Virtuaali- ja reaalimaailman pääeroja: enemmän vapautta, vastuuta ja yksilön valintoja Tulossa Elämysyhteiskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtuaali- ja reaalimaailman pääeroja: enemmän vapautta, vastuuta ja yksilön valintoja www.paihdelinkki.fi Tulossa Elämysyhteiskunta"

Transkriptio

1 Valt. lis. Teuvo Peltoniemi Tiedotuspäällikkö, päätoimittaja, A-klinikkasäätiö Koordinaattori, vec-verkosto (apua.info) Vice President, Prevnet Network Jo käytössä Tietoyhteiskunta Virtuaali- ja reaalimaailman pääeroja: enemmän vapautta, vastuuta ja yksilön valintoja Tulossa Elämysyhteiskunta Netti riippuvuuden aiheuttajana ja hoitajana Verkko-oppimisen visiot ja käytäntö -seminaari, Tampere Tuottavuus (nopeus, täydellisyys, intensiivisyys, immersio) Sosiaalinen ja psykologinen etäisyys (Anonymiteetti, autonomia) Paikka Aika Monimutkaisuus (Loogisuus, tiedolliset resurssit) Sosiaalisuus (Verkkoyhteisö, vertaisryhmä) Identiteetti (Integriteetti) ja yksilöllisyys Status- ja symboliulottuvuus (Motivaatio, asenteet) Interaktiivisuus (Elämykset) Virtuaalimaailma antaa vapautta mm. seuraavissa asioissa: Aika, Paikka, Interaktiivisuus, Autonomia, Anonymiteetti, Asenteet, Tiedolliset resurssit, Integriteetti, Identiteetti, Motivaatio, Sosiaalinen kyvykkyys, Kokemusmaailma, Tuottavuus MUUTAMIA TELEMATIAPALVELUIDEN ETUJA Verkkopalveluiden etuja erityisesti sosiaali- ja terveysasioissa Telematia voi korvata olemassa olevia päihdepalveluita (kuten avohoitoa ja tukea) sekä luoda kokonaan uusia palvelumuotoja (kuten itseapu), koska se tarjoaa etuja kuten... Interaktiivisuus Anonymiteetti ja mahdollisuus vähäiseen sitoutumisasteeseen Matala kynnys Omien voimavarojen ja motivaation käyttö (empowerment) Monimutkaisen yksinkertaistaminen Kirjoitetun viestin edut Asiakasystävällisyys Yhteisöllisyys ja virtuaalielämä

2 Telematia sosiaalisen ja psykologisen etäisyyden säätelijänä Sähköpostin ja tekstiviestien suosio: Kirjoitetun tekstin etuja Kasvokkain-suhde terveys- ja sosiaalityössä: Perusedellytys, joka ei korvaudu telematialla? EI, vaan osoitus reaalimaailman rajoituksista: Todellisuudessa ihmiset haluavat ITSE säädellä sosiaalista ja psyykkistä etäisyyttä. Telematia antaa ihmiselle mahdollisuuden välttää epämiellyttäviä kasvojen menettämisen tilanteita. Mahdollisen häpeän säätely lisää kommunikaatiota vaikeissakin asioissa ja alentaa kynnystä hakea ja antaa apua. Ajan- ja paikan siirto Viestin tarkkuus Mahdollisuus palata viesteihin Nimettömyys ja sosiaalisen etäisyyden säätely Kanssakäymisen suhteellinen hitaus: ei välitöntä palautetta Ihmiset näyttävät rakastavan kirjoitettua telematiikkaa (sähköposti, tekstiviestit, chat, tv-chatit) Itsemurhat ja kännykkä Kansallinen itsemurhaprojektin ja modernien masennuslääkkeiden lisäksi selitys itsemurhien vähenemiselle on kännykkä: Tekstiviesteillä välitetään tunteita, annetaan ja saadaan tukea Kännykkä lisää turvallisuutta jo laitteena Kännykkä auttaa pyytämään ja vastaanottamaan apua, kun sitä tarvitaan Lääketieteen seuraava palkinto Jorma Ollilalle? (Jussi Huttunen, Duodecim 2003:119) Telematia monimutkaisen palvelujärjestelmän yksinkertaistajana Yleisiä vai erityispalveluita: Päihdelinkin hakutoiminnan suosituimmat sanat Palvelut itse haluavat erikoistua, eivät välttämättä ihmiset Sosiaali- ja terveydenhuolto kadunmiehen näkökulmasta (Suomen päihdehuoltojärjestelmän peruspiirteet vuonna 1980) --- Voisi kuvata myös Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon telemaattista järjestelmää 2005 Vain osaratkaisu

3 On kuullut nettiriippuvuudesta (Suomi 1999 %) 87 % TELEMATIAPALVELUIDEN MUUTAMIA SUORANAISIA HAITTOJA: NETTIRIIPPUVUUS % 0 All Finnish population between years Those been using Internet during the last 3 months Source: All Finns Survey 1999, N=500 Internet using Finns 1999, N=466 Tietokoneiden riippuvuuspotentiaali ja nettiriippuvuus 1. Keskusteluriippuvuus (chat, myös kännykällä) 2. Nettipeliriippuvuus 3. Nettirahapeliriippuvuus (myös day trade) 4. Nettiseksiriippuvuus (myös puhelimitse) 5. Nettiseurustelu (dating) 6. Verkkoyhteisöriippuvuus 7. Informaatioriippuvuus 8. Surffailuriippuvuus 9. Mobiiliriippuvuus 10. Yleinen tietokoneriippuvuus Tietokone: hyvä kasvualusta riippuvuuksille Nettiriippuvuuden piirteitä Virtuaalisen yhteisön muodostuminen Yhteisöllisyyden ja sosiaalinen tuen hakeminen Vuorovaikutteiset aktiviteetit Sosiaalinen käyttö vs. välineellinen käyttö Hallinnan ja kontrollin tunne Psykologisen etäisyyden sääteleminen (anonymiteetti) Mahdollisuus pakoon ja uppoutumiseen (eskapismi) Nopean mielihyvän saaminen (seksi, jännitys, pelaaminen) Roolinsäätelyn mahdollisuus

4 Nettiriippuvuus vanhana ja uutena ilmiönä Riippuvuutta vai jotakin muuta 1. Olemassa olevat riippuvuudet siirtyvät nettiin, jossa niitä voi tehdä helpommin ja intensiivisemmin 2. Syntyy kokonaan uusia riippuvuuksia, jotka eivät ole mahdollisia ilman tietokonetta Onko sitä olemassakaan? Miten yhteiskunnallinen hyväksyntä vaikuttaa riippuvuuksiksi määrittelyyn? Uuden teknologian pelko Sukupolvien ja kulttuurien välinen kuilu Harrastus vai riippuvuus? Työtä vai riippuvuutta? Riippuvuuden uudet muodot? (vrt. elämänmuodon muutos, esim. televisio) Sairaus tai käyttäytymisongelma (vrt. päihteiden käytön sairausmalli) Nettiriippuvaisen oma tarina Yle TV-1 uutiset NETTIRIIPPUVUUDEN HOITO Osaatko elää ilman nettiä? Nettiriippuvaisten lisääntyminen näkyy jo suomalaisvaruskunnissakin, joista alokkaita joudutaan kotiuttamaan riippuvuusoireiden vuoksi." Suomalainen näkemys: Nettiriippuvuus on sairauden kaltainen käyttäytymismuoto. (Amerikkalainen: sairaus) Riippuvuudet ovat pohjimmiltaan samanlaisia, siksi samanlaiset hoitomenetelmätkin Tavoite: netin käytön rajoittaminen, ei lopettaminen

5 Nettiriippuvuuden hoito 1. Tavoite: netin käytön rajoittaminen, ei lopettaminen 2. Riippuvuudet ovat pohjimmiltaan samanlaisia, siksi samanlaiset hoitomenetelmätkin Esimerkki: Päihdelinkin nettiriippuvuuspalvelut Yksilöllinen ammatillinen Oma-apu: tukipalvelu käyttöpäiväkirja ongelmaisille Inventaario. Pohdintaa siitä, mistä on joutunut luopumaan tai vähentämään ajankäyttöä riippuvuuden vuoksi sekä niiden merkityksestä. Tavoitteiden asettaminen. Sessiot lyhyitä, aikataulutettuja, mutta toistuvia. Käytön rajoittaminen. Apuna voi käyttää esim. herätyskelloa tai nettiyhteyden aloittamista vain tuntia ennen pakollista menoa. Internet-riippuvuuden aiheuttamien ongelmien listaaminen. Käytön lopettamisesta seuraavien etujen listaaminen. Eniten riippuvuutta aiheuttavan palvelun tai ohjelman totaalinen välttäminen. Rutiinien purkaminen. Nettiin käytetty aika pyritään tietoisesti korvaamaan muilla toiminnoilla. Tukiverkosto. Oman sosiaalisen verkoston luominen, harrastustoimintaan osallistuminen. Hoitokäynnit yksilö-, perhe- ja ryhmäterapiassa. Tietoaines kansalaisille ja ammattilaisille (myös toimittajat, koulut) Testit: Oma, läheisille, lasten vanhemmille Ohjaus päihdetyön ammatillisiin hoitopalveluihin Ohjaus lähialojen ammatillisiin (verkko)palveluihin Konsultaatiota ammattilaiselta ammattilaiselle Vertaisryhmäkeskustelu Puheeksiottoneuvoja lasten vanhemmille Päihteitä käsitteleviä verkkopalveluita Nettiriippuvaisen oma tarina Yle TV-1 uutiset PREVENTIO JA HOITO NETISSÄ KANSALAISPALVELUT PÄIHDELINKKI JA PROMILLE GSM tietoa, tukea ja hoitoa riippuvuuksiin apua psykososiaalisiin ongelmiin

6 Päihdelinkki ja Promille GSM Myös suppeammat ruotsin-, englannin- ja viittomakieliset versiot Aloitti vuonna 1996 Paras terveyskasvatusaineisto 1999 (TEK) Aloitti vuonna 1996 ehealth2004 Awards -finalisti 2004 Suomen Telelääketieteen seuran ehealth tunnustuspalkinto 2005 Prevnet EU Networkin perustaja ja ensimmäinen koordinaattori perustajajäsiä ja koordinoija A-klinikkasäätiöllä vuodessa: avohoitoasiakaskäyntiä, verkkoasiakasta Päihdelinkin anonyymineuvonta ja keskustelufoorumit Ammattilaisapua Anonyymineuvonnassa hoidon ja prevention ammattilaiset vastaavat kahdenkeskisesti nimettömiin kysymyksiin suojatun yhteyden kautta (tarvittaessa useita viestinvaihtoja) kysymystä vuonna Nettiriippuvuutta ja pelaamista koskevat kysymykset ovat selvästi lisääntyneet. Anonyymineuvonnassa on myös etukäteisaineistoa suosittujen kysymysten ja vastausten (FAQ) muodossa. Vertaisapua Ammattilaisavun lisäksi tarjolla on neljä keskustelupalstaa, joissa vertaistuen alulla ongelmaiset voivat auttaa toisiaan. Keskustelufoorumeilla käy noin 4000 henkeä kuukaudessa. Sauna (huumeista) Me vähentäjät (alkoholista) Kotikanava (perheille) Katiska (nettiriippuvaisille) Päihdelinkin ja Promille GSM:n itsearviointitestit TESTIT ovat Päihdelinkin suosituin osa: 6000 eri kävijää kuussa Itseapua ESIMERKKI VASTAUSVIESTISTÄ ARVIOT: Promille 0.4 Alkoholi poistunut aikaisintaan 2 tunnin päästä. Yksilö/tilannevaihtelu suurta. Vastuu VAIN sinun. Epävarma? Älä aja! Testejä on alkoholista, huumeista, lääkkeistä, tupakoinnista, pelaamisesta, netinkäytöstä Promille verenalkoholitesti on Internetin lisäksi tarjolla tekstiviestipalveluna sekä puhelimeen ladattavana java-sovelluksena Testeistä voi jatkaa itseapupalveluihin, jotka perustuvat kognitiiviseen terapiamalliin ja kirjanpitomenetelmään (nyt alkoholista ja nettiriippuvuudesta) tai nettiterapeutin palveluihin laajasisältöinen palvelu, joka on aina valmiina Yksi kanava = Ei pakkoa itsediagnoosiin ennen avun hakemista, mutta mahdollisuus tehdä se itse systemaattisesti ja faktoihin pohjautuen Kännykkäpalvelu avattiin myös Tšekissä syyskuussa 2005

7 teema-alueet Mielenterveys Päihteet Perheväkivalta UUDET TEKNOLOGIAT JA UUSIA ONGELMIA Lapsi ja perheet Aloitti vuonna Nyt yli 8000 eri kävijää kuussa. Terve-SOS palkinto 2003 Telematian uusia ominaisuuksia Paikantamispalvelut, läsnäoloälyverkot, sähköiset tunnisteet Uusien verkkopalveluiden ominaisuuksia Läsnäoloälyverkko (Ubiquitous computing) - Yksityisyys, tekijänoikeus, voiko kännykkäkameroita käyttää kaikkialla? - Yksilösuunnattu mainonta (Ubiquitous computing) - Tunnistuskortit, RF tags Erään kännykän liikkeet Japanissa tiettynä aikana Haluatko vaimosi/miehesi/vanhempiesi/ työnantajasi aina tietävän, missä olet? Ole aina tietoinen ja aktiivinen: enemmän valvontaa, manipulaatiota ja stressiä? Source: Anu Kankainen, Antti Oulasvirta, Matti Rantanen, Sauli Tiitta, Tomi Kankainen & Martti Mäntylä, Prosessori 11/2003

8 Telematiapalvelujen sisältö: välineellisistä elämyspalveluihin Jo käytössä Tietoyhteiskunta Tulossa Elämysyhteiskunta TELEMATIAPALVELUIDEN SISÄLLÖNMUUTOS Hallinnollinen, logistiikka, tuotanto, systeemit telelääketiede Välineellinen, informatiivinen Supportiivinen Etäopetus neuvonta Interaktiivisuus, kommunikaatiio Chat Supportiiviset vertaisryhmät E-kauppa, verkkopankki Kokemukset, tunteet, elämykset Telehoiva Itseapu Viihde Virtuaalitodellisuus UUDET RATKAISUT Virtuaalitodellisuus: toisen todellisuuden kokeminen: vanhoja tapoja ja uusia Todellisen virtuaalitodellisuuden rajapinnat: yhteys ihmiseen kaikkien aistien kautta Virtuaalitodellisuuden ensimmäinen massamarkkinatuote Mielikuvituslemmikki Tosielämälemmikki Virtuaalilemmikki tamagotchi Real Virtual Reality (VR) Source: Mitsubitshi Institute 1997

9 Todellinen virtuaalitodellisuus (VR) tulevaisuudessa VIRTUAALITODELLISUUS TULEVAISUUDESSA -Erinomainen viihdelaite, killer application -Mainio koulutuksen, ehkäisyn ja hoidon väline Totaalisesta virtuaaliriippuvuudesta tulee todellinen HAASTE ennaltaehkäisylle ja hoidolle Nettiriippuvaisen oma tarina Yle TV-1 uutiset JÄRJESTELMÄTASON TULEVAISUUS Prosessori 4/2005 Photo: University of Bristol Telelääketieteestä telemaattisen itseapuun ja laajaan ehealth- ja ecare-toimintaan Telelääketiede (ennen) Instrumentaalista (rautapohjaista, etäisyys, kustannukset, logistiikka, ajan ja paikan siirto, ajanvaraus) Ammattikuntaedut ja paternalistisuus hidastavat hoidon korvautumista telematiatuella Telemaattinen itseapu ja vertaisryhmätukl Pohjautuu ihmisen omaan motivaatioon Järjestelmäkeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen (Cyber) ehealth ja ecare Terveyden ja sosiaalihuollon järjestelmä kääntyy päälaelleen: hierarkkisesta mallista tulee markkinamalli ja verkosto Pyramidin huippuna ei enää ole erikoistuneet palvelut vaan asiakas sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoilla Tämä tulee koskemaan myös mielenterveys- ja päihdepalveluita Portaaleilla sekä kansallisilla ja jopa ylikansallisilla palveluilla tulee olemaan merkittävä rooli, ei niinkään alueellisilla palveluilla: tästä on hyötyä sekä kustannusten, että marginaaliryhmien ja syrjäseutujen palveluille Lisätietoja Peltoniemi: Experiences and perspectives in using telematic prevention on sensitive health issues. In: Latifi (ed.): Establishing telemedicine in developing countries. IOS Press. Amsterdam Peltoniemi: Young people and the new technologies: Internet and mobile services in drug and alcohol prevention: Stay in Touch. Bundesamt fűr Gesundheit BAG. Bern teuvo.peltoniemia-klinikka.fi, Verkko tulee korvaamaan suuren osan nykyisestä psykososiaalisesta työstä ja kansalainen hyötyy!

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Kirsi Utoslahti (toim.) A-klinikkasäätiön monistesarja nro 63 A-klinikkasäätiö 2009 ISSN 1237-7015 (moniste)

Lisätiedot

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET AROINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituutti www.psyk.fi Raul Soisalo, VET kouluttajapsykoterapeutti, p kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti INTTIOMME TÄNÄÄN Opiskellaan

Lisätiedot

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2008:6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006-2008

Lisätiedot

TEKSTIVIESTEILLÄ TUKEA PÄIHDEONGELMIIN Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun

TEKSTIVIESTEILLÄ TUKEA PÄIHDEONGELMIIN Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun TEKSTIVIESTEILLÄ TUKEA PÄIHDEONGELMIIN Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2005-2008 Anu Jäppinen, Annina Aaltonen, Leena Alho, Teuvo

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen 1 Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä Opaslehtinen Opinnäytetyö Kevät 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Tietoyhteiskunta, terveys ja työ. Jorma Rantanen ja Suvi Lehtinen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Tietoyhteiskunta, terveys ja työ. Jorma Rantanen ja Suvi Lehtinen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Tietoyhteiskunta, terveys ja työ Jorma Rantanen ja Suvi Lehtinen SITRA 164 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra

Lisätiedot

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.)

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) Helsingin

Lisätiedot

Seksuaaliterapiaa verkossa?

Seksuaaliterapiaa verkossa? Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapiaa verkossa? Verkon hyödyntäminen seksuaaliterapeutin työssä Pia Tuovinen 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 VERKON HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Peliklinikka - Väliraportti

Peliklinikka - Väliraportti Peliklinikka - Väliraportti SISÄLLYS 1. PELIKLINIKKA... 3 1.1 Peliklinikan toimintaperiaatteita... 4 1.2 Peliongelma ilmiönä... 4 2. PALVELUJA YHDEN OVEN PERIAATTEELLA... 5 2.1. Peliklinikan palveluihin

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri

Tapio Jaakkola. Peluuri Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2007 Peluuri Vuosiraportti 2007 YHTEENVETO Peluuri on valtakunnallinen auttava puhelin, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille

Lisätiedot

HOIDA VIESTI VÄLITÄ KUUNTELE KOUKUSSA. Tieto auttaa tunnistamaan riippuvuuden Päihdekoulutukselle yhteiset suositukset

HOIDA VIESTI VÄLITÄ KUUNTELE KOUKUSSA. Tieto auttaa tunnistamaan riippuvuuden Päihdekoulutukselle yhteiset suositukset 2 07 HOIDA VIESTI VÄLITÄ KUUNTELE D i a k o n i a - a m m a t t i k o r k e a k o u l u n s i d o s r y h m ä l e h t i KOUKUSSA Tieto auttaa tunnistamaan riippuvuuden Päihdekoulutukselle yhteiset suositukset

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

Virrat puroiksi 2005 2007

Virrat puroiksi 2005 2007 Lotta Lehmusvaara Virrat puroiksi 2005 2007 Hankkeen loppuraportti A klinikkasäätiön monistesarja nro 59 A klinikkasäätiö 2008 ISSN 1237 7015 (moniste) ISSN 1459 5818 (verkkojulkaisu) ISBN 978 952 5587

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

TERAPEUTTISESSA ALLIANSSISSA RAKENNETAAN HYVÄÄ HOITOA

TERAPEUTTISESSA ALLIANSSISSA RAKENNETAAN HYVÄÄ HOITOA päihdealan erikoislehti 1/2008 Päihdehoito ja nuoruuden erityisyys Yhteisöllistä huumehoitoa Liettuassa Euroopassa kiinnostuttu kannabiksen käytön ehkäisystä ja hoidosta Kirjoituskilpailu keräsi arkipäivän

Lisätiedot