Päihdeklinikan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeklinikan käsikirja"

Transkriptio

1 Päihdeklinikan käsikirja - Välilehtiä työn kuvaamiseen, asiakkaan kuntoutuksen tarpeen arvioon ja kilpailuttamiseen

2 SAATTEEKSI Pohjalaiset päihdehuollon avohoitoyksiköt Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä Erityispalvelut Osviitta, Kokkolan A-klinikka, Pietarsaaren A-klinikka, Perhonjokilaakson perhe- ja päihdeklinikka, Seinäjoen A-klinikka, Vaasan A-neuvola, sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ja Rannikko-Pohjanmaan päihdetyöntekijät ovat muodostaneet avohuollon asiantuntijaryhmän. Työryhmän työn tuloksena on syntynyt tämä pieni käsikirja päihdetyön käyttöön. Käsikirja vastaa avohuollossa koettuihin ajankohtaisiin tarpeisiin. Siinä kuvataan työn sisällöistä suoritteiden rakentuminen ja lausuntojen antaminen. Tämän lisäksi määritellään asiakkaan laitoskuntoutustarvetta hoitoonohjauksen kriteereillä sekä kuvataan laitoshoidon päivä ja hankinta kilpailuttamista varten. Suorite Hoitosuorite voi olla joko asiantuntijan luona käynti tai koko hoitoketjun palvelu yksikön sisällä. Hoitosuorite koostuu suorasta asiakaskäynnistä ja asiakkaaseen liittyvästä muusta työstä tai viranomaisyhteistyöstä ja muusta vaikuttamistyöstä. Lausunto Lausunto on arvioinnin pohjalta, sovituilla arviointimenetelmillä tehty yhteenveto asiakkaan tilanteesta. Laitoskuntoutukseen ohjaamisen kriteerit Avohuollon asiakkaina on hyvin erilaisissa elämän- ja päihteidenkäyttötilanteissa olevia asiakkaita. Laitoskuntoutuksen tarve syntyy silloin, kun avohuollon kuntoutus ei vastaa asiakkaan tarpeita. Eri asiakasryhmät tarvitsevat yksilöllistä laitoskuntoutuksen tarpeen arviointia. Kuvaus laitoshoidon päivästä Julkisen hankinnan tekeminen edellyttää hankinnan huolellista suunnittelua. Hankintaprosessin hallintaa ja hankinnan toteuttamista varten on laadittu laitoshoidon hoitopäivän kuvaus. Malli tarjouspyynnön laadinnasta kilpailutusta varten Hankintaprosessin menestyksekäs läpivieminen edellyttää sekä lainsäädännön tuntemusta että ostajan ja myyjän monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. Hankintoihin liittyvään kilpailutuksen avuksi on laadittu malli tarjouspyynnöstä. Tarjouspyynnössä on huomioitu asiakkaan tarvetta vastaava, kuntoutumisen kannalta paras mahdollinen päihdehoidon malli.

3 SISÄLTÖ 1. SUORITTEIDEN RAKENTUMINEN 4 2. KÄSIKIRJA LAUSUNTOJEN ANTAMISTA VARTEN Lausuntoja pyytävät tahot Arviointi lausuntojen pohjaksi Lausuntopyynnöt Lausunnon antaminen Lausunnoissa tulee olla Asiakkaan motivoinnin arvioiminen Päihderiippuvuuden arviointi Työkykyisyyden arviointi/ päihdeosio Päihteidenkäytön vaikutus vanhemmuuteen 9 3. LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAAMISEN KRITEERIT Laitoskuntoutuksen tarpeen synty Kuntoutusaika Eri asiakasryhmien tarpeet 10 Lapset ja nuoret (alle 18v.) 10 Nuoret (yli 18 v.) 10 Työssäkäyvät 11 Perhekuntoutus 11 Kaksoisdiagnoosi sekä lievempi mielenterveys- ja päihdeproblmatiikka 12 Huumeidenkäyttäjät 12 Peliongelmaiset 13 Naisten erityisyys kuntoutuksessa 13 Miesten erityisyys kuntoutuksessa 13 Ikääntyvät (65->) KUVAUS LAITOSHOIDON PÄIVÄSTÄ 14 Pitkän päihdehistorian omaavat päihteidenkäyttäjät MALLI TARJOUSPYYNNÖN LAADINNASTA KILPAILUTUSTA VARTEN 17

4 1. SUORITTEIDEN RAKENTUMINEN Hoitosuorite voi olla joko asiantuntijan luona käynti tai koko hoitoketjun palvelu yksikön sisällä. Hoitosuorite koostuu suorasta asiakaskäynnistä ja asiakkaaseen liittyvästä muusta työstä tai viranomaisyhteistyöstä ja muusta vaikuttamistyöstä. Suorite voi koostua esimerkiksi yhdestä 30 tai 60 minuutin kestoisesta ajasta tai yhdestä käynnistä. ASIAKASSUHTEESEEN LIITTYVÄ TYÖ VIRANOMAIS- YHTEISTYÖ MUU VAIKUTTAMISTYÖ Yksilökäynti 45 min Parikäynti 1,5 h Konsultaatiot 45 min Työnohjaus - yksilö 45 min - ryhmä 2 h Ehkäisevätyö koulutukset 2 h Valistustyö 2 h Perhekäynti 1,5 h Selvitykset 40 h - seurannat, toimintakertomukset, tilastot Ryhmäkäynti 1,5 h Verkostokokous 2 h Tutkimukset - opiskelijan ohjaus 8h/vk haastattelut 2h Hoitoneuvottelut 1 h Kehittäminen ja laatutyö 8 h Kotikäynnit 1,5 h Tiedotus- ja vaikuttaminen 2 h Osastokäynnit 1 h 4

5 Päihdeklinikan käsikirjas Velvoitekäynnit (Krimi) 1h Koevapausseurantakäynti 1 h Ajo-oikeusseuranta/ ajokykyseuranta 45 min ryhmäkäyntinä 1,5 h Hoitoonohjaus 45 min Päihderiippuvuusarvio 45 min Avustava suorite (esim. työparityöskentelynä suoritettava haastattelu) 1,5 h Lausunnot 2 h Hoidollinen puhelinkeskustelu min 15 min => suorite Muut puhelinsoitot alle 15 min ei suoritetta Työryhmätyöskentely/ hoitokokoukset 2h Tutustumiskäynnit 8 h Retket - talvi 4h - kesä 8h Päihdeleirit - luennointi 2 h - 2 vrk 7 vrk 5

6 2. KÄSIKIRJA LAUSUNTOJEN ANTAMISTA VARTEN 2.1. Lausuntoja pyytävät tahot Lausuntopyyntöjä tulee seuraavilta tahoilta:»»lastensuojeluviranomaiset (Lastensuojelulaki 41 2 momentti velvollisuus antaa lausuntoja lastensuojelutyöntekijän puolesta kts. lastensuojelun käsikirja)»»kelalta eläkeselvitykset»»ajokykyseurannat»»työkyvyn arvioinnit»»asiakkaan pyyntö lausunnon saamiseksi (esim. huostaanoton purku) Arviointi lausuntojen pohjaksi Lausuntojen antamista varten tehdään asiakkaasta arviointi sovituilla arviointimenetelmillä. Alla olevia menetelmiä arvioidaan ja niiden avulla luodaan lausuntopohjat, joita klinikat voivat yhteisesti käyttää. Alkoholiriippuvuus SADD-testi»»seitsemäntoista kysymystä auttavat selvittämään alkoholiriippuvuuden tason»»riippuvuuden tämän hetkinen taso AUDIT»»alkoholinkäytön riskejä»»kokonaispistemäärä ilmaisee riskin tason ja asteen ADSUME»»nuorten päihdemittari, johon puuttuu varhaisen puuttumisen malli Kymmenen henkilökohtaista kysymystä sosiaalisesta vastuusta ja alkoholista DAST 20»»lomakkeiden kysymykset käsittelevät huumeiden käyttöä viimeisen 12 kk aikana»»testin avulla voidaan tunnistaa huumeiden ja lääkkeiden ongelmakäyttö ja arvioida sen vaikeusastetta BDI Muutoksen vaihemalli Vanhemmuuden roolikartta Riskikartta 1, 2, 3

7 Päihdeklinikan käsikirjas 2.3. Lausuntopyynnöt»»kirjallisina»»tarkka kuvaus siitä mihin arviointia tarvitaan»»aikataulu arvioinnista, koska lausunto tulee olla käytössä»»asiakasta on informoitu lausuntopyynnöstä 2.4. Lausunnon antaminen»»kirjallisena»»työparityöskentelynä (mielellään)»»lausunnon pyytäjälle annetaan tieto arvioinnin suorittamisesta (tapa, aikataulu, sisältö)»»annetaan asiakkaalle tiedoksi 2.5. Lausunnoissa tulee olla»»lausunnon antaja ja osoitetiedot»»päiväys»»pyydettynä lausuntona koskien..»»lausunnon pyytäjä ja tarkoitus»»asiakassuhde (ketkä työskennelleet, ketkä tavanneet asiakasta, käyntitiheys)»»millä tavoin työskennelty asiakkaan kanssa (työskentelyn aikana ollut asiakkaan oma arvio tilanteesta, motivoituneisuus, lähtökohta ja muutos hoitoprosessin aikana + asiakkaan kyky sitoutua + työskentelymenetelmät + testit)»»riippuvuuden aste (vaikutus työkykyyn/motivaatioon/ajokykyyn)»»huumetestit ja laboratoriokokeet sekä hoidon alussa, keskivaiheilla ja lopussa että satunnaisesti (tulokset avattuna myös sanallisesti)»»lausunnon sisältö eli arvio asiakkaan päihderiippuvuudesta muodostetaan edellisistä yhteenvetona (työntekijän arvio)»»asiakkaan oma arvio tilanteestaan»»allekirjoitukset 2.6. Asiakkaan motivoinnin arvioiminen Arviointiväline:»»Muutoksen vaihemalli»»motivointilomake (Seinäjoen malli) Työskentelyn aikana on muodostunut asiakkaasta käsitys motivoitumisen suhteen:»»asiakas käy tutkimus- ja terapiakäynneillä (kertoo sitoutumisen asteesta)»»asiakas voi puhua omasta päihdeongelmasta»»ilmiselvän päihdeongelman kieltäminen / ulkoistaminen (ei motivoitunut muutokseen)»»onko asiakkaalla konkreettinen tavoite päihteidenkäytön suhteen (hyvä motivaatio)»»tekeekö asiakas jotakin konkreettisen tavoitteen suuntaisesti (hyvä motivaatio) 7

8 »»konkreettiset, jo tapahtuneet muutokset (ulkonäkö, ihmissuhteet, työssäkäynti, päihdekäyttäytyminen, asuminen, vapaa-aika) 2.7. Päihderiippuvuuden arviointi Arviointiväline:»»Alkoholiriippuvuus SADD-testi»»seitsemäntoista kysymystä auttavat selvittämään alkoholiriippuvuuden tason»»(riippuvuuden tämän hetkinen taso)»»kriteeristönä ICD 10 Työskentelyn aikana:»»juomisen rytmi (tiheys + määrä)»»tapa juoda (yksin, seurassa)»»kyky lopettaa juominen»»kyky huomioida läheisten tarpeet»»mikä alkoholisoitumisen vaihe (suurkulutus, alkoholismi)»»päihteiden käytöstä aiheutuvat sairaudet»»sosiaaliset haitat (esim. verkoston puuttuminen)»»iän tai päihteen vaikutus riippuvuuden vaiheeseen»»kriisijuominen»»laboratoriokokeet (pieni verenkuva, maksa-arvot, CDT, huumeseula) Työkykyisyyden arviointi/ päihdeosio Arviointiväline:»»Alkoholiriippuvuus SADD-testi»»seitsemäntoista kysymystä auttavat selvittämään alkoholiriippuvuuden tason (riippuvuuden tämän hetkinen taso)»»audit-testi»»dast 20»»BDI»»Kriteeristönä ICD 10 Työskentelyn aikana:»»sosiaalinen tausta- ja nykytilanne»»juomahistoria»»työhistoria»»kyky sitoutua»»päihteiden vaikutus työkykyyn ja terveyteen asiakkaan kertomuksen pohjalta»»asiakkaan oma-arvio päihderiippuvuudesta ja työkykyisyydestä»»terapetuin arvio asiakkaan päihderiippuvuudesta ja työkykyisyydestä»»laboratoriokokeet (pieni verenkuva, maksa-arvot, CDT, huumeseula)

9 Päihdeklinikan käsikirjas 2.9. Päihteidenkäytön vaikutus vanhemmuuteen Arviointiväline:»»Vanhemmuuden roolikartta»»alkoholiriippuvuus SADD-testi»»seitsemäntoista kysymystä auttavat selvittämään alkoholiriippuvuuden tason»»(riippuvuuden tämän hetkinen taso)»»audit-testi»»dast 20»»BDI Työskentelyn aikana:»»sosiaalinen tausta- ja nykytilanne»»asennoituminen päihteisiin (oma päihteidenkäyttö, alaikäisten lasten päihteidenkäyttö)»»lapsen/lasten käyttäytyminen päihteidenkäyttötilanteissa»»tapahtuuko työskentelyn aikana muutosta lapsen näkyväksi tulossa»»kuinka hyvin voi suojata lasta päihteitä käytettäessä»»kuinka hyvin voi vastata lapsen iänmukaisiin tarpeisiin»»kyky pitää rutiineista kiinni ja sitoutua perhe-elämään»»tunnesuhde lapseen (rajat ja rakkaus) ja päihteidenkäytön vaikutus siihen»»tilannetaju alkoholinkäytön suhteen»»laboratoriokokeet (pieni verenkuva, maksa-arvot, CDT, huumeseula) 9

10 3. LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAAMISEN KRITEERIT 3.1. Laitoskuntoutuksen tarpeen synty Avohuollon asiakkaina on hyvin erilaisissa elämän- ja päihteidenkäyttötilanteissa olevia asiakkaita. Laitoskuntoutuksen tarve syntyy kun:»»asiakkaan katsotaan hyötyvän intensiivisemmästä, avohoitoa tukevasta laitoskuntoutuksesta»»kriisitilanteessa, joissa asiakas tarvitsee etäisyyttä paikkaan tai tilanteeseen»»kyseessä on vakava terveysuhka 3.2. Kuntoutusaika Hoitojakson pituus vaihtelee asiakkaan kuntoutumistarpeen mukaan; se on keskimäärin 1 3 kk, mutta poikkeustapauksessa puolesta vuodesta vuoteen. Pääsäätöisesti kuukauden mittainen Eri asiakasryhmien tarpeet Lapset ja nuoret (alle 18v.) Tavoitteena on luoda myönteistä tulevaisuutta, elämän hallintaa ja yhteiskuntaan sopeutumista lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen. Ensisijainen hoito- ja palveluvastuu on lastensuojeluviranomaisilla. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»lastensuojelulain mukainen kriteeristö avohuollon tukitoimenpiteissä ja sijaishuollon valinnassa»»yksiköltä odotetaan tiivistä yhteistyötä vanhempien/huoltajien ja lastensuojelun kanssa»»työssä korostuu turvallinen arki; koulunkäynnin, vuorokausirytmin, harrastusten ja vapaa-ajan hallinnan, ruokailujen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen tukeminen ja iänmukaisten rajojen asettaminen lapselle/ nuorelle»»suositetaan, että laitoksissa käytettäisiin menetelminä ratkaisukeskeistä, narratiivista ja supportatiivista terapiaa sekä perhetyön menetelmiä 10 Nuoret (yli 18 v.) Tavoitteena on arjen hallinnan saaminen; työ, talous, asuminen, toimeentulo, henkinen tasapaino, yhteiskuntaan sopeuttavan sosiaalisen verkoston luominen. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»asiakkaan tulee luoda tavoitteet omalle elämälleen ja saada myönteinen mielikuva tulevaisuudesta, nähdä päihteidenkäytön vaikutus tulevaisuudelle, oivaltaa omat mahdol-

11 Päihdeklinikan käsikirjas lisuutensa ja löytää omat voimavaransa sekä hallita omaa elämäänsä. Tähän liittyy halu kiinnittyä yhteiskuntaan.»»erittäin tärkeää on nuoren kotiuttamisvaihe, jonne on valmisteltu paluu (mm. jatkohoito, koulupaikka, työtoiminta )»»suositetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä, joissa korostuu mm. ratkaisukeskeinen ja moniammatillinen työote (mukana mm. päihde- ja mielenterveys- sekä sosiaalityön työote)»»nuoren resurssien arviointiin ja tutkimiseen tulee käyttää aikaa, sekä realiteetit tulee ottaa tavoitteiden asettelussa huomioon. Työssäkäyvät Tavoitteena on päihteidenkäytön hallinta, muutoksen vahvistaminen ja perhesuhteiden ja työpaikan säilyttäminen. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»asiakkaan tulee tiedostaa oma päihteidenkäyttö ja sen vaikutus ihmissuhteille, vanhemmuudelle, työssäkäymiselle ja terveydelle»»työntekijän roolin tulee erottua muista hoitoonohjaavista henkilöistä niin, että asiakas voi saavuttaa hoidollisen luottamuksen työntekijää kohtaan»»laboratoriokokeiden avulla voidaan saada nykytila ja seurata kuntoutumisprosessia»»kuntoutuksen peruspilareita ovat: yksilö- ja ryhmätyöskentely, vertaistuki, luottamuksen rakentaminen, päihteidenkäytön kehityksen arviointi portaiden tai juomiskäyrän/ elämänkaaren avulla, tiedon antaminen päihteidenkäytön vaikutuksesta työlle, ihmissuhteille, vanhemmuudelle, terveydelle. Perheen mukanaolo kuntoutusprosessissa on olennaista (mikäli vain mahdollista). Viranomaisten välinen keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö asiakkaan kanssa, kuntoutuksen aikana ja jälkeen, on ensiarvoisen tärkeää»»suositellaan, että laitoksessa käytetään monipuolisesti eri lähestymistapoja esim. kognitiivisen ja narratiivisen terapian, verkostotyön ja tulevaisuuteen suuntautuvien toiminnallisten menetelmien käyttöä»»kuntoutuksessa tulee huomioida päihdeongelman prosessiluonteisuus retkahdukset kuuluvat toipumisprosessiin ja hoidossa huomioidaan prosessin vaihe, sekä siihen sopivan menetelmän valinta Perhekuntoutus Tavoitteena on päihteetön ja tasapainoinen elämä; lapsen näkökulman etsiminen, vanhemmuuden löytäminen ja sen tukeminen, sekä mahdollisen parisuhteen vahvistaminen ja kielteisen sosiaalisen perimän katkaisu. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»vanhemmuuden arviointi ja sen tukeminen»»lapsen iänmukaisen tarpeen huomioiminen ja siihen vastaaminen vanhemmuudessa»»perheen arkirutiinien löytäminen ja niiden hallinta (vuorokausi ja ateriarytmi, ulkoisiin vaatimuksiin vastaaminen (työssä - ja koulussakäynti, talouden hoito, vuokrat) 11

12 »»päihteidenkäytön funktion oivaltaminen ja sen hallitseminen, vastuunotto omasta itsestä perheestä ympäristöstä»»suositellaan perheelle perhe- ja verkostotyön menetelmiä sekä eri lähestymistapoja esim. kognitiivisen ja narratiivisen terapian ja tulevaisuuteen suuntautuvien toiminnallisten menetelmien käyttöä»»suositellaan perheen lapsille omia interventioita, joiden avulla hän voi ikänsä mukaisesti käsitellä perheen ongelmaa ja saada lisätietoa päihteiden käytön vaikutuksista»»pariskunnille, joilla ei ole lapsia tai lapset ovat aikuisia suositellaan pariterapiaa Kaksoisdiagnoosi sekä lievempi mielenterveys- ja päihdeproblematiikka Tavoitteena on, että asiakkaan hoidossa huomioidaan samanaikaisesti sekä mielenterveys- että päihdeongelman erityisyys. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»edellytetään moniammatillista osaamista ja saumatonta yhteistyötä»»panostetaan hoitoon kiinnittymiseen ja oikein kohdennettuun hoitoon (huomioidaan psyykkisen sairauden erityispiirteet ja sen vaikutus päihdekäyttäytymiseen)»»laitosmainen olosuhde mahdollistaa oikein kohdennetun hoidon alkuun saattamisen»»asiakas/ potilas tunnistaa päihteidenkäytön merkityksen omaan arjen hallintaansa ja psyykkiseen hyvinvointiinsa»»asiakkaan subjektiivisuuden vahvistaminen»»laitoskuntoutuksen jälkeen varmistetaan jatkohoitoon sitoutuminen»»suositellaan, että laitoksessa käytetään monipuolisesti eri lähestymistapoja esim. kognitiivisen ja narratiivisen terapian, verkostotyön ja tulevaisuuteen suuntautuvien toiminnallisten menetelmien käyttöä Huumeidenkäyttäjät Tavoitteena on huumeidenkäyttäjän huumekeskeisen identiteetin ja elämäntavan muutos. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»edellytetään työntekijältä huumeita käyttävän kulttuurin tunnistamista (olemus, pukeutuminen, korut, kieli, tavat toimia, musiikki, lääkehakuisuus, käyttövälineet) ja huumehakuisuutta edistävän kulttuurin purkamista asiakkaan identiteetistä»»asiakkaan kanssa työstetään uutta, huumeetonta identiteettiä»»hoidossa käytetään yhteisöhoitoa sekä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja verkostotyön menetelmiä»»asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka ei ole irrallaan asiakkaan sosioekonomisesta arjesta»»kuntoutuksen aikana ollaan tiiviissä yhteydessä asiakkaan kotipaikkakunnalla olevan avohuollon ja viranomaisverkoston kanssa 12

13 Päihdeklinikan käsikirjas Peliongelmaiset Tavoitteena on peliriippuvuuden tunnistaminen, pelaamisen merkityksen ja siihen johtaneiden syiden oivaltaminen, pelaamisen väheneminen (tai kokonaan lopettaminen), pelaamiseen johtavien riskitilanteiden tunnistaminen. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»hoitopaikalta edellyttää erikoistumista peliriippuvuuksien hoitoon»»terapiamuotoina ovat käyttäytymisterapian eri lähestymistavat Naisten erityisyys kuntoutuksessa Tavoitteena on omien rajojen, omanarvontunteen, naiseuden ja äitiyden löytäminen sekä päihteettömän elämäntavan omaksuminen. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»hoitopaikka on erikoistunut naisten päihdekuntoutukseen (esim. vain naisille suunnattu hoitopaikka ja hoito-ohjelma)»»hoidossa vahvistetaan naisena olemista, vanhemmuuden tukemista ja käsitellään erityisesti päihteidenkäytöstä aiheutunutta häpeää ja syyllisyyttä Miesten erityisyys kuntoutuksessa Tavoitteena on palauttaa ja vahvistaa miehen roolia (miehenä, isänä, työssä). Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»hoitopaikka on erikoistunut miesnäkökulman ottamiseen päihdekuntoutuksessa»»huomio kiinnittyy vastuun ottamiseen omasta hyvinvoinnista, päihteidenkäytöstä, perheestä, ympärillä olevista läheisistä»»painotetaan miehen läsnäoloa isänä, puolisona»»perheellisten kohdalla perheterapiaa käytetään hoitomenetelmänä»»terapiamuotojen valinnassa huomioidaan miesten erityisyys ja voidaan painottaa toiminnallisia lähestymistapoja Ikääntyvät (65->) Tavoitteena on päihdeongelman luonteen tunnistaminen ja asiakkaan elämän sisällön ja tyytyväisyyden löytäminen ja tukeminen ilman päihteitä. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»asiakkaan päihdehistorian erityisyyden tunnistaminen ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman tekeminen»»iän tuoman elimistön haurastumisen huomioiminen päihteidenkäytössä ja lääkkeiden/ alkoholin yhteiskäytön erityisyys ikääntyessä»»kuntoutuksessa suositellaan käytettäväksi esim. Life satisfaction scale -mittarin käyttöä 13

14 ja vertaisryhmiä»»kuntoutuksen aikana asiakkaan osallisuutta tuetaan ja hänelle haetaan häntä kiinnostavia ja elämänlaatua kohentavia harrastemuotoja, sekä päihteettömyyttä tukevia vertaisryhmiä esim. AA ja A-kilta. Pitkän päihdehistorian omaavat päihteidenkäyttäjät Tavoitteena asiakkaan tukeminen huomioiden se vaihe, jossa asiakas muutosprosessissaan on (esim. päihteidenkäytön, itsenäisen tai asumispalveluissa asumiseen suhteen). Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»asiakasta motivoidaan ja vahvistetaan muutokseen»»supportiivinen hoito asiakkaan erilaisten taitojen esiin tuomiseksi, omanarvontunnon kohottamiseksi ja elämänhallinnan tukemiseksi»»kuntoutuksen aikana työstetään asiakkaan kanssa hänen sosiaalisen verkostonsa ja asumismiljöönsä merkitystä päihteidenkäytön suhteen. 14

15 4. KUVAUS LAITOSHOIDON PÄIVÄSTÄ Päihdeklinikan käsikirjas TUOTE Laitoshoidon hoitopäivä KUVAUS Laitoshoito maksupäätöksen saaneelle asiakkaalle. Tavoite: Asiakkaan motivaatio päihteettömään elämään vahvistuu ja tarkentuu, asiakkaan kyky päihteettömään elämänhallintaan vahvistuu ja hänellä on kuntoutuksen jälkeen siihen tarvittavat valmiudet ja tuki. Hoitoon tulo: Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin ja päätöksen maksusitoumuksen myöntämisestä tekee lähettävä taho (A-klinikka/ kunta). Maksusitoumuksen yhteydessä asiakkaalta otetaan lupa tietojen vaihtoon lähettävän tahon palvelun tuottajan kanssa. Hoidon/ kuntoutuksen kuvaus: Kuvaus palvelun järjestämiseen käytettävistä tiloista ja välineistä, sekä osoitetiedot: (auki) Selvitys henkilöstöresursseista: 0,5 työntekijää tai enemmän/ asiakas A Hoitohenkilöstöllä on riittävällä määrällä laatusuositusten mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkinto A Hoitohenkilökunnasta vähintään puolella on päihdetyön täydennyskoulutus (väh. 10 ov tai vastaava koulutus) A Hoitohenkilökunnalla vähintään yhdellä kolmasosalla on psykososiaalista menetelmäkoulutusta (väh. 15 ov)a Hoitotyöntekijällä on riittävä päihdetyön kokemus (kunnan edustaja arvioi) A Yksikön tarjoamat palvelut: Yksikön hoito perustuu määrättyihin psykososiaalisiin ja terveydenhuollon menetelmiin ja/tai hoito-ohjelmiin (kuvaus liitteenä) A Lääkäripalvelut B-C Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen A Hoitotarvikkeet ja hoidon vaatimat apuvälineet C, Sosiaalityöntekijän palvelut A Arjenhallinnan tukeminen A Vaate- ja ruokahuollon palvelut A-B Harrastus- ja viriketoiminta B Palvelun toteuttamissuunnitelma ja sisältö: (auki) Kuvaus palvelusta ja käytettävissä olevista menetelmistä: (palveluntuottaja täyttää) Laitoksella on hoitoideologia A (liitteenä kuvaus) Laitoksella on hoito-ohjelma A (liitteenä kuvaus) Laitos huomioi erilaisten asiakasryhmien tarpeet (avoin) Hoito sisältää: (palveluntuottaja täyttää) Hoidon suunnittelu: Kirjallinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma sisältää hoidon- ja kuntoutuksen tavoitteet, menetelmät ja hoito- ja kuntoutussuunnitelman tarkistuksen ja arvioinnin. A Hoidon toteuttaminen: Hoito sisältää päivittäiset yksilö- ja ryhmäkeskustelut A Toiminnalliset ryhmät B 15

16 Terapeuttiset ryhmät A (liitteenä kuvaus) Perhe- ja verkostokeskeisyys hoidossa A Tavoitteellinen vertaistuki B Asiakkaat osallistuvat työntekijän ohjaamiin hoidollisiin ja tavoitteellisiin ryhmiin vähintään 5 krt/vko A Omahoitaja tai vastaavia työtekijävetoisia (esim. yhteisö)- keskusteluja käydään asiakkaan kanssa vähintään 2 kertaa/ vko A Hoidon aikana asiakkaalle järjestetään tarvittaessa verkostotapaaminen A Laitoksessa on yövalvonta A Asiakkaan hoitosuunnitelmaa arvioidaan ja tarkastetaan hoidon kuluessa vähintään kerran kuukaudessa sekä jatkohoitosuunnitelmaa hoidon päättyessä A Asiakkaan hoidosta annetaan kirjallinen yhteenveto hänelle itselleen sekä hoitoon lähettäneelle ja jatkohoitotaholle A Hoidon päättyminen: Laskutuksen perusteet ja laskutus: Palveluiden laskutus tapahtuu annettujen tarjoushintojen mukaisesti. Laskutus tulee perustua toetutuneisiin hoitopäiviin. Hoitopäiväksi katsotaan sellainen päivä, jolloin asiakas saa tämän tarjouspyynnön liitteessä olevaa palveluja. Poissaolopäiväksi lasketaan sellainen vuorokausi, jolloin asiakas ei saa lainkaan laitoksen tarjoamaa palvelua. Palvelun tuottaja on velvollinen raportoimaan toiminnasta palvelun ostajalle. Jatkohoito: Asiakkaalla on jatkohoitosuunnitelma A Jatkohoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa perhetilanne huomioiden A Jatkohoitosuunnitelmassa on varattuna aika jatkohoitopaikkaan A Jakohoitosuunnitelma kattaa eri osa-alueet - päihteettömyys/ päihteidenkäyttö - jatkohoitopaikka ja aika - suunnitelma retkahtamisen satttuessa - opiskelu- tai työ - talous - asuminen - vapaa-aika 16

17 Päihdeklinikan käsikirjas 5. MALLI TARJOUSPYYNNÖN LAADINNASTA KILPAILU- TUSTA VARTEN XX järjestää päihdeongelmaisille laitoskuntoutusta. Asiakkaat ovat hyvin erilaisissa elämän- ja päihteidenkäyttötilanteissa olevia. Laitoskuntoutuksen tarve syntyy kun asiakkaan katsotaan hyötyvän intensiivisemmästä, avohoitoa tukevasta laitoskuntoutuksesta tai kriisitilanteessa, joissa asiakas tarvitsee etäisyyttä paikkaan tai tilanteeseen tai jos kyseessä on vakava terveysuhka. Hoitosuhteen pituus vaihtelee asiakkaan kuntoutumistarpeen mukaan. Pääsääntöisesti hoitosuhde on yhden - kolmen kuukauden mittainen, muttapoikkeustapauksessa pitempikin. Pyydämme sitovaa tarjoustanne palvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Eri asiakasryhmät (kt. kohta 4) hyötyvät erilaisista kuntoutuksista, joten hyväksymme myös osatarjoukset. 1 Ilmoitus- ja hankintamenettely Kysymyksessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, josta ilmoitus Editan sähköiselle Hilma ilmoituskanavalle on annettu (www.hankintailmoitukset.fi). 2 Hankinnan kohde ja arvo Ostaja hankkii tämän kilpailutuksen perusteella tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä kuvattuja laitoskuntoutuspalveluita. Ostaja ostaa vuositasolla noin 30 kuntalaiselle päihdehuollon laitoskuntoutusta arviolta noin 2000 vuorokautta vuodessa. Palvelukokonaisuuden kokonaisarvo on vuositasolla noin eura ja koko sopimuskausi, optiot huomioon ottaen, noin --- euroa kolmessa vuodessa. 3 Sopimuskausi Kolme (3) vuotta ja kaksi (2) yhden (1) vuoden pituista optiokautta. Option käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 17

18 Palveluiden tuotanto tulee aloittaa elokuussa vuonna Tarvittaessa palveluiden tuotannon aloitusajankohdasta on mahdollista neuvotella ostajan kanssa. 4 Hankittavien palveluiden sisältö eri asiakasryhmien kohdalla Laitoskuntoutuksen tavoitteena on, että asiakkaan motivaatio päihteettömään elämään vahvistuu ja tarkentuu ja hänellä on kuntoutuksen jälkeen siihen tarvittavat valmiudet ja tuki Lapset ja nuoret (alle 18v.) Tavoitteena on luoda myönteistä tulevaisuutta, elämän hallintaa ja yhteiskuntaan sopeutumista lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen. Ensisijainen hoito- ja palveluvastuu on lastensuojeluviranomaisilla. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»lastensuojelulain mukainen kriteeristö avohuollon tukitoimenpiteissä ja sijaishuollon valinnassa»»yksiköltä odotetaan tiivistä yhteistyötä vanhempine/huoltajien, ja lastensuojelun kanssa»»työssä korostuu turvallinen arki; koulunkäynnin, vuorokausirytmin, harrastusten ja vapaa-ajan hallinnan, ruokailujen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen tukeminen ja iänmukaisten rajojen asettaminen lapselle/ nuorelle»»suositetaan, että laitoksissa käytettäisiin menetelminä ratkaisukeskeistä, narratiivista ja supportatiivista terapiaa, sekä perhetyön menetelmiä Nuoret (yli 18 v.) Tavoitteena on arjen hallinnan saaminen; työ, talous, asuminen, toimeentulo, henkinen tasapaino, yhteiskuntaan sopeuttavan sosiaalisen verkoston luominen»»asiakkaan tulee luoda tavoitteet omalle elämälleen ja saada myönteinen mielikuva tulevaisuudesta, nähdä päihteidenkäytön vaikutus tulevaisuudelle, oivaltaa omat mahdollisuutensa ja löytää omat voimavaransa ja hallita omaa elämäänsä. Tähän liittyy halu kiinnittyä yhteiskuntaan»»erittäin tärkeää on nuoren kotiuttamisvaihe, jonne on valmisteltu paluu (mm. jatkohoito, koulupaikka, työtoiminta)»»suositetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä, joissa korostuu mm. ratkaisukeskeinen ja moniammatillinen työote (mukana mm. päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityön työote)»»nuoren resurssien arviointiin ja tutkimiseen tulee käyttää aikaa, sekä realiteetit tulee ottaa tavoitteiden asettelussa huomioon 18

19 Päihdeklinikan käsikirjas 4.3. Työssäkäyvät Tavoitteena on päihteidenkäytön hallinta, muutoksen vahvistaminen ja perhesuhteiden ja työpaikan säilyttäminen. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»asiakkaan tulee tiedostaa oma päihteidenkäyttö ja sen vaikutus ihmissuhteille, vanhemmuudelle, työssäkäymiselle ja terveydelle»»työntekijän roolin tulee erottua muista hoitoonohjaavista henkilöistä niin, että asiakas voi saavuttaa hoidollisen luottamuksen työntekijää kohtaan»»laboratoriokokeiden avulla voidaan saada nykytila ja seurata kuntoutumisprosessia»»kuntoutuksen peruspilareita ovat: yksilö- ja ryhmätyöskentely, vertaistuki, luottamuksen rakentaminen, päihteidenkäytön kehityksen arviointi portaiden tai juomiskäyrän/ elämänkaaren avulla, tiedon antaminen päihteidenkäytön vaikutuksesta työlle, ihmissuhteille, vanhemmuudelle, terveydelle. Perheen mukanaolo kuntoutusprosessissa on olennaista (mikäli vain mahdollista). Viranomaisten välinen keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö asiakkaan kanssa, kuntoutuksen aikana ja jälkeen, on ensiarvoisen tärkeää»»suositellaan, että laitoksessa käytetään monipuolisesti eri lähestymistapoja esim. kognitiivisen ja narratiivisen terapian, verkostotyön ja tulevaisuuteen suuntautuvien toiminnallisten menetelmien käyttöä»»kuntoutuksessa tulee huomioida päihdeongelman prosessiluonteisuus retkahdukset kuuluvat toipumisprosessiin ja hoidossa huomioidaan prosessin vaihe, sekä siihen sopivan menetelmän valinta 4.4. Perhekuntoutus Tavoitteena on päihteetön ja tasapainoinen elämä; lapsen näkökulman etsiminen, vanhemmuuden löytäminen ja sen tukeminen, sekä mahdollisen parisuhteen vahvistaminen ja kielteisen sosiaalisen perimän katkaisu. Raamit ja sisältötoiveet laitoskuntoutukselle:»»vanhemmuuden arviointi ja sen tukeminen»»lapsen iänmukaisen tarpeen huomioiminen ja siihen vastaaminen vanhemmuudessa»»perheen arkirutiinien löytäminen ja niiden hallinta (vuorokausi- ja ateriarytmi, ulkoisiin vaatimuksiin vastaaminen (työssä- ja koulussakäynti, talouden hoito, vuokrat)»»päihteidenkäytön funktion oivaltaminen ja sen hallitseminen, vastuunotto omasta itsestä perheestä ympäristöstä»»suositellaan perheelle perhe- ja verkostotyön menetelmiä, sekä eri lähestymistapoja esim. kognitiivisen ja narratiivisen terapian ja tulevaisuuteen suuntautuvien toiminnallisten menetelmien käyttöä»»suositellaan perheen lapsille omia interventioita, joiden avulla hän voi ikänsä mukaisesti käsitellä perheen ongelmaa ja saada lisätietoa päihteiden käytön vaikutuksista»»pariskunnille joilla ei ole lapsia tai lapset ovat aikuisia suositellaan pariterapiaa 19

20 4.5. Kaksoisdiagnoosi ja lievempi mielenterveys- ja päihdeproblematiikka Tavoitteena on, että asiakkaan hoidossa huomioidaan samanaikaisesti sekä mielenterveys-, että päihdeongelman erityisyys.»»edellytetään moniammatillista osaamista ja saumatonta yhteistyötä»»panostetaan hoitoon kiinnittymiseen ja oikein kohdennettuun hoitoon (huomioidaan psyykkisen sairauden erityispiirteet ja sen vaikutus päihdekäyttäytymiseen)»»laitosmainen olosuhde mahdollistaa oikein kohdennetun hoidon alkuun saattamisen»»asiakas/ potilas tunnistaa päihteidenkäytön merkityksen omaan arjen hallintaansa ja psyykkiseen hyvinvointiinsa»»asiakkaan subjektiivisuuden vahvistaminen»»laitoskuntoutuksen jälkeen varmistetaan jatkohoitoon sitoutuminen»»suositellaan, että laitoksessa käytetään monipuolisesti eri lähestymistapoja esim. kognitiivisen ja narratiivisen terapian, verkostotyön ja tulevaisuuteen suuntautuvien toiminnallisten menetelmien käyttöä 4.6. Huumeidenkäyttäjät Tavoitteena on huumeidenkäyttäjän huumekeskeisen identiteetin ja elämäntavan muutos.»»edellytetään työntekijältä huumeita käyttävän kulttuurin tunnistamista (olemus, pukeutuminen, korut, kieli, tavat toimia, musiikki, lääkehakuisuus, käyttövälineet) ja huumehakuisuutta edistävän kulttuurin purkamista asiakkaan identiteetistä»»asiakkaan kanssa työstetään uutta, huumeetonta identiteettiä»»hoidossa käytetään yhteisöhoitoa sekä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja verkostotyön menetelmiä»»asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka ei ole irrallaan asiakkaan sosioekonomisesta arjesta»»kuntoutuksen aikana ollaan tiiviissä yhteydessä asiakkaan kotipaikkakunnalla olevan avohuollon ja viranomaisverkoston kanssa Peliongelmaiset Tavoitteena on peliriippuvuuden tunnistaminen, pelaamisen merkityksen ja siihen johtaneiden syiden oivaltaminen, pelaamisen väheneminen (tai kokonaan lopettaminen), pelaamiseen johtavien riskitilanteiden tunnistaminen.»»hoitopaikalta edellyttää erikoistumista peliriippuvuuksien hoitoon»»terapiamuotoina ovat käyttäytymisterapian eri lähestymistavat Naiset Tavoitteena on omien rajojen, omanarvontunteen, naiseuden ja äitiyden löytäminen, sekä päihteettömän elämäntavan omaksuminen»»hoitopaikka on erikoistunut naisten päihdekuntoutukseen (esim. vain naisille suunnattu hoitopaikka ja hoito-ohjelma)»»hoidossa vahvistetaan naisena olemista, vanhemmuuden tukemista ja käsitellään erityi-

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit

Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit 4 Liite nro: TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit Palvelun tuottaja tekee tarjouksen tässä liitteessä kuvatut kustannusvastuut ja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot