakuu jatkuu edelleen. Yhteiskuntatakuussa on keskeistä varhainen puuttuminen ja tehostettu palveluprosessi. Työvoimatoimisto laatii yhdessä työttömänä työnhakijana olevan nuoren kanssa palvelutarpeen sisältävän työnhakusuunnitelman mahdollisimman pian nuoren ilmoittauduttua työttömäksi työnhakijaksi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta. Suunnitelmaan kirjataan ne yhdessä harkitut, sovitut tavoitteet, palvelut ja toimenpiteet, jotka tukevat nuoren työnhakua ja edistävät hänen sijoittumistaan työhön tai koulutukseen. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle on laadittava ennen kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä: yksilöity työnhakusuunnitelma (sisältää tarjottavia toimenpiteitä/palveluja), kotoutumissuunnitelma (kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajanuorille) tai aktivointisuunnitelma (laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Muutos tulossa julkiset työvoimapalvelut -lakiin keväällä 2010: työnhakusuunnitelman tekoaika 2 viikkoon.

10 7.1 Nuoret työttömät toimenpiteissä Yhteiskuntatakuun tavoitteena on nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen ja kestävien ratkaisujen aikaansaaminen. Vuonna 2008 yksilöity työnhakusuunnitelma oli tehty 80,5 prosentille nuorista, joiden työttömyys oli kestänyt yli 3 kk. Vuonna 2009 tammi-elokuussa enää 74,2 prosentille. Alle 25-vuotiaiden työttömien miesten aktivointiaste 01-12/2008 oli keskimäärin 35,4 %, kun samanikäisten naisten oli 41,9 % (ei kuntoutuksen toimenpiteitä). Palkkatuella työllistettiin vuonna 2008 yhteensä nuorta, joista ensimmäisenä puolivuotiskaudella (oppisopimuskoulutukseen 2 928, muulla 2 846). Vuoden 2009 alun ensimmäisellä puolivuotiskaudella vastaavat luvut olivat (-242), joista oppisopimuskoulutukseen (-164) ja muulla palkkatuella (-78). Vuonna 2008 työvoimakoulutuksen aloitti alle 25-vuotiasta ( vähemmän kuin vuonna 2007). Vuonna 2008 starttirahan sai 829 nuorta. Nuorten starttirahan saaneiden suhteellinen osuus on pysynyt 10 %:n tasolla jo useita vuosia kaikista starttirahan saaneista.

11 7.2. Nuoret työttömät toimenpiteissä Vajaakuntoisia nuoria oli vuonna 2008 noin (5 % työttömistä nuorista). Kuukausittain vajaakuntoisia oli työnhakijoina ka noin 1000 (5 % kaikista nuorista työttömistä). Nuorten vajaakuntoisten työnhakijoiden yleisin diagnoosi oli mielenterveyden häiriöt. Vajaakuntoisista nuorista työnhakijoista 46 % osallistui vuonna 2008 työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin: mm työvoimapol koulutukseen 15 %, työkunnon selvitykseen 8 % ja työkokeiluun 18 %. Yleisille työmarkkinoille välitettiin 7 %. Nuoret työvoiman palvelukeskuksissa Edellisen hallituskauden aikana on perustettu 39 työvoiman palvelukeskusta = moniammatillisia asiantuntija-verkostoja, jotka tarjoavat tukea ja palveluja työttömille, joiden työmarkkinoille auttamiseen nykyiset erillään olevat palvelut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Vuoden 2008 aikana työvoiman palvelukeskuksissa on palveltu keskimäärin kuukaudessa noin työtöntä asiakasta, joista noin 24 % on ollut alle 25-vuotiaita nuoria. Keskimäärin kuukaudessa tammi-lokakuussa 2009 oli asiakkaana nuorta. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnan ja työvoimatoimiston laatimaan yhdessä alle 25 -vuotiaan työttömän kanssa aktivointisuunnitelman silloin, kun nuori täyttää lain mukaisen aktivointiehdon. Aktivointisuunnitelmassa sovitaan siitä, millä tavoin nuorta tuetaan sijoittumaan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen ja ellei tämä ole mahdollista, millä tavoin häntä tuetaan elämänhallinnan parantamiseksi. Vuonna 2008 kuntouttavan työtoiminnan lain mukaisen aktivointiehdon täyttävien nuorten kanssa tehtiin työvoimatoimiston ja kunnan yhteistyönä aktivointisuunnitelmaa ja 2009 tammi-marraskuussa (ed vuodesta kasvu +2,3 %). Kuntouttavan työtoiminnan aloittaneita (työmarkkinatuella) vuonna 2009 oli yhteensä , joista alle 25- vuotiaita oli 821 eli 5,4 % (kasvu ed vuodesta +1 %).

12 7.3. Toimenpiteiden vaikuttavuudesta Kun tarkastellaan nuoren sijoittumista työelämään 3 kk toimenpiteen jälkeen, parhaiten sijoitutaan starttirahan jälkeen: nuoret miehet 74 % ja naiset 76 % (2007) Oppisopimus, erityisesti oppisopimus yksityiselle on kakkosena: nuoret miehet 68 % ja naiset 56 % Ilkka Nion selvityksen mukaan ammatillisen työvoimakoulutuksen ja tukityön vaikuttavuus on korkein vuotiailla, joista puolet työllistyi toimenpiteen jälkeen v avoimille työmarkkinoille. Työllistyneiden osuus jäi matalimmaksi alle 20-vuotiailla (32 %). Nuorten työttömien pääosaan ( >70 %) kohdennetaan kuitenkin työmarkkinatuen työharjoittelua tai valmentavaa työvoimakoulutusta, joiden keskeisenä tavoitteena on ehkäistä nuoria syrjäytymästä työstä ja koulutuksesta sekä avata nuorille vaihtoehtoja valmisteltaessa perusasteen opintojen jälkeisiä uravalintoja ja siirtymistä jatko-opiskeluun. Ilkka Nion mukaan pääosalle (60 %) työharjoittelussa tai valmentavassa koulutuksessa olleista nuorista löytyi kolmen kuukauden kuluessa työuran kehittymisen kannalta jokin positiivinen ratkaisu. Asiakastyössä ikä ja pohjakoulutus huomioitava monen muun seikan ohessa, jos halutaan kestäviä ratkaisuja ja siten vaikuttavuutta. Tarvitaan aina hyvää palvelutarvearviointia ja toimenpiteiden henkilökohtaista räätälöintiä! Lisätietoja vaikuttavuudesta: Ilkka Nio/TEM

13 8. Nuorten neuvojat ja yhteistyö Suurimmissa TE-toimistoissa työnvälityksessä nuorten neuvojat vastaavat nuorten yhteiskuntatakuun sisältämien palvelujen käynnistämisestä ja etenemisestä. Tuntevat alueen työnantajat, työmarkkinat ja mahdollisuudet. Kaikissa TE-toimistoissa on joka tapauksessa nimetty vastuuhenkilö yhteiskuntatakuun toimeenpanoa tukemaan. Alueellisia eroja resurssoinneissa. Tavoitteellinen verkostoyhteistyö yli sektorirajojen toimialueella tärkeää. Verkostoyhteistyötä myös työnantajien kanssa tähän ei työttömien määrän kasvaessa ja toimistojen ruuhkauduttua ole jäänyt tarpeeksi aikaa: työnantajille helppoja ohjeita nuoren työntekijän palkkaukseen tietoa alueen nuorista, nuorten osaamisista, palkkatuen mahdollisuudesta... neuvoteltava uusilta työnantajilta harjoittelupaikkoja, koska monet vanhat suuret lomauttavat (jolloin uusia ei voida ottaa tuilla) Työnhakukeskuksissa mm tiedotus- ja rekrytilaisuuksia

