Turvallinen elinympäristö on hyvän elämän edellytys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallinen elinympäristö on hyvän elämän edellytys"

Transkriptio

1 TAPATURMAPÄIVÄ KAMPANJAKIRJE TOUKOKUU 2004 Turvallinen elinympäristö on hyvän elämän edellytys Ihmisen hyvinvointi perustuu arjen turvallisuuteen. Elämästä voi nauttia täysipainoisesti vaaroja ennakoiden ja siten, että tilanne pysyy hallinnassa. Tässä meillä suomalaisilla on vielä oppimista. Sen osoittavat suuret tapaturmalukumme. Meillä sattuu huolestuttavan paljon tapaturmia. Erityisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa olemme eurooppalaisessa vertailussa huonolla sijalla. Tapaturmien ehkäisyä mietitään usein vasta sitten, kun tapaturma on jo sattunut. Moni tapaturma sattuu humalassa. Humalatila heikentää arviointi- ja suorituskykyä ja lisää näin tapaturma- ja onnettomuusriskejä. Erityisen riskialttiita ovat ikävä kyllä suomalaiset miehet. Humalassa tapaturmiin kuolleista miesten osuus on 80 %. Heistä suurin osa on vuotiaita. Hyvin osuvasti on todettu monen traagisen onnettomuuden, kuten hukkumisen tai palokuoleman yhteydessä, että kyseessä on yksinäisen miehen viimeinen hätähuuto. Naisten alkoholinkäyttö on myös lisääntymässä, joten on ennustettavissa, että myös naisten tapaturmariskialttius lisääntyy. Tämän vuoden valtakunnallisen, koko tapaturma-alan yhteisen teemapäivän aiheena on alkoholi ja tapaturmat. Tapaturmapäivä järjestetään yhteistyössä alkoholiohjelman kanssa. Päivän teema on hyvin ajankohtainen. Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään määritellyt alkoholipoliittiset linjaukset. Alkoholiohjelma kokoaa yhteistyöhön laajan joukon kumppaneita valtionhallinnosta, kunnista, kirkoista, kansalaisjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. Yhteinen päämäärämme on alkoholista aiheutuvien haittojen vähentäminen yhteiskunnassamme. Yksi tärkeä päämäärä on vähentää onnettomuus- ja tapaturmariskejä. Tässä on turvallisuusalan ja päihdealan toimijoilla hyvä yhteistyön paikka. Nostamalla tapaturmariskit esille voidaan päihdetyötä kehittää, ja samalla kertaa turvallisuusalan toimijat hyötyvät päihdealan asiantuntemuksesta. Meillä elää hyvin sitkeästi myytti humalaisentuurin suojaavasta vaikutuksesta. Haastattelututkimuksessa noin 40 % vastanneista totesi, että humalaisentuuri suojaa tapaturmilta. Tämän harhaluulon taakse voidaan myös paeta vastuuta itsestään ja lähimmäisistä. On todella tärkeää rikkoa tämä myytti ja tuoda esille tosiasiat aivan päinvastaisesta tilanteesta. Tapaturmapäivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tähän. Toivon, että Tapaturmapäivä perjantaina rakentaa yhteistyötä eri tahojen välille ja nostaa suomalaisten tietoisuuteen ennen kaikkea hyvät keinot ja mahdollisuudet vähentää tapaturmia ja onnettomuuksia. Turvallista Tapaturmapäivää Liisa Hyssälä Peruspalveluministeri, Sosiaali- ja terveysministeriö 1

2 Tapaturmapäivä Suomalainen, älä nyt loukkannu. Tapaturmapäivää vietetään tänä vuonna 13. elokuuta. Tässä kirjeessä on Tapaturmapäivän yhteistyötahoille aineistoa paikallisten tapahtumien ja tiedotuksen tueksi. Toivottavasti mahdollisimman monet tahot eri paikkakunnilla järjestäisivät päivän aikana tapahtumia ja tiedonvälitystä yhteistyössä eri organisaatioiden, toimialojen ja hallintokuntien välillä. Toivomme, että ilmoitatte järjestämistänne tilaisuuksista etukäteen, jotta voimme koota listaa Tapaturmapäivän www-sivuille. Tilaisuuksista voi ilmoittaa sähköpostilla Päivän teemana on tänä vuonna tapaturmat ja alkoholi. Päivän slogan on Suomalainen, älä nyt loukkaannu. Kesällä tapahtuu paljon tapaturmia, joista monissa alkoholi on mukana tavalla tai toisella, mm. hukkumisissa, tulipaloissa, myrkytyksissä ja liikenteessä. Tämänvuotinen teemapäivä osuu koulun alkuun, jota jotkut nuoret juhlistavat viikonloppuna kokoontumalla yhteen ja mukaan otetaan usein alkoholia. Elokuu on vielä vilkasta veneily- ja mökkeilyaikaa, joten viikonlopun liikenne on erittäin vilkasta. Perjantai 13. päivä on hyvä ajankohta pysähtyä miettimään alkoholinkäytön riskejä ja turvallisuutta. Radiomainonta ja lehti-ilmoitukset Tapaturmapäivän valtakunnallinen yhteistyöryhmä toteuttaa teemapäivän kampanjaviestintää tiedotusvälineissä. Paikallisradioissa kuuluu radiotietoiskuja. Teemapäivän ilmoituksia näkyy iltapäivälehdissä ja suurimmissa päivälehdissä Tausta-aineisto Tämän kirjeen liitteenä on tyypillisimmistä tapaturmista taustatietoa ja ehkäisyvinkkejä. Mukana on myös Tapaturmapäivän juliste. Tapahtumia varten on mahdollista tilata jaettavaksi postikortteja ja julisteita oheisella tilauslomakkeella. Lomakkeen voi toimittaa Terveyden edistämisen keskukseen Leena Åhmanille, puh , faksi , sähköposti: Pelastustoimen tilaukset Pelastusalan Keskusjärjestöstä puh , faksi , Korttimalli on nähtävissä myös 2

3 Tiedottaminen Valtakunnallinen tapaturmayhteistyöryhmä julkaisee lehdistötiedotteen tapaturmapäivää edeltävällä viikolla. Tiedotteen jakelu on hyvin laaja ja se kattaa valtakunnallisten ja maakuntien tiedotusvälineiden lisäksi myös useimmat paikallislehdet. Paikallisten tilaisuuksien järjestäjien toivotaan olevan myös itse aktiivisia ja tiedottavan paikallisesti teemapäivän tapahtumista. Valtakunnallinen tapahtuma Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Hyvinkäällä Suomen Rautatiemuseon alueella klo Tapaturmapäivän aikana yleisöllä on vapaa pääsy tutustumaan museoon. Päivän ohjelmassa on mm. turvalaitteiden esittelyä, toimintanäytöksiä, musiikkia, turvallisuustehtäviä jne. Kahvitarjoilu aikuisille ja mehua lapsille tunnelmallisessa pakarituvassa ja yli 100 vuotta vanhassa pihamiljöössä. Hyvinkää hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena kuntana kansainväliseen Safe Community verkostoon viime syksynä. Lisätietoja verkostosta Tietolähteitä Lisätietoja löytyy tapaturmapäivän verkkosivujen (www.tapaturmapaiva.fi) lisäksi yhteistyöryhmään kuuluvien organisaatioiden verkkosivuilta. Liikenneturvallisuustilastoja löytyy osoitteesta Paloturvallisuustietoa löytyy osoitteesta ja Muita hyviä tietolähteitä ovat Työsuojelun tietopankki Turvallisuusteko Vuoden 2004 Turvallisuusteko palkinnon saaja julkistetaan tapaturmapäivänä Vuoden 2003 Turvallisuusteko palkinto myönnettiin Keravan kaupungille tunnustuksena pitkäjänteisestä turvallisuustyöstä. Lisätietoja 3

4 Tapaturmapäivä 2005 Vuonna 2005 Tapaturmapäivää vietetään www-sivut Uusi osoite on Antoisaa ja turvallista teemapäivää ja hyvää yhteistyötä kaikille tapaturmapäivän toimijoille! Tapaturmapäivää järjestävät sosiaali- ja terveysministeriön terveys- ja työsuojeluosastot, sisäasiainministeriön pelastusosasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Pääesikunta, Kuluttajavirasto, Stakes, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Turvatekniikan keskus, Terveyden edistämisen keskus, Liikenneturva, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Marttaliitto, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ja Suomen Kuntaliitto. Tätä kirjettä on lähetetty monille tapaturmien ehkäisytyötä tekeville tahoille kuten terveyskeskuksille ja asemille, terveyskasvatuksen yhdyshenkilöille, sosiaalitoimistoille, kuntien terveystarkastajille ja kuluttajaneuvojille, työterveysasemille, kansanterveysjärjestöille, sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksille, työsuojeluhenkilöstölle, palokunnille ja pelastusalan järjestöille, vakuutusyhtiöille, Liikenneturvan alueyksiköille ja kuntien liikenneturvallisuustyöryhmille, kirjastoille sekä järjestäjätahojen valtakunnallisille sidosryhmille. 4

5 Valtakunnallinen tapaturmayhteistyöryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö terveysosasto Ylitarkastaja Merja Söderholm Sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluosasto Ylitarkastaja Hannu Tapola Sisäasiainministeriö pelastusosasto Ylitarkastaja Maija Peltokangas Liikenne- ja viestintäministeriö Yli-insinööri Juha Valtonen Pääesikunta Insinööri Veikko Kalliomäki Kuluttajavirasto Toimituspäällikkö Anneli Pacius Stakes Projektisihteeri Sari Kautto Työterveyslaitos Tutkimusinsinööri Pia Perttula Työturvallisuuskeskus Projektikoordinaattori Päivi Rauramo Turvatekniikan keskus Viestintäpäällikkö Willy Toiviainen Terveyden edistämisen keskus Suunnittelija Kaarina Tamminiemi Marttaliitto Suunnittelija Teija Jerkku Liikenneturva Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viestintäpäällikkö Liisa Joutsi Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Tiedotuspäällikkö Joona Vuorenpää Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Työturvallisuustutkija Mika Tynkkynen Suomen Kuntaliitto Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

6 TAPATURMAT JA ALKOHOLI Suomalaisille sattuu vuosittain lähes miljoona tapaturmaa Joka viidennelle (19 %) vuotiaalle suomalaiselle ( henkilölle) aiheutui vuonna 2003 fyysinen vamma tapaturmasta tai väkivallasta Joka vuosi yli suomalaista joutuu tapaturmaan, joihin liittyy alkoholi Alkoholiin liittyviin tapaturmiin joutuvat yleensä nuoret miehet. Ikäryhmässä vuotiaat joka kolmas mies ilmoittaa joutuneensa tapaturmaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tapaturmista, joissa alkoholi on mukana noin puolet on kaatumisia ja liukastumisia. Tavallisimpia alkoholinkäyttöön liittyviä tapaturmia ovat erilaiset venähdykset ja ruhjeet, haavat, palovammat sekä luunmurtumat Osa tapaturmista syntyy oman humaltumisen seurauksena ja osa välillisesti väkivaltaisuuden kautta Alkoholi oli myötävaikuttavana tekijänä joka kolmannessa tapaturmaisessa kuolemassa Vuonna 2002 päihdyksissä tapaturmaan kuoli 844 henkilöä, joista 338 kuoli alkoholimyrkytykseen Vuonna 2002 lähes kaikki saunan kuumuuteen kuolleet olivat päihtyneitä. Joka toinen tulipalossa kuollut, hukkunut ja kylmään jäänyt, oli alkoholin vaikutuksen alainen. Hukkumisista tapahtui päihdyksissä 60 % Alkoholiin liittyviin tapaturmiin kuollaan nuorempina kuin tapaturmiin muutoin Alkoholimyrkytyskuolleisuus painottuu keski-ikäisiin ja ikääntyviin miehiin Alkoholin aiheuttamat tapaturmat edellyttävät usein pitkäkestoista sairaalahoitoa, joka on yhteiskunnalle kallista. Seuraukset saattavat olla uhrille vakavat, varsinkin kallovammojen yhteydessä, ja usein päihtynyt aiheuttaa vammoja paitsi itselleen myös muille. Kansanterveysohjelman Terveys 2015 yhtenä päätavoitteena on alentaa nuorten aikuisten miesten tapaturmaista ja väkivaltaista kuolleisuutta kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta. Jo 0,35 promillen veren alkoholipitoisuus nostaa tapaturmariskiä selvästi. Puolen promillen humalatilassa onnettomuusriski on jo 3 5 kertainen ja puolentoistapromillen humalassa moninkymmenkertainen. 6 Lähteet: Suomalaisen turvallisuus 2003 Tilastokeskuksen kuolemansyytilasto Uhritutkimus 1997 Terveyssanomat 6/03 Humala ja sen haitat, Duodecim 112 (1996)

7 HUMALAISENTUURI SUOJAA USEIN TAPATURMILTA? Suomalaisten suhtautumista turvallisuuteen on tutkittu Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko tutkimuksessa, Tilastokeskus Tutkimuksesta kävi ilmi, että myytti humalaisentuurista elää vielä vahvana suomalaisten mielissä: 38 % miehistä ja 44 % naisista on sitä mieltä, että humalaisentuuri suojaa usein tapaturmilta Tapaturmatilastot antavat asiasta toisenlaisen kuvan TAPATURMIEN JA VÄKIVALLAN MÄÄRÄ Lähde: Suomalaisten turvallisuus 2003, OPTULA, PAKK 2004 Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan määrä vuosina 1980, 1988, 1993, 1997 ja (Tilastoyksikkönä tapaturma tai väkivallanteko. Kohderyhmä vuotiaat) TAPATURMAISET KUOLEMAT VUONNA HENKEÄ KOHTI Tanska 1999 Islanti 1998 Lähde: Health Statistics in the Nordic countries, NOMESCO

8 ALKOHOLISTA JA TERVEYDESTÄ Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa monella tavalla haitallisesti. Runsaasti käytettynä alkoholi heikentää elimistön vastustuskykyä, ärsyttää mahalaukun limakalvoa, vaurioittaa mahaa ja voi aiheuttaa hengenvaarallisen haimatulehduksen. Se mm. tuo kaloreita, jotka aiheuttavat lihavuutta, nostaa verenpainetta, häiritsee hiilihydraattiaineenvaihduntaa, suurentaa riskiä sairastua osteoporoosiin, tasapaino heikkenee ja infektioriski suurenee. Pitkäaikainen alkoholin suurkulutus aiheuttaa hormonihäiriöitä, hedelmättömyyttä ja impotenssia. Ikä vaikuttaa elimistöön, ja siten myös alkoholin vaikutukset poikkeavat eri ikäisillä jonkin verran toisistaan. Alkoholin humalluttava vaikutus on iäkkäillä ja nuorilla suurempi kuin keski-ikäisillä. Alkoholin vaikutuksen alaisena ja varsinkin krapulassa sekä sydämen rytmihäiriö että äkkikuolemariski lisääntyvät. Alkoholi altistaa mm. nestetasapainohäiriöille sekä aiheuttaa verensokerin laskua. Alkoholi altistaa ihmistä tapaturmille sekä fyysisesti että henkisesti. Keskushermoston toimintaan vaikuttavana aineena alkoholi häiritsee motoriikkaa sekä koordinaatio- ja suorituskykyä. Alkoholi sumentaa myös ajattelua. Tällöin arviointikyky ja terve harkinta usein pettävät. Tästä seuraa, että riskinottohalu kasvaa. Jo pienikin alkoholimäärä voi olla ratkaiseva. Tutkimukset osoittavat, että jo 0,35 promillen veren alkoholipitoisuus nostaa onnettomuusriskiä selvästi. Puolentoista promillen humalassa tapaturmariski on monikymmenkertainen. Raskaus ja alkoholi Lapsi voi saada ensikosketuksensa alkoholiin jo sikiövaiheessa äidin kohdussa ollessaan, jos äiti raskautensa aikana käyttää alkoholia. Alkoholi läpäisee istukkaa helposti ja näin ollen kulkeutuu napanuoran kautta suoraan sikiön verenkiertoon ja lapsiveteen. Sikiön veren alkoholipitoisuus nousee jo viidessä minuutissa samalle tasolle äidin veren kanssa. Mitä enemmän äiti juo, sitä enemmän alkoholi vaikuttaa myös sikiöön. Sikiön maksa ei ole vielä niin kehittynyt, että se pystyisi polttamaan alkoholia juuri lainkaan, joten alkoholi siirtyy sikiön verenkierrosta takaisin äidin maksaan hajoamaan. Äidin alkoholinkäyttö raskauden aikana on tietenkin aina haitallista, mutta varsinkin runsas kertajuominen tai jatkuva alkoholinkäyttö aiheuttaa suurella varmuudella sikiölle kehitysvaurioita. On jopa mahdollista, että lapsi on syntyessäänkin humalassa, jos äiti on nauttinut runsaasti alkoholia juuri ennen synnytystä. Etenkin pienet lapset saattavat vahingossa tulla nauttineeksi alkoholia tai muuta alkoholia sisältävää ainetta. Jo pieni määrä alkoholia lapsen elimistössä voi aiheuttaa alkoholimyrkytyksen ja jopa kuoleman. Lasten suhtautuminen alkoholiin Lasten suhtautuminen alkoholiin muuttuu ratkaisevasti kun he tulevat n vuoden ikään. Alle 10-vuoden iässä vallitseva käsitys alkoholista on vielä kielteinen, mutta murrosikään tultaessa suhtautuminen suurella osalla nuorista muuttuu myönteiseksi. Nuoreen ja hänen omiin juomistapoihinsa vaikuttaa vanhempien asenteet alkoholiin ja vanhempien mahdollinen alkoholinkäyttö. Omilta vanhemmilta nuori voi oppia raittiuden, kohtuukäytön tai alkoholistisen juomismallin. Helposti vanhemmilta voi myös oppia tavan, jossa alkoholia käytetään aina ongelma- ja kriisitilanteiden ilmaantuessa. 8 Lähteet: Humala ja sen haitat, Duodecim 112 (1996) Terveysanomat 6/03

9 NUORET, ALKOHOLI JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT Suomi on nuorten humalajuomisen kärkimaita Euroopassa vuotiasta suomalaisnuorista useampi kuin joka viides (22%) juo itsensä tosihumalaan kerran kuukaudessa. Yhdeksäsluokkalaisista noin 60 % on ollut ainakin kerran elämänsä aikana tosi humalassa. Viikoittain alkoholia juo 20% nuorista. Sukupuolten väliset erot juomatavoissa ovat vähäisiä. Nuori ei kestä alkoholia aikuisen tavoin Keskushermoston toimintaan vaikuttavana aineena alkoholi laskee suorituskykyä ja sumentaa ajattelua. Juomisen vaikutuksesta motoriikka häiriintyy ja arvostelukyky pettää, mutta riskinottohalu kasvaa. Verrattain vähäinenkin määrä alkoholia veressä heikentää ihmisen toimintakykyä. Puolen promillen humalatilassa onnettomuusriski on jo 3-5-kertainen normaaliin verrattuna. Nuori, alkoholiin tottumaton ja elopainoltaan kevyehkö ihminen pääsee näihin promillelukemiin jo parilla siiderillä. Nopeassa tahdissa tyhjään vatsaan juotu viinipullo voi viedä nuoren hengenvaaralliseen myrkytystilaan. Juominen lisää tapaturman ja väkivallan riskiä Vähintään joka kymmenennessä vapaa-ajan tapaturmassa alkoholilla on osuutta asiaan. Nuorten keskuudessa erityisesti väkivaltakokemukset ovat voimakkaassa yhteydessä alkoholin käyttöön. Runsaasti alkoholia juovat nuoret raportoivat itsensä väkivallan tekijöiksi 5-7 kertaa ja uhreiksi 2-3 kertaa muita nuoria useammin. Viikoittain rankasti alkoholia käyttävistä 15-vuotiaista pojista lähes puolella on uhrikokemuksista. Tytöillä alkoholin juominen lisää myös seksuaalisen väkivallan riskiä. Yhdeksäsluokkalaisista runsaasti alkoholia käyttävistä helsinkiläistytöistä 17 % raportoi väkivaltaisista seksiuhrikokemuksista. Miten vältän onnettomuuden? Paras tapa välttää joutumasta alkoholiehtoisiin tapaturmiin on olla juomatta alkoholia. Laki kieltää alkoholin myymisen ja välittämisen alaikäiselle. Silti vuotiaista suomalaisista vain 23 prosenttia ilmoittaa olevansa täysin raittiita. Erityisen riskialtista alkoholin käyttö on liikenteessä, niin teillä kuin vesilläkin. Humalassa kaupungin yöhön lähteminen on myös huono idea. Hankeen sammuminen tai väkivallanteon uhriksi joutuminen ovat todellisia riskejä. Selviytyjän vinkkejä kiitos ei alkoholia älä ole yksin, porukassa on hauskempaa ja turvallisempaa pidä huoli kavereistasi lähde pois riitatilanteesta tunne taitosi, älä yliarvioi kykyjäsi tiedä missä liikut turvallisesti älä mene humalaisen kuljettajan kyytiin suojaa itsesi (mm. oikea vaatetus, kondomi, turvavyö, kypärä, pelastusliivit) älä hae jännitystä elämääsi riskinotosta 9 Lähteet: Nuorten terveystapatutkimus Savolainen, J., Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2004 teksti Leena Sipinen, Terveys ry

10 PUHALLA NOLLA! Alkoholi lisää liikenteessä virheiden määrää ja onnettomuusriskiä. Kuljettajan tarkkaavaisuus heikkenee ja arviointivirheitä ilmenee jo 0,2 promillen humalassa. Kun alkoholimäärä kuljettajan veressä lisääntyy, nousee onnettomuusriski nopeasti yli kymmenkertaiseksi selvään kuljettajaan verrattuna. Alkoholi vaikuttaa myös arvostelukykyyn. Humaltunut kuljettaja ottaa usein suurempia riskejä ja ajaa aggressiivisemmin kuin selvä ajaja. Uusilla kuljettajilla alkoholi vaikuttaa ajamiseen vielä voimakkaammin kuin kokeneilla, koska alkoholi vaikuttaa juuri niihin ajamisen taitoihin, jotka eivät ole uusilla kuljettajille vielä automatisoituneet. Kun ajat, et ota Alkoholin vaikutus on yksilöllistä. Sen imeytyminen vereen riippuu mm. juomien väkevyydestä, juojan painosta, sukupuolesta ja juomiseen käytetystä ajasta. Alkoholi poistuu verestä palamalla tasaisella nopeudella. Saunomisella tai kahvinjuonnilla sitä ei voi nopeuttaa. Joillakin maksa polttaa alkoholia neljä grammaa tunnissa, toisilla kymmenen grammaa tunnissa. Koska alkoholin poistumista verestä on vaikea laskea, yksinkertaisempaa on suosia linja, että kun ajaa, ei ota ollenkaan. Rattijuopumus on Suomen tieliikenteessä edelleen merkittävä turvallisuusriski. Joka neljäs tieliikenteessä menehtynyt on kuollut onnettomuudessa, jossa joku osapuolista on ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Joka viidennessä liikennekuolemassa kuljettaja on ollut rattijuoppo. Humalassa ajetut kilometrit ovat lisääntyneet. Joka 100. autoilijan on arvioitu ajavan alkoholin vaikutuksen alaisena. Joka 480. autoilijan veren alkoholipitoisuus ylittää rattijuopumuksen rangaistavuuden rajan eli 0,5 promillea. Vuosittain jää kiinni noin rattijuoppoa. Rattijuopumuksen raja ja seuraamukset Moottoriajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos hänen veressään on alkoholia vähintään 0,5 promillea, ja törkeään rattijuopumukseen, jos hänen veressään on alkoholia vähintään 1,2 promillea. Rattijuopumus on aina rangaistavaa. Lyhytkin humaltuneena ajettu matka esimerkiksi parkkipaikalla voi johtaa tuomioon. Myös auton luovuttaminen juopuneelle on rikos. Rattijuopumuksesta tuomitaan sakkoja tai vankeutta, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta. Törkeästä rattijuopumuksesta rangaistus on vähintään 60 päiväsakkoa ja enimmillään kaksi vuotta vankeutta. Vamman tai kuoleman aiheuttaminen lisää rangaistusten kokonaismäärää. Auton luovuttamisesta juopuneelle rangaistaan sakolla tai enintään vuoden vankeudella. Rattijuoppo määrätään yleensä myös ajokieltoon. Jos sen pituus on yli kuusi kuukautta, ajokortin saa takaisin vasta uuden kuljettajatutkinnon jälkeen. Ajokieltoja suunnitellaan pidennettäviksi. Vakuutuskorvausten menettäminen Rattijuoppo voi menettää oikeutensa vakuutuskorvauksiin. Törkeässä rattijuopumuksessa henkilö menettää ne kokonaan. Lisäksi hän joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle korvaussumman, jonka yhtiö on maksanut matkustajille ja ulkopuolisille. Myös rattijuopon matkustaja voi menettää vakuutuskorvaustaan, jos hän on ollut tietoinen kuljettajan humalatilasta. Jos kyse ei ole törkeästä rattijuopumuksesta, liikennevakuutus korvaa osan vahingoista kuljettajan promillemäärästä riippuen. Ajokorttia ei saa myöntää tai uudistaa päihderiippuvaiselle henkilölle, joka ei kykene olemaan ajamatta päihtyneenä. Aikaisemmin alkoholista riippuvaiseksi todetun henkilön ajokorttia ei uudisteta ilman lääkärin lausuntoa. Hoitoonohjaus tapahtuu poliisin ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyönä. 10 Lisätietoja Liikenneturva, puh. (09)

11 VIISAASTI VESILLÄ Viina on upottanut monta venettä ja uimaria. Noin 60 % kaikista hukkuneista on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Tyypillinen humalassa hukkuja putoaa veneestä, joutuu veden varaan veneen kaatuessa tai arvioi uintimatkan väärin. Tunnetuin hukkumislaji on varmaan sepalus auki veneestä tippuminen. Suurin osa hukkuneista on keski-ikäisiä miehiä, jotka ovat liikkeellä tutuilla järvivesillä. Pelastusliivejä ei näissä tilanteissa käytetä. On arvioitu, että yhdeksän kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut käyttämällä pelastusliivejä. Suomalaiset suhtautuvat erilailla eri liikennelajeihin. Vesiliikenteessä alkoholin käyttöä pidetään hyväksytympänä kuin tieliikenteessä. Humalassa moottoriveneellä ajettaessa kiinnijoutumisen riski arvioidaan selvästi pienemmäksi kuin tieliikenteessä. Kanssaihmisten kontrolli ei myöskään toimi vesiliikenteessä niin kuin maanteillä. Alkoholia nauttineista veneilijöistä 83 %:lla veren alkoholipitoisuus ylitti 1,0 promillea, joka on vesiliikennejuopumuksen promilleraja. Sen lisäksi että alkoholi on riskitekijä vesillä, alkoholia käytetään myös rannalla ja laiturilla oleillessa sekä saunomisen yhteydessä. Hukkumisonnettomuus on aina monen tekijän summa. Humala lisää riskiä huomattavasti. Humalatila heikentää arviointikykyä, reaktionopeutta ja liikkeiden hallintaa. Venettä kuljetettaessa tai uidessa vähäinenkin alkoholimäärä on riski. Alkoholia nauttineena ei useinkaan huomaa suorituskykynsä heikentymistä. Silloin otetaan turhia riskejä ja arvioidaan väärin tilanne. Nuorten miesten väliseen mittelöön kesäaikaan kuuluu usein uintikilpailuja, joihin ryhdytään juhlimisen myöhäisinä vaiheina. Vesille lähtevän tulisi ottaa myös huomioon, että juhlintaa seuraavana aamuna veressä voi olla vielä reilusti alkoholia, joten vesille ei kannata lähteä. Lisätietoja: Terveyden edistämisen keskus, Kaj-Mikael Wredlund, puh Uusin tutkimus: Kuolemaan johtaneet veneilyonnettomuudet vuosina Poliisin veneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimina. Sisäasianministeriön sisäinen turvallisuus-julkaisusarja

12 TULIPALOT SYTTYVÄT USEIN JUOVUSPÄISSÄ Viimeiset sauhut rankanpuoleisen illan jälkeen ovat koituneet monen suomalaisen kuolemaksi. Juhlimisesta uupunut torkahtaa, ja tupakka tipahtaa helposti syttyvälle materiaalille. Silti edes syttymistä ei tarvita kohtalokkaaseen lopputulokseen, sillä hyvin harvoin tulipalossa kuollaan tai vammaudutaan liekkien takia. Vaarallisinta on savu, ja salakavalimpia ovat palokaasut. Myös kuumalle liedelle jäänyt yöpala on yleinen syy tulipaloissa. Usein palokunnan kutsuu naapuri. Ilman toimivan palovaroittimen hälytysääntä tuskin hänkään. Valtaosa kuolemaan johtaneista tulipaloista on asuntopaloja. Paloissa kuolleiden määrä on Suomessa suuri moniin muihin maihin verrattuna. Tulipaloja syttyy vuosittain noin Niistä asuntopaloja on Palokuolemia on viime aikoina ollut vuosittain noin 90. Sairaaloissa hoidetaan vuosittain ihmistä palovammojen vuoksi. Heistä 60 prosentilla vammat ovat vakavia. Palokuolemat ovat miesten laji. Pahin riskiyhdistelmä on keski-ikäinen mies, alkoholi, tupakka ja sänky. Palokuolemauhreista 74 prosenttia on miehiä. Miesten palokuolemariski on keskimäärin kolminkertainen naisiin verrattuna. Riski alkaa kasvaa jo 20 ikävuodesta ylöspäin ja on eläkeiässä miehillä naisiin verrattuna nelinkertainen. 12

13 Kaikista palokuoleman uhreista 60 prosenttia on alkoholin vaikutuksen alaisia, miehistä 79 prosenttia ja naisista 47 prosenttia. Päihtyneistä uhreista valtaosa on tuhdissa, yli 1,5 promillen humalassa. Vuonna 2003 kolmanneksessa palokuolematapauksista syttymissyynä oli tupakointi. Tulen kanssa askarointi on riskialtista erityisesti humalassa. Kynttilöitä ja muita juhlatulia poltetaan usein, kun ollaan juhlamielellä. Elävä tuli saattaa kuitenkin jäädä illan edistyessä vahtimatta. Myös liesipaloissa alkoholilla on osuutensa. Juovuksissa unohdetaan usein ruoka kuumalle sähköliedelle tai ollaan muuten varomattomia lieden kanssa. Liedet ovat yleisin sähköpaloja aiheuttava laiteryhmä. Sähköliesi jää helposti päälle ja aiheuttaa keittiöpalon. Myös puhdistamaton ja pinttyneen rasvainen liesituulettimen suojaritilä lisää paloriskiä, samoin lieden ympärillä olevat helposti syttyvät materiaalit. Häkä aiheuttaa juhlijalle oman uhkansa, jos on takka tai mahdollisuus puulämmitykseen. Värittömän ja hajuttoman häkäkaasun aiheuttamat onnettomuudet ovat yleistymään päin. Tulisijan käyttö on hyvä opetella, jotta ei aiheuta vaaratilannetta, esimerkiksi sulkemalla peltejä liian aikaisin. Palokuolemien ja -tapaturmien vähentäminen onnistuu parhaiten omatoimisella varautumisella. Palovaroitinten tuleminen pakollisiksi vähensi palokuolemien määrää. Vuonna 2003 palokuolemat olivat taas noususuunnassa. Tämä saattoi johtua siitä, että ihmiset eivät ole pitäneet palovaroittimia toimintakunnossa. Tilaan, jossa on tulisija, kannattaa hankkia myös häkävaroitin. Varoittimet eivät auta pelastautumaan, jos niitä ei ole asennettu kattoon oikein ja jos niissä ei ole paristoja. Varoittimen ääni on voimakas ja läpitunkeva, mutta voimakkaassa humalatilassa ei välttämättä havahdu siihenkään. Siksi on tärkeää, että palovaroitin on toimintakunnossa/palovaroittimessa on toimiva paristo, jotta se piippaisi hätätilanteessa, että edes naapuri kuulee sen hälyttävän ja kutsuu palokunnan sammuttamaan tulipalon. Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Liisa Joutsi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, puh. (09) , Sähköpalot: Viestintäpäällikkö Willy Toiviainen, TUKES, puh. (09) , Tiedottaja Juha Hassila, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, puh. (09)

14 PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄ ON RISKI MYÖS TYÖTOVEREILLE Päihteiden väärinkäyttö työpaikalla ei ole riski vain työntekijälle itselleen, vaan myös työtovereille ja usein työpaikan ulkopuolisillekin. Päihtyneenä työskentelevä asettaa itsensä ja työtoverinsa alttiiksi tapaturmalle ja työkyvyn menetykselle. Samalla hän voi olla häiriötekijä koko työyhteisölle. Kuitenkin työyhteisö usein suojelee päihteiden käyttäjää, vaikka tämä ei kykene täysipainoiseen työsuoritukseen. Pahimmillaan jatkuva päihteiden käyttö saattaa aiheuttaa työyhteisössä uupumista ja lähes aina se johtaa keskinäisen luottamuksen menettämiseen. Suomessa alkoholin työnteolle aiheuttamia haittoja on tutkittu vähän. Alkoholisairaudet kuitenkin lisääntyvät ja yhä useammin alkoholi on syynä myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Työpäiviä alkoholin vuoksi arvioidaan vuosittain menetettävän viisi miljoona eli keskimäärin kaksi ja puoli työpäivää yhtä palkansaajaa kohti. Ruotsissa SAS ja Vattenfall ovat arvioineet, että alkoholin väärinkäytöstä aiheutuu vuosittain kruunun kustannukset jokaista työntekijää kohden. Jokaisella työpaikalla tarvitaan säännöt alkoholin käytöstä ja hoitoon ohjauksesta. Työpaikan päihdeohjelmaan kannattaa liittää myös huumeohjelma. Päihteiden väärinkäyttöä ja hoitoonohjausta koskevat periaatteelliset kysymykset käsitellään työpaikan työsuojelutoimikunnassa. Hoitoonohjaukseen voidaan nimetä yhdyshenkilö tai yhteyshenkilöinä toimivat työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä työterveyshuollon asiantuntijat. Hoitoonohjausmenettelyn tavoitteena on rohkaista työyhteisöä puuttumaan havaitsemaansa päihdeongelmaan riittävän ajoissa, jotta voidaan lieventää sen seurauksia. Vastuu hoitoonohjauksesta kuuluu aina ensisijaisesti työnantajalle ja sitä kautta lähimmälle esimiehelle. Työterveyshuolto kannattaa ottaa mukaan hoidon tarpeen ja tarvittavien tukitoimien arviointiin. Kun työntekijä on vapaaehtoisesti hakeutunut laitoshoitoon, hoidosta on etukäteen sovittu työnantajan kanssa ja hoito perustuu lääkärintodistukseen, sovelletaan sairausajan palkkaa koskevia määräyksiä. Hoitoonohjaus on tarpeen, kun työntekijä esiintyy työaikana päihtyneenä työntekijä myöhästelee tai jää pois työstä ennalta ilmoittamatta ja sen voidaan perustellusti olettaa johtuvan päihteiden väärinkäytöstä työntekijä käyttäytyy päihteiden vuoksi häiritsevästi tai vaarantaa oman tai toisten turvallisuuden. Hoitoonohjauksessa kaikkia työntekijöitä on kohdeltava samalla tavalla heidän asemastaan riippumatta. Kaikilla tulee olla tieto hoitomahdollisuuksista ja hoitoonohjauksen menettelytavoista. 14

Alkoholi ja liikenne

Alkoholi ja liikenne Alkoholi ja liikenne Sisällysluettelo Alkoholi ja liikenne 4 Alkoholi tieliikenteessä 5 Alkoholi heikentää ajokykyä 8 Rattijuoppojen onnettomuudet 9 Alkoholi aiheuttaa onnettomuuksia myös jalankulkijoille

Lisätiedot

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta 13.1.2006 vietettävän Tapaturmapäivän mottona on Kansalainen, liiku turvallisesti.

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

AINEMAATIO ALKOHOLI PÄIHDEKASVATUS -DVD:N MANUAALI JA OHJAUSMATERIAALI

AINEMAATIO ALKOHOLI PÄIHDEKASVATUS -DVD:N MANUAALI JA OHJAUSMATERIAALI AINEMAATIO ALKOHOLI PÄIHDEKASVATUS -DVD:N MANUAALI JA OHJAUSMATERIAALI SISÄLTÖ MISTÄ ON KYSE?... 3 Mikä on Ainemaatio -kilpailu?... 3 Preventiimi... 3 DVD:N TARKOITUS... 4 Ketä varten Dvd on?... 4 Dvd:n

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s. TASO 3 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80 SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84 YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87 SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.93 OPPILAS OPPILAALLE s.97 TIEDOTUSKAMPANJA s.101 TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 2010 2012 fax. (09) 310 42504 terveyskeskus@hel.fi Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto 4 Olen syntyisin rakastavasta Aloitin opiskelut normaalisti

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Olenko minä veljeni vartija?

Olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007 Helsinki Muistio Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007

Lisätiedot

Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta

Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 4 2009 Lasten terveyskäräjät: Hyvinvointijärjestelmä horjuu Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi 2006 Kohteina: Lapset ja nuoret Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma www.nurmijarvi.fi Päihdeohjelma Eri tutkimukset ja tilastot osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Päihteiden käyttö aloitetaan

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa

LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa Rauni Kainulainen LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2008 1 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.11.2008 Tekijä(t) Rauni Kainulainen

Lisätiedot