Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3. Ryhmäanalyysi työryhmätilan suolana Aila Kauranen 5. Konflikti ja sovinto Ulrika Segercrantz 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3. Ryhmäanalyysi työryhmätilan suolana Aila Kauranen 5. Konflikti ja sovinto Ulrika Segercrantz 7"

Transkriptio

1 Jäsenlehti 1/2012

2 2 Jäsenlehti 1/2012 Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3 Ryhmäanalyysi työryhmätilan suolana Aila Kauranen 5 Konflikti ja sovinto Ulrika Segercrantz 7 Terveiset Ateenasta Eeva Elorinne 10 Ryhmäanalyysiyhdistyksen koulutustoiminta Taru Kaivola 12 Psykoanalyysi ja tutkimus ajankohtaisia puheenvuoroja Hanneli Pyhältö 13 Niin paljon me teihin luotettiin Kimmo Hätinen 16 Raunon palsta: Miehille mahdollisuus Rauno Tuikka 18 Kuulumisen tärkeydestä ja ääneen puhumisen merkityksellisyydestä Sanna Akkanen 21 Tulevia tapahtumia 23

3 3 Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola Kun lupauduin yhdistyksen puheenjohtajan tehtävään hallituksen kesätapaamisessa Pyhäjärvellä 2010, keskustelussamme oli vahvana metaforana kurkiaura. Kurkiauran kärjessä on 7-8 vahvaa yksilöä, jotka johtavat auraa vuorotellen. Auran muut linnut kannustavat johtajia. Kun joku linnuista väsyy, pari lintua saattaa väsyneen linnun maahan lepäämään ja ruokailemaan, muut jatkavat matkaa. Kenenkään ei tarvitse kantaa liian suurta vastuuta ja toisaalta kaikki auran jäsenet voivat luottaa siihen, että ketään ei jätetä ja jokaista autetaan väsymyksen hetkellä. Alkanut vuosi on ollut yhdistyksellemme monella tapaa merkittävä; yhdistys on aloittanut omaa koulutustarjontaa ja yhdistys valittiin Helsingin yliopiston ryhmäanalyyttisen psykoterapian kouluttajatahoksi. Kaikki tämä asettaa yhdistyksellemme uusia kehityshaasteita. Nyt jos koskaan on tärkeää, että kurkiauramme säilyy yhtenäisenä, suunta oikeana ja että matka etenee. Joku jäsenistöstämme totesi, että yhdistys astuu nyt ison askeleen julkisuuteen. Julkisuuden valokeilassa meitä myös arvioidaan siitä, miten uskottavia ja osaavia olemme. Yhdistys on me kaikki. Jokainen yhdistyksen jäsen edustaa ryhmäanalyyttistä teoriasuuntausta ja ajattelutapaa, vaikka ei aktiivisesti toimisikaan ryhmäanalyytikkona. Jokainen voi kysyä itseltään, minkälaisen kuvan minä annan ryhmäanalyysistä, koulutuksesta ja yhdistyksestä. Miten omalta osaltani vahvistan julkisuuskuvaamme? Minkälainen psykoterapeutin ja ryhmäanalyytikon identiteetti minulla on? Jotta ryhmäanalyysi olisi elävää ja ajassa kehittyvää, se vaatii ryhmäanalyytikolta itsensä pitämistä ajan tasalla. Jotta identiteettimme ei näivettyisi ja säilyttäisimme elävän ja avoimen kontaktin ympäristöömme, edellyttää se säännöllistä tankkaamista matkan jatkuvuuden turvaamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on sekä eettinen että lainsäädännöllinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Laki velvoittaa myös työnantajaa turvaamaan edellytykset osallistua koulutukseen. Mietin millä keinoilla jäsenistömme saisi riittävästi tukea oman ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja ylläpitämiseen. Yhdistys on ainoa taho Suomessa, joka voi tarjota ryhmäanalyyttistä täydennyskoulutusta. Tulevaisuuden haastee-

4 na on se, miten koulutukset houkuttelisivat osallistujia ja parhaiten palvelisivat jäsenistön täydennyskoulutustarpeita. Tähän kysymykseen toivoisin vastauksia jäsenistöltä. 4 Puheenjohtajana katson velvollisuudekseni nostaa esille myös kolikon toista puolta. Yhdistyksen profiilin nosto antaa aihetta tyytyväisyyteen ja onnistumisen kokemisen nostetta. Tässä tilanteessa en halua olla ilonpilaajan roolissa, mutta on välttämätöntä tiedostaa mahdollisia karikoita tulevaisuuden toiminnassa. Yhdistyksen uusi rooli koulutuspalvelujen tuottajana ei voi olla vaikuttamatta myös yhdistyksen luonteeseen. Perinteisen aatteellisen toiminnan rinnalle on tullut liiketoiminnallinen rooli. Taloudelliset intressit ovat kautta historian aikaansaaneet hajottavia tekijöitä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Nämä riskit meidän tulee tiedostaa ja kaikin keinoin pyrkiä ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa on vaara ajautua yhteistoimintaa hajottavan, irrationaalisen toiminnan imuun. Suurimpina uhkina näen ilmiöt, jotka kumpuavat sisältä käsin, kuten kateus ja kilpailu. Liiketoiminnallinen rooli tarkoittaa myös kurinalaista ja johdonmukaista toimintaa. Jokaisella on kokemusta työyhteisön jäsenyydestä ja tuntuma siitä, että joskus täytyy sitoutua yhteisiin päätöksiin, vaikka olisikin eri mieltä. Yhteinen etu koituu kuitenkin myös yksilön eduksi. On tärkeää, että pidämme jalat tiukasti maassa emmekä unohda tärkeintä eli ryhmäanalyysin edunvalvontaa Suomessa. Yhdistys on tässä tehtävässä keskiössä. Viime ja kuluneen vuoden aikana yhdistyksessämme on perustettu erilaisia toimikuntia ja alueellinen toiminta on vilkastunut. Toiminnan tavoitteena on monipuolistaa yhdistyksen toimintaa ja avata toimintamahdollisuuksia useammalle jäsenelle. Pitäkäämme huoli siitä, että näiden toimintojen myötä ei synny suljettuja yhteisöjä, jotka näivettävät koko yhteisön yhteistä toimintaa. Kaiken kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä siihen, että missiomme vaalia ryhmäanalyysin perinnettä Suomessa etenee myötätuulessa. Tämä antaa myös nostetta kurkiaurallemme ja antaa jaksamista halkoa tuulta ja huolehtia toisistamme matkan varrella. Täytyy muistaa, että meillä on hyvät eväät selviytyä uusista haasteista ryhmäanalyysin avulla. Tehdään poikkeus säännöistä ja osoitetaan, että suutarin lapsella on hyvät kengät. Oikein rentouttavaa kesää kaikille!

5 5 Ryhmäanalyysi työryhmätilan suolana Aila Kauranen Ryhmäanalyysin ideoija ja käynnistäjä, S.H. Foulkes, oli sitä mieltä, että kulttuuri läpäisee meidät läpikotaisin. Olen viime aikoina paljon miettinyt tätä Foulkesin teesiä. Työskentelen organisaatiossa, joka on ollut valmis antamaan työaikaa kaikille yhteisön jäsenille kokoontua ryhmäanalyyttisia periaatteita soveltaen ohjatussa pienryhmässä. Kokoontumiset ovat kerran kuukaudessa, kesäajasta kaksi kuukautta jää väliin. Koko työyhteisö kokoontuu kerran vuodessa suurryhmänä. Puhumme työyhteisövalmennus/työnohjauksesta, jonka kokonaiskesto on hieman yli kaksi vuotta. Jäljellä on vielä syksykausi, johon aion tuoda muutaman pienryhmän yhteisistunnon, koska se on mielekästä heidän yhteistyöverkottumistensa kannalta. En tässä yhteydessä selosta työskentelyä tämän enempää mutta totean, kuinka kiinnostavaa on seurata ja olla ohjaajana osallinen tähän koko työyhteisön prosessiin. Minulle syntyy käsitys, että rinnakkaisten pienryhmien työskentely jotenkin synkronoituu osaksi työyhteisön kokonaisuudessa virinnyttä työryhmätasontyöskentelyä. Rohkenen arvioida, että perusolettamustiloista organisaatio on keskusteluryhmien vaikutuksesta siirtynyt työryhmätilaan. Luin GASin eli Lontoon Kansainvälisen ryhmäanalyysiyhdistyksen netin keskustelupalstalta Farhad Dalalin Foulkesin muistoluennolla esittämän ajatuksen, että ryhmäanalyytikoiden tulisi uudelleen tarkastella ylianalyyttista lähestymistapaa ryhmiin. Hän toteaa, että bounded love, jonka voin ehkä kääntää kannattelevaksi, rajat pitäväksi rakkaudeksi, on tekijä, joka ryhmäanalyysissä vaikuttaa. Dalalin näkemys on kiinnostava. Oma tapani ohjata työyhteisössä sekä pien-, median että suurryhmää on ryhmäanalyyttisten periaatteiden soveltamista. Olen varmasti ryhmän ohjaajana aktiivisempi ja vähemmän omassa mielessäni elävää ryhmältä pidättävä kuin mitä kokemukseni on ollut esim. Suomessa järjestettyjen suurryhmien ohjaajien tavasta olla ryhmässä ja työskennellä siinä. En voisi kuvitellakaan toimivani niin pidättyvänä ohjaajana ja työyhteisöryhmien hyötyvän siitä. Luulen, että työyhteisöissä kannattelun kokemus jää johtajuudessa liian vähäiseksi ja ryhmäanalyyttinen keskusteluryhmä ohjaajan persoonan, itsensä ja osaamisensa ammatillisella tavalla ryhmään tuominen, vastaa kannattelun vajee-

6 6 seen. Majakkanani työssäni ovat Foulkesin muut teesit: ryhmäanalyytikko on ryhmän ensimmäinen palvelija, hän on yksi ryhmän jäsen tietoisena omasta erityistehtävästään ja siinä pitäytyvänä. Foulkes korostaa ryhmäanalyytikon spontaaniutta ryhmässä ja ryhmäkulttuurista huolehtimisen vastuuta. Lähdin liikkeelle siitä, että yhteisön kulttuuri läpäisee ryhmät ja meidät, ryhmän kulttuuri läpäisee meidät ja yhteisönsä. Kuinka muutos kulttuurissa voi tapahtua? Kristityille sanottiin aikanaan: Te olette maailman suola ja jos suola käy mauttomaksi, se ei kelpaa muuhun kuin maahan heitettäväksi. Suolan ja mausteiden kohdalla oikea annostelu on tärkeää. Samoin mausteiden tulee olla tuoreita tai ne menettävät vaikutuksensa. Nykyisin puhutaan myös siitä, ettei tiettyjä maustekasveja saisi kerätä saasteisilta alueilta. Pieni määrä voi kuitenkin vaikuttaa niin, että se leviää kokonaisuuteen hyvässä ja pahassa. Kulttuurin muutos tapahtuu usein kuin huomaamatta, tulee ensin pieninä annoksina asioita, jotka aluksi ovat kuriositeettejä, sitten pian ne ovatkin levinneet kaikkialle, yleinen mielipide on hyväksynyt asioiden tilan ja arvotukset, jotka vähän aikaa sitten eivät olisi tulleet kuuloonkaan. Kulttuurin muutos voi olla hyvä tai huono tai jotain siltä väliltä. Työelämän muuttuminen hengästyttäväksi puurtamiseksi, jossa helposti joudutaan perusolettamustiloihin tekikö joku jossakin päätöksen asiasta? Tuskin, tähän tultiin kuin huomaamatta. Taustalla olevat voimat jäävät näkymättömiin, onko mukana ehkä kansainvälisen saalistuksen ja ahneuden dynamiikka, joka uhkaa tuhota elämänmuotomme ellei kulttuurimme ala muuttua terveempään suuntaan, jossa ihmisyys ja inhimillisyys palaavat arvoonsa. Ryhmäanalyysin suola, jos se pysyy terveellisenä suolana, voi olla osa muutosta työryhmätilakulttuurin vahvistamisessa.

7 Konflikti ja sovinto 7 EFPP:n ensimmäinen yhdistetty pari-, perhe- ja ryhmäpsykoterapiakongressi Ateenassa Ulrika Segercrantz Ehkä vahvin kokemus, mikä konferenssista jäi, oli kuuntelemisen merkitys. Vaikka aina olen painottanut sitä itsekin erilaisissa yhteyksissä ja aina ymmärtänyt sen tärkeyden, se tuli eteeni hyvin vahvana asiana taas kerran. Konferenssi oli lastattu täyteen, liiankin täyteen asioilla ja erilaisilla enemmän tai vähemmän tärkeillä esitelmillä ja ihmisillä. Se oli oma hiukan epätodellinen kuplansa. Vaikka kaikilla oli paljon sanottavaa, jäi kosketus todellisuuteen hataraksi. Ulkona paistoi aurinko ja elämä sykki ihan omalla tavallaan ja tahdissaan eurooppalaisen kriisin keskuksessa ja kaukana kaikesta teoretisoinnista. Kuinka teoria ja käytäntö voisivat kytkeytyä toisiinsa, onkin minusta tärkeä kysymys. Kokemus niiden välisestä kuilusta oli konferenssissa vahva. Pinnan alla oleva, Euroopan kriisiin liittyvä ahdistus, mikä tietyllä tavalla yhdisti kaikkia, torjuttiin, eikä sitä haluttu kuunnella kunnolla. Tämä tuli monella tavalla esille Robi Friedmanin (Israel) ja Haim Weinbergin (USA) ohjaamassa suurryhmässä. Siellä kreikkalainen nainen pyysi, että Eurooppa kysyisi, keskustelisi, olisi vuorovaikutuksessa enemmän Kreikan ja tavallisten kreikkalaisten kanssa, eikä vetäisi johtopäätöksiä ja olettaisi asioita suoraan. Kreikkalaiset ovat jotain muutakin kuin laiskoja, ei-veroja-maksavia eteläeurooppalaisia. He ovat ylpeitä ihmisiä, jotka eivät helposti kerjää tai anele. Portugalilainen koki, ettei hän tullut kuunnelluksi ja vastaanotetuksi. Hän koki, että hänellä oli liian vähän kuuntelijoita, kun hän piti esityksensä. Hän oli hyvin tuohtunut asiasta ja koki, että tunnetut luennoitsijat keräsivät liikaa yleisöä ympärilleen. Salissa oli vetoa ja ilmastointi oli liian voimakas hänen mielestään. Hän koki, että tämä oli merkki siitä, ettei ollut tervetullut ja, että ihmiset eivät oikeasti halunneet tutustua muihin ihmisiin. Ranskalaiset eivät osallistuneet ollenkaan suurryhmään, koska siellä puhuttiin englantia ja saksalaiset istuivat aika hiljaa ja pitivät matalaa profiilia, koska pelkäsivät kritiikkiä. Eri kansallisuudet nostivat itsensä esiin ja korostivat omaa maataan puheissaan, eleissään ja käyttäytymisessään. Alaryhmät olivat vahvasti läsnä. Ja koko ajan oli pinnan alla ahdistus tai joku ristiriita, mitä esimerkiksi englantilainen nainen, Miranda, ilmaisi social dreamingissa ahdistuneena: Eurooppa on hajoamassa! Social dreaming -ryhmän unissa oli paljon tyhjiä taloja, palavia taloja, ei toimivia autoja etc. Avuttomuus ja pelko näkyivät myös yhden naisjäsenen unessa omnipotenttisuutena eli naisella oli iso ja pitkä penis. Toista osapuolta ei tarvittu mihinkään, pärjätään yksinkin.

8 8 Kukaan ei tiedä varmasti, mitä on tulossa, mutta konferenssissa huomasi, että joku luottamus ja turvallisuus on hävinnyt eurooppalaisilta. Kukaan ei oikein halua kuunnella toista ja Vamik Volkanin esitelmä valituista traumoista eri kriisien aikana oli taas hyvin ajankohtainen ja valaiseva. Eurooppa on tehnyt Kreikasta syntipukin ja yrittävät siten tuntea omaa oloaan paremmaksi. Mutta syyllisyys on siellä jossain, minkä yksi suomalainen kantoi ryhmän puolesta ja yritti ilmaista suurryhmässä, mutta sai tyrmääviä kommentteja. Omaa vastuuta ei haluta kohdata. John Schlabobersky (Etelä Afrikka ja Lontoo) sanoi hyvin, että jos Amerikka olisi kuunnellut ja suhtautunut samalla tavalla Saksaan toisen maailmansodan jälkeen kuin Saksa suhtautuu esimerkiksi Kreikkaan, ei Saksa olisi koskaan ollut se supervaltio, mikä se tänä päivänä on! Voimme vain toivoa, etteivät poliitikot käytä näitä valittuja traumoja omiin tarkoituksiinsa liian paljon, koska silloin kriisi voi syventyä entisestään. Kun joku syyttää toista, on niin helppoa hyökätä takaisin. Miten suuret ovat vastuuttoman käyttäytymisen, eri hallitsemattomien tunnetilojen ja traumaattisten kokemusten seuraamukset ovat, tuli myös muiden pääesitelmien pitäjien erinomaisissa puheenvuoroissa selvästi esille. Aiheet olivat mm. pareista konfliktissa, tiedostamattomasta perheestä ja ryhmän tiedostamattomasta. Tänään ollaan sitä mieltä, että ihmisen tiedostomaton on interpersoonallinen ja aina osa vuorovaikutusta eli kollektiivista tiedostomatonta. Vamik Volkan, Earl Hopper, Morris Nitsun, Haim Weinberg, David ja Jill Scharf, Robert Hinshelwood ja John Schlabobersky puhuivat vuorostaan vastuusta ja toisen huomioimisesta - eri perspektiiveistä. Miten kuuntelun puuttuminen, toisen ihmisen huomioimatta jättäminen, toisen ihmisen tarpeiden näkemättä jättäminen ja huomioimisen puute vaikuttavat suhteisiin ja ihmisten mahdollisuuksiin liittyä. Miten se myrkyttää suhteita ja hajottaa perheitä ja ryhmiä. Huomioiminen ja arvostaminen puolin ja toisin on ainoa mahdollisuus liittyä aidosti ja on pitkän suhteen salaisuus. Todella mielenkiintoisia ja tärkeitä aiheita, jotka pätevät sekä pareihin että yhteiskuntaan ja kaikkeen siitä välistä. Samalla minulla oli ristiriitainen olo. Niin paljon tietoa, samassa paikassa, mutta ikkunoiden ulkopuolella jotkut ihmiset kärsivät. Ivallista ja välillä kaukana realiteeteista. Käytäntö ja teoria niin kaukana toisistaan. Humanismia puuttuu monessa maassa, missä menee paremmin, mutta kriisissä olevissa maissa antavat yksityiset psykoterapeutit terapiaa myös alennettuun hintaan tai ilmaiseksi. On niin helppoa sanoa, miten asiat ovat mutta vaikeampaa sanoa, mitä pitäisi tehdä. Terapeuttien poliittinen vastuu oli esimerkiksi minun pienryhmässäni kuuma aihe. Pitääkö puuttua politiikkaan vai ei, miten kertoa päättäjille, mitä tiedämme ihmisten mielestä, psyykestä ja ryhmäilmiöistä. Ja tiedämmekö oikeasti enemmän? Iso kysymys on myös, mi-

9 9 ten oppia kuuntelemaan niin, että voisi maksimoida ymmärrystä ja myös käytännössä kulkea terapiatietä toisten rinnalla parempaan tulevaisuuteen. Onko Eurooppa hajoamassa vai onko ihmisen mieli? Onko ihmisyydellä ollut liian kiire kunniaan ja valtaan? Onko kuuntelu jäänyt väliin ja unohtunut? Minusta se on tosiasia, mikä näkyy sekä mikro- että makrotasolla. Ehkä olisi aika muuttaa suuntaa ja päästä sumusta pois, sovintoon. Talvisena päivänä valmistui ET ryhmäanalyytikkoja 4 henkilöä ja VET ryhmäanalyytikkoja 11 henkilöä. Yhteistä ja erillistä koulutusohjelmaa matkattiin kolme vuotta alkaen. Tästä on hyvä jatkaa... Koulutuksen rakenne oli poikkeuksellinen. ET -opiskelijoilla oli ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä yhteistä matkaa kokeneiden VET -opiskelijoiden kanssa. Yhteisesti toteutettu työnohjaus ja koulutuspsykoterapia antoivat ainutlaatuisen reflektiivisen kokemuksen ja tuen et -opiskelijoiden ammatilliselle kehittymiselle. Voisi sanoa, että koulutuksen rakenne ilmensi hyvin foulkesilaista henkeä! Kuvateksti Anri Nordgren

10 10 Terveiset Ateenasta EFPP:n järjestämästä kansainvälisestä konferenssista Eeva Elorinne Konferenssin teemana oli Conflict and Reconciliation in Groups, Couples, Families & Society. Ohjelmaa oli tarjolla runsaasti yhteinen pöytä oli katettu kukkuroilleen. Tapahtuman punaisena lankana, ydinajatuksena oli analyyttisen ajattelun kehittyminen suhteessa konflikteihin, eri teoreettisten näkökulmien yhdistäminen ja toisiaan täydentävä kehittely. Ihmisen toiminta ymmärretään osana sitä ydinperheen dynamiikka, jossa hän kasvoi. Konfliktit parisuhteessa, perheessä ja ryhmissä ovat sisäisen trauman ulkoistamista. Varhain opitut vuorovaikutusmallit eli interpersoonallinen tiedostamaton ohjaa valintojamme itse kullekin tunnusomaisten mukautumismekanismien avulla. Perusryhmässä omaksuttu/opittu itsesäätely, suojautuminen ja sosiaalisen tiedon käsittely on usein nopea ja tuttu tapa kohdata konfliktit, mutta se sitoo meidät menneisyyteen toistuvilla ja jähmettyneillä kuvioilla. Konfliktien ratkaisussa on pohjimmiltaan kysymys vapauden löytämisestä. Olisi liian idealistista ajatella, että kaikki konfliktit voitaisiin ratkaista - liiankin monet jäävät ratkaisematta. Niiden kanssa on vain elettävä ja tultava toimeen. Mutta miten suojautua esim. yhteisön tai organisaation patologiaa vastaan miten suojautua pettymykseltä ja katkeruudelta? Konfliktit ja ongelmat haastavat meitä kasvuun. Psykoterapia kaikessa kirjossaan tarjoaa erilaisia malleja ja mahdollisuuksia spontaaniin ja luovaan ongelmien kohtaamiseen ja persoonalliseen kasvuun. Kysymys on siitä, jaksanko riittävästi työstää kokemaani vai jäävätkö tapahtumat fyysisenä ja psyykkisenä pahoinvointina elämään minussa vai laitanko pahan kiertämään ulkoistamalla sen uusiin kohteisiin. Lähtiessä karsin matkatavarat minimiin ja pakkasin mukaan aimo annoksen avointa mieltä. Ennen konferenssia vaeltelin pari päivää Ateenan kuumilla kaduilla täysin joutilaana. Sen jälkeen kolme yötä ja päivää Naxoksella kuljeskellen hyvässä seurassa pitkin vehreän ja kauniin saaren upeita rantaviivoja ja serpentiiniä pitkin ylös Zeuksen rinnettä. Välillä astelimme viehättäviä sokkeloisia kujia ja istahdimme tavernoissa makunautintojen ääressä. Valmistin itseäni vastaanottamaan mahdollista muutosta sisäisessä maailmassani. Ajattelin ja toivoin, että vaeltelu, epäjärjestäytynyt etsiminen ja joutilaisuus vieraassa ympäristössä saattaisivat tuottaa luovan jälkivaikutuksen, uudenlaisen itsen kokemisen. Eikä toivoni osoittautunut turhaksi.

11 11 Konferenssin alettua janosin jo kovasti toiminnallisia sessioita luentojen oheen. Halusin hetkeksi vaihtaa ulkoisen matkanteon sisäiseksi matkaksi. Lauantaina oli sen aika. Olin utelias kokemaan, kuinka läheltä itseään pystyy katsomaan näin kaukana kotoa. Osallistuin pariin työpajaan, jotka koin todella merkittäviksi, ja joiden antia voin soveltaa suoraan myös omaan työhöni: Role Analysis as a Source for Personal Growth ja The Broken Container connecting through conflicts. Työskentelyn tarkoituksena oli asettua luovaan suhteeseen menneisyyden kanssa, käyttää elämässä syntynyttä materiaalia ja muotoilla sitä uudelleen. Onneksi aivomme ovat luodut muuttumaan kokemusten kautta; ei tarvitse kuin antaa lupa itselle kokea toisin. Jälleen kerran sain kokemuksen siitä kuinka negatiiviset muistot ovat erityisen alttiita muutoksille pian sen jälkeen, kun ne on palautettu muistiin. Menneisyyden ja nykyisyyden samanaikainen läsnäolo, oma aktiivinen toiminta ja ryhmän myönteinen ja rakentava vaikutus kutoutuivat traumaattisten muistojen tekstuuriin ja näin elämäni teema taas pikku hiljaa muuttui: aistimukset, ajatukset, tunteet ja kuvat yhdistyivät uudella tavalla. Tulin taas uudella tavalla oman elämäni näkijäksi, kokijaksi ja kertojaksi. Taas kerran tulin kokeneeksi sen kuinka olemisemme on sitoutunut toistemme olemiseen; minää ei ole ilman sinää. Tietoisesti virittäytymällä läsnä olevaan hetkeen ja ihmisten kohtaamiseen annetaan toisille mahdollisuus koskettaa omia ajatuksia ja tunteita. Resonanssin avulla koko ryhmän voimat saadaan käyttöön ja kehityksen palveluun. Se mahdollistaa vertikaalisen syvyyden löytämisen horisontaalisen yhteistyön avulla. Muutos tapahtuu uudessa jaetussa kokemuksessa tässä ja nyt oppimalla, kasvamalla ja rakastamalla. Jokainen meistä on haavoitettu tavalla tai toisella ja ainoastaan myötätunto, välittäminen ja rakkaus auttavat meitä säilymään hengissä. Ne antavat meille tulevaisuuden ja toivon. Kun katselen ryhmämme traumatyöskentelyn tuottamaa upeaa luomustamme, tunnen tyyntä lempeyttä kanssakulkijoitani ja epätasaista, rosoista elämääni kohtaan. Omat kipeät traumamme, jotka yleensä ovat este toisen kohtaamiselle, liittivät meidät yhteen ja auttoivat meitä hetken katselemaan maailmaa toisen silmin. Kerronnallisella tasolla dialogi asetti traumaattisen kokemuksen merkitykset uusiin kehyksiin, oma tarina muuttui, muistetusta menneisyydestä tuli osa tämän hetken kokemusta, joka toimii taas pohjana tulevaisuudelle ja valinnoille. Käynti jossain ydinkuvassa tai kokemuksessa saattaa meidät symbolisesti syntymisen tilaan, jota on vaikea selittää. Voin vain aistia muutoksen ja sen, kuinka elämä luo itseään koko ajan uudestaan. Lähden kotimatkalle taas himpun verran koostuneempana. Kreikka, länsimaisen kulttuurin kehto äiti-/isähahmona jää elämään omaa traumaansa ja etsimään siihen ratkaisua.

12 12 Ryhmäanalyysiyhdistyksen koulutustoiminta Taru Kaivola Psykoterapeuttien koulutus siirtyi vuoden alusta yliopistoille. Koska yliopistoilla ei ole riittäviä resursseja kouluttamaan psykoterapeutteja, joutuvat ne etsimään ulkopuolisia kouluttajatahoja. Helsingin ja Jyväskylän yliopistot ovat tänä keväänä kilpailuttaneet psykoterapiakoulutuksia ja Ryhmäanalyysiyhdistys on ollut mukana niissä. Jyväskylän yliopiston tarjouskilpailussa emme pärjänneet. Laatuvertailussa meitä verrattiin Suomen Psykoanalyyttiseen yhdistykseen, jonka tarjous koski ainoastaan yksilöterapiaa. Ryhmäanalyysiyhdistys teki asiasta oikaisuvaatimuksen, mutta sillä ei ollut merkitystä lopputulokseen. Vetoaminen markkinaoikeuteen sekä oikaisuvaatimus olivat lähinnä vastalause sitä menettelytapaa kohtaan, jota Jyväskylän yliopisto harjoitti valinnoissaan. Helsingin yliopiston tarjouskilpailu eteni monivaiheisesti koko talven ajan ja työllisti koulutustoimikunnan jäseniä. Monet illat ja sunnuntai-iltapäivät kuluivat tarjousasioiden äärellä. Loppujen lopuksi uurastus tuotti tulosta ja Ryhmäanalyysiyhdistys valittiin ryhmäanalyysikoulutuksen palveluntuottajaksi. Myös Suomen Mielenterveysseura oli mukana kilpailutuksessa, mutta heidän tarjous hävisi yhdistyksemme tarjoukselle mm. laatupisteissä. Koulutus alkanee syksyllä 2013 ja on kestoltaan 4 vuotta, yhteensä 71 opintopistettä. Teoriaopetus on pääpiirteittäin samansisältöistä kuin aiemmissakin koulutuksissa. Oma psykoterapia toteutuu pienryhmissä ja sen kokonaistuntimäärä on 260. Työnohjausta on koulutusryhmän yhteisenä 80 tuntia, sekä 40 tuntia 1-3 hengen ryhmissä. Kuluvana vuotena yhdistys on käynnistänyt oman koulutustarjontansa. Meneillään on kolme koulutusta. Tammikuussa käynnistyi ensimmäinen 30 opintopisteen laajuinen ryhmänohjaajakoulutus. Koulutus on pilottikoulutus, josta saatujen kokemusten pohjalta on tarkoitus kehittää säännöllinen ryhmäanalyyttinen ryhmänohjaajakoulutus. Koulutuksen tavoitteena on tarjota valmiuksia ryhmien ohjaamiseen muuallakin kun psykoterapiatyössä. Koulutus on suunnattu erityisesti niille, jotka ohjaavat ryhmiä potilas-, kasvatus, - ohjaus-, koulutus- ja esimiestyössä. Yhdistys järjestää Turun vanhuspsykiatrian avopalveluille oman räätälöidyn ryhmänohjaajakoulutuksen. Koulutus on kestoltaan kahdeksan päivää ja siihen osallistuvat kaikki avopalvelujen työntekijät. Koulutuksessa keskitytään ryhmänohjaamistaitoihin sekä yleisimpiin ryhmäilmiöihin. Näkökulma on kuitenkin vanhustenryhmiin painottuva.

13 13 Turun kesäyliopiston kanssa on käynnistynyt koulutus Ryhmäterapia työntekijän rooli ryhmäprosessissa. Koulutuksen kohderyhmänä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian hoitohenkilökunta. Koulutus toteutetaan oppisopimuksen lisäkoulutuksena. Se kestää vuoden ja sisältää teoriaopetuksen lisäksi myös työnohjausta. Tavoitteena on jatkossakin tarjota erilaisia räätälöityjä koulutuksia eri paikkakunnilla. Tällä toiminnalla pyrimme vahvistamaan ryhmänohjaustaitoja, tekemään ryhmäanalyyttistä työtapaa tunnetuksi sekä tarjoamaan yhdistyksen jäsenille tilaisuuksia toimia kouluttajina. Jokainen yhdistyksen jäsen voi markkinoida omalla paikkakunnallaan tätä mahdollisuutta. Yhdessä tilaajan kanssa voimme räätälöidä juuri heidän tarpeisiin sopivan koulutuksen. Mikäli kiinnostusta löytyy, voit antaa yhteystietoni. Psykoanalyysi ja tutkimus ajankohtaisia puheenvuoroja Helsingin Yliopisto Muistinvaraisen tiivistelmän laati Hanneli Pyhältö On ollut ilo huomata, että yhdistyksemme toimii aktiivisesti koulutustilaisuuksien tiedotuskanavana. Ilman tätä tietoa olisin jäänyt osattomaksi iltapäivän runsaasta ja ajankohtaisesta annista. Symposiumin järjestäjänä toimivat Helsingin Yliopiston tutkijakollegium ja Psykoanalyyttisen tutkimuksen konsortio. Alustukset jakautuivat kahteen ryhmään: psykoanalyyttiseen terapiaan kohdistuva tutkimus ja psykoanalyysi resurssina muiden tieteenalojen tutkimuksessa. Katja Vihreäsalo esitteli tutkimuksensa Kiintymissuhdeteoria 1950-luvun Suomessa. Tutkimuksen lähtökohtana on John Bowlby ( ) tutkimukset kodittomien lasten kiintymyssuhteista. Kiintymyksen tarpeen todettiin olevan automaattinen ja kiintymyssuhteen

14 14 syntymisen mielenterveyden ehto. Näiden ajatusten merkitys tuli selkeästi esille myös suomalaisessa 1950-luvulla annetuissa lastenhoito-ohjeissa ja käytännöissä. Hoidossa oli aikaisemmin keskeistä fyysisen hyvinvoinnin korostaminen. Tästä johtui mm. tarkasti aikataulutettu vauvan syöttäminen. Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjeissa vedottiin mm. Arvo Ylpön ohjeeseen, ettei lasta saa pitää liikaa sylissä ettei se mene pilalle. Lastenlinnan hoitokäytännön mukaan vanhempien oli hyvä välttää sairaan lapsen luona käymistä, ettei lapsi ahdistuisi. Näin siis ohjeistettiin vanhempia asiantuntijoiden taholta. Vähitellen fyysisen hoidon korostamisesta siirryttiin painottamaan lapsen hoivaamisen merkitystä. Nämä muutokset näkyivät myöhemmin myös sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa. Lyhyt katsaus 50-luvun kiintymyssuhteen teoriaan ja käytäntöihin antoivat aihetta pohtia, millaiseen teoriaan nykyiset lastenhoitomenetelmät perustuvat ja kuinka niihin suhtaudutaan. Ehkä asiantuntijan näkemyksiä ei enää noudateta ja kunnioiteta samassa mittakaavassa kuin 50-luvulla. Tätä taustaa vasten sukupolvikuilun ymmärtäminen on ehkä vähän helpompaa, kun isovanhemmat, lapset ja lastenlapset yrittävät löytää toisensa rakentavassa vuoropuhelussa. Elina Weiste ja Anssi Peräkylä esittelivät tutkimustaan Psykoanalyysi empiirisen vuorovaikutustutkimuksen kuvaamana. Tutkimusaineisto koostuu terapiaistuntojen nauhoituksista, joita on yhteensä 60 psykoanalyysituntia ja 127 kognitiivisen terapian tuntia. Aineisto on hyvin laaja ja yksityiskohtainen, vastaavat tutkimukset on aikaisemmin tehty muistinvaraisten merkintöjen perusteella. Nyt kootun aineiston pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten tulkinnat rakentuvat ja kuinka ne perustuvat potilaan sanomisiin. Tulkintasekvenssien seuraaminen ja kehittely on mahdollista nauhoitusten perusteella. Yleisön esittämät kommentit osoittivat, että aihepiiristä tulisi herättää enemmän keskustelua ja pohdintaa terapeuttien keskuudessa. Olavi Lindforsin aiheena oli Psykoanalyysin tuloksellisuus mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Tutkimuksen aikajänne on 10 vuotta, ja nyt on käytettävissä viiden vuoden tutkimustulokset. Tutkimuksessa verrataan lyhytkestoista ja pitkäkestoista terapiaa. Yksityiskohtaiset tulokset löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset sivuilta, Käydyssä keskustelussa tuotiin esille, että minäkäsitys problematisoituu psykoterapian aikana. Tämä tapahtuu erityisesti psykodynaamisessa terapiassa. Miten sen vaikutus mahtaa näkyä terapian tuloksellisuudessa? Erkki Heinosen tutkimuksessa on myös havaittu että psykoterapeuttien saamat tulokset

15 eroavat toisistaan enemmän kuin eri terapiamuotojen tuottamat erot. Yleisöstä kuuluikin naurun säestämänä toivomus, että tällainen lista pitäisi julkaista. 15 Psykoanalyysi resurssina Toinen osio iltapäivän ohjelmassa käsitteli psykoanalyysia resurssina muulle tutkimukselle. Tamperelainen sosiaalipsykologian professori Anna Riitta Lahikainen kuvasi omaa väitöskirjatutkimustaan, jossa psykoanalyyttinen metateoria oli lähtökohtana sosiaalipsykologiselle tutkimukselle. Alustuksessa oli myös mainintoja muista tutkimuksista joissa professorin ohjaamat väitöskirjatutkimukset hyödynsivät psykoanalyyttista teoriaa. Thomas Wahlgren pohti alustuksessaan Filosofia terapiana Wittgensteinin ja Freudin välistä suhdetta. Wittgensteinin viittaukset Freudin teksteihin olivat vähäisiä ja ennemminkin epäileviä, mikä ei tietenkään vähennä niiden mahdollisuutta vaikuttaa tutkijan ajatteluun. Yhdistävä tekijä heidän välillään oli myös juutalaisuus. Sami Santanen käsitteli psykoanalyysia lähinnä estetiikan tutkimuksen näkökulmasta. Alustuksessa pohdittiin, miten nautinnon lähteen avaaminen Freudin teorioiden pohjalta tapahtuu. Estetiikan traditiosta puuttuu Freudin esittämä seksuaaliteorian ja Lacanin haluamisen mielihyvä ja aistisuus teorian näkökulmat. Mutta pitänee paikkansa, ettei kaikki esteettisen kokemus perustus pelkästään ylevälle ja kauniille.

16 16 Niin paljon me teihin luotettiin Kimmo Hätinen Näin iskostui 80-luvun puolivälissä kuulijoiden korviin tuo elämän varjoisaa katua töksähtävällä kompilla katkokävelevä YÖ -yhtye, jonka kyseisen rivin kolmen pisteen perään voisi laittaa sanan mutta. Luottamus on sana, johon törmää tämän tästä: kyllä työkavereihin täytyy voida luottaa, tuntuu pahalta, kun ei luoteta, luotamme Suomen joukkueeseen Luottamus on kuin inflaatio. Se on olemassa, mutta miten se käytännössä kunkin kohdalla ilmenee ja toteutuu? Luottamus on kuin hyvä saippua. Voit luottaa, että se pesee puhtaaksi, mutta se voi myös livetä kädestäsi. Kun opiskelin psykoterapeutiksi, muistan matkan varrelta luottamuksen karikoita: Onko minun pohjakoulutukseni sittenkään riittävä? Ottiko haastattelija minut koulutukseen, jotta firma saisi rahat, vaikka en olekaan pätevä? Ovatko VALVIRAn vaatimukset sittenkin jotain muuta, mitä on annettu ymmärtää? Se kouluttaja sanoi niin, ja tämä toinen sanoi näin, ja sillä yhdellä on paperit hukassa mihin tässä enää voi luottaa? Kun kävelin postitoimiston virkaa nykyään hoitavalle läheiselle R-kioskille noutamaan postiennakkolähetystä VALVIRAsta, luotin lähinnä siihen, että pikkutietä helmikuun lopussa ympäröivät lumikasat eivät sula huomiseen mennessä. Luottamukseni järjestelmään kasvoi hetkeksi, kun lunastamani lähetyksen sisältö paljastui myötämieliseksi kovasti toivomani psykoterapeutti-tittelin suhteen. Saippua pysyi juuri sillä hetkellä kädessäni. Mikä luottamuksessa on niin vaikeaa? Otetaanpa kuvitteellinen tilanne, missä minä olen juuri pakkaamassa kirjekuoreen niitä papereita, jotka VALVIRAan opintojen jälkeen täytyy lähettää. Paras ystäväni on samalla käymässä kylässä. Minulla on vähän hoppu. Pitäisi pistää tuo kirje lähtemään tänään, mutta on toisaalta jo vähän kiire töihin. Tuo kaverini on tuosta juuri lähdössä, ja tiedän, että hän kulkee sopivasti kirjelähetyslaatikon läheltä, kun itse pitäisi kiiruhtaa toiseen suuntaan. Annanko minä tuolle parhaalle ystävälleni tämän kirjekuoren, ja pyydän häntä ohi kulkiessaan pudottamaan sen postilaatikkoon? En anna. Minun täytyy itse nähdä, että kirje solahtaa laatikkoon. Sellaista on luottamus. Luottamus on jotain sellaista, mikä kasvaa ihmisten välille yhteisistä kokemuksista. Luotta-

Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3. Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4

Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3. Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4 Jäsenlehti 1/2009 2 Jäsenlehti 1/2009 Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4 Käymme aina rinnakkain? Tuula Grandell 8 Siltojen

Lisätiedot

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19 Jäsenlehti 1/2010 2 Jäsenlehti 1/2010 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Yksilö vai ryhmä Christine Zitting 4 Hiljaisuus ryhmässä Hanneli Pyhältö 5 Energiaa kollektiivisuudesta Kari Kähönen 9 Raunon

Lisätiedot

Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille Kimmo Hätinen

Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille Kimmo Hätinen Jäsenlehti 2/2014 Jäsenlehti 2/2014 Puheenjohtajan palsta: Avoimuus, luottamus ja ystävällisyys 3 Taru Kaivola Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009

Aslan ry:n tapahtumia vuonna 2009. Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Hylätystä sydämestä yhteyteen eheytymisseminaari 27.2.-1.3.2009 Sielunhoidon peruskoulutusta 1. jakso DVD-kurssina 2.2. 20.4.2009 1. jakso intensiivikurssina 10.-14.6.2009 2. jakso kolmena viikonloppuna

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuulumisia. Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 4/2014

Kuulumisia. Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 4/2014 4/2014 Kuulumisia Eikö parasta olisi lähteä auttamaan vanhempaa, joka ei osaa olla vanhempi? KirstiAnneli, s.6 TÄRKEÄT IHMISET SAMAN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ - sivu 11 ORVOKSI EBOLAN TAKIA - sivu 19 4-2014 18 KYMMENEN

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Perheterapeutti. Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8. Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus. Professori. muutoksessa

Perheterapeutti. Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8. Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus. Professori. muutoksessa Perheterapeutti 1-2012 Perheterapeutti-lehden isä Jan-Christer Wahlbeck Katsoo sanojen taakse Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8 Professori Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus muutoksessa Kuva: Esa

Lisätiedot

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Seksologian perusteet -koulutus Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 2007 Kehittämistehtävä Pia Piispanen

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Rakkaudella on monet kasvot. Tutkimus: Hyvää vanhemmuutta lapsettomuuden jälkeen. Edunvalvontaa yhteistyössä

Rakkaudella on monet kasvot. Tutkimus: Hyvää vanhemmuutta lapsettomuuden jälkeen. Edunvalvontaa yhteistyössä Simpukka L A P S E T T O M I E N Y H D I S T Y S S I M P U K K A R Y : N J Ä S E N L E H T I 4 2008 Rakkaudella on monet kasvot Tutkimus: Hyvää vanhemmuutta lapsettomuuden jälkeen Edunvalvontaa yhteistyössä

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26 Perheterapeutti 1-2014 Valokuva terapian välineenä s. 26 Keho kertoo, mikä terapiassa vaikuttaa s. 20 Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14 Tässä numerossa ARTIKKELIT VAKIOPALSTAT

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN PERHETERAPIAKONGRESSI KUOPIOSSA 14. 15.11.2002 Toimittanut Heikki Toivakka Suomen perheterapiayhdistys ry. ja kirjoittajat ISBN 951-97357-1-2

Lisätiedot

Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 1/ 2015. Ystävistä voimaa arkeen. Työpaikkana vankilan perheosasto. Tämän lehden liitteenä jäsenmaksulaskusi

Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 1/ 2015. Ystävistä voimaa arkeen. Työpaikkana vankilan perheosasto. Tämän lehden liitteenä jäsenmaksulaskusi S Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 1/ 2015 Ystävistä voimaa arkeen Työpaikkana vankilan perheosasto Tämän lehden liitteenä jäsenmaksulaskusi n i m o t t a lv u h n e d Vuo VIIKONLOPPU! 10. 12.4.2015

Lisätiedot