PÄIHDESUUNNITELMA - TOINEN ASTE. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDESUUNNITELMA - TOINEN ASTE. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5"

Transkriptio

1 PÄIHDESUUNNITELMA - TOINEN ASTE Pietarsaaren kaupunki

2 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi teksti: Alueellinen ennalta ehkäisevä päihderyhmä asettelu ja kansi: Musikcafé After Eight

3 Sisältö Toinen aste Koulun päihdesuunnitelma... 5 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...6 Mitä toinen aste voi tehdä?... 8 Toisen asteen henkilöstö...9 Opiskelijat Huoltajat Miten tulee toimia opiskelijoiden päihteidenkäyttöön liittyvän epäilyn tai huolen yhteydessä? Tunnistaminen ja varhainen puuttuminen Koulussa tai kotona herää huoli ja epäilys Opiskelija jää kiinni päihteiden käytöstä koulussa tai vapaa-aikana Opiskelijalla on päihteitä hallussaan koulussa Yhteistyö huoltajien kanssa Lastensuojeluilmoitus Tärkeitä yhteystietoja Koulun ehkäisevää työtä ohjaavat lait...20 Lähteet Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Tupakan/nuuskan käytön toimenpidesuunnitelma Tupakkakysely Koulussa tai kotona herää huoli ja epäilys alkoholista Koulussa tai kotona herää huoli ja epäilys huumeista Opiskelija jää kiinni alkoholin/huumeiden käytöstä Opiskelijalla on alkoholia/huumeita hallussaan kouluaikana Huoltajan/kollegan ongelmakäyttö Aineistopankki ja nettiosoitteet (erillinen asiakirja) Hyväksytty Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunta Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

4

5 Johdanto Koulun päihdesuunnitelma on väline, joka auttaa koulua suunnittelemaan ehkäisevää toimintaansa. Ennen kaikkea suunnitelma luo yhteiset säännöt opiskelijoille, henkilöstölle ja huoltajille. Toimiva päihdesuunnitelma edellyttää, että koko kouluyhteisö noudattaa sovittua toimintasuunnitelmaa. Koulut saavat vapaasti soveltaa ja kehittää suunnitelmaa omiin tarpeisiinsa. On hyvä ottaa myös opiskelijat, koulun henkilöstö ja huoltajat mukaan laatimaan koulun yhteisiä sääntöjä. Päihdesuunnitelman tulee olla helposti koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja huoltajien saatavilla. Suunnitelma julkaistaan Internetissä ja siitä on hyvä tiedottaa koulun uusille opiskelijoille ja työntekijöille. Pietarsaaren seudun alueellinen ennalta ehkäisevä päihderyhmä on laatinut päihdesuunnitelman Helsingin kaupungin päihteidenkäyttöä ehkäisevän Klaari-nimisen päihdesuunnitelman pohjalta. Päihdesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Uudenkaarlepyyn, Pedersören kunnan, Pietarsaaren ja Luodon käsittävän sosiaali- ja terveysviraston toiminta-alueen kanssa. Kruunupyy pääsee muokkaamaan esim. päihdesuunnitelman yhteystietoja. Tekstissä on pidetty tarkoituksenmukaisena käyttää käsitteitä opiskelija ja huoltaja. Päätökset alueellisen päihteiden käyttöä ehkäisevän suunnitelman laatimisesta 1 _201 0_prot-%7Bbmrud58els-op8v2%7D.pdf Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

6 TIEDOTUS Päihdesuunnitelma on saatavilla - https://www.sote.pietarsaari.fi/ - Koulussa - Koulujen kotisivuilla Huoltajille tiedotetaan päihdesuunnitelmasta - Koulujen alkaessa - Kehittämiskeskusteluissa - Wilman kautta Oppilaille tiedotetaan päihdesuunnitelmasta - Koulujen alkaessa - Luokanvalvojan tunneilla Vastuualue 4 Päihdesuunnitelman arvioivat ja päivittävät - Alueellinen päihderyhmä Yhteystiedot sosiaali- ja terveysviraston portaalissa - Koulun yhteistyökumppanit / kuraattori Päihdesuunnitelma arvioidaan ja päivitetään Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

7 1. Koulun päihdesuunnitelma Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää voida puhua päihteistä. Lapset joutuvat tekemisiin aikuisten päihteidenkäytön kanssa sekä läheisten että muiden aikuisten tupakoinnin ja alkoholinkäytön vuoksi. Myös juhlat, esim. syntymäpäivät, vappu ja penkkarit, ovat tilaisuuksia, joissa nuoret joutuvat kosketuksiin päihteiden kanssa. Nuoret voivat kokea turvattomuutta huoltajien päihtyessä tai nähdessään päihtyneitä ihmisiä lähellään, esim. yleisissä kulkuneuvoissa. Päihteet näkyvät myös mediassa, kuten TV:ssä, elokuvissa, musiikissa ja mainoksissa. Alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttö tai vaikutuksen alaisena oleminen koulussa on kiellettyä. Kyseisiä tuotteita ei myöskään saa myydä eikä välittää koulun alueella. Tupakointi ja muu tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä koulun alueella, myös muina aikoina koulun tilojen ollessa vuokralla. Myös tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 1 8-vuotiailta. Toisen asteen koulut saavat tietoa opiskelijoiden päihteidenkäyttötavoista Kouluterveyskyselystä ja kouluterveydenhoitajan opiskelijakohtaisissa keskusteluissa. Kouluterveydenhoitajat tai terveysneuvonnan yhdyshenkilö avustavat kouluja Kouluterveys-tutkimuksen tulosten tulkinnassa. Kouluterveyskysely on tärkeä väline seudun nuorten hyvinvoinnin ja päihteidenkäytön seurannassa. Kouluterveyskyselyn tavoitteena on tuottaa kunnille ja kouluille valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa vuotiaiden nuorten terveydestä, elinoloista ja kouluoloista. Vinkki! Käytä Cronhjelmin koulun tupakkakyselyä, ks. liite 2 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

8 2. Suojaavat tekijät ja riskitekijät Koulun henkilöstön on hyvä tuntea seuraavat riskitekijät ja suojatekijät voidakseen vahvistaa oppilaiden kouluhyvinvointia: 6 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

9 Suojaavat tekijät Riskitekijät Koulussa Koulussa - Selkeät säännöt/ohjeet ja odotukset aikuisten taholta - Myönteiset teot huomioidaan - Yhteenkuuluvuuden ja kiintymyksen tunteet - Hyvä tunne- ja sosiaalinen ilmasto - Opiskelijat viihtyvät ja koulutyö sujuu hyvin - Menestys koulutyössä/onnistumisen tunteet - Opiskelijoiden osallisuus - Selkeät rajat kiusaamiseen, vahingontekoon ja pinnaamiseen - Hyviä aikuisia esikuvia - Viihtymättömyys - Oppimisvaikeudet - Epäjärjestys, jäsentymättömyys - Kohtuuttomat odotukset koulun aikuisten taholta - Epäonnistuminen koulussa - Poissaolot - Kiusaaminen tai kiusatuksi joutuminen Kotona - Päihteidenkäyttö - Puutteet kiintymyssuhteessa, Kotona kasvatuksessa ja huolenpidossa - Selkeät säännöt ja odotukset huoltajien taholta - Huonot välit huoltajiin - Hyvät ja rakastavat suhteet ja luottamuk- Vakavat ristiriidat perheessä sellinen keskusteluyhteys - Huoltajat tai muut aikuiset, jotka - Myönteiset teot huomioidaan tarjoavat tupakkaa ja alkoholia - Hyvä käsitys siitä, mitä nuori puuhaa - Huoltajat eivät tiedä, mitä nuori tekee kodin ulkopuolella vapaa-aikanaan - Huoltajien kielteiset asenteet nuoren Yksilö, toverit päihteidenkäyttöön - Varhainen ja pitkäaikainen epäyksilö, toverit sosiaalinen käyttäytyminen - Sosiaaliset ja kognitiiviset taidot - Keskittymisvaikeudet - Koulumenestys - Toverit, joilla on ongelmia - Toverit ja harrastukset - Myönteisesti päihteisiin suhtautuvat - Kyky selvittää ristiriitoja toverit - Kyky sietää pettymyksiä - Päihteidenkäytön varhainen aloittaminen - Kyky käsitellä riskejä ja myönteinen asenne niitä kohtaan - Kyky ennakoida seurauksia - Biologiset/geneettiset tekijät - Tunne siitä, että omaan elämään voi - Aikuiset, jotka tarjoavat alkoholia vaikuttaa - Hyvien aikuisten esikuvien puuttuminen - Aikuisia esikuvia ja luottamukselliset Yhteiskunnassa suhteet aikuisiin - Päihteiden saatavuuden puutteellinen Yhteiskunnassa valvonta - Päihteiden saatavuuden rajoittaminen - Epäselvät odotukset ja säännöt nuorten - Selkeät odotukset ja säännöt nuorten päihteidenkäytön suhteen päihteidenkäytön suhteen Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

10 3. Mitä toinen aste voi tehdä? Koulun ehkäisevä työ muodostuu kolmesta osa-alueesta 1 Toimintasuunnitelmat, jotka sisältävät selkeät strategiat päihteetöntä 2 Yleiset ehkäisevät ja edistävät toimenpiteet, jotka vahvistavat lasten ja nuorten koulumenestykseen, hyviin sosiaalisiin suhteisiin ja turvallisuuteen liittyviä suojatekijöitä 3 Opetus, joka vahvistaa opiskelijoiden kykyä ottaa kantaa ja perustella kouluaikaa, päihteettömiä päättäjäisiä, kouludiskoja ja kouluretkiä varten mielipiteitään, arvioida mainosten viestejä ja nähdä myyttien läpi Lisää tietoa päihteiden ehkäisytyöhön liittyvästä ajankohtaisesta tutkimuksesta Suositus Keskustelkaa päihteistä ja niihin liittyvistä asenteista. Koulun johto ja opiskelijahuoltoryhmä valitsevat vuosittain vastuuhenkilön/-ryhmän, jonka tehtävänä on lukea suunnitelma läpi ja tiedottaa siitä koulun muulle henkilöstölle. Arvokeskustelut Arvokeskustelujen tarkoituksena on pohtia arvoja, kuten turvallisuus, kunnioitus ja vastuu, sekä keskustella eri päihteisiin liittyvistä asenteista. Lue lisää osoitteesta Kouludemokratia Kaikki tuntuu paljon mukavammalta, jos asioihin voi vaikuttaa itse! Se myös edistää hyvinvointia. Lue lisää osoitteesta Elävän kouludemokratian hyväksi toimiminen on tärkeää, koska tunne siitä, että omiin olosuhteisiinsa voi vaikuttaa, on yksi päihteidenkäytöltä suojaavia tekijöitä. 8 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

11 Valitkaa luennoitsija huolellisesti! Tupakkaa, alkoholia ja huumeita koskevilla valistusluennoilla ei ole odotettua vaikutusta. Elämästään kertova entinen päihderiippuvainen saattaa antaa opiskelijoille sellaisen kuvan, että on mahdollista viettää rankkaa ja vaarallista elämää ja selviytyä kuitenkin hyvin. 3.1 Toisen asteen henkilöstö Koko henkilöstön tehtävänä on työskennellä turvallisen, lasten tervettä kehitystä ja päätöksentekoa tukevan ympäristön puolesta. Toisen asteen henkilöstö on avainasemassa päihteidenkäytön ehkäisyssä. Päihteidenkäytön ehkäisy on koko henkilöstön asia kestävä ehkäisytyö ei voi levätä yksittäisen työntekijän harteilla. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada apua terveyden ja tulevaisuuden kannalta tärkeiden päätösten tekemiseen. Lisäksi opiskelijalla on oikeus olla joutumatta todistamaan muiden päihteidenkäyttöä kouluaikanaan. Opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa ja opiskelijoiden kanssa keskusteltaessa käydään vuoropuhelua mm. päihteistä, omista valinnoista, riskeistä, seurausten ajattelusta ja toveripaineesta. Ottakaa tämä huomioon lukuvuoden suunnittelussa! Tavoitteet 1 Rehtori vastaa seuraavia asioita koskevien yhteisten sääntöjen laatimisesta: - henkilöstö ei käytä tupakkatuotteita koulun alueella (ks. tupakkalaki) - henkilöstö ei käytä päihteitä (tupakkatuotteet mukaan lukien) opiskelijoiden nähden koulualueen ulkopuolella kouluaikana, esim. luokkaretkillä ja iltatapahtumissa - henkilöstö puuttuu asiaan johdonmukaisesti havaitessaan päihteidenkäyttöä kouluaikana tai koulualueella 2 Henkilöstön tietoisuuden lisääminen päihteistä ja ehkäisevästä toiminnasta 3 Poissaolojen seuranta WILMA:ssa Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

12 Toimenpiteet Asiantuntija luennoi päihteidenkäytön ehkäisytyöstä opettajien kokouksessa/suunnittelupäivässä. Arvokeskustelu päihteistä ja koulun päihdesäännöistä. Henkilöstölle ajankohtaista koulutusta ja ohjausta siitä, miten nuorten kanssa voidaan puhua päihteistä ja riskikulutuksesta. Tarvittaessa paikallisten kioskien ja myymälöiden kanssa yhteistyökokous näpistelystä, alkoholi- ja tupakkatuotteiden myynnin ikärajoista ja trokaamisesta. Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti ja työstäminen. Miten tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? Mihin painotusalueisiin tulisi panostaa erityisesti? Koulu tarjoaa mielekästä, terveyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tukevaa tekemistä ja luo viihtyisän opiskeluympäristön. Vinkki! - Koulun, poliisin ja sosiaalityöntekijän väliset yhteistyökokoukset vähintään kerran lukukaudessa - Päihteidenkäyttöä todettaessa otetaan aina yhteys poliisiin. Lastensuojeluun otetaan yhteys, jos opiskelija on alaikäinen. - Opiskelijahuollon henkilöstö saa koulutusta nuorten kanssa keskustelemiseen - Keskustelkaa opettajien kokouksessa - Vastaavatko koulun linjaukset omia arvojani? - Mitä mieltä olen nuorten päihteidenkäytöstä? - Kenen tehtävä on puuttua? - Käytänkö opetusaikaa päihteistä keskustelemiseen, jos luokassa syntyy aiheeseen liittyvä tilanne? 3.2 Opiskelijat Tavoitteet - Opiskelijoille annetaan mahdollisuus keskustella päihteisiin liittyvistä asenteistaan ja tarkastella päihteisiin liittyviä myyttejä kriittisesti - Myönteiset odotukset alkoholin vaikutuksista vähenevät - Vahvistetaan sosiaalisia normeja ja odotuksia siitä, että nuoret eivät käytä alkoholia 10 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

13 - Nuoret saavat tietoa ja ymmärtämystä päihteitä ja päihdepolitiikkaa koskevista laeista ja rajoituksista - Opiskelijoille annetaan mahdollisuus keskustella päihteistä yhteiskunnallisesta ja globaalisesta näkökulmasta (päihteistä voidaan keskustella monesta eri näkökulmasta, esim. yhteiskunnan, ympäristön, järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan globaalien seurausten ja ihmisoikeuksien kannalta) - Henkilökohtaisissa keskusteluissa kouluterveydenhuollon kanssa opiskelija saa tietoa päihteiden vaikutuksista omaan terveyteen ja oppii arvioimaan omia riskejään - Opiskelijoille annetaan tietoa siitä, miten riskikulutukseen ja ongelmiin saa apua - Vahvistetaan oppilaiden itseluottamusta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon - Joku koulun henkilöstöstä keskustelee opiskelijan kanssa, jos hänen epäillään käyttävän päihteitä Toimenpiteet - Opiskelijahuoltotyö - Terveystieto - Liikunta - Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden toimenpide-ehdotusten toteuttaminen - Tuutorit - Liikennepäivä - Tyttö- ja poikaryhmät Vinkki! - Tupakointi on kielletty oppilaitosten ja asuntoloiden tiloissa sekä niihin kuuluvilla ulkoalueilla. --> Tupakointikielto voidaan sisällyttää oppilaitoksen ja asuntolan järjestyssääntöihin tupakkalain nojalla. 3.3 Huoltajat Tavoitteet - Tiedotetaan koulun päihteidenkäytön ehkäisytyöstä - Tiedotetaan nuorten päihteidenkäytöstä - Tuetaan rajojen asettamista ja vanhemmuutta - Kerrotaan, että koulun opiskelijahuolto jatkaa työtä myös täysi-ikäisten opiskelijoiden parissa Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

14 Toimenpiteet - Huoltajia kehotetaan tarkkailemaan opiskelijan vointia ja päihteidenkäyttöä harjoittelujaksojen ja lomien aikana - Kerrotaan, että koulun opiskelijahuolto palvelee opiskelijoita myös harjoittelujaksojen aikana - Huoltajille tietoa koulun päihteisiin liittyvistä menettelytavoista, esim. hyväksymiskirjeessä, vanhempainkokouksissa - Syksyn kirjeissä, ilmoituksissa ja koulun kotisivuilla voidaan kannustaa päihteettömään vapaa-aikaan - Opiskelijoiden juhlinta penkkareiden, ylioppilaskirjoitusten, koulun päättäjäisten yms. yhteydessä otetaan esille keväällä huoltajien kanssa pidettävissä kokouksissa tai kirjeiden tai sähköpostin kautta - Kaikkien opiskelijoiden huoltajille yhteinen tiedotustilaisuus päihteistä (esim. poliisin, päihde-ehkäisytyötä tekevien yhdistysten, A-klinikan vierailuluento) - Kouluterveyskyselyn tulosten esittely - Vanhempia kehotetaan käyttämään WILMAA aktiivisesti 12 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

15 4. Miten tulee toimia opiskelijoiden päihteidenkäyttöön liittyvän epäilyn tai huolen yhteydessä? - Epäiltäessä, että opiskelija käyttää alkoholia tai muita päihteitä, on erittäin tärkeää seurata säännöllisesti opiskelijan tilaa koulussa ja mahdollisia poissaoloja. Seuranta toteutetaan oman ryhmänohjaajan ja opiskelijahuollon välisenä yhteistyönä. - Käyttöä epäiltäessä ryhmänohjaaja ottaa asian puheeksi opiskelijan kanssa ja ilmoittaa opiskelijahuoltoryhmälle, että asiasta on keskusteltu. - Toistuvien epäilyjen yhteydessä kutsutaan huoltajat verkostokokoukseen. Jos opiskelija on täysi-ikäinen, tarvitaan huoltajien kutsumiseen hänen suostumuksensa. Verkostokokoukseen voi osallistua opettaja, kouluterveydenhoitaja tai koulukuraattori. - Kokouksen aikana laaditaan kirjallinen suunnitelma seurannasta ja mahdollisesta hoitoon ohjauksesta. Sen jälkeen toimitaan yhteistyössä opiskelijahuoltoryhmän kanssa. - Jos huoli jatkuu, on otettava yhteys lastensuojeluun se on lakisääteinen velvollisuus. Lastensuojelu tekee opiskelijasta arvioinnin yhteistyössä huoltajien kanssa. Ks. tarkemmin lastensuojeluilmoitusta koskevasta kohdasta. Kun huoli ei koske yksittäistä opiskelijaa, vaan enemmänkin opiskelijoiden myönteistä suhtautumista päihteisiin, esim. puheita ja kehuskeluja viikonloppuhumalasta, tai koulussa kiertäviä huhuja opiskelijoiden päihteidenkäytöstä vapaa-aikana, ryhtyy koulun opiskelijahuoltoryhmä toimeen. Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai terveysneuvonnan yhteyshenkilö auttaa ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa ja suosittelee yhdistyksiä, jotka tekevät ehkäisevää työtä kouluissa! Miten tulee toimia opiskelijan ollessa täysi-ikäinen? Täysi-ikäinen opiskelija ei kuulu enää lastensuojelutoimenpiteiden piiriin. Opiskelijan täysiikäisyydestä huolimatta koululla on kuitenkin eettinen vastuu opiskelijan terveyden hyväksi työskentelemisestä. Täysi-ikäisiä opiskelijoita tulee motivoida keskusteluihin ja hoitoon. Nuorille soveltuvaa aineistoa on esim. AUDIT-testi - 0kysymysta tai - (1 0 kysymystä + sukupuoli ja ikä) Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

16 Nuorten päihdemittari (M. Pirskanen) - Nuorten_paihdemittari_A4_2008_ruotsiksi.pdf Kaikki opiskelijat voidaan ohjata selvittelyä ja keskustelua varten Malmin tk-vastaanotolle, Uudenkaarlepyyn tk-vastaanotolle, kouluterveydenhoitajalle, koululääkärille, koulukuraattorille, sosiaali- ja terveysviraston koulupsykologeille, Uudenkaarlepyyn koulupsykologille tai A-klinikalle! Ks. Tärkeitä yhteystietoja! 14 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

17 5. Tunnistaminen ja varhainen puuttuminen 5.1 Koulussa tai kotona herää huoli ja epäilys Tarkkaile, onko opiskelijan käytökseen ilmaantunut lyhyessä ajassa seuraavia muutoksia - pinnaus - ystävyyssuhteiden muuttuminen - perhetilanteen muuttuminen - valehtelu - myöhään valvominen - oppilas on aina menossa - näpistely, kalliiden tavaroiden ilmestyminen/häviäminen, rikokset - puolustelee päihteitä ja omaa käytöstään - motivaation puute - mielialan vaihtelut, huonotuulisuus - toimettomuus, passiivisuus - sulkeutuneisuus, vaikeaa saada kontakti - koulumenestyksen nopea heikentyminen ja - tehtävien laiminlyöminen - ylivoimainen väsymys tunneilla - poissaolo kotoa - arvojen ja elämäntapojen muuttuminen - toistuvat pahoinpitelyn jäljet - toistuvat tapaturmat - kouluun tulo krapulaisena - suhteettoman voimakkaat raivonpuuskat - henkilökohtaisen hygienian laiminlyönti HUOM! Eräät käyttäytymisen muutokset kuuluvat myös normaaliin murrosiän kehitykseen! Toimenpiteet - Puhu koulun muiden työntekijöiden kanssa. Ovatko he tehneet samanlaisia havaintoja? - Epäilyksestä ilmoitetaan jollekin opiskelijahuoltoryhmän jäsenelle - Opettaja keskustelee opiskelijan ja huoltajien kanssa yhdessä opiskelijahuoltoryhmän jonkun jäsenen kanssa. Täysi-ikäinen opiskelija antaa suostumuksensa huoltajien osallistumiseen. - Seuranta- ja dokumentointisuunnitelma yhdessä opiskelijahuoltoryhmän henkilöstön kanssa - Ala-ikäisestä tunnetun huolen ollessa toistuvaa konsultoidaan lastensuojelua - Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

18 5.2 Opiskelija jää kiinni päihteiden käytöstä koulussa tai vapaa-aikana Koulun henkilöstö/huoltaja/toverit yllättävät opiskelijan Toimenpiteet - Opiskelija ohjataan kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin tai rehtorin luokse keskustelua varten. - Jos opiskelija on alaikäinen, otetaan yhteys huoltajaan, muussa tapauksessa opiskelijan suostumuksella. - Ala-ikäisistä opiskelijoista tehdään lastensuojeluilmoitus. - Huumeidenkäyttöä epäiltäessä otetaan yhteys poliisiin. - Kouluterveydenhoitaja/koulukuraattori jatkaa seurantaa yhdessä lastensuojelun tai opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. - Ala-ikäisestä tunnetun huolen ollessa toistuvaa konsultoidaan lastensuojelua. - Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla. 5.3 Opiskelijalla on päihteitä hallussaan koulussa Toimenpiteet - Ota yhteys huoltajaan, jos opiskelija on alaikäinen (täysi-ikäiseltä opiskelijalta tarvitaan suostumus) - Jos kyse on huumeista, otetaan yhteys poliisiin ja huoltajaan - Keskustele opiskelijan kanssa - Alaikäisistä opiskelijoista tehdään lastensuojeluilmoitus - Kouluterveydenhoitaja/koulukuraattori jatkaa seurantaa yhdessä lastensuojelun tai opiskelijahuollon henkilöstön kanssa - Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla Ks. tärkeitä yhteystietoja! 16 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

19 6. Yhteistyö huoltajien kanssa Opiskelijasta koetusta huolesta keskusteleminen huoltajien kanssa ei ole aina helppo tehtävä. Huoltajat saattavat järkyttyä, tuntea surua tai suuttua ollessaan itse huolissaan lapsestaan. Huoltajille tiedottaminen ja heidän huolensa käsittely kuuluu kuitenkin koulun työhön. Vinkki! - Päättäkää, ketkä ovat läsnä huoltajien kanssa käytävässä keskustelussa - Muotoilkaa sanottavanne siitä näkökulmasta, joka on teille kaikille yhteinen, siis huoli opiskelijasta - Valmistautukaa keskusteluun - kertomalla mitä seuraavaksi tapahtuu, kuka on koulun, lastensuojelun ym. yhteyshenkilö - ottamalla selvää, mistä huoltajat saavat apua ja tukea - Välttäkää huoltajien syyttelyä - Välttäkää mahdollisten päihteidenkäyttöön, lastensuojeluun ym. liittyvien omien ennakkoluulojenne siirtämistä huoltajille keskustelun aikana - Saattaa olla hyväksi, että vanhempien kanssa keskustelemisesta vastaavat saavat koulutusta ja työnohjausta, jos tehtävä tuntuu vaikealta - Kokoa keskustelu toistamalla, miten olet ymmärtänyt tilanteen ja mitä mahdollisia toimenpiteitä seuraa Kaikki asiat dokumentoidaan (keskustelujen päivämäärät, puhelinkeskustelut, mitä kirjeitä mihinkin on lähetetty ja keitä asiassa on ollut milloinkin osallisena). Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

20 7. Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelulaissa ( /41 7, 25 ) todetaan, että mm. kaikki opetustoimen palveluksessa työskentelevät henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. HUOM! - Jos lastensuojeluilmoituksen aiheellisuudesta on epävarmuutta, voi lastensuojelua aina konsultoida. Konsultaatiossa opiskelija jää anonyymiksi. Keskustele yhdessä opiskelijahuoltoryhmän kanssa opiskelijasta tunnetusta huolesta. Lastensuojeluilmoituslomake - - Mene kohtaan Lastensuojeluilmoitus: Ilmoitusosa Minkä vuoksi tulee ilmoittaa? Lastensuojelu on taho, jonka vastuulla on auttaa alaikäisiä, joiden turvallisuus ja kehitys ovat vaarassa. Ilmoituksen tekeminen on eräs tapa jakaa vastuuta opiskelijoiden turvallisesta kehityksestä ja luovuttaa vastuu viranomaiselle, jonka tehtäviin se kuuluu. Lastensuojelulla on mahdollisuus tarjota opiskelijoille resursseja ja apua, joita koululla ei ole. Ilmoittamatta jättäminen on rikos lastensuojelulakia vastaan ja siitä voidaan rangaista sakolla. HUOM! - On tehtävä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille, jos opiskelija on joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi. 18 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

21 8. Tärkeitä yhteystietoja Lastensuojelun päivystyspuhelin Arkisin klo Puh (06) Sosiaalipäivystys Klo ja viikonloppuisin Puh A-klinikan puhelinpäivystys Arkisin klo Puh (06) Hätäkeskus Puh Malmin terveyskeskuksen puhelinneuvonta Arkisin klo Puh (06) Arkisin klo Puh (06) Lapsi- ja perhetyön yksikkö Palvelee päihde- tai muusta riippuvuudesta kärsiviä nuoria ja heidän omaisiaan. Myös nuorille, jotka ovat huolissaan omaisten päihteidenkäytöstä. Ajanvaraus Uudenkaarlepyyn terveyskeskusvastaanotto Ajanvaraus Päivystys, Malmi 24h Päivystys, Uudenkaarlepyyn terveyskeskusvastaanotto Puh (06) Arkisin klo , lauantaisin klo sunnuntaisin/pyhäpäivinä klo Puh (06) Asematien psykologivastaanotto Arkisin klo Puh (06) Puh Koulupsykologi, Uusikaarlepyy (koulutusvirasto) Pietarsaaren poliisiasema Arkisin klo :1 5 Puh Klo ja viikonloppuisin Puh Myrkytystietokeskus 24h Puh (09) (suora) Puh (09) (puhelinvaihteen kautta) Terveysneuvonnan yhteyshenkilö Puh Irti Huumeista/Fri från Narkotika Arkisin klo 9-1 5, Puh (paikallispuheluhinta) Koulupoliisit Sonja Westerlund Valtakunnallinen palvelupuhelin Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

22 9. Koulun ehkäisevää työtä ohjaavat lait Ehkäisevä päihdetyö tulee nähdä nuorisokasvatuksen pysyvänä osana. Sosiaalisen identiteetin vahvistaminen on liitetty osaksi lähes kaikkeen nuorten parissa tehtävään työhön. - Osittain voimaan tulleen tupakkalain muutoksen mukaan sekä tupakkatuotteiden hallussapito että ostaminen on alaikäisiltä kiellettyä. Tupakointikielto käsittää tilat ja ajoneuvot, joissa oleskelee lapsia ja nuoria, asuntokiinteistöjen yhteiset tilat, ulkona järjestettävät tapahtumat sekä hotellihuoneet. Lain mukaan tupakointi on aina kielletty koulussa ja koulualueella. Tupakkalaki /693 - Alkoholilain ( /1 1 43) mukaan alkoholin käyttö on kokonaan kielletty alaikäisiltä. Alkoholin tarjoilu alle 1 8-vuotiaille on kielletty ravintoloissa. (Laki alkoholilain muuttamisesta 642/2009.) - Päihdehuoltolaki (41 /1 986) - Raittiustyölaki (828/1 982) - Lastensuojelulaissa ( /41 7) määrätään, että esim. opetustoimen ja sosiaalija terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (25 ) - Huumausainelaki ( /373): Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. ( 5 ) Joka on saanut haltuunsa huumausainetta olematta sen hallussapitoon oikeutettu, on velvollinen luovuttamaan sen viipymättä poliisille taikka tullitai rajavartioviranomaiselle. ( 8 ). Huumausaineiksi luokitellut aineet on lueteltu Huumausainelaissa (Laki huumausainelain 3 :n muuttamisesta 595/201 0). - Perusopetuslaki ( /628) Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. ( 4 ) Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. ( 31 a). 20 Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

23 - Laki ammatillisesta koulutuksesta ( /630) Ks. 34 ja a ( /951 ) Koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. - Lukiolaki ( /629) - 31 Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. - Nuorisolaki (72/2006) Nuorisolaki korostaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä nuorten parissa ja tarjoaa ehkäisevälle päihdetyölle kasvatuksellisen perustan. Lain piiriin kuuluvat kaikki alle 29-vuotiaat. - 7 b : Etsivän nuorisotyön (laki nuorisolain muuttamisesta, 639/201 0)tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Tiedot on kuitenkin luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten niissä tapauksissa, joissa nuori ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, kun nuori on alle 25-vuotias ja keskeyttänyt opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa, tai jos nuori on vapautettu varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia. (7 c ). Etsivän nuorisotyön yhteydessä saadaan luovuttaa nuorta koskevia tietoja edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren tai hänen huoltajansa suostumuksella. (7 d ) Päihdesuunnitelma, toinen aste, vuosiksi

24 Lähteet Helsingin koulujen päihdehuoltosuunnitelma - Cronhjelmin koulun tupakkakysely Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år. Statens Folkhälsoinstitut Pirskanen, M., Pietilä, A-M., Halonen, P. & Laukkanen, E. (2006). School health nurses and substance use among adolescents-towards individual identification and early intervention. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali, toinen tarkistettu painos. Sanna Pylkkänen, Reijo Viitanen, Elsi Vuohelainen, ISBN

25 liite 1 23

26 liite 2 24

27 liite 3 Koulussa tai kotona herää huoli ja epäilys alkoholista Koulussa herää huoli alaikäisestä opiskelijasta Huoli herää kotona 1 Puhu koulun muiden työntekijöiden kanssa. Ovatko he tehneet samanlaisia havaintoja? 2 Epäilyksestä ilmoitetaan jollekin opiskelijahuoltoryhmän jäsenelle. 3 Opettaja /kouluterveydenhoitaja /koulukuraattori keskustelee opiskelijan ja huoltajan kanssa yhdessä opiskelijahuoltoryhmän jonkun jäsenen kanssa. Kotoa otetaan yhteys kouluterveydenhoitajaan /koulukuraattoriin /Malmin /Uudenkaarlepyyn puhelinneuvontaan Opiskelija myöntää riskikulutuksen Opiskelija EI myönnä riskikulutusta 1 Opiskelijaa pyydetään puhumaan alkoholinkäytöstään huoltajansa kanssa ja kouluterveydenhoitaja tai koulukuraattori ottaa yhteyden huoltajaan määräajan kuluttua. 2 Seuranta- ja dokumentointisuunnitelma yhdessä opiskelijahuoltoryhmän kanssa. 3 Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla. 4 Huolen ollessa toistuvaa otetaan yhteys lastensuojeluun. 1 Opettaja /kouluterveydenhoitaja /koulukuraattori /rehtori seuraa opiskelijaa jonkin aikaa (poissaolot, opintosuoritukset, käyttäytyminen ja vointi). 2 Seuranta- ja dokumentointisuunnitelma yhdessä opiskelijahuoltoryhmän kanssa. 3 Huolen ollessa toistuvaa otetaan yhteys lastensuojeluun. 4 Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla. Koulussa herää huoli täysi-ikäisestä opiskelijasta 1 Puhu koulun muiden työntekijöiden kanssa. Ovatko he tehneet samanlaisia havaintoja? 2 Epäilyksestä ilmoitetaan jollekin opiskelijahuoltoryhmän jäsenelle. 3 Opettaja keskustelee opiskelijan kanssa (huoltajan kanssa, jos opiskelija suostuu) yhdessä opiskelijahuoltoryhmän jonkun jäsenen kanssa (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori). Opiskelija myöntää riskikulutuksen 1 Opiskelijaa pyydetään puhumaan alkoholinkäytöstään huoltajansa kanssa. 2 Seuranta- ja dokumentointisuunnitelma yhdessä opiskelijahuoltoryhmän kanssa. 3 Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla. Opiskelija EI myönnä riskikulutusta 1 Opettaja /kouluterveydenhoitaja /koulukuraattori /rehtori seuraa opiskelijaa jonkin aikaa (poissaolot, opintosuoritukset, käyttäytyminen ja vointi). 2 Seuranta- ja dokumentointisuunnitelma yhdessä opiskelijahuoltoryhmän kanssa. 3 Mahdollinen selvittely- ja/tai hoitojakso A-klinikalla. 25

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5 PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU Pietarsaaren kaupunki 201 2-201 5 teksti: Alueellinen ennalta ehkäisevä päihderyhmä asettelu ja kansi: Musikcafé After Eight Sisältö Peruskoulu 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Koulun

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Opettajille ja muulle henkilöstölle

Opettajille ja muulle henkilöstölle Opettajille ja muulle henkilöstölle Johdanto Pietarsaaressa on seurattu koululaisten päihteiden käyttöä sekä tupakointia mm. kouluterveystutkimusten avulla. Keväällä 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 %

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET 1 NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA 2006 & PÄIHDEOHJELMAN TYÖKALUPAKKI Kun kaikki muutkin -koulutus 2 KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Yhteistyö perustuu koulutusohjelmaan,

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

KALTOINKOHDELTU LAPSI

KALTOINKOHDELTU LAPSI KALTOINKOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOINKOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 27.3.2015 Sisällys LUKIJALLE... 1 OSA 1: TOIMINTAMALLI... 2 1 TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA... 2 1.1 Vuokaavio

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI Päivitetty 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO 7 MITÄ ON HYVÄ OPPILASHUOLTO? 8 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 9 Esimerkkejä hyviksi koetuista kodin ja koulun

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Rääkkylän koulu luokat 0-9 KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Rääkkylän koulun oppilashuollon suunnitelma on osa koulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Se on tehty uudistuneen oppilas-

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot