Syksy Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syksy 2012. Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Syksy 2012 Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto

2 Lääkäri ja potilaan ajokelpoisuus taustatietoa rattijuopumuksista ajokorttitodistukset rattijuoppojen arviot ja niiden teho ilmoitusvelvollisuus tulevaisuudennäkymiä

3 Rattijuopumus = joko alkoholi tai muut päihteet Huumeissa nollatoleranssi (v:sta 2003) Alkoholin rattijuopumusraja 0.5 o/oo tai 0.22mg/L uloshengitysilmaa törkeä 1,2 o/oo tai 0.53mg/L uloshengitysilmaa Liikennevirrassa Joka 180. on alkoholia veressä Joka 800. on rattijuoppo > 90% miehiä valtaosa vuotiaita ja uusijoita.

4 V epäiltyjä rattijuoppoja Suurin osa alkoholirattijuopumuksia, huumejuopumuksia v n Liikenneonnettomuuksissa kuolleista noin neljännes saa surmansa rattijuopumusonnettomuuksissa Kuolleista kolmannes, loukkaantuneista 44% oli vuotiaita Onnettomuuksien huippu keväällä ja kesällä

5 Opetus ja kasvatus Kampanjointi ja asennekasvatus Promillerajat Alkoholin nauttimiskielto henkilö- ja pakettiauton matkustajatilassa Ympäristön keinot estää rattijuopumus Rangaistukset Ajokiellot Konfiskaatio rattijuopumuksen seuraamuksena Valvonnan tehostaminen sekä objektiivista että subjektiivista kiinnijäämisriskiä lisäämällä Yleiset alkoholipoliittiset keinot Alkoholiongelmaisten rattijuoppojen hoito-ohjelmat Tekniset laitteet Rattijuopumukseen liittyvän tutkimuksen tekeminen

6

7 Ajokorttilausunto arvioitavan pyynnöstä Arvio poliisin ohjaamana rattijuopumus todistus alkolukkoa varten epäily alkoholin vaikutuksesta ajokykyyn ilman rattijuopumusta Terveydentilan heikkous (saattaa indisoida neuvonnan tai laukaista ilmoitusvelvollisuuden) vaikea sairaus sairauden paheneminen lääkitysmuutokset sairauseläkkeelle jääminen

8 EU-direktiivi (91/439/ETY); tieliikennelaki ja -asetus [uusi direktiivi(2006/126/ey), jonka pohjalta uudet kansalliset soveltamissäännöt astuvat voimaan v. 2013] Moottoriajoneuvon kuljettajan terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset Ajo-oikeutta ei saa myöntää eikä uudistaa päihderiippuvaiselle tai henkilölle, joka käyttää säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita väärin tai ei pysty olemaan ajamatta päihteiden vaikutuksen alaisena Ajo-oikeuden voi myöntää tai uudistaa, jos osoittaa olleensa raittiina määräajan (säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella)

9 Anottaessa nuorison terveystodistus tai varsinainen lääkärinlausuntolomake Uusittaessa: R1: lääkärin tai optikon tod. 45v; >70v vähintään 5v välein R2: lääkärintodistus myös 50, 55, 60 ja 65v; ajolupa raukeaa 70v.

10 Työvälineet päihteiden osalta Päihdeanamneesi käytetyt päihteet, kunkin kohdalla käytön kesto ja määrä päihdehoidot aikaisemmat rattijuopumukset AUDIT-lomake Kliininen tutkimus päihdekäyttöön viittaavat löydökset Sairaskertomukset, (tarvittaessa potilaan luvalla aikaisemmista hoitopisteistä) Harkinnan mukaan laboratoriokokeet (S-GT, S-CDT, huumetestit)

11 Jos AUDIT <8 miehet ja <6 naiset eikä viitteitä päihderiippuvuudesta tai tietoa liikennejuopumuksista voidaan lausunto kirjoittaa MUUTOIN: ICD-10 (ainakin jos AUDIT >16); laboratoriokokeet, tarkempi haastattelu aiheesta liikenne ja päihteet Jos riippuvuus, mutta hallitsee suhteessa liikenteeseen voi lausunnon kirjoittaa (vahva riippuvuus, huumeet tai ryhmän 2 ajokortti-erikoislääkärin lausunto voi kirjoittaa myös määräajaksi)

12 Lyhytaikaisen ajo-oikeuden haltijat: ensimmäisen teon jälkeen eräissä tapauksissa (mm. rattijuopumus ja lisäksi säilöönotto juopuneena) Muun ajo-oikeuden haltijat: toisen teon jälkeen (teot tehty viimeisen kolmen vuoden aikana). Ajo-oikeuden haltija syyllistyy huumausaineen käyttörikokseen tai omaa huumausaineiden käyttöä sisältävään huumausainerikokseen Toistaiseksi ajokieltoon määrätty haluaa osoittaa täyttävänsä ajokelpoisuuden edellytykset Päihtyneenä säilöön otetut kun perusteltu syy epäillä liikenneturvallisuuden vaarantumista

13 Poliisi informoi mahdollisuudesta Edellyttää ennen asennusta todistuksen käynnistä terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla (Laatija terveydenhuollon ammattihenkilö, ei välttämättä lääkäri. Todistukseen kirjataan henkilön nimi ja henkilötunnus, käynnin päivämäärä ja allekirjoittajaa koskevat tiedot, mutta ei käynnin sisältöä koskevia tietoja. Ellei todistuksen laatija tunne ennestään todistuksen pyytäjää, on tämän henkilöllisyydestä varmistuttava.) ennen ajoluvan takaisin antamista tarvittaessa lääkärin arvion Alkoholiongelmaisen hoito KÄYPÄ HOITO Alkolukko on tehokas niin ensikertalaisilla kuin uusijoillakin käytön ajan, mutta sen tehosta käytön loputtua ei ole näyttöä Alkolukot pakollisia koulukuljetuksissa Suomi ajaa EU:ssa alkolukkoa autojen vakiovarusteeksi

14 Ensisijaisesti perus- tai tth:ssa, A-klinikalla tai yksityissekstorilla (hoitosuhde päihdealaan perehtynyt lääkäri) Arvioitavalta kannattaa pyytää poliisin antamat, asiaa käsittelevät asiakirjat Varmista henkilöllisyys, jos et tunne arvioitavaa (kortti on kuivumassa, joten joku muu henkilötodistus esitettävä) Jos et ole erikoislääkäri ja on kyse 2-ryhmän kortista, konsultoi heti toimipisteesi spesialistia

15 1. Kysytään tapahtumatiedot ja oikeusprosessin vaihe. Kerrotaan arviointiohjelman aikataulu, käyntien määrä, käyntien sisältö ja edellytykset myönteiselle lausunnolle. 2. Selvitetään henkilön päihteiden käyttötavat ja -määrät. 3. Tehdään riippuvuusarvio (ICD-10). (Lääkäri) 4. Keskustellaan keinoista päihteiden käytön hallitsemiseksi sekä rattijuopumusten vähentämiseksi. 5. Annetaan tietoa alkoholin imeytymisestä ja palamisesta, promillemäärien vaikutuksesta toimintakykyyn ja päihteiden aiheuttamista liikenneriskeistä. 6. Informoidaan hoitojärjestelmistä ja arvioidaan hoitojakson hyötyjä. 7. Tehdään yhteenveto arviointijaksosta. Arvioidaan päihderiippuvuus ja arvioitavan kyky hallita sitä. Tehdään jatkosuunnitelma. Kirjoitetaan lääkärinlausunto. (Lääkäri) Jokaisella käyntikerralla kysytään väliajan päihteiden käytöstä.

16 Vaativa tehtävä Perustuu koko seuranta-ajan tapahtumiin keskustelut ja suhtautuminen asiaan vastaanottoaikojen noudattaminen raittiuden toteutuminen (myös markkerit) Ratkaisut yksilöllisiä, keittokirjaa ei ole Maalaisjärki usein hyödyllinen ratkaisutilanteissa Ylilyöntejä vältettävä ei rankaisumentaliteettia rohkeutta kirjoittaa myös kielteisiä tai vain määräajaksi myönteisiä lausuntoja

17 SUOMEN KOKEMUKSIA: Harvat rattijuopot motivoituneita Resursseja kuluttavaa Arvion ja päihdeongelman hoidon yhdistäminen ongelmallista KÄYPÄ HOITO: Alkoholiongelmaisen hoito; Sosiaali- ja terveydenhuollon antamalla rattijuopumuksen jälkeisellä neuvonnalla ei liene tehoa valikoimattomaan rattijuoppojen joukkoon MUTTA; direktiivi edellyttää Jotkut hyötyvät? nuoret? ensikertalaiset?

18 R1: 1) alkoholin käytön seurauksena pysyväisluonteisia terveydentilan muutoksia, jotka vaikuttavat yleiseen toiminta-, havainnointi-, arvostelu- ja reagointikykyyn ja näkyvät esim. neuropsykologisissa testeissä toimintakyvyn selkeänä heikkenemisenä 2) käyttäytymisessä voimakkaan alkoholiriippuvuuden vuoksi pysyväisluonteisia muutoksia, kuten toistuva ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena R2: Kuten R1 ja lisäksi jos vieroitusoireena ilmeneviä kouristuskohtauksia > 3

19 R1: 1) huumeiden käytöstä tai psyykeen vaikuttavien lääkeaineiden voimakkaasta väärinkäytöstä aiheutunut pysyväisluonteisia terveydentilan muutoksia, jotka vaikuttavat yleiseen toiminta-, havainnointi-, arvosteluja reagointikykyyn ja näkyvät esim. neuropsykologisissa testeissä toimintakyvyn selkeänä heikkenemisenä 2) käyttäytymisessä voimakkaan huumeriippuvuuden tai lääkkeiden voimakkaan väärinkäytön vuoksi pysyväisluonteisia muutoksia, kuten toistuva ajaminen näiden aineiden vaikutuksen alaisena R2: Kuten R1 ja lisäksi jos vieroitusoireena ilmeneviä kouristuskohtauksia > 3

20 tiukemmat kuin ajoterveyden edellytykset edellyttävät, että tila on pysyvä (ei tilapäinen) ei yksittäisen kontaktin perusteella potilaalle kerrottava aikeesta ilmoittaa

21 Päihdepotilaita hoidetaan kuten ennenkin yleensä hoitoon sitoutuminen merkitsee, että huono tilanne ei ole pysyvä sekä lääkäri että potilas pyrkivät tilan parantamiseen Hoidon ollessa kesken potilasta on syytä neuvoa pidättäytymään ajamisesta, asia kirjataan, tarvittaessa sairaslomaa, kuntoutusta Päihderiippuvuus on fluktuoiva tila ajokelpoisuus on hyvä pitää mielessä ja keskustella siitä aika ajoin potilaan kanssa

22 Kroonistuneissa tilanteissa ilmoitettava korvaushoito ja jatkuva oheiskäyttö hoidosta huolimatta jatkuva holtiton päihdekäyttö Kun alkoholikomplikaatio, johon ei korjaavaa hoitoa, estää suoriutumisen liikenteessä (aivoatrofia, pikkuaivoatrofia) Opioidikorvaushoidossa oleva potilas (R1) voi usein ajaa, kun hoito stabiilissa vaiheessa Lisäselvitykset vaikeissa tilanteissa

23 Muiden alojen spesialistien konsultaatiot neurologia psykiatria päihdelääketiede Ajokoe / Ajonäyte (selvitys siitä, mitkä apuvälineet ja laitteet ovat tarpeen turvallisen ajamisen takaamiseksi) Asian selvittely erityisyksiköissä (esim. neuropsykologiset testit) Lisäselvitykset tärkeitä erityisesti, jos kysymyksessä ammatti

24 Ajoturvallisuutta turha medikalisoida liikaa Jos rikkeitä, on vastuu ensisijaisesti poliisin ja oikeuslaitoksen Lääkärin tehtävä hoitaa ja tukea ajoterveyden säilymistä myös päihderiippuvaisilla potilailla Ajoterveys entistä useammin huomioitava hoitosuhteen aikana

Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto

Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto Luennon sisältö Eurooppalainen lainsäädäntö Kotimainen lainsäädäntö Tulkintoja Lait ja viranomaisohjeet Eurooppalainen

Lisätiedot

RATTIJUOPON AJOKYVYN ARVIOINTI. Markus Sundqvist Ma. johtava ylilääkäri 25.10.2012

RATTIJUOPON AJOKYVYN ARVIOINTI. Markus Sundqvist Ma. johtava ylilääkäri 25.10.2012 RATTIJUOPON AJOKYVYN ARVIOINTI Markus Sundqvist Ma. johtava ylilääkäri 25.10.2012 Yleistä Rattijuopumuksen määritelmä: johtuu joko alkoholin tai muun päihteen vaikutuksesta. Huumeiden suhteen nollatoleranssi

Lisätiedot

Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus

Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus LL Elina Jussila, päihdelääketieteen erityispätevyys, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri 16.12.2011 Apteekkisopimus On sopimus hoitavan lääkärin, potilaan

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 1 1 8 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Otto Kärki Alkolukko rattijuopumuksen ehkäisyssä Esiselvitys VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH

Lisätiedot

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE 10.6.2013 2 SISÄLLYS 1 Yleiset säännökset... 3 1.1 johdanto... 3 1.2 Ajoiterveyssäännökset... 3 1.3 Ajoterveyslomakkeet... 3 1.4 Ajoterveysvaatimusten arviointi... 4 1.5 Määräaikaiset

Lisätiedot

"Poliisi on puuttunut päihteiden käyttöösi tee sinä samoin" Tie selväksi -hankkeen loppuraportti

Poliisi on puuttunut päihteiden käyttöösi tee sinä samoin Tie selväksi -hankkeen loppuraportti Tuula Kekki "Poliisi on puuttunut päihteiden käyttöösi " Tie selväksi -hankkeen loppuraportti RAPORTTI 12 2011 Tuula Kekki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ruotsinkielinen tiivistelmä: Käännös-Aazet

Lisätiedot

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus

Lisätiedot

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle

Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle Alkolukko ajo-oikeuden ehdoksi rattijuopumukseen syyllistyneelle Julkaisuja 3/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Autojen lukumäärä ja liikennesuorite ovat

Autojen lukumäärä ja liikennesuorite ovat Liikennelääketiede Alkoholi, lääkkeet ja huumeet liikenteessä Antti Penttilä, Kimmo Kuoppasalmi ja Erkki Vuori Selviytyminen liikenteessä edellyttää hyvää havainto-, arviointi-, ratkaisu-, koordinaatioja

Lisätiedot

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto

Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto Antero Olli Rikosperusteinen määräaikainen ajokielto 1. Johdanto Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus, jolla pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan osallistuminen liikenteeseen silloin, kun

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset. Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Uuden ajokorttidirektiivin muuttuneet terveysvaatimukset Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Keskeiset ajankohtaiset asiat Ajokorttidirektiivit 2006/126/EY ja sen

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 :n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja?

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja? Keskustelua korvaushoidosta Huumeet verolle innovatiivista huumepolitiikkaa Mistä terveysneuvonnassa puhutaan? Varhaista vuorovaikutusta tutkimassa Yalessa PÄIHDEALAN ERIKOISLEHTI 1 2005 Päihteet ja ajokortti

Lisätiedot

Alkolukko liikenneturvallisuuden parantamiskeinona

Alkolukko liikenneturvallisuuden parantamiskeinona Alkolukko liikenneturvallisuuden parantamiskeinona Salminen, Emmi-Helena 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Alkolukko liikenneturvallisuuden parantamiskeinona Emmi-Helena Salminen

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki SORA-lainsäädäntö Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 SORA-säännökset

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio

Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2012 Muista aina liikenteessä, Selvä kaista ompi eessä Selvä kaista -toimintaohjelman vaikutusarvio Mia Kilpeläinen 1.2.2012

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO TERVEYDENHUOLLOSSA

SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO TERVEYDENHUOLLOSSA Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:2 SORA-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO TERVEYDENHUOLLOSSA Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Helsinki 2015 SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa

Lisätiedot

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot