PERHESUOJAA. päihteitä vastaan. Susanna Rainio, Seija Sihvola ja Arja Rimpelä. Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHESUOJAA. päihteitä vastaan. Susanna Rainio, Seija Sihvola ja Arja Rimpelä. Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos"

Transkriptio

1 PERHESUOJAA päihteitä vastaan Susanna Rainio, Seija Sihvola ja Arja Rimpelä Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos 1

2 Kuva: Antero Aaltonen Kannen ulkoasu: Matti Vartiala Tämän kirjasen julkaisuun on saatu tukea Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere

3 Perheellä on merkitystä Hyvät vanhemmat... 5 Mitä tiedät lasten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä?... 9 Uskotko näihin väittämiin? Lapsi muuttuu nuoreksi Nuori kyseenalaistaa sanomamme Ulkonäöllä viestitetään Perhe suojaa Kerro omat mielipiteesi päihteistä Perheenjäsenten päihteiden käytöllä on merkitystä Tupakointia ja alkoholin käyttöä koskevat säännöt Sääntöjen rikkomisen seuraukset Anna lapsesi testata sinua Kodin ja koulun yhteistyö Ulkopuoliseen paineeseen vaikuttaminen Myönteisten vaikutteiden saaminen ystäviltä Päihteet mediassa Perhesuojaa testi

4 4

5 Hyvät vanhemmat Jokaiselle vanhemmalle oman lapsen hyvinvointi on sydäntä lähellä. Niin varmasti myös teille. Haluatte hänelle kaikkea hyvää ja toivotte, että tulevaisuus tuo myötätuulta tullessaan. Lapsenne vanhempana teillä on paljon vastuuta, mutta vastuu on pitkälti myönteistä. Kasvatus on aina vastavuoroista ja siinä kasvaa ja kehittyy myös aikuinen. Kasvatustyö ei tänä päivänä kuitenkaan ole helppoa. Ympäröivä maailma on monimutkaistunut ja suorituspaineet ovat kovat. Turvan tarttumapinta on vähentynyt ja moni lapsi on hukassa, ei pelkästään itsensä kanssa vaan sekoittaa hämmennyksissään myös muiden elämää. Päihteet, joilla tarkoitetaan tupakkaa, alkoholia, nuuskaa, impattavia aineita, huumeita ja lääkkeiden väärinkäyttöä, ovat tulleet lasten arkeen. Ne ovat monessa mielessä uhkia. Suomalaisnuorten, niin kuin nuorten kaikkialla maailmassa, yleisimmin käyttämät päihteet ovat tupakka ja alkoholi. Niiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin huumeiden käyttö ja sen vuoksi myös niiden haitat ovat suurempia. Tupakka ja alkoholi ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa ihmisten 5

6 arjessa niin lujasti, että lapset ja nuoret luulevat niiden käytön olevan luonnollinen osa aikuistumista. Siksi tämä Perhesuojaa -opas keskittyy juuri niihin. Päihteiden käyttöä voi onneksi ehkäistä. Teillä lapsenne vanhempina on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen mielikuva lapsellenne päihteistä muodostuu ja miten hän niihin varttuessaan suhtautuu. Voitte luoda vahvaa perhesuojaa, sillä perhe todellakin suojaa monelta uhkalta. On tärkeää, että te molemmat riippumatta siitä, asutteko samassa tai kenties eri osoitteessa olette kiinnostuneita tästä aiheesta, otatte aktiivisen roolin päihteiden käytön ehkäisyssä ja keskustelette aiheesta keskenänne. Tämä opas auttaa teitä erityisesti lapsen yläkouluun siirtymisen vaiheessa ja antaa käytännön vinkkejä, miten toimia tukea antavana aikuisena ja miten käyttää kasvattajan valtaa viisaasti. Ikävuodet ovat aikaa, jolloin viimeistään kannattaa alkaa keskustella tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvistä asioista. Keskustelu on erityisen tärkeää, sillä lapset eivät ole tottuneet keskustelemaan päihteistä aikuisten, etenkään omien vanhempiensa kanssa. Päihteisiin liittyy monia tärkeitä keskustelunaiheita: niiden haitat, kodin säännöt, lainsäädäntö, ongelmakäyttö, riippuvuus jne. Mitä avoimemmin aroistakin asioista puhutaan, sitä parempi. Todennäköisesti lapsenne ei vielä ole kokeillut päihteitä. Valitettavasti kuitenkin kuka tahansa lapsi voi joutua tilanteeseen, jossa niitä tarjotaan ja käytetään. Perhesuojaa -opas tarjoaa koko perheelle keinoja, joiden avulla käsitellä tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvää painostusta ja ongelmia. 6

7 Mikäli lapsenne on jo kokeillut tupakointia tai juonut alkoholia, tai kenties tupakoi ja käyttää alkoholia jo säännöllisesti, Perhesuojaa voi auttaa pysäyttämään niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vakavampia haittoja, riippuvuutta ja käytön vakiintumista. Tämä opas pohjautuu suomalaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen tutkimustietoon lasten tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä sekä perhekeskeisistä toimintatavoista, joilla on osoitettu olevan erityistä merkitystä päihteidenkäytön ehkäisyssä. Tutkimustieto on muokattu käytännönläheiseksi toimintamalliksi perhesuojan toteutumiseksi. Faktatietoa Lasten ja nuorten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä on paljon tietoa. Tutkimusten mukaan 12-vuotiaat (6-luokkalaiset) ovat vielä melko untuvikkoja tupakoinnin ja alkoholinkäytön suhteen, mutta 7. luokalle siirryttäessä tilanne muuttuu nopeasti. Valtakunnallisen Nuorten terveystapatutkimuksen (2007) mukaan: 12-vuotiaista tytöistä 10 % ja samanikäisistä pojista 16 % on kokeillut tupakointia. Tupakkariippuvuus kehittyy monelle nuorelle hyvinkin nopeasti, jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Riippuvuus on luonteeltaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Noin joka viides (19 %) vuotias tupakoi päivittäin. 7

8 Nuuskakokeilut yleistyvät 14 vuoden iässä, etenkin pojilla (7 % pojista). Nuuska aiheuttaa erittäin voimakkaan riippuvuuden. Alkoholin käyttö on vielä harvinaista 12-vuotiaiden keskuudessa, mutta 14-vuotiaista monet ovat jo tutustuneet alkoholiin juoden sitä vähintään kerran kuukaudessa (19 % tytöistä ja 13 % pojista). Juomatavat ovat valitettavan usein suomalaisnuorilla humalahakuisia, mikä altistaa nuoria monille haitallisille seurauksille, kuten esimerkiksi tapaturmille. 14-vuotiaista tytöistä 6 % ja pojista 4 % juo itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuukaudessa. Alkoholinkäytön aloittamisiällä on todettu olevan merkitystä alkoholin käyttöön aikuisiällä. Mitä nuorempana alkoholin käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin alkoholia käytetään usein ja runsaasti myös aikuisiässä. 8

9 Mitä tiedät lasten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä? Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto oikein/väärin väittämien osalta. 1. Oikein Väärin Ne lapset, joiden vanhemmat tupakoivat ja juovat alkoholia, käyttävät näitä päihteitä vähemmän kuin ne, joiden vanhemmat eivät lainkaan tupakoi tai juo alkoholia. 2. Oikein Väärin Ne lapset, jotka tupakoivat, kokeilevat myös huumeita todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät tupakoi lainkaan. 3. Oikein Väärin Huumeiden käytöstä johtuvat kuolemat ovat nuorilla yleisempiä kuin alkoholinkäytöstä johtuvat kuolemat. 4. Oikein Väärin Useimmat lapset eivät välitä siitä, mitä mieltä heidän vanhempansa ovat heidän tupakoinnistaan tai alkoholinkäytöstään. 5. Oikein Väärin Merkittävä osa nuorista aloittaa alkoholinkäytön ollessaan vuotiaita. 9

10 6. Oikein Väärin Nuuska ei aiheuta riippuvuutta. 7. Oikein Väärin Useimmat aloittavat tupakoinnin 18. ikävuoden jälkeen. 8. Oikein Väärin Mitä varhaisemmin tupakointi ja alkoholin käyttö alkaa, sitä todennäköi semmin nuorelle ilmaantuu myös muita ongelmia. 9. Oikein Väärin Lapset eivät kanna huolta vanhempiensa tupakoinnista. Vastaukset löytyvät sivulta

11 Vastaukset 1. Väärin. Nuoret omaksuvat asioita mallista ja siitä mitä vanhemmat tekevät. Tupakoivien ja alkoholia juovien vanhempien lapset käyttävät muita useammin näitä päihteitä ja myös muita päihteitä. Mitä enemmän lähiympäristössä on esimerkiksi tupakoivia roolimalleja, sitä todennäköisemmin myös nuori alkaa tupakoida. 2. Oikein. Tupakoivat nuoret kokeilevat ja käyttävät huumaavia aineita moninkertaisesti useammin kuin tupakoimattomat nuoret. 3. Väärin. Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen mukaan vuotiaiden nuorten yleisimmät kuolinsyyt ovat tapaturmat ja itsemurhat. Alkoholi on merkittävin myötävaikuttava tekijä useimmissa nuorten kuolemaan johtaneissa tapaturmissa (auto-onnettomuudet, myrkytystapaturmat, väkivalta, hukkumis-, palo- sekä paleltumakuolemat). 4. Väärin. Se, mitä mieltä vanhemmat ovat alkoholista, tupakasta ja 11

12 nuuskasta on erityisen tärkeää nuorille, vaikka he joskus saattavatkin osoittaa välinpitämättömyyttä vanhempien mielipiteitä kohtaan. Vanhempien antaman mallin rinnalla vanhempien asenteet ja suhtautuminen päihteisiin ovat ratkaisevia. Tutkimuksista tiedetään, että ne nuoret, joiden vanhemmat sallivat tupakoinnin tai humalajuomisen ja suhtautuvat niihin välinpitämättömästi, tupakoivat ja ovat humalassa muita nuoria useammin. 5. Oikein. Ikäkausi vuotta on juuri se ikävaihe, jolloin alkoholikokeilut yleistyvät merkittävästi. 6. Väärin. Kuten tupakointi, myös nuuskan käyttö aiheuttaa nuorille voimakasta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Nikotiinin aiheuttama fyysinen riippuvuus on sitä voimakkaampaa, mitä nuorempana vakituinen tupakointi tai nuuskaaminen alkaa. Nikotiinilla on huomattava tupakan ja nuuskankäyttöä vahvistava vaikutus jo hyvin varhaisista kokeiluista alkaen ja siten nikotiiniriippuvuus voi joillekin kehittyä jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Nikotiiniriippuvuus on voimakkuudeltaan verrattavissa huumeriippuvuuksiin ja siitä eroon pääseminen on nuorille yhtä vaikeaa kuin aikuisille. 12

13 7. Väärin. Tupakointi alkaa lähes poikkeuksetta yläkouluiässä eli ennen 18. ikävuotta. Ikävuodet ovat aikaa, jolloin tupakoinnin alkamisen todennäköisyys on suurinta. Tupakoinnin alkamisen todennäköisyys vähenee iän myötä ja on erittäin pieni enää 18. ikävuoden jälkeen. 8. Oikein. Mitä nuorempana tupakointi ja alkoholin käyttö aloitetaan, sitä suurempi riski on, että nuoret ajautuvat myös muunlaisiin ongelmiin, kuten koulunkäynti vaikeuksiin, suojaamattoman seksin harrastamiseen tai muihin päihdyttävien aineiden käyttöön liittyviin ongelmiin. 9. Väärin. Tutkimusten mukaan, lapset kantavat suurta huolta vanhempiensa terveydestä, jos he tupakoivat. 13

14 Uskotko näihin väittämiin? Lapsille, jotka tupakoivat ja juovat alkoholia, voi aiheutua monia haitallisia seurauksia. Osa ongelmista voi ilmetä välittömästi tai lyhyellä aikavälillä, osa vasta kuukausien tai jopa vuosien kuluttua. Lapsi saattaa kohdata ongelmia henkilökohtaisissa ystävyyssuhteissaan. Lapsen koulunkäynnissä voi ilmetä oppimis- ja ihmissuhdevaikeuksia. Lapsi voi joutua onnettomuuteen tai väkivallan uhriksi. Lapsi saattaa kokeilla myös huumeita. Lapsi saattaa väärinkäyttää lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Lapsi saattaa ajautua suojaamattoman seksin harrastamiseen tai joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Lapsi voi syyllistyä rikokseen. Lapsella saattaa ilmetä tunne-elämän häiriöitä. Lapsen fyysinen kehitys voi hidastua. Lapsella saattaa esiintyä vakavia terveysongelmia. Lapselle voi tulla myös muita riippuvuuksia. 14

15 Tutkimustietoa Ihmissuhdeongelmat Nuorilla, jotka tupakoivat ja juovat alkoholia, on usein henkilökohtaisissa ihmissuhteissaan muita enemmän vaikeuksia. He saattavat menettää ystäviään, eristäytyä perheestään ja joutua hankaluuksiin vanhempiensa, opettajien tai muiden aikuisten kanssa. Kouluelämän vaikeudet Tupakointi ja alkoholin käyttö yhdistyvät muistihäiriöihin, haluttomuuteen menestyä koulussa, luvattomiin koulupoissaoloihin, uniongelmiin ja huonoon keskittymiskykyyn tekijöihin, jotka vaikuttavat koulutyöskentelyyn, halukkuuteen jatkaa opintoja ja pärjäämiseen myös tulevaisuudessa. Onnettomuudet Alkoholin juomisesta aiheutuvan harkintakyvyn ja kontrollin alentuminen johtavat siihen, että monet tutut liikkumismuodot muuttuvat vaarallisiksi. Pyöräily, rullaluistelu, skeittailu, laskettelu, surffaus jopa kävely päihtyneenä liikuttaessa riski kasvaa välittömästi. Nuoret, ja erityisesti pojat, ottavat myös helpommin erilaisia temppuiluriskejä alkoholin vaikutuksen alaisena. 15

16 Muiden päihteiden, kuten huumeiden, käyttö Nuoret, jotka tupakoivat ja juovat alkoholia, ovat tutkimusten mukaan muita alttiimpia kokeilemaan ja käyttämään muitakin päihdyttäviä aineita, kuten huumeita tai lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Seksikokemukset Alkoholi heikentää harkintakykyä. Sen vuoksi nuoret, jotka juovat alkoholia, ajautuvat muita useammin esimerkiksi suojaamattomiin yhdyntöihin. Hankaluudet virkavallan kanssa Runsaaseen alkoholin käyttöön voi pahimmassa tapauksessa liittyä ilkivaltaa, väkivaltaisuutta tai näpistelyä. Harkintakyvyn pettäessä myös leikkimielisiksi tarkoitetut tempaukset voivat johtaa rikoksiin (nimikylttien varastamiset, omaisuuden vahingoittaminen, töhriminen jne). Tunne-elämän häiriöt Tupakoinnin ja alkoholin käytön on havaittu liittyvän masennusoireisiin ja masennukseen. Nuoret voivat kokea alakuloisuutta ja masennusta ja sen seurauksena alkavat tupakoida ja juoda alkoholia, eli hakevat päihteistä ratkaisua, lohtua ja mie- 16

17 lihyvää. Toisaalta näiden päihteiden käyttö voi myös ennustaa masentuneisuutta. Jos nuoret välttävät arkielämän vaikeuksien ja pettymysten käsittelyä käyttämällä aina päihteitä selviytymiskeinonaan, he eivät ehkä koskaan opi elämänhallinta- ja selviytymistaitoja elämässään. Fyysisen kehityksen hidastuminen Tupakoinnin ja alkoholin vaikutukset ovat nuorilla voimakkaampia kuin aikuisilla. Niiden käyttö voi hidastaa kehitystä, esimerkiksi pituuskasvua ja keuhkojen sekä aivojen normaalia kehitystä. Niillä voi lisäksi olla monia tieteelle vielä tuntemattomia haittavaikutuksia elimistöön. Tupakoivat ja alkoholia käyttävät nuoret ovat usein myös fyysisesti vähemmän aktiivisia ja huonommassa kunnossa kuin muut keskimäärin. Vakavat terveyshaitat Tupakointi ja alkoholin käyttö voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja jo niiden kokeilut altistavat riippuvuuden syntyyn. Tupakka aiheuttaa sydäntauteja, syöpää ja keuhko-ongelmia sekä voimakkaan riippuvuuden. Alkoholi vaurioittaa pysyvästi aivohermosolujen toimintaa ja maksaa. Nuuska altistaa suu- ja kurkunpääsyövälle ja aiheuttaa hampaiden kiinnityskudosten löystymistä sekä voimakkaan riippuvuuden. Nouseva terveyshaitta on myös lihavuus säännöllisesti alkoholia käyttävät saattaavat lihoa pelkästaan alkoholista saaadun ylimääräisen energian vuoksi. Alkoholi voi myös heikentää ravintoaineiden imetymistä. 17

18 18

19 Lapsi muuttuu nuoreksi Lapsuuden siirtymävaihe varhaisnuoruuteen alkaa noin vuoden iässä. Se on elämänvaihe, joka on täynnä myllerrystä ja muutosta. Niin pitää ollakin sen myötä lapsesta tulee itsenäinen ja vähitellen oman tiensä kulkija. Irtiotto vanhemmista on toisilla voimakkaampaa kuin toisilla. Jokainen on oma persoonansa, eikä kaikilla välttämättä ole suuria murrosiän muutoksia lainkaan. Lapsen aikuistumisessa on tärkeää erottaa ruumiillinen aikuistuminen ja psykososiaalinen aikuistuminen toisistaan. Nykylapset aikuistuvat ruumiillisesti varhaisemmin kuin vanhempansa. Murrosikäisten kasvupyrähdys, kuukautiset ja siemensyöksyt alkavat noin vuotta nuorempina kuin luvuilla useimmiten vuoden iässä. Suuret yksilöjen väliset erot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Kasvupyrähdys ja muut muutokset voivat alkaa jo 10 vuoden iässä, mutta myös vasta vuotiaana. Pojat varttuvat ruumiillisesti aikuisuuteen keskimäärin lähes vuoden tyttöjä myöhemmin. Vaikka ulkonäkö aikuistuu aikaisempia sukupolvia varhemmin, se ei tarkoita sitä, että lapset kypsyisivät myös psyyk- 19

20 kisesti ja sosiaalisesti nopeammin aikuisiksi luvun lapset kypsyvät ottamaan aikuisen vastuuta omasta elämästään keskimäärin hieman vanhempina kuin aikaisempien sukupolvien lapset. Poikkeuksellisen pitkä lapsuus on ihmiselle lajityypillisesti ominaista. Lasten ja nuorten kehityksen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tutkijat ovat vakavasti huolestuneita lasten liian varhaisesta sosiaalisesta aikuistamisesta. Lapsesi käy murrosiän vaiheet läpi joka tapauksessa. Ota joskus vaikealtakin tuntuva elämänvaihe myönteisenä haasteena vastaan. Muutu myös itse: ole valppaampi, mutta samalla ymmärtäväisempi. Lapsesi tarvitsee sinua erityisen paljon juuri myllerrysten aikana, vaikka ei sitä sinulle näytäkään. Nuori kyseenalaistaa sanomamme Aikuisten kyseenalaistaminen sekä neuvojen ja kritiikin vastustaminen ovat kaikki osa murrosiän kehitystä. Nuoret alkavat ajatella loogisemmin ja pohdiskelevat yhä enemmän tulevaisuuttaan. Tämän seurauksena he kyseenalaistavat ne uskomukset ja arvot, jotka ovat siihen asti hyväksyneet. Nuoret tarvitsevat kuitenkin yhä vanhempiaan, heidän tukeaan ja hyväksyntäänsä. Samalla he pyrkivät löytämään tasapainon itsenäisyyden ja riippuvuuden välillä, mutta eivät aina tiedä, miten se onnistuisi. Tämä osaltaan selittää nuoren ristiriitaisen käytöksen; nuoret saattavat välillä olla hyvinkin uhmakkaita, mutta seuraavassa hetkessä taas ymmärtäväisiä ja kilttejä. 20

21 Tuskin missään muussa elämänvaiheessa ystävyyssuhteet ovat yhtä tärkeitä ja läheisiä kuin nuoruudessa. Nuoret saattavat viettää tuntikausia jakaen ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten nuorten kanssa. Sähköinen viestintä mahdollistaa katkeamattoman kontaktin ja virtuaalitodellisuus tekstiviestit, mese, chat, Facebook tekevät keskustelun mahdolliseksi myös tuntemattomien kanssa. Oleminen muiden nuorten kanssa auttaa nuoria jäsentämään asioita, joita he kokevat. Sen vuoksi nuoret saattavat kokea kielteisenä kaiken sen, mikä erottaa heidät ystävistään. He haluavat olla hyväksyttyjä ystäviensä keskellä. Se on eräs syy, mikä saattaa johtaa tekemisiin, joita he eivät välttämättä sisimmässään tahdo. Tupakointi ja alkoholin juominen saattavat olla hyväksytyksi tulemisen rituaaleja. Ulkonäöllä viestitetään Nuoret kommunikoivat kehonsa avulla. Toisaalta he kokevat epävarmuutta muuttuvasta kehostaan, toisaalta he kokevat vallantunnetta omaan kehoonsa. Sitä käytetään hyödyksi ja joskus kehoon liittyvä valta viedään äärimmäisyyksiin. Hius-, vaate-, meikkaus-, lävistys- tatuointi-ynnä muut kokeilut ovat osa nuoren fantasiamaailmaa ja yritystä löytää itseään. Nuoren kiinnostukseen omaa kehoa kohtaan kannattaa suhtautua tyyneydellä, jopa huvittuneisuudella. Vaikka nuoren ulkonäkö olisi kuinka hurja hyvänsä, sitä ei kuitenkaan saa koskaan halventaa. Pystytukka muuttuu kyllä aikanaan tavan- 21

22 omaiseksi ja lävistykset vähenevät kaikella on aikansa. On hyvä, jos voitte myönteiseen sävyyn keskustella ulkonäköön liittyvistä asioista ja uskallatte kertoa omat mielipiteenne. Oikeus mielipiteensä on kaikilla samanlainen ja jokaisen mielipidettä on kunnioitettava. Painiskellessaan identiteettiensä kanssa nuoret saattavat antaa itsestään hyvinkin epäjohdonmukaisen kuvan. Sanat ja teot ovat yhtenä päivänä yhtä, toisena toista. Tämä kaikki on osa normaalia nuoruuden muutosprosessia. Olemalla tietoinen lapsesi fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista muutoksista, ymmärrät paremmin, mitä vaiheita lapsesi on läpikäymässä ja mitä tekemistä niillä on tupakoinnin ja alkoholinkäytön kanssa. 22

23 Perhe suojaa Perheellä on aina ollut suurin vaikutus lapsen aikuiseksi kehittymiseen. Nykyaika on kuitenkin tuonut perheen rinnalle myös muita tekijöitä, jotka ohjaavat lapsen identiteetin muodostumista. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa televisio, radio, Internet, lehdet, pelit ja monet muut. Myös kansainvälistymisellä on vaikutuksensa. Vaikka perheen vaikuttajan rooli on hienokseltaan heikentynyt, tupakoinnin ja alkoholin käytön suhteen niin ei ole. Perheellä on edelleen vahva vaikutus lapsen päihdekäyttäytymiseen. Perhe suojaa monella tavalla. Tärkeintä on ymmärtää perheen voima ja kunnioittaa sitä. Siitä voimasta syntyy perhesuojaa. Perhe, joka toimii hyvin yhdessä, on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla nuoren päihteettömyyttä voidaan tukea. Toisaalta, yksi elämäsi vaativimmista, mutta samalla suurenmoisimmista tehtävistä on olla kannustava vanhempi nuorelle. Perhesuoja on keskusteluhetkiä, toisten kuuntelemista, välittämistä ja myötäelämistä. Hyvä tapa oppia keskustele- 23

24 Koski P. (2006): Merkitysten ristiaallokossa? suhde terveyteen, alkoholiin ja liikuntaan rakentuu sosiaalisissa maailmoissa. Kirjassa: Puuronen A. (toim.) Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 63. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere maan nuoren kanssa on opetella hyvä kuuntelemisen taito. Anna nuoren huomata, että kuuntelet häntä kaikissa asioissa. Varmistu siitä, että kuuntelet tarkasti ja kunnioitat hänen mielipiteitään myös silloin, kun olet eri mieltä. Siten opit parhaiten tietämään, mitä nuori tietää ja tuntee. 24

25 Säilytä katsekontakti osoittaaksesi, että todella kuuntelet. Käytä rohkaisevia sanoja hienoa, hyvä, ok, mielenkiintoista, jännä kuulla, kerro lisää ja esitä kysymyksiä pitääksesi keskustelua yllä. Keskustelu katkeaa helposti liiallisella neuvomisella. Käyttäytymällä kuin tietäisit vastaukset kaikkiin kysymyksiin, tai pakottamalla muut hyväksymään omat mielipiteesi ja olemalla liian kriittinen, voit pilata koko kontaktin. Ne ovat varmoja tapoja saada nuori sulkemaan korvansa. Ole avoin ja tietyllä tavalla myös nöyrä keskustellessasi lapsesi kanssa. Erinomainen keino nuorten kanssa keskustellessa on ottaa eräänlainen ulkopuolinen tuomarin asenne. Tuomari kuuntelee aina kumpaakin osapuolta. Ajattele, että sinä olet toinen osapuoli ja lapsesi on toinen. Olette tasavertaisia niin ihmisinä kuin keskustelukumppaneinakin. Jos otat nuoren huolenaiheet vakavasti, hän todennäköisesti kuuntelee sinua, kun sinä puolestasi puhut hänelle jostain itsellesi tärkeästä asiasta. Niiden perheiden, joissa vuorovaikutussuhteet ja avoin keskustelu perheenjäsenten välillä toimii, nuoret tupakoivat ja juovat alkoholia muita vähemmän. Keskinäisen kiintymyksen osoittaminen on myös tärkeää. Jokainen nuori pitää hellästä ja aidon lämpimästä koskettelusta. Fyysinen koskettaminen on tärkeää myös pojille, vaikka he eivät sitä aina näytäkään. Isät ovat äitejä huonompia koskettelutaidoissa ja erityisesti kun kyseessä on poika. Sen vuoksi isien on hyvä opetella fyysisen koskettamisen taitoja ja osoittaa niitä myös pojilleen. Välittämisestä ja hellyydestä huolimatta ristiriitoja tulee joka perheeseen joskus. Yrittäkää välttää riitoja, joissa osa- 25

26 puolet huutavat toisilleen tai nimittelevät toisiaan. Rumat sanat pahoittavat mielen, on sitten kyse aikuisesta tai lapsesta. Rauhoittakaa tilanne omalla hyväksi koetulla tavallanne ja mikä tärkeintä, antakaa anteeksi. Osoittamalla kiintymyksesi, tuen ja hyväksynnän, suojelet lastasi päihteiden käytöltä. Perheen yhteinen ajanvietto on yksi parhaimmista keinoista suojata lasta päihteiden käytöltä. Nykyajan perheet voivat olla kiireisiä, mutta silti löytyy monia tapoja, joiden avulla perhe voi olla yhdessä. Yritä osallistaa nuori mukaan perheen arkiaskareisiin kuten ruoanlaittoon, ostoksille tai siivoushommiin. Anna lapselle myös järjestelyvastuuta juhlien ja tapaamisten organisoimiseksi. Tärkeää on myös varata perheellenne aikaa, jolloin voitte mennä yhdessä elokuviin, urheilukilpailuihin, konsertteihin ym. tai vaikka ulos syömään. Jos nuorella on jo suunniteltua menoa, älä yritä sotkea hänen suunnitelmiaan omilla ehdotuksillasi. Perheenä toimiminen ei aina ole helppoa, mutta yhteenkuuluvuuden tunteen rakentaminen on tärkeää. Kun vietätte aikaa yhdessä, lapselle puhuminenkin on helpompaa. Opitte näkemään toisenne ihmisyyden eri rooleissa: perheenjäsenenä, harrastajana, naapurina ja yhteiskunnan sosiaalisena jäsenenä. Pyri rakentamaan nuoren kanssa asioita, joilla vahvistetaan koko perhettä. Kun teillä on hauskaa yhdessä, tuet nuorta päihteettömyyden tiellä. 26

27 Kerro omat mielipiteesi päihteistä Vanhempien ja lasten avoimet keskustelut tupakasta ja alkoholista sekä niiden käyttöä koskevista säännöistä auttavat lasta pysymään niistä erossa. Nuoret välittävät paljonkin siitä, mitä heidän vanhempansa ajattelevat. Kerro lapsellesi, että koska välität hänestä hyvin paljon, siksi sinulle on tärkeää, ettei hän sekaannu päihteisiin missään muodossa. Etsi tilaisuuksia puhua näistä asioista lapsesi kanssa. Luontevia hetkiä löytyy helposti televisiota katsellessa, koulusta puhuttaessa tai kun näet jonkun juovan alkoholia tai tupakoivan. Kun keskustelet lapsesi kanssa tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä, ole vilpitön, avoin ja teeskentelemätön, ilman syyttelyä tai vihantunteita. Anna myös lapselle mahdollisuus kertoa itse oma näkemyksensä ja suunnata keskustelua häntä kiinnostaviin asioihin. Lapsia saattaa kiinnostaa myös itse kertoa, mitä he tietävät päihteistä, millaista painostusta he ovat kokeneet tai millaisia pelkoja heillä on. Valmistaudu myös vastaamaan lapsen esittämiin kysymyksiin omasta päihteiden käytöstäsi. Keskustele lapsen kanssa päihteidenkäyttöön liittyvistä haitoista. Keskustelkaa myös asioista, joita muiden nuorten juominen ja tupakointi saattavat aiheuttaa, kuten ongelmia koulussa, virkavallan kanssa tai onnettomuuksiin joutuminen. Kerro lapsellesi, miksi sinulle on erityisen tärkeää, että hän ei käytä päihteitä. 27

28 Perheenjäsenten päihteiden käytöllä on merkitystä Lapset omaksuvat tupakoinnin ja alkoholinkäytön mallit sekä niihin suhtautumisen kotoa. Mikäli vanhemmat perheenjäsenet tupakoivat, käyttävät nuuskaa tai juovat alkoholia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös perheen nuoremmat alkavat käyttää niitä. Vaikka jotkut perheenjäsenet tupakoisivat tai joisivat alkoholia, tuskin haluat lapsesi käyttävän näitä. Siksi onkin tärkeää, että kerrot lapselle omat mielipiteesi päihteidenkäytöstä. Keskustele lapsesi kanssa siitä, miksi et halua hänen käyttävän päihteitä. Varmistu myös siitä, ettet tiedostamattasi rohkaise lasta tupakointiin tai alkoholin käyttöön esim. pyytämällä häntä kotona hakemaan sinulle olutta tai tupakkaa tai kaupassa poimimaan olutlaatikon ostoskärryynne. Jos kotonanne on alkoholijuomia - niin kuin useimpien kotona on kerro lapsellesi, että nämä eivät missään tilanteessa ole lasta varten. Niitä ei oteta, ei anneta muille eikä niitä juoda. Osa vanhemmista laittaa alkoholijuomat lukittuun kaappiin estääkseen lapsia pääsemästä niihin käsiksi. On kuitenkin hyvä osoittaa selvästi luottamusta lapseen ja sanoa se myös ääneen: Minä luotan siihen, että sinä et näihin koske. 28

29 Tarkista kuitenkin ensin omat tapasi Joskus vanhemmat saattavat tiedostamattaan edistää lapsen päihteiden käyttöä. Lue alla oleva lista ja ruksaa asiat, joita olet vanhempana joskus tehnyt. Pyytänyt lasta tuomaan sinulle tupakka-askin. Pyytänyt lasta hakemaan sinulle jääkaapista olutta, siideriä ym alkoholia. Sallinut vieraiden tupakoida sisällä talossa. Juonut runsaasti alkoholia juhlissa, joissa lapsesi on läsnä. Jättänyt kertomatta lapselle, mitä ajattelet lasten tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä. Sanonut jotakin sen kaltaista kuin Nyt täytyy saada rööki tai Nyt olisi paukku paikallaan, kun olet ollut väsynyt, stressaantunut tai kiukkuinen. Ottanut alkoholia ja sen jälkeen lähtenyt ajamaan autoa tai venettä Jos merkkasit yhdenkin ruksin, mieti mitä muutoksia sinä ja muut perheenjäsenet voisitte tehdä varmistaaksenne, että ette omalla toiminnallanne edistä lapsen tupakointia ja alkoholin käyttöä? 29

30 30

31 Tupakointia ja alkoholin käyttöä koskevat säännöt Nuoret tarvitsevat rajoja, aivan kuten pienet lapset. Monet nuoret eivät tiedä, onko kotona sääntöjä, koska niitä ei ole tehty selväksi eikä niistä ole keskusteltu tarpeeksi. Sinun täytyy päättää, millaiset säännöt sopivat parhaiten juuri teidän perheellenne. Keskustelkaa vanhempina keskenänne aiheesta ja tehkää alustavia päätöksiä, miten juuri teidän kodissanne toimitaan. Ottakaa sitten nuori mukaan keskusteluun ja pitäkää perhekokous. Aloittaessanne yhteistä keskustelua, kerro aluksi, miksi on tärkeää, ettei nuori tupakoi eikä juo alkoholia. Mitä avoimemmin aiheesta puhutaan, sen parempi. Yhdessä toimiva perhe asettaa selkeät säännöt, valvoo niitä ja varmistaa, että nuori ymmärtää sekä säännöt että niiden rikkomisen seuraukset. Samanaikaisesti myös vastuuta on osattava antaa runsaasti ja luotettava nuoren kykyyn ymmärtää asian vakavuus hänen oman hyvinvointinsa kannalta. Keskustelkaa jokaisesta ehdotuksesta erikseen. Kuuntele nuoren kysymykset ja huolenaiheet niihin liittyen. Tehkää yhdessä päätökset säännöistä ja seurauksista, jos sääntöjä ei noudateta. 31

32 Liiallinen kontrollointi ei kuitenkaan ole viisasta. Luota siihen, että nuori pystyy ottamaan vastuuta niin itsestään kuin muistakin. Kannusta nuorta itsenäisyyteen ja yksilöllisyyteen, mutta osoita, että perheen sääntöjä tulee noudattaa. Ne nuoret, joiden kotona päihteiden käytöstä on selkeät säännöt, tupakoivat ja juovat alkoholia muita vähemmän. Sääntöjen rikkomisen seuraukset Yksi parhaista palkinnoista on kertoa nuorelle, kuinka ylpeä olet siitä, että hän ei polta tupakkaa tai juo alkoholia. Toinen hyvä tapa on antaa nuorelle tunnustusta hänen kypsyydestään tässä päätöksessä. Jotkut vanhemmista antavat nuorelle lisäetuja tai pieniä palkintoja, kuten mahdollisuuden viettää kavereiden kanssa enemmän aikaa tai vaikka lähteä jollekin matkalle. Voit antaa nuorelle myös pienen rahapalkinnon tai lahjan sääntöjen noudattamisesta. Palkinto on hyvä antaa vasta sitten, kun nuori on riittävän vanha, ja jolloin päihdekokeilut tuskin enää alkavat eli esimerkiksi 18-vuotiaana. Kun laadittuja sääntöjä rikotaan, tulee seurausten olla johdonmukaisia ja sellaisia, joita voit oikeasti panna täytäntöön. Esimerkkejä seurauksista ovat vaikka lisätyöt ja kännykän tai tietokoneen käytön kieltäminen. Aikuisilla ja nuorilla on päihteisiin liittyen erilaiset säännöt ja oikeudet. Lain mukaan lapset eivät saa ostaa tupakkaa eikä alkoholia alle 18-vuotiaana. Jotkut kodin säännöistä saattavat koskea sekä aikuisia että lapsia, toiset taas vain lap- 32

33 sia. Alkoholia koskevat säännöt saattavat olla erilaisia kuin tupakointia koskevat säännöt. Jotkut säännöt muuttuvat lapsen varttuessa. Yhdessä perheessä toimivat säännöt eivät välttämättä toimi toisessa perheessä. Alla on esimerkkejä päihteisiin liittyvistä säännöistä. Niitä voi käyttää keskustelun pohjana ja muokata niistä juuri teidän perheellenne sopivat. Esimerkkejä tupakointia ja alkoholin käyttöä koskevista säännöistä: Ei koskaan tupakointia, ei edes kokeiluja. Ei koskaan nuuskakokeiluja eikä nuuskan käyttöä. Ei alkoholia, paitsi kirkossa ripille pääsyn ja ehtoollisen yhteydessä. Ei alkoholia lukuun ottamatta maistiaisia kotona tai juhlissa aikuisten seurassa. Ei alkoholia ennen 18. ikävuotta. Ei mennä koskaan sellaisen auton kyytiin, jonka kuski on juonut vähänkään alkoholia. Ei jäädä sellaisiin juhliin, joissa muut nuoret juovat alkoholia tai tupakoivat. Perheen vanhemmat lapset eivät saa tarjota alkoholia tai tupakkaa nuoremmille sisaruksille. 33

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Örebro vaikutteiset vanhempainillat

Örebro vaikutteiset vanhempainillat Terveempi Itä-Suomi -hanke Örebro vaikutteiset vanhempainillat Paula Kaukorinne hankekoordinaattori TtM Näin kehiteltiin Örebro vaikutteiset vanhempainillat! Tutkijat Hågan Stattin ja Nikolaus Koutakis

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Turun sosiaali- ja terveystoimi Terveyden edistämisen yksikkö suunnittelija Niina Jalo Esityksen rakenne Mikä on kouluterveyskysely

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuoret ja nuuska Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuuskan suosio on kasvanut viime aikoina huolestuttavasti erityisesti poikien keskuudessa. Nuuska mielletään usein tiettyjä urheilulajeja harrastavien poikien

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu NELJÄ TUULTA KESKUUDESSAMME Päihdeongelmat Noin 2800 ihmistä kuoli vuonna 2012 päihteiden

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Lataa Nuorten päihteettömyyden edistäminen - Marjatta Pirskanen. Lataa

Lataa Nuorten päihteettömyyden edistäminen - Marjatta Pirskanen. Lataa Lataa Nuorten päihteettömyyden edistäminen - Marjatta Pirskanen Lataa Kirjailija: Marjatta Pirskanen ISBN: 9789512703791 Sivumäärä: 132 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 21.92 Mb Väitöskirjan tiivistelmä:

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 3 Sivu 1 / 14

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 3 Sivu 1 / 14 PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 3 Sivu 1 / 14 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät KOLMAS TAPAAMINEN Lapsen tarve kiintymykseen Sukupuu Sukupuu kuvaa perhettäsi ja sukuasi. Se kertoo, keitä perheeseesi

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Taustatietoa Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamallista:

Taustatietoa Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamallista: Taustatietoa Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamallista: Hyödynnettävyys: sijoitettavissa koulun jo olemassa oleviin vanhempainiltoihin tai -tapaamisiin Tavoite: vahvistaa huoltajien kielteistä

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

ADHD:N LIITTYVÄN HÄPEÄN ESILLE OTTAMINEN

ADHD:N LIITTYVÄN HÄPEÄN ESILLE OTTAMINEN ADHD:N LIITTYVÄN HÄPEÄN ESILLE OTTAMINEN Tässä luvussa tarkastellaan ADHD:hen liittyvää leimaa ja sitä, kuinka lapsi ja muut perheenjäsenet voivat sen kokea. Lukuun on otettu myös mukaan ehdotuksia, kuinka

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Esityksen teemat Mitä sairaus tarkoittaa lapselle ja nuorelle? Miten sairaus näkyy perheessä? Mitä ja

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014 Valmentaminen Minun näkökulma Mikael Kotkaniemi 2014 Ura valmentajana 2006-2009: Ässät A-nuoret - apuvalmentaja 2009-2011: Ässät B-juniorit - päävalmentaja 2011-2013: Ässät SM-liiga - apuvalmentaja 2013-2014:

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa Nuorten kysely 2011 Lasten seurassa -yhteistyöohjelma selvitti kesällä 2011 12 18-vuotiailta nuorilta näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen

NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen NUORTEN HYVINVOINTISELVITYS Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa hanke Tutkija Riikka Sutinen HYVINVOINTISELVITYKSEN LÄHTÖKOHTIA -Peruskoulun jälkeisessäsiirtymävaiheessa elävien lappilaisten nuorten

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Lapsuus ja nuoruus. jatkuu. sairastumisen. jälkeenkin! Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson

Lapsuus ja nuoruus. jatkuu. sairastumisen. jälkeenkin! Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson Lapsuus ja nuoruus jatkuu sairastumisen Perhepsykoterapeutti,esh Outi Abrahamsson jälkeenkin! Vanhempana emme voi suojata kaikilta vastoinkäymisiltä, mutta voimme tukea heitä eri kehitysvaiheissa löytämään

Lisätiedot

ÖREBRO -VAIKUTTEISET VANHEMPAINILLAT KÄSIKIRJA ÖREBRO -TOIMINTAMALLIA NOUDATTAVAN VANHEMPAINILLAN TOTEUTTAMISEEN

ÖREBRO -VAIKUTTEISET VANHEMPAINILLAT KÄSIKIRJA ÖREBRO -TOIMINTAMALLIA NOUDATTAVAN VANHEMPAINILLAN TOTEUTTAMISEEN ÖREBRO -VAIKUTTEISET VANHEMPAINILLAT KÄSIKIRJA ÖREBRO -TOIMINTAMALLIA NOUDATTAVAN VANHEMPAINILLAN TOTEUTTAMISEEN Sisällysluettelo Johdanto... 2 Näin kehitettiin Örebro vaikutteiset vanhempainillat... 3

Lisätiedot

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN

KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN KUTSU LASTA ODOTTAVILLE PERHEILLE JA NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMMILLE NEUVOLAN LAAJOIHIN TERVEYSTARKASTUKSIIN Äitiys- ja lastenneuvoloiden tarkastukset yhdenmukaistuvat koko Suomessa 1.1.2011 lähtien

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Masennuksesta voi parantua ja päihteistä pääsee eroon.

Masennuksesta voi parantua ja päihteistä pääsee eroon. Masennuksesta voi parantua ja päihteistä pääsee eroon. Tässä tilaa tekstille! POHJAN MA A-HAN KE ÖSTERBOTTEN-PROJEKTET 2005-2014 Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Vaasan

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot