PERHESUOJAA. päihteitä vastaan. Susanna Rainio, Seija Sihvola ja Arja Rimpelä. Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHESUOJAA. päihteitä vastaan. Susanna Rainio, Seija Sihvola ja Arja Rimpelä. Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos"

Transkriptio

1 PERHESUOJAA päihteitä vastaan Susanna Rainio, Seija Sihvola ja Arja Rimpelä Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos 1

2 Kuva: Antero Aaltonen Kannen ulkoasu: Matti Vartiala Tämän kirjasen julkaisuun on saatu tukea Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere

3 Perheellä on merkitystä Hyvät vanhemmat... 5 Mitä tiedät lasten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä?... 9 Uskotko näihin väittämiin? Lapsi muuttuu nuoreksi Nuori kyseenalaistaa sanomamme Ulkonäöllä viestitetään Perhe suojaa Kerro omat mielipiteesi päihteistä Perheenjäsenten päihteiden käytöllä on merkitystä Tupakointia ja alkoholin käyttöä koskevat säännöt Sääntöjen rikkomisen seuraukset Anna lapsesi testata sinua Kodin ja koulun yhteistyö Ulkopuoliseen paineeseen vaikuttaminen Myönteisten vaikutteiden saaminen ystäviltä Päihteet mediassa Perhesuojaa testi

4 4

5 Hyvät vanhemmat Jokaiselle vanhemmalle oman lapsen hyvinvointi on sydäntä lähellä. Niin varmasti myös teille. Haluatte hänelle kaikkea hyvää ja toivotte, että tulevaisuus tuo myötätuulta tullessaan. Lapsenne vanhempana teillä on paljon vastuuta, mutta vastuu on pitkälti myönteistä. Kasvatus on aina vastavuoroista ja siinä kasvaa ja kehittyy myös aikuinen. Kasvatustyö ei tänä päivänä kuitenkaan ole helppoa. Ympäröivä maailma on monimutkaistunut ja suorituspaineet ovat kovat. Turvan tarttumapinta on vähentynyt ja moni lapsi on hukassa, ei pelkästään itsensä kanssa vaan sekoittaa hämmennyksissään myös muiden elämää. Päihteet, joilla tarkoitetaan tupakkaa, alkoholia, nuuskaa, impattavia aineita, huumeita ja lääkkeiden väärinkäyttöä, ovat tulleet lasten arkeen. Ne ovat monessa mielessä uhkia. Suomalaisnuorten, niin kuin nuorten kaikkialla maailmassa, yleisimmin käyttämät päihteet ovat tupakka ja alkoholi. Niiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin huumeiden käyttö ja sen vuoksi myös niiden haitat ovat suurempia. Tupakka ja alkoholi ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa ihmisten 5

6 arjessa niin lujasti, että lapset ja nuoret luulevat niiden käytön olevan luonnollinen osa aikuistumista. Siksi tämä Perhesuojaa -opas keskittyy juuri niihin. Päihteiden käyttöä voi onneksi ehkäistä. Teillä lapsenne vanhempina on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen mielikuva lapsellenne päihteistä muodostuu ja miten hän niihin varttuessaan suhtautuu. Voitte luoda vahvaa perhesuojaa, sillä perhe todellakin suojaa monelta uhkalta. On tärkeää, että te molemmat riippumatta siitä, asutteko samassa tai kenties eri osoitteessa olette kiinnostuneita tästä aiheesta, otatte aktiivisen roolin päihteiden käytön ehkäisyssä ja keskustelette aiheesta keskenänne. Tämä opas auttaa teitä erityisesti lapsen yläkouluun siirtymisen vaiheessa ja antaa käytännön vinkkejä, miten toimia tukea antavana aikuisena ja miten käyttää kasvattajan valtaa viisaasti. Ikävuodet ovat aikaa, jolloin viimeistään kannattaa alkaa keskustella tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvistä asioista. Keskustelu on erityisen tärkeää, sillä lapset eivät ole tottuneet keskustelemaan päihteistä aikuisten, etenkään omien vanhempiensa kanssa. Päihteisiin liittyy monia tärkeitä keskustelunaiheita: niiden haitat, kodin säännöt, lainsäädäntö, ongelmakäyttö, riippuvuus jne. Mitä avoimemmin aroistakin asioista puhutaan, sitä parempi. Todennäköisesti lapsenne ei vielä ole kokeillut päihteitä. Valitettavasti kuitenkin kuka tahansa lapsi voi joutua tilanteeseen, jossa niitä tarjotaan ja käytetään. Perhesuojaa -opas tarjoaa koko perheelle keinoja, joiden avulla käsitellä tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvää painostusta ja ongelmia. 6

7 Mikäli lapsenne on jo kokeillut tupakointia tai juonut alkoholia, tai kenties tupakoi ja käyttää alkoholia jo säännöllisesti, Perhesuojaa voi auttaa pysäyttämään niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vakavampia haittoja, riippuvuutta ja käytön vakiintumista. Tämä opas pohjautuu suomalaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen tutkimustietoon lasten tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä sekä perhekeskeisistä toimintatavoista, joilla on osoitettu olevan erityistä merkitystä päihteidenkäytön ehkäisyssä. Tutkimustieto on muokattu käytännönläheiseksi toimintamalliksi perhesuojan toteutumiseksi. Faktatietoa Lasten ja nuorten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä on paljon tietoa. Tutkimusten mukaan 12-vuotiaat (6-luokkalaiset) ovat vielä melko untuvikkoja tupakoinnin ja alkoholinkäytön suhteen, mutta 7. luokalle siirryttäessä tilanne muuttuu nopeasti. Valtakunnallisen Nuorten terveystapatutkimuksen (2007) mukaan: 12-vuotiaista tytöistä 10 % ja samanikäisistä pojista 16 % on kokeillut tupakointia. Tupakkariippuvuus kehittyy monelle nuorelle hyvinkin nopeasti, jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Riippuvuus on luonteeltaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Noin joka viides (19 %) vuotias tupakoi päivittäin. 7

8 Nuuskakokeilut yleistyvät 14 vuoden iässä, etenkin pojilla (7 % pojista). Nuuska aiheuttaa erittäin voimakkaan riippuvuuden. Alkoholin käyttö on vielä harvinaista 12-vuotiaiden keskuudessa, mutta 14-vuotiaista monet ovat jo tutustuneet alkoholiin juoden sitä vähintään kerran kuukaudessa (19 % tytöistä ja 13 % pojista). Juomatavat ovat valitettavan usein suomalaisnuorilla humalahakuisia, mikä altistaa nuoria monille haitallisille seurauksille, kuten esimerkiksi tapaturmille. 14-vuotiaista tytöistä 6 % ja pojista 4 % juo itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuukaudessa. Alkoholinkäytön aloittamisiällä on todettu olevan merkitystä alkoholin käyttöön aikuisiällä. Mitä nuorempana alkoholin käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin alkoholia käytetään usein ja runsaasti myös aikuisiässä. 8

9 Mitä tiedät lasten tupakoinnista ja alkoholin käytöstä? Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto oikein/väärin väittämien osalta. 1. Oikein Väärin Ne lapset, joiden vanhemmat tupakoivat ja juovat alkoholia, käyttävät näitä päihteitä vähemmän kuin ne, joiden vanhemmat eivät lainkaan tupakoi tai juo alkoholia. 2. Oikein Väärin Ne lapset, jotka tupakoivat, kokeilevat myös huumeita todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät tupakoi lainkaan. 3. Oikein Väärin Huumeiden käytöstä johtuvat kuolemat ovat nuorilla yleisempiä kuin alkoholinkäytöstä johtuvat kuolemat. 4. Oikein Väärin Useimmat lapset eivät välitä siitä, mitä mieltä heidän vanhempansa ovat heidän tupakoinnistaan tai alkoholinkäytöstään. 5. Oikein Väärin Merkittävä osa nuorista aloittaa alkoholinkäytön ollessaan vuotiaita. 9

10 6. Oikein Väärin Nuuska ei aiheuta riippuvuutta. 7. Oikein Väärin Useimmat aloittavat tupakoinnin 18. ikävuoden jälkeen. 8. Oikein Väärin Mitä varhaisemmin tupakointi ja alkoholin käyttö alkaa, sitä todennäköi semmin nuorelle ilmaantuu myös muita ongelmia. 9. Oikein Väärin Lapset eivät kanna huolta vanhempiensa tupakoinnista. Vastaukset löytyvät sivulta

11 Vastaukset 1. Väärin. Nuoret omaksuvat asioita mallista ja siitä mitä vanhemmat tekevät. Tupakoivien ja alkoholia juovien vanhempien lapset käyttävät muita useammin näitä päihteitä ja myös muita päihteitä. Mitä enemmän lähiympäristössä on esimerkiksi tupakoivia roolimalleja, sitä todennäköisemmin myös nuori alkaa tupakoida. 2. Oikein. Tupakoivat nuoret kokeilevat ja käyttävät huumaavia aineita moninkertaisesti useammin kuin tupakoimattomat nuoret. 3. Väärin. Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen mukaan vuotiaiden nuorten yleisimmät kuolinsyyt ovat tapaturmat ja itsemurhat. Alkoholi on merkittävin myötävaikuttava tekijä useimmissa nuorten kuolemaan johtaneissa tapaturmissa (auto-onnettomuudet, myrkytystapaturmat, väkivalta, hukkumis-, palo- sekä paleltumakuolemat). 4. Väärin. Se, mitä mieltä vanhemmat ovat alkoholista, tupakasta ja 11

12 nuuskasta on erityisen tärkeää nuorille, vaikka he joskus saattavatkin osoittaa välinpitämättömyyttä vanhempien mielipiteitä kohtaan. Vanhempien antaman mallin rinnalla vanhempien asenteet ja suhtautuminen päihteisiin ovat ratkaisevia. Tutkimuksista tiedetään, että ne nuoret, joiden vanhemmat sallivat tupakoinnin tai humalajuomisen ja suhtautuvat niihin välinpitämättömästi, tupakoivat ja ovat humalassa muita nuoria useammin. 5. Oikein. Ikäkausi vuotta on juuri se ikävaihe, jolloin alkoholikokeilut yleistyvät merkittävästi. 6. Väärin. Kuten tupakointi, myös nuuskan käyttö aiheuttaa nuorille voimakasta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Nikotiinin aiheuttama fyysinen riippuvuus on sitä voimakkaampaa, mitä nuorempana vakituinen tupakointi tai nuuskaaminen alkaa. Nikotiinilla on huomattava tupakan ja nuuskankäyttöä vahvistava vaikutus jo hyvin varhaisista kokeiluista alkaen ja siten nikotiiniriippuvuus voi joillekin kehittyä jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Nikotiiniriippuvuus on voimakkuudeltaan verrattavissa huumeriippuvuuksiin ja siitä eroon pääseminen on nuorille yhtä vaikeaa kuin aikuisille. 12

13 7. Väärin. Tupakointi alkaa lähes poikkeuksetta yläkouluiässä eli ennen 18. ikävuotta. Ikävuodet ovat aikaa, jolloin tupakoinnin alkamisen todennäköisyys on suurinta. Tupakoinnin alkamisen todennäköisyys vähenee iän myötä ja on erittäin pieni enää 18. ikävuoden jälkeen. 8. Oikein. Mitä nuorempana tupakointi ja alkoholin käyttö aloitetaan, sitä suurempi riski on, että nuoret ajautuvat myös muunlaisiin ongelmiin, kuten koulunkäynti vaikeuksiin, suojaamattoman seksin harrastamiseen tai muihin päihdyttävien aineiden käyttöön liittyviin ongelmiin. 9. Väärin. Tutkimusten mukaan, lapset kantavat suurta huolta vanhempiensa terveydestä, jos he tupakoivat. 13

14 Uskotko näihin väittämiin? Lapsille, jotka tupakoivat ja juovat alkoholia, voi aiheutua monia haitallisia seurauksia. Osa ongelmista voi ilmetä välittömästi tai lyhyellä aikavälillä, osa vasta kuukausien tai jopa vuosien kuluttua. Lapsi saattaa kohdata ongelmia henkilökohtaisissa ystävyyssuhteissaan. Lapsen koulunkäynnissä voi ilmetä oppimis- ja ihmissuhdevaikeuksia. Lapsi voi joutua onnettomuuteen tai väkivallan uhriksi. Lapsi saattaa kokeilla myös huumeita. Lapsi saattaa väärinkäyttää lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Lapsi saattaa ajautua suojaamattoman seksin harrastamiseen tai joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Lapsi voi syyllistyä rikokseen. Lapsella saattaa ilmetä tunne-elämän häiriöitä. Lapsen fyysinen kehitys voi hidastua. Lapsella saattaa esiintyä vakavia terveysongelmia. Lapselle voi tulla myös muita riippuvuuksia. 14

15 Tutkimustietoa Ihmissuhdeongelmat Nuorilla, jotka tupakoivat ja juovat alkoholia, on usein henkilökohtaisissa ihmissuhteissaan muita enemmän vaikeuksia. He saattavat menettää ystäviään, eristäytyä perheestään ja joutua hankaluuksiin vanhempiensa, opettajien tai muiden aikuisten kanssa. Kouluelämän vaikeudet Tupakointi ja alkoholin käyttö yhdistyvät muistihäiriöihin, haluttomuuteen menestyä koulussa, luvattomiin koulupoissaoloihin, uniongelmiin ja huonoon keskittymiskykyyn tekijöihin, jotka vaikuttavat koulutyöskentelyyn, halukkuuteen jatkaa opintoja ja pärjäämiseen myös tulevaisuudessa. Onnettomuudet Alkoholin juomisesta aiheutuvan harkintakyvyn ja kontrollin alentuminen johtavat siihen, että monet tutut liikkumismuodot muuttuvat vaarallisiksi. Pyöräily, rullaluistelu, skeittailu, laskettelu, surffaus jopa kävely päihtyneenä liikuttaessa riski kasvaa välittömästi. Nuoret, ja erityisesti pojat, ottavat myös helpommin erilaisia temppuiluriskejä alkoholin vaikutuksen alaisena. 15

16 Muiden päihteiden, kuten huumeiden, käyttö Nuoret, jotka tupakoivat ja juovat alkoholia, ovat tutkimusten mukaan muita alttiimpia kokeilemaan ja käyttämään muitakin päihdyttäviä aineita, kuten huumeita tai lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Seksikokemukset Alkoholi heikentää harkintakykyä. Sen vuoksi nuoret, jotka juovat alkoholia, ajautuvat muita useammin esimerkiksi suojaamattomiin yhdyntöihin. Hankaluudet virkavallan kanssa Runsaaseen alkoholin käyttöön voi pahimmassa tapauksessa liittyä ilkivaltaa, väkivaltaisuutta tai näpistelyä. Harkintakyvyn pettäessä myös leikkimielisiksi tarkoitetut tempaukset voivat johtaa rikoksiin (nimikylttien varastamiset, omaisuuden vahingoittaminen, töhriminen jne). Tunne-elämän häiriöt Tupakoinnin ja alkoholin käytön on havaittu liittyvän masennusoireisiin ja masennukseen. Nuoret voivat kokea alakuloisuutta ja masennusta ja sen seurauksena alkavat tupakoida ja juoda alkoholia, eli hakevat päihteistä ratkaisua, lohtua ja mie- 16

17 lihyvää. Toisaalta näiden päihteiden käyttö voi myös ennustaa masentuneisuutta. Jos nuoret välttävät arkielämän vaikeuksien ja pettymysten käsittelyä käyttämällä aina päihteitä selviytymiskeinonaan, he eivät ehkä koskaan opi elämänhallinta- ja selviytymistaitoja elämässään. Fyysisen kehityksen hidastuminen Tupakoinnin ja alkoholin vaikutukset ovat nuorilla voimakkaampia kuin aikuisilla. Niiden käyttö voi hidastaa kehitystä, esimerkiksi pituuskasvua ja keuhkojen sekä aivojen normaalia kehitystä. Niillä voi lisäksi olla monia tieteelle vielä tuntemattomia haittavaikutuksia elimistöön. Tupakoivat ja alkoholia käyttävät nuoret ovat usein myös fyysisesti vähemmän aktiivisia ja huonommassa kunnossa kuin muut keskimäärin. Vakavat terveyshaitat Tupakointi ja alkoholin käyttö voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja jo niiden kokeilut altistavat riippuvuuden syntyyn. Tupakka aiheuttaa sydäntauteja, syöpää ja keuhko-ongelmia sekä voimakkaan riippuvuuden. Alkoholi vaurioittaa pysyvästi aivohermosolujen toimintaa ja maksaa. Nuuska altistaa suu- ja kurkunpääsyövälle ja aiheuttaa hampaiden kiinnityskudosten löystymistä sekä voimakkaan riippuvuuden. Nouseva terveyshaitta on myös lihavuus säännöllisesti alkoholia käyttävät saattaavat lihoa pelkästaan alkoholista saaadun ylimääräisen energian vuoksi. Alkoholi voi myös heikentää ravintoaineiden imetymistä. 17

18 18

19 Lapsi muuttuu nuoreksi Lapsuuden siirtymävaihe varhaisnuoruuteen alkaa noin vuoden iässä. Se on elämänvaihe, joka on täynnä myllerrystä ja muutosta. Niin pitää ollakin sen myötä lapsesta tulee itsenäinen ja vähitellen oman tiensä kulkija. Irtiotto vanhemmista on toisilla voimakkaampaa kuin toisilla. Jokainen on oma persoonansa, eikä kaikilla välttämättä ole suuria murrosiän muutoksia lainkaan. Lapsen aikuistumisessa on tärkeää erottaa ruumiillinen aikuistuminen ja psykososiaalinen aikuistuminen toisistaan. Nykylapset aikuistuvat ruumiillisesti varhaisemmin kuin vanhempansa. Murrosikäisten kasvupyrähdys, kuukautiset ja siemensyöksyt alkavat noin vuotta nuorempina kuin luvuilla useimmiten vuoden iässä. Suuret yksilöjen väliset erot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Kasvupyrähdys ja muut muutokset voivat alkaa jo 10 vuoden iässä, mutta myös vasta vuotiaana. Pojat varttuvat ruumiillisesti aikuisuuteen keskimäärin lähes vuoden tyttöjä myöhemmin. Vaikka ulkonäkö aikuistuu aikaisempia sukupolvia varhemmin, se ei tarkoita sitä, että lapset kypsyisivät myös psyyk- 19

20 kisesti ja sosiaalisesti nopeammin aikuisiksi luvun lapset kypsyvät ottamaan aikuisen vastuuta omasta elämästään keskimäärin hieman vanhempina kuin aikaisempien sukupolvien lapset. Poikkeuksellisen pitkä lapsuus on ihmiselle lajityypillisesti ominaista. Lasten ja nuorten kehityksen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tutkijat ovat vakavasti huolestuneita lasten liian varhaisesta sosiaalisesta aikuistamisesta. Lapsesi käy murrosiän vaiheet läpi joka tapauksessa. Ota joskus vaikealtakin tuntuva elämänvaihe myönteisenä haasteena vastaan. Muutu myös itse: ole valppaampi, mutta samalla ymmärtäväisempi. Lapsesi tarvitsee sinua erityisen paljon juuri myllerrysten aikana, vaikka ei sitä sinulle näytäkään. Nuori kyseenalaistaa sanomamme Aikuisten kyseenalaistaminen sekä neuvojen ja kritiikin vastustaminen ovat kaikki osa murrosiän kehitystä. Nuoret alkavat ajatella loogisemmin ja pohdiskelevat yhä enemmän tulevaisuuttaan. Tämän seurauksena he kyseenalaistavat ne uskomukset ja arvot, jotka ovat siihen asti hyväksyneet. Nuoret tarvitsevat kuitenkin yhä vanhempiaan, heidän tukeaan ja hyväksyntäänsä. Samalla he pyrkivät löytämään tasapainon itsenäisyyden ja riippuvuuden välillä, mutta eivät aina tiedä, miten se onnistuisi. Tämä osaltaan selittää nuoren ristiriitaisen käytöksen; nuoret saattavat välillä olla hyvinkin uhmakkaita, mutta seuraavassa hetkessä taas ymmärtäväisiä ja kilttejä. 20

21 Tuskin missään muussa elämänvaiheessa ystävyyssuhteet ovat yhtä tärkeitä ja läheisiä kuin nuoruudessa. Nuoret saattavat viettää tuntikausia jakaen ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten nuorten kanssa. Sähköinen viestintä mahdollistaa katkeamattoman kontaktin ja virtuaalitodellisuus tekstiviestit, mese, chat, Facebook tekevät keskustelun mahdolliseksi myös tuntemattomien kanssa. Oleminen muiden nuorten kanssa auttaa nuoria jäsentämään asioita, joita he kokevat. Sen vuoksi nuoret saattavat kokea kielteisenä kaiken sen, mikä erottaa heidät ystävistään. He haluavat olla hyväksyttyjä ystäviensä keskellä. Se on eräs syy, mikä saattaa johtaa tekemisiin, joita he eivät välttämättä sisimmässään tahdo. Tupakointi ja alkoholin juominen saattavat olla hyväksytyksi tulemisen rituaaleja. Ulkonäöllä viestitetään Nuoret kommunikoivat kehonsa avulla. Toisaalta he kokevat epävarmuutta muuttuvasta kehostaan, toisaalta he kokevat vallantunnetta omaan kehoonsa. Sitä käytetään hyödyksi ja joskus kehoon liittyvä valta viedään äärimmäisyyksiin. Hius-, vaate-, meikkaus-, lävistys- tatuointi-ynnä muut kokeilut ovat osa nuoren fantasiamaailmaa ja yritystä löytää itseään. Nuoren kiinnostukseen omaa kehoa kohtaan kannattaa suhtautua tyyneydellä, jopa huvittuneisuudella. Vaikka nuoren ulkonäkö olisi kuinka hurja hyvänsä, sitä ei kuitenkaan saa koskaan halventaa. Pystytukka muuttuu kyllä aikanaan tavan- 21

22 omaiseksi ja lävistykset vähenevät kaikella on aikansa. On hyvä, jos voitte myönteiseen sävyyn keskustella ulkonäköön liittyvistä asioista ja uskallatte kertoa omat mielipiteenne. Oikeus mielipiteensä on kaikilla samanlainen ja jokaisen mielipidettä on kunnioitettava. Painiskellessaan identiteettiensä kanssa nuoret saattavat antaa itsestään hyvinkin epäjohdonmukaisen kuvan. Sanat ja teot ovat yhtenä päivänä yhtä, toisena toista. Tämä kaikki on osa normaalia nuoruuden muutosprosessia. Olemalla tietoinen lapsesi fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista muutoksista, ymmärrät paremmin, mitä vaiheita lapsesi on läpikäymässä ja mitä tekemistä niillä on tupakoinnin ja alkoholinkäytön kanssa. 22

23 Perhe suojaa Perheellä on aina ollut suurin vaikutus lapsen aikuiseksi kehittymiseen. Nykyaika on kuitenkin tuonut perheen rinnalle myös muita tekijöitä, jotka ohjaavat lapsen identiteetin muodostumista. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa televisio, radio, Internet, lehdet, pelit ja monet muut. Myös kansainvälistymisellä on vaikutuksensa. Vaikka perheen vaikuttajan rooli on hienokseltaan heikentynyt, tupakoinnin ja alkoholin käytön suhteen niin ei ole. Perheellä on edelleen vahva vaikutus lapsen päihdekäyttäytymiseen. Perhe suojaa monella tavalla. Tärkeintä on ymmärtää perheen voima ja kunnioittaa sitä. Siitä voimasta syntyy perhesuojaa. Perhe, joka toimii hyvin yhdessä, on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla nuoren päihteettömyyttä voidaan tukea. Toisaalta, yksi elämäsi vaativimmista, mutta samalla suurenmoisimmista tehtävistä on olla kannustava vanhempi nuorelle. Perhesuoja on keskusteluhetkiä, toisten kuuntelemista, välittämistä ja myötäelämistä. Hyvä tapa oppia keskustele- 23

24 Koski P. (2006): Merkitysten ristiaallokossa? suhde terveyteen, alkoholiin ja liikuntaan rakentuu sosiaalisissa maailmoissa. Kirjassa: Puuronen A. (toim.) Terveystaju. Nuoret, politiikka ja käytäntö. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 63. Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere maan nuoren kanssa on opetella hyvä kuuntelemisen taito. Anna nuoren huomata, että kuuntelet häntä kaikissa asioissa. Varmistu siitä, että kuuntelet tarkasti ja kunnioitat hänen mielipiteitään myös silloin, kun olet eri mieltä. Siten opit parhaiten tietämään, mitä nuori tietää ja tuntee. 24

25 Säilytä katsekontakti osoittaaksesi, että todella kuuntelet. Käytä rohkaisevia sanoja hienoa, hyvä, ok, mielenkiintoista, jännä kuulla, kerro lisää ja esitä kysymyksiä pitääksesi keskustelua yllä. Keskustelu katkeaa helposti liiallisella neuvomisella. Käyttäytymällä kuin tietäisit vastaukset kaikkiin kysymyksiin, tai pakottamalla muut hyväksymään omat mielipiteesi ja olemalla liian kriittinen, voit pilata koko kontaktin. Ne ovat varmoja tapoja saada nuori sulkemaan korvansa. Ole avoin ja tietyllä tavalla myös nöyrä keskustellessasi lapsesi kanssa. Erinomainen keino nuorten kanssa keskustellessa on ottaa eräänlainen ulkopuolinen tuomarin asenne. Tuomari kuuntelee aina kumpaakin osapuolta. Ajattele, että sinä olet toinen osapuoli ja lapsesi on toinen. Olette tasavertaisia niin ihmisinä kuin keskustelukumppaneinakin. Jos otat nuoren huolenaiheet vakavasti, hän todennäköisesti kuuntelee sinua, kun sinä puolestasi puhut hänelle jostain itsellesi tärkeästä asiasta. Niiden perheiden, joissa vuorovaikutussuhteet ja avoin keskustelu perheenjäsenten välillä toimii, nuoret tupakoivat ja juovat alkoholia muita vähemmän. Keskinäisen kiintymyksen osoittaminen on myös tärkeää. Jokainen nuori pitää hellästä ja aidon lämpimästä koskettelusta. Fyysinen koskettaminen on tärkeää myös pojille, vaikka he eivät sitä aina näytäkään. Isät ovat äitejä huonompia koskettelutaidoissa ja erityisesti kun kyseessä on poika. Sen vuoksi isien on hyvä opetella fyysisen koskettamisen taitoja ja osoittaa niitä myös pojilleen. Välittämisestä ja hellyydestä huolimatta ristiriitoja tulee joka perheeseen joskus. Yrittäkää välttää riitoja, joissa osa- 25

26 puolet huutavat toisilleen tai nimittelevät toisiaan. Rumat sanat pahoittavat mielen, on sitten kyse aikuisesta tai lapsesta. Rauhoittakaa tilanne omalla hyväksi koetulla tavallanne ja mikä tärkeintä, antakaa anteeksi. Osoittamalla kiintymyksesi, tuen ja hyväksynnän, suojelet lastasi päihteiden käytöltä. Perheen yhteinen ajanvietto on yksi parhaimmista keinoista suojata lasta päihteiden käytöltä. Nykyajan perheet voivat olla kiireisiä, mutta silti löytyy monia tapoja, joiden avulla perhe voi olla yhdessä. Yritä osallistaa nuori mukaan perheen arkiaskareisiin kuten ruoanlaittoon, ostoksille tai siivoushommiin. Anna lapselle myös järjestelyvastuuta juhlien ja tapaamisten organisoimiseksi. Tärkeää on myös varata perheellenne aikaa, jolloin voitte mennä yhdessä elokuviin, urheilukilpailuihin, konsertteihin ym. tai vaikka ulos syömään. Jos nuorella on jo suunniteltua menoa, älä yritä sotkea hänen suunnitelmiaan omilla ehdotuksillasi. Perheenä toimiminen ei aina ole helppoa, mutta yhteenkuuluvuuden tunteen rakentaminen on tärkeää. Kun vietätte aikaa yhdessä, lapselle puhuminenkin on helpompaa. Opitte näkemään toisenne ihmisyyden eri rooleissa: perheenjäsenenä, harrastajana, naapurina ja yhteiskunnan sosiaalisena jäsenenä. Pyri rakentamaan nuoren kanssa asioita, joilla vahvistetaan koko perhettä. Kun teillä on hauskaa yhdessä, tuet nuorta päihteettömyyden tiellä. 26

27 Kerro omat mielipiteesi päihteistä Vanhempien ja lasten avoimet keskustelut tupakasta ja alkoholista sekä niiden käyttöä koskevista säännöistä auttavat lasta pysymään niistä erossa. Nuoret välittävät paljonkin siitä, mitä heidän vanhempansa ajattelevat. Kerro lapsellesi, että koska välität hänestä hyvin paljon, siksi sinulle on tärkeää, ettei hän sekaannu päihteisiin missään muodossa. Etsi tilaisuuksia puhua näistä asioista lapsesi kanssa. Luontevia hetkiä löytyy helposti televisiota katsellessa, koulusta puhuttaessa tai kun näet jonkun juovan alkoholia tai tupakoivan. Kun keskustelet lapsesi kanssa tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä, ole vilpitön, avoin ja teeskentelemätön, ilman syyttelyä tai vihantunteita. Anna myös lapselle mahdollisuus kertoa itse oma näkemyksensä ja suunnata keskustelua häntä kiinnostaviin asioihin. Lapsia saattaa kiinnostaa myös itse kertoa, mitä he tietävät päihteistä, millaista painostusta he ovat kokeneet tai millaisia pelkoja heillä on. Valmistaudu myös vastaamaan lapsen esittämiin kysymyksiin omasta päihteiden käytöstäsi. Keskustele lapsen kanssa päihteidenkäyttöön liittyvistä haitoista. Keskustelkaa myös asioista, joita muiden nuorten juominen ja tupakointi saattavat aiheuttaa, kuten ongelmia koulussa, virkavallan kanssa tai onnettomuuksiin joutuminen. Kerro lapsellesi, miksi sinulle on erityisen tärkeää, että hän ei käytä päihteitä. 27

28 Perheenjäsenten päihteiden käytöllä on merkitystä Lapset omaksuvat tupakoinnin ja alkoholinkäytön mallit sekä niihin suhtautumisen kotoa. Mikäli vanhemmat perheenjäsenet tupakoivat, käyttävät nuuskaa tai juovat alkoholia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös perheen nuoremmat alkavat käyttää niitä. Vaikka jotkut perheenjäsenet tupakoisivat tai joisivat alkoholia, tuskin haluat lapsesi käyttävän näitä. Siksi onkin tärkeää, että kerrot lapselle omat mielipiteesi päihteidenkäytöstä. Keskustele lapsesi kanssa siitä, miksi et halua hänen käyttävän päihteitä. Varmistu myös siitä, ettet tiedostamattasi rohkaise lasta tupakointiin tai alkoholin käyttöön esim. pyytämällä häntä kotona hakemaan sinulle olutta tai tupakkaa tai kaupassa poimimaan olutlaatikon ostoskärryynne. Jos kotonanne on alkoholijuomia - niin kuin useimpien kotona on kerro lapsellesi, että nämä eivät missään tilanteessa ole lasta varten. Niitä ei oteta, ei anneta muille eikä niitä juoda. Osa vanhemmista laittaa alkoholijuomat lukittuun kaappiin estääkseen lapsia pääsemästä niihin käsiksi. On kuitenkin hyvä osoittaa selvästi luottamusta lapseen ja sanoa se myös ääneen: Minä luotan siihen, että sinä et näihin koske. 28

29 Tarkista kuitenkin ensin omat tapasi Joskus vanhemmat saattavat tiedostamattaan edistää lapsen päihteiden käyttöä. Lue alla oleva lista ja ruksaa asiat, joita olet vanhempana joskus tehnyt. Pyytänyt lasta tuomaan sinulle tupakka-askin. Pyytänyt lasta hakemaan sinulle jääkaapista olutta, siideriä ym alkoholia. Sallinut vieraiden tupakoida sisällä talossa. Juonut runsaasti alkoholia juhlissa, joissa lapsesi on läsnä. Jättänyt kertomatta lapselle, mitä ajattelet lasten tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä. Sanonut jotakin sen kaltaista kuin Nyt täytyy saada rööki tai Nyt olisi paukku paikallaan, kun olet ollut väsynyt, stressaantunut tai kiukkuinen. Ottanut alkoholia ja sen jälkeen lähtenyt ajamaan autoa tai venettä Jos merkkasit yhdenkin ruksin, mieti mitä muutoksia sinä ja muut perheenjäsenet voisitte tehdä varmistaaksenne, että ette omalla toiminnallanne edistä lapsen tupakointia ja alkoholin käyttöä? 29

30 30

31 Tupakointia ja alkoholin käyttöä koskevat säännöt Nuoret tarvitsevat rajoja, aivan kuten pienet lapset. Monet nuoret eivät tiedä, onko kotona sääntöjä, koska niitä ei ole tehty selväksi eikä niistä ole keskusteltu tarpeeksi. Sinun täytyy päättää, millaiset säännöt sopivat parhaiten juuri teidän perheellenne. Keskustelkaa vanhempina keskenänne aiheesta ja tehkää alustavia päätöksiä, miten juuri teidän kodissanne toimitaan. Ottakaa sitten nuori mukaan keskusteluun ja pitäkää perhekokous. Aloittaessanne yhteistä keskustelua, kerro aluksi, miksi on tärkeää, ettei nuori tupakoi eikä juo alkoholia. Mitä avoimemmin aiheesta puhutaan, sen parempi. Yhdessä toimiva perhe asettaa selkeät säännöt, valvoo niitä ja varmistaa, että nuori ymmärtää sekä säännöt että niiden rikkomisen seuraukset. Samanaikaisesti myös vastuuta on osattava antaa runsaasti ja luotettava nuoren kykyyn ymmärtää asian vakavuus hänen oman hyvinvointinsa kannalta. Keskustelkaa jokaisesta ehdotuksesta erikseen. Kuuntele nuoren kysymykset ja huolenaiheet niihin liittyen. Tehkää yhdessä päätökset säännöistä ja seurauksista, jos sääntöjä ei noudateta. 31

32 Liiallinen kontrollointi ei kuitenkaan ole viisasta. Luota siihen, että nuori pystyy ottamaan vastuuta niin itsestään kuin muistakin. Kannusta nuorta itsenäisyyteen ja yksilöllisyyteen, mutta osoita, että perheen sääntöjä tulee noudattaa. Ne nuoret, joiden kotona päihteiden käytöstä on selkeät säännöt, tupakoivat ja juovat alkoholia muita vähemmän. Sääntöjen rikkomisen seuraukset Yksi parhaista palkinnoista on kertoa nuorelle, kuinka ylpeä olet siitä, että hän ei polta tupakkaa tai juo alkoholia. Toinen hyvä tapa on antaa nuorelle tunnustusta hänen kypsyydestään tässä päätöksessä. Jotkut vanhemmista antavat nuorelle lisäetuja tai pieniä palkintoja, kuten mahdollisuuden viettää kavereiden kanssa enemmän aikaa tai vaikka lähteä jollekin matkalle. Voit antaa nuorelle myös pienen rahapalkinnon tai lahjan sääntöjen noudattamisesta. Palkinto on hyvä antaa vasta sitten, kun nuori on riittävän vanha, ja jolloin päihdekokeilut tuskin enää alkavat eli esimerkiksi 18-vuotiaana. Kun laadittuja sääntöjä rikotaan, tulee seurausten olla johdonmukaisia ja sellaisia, joita voit oikeasti panna täytäntöön. Esimerkkejä seurauksista ovat vaikka lisätyöt ja kännykän tai tietokoneen käytön kieltäminen. Aikuisilla ja nuorilla on päihteisiin liittyen erilaiset säännöt ja oikeudet. Lain mukaan lapset eivät saa ostaa tupakkaa eikä alkoholia alle 18-vuotiaana. Jotkut kodin säännöistä saattavat koskea sekä aikuisia että lapsia, toiset taas vain lap- 32

33 sia. Alkoholia koskevat säännöt saattavat olla erilaisia kuin tupakointia koskevat säännöt. Jotkut säännöt muuttuvat lapsen varttuessa. Yhdessä perheessä toimivat säännöt eivät välttämättä toimi toisessa perheessä. Alla on esimerkkejä päihteisiin liittyvistä säännöistä. Niitä voi käyttää keskustelun pohjana ja muokata niistä juuri teidän perheellenne sopivat. Esimerkkejä tupakointia ja alkoholin käyttöä koskevista säännöistä: Ei koskaan tupakointia, ei edes kokeiluja. Ei koskaan nuuskakokeiluja eikä nuuskan käyttöä. Ei alkoholia, paitsi kirkossa ripille pääsyn ja ehtoollisen yhteydessä. Ei alkoholia lukuun ottamatta maistiaisia kotona tai juhlissa aikuisten seurassa. Ei alkoholia ennen 18. ikävuotta. Ei mennä koskaan sellaisen auton kyytiin, jonka kuski on juonut vähänkään alkoholia. Ei jäädä sellaisiin juhliin, joissa muut nuoret juovat alkoholia tai tupakoivat. Perheen vanhemmat lapset eivät saa tarjota alkoholia tai tupakkaa nuoremmille sisaruksille. 33

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Sopivaa etäisyyttä etsimässä

Sopivaa etäisyyttä etsimässä Sopivaa etäisyyttä etsimässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto Sopivaa etäisyyttä etsimässä 1 Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Mediakasvatuksen työkirja Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi

Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Maallisten ilojen puutarha - materiaalia seksuaalisuudesta päihdeongelmaisten naisten ryhmäkeskustelun tueksi Seksologian perusteet -koulutus Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 2007 Kehittämistehtävä Pia Piispanen

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s. TASO 3 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80 SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84 YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87 SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.93 OPPILAS OPPILAALLE s.97 TIEDOTUSKAMPANJA s.101 TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Ohjaajan käsikirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Ohjaajan käsikirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön

Lisätiedot

Taso 1: Oma harrastukseni

Taso 1: Oma harrastukseni Aktiviteetti: Harrastukseni Taso 1: Oma harrastukseni Tavoite: Tarpoja oppii ilmaisemaan itseään ja kertomaan itselleen tärkeistä asioista. Ujompikin tarpoja uskaltautuu esiintymään. Vartionjohtajan ohje:

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

Tietoa päihteistä Nurmijärven kodeille

Tietoa päihteistä Nurmijärven kodeille Nuorisotoimi 2006 Tietoa päihteistä Nurmijärven kodeille www.nurmijarvi.fi N uorten terve tulevaisuus on kaikkien yhteinen tavoite. Lisääntyvä, entistä varhaisemmin alkava nuorten päihteiden käyttö ovat

Lisätiedot