14 9. Valtion talousarvion lisämääräraha nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen Hallitus varasi tarkoitukseen 30,5 milj euroa budjettiriihessä 15,5 milj euron jako tehtiin heti (TEM euroa) ja 15 milj euroa sovittiin siirrettäväksi OPM:n pääluokkaan OPM:n käyttöön ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseksi. Em. nuorisorahan 15,5, milj. e sovittiin käytettäväksi seuraavasti: Opetusministeriö (OPM): Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään työhön (2,5 milj euroa) sekä ammattistarttiin ja laajennettuun työssäoppimisen kokeiluun ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa (4,25 milj euroa). Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): palkkatukeen rekrytointitukena 5,4 milj. euroa, jolla alennetaan ammattikoulutettujen nuorten rekrytointikynnystä hyvittämällä kokemuksen ja osaamisen puutteita työnantajalle maksettavana palkkatukena (alennetaan noin 2000 ammattikoulutetun nuoren rekrytointikynnystä) sekä palkkatukena oppisopimuskoulutukseen 3,35 milj euroa, jolla lisätään ammattikouluttamattomien nuorten oppisopimuskoulutusta (noin 700 ammattikouluttamattomalle nuorelle). Tuet jatkuivat vuonna 2009, mutta eivät olleet korvamerkittyjä.

15 10. Ajankohtaisia toimia ja esityksiä monialaisessa viranomaisyhteistyössä Erityisesti Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelma/ Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma kiinnitetään huomiota jo lasten hyvinvointiin - ehdotetaan paikallisten moniammatillisten yhteistyöryhmien toimintaa - luvataan taata neuvonta- ja ohjauspalvelujen saanti nuorille ainakin nykyisellä tasolla. Ajankohtaisia työryhmämuistioita ehdotuksineen: * Nuorta ei jätetä - Puhalletaan yhteen hiileen * Etsivä työparitoiminta saavuttanut nuorten luottamuksen oiminta2008.pdf * Monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen * Nuoret miehet työelämään mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa

16 11.1. Nuoret miehet työelämään työryhmän esityksiä Ehdotettavat toimet, jotka poimittiin vuoden 2010 budjettiesitystä varten: 1. TE-toimistossa lisää panostusta nuoren lähiohjaukseen: työryhmä ehdotti nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluihin 50 määräaikaista virkaa kuten nuorten neuvojia, ammatinvalintapsykologeja ja koulutusneuvojia purkamaan ruuhkautunutta tilannetta ja auttamaan ohjauksellisin keinoin ja tukitoimin työttömiä nuoria kohti koulutusta ja työelämää. 2. Nuorten valmentavaa työvoimapoliittista koulutusta tulee lisätä ja etsiä malleja perusopetuksen tai ylioppilastutkinnon jälkeiseen nivelvaiheeseen niille, joiden tavoite on sopivan koulutusalan valinta ja tulevan opiskelupolun suunnittelu. Tällöin koulutukseen tulee liittää vahva henkilökohtainen ohjaus, henkilökohtaisen suunnitelman teko yhdessä nuoren kanssa, mahdollisuus käydä kokeilemassa erilaisia työtehtäviä sekä jälkiohjaus jakson jälkeen. Koulutusta tulisi olla tarjolla riittävästi myös ruotsin kielellä. Sopisi hyvin myös peruskoulupohjaisille työttömille ja erityisesti nuorille miehille. 3. Työvoimakoulutuksena tulisi olla mahdollisuus tutkintotavoitteiseen koulutukseen osina (mielellään työammatin suorittamisena). Nuorille tulisi olla lyhytkestoista valmentavan ja ammatillisen työvoimakoulutuksen väliin sijoittuvaa koulutusta, jossa olisi sekä ohjaavaa että ammatillista opetusta ja josta saisi todistuksen, jota voi hyödyntää työelämässä ja jatko-opiskelussa. Osaamistodistus tulisi olla suhteutettu tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Nuorille voitaisiin hankkia tarvittaessa osana koulutusta esimerkiksi hygieniapassi, työturvallisuuskortti, anniskelupassi tai esimerkiksi tulityölupa. Monella kaatuu työmahdollisuus em. puutteeseen ja itse hankittuina työtön nuori kokee hankinnan liian kalliiksi.

17 11.2. Nuoret miehet työelämään työryhmän esityksiä 4. Työpajatoimintaa tulee edelleen kehittää opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kiinteässä yhteistyössä ja mm työpajojen kanssa yhteistyössä tehtävää etsivää työtä ja työpajoilla toteutettavaa starttivalmennusta tulee lisätä. 5. Oppisopimus- ja TOPPIS mallit vaativat onnistuakseen lisää työpanosta: esitettiin hankittavaksi ostopalveluna 25 henkilötyövuotta suurimpiin TE-toimistoihin, TE-toimistoihin ehdotettiin ostettavaksi ns. oppisopimus- ja TOPPISagentteja etsimään oppisopimus- ja TOPPISpaikkoja nuorille sekä toimimaan yhteistyölinkkinä työnantajan, TE-toimiston, koulutustarkastajan ja paikan haluavan nuoren välillä. Hyviä TOPPIS-tyyppisiä malleja on löytynyt muutamilta paikkakunnilta. Näissä malleissa prosessi on alkanut lyhyehköllä työvoimakoulutuksella, jona aikana muun opetuksen ohella nuoren kanssa tehdään jatkosuunnitelma, joka sitten toteutetaan työpaikoilla ensin harjoitellen ja lopulta palkkatuettuna työnä tai oppisopimuskoulutuksena.

18 12. Vuoden 2010 budjetti Hallituksen satsaukset nuoriin ja vastavalmistuneisiin: TEM- ja OPM -pääluokat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. TEM: - nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut - nuorten valmentava työvoimapoliittinen koulutus - nuorten tutkintotavoitteinen työvoimapoliittinen koulutus - nuorten oppisopimus- ja toppispaikkojen etsintäpalvelu - nuorten työllistäminen työpajoilla - Uudet urat toimintamallin laajentaminen - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ja ammatillinen koulutus = n. 33 milj euroa OPM: - ammatillinen peruskoulutus - maahanmuuttajien kieltenopetus ja Specima-koulutus - ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet - ammatillinen lisäkoulutus - etsivä nuorisotyö = n. 17 milj euroa.

19 13. Toimintamallien haasteita Työ- ja elinkeinotoimistoissa tuottavuusohjelma tulee vähentämään neuvojien ja ohjaajien määrää ja neuvonta ja ohjaus vie aikaa myös verkossa ja puhelimessa. Miten taataan jatkossa palvelujen saatavuus: - asiakasvirtojen ohjauksella tarkoituksenmukaisella tavalla: itsepalvelut, ryhmäpalvelut sekä henkilökohtaiset neuvonta- ja ohjauspalvelut monikanavaisesti (=puhelimitse, verkon kautta ja kasvokkain) - uusilla sisäisillä toimintamalleilla - lisäämällä aktivointitoimia ja ostopalveluja - rakentamalla moniammatillisia/monialaisia tiiviitä yhteistyöverkostoja. Siirtymien tukea ja seurantaa tulee kehittää: erityinen huomio pelkän perusopetuksen varassa oleviin, joilla syrjäytymisvaara suurin. Hyvät työtavat ja vaikuttavuus esiin: MITEN ja MISSÄ? Nuorten kanssa toimiville yhteisiä seminaareja ja koulutustilaisuuksia yli sektorirajojen? Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pystytään auttamaan erityisen tehokkaasti paikkakunnan monialaisen asiantuntijaverkoston hyvällä yhteistyöllä -> yhteistyön kehittäminen tärkeää (OPM:HE). Huomioitava myös koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, joita ainakin noin : aktiivinen palvelutarjonta.

20 Nuorten palveluprosessi TE-toimistossa

21 14. ELY-keskusten ETOKien tavoitteet 2010 Uudet ELY-keskukset ovat tulostavoiteasiakirjoja laatiessaan ja sekä strategisia että toiminnallisia tulostavoitteita pohtiessaan ottaneet tavoitteekseen estää nuorisotyöttömyyden pahenemista vuonna 2010: - palvelumalleja ja -prosesseja tehostetaan, - ammatinvalintaa ja koulutusneuvontaa kohdistetaan erityisesti nuoriin, - asiakastyössä panostetaan varhaiseen puuttumiseen, - työvoimakoulutuksella rakennetaan urapolkuja, - yritysneuvonnan lisäksi starttirahan riittävyys varmistetaan ja tehostetaan kumppanuusverkostojen yhteistyötä. - vastavalmistuneille suunnataan palkkatukea ja KEKO/FEC-tyyppistä työvoimakoulutusta - täsmäkoulutuksia yhdistetään harjoitteluihin ja tukityöllistämiseen. - ostopalveluja kokeillaan ja oppisopimusjärjestelmän käyttöä tehostetaan. - Lisäksi ESR-rahoitusta suunnataan nuoriin ja sillä toteutetaan lisäksi työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Joillakin paikoin aiotaan kuulla myös nuorten omaa ääntä ja perustaa nuorten palvelujen asiakasraati palvelun asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Tulostavoiteasiakirjojen perusteella koko maassa näyttää vallitsevan yhteinen vahva tahtotila nuorten tilanteen parantamiseksi.

22 15. Miten ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä Koko ketjun toimivuus oltava kunnossa. Kehittämällä yhteistyössä joustavaa perusopetusta, erityisopetusta, opintojen ohjausta ja koulujen terveyspalveluja/oppilashuoltoa, koulutuksen aloituspaikkoja sekä peruskoulun että lukion jälkeen, kymppiluokkia ja ammattistartteja sekä etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa yhteistyössä sosiaali- ja nuorisotyön sekä kolmannen sektorin kanssa sekä työ- ja elinkeinohallinnon nuorten yhteiskuntatakuun tehostettua palvelua ja toimenpiteitä sekä neuvonta- ja ohjauspalveluja (ESR- ym. hankkeet) ja nuorten yrittäjyyttä eri tavoin eri vaiheissa (omalla osaamisella itsensä elättäminen esim toiminimellä tai ammatinharjoittajana oltava houkuttelevampaa tähän tarvitaan osaamista, neuvontaa ja ympäristön tukea nykyistä enemmän) ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan työllistymistä. Työ- ja elinkeinohallinto tukee nuorten osaamisen kehittämistä/työelämän alkua/työpaikkaan sijoittumista työnvälityksen, ammatillisen kehittymisen palvelujen ja yritysneuvonnan keinoin. Palveluja kehittämällä sekä koulutusta ja aktiivitoimenpiteitä yhdistämällä luodaan polkuja työllisyyteen, vähennetään syrjäytymistä ja taataan jatkossa osaavan työvoiman saatavuutta.

23 16. Työtä ei saa ilman kokemusta kokemusta ei saa ilman työtä Young Europeans, a survey among young people between in European Union, 2007: nuorilla vaikeuksia löytää työpaikka Suomalaisnuoret: ei tarpeeksi työkokemusta sanoo 42 % vastaajista = eniten EU27-maasta! nuoret ovat saavat tukea työn löytymiseen: työvoimatoimistoista oppilaitoksista, yrityksistä, nuorten järjestöiltä, sosiaalipalveluista Suomalaisnuoret työvoimatoimiston tuesta: 51 % koki saaneensa = eniten EU27-maasta! Suomalaisnuoret yritysten tuesta: vain 8 % koki saaneensa tukea yrityksiltä = vähiten EU27-maasta! Haaste: Miten työnantajat saataisiin mukaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutukseen? Nuorten työkokemusten saantia pitäisi kaikin tavoin tukea. Viesti yrityksille/työnantajille: Nuoriin kannattaa sijoittaa, nuoret haluavat olla ahkeria työntekijöitä!

24 17. TEM/Yhteyshenkilöt nuorten asioihin liittyen Ahti Avikainen Päivi Haavisto-Vuori Natalia Härkin Liisa Winqvist Kai Koivumäki Helena Kasurinen Harry Pulliainen Kirsi-Marja Putkonen TYO/TYPA Työnvälitys, työnantajapalvelut TYO/VETY Välityömarkkinat, TYP TYO/YTY Starttirahat TYO/TOKI Nuorten palvelustrategiat, koulutusneuvonta TYO/TOKI Ammatilllisen ohjauksen palvelut TYO/TOKI Maahanmuuttajanuoret KEHY/HAP Henkilöasiakkaan palvelut, ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu KEHY/HAP Henkilöasiakkaan palvelut, Koulutus- ja ammattitietopalvelu/koulutusneuvonta Sähköposti: TYO=Työllisyys ja yrittäjyysosasto, KEHY= Kehittämisyksikkö Organisaatiokaavio: -> Ministeriö -> Ministeriön organisaatio

25 Sattumasta suunnitteluun, tuumasta toimeen! (mm palvelut) (mm tilastot, julkaisut) Kiitos!

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012. Ylijohtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorisotakuu 2013. Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012. Ylijohtaja Tuija Oivo Työ- ja elinkeinoministeriö Nuorisotakuu 2013 Osallisena Suomessa -neuvottelupäivä 7.11.2012 Ylijohtaja Tuija Oivo Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010

Aikuiskoulutuksen uusi suunta. Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 Aikuiskoulutuksen uusi suunta Valtiosihteeri Heljä Misukka Elinkeinoelämän oppilaitokset ry 80 vuotta Juhlaseminaari 5.2.2010 1 Taantuma koettelee Suomen elinkeinoelämää Työttömyys lisääntynyt kaikilla

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Nuorisotakuu Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 21.1.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Synergiaseminaari 26.9.2012 Turku Tuija Oivo Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto Hallituksen ja TEM:n kärkihanke Malli ollut voimassa v:sta 2005 (yhteiskuntatakuu), mutta v. 2013 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu: tuki ammatilliselle osaamiselle ja työelämään siirtymiselle

Nuorten yhteiskuntatakuu: tuki ammatilliselle osaamiselle ja työelämään siirtymiselle Nuorten yhteiskuntatakuu: tuki ammatilliselle osaamiselle ja työelämään siirtymiselle Johtaja Kari Ilmonen Seminaari kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnille ja - ryhmille Helsinki 28.9.2012 Nuoriso(yhteiskunta)takuun

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Tämän koonnoksen on tarkoitus selventää, miltä nuorisotakuu tulee näyttäytymään sekä nuorten että nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden näkökulmasta. Tässä koonnoksessa

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kotkassa

Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuun toteutumista seurataan seuraavien mittareiden kautta (Tem -raportti 8/2012): Ammatillisen peruskoulutuksen taso (paikkojen) suhteessa alueen toiselle asteelle siirtyvän

Lisätiedot

Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma

Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma Ajankohtaista nuorisotakuusta Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa 20-29 -vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista lähes 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset johdetaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Nuorisotakuu: kuinka se toimii?

Nuorisotakuu: kuinka se toimii? Nuorisotakuu: kuinka se toimii? Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta syksy 2013 Kuvat ja esitys lainattu TEMin nuorisotakuuraporteista 1 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta

Ajankohtaista nuorisotakuusta Ajankohtaista nuorisotakuusta MANK/Seminaari 13.2.2013 Liisa Winqvist Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Kasurinen 2011) ennakointitieto koulutustieto

Lisätiedot

10.5.2005 HALLITUKSEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMAN TOIMEENPANO: NUORTEN KOULUTUS- JA YHTEISKUNTATAKUU SEKÄ TYÖPAJATOIMINNAN VAKINAISTAMINEN

10.5.2005 HALLITUKSEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMAN TOIMEENPANO: NUORTEN KOULUTUS- JA YHTEISKUNTATAKUU SEKÄ TYÖPAJATOIMINNAN VAKINAISTAMINEN Dnro 15/600/2005, 891/39/2005 TM 10.5.2005 Jakelussa mainitut Asia: HALLITUKSEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMAN TOIMEENPANO: NUORTEN KOULUTUS- JA YHTEISKUNTATAKUU SEKÄ TYÖPAJATOIMINNAN VAKINAISTAMINEN

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut TE-toimiston palvelut Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut Alueelliset TE-palvelut Uudenmaan TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto Satakunnan

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi

Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Erikoistutkija Riikka Shemeikka, Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.5.2014 Messukeskus, Helsinki 16.5.2014 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot